MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. Where Luxury Is Affordable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable"

Transkript

1 Where Luxury Is Affordable MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product appearance, which may result in updates to the instruction manual without notice.

2 VARNING Vid installationer och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner: VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Om elkabeln är skadad måste den bytas ut omedelbart av leverantören, serviceansvarig eller av annan behörig fackman, för att undvika olycka. För att undvika risk för elchock, använd bara förlängningskabel för utomhusbruk, 6 A. Placera enheten jämte ett lämpligt eluttag, minst 2 m bort. All elektrisk utrustning skall placeras utom räckhåll för personer i badet. Alla elektriska komponenter, måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ned i badet. Det är viktigt att du använder ett uttag med 6A (3A i UK och Sverige, 0A i Australien och Nya Zeeland). Kontrollera att golvet klarar av den förväntade vikten på badet då det är fyllt med vatten. Se till att ett lämpligt dräneringssystem kan ta hand om vatten som rinner över. VARNING! För att undvika elchock, använd inte badet då det regnar eller åskar och blixtrar. Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental funktion såvida de inte fått instruktioner och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. VARNING var säker på att golvet klarar av vi den beräknade vikten på ditt spa. Barn skall instrueras hur badet skall användas för att undvika att de leker med det. För att minska risken för skador, tillåt inte barn att använda badet utan övervakning. Tryck eller lyft inte kontrollpanelen. Häng eller ställ inget på kontrollpanelen efter installation. Husdjur skall hållas borta från badet för att undvika skador. Då bubbelfunktionen skall startas, kontrollera då att poolöverdraget är borttaget. Starta inte badet om det finns någon risk för att vattnet i badet är fruset. 2

3 Använd endast godkända tillbehör. Användande av andra tillbehör kan påverka garantin. Försäkra att barn inte kan använda badet utan att vara övervakade. Badet skall installeras minst.5m från ytor av metall. Använd inte någon elektronisk utrustning när du är i badet eller när kroppen är fuktig. Placera aldrig några elektriska produkter, såsom lampor, telefoner, radio eller tv apparater närmare än,5m från badet. Under graviditet, rådgör alltid med vårdpersonal innan bad. Utsätt badet för så lite direkt solljus som möjligt. För att undvika skador: Vattnet i badet skall aldrig överstiga 42 grader C. Temperaturer mellan 38 och 42 grader anses säkert för friska vuxna. Lägre vattentemperatur rekommenderas om barn skall bada, eller om man badar längre än 0 minuter. För gravida eller de som kanske är gravida, skall vattentemperaturen inte överstiga 38 grader. Före användande av badet skall vattentemperaturen kontrolleras med termometer. Användande av alkohol, droger eller medicin före bad kan leda till medvetslöshet och risk för att drunkna. Kraftigt överviktiga och personer med hjärtsjukdom, högt eller lågt blodtryck, cirkulationsbesvär eller diabetes skall konsultera med läkare före användande av badet. Personer som använder mediciner skall konsultera med läkare före användande av badet eftersom mediciner kan framkalla dåsighet medan andra kan påverka hjärta, blodtryck och blodcirkulation. Häll aldrig vatten med högre temperatur än 40 grader direkt i badet. Dyk aldrig från kanten på spat. Gå aldrig på spat. Badet skall inte startas upp eller lämnas utomhus om temperaturen är lägre än 4 grader C, Använd inte badet ensam. Människor med infektionssjukdomar skall inte använda badet. Använd inte badet direkt efter ansträngande träning. Stig alltid i och ur badet sakta och försiktigt. Våta ytor är hala. För att undvika skador på pumpen skall badet aldrig startas om det inte är fyllt med vatten. Lämna omedelbart badet om du känner obehag eller blir sömnig. Tillsätt aldrig vatten till kemikalier. Tillsätt alltid kemikalier till vatten, för att undvika starka ångor och att kemikalier stänker upp. 3

4 Placera endast badet på ett golv som håller för den rekommenderade vikten. Undersök enheten före användande. Försäkra att utrusningen överensstämmer med den modell som du köpt. Badet måste placeras på en hård och absolut plan yta. Elektrisk utrustning över 2V får ej användas inom räckhåll för poolen i samband med användning. All annan elektrisk utrustning, förutom fjärrkontroller, bör hållas utom räckhåll eller vara fastmonterat för att ej tappas i vattnet. Elektrisk utrustning som skall användas I närheten av poolen måste vara kopplad med jordfelsbrytare som garanterar att ström inte överstiger 30mA. TEKNISK SPECIFIKATION: Antal platser: Vattenkapacitet: Yttermått: Innermått: Vikt: Effekt bubbelmassage: Filter pump: Effekt värmare: 2 Vuxna 2 Barn 650 L 58 x 58 x 68 cm 8 x 8 x 68 cm 2,5 kg V 50Hz 600W 2V/35W V 50Hz 500W 4

5 SPRÄNGSKISS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Del Beskrivning Antal Id A Kontrollpanel med luftutblås Ange spabads modell till M-spa after sale service B Spabad Ange spabads modell till M-spa after sale service C Luftslang B D Tryckmätare B E Filter B F Adapter till dräneringsslang B G Reparationsset Ange spabads modell till M-spa after sale service H Specialverktyg B I Överdrag och markmatta med spännen Överdrag B , Markmatta B J Instruktions dvd Ej tillgänglig 5

6 Användande Placeringskrav Se till att ett lämpligt dräneringssystem kan ta hand om vatten som rinner över. På grund av den totala vikten av badet, vatten och användare, är det extremt viktigt att man placerar badet på ett underlag som är slätt, platt, jämnt och som klarar av den sammanlagda vikten under hela den tid som badet är i bruk. Om badet placeras på ett underlag som inte håller dessa krav gäller ej garantin för de skador som kan uppstå. Det är ägaren till badet som ansvarar för att det är korrekt placerat och installerat. Inomhusinstallation Var noga med de speciella krav som ställs för att installera badet inomhus. Golvet måste tåla den totala vikten på badet. Golvet skall vara halkfritt, jämnt och plant. Korrekt avlopp är ett krav för inomhusinstallation. Vid nybyggnation för badet rekommenderas att en golvbrunn installeras. Högre luftfuktighet är en naturlig följd av en spa-installation inomhus. Begränsa luftfuktigheten för att inte skada trä och papper i dess närhet, genom att sörja för en god ventilation. Installera inte badet på en matta eller andra material som kan skadas. Utomhusinstallation Varning! För att undvika elchock, använd inte badet då det regnar. Oavsett var badet installeras är det viktigt att underlaget är stadigt. Om badet installeras utomhus är det viktigt att inga vassa föremål kan skada det och att badet placeras plant och att badet installeras nära markdränering. Utsätt aldrig badet för direkt solljus under en längre tid. Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, se till att den är för 6A (Sverige kan använda 3A) och för utomhusbruk. Av säkerhetsskäl, placera badet minst två meter från eluttaget. 6

7 Montering Packa upp badet och bred ut bad, lock och markmattan. Se till att badet och locket ligger med rätt sida upp. Lägg markmattan under badet. Lägg ut markmattan på en plan och stabil utvald plats. Placera spabadet på markmattan och kontrollera att inga spännen har hamnat under spa badet eller markmattan. Denna sida ned Anslut stiftkontakten. Se till att pluggarna passar och skruva sedan i hylsan. En röd lampa syns på kontrollpanelen. Böj inte eller låt stiftet bli fuktigt inne i kopplingen då den kan skadas. Fäst kontrollpanelen på badet, sätt fast ringen till röranslutningen. Försiktighet. När Spabadet används utomhus kan inte luftröret tas bort. Använd inte spabadet i regn vilket kan föranleda driftstopp i luftpumpen. 2. De två O-ringarna på luftröret är viktiga för att få spat att fungera ordentligt. Saknade O-ringar kan föranleda rost och driftproblem med luftpumpen. O-ringarna kan även påverka bubbel-funktionen. Anslut stiftkontakten. Se till att pluggarna passar och skruva sedan fast hylsan. En röd lampa syns på kontrollpanelen. Böj inte eller låt inte stiften bli fuktiga inne i kopplingen då den kan skadas. 7 O-ringar

8 Blåsa upp spabadet. Öppna luftventilen (a) under kontrollpanelen och anslut ena änden av luftslangen (b) till luftutblåset. 2. Öppna luftventilen på spabadet. 3. Anslut tryckmätaren (c) till luftslangens andra ände (b) och anslut denna till spabadets luftficka. 2 3 (c) (a) (b) (b) 4. Tryck på BUBBLE-symbolen på kontrollpanelen för att blåsa upp spabadet. 5. Varning. Överfyll inte Spabadet med luft, överfylls spabadet med luft kan det orsaka läckage som inte täcks av garantin. Kontrollera tryckmätaren noga, Den gula delen av tryckmätaren visas när Spabadet är tillräckligt fyllt med Luft. Den gröna delen kommer att visas när Spabadet är fyllt till optimal nivå av vatten. Varning. Den röda delen visas om Spabadet är överfyllt med luft. Om detta sker så kan luft tömmas ur genom att trycka ned den svarta knappen (a) på tryckmätaren tills den gröna delen visas. Viktigt. När spabadet används skall den gröna delen visas hela tiden. 4 5 Gul Grön Röd Knapp (a) Överfyllt med luft När spabadet är fyllt med luft tryck åter igen på BUBBLE-symbolen, koppla bort luftslangen och stäng ventilen. OBS! Ventilen är gjord för att lätt kunna skruvas av och på, skruva därför inte åt den för hårt. Detta kan skada ventilen. Fyll badet. Använd en trädgårdsslang för att fylla badet med vatten tills det når mellan markeringarna på insidan av badet. Varning. Fyll i vattnet varsamt, speciellt första gången badet skall fyllas. Vattnet måste nå lägsta vattennivåmarkering en på insidan av badet, annars kan vattenpumpen skadas. Undvik att spilla vatten då det kan skada elektriska delar. Efter att vattnet är ifyllt, kontrollera lufttrycket igen och att tryckmätaren visar grönt. Om badet skall stå uppblåst med vatten i en längre tid utan att användas, minska lufttrycket till gul markering för att undvika att värmen från vattnet eller solen skapar ett övertryck i badet. Varning! För att undvika funktionsfel och skador på kontrollsystemet starta inte badet innan det är fyllt minst upp till markeringen för lägsta vattennivå. 8

9 Kom ihåg att kontrollera och justera lufttrycket i badet före varje användande. Placera locket ovanpå spabadet och spänn fast det med clipsen för att hålla värmen och för att undvika att någon faller i när det ej används. Lås Lås upp KONTROLLPANEL ON/OFF knappen 2. Bubble knappen 3. Water Filter knappen 4. Heater knappen 5. UP & DOWN knappen ON/OFF 5 ON/OFF knappen: startar och stänger av badet. Bubble knappen: aktiverar bubblorna. Knappen lyser grönt då bubbelfunktionen är aktiverad. Tänk på följande: Om bubbelfunktionen är på mer än 20 minuter slås den av automatiskt, vänta minst 0 min föratt aktivera manuellt igen. Water Filter knappen: aktiverar cirkulations-systemet. Lampan FILTER lyser grönt när cirkulationen är aktiverad. Heater knappen: Startar värme och cirkulation samtidigt. Cirkulationen kan inte stängas av då värmesystemet är påslaget. Lyser rött då värmaren är akktiverad. Lyser grönt då värmaren är i viloläge. Temperature Adjustment knappen: För att öka/sänka temperaturen. 9

10 OBS inställd temperatur, 38 grader C visas då badet startas första gången. Temperaturskalan går mellan 20 C och 42 C Displayen visar inställd temperatur då man trycker på UP eller "DOWN" knappen en gång, och visar sedan aktuell vatten-temperatur efter sekund. När man håller in "UP" eller "DOWN"-knappen i 3 sekunder börjar displayen blinka och önskad temperatur kan ställas in genom att trycka på "UP" och "DOWN" knapparna. LED displayen: När badet startats upp visar LED-displayen automatiskt temperaturen. Om badet skall lämnas igång en stund kan man genom att trycka på både UP och DOWN knappen samtidigt för att låsa kontroll- panelen. Detta för att inte barn skall kunna ändra inställningarna. Tryck ner båda knapparna igen och ett ljud hörs, displayen är upplåst. HEATER knappen lyser röd då värmesystemet är påslaget. OBS, det är normalt att reningssystemet inte kan slås av manuellt då värmesystemet är påslaget. Cirkulationen kan endast stängas av genom att trycka på HEATER knappen, inte FILTER knappen. Värmaren slutar inte att värma badet förrän vattentemperaturen är uppe i den inställda graden. Då kommer cirkulationen stängas av och HEATER knappen kommer att lysa grön. Då vattnets temperatur sjunker -2 grad under inställd temperatur kommer värmesystemet att starta igen och lampan lyser då röd. Cirkulationen kommer automatiskt att starta samtidigt. Temperaturen ökas maximalt med.2 till 2.0 C/h. Följande omständigheter kan orsaka långsam eller ingen uppvärmning: Omgivande temperatur är under 0 C (50 F). 2 Om bubbelfunktionen slås på samtidigt som uppvärmning sker. Det rekommenderas att badet fylls med varmt vatten för snabbare uppvärmning och för att spara energi. 3 Om spa locket inte är på eller är felaktigt pålagt på badet då det värms upp. Underhåll av spa vatten Dålig vattenkvalité kan allvarligt skada hälsan. Vi rekommenderar följande: Använd filter. Skruva fast filtret på vattenintaget (den undre av dom två) på badets insida. OBS använd inte filterkassett när badet bara skall värmas. Rengör filtret minst en gång efter att det varit i bruk i totalt timmar. Filtret skall bytas ut varje månad, beroende på hur mycket det använts. Koppla bort elen innan följande steg påbörjas.. Skruva loss filtret genom att skruva det moturs. 2. Filtret kan sköljas av med trädgårdslangen och återanvändas. Om filtret dock är täppt och missfärgat bör det bytas ut. Mspa filter har en livslängd på ca 6 veckor även om det plockas bort. Rengör och rensa den under rinnande kallt eller ljummet vatten (ej varmt). Om pappersväggarna i filtret ser fräscha ut kan filtret användas ett par veckor till. För att upprätthålla en god vattenkvalité, ha ett par extrafilter för att byta med då de andra rengörs. Låt filtret torka helt innan det sätts tillbaka på badet. Om vattnet innehåller jord eller järnpartiklar måste filtret bytas ut oftare. 0

11 Byt vatten efter ett par dagar eller använd poolkemikalier. Alla pooler behöver poolkemikalier. Kontakta din lokala M-Spa återförsäljare för mer information om dessa kemikalier och hur man använder dem. Var uppmärksam på dessa instruktioner. Skador på badet orsakade av felanvända kemikalier omfattas inte av garantin. Vattenbalans: vi rekommenderar att ph värdet ligger mellan 7.2 och 7.8. Det alkaliska värdet mellan 80 och 20 ppm och klor mellan 3 till 5 ppm. Använd teststicka eller liknande för att kontrollera vattnet före varje användande, samt minst en gång i veckan. Lågt ph värde skadar poolen och pumpen. För högt ph gör att kemikalier ej verkar lika bra. Dessa skador omfattas inte av garantin. Använd inte kemikalier som du använder i huset, eller från en annan utomhuspool. Blanda inte badolja eller dylikt i badvattnet. Detta kan skada poolen allvarligt. Använd alltid friskt dricksvatten, inte saltvatten, då det skadar pumpen allvarligt. Använd specialverktyget för att lossa vattnets in- och utloppsventil för regelbunden kontroll och rengöring för att försäkra er om att dessa ej är blockerade. Specialverktyget används annars endast i samband med reparation av poolen. Efter reparation eller utbyte, sätt då samman poolen och kontrollpanelen för att sedan försiktigt skruva medsols tillbaka in och utloppsventilerna på spabadet. Underhåll Duscha alltid innan du badar. Använd teststickor eller liknande för kontroll av vattenkvalité före varje användning och aldrig mindre än en gång i veckan. PH värdet måste ligga mellan 7.2 och 7.8, total alkalinity mellan 80 och 20ppm och fri klor mellan 3 till 5 ppm. Har du frågor angående kemikalier, kontakta din lokala m-spa och återförsäljare. Det är ägarens ansvar att underhålla den kemikaliska balansen och saniteten i vattnet. Mspa är inte ansvarig för skador orsakade av inkorrekt underhåll av vattnet. Otillräckligt underhåll kan påverka garantin. Rengöring av poolen Tvålrester och partiklar från exempelvis badkläder kommer så småningom samlas i badvattnet. Om det är mycket smuts i vattnet, försök få bort det eller byt vatten efter att poolen rengjorts. Använd en mild tvållösning för att tvätta poolen, skölj noga och töm ut sköljvattnet innan det fylls på med friskt vatten. Använd inte borste eller skrubbsvamp för att rengöra poolen! Tömning av poolen. Stäng av poolen helt. 2. Skruva loss vatten ventilen på utsidan poolen till den är helt loss från dräneringsslangen, koppla sedan på trädgårdslangadaptern. 3. Koppla sedan på din trädgårdsslang I andra änden av kopplingen. 4. Drag och öppna bottenventilen för dränering på insidan poolen, och vattnet rinner ut. 5. Lyft ena sidan av poolen till allt vatten har runnit ut och poolen är helt tom. Om man skall resa bort och inte har någon som kan se efter och ta hand om skötseln av poolen, töm ut vattnet innan avresan och sänk lufttrycket något.

12 7 Trädgårdsslang Poolreparation Om poolen får revor eller små hål, använd det medskickade reparationspaketet. Torka ytan som skall repareras. Stryk på lite PVC lim på skadan och fäst lagningslappen på den skadade ytan. Stryk ytan för att ta bort eventuella luftbubblor. På detta sätt kan man vanligen reparera mindre skador med ett lyckat resultat. 2 3 Hål Förvaring Efter spat är tömt kör bubbelfunktionen ytterligare 5 min för att torka bottenringen. Ta bort kontrollpanelen från spabadet. Töm vattnet och torka av ev. smuts. t.ex kalk i filterpumpen. Skruva bort hela luftventilen på spat och poolen kommer tömmas på luft. Var försiktig när du viker ihop spabadet och uppblåsbara locket. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål på marken som kan skada spat. Vinterförvaring Genomför följande steg vid förberedelser för vinterförvaring av spabadet.. Rengör Spabadet noggrant. 2. Ta bort kontrollpanelen från spabadet. 3. Torka av ev. smuts. t.ex kalk i filterpumpen. 4. Kontrollera så att spabadet är helt torrt innan det viks ihop, om det finns vatten kvar i spabadet kan det mögla under vinterförvaringen, detta täcks inte av garantin. 5. Förvara spabadet på en torr plats med temperatur mellan 0-40 grader Celcius. SOL TM Återvinning Markeringen visar att denna produkt ej skall slängas med vanliga hushållssopor. Ta kontakt med din kommun eller återförsäljaren för vidare instruktioner angående återvinning. Denna produkt innehåller värdefulla material som kan återvinnas och bidra till en hållbar miljö. 2

13 PROBLEM ORSAK LÖSNING INGET VISAS PÅ KONTROLL- PANELEN SPAT LÄCKER VÄRMS INTE UPP ORDENTLIGT LUFTAGGRE- GATET BLÅSER INGA BUBBLOR FILTERPUMPEN FUNGERAR INTE Strömavbrott Anslutningsfel i stiftkontakten Spats in- eller utlopps-anslutning är inte tät Tömningsventilen är inte helt stängd Temperaturen för lågt ställd Displayen visar EO\E\E2 - Fel på värmeelementet Vattennivån når inte Pumpen är överhettad Bubbelfiltret har kortslutits Automatisk avstängning i O minuter Strömavbrott Filtersystemet kortslutet Filtret igensatt av smuts eller andra föremål Vattennivån når inte 3 Kontrollera strömkällan Kontakta MSpa Service Center Dra åt in- och utloppskopplingarna Kontakta MSpa Service Center om läckaget fortsätter Ställ in en högre temperatur Kontakta MSpa Service Center Fyll på mer vatten så att nivån når upp till linjen för lägsta vattennivå Koppla ur manöverpanelen och återställ efter en stund Kontakta MSpa Service Center Vänta i 0 minuter och slå på bubblorna igen Kontrollera strömkällan Kontakta MSpa Service Center Kontakta MSpa Service Center Fyll på mer vatten så att nivån når upp till linjen för lägsta vattennivå SPAKARET HAR Extra lufttryck p.g.a. starkt solsken Kontrollera lufttrycket och släpp ut luft om det behövs ONORMAL FORM I varm väderlek rekommenderar vi att kontrollera lufttrycket så att spapoolen inte skadas LUFTTRYCKET Luftventilen har lossnat Blås upp karet. Kontrollera att luftventilerna är SJUNKER I SPAT täta. Byt vid behov Hål eller reva i spakaret Häll tvållösning i en sprayflaska och spruta på sömmarna. Om det finns en läcka syns bubblor. När du har hittat läckan ska du rengöra och torka området runt läckan. Använd sedan den lagningslapp som levererades med spat. VATTNET ÄR Filtreringen går för fort Öka filtreringstiden INTE RENT Smutsig filterkassett Rengör eller byt filterkassetten i god tid Olämpligt underhåll av vattnet Läs instruktionerna från kemikalietillverkaren Felkod E0 Vattentemperatur är under 0 grader Byt vatten. Kvarstår problem, kontakta Mspa celcius eller för hög serviceverkstad. Felkod E Fel vattentryck / igensatt filter Byt till nytt filter. Kvarstår problem, kotakta Mspa serviceverkstad Felkod E2 Felkod E3 Blinkande felkod E3 Detekterat funktionsfel Inget vatten i spabadet Värmefel Systemfel Kontakta Mspa serviceverkstad Säkerställ att vattennivån är mellan MIN och MAX markering Kontakta Mspa serviceverkstad Utför säkerhetskontroll. Säkerställ att vattennivån är mellan MIN och MAX markering och säkra att ingen person eller föremål befinner sig i spabadet. 2. Sätt i kontakten. Tryck på RESET på RCD kontaken. 3. Tryck in ON/OFF-knappen och BUBBLE-knappen samtidigt för att starta säkerhetskontrollen. - Om inget fel upptäcks återgår spabadet till standby-läge och spabadet kan fortsätta att användas. - Om felmeddelande kvarstår, kontakt serviceverkstad. KONTAKTA DIN LOKALA MSPA-ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER NÄRMASTE MSPA SERVICE CENTER FÖR ALLA PRODUKTRELATERADE FRÅGOR OCH PROBLEM.

14 Vattenskyddsnivå Varning: Vattenskyddsnivåer för apparaten på olika produktområden är olika se följande schema. Obs uppmätta zon dimensioner begränsas av väggar och fasta mellanväggar. Figur 702A - Zone dimensioner av swimmingpooler och liknande. Säkerhet och tillkännagivanden a. En lokal kompletterande ekvipotent limning skall ansluta alla främmande ledande delar zon 0, och 2 med skyddsledare hos alla exponerade ledande delar i dessa zoner. b. Åtgärder för skydd av icke-ledande position och med jord-fria ekvipotent bindning är inte tillåtna c. Elektrisk utrustning ska minst ha följande grad av skydd: In Zone 0: IPX8 In Zone : IPX5 in Zone2: IPX4 d. Kopplingsdosor får inte installeras i zon 0 och utom i zon, där tillåten för SELV-kretsar e. I Zone 0 och, inga ställverk och tillbehör skall vara installerade f. Transformatorn måste placeras utanför zon 4

15 MSPA produkter är utformade med pålitlighet och enkelhet i åtanke. Dessutom har våra interna Quality Assurance Team noggrant inspekterat varje enhet innan de lämnar vår anläggning. Oriental Recreational Products (Shanghai) Co, Ltd (ORPC) är glada att kunna utöka den begränsade garantitiden till den ursprungliga köparen av en MSPA -produkt. Denna garanti kan inte överlåtas. Garantin börjar löpa från inköpsdatumet till 2 månader därefter. Den begränsade garantin Denna garanti är underkastad de skyldigheter, begränsningar och undantag som anges nedan:. Spa pool sex(6) månader från inköpsdatum. 2. Electric Parts (Control Box) - tolv (2) månader från inköpsdatum. Reparation / reservdelar köps av konsumenten från Mspa after sale service efter den ursprungliga garantin har löpt ut på enheten. Leveransvillkor: Konsumenterna ansvarar för transport / frakt av defekta delar som skickas till MSPA auktoriserade serviceställe eller ORPC. Alla subventionerade kostnader för arbetskraft att avlägsna och byta ut delar kan vara föremål för avgifter hos återförsäljare/service. Villkor: Denna garanti gäller för den ursprungliga köparen och upphör efter överföring av äganderätten. ORPC's ob-ligatur under denna garanti är begränsad till att ersätta eller reparera på ORPC: s val när någon del eller delar av denna enhet som enligt vår uppfattning visar tecken på sådana fel. Alla garanti, reparation och reservdelsfrågor hänvisas till M-spa after sale service. För att garantin skall gälla krävs det att kvitto kan uppvisas. Begränsningar på garantier Denna garanti är en begränsad garanti. Det omfattar inte en produkt eller en skada på produkten som orsakats av eller kan hänföras till godstransporter, missbruk, felanvändning eller onormal användning eller reparationer som inte tillhandahålls av ORPC-auktoriserad servicepersonal, till produkter som används för i kommersiella sammanhang eller hyrts ut, eller produkter som används i butik, demo-modeller. Skador orsakade av eller som kan hänföras till följande händelser är speciellt undantagna: a. Eventuella skador som orsakats av driften av spat med vattentemperaturer utanför intervallet 4-40 C. b. Eventuella skador som orsakats av igensatt, smutsig eller förkalkade filter. c. Eventuella skador som är rent estetiska och inte hindrar funktionen hos MSPA. d. Eventuella skador på utsidan grund av felaktig skötsel eller något skador på utsidan är hänförlig till godstrafik misskötsel. e. Överfyllning. f. Skador orsakade av felaktig vinterförvaring. g. Skada på spa liner som beror på felaktig kemisk behandling, skador på spa följer exponering för extrema temperaturer. h. Skada på spa följd av exponering för direkt solljus och ultravioletta strålar på spa utan vatten. 5

16 i. Skador på pump, motor, VVS och komponenter på grund av felaktigt underhåll, kemisk behandling eller exponering. j. Skador till följd av underlåtenhet att korrekt följa bruksanvisningen för installation, drift eller underhåll/instruktioner. Också uteslutna spa-tillbehör (tillval), inkluderade men inte begränsat till följande: * Comfort set (nackstöd, mugghållare) * Filterpatron * Värmebevarande matta * Sittdyna * Test kit vattenkvalitet * Bubble spa-överdrag * Ice Box * Fotbad * Led ljus * Plasttrappa Eventuella ändringar på spabadet kommer att ogiltigförklara garantin. Ändringar inkluderar, men är inte begränsade till: någon komponent eller VVS förändring, elektrisk konvertering eller tillsats av alternativa renhållningar eller värmesystem. ORPC godkänner inga andra garantier än vad som uttryckligen anges ovan. ORPC är inte ansvarigt eller ansvarigt för indirekta, särskilda skador eller följdskador som uppstår eller i samband med användning eller utförande av produkten eller skador med avseende på ekonomiska förluster, förlust av eller skada på egendom inklusive vattenskador, förlorade intäkter, förlust av njutning eller användning, kostnader för flytt, installation eller andra följdskador av något slag. Ingen agent, återförsäljare, distributör eller serviceföretag eller annan part har rätt att ändra eller modifiera eller utöka villkoren i denna garanti. Juridiska rättigheter Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. För garantiservice kontakta MSPA serviceverkstad. Vid garantiärenden, reklamationer samt produktsupport vänd dig alltid i första hand direkt till Mspa support för att få hjälp. Mspa support Sverige och Norge TEL: MSPA SERVICEVERKSTAD Sverige: HANDELSHUSET AB Hantverkaregatan Stenungssund, Sverige 6

17 Where Luxury Is Affordable MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product appearance, which may result in updates to the instruction manual without notice.

18 ADVARSEL Under installasjon og bruk av dette elektriske utstyret skal grunnleggende sikkerhetsregler følges, samt instruksjoner: VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Om elkabeln är skadad måste den bytas ut omedelbart av leverantören, serviceansvarig eller av annan behörig fackman, för att undvika olycka. Hvis ledningen er skadet skal den byttes umiddelbart av leverandøren, serviceansvarlig eller annen kvalifisert fagmann for å unngå ulykker. For å unngå fare for elektrisk støt må bare skjøteledning for utendørs brukes, 6A. Plasser enheten sammen med et egnet strømuttak, minst 2 m unna. Alt elektrisk utstyr må plasseres utenfor rekkevidde for folk som oppholder seg i karet. Alle elektriske komponenter må plasseres eller festes slik at de ikke kan falle ned i karet. Det er viktig at du bruker en stikkontakt med 6A (3A i Storbritannia og Sverige, 0A i Australia og New Zealand). Sørg for et ordentlig dreneringssystem som kan håndtere vann som renner over. ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke karet når det regner eller tordner. Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental funksjon, med mindre de har blitt instruert og kontrollert av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. ADVARSEL! Kontroller at gulvet kan håndtere den anslåtte vekten av karet. Barn skal instrueres om hvordan karet brukes for å unngå at de leker med det. For å redusere risikoen for skader må barn ikke bruke karet uten tilsyn. Ikke løft eller trykk kontrollpanelet. Ikke heng eller sett noe på kontrollpanelet etter installasjon. Husdyr skal holdes borte fra karet for å unngå skader. Når boblefunksjonen skal startes kontroller da at bassengovertrekket er tatt bort. Ikke start karet hvis det er en risiko for at vannet er frosset. Bare bruk godkjent tilbehør. Bruk av utstyr som ikke er godkjent kan påvirke garantien. 8

19 Karet skal installeres minst,5 m. fra metalloverflater. Ikke bruk eletriske enheter mens du er i karet eller når kroppen din er fuktig. Aldri plasser elektriske produkter, som for eksempel lys, telefon, radio eller fjernsyn nærmere enn,5 m fra karet. Konsulter helsepersonell ved graviditet og bading. Utsett karet for så lite direkte sollys som mulig. For å unngå skader: Vannet i karet bør aldri overstige 42 grader C. Temperaturer mellom 38 og 42 grader regnes som trygt for friske voksne. Lavere vanntemperaturer anbefales for barn eller hvis du bader lenger enn 0 minutter. For gravide eller kvinner som er usikre på de kan være gravide, bør vanntemperaturen ikke overstige 38 grader. Før du bruker karet bør temperaturen sjekkes med et termometer. Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før bading kan føre til bevisstløshet og fare for drukning. Sterkt overvektige og personer med hjertesykdom, høyt eller lavt blodtrykk, sirkulasjonsproblemer eller diabetes bør konsultere lege før de bruker karet. Personer som bruker medisiner bør konsultere lege før de bruker karet fordi medisinen kan forårsake døsighet, mens andre kan påvirke hjerte, blodtrykk og blodsirkulasjon. Personer med smittsomme sykdommer bør ikke bruke karet. Ikke bruk badet umiddelbart etter anstrengende trening. Hell aldri vann med høyere temperatur enn 40 grader direkte i karet. Stup ikke fra kanten av karet. Gå ikke på karet. Karet må ikke startes eller forlates utendørs hvis temperaturen er under 4 grader C. Ikke bruk badekaret alene. Stig alltid inn og ut av karet langsomt og forsiktig. Våte flater er glatte. For å unngå skader på pumpen skal karet aldri startes dersom det ikke er fylt med vann. Forlat badekaret umiddelbart hvis du føler ubehag eller blir søvnig. Tilsett aldri vann til kjemikalier Tilsett alltid kjemikalier til vannet for å unngå sterke kjemiske gasser og sprut. Plasser karet på et gulv som tåler anbefalt vekt. Undersøk enheten før bruk. Kontroller at utstyret er i samsvar med den modellen du har kjøpt. Karet skal plasseres på et solid og helt flatt underlag. 9

20 Elektrisk utstyr over 2V må ikke brukes innenfor rekkevidden av bassenget når det brukes. Alt annet elektrisk utstyr i tillegg til fjernbetjeninger, bør holdes utenfor rekkevidde eller fastmonteres for ikke å falle i vannet. Elektrisk utstyr som skal brukes i nærheten rundt bassenget må være knyttet til jordfeilsbryter som sikrer at effekten ikke overstiger 30 ma. TEKNISK SPESIFIKASJON: Antall plasser: Vannkapasitet: Ytre mål: Indre mål: Vekt: Boblemassasjeeffekt: Filter til pumpe: Varmerens effekt: 2 Voxne 2 Barn 650 L 58 x 58 x 68 cm 8 x 8 x 68 cm 2,5 kg V 50Hz 600W 2V/35W V 50Hz 500W 20

MSpa Owner s Manual and Warranty Card

MSpa Owner s Manual and Warranty Card www.the-mspa.com Where Luxury Is Affordable MSpa Owner s Manual and Warranty Card B-09* Alpine ! VARNING Vid installationer och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MSpa Owner s Manual and Warranty Card

MSpa Owner s Manual and Warranty Card www.the-mspa.com Where Luxury Is Affordable MSpa Owner s Manual and Warranty Card B-70* Tuscany (Silver) Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and

Läs mer

Varning. Vid installation och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner:

Varning. Vid installation och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner: 1 Varning Vid installation och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner: Viktiga säkerhetsföreskrifter Om elkabeln är skadad

Läs mer

M-SPA FAMILJE-SPA B130 CAMARO B150 SUPERCAMARO

M-SPA FAMILJE-SPA B130 CAMARO B150 SUPERCAMARO M-SPA FAMILJE-SPA B130 CAMARO B150 SUPERCAMARO Varning Vid installation och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner: Viktiga

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

AQUA SPA de luxe Användarmanual

AQUA SPA de luxe Användarmanual AQUA SPA de luxe Användarmanual Modell: PH050006F, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Läs denna användarmanual innan användning. 1 VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER VARNING! För att undvika elektriska stötar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning & Garantier

Bruksanvisning & Garantier Where Luxury Is Affordable CE S+ SAA LITE Bruksanvisning & Garantier B-090 LITE ALPINE B-09 LITE ALPINE B-00 LITE NEST B-0 LITE SILVER CLOUD B-2 LITE SILVER CLOUD B-20 LITE OASIS / GLOW B-2 LITE CASTELLO

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer