Referat från partidebatt i Rångedala Bygdegård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från partidebatt 2010-08-18 i Rångedala Bygdegård"

Transkript

1 Referat från partidebatt i Rångedala Bygdegård Här ser ni de deltagande. Sassi inleder och hälsar välkomna och introducerar Annika Andersson som kommer att vara moderator under debatten. Annika berättar kort om Leader Sjuhärad där hon är verksamhetsledare. Hon berättar också hur debatten kommer att gå till samt lottar turordningen på inledningsanförandena. Jan Ericsson från Moderaterna inleder. Han har suttit i Riksdagen i fyra år och bor i Ubbhult. Han säger nej till kilometerskatt och höjda bensinpriser. Han vill stödja turistsatsningar, den nya strandskyddslagen, lagen om vilt och jakt och vill ha en bättre sjukvård. Johan Hellström från Miljöpartiet fortsätter. Han är politiskt verksam i Borås kommun men kandiderar nu till Riksdagen. Han är född i Tranemo och bor nu i Borås. Johan önskar en grön omställning, nya sätt att transportera, nya drivmedel, möglighet för konsumenterna att producera egen el och sälja tillbaka överskottet, biogasproduktion. Ida Legnemark från Vänsterpartiet kom som nummer tre. Hon är politiskt verksam i Borås kommun men kandiderar nu till riksdagen. Hon är uppvuxen i Fristad och arbetar som lärare.

2 Hon prioriterar den gemensamma välfärden, rättvisa och jämställdhet. Hon önskar fler lärare, billig hemtjänst och infrastruktursatsningar med utbyggd järnväg och bredband. Per-Olof Hermansson från Kristdemokraterna kom därefter. Han är nu verksam i Marks kommun men står också på riksdagslistan. Bodde tidigare i stockholmsområdet men nu i Horred där hans far kommer från. Flyttade hit när det var tekniskt möjligt att sköta arbetet via Internet. Kristdemokraterna vill ha ett underifrånperspektiv som utgår från familjen, via släkt, vänner och byalag. Samhället skall stödja dessa grupper men inte göra allt. De vill också stödja småföretag och regelförenklingar inom näringslivet. Man är mot höjd bensinskatt. KD vill göra det attraktivt för inflyttning på landet genom sjönära tomter. KD vill avskaffa fastighetstaxeringen och är för en levande landsbygd. Ulf Olsson från Socialdemokraterna är kommunalråd i Borås. Född i Hedared. Han vill stödja bättre infrastruktur såsom bredband och kollektivtrafik. Han påpekar att Borås har tagit beslut om att ha 25 % ekologiska livsmedel i sina storkök men bara nått 2 %. Många tätorter i Borås kommun gör det svårt att upprätthålla servicen överallt. Motsätter sig nedläggningar av skolor och önskar seniorbostäder. Anna Svalander från Folkpartiet är nu kommunpolitiker i Borås och kandiderar till Riksdagen. Folkpartiet vill förändra samhället. De anser att alla är lika mycket värda men inte lika. De vill därför att det skall finnas många alternativ att välja på. Man skall själv få välja var man vill bo. FP vill ha bra bredband, bra skolor och vill att inga skolor läggs ner. Kerstin Hermansson från Centerpartiet var sista inledningstalare. Hon är nu kommunpolitiker i Borås men kandiderar till Riksdagen. Hon är född i Seglora och bor fortfarande kvar där. Kerstin tycker det är viktigt med bygdegårdar. Hon vill arbeta för bättre skolor och sjukvård. Prioriterar miljö och klimat och tycker att det behövs en energiomställning. Hon tycker det är viktigt att många arbetar tillsammans och inte som konkurrenter. Debatten fortsatte nu med del två där politikerna fick svara på moderatorns och publikens frågor. Annika Andersson konstaterade att regeringen under 2009 sa att Sverige skulle få ett bredband i världsklass och ville höra synpunkter på detta. Kerstin Hermansson tyckte inte politikerna i Borås hade skött sig. Bredband är i framtiden viktigt inom många områden bl.a. hemsjukvård. I Borås är fortfarande fyra telestationer inte utbyggda så att de kan få tillfredställande bredband. Borås stad saknar dessutom en IT-strategi. Johan Hellström framförde att de Rödgröna avsatt pengar i sin budget för ytterligare ITsatsningar. Han menade också att Borås 2006 hade en IT-strategi från Han avslutade med att tycka att bredband är jätteviktigt.

3 Jan Ericsson konstaterade att regeringen hade avsatt 253 miljoner till utbyggnad av bredbandsnätet. Han konstaterade också att det fanns stora brister och han hade själv stora svårigheter att sköta kontakterna med Riksdagen från Upphult. Nästan alla hushåll i Mark har tillgång till bredband men tillgängligheten är ändå inte som i Stockholm. På landet krävs att kommunerna är aktiva. Ida Legnemark tyckte att det är viktigt att alla har bra bredband och konstaterade att de Rödgröna avsatt pengar till en fortsatt utbyggnad. Per-Olof Hermansson konstaterade att han 2004 hade haft möjlighet att flytta till Horred och sköta arbetet som datakonsult därifrån genom den utbyggnad som skett. Tidigare bodde han i Stockholmsområdet eftersom det var nödvändigt att mycket ofta besöka kunderna fysiskt för att avhjälpa problem och göra förändringar. Jan Ericsson undrade vad Ida tyckte att regeringen skulle göra mera än ställa pengar till förfogande. Ida Legnemark svarade att resultatet påverkades av hur mycket man tryckte på dem som tar de lokala besluten. Kerstin Hermansson konstaterade att detta är den viktigaste infrastrukturfrågan idag. Lagstiftning är viktig för att nå alla men i Borås och Mark är stora områden sådana att de kommersiella krafterna hanterar utbyggnaden. Göran Johansson från Roasjö frågade vad politikerna tyckte om att Telia planerar att klippa ner kopparnätet 2015, d.v.s. ta bort de telestationer som inte har fiberanslutning. Han undrade också vem som skall gräva ner fibern. Tyvärr fick Göran inte så mycket svar på sina frågor. Vi gick nu över till nästa fråga, som handlade om mat och då i första hand lokalproducerad. Annika Andersson konstaterade att regeringen har sagt att Sverige skall bli Europas bästa matland genom att satsa på ekologi och närproducerat. Ulf Olsson tycker att detta är en viktig fråga. Han menar också att de n offentliga sektorn måste gå före. Han tar Borås som exempel och konstaterar att trots beslut på att nå 25 % ekologiskt i den kommunala mathållningen har man bara nått 2 %. Ulf menar att detta helt beror på dålig politisk styrning. De som sitter och gör upphandlingarna väljer bort det ekologiska p.g.a. ett något högre pris och då behövs det en starkare politisk styrning. Kerstin Hermansson erkänner att politikerna inte varit inne tillräckligt på dessa frågor. Hon tycker att det behövs en förändrad styrning. Hon menar att det finns möjligheter att lösa detta om man vill. Upphandlingsenheten skyller på lagarna men då har politikerna inte ställt tillräckliga krav. Anna Svalander medger att problemen med upphandling är svårt men att det går att hantera om man bestämmer sig. Hon önskar en bättre styrning och tror på ursprungsmärkning. Hon tror på ett system med matcheckar för äldre för ökad valfrihet.

4 Johan Hellström tycker att lagen om offentlig upphandling måste ses över. Han tycker också att man skall se över momsen på mat och reglerna om ursprungsmärkning. Han tycker att man skall genomföra ett kvalitetslyft på maten inom skola och äldreomsorgen. Han medger också att det gått snett i Borås. Han framför att kilometerskatten gynnar det lokalproducerade. Per-Olof Hermansson tycker att det är viktigt med småskaligt livsmedelsproduktion och att konsumenterna måste acceptera att det blir dyrare. Att gynna det lokalproducerade ger en mera levande landsbygd. Bara att övergå till ekologisk mjölk i skolorna skulle öka utfallet från 2 % till 5 %. Han tycker är viktigt med förenklade regler för jordbruket. Han vill också ha ett skydd för åkermark så att man inte bygger på den. Jan Ericsson replikerar till Johan. Det finns inga problem att göra upphandlingar lokalt och ekologiskt. Kilometerskatten är fel eftersom det ger en straffbeskattning för dem som ligger långt bort. Det straffbeskattar också skogsindustrin. Ida Legnemark vill ha mera ekologiska produkter och dessutom att man lagar från grunden, d.v.s. undviker halvfabrikat. Hon vill också ha obligatorisk ursprungsmärkning. Ulf Olsson menar att det måste finnas en lokal vilja. Han nämner att det finns en skola i Borås som lagar mat helt utan halvfabrikat och inte har högre kostnader än de övriga. Han ifrågasätter kyld mat från andra delar av landet. Han säger också att om man vill ha lokalproducerat så måste man kämpa för det. Kerstin Hermansson tycker att det är lite av en djungel med regelverket kring ekologiskt och lokalproducerat. Många produkter kan vara bra även om de inte är ekologiska. Hon nämner också att i Viskafors kommundel har man inom äldreomsorgen infört en valfrihet när det gäller om maten skall levereras kyld eller inte. Det är mycket en fråga om att vilja. Hon konstaterar att lite sallad på maten är ett billigt sätt att göra den trevligare. Johan Hellström svarar Jan att det är en tickande bomb att bygga fast sig i gamla fossila bränslen. Ulf Olsson menar att om den som gör upphandlingarna får två alternativ så väljer han det som är billigast. Det innebär att man måste vara så tydlig när man sätter upp reglerna att det inte går att välja enbart på priset. Anna Svalander menar att kommunfullmäktige måste ta beslut i dessa frågor. Som det är nu tar kommundelarna egna beslut och prioriterar pris för att spara pengar. Jan Ericsson säger att i Borås som har en god ekonomi kan man ta kostnaden för mera ekologisk mat men i t.ex. Svenljunga kanske det inte är lika lätt. Johan Hellström menar att staten måste hjälpa kommunerna att satsa på bra mat. Ida Legnemark tycker att kommunerna inte borde ha möjlighet att spara på maten. Tommy Johansson från Hökerum har svårt att förstå hur kilometerskatten skall kunna gynna de lokala odlarna. Ewa Vikingsson från Eggvena framförde att man borde ta reda på näringsvärdena på maten. Hon hänvisade också till en forskare från Chalmers som har studerat detta.

5 Jan Ericsson tycker att det är viktigt med näringsvärdena och nämner att Regeringen satsat 200 miljoner för att gynna lokal mat. Ulf Olsson har ett stort engagemang i denna fråga. Anna Svalander tycker att Ewas tanke är helt rätt. Annika Andersson avslutade detta avsnitt med att fråga panelen om de tror att Sverige kommer att bli Europas bästa matland och fick från alla det kanske inte helt överraskande svaret att de trodde på detta. Det är nu dags för kaffepaus och Ewa Vikingsson presenterade vad vi skulle få äta. Hon började med kalvdansen, som är närproducerad och kommer från Kullings härad i Herrljunga där 25 gårdar gått samman om denna satsning. Det har bl.a. lett till att rätten serverats till bl.a. kungaparet i Blå Hallen. Förutom kalvdans får vi bröd, som Tua Wigfors Hurtig från Vesene bakat. Hon har också skickat med Gäseneost och en för dagen nykomponerad sylt. Efter att vi njutit av det lokalproducerade startade Annika Andersson upp debatten igen och nu skulle publiken få ökat inflytande över frågorna. Första frågeställare var Claes Bergqvist från Hillared som ville höra vad politikerna ansåg om hans idé att införa en statlig lånegaranti för bostadsbyggande. Bakgrunden är behovet och intresset av att bygga på landet men då detta i många fall inte går eftersom marknadsvärdena på småhus på många ställen är sådana att bankernas möjlighet att gå in med en normal utlåning är omöjlig. Om staten då skulle kunna garantera lån till t.ex. 85 % av byggkostnaden skulle det vara möjligt att bygga på någorlunda likartade villkor på landet som i mera tätbefolkade områden. Jan Ericsson konstaterade att det redan finns någon form av system för detta som har lockat en enda kund. Ida Legnemark hänvisar till den satsning de Rödgröna har förslagit för att gynna byggandet av hyresrätter. Ulf Olsson tycker att de kommunala bostadsbolagen skulle kunna ta ett större ansvar för att bygga även utanför centralorterna. Per-Olof Hermansson säger att Marks bostadsbolag inte tar risken att bygga utanför centralorterna eftersom de då riskerar att inte få uthyrt. Tommy Johansson säger att vi vill bo kvar och därför är det ett kommunalt ansvar att det finns lägenheter. Han tycker at allmännyttan spelat ut sin roll när man inte kan lösa detta. Han frågor också hur vi skall kunna hjälpa folk att bygga. Ulf Olsson tycker det är viktigt med stöd till hyreslägenheter. Han nämner också att en privat fastighetsägare lyckats bygga hyreslägenheter i Gånghester och fått lång kö till dessa. Detta i sin tur ledde till att flera villor frigjordes. Anna Svalander tycker att man skall ha möjlighet att välja själv hur man vill bo och nämner då också FP:s krav på att man skall kunna flytta tillsammans till t.ex. trygghetsboende. Per-Olof Hermansson tycker att de kommunala bostadsbolagen borde sälja i tätorterna och bygga på landsbygden.

6 Ida Legnemark är helt överens med Anna om att möjligheten at bo tillsammans är viktig. Hon menar också att allt inte kan drivas med vinstintresse. Jan Ericsson tycker att det kan vara bra att de kommunala bolagen säljer en del i tätorterna. Han trycker också på att det är viktigt med lägre byggkostnader och låga räntor. Det är viktigt med trygghetsboende. Kerstin Hermansson berättar om att man i Seglora har startat en ekonomisk förening för att bygga lägenheter. Hittills har man kommit till att köpa marken. Göran Johansson upprepade frågan och undrade hur politikerna vill garantera att man skall kunna låna för att bygga på landet. Ewa Vikingsson berättade om hur man i Eggvena lyckats bygga sju villor. Att man lokalt har engagerat sig i detta berodde på att skolan för några år sedan var starkt nedläggningshotad. Anna Svalander håller med om detta och framför att man i Borås inte tänker lägga ner några skolor men menar också att det ibland inte är schysst mot eleverna med allt för små skolor. Ewa Vikingsson berättade att när Eggvenas skola var nedläggningshotad skickat kommunen ut besvärliga elever från centralorten som fungerat mycket bättre i den lugnare miljön på landet. Ulf Olsson tycker att skolorna är jätteviktiga och att problemen kommer från centralorterna och inte från småorterna. Han tyckte också att man kan utveckla småorterna genom att bygga idrottshallar ideellt. Per-Olof Hermansson vill slå vakt om skola och förskola. Johan Hellström nämner initiativet från Kalv att starta friskola när kommunen lade ner den kommunala skolan. Ida Legnemark förde fram Vänsterns krav på välfärd utan vinstintresse. Nästa frågeställare från publiken vara Sassi Wemmer från Hultafors som konstaterade att alla partier ville satsa på ökat turism. Han berättade hur olika nivåer på momsen på relativt likartade saker snedvrider konkurrensen mellan olika företagare. Biobesök, konserter och inträden till djurparker klassas som kultur och momssätts med sex procent. Större sightseeingarrangörer, som kör rundturer i buss och båt räknas som transporter och momssätts med sex procent. Guidade turer till fots, cykel eller kajak är däremot upplevelser och då gäller en moms på 25 procent. - Det är ett problem att den mest arbetsintensiva och minst lönsamma delen av svensk besöknäringen missgynnas på det här viset. Samtidigt som det är just den här delen av svensk turism, som gång på gång sätter Sverige på kartan i olika internationella sammanhang. Johan Hellström hänvisade till MP:s önskemål att sänka tjänstemomsen. Ulf Olsson tyckte att detta visade på problemet med olika momssatser.

7 Per-Olof Hermansson tyckte att bästa sättet att gynna småföretagare vara att sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Jan Ericsson berättade om att det från alliansen finns idéer om att sänka avgifter och skatter. Kerstin Hermansson vill minska de många regler som påverkar företagare. Jan Smith från Gesebol framför vikten av god mobiltäckning på landet och konstaterade att man många gånger kan hamna i nätskugga. Kerstin Hermansson ser vikten av detta och hänvisar till sambandet med bredband. Anna Svalander tycker att det finns saker att gör inom detta område. Johan Hellström tycker att det är viktigt att mobiltelefonin fungerar men ser också ett behov av reservat för elöverkänsliga. Annika Andersson frågade panelen hur de ser på byalagen i samhällsutvecklingen. Kerstin Hermansson tycker att byalagen är naven i vår lokala utveckling. Hon nämner också att Borås har satsat pengar på lokal utveckling, miljon och miljoner. Man har ett enkelt ansökningsförfarande, enklare än Leader. Resultatet har blivit att projekten har sprudlat. Per-Olof Hermansson hänvisar till KD:s värdegrund med underifrånperspektivet, familj släkt vänner byalag. Johan Hellström konstaterar att detta är ingen skiljefråga. Alla erfarenheter från det kommunala samarbetet med byalagen är goda. Ida Legnemark håller med om att det inte finns någon oenighet i denna fråga. Hon ser också att det är viktigt att stötta de lokala idrottsföreningarna och att överhuvudtaget fånga upp och stötta de lokala initiativen. Ulf Olsson tycker att bylagen har stor betydelse. Genom att Borås har så många tätorter menar han att kommunen visserligen kan ordna mycket men ändå att de lokala utvecklinggrupperna också måste göra mycket. Anna Svalander ser att man är överens och att det är i byalagen de lokala initiativen finns. Jan Ericsson konstaterar att det är färre och färre människor som orkar driva lokal frågor. Det måste finnas pengar och man får inte bli motarbetad av politikerna. Tommy Johansson berättade att han är ordförande i Landsbygdsalliansen i Ulricehamn. Även tidigare fanns det stor kreativitet men det stupade ofta på det administrativa. Sedan Landsbygdsalliansen startade har det fungerat bättre. Förra året hade man 0,5 miljoner att dela ut och fick in ansökningar på 0,8 miljoner. Även i år har man 0,5 miljoner. Jan Ericsson konstaterade att det finns mycket pengar till landsbygdsutveckling och hänvisade bl.a. till Landsbygdsprogrammet.

8 Tommy Johansson replikerade att det är mycket svårt att få ut några pengar från Landsbygdsprogrammet, själv hade han lämnat in fem ansökningar utan att få några pengar. Peter Lund från Dalsjöfors berättade om att han satt i styrelsen för Attraktiva Toarp. De höll på i tre år med stöd från Leader+. I driftskostnaderna låg då en anställd. De ville sedan driva verksamheten vidare med stöd av kommunen men fick avslag på sin ansökan. Kerstin Hermansson tycker det är viktigt med ideellt arbete och anser inte att man kan ha en anställd i varje kommundel. Ulf Olsson är överens om detta. S var beredda att ge Attraktiva Toarp vissa medel men inte till anställd personal. Peter Lund framför att Toarp är 24,6 % av Borås vilket vi tycker kräver en spindel i nätet. Han fick inga kommentarer på detta. Debatten avslutades med korta kommentarer från alla deltagarna. Tyvärr kar jag inte lyckats fånga dem på ett tillfredställande sätt. Därefter framförde Annika ett stort tack till de deltagande och Sassi och Ewa delade ut blommor och kalvdans till såväl debattörer som moderator. Vid pennan Claes Bergqvist

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Företag Kontaktperson Postadress Postnr Postort Email Telefon Mobil Björnåsa Byalag P-O Eriksson Björnåsav 26 504 95 Borås bjornasabyalag@hotmail.com

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Byalagsmöte 1 april, 2009

Byalagsmöte 1 april, 2009 Byalagsmöte 1 april, 2009 Plats: Håcksvik. Fredrik Dahl går igenom dagordningen 1.) Eva Johansson berättar om att det är mycket fokus på budgetarbetet för närvarande. Det är gemensamt för i stort sett

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Frågor inför valet 2014

Frågor inför valet 2014 Frågor till politiska partier i andviken inför val till Kommunfullmäktige Frågorna är ställda i ett öppet mail till följande partier Politiskt parti var från Centerpartiet C Carl-Ewert Olsson (3/9) Folkpartiet

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Landsbygdspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna.

Landsbygdspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna. Landsbygdspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna. Inledning. Den långsiktiga utmaningen för Dalarnas landsbygd är densamma som för hela Sverige, nämligen jobben. Förutsättningarna för landsbygden

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014)

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Styrkor (för området) Allmänt Kombination av kust, hav och inland gör området attraktivt för både boende och besökare. Området har av nyhetskanalen

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningen har ombetts av Coop att kommentera de ekolöften som riksdagspartierna har gett Coop som svar på följande fråga; Omställningen

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer