Årsredovisning Länsförsäkringar gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg"

Transkript

1 UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg

2 För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och företag i Hälsingland och Gästrikland. Bara här. Det är ingen ny tanke. Sedan 1852 har vi försäkrat hus och hem, bilar och båtar, människor, lantbruk, företag, föreningar och allt annat av värde i våra trakter. Numera kan vi dessutom försäkra dig om en egen bank. Vår bankverksamhet har utvecklats starkt sedan starten 1996 och idag är Länsförsäkringar det varumärke som har högst anseende bland Sveriges bank- och försäkringskunder, enligt Anseendebarometern För femte året i rad. Vi driver vår verksamhet på affärsmässiga villkor, men vårt viktigaste kapital är förtroendekapitalet. Därför lägger vi oss vinn om att lära känna dig och din livssituation, därför vill vi besöka ditt företag och sätta oss in i er verksamhet. I vår värld finns helt enkelt inga genvägar (utom Genvägen mellan Parkvägen och Smalbyvägen i Lingbo). Ändå upplever många att det är smidigare att göra affärer med oss. Förklaringen är kanske just att vi sätter in tillräckligt på förtroendekontot för att det ska vara enkelt att ta ut när det behövs. Oavsett om det är i form av ett banklån, regleringen av en fuktskada i hemmet eller ersättningen i ett företag efter en brand. Eller omvänt, när vi får förtroendet att ta hand om ett sparande eller en kapitalplacering. Det finns ytterligare ett skäl att ha ett lokalt perspektiv på dina bank- och försäkringsaffärer. Eftersom vi är ett kundägt bolag har vi inga anonyma aktieägare som kräver oss på stora vinster. Det enda vinstdelningssystem vi har är det som fördelar förtjänsten mellan våra kunder. Goda resultat kommer nämligen tillbaka till dig i form av återbäring. Så för att sammanfatta det: Går det bra för oss, går det bra för våra kunder. Det är som du förstår en helt annan värld än många andra bank- och försäkringskunder lever i.

3 innehåll VD-kommentar 4 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets eget kapital 15 Kassaflödesanalys 15 Resultatanalys 16 Noter 18 Revisionsberättelse 33 Styrelse och revisorer 35 Fullmäktige 36 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Gävleborg 37 Ord & uttryck 39 Marknads andelar Marknadsandelar, Privat Hem 24,8 % Villahem 36,2 % Fritidshus 39,3 % Motor 28,9 % Marknadsandelar, företag Företagsförsäkring 23,6% Motor 33,2 % Skador Skadeprocent 81 % Länsförsäkringar Gävleborg är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 7 maj, kl i Teknikparken i Gävle.

4 VD-kommentar Höga skadekostnader ger svagt ekonomiskt resultat År 2013 var ett skadefyllt år för Länsförsäkringar Gävleborg. Resultatet blev +16,0 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet har främst påverkats av ett antal storskador som gjort att vi fått en skadekostnadsprocent på 81 procent samt en totalkostnadsprocent på 102 procent. Ett stabilt utfall i finansrörelsen har dock bidragit positivt. Vi startade året med storbränder i Ljusne och Björke senare följt av översvämningar i Sandviken och Söderhamn. Året avslutades med stormen Ivar som förorsakade ca 250 skadeärenden för oss. Detta har självklart påverkat vår skadeenhet på ett påtagligt sätt och under stora delar av året. Sammantaget kan man säga att utan dessa storskador så hade vi haft mer av ett normalår. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb och vi är mycket stolta över den respons vi fått från våra kunder kring vår hantering. Det blir tydligt att vår lokala och kunniga skadeorganisation gör verklig skillnad. Min reflektion avseende resultatet är att vi behöver förstärka vår lönsamhet så att vi får en större fallhöjd, vilket ger att vi kan klara ett antal storskador och ändå leverera ett positivt resultat i försäkringsrörelsen. Extra glädjande är att vi så starkt ökat inom företagssegmentet, inom offentlig sektor och att vår bank fortsätter med en stark tillväxttakt. Även vår fastighetsförmedling utvecklas framgångsrikt och vi fortsätter att ta marknadsandelar på en krympande marknad. Vi lever på nöjda kunder Det spelar ingen roll hur bra produkter och tjänster vi har på papperet, det är alltid kundens upplevelse som avgör hur vi uppfattas. Vi mäter regelbundet kundernas upplevelse av oss (Nöjdkundindex) och i november presenterade Svenskt Kvalitetsindex, SKI, resultatet för sakförsäkringskunder och vi har de mest nöjda kunderna bland såväl företagssom privatkunder. Vi har också i många år nu tillhört toppskiktet inom bank vad gäller nöjda kunder och uppskattar förtroendet. Det är ju roligt att kunderna, som också är våra ägare, gillar oss och vårt sätt att göra affärer. Och vi får ständigt bekräftelse på att mångsidigheten med bank, försäkring och fastighetsförmedling på ett och samma ställe uppskattas. Omvärlden Omvärlden var turbulent 2013 såväl finansiellt, politiskt och via stora naturkatastrofer, framförallt tyfonen i Filippinerna. Vi lever fortfarande med en stor osäkerhet kring utvecklingen av såväl USAs som Europas ekonomi. Problemen på de finansiella marknaderna i Europa fortgår och experterna är oeniga om den bästa medicinen för hanteringen av de stora budgetunderskotten i södra Europa och den gemensamma valutan. EUs ledare har nyligen diskuterat den gemensamma bankunionen och har beslutat om den första etappen. Även om Sverige är en förhållandevis stabil aktör i den europeiska gemenskapen är det ekonomiska läget osäkert även hos oss med bland annat räntelägets påverkan på samhällsekonomin, och då exporten och arbetsmarknaden i synnerhet. I Gävleborg har främst de större industrierna och dess underleverantörer påverkats av konjunkturen och det finns en osäkerhet i hur den närmaste utvecklingen för vårt län kommer att se ut. Från bra till bäst genom ständiga förbättringar Inom ramen för arbetet med våra arbetsprocesser utifrån Solvens II-kraven (försäkringsbranschens nya europeiska regelverk) har vi tagit detta en nivå till och startat ett arbete med ständiga förbättringar. Vi tror starkt på att använda medarbetarnas kreativitet och initiativförmåga för att förbättra oss och möta kundernas behov. Detta är vår strategi: från Bra till Bäst genom ständiga förbättringar. Detta arbete kommer att intensifieras under 2014 för att skapa ett strukturerat arbetssätt som håller för framtiden. Vi har under året också förstärkt vår lokala organisation genom att tillsätta försäljningschefer på varje kontor; chefer som dessutom sitter i företagsledningen. Ett mer decentraliserat beslutsfattande och större delaktighet är det vi hoppas och tror på som utkomst av detta. Vi fortsätter att stärka våra rådgivare med mer kompetens och skapar bättre förutsättningar för kvalificerade rådgivningsmöten, allt för att ge våra kunder ännu bättre rådgivning kring hela sin ekonomi. Parallellt har vi byggt upp en ännu starkare kundservice som hanterar alla våra viktiga 4 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

5 kundsamtal via telefon. Även utvecklingen av våra mobila och digitala kanaler är viktig, och har under året tagit stora kliv framåt. Till exempel fick Länsförsäkringar ta emot Web Service Awards utmärkelse för Bästa mobilapp för andra året i rad. Ytterligare en del i vår strategi är att stärka vårt partnerskap med försäkringsmäklarna och vi gläds åt att de har visat sitt förtroende genom att rekommendera oss i ännu större utsträckning än tidigare. Vi arbetar även intensivt med en nysatsning inom det viktiga skadeförebyggande arbetet, där vi stärkt besiktningsverksamheten. Vi vet att detta är värdefullt, uppskattat och över tid sänker det dessutom våra skadekostnader. Vi har också stärkt vårt team med en ny HR-chef som rekryterades i december och vi tror starkt på att finna effektiva processer inom detta område samt att fortsätta kompetensutveckla våra medarbetare och ledare i takt med allt högre krav från omvärlden och våra kunder. inte bara är till nytta för våra kunder utan även för det lokala samhället. Länsförsäkringar Gävleborg har ett starkt varumärke, kompetenta medarbetare och nöjda kunder. Detta ger oss möjlighet att fortsätta utveckla detta fina företag. Jag vill avsluta med att tacka våra kunder för det förtroende ni ger oss, samt även ge en eloge till alla medarbetare som gjort ett fantastiskt gott arbete under året. Vi brukar säga att för andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Jag är också som nytillträdd Vd från den 15 augusti mycket glad över att ha fått detta förtroende och det är med stor entusiasm jag och mina medarbetare tar oss an 2014! Per-Ove Bäckström, vd Gävle, 12 mars 2014 Kundens behov i centrum Vi är ett bolag som ägs av våra kunder och det är naturligt för oss att se våra kunder som våra enda uppdragsgivare. Våra tjänster och våra råd hjälper människor att förenkla vardagen och skapa ökad ekonomisk trygghet. För att få fortsatt förtroende av våra kunder fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande, vår tillgänglighet och lokala närvaro. Vi kommer även att fortsätta utveckla vår skadeförebyggande verksamhet. Detta är ett arbete som länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

6 Nytt huvudkontor 2015 Vi bygger för framtiden. Av trä, glas, stål, betong... och framtidstro! Vi öppnar dörren för framtiden Det nya kontoret blir ett toppmodernt Bankoch Försäkringshus, skapat utifrån våra idéer om framtidens kundmötesplats och morgondagens arbetsplats. Vi hämtar inspiration från den gamla tidens torg, där vi i en öppen, trivsam miljö kan möta våra kunder kring vårt breda utbud av finansiella produkter och tjänster med allt från bolån, sparkonton och fondplaceringar till hem-, pensions- och sjukvårdsförsäkringar. Den öppna planlösningen lägger grunden till snabb kommunikation, effektiva arbetsflöden och stark teamkänsla. Och med kunder, medarbetare och företagsledning under samma tak blir beslutsvägarna bokstavligen så korta som det är möjligt. Vi tror på Gävleborg Vi har valt adressen med omsorg. Ingången till vårt nya besöks- och huvudkontor kommer att ligga i hörnet Drottninggatan Norra Centralgatan, bara två minuters promenad från Centralstationen. Det centrala läget gör oss lättillgängliga, oavsett om kunden kommer med tåg, buss, bil eller till fots. Och fastighetens speciella profil i Gävles stadsbild blir en tydlig och synlig symbol för vår tro på Gävleborgs och vårt företags fortsatta utveckling. Rent tekniskt byggs huset i sten, glas och trä. Men egentligen kan vi säga att vårt nya kontor blir till hundra procent byggt av framtidstro. 6 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

7 I vår bransch kan man nuförtiden göra de flesta affärer med en knapptryckning på datorn eller telefonen. Men vi tror också starkt på att det är i mötet mellan människor som behoven visar sig och problemen finner sina lösningar. Det är när vi möts som förståelse och tillit grundläggs. Därför bygger vi nu ett nytt besöks- och huvudkontor i Gävle. Vy från Drottninggatan. Vy från korsning Drottninggatan och Norra Centralgatan. Vy från Norra Centralgatan. länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Gävleborg (orgnr ) avger härmed årsredovisning för Verksamhet Länsförsäkringar Gävleborg är ett kundägt bolag med verksamhet i Gävleborgs län. Verksamheten omfattar sak- och livförsäkring, bank- och fondtjänster samt fastighetsförmedling. Liv-, bank- och fondverksamheten bedrivs enligt avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. Fastighetsförmedling bedrivs under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och upplåts på franchisebasis till fastighetsmäklare. Bolaget är även delaktigt i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen. Organisation och struktur Länsförsäkringar Gävleborg ingår som ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv, Agria samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. Länsförsäkringar Gävleborg är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringskunder. Dessa har inflytande över verksamheten genom att minst 40 fullmäktigeledamöter företräder dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som består av åtta ledamöter. Därutöver ingår vd och två personalrepresentanter. Styrelsen och bolagsledningen har sitt säte i länet. Väsentliga händelser under året Vi har arbetat med full kraft för att befästa vår starka position på den lokala marknaden. Vår nya organisation, där avdelningen Marknad och Produkt spelar en betydande roll, har inneburit att vi synts ytterligare i olika sammanhang. År 2013 var ett skadedrabbat år för oss, många stora skador har bidragit till årets låga resultat i försäkringsrörelsen. Nya krafttag har tagits inom det skadeförebyggande området, där besiktningsverksamheten inom olika områden förstärks. Detta har historiskt visat sig vara värdefullt för att sänka våra skadekostnader. Även ur ett kundperspektiv är detta något som mottas mycket positivt. Vår nya organisation, där kunden ska möta personal som har bred kunskap inom hela det privatekonomiska området, kräver kompetenshöjande utbildningsinsatser, något som vi har börjat genomföra under året och även kommer att fortsätta med de kommande åren. Vi deltar även aktivt i det gemensamma projektet inom LF-gruppen som syftar till effektivare kundmöten. Vi beslutade att bygga en egen kontorsfastighet, där hela vår verksamhet i Gävle kan samlas. Det blir Skanska AB som uppför fastigheten och efter färdigställande under hösten 2015 köper vi den färdiga fastigheten. Stort fokus kommer att ligga på att arbetsmiljön blir så effektiv och kundvänlig som möjligt. Flera samverkansgrupper med personalrepresentanter deltar i planeringen. För att ytterligare stärka vår tillgänglighet och servicegrad inom IT-området har vi lagt ut vår IT-drift till LFAB. Något som har fungerat mycket bra och mottagits positivt av vår personal. Banken fortsätter att öka i betydelse för vår verksamhet, och vårt mål är att i framtiden bli det bästa och främsta bankalternativet för våra kunder. En ny strategi avseende resultatansvar för kreditförluster antogs av Länsförsäkringar Bank i slutet av året. Denna innebär att vi lokalt kostnadsför befarande kreditförluster. Tidigare var det den centrala banken som reserverade för dessa. För vår del innebar detta ett försämrat resultat om ca 5 mkr. Länsförsäkringar Bank har tagit beslut om att etablera en gemensam Backoffice enhet i Helsingborg. Som ett led i vår strategi att effektivisera verksamhet där så är möjligt, har vi anslutit oss till densamma fr o m november De första månadernas resultat visar på stor effektivitet i handläggningen av kundärenden. Information om händelser inom Länsförsäkringsgruppen finns i slutet av årsredovisningen. Länsförsäkringar har länge legat med i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. Ett erkännande som vi mottar med största glädje och tacksamhet. Vi vill förvalta detta förtroende från våra kunder på bästa sätt och fortsätter vårt förändringsarbete för att möta framtida utmaningar. Den digitala kundkontakten fortsätter att öka snabbt och att utvecklas. Det är nu vanligare att kunden gör sina bankärenden via mobilappen än via datorn och betalningstjänsten Swish, som är gemensam för ett antal banker, har under året nått över en miljon användare. Vi noterar att vi i Gävleborg tar till oss nya digitala tjänster snabbt, vi är t ex det länsförsäkringsbolag som har flest swishanvändare i förhållande till antalet bankkunder (11 %). Ny vd Vår VD Tua Holgersson rekryterades till tjänsten som VD för Länsförsäkringar Fondliv och efterträddes i augusti av Per-Ove Bäckström, som tidigare arbetade som chef för vår avdelning Marknad och Produkt. Vi arbetar vidare med förberedelserna inför det kommande Solvens II regelverket som ska börja implementeras från år Solvens II innebär att försäkringsbranschen ska införa en europeisk standard för intern kontroll och styrning. Väsentliga händelser efter verksamhetsåret Vår vision Ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt, utgör grunden för vårt fortsatta arbete att göra Länsförsäkringar Gävleborg till det bästa alternativet för våra försäkrings- och bankkunder. Med vår nya 8 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

9 fastighet, som byggs enligt den senaste miljöteknologin, kommer vi att synas på den lokala marknaden och spegla vår tro på Gävleborg som en tillväxtregion. En ny strategi Från bra till bäst genom ständiga förbättringar har antagits och arbetet att implementera detta i bolaget pågår fullt ut. Med ny ledning följer också att en nygammal organisation tas i bruk. Vi kommer återigen att arbeta med eget resultatansvar på våra lokala kontor. Varje lokalkontor i vårt län bemannas med en försäljningschef som ansvarar för det egna kontorets utveckling av affären. Med ännu högre närvaro på våra lokala marknader och fortsatt samordning av vår marknadskommunikation är målet att bygga ännu starkare affär och varumärke. Under året kommer en ny sakstrategi att utarbetas med inriktning mot att öka våra marknadsandelar inom hela sakmarknaden. Vårt bolag står inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren och vi arbetar för att säkra kompetensöverföringen. En ny kapitalplan kommer att antas för att säkra vårt kapital och för att få den bästa möjliga avkastningen inom det regelverk som Solvens II kommer att innebära. Risker och exponering Bolagets resultat beror till största del av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där och av placeringsverksamheten och hanteringen av finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i Länsförsäkringar Gävleborg. Bolagets försäkringsrörelse innehåller ett väl balanserat bestånd, vilket vårt resultat för de senaste åren bekräftar. Försäkringsriskerna styrs främst genom bolagets riskurvalsregler som ses över kontinuerligt. Bolaget arbetar även kontinuerligt med genomgångar av försäkringsbeståndet för att reducera stora risker. Försäkringsriskerna begränsas även genom Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringslösning. Bolagets placeringsverksamhet kännetecknas av aktsamhet och strävan att åstadkomma en stabil avkastning över tid. Placeringarna består till största del av räntebärande tillgångar. Placeringsverksamheten styrs av riktlinjer för kapitalförvaltningen och dessa antas årligen av styrelsen. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets riskexponering och arbete med riskhantering. Resultat och ekonomisk ställning Affärsvolym Den totala volymen av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan. Premieinkomst (Mkr) Direkt försäkring: Hem, villa, fritidshus 113,2 112,3 Företag, kommun, lantbruk 116,5 110,4 Motorfordon 112,0 103,9 Trafik 82,1 88,9 Olycksfall 12,4 11,7 Mottagen återförsäkring 22,9 21,6 Summa egen affär 459,1 448,8 Förmedlad försäkring: Livförsäkring 176,8 190,9 Agria 0,0 44,5 Summa egen och förmedlad affär 635,9 684,2 Bank - inlåning 1 818, ,3 Bank - utlåning 4 848, ,9 Fonder (Marknadsvärde) 183,4 143,7 Marknadsandelar i % Direkt försäkring: Hem 24,8 25,2 Villahem 36,2 37,2 Fritidshus 39,3 40,1 Företag 23,6 23,6 Motor, privat 28,9 29,4 Motor, företag 33,2 34,2 Marknad Inom privatmarknad, avseende både sakförsäkring och privatmotor har vi ökat vår beståndspremie. Under året har vi dock tappat marknadsandelar, något som beror på stor prispress och offensiva konkurrenter i vårt län. Även inom företagsmarknad, som innefattar lantbruk och företagsmotor, har vi en kraftig beståndsökning om ca 10 mkr. Detta beror till stor del på ett ökat förtroende från försäkringsmäklarna i länet, men även ökad inflöde av nya företagskunder, främst inom objektet verkstad. Bankverksamheten har inte vuxit i den takt som vi önskade, men har god kreditkvalitet och mycket nöjda kunder. Ökade gemensamma kostnader och nya regler för kreditförlustbokningar ledde till ett sämre resultat än väntat Livaffären visar ett bättre resultat än föregående år och något bättre än budget. Låg säljkapacitet och lägre beståndsersättning har påverkat resultatet. Skador År 2013 har varit ett skadedrabbat år för oss, med flera stora bränder, översvämning och stormen Ivar. Detta har lett till stora skadeutbetalningar samt även stora reservförstärkningar. Skadeprocenten ligger på 81 % (71 %) av den på året belöpande premieintäkten. Personal Under året rekryterades en ny HR-chef, Magnus Bigenius, med tillträde under våren Under 2013 har Länsförsäkringar Gävleborg fortsatt arbetat med att vidareutveckla organisationen. Under året har vårt gemensamma projekt, för att stärka samsynen kring bolagets värderingar, fortsatt att utvecklats. Vi fortsätter att ha låg andel personalomsättning och fina hälsotal. Principer för ersättning till ledning och anställda redovisas under not 1. länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

10 Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till 1 152,5 (1 234,2) Mkr fördelat enligt placeringsstrukturen nedan. Avkastningen under 2013 blev 3,7 procent. Placeringsstruktur (mkr) Aktieindexobligationer 568,4 711,5 Aktier 38,4 32,5 Aktier i Länsförsäkringar AB 513,8 488,7 Övriga lån 30,4 0 Fastigheter 1,5 1,5 Summa plac. tillgångar 1 152, ,2 Resultat Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till tkr ( tkr). Det tekniska resultatet i sakförsäkringsrörelsen är 447 tkr ( tkr). Årets resultat efter dispositioner och skatt uppgår till tkr ( tkr). Förslag till behandling av resultat Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts till balanserade vinstmedel. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat med kr samt årets vinst på kr eller tillsammans kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets överskott jämte ansamlad vinst kr balanseras i ny räkning. Resultatutveckling i övrigt samt ekonomisk ställning framgår av femårsöversikten längre fram i årsredovisningen. Vår vision Ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt. 10 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

11 Femårsöversikt Resultat Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader f.e.r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Återstående kapitalavkastning Resultat förmedlad affär Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar, verkligt värde Premieinkomst f.e.r Försäkringstekniska avsättningar f.e.r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatt Obeskattade reserver Konsolideringskapital Konsolideringsgrad 183 % 182 % 169 % 182 % 177 % Soliditet 109 % 117 % 109 % 123 % 121 % Kapitalbas Solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent f.e.r. 81 % 71 % 74 % 69 % 71 % Driftskostnadsprocent f.e.r. 21 % 23 % 24 % 26 % 26 % Totalkostnadsprocent f.e.r. 102 % 94 % 98 % 95 % 97 % Kapitalförvaltning Direktavkastning 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % Totalavkastning 3,7 % 4,1 % -2,8 % 2,5 % 4,8 % länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

12 Resultaträkning Tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premier Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter för egen räkning (f.e.r) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader 6, 10, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Finansrörelsen Kapitalavkastning, intäkter Förändring orealiserade vinster/ förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Finansrörelsens resultat Förmedlad affär Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat förmedlad affär Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar Resultat före skatt Skatt på årets resultat 11, Årets resultat * * Årets totalresultat överensstämmer med årets resultat. 12 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

13 Balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförs andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

14 Balansräkning Tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 20 Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Överavskrivningar Säkerhetsreserv Utjämningsfond Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för skatter 11, Avsättning för pensioner Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar Ansvarsförbindelser Ansvarighet för 80 procent av konstaterade kreditförluster avseende förmedlade lån. Ansvarigheten är begränsad till räkenskapsårets ersättning för förmedlade bankprodukter Avtalsenlig pensionsförpliktelser länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

15 Rapport avseende förändringar i bolagets eget kapital Tkr Bundet kapitel Reservfond Fritt kapital Balanserade resultat Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat* Utgående eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat* Utgående eget kapital * Årens totalresultat överensstämmer med årens resultat Kassaflödesanalys Direkt metod Den löpande verksamheten Premieinbetalningar Premieutbetalningar till återförsäkrare Skadeutbetalningar Skadeinbetalningar från återförsäkrare Inbetalningar avseende provisioner och garantier Driftsutgifter Betald skatt Utbetalning av återbäring, netto 0-23 Avsättning/ återbetalning från vinstandelsstiftelsen Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade lån Avyttring av: - obligationer och andra räntebärande värdepapper intresse-/dotterföretag, netto likvidpåverkan Kursförlust Räntor, inbetalningar Räntor, utbetalningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel/ Kassa och bank vid årets början Likvida medel/ Kassa och bank vid årets slut länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

16 Resultatanalys Direkt försäkring av svenska risker Tkr Totalt 2013 Sjuk- och olycksfall Hem och villa Företag/ lantbruk/ fastighet Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring svenska risker Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkt f.e.r. (not 1) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (not 2) Driftskostnader f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador NOTER TILL RESULTATANALYS Belopp i tkr NOT 1 Premieintäkt f.e.r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT 2 Försäkringsersättningar f.e.r Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

17

18 Noter till resultat- och balansräkning NOT 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Bilagda årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2008:26, med tillhörande ändringsföreskrifter. Enligt inspektionens allmänna råd tillämpas s k lagbegränsad IFRS och RFR 2 för juridiska personer. Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Redovisningsprinciper Försäkringsavtal redovisas enligt principerna i IFRS 4, där det ges en definition av vad som i redovisningen betraktas som försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska endast sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Samtliga Länsförsäkringar Gävleborgs försäkringskontrakt har bedöms överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4. Finansiella instrument redovisas enligt principerna i IAS 39, vilket innebär att samtliga finansiella instrument klassificerats i enlighet med kategorierna av finansiella instrument i IAS 39. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya internationella redovisningsstandarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder i kraft först från och med räkenskapsåret 2014, och bedöms inte påverka de finansiella rapporterna. Värderingsgrunder för upprättandet av redovisningen Redovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden med undantag för den helt dominerande delen av placeringstillgångarna, vilka redovisas till verkligt värde och med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. De finansiella rapporterna och noterna presenteras i tusentals kronor (Tkr), om inget annat anges. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS fordras att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådanade förhållanden synes vara rimliga. Dessa uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet och förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs. Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av dessa avsättningar behandlas i ovanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Resultaträkningen Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat. Premieinkomst / premieintäkt Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka ansvarighet inträtt, det vill säga när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning. Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till premiereserv i balansräkningen. Beräkning av avsättning till premiereserv sker i normalfallet genom att premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid. Kapitalavkastning Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f.e.r under året. Som räntesats tillämpas medelvärdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året. Det innebär att en räntesats på 1,00 % har tillämpats på övrig sak-affär. För trafik- och olycksfallsaffären har medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska statsobligationer över åren använts, vilket innebär 2,25 %. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för inträffade skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Återvinning avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en reducering av skadekostnaden. Driftskostnader Driftskostnader i försäkringsrörelsen redovisas funktionsuppdelade som anskaffnings-, skadereglerings- och administrationskostnader. Driftskostnader för skadereglering redovisas som en del av resultaträkningens försäkringsersättningar. Under Icke-tekniskt resultat redovisas kapitalavkastningens driftskostnader under Kapitalavkastningen, intäkter och kostnader i gemensam livförsäkringsaffär, gemensam bank- och fondtjänster och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling redovisas under Förmedlad affär. Återförsäkring Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Pre- 18 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

19 mier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Kapitalförvaltningens resultat Kapitalförvaltningens resultat redovisas under Icke tekniskt resultat. Den omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar som kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ). Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen. Ersättning till anställda En redogörelse för Länsförsäkringar Gävleborgs ersättningar till anställda redovisas i not 30 samt som en bilaga till årsredovisningen och finns publicerad på hemsidan: www. lfgavleborg.se under fliken Om oss. Länsförsäkringar Gävleborg följer branschens pensionsöverenskommelse, den så kallade FTP-planen. Denna plan är huvudsakligen förmånsbaserad vad gäller framtida pensionsutbetalningar. Beräkningar av uppskattade framtida pensionsavsättningar framgår i not i balansräkningen. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersättning efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Leasing Bolagets leasingavtal avser hyror av kontorslokaler, företagsbilar, telefonväxel samt datainventarier. Dessa klassificeras i årsredovisningen som operationell. Kostnader redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Balansräkningen Finansiella instrument Finansiella tillgångar och skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Klassificering och värdering Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Länsförsäkringar Gävleborg utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar på basis av verkligt värde. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat mot nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier såsom Länsförsäkringar AB ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsaren. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde utgörs i balansräkningen av aktier och obligationer. Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre värde. Alla derivat klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Lån och kundfordringar Lån utgörs i balansräkningen av lån till Skanska AB för lyft i samband med byggnation av vår nya kontorsfastighet. Kundfordringar utgörs av fordringar på försäkringstagare. Lån och kundfordringar värderas till anskaffningsvärde. Andra finansiella skulder Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av övriga skulder och värderas till anskaffningsvärde. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos Länsförsäkringar Bank. Metoder för bestämning av verkligt värde Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på finansiella instrument. Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transak- länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

20 tionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik, som i så hög utsträckning som möjligt bygger på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möjligt. Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken och prövar dess giltighet genom att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Valet av tillämpad metod för att uppskatta verkligt värde bygger på ett antal bedömningar som bolaget fått göra. Vidare finns det en betydande osäkerhet i dessa uppskattningar i den utsträckning som värderingen bygger på information som inte kan observeras på marknaden. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspris samt kostnader direkt hänförliga till tillgången. Vinst och förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och tillgångens redovisade värde. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Beräknade nyttjandeperioder Maskiner och inventarier, 5 år Kontorsinventarier, 8 år Förutbetalda anskaffningskostnader Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats. Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal, som provisioner, marknadsföringskostnader, löner och omkostnader för säljpersonal. Anskaffningskostnaderna avskrivs på 12 månader. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtillägg). Denna bedömning innefattar bl.a. uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg. Avsättning för oreglerade skador Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så kallad IBNR avsättning. Avsättningen inkluderar även kostnader för skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Uppskattningen av avsättningsbehovet görs för de flesta skador med statistiska metoder och då i huvudsak med Chain-ladder metoden. Det mest väsentliga antagandet som ligger till grund för dessa metoder är att historiska utfall kan användas för beräkning av framtida skadekostnader. Förlustprövning Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prövas löpande och per varje balansdag. De avsättningar som gjorts för oreglerade skador och ej intjänade premier undersöks då var för sig. Avsättningen för oreglerade skador grundar sig på beräknade framtida ersättningsutflöden. Prognoserna över avsättningsbehovet görs med vedertagna aktuariella metoder. Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. Återbäring och rabatter Denna reserv utgörs av avsättningar för återbäring och rabatter till försäkringstagare. Den redovisas under det försäkringstekniska resultatet i resultaträkningen och som en försäkringsteknisk avsättning i balansräkningen. NOT 2 Risker och riskhantering Bolagets resultat beror till största del av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där och av placeringsverksamheten och hanteringen av finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i Länsförsäkringar Gävleborg. Denna not omfattar en beskrivning av bolagets riskhanteringssystem, riskhanteringsorganisation samt upplysningar om bolagets riskexponeringar. Riskhanteringssystem och riskhanteringsorganisation Bolagets riskhanteringssystem syftar till att ge ledningen, och verksamheten som helhet, en möjlighet att på ett effektivt sätt hantera risker och möjligheter. Riskhanteringen är en naturlig del av verksamheten och det är alla medarbetares ansvar att bidra till riskhanteringssystemet. Det yttersta ansvaret för riskhanteringssystemet ligger hos styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument avseende riskhantering, försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen. Styrelsen följer genom rapportering från an- 20 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2013

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer