Här nedan kommer några exempel på projekt, produkter och forskning som är av just denna sorten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här nedan kommer några exempel på projekt, produkter och forskning som är av just denna sorten."

Transkript

1 Inledning Internet har under de senaste åren haft en stor och kraftigt ökande påverkan på tillgängligheten till flera samhälleliga funktioner för människor med olika former av funktionsnedsättningar. Som ett exempel kan man numera snabbt hämta hem blanketter från t.ex. RSV (Riksskatteverket) i.pdf format, de vanligaste av dem kan man fylla i direkt på datorn och sedan i sin printer få en snyggt utskriven deklarationsbilaga för reavinstbeskattning av t.ex. husförsäljning. (Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer man dessutom att kunna skicka tillbaka blanketten över Internet och inte ens behöva plocka ut den ur datorn) Vad RSV, och många andra samhällsinstitutioner med dem, egentligen gör när man lägger ut den här sortens blanketter på nätet, är att man deltar i en aldrig tidigare skådad tillgänglighetsreform för människor med olika former av funktionshinder. Förmodligen vet man inte ens om det själva, eller i alla fall är detta inte den huvudsakliga anledningen till varför man gör det, men resultaten är lika positiva i alla fall. Bodil Jönsson, bitr Professor på Certec vid Lunds tekniska högskola, har uttryckt det så att de elektroniska motorvägarna är de första vägarna som överhuvudtaget är fullt framkomliga för människor med funktionshinder. På de gamla knaggliga grusvägarna kunde fullt friska människor ta sig fram, men funktionshindrade människor körde hjälplöst fast. Ett exempel, låt oss flytta något år tillbaka i tiden och ponera att en funktionshindrad man, tetraplegiker med bara lite funktion i ena armen, hade sålt sitt hus. Han behövde då till deklarationen den ovan nämnda blanketten. Om det inte var för bråttom kunde han ringa till skattekontoret och beställa blanketten. (Om det var bråttom och han måste hämta den själv, blev det en mycket längre historia ). Efter ett antal dagar när blanketten kom, fick han ha någon till att sprätta upp kuveret åt honom, plocka fram blanketten åt honom, läsa instruktionerna åt honom, fylla i blanketten åt honom osv. Det blev en hel del 'åt honom'. Nu skulle han kunna göra alltihop själv, omedelbart, i sin dator, och slippa ha någon annan människa att göra det åt honom. Detta är på ett sätt ett ganska milt exempel på 'empowerment', men på ett annat sätt är det väldigt starkt. För när man börjar lägga samman alla dessa små vardagliga saker, t.ex att läsa tidningen, skicka , fylla i deklarationer osv. som nu går att göra själv, så blir det sammanlagt en mycket stark bild av ökad livskvalitet och delaktighet. Och detta är ändå bara i början av att utnyttja den potential av existens på lika villkor, som finns gömt i datorisering och nätverkande. En av de begränsande faktorerna i möjligheten att förverkliga denna potential, är påfarterna ut på de elektroniska motorvägarna. Det finns en stor, men ändå begränsad mängd saker som går att göra med ett 28.8 modem, och de begränsningarna blir inte mycket mindre ens med ISDN. Dessutom är det så att mycket av den energi och det arbete som skulle kunna användas till att skapa applikationer som människor med funktionshinder skulle kunna ha nytta av i sin vardag, nu går åt till att hitta på sluga kodningsalgoritmer för hur man skall kunna komprimera ihop en videosignal så att den går att ta hem över ett modem. Ett exempel - istället för att försöka klura ut hur man skall kunna hantera en videosignal med tillräcklig tydlighet för att möjliggöra teckenspråk över en långsam internetkoppling, skulle man med en snabb överföring kunna koncentrera sig på att utveckla kringutrustning istället. Om man tittar från ett användarperspektiv så är svaret ganska givet vem man än frågar, ökad bandbredd är något mycket önskvärt. Alla som suttit vid en dator som varit ansluten till Internet med ett modem, vet att den uppkopplingshastighet modemet påstår att det har mot leverantören, sällan motsvarar den faktiska (och än mindre den upplevda) nedladdningshastigheten. Många gånger är det en fråga om bekvämlighet, det är irriterande att sitta och vänta på något man håller på att ladda hem, särskilt när det är stora saker, t.ex grafiskt material, eller när det är realtidsapplikationer av typen 'strömmande ljud eller video. Det finns numera applikationer som klarar att ladda ner 'strömmande' ljud och i vissa fall video, med en kvalitet som kan sägas vara acceptabel om man inte har några större krav. Men för vissa grupper är det just dessa krav som är de absolut nödvändiga. Ett exempel; Människor som är döva har teckenspråk som sitt första språk. Inte ens vid en ISDN-koppling med två kanaler (128 kbps) är kvalitén tillräcklig för att två döva skall kunna föra ett samtal med teckenspråk i för dem normal hastighet. Om man skall resonera kring vilken hjälp människor med funktionshinder och människor med åldersrelaterade problem kan ha av ett höghastighetsnät så kan man göra en första, i och för sig ganska trubbig, uppdelning i två olika grupper.

2 Den första handlar om sådant som inte skulle vara möjligt att genomföra utan tillgång till datorkommunikation med hög bandbredd. T.ex. vissa VR (Virtual Reality) applikationer, såsom att med rullstol ta sig runt i en virtuell modell av ett högskoleområde där man funderar på att studera, gå på museum, leka. Den andra berör sådant som är lite mer svårt att sätta fingret på, nämligen applikationer som får ett mycket högre värde genom att man kan göra dem så pass mycket bättre med hög bandbredd. Det handlar om kvalitetshöjning av redan befintliga applikationer. Ett exempel skulle kunna vara skillnaden mellan att med datorn följa en föreläsning direkt över nätet med hackig och eftersläpande bildkvalitet vid ISDN, gentemot att få den med perfekt bild och ljud via ett höghastighetsnät. Vad det delvis handlar om är att ökad kvantitet också blir ökad kvalitet. Mer är inte bara mer utan också annorlunda. Om man skruvar upp den tekniska kvalitén i en kommunikationskanal ökar också behållningen av kommunikationen som förs i denna kanal och gör det till något mer än en kvantitativ skillnad. Det handlar om sådana centrala faktorer som högre livskvalitet, mer delaktighet i samhället osv., som kan ökas genom att påfarterna till 'the information superhighway' blir snabbare och smidigare. Om man är beroende av att få världen in till sig för att man har det svårt eller omöjligt att ta sig ut till världen, då skall man inte behöva sitta och slösa bort tiden med att vänta. För vissa människor kanske denna hastighet bara blir en ytterligare bekvämlighet, men för andra människor blir detta kanske den bästa vägen ut i samhället som någonsin erbjudits dem. Det har alla chanser att bli just så för människor med funktionshinder. Människor med rörelsehinder IBM och Bell Atlantic meddelande den andra februari 1999 att de skall samarbeta för att utrusta upp till nya hus i östra USA med full nätverkskoppling. Man skall kunna knyta ihop elektronisk utrustning i hemmet med varandra och även knyta ihop hemmet med omvärlden. Detta är ju inget särskilt nytt eller isolerat. De flesta högteknologiska företag jobbar idag med visionen att ta fram produkter och teknologier som smälter samman video, ljud och data. Bill Gates, Microsofts ledare är bara en av dem som har visionen om att dator, telefon och TV skall smälta samman till en apparat, som sedan kan programmeras att sköta en stor del av hemmets olika funktioner. Det så kallade intelligenta huset är snart en verklighet. (Mer om intelligenta hus finns att läsa hos, The European Intelligent Building Group, (Ett svenskt smart hus, Smartbo finns att läsa mer om på Detta med intelligenta hus, där kaffet är färdigkokat när man kommer hem, städroboten städat huset och kycklingen lagar sig själv i ugnen, kommer återigen att vara en bekvämlighetsrevolution för friska människor men för människor med funktionshinder kommer det att vara ännu en väg till ett liv med mer självbestämmande och delaktighet. Och i och med att man kan klara av fler och fler av de vardagliga sysslorna själva, kommer behoven, önskningarna och drömmarna om allt det där andra att växa. Allt det där som man helt eller delvis kan tvingas koppla bort som handikappad. Det där som inte går. Att som svårt rörelsehindrad t.ex. kunna få resa till Macchu Pichu i Peru eller åka ner för Colorado River genom Grand Canyon. Att få utmana sina drömmar och sitt intellekt. Att få ta en större del av världen utanför blir nästa steg. Det är nog så att den mesta forskning och utveckling som sker och kommer att ske inom de här områdena kommer inte att vara med specifik inriktning på funktionshinder, men den kommer tveklöst att komma funktionshindrade till godo. Det viktigaste för de som jobbar med teknik och funktionshinder kommer att vara att se till att denna nya teknik som tas fram blir anpassad, eller blir lätt att anpassa, för människor med funktionshinder. Här nedan kommer några exempel på projekt, produkter och forskning som är av just denna sorten.

3 Jag har valt att dela upp stycket under två rubriker, Virtual Reality och Multimedia-applikationer. Lägg märke till att denna uppdelning är vald för att passa sammanhanget. Det är dock ingen helt godtycklig uppdelning, då termen 'Virtual Reality', virtuell verklighet, har ett antal olika definitioner, dels över tiden, dels beroende på sammanhanget. En definition som jag brukar använda är den från Cyberedges Virtual Lexikon (http://www.cyberedge.com/4a1.html) There is a three-part test for Virtual Reality: 1) It is a computer-mediated experience. 2) The objects in the virtual world are modeled using 3D modeling techniques. 3) The system provides random interactivity Jag kommer att ansluta mig till denna terminologi och även göra en uppdelning av enklare VR applikationer och mer avancerade sådana, då det finns en grundläggande skillnad i teknik dem emellan, och även skiljer sig markant i hur pass tunga de är med hänseende på datorkapacitet. Jag kommer under rubriken 'Multimediaapplikationer' bara redovisa sådant som har med direktvideo och ljud att göra. Virtual Reality Enklare varianter av VR Det som gör VR till något mycket speciellt för rörelsehindrade är att i den virtuella världen kan man göra sådant som man inte kan i den fysiska beroende på att ens kropp inte kan göra sådant som huvudet vill. Man kan t.ex. åka på en resa till Peru och se Machu Picchu, Cusco, ökenkusten, och Titicaca-sjön. Företaget Studio360 i Seattle, Washington USA, bjuder på tre olika destinationer (990227) Karibiska Öarna, Peru och Tikal (Gamla Maya ruiner). Man använder sig av en panoramisk 3d-teknik från Apple, kallad Quicktime VR (Mer information om Quicktime VR på En Quicktime VR applikation ser ut så att man från en fix punkt i t.ex. ruinstaden Tikal kan se en panoramisk bild av staden så som den skulle te sig för en betraktare som verkligen stod på den här platsen. Man kan vrida sig runt 360 grader och få en uppfattning om omgivningen. Man kan även zooma in detaljer i omgivningarna och flytta sig till andra utgångspunkter. För ett antal exempel på hur detta skulle kunna se ut gå till: "Virtuell tur runt Peru" "Virtuell tur runt Las Vegas" Detta gör att man i datorn kan 'resa' till platser som man inte skulle kunna i den verkliga världen. För människor som faktisk inte kan resa, blir detta ett fantastiskt verktyg att få tillgång till omvärlden. Ytterligare ett användningsområde för denna ganska enkla VR applikation är att man som rörelsehindrad skulle kunna få en uppfattning om främmande miljöer som man skulle vilja besöka. Detta med okända miljöer är ofta ett stort problem för människor med rörelsehinder. Ett exempel: En man som använder elektrisk rullstol för sin förflyttning ringer till en researrangör och vill beställa en resa till Spanien. Han berättar att han sitter i rullstol och frågar om det finns några handikappanpassade rum. Man svarar honom att det finns ett rum på hotell XXX, på bottenvåningen, där det går bra att komma in med rullstol. Han beställer resan och när han kommer dit upptäcker han att rummet visserligen ligger på bottenvåningen men att det finns en hög kant för att ta sig in på området. Sådant här händer mycket, mycket ofta, både i Sverige och utomlands. Det är sällan beroende på elakhet från friska människors sida, snarare på att man inte ser saker som inte är väsentliga för en. Men för människor med funktionshinder skapar detta en osäkerhetskänsla som gör att man kan känna obehag att åka till platser man inte känner till. En VR applikation som den ovan nämnda skulle kunna användas för att bekanta sig med en miljö i datorn innan man åker dit på riktigt. Man kan undersöka ingångar, entréer, rum, toaletter m.m. (Ett exempel på hur detta skulle kunna se ut finns på 55Broad

4 Denna teknik kan också användas för att göra museum och utställningar tillgängliga,. Will Spence, Denver Colorado, är förlamad från nacken och ner p g a MS. Han har suttit i rullstol sedan han var sex år gammal. Nu läser han på Metropolitan State College of Denver och jobbar på ett projekt där han vill göra Denvers offentliga byggnader tillgängliga på Internet. (Se nedanstående klipp från Denver Post) "When you're in a wheelchair, "the world appears completely different,'' he said. And one thing most of us take for granted - navigating an unfamiliar library, museum, recreational center or performing arts center - can be intimidating to a disabled person.../ /.. Spence is doing the project as an independent study. Candidates for his tours include the state Capitol, public libraries, recreation centers, the Denver Museum of Natural History, the Denver Center for the Performing Arts and the Denver Zoo.../ /.."There's a lot of fear and anxiety among people with new disabilities about getting around,'' said Jane Broida, an assistant dean at Metro who trains students to work with newly disabled people returning to daily life after rehabilitation. She saw the project as a perfect tool to improve the quality of life for people with disabilities, and she'll apply for grants to support it. "This can help people get back into their community,'' Broida said." (Curtin, Dave, Denver Post, Apr.6/98: Den ganska enkla form av virtual reality som t.ex. Quicktime VR utgör skulle kunna vara ganska effektiva hjälpmedel för människor med rörelsehinder. Men trots deras relativa enkelhet, blir filerna ganska stora. Rummet på Studio56 ovan tar ca 7-8 minuter att ladda hem över ett 33 kbps modem och vill man ha större bild och större noggrannhet växer de snabbt. Detta gör att nedladdningstiderna över modem blir tämligen långa och detta hindrar en ordentlig användning av verktyget. Mer avancerade varianter av VR De ovan beskrivna applikationerna kan sägas vara ganska passiva varianter av VR. Man kan visserligen gå runt i den virtuella världen, men man kan inte på något sätt förändra den med sitt handlande, eller interagera med andra individer. Men det finns även möjlighet att vara mer aktiv i en virtuell miljö och att dela denna med andra individer. Det pågår mycket forskning på området 'shared enviroments', 'delade miljöer', i vilka man skall kunna arbeta eller studera ihop i samma virtuella rum, trots att man befinner sig på olika fysiska platser. Med hjälp av s.k. "shutter glasses", dvs steroskopiska glasögon med vilkas hjälp man kan få tredimensionellt seende i en virtuell miljö, kan man få en ännu större känsla av att verkligen 'vara där'. Den här typen av glasögon har blivit allt mindre och smidigare. Från att ha varit stora otympliga hjälmar, som en människa med svag nacke omöjligen kunde använda, är de nu så pass små och lätta att de går att använda även av människor med mycket låg rörlighet i nack-partiet. (shutter = lucka, fönsterlucka, fotografisk slutare. Mer information om stereoglasögon på och ) För att interagera med den virtuella miljön kan människor med grava rörelsehinder använda sig av ett haptiskt gränssnitt eller annat styrningssystem t.ex. en vanlig joystick. Ett haptiskt gränssnitt gör det möjligt att med en liten fysisk rörelse, t.ex. kunna känna av omgivningen i den virtuella världen. Man kan alltså 'känna' på en struktur som finns där, rulla en boll, eller knuffa en bil, och känna återkopplingen. På Certec (Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning) i Lund forskar man på ett haptiskt gränssnitt uppbyggt kring 'the PHANToM', ett 3D känselgränssnitt med hög kvalité från SensAble i USA (http://www.sensable.com/). Ett projekt som finns på utvecklingsstadiet är att kunna ta fram ett virtuellt squashspel, där barn och ungdomar med mycket liten rörlighet skulle kunna få ta del av den spatiala utmaningen i att spela squash. Och i den virtuella världen kunna göra det på lika villkor som andra barn. (Mer information på

5 Barn med svåra motoriska störningar har också problem med den del av utvecklingen som består i att utveckla rumsliga färdigheter och kognition. Dessa färdigheter spelar en stor roll i hur vi interagerar med andra och använder vår omgivning. Detta beror på att man inte kan gå igenom det utvecklingsstadie som innebär att man rör sig själv och självständigt undersöker omgivningen.(http://www.netphonic.com/demo/csun/cod/1001.html.) Detta skulle man till stor del kunna kompensera genom att barn skulle få tillgång till att självständigt kunna ta sig runt i virtuella världar. Om man sedan kunde koppla ihop dessa i ett nätverk, skulle man också kunna få leka med andra barn. Det finns en miljö, CAVE som har tagits fram på EVL, Electronic Visualization Laboratory in Chicago (http://www.evl.uic.edu/evl/vr/systems.shtml) och som består av fyra (eller sex) projektioner av det virtuella rummet (tre väggar och i taket). Detta är en miljö i vilken flera personer kan uppleva det tredimensionella rummet. Jonas Falkvall, forskningsingenjör på Certec, har testat en CAVE miljö på Center for Parallell Computers på KTH i Stockholm (http://www.pdc.kth.se/projects/vr-cube/). Han säger så här om upplevelsen: "Genom polaroidglasögon som omväxlande släpper igenom ljus (~100 Hz, dvs 50Hz för varje öga ger en hyfsat stabil bild) datorrenderas och projiceras en tredimensionell bild på kubens väggar. Upplevelsen är inte speciellt märklig rent visuellt, men den känsla av fysisk frihet man får var åtminstone för mig slående." En forskningsrapport om handikapp och CAVE finns på Det är också svårt för barn med svåra motoriska störningar att lära sig saker som förutsätter ett praktiskt moment, genom laborationer och annat. Genom VR kan dessa barn få bygga apparater, göra kemiska experiment mm. (Två rapporter om funktionshindrade barn och VR från The Oregon Research Institute (ORI) Virtual Reality Lab I USA arbetar man på att ta fram en s.k. 'telecubicle', ung. telekontor, där man från olika platser skall kunna arbeta vid samma virtuella skrivbord och skicka lappar, visa upp modeller av olika saker osv. Ganska mycket så som man arbetar i det fysiska rummet idag. (Mer information om telecubicles finns på Ett sådant sätt att arbeta skulle passa flera människor med grava funktionshinder, i o m att man kan frigöra sig från rum och tid för att utföra sina arbetsuppgifter. En annan plattform för samarbete över nätverk i virtuella miljöer är DIVE (Distributed Interactive Virtual Environment) (Mer information på Det som är den stora utvecklingen för människor med motoriska problem i allt detta är den frihet som de virtuella miljöerna ger från de fysiska begränsningar som man annars slåss mot. Man kan fullt ut existera i dessa på lika villkor som andra människor. Om man som funktionshindrad kan jobba på ett virtuellt kontor uppnås två saker - 1. Man upplever sig inte som funktionshindrad i den miljön, 2. De man arbetar med upplever en inte som funktionshindrad i den miljön. En bra och omfattande utgångspunkt för information om VR finns på Swedish Workshop on The application of VR and agent technology for people with disabilities January 23rd Lite gammal men intressant länk från ECDVRAT `96 European Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies University of East London VR Laboratory Undersöker användandet av virtuella miljöer vid bl a rullstolsanvändning, balansproblem mm. University of Ottawa Rehabilitation Sciences Virtual Reality Lab

6 Arbetar med tillämpad forskning för att utveckla ny teknik för människor med funktionshinder och att utvärdera vilken inverkan denna teknik har för att förbättra livskvalitén för desamma. Multimedia-applikationer I det här sammanhanget skall multimedia-applikationer tolkas som ljud och video applikationer. Dessa kan naturligtvis ha samma eller liknande användningsområden som de för VR-applikationerna, fast med den skillnaden att den värld som kommer till en genom datorn inte är genererad i densamma utan en direkt avbildning. Den stora fördelen även med denna form av kommunikation är att man inte behöver befinna sig fysiskt på en plats för att kunna ta del av det som sker där. Redan idag har de flesta skolor med självaktning ett distansstudieprogram. Certec, Centrum för rehabiliteringsteknik i Lund (http://www.certec.lth.se/dok/internetinifrån/) och Handitek i samarbete med högskolan i Dalarna (http://www.handitek.se/html/tb.htm) är två aktörer som har gett eller ger distanskurser för människor med funktionshinder. Idag måste de komponenter som ingår i kurserna vara anpassade för att fungera över modem. Detta gör att man inte kan använda fullt ut alla de applikationer för video och ljud som skulle vara motiverade utifrån pedagogisk synpunkt. Certecs föreläsningar består idag av en ljud och en text och bild-del. För att man skall kunna följa föreläsningen över nätet med strömmande ljud och få automatiska byten av bild, får man komprimera ljudet (RealAudio kodning) till 8 kbps, vilket ger en tämligen dålig om än acceptabel ljudkvalitet. (För ett exempel på en sådan föreläsning se Obs. RealAudio spelare måste vara installerad) För den sortens applikationer som finns ovan innebär ökad bandbredd att man gör bra bättre. Det blir kvalitativa skillnader i vad man gör pedagogiskt, om man kan använda video i undervisningen och ifall ljudet som ligger med föreläsningarna är rent och inte hackar. Men man skulle även kunna utveckla handikapp-hjälpmedel som går utöver det som idag är möjligt eller lönt att göra. Jag nämnde tidigare att man i visionen av det intelligenta huset ser framför sig hur datorn, telefonen och TV:n växer samman. Detta kommer att möjliggöra en delaktighet för många grupper av funktionshindrade som går långt utöver vad som är möjligt idag. Ett exempel: En kvinna som är mycket intresserad av teater, kan inte gå på teaterföreställningar p g a att hon inte orkar sitta så länge som föreställningen varar, att hon använder ett andningshjälpmedel som för en del oväsen, samt att de flesta föreställningar äger rum i någon av de större städerna och hon orkar inte med resan dit. Detta löses genom att kvinnan i sitt hem kopplar in sig på en kamera som finns i teaterlokalen och som pluggas in på ett höghastighetsnät. Nu kan hon koppla in sig till teaterlokalen och följa alltihop hemifrån. ( Mer information om 3D video på eller Den ovanstående tekniken kan med fördel användas vid även andra tillfällen, t.ex. vid undervisning eller t o m vid vardagsproblematik som läkarbesök, eller att gå och handla. Ett exempel: En äldre människa som lider av en sjukdom eller vanliga åldersbesvär som omöjliggör resande kan på detta sätt vara med på sin sons femtioårskalas, sitt barnbarns dop etc. Dessutom skulle ensamhet och isolering kunna brytas på ett annat sätt om man kunde se varandra när man talar. Rösten är bara en del av det som bär kommunikationen. Ansiktsuttryck, gester, att kunna visa upp saker och den omgivning man befinner sig i medan man talar. Att kunna följa med ett barnbarns utveckling, trots att man befinner sig på olika ställen och kroppen är för svag för att resa, är ren och skär livskvalité. Äldre människor som i princip kan klara sig utan hjälp hemma, men som har svårigheter att ta sig ut på vintern när det är halt eller när det blåser för mycket skulle kunna gå och handla med hjälp av en sådan teknik. Med en sådan här anordning kan man själv välja vilka tomater man skall köpa

7 För många äldre och funktionshindrade som har svårt att ta sig till läkare och vårdinrättningar skulle telemedicin kunna vara ett hjälpmedel. Dvs att en läkare med hjälp av en kamera och ett antal sensorer kan undersöka människor i hemmet. Detta skulle kunna leda till att allt fler äldre skulle kunna få kvalificerad vård i hemmet, och då känna sig trygg i hemmiljön. Det pågår en mängd försök med telemedicin i Sverige och runt om i världen. (Mer information på FEST Framework for European Services in Telemedicine Till sist en diskussion om det som nödvändigtvis kommer som invändningar mot att man tar del av omvärlden genom VR eller video. Invändningar om att detta kommer att leda till mer isolering och mindre av mänskliga kontakter. Detta bör man naturligtvis vara uppmärksam på, men riskerna härför är minimala. För det första bör man jämföra med hur situationen ser ut idag, med stor isolering, sämre tillgång till utbildning etc. Inte med hur det borde se ut med full delaktighet och tillgänglighet mm. Dessutom är det så att för stora grupper är detta det enda alternativet. Man skulle inte kunna göra dessa saker, ens om det fanns ramper eller hiss till varenda rum i hela Sverige. Dessutom finns det en annan effekt som består i att om man får ökade kontakter eller erfarenheter på det här sättet, kommer med största sannolikhet beredvilligheten att resa eller ha personliga kontakter att öka. Barriärerna blir lägre. Detta är något man ser som ett generellt fenomen. Trots att människor numer har tillgång till TV, telefon, och videokonferenser, så ökar resandet. Det är så att med ökade kontaktytor mot omvärlden genom de elektroniska medierna så ökar lusten och behovet av att träffas personligen. För människor med funktionshinder kan denna effekt vara än starkare. Ett exempel: En man som lider av en muskel-sjukdom som gradvis gör honom svagare och nu gjort att han sitter i rullstol och behöver hjälp av personlig assistent för att klara sig, reste mycket när han var frisk. Han har efter ett antal års uppehåll, medan sjukdomen var som värst, börjat få tillbaka lusten att resa. Han skulle vilja resa till USA och studera. Men världen ser helt annorlunda ut från en rullstol, än vad den gör som gående, så han är inte säker på att han vågar. Men tack vare att han kan undersöka sitt blivande universitet över Internet, ta kontakt med folk, ställa frågor, få bilder, så kan han få så mycket information att han till slut vågar åka. Ju bättre den här informationen blir, desto mindre farlig bli världen och desto fler vågar Människor med hörselskador och döva För människor som använder teckenspråk är svenska oftast ett andra språk, som saknar många av de nyanser som hör till ett första språk. Även om t.ex. eller möjligheten att läsa en distanskurs över nätet i textbaserad form, har inneburit ett lyft för väldigt många människor med hörselskador, så innebär det att man får använda ett andra språk, som dessutom är ett skriftspråk, med de begränsningar som detta innebär även för talande människor. Fast utan möjligheten att ringa ett klargörande samtal. Videotelefoni har testats under några år nu över ISDN, dvs med hastigheten 128 kbps. Detta har haft goda resultat på så sätt att många döva har uppskattat möjligheten att kunna ta kontakt över videotelefonen. Men samtidigt har det också stått klart att den hastighet man kommer upp i via ISDN inte räcker till. Ekvationen bandbredd, upplösning och uppdatering går inte ihop. Patrik Revelius, Inst för Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet konstaterade i en litteraturstudie av undersökningar om videotelefoni gjord på uppdrag av SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) att "Fastän de flesta människor var mycket glada över att få möjligheten att kommunicera direkt genom videotelefonen, påpekar många av dem risken av miss- förstånd och andra problem, beroende på den otillräckliga bildkvaliteten. De särskilt utsatta var tolkarna som hade svårt att se teckenspråk tydligt för att kunna översätta det." Självklart är det så att en snabb Internetkoppling skulle göra bildtelefoni över nätet mycket smidigare och bättre, och som tidigare nämnts är den ökade kvalitén i sig en faktor som leder till att användningen förändras och att nya användningsområden öppnas. Om kvalitén på bilden var hög så kunde även läpp-avläsning vara möjlig.

8 I virtuella miljöer använder man sig av s.k. Avatars för att representera var de olika personerna befinner sig. Applikationen sänder information om var varje persons läge i det virtuella rummet och ser sedan till att de andra personerna får en korrekt 3D representation av varandra. En avatar kan vara bara en symbol, eller en fullständig representation av en människa. Den behöver inte se ut som personen den representerar, men för det mesta skulle det vara praktiskt om den gör det. Allteftersom nätverken blir snabbare kommer det att vara möjligt med en realtids videorepresentation. Detta kommer att göra det möjligt att använda även teckenspråk i VR. (Mer information på Kopplar man en s.k. Cyberglove, en handske som känner av handens rörelser (Mer information om en Cyberglove på till ett nätverk, skulle man även kunna göra det möjligt med fjärrkommunikation för dövblinda. Det finns ett projekt, Talking Glove, där man utvecklat ett system för kommunikation för dövblinda. Detta system skulle kunna göra det möjligt att över ett snabbt nät, samtala med dövblinda och döva för människor som inte behärskar teckenspråk. (Mer information om Talking Glove på eller Ett annat användningsområde är möjligheten att skicka videomail. Att öppna upp denna asynkrona kommunikationsformen även för teckenspråk. Detta är ett alldeles utmärkt sätt att utnyttja mail för att kunna lämna meddelande på teckenspråk. I princip all utrustning finns tillgänglig, det är bara snabbheten på kopplingen för att möjliggöra sändande av videofiler (som blir ganska stora) som saknas. Ett exempel finns på T o m virtuella mail finns på forskningsstadiet Ett starkt önskemål från människor med hörselskador har länge varit att få tillgång till textning av inhemska TVprogram. Traditionell textning av TV-program kräver ganska långa förberedelser, och för direktsändningar så är det teckenspråkstolkning som gäller. Men i o m att man nu jobbar alltmer med att utveckla applikationer för taligenkänning, dvs en i datorn automatisk översättning av tal till text (Dragon Systems produkt NaturallySpeaking är en marknadsledande kommersiell produkt för taligenkänning. Mer information på så kan man tänka sig att man lägger översättningen hos användaren. Det finns ännu en bit kvar tills taligenkänningen blir så bra att den går att använda på detta vis, men det är på väg. (Mer information på Att kunna använda möjligheten att i realtid omvandla tal till text hos användaren, t.ex. TV-program, kräver att talet dels är mycket rent, dvs fritt från störande brus, dels att det skickas på en separat kanal från övrigt bakgrundsljud. Handikappinstitutet har gjort en sammanställning av sina avslutade IT projekt inom området hörselskadade, döva och dövblinda. Den finns på Människor med synskador och blinda Om man kopplar ett haptiskt gränsnitt till ett nätverk så har man för första gången möjlighet att få fjärr-känsel. Detta skulle kunna vara en mindre revolution för människor som litar helt eller delvis på sin känsel för att ta in information från omvärlden. Ett haptiskt gränssnitt gör det, som tidigare nämnts, möjligt att kunna känna av två eller tredimensionella strukturer i en virtuell värld. Man kan alltså 'känna' på en saker som bara finns programmerade i datorn. På Certec (Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning) i Lund forskar man på ett haptiskt gränssnitt uppbyggt kring 'the PHANToM', ett 3D känselgränssnitt med hög kvalité från SensAble i USA (http://www.sensable.com/).

9 Bl a går forskningen ut på att skapa förutstättningar för blinda människor att ta till sig utbildningsmaterial i matematik, vilket man brukar ha svårigheter med eftersom de ofta innehåller 2D-bilder av 3D-objekt. Mer information på Om människor med synskador och blinda skall kunna ta till sig den här sortens undervisning även på distans krävs att man kan skicka stora datamängder. Liksom för människor med funktionshinder, finns det för synskadade ett obehag inför obekanta miljöer. Som synskadad eller blind skulle man kunna använda virtuella miljöer för att i förväg bekanta sig med en plats. Mer information om haptiska gränsnitt i VR för synskadade på och Möjligheterna att skicka voic finns redan, men det är otympligt och långsamt över modem om man vill ha tillräcklig kvalité på ljudet. (Mer information om en Voic spelare finns på Sammanfattning När det gäller den nytta som snabbare nätverk kan göra för människor med funktionshinder, så är det egentligen ganska okontroversiellt. Det kan ofta vara svårt att kvantifiera utfall och nytta av hjälpinsatser och även att ställa nyttan av olika former av hjälpinsatser mot varandra. I handikappsammanhang leder detta ibland till märkliga prioriteringar. Både detta att prioritera mellan ickehandikapp och handikapp, men även att prioritera inom gruppen handikapp är svårt. Inte sällan blir det så att de som syns mest, alternativt skriker högst, blir de som får mest. Och det är svårt att ställa människors lidande mot varandra. Lidande har en tendens att bedömas subjektivt, utifrån den bedömandes egna preferenser. I den virtuella världen kan det däremot vara ganska enkelt. Som nämndes i inledningen så är Internet en tillgänglighetsreform av gigantiska mått. Datorns egenskap att vara en potentiell maskin gör att den ganska lätt låter sig anpassas till omvärlden. Detta gör att man även med ganska små anpassningar kan få del av de framväxande virtuella miljöerna. Och detta är något av det mest fantastiska med Internet från ett handikappperspektiv. Just detta att det inte är en handikappande värld. Det är den första miljö där man faktiskt kan få existera på lika villkor. Fast dörren in till den världen måste ha tillräcklig bandbredd för att en rullstol skall kunna komma in Om man ser till att alla människor får tillgång till snabb koppling mot nätverken och de resurser som finns där, så är det är så att de som har de största problemen kan få den största nyttan. Ju mer bunden man är till en plats, ett fysiskt rum, desto större blir friheten när man kan ta världen till sig. Eller omvänt när man kan ge sig ut i världen. Ju mer avskuren man är från kommunikation, desto större blir friheten när man kan kommunicera obehindrat med andra. Jag skulle vilja sluta med att citera mig själv från inledningen. För vissa människor kanske denna hastighet bara blir en ytterligare bekvämlighet, men för andra människor blir detta kanske den bästa vägen ut i samhället som någonsin erbjudits dem. Det har alla chanser att bli just så för människor med funktionshinder. Peter Anderberg, mars 1999

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Från funktionshinder till delaktighet ICF nytt tänkesätt och ett stöd för förändring

Från funktionshinder till delaktighet ICF nytt tänkesätt och ett stöd för förändring Anteckningar från kvällsseminarium inom projektet Från forskningsobjekt till medaktör Från funktionshinder till delaktighet ICF nytt tänkesätt och ett stöd för förändring Kerstin Möller, Örebro universitet

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom

Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom Ulrika Ferm Leg logoped, Fil Dr DART Kommunikations- och datarresurscenter för personer med funktionshinder, Regionhab, DSBUS Inst.

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?)

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) 4e november 2014 Intelligens Vad är det? ett mänskligt egenskap Kan det jämföras? Kan det mätas?

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

IT för personligt arbete F4 Utvärdering, rapportering och presentation 7 februari 2005. Eva R Fåhræus

IT för personligt arbete F4 Utvärdering, rapportering och presentation 7 februari 2005. Eva R Fåhræus IT för personligt arbete F4 Utvärdering, rapportering och presentation 7 februari 2005 Eva R Fåhræus Översikt Systemutvärdering Rapportering Presentation Referenser: Kummeneje: Att skriva och presentera

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 Inlämningsarbete Case Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 1 Bakgrund bedömning inlämningsarbete Syfte: Eftersom det står i betygskriterierna att för VG skall deltagaren

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kognition-Teknik. Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB

Kognition-Teknik. Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB Kognition-Teknik Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB Tekniska hjälpmedel för kognition Nytt begrepp Definieras som en teknisk

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Chaufför eller passagerare in i framtiden?

Chaufför eller passagerare in i framtiden? Chaufför eller passagerare in i framtiden? Katarina Lindblad-Gidlund Lektor i Samhällsinformatik vid Mittuniversitetet Disputerade i informatik (Lindblad-Gidlund (2005)Techno therapy, a relation with technology)

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

IT-huset ENERGI OCH IT

IT-huset ENERGI OCH IT IT-huset ENERGI OCH IT 1 Det vanliga är att bara se det självklara Som att energibranschen är detsamma som elkraft. Punkt slut. Några hål i väggen som driver lampan och elementet. Eftersom det alltid varit

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

PRODUKTION AV INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK

PRODUKTION AV INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK PRODUKTION AV INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK HANDBOK VISUALBRIDGE NYLAND PROJEKT 2013-2014 Innehåll Inledning... 1 2. Bakgrund om teckenspråk... 2 2.1 Information på teckenspråk via video... 2 3. Producerande

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Kursinnehåll. IT-design för funktionshindrade. Vad ingår inte i kursen? Examination. Litteratur. Definitioner

Kursinnehåll. IT-design för funktionshindrade. Vad ingår inte i kursen? Examination. Litteratur. Definitioner IT-design för funktionshindrade, fredrikw@csc.kth.se MDI, CSC Kursinnehåll Allmänt om tillgänglighet Design för alla, universell design Webbtillgänglighet Olika typer av funktionshinder Forskning om tillgänglighet

Läs mer

SUNET Nätbaserade möten

SUNET Nätbaserade möten TREFpunkt 2004 Kiruna SUNET Nätbaserade möten Johnny Widén Medieteknik & CDT Luleå tekniska universitet 1 2004-03-31 johnny.widen@ltu.se Nätmötestjänsten Innehåll Aktiviteter vid Göteborgs universitet

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Planera verkligheten i Virtual Reality

Planera verkligheten i Virtual Reality Planera verkligheten i Virtual Reality Mattias Roupé, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 3 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management i Byggsektorn arbetar akademi och företag

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer