Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland"

Transkript

1 Den bästa kombinationen av stort och smått Jobba som pedagog på Åland

2 INNEHÅLL: 4. Bra barnomsorg och modern skola 6. Leken är nyckeln till barnets kunskap 8. Små enheter för små barn 9. Mariehamns stads grundskolor 10. Norra Ålands skoldistrikt 11. Södra Ålands skoldistrikt 12. Skärgårdens grundskolor 14. Familjen Fyrqvist 16. Framtidens Gymnasium 18. Ålands Lyceum 20. Ålands Yrkesgymnasium 22. Högskolan på Åland 24. Övrig utbildning 26. Familjen Rosbäck 28. Familjen Fors-Lindahl minuter och hela framtiden I det lilla ligger ofta det stora Åland är fullt av intressanta kontraster. Geografiskt avgränsat som alla öriken men samtidigt ovanligt öppet för intryck utifrån. Det sitter i kulturen. Åländska sjöfarare har i alla tider haft sjömanssäcken fylld av erfarenheter från fjärran hamnar som de sedan förvaltat på hemmaplan. Att bo och leva på de korta avståndens Åland innebär att naturen, havet och spännande aktiviteter aldrig är långt borta. Småstaden Mariehamn har ett utbud som många gånger överträffar betydligt större städer. Det gäller allt från jobbmöjligheter till kultur, nöje och idrott. Inom barnomsorg och undervisning tillåter de små enheterna lärare och annan personal att ha stora ambitioner. Litenheten underlättar kontakten mellan barn- och vuxenvärlden och gör att lärare, barn och föräldrar kan påverka och ha inflytande. Åland styr sin egen skuta och utveckling Åland iakttar både Finland och Sverige men skapar sin egen modell där man utnyttjar fördelarna med det lilla formatet på bästa sätt. Tack vare den åländska självstyrelsen kan Åland utforma barnomsorg och undervisning efter egna behov och önskemål. 3

3 Bra barnomsorg och modern skola Livskvalitet, barnomsorg och skola hör till de områden som ligger närmast ålänningarnas hjärtan. Här prutas det inte. Helhjärtat engagemang, bra skolmat och trivsamma lokaler är självklarheter. Kommunerna på landsbygden och i skärgården har mellan 100 och invånare och i staden Mariehamn bor det drygt personer. Småskaligheten ger en närhet till beslutsfattare och politiker som många uppskattar. Trots att de flesta kommuner är små är ambitionen vad gäller vård, skola och omsorg överlag hög. För att säkra att vi hänger med i utvecklingen bevakar vi noggrant vad som händer på skolområdet i Norden och inom EU. Det gör att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar skolan och att det alltid finns utmaningar att ta tag i för den som vill engagera sig. På Åland kan du göra din röst hörd och du kan påverka. Det är utveckling som gäller och om du vill kan du vara en del av den. Bra att veta för dig som jobbar som grundskollärare i Sverige Arbetstiden på Åland beräknas efter undervisningsskyldighet. Den kan variera mellan timmar per vecka. Om undervisningsskyldigheten anges till 18 timmar är det ett heltidsjobb med full månadslön. Övrig arbetstid används till gemensam planering. Slutlönen är jämförbar med nivån i Sverige och Finland. För att vara behörig att arbeta som lärare i grundskolan på Åland förutsätts i vissa fall ett erkännande av Ålands landskapsregering. Kontakta Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering för detaljerad information, tfn

4 Leken är nyckeln till barnets kunskap Enligt den åländska barnomsorgslagen har alla vårdnadshavare till barn som har sin hemort på Åland rätt till kommunal barnomsorg i daghem eller familjedaghem. Barnomsorgens uppgift är bland annat att stöda familjen i fostran av barnet, att tillsammans med familjen främja barnets utveckling samt förbereda barnet för skolan. Daghemmen Daghemmen bidrar till att ge barnen goda uppväxtvillkor genom att erbjuda en god omvårdnad, goda lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet. Leken är nyckeln till barnets kunskap. Varje dag får barnen möjlighet att leka fritt både utom- och inomhus. Förutom leken är natur och miljö, gymnastik och rörelse, sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga byggstenar i verksamheten. Förundervisning I daghemmen ordnas också förundervisning som förbereder barnet för skolan. I förundervisningen tränas grundläggande kunskaper och färdigheter som barnet behöver. Man försöker också stötta barnets kultur och modersmål. För barn med särskilda behov finns goda möjligheter till extra stöd och resurs. Privata daghem och familjedagvårdare Förutom kommunal barnomsorg kan det finnas privata daghem och familjedagvårdare. I de större kommunerna finns också övervakade lekparker. För skolbarn ordnas fritidshemsverksamhet. Kompetensutveckling För att barnomsorgen ska klara målsättningarna arbetar man kontinuerligt med att ge föreståndare och andra ledare effektiva verktyg för utvecklingsarbetet. Möjligheterna till kompetensutveckling är goda även för övrig personal. 7

5 Övernäs skola, Ytternäs skola, Strandnäs skola, Små enheter för små barn Vi investerar i våra barns framtid genom att ge dem en effektiv och modern skola med små klasser och fin skolmiljö. Sammanlagt finns över 20 grundskolor runt om på Åland. De flesta har färre än 100 elever. Alla sexton kommuner erbjuder skolor för årskurs 1 6. Högstadieskolor finns i Mariehamn, på södra och norra Åland samt i södra och norra skärgården. Mariehamns stads grundskolor Mariehamn är öriket Ålands huvudstad med cirka invånare. Den kommunala servicen är välutbyggd och staden slår verkligen vakt om sina kärnverksamheter; barnomsorg, skola och social trygghet. I staden finns ett rikt kulturliv och stadsborna har unika möjligheter att utöva idrott, motion och andra fritidssysselsättningar. Tre skolcentra och tre grundskolor ger barnen korta avstånd till sina skolor. Det finns också många skolor att välja på efter grundskolan. Vi vill ge varje elev en god och trygg lärandemiljö som utgår från de individuella förutsättningarna. Därför har skolorna i Mariehamn små undervisningsgrupper och goda resurser för elever i behov av särskilt stöd. Skolan är en viktig arbetsplats och personalen är skolans drivkraft. Att personalen trivs, får möjlighet att utvecklas och ta ansvar prioriterar vi högt. 9

6 Källbo skola, Geta skola, Ödkarby skola, Rangsby skola, Sunds skola, Vårdö skola, Godby högstadieskola, Eckerö skola, Näfsby skola, Södersunda skola, Vikingaåsens skola, Lemlands skola, Lumparlands skola, Kyrkby högstadieskola, Träningsundervisningen, Norra Ålands skoldistrikt Södra Ålands skoldistrikt Norra Åland är ett skoldistrikt med fem kommuner. Finström med centralorten Godby är den största kommunen i distriktet. Saltvik och Sund är angränsande kommuner till Finström. I öster finns skärgårdskommunen Vårdö som har förbindelse med fasta Åland genom en vajerfärja. I norr ligger natursköna kommunen Geta med norrhavet som granne. Samtliga kommuner har tomter och bostäder att erbjuda. Den kommunala servicen är väl utbyggd i alla kommuner. Alla kommuner har lågstadieskolor, åk 1 6. Skolorna förvaltas av en skolnämnd eller skol- och bildningsnämnd. Varje skola har en egen skolledare som tillsammans med sin personal har stor frihet att utveckla sin skola. Godby högstadieskola är gemensam för alla fem kommuner och har cirka 220 elever. I högstadieskolan finns även specialklasser. Vi bygger framtiden med trygga elever och behöriga lärare Skolan är elevernas och personalens vardagsmiljö där det är viktigt att alla känner sig trygga. Goda inlärningsresultat bygger på ömsesidig delaktighet och respekt för varandra. Målsättningen i våra skolor är att både elever och personal är nyfikna, har arbetsglädje och lust att lära. Vi strävar efter kvalificerade lärare och hittar gärna lösningar för att du ska tycka att det är attraktivt att arbeta med oss. Södra Åland är ett skoldistrikt med fem kommuner. Längst i väster finns Eckerö med den kortaste sjövägen till Sverige. I öster finns Lumparland med kort sjöväg till Finland. Samtliga kommuner har tomter och bostäder att erbjuda. Den kommunala servicen är väl utbyggd. Om man väljer att bo i Mariehamn men arbeta i någon av södra Ålands kommuner finns det kollektivtrafik att tillgå. Alla kommuner har lågstadieskolor, årskurs 1 6. Varje skola har en egen skolledare som tillsammans med sin personal har stor frihet att utforma och utveckla sin skola. Kyrkby högstadieskola är gemensam för alla fem kommuner och är Ålands största högstadieskola med cirka 350 elever. I högstadieskolan finns även special- och träningsklasser. Lugn och trygghet möjlighet till olika pedagogiska strategier Skolornas verksamhet utgår ifrån följande grundförutsättning: För att bedriva god undervisning och skolutveckling ska det först råda god ordning, lugn, ro och trygghet för alla. Denna utgångspunkt har lett till att även i ett nordiskt perspektiv har skolorna stora personella resurser, lärare och elevassistenter, så att elevantalet per klass är lågt. Vidare har skolorna tillgång till speciallärare, skolpsykolog och kurator. Skolbyggnaderna är moderna och välutrustade. Utgående ifrån dessa förutsättningar har skolorna valt olika pedagogiska strategier för att få en så elevanpassad undervisning som möjligt

7 Brändö grundskola, Kumlinge skola, Föglö grundskola, Sottunga grundskola, Kökars grundskola, Skärgårdens grundskolor Antalet elever per lärare i skärgårdens skolor är lågt, vilket gör att undervisningen i hög grad kan individanpassas. Atmosfären i skolorna är trivsam där lärare, elever och hem arbetar nära varandra. Kommunerna kan erbjuda fint boende och bra samhällsservice, orörd mångskiftande skärgårdsnatur, aktivt samhälle med hantverksverkstäder, bio, bildkonst-, yoga- och musikundervisning med mera. Södra skärgården Föglö är den största och Sottunga den minsta skärgårdskommunen på Åland enligt invånarantal. Till Föglö kan man dagligen pendla. Färjan från fasta Åland tar endast en halvtimme. Föglö skola är renoverad och ombyggd 1999 och verkar nu i moderna utrymmen. Sottunga grundskola är renoverad och ombyggd 2009 och verkar nu i trivsamma utrymmen. Skolan har en stor gymnastiksal som möjliggör allehanda idrottsutövning. Till Sottunga och Kökar kommer man både från fasta Åland och från Korpo i Finland. Restiden från Åbo till Kökar är fyra timmar och till Sottunga 5,5 timmar. Restiden från Mariehamn till Sottunga är två timmar och till Kökar tre timmar. Kökars grundskola är vackert belägen med sjöutsikt. Skolan totalrenoverades 2000 och verkar nu i ändamålsenliga utrymmen. Skolorna har små undervisningsgrupper om 3 16 elever. Norra skärgården Brändö i Ålands nordöstra hörn är den geografiskt mest splittrade av skärgårdskommunerna. Ett vägnät på cirka 60 km binder samman huvudöarna. Brändö ligger nära finländska fastlandet, endast två timmar från Åbo. Färjeresan från finländska fastlandet tar 35 minuter. Från fasta Åland nås Brändö med färja på cirka 2,5 timme. I Brändö kommun finns en skola, Brändö grundskola. Den totalrenoverades åren och ligger bredvid Brändöhallen (idrottshallen), som byggdes i samband med skolrenoveringen. Kumlinge kommun nås med färja från olika håll. Restiden från fasta Åland är cirka 1,5 timme. Från Finlands fastland kommer man till Kumlinge via Brändö från Osnäs i Gustavs. Kumlinge skola Den företagsamma skolan gör en satsning på digitala lärprocesser och har väldigt bra tillgång till elevdatorer och annan digital utrutning, samt ett snabbt bredband. Skolan har en stor lärartäthet och utrymmena är trivsamma och moderna

8 FAMILJEN Fyrqvist Barndagvården här på Åland är verkligen i en klass för sig! Jämfört med Sverige är det mindre grupper, personalen har tid för barnen och maten är riktigt bra. Det här är livet på riktigt, säger Jonas Fyrqvist. För några år sedan tröttnade han och frun Madeléne på livet i Stockholm och bestämde sig för att flytta tillbaka till Åland, där de båda är födda. DÅ HADE DE BÅDA HUNNIT skaffa sig utbildningar i Sverige och även jobbat flera år. Det var egentligen när vårt andra barn Algot föddes som vi tog steget. Hedvig var då 2 år och vi saknade hjälpen i vardagen från moroch farföräldrar. Det blev naturligt att söka sig tillbaka till Åland, säger Madeléne. När tanken hade väckts började Jonas, som är utbildad byggnadsingenjör, söka jobb på hemmaplan och fick ett jobb inom byggbranschen. Sist och slutligen gick det ganska snabbt. Vi sålde vårt hus i Sverige, packade en hel lastbil full med alla våra saker och flyttade. Genom kontakter fick vi tag i en lägenhet, säger Jonas. När vi hade flyttat hem så blev jag erbjuden ett moderskapsvikariat som lärare i Kyrkby högstadieskola och där är jag kvar ännu idag, säger Madeléne. FÖR ETT OCH ETT HALVT ÅR SEDAN kunde familjen flytta in i sitt nybyggda hus vid havet i Jomala. Vi hade båda varit borta från Åland så länge att vi hade blivit av med vår hembygdsrätt. Men det gick smidigt och snabbt att få den tillbaka. Idag går Hedvig, 6 år, i första klass i Södersunda skola och Algot, 4 år, går på dagis i Jomala. Barndagvården här på Åland är verkligen i en klass för sig! Jämfört med Sverige är det mindre grupper, personalen har tid för barnen och maten är riktigt bra, förklarar Madeléne. ATT EN STOR DEL AV DYGNET i Stockholm gick åt till att ta sig till och från jobbet var en bidragande orsak till att Madeléne och Jonas flyttade tillbaka till Åland. Vi tröttnade på det där snurrande ekorrhjulet och saknade närheten till naturen. För oss är tiden guld värd och idag uppskattar vi att kunna åka iväg på korta spontanbesök till vänner och familj, utan att det tar halva dagen och familjen kan smidigt komma och hälsa på oss. JOBBMÄSSIGT SER DE BÅDA vissa skillnader mellan att jobba i en storstad och på Åland. Visst finns det ibland andra möjligheter i Stockholm rent jobbmässigt och bredden är större där när det kommer till utbud. Samtidigt kan man enkelt expandera sin verksamhet härifrån också om man vill, säger Jonas som idag är egenföretagare inom byggbranschen. Jag jobbade på en ovanligt liten skola med Stockholmsmått mätt och både den och skolan där jag jobbar idag är fantastiska på sitt sätt. Men det som jag uppskattar på Åland är möjligheten för alla elever att få stöd och hjälp när det behövs. Det finns en speciell trygghet i den åländska skolan. FAMILJEN FYRQVIST STORTRIVS idag på Åland men Jonas och Madeléne är överens om att de gjorde rätt när de tog en paus från ölivet, vidgade sina vyer och flyttade från Åland ett tag. Man utvecklas oerhört mycket genom att se andra delar av världen och uppleva något nytt. När jag flyttade härifrån i slutet på 1990-talet var jag mätt på Åland men nu är jag hungrig på nytt, förklarar Madeléne. 15

9 Framtidens gymnasium För att möta framtiden har Ålands gymnasieskolor nyligen omorganiserats. De tidigare skolorna Ålands lyceum, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola ingår nu tillsammans med Vuxenutbildningen i den nya myndigheten Ålands gymnasium. Administrativt har samtliga utbildningar fördelats på två skolor: Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Skolorna leds av varsin rektor. Ålands landskapsregering har tillsynsansvaret för myndigheten och skolorna.

10 Ålands lyceum Ålands lyceum erbjuder eleverna en gymnasieutbildning som förbereder för högskolestudier. Utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Slutförda studier leder till gymnasieexamen, gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I den allmänbildande gymnasieundervisningen får de studerande träna och utveckla dessa färdigheter. Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Eleven kan välja Estetisk, Humanistisk-samhällsvetenskaplig, Naturvetenskaplig inriktning eller inriktningen Hälsa och idrott. Utbildningens innehåll och omfattning Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i kursform. En kurs omfattar tre 75 minuters lektioner per vecka under cirka åtta veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. 19

11 Ålands yrkesgymnasium Vid Ålands yrkesgymnasium får de studerande grundläggande yrkesutbildning i form av olika utbildningsprogram. Slutförda studier leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning eller grundexamen med yrkesinriktning. Utbildningen förbereder de studerande för att självständigt utöva ett yrke eller för yrkesinriktad högskoleutbildning eller andra studier som är baserade på gymnasieutbildning. utbildningsprogram Byggteknik Elteknik Fordons- och transportteknik Frisör Företagsekonomi Hotell och restaurang Sjöfart Social- och hälsovård Social- och samhällelig sektor Verkstads- och produktionsteknik Yrkesinriktad specialundervisning Träningsundervisning Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen är till för studerande som inte kommer direkt från grundskolan. Den studerande har kanske redan påbörjade utbildningar och en del arbetserfarenhet. 21

12 Högskolan På ÅLand Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, öppna högskolekurser och fortbildning. Högskolan bedriver också forskning och utveckling främst i form av utvecklingsprojekt i nära samarbete med utbildningsverksamheten, arbetslivet och samhället. Högskolan har idag cirka 500 studerande. Närmare 3000 personer deltar årligen i den öppna kursverksamheten. YRKESHÖGSKOLEEXAMEN Högskolan på Åland erbjuder konkurrenskraftiga utbildningar inom sjöfart, vård, ekonomi, teknik samt hotell- och restaurangadministration. Högskolan samarbetar med näringslivet för att kunna erbjuda utbildning som kombinerar teori och praktik och leder till kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Tack vare ett nätverk med många partnerskolor har de studerande stora möjligheter att studera eller praktisera utomlands. Studierna vid högskolan leder till en yrkeshögskoleexamen. FRISTÅENDE KURSER Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets- och högskolenivå som är öppna för alla. Öppna högskolan ordnar även fortbildningskurser, seminarier och öppna föreläsningar. MERA INFORMATION 23

13 Övrig utbildning Medborgarinstitutet eller Medis Medborgarinstitutet drivs av Mariehamns stad men är på många sätt och vis hela Ålands Medis. Medis uppdrag är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Institutet är både en innovativ kursarrangör och en traditionsbärare, som erbjuder något för alla som vill förbättra sina kunskaper och färdigheter i teoretiska och praktiska ämnen som språk, IT, navigation, hälsa och friskvård, dans, konst, hantverk och musik. Ålands musikinstitut Ålands musikinstitut erbjuder både dans-, sångoch instrumentala kurser för barn och ungdomar. Institutet grundades 1978 och undervisar elever från hela Åland. Musikinstitutet ägs och administreras av Ålands landskapsregering. Studierna vid musikinstitutet ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola. Bild- och Formskolan Bild- och formskolan är en konstskola för barn och unga från förskoleåldern och uppåt. Skolan erbjuder kurser under eftermiddagar, kvällar och helger. Syftet är att väcka och upprätthålla intresset för skapande verksamhet. 25

14 familjen rosbäck Både Jill och Jerry har erfarenhet av att jobba inom skolvärlden i Sverige och ser många fördelar med den åländska skolan jämfört med den svenska: Här på Åland har man mera frihet som lärare och skolsystemet är bättre. Vi hade redan från början bestämt oss för att flytta hem när det var dags att skaffa barn. Åland är ett tryggt ställe att uppfostra barn på, säger Jerry och Jill Rosbäck. SEDAN DRYGT ETT HALVÅR tillbaka bor de i en hyreslägenhet i södra Mariehamn och har just köpt ett eget hus i närheten som de renoverar. Jill är född och uppvuxen på Åland medan Jerry flyttade till Åland från fasta Finland i 15-årsåldern. När det var dags att utbilda sig föll valet på Norrköping där de stannade i drygt sex år. Idag är Jerry utbildad lärare för klasserna 1-6 medan Jill har samma utbildning och därtill behörighet som förskollärare. Jag hann jobba som förskollärare i Norrköping i två och ett halvt år innan jag blev gravid. Vi gifte oss förra sommaren och var då överens om att när vi blir gravida flyttar vi tillbaka till Åland, berättar Jill. Så när den idag sju månader gamla Nelly föddes var familjen återinflyttade på Åland och Jerry hade fått jobb i Övernäs skola i Mariehamn som elevcoach. Jag sökte ett par jobb, både inom skolvärlden och andra, men blev sedan uppringd och erbjuden jobbet som elevcoach, så det löste sig bra. Jag ville få in en fot i skolvärlden så även om det inte var ett jobb som motsvarade min utbildning passade det perfekt. Och efter ett halvår fick jag jobb som klasslärare i Ytternäs skola där jag nu jobbar, säger Jerry. Jill som är mammaledig vill tipsa alla som flyttar till Åland att noggrant ta reda på vad som gäller när man flyttar med ett litet barn. Det är mycket som ska ordnas med FPA (Folkpensionsanstalten) och andra instanser med föräldrapenning och liknande och det är bra att vara förberedd på att det ibland kan ta tid. BÅDE JILL OCH JERRY HAR erfarenhet av att jobba inom skolvärlden i Sverige och ser många fördelar med den åländska skolan jämfört med den svenska: Här på Åland har man mera frihet som lärare och skolsystemet är bättre. I Sverige upplevde vi att man jobbar mycket mera med pappersarbete eftersom det är så mycket blanketter som ska fyllas i. Det känns nästan som att man har sparat in på cheferna i den svenska skolan och ersatt dem med blanketter. På vissa ställen såg man knappt röken av rektorn men här är han eller hon på plats i skolan hela tiden. Vi upplever också att attityden från eleverna är bättre här de har mera skollust, säger Jill och Jerry. SEDAN FAMILJEN FLYTTADE tillbaka till Åland har fritiden mest bestått av att ta hand om lilla Nelly och att renovera det nyinköpta huset. Jag har återupptagit mitt hockeyspelande och vi umgås båda med de vänner vi hade från tidigare som fortfarande bor kvar på Åland, säger Jerry. Man kunde tro att flytten från Norrköping, som är en stad med cirka invånare, till betydligt mindre Mariehamn skulle innebära en stor förändring men varken Jerry eller Jill saknar något från storstaden. Här finns allt som vi behöver. Det är klart att utbudet på vissa specialvaror kan vara mindre så det gäller att planera inköpen ibland och vara beredd på väntetid om man ska beställa något. Men exempelvis restaurangutbudet är riktigt bra och det är nära till allt. 27

15 Familjen FOrs-Lindahl Från Vörå i Österbotten, via Engavågen i Nordnorge, till Åland. För Mats Fors och Evelina Lindahl har jobben fått styra var de sätter bo. Sedan juli bor de i Mariehamn och trivs redan. Här vill vi stanna! hantverk, konst och design och produktutveckling. Dessutom är hon utbildad bildkonstlärare och hade en tjänst som inredningslärare vid Yrkesakademin i Österbotten när tanken att flytta väcktes. Eftersom Evelina var mammaledig passade det ändå bra att pröva vingarna utomlands och när jag fick en rektorstjänst i Engavågen så flyttade vi. De hade från början bestämt sig för att ge livet i Nordnorge två år och trots att de trivdes i det lilla samhället var de överens om att söka sig hemåt i våras. Det var slumpen som förde oss till Åland. Vi hade bestämt oss för att flytta dit där vi båda fick jobb och här ordnade det sig, berättar Mats. "Närheten till allt i Mariehamn är något de uppskattar efter sin tid i Norge." MATS OCH EVELINA TAR EMOT i det egnahemshus på Klinten i Mariehamn som de hyr. Här bor de tillsammans med döttrarna Jolene 6 år och Eloise 3 år. De är båda födda och uppvuxna utanför Vasa i Österbotten och det var också där de började sina yrkesverksamma liv. Efter gymnasiet gick jag först en massörutbildning men hamnade så småningom på Pedagogiska fakulteten, Peffan, i Vasa där jag studerade till lärare. Efter att jag tagit examen 2007 jobbade jag fem år som lärare men det var hopplöst att få en fast lärartjänst. Det var sökande till varje jobb, berättar Mats. Han fortsatte studera vid sidan om arbetet och tog också en rektorsexamen. Men också där var det svårt att få jobb. Utan erfarenhet hade man ingen chans. TANKEN ATT SÖKA SIG UTOMLANDS slog både Mats och Evelina och de började leta jobb i Sverige och resten av Norden. Evelina har en bakgrund inom design och har studerat IDAG JOBBAR MATS SOM REKTOR vid Godby högstadieskola och Evelina är timlärare i bildkonst, slöjd och finska vid Geta skola. Åland var bekant för paret från tidigare eftersom Mats ena syster bor här och hans andra syster även hon har bott på Åland. Boendet ordnade sig otroligt smidigt. Vi annonserade efter hus via sociala medier och fick flera förslag men vi föll för ett enplanshus på Klinten, säger Mats. I Norge bodde vi fyra personer på 60 kvadratmeter så vi hade satt upp några kriterier för vårt boende på Åland: bastu, garage, gräsmatta och ett arbetsrum och allt det har vi idag, säger Evelina glatt. Närheten till allt i Mariehamn är något de uppskattar efter sin tid i Norge. Här vet vi att vi har en fungerande hälsovård och sjukhuset alldeles intill i Norge hade vi tre timmars bilfärd till sjukhuset. Även utbudet i affärerna är något vi har saknat när vi bodde i Norge, förklarar Evelina. MED TVÅ SMÅ TJEJER I FAMILJEN ägnas den största delen av fritiden åt familjelivet. Men både Mats och Evelina tar sig ändå tid till sina fritidsintressen som är träning i form av mara- ton och freeletics för Mats och yoga, meditation och qigong för Evelina. Och vi märker hur utsvultna vi är på kultur. Just nu går vi bara runt och samlar in kulturintryck. Utbudet på Åland är så stort och det har vi verkligen saknat under våra år i Norge. Dessutom är utbudet av olika kurser stort fastän Åland är så litet

16 10 minuter och hela framtiden Arbeta & Bo på Åland är en del av av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Målsättningen är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på och i förlängningen locka nya människor att flytta till Åland. I vårt arbete strävar vi till att underlätta för dig som funderar på att flytta hit. Ge oss 10 minuter så hjälper vi dig att hitta hem. Vi har svar på alla frågor Vi hjälper dig till rätta med frågor om skatter, pensioner, bostäder, tillstånd, rekryteringar och annat som kan komma upp när tankarna på en flytt börjar gro. Många av svaren kan du enkelt hitta på vår webbplats eller få direkt av oss genom ett samtal eller ett mail. I de fall där frågan kräver ett mer individuellt svar visar vi dig vidare till andra som kan ge mer exakt information. Fina kontakter till arbetsgivare Arbeta & Bo på Åland samarbetar med många olika arbetsgivare inom många olika branscher. Det gäller även skola och barnomsorg. Som pedagog har du därför goda möjligheter att hitta ett jobb på webbplatsen Alla arbetsgivare inom de olika sektorerna lämnar in lediga platser för publicering där. Har du redan ordnat jobbet och söker någonstans att bo? De senaste åren har man byggt många nya lägenheter på Åland. En del arbetsgivare hjälper dig att söka bostad, och de flesta kommuner har egna hyresbostäder. På vår webbplats finns fler tips på hur du kan hitta bostad på Åland. Hembygdsrätten åländskt medborgarskap Som inflyttare får du rösta i kommunalval, äga bostad på planerat område och starta företag. För köp av vissa tomter och jordegendomar krävs dock åländsk hembygdsrätt (åländskt medborgarskap). Anledningen är att man på detta sätt vill bevara Åland svenskspråkigt och garantera att jordegendomarna blir kvar i åländska händer. Som inflyttare får du (efter ansökan) hembygdsrätt efter cirka fem år om du är finsk medborgare. Sverige och Finland tillåter dubbelt medborgarskap. 31

17 Postadress: PB 2026, AX Mariehamn, Åland. Tel Fax E-post arbetaboaland Trycksak

Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland

Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland Den bästa kombinationen av stort och smått Jobba som pedagog på Åland INNEHÅLL: Bra barnomsorg och modern skola 4. Leken är nyckeln till barnets kunskap 6. Små enheter för små barn 8. Mariehamns stads

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Grundskolan hösten 2006

Grundskolan hösten 2006 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 97 Utbildning 006:.0.006 Grundskolan hösten 006 Drygt 000 grundskolelever Antalet grundskolelever höstterminen 006 uppgår till 00, varav 96 på lågstadiet och 07 på högstadiet.

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 215:1 24.3.215 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 214 Under 214 tog 154 personer examen från Ålands lyceum och 245 från Ålands yrkesgymnasium.

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

Grundskolan hösten 2015

Grundskolan hösten 2015 Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2015:2 21.10.2015 Grundskolan hösten 2015 Nästan 2 000 lågstadieelever och närmare 1 000 i högstadiet Av de åländska grundskolornas 2 848 elever hösten 2015 går

Läs mer

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2011:2 24.5.2011 Lärare 2011 Totalt arbetar 650 lärare inom den åländska utbildningen vårterminen 2011. Inom grundskolan finns 412 lärare, varav

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Kenth Häggblom, Statistikchef Utbildning 2006:1 Tel

Kenth Häggblom, Statistikchef Utbildning 2006:1 Tel Kenth Häggblom, Statistikchef Utbildning 2006:1 Tel. 018-25497 20.4.2006 Lärare 2005 Totalt arbetade 576 lärare inom det åländska skolsystemet vårterminen 2005. Två tredjedelar av dem, eller nästan 380

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 216:1 16.3.216 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 215 Under 215 tog 148 personer studentexamen vid Ålands lyceum. Det var några enstaka färre

Läs mer

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2012:1 1.3.2012 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 Under 2011 tog 474 personer examen från de åländska läroinrättningarna.

Läs mer

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2014

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2014 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2014:2 26.5.2014 Lärare 2014 Drygt 650 lärare arbetar inom den åländska utbildningen vårterminen 2014. I grundskolan finns 430 lärare, varav knappt

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 , Gerd Lindqvist/Kenth Häggblom Tel. 018-25497 Utbildning 2014:4 10.11.2014 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 Färre studerande i Yrkesgymnasiet och Högskolan Hösten 2014

Läs mer

Grundskolan hösten 2016

Grundskolan hösten 2016 Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2016:2 18.10.2016 Grundskolan hösten 2016 Oförändrat elevantal i grundskolan I de åländska grundskolorna går 2 849 elever hösten 2016. Elevantalet är oförändrat

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 5.3.2002 Tel. 25497 Utbildning 2002:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Detta meddelande innehåller

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd hösten 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas identitet,

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 18-25497 Utbildning 214:1 4.3.214 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 213 Nästan 4 personer tog examen från Ålands gymnasium 213, varav 135 från Ålands

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015 , Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2015:3 10.11.2015 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015 På Ålands yrkesgymnasium studerar 700 personer Närmare 1 200 personer studerar

Läs mer

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar Casper Wrede, valadministratör 22 juni 2016 Inkomna svar på remiss angående sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala folkomröstningar. Remissen utsänd v. 4, svarstid

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i små skolor möjligheter och utmaningar

Specialpedagogisk verksamhet i små skolor möjligheter och utmaningar Specialpedagogisk verksamhet i små skolor möjligheter och utmaningar ByskolE-seminarium Vasa/Umeå 25.4.2013 Kristina Ström Specialpedagogik Åbo Akademi, Vasa 24.4.2013 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013 , Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2013:3 13.11.2013 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013 Flera studerande i Lycéet, färre i Yrkesgymnasiet Hösten

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

G; Stfge 155. Bildningsnämndens. Verksamhetsplan

G; Stfge 155. Bildningsnämndens. Verksamhetsplan G; Stfge 155 Bildningsnämndens Verksamhetsplan 2017 20.12.2016 1 Bildningsnämnden Verksamhetsområde och verksamhetsidé Till verksamhetsområdet hör stadens grundskolor, fritidshem och Medborgarinstitutet

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

värdegrunder konsten att skapa ett utvecklande arbetsklimat för alla

värdegrunder konsten att skapa ett utvecklande arbetsklimat för alla värdegrunder konsten att skapa ett utvecklande arbetsklimat för alla John Norlander 4-5 Vår vision 6-7 Stora utmaningar 8-9 Mål 10-11 Vår framtid 12-13 Värdegrunder 14-15 Stort personligt ansvar 16-17

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 , Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2016:3 15.11.2016 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 Högskolan på Åland har 500 studerande Nästan 1 100 personer studerar på

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Arbetslöshetssituationen juli 2011

Arbetslöshetssituationen juli 2011 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25316) Arbetsmarknad :07 15.8. Arbetslöshetssituationen juli

Läs mer

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Bilaga 2 Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Temadiskussioner från juni 2013 Möjliga effekter av kortrutt Hur man kan resa utan bil mellan färjorna (berör särskilt unga och åldringar).

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2007

Bostäder och boendeförhållanden 2007 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 28:1 23.12.28 Bostäder och boendeförhållanden 27 Det fanns 14 231 bostäder på Åland den 31.12.27. Av dessa var 12 416 stadigvarande bebodda, medan 1 815

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2015

Arbetslöshetssituationen maj 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25 115) Arbetsmarknad :5 3.6. Arbetslöshetssituationen maj

Läs mer

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Närvårdare Social och hälsovård * Den som gått utbildningen blir närvårdare. * De två första åren består av gemensamma grundstudier. *

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2008

Bostäder och boendeförhållanden 2008 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 29:2 9.12.29 Bostäder och boendeförhållanden 28 Det fanns drygt 14 5 bostäder på Åland den 31.12.28. Av dessa var 12 55 stadigvarande bebodda, medan 1

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Arbetslöshetssituationen september 2011

Arbetslöshetssituationen september 2011 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25316) Arbetsmarknad :9 3.10. Arbetslöshetssituationen september

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Dags att välja skola!

Dags att välja skola! Dags att välja skola! Information om skolvalet 2017 och grundskolorna i Vaxholm. Välkommen till skolan i Vaxholms stad! I Vaxholms skolor ska eleverna känna trygghet och glädje. Här finns goda förutsättningar

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Arbetslöshetssituationen februari 2015

Arbetslöshetssituationen februari 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik och utredningsbyrå (tel. 018 25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (tel. 018 25 115) Arbetsmarknad :2 3.3. Arbetslöshetssituationen februari

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Indikatorer om integration

Indikatorer om integration ÅSUB Rapport 213:3 Översikter och indikatorer 215:2 Publicerad: 18.3.215 Kenth Häggblom, statistikchef, tel. +358 ()18 25 497 Kathi Salokoski, samordnare av integrationsfrågor, tel. +358 ()18 25 556 Indikatorer

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2010

Bostäder och boendeförhållanden 2010 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 211:1 29.12.211 Bostäder och boendeförhållanden 21 Det fanns nästan 15 bostäder på Åland den 31.12.21. Av dessa var nästan 12 9 stadigvarande bebodda,

Läs mer

RIKSDAGSVALET

RIKSDAGSVALET Kenth Häggblom, led. statistiker Tel. 25497 Pb 1187, 22111 MARIEHAMN STATISTIKMEDDELANDE 25.3.2003 http://www.asub.aland.fi Val 2003:1 RIKSDAGSVALET 16.3.2003 Denna sammanställning innehåller slutliga

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av barn och föräldrar.

Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av barn och föräldrar. DAGHEM DAGHEM DAGHEM Vägledning Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av barn och föräldrar. Som informatör bör du alltid tänka på att föräldrarna

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Arbetslöshetssituationen januari 2017

Arbetslöshetssituationen januari 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :1 (tel. 018-25 581) 2.2. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Det relativa arbetslöshetstalet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2017

Arbetslöshetssituationen maj 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :5 (tel. 018-25 581) 2.6. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Arbetslöshetssituationen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

1. Grundskolelever efter undervisningstyp, kön och stadium 2008

1. Grundskolelever efter undervisningstyp, kön och stadium 2008 Gerd Lindqvist/Kenth Häggblom Tel 018-25497 Utbildning 2008:3 09102008 Grundskolan hösten 2008 Antalet grundskolelever är drygt 2900 Antalet elever i de åländska grundskolorna höstterminen 2008 uppgår

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Nu Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd i augusti 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer