Shanghai Comes to Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Shanghai Comes to Sweden"

Transkript

1 Shanghai Comes to Sweden En text om projektledning baserad på ett delegationsbesök från Shanghai stad i Göteborg augusti 2000 Uppgift i Lärande i arbete, LIA 3 Kulturverkstan, projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT Karin Hellqvist Göteborg, september 2000 INLEDNING sid 2 BAKGRUND sid 3 BESKRIVNING sid 4 PROJEKTLEDNING sid 5 EFTERORD sid 8 Karin Hellqvist, Vasagatan 5C, Göteborg, , Kulturverkstan, Box , Göteborg, ,

2 INLEDNING PRESENTATION Föreliggande arbete är en studie i projektledning. Studien är ett projekt inom Kulturverkstan, projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Som tillämpning på ämnet projektledning och exempel för frågeställningen används det officiella delegationsbesök Shanghai stad gjorde i Göteborg i augusti i år kallat Shanghai Goes to Sweden. Föremål för min undersökning har i första hand varit genomförandet här i Göteborg samt den svenska projektledningen och projektorganisationen. Göteborg och Shanghai är systerstäder och vänorter sedan 1986 då ett samarbetsavtal upprättades. Utbytet mellan städerna är omfattande, både vad gäller officiella kontakter och affärsförbindelser. I mars 1999 gästade Göteborgs stad Shanghai och genomförde där en stor svensk manifestation, en satsning som handlade om att marknadsföra svenskt näringsliv. I det projektet ingick kulturella inslag som en både stor och viktig del. Nu återgäldade Shanghai detta besök, i ett projekt som också det innehöll flera kulturella evenemang. FRÅGOR Jag ställer frågan Hur gör man? och studerar hur man gjorde när Shanghai kom till Göteborg i augusti i år. Vilken roll hade kulturen? Hur organiserades detta? Jag försöker besvara frågorna ovan i följande text, om detta projekts ledning och organisation. Det gör jag med att först ge en beskrivning av vad besöket innehöll, sedan av projektledningen, därpå följer mina personliga reflektioner. 2

3 BAKGRUND DEN RÖDA TRÅDEN Detta är en rapport från min tredje praktikperiod, kallad Lärande i arbete, på Kulturverkstan. Det är också den tredje texten vari vänortsutbytet mellan systerstäderna Göteborg och Shanghai utgör den röda tråden. Jag studerar vad utbytet syftar till, vad det består av och hur man gör allt för att se kulturens betydelse i sammanhanget. Den första praktikperioden åkte jag, tillsammans med två av mina kurskamrater, till Shanghai för att gå i Göteborgs fotspår och se hur man använt kultur för att marknadsföra näringsliv, vilket resulterade i texten Sweden Comes to China. Den andra perioden tillbringade jag i Göteborg undersökande vilket utbyte som finns och har funnits samt vad man anser om det. Det blev till rapporten Göteborg och Shanghai systrar bland städer och vänner i världen, vilken finns publicerad på Göteborgs stads hemsida, se under omvärldsbevakning. Nu har jag återigen stannat i Göteborg beroende på att Shanghai stad just varit här, i ett delegationsbesök kallat Shanghai Goes to Sweden. Det jag studerat är ett projekt av speciell karaktär, nämligen ett officiellt delegationsbesök av representanter från Shanghai stad i Göteborg. Det pågick augusti i år och innehöll flera delar, vari kulturella aktiviteter och evenemang spelade stor roll. En beskrivning av Shanghai-dagarna följer senare. Först vill jag berätta varför jag intresserar mig för detta, och vad jag anser vara speciellt i sammanhanget. Mitt engagemang handlar i grunden om ett stort intresse för landet Kina och dess kultur. I mina tidigare studier och erfarenheter av Kina har jag kommit att fascineras av staden Shanghai, dess historia, utveckling, karaktär och inte minst framtid då det är den snabbast växande staden i världen. I Shanghai har man en vana vid internationella kontakter som man inte har på annat håll i Kina. Att man då från Shanghais håll valt att välja Göteborg till sin systerstad i Sverige passar mig utmärkt. KÄLLOR Källor till föreliggande arbete är dels mitt eget deltagande och engagemang, dels samtal med de som utförde arbetet. I och med att min andra praktikperiod var en undersökning för Kinarådet, den organisation i Göteborg som har i uppdrag att förvalta utbytet, har jag kunnat följa upprinnelsen till augustibesöket Jag deltog som gäst på invigning och seminarier, på bankett och cocktailparty och jag bevistade Pekingoperaföreställning, modeshow och fotoutställning. Allt detta gjorde jag i fler roller än en; som studerande på Kulturverkstan med uppdrag för Kinarådet, som ordförande i Svensk-kinesiska föreningens avdelning i Göteborg och som funktionär på Göteborg Dans & Teater Festival. Bland de som arbetade med projektet vill jag framhålla Borghild Håkansson som var assistent till projektledaren, men kom att arbeta sida vid sida med honom. Hon har en stor erfarenhet av projektarbete och det är i mycket våra samtal jag utgår från i följande text. Jag har naturligtvis under tiden talat med många av de inblandade, ingen nämnd och ingen glömd, då de alla nämns i min förra rapport. 3

4 BESKRIVNING SHANGHAI-DAGARNA I GÖTEBORG Shanghai på besök, vad innebär det? Denna beskrivning syftar till att ge en bakgrund till och bild av vad det var man hade att projektleda. Så här skriver jag i Svensk-kinesiska föreningens tidskrift Kinarapport nr Den kinesiska flaggan vajade på Gustav Adolfs Torg då systerstaden Shanghai gästade Göteborg augusti med en stor delegation. Göteborg blev därigenom första anhalten på det Europabesök Shanghai genomförde i augusti-september. Shanghais Pekingoperasällskap var inbjudet till Göteborg Dans & Teater Festival och gav två föreställningar på Stora teatern. Festivalledningen hade satsat på asiatiska gästspel i år, även från Indien och Bangladesh, och presenterade dessa på ett nytt sätt. Föreställningarna föregicks av introduktioner där skådespelarna beskrev sin speciella teknik vilket kompletterades med en föreläsning av Christina Nygren. På scenen inledde Nils Olof Ericsson varje stycke med att förklara vad som skulle hända och genom denna guidning in i föreställningen gav den så mycket mer. Föredömligt! Shanghai kunde dessutom ses hela veckan med fotoutställning i Kronhuset, med modeshower och montrar i Nordstan, i seminarier om affärsmöjligheter samt, sist men inte minst, i damfotboll på Slottsskogsvallen. Shanghai vann matchen med 3-1! Den officiella delegationen, ledd av Hu Zhengchang, vice ordförande i stadens folkkongress, gjorde flera företagsbesök och fyra svenska företag skrev avtal om investeringar och samarbete, bl a för Volvo Bussars etablering i Shanghai. Besöket uppfattas som mycket lyckat både från kinesiskt och svenskt håll. Delegationen från Shanghai bestod av drygt 100 personer, uppdelade i en VIPdelegation om ca 10 personer samt affärsdelegation; turismdelegation med modeshow; sportdelegation med damfotbollstrupp; Pekingoperasällskap samt logistikgrupp med journalister bland annat. Arrangemanget bestod av officiella delar som invigningstal med bandavklippning under pompa och ståt, bankett och mottagningar med många tal och gåvor. Men inte bara av detta, det gavs även möjlighet för göteborgarna att få en bild av Shanghai och Kina. Man hade en idé om att omvandla Nordstan till ett Chinatown så där fanns under lördagen och söndagen en informationsdisk och skärmutställning om turism. Det stora dragplåstret som lockade både mycket folk och massmedia var en modeshow med kinesiska toppmodeller på catwalk i Nordstan. Fotoutställningen Images of Shanghai pågick en hel vecka i Kronhuset. Den innehöll bilder i urval från en fototävling 1999, Shanghai in the Eyes of Top World Photographers, där 68 fotografer från 20 olika länder deltog. Ur katalogen: What kind of city is Shanghai? Geologists will tell you it is a city built on land once submerged under the sea. Historians will tell you it was a fishing village 700 years ago that has evolved into a modern metropolis. Philosophers will tell you it is a melting pot of ever changing ideologies. Politicians will tell you it is the birthplace of the Communist Party of China, but it was once known as a paradise for foreign adventurers. But what would photographers from across the globe say about this city as they view it through their lenses? Invigning av både det officiella besöket och fotoutställningen skedde på fredageftermiddagen på Kronhusets gård. Dessförinnan hölls på Stadsmuseet ett affärsseminarium. Göteborg Dans & Teater Festival invigdes med Jingjuteater framförd av Shanghai Peking Opera Theatre. Man gav föreställningen både på lördagen och söndagen. Shanghai STV Women's Soccer Team mötte Team Göteborg på Slottsskogsvallen på söndagen. Båda dessa evenemang lockade stor publik. 4

5 PROJEKTLEDNING EXEMPLET SHANGHAI GOES TO SWEDEN UPPDRAG Detta officiella besök från Shanghai kan ses som ett återgäldande av det besök Göteborgs stad gjorde i Shanghai i mars Tanken om att Shanghai skulle göra något liknande i Göteborg väcktes redan då, och utvecklades under vintern och våren i år. En förfrågan inkom i maj från Shanghai stad till Kommunstyrelsen i Göteborg där man beslutade att stötta projektet. Stadskansliet som fick uppdraget att genomföra arrangemanget lade det på Internationella enheten, där Bengt Carlefall arbetar ensam. Han använde sig i sin tur av en projektledare på konsultbasis, och en assistent till denne, anställd i kommunen. PROJEKTLEDNING Projektledningen bestod av Sture Perfjell, projektledare för Kinarådet, och Borghild Håkansson. Sture var projektledare och Borghild hans assistent, med ansvar för genomförandet. Borghild Håkansson är projektanställd hos Göteborgs stad som projektledare, en titel som säger allt eller inget enligt henne själv. Hon är van projektledare, har arbetat med mässor, evenemang och utställningar, både i kommunens regi och på egna initiativ. Borghild började arbeta med Shanghai-besöket i juni, och det blev sammanlagt ca två månader på heltid. Arbetet innebar en annorlunda projektledning för Borghild, och vi talar här om vikten av att veta vilken roll man har. Hon säger detta med anledning av att vi två i ett tidigt stadium träffades för att diskutera våra idéer och tankar om vad man kunde göra av besöket och vad det skulle kunna vara. Men vi insåg inte då de begränsningar som fanns i grunden, nämligen att det var Shanghai som skulle gästa Göteborg på eget initiativ och att det därigenom var de som satte agendan. Viktigt att komma ihåg är att Shanghai var uppdragsgivare, Göteborg värd. Observera denna skillnad mellan inbjuden delegation och gästande. Projektets uppgift - nå ett visst mål Projekt handlar ofta om att förverkliga och ge uttryck för idéer och visioner. Här förändrades situationen då Borghild en bit in i arbetet insåg skillnaden. Hon beskriver det som ett klassiskt misstag man bör noggrant se hur uppdraget är formulerat! Projektets form - nyskapande Shanghai besökte Göteborg och behövde hjälp med genomförandet. Det var dock Shanghais idé och koncept det handlade om och det fanns liten eller ingen plats för våra visioner. Shanghais val av vilka delegationer som skulle komma styrde kontaktytorna här. Göteborgs roll var att vara samarbetspartner i genomförandet. Med det menar jag absolut inte någon obetydlig roll i sammanhanget, för vid ett gott samarbete ger och tar man goda råd och behöver sina samarbetspartners. Så var också fallet här. Borghilds telefonlista borde finnas på bild här, tummad och fullklottrad, och stå som symbol för projektets hjärta. Hon kom att ha telefonkontakt med alla, i stort sett varje dag. Att vara ledare är att ha en dubbel funktion, dels att se till att alla gör sitt jobb, dels vara ett stöd. Projektledarrollen - koordinator och stöd 5

6 ORGANISATION Organisatoriskt sett var det enkelt då ramarna var givna, man visste tidpunkt för besöket och antal gäster. Man knöt till sig kontaktpersoner i Göteborg för olika funktioner, likaså fanns en ansvarig i Kina för varje delegation. Det passar bra in i det kinesiska sättet att arbeta då man alltid måste ha en motpart där. Allt praktiskt skulle göras upp med motsvarande part i Shanghai, vilket fungerade varierande väl. Man bildade omgående, dvs i juni, en arbetsgrupp där de olika kontaktpersonerna ingick, ett enkelt och logiskt sätt att arbeta. Projekt - tillfällig organisation VIP-delegation Gbg stad, Sture Perfjell Ekonomi-delegation; Pudong BRG, Jakob Broström Turism-delegation Gbg&Co, Birgitta Öfverholm Sport-delegation; damfotboll Gbg Fotbollsförbund, Lotta Edmark Pekingopera-sällskap Dans- o teaterfestivalen, Birgitta Winnberg-Rydh Logistik-grupp; TV-team, journalister etc Gbg stad, Borghild Håkansson I arbetet deltog även Bengt Carlefall och Göteborgs stads informationschef Ulf Källström samt fyra personer från informationsenheten. Det gjorde även layoutansvarige Jan Riise m fl från företaget Agadem samt Ingela Elofsson och Anders Franck från Internationella sekretariatet vid Göteborgs Universitet. Totalt var man ca 15 personer. Deltog i arbetet gjorde även den kinesiske vice generalkonsuln Zhou Heng och vid första mötet representanter från polisen. Fler inblandade var Tomas Hansson från det företag som gjorde montrarna för fotoutställningen samt representanter för Stadsmuseet, Kronhuset, Nordstan, Hotel Heden, SAS Radisson Hotel samt Volvo. En annan viktig grupp i sammanhanget är stadens politiker, då de var värdar för besöket. Man hade två möten med Göran Johansson och Jan Hallberg, ett i juni och ett i augusti. Mötena innehöll både information till och synpunkter från politikerna. ARBETE Arbetsgruppen träffades fyra gånger, tre i juni och en i början av augusti. Alla var tätt involverade i projektet trots att gruppen aldrig hade arbetat tillsammans förr. Kontakterna togs också på tvären, så allt gick ej genom projektledningen. Gruppen skapade i sitt arbete detta nätverk och det behövde ej delegeras. Projektarbete - nätverkssamarbete Projektledningen arbetade mycket med VIP-delegationen. De var stadens gäster och det arbete man hade att utföra var mycket det praktiska, kontakter för transporter, hotell mm men framför allt planeringen av de besök delegationen gjorde i Göteborg och sådant tar mycket tid. Besök arrangerades bl a hos Göteborgs Hamn, Volvo, Hasselblad och vid Ostindiefararbygget. Överlag tar kontakter om praktiska frågor mycket tid, ofta mer än man tror. Från Shanghai kom tre personer på förberedande planeringsbesök tre dagar i juni. Det var Martin Xu från Shanghais informationskontor, Ye Liang från Foreign Affairs Office och Cheng Meihong, ansvarig för turistdelegationen. De var sedan också här i augusti, Martin Xu, som var samordnare, i nästan två veckor. Dock kunde Ye Liang, den person som handlägger vänortsutbytet med Göteborg i Shanghai, inte komma på grund av sjukdom. Hennes chef, Wang Mingming, var dock med i VIP-delegationen. FINANSIERING Shanghai stad stod i stort sett för alla kostnader. Göteborgs stad betalade enligt kutym VIP-delegationens boende, dessutom hyra av Slottsskogsvallen och dessutom lite mindre kringkostnader. Hyra av Nordstan exempelvis var gratis. Göteborg bidrog naturligtvis också med sina personalkostnader samt dans- och teaterfestivalens organisation och egen ekonomi. 6

7 RESULTAT Alla jag har talat med är nöjda med resultatet och tycker att de fått ut något av besöket. Flera nya kontakter togs och gamla befästes, att mötas igen ger kontinuitet att bygga samarbete på. Denna tradition är mycket stark i Kina och något vi ej bör ringakta. Den beskrivs ofta i termer av vänskap, Old friend of China, Friendship Hotel, Friendship store och friendship cities! Därutöver fick besöket ett stort genomslag i media och förhoppningsvis även i Göteborg. Borghild finner att man hade inte kunnat göra mer med tanke på projektets förutsättningar vad avser tid till exempel. Projektets natur är tillfällig och den tillfälliga organisationen utgörs ofta av eldsjälar som gör en stor arbetsinsats under kort tid. Naturligtvis föreligger då en fara för utbrändhet, men i detta fallet pågick arbetet under kort tid inom befintliga tjänster, det ingick i var och ens ordinarie arbete men innebar att man fick arbeta mer viss tid. 7

8 EFTERORD PERSONLIGA REFLEKTIONER Mitt utgångsläge när jag valde detta projekt som exempel för uppgiften om projektledning är några minnesbilder, och de frågor och tankar de väcker.! Om protokollet När Lars-Åke Skager berättade att han skulle få Shanghais hedersbetygelse. Men då måste ju detta betyda något i ett större sammanhang, något som vi kanske inte till fullo förstår i Sverige. Utbytet är viktigt och låt oss få det att bli möten mellan människor, inte bara affärer!! Om kulturen och politiken När flera kulturarbetare tog illa vid sig av att politiker stod på scenen vid invigningen av dans- och teaterfestivalen, med just Pekingopera från Shanghai. Varför inte vända på blicken och se hur mycket de behöver kulturen, inte bara använder sig av eller utnyttjar utan faktiskt är beroende av kulturen! Där har vi mycket att lära av det kinesiska sättet.! Om projektledarens roll När jag råkade passera Börsen på Östra Hamngatan klockan åtta på söndagkvällen, och Borghild kom ut och jag då såg en mycket trött person. Varför måste alla projektledare halvt jobba ihjäl sig och varför sker alltid allt i sista stund? Och varför är det så trots att vi vet att det är så? Först min tidigare handledare hos Kinarådet, Lars-Åke Skager. Han dök upp igen i en notis i Göteborgs-Posten 18 september. Hedrad för Shanghais utveckling Shanghai White Magnolia Honorary Award kommer att tilldelas moderaten tillika vice ordföranden i Göteborgs kommunfullmäktige Lars-Åke Skager den 30 september i Shanghai. Totalt utdelas denna hedersbetygelse i år till sju utländska medborgare, varav Lars Åke Skager är en. Hedersbetygelsen ges till utländska personer som på ett betydelse fullt sätt bidragit till Shanghais utveckling både ekonomiskt och socialt. Skager är den förste svensk som får detta tecken och det är en stor ära. Han har arbetat med kontakterna mellan Göteborg och Shanghai alltsedan 1986 då samarbetsavtalet mellan städerna skrevs. Jag vill tillskriva denna utmärkelse stor betydelse även om det i mycket är en protokollär tillställning. Man lägger stor vikt vid dylika saker i Kina och det är inget vi i Sverige ska underskatta. Min önskan är att det ska leda till ett utökat utbyte mellan städerna och deras invånare, uppmärksammat lika mycket i Sverige och Göteborg som det är i Kina och Shanghai, där kulturen ska ha sin självklara roll som förmedlare av budskap och innehåll. En väg till fördjupat utbyte. Sedan teatern. Göteborg Dans & Teater Festival 2000 inleddes således med kinesisk teater, i form av ett gästspel från Shanghais Jingjuteatersällskap, dvs Pekingopera. Jag väljer återigen ett klipp från GP, men har också ett flertal diskussioner i minnet. Kinesisk teater med ädla motiv Amelie Björck ser fenomenal jingju som väcker tankar om öst och väst och teaterns svårhanterade beroenden. Publiken överraskades med en ganska avtändande inledning till gästspelet med Shanghai Peking Opera Theatre i lördags. Kommunens företrädare, Göran Johansson och Vivianne Nilsson, och en officiell representant från Shanghai klev upp på scenen och började utbyta långrandiga hövligheter. Johansson kunde meddela att städernas utbytesprogram fortgår lyckosamt: i dag hade fyra företag skrivit kontrakt om utvidgning i Kina. Och nu var det dags för teater! I ett slag framstod den stundande scenkonsten som reducerad till smörjmedel i politiska och ekonomiska transaktioner. En överdrift kanske, men värd en tanke. 8

9 Man hade från festivalens sida satsat på asiatiska gästspel i år, och också på att göra dem mer innehållsrika än vanligt. Man höll introduktioner i ämnet före föreställningarna, med både svenska föreläsare och kinesiska skådespelare som visade sin speciella teknik. Detta var mycket givande och ett lovvärt initiativ från festivalledningen. Men varför var då politikerna där? Visst är det värt en tanke. Först och främst, kulturnämndens ordförande Vivianne Nilsson invigde hela festivalen, och det hade hon nog gjort vare sig hon haft kinesiska kollegor där eller ej. De kinesiska representanterna var där av artighet, som gäster i Göteborg, och Göran Johansson var deras värd. Det officiella och det som står i protokollet har stor betydelse i Kina, något som vi i Sverige knappast kan ändra på. Skall vi i stället vara oartiga? Jag vill i stället hävda att det går att se på saken på fler sätt. Från kinesiskt håll är man oerhört stolt över att få presentera sin teater, ett arv och en konstform man vårdar. I de flesta officiella sammanhang använder man på så sätt kulturella evenemang, och jag vill påstå att utan sin kulturella tradition så klarar man sig ej. Den status som kulturen ger är av djupare betydelse än att bara vara yta och grannlåt, eller smörjmedel. Just dessa teaterföreställningar var faktiskt anledningen till delegationsbesöket nu. Det var ursprungligen planerat till någon gång i början av hösten, men lades i augusti 2000 när man fick veta att stadens pärla, Pekingoperasällskapet, fått inbjudan till Göteborgs dansoch teaterfestival då. På mottagningen efter föreställningen förärades kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson en bild av sig själv i Pekingoperadräkt, ett minne av ett tidigare besök i Shanghai. Skådespelarna deltog och jag vill hävda att den sortens officiella pådrag kring dem har positiv betydelse för deras möjligheter att verka. Jag tänker också då på den utställning med kinesisk samtidskonst som visades på Konsthallen våren 1995, med konst som ej gått de rätta vägarna och alltså ej var godkänd. Där kunde man se i svensk TV hur dessa konstnärer, vilka Kina protesterade mot, samspråkade med drottning Silvia. En kulturkrock, men också något som ger möjligheter. Att ta vara på. Uppståndelse tack vare politiker till trots beakta också uppståndelsen tack vare kulturen. Teatergästspelet var oerhört uppmärksammat och uppskattat. Det var de föreställningar under festivalen som blev först utsålda och recensionerna var fyllda av lovord. Där finner vi en del av Shanghais själ, och den lever dess officiella representanter också på. Som sagt, de klarar sig inte utan. Och i det långa loppet tror jag inte heller att det officiella Sverige klarar sig utan kulturell substans. Sist den trötta projektledaren. Det var en minnesbild som fastnade hos mig och fick mig att reflektera över projektledarens roll. Jag ser ett väl genomfört arbete här och vill inte ge annat än lovord till det. Vad som vid denna närmare betraktelse framträder är ett projektets behov av förankring och sammanhang. I Shanghai finns en systerstadsavdelning på Foreign Affairs Office. Där har man stor kunskap om sina systerstäder och flera personer har egna erfarenheter av att ha besökt dem flera gånger, vilket ger kontinuitet i utbyte och arbete. Göteborg behöver en struktur för vänortsutbytet, samt en målformulering om vad man vill uppnå. En tillfällig projektorganisation som den i detta exempel skulle behöva sådan förankring. Som det är nu tenderar det att bli av mer ad hoc-karaktär. Vidare följer här tankar mer om utbytet i stort än om detta enskilda projekt, kanske just därför att varje projekt verkar vara en enskild kraftsamling där all energi går åt till genomförandet och att luften sedan går ur. Tills det är dags igen och ska man då börja på nytt är min fråga. Vore det inte bättre att fortsätta? Frågan om vad man vill med detta infinner sig obevekligen. Främja kontakter naturligtvis, men vad betyder det? Staden står i fokus men det är näringslivet som dominerar de svenska satsningarna medan kulturen är betydligt mer styvmoderligt behandlad. Jag har tidigare fastslagit att detta besök handlade om Shanghais idéer och koncept och tycker att vi här kan finna en annan hållning från de kinesiska gästerna. Vad jag önskar är en större samverkan, och att man breddar sig och både tar in andra områden i samhället i utbytet och att det förankras mer i Göteborg. 9

10 Jag ser först och främst till ett bredare kulturområde, Borghild nämner folkhälsofrågor, socialtjänst etc. Ja, hela vårt samhälle har en väl berättigad plats. För att öka förståelsen för varandra och utbytet bör och behöver man samverka med andra parter, att många olika områden har utbyte inom vänortsramen skulle bidra till kontinuitet på ett helt annat sätt. Jag tror att alla parter vinner på att man gemensamt sätter agendan, att man ger och tar i samverkan, och på så sätt bidrar med sin kompetens. Då kan vi finna det unika hos var och en, och också komma vidare. Att lämna det förutsägbara. Jag tror att man nu bör tänka bortom de stora manifestationerna och arbeta vidare på de kontakter som är tagna. De i sin tur kan föda nya, som ringar på vattnet. Man behöver inte vänta på jättemanifestationer som har en risk att kräva så mycket i förberedande och genomförande att de tar energi från uppföljningsarbetet och fortsättningen. Var det inte just en fortsättning som var målet? En etablering, en kontakt, en förbindelse som lever vidare, vare sig det gäller affärer eller möten mellan människor. Karin Hellqvist TACK TILL Borghild Håkansson, Göteborgs stad Sture Perfjell, Kinarådet Lars-Åke Skager, Kinarådet Wang Mingming, Shanghai Foreign Affairs Office Ye Liang, Shanghai Foreign Affairs Office Tack även till Sofia Åhrman och Kajsa Frostensson, Kulturverkstan. 10

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Vårdkedja för ungdomar eller professionella?

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet Motverka våld och gäng Goran Basic Joakim Thelander Malin Åkerström F o r s k n i n g s r a p p o r t n r 5 2009 FOU Vårdkedja

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer