Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland"

Transkript

1 Den bästa kombinationen av stort och smått Jobba som pedagog på Åland

2 INNEHÅLL: 4. Bra barnomsorg och modern skola 6. Leken är nyckeln till barnets kunskap 8. Små enheter för små barn 9. Mariehamns stads grundskolor 10. Norra Ålands skoldistrikt 11. Södra Ålands skoldistrikt 12. Skärgårdens grundskolor 14. Familjen Fyrqvist 16. Framtidens Gymnasium 18. Ålands Lyceum 20. Ålands Yrkesgymnasium 22. Högskolan på Åland 24. Övrig utbildning 26. Familjen Rosbäck 28. Familjen Fors-Lindahl minuter och hela framtiden I det lilla ligger ofta det stora Åland är fullt av intressanta kontraster. Geografiskt avgränsat som alla öriken men samtidigt ovanligt öppet för intryck utifrån. Det sitter i kulturen. Åländska sjöfarare har i alla tider haft sjömanssäcken fylld av erfarenheter från fjärran hamnar som de sedan förvaltat på hemmaplan. Att bo och leva på de korta avståndens Åland innebär att naturen, havet och spännande aktiviteter aldrig är långt borta. Småstaden Mariehamn har ett utbud som många gånger överträffar betydligt större städer. Det gäller allt från jobbmöjligheter till kultur, nöje och idrott. Inom barnomsorg och undervisning tillåter de små enheterna lärare och annan personal att ha stora ambitioner. Litenheten underlättar kontakten mellan barn- och vuxenvärlden och gör att lärare, barn och föräldrar kan påverka och ha inflytande. Åland styr sin egen skuta och utveckling Åland iakttar både Finland och Sverige men skapar sin egen modell där man utnyttjar fördelarna med det lilla formatet på bästa sätt. Tack vare den åländska självstyrelsen kan Åland utforma barnomsorg och undervisning efter egna behov och önskemål. 3

3 Bra barnomsorg och modern skola Livskvalitet, barnomsorg och skola hör till de områden som ligger närmast ålänningarnas hjärtan. Här prutas det inte. Helhjärtat engagemang, bra skolmat och trivsamma lokaler är självklarheter. Kommunerna på landsbygden och i skärgården har mellan 100 och invånare och i staden Mariehamn bor det drygt personer. Småskaligheten ger en närhet till beslutsfattare och politiker som många uppskattar. Trots att de flesta kommuner är små är ambitionen vad gäller vård, skola och omsorg överlag hög. För att säkra att vi hänger med i utvecklingen bevakar vi noggrant vad som händer på skolområdet i Norden och inom EU. Det gör att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar skolan och att det alltid finns utmaningar att ta tag i för den som vill engagera sig. På Åland kan du göra din röst hörd och du kan påverka. Det är utveckling som gäller och om du vill kan du vara en del av den. Bra att veta för dig som jobbar som grundskollärare i Sverige Arbetstiden på Åland beräknas efter undervisningsskyldighet. Den kan variera mellan timmar per vecka. Om undervisningsskyldigheten anges till 18 timmar är det ett heltidsjobb med full månadslön. Övrig arbetstid används till gemensam planering. Slutlönen är jämförbar med nivån i Sverige och Finland. För att vara behörig att arbeta som lärare i grundskolan på Åland förutsätts i vissa fall ett erkännande av Ålands landskapsregering. Kontakta Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering för detaljerad information, tfn

4 Leken är nyckeln till barnets kunskap Enligt den åländska barnomsorgslagen har alla vårdnadshavare till barn som har sin hemort på Åland rätt till kommunal barnomsorg i daghem eller familjedaghem. Barnomsorgens uppgift är bland annat att stöda familjen i fostran av barnet, att tillsammans med familjen främja barnets utveckling samt förbereda barnet för skolan. Daghemmen Daghemmen bidrar till att ge barnen goda uppväxtvillkor genom att erbjuda en god omvårdnad, goda lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet. Leken är nyckeln till barnets kunskap. Varje dag får barnen möjlighet att leka fritt både utom- och inomhus. Förutom leken är natur och miljö, gymnastik och rörelse, sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga byggstenar i verksamheten. Förundervisning I daghemmen ordnas också förundervisning som förbereder barnet för skolan. I förundervisningen tränas grundläggande kunskaper och färdigheter som barnet behöver. Man försöker också stötta barnets kultur och modersmål. För barn med särskilda behov finns goda möjligheter till extra stöd och resurs. Privata daghem och familjedagvårdare Förutom kommunal barnomsorg kan det finnas privata daghem och familjedagvårdare. I de större kommunerna finns också övervakade lekparker. För skolbarn ordnas fritidshemsverksamhet. Kompetensutveckling För att barnomsorgen ska klara målsättningarna arbetar man kontinuerligt med att ge föreståndare och andra ledare effektiva verktyg för utvecklingsarbetet. Möjligheterna till kompetensutveckling är goda även för övrig personal. 7

5 Övernäs skola, Ytternäs skola, Strandnäs skola, Små enheter för små barn Vi investerar i våra barns framtid genom att ge dem en effektiv och modern skola med små klasser och fin skolmiljö. Sammanlagt finns över 20 grundskolor runt om på Åland. De flesta har färre än 100 elever. Alla sexton kommuner erbjuder skolor för årskurs 1 6. Högstadieskolor finns i Mariehamn, på södra och norra Åland samt i södra och norra skärgården. Mariehamns stads grundskolor Mariehamn är öriket Ålands huvudstad med cirka invånare. Den kommunala servicen är välutbyggd och staden slår verkligen vakt om sina kärnverksamheter; barnomsorg, skola och social trygghet. I staden finns ett rikt kulturliv och stadsborna har unika möjligheter att utöva idrott, motion och andra fritidssysselsättningar. Tre skolcentra och tre grundskolor ger barnen korta avstånd till sina skolor. Det finns också många skolor att välja på efter grundskolan. Vi vill ge varje elev en god och trygg lärandemiljö som utgår från de individuella förutsättningarna. Därför har skolorna i Mariehamn små undervisningsgrupper och goda resurser för elever i behov av särskilt stöd. Skolan är en viktig arbetsplats och personalen är skolans drivkraft. Att personalen trivs, får möjlighet att utvecklas och ta ansvar prioriterar vi högt. 9

6 Källbo skola, Geta skola, Ödkarby skola, Rangsby skola, Sunds skola, Vårdö skola, Godby högstadieskola, Eckerö skola, Näfsby skola, Södersunda skola, Vikingaåsens skola, Lemlands skola, Lumparlands skola, Kyrkby högstadieskola, Träningsundervisningen, Norra Ålands skoldistrikt Södra Ålands skoldistrikt Norra Åland är ett skoldistrikt med fem kommuner. Finström med centralorten Godby är den största kommunen i distriktet. Saltvik och Sund är angränsande kommuner till Finström. I öster finns skärgårdskommunen Vårdö som har förbindelse med fasta Åland genom en vajerfärja. I norr ligger natursköna kommunen Geta med norrhavet som granne. Samtliga kommuner har tomter och bostäder att erbjuda. Den kommunala servicen är väl utbyggd i alla kommuner. Alla kommuner har lågstadieskolor, åk 1 6. Skolorna förvaltas av en skolnämnd eller skol- och bildningsnämnd. Varje skola har en egen skolledare som tillsammans med sin personal har stor frihet att utveckla sin skola. Godby högstadieskola är gemensam för alla fem kommuner och har cirka 220 elever. I högstadieskolan finns även specialklasser. Vi bygger framtiden med trygga elever och behöriga lärare Skolan är elevernas och personalens vardagsmiljö där det är viktigt att alla känner sig trygga. Goda inlärningsresultat bygger på ömsesidig delaktighet och respekt för varandra. Målsättningen i våra skolor är att både elever och personal är nyfikna, har arbetsglädje och lust att lära. Vi strävar efter kvalificerade lärare och hittar gärna lösningar för att du ska tycka att det är attraktivt att arbeta med oss. Södra Åland är ett skoldistrikt med fem kommuner. Längst i väster finns Eckerö med den kortaste sjövägen till Sverige. I öster finns Lumparland med kort sjöväg till Finland. Samtliga kommuner har tomter och bostäder att erbjuda. Den kommunala servicen är väl utbyggd. Om man väljer att bo i Mariehamn men arbeta i någon av södra Ålands kommuner finns det kollektivtrafik att tillgå. Alla kommuner har lågstadieskolor, årskurs 1 6. Varje skola har en egen skolledare som tillsammans med sin personal har stor frihet att utforma och utveckla sin skola. Kyrkby högstadieskola är gemensam för alla fem kommuner och är Ålands största högstadieskola med cirka 350 elever. I högstadieskolan finns även special- och träningsklasser. Lugn och trygghet möjlighet till olika pedagogiska strategier Skolornas verksamhet utgår ifrån följande grundförutsättning: För att bedriva god undervisning och skolutveckling ska det först råda god ordning, lugn, ro och trygghet för alla. Denna utgångspunkt har lett till att även i ett nordiskt perspektiv har skolorna stora personella resurser, lärare och elevassistenter, så att elevantalet per klass är lågt. Vidare har skolorna tillgång till speciallärare, skolpsykolog och kurator. Skolbyggnaderna är moderna och välutrustade. Utgående ifrån dessa förutsättningar har skolorna valt olika pedagogiska strategier för att få en så elevanpassad undervisning som möjligt

7 Brändö grundskola, Kumlinge skola, Föglö grundskola, Sottunga grundskola, Kökars grundskola, Skärgårdens grundskolor Antalet elever per lärare i skärgårdens skolor är lågt, vilket gör att undervisningen i hög grad kan individanpassas. Atmosfären i skolorna är trivsam där lärare, elever och hem arbetar nära varandra. Kommunerna kan erbjuda fint boende och bra samhällsservice, orörd mångskiftande skärgårdsnatur, aktivt samhälle med hantverksverkstäder, bio, bildkonst-, yoga- och musikundervisning med mera. Södra skärgården Föglö är den största och Sottunga den minsta skärgårdskommunen på Åland enligt invånarantal. Till Föglö kan man dagligen pendla. Färjan från fasta Åland tar endast en halvtimme. Föglö skola är renoverad och ombyggd 1999 och verkar nu i moderna utrymmen. Sottunga grundskola är renoverad och ombyggd 2009 och verkar nu i trivsamma utrymmen. Skolan har en stor gymnastiksal som möjliggör allehanda idrottsutövning. Till Sottunga och Kökar kommer man både från fasta Åland och från Korpo i Finland. Restiden från Åbo till Kökar är fyra timmar och till Sottunga 5,5 timmar. Restiden från Mariehamn till Sottunga är två timmar och till Kökar tre timmar. Kökars grundskola är vackert belägen med sjöutsikt. Skolan totalrenoverades 2000 och verkar nu i ändamålsenliga utrymmen. Skolorna har små undervisningsgrupper om 3 16 elever. Norra skärgården Brändö i Ålands nordöstra hörn är den geografiskt mest splittrade av skärgårdskommunerna. Ett vägnät på cirka 60 km binder samman huvudöarna. Brändö ligger nära finländska fastlandet, endast två timmar från Åbo. Färjeresan från finländska fastlandet tar 35 minuter. Från fasta Åland nås Brändö med färja på cirka 2,5 timme. I Brändö kommun finns en skola, Brändö grundskola. Den totalrenoverades åren och ligger bredvid Brändöhallen (idrottshallen), som byggdes i samband med skolrenoveringen. Kumlinge kommun nås med färja från olika håll. Restiden från fasta Åland är cirka 1,5 timme. Från Finlands fastland kommer man till Kumlinge via Brändö från Osnäs i Gustavs. Kumlinge skola Den företagsamma skolan gör en satsning på digitala lärprocesser och har väldigt bra tillgång till elevdatorer och annan digital utrutning, samt ett snabbt bredband. Skolan har en stor lärartäthet och utrymmena är trivsamma och moderna

8 FAMILJEN Fyrqvist Barndagvården här på Åland är verkligen i en klass för sig! Jämfört med Sverige är det mindre grupper, personalen har tid för barnen och maten är riktigt bra. Det här är livet på riktigt, säger Jonas Fyrqvist. För några år sedan tröttnade han och frun Madeléne på livet i Stockholm och bestämde sig för att flytta tillbaka till Åland, där de båda är födda. DÅ HADE DE BÅDA HUNNIT skaffa sig utbildningar i Sverige och även jobbat flera år. Det var egentligen när vårt andra barn Algot föddes som vi tog steget. Hedvig var då 2 år och vi saknade hjälpen i vardagen från moroch farföräldrar. Det blev naturligt att söka sig tillbaka till Åland, säger Madeléne. När tanken hade väckts började Jonas, som är utbildad byggnadsingenjör, söka jobb på hemmaplan och fick ett jobb inom byggbranschen. Sist och slutligen gick det ganska snabbt. Vi sålde vårt hus i Sverige, packade en hel lastbil full med alla våra saker och flyttade. Genom kontakter fick vi tag i en lägenhet, säger Jonas. När vi hade flyttat hem så blev jag erbjuden ett moderskapsvikariat som lärare i Kyrkby högstadieskola och där är jag kvar ännu idag, säger Madeléne. FÖR ETT OCH ETT HALVT ÅR SEDAN kunde familjen flytta in i sitt nybyggda hus vid havet i Jomala. Vi hade båda varit borta från Åland så länge att vi hade blivit av med vår hembygdsrätt. Men det gick smidigt och snabbt att få den tillbaka. Idag går Hedvig, 6 år, i första klass i Södersunda skola och Algot, 4 år, går på dagis i Jomala. Barndagvården här på Åland är verkligen i en klass för sig! Jämfört med Sverige är det mindre grupper, personalen har tid för barnen och maten är riktigt bra, förklarar Madeléne. ATT EN STOR DEL AV DYGNET i Stockholm gick åt till att ta sig till och från jobbet var en bidragande orsak till att Madeléne och Jonas flyttade tillbaka till Åland. Vi tröttnade på det där snurrande ekorrhjulet och saknade närheten till naturen. För oss är tiden guld värd och idag uppskattar vi att kunna åka iväg på korta spontanbesök till vänner och familj, utan att det tar halva dagen och familjen kan smidigt komma och hälsa på oss. JOBBMÄSSIGT SER DE BÅDA vissa skillnader mellan att jobba i en storstad och på Åland. Visst finns det ibland andra möjligheter i Stockholm rent jobbmässigt och bredden är större där när det kommer till utbud. Samtidigt kan man enkelt expandera sin verksamhet härifrån också om man vill, säger Jonas som idag är egenföretagare inom byggbranschen. Jag jobbade på en ovanligt liten skola med Stockholmsmått mätt och både den och skolan där jag jobbar idag är fantastiska på sitt sätt. Men det som jag uppskattar på Åland är möjligheten för alla elever att få stöd och hjälp när det behövs. Det finns en speciell trygghet i den åländska skolan. FAMILJEN FYRQVIST STORTRIVS idag på Åland men Jonas och Madeléne är överens om att de gjorde rätt när de tog en paus från ölivet, vidgade sina vyer och flyttade från Åland ett tag. Man utvecklas oerhört mycket genom att se andra delar av världen och uppleva något nytt. När jag flyttade härifrån i slutet på 1990-talet var jag mätt på Åland men nu är jag hungrig på nytt, förklarar Madeléne. 15

9 Framtidens gymnasium För att möta framtiden har Ålands gymnasieskolor nyligen omorganiserats. De tidigare skolorna Ålands lyceum, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola ingår nu tillsammans med Vuxenutbildningen i den nya myndigheten Ålands gymnasium. Administrativt har samtliga utbildningar fördelats på två skolor: Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Skolorna leds av varsin rektor. Ålands landskapsregering har tillsynsansvaret för myndigheten och skolorna.

10 Ålands lyceum Ålands lyceum erbjuder eleverna en gymnasieutbildning som förbereder för högskolestudier. Utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Slutförda studier leder till gymnasieexamen, gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I den allmänbildande gymnasieundervisningen får de studerande träna och utveckla dessa färdigheter. Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Eleven kan välja Estetisk, Humanistisk-samhällsvetenskaplig, Naturvetenskaplig inriktning eller inriktningen Hälsa och idrott. Utbildningens innehåll och omfattning Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i kursform. En kurs omfattar tre 75 minuters lektioner per vecka under cirka åtta veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. 19

11 Ålands yrkesgymnasium Vid Ålands yrkesgymnasium får de studerande grundläggande yrkesutbildning i form av olika utbildningsprogram. Slutförda studier leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning eller grundexamen med yrkesinriktning. Utbildningen förbereder de studerande för att självständigt utöva ett yrke eller för yrkesinriktad högskoleutbildning eller andra studier som är baserade på gymnasieutbildning. utbildningsprogram Byggteknik Elteknik Fordons- och transportteknik Frisör Företagsekonomi Hotell och restaurang Sjöfart Social- och hälsovård Social- och samhällelig sektor Verkstads- och produktionsteknik Yrkesinriktad specialundervisning Träningsundervisning Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen är till för studerande som inte kommer direkt från grundskolan. Den studerande har kanske redan påbörjade utbildningar och en del arbetserfarenhet. 21

12 Högskolan På ÅLand Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, öppna högskolekurser och fortbildning. Högskolan bedriver också forskning och utveckling främst i form av utvecklingsprojekt i nära samarbete med utbildningsverksamheten, arbetslivet och samhället. Högskolan har idag cirka 500 studerande. Närmare 3000 personer deltar årligen i den öppna kursverksamheten. YRKESHÖGSKOLEEXAMEN Högskolan på Åland erbjuder konkurrenskraftiga utbildningar inom sjöfart, vård, ekonomi, teknik samt hotell- och restaurangadministration. Högskolan samarbetar med näringslivet för att kunna erbjuda utbildning som kombinerar teori och praktik och leder till kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Tack vare ett nätverk med många partnerskolor har de studerande stora möjligheter att studera eller praktisera utomlands. Studierna vid högskolan leder till en yrkeshögskoleexamen. FRISTÅENDE KURSER Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets- och högskolenivå som är öppna för alla. Öppna högskolan ordnar även fortbildningskurser, seminarier och öppna föreläsningar. MERA INFORMATION 23

13 Övrig utbildning Medborgarinstitutet eller Medis Medborgarinstitutet drivs av Mariehamns stad men är på många sätt och vis hela Ålands Medis. Medis uppdrag är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Institutet är både en innovativ kursarrangör och en traditionsbärare, som erbjuder något för alla som vill förbättra sina kunskaper och färdigheter i teoretiska och praktiska ämnen som språk, IT, navigation, hälsa och friskvård, dans, konst, hantverk och musik. Ålands musikinstitut Ålands musikinstitut erbjuder både dans-, sångoch instrumentala kurser för barn och ungdomar. Institutet grundades 1978 och undervisar elever från hela Åland. Musikinstitutet ägs och administreras av Ålands landskapsregering. Studierna vid musikinstitutet ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola. Bild- och Formskolan Bild- och formskolan är en konstskola för barn och unga från förskoleåldern och uppåt. Skolan erbjuder kurser under eftermiddagar, kvällar och helger. Syftet är att väcka och upprätthålla intresset för skapande verksamhet. 25

14 familjen rosbäck Både Jill och Jerry har erfarenhet av att jobba inom skolvärlden i Sverige och ser många fördelar med den åländska skolan jämfört med den svenska: Här på Åland har man mera frihet som lärare och skolsystemet är bättre. Vi hade redan från början bestämt oss för att flytta hem när det var dags att skaffa barn. Åland är ett tryggt ställe att uppfostra barn på, säger Jerry och Jill Rosbäck. SEDAN DRYGT ETT HALVÅR tillbaka bor de i en hyreslägenhet i södra Mariehamn och har just köpt ett eget hus i närheten som de renoverar. Jill är född och uppvuxen på Åland medan Jerry flyttade till Åland från fasta Finland i 15-årsåldern. När det var dags att utbilda sig föll valet på Norrköping där de stannade i drygt sex år. Idag är Jerry utbildad lärare för klasserna 1-6 medan Jill har samma utbildning och därtill behörighet som förskollärare. Jag hann jobba som förskollärare i Norrköping i två och ett halvt år innan jag blev gravid. Vi gifte oss förra sommaren och var då överens om att när vi blir gravida flyttar vi tillbaka till Åland, berättar Jill. Så när den idag sju månader gamla Nelly föddes var familjen återinflyttade på Åland och Jerry hade fått jobb i Övernäs skola i Mariehamn som elevcoach. Jag sökte ett par jobb, både inom skolvärlden och andra, men blev sedan uppringd och erbjuden jobbet som elevcoach, så det löste sig bra. Jag ville få in en fot i skolvärlden så även om det inte var ett jobb som motsvarade min utbildning passade det perfekt. Och efter ett halvår fick jag jobb som klasslärare i Ytternäs skola där jag nu jobbar, säger Jerry. Jill som är mammaledig vill tipsa alla som flyttar till Åland att noggrant ta reda på vad som gäller när man flyttar med ett litet barn. Det är mycket som ska ordnas med FPA (Folkpensionsanstalten) och andra instanser med föräldrapenning och liknande och det är bra att vara förberedd på att det ibland kan ta tid. BÅDE JILL OCH JERRY HAR erfarenhet av att jobba inom skolvärlden i Sverige och ser många fördelar med den åländska skolan jämfört med den svenska: Här på Åland har man mera frihet som lärare och skolsystemet är bättre. I Sverige upplevde vi att man jobbar mycket mera med pappersarbete eftersom det är så mycket blanketter som ska fyllas i. Det känns nästan som att man har sparat in på cheferna i den svenska skolan och ersatt dem med blanketter. På vissa ställen såg man knappt röken av rektorn men här är han eller hon på plats i skolan hela tiden. Vi upplever också att attityden från eleverna är bättre här de har mera skollust, säger Jill och Jerry. SEDAN FAMILJEN FLYTTADE tillbaka till Åland har fritiden mest bestått av att ta hand om lilla Nelly och att renovera det nyinköpta huset. Jag har återupptagit mitt hockeyspelande och vi umgås båda med de vänner vi hade från tidigare som fortfarande bor kvar på Åland, säger Jerry. Man kunde tro att flytten från Norrköping, som är en stad med cirka invånare, till betydligt mindre Mariehamn skulle innebära en stor förändring men varken Jerry eller Jill saknar något från storstaden. Här finns allt som vi behöver. Det är klart att utbudet på vissa specialvaror kan vara mindre så det gäller att planera inköpen ibland och vara beredd på väntetid om man ska beställa något. Men exempelvis restaurangutbudet är riktigt bra och det är nära till allt. 27

15 Familjen FOrs-Lindahl Från Vörå i Österbotten, via Engavågen i Nordnorge, till Åland. För Mats Fors och Evelina Lindahl har jobben fått styra var de sätter bo. Sedan juli bor de i Mariehamn och trivs redan. Här vill vi stanna! hantverk, konst och design och produktutveckling. Dessutom är hon utbildad bildkonstlärare och hade en tjänst som inredningslärare vid Yrkesakademin i Österbotten när tanken att flytta väcktes. Eftersom Evelina var mammaledig passade det ändå bra att pröva vingarna utomlands och när jag fick en rektorstjänst i Engavågen så flyttade vi. De hade från början bestämt sig för att ge livet i Nordnorge två år och trots att de trivdes i det lilla samhället var de överens om att söka sig hemåt i våras. Det var slumpen som förde oss till Åland. Vi hade bestämt oss för att flytta dit där vi båda fick jobb och här ordnade det sig, berättar Mats. "Närheten till allt i Mariehamn är något de uppskattar efter sin tid i Norge." MATS OCH EVELINA TAR EMOT i det egnahemshus på Klinten i Mariehamn som de hyr. Här bor de tillsammans med döttrarna Jolene 6 år och Eloise 3 år. De är båda födda och uppvuxna utanför Vasa i Österbotten och det var också där de började sina yrkesverksamma liv. Efter gymnasiet gick jag först en massörutbildning men hamnade så småningom på Pedagogiska fakulteten, Peffan, i Vasa där jag studerade till lärare. Efter att jag tagit examen 2007 jobbade jag fem år som lärare men det var hopplöst att få en fast lärartjänst. Det var sökande till varje jobb, berättar Mats. Han fortsatte studera vid sidan om arbetet och tog också en rektorsexamen. Men också där var det svårt att få jobb. Utan erfarenhet hade man ingen chans. TANKEN ATT SÖKA SIG UTOMLANDS slog både Mats och Evelina och de började leta jobb i Sverige och resten av Norden. Evelina har en bakgrund inom design och har studerat IDAG JOBBAR MATS SOM REKTOR vid Godby högstadieskola och Evelina är timlärare i bildkonst, slöjd och finska vid Geta skola. Åland var bekant för paret från tidigare eftersom Mats ena syster bor här och hans andra syster även hon har bott på Åland. Boendet ordnade sig otroligt smidigt. Vi annonserade efter hus via sociala medier och fick flera förslag men vi föll för ett enplanshus på Klinten, säger Mats. I Norge bodde vi fyra personer på 60 kvadratmeter så vi hade satt upp några kriterier för vårt boende på Åland: bastu, garage, gräsmatta och ett arbetsrum och allt det har vi idag, säger Evelina glatt. Närheten till allt i Mariehamn är något de uppskattar efter sin tid i Norge. Här vet vi att vi har en fungerande hälsovård och sjukhuset alldeles intill i Norge hade vi tre timmars bilfärd till sjukhuset. Även utbudet i affärerna är något vi har saknat när vi bodde i Norge, förklarar Evelina. MED TVÅ SMÅ TJEJER I FAMILJEN ägnas den största delen av fritiden åt familjelivet. Men både Mats och Evelina tar sig ändå tid till sina fritidsintressen som är träning i form av mara- ton och freeletics för Mats och yoga, meditation och qigong för Evelina. Och vi märker hur utsvultna vi är på kultur. Just nu går vi bara runt och samlar in kulturintryck. Utbudet på Åland är så stort och det har vi verkligen saknat under våra år i Norge. Dessutom är utbudet av olika kurser stort fastän Åland är så litet

16 10 minuter och hela framtiden Arbeta & Bo på Åland är en del av av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Målsättningen är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på och i förlängningen locka nya människor att flytta till Åland. I vårt arbete strävar vi till att underlätta för dig som funderar på att flytta hit. Ge oss 10 minuter så hjälper vi dig att hitta hem. Vi har svar på alla frågor Vi hjälper dig till rätta med frågor om skatter, pensioner, bostäder, tillstånd, rekryteringar och annat som kan komma upp när tankarna på en flytt börjar gro. Många av svaren kan du enkelt hitta på vår webbplats eller få direkt av oss genom ett samtal eller ett mail. I de fall där frågan kräver ett mer individuellt svar visar vi dig vidare till andra som kan ge mer exakt information. Fina kontakter till arbetsgivare Arbeta & Bo på Åland samarbetar med många olika arbetsgivare inom många olika branscher. Det gäller även skola och barnomsorg. Som pedagog har du därför goda möjligheter att hitta ett jobb på webbplatsen Alla arbetsgivare inom de olika sektorerna lämnar in lediga platser för publicering där. Har du redan ordnat jobbet och söker någonstans att bo? De senaste åren har man byggt många nya lägenheter på Åland. En del arbetsgivare hjälper dig att söka bostad, och de flesta kommuner har egna hyresbostäder. På vår webbplats finns fler tips på hur du kan hitta bostad på Åland. Hembygdsrätten åländskt medborgarskap Som inflyttare får du rösta i kommunalval, äga bostad på planerat område och starta företag. För köp av vissa tomter och jordegendomar krävs dock åländsk hembygdsrätt (åländskt medborgarskap). Anledningen är att man på detta sätt vill bevara Åland svenskspråkigt och garantera att jordegendomarna blir kvar i åländska händer. Som inflyttare får du (efter ansökan) hembygdsrätt efter cirka fem år om du är finsk medborgare. Sverige och Finland tillåter dubbelt medborgarskap. 31

17 Postadress: PB 2026, AX Mariehamn, Åland. Tel Fax E-post arbetaboaland Trycksak