Månadens fråga sept -13. Standardrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens fråga sept -13. Standardrapport"

Transkript

1 Månadens fråga sept -13 Standardrapport

2 Procen Antal t Ja, det är inte ekonomiskt motiverat att fortsätta bygga ut nätet i de få områden som saknar 11,2% 210 täckning. Ja, därför att: 1,6% 29 Nej, satsa mer på att öka den faktiska hastigheten i nätet. 16,6% 311 Nej, satsa mer på utbyggnaden i glesbygdsområden och vid svåråtkomliga platser. 53% 991 Nej, satsa mer på att göra de nuvarande näten stabilare. 14% 261 Nej, därför att: 3,6% 67 Svarande 186 9

3 Kommentar Ja, därför att: Nej, därför att: Om inte den nuvarande kopplingen mellan "(tjänste)operatör" och "eterplats- /bandbreddstillhandahållare", förändras, kommer trådlöst bredband ändå inte att kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt, vad avser t.ex. tillämpningar för "endast data", "europa-/världsabonnemang", "maskin- tillmaskinkommunikation, etc. Samhällsekonomiskt behöver vi väga kostnad mot nytta. Vi bör också fråga oss själva om vi alltid, överallt, måste kunna nå nätet mobilt. Det är däremot viktigt att det finns bredbandsmöjlighet i fasta nät för boende i hela landet, även glesbygdsområden. Jag tror trådlöst är framtiden. Billigare och enklare att underhålla. operatörerna verka göra sitt jobb Mobilstrålning är en sådan ökad risk för människan Användbara frekvenser används för TV-distribution istället. alltför många fortfarande saknar kunskaper i datorhantering dom har glömt landsbygden det ska vara självklart att man skall ha åtkomst, hastighet och stabiliet oavsett bostadsort befintlig 3G dras ned och ersätts med 4G men det gör att täckningen för alla utan 4G försvinner. Vet ej hur mycket det byggt ut elallergikerna blir fler. går inte använda mobilt proffesionellt, satsa på fiber istället! Mobila näten i tätbebyggda områden är tillräckliga. Fortsatta investeringar ska enbart ske på nya områden, inte uppgraderingar av gamla. Det inte ens finns i tätort på flera orter. VArför all prioritet på glesbygd när det inte ens finns i tätorten i alla Stockholmskommuner, tex Ekerö. Både hastighet och täckning måste förbättras 900Mhz näten har bra täckning, om inte så finns det hjälpmedel om man är i en skugga med riktantenner förbättra inomhustäckning Marknaded bör bestämma detta Alla tre ovanstående finns inte tillgång överallt och hastigheten är för dålig. satsa mera i deområden där många människor vistas men där åtkomst till WiFi eller trådade lösningar är svåråtkomliga. det går inte att arbeta mobilt på tåg ingen uppfattning Telia lovar erbjuda 4G på alla platser där det idag finnsa 2G eller 3G inom 1,5 år. marknaden reglerar det! Teckningen är emarmligt dålig utanför storstäderna. Sverige har

4 halkat långt efter i internationell konkurrens. Det finns många tydliga bevis på detta nivån är tillräcklig den faktiska täckningen är långt från den teoretiska jag är ej insatt i problematiken Alltför ofta är nätet överbelastat.. Alla tre nejen gäller. De går inte att separera. maxtaken för datatrafik är satta för lågt för att de ska kunna ersätta fats bredban. Både utbyggnad i glesbygd samt stabilisering/hastighet i nuvarande nät behövs. Ibland kommer man inte åt nätet, exempelvis vid tillfälliga toppar många ställen saknar kapacitet/täckning Det saknas 4G täckning på centrala populerade platser. Även i glesbygd är det brister både i täckning och tillräcklig kapacitet. Både täckningen och den faktiska hastigheten behöver utökas för att hålla jämna steg med behoven. Den nuvarande hastigheten med vilken det f.n. sker är alldeles för låg! vissa områden även i större tätorter har dålig hastighet i leveransen mobilt bredband används vid resor mellan tätorter så det är inte relevant att räkna på täckning utifrån bostadsort. Kravet borde därför vara stabil uppkoppling minimum längs alla väg och järnvägar. Dessutom finns för många områden med dålig täckning även inom de områden operatörerna teroretiskt räknar som täckta Klarar inte datamängd som krävs Satsa mer på att öka utrymmet i nätet (IPv6?) den mobila täckningen är alltför osäker och definitivit inte upprätthåller den kvalitet och de hastigheter, som man kan förvänta sig. Det gäller även i tätortsområden. det är nödvändigt med en god infratruktur för alla. övrig täckning sker med fiberbaserade nät mm Man måste satsa mer på fiber, särskilt i glesbygd och speciellt i skärgården både glsbygd och hastighet behövs Näten är faktiskt förvånansvärt usla på många platser som knappast kan kallas vare sig för glesbygd eller svåråtkomliga. Ex: Delar av öarna kring Vaxholm, trakten kring Lysekil o.s.v. mobilnäten 4G täcker upp. Dessutom finns mycket fiber med olika ägare som ej är samordnade. Jag använder inte mobilt bredband! mobilt kan aldrig ersätta fast pga kostnad/fart/datamängd satsa mer på utbyggnaden i glesbygd och öka den faktiska hastigheten i nätet för alla. hela samhällsstrukturen kräver

5 idag tillgång till internet, kostnaden för dagens bristfälliga struktur och operatörernas ovilja att samarbeta är avsevärd. Det behövs innovativa lösningar för att få en smartare och mer effektiv uppbyggnad. både kvalitet, överföringshastighet och täckning måste öka, både i nuvarande mobilnät och nya. alla områden ovan - glesbygd, hastighet och stabilitet behöver förbättras. omrpåden saknas, och kapacitet räcker ej. prismodellerna hänger inte med. Det är fortfarande inget alternativ till fast bredband om man konsumenrar mycket strömmande media. Täckningen är mycket dålig nästan över allt satsa mer både på utbyggnad geografiskt och att göra de nuvarande näten stabilare 4Mobilt kommer ersätta trådat bredband på sikt. Satsa mer på att göra befintliga när stabila och se till att det finns täckning i storstäder och kranskomuner Ökad användning kommer att kräva ökad bandbredd Det borde vara varje medborgares rätt att alltid ha tillgång till en stabil internetuppkoppling Det både behövs ökad hastighet i nätet och utbyggnad i glesområden satsa mer i kombination av de alternativ som nämndes det taktas framåt hela tiden Digitala trygghetslarm för äldre i glesbyggd fungerar inte utan internetanslutning Man borde bygga ut tråd och fiber ytterligare map strålning mm 3g borde vara standard även inom befolkningstäta områden. Skruva upp stationernas effekt 4G i HELA Sverige tack.. 4G verkar bara vara för storstäderna i dagens nät, men vi som bor i glesbygd/mindre orter har ju samma behov av att kunna koppla upp oss mobilt. 4G är fortfarande för dyrt för att vara ett seriöst alternativ för de hushåll som behöver högre hastighet än vad adsl kan erbjuda och där stadsnät och andra fiberleverantörer ännu inte når. Acceptabel bandbredd i tätort (med 4G), och glesbygd där jag vistas. Alla områden bör vara tillgängliga för mobilt bredband Arbetsmarknadens nya generation och dagens digitala samhälle ger möjlighet för och leder oftare till krav på en mobil arbetsplats oavsett geografi. Samhällets önskan/mål att locka invånare och arbeten till glesbygden kräver även det bättre utbyggnad i dessa områden. Att mobildata fungerar i hela landet är en grundläggande samhällsservice. Detta inkluderar publika transporter som t.ex tåg

6 från Göteborg till Malmö. Avtalen är helt vansinnigt fel. Har flera kollegor och bekanta som skaffat egna abonnemang och plötsligt är det stopp pga hur mycket man får tanka ner i GB. Ändra på det först annars är det inte intressant med mobilt bredband. abonnemangen är dåliga i sig För att mobilt bredband ska bli riktig intressant måste själva abonnemangen krafitgt ändras. Köper man ett höghastighets bredband på 40 mbit eller eller 100 mbit och bara kan ladda ner ett par Gibabyte. Varför ska man då ha så hög hastighet. Det blir ju tvärstopp efter den där Gigabyten. Köper man 40 mbit hastighet så betalar man ju för att kunna köra på den hela månaden. Annars är det inte 40 mbit. Bandbredden är inte tillräcklig på landsbygden. Rimliga hastighet och tillgänglighet är bäst på nätter och andra udda tider när folk inte ta kapacitet med mobilt telefoni Betydelsen av en snabb internetuppkoppling ökar hela tiden i takt med att samarbetsplattformarna (Google Apps, MS Office 365 etc) möjliggör distanssarbete allt bätttre Bor bara ett par mil utanför GBG och vi har bristfällig täckning hos oss Bor i centrala Göteborg och har problem med bra kapacitet i mitt närområde. Så det behövs verkligen förbättra täckning och kapacitet. Bra applikationer kräver inte alltid Jag tycker det blir bättre för varje max bandbredd. Om det finns dag obegränsat med billig bandbredd kommer ändå bandbredden att utnyttjas. Både hastighet och täckning måste bli bättre Både satsa mer på att öka den faktiska hastigheten i nätet och satsa mer på att göra de nuvarande näten stabilar. Faktiskt STOR skillnad på olika leverantörer i centrala delar av Göteborg, med avseende på täckning, stabilitet och hastighet. Jag räknar INTE Göteborg till glesbygd. Bättre ha fungerande 3G överallt än snabbt på ett ställe och inget på ett annat. Det funkar ju inte ens att ringa överallt än Bättre med bra fart där de flesta bor istället för att alla får mer eller mindre dåligt Centrala platser i städer och större kommunikationsvägar som motorvägar och tåg har fortfarande dålig, opålitlig instabil och underdimensionerad mobil täckning Dagens nät är en blandning mellan fantastiska och katastrof. Förutsägbarhet ang. kvalitén är viktigt. Datakom har så länge jag varit med (1980) utvecklats mer-snabbare-enklare. Dagens

7 generationer (och även jag, 50-talist) bygger upp livet (fritid, arbete, boende, socialt) på att vara uppkopplade. Myndigheter, sjukvård och andra "samhällsinfrastrukturer" erbjuder många medborgartjänster via internet. Fiber i glesbygd och svåråtkomliga ställen passar för stationära tillämpningar (LAN, SOHO-WiFi, etc). Mobilt bredband måste kunna serva de mobila tillämpningarna - inte minst hemsjukvård, och äldrevård, i hela landet, samt de tillämpningar där fiber inte är realistiskt. Om man inte löser detta får vi ännu större klyftor mellan "(U-...?)landet" och "civilisationen". De flesta platser har mobil täckning, tyvärr är det endast 2G (edge) på de flesta ställen utanför städerna. Detta gör att det i princip endast kan användas för att ta emot mail. Nutidens mobila bredband kraver så mycket mer, sjukvård, tidningar, myndigheter, butiksbeställningar, mm. har numera sidor och portaler som kräver snabb uppkoppling. Den absolut viktigaste faktorn är att först få fiber till alla bostäder. I villaområdena finns väldigt många småföretag som blir alltmer beroende av Internet i olika former. I villaområdena bor också väldigt många som vill arbeta hemifrån betydligt mer av många olika skäl. Det finns mycket bra teknik för att lösa detta, men ingen bryr sig. Trots att alla har stora skärmar med superupplösning (TV) fantastiskt ljud och mycket bra programvara händer inget. För att lägga ner fiber i gatan är idag finns mycket effektiv teknik. Man behöver bara fräsa ner ett spår som är en tumme brett... Jag skrev ett mejl till kommunbolaget i Kristianstad som uppdagade ett stort ointresse. Jag sänder gärna mitt teknikmejl till Dataföreningen och kompletterar gärna detta. Jag kan säkert bidra med mycket vinklingar. Den högre hastigheten i nätet skulle göra det möjligt att arbeta och bo i större delar av landet. Inte bara för bofasta utan turister m fl som skulle gynna glesbygden och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det behövs både bättre prestanda/bandbredd och utökad utbyggnad då allt för många platser har ingen eller mycket undermålig kvalitet. Det behövs bättre täckande teknik än 4G. Det borde gå att svara på flera alternativ...! Jag vill även sätta kryss för den faktiska hastigheten. Det bör satsat mer på glesbygden för att främja företagen där och möjligheterna för folk att bo där och ändå ha en vettig kontakt med omvärlden. Det fasta bredbandet byggs inte ut fast saknas i glesbygd

8 i den takt Sverige behöver i glesbygden. Därför måste staten snarast agera för att de kommersiella operatörerna ska bygga ut nätet i glesbygd. Det finns för många operatörer. De skulle bygga ett gemensamt nät, sedan kan de erbjuda sina egna tjänster. Det finns redan tekniska lösningar inom NMT som levereras av för mobil bredband. När det gäller företags behov av bredband på landsbygden så kan staten(länsstyrelsen) vara moderator i bildandet av byanät med de lokala företagen och intresserade privatpersoner. Det finns idag byanät som Datorföreningen skulle kunna fråga dom vad som hade förenklat bildandet av byanätet. Det finns utrymme att ta betalt på andra modeller för t.ex. maskin till maskin-kommunikation. Vilket behövs för att få en snabbare utbyggnad och för att få stabilare nät. Jag känner också till marknaden för dåligt för att veta vilken utbyggnad som sker. Det behövs en kontinuerlig utbyggnad för att förbättra både täckning och kapacitet. Det kanske behöver vara en mix av nät för att täck allt från tätorter till glesbygd. Tycket själv att Telenor:s 3g-modem är fruktansvärt dåliga och tappar kontakten och då befinner jag med i en tätort. Det är allt för ofta som man inte har något nät eller dåligt nät till och med efter E4 vilket känns mycket bristfälligt 2013 när vi i så stor utsträckning är mobila i många sammanhang. Det är fel att bygga upp flera nät för mobilt bredband i Sverige av olika aktörer. Låt istället staten bygga upp infrastrukturen för mobilt bredband med ansvar för täcka alla väsentliga delar av Sverige. Staten skulle bättre klara av ett sådant ansvar. Se nedan Det stora problemet med alla verksamheter där "marknaden" ska lösa Sveriges problem är att landet Sverige är för stort och att antal innevånare är för litet. Det är fortfarande dålig täckning utanför de mest tättbebyggda områdena. Även om mobilerna mer och mer ersätter fast tfn, är det viktigare att de över huvud taget fungerar än att få maximal surfhastighet Det är för stor risk med mobilstrålning. Se: feb.se och monanilsson.se SKRIV OM DETTA ISTÄLLET! Det är inte bara hastighet utan även kapacitet som behöver förbättras det är nå lite av varje, bygga ut det befintliga nätet och öka stabiliteten och den faktiska hastigheten. Det är viktigt att vi har god

9 täckning av nästan hela Sverige, både yt- och befolkningsmässigt. Hastighet och kapacitet behöver inte vara lika över allt. I områden med sämre täckning borde operatörerna vara ålagda att samarbeta. Du behöver inte förflytta dig till glesbyggd eller svåråtkommliga platser det räcker att åka en av SJ s mest trafikerade linjer Stockholm - Göteborg... Ekologiskt känns det inte försvarbart att all landsbygd skall investera i nedgrävning av fibernät och med de utsläpp, miljöpåverkan etc som det innebär. Tillgången till fiber är förvisso en investering, men känns mer som en teknik som passar för stam-nät och inte för anslutning till slutkund i glesbygd. En mycket tveksam fråga! Hur ska någon kunna veta om det är ekonomiskt motiverat när man inte vet kostnaden och inte vet vare sig vilka områden som saknar täckning eller hur utbyggnaden av 4G påverkar täckning totalt och/eller bandbredd lokalt? Endast telebolagen vet, och de anser inte att det är "ekonomiskt motiverat"... Fortsätt med fibersatsningen i glesbygden! Frågan kan lyftas ett steg till. På plkatser utan 4G och me dålig 3G kan enda alternativet vara att själv gräva fiber. Men det finns platser där det sknas fungerande fiberinfrastruktur för att göra detta möjligt. Det måste alltså satsa mer på att förse Sverige med en tillräcklig fiberinfrastrultur. fiber är att föredra Jag förstår inte heller varför det måste byggas parallella nät överallt. Det finns inte ekonomiska incitament till det. Låt alla operatörer finansiera ett nytt bolag "Infrastruktur4Glesbygd" där de får sälja sina tjänster till samma priser. Frågan är felställd. Det är se nedan operatörerna som avgör vad som är affärsmässigt rätt för dem. Ingen annan än operatörerna kan avgöra vad som är rätt nivå på priser och nätutbyggnad. Vi lever inte i en planekonomi. Främst i glesbygd. Vad menas med svåråtkomliga platser? För att alla ska få mer tillgång till mobilt bredband Ganska vinklade svarsalternativ...? Det går i ett rimligt tempo Gemensam nätbyggnation i Norra Sverige där det inte finns marknadskrafter för att täcka investeringarna. Eller släpp på roaming mellan operatörerna. Har egentligen ingen åsikt Har för lite kunskaper om det tekniska. Skulle lika gärna kunnat välja "...näten stabilare" om de skulle innebära att även glesbygdsområden och svåråtkomliga områden fick det bättre. Min inställning är att alla ska ha samma möjligheter oavsett var i landet man bor. Hela landet ska växa!

10 HELA landet skall ha täckning för normal mobilkommunikation. Hela Sverige måste fungera, mobila lösningar är framtiden Helt vansinnigt, bor i en mellanstor svensk stad och har inte ens 3g-uppkoppling Högre hastighet spelar ingen roll för mig, det viktiga är att täckningen når hela Sverige, särskilt viktigt är det när man är ute i skogen och promenerar. Leverantörerna borde inte få bygga nya master för nya generationen innan de byggt klart för den gamla. Det räcker med att komma några mil utanför Stockholm så är täckningen undermålig. Landstället utanför Gävle är ännu värre. Finns alldeles för mycket luckor. I första hand tillgång till telefon, fast eller mobil därefter datakomm som naturligtvis behöver en viss minimihastighet I glesbygd är det än viktigare då det där inte finns fast nät i samma utsträckning... I samklang med fiberutbyggnaden så kan man täcka även glesa områden I vaxholm finns inga nät över huvud taget Internet behövs för väldigt mycket i vardagen numera. Jag anser att siter förbrukar för Vet ej mycker kommunikationsresurser. Fullsmockat med film, text, bilder och data. Jag har en stuga på en av se kommentar nedan Stockholms skärgårds större och mer välbesökta öar, Blidö. Där finns än idag ingen täckning som fungerar tillfredsställande för varken oavbruten telefoni eller data. Oavsett operatör och det trots alla år som gått. Mycket mer lär behöva göras!! Jag har för dålig koll på täckningen Se nedan i hela Sverige. Det funkar dock hyfsat för mig i de delar av landet där jag brukar befinna mig. Jag har ingen erfarenhet av hur det är ute i landet. Men som boende i Stockholm är jag negativt förbluffad över hur dålig täckningen ofta är här i den svenska huvudstaden som skall ha bäst täckning. Nätet verkar "svajigt" och försvinner helt sonika stundtals. Nätets dåliga "bäsighet" verkar kunna göra att telefonen tappar sin funktion även då nätet är starkt igen. I bästa fall räcker det med att man botar om telefonen, men mig har det hänt att simkortet har förstörts och jag har varit tvungen till att byta ut det. Det hände tre-fyra gånger i ganska tät följd. Telefonen var det inte fel på, utan problemet låg i nätet. Jättemärkligt, och alla nekar till ansvar... jag har ingen klar bild över hur det se nedan ser ut i resten av landet, därför svårt att ha en vettig åsikt. men att byta stabila fasta uppkopplingar mot mobila, sämre i glesbygd känns inte bra. bättre att öka stabiliteten i det som finns. Jag har ingen uppfattning om Har ingen uppfattning om detta, så

11 detta och röstar blankt. Tyvärr tillåter inte blanketten att man inte kryssar för något av alternativen, så subtrahera 1 från antalet som svarade "Nej, därför att..." och gör det möjligt att rösta blankt i nästa enkät. Jag kan inte surfa hela vägen på tåget mellan Uppsala och Stockholm. Bygga ut nätet i tågen kanske? Jag tycker frågan är fel ställd. För jag vill svara både ja och nej. Man ska erbjuda fiber och inte bara mobil täckning i hela landet. I takt med att mer och mer läggs ut på nätet av viktig samhällsinfo och viktiga tjänster som alla medboragare bör ha rätt att kunna accessa och nyttja. Jag tycker också att man inte ska glömma att det finns en slags glebygd i stora städer. Själv bor jag i Stockholms kommun i en stadsdel som kommunen inte vill satsa på. Vi har inte tillgång till bredband. Jag har åtskilliga gånger varit i kontakt med olika myndighetspersoner om detta. Särskilt vid tillfällen när man grävt i våra områden för att leda fram fjärrvärme, för att lägga ned elen i gatan istället för att ha den i luften som det fortfarande är på flera ställen här, för att få tillgång till en egen fast telefonlinje istället för att behöva dela en linje med en annan granne som det var när vi flyttade hit för tio år sedan. Vid tre olika tillfällen sedan dess har man öppnat gatorna i vårt närområde för att göra olika slags av gas-, vattenledning- eller kablagedragningar. Varje gång har jag ringt och tyckt att man ska passa på att lägga fiber i gatan. Men jag får svaret att det är något som vi får bekosta själva. En installation som kostar kr. Var ska en vanlig låginkomsttagare får sådana pengar ifrån? "Det finns inte på kartan att ert område kommer att få riktigt bredband", har man sagt från olika myndighetshåll. Det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Vi försöker klara oss med mobilt s.k. bredband. Vi köper denna tjänst från två olika leverantörrer. Vi betalar för 3G. Men det är mycket sällan vi får ens hälften av den prestanda vi betalar för. De geografiska förhållandena är sådana här att det inte går att få det bättre, säger leverantörerna. Fiber är det enda raka att satsa på, säger de. Som om vi inte redan visste det!!! Vi har varit fruktansvärt arga i omgångar men man orkar inte vara det hur länge som helst. Nu när ni frågar blossar ilskan upp igen. Detta problem har jag dessutom framfört till er vid olika träffar, utan att få förståelse. Jag har också skickat mängder med e-postar till regeringens olika representanter på departement, delegationer, utredningar och kommitteer - jag har aldrig fått något annat svar än att det är min ensak som medborgare att skaffa mig fiber. En sak som borde vara lika naturligt för oss och våra räkna min röst som en blank röst. se mitt svar nedan!

12 grannar att få tillgång till som vägar,trottoarer och kollektivtrafik. Vi lever i ett djupt odemokratiskt land när det gäller kvalitativt godtagbar nättäckning. Jag åker sträckan Nynäshamn-Sthlm C tur och retur varje dag. Det är hopplöst på vissa ställen att både surfa/prata i telefon/mobil. Jag är tyvärr inte insatt i - hur mycket som satsas totalt eller i glesbygd - vad ytterligare satsningar kostar oss skattebetalare på marginalen för var ny nådd användare - hur många som saknar täckning till fullgod hastighet - befintliga fastnätsalternativ så jag kan tyvärr inte uttala mig frågan. Kan för lite om problematiken för att besvara Kapaciteten i de svenska näten är ett skämt. Man har numera nästan alltid god täckning, men kapaciteten är ofta nere på modemhastigheter. Kopparnäten demonteras så stabila mobilnät med god täcknng, även i glesare befolkade trakter måste erbjudas. Byggda med tekniker som klara incidenter typ rejäla stormar. Liksom på alla andra områden så måste det få kosta att ha en levande landsbygd Med glesbygdsområden tänker jag förutom traditionella glesbygder i norrland mm på platser t ex i skärgården som idag har mycket dålig täckning. Med nationell roaming skulle vi kunna ringa via närmaste mast oavsett nät. Precis som med 112 eller med bankkort som fungerar i alla bankomater. Flyttar focus från att binda abonnenter till att bygga fler master i luckorna. Men det är inte lönsamt att ha mer än en infrastruktur - staten bör alltså äga infrastrukturen Men lika viktigt är att bygga ut fiber överallt där det finns 20+ som önskar det. Mer finns att göra. Täckningen är otillräcklig t.o.m. i Skåne. Teleoperatörerna har hittills lovat mer än vad de har kunna håll. Min nerladdningshastighet varierar från 0,7 Mbit/s till 9 Mbit/s. Jag är lovad upp till 20 Mbit/s. Ibland bryts förbindelsen helt. Vanligtvis ligger jag på ca 4 Mbit/s trots att jag bara har 1,4 km till masten utan kullar emellan. Men ett helt samhälle ligger emellan med många tunga användare som stjäl bandbredd. Och jag ligger i skarven mellan 2 antenner. Jag bor i Blentarp i Skåne som knappst klassas som glesbygd. Min uppfattning är att det är bra för hela samhället om Internet kan kommas åt även från små byar i glesbygden. Min åsikt är att infrastrukturen ska vara statlig och även styrd för en jämn och stabil täckning över både Kan lika gärna vara JA Nedan

13 tätort och glesbygd. Staten sk sedan hyra ut licenser till operatörer för att nyttja nätet och hyra ut till oss kunder. Då måste operatörerna konkurrera med service, kreativa idéer. Idag har vi istället problem med att näten inte är tillräckliga vare sig i tätort eller glesbygd Mobil- och bredbandstäckningen är dålig på många platser i Sverige, förbluffande nog även i tätbebyggda områden och längs våra huvudvägar Mobiloperatörerna har satsat för mycket på att sälja de befintliga tjänsterna som inte har tillräcklig kapacitet. Dessutom är näten inte anpassade till många av dagens tjänster, men där ligger problemet lika mycket hos tjänsteleverantörerna som skulle kunna nyttja näten smartare. Mobilt bredband är direkt beroende av att bygga ut fysisk bredband i området. Masterna matas in med bredbandskabel. Satsa mer på utbyggnad av fast optonät. Då orkar masterna med mer trafik och ger stabilare mobilt bredband. Mobilt bredband är för instabilt och varierande i hastighet (även i storstad). Därför duger det inte som bredband i glesbygd utan där behövs fast bredband av hög kvalitetet Mobiltbredband är ett jättebra komplement till fast bredband om stabiliteten och tillförlitligheten kan ökas. Dock så bör den stora satsbningen ske på fiberutbyggnaden, även på glesbygden, eftersom framtidens mobilnät komemr baseras på mindre celler och då behövs fiber i varje hörn för att kunna bygga dessa nät. Många av våra basnäringar, exempelvis skogsindustrin, står under hårda krav på lönsamhet och,måste få bättre förutsättningar för att utveckla möjligheterna till kommunikation och informationsutbyte för att på så sett bli effektivare med sin logistik. Många platser befinner sig i radioskugga samtidigt som kopparnäten stängs ner. De människor som är bosatta på dessa platser blir andrasorteringsmedborgare. Måste gå hand i hand med fiberutbyggnad Naturligtvis kräver framtiden såväl ökad hastighet som ökad täckning. "Marknaden" kommer att såväl behöva som betala för det. När det finns bra täckning är det självklart att fortsätta med stabilitets- och hastighetsfrågorna. När man byggde järnvägen för 150 år sedan fanns alternativ i form av att gå eller ta hästen. Men om jag vill skicka information via Internet och det inte finns förbindelse så räcker det inte med att gå eller ta hästen. Då är det bättre att flytta från Glesbygden eller från Mobilt bredband är för instabilt och varierande i hastighet (även i storstad). Därför duger det inte som bredband i glesbygd utan där behövs fast bredband av hög kvalitetet

14 kommunkontoret i Säffle som har 2G i mobila nätet. Lär ut till folk också att lösa extraantenner kan vara bra komplement - om det nu är så att dessa fungerar... när man nu tar bort fast telefoni på många platser och mobiltäckningen är kass verkar det rimligt att dom som bor i glesbyggd, driver företag där etc ges en möjlighet att fortsätta göra det - eller ska alla bo i Stockholm-Göteborg-Malmö? Verkar inte speciellt bra. Bredband till ALLA! Och det är inte bara i glesbygd. T.ex. tappar man konstant uppkopplingen på pendeltåget söderut, ibland redan kring Stuvsta, men alltid ett par gånger mellan Tullinge och Östertälje och med större kapacitet (fler basstationer, en förtätning) Och samtidigt bygg ut fibernäten snabbare. Och satsa mer på hastigheten i mer glesbebyggda områden. Om du provar att åka utefter en europaväg och strömma SVT-play till en ipad så märker du strax att det i praktiken är omöjligt. Det är ändå inga stora krav som ställs på nätet för att det ska fungera. All handover mellan olika nät (2G, 3G, 4G) ställer till det. Om hela Sverige ska leva och man ska ha möjlighet att arbeta på distans på lika villkor behövs en ännu större utbyggnad! Om man byggde ut i de områden som verkligen saknade och tvingade operatörerna att roama i varandras nät så skulle Sverige ha ett mobil nät i världsklass. I detta nät skulle helt nya tjänster kunna skapas som Sverige kunde slå mynt av och skapa bolag kring. Operatörerna har fått för många kunder, vilket har gjort att bandbredden i deras stamnät inte räcker till på alla ställen. Detta måste dom bygga ut. I övrigt tycker jag att utbyggnadstakten av radiotäckningen är OK. se nedan På många turisttäta delar av norrland är täckningen undermålig-obentlig. En plats som Norrfällsvikens camping med omgivning, där massor av campare, besökare, båtgäster frekventerar området sommartid, har inte ens 3G och bitvis ingen uppkoppling alls. Telia meddelar att det inte finns några planer på utbyggnad. Om turismen ska kunna fortsätta/utökas i Norrland måste krav på operatörerna till. Saknar bra täckning på tåget mellan Göteborg och Stockholm Samt öka hastigheten i befintliga nät Satsa framför allt på att få telefontrafiken stabil. Ljudkvaliteten är ofta mycket dålig. Täckningsproblem? Satsa hellre mer på att kapaciteten räcker (fler samtidiga användare) än att till varje pris öka

15 hastigheten. I städer räcker inte basstationerna till. Satsa mer på hastighet, stabilitet och glesbygd. Inte antingen eller på de tre. Satsa på fast bredband via fiber,vilket i alla lägen så här långt verkar fungera bättre än dito mobilt. Satsa på mobilt, i stället för att dra fram kabel. Satsa på: -Ökad geografisk täckning -Ökad bandbredd -Ökad stabilitet Satsa även mer på fiber i glesare områden. Fiber har bättre kapacitet och är stabilare än mobilnätet. Satsa även på glesbyggden t.ex. län norr om Uppsala så att det bli möjligt att distansarbeta även för dessa regioner. Se mitt alternativ i första hand. Dessutom tycker jag att man ska satsa på att öka hastigheten och öka utbyggnad i hela Sverige. Se till att förstatliga både fastnät och mobilnät, så ett statligt verk blir ansvarig för att alla invånare har tillgång till up-to-date kommunikationsinfrastruktur. Dagens situation med flera parallella nät är ett slöseri som bara leder till högre kostnader och sämre täckning och service. Såväl nuvarande hastigheter som täckning är undermålig, även i städer möts man av edge vilket inte är acceptabelt Såväl trakten kring Mosebacke Torg i Stockholm och Norra Öland är långt ifrån en acceptabel nivå på tillgång på snabbt och stabilt mobilt bredband. På båda platserna har vi tvingats abonnera på fast bredband för att uppnå acceptabel tillgänglighet och kvalitet. Säkerställ ökad kapacitet, hastighet och stabilitet Södermanland är superdåligt T.ex E4 mellan Stockholm och Norrköping tappar både 3G och 4G för mobil data Takten i vilken 4G byggs ut är på tok för låg. Det saknas fortfarande 3G täckning på flera platser i och runt storstadsregionerna. Särskilt förorter och kranskommuner till de stora städerna behöver få snabbare och stabilare mobilt bredband om städerna ska kunna fortsätta växa. Tycker det viktigare med stabil och bra täckning än hög hastighet i städerna. Täckningen längs de stora infrastrukturstråken, t ex Västra Stambanan borde vara bättre. Täckningen är dålig, ett exempel Kalmar, 7 km utanför Kalmar söderut. Vanliga telenätet byggs inte ut det enda allternativet är mobilt bredband. Om mobilt skall fungera och inte bara vara till för storstadsområderna, måste det till en utbyggnad av det mobila nätet Se nedan se nedan se nedan stora vägar saknar täckning

16 Täckningen är för ojämn i vårt avlånga land. Ska vi vara konkurrenskraftiga gentemot framstormande konkurrentländer måste vi göra HELA Sverige åtkomligt med Internet Upplever ofta att min 3G täckning hos Telenor är RIKTIGT svajjig Utbyggnaden av mobilt bredband Se nedan är en viktig faktor för att landsbygden skall kunna kvarstå och utvecklas. Då kopparnäten inte har nån framtid är mobilt bredband ett alternativ som måste finnas då det inte kommer att vara ekonomiskt försvarbart för att dra fiber till avlägsna platser. Tveksamt om det är det ens för privatpersoner där fibern går idag. Kostnader på tusen då man själv får stå för grävning på egen tomt är inte hållbart. Om kopparnäten skall bort är det en kostnad som inte enskilda fastighetsägare skall behöva drabbas av. Utbyggd stabilt mobilt bredband ger ett mervärde och en frihet som är större det kan man nog tänkas betala för. Vad jag vet så är mobilt bredband jag har bra 4G täckning bra utbyggnad i Sverige. Det är tal om att vi ska få Eu-bidrag för att kunna dra in fastfiber på landet vilket jag tycker är slöseri. 4G duger alldeles utmärkt och blir billigare. vet ej vet ej Vet för lite för att ha en säker se nedan uppfattning om status. Men dock anser jag nog att det vore bra om det mobila bredbandet var tillgängligt över allt och att hastigheten med jämna mellanrum ökades... Vi behöver både kraftigt förbättra täckningen över hela landet (yta, inte bosättning) och öka den faktiska hastigheten (och tillgängligheten) i näten. Idag kan du bli utan täckning mitt inne i en stad, eller om du har täckning ändå inte komma åt nätet. Sunkigt. Vi behöver både öka hastigheten, göra dem stabilare och bygga ut dem i glesbygden...!! Tror inte att vi kan bara göra en av sakerna, de måste göras parallellt. vi behöver satsa på BÅDE ökad se nedan kapacitet OCH utbyggnad i såväl tät bebyggelse - för att motverka monopoli/oligopoli - som i glesbygd. I ovan nämnd prioordning! Vi går mot ett 100% trådlöst samhälle, därför är det viktigt att vi har tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner även i glesbygden Viktigare för Polisen att det finns tillgång till bra datakommunikation "överallt" än supersnabbt i storstäderna. Å andra sidan behövs tillräcklig kapacitet i storstäderna när många människor samlas på en liten yta och konkurrerar med polisen om bandbredden, vid t.ex fotbollsmatcher eller demonstrationer. Viktigast att ge täckning där det

17 inte finns tillgång till fasta nät. Bra både för de boende och de som besöker dessa områden. Viktigt att kraftig utbyggnad sker i de mobila näten, men ska hastigheten verkligen ökas så krävs det en rejäl utbyggnad av fibernätet. Vi kan inte tro att mobila näten är det enda svaret. De verkar i samklang. Där du bor/arbetar = fiber. Mobil är då ett komplement. Där inte fastnät (fiber) finns där ska LTE (4G) finnas. Vill att det ska fungera ännu bättre (alltså 4G) vid kustbandet när man är ute och seglar på trevliga västkusten t ex. 3G fungerar men inte 4G i samma utsträckning. Våga höja lägst nivån för garanterad hastighet. Även stabilitet krävs. se nedan Ökad utbyggnad i glesbyggd skulle möjliggöra mer arbete hemifrån allternativt det mobila kontoret. Trenden pekar på mer flexibla arbetsgrupper/förhållanden och det bör vi hänga med i vår utveckling av kommunikationsstrukturer

18 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,1% Kvot Bekräftade Ej bekräftade Utkastade

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening

Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör och Ormesberga är attraktiva byar att bo och leva i men hur gör vi oss ännu mer tilltalande? Den frågan ställde sig några eldsjälar, startade upp det avsomnade

Läs mer

Mokällan Fiber

Mokällan Fiber Mokällan Fiber 2015-10-04 Historik 2012 juni 2014 Intresseanmälan och förstudie av fiberutbyggnad Läckeby Rockneby med flera byar. 2014-06-26 Konstituerande stämma Mokällan Fiber Ekonomisk Förening. Juli

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Staten fattar ingenting om datanät. Staten fattar ingenting om datanät

Staten fattar ingenting om datanät. Staten fattar ingenting om datanät Staten fattar ingenting om datanät Kommentar efter diskussionen i Radio Vega Slaget efter tolv den 27.2 2008: Staten fattar ingenting om datanät TeliaSoneras kapning av kopparkablarna i glesbygden visar

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens stadsnät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 3000 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö 1 Bredband för idag och imorgon. Samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan leva, bo och verka.

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer