Månadens fråga sept -13. Standardrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens fråga sept -13. Standardrapport"

Transkript

1 Månadens fråga sept -13 Standardrapport

2 Procen Antal t Ja, det är inte ekonomiskt motiverat att fortsätta bygga ut nätet i de få områden som saknar 11,2% 210 täckning. Ja, därför att: 1,6% 29 Nej, satsa mer på att öka den faktiska hastigheten i nätet. 16,6% 311 Nej, satsa mer på utbyggnaden i glesbygdsområden och vid svåråtkomliga platser. 53% 991 Nej, satsa mer på att göra de nuvarande näten stabilare. 14% 261 Nej, därför att: 3,6% 67 Svarande 186 9

3 Kommentar Ja, därför att: Nej, därför att: Om inte den nuvarande kopplingen mellan "(tjänste)operatör" och "eterplats- /bandbreddstillhandahållare", förändras, kommer trådlöst bredband ändå inte att kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt, vad avser t.ex. tillämpningar för "endast data", "europa-/världsabonnemang", "maskin- tillmaskinkommunikation, etc. Samhällsekonomiskt behöver vi väga kostnad mot nytta. Vi bör också fråga oss själva om vi alltid, överallt, måste kunna nå nätet mobilt. Det är däremot viktigt att det finns bredbandsmöjlighet i fasta nät för boende i hela landet, även glesbygdsområden. Jag tror trådlöst är framtiden. Billigare och enklare att underhålla. operatörerna verka göra sitt jobb Mobilstrålning är en sådan ökad risk för människan Användbara frekvenser används för TV-distribution istället. alltför många fortfarande saknar kunskaper i datorhantering dom har glömt landsbygden det ska vara självklart att man skall ha åtkomst, hastighet och stabiliet oavsett bostadsort befintlig 3G dras ned och ersätts med 4G men det gör att täckningen för alla utan 4G försvinner. Vet ej hur mycket det byggt ut elallergikerna blir fler. går inte använda mobilt proffesionellt, satsa på fiber istället! Mobila näten i tätbebyggda områden är tillräckliga. Fortsatta investeringar ska enbart ske på nya områden, inte uppgraderingar av gamla. Det inte ens finns i tätort på flera orter. VArför all prioritet på glesbygd när det inte ens finns i tätorten i alla Stockholmskommuner, tex Ekerö. Både hastighet och täckning måste förbättras 900Mhz näten har bra täckning, om inte så finns det hjälpmedel om man är i en skugga med riktantenner förbättra inomhustäckning Marknaded bör bestämma detta Alla tre ovanstående finns inte tillgång överallt och hastigheten är för dålig. satsa mera i deområden där många människor vistas men där åtkomst till WiFi eller trådade lösningar är svåråtkomliga. det går inte att arbeta mobilt på tåg ingen uppfattning Telia lovar erbjuda 4G på alla platser där det idag finnsa 2G eller 3G inom 1,5 år. marknaden reglerar det! Teckningen är emarmligt dålig utanför storstäderna. Sverige har

4 halkat långt efter i internationell konkurrens. Det finns många tydliga bevis på detta nivån är tillräcklig den faktiska täckningen är långt från den teoretiska jag är ej insatt i problematiken Alltför ofta är nätet överbelastat.. Alla tre nejen gäller. De går inte att separera. maxtaken för datatrafik är satta för lågt för att de ska kunna ersätta fats bredban. Både utbyggnad i glesbygd samt stabilisering/hastighet i nuvarande nät behövs. Ibland kommer man inte åt nätet, exempelvis vid tillfälliga toppar många ställen saknar kapacitet/täckning Det saknas 4G täckning på centrala populerade platser. Även i glesbygd är det brister både i täckning och tillräcklig kapacitet. Både täckningen och den faktiska hastigheten behöver utökas för att hålla jämna steg med behoven. Den nuvarande hastigheten med vilken det f.n. sker är alldeles för låg! vissa områden även i större tätorter har dålig hastighet i leveransen mobilt bredband används vid resor mellan tätorter så det är inte relevant att räkna på täckning utifrån bostadsort. Kravet borde därför vara stabil uppkoppling minimum längs alla väg och järnvägar. Dessutom finns för många områden med dålig täckning även inom de områden operatörerna teroretiskt räknar som täckta Klarar inte datamängd som krävs Satsa mer på att öka utrymmet i nätet (IPv6?) den mobila täckningen är alltför osäker och definitivit inte upprätthåller den kvalitet och de hastigheter, som man kan förvänta sig. Det gäller även i tätortsområden. det är nödvändigt med en god infratruktur för alla. övrig täckning sker med fiberbaserade nät mm Man måste satsa mer på fiber, särskilt i glesbygd och speciellt i skärgården både glsbygd och hastighet behövs Näten är faktiskt förvånansvärt usla på många platser som knappast kan kallas vare sig för glesbygd eller svåråtkomliga. Ex: Delar av öarna kring Vaxholm, trakten kring Lysekil o.s.v. mobilnäten 4G täcker upp. Dessutom finns mycket fiber med olika ägare som ej är samordnade. Jag använder inte mobilt bredband! mobilt kan aldrig ersätta fast pga kostnad/fart/datamängd satsa mer på utbyggnaden i glesbygd och öka den faktiska hastigheten i nätet för alla. hela samhällsstrukturen kräver

5 idag tillgång till internet, kostnaden för dagens bristfälliga struktur och operatörernas ovilja att samarbeta är avsevärd. Det behövs innovativa lösningar för att få en smartare och mer effektiv uppbyggnad. både kvalitet, överföringshastighet och täckning måste öka, både i nuvarande mobilnät och nya. alla områden ovan - glesbygd, hastighet och stabilitet behöver förbättras. omrpåden saknas, och kapacitet räcker ej. prismodellerna hänger inte med. Det är fortfarande inget alternativ till fast bredband om man konsumenrar mycket strömmande media. Täckningen är mycket dålig nästan över allt satsa mer både på utbyggnad geografiskt och att göra de nuvarande näten stabilare 4Mobilt kommer ersätta trådat bredband på sikt. Satsa mer på att göra befintliga när stabila och se till att det finns täckning i storstäder och kranskomuner Ökad användning kommer att kräva ökad bandbredd Det borde vara varje medborgares rätt att alltid ha tillgång till en stabil internetuppkoppling Det både behövs ökad hastighet i nätet och utbyggnad i glesområden satsa mer i kombination av de alternativ som nämndes det taktas framåt hela tiden Digitala trygghetslarm för äldre i glesbyggd fungerar inte utan internetanslutning Man borde bygga ut tråd och fiber ytterligare map strålning mm 3g borde vara standard även inom befolkningstäta områden. Skruva upp stationernas effekt 4G i HELA Sverige tack.. 4G verkar bara vara för storstäderna i dagens nät, men vi som bor i glesbygd/mindre orter har ju samma behov av att kunna koppla upp oss mobilt. 4G är fortfarande för dyrt för att vara ett seriöst alternativ för de hushåll som behöver högre hastighet än vad adsl kan erbjuda och där stadsnät och andra fiberleverantörer ännu inte når. Acceptabel bandbredd i tätort (med 4G), och glesbygd där jag vistas. Alla områden bör vara tillgängliga för mobilt bredband Arbetsmarknadens nya generation och dagens digitala samhälle ger möjlighet för och leder oftare till krav på en mobil arbetsplats oavsett geografi. Samhällets önskan/mål att locka invånare och arbeten till glesbygden kräver även det bättre utbyggnad i dessa områden. Att mobildata fungerar i hela landet är en grundläggande samhällsservice. Detta inkluderar publika transporter som t.ex tåg

6 från Göteborg till Malmö. Avtalen är helt vansinnigt fel. Har flera kollegor och bekanta som skaffat egna abonnemang och plötsligt är det stopp pga hur mycket man får tanka ner i GB. Ändra på det först annars är det inte intressant med mobilt bredband. abonnemangen är dåliga i sig För att mobilt bredband ska bli riktig intressant måste själva abonnemangen krafitgt ändras. Köper man ett höghastighets bredband på 40 mbit eller eller 100 mbit och bara kan ladda ner ett par Gibabyte. Varför ska man då ha så hög hastighet. Det blir ju tvärstopp efter den där Gigabyten. Köper man 40 mbit hastighet så betalar man ju för att kunna köra på den hela månaden. Annars är det inte 40 mbit. Bandbredden är inte tillräcklig på landsbygden. Rimliga hastighet och tillgänglighet är bäst på nätter och andra udda tider när folk inte ta kapacitet med mobilt telefoni Betydelsen av en snabb internetuppkoppling ökar hela tiden i takt med att samarbetsplattformarna (Google Apps, MS Office 365 etc) möjliggör distanssarbete allt bätttre Bor bara ett par mil utanför GBG och vi har bristfällig täckning hos oss Bor i centrala Göteborg och har problem med bra kapacitet i mitt närområde. Så det behövs verkligen förbättra täckning och kapacitet. Bra applikationer kräver inte alltid Jag tycker det blir bättre för varje max bandbredd. Om det finns dag obegränsat med billig bandbredd kommer ändå bandbredden att utnyttjas. Både hastighet och täckning måste bli bättre Både satsa mer på att öka den faktiska hastigheten i nätet och satsa mer på att göra de nuvarande näten stabilar. Faktiskt STOR skillnad på olika leverantörer i centrala delar av Göteborg, med avseende på täckning, stabilitet och hastighet. Jag räknar INTE Göteborg till glesbygd. Bättre ha fungerande 3G överallt än snabbt på ett ställe och inget på ett annat. Det funkar ju inte ens att ringa överallt än Bättre med bra fart där de flesta bor istället för att alla får mer eller mindre dåligt Centrala platser i städer och större kommunikationsvägar som motorvägar och tåg har fortfarande dålig, opålitlig instabil och underdimensionerad mobil täckning Dagens nät är en blandning mellan fantastiska och katastrof. Förutsägbarhet ang. kvalitén är viktigt. Datakom har så länge jag varit med (1980) utvecklats mer-snabbare-enklare. Dagens

7 generationer (och även jag, 50-talist) bygger upp livet (fritid, arbete, boende, socialt) på att vara uppkopplade. Myndigheter, sjukvård och andra "samhällsinfrastrukturer" erbjuder många medborgartjänster via internet. Fiber i glesbygd och svåråtkomliga ställen passar för stationära tillämpningar (LAN, SOHO-WiFi, etc). Mobilt bredband måste kunna serva de mobila tillämpningarna - inte minst hemsjukvård, och äldrevård, i hela landet, samt de tillämpningar där fiber inte är realistiskt. Om man inte löser detta får vi ännu större klyftor mellan "(U-...?)landet" och "civilisationen". De flesta platser har mobil täckning, tyvärr är det endast 2G (edge) på de flesta ställen utanför städerna. Detta gör att det i princip endast kan användas för att ta emot mail. Nutidens mobila bredband kraver så mycket mer, sjukvård, tidningar, myndigheter, butiksbeställningar, mm. har numera sidor och portaler som kräver snabb uppkoppling. Den absolut viktigaste faktorn är att först få fiber till alla bostäder. I villaområdena finns väldigt många småföretag som blir alltmer beroende av Internet i olika former. I villaområdena bor också väldigt många som vill arbeta hemifrån betydligt mer av många olika skäl. Det finns mycket bra teknik för att lösa detta, men ingen bryr sig. Trots att alla har stora skärmar med superupplösning (TV) fantastiskt ljud och mycket bra programvara händer inget. För att lägga ner fiber i gatan är idag finns mycket effektiv teknik. Man behöver bara fräsa ner ett spår som är en tumme brett... Jag skrev ett mejl till kommunbolaget i Kristianstad som uppdagade ett stort ointresse. Jag sänder gärna mitt teknikmejl till Dataföreningen och kompletterar gärna detta. Jag kan säkert bidra med mycket vinklingar. Den högre hastigheten i nätet skulle göra det möjligt att arbeta och bo i större delar av landet. Inte bara för bofasta utan turister m fl som skulle gynna glesbygden och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det behövs både bättre prestanda/bandbredd och utökad utbyggnad då allt för många platser har ingen eller mycket undermålig kvalitet. Det behövs bättre täckande teknik än 4G. Det borde gå att svara på flera alternativ...! Jag vill även sätta kryss för den faktiska hastigheten. Det bör satsat mer på glesbygden för att främja företagen där och möjligheterna för folk att bo där och ändå ha en vettig kontakt med omvärlden. Det fasta bredbandet byggs inte ut fast saknas i glesbygd

8 i den takt Sverige behöver i glesbygden. Därför måste staten snarast agera för att de kommersiella operatörerna ska bygga ut nätet i glesbygd. Det finns för många operatörer. De skulle bygga ett gemensamt nät, sedan kan de erbjuda sina egna tjänster. Det finns redan tekniska lösningar inom NMT som levereras av för mobil bredband. När det gäller företags behov av bredband på landsbygden så kan staten(länsstyrelsen) vara moderator i bildandet av byanät med de lokala företagen och intresserade privatpersoner. Det finns idag byanät som Datorföreningen skulle kunna fråga dom vad som hade förenklat bildandet av byanätet. Det finns utrymme att ta betalt på andra modeller för t.ex. maskin till maskin-kommunikation. Vilket behövs för att få en snabbare utbyggnad och för att få stabilare nät. Jag känner också till marknaden för dåligt för att veta vilken utbyggnad som sker. Det behövs en kontinuerlig utbyggnad för att förbättra både täckning och kapacitet. Det kanske behöver vara en mix av nät för att täck allt från tätorter till glesbygd. Tycket själv att Telenor:s 3g-modem är fruktansvärt dåliga och tappar kontakten och då befinner jag med i en tätort. Det är allt för ofta som man inte har något nät eller dåligt nät till och med efter E4 vilket känns mycket bristfälligt 2013 när vi i så stor utsträckning är mobila i många sammanhang. Det är fel att bygga upp flera nät för mobilt bredband i Sverige av olika aktörer. Låt istället staten bygga upp infrastrukturen för mobilt bredband med ansvar för täcka alla väsentliga delar av Sverige. Staten skulle bättre klara av ett sådant ansvar. Se nedan Det stora problemet med alla verksamheter där "marknaden" ska lösa Sveriges problem är att landet Sverige är för stort och att antal innevånare är för litet. Det är fortfarande dålig täckning utanför de mest tättbebyggda områdena. Även om mobilerna mer och mer ersätter fast tfn, är det viktigare att de över huvud taget fungerar än att få maximal surfhastighet Det är för stor risk med mobilstrålning. Se: feb.se och monanilsson.se SKRIV OM DETTA ISTÄLLET! Det är inte bara hastighet utan även kapacitet som behöver förbättras det är nå lite av varje, bygga ut det befintliga nätet och öka stabiliteten och den faktiska hastigheten. Det är viktigt att vi har god

9 täckning av nästan hela Sverige, både yt- och befolkningsmässigt. Hastighet och kapacitet behöver inte vara lika över allt. I områden med sämre täckning borde operatörerna vara ålagda att samarbeta. Du behöver inte förflytta dig till glesbyggd eller svåråtkommliga platser det räcker att åka en av SJ s mest trafikerade linjer Stockholm - Göteborg... Ekologiskt känns det inte försvarbart att all landsbygd skall investera i nedgrävning av fibernät och med de utsläpp, miljöpåverkan etc som det innebär. Tillgången till fiber är förvisso en investering, men känns mer som en teknik som passar för stam-nät och inte för anslutning till slutkund i glesbygd. En mycket tveksam fråga! Hur ska någon kunna veta om det är ekonomiskt motiverat när man inte vet kostnaden och inte vet vare sig vilka områden som saknar täckning eller hur utbyggnaden av 4G påverkar täckning totalt och/eller bandbredd lokalt? Endast telebolagen vet, och de anser inte att det är "ekonomiskt motiverat"... Fortsätt med fibersatsningen i glesbygden! Frågan kan lyftas ett steg till. På plkatser utan 4G och me dålig 3G kan enda alternativet vara att själv gräva fiber. Men det finns platser där det sknas fungerande fiberinfrastruktur för att göra detta möjligt. Det måste alltså satsa mer på att förse Sverige med en tillräcklig fiberinfrastrultur. fiber är att föredra Jag förstår inte heller varför det måste byggas parallella nät överallt. Det finns inte ekonomiska incitament till det. Låt alla operatörer finansiera ett nytt bolag "Infrastruktur4Glesbygd" där de får sälja sina tjänster till samma priser. Frågan är felställd. Det är se nedan operatörerna som avgör vad som är affärsmässigt rätt för dem. Ingen annan än operatörerna kan avgöra vad som är rätt nivå på priser och nätutbyggnad. Vi lever inte i en planekonomi. Främst i glesbygd. Vad menas med svåråtkomliga platser? För att alla ska få mer tillgång till mobilt bredband Ganska vinklade svarsalternativ...? Det går i ett rimligt tempo Gemensam nätbyggnation i Norra Sverige där det inte finns marknadskrafter för att täcka investeringarna. Eller släpp på roaming mellan operatörerna. Har egentligen ingen åsikt Har för lite kunskaper om det tekniska. Skulle lika gärna kunnat välja "...näten stabilare" om de skulle innebära att även glesbygdsområden och svåråtkomliga områden fick det bättre. Min inställning är att alla ska ha samma möjligheter oavsett var i landet man bor. Hela landet ska växa!

10 HELA landet skall ha täckning för normal mobilkommunikation. Hela Sverige måste fungera, mobila lösningar är framtiden Helt vansinnigt, bor i en mellanstor svensk stad och har inte ens 3g-uppkoppling Högre hastighet spelar ingen roll för mig, det viktiga är att täckningen når hela Sverige, särskilt viktigt är det när man är ute i skogen och promenerar. Leverantörerna borde inte få bygga nya master för nya generationen innan de byggt klart för den gamla. Det räcker med att komma några mil utanför Stockholm så är täckningen undermålig. Landstället utanför Gävle är ännu värre. Finns alldeles för mycket luckor. I första hand tillgång till telefon, fast eller mobil därefter datakomm som naturligtvis behöver en viss minimihastighet I glesbygd är det än viktigare då det där inte finns fast nät i samma utsträckning... I samklang med fiberutbyggnaden så kan man täcka även glesa områden I vaxholm finns inga nät över huvud taget Internet behövs för väldigt mycket i vardagen numera. Jag anser att siter förbrukar för Vet ej mycker kommunikationsresurser. Fullsmockat med film, text, bilder och data. Jag har en stuga på en av se kommentar nedan Stockholms skärgårds större och mer välbesökta öar, Blidö. Där finns än idag ingen täckning som fungerar tillfredsställande för varken oavbruten telefoni eller data. Oavsett operatör och det trots alla år som gått. Mycket mer lär behöva göras!! Jag har för dålig koll på täckningen Se nedan i hela Sverige. Det funkar dock hyfsat för mig i de delar av landet där jag brukar befinna mig. Jag har ingen erfarenhet av hur det är ute i landet. Men som boende i Stockholm är jag negativt förbluffad över hur dålig täckningen ofta är här i den svenska huvudstaden som skall ha bäst täckning. Nätet verkar "svajigt" och försvinner helt sonika stundtals. Nätets dåliga "bäsighet" verkar kunna göra att telefonen tappar sin funktion även då nätet är starkt igen. I bästa fall räcker det med att man botar om telefonen, men mig har det hänt att simkortet har förstörts och jag har varit tvungen till att byta ut det. Det hände tre-fyra gånger i ganska tät följd. Telefonen var det inte fel på, utan problemet låg i nätet. Jättemärkligt, och alla nekar till ansvar... jag har ingen klar bild över hur det se nedan ser ut i resten av landet, därför svårt att ha en vettig åsikt. men att byta stabila fasta uppkopplingar mot mobila, sämre i glesbygd känns inte bra. bättre att öka stabiliteten i det som finns. Jag har ingen uppfattning om Har ingen uppfattning om detta, så

11 detta och röstar blankt. Tyvärr tillåter inte blanketten att man inte kryssar för något av alternativen, så subtrahera 1 från antalet som svarade "Nej, därför att..." och gör det möjligt att rösta blankt i nästa enkät. Jag kan inte surfa hela vägen på tåget mellan Uppsala och Stockholm. Bygga ut nätet i tågen kanske? Jag tycker frågan är fel ställd. För jag vill svara både ja och nej. Man ska erbjuda fiber och inte bara mobil täckning i hela landet. I takt med att mer och mer läggs ut på nätet av viktig samhällsinfo och viktiga tjänster som alla medboragare bör ha rätt att kunna accessa och nyttja. Jag tycker också att man inte ska glömma att det finns en slags glebygd i stora städer. Själv bor jag i Stockholms kommun i en stadsdel som kommunen inte vill satsa på. Vi har inte tillgång till bredband. Jag har åtskilliga gånger varit i kontakt med olika myndighetspersoner om detta. Särskilt vid tillfällen när man grävt i våra områden för att leda fram fjärrvärme, för att lägga ned elen i gatan istället för att ha den i luften som det fortfarande är på flera ställen här, för att få tillgång till en egen fast telefonlinje istället för att behöva dela en linje med en annan granne som det var när vi flyttade hit för tio år sedan. Vid tre olika tillfällen sedan dess har man öppnat gatorna i vårt närområde för att göra olika slags av gas-, vattenledning- eller kablagedragningar. Varje gång har jag ringt och tyckt att man ska passa på att lägga fiber i gatan. Men jag får svaret att det är något som vi får bekosta själva. En installation som kostar kr. Var ska en vanlig låginkomsttagare får sådana pengar ifrån? "Det finns inte på kartan att ert område kommer att få riktigt bredband", har man sagt från olika myndighetshåll. Det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Vi försöker klara oss med mobilt s.k. bredband. Vi köper denna tjänst från två olika leverantörrer. Vi betalar för 3G. Men det är mycket sällan vi får ens hälften av den prestanda vi betalar för. De geografiska förhållandena är sådana här att det inte går att få det bättre, säger leverantörerna. Fiber är det enda raka att satsa på, säger de. Som om vi inte redan visste det!!! Vi har varit fruktansvärt arga i omgångar men man orkar inte vara det hur länge som helst. Nu när ni frågar blossar ilskan upp igen. Detta problem har jag dessutom framfört till er vid olika träffar, utan att få förståelse. Jag har också skickat mängder med e-postar till regeringens olika representanter på departement, delegationer, utredningar och kommitteer - jag har aldrig fått något annat svar än att det är min ensak som medborgare att skaffa mig fiber. En sak som borde vara lika naturligt för oss och våra räkna min röst som en blank röst. se mitt svar nedan!

12 grannar att få tillgång till som vägar,trottoarer och kollektivtrafik. Vi lever i ett djupt odemokratiskt land när det gäller kvalitativt godtagbar nättäckning. Jag åker sträckan Nynäshamn-Sthlm C tur och retur varje dag. Det är hopplöst på vissa ställen att både surfa/prata i telefon/mobil. Jag är tyvärr inte insatt i - hur mycket som satsas totalt eller i glesbygd - vad ytterligare satsningar kostar oss skattebetalare på marginalen för var ny nådd användare - hur många som saknar täckning till fullgod hastighet - befintliga fastnätsalternativ så jag kan tyvärr inte uttala mig frågan. Kan för lite om problematiken för att besvara Kapaciteten i de svenska näten är ett skämt. Man har numera nästan alltid god täckning, men kapaciteten är ofta nere på modemhastigheter. Kopparnäten demonteras så stabila mobilnät med god täcknng, även i glesare befolkade trakter måste erbjudas. Byggda med tekniker som klara incidenter typ rejäla stormar. Liksom på alla andra områden så måste det få kosta att ha en levande landsbygd Med glesbygdsområden tänker jag förutom traditionella glesbygder i norrland mm på platser t ex i skärgården som idag har mycket dålig täckning. Med nationell roaming skulle vi kunna ringa via närmaste mast oavsett nät. Precis som med 112 eller med bankkort som fungerar i alla bankomater. Flyttar focus från att binda abonnenter till att bygga fler master i luckorna. Men det är inte lönsamt att ha mer än en infrastruktur - staten bör alltså äga infrastrukturen Men lika viktigt är att bygga ut fiber överallt där det finns 20+ som önskar det. Mer finns att göra. Täckningen är otillräcklig t.o.m. i Skåne. Teleoperatörerna har hittills lovat mer än vad de har kunna håll. Min nerladdningshastighet varierar från 0,7 Mbit/s till 9 Mbit/s. Jag är lovad upp till 20 Mbit/s. Ibland bryts förbindelsen helt. Vanligtvis ligger jag på ca 4 Mbit/s trots att jag bara har 1,4 km till masten utan kullar emellan. Men ett helt samhälle ligger emellan med många tunga användare som stjäl bandbredd. Och jag ligger i skarven mellan 2 antenner. Jag bor i Blentarp i Skåne som knappst klassas som glesbygd. Min uppfattning är att det är bra för hela samhället om Internet kan kommas åt även från små byar i glesbygden. Min åsikt är att infrastrukturen ska vara statlig och även styrd för en jämn och stabil täckning över både Kan lika gärna vara JA Nedan

13 tätort och glesbygd. Staten sk sedan hyra ut licenser till operatörer för att nyttja nätet och hyra ut till oss kunder. Då måste operatörerna konkurrera med service, kreativa idéer. Idag har vi istället problem med att näten inte är tillräckliga vare sig i tätort eller glesbygd Mobil- och bredbandstäckningen är dålig på många platser i Sverige, förbluffande nog även i tätbebyggda områden och längs våra huvudvägar Mobiloperatörerna har satsat för mycket på att sälja de befintliga tjänsterna som inte har tillräcklig kapacitet. Dessutom är näten inte anpassade till många av dagens tjänster, men där ligger problemet lika mycket hos tjänsteleverantörerna som skulle kunna nyttja näten smartare. Mobilt bredband är direkt beroende av att bygga ut fysisk bredband i området. Masterna matas in med bredbandskabel. Satsa mer på utbyggnad av fast optonät. Då orkar masterna med mer trafik och ger stabilare mobilt bredband. Mobilt bredband är för instabilt och varierande i hastighet (även i storstad). Därför duger det inte som bredband i glesbygd utan där behövs fast bredband av hög kvalitetet Mobiltbredband är ett jättebra komplement till fast bredband om stabiliteten och tillförlitligheten kan ökas. Dock så bör den stora satsbningen ske på fiberutbyggnaden, även på glesbygden, eftersom framtidens mobilnät komemr baseras på mindre celler och då behövs fiber i varje hörn för att kunna bygga dessa nät. Många av våra basnäringar, exempelvis skogsindustrin, står under hårda krav på lönsamhet och,måste få bättre förutsättningar för att utveckla möjligheterna till kommunikation och informationsutbyte för att på så sett bli effektivare med sin logistik. Många platser befinner sig i radioskugga samtidigt som kopparnäten stängs ner. De människor som är bosatta på dessa platser blir andrasorteringsmedborgare. Måste gå hand i hand med fiberutbyggnad Naturligtvis kräver framtiden såväl ökad hastighet som ökad täckning. "Marknaden" kommer att såväl behöva som betala för det. När det finns bra täckning är det självklart att fortsätta med stabilitets- och hastighetsfrågorna. När man byggde järnvägen för 150 år sedan fanns alternativ i form av att gå eller ta hästen. Men om jag vill skicka information via Internet och det inte finns förbindelse så räcker det inte med att gå eller ta hästen. Då är det bättre att flytta från Glesbygden eller från Mobilt bredband är för instabilt och varierande i hastighet (även i storstad). Därför duger det inte som bredband i glesbygd utan där behövs fast bredband av hög kvalitetet

14 kommunkontoret i Säffle som har 2G i mobila nätet. Lär ut till folk också att lösa extraantenner kan vara bra komplement - om det nu är så att dessa fungerar... när man nu tar bort fast telefoni på många platser och mobiltäckningen är kass verkar det rimligt att dom som bor i glesbyggd, driver företag där etc ges en möjlighet att fortsätta göra det - eller ska alla bo i Stockholm-Göteborg-Malmö? Verkar inte speciellt bra. Bredband till ALLA! Och det är inte bara i glesbygd. T.ex. tappar man konstant uppkopplingen på pendeltåget söderut, ibland redan kring Stuvsta, men alltid ett par gånger mellan Tullinge och Östertälje och med större kapacitet (fler basstationer, en förtätning) Och samtidigt bygg ut fibernäten snabbare. Och satsa mer på hastigheten i mer glesbebyggda områden. Om du provar att åka utefter en europaväg och strömma SVT-play till en ipad så märker du strax att det i praktiken är omöjligt. Det är ändå inga stora krav som ställs på nätet för att det ska fungera. All handover mellan olika nät (2G, 3G, 4G) ställer till det. Om hela Sverige ska leva och man ska ha möjlighet att arbeta på distans på lika villkor behövs en ännu större utbyggnad! Om man byggde ut i de områden som verkligen saknade och tvingade operatörerna att roama i varandras nät så skulle Sverige ha ett mobil nät i världsklass. I detta nät skulle helt nya tjänster kunna skapas som Sverige kunde slå mynt av och skapa bolag kring. Operatörerna har fått för många kunder, vilket har gjort att bandbredden i deras stamnät inte räcker till på alla ställen. Detta måste dom bygga ut. I övrigt tycker jag att utbyggnadstakten av radiotäckningen är OK. se nedan På många turisttäta delar av norrland är täckningen undermålig-obentlig. En plats som Norrfällsvikens camping med omgivning, där massor av campare, besökare, båtgäster frekventerar området sommartid, har inte ens 3G och bitvis ingen uppkoppling alls. Telia meddelar att det inte finns några planer på utbyggnad. Om turismen ska kunna fortsätta/utökas i Norrland måste krav på operatörerna till. Saknar bra täckning på tåget mellan Göteborg och Stockholm Samt öka hastigheten i befintliga nät Satsa framför allt på att få telefontrafiken stabil. Ljudkvaliteten är ofta mycket dålig. Täckningsproblem? Satsa hellre mer på att kapaciteten räcker (fler samtidiga användare) än att till varje pris öka

15 hastigheten. I städer räcker inte basstationerna till. Satsa mer på hastighet, stabilitet och glesbygd. Inte antingen eller på de tre. Satsa på fast bredband via fiber,vilket i alla lägen så här långt verkar fungera bättre än dito mobilt. Satsa på mobilt, i stället för att dra fram kabel. Satsa på: -Ökad geografisk täckning -Ökad bandbredd -Ökad stabilitet Satsa även mer på fiber i glesare områden. Fiber har bättre kapacitet och är stabilare än mobilnätet. Satsa även på glesbyggden t.ex. län norr om Uppsala så att det bli möjligt att distansarbeta även för dessa regioner. Se mitt alternativ i första hand. Dessutom tycker jag att man ska satsa på att öka hastigheten och öka utbyggnad i hela Sverige. Se till att förstatliga både fastnät och mobilnät, så ett statligt verk blir ansvarig för att alla invånare har tillgång till up-to-date kommunikationsinfrastruktur. Dagens situation med flera parallella nät är ett slöseri som bara leder till högre kostnader och sämre täckning och service. Såväl nuvarande hastigheter som täckning är undermålig, även i städer möts man av edge vilket inte är acceptabelt Såväl trakten kring Mosebacke Torg i Stockholm och Norra Öland är långt ifrån en acceptabel nivå på tillgång på snabbt och stabilt mobilt bredband. På båda platserna har vi tvingats abonnera på fast bredband för att uppnå acceptabel tillgänglighet och kvalitet. Säkerställ ökad kapacitet, hastighet och stabilitet Södermanland är superdåligt T.ex E4 mellan Stockholm och Norrköping tappar både 3G och 4G för mobil data Takten i vilken 4G byggs ut är på tok för låg. Det saknas fortfarande 3G täckning på flera platser i och runt storstadsregionerna. Särskilt förorter och kranskommuner till de stora städerna behöver få snabbare och stabilare mobilt bredband om städerna ska kunna fortsätta växa. Tycker det viktigare med stabil och bra täckning än hög hastighet i städerna. Täckningen längs de stora infrastrukturstråken, t ex Västra Stambanan borde vara bättre. Täckningen är dålig, ett exempel Kalmar, 7 km utanför Kalmar söderut. Vanliga telenätet byggs inte ut det enda allternativet är mobilt bredband. Om mobilt skall fungera och inte bara vara till för storstadsområderna, måste det till en utbyggnad av det mobila nätet Se nedan se nedan se nedan stora vägar saknar täckning

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket Framtidens Telekom För tillväxt och konkurrenskraft Strategiska branschfrågor på agendan IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor som berör hela branschen. Det

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den. Så säkrar Orbion Norges nödlinje Han ger Sverige fiber via bilen Telenors nya framtidsfokus Combining Ett magasin från Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Framtiden är installerad.

Läs mer

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun AXEG AB www.axeg.se AXEG 2011:023-1 Rev A 2012-04-16 Sida 1 av 35 FÖRORD När vi på AXEG gav oss i kast med detta spännande uppdrag

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer