Referat från partidebatt i Rångedala Bygdegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från partidebatt 2010-08-18 i Rångedala Bygdegård"

Transkript

1 Referat från partidebatt i Rångedala Bygdegård Här ser ni de deltagande. Sassi inleder och hälsar välkomna och introducerar Annika Andersson som kommer att vara moderator under debatten. Annika berättar kort om Leader Sjuhärad där hon är verksamhetsledare. Hon berättar också hur debatten kommer att gå till samt lottar turordningen på inledningsanförandena. Jan Ericsson från Moderaterna inleder. Han har suttit i Riksdagen i fyra år och bor i Ubbhult. Han säger nej till kilometerskatt och höjda bensinpriser. Han vill stödja turistsatsningar, den nya strandskyddslagen, lagen om vilt och jakt och vill ha en bättre sjukvård. Johan Hellström från Miljöpartiet fortsätter. Han är politiskt verksam i Borås kommun men kandiderar nu till Riksdagen. Han är född i Tranemo och bor nu i Borås. Johan önskar en grön omställning, nya sätt att transportera, nya drivmedel, möglighet för konsumenterna att producera egen el och sälja tillbaka överskottet, biogasproduktion. Ida Legnemark från Vänsterpartiet kom som nummer tre. Hon är politiskt verksam i Borås kommun men kandiderar nu till riksdagen. Hon är uppvuxen i Fristad och arbetar som lärare.

2 Hon prioriterar den gemensamma välfärden, rättvisa och jämställdhet. Hon önskar fler lärare, billig hemtjänst och infrastruktursatsningar med utbyggd järnväg och bredband. Per-Olof Hermansson från Kristdemokraterna kom därefter. Han är nu verksam i Marks kommun men står också på riksdagslistan. Bodde tidigare i stockholmsområdet men nu i Horred där hans far kommer från. Flyttade hit när det var tekniskt möjligt att sköta arbetet via Internet. Kristdemokraterna vill ha ett underifrånperspektiv som utgår från familjen, via släkt, vänner och byalag. Samhället skall stödja dessa grupper men inte göra allt. De vill också stödja småföretag och regelförenklingar inom näringslivet. Man är mot höjd bensinskatt. KD vill göra det attraktivt för inflyttning på landet genom sjönära tomter. KD vill avskaffa fastighetstaxeringen och är för en levande landsbygd. Ulf Olsson från Socialdemokraterna är kommunalråd i Borås. Född i Hedared. Han vill stödja bättre infrastruktur såsom bredband och kollektivtrafik. Han påpekar att Borås har tagit beslut om att ha 25 % ekologiska livsmedel i sina storkök men bara nått 2 %. Många tätorter i Borås kommun gör det svårt att upprätthålla servicen överallt. Motsätter sig nedläggningar av skolor och önskar seniorbostäder. Anna Svalander från Folkpartiet är nu kommunpolitiker i Borås och kandiderar till Riksdagen. Folkpartiet vill förändra samhället. De anser att alla är lika mycket värda men inte lika. De vill därför att det skall finnas många alternativ att välja på. Man skall själv få välja var man vill bo. FP vill ha bra bredband, bra skolor och vill att inga skolor läggs ner. Kerstin Hermansson från Centerpartiet var sista inledningstalare. Hon är nu kommunpolitiker i Borås men kandiderar till Riksdagen. Hon är född i Seglora och bor fortfarande kvar där. Kerstin tycker det är viktigt med bygdegårdar. Hon vill arbeta för bättre skolor och sjukvård. Prioriterar miljö och klimat och tycker att det behövs en energiomställning. Hon tycker det är viktigt att många arbetar tillsammans och inte som konkurrenter. Debatten fortsatte nu med del två där politikerna fick svara på moderatorns och publikens frågor. Annika Andersson konstaterade att regeringen under 2009 sa att Sverige skulle få ett bredband i världsklass och ville höra synpunkter på detta. Kerstin Hermansson tyckte inte politikerna i Borås hade skött sig. Bredband är i framtiden viktigt inom många områden bl.a. hemsjukvård. I Borås är fortfarande fyra telestationer inte utbyggda så att de kan få tillfredställande bredband. Borås stad saknar dessutom en IT-strategi. Johan Hellström framförde att de Rödgröna avsatt pengar i sin budget för ytterligare ITsatsningar. Han menade också att Borås 2006 hade en IT-strategi från Han avslutade med att tycka att bredband är jätteviktigt.

3 Jan Ericsson konstaterade att regeringen hade avsatt 253 miljoner till utbyggnad av bredbandsnätet. Han konstaterade också att det fanns stora brister och han hade själv stora svårigheter att sköta kontakterna med Riksdagen från Upphult. Nästan alla hushåll i Mark har tillgång till bredband men tillgängligheten är ändå inte som i Stockholm. På landet krävs att kommunerna är aktiva. Ida Legnemark tyckte att det är viktigt att alla har bra bredband och konstaterade att de Rödgröna avsatt pengar till en fortsatt utbyggnad. Per-Olof Hermansson konstaterade att han 2004 hade haft möjlighet att flytta till Horred och sköta arbetet som datakonsult därifrån genom den utbyggnad som skett. Tidigare bodde han i Stockholmsområdet eftersom det var nödvändigt att mycket ofta besöka kunderna fysiskt för att avhjälpa problem och göra förändringar. Jan Ericsson undrade vad Ida tyckte att regeringen skulle göra mera än ställa pengar till förfogande. Ida Legnemark svarade att resultatet påverkades av hur mycket man tryckte på dem som tar de lokala besluten. Kerstin Hermansson konstaterade att detta är den viktigaste infrastrukturfrågan idag. Lagstiftning är viktig för att nå alla men i Borås och Mark är stora områden sådana att de kommersiella krafterna hanterar utbyggnaden. Göran Johansson från Roasjö frågade vad politikerna tyckte om att Telia planerar att klippa ner kopparnätet 2015, d.v.s. ta bort de telestationer som inte har fiberanslutning. Han undrade också vem som skall gräva ner fibern. Tyvärr fick Göran inte så mycket svar på sina frågor. Vi gick nu över till nästa fråga, som handlade om mat och då i första hand lokalproducerad. Annika Andersson konstaterade att regeringen har sagt att Sverige skall bli Europas bästa matland genom att satsa på ekologi och närproducerat. Ulf Olsson tycker att detta är en viktig fråga. Han menar också att de n offentliga sektorn måste gå före. Han tar Borås som exempel och konstaterar att trots beslut på att nå 25 % ekologiskt i den kommunala mathållningen har man bara nått 2 %. Ulf menar att detta helt beror på dålig politisk styrning. De som sitter och gör upphandlingarna väljer bort det ekologiska p.g.a. ett något högre pris och då behövs det en starkare politisk styrning. Kerstin Hermansson erkänner att politikerna inte varit inne tillräckligt på dessa frågor. Hon tycker att det behövs en förändrad styrning. Hon menar att det finns möjligheter att lösa detta om man vill. Upphandlingsenheten skyller på lagarna men då har politikerna inte ställt tillräckliga krav. Anna Svalander medger att problemen med upphandling är svårt men att det går att hantera om man bestämmer sig. Hon önskar en bättre styrning och tror på ursprungsmärkning. Hon tror på ett system med matcheckar för äldre för ökad valfrihet.

4 Johan Hellström tycker att lagen om offentlig upphandling måste ses över. Han tycker också att man skall se över momsen på mat och reglerna om ursprungsmärkning. Han tycker att man skall genomföra ett kvalitetslyft på maten inom skola och äldreomsorgen. Han medger också att det gått snett i Borås. Han framför att kilometerskatten gynnar det lokalproducerade. Per-Olof Hermansson tycker att det är viktigt med småskaligt livsmedelsproduktion och att konsumenterna måste acceptera att det blir dyrare. Att gynna det lokalproducerade ger en mera levande landsbygd. Bara att övergå till ekologisk mjölk i skolorna skulle öka utfallet från 2 % till 5 %. Han tycker är viktigt med förenklade regler för jordbruket. Han vill också ha ett skydd för åkermark så att man inte bygger på den. Jan Ericsson replikerar till Johan. Det finns inga problem att göra upphandlingar lokalt och ekologiskt. Kilometerskatten är fel eftersom det ger en straffbeskattning för dem som ligger långt bort. Det straffbeskattar också skogsindustrin. Ida Legnemark vill ha mera ekologiska produkter och dessutom att man lagar från grunden, d.v.s. undviker halvfabrikat. Hon vill också ha obligatorisk ursprungsmärkning. Ulf Olsson menar att det måste finnas en lokal vilja. Han nämner att det finns en skola i Borås som lagar mat helt utan halvfabrikat och inte har högre kostnader än de övriga. Han ifrågasätter kyld mat från andra delar av landet. Han säger också att om man vill ha lokalproducerat så måste man kämpa för det. Kerstin Hermansson tycker att det är lite av en djungel med regelverket kring ekologiskt och lokalproducerat. Många produkter kan vara bra även om de inte är ekologiska. Hon nämner också att i Viskafors kommundel har man inom äldreomsorgen infört en valfrihet när det gäller om maten skall levereras kyld eller inte. Det är mycket en fråga om att vilja. Hon konstaterar att lite sallad på maten är ett billigt sätt att göra den trevligare. Johan Hellström svarar Jan att det är en tickande bomb att bygga fast sig i gamla fossila bränslen. Ulf Olsson menar att om den som gör upphandlingarna får två alternativ så väljer han det som är billigast. Det innebär att man måste vara så tydlig när man sätter upp reglerna att det inte går att välja enbart på priset. Anna Svalander menar att kommunfullmäktige måste ta beslut i dessa frågor. Som det är nu tar kommundelarna egna beslut och prioriterar pris för att spara pengar. Jan Ericsson säger att i Borås som har en god ekonomi kan man ta kostnaden för mera ekologisk mat men i t.ex. Svenljunga kanske det inte är lika lätt. Johan Hellström menar att staten måste hjälpa kommunerna att satsa på bra mat. Ida Legnemark tycker att kommunerna inte borde ha möjlighet att spara på maten. Tommy Johansson från Hökerum har svårt att förstå hur kilometerskatten skall kunna gynna de lokala odlarna. Ewa Vikingsson från Eggvena framförde att man borde ta reda på näringsvärdena på maten. Hon hänvisade också till en forskare från Chalmers som har studerat detta.

5 Jan Ericsson tycker att det är viktigt med näringsvärdena och nämner att Regeringen satsat 200 miljoner för att gynna lokal mat. Ulf Olsson har ett stort engagemang i denna fråga. Anna Svalander tycker att Ewas tanke är helt rätt. Annika Andersson avslutade detta avsnitt med att fråga panelen om de tror att Sverige kommer att bli Europas bästa matland och fick från alla det kanske inte helt överraskande svaret att de trodde på detta. Det är nu dags för kaffepaus och Ewa Vikingsson presenterade vad vi skulle få äta. Hon började med kalvdansen, som är närproducerad och kommer från Kullings härad i Herrljunga där 25 gårdar gått samman om denna satsning. Det har bl.a. lett till att rätten serverats till bl.a. kungaparet i Blå Hallen. Förutom kalvdans får vi bröd, som Tua Wigfors Hurtig från Vesene bakat. Hon har också skickat med Gäseneost och en för dagen nykomponerad sylt. Efter att vi njutit av det lokalproducerade startade Annika Andersson upp debatten igen och nu skulle publiken få ökat inflytande över frågorna. Första frågeställare var Claes Bergqvist från Hillared som ville höra vad politikerna ansåg om hans idé att införa en statlig lånegaranti för bostadsbyggande. Bakgrunden är behovet och intresset av att bygga på landet men då detta i många fall inte går eftersom marknadsvärdena på småhus på många ställen är sådana att bankernas möjlighet att gå in med en normal utlåning är omöjlig. Om staten då skulle kunna garantera lån till t.ex. 85 % av byggkostnaden skulle det vara möjligt att bygga på någorlunda likartade villkor på landet som i mera tätbefolkade områden. Jan Ericsson konstaterade att det redan finns någon form av system för detta som har lockat en enda kund. Ida Legnemark hänvisar till den satsning de Rödgröna har förslagit för att gynna byggandet av hyresrätter. Ulf Olsson tycker att de kommunala bostadsbolagen skulle kunna ta ett större ansvar för att bygga även utanför centralorterna. Per-Olof Hermansson säger att Marks bostadsbolag inte tar risken att bygga utanför centralorterna eftersom de då riskerar att inte få uthyrt. Tommy Johansson säger att vi vill bo kvar och därför är det ett kommunalt ansvar att det finns lägenheter. Han tycker at allmännyttan spelat ut sin roll när man inte kan lösa detta. Han frågor också hur vi skall kunna hjälpa folk att bygga. Ulf Olsson tycker det är viktigt med stöd till hyreslägenheter. Han nämner också att en privat fastighetsägare lyckats bygga hyreslägenheter i Gånghester och fått lång kö till dessa. Detta i sin tur ledde till att flera villor frigjordes. Anna Svalander tycker att man skall ha möjlighet att välja själv hur man vill bo och nämner då också FP:s krav på att man skall kunna flytta tillsammans till t.ex. trygghetsboende. Per-Olof Hermansson tycker att de kommunala bostadsbolagen borde sälja i tätorterna och bygga på landsbygden.

6 Ida Legnemark är helt överens med Anna om att möjligheten at bo tillsammans är viktig. Hon menar också att allt inte kan drivas med vinstintresse. Jan Ericsson tycker att det kan vara bra att de kommunala bolagen säljer en del i tätorterna. Han trycker också på att det är viktigt med lägre byggkostnader och låga räntor. Det är viktigt med trygghetsboende. Kerstin Hermansson berättar om att man i Seglora har startat en ekonomisk förening för att bygga lägenheter. Hittills har man kommit till att köpa marken. Göran Johansson upprepade frågan och undrade hur politikerna vill garantera att man skall kunna låna för att bygga på landet. Ewa Vikingsson berättade om hur man i Eggvena lyckats bygga sju villor. Att man lokalt har engagerat sig i detta berodde på att skolan för några år sedan var starkt nedläggningshotad. Anna Svalander håller med om detta och framför att man i Borås inte tänker lägga ner några skolor men menar också att det ibland inte är schysst mot eleverna med allt för små skolor. Ewa Vikingsson berättade att när Eggvenas skola var nedläggningshotad skickat kommunen ut besvärliga elever från centralorten som fungerat mycket bättre i den lugnare miljön på landet. Ulf Olsson tycker att skolorna är jätteviktiga och att problemen kommer från centralorterna och inte från småorterna. Han tyckte också att man kan utveckla småorterna genom att bygga idrottshallar ideellt. Per-Olof Hermansson vill slå vakt om skola och förskola. Johan Hellström nämner initiativet från Kalv att starta friskola när kommunen lade ner den kommunala skolan. Ida Legnemark förde fram Vänsterns krav på välfärd utan vinstintresse. Nästa frågeställare från publiken vara Sassi Wemmer från Hultafors som konstaterade att alla partier ville satsa på ökat turism. Han berättade hur olika nivåer på momsen på relativt likartade saker snedvrider konkurrensen mellan olika företagare. Biobesök, konserter och inträden till djurparker klassas som kultur och momssätts med sex procent. Större sightseeingarrangörer, som kör rundturer i buss och båt räknas som transporter och momssätts med sex procent. Guidade turer till fots, cykel eller kajak är däremot upplevelser och då gäller en moms på 25 procent. - Det är ett problem att den mest arbetsintensiva och minst lönsamma delen av svensk besöknäringen missgynnas på det här viset. Samtidigt som det är just den här delen av svensk turism, som gång på gång sätter Sverige på kartan i olika internationella sammanhang. Johan Hellström hänvisade till MP:s önskemål att sänka tjänstemomsen. Ulf Olsson tyckte att detta visade på problemet med olika momssatser.

7 Per-Olof Hermansson tyckte att bästa sättet att gynna småföretagare vara att sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Jan Ericsson berättade om att det från alliansen finns idéer om att sänka avgifter och skatter. Kerstin Hermansson vill minska de många regler som påverkar företagare. Jan Smith från Gesebol framför vikten av god mobiltäckning på landet och konstaterade att man många gånger kan hamna i nätskugga. Kerstin Hermansson ser vikten av detta och hänvisar till sambandet med bredband. Anna Svalander tycker att det finns saker att gör inom detta område. Johan Hellström tycker att det är viktigt att mobiltelefonin fungerar men ser också ett behov av reservat för elöverkänsliga. Annika Andersson frågade panelen hur de ser på byalagen i samhällsutvecklingen. Kerstin Hermansson tycker att byalagen är naven i vår lokala utveckling. Hon nämner också att Borås har satsat pengar på lokal utveckling, miljon och miljoner. Man har ett enkelt ansökningsförfarande, enklare än Leader. Resultatet har blivit att projekten har sprudlat. Per-Olof Hermansson hänvisar till KD:s värdegrund med underifrånperspektivet, familj släkt vänner byalag. Johan Hellström konstaterar att detta är ingen skiljefråga. Alla erfarenheter från det kommunala samarbetet med byalagen är goda. Ida Legnemark håller med om att det inte finns någon oenighet i denna fråga. Hon ser också att det är viktigt att stötta de lokala idrottsföreningarna och att överhuvudtaget fånga upp och stötta de lokala initiativen. Ulf Olsson tycker att bylagen har stor betydelse. Genom att Borås har så många tätorter menar han att kommunen visserligen kan ordna mycket men ändå att de lokala utvecklinggrupperna också måste göra mycket. Anna Svalander ser att man är överens och att det är i byalagen de lokala initiativen finns. Jan Ericsson konstaterar att det är färre och färre människor som orkar driva lokal frågor. Det måste finnas pengar och man får inte bli motarbetad av politikerna. Tommy Johansson berättade att han är ordförande i Landsbygdsalliansen i Ulricehamn. Även tidigare fanns det stor kreativitet men det stupade ofta på det administrativa. Sedan Landsbygdsalliansen startade har det fungerat bättre. Förra året hade man 0,5 miljoner att dela ut och fick in ansökningar på 0,8 miljoner. Även i år har man 0,5 miljoner. Jan Ericsson konstaterade att det finns mycket pengar till landsbygdsutveckling och hänvisade bl.a. till Landsbygdsprogrammet.

8 Tommy Johansson replikerade att det är mycket svårt att få ut några pengar från Landsbygdsprogrammet, själv hade han lämnat in fem ansökningar utan att få några pengar. Peter Lund från Dalsjöfors berättade om att han satt i styrelsen för Attraktiva Toarp. De höll på i tre år med stöd från Leader+. I driftskostnaderna låg då en anställd. De ville sedan driva verksamheten vidare med stöd av kommunen men fick avslag på sin ansökan. Kerstin Hermansson tycker det är viktigt med ideellt arbete och anser inte att man kan ha en anställd i varje kommundel. Ulf Olsson är överens om detta. S var beredda att ge Attraktiva Toarp vissa medel men inte till anställd personal. Peter Lund framför att Toarp är 24,6 % av Borås vilket vi tycker kräver en spindel i nätet. Han fick inga kommentarer på detta. Debatten avslutades med korta kommentarer från alla deltagarna. Tyvärr kar jag inte lyckats fånga dem på ett tillfredställande sätt. Därefter framförde Annika ett stort tack till de deltagande och Sassi och Ewa delade ut blommor och kalvdans till såväl debattörer som moderator. Vid pennan Claes Bergqvist

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014

Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014 Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014 Frågor 1. Sedan 1990 har köttkonsumtionen ökat med över 40% vilket har lett till en i stort sett motsvarande ökning av antalet individer

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén Parlamentariska landsbygdskommittén N 2015:04 Vi är landsbygdskommittén Ulf Berg, Moderaterna Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet Åsa Coenraads, Moderaterna Anders Forsberg, Sverigedemokraterna Monica Haider,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Företag Kontaktperson Postadress Postnr Postort Email Telefon Mobil Björnåsa Byalag P-O Eriksson Björnåsav 26 504 95 Borås bjornasabyalag@hotmail.com

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Efter en fin underhållning och en god bit mat genomfördes årsmötesförhandlingarna och en styrelse för 2016 valdes.

Efter en fin underhållning och en god bit mat genomfördes årsmötesförhandlingarna och en styrelse för 2016 valdes. Nyhetsbrev Nr 1 2016 Tack för förtroendet Nu är årsmötet avklarat och jag får tacka för det förtroende jag fått att leda HSSL Sjuhärad vilket är stimulerande. Min förhoppning och mitt mål är att kunna

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet Svar från Vänsterpartiet Svar

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

mer bidrag eller fler jobb? mer bidrag eller fler jobb? Vi har en tydlig jobbpolitik. Lägre skatter för låg- och

mer bidrag eller fler jobb? mer bidrag eller fler jobb? Vi har en tydlig jobbpolitik. Lägre skatter för låg- och mer bidrag fler jobb? mer bidrag fler jobb? Vi har en tydlig jobbpolitik. Lägre skatter för låg- och medel inkomsttagare gör det mer lönsamt att arbeta. Det ska också vara enkelt och lönsamt att driva

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Byalagsmöte 1 april, 2009

Byalagsmöte 1 april, 2009 Byalagsmöte 1 april, 2009 Plats: Håcksvik. Fredrik Dahl går igenom dagordningen 1.) Eva Johansson berättar om att det är mycket fokus på budgetarbetet för närvarande. Det är gemensamt för i stort sett

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Nedan har du ett svar på er fråga från Tomas Tobé som är moderat riksdagsledamot och moderaternas näringspolitiska talesperson.

Nedan har du ett svar på er fråga från Tomas Tobé som är moderat riksdagsledamot och moderaternas näringspolitiska talesperson. Moderaterna Från: Gabriella Norén Datum: fr 13 aug 2010 13.45.33 GMT+02:00 Kopia: enkater@moderat.se Ämne: Vb: Ang. Ang. Ang. Frågor från och utkast till svar till Ekoturismföreningen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Björketorp, kl 18:30 21:10 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Sassi Wemmer Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Agneta Lindström

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd)

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) PM 2006 RI (Dnr 305-2168/2005) Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Ewa Samuelsson

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer