Stor skogsgård. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31."

Transkript

1 Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca m³sk. Det finns även två bostadshus samt ekonomibyggnader på fastigheten. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast Ansvarig mäklare Patrik Ulander, LRF Konsult Storgatan 106, Sollefteå Tel: , Mobil: E-post:

2 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Belägenhet & vägbeskrivning Fastigheterna ligger belägna i Boteå församling i Sollefteå kommun. Välarronderad skogsgård med 360 ha skog med totalt virkesförråd om m³sk.möjlighet finns till generationsboende genom att det finns två bostadshus på fastigheten. Bra möjlighet till djurhållning när stor del av åkermarken ligger intill brukningscentrum. Det finns även ladugård och maskinhall på fastigheten. Fastigheten har god tillgänglighet genom allmän väg samt skogsbilvägsnät. Fastigheten är belägen i Sollefteå kommun, Boteå församling. Tag väg 335 mot Örnsköldsvik från Sollefteå kör ca 25 km, passera infarten mot Lugnvik och kör några kilometer till. Sedan skall man ta av till vänster mot Sunnersta, efter 100 m finns byggnaderna på båda sidor om grusvägen. För att komma till de olika skogsskiftena se översikts och skogskarta. Koordinater i RT90G X= Y= Allmänt Markförhållandena är jämn, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under hela året. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 48 % av virkesförråde, gran 44 %. Det finns skog i alla åldersklasser, men det finns två ålders grupper som dominerar mer, gallringsskog i år samt skog äldre än 120 år. Ungefär 37 %, (134 ha) av arealen är skog i huggningsklassen G1 och volymen uppgår här till ca m³sk. 35 %, (126 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 8 %. Bostadsbyggnad Skog, avdelning 68 Stora huset Båda bostadshusen Bostadshus uppförd i slutet av 1800-talet i 2 plan. Stomme av timmer med källarvåning under stor del av huset. Fasad av stående brädfodring, plåttak och två samt treglasfönster. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem med vedpannna i källarvåningen. Sida 2 (23)

3 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Bostadsbyggnad forts... Boarea 175 kvm och biarea 16 kvm, enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 122 kvm. Vatten från vattenförening gemensamt med grannarna. Kommunalt avlopp. Bottenvåning Vardagsrum Kök Vardagsrum Kök Planlösning bottenvåning: Ingång in i hallen med uppgång till övervåningen. Till vänster ligger ett rum som kan användas som kontor eller sovrum. Toalett finns i hallen. Tar man till höger kommer man till rymligt lantkök som har målade snickerier, spis, fläkt, diskmaskin kyl och frysskåp. Nedgång till källaren sker från köket. Mot baksidan av huset finns kammaren och stort vardagsrum med parkettgolv och öppen spis (ej använd på många år). Kök Övervåning Planlösning övervåning: På övervåningen kommer man först till en möblerbar hall. Till höger finns ett stort rum (värmeelement saknas) samt kallt förråd. Rakt fram kommer man till en mindre alkov samt rymligt sovrum med utgång på balkong. Sida 3 (23)

4 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Källarvåning Bottenvåning Vedpanna Kök Planlösning källarvåning: I källarvåningen finns det flera rum, som tvättstuga, sommarkök, toalett med dusch, pannrum med vedpanna Solo Inova 50 kw ansluten till akumulatortankar om l samt bilgarage. Pannanläggningen värmer båda bostadshusen. Mindre bostadshus Kök Lilla bostadshuset Bostadshus uppfört i slutet av 1800-talet i 1 1/2 plan. Stomme av timmer på torpargrund. Fasad av plåt, plåttak och tvåglasfönster. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem, gemensamt panna i stora bostadshuset. Boarea 90 kvm, enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 68 kvm. Kök Vatten från vattenförening gemensamt med grannarna. Kommunalt avlopp. Sida 4 (23)

5 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Bottenvåning forts... av resvirke och med murade väggar av tegel och cementgolv i ladugårdsdelen, eternittak. Ladugården är påbyggd Bottenvåning utgörs av före detta djurdel, mjölkrum, hölada och förrådsutrymme. Andra planet består av förrådsutrymme i en del med trägolv, spanmålstork samt höskulle. El är indraget i byggnaden. Byggnadsarea 515 kvm enligt fastighetstaxeringen. Maskinhall Vardagsrum Planlösning bottenvåning: Ingång in i hallen med uppgång till övervåningen. Rakt fram finns vardagsrummet. Toalett finns i hallen. Tar man till vänster kommer man till kök som har målade snickerier, spis, fläkt, kyl och frysskåp. Innanför köket finns ett mindre rum. Övervåning Planlösning övervåning: På övervåningen kommer man först till en möblerbar hall. Till höger finns toalett med dusch, samt förrådsutrymme. Rakt fram finns sovrum med utgång till balkong. Tomt Stor öppen tomt runt båda huset. Matkällare Valvad matkällare. Maskinhall Maskinhall uppförd 1976 med stomme av trä på cementplatta. Stående brädfodring samt plåttak, el är indraget i byggnaden. Stora skjutportar på ena långsidan samt skjutport på ena gaveln. Utgörs av ett öppet utrymme. Byggnadsarea 135 kvm. Ladugård/loge Ladugård/loge Ladugård Ladugård Ladugård/loge i två plan uppförd 1925 i stomme Ladugård/loge i två plan uppförd i stomme av resvirke och med murade väggar av tegel och cementgolv i ladugårdsdelen, plåttak. Bottenvåning utgörs av före detta djurdel och Sida 5 (23)

6 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Skogsvård forts... Det finns behov av lövröjning av 18,5 ha på fastigheten enligt skogsbruksplanen. Skogsvårdslagen På brukningsenheter med produktiv skogsmark om ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare. Fastighetsgränser Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Natur & kultur Det finns tre områden som är klassad som nyckelbiotop på fastigheten. Lövbränna om 1,2 ha, lövbränna om 4,4 ha samt mindre område med rikligt med grov asp. Det finns tre områden med fornlämning på fastigheten. Jakt Jakträtt finns till fastigheten. Fastigheten ingår i Boteå övre viltvårdsområde om ca ha. Älgjakten bedrivs genom Boteå övre jaktlag. Småvilt jagas på hela området. Jaktledare Tommy Dahlberg Fiske Möjlighet finns att köpa fiskekort för fiske i omkringliggande vattenområden, Boteå Fiskevårdsområde. Driftskostnad Driftskostnaderna är ca kr/år. Uppvärmning sker med ved. Elkostnaden är ca kr inklusive hushållsel, renhållning ca kr, vatten kr och avlopp ca kr, sotning kr, försäkringskostnad ca kr/år, fastighetsavgift kr. Kalkylen är gjord utifrån att man eldar med egen ved. Kostnader för eventuella lån och underhåll tillkommer. För en mer ingående boendekostnadskalkyl vänd dig till fastighetsmäklaren. Försäljningssätt Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara LRF Konsult, Patrik Ulander, Storgatan 106, Sollefteå tillhanda senast OBS! Märk kuvertet "Sunnersta 1:15". Använd gärna bifogad intresseanmälningsblankett. Betalningsvillkor 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Tillträdesdag Tillträde enligt överenskommelse med säljarna. Arealuppgifter Areal enligt fastighetsutdrag kvm. Sida 7 (23)

7 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Arealuppgifter enligt Taxerad areal Skog 359,6 ha Impediment 15,1 ha Inägomark 17,3 ha Övrigt 2,2 ha Totalt 394,2 ha Taxeringsvärden Totalt kr fördelat på tomtmark kr, bostadsbyggnad kr, skogsmark kr, åkermark kr, betesmark kr, ekonomibyggnad kr, impediment kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Belåning Fastigheten överlåtes fri från lån. Inteckningar och pantbrev Det finns pantbrev för kr uttagna i fastigheten. Servitut Rättigheter-last: Avtalsservitut Avloppsledning; Avtalsservitut Väg(2 st); Officialservitut Koport; Officialservitut Vattentäkt Vattenledning; Officialservitut Vattentäkt,vattenledning Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Avloppsledning, Avtalsservitut Väg, Avtalsservitut Väg Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, andelar och skattetal Sollefteå Arlom GA:2 (Tannåvägens Samfällighetsförening), Sollefteå Sunnersta S:9 (slåtter), Sollefteå Tybränn GA:1 (Tybränns vägsamfällighet). Skattetal: Seland 29 1/2. Planer Fornlämning (3 st) Det finns fornlämningar på fastigheten. Fångtsgropsystem och 2st gravhögar. Det finns även övrig kulturhistorisk lämning i form av bebyggelselämning på fastigheten. Källa Riksantikvariatets hemsida, Fornsök. Information Se kommunens hemsida och botea.se Service och skola Affärer finns i Undrom ca 5 km. Skola i Kalknäs, dagis, låg och mellanstadium, ca 4 km. Övrig service i Sollefteå ca 25 km, Örnsköldsvik ca 70 km Visning Visning sker den 16/6 kl samt 17/8 kl Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog. Vägar Det finns tre vägsamfälligheter som berör fastigheten. Lagfart Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen kr i expeditionsavgift. Ägare Lars Åke Sundberg, Undrom Sven Erik Gunnar Sundberg, Undrom Besiktning och undersökningsplikt Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Sida 8 (23)

8 SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Besiktning och undersökningsplikt forts... För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Skogsbruksplan Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson. Energideklaration Lilla huset: Energiklass D, energiprestanda 116 kwh/m² år. Energideklaration är utförd Datum: Beställd/utförd av: Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB Stora huset: Energiklass D, energiprestanda 112 kwh/m² år. Energideklaration är utförd Datum: Beställd/utförd av: Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB Ansvarig mäklare Patrik Ulander LRF Konsult Storgatan 106, Sollefteå Tfn Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Kontaktperson Peter Zetterström LRF Konsult Tfn e Friskrivning byggnadernas skick Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/ För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande. Sida 9 (23)

9 Sida 10 (23)

10 Sida 11 (23)

11 Sida 12 (23)

12 Sida 13 (23)

13 Sida 14 (23)

14 Sida 15 (23)

15 Sida 16 (23)

16 Sida 17 (23)

17 Sida 18 (23)

18 Sida 19 (23)

19 Sida 20 (23)

20 Sida 21 (23)

21 Sida 22 (23)

22 Intresseanmälan Intressent Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, e-postadress) Telefon arbete, mobiltelefon Fastighet/Objekt Sollefteå Sunnersta 1:15 Pris Bankreferens Information kronor Kontaktperson För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning. Intressenten förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande. Intressenten är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande. Särskilda villkor, avsikt med förvärvet med mera kan avges på blankettens baksida eller i bifogad handling. Intressenten är medveten om att efterföljande auktionsförfarande kan komma att hållas och att buden då kommer att visas för den som blir köpare. Underskrift Ort och datum Ort och datum Underskrift Underskrift Skickas till Patrik Ulander, LRF Konsult, Storgatan 106, Sollefteå Tel: , Mobil: , E-post: Fax: OBS! Märk kuvertet "Sollefteå Sunnersta 1:15" Inkommen senast Intresseanmälan skall vara inkommen senast LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT!

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! RYMLIG VILLA! INTRODUKTION Välkommen till Grönsaksstigen 22 LINDA TOSSMAN Rymlig souterrängvilla på Norräng. 5 rok, varav 4 sovrum. Öppen planlösning

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG FASTIGHETSBESKRIVNING Del av Bredal Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Del av Åtvidaberg Bredal 1:14, Åtvid förs., Östergötlands län Området utgör ett område av ca 1 ha enligt

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Gediget bostadshus med källarvåning, altan samt fristående garage på Musterivägen i Godby

Gediget bostadshus med källarvåning, altan samt fristående garage på Musterivägen i Godby Gediget bostadshus med källarvåning, altan samt fristående garage på Musterivägen i Godby Presentation Gediget bostadshus med källarvåning och fristående garage på Musterivägen 9, i attraktivt läge i Godby.

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer