MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. Where Luxury Is Affordable

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable"

Transkript

1 Where Luxury Is Affordable MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product appearance, which may result in updates to the instruction manual without notice.

2 VARNING Vid installationer och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner: VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Om elkabeln är skadad måste den bytas ut omedelbart av leverantören, serviceansvarig eller av annan behörig fackman, för att undvika olycka. För att undvika risk för elchock, använd bara förlängningskabel för utomhusbruk, 6 A. Placera enheten jämte ett lämpligt eluttag, minst 2 m bort. All elektrisk utrustning skall placeras utom räckhåll för personer i badet. Alla elektriska komponenter, måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ned i badet. Det är viktigt att du använder ett uttag med 6A (3A i UK och Sverige, 0A i Australien och Nya Zeeland). Kontrollera att golvet klarar av den förväntade vikten på badet då det är fyllt med vatten. Se till att ett lämpligt dräneringssystem kan ta hand om vatten som rinner över. VARNING! För att undvika elchock, använd inte badet då det regnar eller åskar och blixtrar. Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental funktion såvida de inte fått instruktioner och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. VARNING var säker på att golvet klarar av vi den beräknade vikten på ditt spa. Barn skall instrueras hur badet skall användas för att undvika att de leker med det. För att minska risken för skador, tillåt inte barn att använda badet utan övervakning. Tryck eller lyft inte kontrollpanelen. Häng eller ställ inget på kontrollpanelen efter installation. Husdjur skall hållas borta från badet för att undvika skador. Då bubbelfunktionen skall startas, kontrollera då att poolöverdraget är borttaget. Starta inte badet om det finns någon risk för att vattnet i badet är fruset. 2

3 Använd endast godkända tillbehör. Användande av andra tillbehör kan påverka garantin. Försäkra att barn inte kan använda badet utan att vara övervakade. Badet skall installeras minst.5m från ytor av metall. Använd inte någon elektronisk utrustning när du är i badet eller när kroppen är fuktig. Placera aldrig några elektriska produkter, såsom lampor, telefoner, radio eller tv apparater närmare än,5m från badet. Under graviditet, rådgör alltid med vårdpersonal innan bad. Utsätt badet för så lite direkt solljus som möjligt. För att undvika skador: Vattnet i badet skall aldrig överstiga 42 grader C. Temperaturer mellan 38 och 42 grader anses säkert för friska vuxna. Lägre vattentemperatur rekommenderas om barn skall bada, eller om man badar längre än 0 minuter. För gravida eller de som kanske är gravida, skall vattentemperaturen inte överstiga 38 grader. Före användande av badet skall vattentemperaturen kontrolleras med termometer. Användande av alkohol, droger eller medicin före bad kan leda till medvetslöshet och risk för att drunkna. Kraftigt överviktiga och personer med hjärtsjukdom, högt eller lågt blodtryck, cirkulationsbesvär eller diabetes skall konsultera med läkare före användande av badet. Personer som använder mediciner skall konsultera med läkare före användande av badet eftersom mediciner kan framkalla dåsighet medan andra kan påverka hjärta, blodtryck och blodcirkulation. Häll aldrig vatten med högre temperatur än 40 grader direkt i badet. Dyk aldrig från kanten på spat. Gå aldrig på spat. Badet skall inte startas upp eller lämnas utomhus om temperaturen är lägre än 4 grader C, Använd inte badet ensam. Människor med infektionssjukdomar skall inte använda badet. Använd inte badet direkt efter ansträngande träning. Stig alltid i och ur badet sakta och försiktigt. Våta ytor är hala. För att undvika skador på pumpen skall badet aldrig startas om det inte är fyllt med vatten. Lämna omedelbart badet om du känner obehag eller blir sömnig. Tillsätt aldrig vatten till kemikalier. Tillsätt alltid kemikalier till vatten, för att undvika starka ångor och att kemikalier stänker upp. 3

4 Placera endast badet på ett golv som håller för den rekommenderade vikten. Undersök enheten före användande. Försäkra att utrusningen överensstämmer med den modell som du köpt. Badet måste placeras på en hård och absolut plan yta. Elektrisk utrustning över 2V får ej användas inom räckhåll för poolen i samband med användning. All annan elektrisk utrustning, förutom fjärrkontroller, bör hållas utom räckhåll eller vara fastmonterat för att ej tappas i vattnet. Elektrisk utrustning som skall användas I närheten av poolen måste vara kopplad med jordfelsbrytare som garanterar att ström inte överstiger 30mA. TEKNISK SPECIFIKATION: Antal platser: Vattenkapacitet: Yttermått: Innermått: Vikt: Effekt bubbelmassage: Filter pump: Effekt värmare: 2 Vuxna 2 Barn 650 L 58 x 58 x 68 cm 8 x 8 x 68 cm 2,5 kg V 50Hz 600W 2V/35W V 50Hz 500W 4

5 SPRÄNGSKISS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Del Beskrivning Antal Id A Kontrollpanel med luftutblås Ange spabads modell till M-spa after sale service B Spabad Ange spabads modell till M-spa after sale service C Luftslang B D Tryckmätare B E Filter B F Adapter till dräneringsslang B G Reparationsset Ange spabads modell till M-spa after sale service H Specialverktyg B I Överdrag och markmatta med spännen Överdrag B , Markmatta B J Instruktions dvd Ej tillgänglig 5

6 Användande Placeringskrav Se till att ett lämpligt dräneringssystem kan ta hand om vatten som rinner över. På grund av den totala vikten av badet, vatten och användare, är det extremt viktigt att man placerar badet på ett underlag som är slätt, platt, jämnt och som klarar av den sammanlagda vikten under hela den tid som badet är i bruk. Om badet placeras på ett underlag som inte håller dessa krav gäller ej garantin för de skador som kan uppstå. Det är ägaren till badet som ansvarar för att det är korrekt placerat och installerat. Inomhusinstallation Var noga med de speciella krav som ställs för att installera badet inomhus. Golvet måste tåla den totala vikten på badet. Golvet skall vara halkfritt, jämnt och plant. Korrekt avlopp är ett krav för inomhusinstallation. Vid nybyggnation för badet rekommenderas att en golvbrunn installeras. Högre luftfuktighet är en naturlig följd av en spa-installation inomhus. Begränsa luftfuktigheten för att inte skada trä och papper i dess närhet, genom att sörja för en god ventilation. Installera inte badet på en matta eller andra material som kan skadas. Utomhusinstallation Varning! För att undvika elchock, använd inte badet då det regnar. Oavsett var badet installeras är det viktigt att underlaget är stadigt. Om badet installeras utomhus är det viktigt att inga vassa föremål kan skada det och att badet placeras plant och att badet installeras nära markdränering. Utsätt aldrig badet för direkt solljus under en längre tid. Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, se till att den är för 6A (Sverige kan använda 3A) och för utomhusbruk. Av säkerhetsskäl, placera badet minst två meter från eluttaget. 6

7 Montering Packa upp badet och bred ut bad, lock och markmattan. Se till att badet och locket ligger med rätt sida upp. Lägg markmattan under badet. Lägg ut markmattan på en plan och stabil utvald plats. Placera spabadet på markmattan och kontrollera att inga spännen har hamnat under spa badet eller markmattan. Denna sida ned Anslut stiftkontakten. Se till att pluggarna passar och skruva sedan i hylsan. En röd lampa syns på kontrollpanelen. Böj inte eller låt stiftet bli fuktigt inne i kopplingen då den kan skadas. Fäst kontrollpanelen på badet, sätt fast ringen till röranslutningen. Försiktighet. När Spabadet används utomhus kan inte luftröret tas bort. Använd inte spabadet i regn vilket kan föranleda driftstopp i luftpumpen. 2. De två O-ringarna på luftröret är viktiga för att få spat att fungera ordentligt. Saknade O-ringar kan föranleda rost och driftproblem med luftpumpen. O-ringarna kan även påverka bubbel-funktionen. Anslut stiftkontakten. Se till att pluggarna passar och skruva sedan fast hylsan. En röd lampa syns på kontrollpanelen. Böj inte eller låt inte stiften bli fuktiga inne i kopplingen då den kan skadas. 7 O-ringar

8 Blåsa upp spabadet. Öppna luftventilen (a) under kontrollpanelen och anslut ena änden av luftslangen (b) till luftutblåset. 2. Öppna luftventilen på spabadet. 3. Anslut tryckmätaren (c) till luftslangens andra ände (b) och anslut denna till spabadets luftficka. 2 3 (c) (a) (b) (b) 4. Tryck på BUBBLE-symbolen på kontrollpanelen för att blåsa upp spabadet. 5. Varning. Överfyll inte Spabadet med luft, överfylls spabadet med luft kan det orsaka läckage som inte täcks av garantin. Kontrollera tryckmätaren noga, Den gula delen av tryckmätaren visas när Spabadet är tillräckligt fyllt med Luft. Den gröna delen kommer att visas när Spabadet är fyllt till optimal nivå av vatten. Varning. Den röda delen visas om Spabadet är överfyllt med luft. Om detta sker så kan luft tömmas ur genom att trycka ned den svarta knappen (a) på tryckmätaren tills den gröna delen visas. Viktigt. När spabadet används skall den gröna delen visas hela tiden. 4 5 Gul Grön Röd Knapp (a) Överfyllt med luft När spabadet är fyllt med luft tryck åter igen på BUBBLE-symbolen, koppla bort luftslangen och stäng ventilen. OBS! Ventilen är gjord för att lätt kunna skruvas av och på, skruva därför inte åt den för hårt. Detta kan skada ventilen. Fyll badet. Använd en trädgårdsslang för att fylla badet med vatten tills det når mellan markeringarna på insidan av badet. Varning. Fyll i vattnet varsamt, speciellt första gången badet skall fyllas. Vattnet måste nå lägsta vattennivåmarkering en på insidan av badet, annars kan vattenpumpen skadas. Undvik att spilla vatten då det kan skada elektriska delar. Efter att vattnet är ifyllt, kontrollera lufttrycket igen och att tryckmätaren visar grönt. Om badet skall stå uppblåst med vatten i en längre tid utan att användas, minska lufttrycket till gul markering för att undvika att värmen från vattnet eller solen skapar ett övertryck i badet. Varning! För att undvika funktionsfel och skador på kontrollsystemet starta inte badet innan det är fyllt minst upp till markeringen för lägsta vattennivå. 8

9 Kom ihåg att kontrollera och justera lufttrycket i badet före varje användande. Placera locket ovanpå spabadet och spänn fast det med clipsen för att hålla värmen och för att undvika att någon faller i när det ej används. Lås Lås upp KONTROLLPANEL ON/OFF knappen 2. Bubble knappen 3. Water Filter knappen 4. Heater knappen 5. UP & DOWN knappen ON/OFF 5 ON/OFF knappen: startar och stänger av badet. Bubble knappen: aktiverar bubblorna. Knappen lyser grönt då bubbelfunktionen är aktiverad. Tänk på följande: Om bubbelfunktionen är på mer än 20 minuter slås den av automatiskt, vänta minst 0 min föratt aktivera manuellt igen. Water Filter knappen: aktiverar cirkulations-systemet. Lampan FILTER lyser grönt när cirkulationen är aktiverad. Heater knappen: Startar värme och cirkulation samtidigt. Cirkulationen kan inte stängas av då värmesystemet är påslaget. Lyser rött då värmaren är akktiverad. Lyser grönt då värmaren är i viloläge. Temperature Adjustment knappen: För att öka/sänka temperaturen. 9

10 OBS inställd temperatur, 38 grader C visas då badet startas första gången. Temperaturskalan går mellan 20 C och 42 C Displayen visar inställd temperatur då man trycker på UP eller "DOWN" knappen en gång, och visar sedan aktuell vatten-temperatur efter sekund. När man håller in "UP" eller "DOWN"-knappen i 3 sekunder börjar displayen blinka och önskad temperatur kan ställas in genom att trycka på "UP" och "DOWN" knapparna. LED displayen: När badet startats upp visar LED-displayen automatiskt temperaturen. Om badet skall lämnas igång en stund kan man genom att trycka på både UP och DOWN knappen samtidigt för att låsa kontroll- panelen. Detta för att inte barn skall kunna ändra inställningarna. Tryck ner båda knapparna igen och ett ljud hörs, displayen är upplåst. HEATER knappen lyser röd då värmesystemet är påslaget. OBS, det är normalt att reningssystemet inte kan slås av manuellt då värmesystemet är påslaget. Cirkulationen kan endast stängas av genom att trycka på HEATER knappen, inte FILTER knappen. Värmaren slutar inte att värma badet förrän vattentemperaturen är uppe i den inställda graden. Då kommer cirkulationen stängas av och HEATER knappen kommer att lysa grön. Då vattnets temperatur sjunker -2 grad under inställd temperatur kommer värmesystemet att starta igen och lampan lyser då röd. Cirkulationen kommer automatiskt att starta samtidigt. Temperaturen ökas maximalt med.2 till 2.0 C/h. Följande omständigheter kan orsaka långsam eller ingen uppvärmning: Omgivande temperatur är under 0 C (50 F). 2 Om bubbelfunktionen slås på samtidigt som uppvärmning sker. Det rekommenderas att badet fylls med varmt vatten för snabbare uppvärmning och för att spara energi. 3 Om spa locket inte är på eller är felaktigt pålagt på badet då det värms upp. Underhåll av spa vatten Dålig vattenkvalité kan allvarligt skada hälsan. Vi rekommenderar följande: Använd filter. Skruva fast filtret på vattenintaget (den undre av dom två) på badets insida. OBS använd inte filterkassett när badet bara skall värmas. Rengör filtret minst en gång efter att det varit i bruk i totalt timmar. Filtret skall bytas ut varje månad, beroende på hur mycket det använts. Koppla bort elen innan följande steg påbörjas.. Skruva loss filtret genom att skruva det moturs. 2. Filtret kan sköljas av med trädgårdslangen och återanvändas. Om filtret dock är täppt och missfärgat bör det bytas ut. Mspa filter har en livslängd på ca 6 veckor även om det plockas bort. Rengör och rensa den under rinnande kallt eller ljummet vatten (ej varmt). Om pappersväggarna i filtret ser fräscha ut kan filtret användas ett par veckor till. För att upprätthålla en god vattenkvalité, ha ett par extrafilter för att byta med då de andra rengörs. Låt filtret torka helt innan det sätts tillbaka på badet. Om vattnet innehåller jord eller järnpartiklar måste filtret bytas ut oftare. 0

11 Byt vatten efter ett par dagar eller använd poolkemikalier. Alla pooler behöver poolkemikalier. Kontakta din lokala M-Spa återförsäljare för mer information om dessa kemikalier och hur man använder dem. Var uppmärksam på dessa instruktioner. Skador på badet orsakade av felanvända kemikalier omfattas inte av garantin. Vattenbalans: vi rekommenderar att ph värdet ligger mellan 7.2 och 7.8. Det alkaliska värdet mellan 80 och 20 ppm och klor mellan 3 till 5 ppm. Använd teststicka eller liknande för att kontrollera vattnet före varje användande, samt minst en gång i veckan. Lågt ph värde skadar poolen och pumpen. För högt ph gör att kemikalier ej verkar lika bra. Dessa skador omfattas inte av garantin. Använd inte kemikalier som du använder i huset, eller från en annan utomhuspool. Blanda inte badolja eller dylikt i badvattnet. Detta kan skada poolen allvarligt. Använd alltid friskt dricksvatten, inte saltvatten, då det skadar pumpen allvarligt. Använd specialverktyget för att lossa vattnets in- och utloppsventil för regelbunden kontroll och rengöring för att försäkra er om att dessa ej är blockerade. Specialverktyget används annars endast i samband med reparation av poolen. Efter reparation eller utbyte, sätt då samman poolen och kontrollpanelen för att sedan försiktigt skruva medsols tillbaka in och utloppsventilerna på spabadet. Underhåll Duscha alltid innan du badar. Använd teststickor eller liknande för kontroll av vattenkvalité före varje användning och aldrig mindre än en gång i veckan. PH värdet måste ligga mellan 7.2 och 7.8, total alkalinity mellan 80 och 20ppm och fri klor mellan 3 till 5 ppm. Har du frågor angående kemikalier, kontakta din lokala m-spa och återförsäljare. Det är ägarens ansvar att underhålla den kemikaliska balansen och saniteten i vattnet. Mspa är inte ansvarig för skador orsakade av inkorrekt underhåll av vattnet. Otillräckligt underhåll kan påverka garantin. Rengöring av poolen Tvålrester och partiklar från exempelvis badkläder kommer så småningom samlas i badvattnet. Om det är mycket smuts i vattnet, försök få bort det eller byt vatten efter att poolen rengjorts. Använd en mild tvållösning för att tvätta poolen, skölj noga och töm ut sköljvattnet innan det fylls på med friskt vatten. Använd inte borste eller skrubbsvamp för att rengöra poolen! Tömning av poolen. Stäng av poolen helt. 2. Skruva loss vatten ventilen på utsidan poolen till den är helt loss från dräneringsslangen, koppla sedan på trädgårdslangadaptern. 3. Koppla sedan på din trädgårdsslang I andra änden av kopplingen. 4. Drag och öppna bottenventilen för dränering på insidan poolen, och vattnet rinner ut. 5. Lyft ena sidan av poolen till allt vatten har runnit ut och poolen är helt tom. Om man skall resa bort och inte har någon som kan se efter och ta hand om skötseln av poolen, töm ut vattnet innan avresan och sänk lufttrycket något.

12 7 Trädgårdsslang Poolreparation Om poolen får revor eller små hål, använd det medskickade reparationspaketet. Torka ytan som skall repareras. Stryk på lite PVC lim på skadan och fäst lagningslappen på den skadade ytan. Stryk ytan för att ta bort eventuella luftbubblor. På detta sätt kan man vanligen reparera mindre skador med ett lyckat resultat. 2 3 Hål Förvaring Efter spat är tömt kör bubbelfunktionen ytterligare 5 min för att torka bottenringen. Ta bort kontrollpanelen från spabadet. Töm vattnet och torka av ev. smuts. t.ex kalk i filterpumpen. Skruva bort hela luftventilen på spat och poolen kommer tömmas på luft. Var försiktig när du viker ihop spabadet och uppblåsbara locket. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål på marken som kan skada spat. Vinterförvaring Genomför följande steg vid förberedelser för vinterförvaring av spabadet.. Rengör Spabadet noggrant. 2. Ta bort kontrollpanelen från spabadet. 3. Torka av ev. smuts. t.ex kalk i filterpumpen. 4. Kontrollera så att spabadet är helt torrt innan det viks ihop, om det finns vatten kvar i spabadet kan det mögla under vinterförvaringen, detta täcks inte av garantin. 5. Förvara spabadet på en torr plats med temperatur mellan 0-40 grader Celcius. SOL TM Återvinning Markeringen visar att denna produkt ej skall slängas med vanliga hushållssopor. Ta kontakt med din kommun eller återförsäljaren för vidare instruktioner angående återvinning. Denna produkt innehåller värdefulla material som kan återvinnas och bidra till en hållbar miljö. 2

13 PROBLEM ORSAK LÖSNING INGET VISAS PÅ KONTROLL- PANELEN SPAT LÄCKER VÄRMS INTE UPP ORDENTLIGT LUFTAGGRE- GATET BLÅSER INGA BUBBLOR FILTERPUMPEN FUNGERAR INTE Strömavbrott Anslutningsfel i stiftkontakten Spats in- eller utlopps-anslutning är inte tät Tömningsventilen är inte helt stängd Temperaturen för lågt ställd Displayen visar EO\E\E2 - Fel på värmeelementet Vattennivån når inte Pumpen är överhettad Bubbelfiltret har kortslutits Automatisk avstängning i O minuter Strömavbrott Filtersystemet kortslutet Filtret igensatt av smuts eller andra föremål Vattennivån når inte 3 Kontrollera strömkällan Kontakta MSpa Service Center Dra åt in- och utloppskopplingarna Kontakta MSpa Service Center om läckaget fortsätter Ställ in en högre temperatur Kontakta MSpa Service Center Fyll på mer vatten så att nivån når upp till linjen för lägsta vattennivå Koppla ur manöverpanelen och återställ efter en stund Kontakta MSpa Service Center Vänta i 0 minuter och slå på bubblorna igen Kontrollera strömkällan Kontakta MSpa Service Center Kontakta MSpa Service Center Fyll på mer vatten så att nivån når upp till linjen för lägsta vattennivå SPAKARET HAR Extra lufttryck p.g.a. starkt solsken Kontrollera lufttrycket och släpp ut luft om det behövs ONORMAL FORM I varm väderlek rekommenderar vi att kontrollera lufttrycket så att spapoolen inte skadas LUFTTRYCKET Luftventilen har lossnat Blås upp karet. Kontrollera att luftventilerna är SJUNKER I SPAT täta. Byt vid behov Hål eller reva i spakaret Häll tvållösning i en sprayflaska och spruta på sömmarna. Om det finns en läcka syns bubblor. När du har hittat läckan ska du rengöra och torka området runt läckan. Använd sedan den lagningslapp som levererades med spat. VATTNET ÄR Filtreringen går för fort Öka filtreringstiden INTE RENT Smutsig filterkassett Rengör eller byt filterkassetten i god tid Olämpligt underhåll av vattnet Läs instruktionerna från kemikalietillverkaren Felkod E0 Vattentemperatur är under 0 grader Byt vatten. Kvarstår problem, kontakta Mspa celcius eller för hög serviceverkstad. Felkod E Fel vattentryck / igensatt filter Byt till nytt filter. Kvarstår problem, kotakta Mspa serviceverkstad Felkod E2 Felkod E3 Blinkande felkod E3 Detekterat funktionsfel Inget vatten i spabadet Värmefel Systemfel Kontakta Mspa serviceverkstad Säkerställ att vattennivån är mellan MIN och MAX markering Kontakta Mspa serviceverkstad Utför säkerhetskontroll. Säkerställ att vattennivån är mellan MIN och MAX markering och säkra att ingen person eller föremål befinner sig i spabadet. 2. Sätt i kontakten. Tryck på RESET på RCD kontaken. 3. Tryck in ON/OFF-knappen och BUBBLE-knappen samtidigt för att starta säkerhetskontrollen. - Om inget fel upptäcks återgår spabadet till standby-läge och spabadet kan fortsätta att användas. - Om felmeddelande kvarstår, kontakt serviceverkstad. KONTAKTA DIN LOKALA MSPA-ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER NÄRMASTE MSPA SERVICE CENTER FÖR ALLA PRODUKTRELATERADE FRÅGOR OCH PROBLEM.

14 Vattenskyddsnivå Varning: Vattenskyddsnivåer för apparaten på olika produktområden är olika se följande schema. Obs uppmätta zon dimensioner begränsas av väggar och fasta mellanväggar. Figur 702A - Zone dimensioner av swimmingpooler och liknande. Säkerhet och tillkännagivanden a. En lokal kompletterande ekvipotent limning skall ansluta alla främmande ledande delar zon 0, och 2 med skyddsledare hos alla exponerade ledande delar i dessa zoner. b. Åtgärder för skydd av icke-ledande position och med jord-fria ekvipotent bindning är inte tillåtna c. Elektrisk utrustning ska minst ha följande grad av skydd: In Zone 0: IPX8 In Zone : IPX5 in Zone2: IPX4 d. Kopplingsdosor får inte installeras i zon 0 och utom i zon, där tillåten för SELV-kretsar e. I Zone 0 och, inga ställverk och tillbehör skall vara installerade f. Transformatorn måste placeras utanför zon 4

15 MSPA produkter är utformade med pålitlighet och enkelhet i åtanke. Dessutom har våra interna Quality Assurance Team noggrant inspekterat varje enhet innan de lämnar vår anläggning. Oriental Recreational Products (Shanghai) Co, Ltd (ORPC) är glada att kunna utöka den begränsade garantitiden till den ursprungliga köparen av en MSPA -produkt. Denna garanti kan inte överlåtas. Garantin börjar löpa från inköpsdatumet till 2 månader därefter. Den begränsade garantin Denna garanti är underkastad de skyldigheter, begränsningar och undantag som anges nedan:. Spa pool sex(6) månader från inköpsdatum. 2. Electric Parts (Control Box) - tolv (2) månader från inköpsdatum. Reparation / reservdelar köps av konsumenten från Mspa after sale service efter den ursprungliga garantin har löpt ut på enheten. Leveransvillkor: Konsumenterna ansvarar för transport / frakt av defekta delar som skickas till MSPA auktoriserade serviceställe eller ORPC. Alla subventionerade kostnader för arbetskraft att avlägsna och byta ut delar kan vara föremål för avgifter hos återförsäljare/service. Villkor: Denna garanti gäller för den ursprungliga köparen och upphör efter överföring av äganderätten. ORPC's ob-ligatur under denna garanti är begränsad till att ersätta eller reparera på ORPC: s val när någon del eller delar av denna enhet som enligt vår uppfattning visar tecken på sådana fel. Alla garanti, reparation och reservdelsfrågor hänvisas till M-spa after sale service. För att garantin skall gälla krävs det att kvitto kan uppvisas. Begränsningar på garantier Denna garanti är en begränsad garanti. Det omfattar inte en produkt eller en skada på produkten som orsakats av eller kan hänföras till godstransporter, missbruk, felanvändning eller onormal användning eller reparationer som inte tillhandahålls av ORPC-auktoriserad servicepersonal, till produkter som används för i kommersiella sammanhang eller hyrts ut, eller produkter som används i butik, demo-modeller. Skador orsakade av eller som kan hänföras till följande händelser är speciellt undantagna: a. Eventuella skador som orsakats av driften av spat med vattentemperaturer utanför intervallet 4-40 C. b. Eventuella skador som orsakats av igensatt, smutsig eller förkalkade filter. c. Eventuella skador som är rent estetiska och inte hindrar funktionen hos MSPA. d. Eventuella skador på utsidan grund av felaktig skötsel eller något skador på utsidan är hänförlig till godstrafik misskötsel. e. Överfyllning. f. Skador orsakade av felaktig vinterförvaring. g. Skada på spa liner som beror på felaktig kemisk behandling, skador på spa följer exponering för extrema temperaturer. h. Skada på spa följd av exponering för direkt solljus och ultravioletta strålar på spa utan vatten. 5

16 i. Skador på pump, motor, VVS och komponenter på grund av felaktigt underhåll, kemisk behandling eller exponering. j. Skador till följd av underlåtenhet att korrekt följa bruksanvisningen för installation, drift eller underhåll/instruktioner. Också uteslutna spa-tillbehör (tillval), inkluderade men inte begränsat till följande: * Comfort set (nackstöd, mugghållare) * Filterpatron * Värmebevarande matta * Sittdyna * Test kit vattenkvalitet * Bubble spa-överdrag * Ice Box * Fotbad * Led ljus * Plasttrappa Eventuella ändringar på spabadet kommer att ogiltigförklara garantin. Ändringar inkluderar, men är inte begränsade till: någon komponent eller VVS förändring, elektrisk konvertering eller tillsats av alternativa renhållningar eller värmesystem. ORPC godkänner inga andra garantier än vad som uttryckligen anges ovan. ORPC är inte ansvarigt eller ansvarigt för indirekta, särskilda skador eller följdskador som uppstår eller i samband med användning eller utförande av produkten eller skador med avseende på ekonomiska förluster, förlust av eller skada på egendom inklusive vattenskador, förlorade intäkter, förlust av njutning eller användning, kostnader för flytt, installation eller andra följdskador av något slag. Ingen agent, återförsäljare, distributör eller serviceföretag eller annan part har rätt att ändra eller modifiera eller utöka villkoren i denna garanti. Juridiska rättigheter Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. För garantiservice kontakta MSPA serviceverkstad. Vid garantiärenden, reklamationer samt produktsupport vänd dig alltid i första hand direkt till Mspa support för att få hjälp. Mspa support Sverige och Norge TEL: MSPA SERVICEVERKSTAD Sverige: HANDELSHUSET AB Hantverkaregatan Stenungssund, Sverige 6

17 Where Luxury Is Affordable MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product appearance, which may result in updates to the instruction manual without notice.

18 ADVARSEL Under installasjon og bruk av dette elektriske utstyret skal grunnleggende sikkerhetsregler følges, samt instruksjoner: VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Om elkabeln är skadad måste den bytas ut omedelbart av leverantören, serviceansvarig eller av annan behörig fackman, för att undvika olycka. Hvis ledningen er skadet skal den byttes umiddelbart av leverandøren, serviceansvarlig eller annen kvalifisert fagmann for å unngå ulykker. For å unngå fare for elektrisk støt må bare skjøteledning for utendørs brukes, 6A. Plasser enheten sammen med et egnet strømuttak, minst 2 m unna. Alt elektrisk utstyr må plasseres utenfor rekkevidde for folk som oppholder seg i karet. Alle elektriske komponenter må plasseres eller festes slik at de ikke kan falle ned i karet. Det er viktig at du bruker en stikkontakt med 6A (3A i Storbritannia og Sverige, 0A i Australia og New Zealand). Sørg for et ordentlig dreneringssystem som kan håndtere vann som renner over. ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke karet når det regner eller tordner. Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental funksjon, med mindre de har blitt instruert og kontrollert av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. ADVARSEL! Kontroller at gulvet kan håndtere den anslåtte vekten av karet. Barn skal instrueres om hvordan karet brukes for å unngå at de leker med det. For å redusere risikoen for skader må barn ikke bruke karet uten tilsyn. Ikke løft eller trykk kontrollpanelet. Ikke heng eller sett noe på kontrollpanelet etter installasjon. Husdyr skal holdes borte fra karet for å unngå skader. Når boblefunksjonen skal startes kontroller da at bassengovertrekket er tatt bort. Ikke start karet hvis det er en risiko for at vannet er frosset. Bare bruk godkjent tilbehør. Bruk av utstyr som ikke er godkjent kan påvirke garantien. 8

19 Karet skal installeres minst,5 m. fra metalloverflater. Ikke bruk eletriske enheter mens du er i karet eller når kroppen din er fuktig. Aldri plasser elektriske produkter, som for eksempel lys, telefon, radio eller fjernsyn nærmere enn,5 m fra karet. Konsulter helsepersonell ved graviditet og bading. Utsett karet for så lite direkte sollys som mulig. For å unngå skader: Vannet i karet bør aldri overstige 42 grader C. Temperaturer mellom 38 og 42 grader regnes som trygt for friske voksne. Lavere vanntemperaturer anbefales for barn eller hvis du bader lenger enn 0 minutter. For gravide eller kvinner som er usikre på de kan være gravide, bør vanntemperaturen ikke overstige 38 grader. Før du bruker karet bør temperaturen sjekkes med et termometer. Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før bading kan føre til bevisstløshet og fare for drukning. Sterkt overvektige og personer med hjertesykdom, høyt eller lavt blodtrykk, sirkulasjonsproblemer eller diabetes bør konsultere lege før de bruker karet. Personer som bruker medisiner bør konsultere lege før de bruker karet fordi medisinen kan forårsake døsighet, mens andre kan påvirke hjerte, blodtrykk og blodsirkulasjon. Personer med smittsomme sykdommer bør ikke bruke karet. Ikke bruk badet umiddelbart etter anstrengende trening. Hell aldri vann med høyere temperatur enn 40 grader direkte i karet. Stup ikke fra kanten av karet. Gå ikke på karet. Karet må ikke startes eller forlates utendørs hvis temperaturen er under 4 grader C. Ikke bruk badekaret alene. Stig alltid inn og ut av karet langsomt og forsiktig. Våte flater er glatte. For å unngå skader på pumpen skal karet aldri startes dersom det ikke er fylt med vann. Forlat badekaret umiddelbart hvis du føler ubehag eller blir søvnig. Tilsett aldri vann til kjemikalier Tilsett alltid kjemikalier til vannet for å unngå sterke kjemiske gasser og sprut. Plasser karet på et gulv som tåler anbefalt vekt. Undersøk enheten før bruk. Kontroller at utstyret er i samsvar med den modellen du har kjøpt. Karet skal plasseres på et solid og helt flatt underlag. 9

20 Elektrisk utstyr over 2V må ikke brukes innenfor rekkevidden av bassenget når det brukes. Alt annet elektrisk utstyr i tillegg til fjernbetjeninger, bør holdes utenfor rekkevidde eller fastmonteres for ikke å falle i vannet. Elektrisk utstyr som skal brukes i nærheten rundt bassenget må være knyttet til jordfeilsbryter som sikrer at effekten ikke overstiger 30 ma. TEKNISK SPESIFIKASJON: Antall plasser: Vannkapasitet: Ytre mål: Indre mål: Vekt: Boblemassasjeeffekt: Filter til pumpe: Varmerens effekt: 2 Voxne 2 Barn 650 L 58 x 58 x 68 cm 8 x 8 x 68 cm 2,5 kg V 50Hz 600W 2V/35W V 50Hz 500W 20

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer