Shanghai Comes to Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Shanghai Comes to Sweden"

Transkript

1 Shanghai Comes to Sweden En text om projektledning baserad på ett delegationsbesök från Shanghai stad i Göteborg augusti 2000 Uppgift i Lärande i arbete, LIA 3 Kulturverkstan, projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT Karin Hellqvist Göteborg, september 2000 INLEDNING sid 2 BAKGRUND sid 3 BESKRIVNING sid 4 PROJEKTLEDNING sid 5 EFTERORD sid 8 Karin Hellqvist, Vasagatan 5C, Göteborg, , Kulturverkstan, Box , Göteborg, ,

2 INLEDNING PRESENTATION Föreliggande arbete är en studie i projektledning. Studien är ett projekt inom Kulturverkstan, projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Som tillämpning på ämnet projektledning och exempel för frågeställningen används det officiella delegationsbesök Shanghai stad gjorde i Göteborg i augusti i år kallat Shanghai Goes to Sweden. Föremål för min undersökning har i första hand varit genomförandet här i Göteborg samt den svenska projektledningen och projektorganisationen. Göteborg och Shanghai är systerstäder och vänorter sedan 1986 då ett samarbetsavtal upprättades. Utbytet mellan städerna är omfattande, både vad gäller officiella kontakter och affärsförbindelser. I mars 1999 gästade Göteborgs stad Shanghai och genomförde där en stor svensk manifestation, en satsning som handlade om att marknadsföra svenskt näringsliv. I det projektet ingick kulturella inslag som en både stor och viktig del. Nu återgäldade Shanghai detta besök, i ett projekt som också det innehöll flera kulturella evenemang. FRÅGOR Jag ställer frågan Hur gör man? och studerar hur man gjorde när Shanghai kom till Göteborg i augusti i år. Vilken roll hade kulturen? Hur organiserades detta? Jag försöker besvara frågorna ovan i följande text, om detta projekts ledning och organisation. Det gör jag med att först ge en beskrivning av vad besöket innehöll, sedan av projektledningen, därpå följer mina personliga reflektioner. 2

3 BAKGRUND DEN RÖDA TRÅDEN Detta är en rapport från min tredje praktikperiod, kallad Lärande i arbete, på Kulturverkstan. Det är också den tredje texten vari vänortsutbytet mellan systerstäderna Göteborg och Shanghai utgör den röda tråden. Jag studerar vad utbytet syftar till, vad det består av och hur man gör allt för att se kulturens betydelse i sammanhanget. Den första praktikperioden åkte jag, tillsammans med två av mina kurskamrater, till Shanghai för att gå i Göteborgs fotspår och se hur man använt kultur för att marknadsföra näringsliv, vilket resulterade i texten Sweden Comes to China. Den andra perioden tillbringade jag i Göteborg undersökande vilket utbyte som finns och har funnits samt vad man anser om det. Det blev till rapporten Göteborg och Shanghai systrar bland städer och vänner i världen, vilken finns publicerad på Göteborgs stads hemsida, se under omvärldsbevakning. Nu har jag återigen stannat i Göteborg beroende på att Shanghai stad just varit här, i ett delegationsbesök kallat Shanghai Goes to Sweden. Det jag studerat är ett projekt av speciell karaktär, nämligen ett officiellt delegationsbesök av representanter från Shanghai stad i Göteborg. Det pågick augusti i år och innehöll flera delar, vari kulturella aktiviteter och evenemang spelade stor roll. En beskrivning av Shanghai-dagarna följer senare. Först vill jag berätta varför jag intresserar mig för detta, och vad jag anser vara speciellt i sammanhanget. Mitt engagemang handlar i grunden om ett stort intresse för landet Kina och dess kultur. I mina tidigare studier och erfarenheter av Kina har jag kommit att fascineras av staden Shanghai, dess historia, utveckling, karaktär och inte minst framtid då det är den snabbast växande staden i världen. I Shanghai har man en vana vid internationella kontakter som man inte har på annat håll i Kina. Att man då från Shanghais håll valt att välja Göteborg till sin systerstad i Sverige passar mig utmärkt. KÄLLOR Källor till föreliggande arbete är dels mitt eget deltagande och engagemang, dels samtal med de som utförde arbetet. I och med att min andra praktikperiod var en undersökning för Kinarådet, den organisation i Göteborg som har i uppdrag att förvalta utbytet, har jag kunnat följa upprinnelsen till augustibesöket Jag deltog som gäst på invigning och seminarier, på bankett och cocktailparty och jag bevistade Pekingoperaföreställning, modeshow och fotoutställning. Allt detta gjorde jag i fler roller än en; som studerande på Kulturverkstan med uppdrag för Kinarådet, som ordförande i Svensk-kinesiska föreningens avdelning i Göteborg och som funktionär på Göteborg Dans & Teater Festival. Bland de som arbetade med projektet vill jag framhålla Borghild Håkansson som var assistent till projektledaren, men kom att arbeta sida vid sida med honom. Hon har en stor erfarenhet av projektarbete och det är i mycket våra samtal jag utgår från i följande text. Jag har naturligtvis under tiden talat med många av de inblandade, ingen nämnd och ingen glömd, då de alla nämns i min förra rapport. 3

4 BESKRIVNING SHANGHAI-DAGARNA I GÖTEBORG Shanghai på besök, vad innebär det? Denna beskrivning syftar till att ge en bakgrund till och bild av vad det var man hade att projektleda. Så här skriver jag i Svensk-kinesiska föreningens tidskrift Kinarapport nr Den kinesiska flaggan vajade på Gustav Adolfs Torg då systerstaden Shanghai gästade Göteborg augusti med en stor delegation. Göteborg blev därigenom första anhalten på det Europabesök Shanghai genomförde i augusti-september. Shanghais Pekingoperasällskap var inbjudet till Göteborg Dans & Teater Festival och gav två föreställningar på Stora teatern. Festivalledningen hade satsat på asiatiska gästspel i år, även från Indien och Bangladesh, och presenterade dessa på ett nytt sätt. Föreställningarna föregicks av introduktioner där skådespelarna beskrev sin speciella teknik vilket kompletterades med en föreläsning av Christina Nygren. På scenen inledde Nils Olof Ericsson varje stycke med att förklara vad som skulle hända och genom denna guidning in i föreställningen gav den så mycket mer. Föredömligt! Shanghai kunde dessutom ses hela veckan med fotoutställning i Kronhuset, med modeshower och montrar i Nordstan, i seminarier om affärsmöjligheter samt, sist men inte minst, i damfotboll på Slottsskogsvallen. Shanghai vann matchen med 3-1! Den officiella delegationen, ledd av Hu Zhengchang, vice ordförande i stadens folkkongress, gjorde flera företagsbesök och fyra svenska företag skrev avtal om investeringar och samarbete, bl a för Volvo Bussars etablering i Shanghai. Besöket uppfattas som mycket lyckat både från kinesiskt och svenskt håll. Delegationen från Shanghai bestod av drygt 100 personer, uppdelade i en VIPdelegation om ca 10 personer samt affärsdelegation; turismdelegation med modeshow; sportdelegation med damfotbollstrupp; Pekingoperasällskap samt logistikgrupp med journalister bland annat. Arrangemanget bestod av officiella delar som invigningstal med bandavklippning under pompa och ståt, bankett och mottagningar med många tal och gåvor. Men inte bara av detta, det gavs även möjlighet för göteborgarna att få en bild av Shanghai och Kina. Man hade en idé om att omvandla Nordstan till ett Chinatown så där fanns under lördagen och söndagen en informationsdisk och skärmutställning om turism. Det stora dragplåstret som lockade både mycket folk och massmedia var en modeshow med kinesiska toppmodeller på catwalk i Nordstan. Fotoutställningen Images of Shanghai pågick en hel vecka i Kronhuset. Den innehöll bilder i urval från en fototävling 1999, Shanghai in the Eyes of Top World Photographers, där 68 fotografer från 20 olika länder deltog. Ur katalogen: What kind of city is Shanghai? Geologists will tell you it is a city built on land once submerged under the sea. Historians will tell you it was a fishing village 700 years ago that has evolved into a modern metropolis. Philosophers will tell you it is a melting pot of ever changing ideologies. Politicians will tell you it is the birthplace of the Communist Party of China, but it was once known as a paradise for foreign adventurers. But what would photographers from across the globe say about this city as they view it through their lenses? Invigning av både det officiella besöket och fotoutställningen skedde på fredageftermiddagen på Kronhusets gård. Dessförinnan hölls på Stadsmuseet ett affärsseminarium. Göteborg Dans & Teater Festival invigdes med Jingjuteater framförd av Shanghai Peking Opera Theatre. Man gav föreställningen både på lördagen och söndagen. Shanghai STV Women's Soccer Team mötte Team Göteborg på Slottsskogsvallen på söndagen. Båda dessa evenemang lockade stor publik. 4

5 PROJEKTLEDNING EXEMPLET SHANGHAI GOES TO SWEDEN UPPDRAG Detta officiella besök från Shanghai kan ses som ett återgäldande av det besök Göteborgs stad gjorde i Shanghai i mars Tanken om att Shanghai skulle göra något liknande i Göteborg väcktes redan då, och utvecklades under vintern och våren i år. En förfrågan inkom i maj från Shanghai stad till Kommunstyrelsen i Göteborg där man beslutade att stötta projektet. Stadskansliet som fick uppdraget att genomföra arrangemanget lade det på Internationella enheten, där Bengt Carlefall arbetar ensam. Han använde sig i sin tur av en projektledare på konsultbasis, och en assistent till denne, anställd i kommunen. PROJEKTLEDNING Projektledningen bestod av Sture Perfjell, projektledare för Kinarådet, och Borghild Håkansson. Sture var projektledare och Borghild hans assistent, med ansvar för genomförandet. Borghild Håkansson är projektanställd hos Göteborgs stad som projektledare, en titel som säger allt eller inget enligt henne själv. Hon är van projektledare, har arbetat med mässor, evenemang och utställningar, både i kommunens regi och på egna initiativ. Borghild började arbeta med Shanghai-besöket i juni, och det blev sammanlagt ca två månader på heltid. Arbetet innebar en annorlunda projektledning för Borghild, och vi talar här om vikten av att veta vilken roll man har. Hon säger detta med anledning av att vi två i ett tidigt stadium träffades för att diskutera våra idéer och tankar om vad man kunde göra av besöket och vad det skulle kunna vara. Men vi insåg inte då de begränsningar som fanns i grunden, nämligen att det var Shanghai som skulle gästa Göteborg på eget initiativ och att det därigenom var de som satte agendan. Viktigt att komma ihåg är att Shanghai var uppdragsgivare, Göteborg värd. Observera denna skillnad mellan inbjuden delegation och gästande. Projektets uppgift - nå ett visst mål Projekt handlar ofta om att förverkliga och ge uttryck för idéer och visioner. Här förändrades situationen då Borghild en bit in i arbetet insåg skillnaden. Hon beskriver det som ett klassiskt misstag man bör noggrant se hur uppdraget är formulerat! Projektets form - nyskapande Shanghai besökte Göteborg och behövde hjälp med genomförandet. Det var dock Shanghais idé och koncept det handlade om och det fanns liten eller ingen plats för våra visioner. Shanghais val av vilka delegationer som skulle komma styrde kontaktytorna här. Göteborgs roll var att vara samarbetspartner i genomförandet. Med det menar jag absolut inte någon obetydlig roll i sammanhanget, för vid ett gott samarbete ger och tar man goda råd och behöver sina samarbetspartners. Så var också fallet här. Borghilds telefonlista borde finnas på bild här, tummad och fullklottrad, och stå som symbol för projektets hjärta. Hon kom att ha telefonkontakt med alla, i stort sett varje dag. Att vara ledare är att ha en dubbel funktion, dels att se till att alla gör sitt jobb, dels vara ett stöd. Projektledarrollen - koordinator och stöd 5

6 ORGANISATION Organisatoriskt sett var det enkelt då ramarna var givna, man visste tidpunkt för besöket och antal gäster. Man knöt till sig kontaktpersoner i Göteborg för olika funktioner, likaså fanns en ansvarig i Kina för varje delegation. Det passar bra in i det kinesiska sättet att arbeta då man alltid måste ha en motpart där. Allt praktiskt skulle göras upp med motsvarande part i Shanghai, vilket fungerade varierande väl. Man bildade omgående, dvs i juni, en arbetsgrupp där de olika kontaktpersonerna ingick, ett enkelt och logiskt sätt att arbeta. Projekt - tillfällig organisation VIP-delegation Gbg stad, Sture Perfjell Ekonomi-delegation; Pudong BRG, Jakob Broström Turism-delegation Gbg&Co, Birgitta Öfverholm Sport-delegation; damfotboll Gbg Fotbollsförbund, Lotta Edmark Pekingopera-sällskap Dans- o teaterfestivalen, Birgitta Winnberg-Rydh Logistik-grupp; TV-team, journalister etc Gbg stad, Borghild Håkansson I arbetet deltog även Bengt Carlefall och Göteborgs stads informationschef Ulf Källström samt fyra personer från informationsenheten. Det gjorde även layoutansvarige Jan Riise m fl från företaget Agadem samt Ingela Elofsson och Anders Franck från Internationella sekretariatet vid Göteborgs Universitet. Totalt var man ca 15 personer. Deltog i arbetet gjorde även den kinesiske vice generalkonsuln Zhou Heng och vid första mötet representanter från polisen. Fler inblandade var Tomas Hansson från det företag som gjorde montrarna för fotoutställningen samt representanter för Stadsmuseet, Kronhuset, Nordstan, Hotel Heden, SAS Radisson Hotel samt Volvo. En annan viktig grupp i sammanhanget är stadens politiker, då de var värdar för besöket. Man hade två möten med Göran Johansson och Jan Hallberg, ett i juni och ett i augusti. Mötena innehöll både information till och synpunkter från politikerna. ARBETE Arbetsgruppen träffades fyra gånger, tre i juni och en i början av augusti. Alla var tätt involverade i projektet trots att gruppen aldrig hade arbetat tillsammans förr. Kontakterna togs också på tvären, så allt gick ej genom projektledningen. Gruppen skapade i sitt arbete detta nätverk och det behövde ej delegeras. Projektarbete - nätverkssamarbete Projektledningen arbetade mycket med VIP-delegationen. De var stadens gäster och det arbete man hade att utföra var mycket det praktiska, kontakter för transporter, hotell mm men framför allt planeringen av de besök delegationen gjorde i Göteborg och sådant tar mycket tid. Besök arrangerades bl a hos Göteborgs Hamn, Volvo, Hasselblad och vid Ostindiefararbygget. Överlag tar kontakter om praktiska frågor mycket tid, ofta mer än man tror. Från Shanghai kom tre personer på förberedande planeringsbesök tre dagar i juni. Det var Martin Xu från Shanghais informationskontor, Ye Liang från Foreign Affairs Office och Cheng Meihong, ansvarig för turistdelegationen. De var sedan också här i augusti, Martin Xu, som var samordnare, i nästan två veckor. Dock kunde Ye Liang, den person som handlägger vänortsutbytet med Göteborg i Shanghai, inte komma på grund av sjukdom. Hennes chef, Wang Mingming, var dock med i VIP-delegationen. FINANSIERING Shanghai stad stod i stort sett för alla kostnader. Göteborgs stad betalade enligt kutym VIP-delegationens boende, dessutom hyra av Slottsskogsvallen och dessutom lite mindre kringkostnader. Hyra av Nordstan exempelvis var gratis. Göteborg bidrog naturligtvis också med sina personalkostnader samt dans- och teaterfestivalens organisation och egen ekonomi. 6

7 RESULTAT Alla jag har talat med är nöjda med resultatet och tycker att de fått ut något av besöket. Flera nya kontakter togs och gamla befästes, att mötas igen ger kontinuitet att bygga samarbete på. Denna tradition är mycket stark i Kina och något vi ej bör ringakta. Den beskrivs ofta i termer av vänskap, Old friend of China, Friendship Hotel, Friendship store och friendship cities! Därutöver fick besöket ett stort genomslag i media och förhoppningsvis även i Göteborg. Borghild finner att man hade inte kunnat göra mer med tanke på projektets förutsättningar vad avser tid till exempel. Projektets natur är tillfällig och den tillfälliga organisationen utgörs ofta av eldsjälar som gör en stor arbetsinsats under kort tid. Naturligtvis föreligger då en fara för utbrändhet, men i detta fallet pågick arbetet under kort tid inom befintliga tjänster, det ingick i var och ens ordinarie arbete men innebar att man fick arbeta mer viss tid. 7

8 EFTERORD PERSONLIGA REFLEKTIONER Mitt utgångsläge när jag valde detta projekt som exempel för uppgiften om projektledning är några minnesbilder, och de frågor och tankar de väcker.! Om protokollet När Lars-Åke Skager berättade att han skulle få Shanghais hedersbetygelse. Men då måste ju detta betyda något i ett större sammanhang, något som vi kanske inte till fullo förstår i Sverige. Utbytet är viktigt och låt oss få det att bli möten mellan människor, inte bara affärer!! Om kulturen och politiken När flera kulturarbetare tog illa vid sig av att politiker stod på scenen vid invigningen av dans- och teaterfestivalen, med just Pekingopera från Shanghai. Varför inte vända på blicken och se hur mycket de behöver kulturen, inte bara använder sig av eller utnyttjar utan faktiskt är beroende av kulturen! Där har vi mycket att lära av det kinesiska sättet.! Om projektledarens roll När jag råkade passera Börsen på Östra Hamngatan klockan åtta på söndagkvällen, och Borghild kom ut och jag då såg en mycket trött person. Varför måste alla projektledare halvt jobba ihjäl sig och varför sker alltid allt i sista stund? Och varför är det så trots att vi vet att det är så? Först min tidigare handledare hos Kinarådet, Lars-Åke Skager. Han dök upp igen i en notis i Göteborgs-Posten 18 september. Hedrad för Shanghais utveckling Shanghai White Magnolia Honorary Award kommer att tilldelas moderaten tillika vice ordföranden i Göteborgs kommunfullmäktige Lars-Åke Skager den 30 september i Shanghai. Totalt utdelas denna hedersbetygelse i år till sju utländska medborgare, varav Lars Åke Skager är en. Hedersbetygelsen ges till utländska personer som på ett betydelse fullt sätt bidragit till Shanghais utveckling både ekonomiskt och socialt. Skager är den förste svensk som får detta tecken och det är en stor ära. Han har arbetat med kontakterna mellan Göteborg och Shanghai alltsedan 1986 då samarbetsavtalet mellan städerna skrevs. Jag vill tillskriva denna utmärkelse stor betydelse även om det i mycket är en protokollär tillställning. Man lägger stor vikt vid dylika saker i Kina och det är inget vi i Sverige ska underskatta. Min önskan är att det ska leda till ett utökat utbyte mellan städerna och deras invånare, uppmärksammat lika mycket i Sverige och Göteborg som det är i Kina och Shanghai, där kulturen ska ha sin självklara roll som förmedlare av budskap och innehåll. En väg till fördjupat utbyte. Sedan teatern. Göteborg Dans & Teater Festival 2000 inleddes således med kinesisk teater, i form av ett gästspel från Shanghais Jingjuteatersällskap, dvs Pekingopera. Jag väljer återigen ett klipp från GP, men har också ett flertal diskussioner i minnet. Kinesisk teater med ädla motiv Amelie Björck ser fenomenal jingju som väcker tankar om öst och väst och teaterns svårhanterade beroenden. Publiken överraskades med en ganska avtändande inledning till gästspelet med Shanghai Peking Opera Theatre i lördags. Kommunens företrädare, Göran Johansson och Vivianne Nilsson, och en officiell representant från Shanghai klev upp på scenen och började utbyta långrandiga hövligheter. Johansson kunde meddela att städernas utbytesprogram fortgår lyckosamt: i dag hade fyra företag skrivit kontrakt om utvidgning i Kina. Och nu var det dags för teater! I ett slag framstod den stundande scenkonsten som reducerad till smörjmedel i politiska och ekonomiska transaktioner. En överdrift kanske, men värd en tanke. 8

9 Man hade från festivalens sida satsat på asiatiska gästspel i år, och också på att göra dem mer innehållsrika än vanligt. Man höll introduktioner i ämnet före föreställningarna, med både svenska föreläsare och kinesiska skådespelare som visade sin speciella teknik. Detta var mycket givande och ett lovvärt initiativ från festivalledningen. Men varför var då politikerna där? Visst är det värt en tanke. Först och främst, kulturnämndens ordförande Vivianne Nilsson invigde hela festivalen, och det hade hon nog gjort vare sig hon haft kinesiska kollegor där eller ej. De kinesiska representanterna var där av artighet, som gäster i Göteborg, och Göran Johansson var deras värd. Det officiella och det som står i protokollet har stor betydelse i Kina, något som vi i Sverige knappast kan ändra på. Skall vi i stället vara oartiga? Jag vill i stället hävda att det går att se på saken på fler sätt. Från kinesiskt håll är man oerhört stolt över att få presentera sin teater, ett arv och en konstform man vårdar. I de flesta officiella sammanhang använder man på så sätt kulturella evenemang, och jag vill påstå att utan sin kulturella tradition så klarar man sig ej. Den status som kulturen ger är av djupare betydelse än att bara vara yta och grannlåt, eller smörjmedel. Just dessa teaterföreställningar var faktiskt anledningen till delegationsbesöket nu. Det var ursprungligen planerat till någon gång i början av hösten, men lades i augusti 2000 när man fick veta att stadens pärla, Pekingoperasällskapet, fått inbjudan till Göteborgs dansoch teaterfestival då. På mottagningen efter föreställningen förärades kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson en bild av sig själv i Pekingoperadräkt, ett minne av ett tidigare besök i Shanghai. Skådespelarna deltog och jag vill hävda att den sortens officiella pådrag kring dem har positiv betydelse för deras möjligheter att verka. Jag tänker också då på den utställning med kinesisk samtidskonst som visades på Konsthallen våren 1995, med konst som ej gått de rätta vägarna och alltså ej var godkänd. Där kunde man se i svensk TV hur dessa konstnärer, vilka Kina protesterade mot, samspråkade med drottning Silvia. En kulturkrock, men också något som ger möjligheter. Att ta vara på. Uppståndelse tack vare politiker till trots beakta också uppståndelsen tack vare kulturen. Teatergästspelet var oerhört uppmärksammat och uppskattat. Det var de föreställningar under festivalen som blev först utsålda och recensionerna var fyllda av lovord. Där finner vi en del av Shanghais själ, och den lever dess officiella representanter också på. Som sagt, de klarar sig inte utan. Och i det långa loppet tror jag inte heller att det officiella Sverige klarar sig utan kulturell substans. Sist den trötta projektledaren. Det var en minnesbild som fastnade hos mig och fick mig att reflektera över projektledarens roll. Jag ser ett väl genomfört arbete här och vill inte ge annat än lovord till det. Vad som vid denna närmare betraktelse framträder är ett projektets behov av förankring och sammanhang. I Shanghai finns en systerstadsavdelning på Foreign Affairs Office. Där har man stor kunskap om sina systerstäder och flera personer har egna erfarenheter av att ha besökt dem flera gånger, vilket ger kontinuitet i utbyte och arbete. Göteborg behöver en struktur för vänortsutbytet, samt en målformulering om vad man vill uppnå. En tillfällig projektorganisation som den i detta exempel skulle behöva sådan förankring. Som det är nu tenderar det att bli av mer ad hoc-karaktär. Vidare följer här tankar mer om utbytet i stort än om detta enskilda projekt, kanske just därför att varje projekt verkar vara en enskild kraftsamling där all energi går åt till genomförandet och att luften sedan går ur. Tills det är dags igen och ska man då börja på nytt är min fråga. Vore det inte bättre att fortsätta? Frågan om vad man vill med detta infinner sig obevekligen. Främja kontakter naturligtvis, men vad betyder det? Staden står i fokus men det är näringslivet som dominerar de svenska satsningarna medan kulturen är betydligt mer styvmoderligt behandlad. Jag har tidigare fastslagit att detta besök handlade om Shanghais idéer och koncept och tycker att vi här kan finna en annan hållning från de kinesiska gästerna. Vad jag önskar är en större samverkan, och att man breddar sig och både tar in andra områden i samhället i utbytet och att det förankras mer i Göteborg. 9

10 Jag ser först och främst till ett bredare kulturområde, Borghild nämner folkhälsofrågor, socialtjänst etc. Ja, hela vårt samhälle har en väl berättigad plats. För att öka förståelsen för varandra och utbytet bör och behöver man samverka med andra parter, att många olika områden har utbyte inom vänortsramen skulle bidra till kontinuitet på ett helt annat sätt. Jag tror att alla parter vinner på att man gemensamt sätter agendan, att man ger och tar i samverkan, och på så sätt bidrar med sin kompetens. Då kan vi finna det unika hos var och en, och också komma vidare. Att lämna det förutsägbara. Jag tror att man nu bör tänka bortom de stora manifestationerna och arbeta vidare på de kontakter som är tagna. De i sin tur kan föda nya, som ringar på vattnet. Man behöver inte vänta på jättemanifestationer som har en risk att kräva så mycket i förberedande och genomförande att de tar energi från uppföljningsarbetet och fortsättningen. Var det inte just en fortsättning som var målet? En etablering, en kontakt, en förbindelse som lever vidare, vare sig det gäller affärer eller möten mellan människor. Karin Hellqvist TACK TILL Borghild Håkansson, Göteborgs stad Sture Perfjell, Kinarådet Lars-Åke Skager, Kinarådet Wang Mingming, Shanghai Foreign Affairs Office Ye Liang, Shanghai Foreign Affairs Office Tack även till Sofia Åhrman och Kajsa Frostensson, Kulturverkstan. 10

SWEDEN COMES TO CHINA

SWEDEN COMES TO CHINA SWEDEN COMES TO CHINA En studie av kulturens betydelse vid marknadsföring av svenskt näringsliv baserad på Sverigeveckan i Shanghai 8-14 mars 1999 då Göteborgs stad och svenskt näringsliv presenterade

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Mr. Mr Liu Tiejun tillsammans med verksamhetsutvecklare Eva Karlsson Sjölander i solrummet på Österbo. Besök från Kina september 16.

Mr. Mr Liu Tiejun tillsammans med verksamhetsutvecklare Eva Karlsson Sjölander i solrummet på Österbo. Besök från Kina september 16. Mr. Mr Liu Tiejun tillsammans med verksamhetsutvecklare Eva Karlsson Sjölander i solrummet på Österbo Besök från Kina september 16 Gerd Sävenstedt Inledning Mr. Cui Huixin, tidare Kinas konsul i Sverige

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Förändringsarbete hur och av vem?

Förändringsarbete hur och av vem? Förändringsarbete hur och av vem? Aspekter på jämställdhetsintegreringen av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF) Av Jenny Wendefors Utredande rapport

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

Redovisning resebidrag till Nordox i Kina, november 2014! av Karin Ekberg, 2015-05-07!!

Redovisning resebidrag till Nordox i Kina, november 2014! av Karin Ekberg, 2015-05-07!! Redovisning resebidrag till Nordox i Kina, november 2014 av Karin Ekberg, 2015-05-07 Inbjuden av nionde upplagan av Nordox filmfestival reste jag med hjälp av Konstnärsnämndens resebidrag till Kina i november

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Utan äldre stannar Sverige

Utan äldre stannar Sverige Utan äldre stannar Sverige Dokumentation från konferensen i Sundsvall 2012-11-07 Det var högt i tak i Kyrkans Hus i Sundsvall den 7 november. Äldrekonferensen samlade över hundra deltagare från Västernorrland

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

PROTOKOLL 2009-02-10. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kain Gabrielsson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2009-02-10. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kain Gabrielsson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Hans Schub Olle Tillquist Roger Wallentin 1-7 Thorgny Fransson 1-6 Andreas Roos Susanne Karnström Karin Gabrielsson Britt Hellstedt 1-6 Dan Andersson sekr. Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 När: 28 AUGUSTI - 2015 29 AUGUSTI 30 AUGUSTI Var: Parkgatan 35 411 24 Göteborg Exercishuset vid Heden Obegränsat med P-platser Tider: Fredagen 28/8 kl. 13 18 Lördagen 29/8 kl.

Läs mer

17 September 2015 handlingar separat bilaga. Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på Orangeriet

17 September 2015 handlingar separat bilaga. Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på Orangeriet 17 September 2015 handlingar separat bilaga Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på Orangeriet Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

1. Hitta en annan lösning

1. Hitta en annan lösning 1. Hitta en annan lösning Socialtjänsten i Piteå kombinerar tryggheten att ha heltidsanställning med friheten att välja hur mycket man ska arbeta. Man vet att delaktiga medarbetare, med sin kunskap och

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Här visas dans, musik, film, konst, litteratur. Det

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kåre Bluitgen. Sjalen. Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard. nypon förlag AB. Publicerat med tillstånd.

Kåre Bluitgen. Sjalen. Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard. nypon förlag AB. Publicerat med tillstånd. Kåre Bluitgen Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard nypon förlag AB Ska vi byta hår? Åh, vad ditt hår är fint, säger Ida. Hon drar borsten genom Aylas svarta hår. Tycker du?

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer