Shanghai Comes to Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Shanghai Comes to Sweden"

Transkript

1 Shanghai Comes to Sweden En text om projektledning baserad på ett delegationsbesök från Shanghai stad i Göteborg augusti 2000 Uppgift i Lärande i arbete, LIA 3 Kulturverkstan, projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT Karin Hellqvist Göteborg, september 2000 INLEDNING sid 2 BAKGRUND sid 3 BESKRIVNING sid 4 PROJEKTLEDNING sid 5 EFTERORD sid 8 Karin Hellqvist, Vasagatan 5C, Göteborg, , Kulturverkstan, Box , Göteborg, ,

2 INLEDNING PRESENTATION Föreliggande arbete är en studie i projektledning. Studien är ett projekt inom Kulturverkstan, projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Som tillämpning på ämnet projektledning och exempel för frågeställningen används det officiella delegationsbesök Shanghai stad gjorde i Göteborg i augusti i år kallat Shanghai Goes to Sweden. Föremål för min undersökning har i första hand varit genomförandet här i Göteborg samt den svenska projektledningen och projektorganisationen. Göteborg och Shanghai är systerstäder och vänorter sedan 1986 då ett samarbetsavtal upprättades. Utbytet mellan städerna är omfattande, både vad gäller officiella kontakter och affärsförbindelser. I mars 1999 gästade Göteborgs stad Shanghai och genomförde där en stor svensk manifestation, en satsning som handlade om att marknadsföra svenskt näringsliv. I det projektet ingick kulturella inslag som en både stor och viktig del. Nu återgäldade Shanghai detta besök, i ett projekt som också det innehöll flera kulturella evenemang. FRÅGOR Jag ställer frågan Hur gör man? och studerar hur man gjorde när Shanghai kom till Göteborg i augusti i år. Vilken roll hade kulturen? Hur organiserades detta? Jag försöker besvara frågorna ovan i följande text, om detta projekts ledning och organisation. Det gör jag med att först ge en beskrivning av vad besöket innehöll, sedan av projektledningen, därpå följer mina personliga reflektioner. 2

3 BAKGRUND DEN RÖDA TRÅDEN Detta är en rapport från min tredje praktikperiod, kallad Lärande i arbete, på Kulturverkstan. Det är också den tredje texten vari vänortsutbytet mellan systerstäderna Göteborg och Shanghai utgör den röda tråden. Jag studerar vad utbytet syftar till, vad det består av och hur man gör allt för att se kulturens betydelse i sammanhanget. Den första praktikperioden åkte jag, tillsammans med två av mina kurskamrater, till Shanghai för att gå i Göteborgs fotspår och se hur man använt kultur för att marknadsföra näringsliv, vilket resulterade i texten Sweden Comes to China. Den andra perioden tillbringade jag i Göteborg undersökande vilket utbyte som finns och har funnits samt vad man anser om det. Det blev till rapporten Göteborg och Shanghai systrar bland städer och vänner i världen, vilken finns publicerad på Göteborgs stads hemsida, se under omvärldsbevakning. Nu har jag återigen stannat i Göteborg beroende på att Shanghai stad just varit här, i ett delegationsbesök kallat Shanghai Goes to Sweden. Det jag studerat är ett projekt av speciell karaktär, nämligen ett officiellt delegationsbesök av representanter från Shanghai stad i Göteborg. Det pågick augusti i år och innehöll flera delar, vari kulturella aktiviteter och evenemang spelade stor roll. En beskrivning av Shanghai-dagarna följer senare. Först vill jag berätta varför jag intresserar mig för detta, och vad jag anser vara speciellt i sammanhanget. Mitt engagemang handlar i grunden om ett stort intresse för landet Kina och dess kultur. I mina tidigare studier och erfarenheter av Kina har jag kommit att fascineras av staden Shanghai, dess historia, utveckling, karaktär och inte minst framtid då det är den snabbast växande staden i världen. I Shanghai har man en vana vid internationella kontakter som man inte har på annat håll i Kina. Att man då från Shanghais håll valt att välja Göteborg till sin systerstad i Sverige passar mig utmärkt. KÄLLOR Källor till föreliggande arbete är dels mitt eget deltagande och engagemang, dels samtal med de som utförde arbetet. I och med att min andra praktikperiod var en undersökning för Kinarådet, den organisation i Göteborg som har i uppdrag att förvalta utbytet, har jag kunnat följa upprinnelsen till augustibesöket Jag deltog som gäst på invigning och seminarier, på bankett och cocktailparty och jag bevistade Pekingoperaföreställning, modeshow och fotoutställning. Allt detta gjorde jag i fler roller än en; som studerande på Kulturverkstan med uppdrag för Kinarådet, som ordförande i Svensk-kinesiska föreningens avdelning i Göteborg och som funktionär på Göteborg Dans & Teater Festival. Bland de som arbetade med projektet vill jag framhålla Borghild Håkansson som var assistent till projektledaren, men kom att arbeta sida vid sida med honom. Hon har en stor erfarenhet av projektarbete och det är i mycket våra samtal jag utgår från i följande text. Jag har naturligtvis under tiden talat med många av de inblandade, ingen nämnd och ingen glömd, då de alla nämns i min förra rapport. 3

4 BESKRIVNING SHANGHAI-DAGARNA I GÖTEBORG Shanghai på besök, vad innebär det? Denna beskrivning syftar till att ge en bakgrund till och bild av vad det var man hade att projektleda. Så här skriver jag i Svensk-kinesiska föreningens tidskrift Kinarapport nr Den kinesiska flaggan vajade på Gustav Adolfs Torg då systerstaden Shanghai gästade Göteborg augusti med en stor delegation. Göteborg blev därigenom första anhalten på det Europabesök Shanghai genomförde i augusti-september. Shanghais Pekingoperasällskap var inbjudet till Göteborg Dans & Teater Festival och gav två föreställningar på Stora teatern. Festivalledningen hade satsat på asiatiska gästspel i år, även från Indien och Bangladesh, och presenterade dessa på ett nytt sätt. Föreställningarna föregicks av introduktioner där skådespelarna beskrev sin speciella teknik vilket kompletterades med en föreläsning av Christina Nygren. På scenen inledde Nils Olof Ericsson varje stycke med att förklara vad som skulle hända och genom denna guidning in i föreställningen gav den så mycket mer. Föredömligt! Shanghai kunde dessutom ses hela veckan med fotoutställning i Kronhuset, med modeshower och montrar i Nordstan, i seminarier om affärsmöjligheter samt, sist men inte minst, i damfotboll på Slottsskogsvallen. Shanghai vann matchen med 3-1! Den officiella delegationen, ledd av Hu Zhengchang, vice ordförande i stadens folkkongress, gjorde flera företagsbesök och fyra svenska företag skrev avtal om investeringar och samarbete, bl a för Volvo Bussars etablering i Shanghai. Besöket uppfattas som mycket lyckat både från kinesiskt och svenskt håll. Delegationen från Shanghai bestod av drygt 100 personer, uppdelade i en VIPdelegation om ca 10 personer samt affärsdelegation; turismdelegation med modeshow; sportdelegation med damfotbollstrupp; Pekingoperasällskap samt logistikgrupp med journalister bland annat. Arrangemanget bestod av officiella delar som invigningstal med bandavklippning under pompa och ståt, bankett och mottagningar med många tal och gåvor. Men inte bara av detta, det gavs även möjlighet för göteborgarna att få en bild av Shanghai och Kina. Man hade en idé om att omvandla Nordstan till ett Chinatown så där fanns under lördagen och söndagen en informationsdisk och skärmutställning om turism. Det stora dragplåstret som lockade både mycket folk och massmedia var en modeshow med kinesiska toppmodeller på catwalk i Nordstan. Fotoutställningen Images of Shanghai pågick en hel vecka i Kronhuset. Den innehöll bilder i urval från en fototävling 1999, Shanghai in the Eyes of Top World Photographers, där 68 fotografer från 20 olika länder deltog. Ur katalogen: What kind of city is Shanghai? Geologists will tell you it is a city built on land once submerged under the sea. Historians will tell you it was a fishing village 700 years ago that has evolved into a modern metropolis. Philosophers will tell you it is a melting pot of ever changing ideologies. Politicians will tell you it is the birthplace of the Communist Party of China, but it was once known as a paradise for foreign adventurers. But what would photographers from across the globe say about this city as they view it through their lenses? Invigning av både det officiella besöket och fotoutställningen skedde på fredageftermiddagen på Kronhusets gård. Dessförinnan hölls på Stadsmuseet ett affärsseminarium. Göteborg Dans & Teater Festival invigdes med Jingjuteater framförd av Shanghai Peking Opera Theatre. Man gav föreställningen både på lördagen och söndagen. Shanghai STV Women's Soccer Team mötte Team Göteborg på Slottsskogsvallen på söndagen. Båda dessa evenemang lockade stor publik. 4

5 PROJEKTLEDNING EXEMPLET SHANGHAI GOES TO SWEDEN UPPDRAG Detta officiella besök från Shanghai kan ses som ett återgäldande av det besök Göteborgs stad gjorde i Shanghai i mars Tanken om att Shanghai skulle göra något liknande i Göteborg väcktes redan då, och utvecklades under vintern och våren i år. En förfrågan inkom i maj från Shanghai stad till Kommunstyrelsen i Göteborg där man beslutade att stötta projektet. Stadskansliet som fick uppdraget att genomföra arrangemanget lade det på Internationella enheten, där Bengt Carlefall arbetar ensam. Han använde sig i sin tur av en projektledare på konsultbasis, och en assistent till denne, anställd i kommunen. PROJEKTLEDNING Projektledningen bestod av Sture Perfjell, projektledare för Kinarådet, och Borghild Håkansson. Sture var projektledare och Borghild hans assistent, med ansvar för genomförandet. Borghild Håkansson är projektanställd hos Göteborgs stad som projektledare, en titel som säger allt eller inget enligt henne själv. Hon är van projektledare, har arbetat med mässor, evenemang och utställningar, både i kommunens regi och på egna initiativ. Borghild började arbeta med Shanghai-besöket i juni, och det blev sammanlagt ca två månader på heltid. Arbetet innebar en annorlunda projektledning för Borghild, och vi talar här om vikten av att veta vilken roll man har. Hon säger detta med anledning av att vi två i ett tidigt stadium träffades för att diskutera våra idéer och tankar om vad man kunde göra av besöket och vad det skulle kunna vara. Men vi insåg inte då de begränsningar som fanns i grunden, nämligen att det var Shanghai som skulle gästa Göteborg på eget initiativ och att det därigenom var de som satte agendan. Viktigt att komma ihåg är att Shanghai var uppdragsgivare, Göteborg värd. Observera denna skillnad mellan inbjuden delegation och gästande. Projektets uppgift - nå ett visst mål Projekt handlar ofta om att förverkliga och ge uttryck för idéer och visioner. Här förändrades situationen då Borghild en bit in i arbetet insåg skillnaden. Hon beskriver det som ett klassiskt misstag man bör noggrant se hur uppdraget är formulerat! Projektets form - nyskapande Shanghai besökte Göteborg och behövde hjälp med genomförandet. Det var dock Shanghais idé och koncept det handlade om och det fanns liten eller ingen plats för våra visioner. Shanghais val av vilka delegationer som skulle komma styrde kontaktytorna här. Göteborgs roll var att vara samarbetspartner i genomförandet. Med det menar jag absolut inte någon obetydlig roll i sammanhanget, för vid ett gott samarbete ger och tar man goda råd och behöver sina samarbetspartners. Så var också fallet här. Borghilds telefonlista borde finnas på bild här, tummad och fullklottrad, och stå som symbol för projektets hjärta. Hon kom att ha telefonkontakt med alla, i stort sett varje dag. Att vara ledare är att ha en dubbel funktion, dels att se till att alla gör sitt jobb, dels vara ett stöd. Projektledarrollen - koordinator och stöd 5

6 ORGANISATION Organisatoriskt sett var det enkelt då ramarna var givna, man visste tidpunkt för besöket och antal gäster. Man knöt till sig kontaktpersoner i Göteborg för olika funktioner, likaså fanns en ansvarig i Kina för varje delegation. Det passar bra in i det kinesiska sättet att arbeta då man alltid måste ha en motpart där. Allt praktiskt skulle göras upp med motsvarande part i Shanghai, vilket fungerade varierande väl. Man bildade omgående, dvs i juni, en arbetsgrupp där de olika kontaktpersonerna ingick, ett enkelt och logiskt sätt att arbeta. Projekt - tillfällig organisation VIP-delegation Gbg stad, Sture Perfjell Ekonomi-delegation; Pudong BRG, Jakob Broström Turism-delegation Gbg&Co, Birgitta Öfverholm Sport-delegation; damfotboll Gbg Fotbollsförbund, Lotta Edmark Pekingopera-sällskap Dans- o teaterfestivalen, Birgitta Winnberg-Rydh Logistik-grupp; TV-team, journalister etc Gbg stad, Borghild Håkansson I arbetet deltog även Bengt Carlefall och Göteborgs stads informationschef Ulf Källström samt fyra personer från informationsenheten. Det gjorde även layoutansvarige Jan Riise m fl från företaget Agadem samt Ingela Elofsson och Anders Franck från Internationella sekretariatet vid Göteborgs Universitet. Totalt var man ca 15 personer. Deltog i arbetet gjorde även den kinesiske vice generalkonsuln Zhou Heng och vid första mötet representanter från polisen. Fler inblandade var Tomas Hansson från det företag som gjorde montrarna för fotoutställningen samt representanter för Stadsmuseet, Kronhuset, Nordstan, Hotel Heden, SAS Radisson Hotel samt Volvo. En annan viktig grupp i sammanhanget är stadens politiker, då de var värdar för besöket. Man hade två möten med Göran Johansson och Jan Hallberg, ett i juni och ett i augusti. Mötena innehöll både information till och synpunkter från politikerna. ARBETE Arbetsgruppen träffades fyra gånger, tre i juni och en i början av augusti. Alla var tätt involverade i projektet trots att gruppen aldrig hade arbetat tillsammans förr. Kontakterna togs också på tvären, så allt gick ej genom projektledningen. Gruppen skapade i sitt arbete detta nätverk och det behövde ej delegeras. Projektarbete - nätverkssamarbete Projektledningen arbetade mycket med VIP-delegationen. De var stadens gäster och det arbete man hade att utföra var mycket det praktiska, kontakter för transporter, hotell mm men framför allt planeringen av de besök delegationen gjorde i Göteborg och sådant tar mycket tid. Besök arrangerades bl a hos Göteborgs Hamn, Volvo, Hasselblad och vid Ostindiefararbygget. Överlag tar kontakter om praktiska frågor mycket tid, ofta mer än man tror. Från Shanghai kom tre personer på förberedande planeringsbesök tre dagar i juni. Det var Martin Xu från Shanghais informationskontor, Ye Liang från Foreign Affairs Office och Cheng Meihong, ansvarig för turistdelegationen. De var sedan också här i augusti, Martin Xu, som var samordnare, i nästan två veckor. Dock kunde Ye Liang, den person som handlägger vänortsutbytet med Göteborg i Shanghai, inte komma på grund av sjukdom. Hennes chef, Wang Mingming, var dock med i VIP-delegationen. FINANSIERING Shanghai stad stod i stort sett för alla kostnader. Göteborgs stad betalade enligt kutym VIP-delegationens boende, dessutom hyra av Slottsskogsvallen och dessutom lite mindre kringkostnader. Hyra av Nordstan exempelvis var gratis. Göteborg bidrog naturligtvis också med sina personalkostnader samt dans- och teaterfestivalens organisation och egen ekonomi. 6

7 RESULTAT Alla jag har talat med är nöjda med resultatet och tycker att de fått ut något av besöket. Flera nya kontakter togs och gamla befästes, att mötas igen ger kontinuitet att bygga samarbete på. Denna tradition är mycket stark i Kina och något vi ej bör ringakta. Den beskrivs ofta i termer av vänskap, Old friend of China, Friendship Hotel, Friendship store och friendship cities! Därutöver fick besöket ett stort genomslag i media och förhoppningsvis även i Göteborg. Borghild finner att man hade inte kunnat göra mer med tanke på projektets förutsättningar vad avser tid till exempel. Projektets natur är tillfällig och den tillfälliga organisationen utgörs ofta av eldsjälar som gör en stor arbetsinsats under kort tid. Naturligtvis föreligger då en fara för utbrändhet, men i detta fallet pågick arbetet under kort tid inom befintliga tjänster, det ingick i var och ens ordinarie arbete men innebar att man fick arbeta mer viss tid. 7

8 EFTERORD PERSONLIGA REFLEKTIONER Mitt utgångsläge när jag valde detta projekt som exempel för uppgiften om projektledning är några minnesbilder, och de frågor och tankar de väcker.! Om protokollet När Lars-Åke Skager berättade att han skulle få Shanghais hedersbetygelse. Men då måste ju detta betyda något i ett större sammanhang, något som vi kanske inte till fullo förstår i Sverige. Utbytet är viktigt och låt oss få det att bli möten mellan människor, inte bara affärer!! Om kulturen och politiken När flera kulturarbetare tog illa vid sig av att politiker stod på scenen vid invigningen av dans- och teaterfestivalen, med just Pekingopera från Shanghai. Varför inte vända på blicken och se hur mycket de behöver kulturen, inte bara använder sig av eller utnyttjar utan faktiskt är beroende av kulturen! Där har vi mycket att lära av det kinesiska sättet.! Om projektledarens roll När jag råkade passera Börsen på Östra Hamngatan klockan åtta på söndagkvällen, och Borghild kom ut och jag då såg en mycket trött person. Varför måste alla projektledare halvt jobba ihjäl sig och varför sker alltid allt i sista stund? Och varför är det så trots att vi vet att det är så? Först min tidigare handledare hos Kinarådet, Lars-Åke Skager. Han dök upp igen i en notis i Göteborgs-Posten 18 september. Hedrad för Shanghais utveckling Shanghai White Magnolia Honorary Award kommer att tilldelas moderaten tillika vice ordföranden i Göteborgs kommunfullmäktige Lars-Åke Skager den 30 september i Shanghai. Totalt utdelas denna hedersbetygelse i år till sju utländska medborgare, varav Lars Åke Skager är en. Hedersbetygelsen ges till utländska personer som på ett betydelse fullt sätt bidragit till Shanghais utveckling både ekonomiskt och socialt. Skager är den förste svensk som får detta tecken och det är en stor ära. Han har arbetat med kontakterna mellan Göteborg och Shanghai alltsedan 1986 då samarbetsavtalet mellan städerna skrevs. Jag vill tillskriva denna utmärkelse stor betydelse även om det i mycket är en protokollär tillställning. Man lägger stor vikt vid dylika saker i Kina och det är inget vi i Sverige ska underskatta. Min önskan är att det ska leda till ett utökat utbyte mellan städerna och deras invånare, uppmärksammat lika mycket i Sverige och Göteborg som det är i Kina och Shanghai, där kulturen ska ha sin självklara roll som förmedlare av budskap och innehåll. En väg till fördjupat utbyte. Sedan teatern. Göteborg Dans & Teater Festival 2000 inleddes således med kinesisk teater, i form av ett gästspel från Shanghais Jingjuteatersällskap, dvs Pekingopera. Jag väljer återigen ett klipp från GP, men har också ett flertal diskussioner i minnet. Kinesisk teater med ädla motiv Amelie Björck ser fenomenal jingju som väcker tankar om öst och väst och teaterns svårhanterade beroenden. Publiken överraskades med en ganska avtändande inledning till gästspelet med Shanghai Peking Opera Theatre i lördags. Kommunens företrädare, Göran Johansson och Vivianne Nilsson, och en officiell representant från Shanghai klev upp på scenen och började utbyta långrandiga hövligheter. Johansson kunde meddela att städernas utbytesprogram fortgår lyckosamt: i dag hade fyra företag skrivit kontrakt om utvidgning i Kina. Och nu var det dags för teater! I ett slag framstod den stundande scenkonsten som reducerad till smörjmedel i politiska och ekonomiska transaktioner. En överdrift kanske, men värd en tanke. 8

9 Man hade från festivalens sida satsat på asiatiska gästspel i år, och också på att göra dem mer innehållsrika än vanligt. Man höll introduktioner i ämnet före föreställningarna, med både svenska föreläsare och kinesiska skådespelare som visade sin speciella teknik. Detta var mycket givande och ett lovvärt initiativ från festivalledningen. Men varför var då politikerna där? Visst är det värt en tanke. Först och främst, kulturnämndens ordförande Vivianne Nilsson invigde hela festivalen, och det hade hon nog gjort vare sig hon haft kinesiska kollegor där eller ej. De kinesiska representanterna var där av artighet, som gäster i Göteborg, och Göran Johansson var deras värd. Det officiella och det som står i protokollet har stor betydelse i Kina, något som vi i Sverige knappast kan ändra på. Skall vi i stället vara oartiga? Jag vill i stället hävda att det går att se på saken på fler sätt. Från kinesiskt håll är man oerhört stolt över att få presentera sin teater, ett arv och en konstform man vårdar. I de flesta officiella sammanhang använder man på så sätt kulturella evenemang, och jag vill påstå att utan sin kulturella tradition så klarar man sig ej. Den status som kulturen ger är av djupare betydelse än att bara vara yta och grannlåt, eller smörjmedel. Just dessa teaterföreställningar var faktiskt anledningen till delegationsbesöket nu. Det var ursprungligen planerat till någon gång i början av hösten, men lades i augusti 2000 när man fick veta att stadens pärla, Pekingoperasällskapet, fått inbjudan till Göteborgs dansoch teaterfestival då. På mottagningen efter föreställningen förärades kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson en bild av sig själv i Pekingoperadräkt, ett minne av ett tidigare besök i Shanghai. Skådespelarna deltog och jag vill hävda att den sortens officiella pådrag kring dem har positiv betydelse för deras möjligheter att verka. Jag tänker också då på den utställning med kinesisk samtidskonst som visades på Konsthallen våren 1995, med konst som ej gått de rätta vägarna och alltså ej var godkänd. Där kunde man se i svensk TV hur dessa konstnärer, vilka Kina protesterade mot, samspråkade med drottning Silvia. En kulturkrock, men också något som ger möjligheter. Att ta vara på. Uppståndelse tack vare politiker till trots beakta också uppståndelsen tack vare kulturen. Teatergästspelet var oerhört uppmärksammat och uppskattat. Det var de föreställningar under festivalen som blev först utsålda och recensionerna var fyllda av lovord. Där finner vi en del av Shanghais själ, och den lever dess officiella representanter också på. Som sagt, de klarar sig inte utan. Och i det långa loppet tror jag inte heller att det officiella Sverige klarar sig utan kulturell substans. Sist den trötta projektledaren. Det var en minnesbild som fastnade hos mig och fick mig att reflektera över projektledarens roll. Jag ser ett väl genomfört arbete här och vill inte ge annat än lovord till det. Vad som vid denna närmare betraktelse framträder är ett projektets behov av förankring och sammanhang. I Shanghai finns en systerstadsavdelning på Foreign Affairs Office. Där har man stor kunskap om sina systerstäder och flera personer har egna erfarenheter av att ha besökt dem flera gånger, vilket ger kontinuitet i utbyte och arbete. Göteborg behöver en struktur för vänortsutbytet, samt en målformulering om vad man vill uppnå. En tillfällig projektorganisation som den i detta exempel skulle behöva sådan förankring. Som det är nu tenderar det att bli av mer ad hoc-karaktär. Vidare följer här tankar mer om utbytet i stort än om detta enskilda projekt, kanske just därför att varje projekt verkar vara en enskild kraftsamling där all energi går åt till genomförandet och att luften sedan går ur. Tills det är dags igen och ska man då börja på nytt är min fråga. Vore det inte bättre att fortsätta? Frågan om vad man vill med detta infinner sig obevekligen. Främja kontakter naturligtvis, men vad betyder det? Staden står i fokus men det är näringslivet som dominerar de svenska satsningarna medan kulturen är betydligt mer styvmoderligt behandlad. Jag har tidigare fastslagit att detta besök handlade om Shanghais idéer och koncept och tycker att vi här kan finna en annan hållning från de kinesiska gästerna. Vad jag önskar är en större samverkan, och att man breddar sig och både tar in andra områden i samhället i utbytet och att det förankras mer i Göteborg. 9

10 Jag ser först och främst till ett bredare kulturområde, Borghild nämner folkhälsofrågor, socialtjänst etc. Ja, hela vårt samhälle har en väl berättigad plats. För att öka förståelsen för varandra och utbytet bör och behöver man samverka med andra parter, att många olika områden har utbyte inom vänortsramen skulle bidra till kontinuitet på ett helt annat sätt. Jag tror att alla parter vinner på att man gemensamt sätter agendan, att man ger och tar i samverkan, och på så sätt bidrar med sin kompetens. Då kan vi finna det unika hos var och en, och också komma vidare. Att lämna det förutsägbara. Jag tror att man nu bör tänka bortom de stora manifestationerna och arbeta vidare på de kontakter som är tagna. De i sin tur kan föda nya, som ringar på vattnet. Man behöver inte vänta på jättemanifestationer som har en risk att kräva så mycket i förberedande och genomförande att de tar energi från uppföljningsarbetet och fortsättningen. Var det inte just en fortsättning som var målet? En etablering, en kontakt, en förbindelse som lever vidare, vare sig det gäller affärer eller möten mellan människor. Karin Hellqvist TACK TILL Borghild Håkansson, Göteborgs stad Sture Perfjell, Kinarådet Lars-Åke Skager, Kinarådet Wang Mingming, Shanghai Foreign Affairs Office Ye Liang, Shanghai Foreign Affairs Office Tack även till Sofia Åhrman och Kajsa Frostensson, Kulturverkstan. 10

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

Frågeställning: Har målet att nå ut till en bred besökarkrets realiserats?

Frågeställning: Har målet att nå ut till en bred besökarkrets realiserats? Inledning Konstbiennalen har blivit ett begrepp, delvis via reklamaffischer men också via debatter i media. Men hur är det med konstbiennalen i sig? Vilka har tagit del av den? Har den nått ut till massorna,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

GÖTEBORG OCH SHANGHAI SYSTRAR BLAND STÄDER OCH VÄNNER I VÄRLDEN

GÖTEBORG OCH SHANGHAI SYSTRAR BLAND STÄDER OCH VÄNNER I VÄRLDEN GÖTEBORG OCH SHANGHAI SYSTRAR BLAND STÄDER OCH VÄNNER I VÄRLDEN En studie av relationen mellan städerna Göteborg och Shanghai, vänorter och systerstäder. Karin Hellqvist, Juni 2000 GÖTEBORG OCH SHANGHAI

Läs mer

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R :

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R : SERN 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 Svensk Versio n Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern.eu I D E T T A N

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Kinesiska Föreningen i Västerås

Kinesiska Föreningen i Västerås Verksamhetsberättelse för 2004-2005 Styrelsen för Kinesiska Föreningen i Västerås får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 2004-09-26 till 2005-11-12. Antalet medlemmar har under

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld Design och kommunikation ateljé Johan ferner Ström Utbildning, workshops och föreläsningar Omvärldsanalys och strategi Johan Ferner Ström Konstnär,

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Lördagen den 3 november

Lördagen den 3 november CHINADOX Tredagarsfestivalen China DOX var ett samarbete mellan Doc Lounge Stockholm, Story AB, UR, Subtopia och Tempo Dokumentärfestival. Projektledare för festivalen har varit Lisa Partby (som skriver

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer