Bredband, Trådlöst eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband, Trådlöst eller"

Transkript

1 Bredband, Trådlöst eller 1 via Fiber? Vi är några stycken inom Flens Kommun som börjat engagera oss i bredbandsfrågan och för oss framstår det att bredband via fiber är enda hållbara lösningen för landsbygden på sikt. Frågan har länge varit aktuell, men orts-utvecklingsarbetet gav en möjlighet att snabbare komma igång med information om vad som skiljer mellan Mobilt och ett Fiber -nät. Samtidigt håller Flens Kommun på att utreda sin roll i fiberbyggandet.

2 2 Bredband via Fiber! I moderna fiberbaserade bredband kan du och din familj surfa på Internet, se på lika många olika TV-kanaler som familjen har TV-apparater (max fem) och prata i telefon samtidigt. Detta kallas trippel play. Ett abonnemang som motsvarar det din familjen har nu får ett lägre pris jämfört med när Internet, telefoni och TV betalas var för sig Snabbare Internet Högre hastighet i både upp- och nedladdning. Hastigheten är oberoende av såväl avstånd som antalet uppkopplade användare (en stor fördel jämfört med mobilt bredband). Antalet tänkbara tjänster och möjligheter kommer att öka, därför är hög hastighet viktigt. Säkrare och billigare telfoni Fibern grävs till största del ner i marken och blir därför väldigt driftsäker. Kostnaden för telefoni via fiberkabel är billigare. Kvalitén i överföringen är hög i ett fibersystem.

3 3 Bredband via Fiber! Bättre funktionalitet på TV:n Perfekt TV-mottagning - som inte är beroende av väder och vind Fiber systemet klarar HDTV format Olika SVT Play funktioner gör att du kan se ett program när det passar. Videobutik på nätet vilket innebär att du kan köpa/hyra filmer direkt. Utvecklingsmöjligheter Fiberns begränsningen sitter i teknikutrustning, den kan lätt bytas när systemet behöver uppgraderas till högre hastigheter. I framtiden kommer fibern att kunna användas för utbildning, hälsorelaterade frågor och stöd för äldre som vill bo kvar hemma.

4 4 Bredband via Fiber! Fastighetsägaren väljer väg Fastighetens värde ökar med mer än vad själva fiberanslutningen kostar. En fastighet utan fiber kan bli svårsåld då anslutningskostnaden i efterskott kan kosta orimligt mycket. Ett bredband i världsklass Regeringen har satt upp målet att Sverige ska bygga bredband i världsklass. Detta innebär att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år Alla i Sverige, oberoende av var i landet man bor ska dock själv kunna välja sina elektroniska tjänster.

5 5 Bredband via Fiber! Varför inte trådlöst bredband via 3G, 4G eller 5G(Framtid)? Även om man bor nära en mobilmast kommer man att vara beroende av att inte så många är uppkopplade samtidigt. Här delar man på mastens kapacitet, 10 st så blir det en 1/10 hastighet. Lång sträcka till masten ger låg hastighet, hastigheten är dessutom väderberoende. Man måste kunna vara jobba på hemmaplan även om man bor i landsbygd. Dagens debatt om dålig mobiltäckning känns inte bra. Telefoni/Bredband/TV ska fungera. Via telefoni måste man kunna nå sina anhöriga eller kalla på hjälp, nå Läkare/ Brandkår/Polis eller Taxi.

6 6 Tjänster (TV, Telefon, Bredband o.s.v) Bredband via Fiber! Byanät Nätägaren /KO ansluter byanät 1 i anslutningspunken och byanät 2 via byanät 1 samt aktiverar näten Föreningarna tecknar driftavtal med nätägaren/ko Nätägare/KO ON ON ON AP AP Byanät 2 Användarnod Nätanslutningspunkt /AP Fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät, 4G Byanät 1 Källa: PTS

7 7 Bredband via Fiber! Kostnad? Många skräms av kostnaden när de hör att det kostar mellan 12 till 25 tusen att ansluta sin fastighet till ett fibernät! Men efter att ha fått mer information om kostnader efter installation så har de flesta helt anammat tekniken. Det har visat sig var lönsamt att göra investeringen då abonnemangen på Internet, Telefon och TV minskat rejält och på 4-8 år har man sparat in hela investeringen och då är inte värdeökningen på fastigheten inräknad. I Ransbysäter, Sunne kommun sparade de anslutna fastigheterna 4.000kr om året i minskade kostnader för Internet, Telefon och TV avgifterna. - Nu skall vi i ärlighets namn inte förvänta oss att uppnå deras fina avtal men om vi säger att vi sparar minst 2.000kr så är det fullt acceptabelt.

8 8 Bredband via Fiber, nyfiken.. Passa på att gå på de informationsmöten om bredband som kommer att erbjudas inom snar framtid. På informationsmötena kommer du att få kunskap om bredbandsproblematiken för att kunna ta rätt beslut om du skall ansluta dig eller inte. Men om du redan nu är intresserad av att skaffa anslutning via fiber fyll då i intresseanmälan på Flens Kommuns hemsida Eller på Det är alltså fastigheten som får anslutningen, det är bra om du kan ange fastighetsbeteckningen, har du inte tillgång till den så anmäl ditt intresse i alla fall så kommer du att slussas in till det fiberområde som din fastighet tillhör. Det finns mycket information att hämta på Post & Telestyrelsen: Andra informativa exempel är: eller på Sunne Kommuns hemsida (OBS! Viss text ovan hämtad från Sunne Kommuns hemsida) Veta mer? Kontakta Bengt Elmwall, telfon: , mobil: Pumpedal Sparreholm Hans Olsson eller Viby Mellangården bettna

9 9 Bredband via Fiber, mera detaljer Olika tekniker Här kan man se de olika det mobila bredbandet och hur avstånd till mast påverkar kapacitet/hastighet (i praktiken även driftsäkerhet). ADSL, VDSL och 4G tappar hastighet redan efter ca 1 km. Noteringar: Telemasten för 4G kräver fiber i sin anslutning till bredbandsnätet. (Det bara är fiber som har samma hastighet upp och nedströms) Info länk:

10 10 Bredband via Fiber, mera detaljer 4G utbyggnaden Vår infrastruktur för kommunikation är föråldrad och man har nått taket för vad det klarar. Vi måste hjälpa till att etablera den nya tekniken, men det behövs fiber för att den ska fungera. I framtiden så sitter den nog redan inbyggd i våra bilar med navigation, sociala nätverk som Facebook och Spotify, Laptops, surfplattor och telefoner givetvis. Fiber = 4G Behövs den här höga hastigheten? Sen internets barndom har hastigheten fördubblats var 18:de månad. Fortsätter den utveckligen så kommer vi att behöva 1Gbit år 2025, eller utvecklas framtiden på landsbygden så att vi behöver 2 Gbit? Källa PTS

11 11 Bredband via Fiber, mera detaljer Räkneexempel beräknade kostnader I bästa fall kan det bli en anslutningsavgift (investering/) på ca Blir investeringen är betald på 7 år, skulle investeringen bli är betald på ca 8,5 år. Hastighet vid nedladdning Även tid är pengar, så hastigheten är en viktig faktor då man väljer att ansluta sig till ett byns fibernät Telia:s teknikväxling för telenätet pågår. Många abonnenter måste gå över från trådbundna telefoner till mobiltelefoner och det går väldigt fort. Runt 2017 är Sveriges gamla AXE-system så tekniskt föråldrat att det finns inga reservdelar till underhåll. - I Finland klipps de gamla koppar-trådarna i område efter område. Hushållen får gå över till mobil-telefoner i stället, vare sig de vill eller inte. Där koppartråden släcks ned.. där finns inte heller ADSL.. den vanligaste bredbandstypen i Sverige. Snart är det vår tur.

12 12 Bredband via Fiber, att veta! Argument som ofta hörs är: visst är bredband viktigt, och vi har redan bredband hos oss så vi behöver ingen fiber. Visst går det att leverera bredband över existerande infrastruktur (såsom koppartelenät eller tv-kabel) eller över luft (genom t ex Wi-Fi/WiMax, 3G eller 4G mobilnät), så frågan är mycket relevant. Svaret kan ges på olika nivåer. För det första är fiberbaserade accessnät (som ofta refereras till som fibre to the home, FTTH (Fiber till hemmet)) en framtidssäker infrastruktur, det vill säga lätt att uppgradera, och innehåller i stort sätt obegränsad kapacitet. En illustrativ jämförelse med andra accesstekniker visas i Figur 1. Annan teknik behöver också fiber på olika nivåer. Mobila höghastighetsnät behöver fiber till basstationer, och xdsl med höghastighet behöver fiber till telestationer. Det är egentligen bara på accessdelen som annan teknik kan fungera. Men även där anses fiber, utöver framtidsäkerhet och hög bandbredd, redan idag ge fördelar som energiförbrukning. Det hör dessutom till bilden att en del teknik, t.ex. 3G och LTE, innebär delad kapacitet, vilket medför att anslutningshastigheten minskar med antalet användare, se Figur 2. På samma sätt reduceras också kapacitet nedströms med avstånd för vissa tekniker, se Figur 3. Figur 1 - Möjliga tekniker som kan leverera en viss access hastighet (bandbredd). Notering-1 om FTTH i Figur 1. Begreppet är otydlig till sin betydelse: ibland menar man att fiber når hela vägen till hushållet, ibland räcker det att den når till fastigheten, och ibland nöjer man sig med att fiber är inom kort avstånd från fastighet. Mer exakt är fibre to the building, FTTB, respektive fibre to the cabinet, FTTC. För att förenkla använder vi den välanvända FTTH termen. Källa: Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Sverige

13 13 Bredband via Fiber, att veta! Källa: Eriksson Figur 2 - Uppkopplingshastighet för varje användare sjunker med antalet aktiva användare, i mobila 4G nät.

14 14 Bredband via Fiber, att veta! Dagens kopparnät, olika xdsl tekniker Figur 3 - Uppkopplingshastighet för xdsl sjunker med avstånd från nod.

15 15 Bredband via Fiber, att veta! More about fibre and FTTXx, ( Mer om fiber och FTTx) The telecommunications industry differentiates between several distinct configurations. The terms in most widespread use today are: FTTN/FTTLA (fiber-to-the-node, -neighborhood, or -last-amplifier): Fiber is terminated in a street cabinet, possibly miles away from the customer premises, with the final connections being copper. FTTN is often an interim step toward full FTTH and is typically used to deliver advanced triple-play telecommunications services. FTTC/FTTK (fiber-to-the-curb/kerb, -closet, or -cabinet): This is very similar to FTTN, but the street cabinet or pole is closer to the user's premises, typically within 1,000 feet (300 m), within range for high-bandwidth copper technologies such as wired ethernet or IEEE 1901 power line networking and wireless wi-fi technology. FTTC is occasionally ambiguously called FTTP (fiber-to-the-pole), leading to confusion with the distinct fiber-to-the-premises system. FTTB (fiber-to-the-building, -business, or -basement): Fiber reaches the boundary of the building, such as the basement in a multi-dwelling unit, with the final connection to the individual living space being made via alternative means, similar to the curb or pole technologies. FTTH (fiber-to-the-home): Fiber reaches the boundary of the living space, such as a box on the outside wall of a home. Passive optical networks and point-to-point ethernet are architectures that deliver triple-play services over FTTH networks directly from an operator's central office.[1][2] FTTP (fiber-to-the-premises): This term is used either as a blanket term for both FTTH and FTTB, or where the fiber network includes both homes and small businesses. FTTD (fiber-to-the-desktop): Fiber connection is installed from the main computer room to a terminal or fiber media converter near the user's desk. To promote consistency, especially when comparing FTTH penetration rates between countries, the three FTTH Councils of Europe, North America, and Asia- Pacific agreed upon definitions for FTTH and FTTB in 2006, with an update in The FTTH Councils do not have formal definitions for FTTC and FTTN.

16 16 Bredband via Fiber, att veta! What is a Smart Home?, (Smarta eller intelligenta hus är begrepp som dyker upp i debatten om vårt framtida boende) A Smart Home is a house that has advanced, automatic or remotely operated control systems to manage the living environment; these include temperature gauge, lighting, multi-media, security, window and door operations as well as numerous other functions. Smart Homes, which can also be referred to as Intelligent Buildings, use computer systems, sensors and controls to monitor many aspects of daily living and are becoming increasingly sophisticated What is a Smart Home?, (Smarta eller intelligenta hus är begrepp som dyker upp i debatten om vårt framtida boende) Recently introduced into the world of Smart Homes is the term domotics, from the Latin word domus meaning home; it literally means home robotics and encompasses all areas of Smart Home technology.there are four major areas that function within a Smart Home: Energy Management, Multi-Media, Control Systems and Security. It has been said that remote health care and medical diagnosis could be considered a fifth function but in reality this potentially life changing service is delivered using a combination of features from the other four

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer