Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Uppföljningen av Huddinge kommuns bredbandsstrategi, bilaga till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2014, godkänns. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2013 att anta Bredbandsstrategi för Huddinge kommun I bredbandsstrategin fastslås att kommunen genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska få ett bredband i toppklass. Huddinge kommun uppställer som mål i sin bredbandsstrategi att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2016, vilket är fyra år tidigare än motsvarande mål regeringen satt upp för landet i sin helhet. Av uppföljningen framgår att 54 procent av Huddinges befolkning har tillgång till en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s, vilket är 8 procentenheter mer än vid mätningen 2011 och dryga 3 procentenheter mer än Emellertid är det fortfarande långt kvar till bredbandsstrategins mål om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till nämnda hastighet Utrullningen av ny fiber är då viktig eftersom fler får tillgång till bredband samtidigt som överföringshastigheten är störst med den bredbandstekniken, men utbyggnaden kan inte ensam åstadkomma att målet för bredbandsstrategin uppfylls. Huddinges befolkning kan dock genom ett abonnemang få tillgång till det mobila bredbandsnätet LTE 4G som sedan något år tillbaka täcker hela kommunen. I dagsläget klarar inte den tekniken av att leverera 100 Mbit/s, men en utveckling av tjänsten sker kontinuerligt och kapaciteten kommer att öka och kommunstyrelsens förvaltning anser att det är takten på utvecklingen av det mobila bredbandet som kommer att bestämma huruvida Huddinge kommun når bredbandsstrategins mål för 2016 eller inte. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2013 att anta Bredbandsstrategi för Huddinge kommun I bredbandsstrategin fastslås att kommunen genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska få ett bredband i toppklass. Enligt bredbandsstrategin ska tillgången till bredband årligen följas upp i form av en återrapport till kommunstyrelsen. Bredbandsutbyggnad har en stor betydelse för kommunen. En högklassig ITinfrastruktur gör kommunen mer tillgänglig för invånarna samtidigt som den gynnar kommunens tillväxt och attraktionskraft. Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa hur Huddinge kommun ska agera i frågan om bredband eller annan digital infrastruktur. Utgångspunkten är att bredbandsbehov ska tillgodoses av aktörer på bredbandsmarknaden. Huddinge kommun ska dock med hjälp av marknaden arbeta för att främja utbyggnad av elektronisk infrastruktur och bredband. I det sammanhanget har kommunen en viktig roll då man ansvarar för samhällsplaneringen och kontrollerar tillträdet till kommunal mark i form av bland annat markavtal och schakttillstånd. Huddinge kommun uppställer som mål i sin bredbandsstrategi att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2016 att jämföra med regeringens mål att 90 procent av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Tillgång till bredband i Huddinge kommun I Huddinge finns ett flertal ägare av IT-infrastruktur, det vill säga kanalisation, kablage, master, utrustning för bredband och telefoni. 1 I PTS mätningar utgår man från att andel av hushållen är liktydigt med andel av befolkningen. Ett dilemma både för regeringen och de kommuner som antagit en bredbandsstrategi är att man ofta har som mål att en viss andel av befolkningen/hushållen och företagen ska ha tillgång till en viss överföringshastighet vid en viss tidpunkt. Men PTS gör ingen årlig mätning av företags tillgång, utan använder istället i sin kartläggning begreppet arbetsställe som inte är synonymt med företag och därför kan man inte i denna uppföljning uttala sig om företagens tillgång mer än att det är troligt att de följer den allmänna trenden för befolkningen.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) TeliaSonera, Stokab, Skanova samt Bredbandsbolaget är framträdande aktörer som driver och äger IT-infrastruktur. Kommunen har markavtal med flera operatörer såsom Skanova/Telia, Comhem, TDC och Stokab. Skanova/Telia är dock den enda fiberägaren som i dagsläget bygger nytt fibernät och där markavtalet på väg att omförhandlas. Tillgång till bredband i siffror Post och telestyrelsen (PTS) gör årligen en bredbandskartläggning för Sverige. Kartläggningen från 2011, som redovisades i samband med framtagandet av bredbandsstrategin, visade att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun hade tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 42 procent hade tillgång till fiberanslutning. 46 procent av befolkningen hade tillgång till en överföringshastighet nedströms om minst 100 Mbit/s. 2 PTS senaste kartläggning för år 2013 visar att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun har tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 52 procent har tillgång till fiberanslutning. 54 procent av befolkningen har tillgång till en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s, vilket är 8 procentenheter mer än vid mätningen 2011 och dryga 3 procentenheter mer än Vad gäller riket i sin helhet har 54 procent av befolkningen tillgång till en överföringshastighet på 100 Mbit/s. Ökningen sedan 2011 är precis som i Huddinge knappa 8 procentenheter. Mobilt bredband Användningen av mobilt bredband har ökat markant under det senaste året och kommer fortsätta att göra det då det finns höga förväntningar på den nya generationens bredbandsnät LTE (Long Term Evolution) eller 4G. Bredbandsleverantörerna lovar på sikt överföringskapaciteter på 100 Mbit/s och faktum är att TeliaSonera redan idag anger, efter den utbyggnad av basstationer som gjordes hösten 2012 på ett antal platser i Huddinge, att man i stora delar av kommunen kan leverera en teoretisk maxhastighet - den hastighet som kan uppnås under optimala mottagningsförhållanden på 80 Mbit/s. Den normala hastigheten är dock betydligt lägre och beror på hur långt från bassationen man befinner sig och hur många andra som är uppkopplade mot samma mast. Som namnet avslöjar - LTE (Long Term Evolution) är tekniken tänkt att utvecklas över tid och experter inom området anser att tekniska uppgraderingar och utbyggnad av 4G-nätet innebär att överföringshastigheten kontinuerligt kommer att öka och att man inom en inte alltför avlägsen 2 När överföringshastigheter redovisas i det följande avses alltid nedströms.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) framtid kan uppnå hastigheter på runt 300 Mbit/s då tekniken utvecklas (LTE Advanced). 3 Det mobila bredbandsnätet ska emellertid i första hand betraktas som ett komplement till fasta fiberanslutningar där enbart ändutrustningen på kabeln sätter gränser för kapaciteten. Dessutom förutsätter den mobila utbyggnaden att fiber dras till basstationerna. Samspel mellan bredbandstekniker förbättrar tillgången Det finns en tendens att i strategier och uppföljningar renodla de olika tekniska lösningarna och se dem som från varandra isolerade företeelser, men i realiteten samspelar de olika bredbandstekniker i det dagliga användandet. Mobila terminaler använder 3G eller 4G (LTE) men kopplar över till WiFi (trådlöst) när ett känt nätverk finns tillgängligt. Det finns en stor mängd modem och routrar, både fasta och mobila, som kombinerar 3G, 4G och olika WiFi-standarder. WiFi används också mer och mer på offentliga platser för att erbjuda bredband till användare av mobiler och surfplattor. Syftet är att inte lasta ner mobilnäten när många användare finns i samma mobilcell. Exempelvis används WiFi i resecentra, shoppingcentra, restauranger, klubbar, bibliotek och andra offentliga byggnader. 4 Allmän utveckling En given slutsats, efter att ha studerat regeringens bredbandsstrategi, uppföljningar av PTS och olika konsultrapporter, är svårigheten att förutsäga utvecklingen inom bredbandsområdet. Exempelvis är regeringens mål för överföringshastigheter, som sattes upp med hjälp av bästa tänkbara kompetens, redan passerade eller på väg att passeras tillföljd av en snabb teknisk utveckling. 5 Förvaltningens synpunkter Av Huddinges befolkning har 54 procent tillgång till en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s, vilket är 8 procentenheter mer än vid mätningen Telekom idag.se den 5 maj 2012 m.fl. 4 Rubriken bygger på en rapport från Stelacon: Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål trådlösa bredbandsteknikers betydelse skriven för Bredbandsforum Ett delmål i regeringens bredbandsstrategi som redan uppfylldes var att 40 procent av befolkningen skulle ha tillgång till bredband med ovan nämnda hastighet år De flesta kunniga inom området tror också att regeringens mål för 2020 kommer att nås i förtid. Detta kan vara skälet till att bredbandspolitiken numera allt oftare anges ha ett något mer oprecist och relativt mål: Sverige ska ha bredband i världsklass.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) och dryga 3 procentenheter mer jämfört med Emellertid är det fortfarande långt kvar till de 90 procent av befolkningen som enligt kommunens bredbandsstrategi ska ha tillgång till den överföringskapaciteten Avseende utbyggnaden av fibernätet och de pågående förhandlingarna om ett nytt markavtal med Skanova/Telia finns förhoppningen att nya anläggningsmetoder ska göra det möjligt att ge allt fler tillgång till höga överföringshastigheter till en överkomlig kostnad. Utrullningen av ny fiber är viktig då den potentiella överföringshastigheten är störst med den bredbandstekniken, men utbyggnaden kan inte ensam åstadkomma att målet om att 90 procent av hushåll och företagen har tillgång till en överföringshastighet om 100 Mbit/s år 2016 nås. Huddinges befolkning kan dock genom ett abonnemang få tillgång till det mobila bredbandsnätet LTE 4G som sedan något år tillbaka täcker hela kommunen. I dagsläget klarar inte den tekniken av att leverera 100 Mbit/s, men en utveckling av tjänsten sker kontinuerligt och kapaciteten kommer att öka och kommunstyrelsens förvaltning anser att det är takten på utvecklingen av det mobila bredbandet som kommer att bestämma huruvida Huddinge kommun når bredbandsstrategins mål för 2016 eller inte. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Björn Rosborg Utredare Bilaga Rapporten Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

6 DNR: KS-2014/ Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi HANDLÄGGARE Björn Rosborg Utredningsteamet Kvalitet och projekt Administrativa avdelningen Kommunstyrelsens förvaltning 29 april 2014

7 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Definition Nyttan med bredband 3 2. Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Utgångspunkt Syfte och mål Åtgärder för att nå målet 4 3. Tillgång till bredband i Huddinge kommun Infrastruktur och dess utbyggnad Tillgång till bredband i siffror Mobilt bredband Samspel mellan bredbandstekniker förbättrar tillgången 6 4. Tendenser och trender Sveriges Kommuner och Landsting blickar framåt Allmän utveckling Bredbandsutvecklingen i Huddinge kommun 7

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2013 att anta Bredbandsstrategi för Huddinge kommun I bredbandsstrategin fastslås att kommunen genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska få ett bredband i toppklass. Enligt bredbandsstrategin ska tillgången till bredband årligen följas upp i form av en återrapport till kommunstyrelsen. 1.2 Syfte Syftet med denna uppföljning av bredbandsstrategin är att redogöra för nuläge och utveckling vad gäller tillgången till bredband i Huddinge kommun och, i den mån det är påkallat, föreslå eventuella åtgärder för en bättre måluppfyllelse. Bredbandsfrågor är inte Huddingespecifika och därför är det naturligt att relatera Huddinges resultat till omvärldens och den tekniska utvecklingen. 1.3 Definition Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Det finns dock ingen officiell definition som fastslår var gränsen går för att en anslutning till internet ska få kallas bredband. 1.4 Nyttan med bredband Bredbandsutbyggnad har en stor betydelse för kommunen. En högklassig ITinfrastruktur gör kommunen mer tillgänglig för invånarna samtidigt som den gynnar kommunens tillväxt och attraktionskraft. De geografiska områden som erbjuder bredband av hög kapacitet är mer tilltalande för boende och för näringslivet än andra områden. Bredband med hög överföringshastighet är viktig för utvecklingen av ett hållbart samhälle då det är en miljövänlig teknik som möjliggör videomöten, utbildningsinsatser och distansarbete som minskar tjänste- och arbetsresor. 2. Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa hur Huddinge kommun ska agera i frågan om bredband eller annan digital infrastruktur. 2.1 Utgångspunkt Utgångspunkten är att bredbandsbehov ska tillgodoses av aktörer på bredbandsmarknaden. Huddinge kommun ska dock med hjälp av marknaden arbeta för att främja utbyggnad av elektronisk infrastruktur och bredband. I det sammanhanget har kommunen en viktig roll då man ansvarar för samhällsplaneringen och kontrollerar tillträdet till kommunal mark i form av bland annat markavtal och schakttillstånd. 2.2 Syfte och mål Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få bästa tänkbara bredband. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen 3

9 vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommun uppställer som mål i sin bredbandsstrategi att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Detta kan jämföras med regeringens bredbandsstrategi för landet i sin helhet där målet är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Åtgärder för att nå målet Huddinge kommun ska bland annat vid samhällsplaneringen och vid tecknande av markavtal beakta behovet av bredbandsutbyggnad och verka för en öppen, sund och konkurrensneutral marknad. Kommunen ska även vara öppen för nya tekniker och anläggningsmetoder på bredbandsområdet samt verka för att IT-infrastruktur säkerställs vid ny exploatering av bostads- och näringslivsområden. I strategin fastslås också att kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna med information och rådgivning vid planering och utbyggnad av bredbandsnätet. Huddinge kommun har sedan ett år tillbaka bredbandsansvariga som tar emot och behandlar frågor rörande bredband. Bredbandsansvariga är placerad på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och sköter kontakterna med näringsliv och allmänhet och innehar det formella samordningsansvaret för bredbandsfrågorna. 3. Tillgång till bredband i Huddinge kommun 3.1 Infrastruktur och dess utbyggnad I Huddinge finns ett flertal ägare av IT-infrastruktur, det vill säga kanalisation, kablage, master, utrustning för bredband och telefoni. TeliaSonera, Stokab, Skanova samt Bredbandsbolaget är framträdande aktörer som driver och äger ITinfrastruktur. Kommunen har markavtal med flera operatörer såsom Skanova/Telia, Comhem, TDC och Stokab. Skanova/Telia är dock den enda fiberägaren som i dagsläget bygger nytt fibernät. Avseende Skanova/Telia är ett tilläggsavtal till markavtalet rörande schaktning på väg att förhandlas. Utgångspunkten är att fiberägaren vill tillämpa alternativ schaktmetod som skulle underlätta fiberdragningen och på så sätt göra tidigare olönsamma delar av kommunen intressanta att etablera sig i. Enligt Huddinges bredbandsstrategi ska kommunen vara öppen och flexibel inför nya tekniker och anläggningsmetoder på bredbandsområdet så följaktligen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inlett diskussioner med Skanova/Telia om ett nytt avtal. Samtidigt är det viktigt att kommunen försäkrar sig om kvaliteten på den alternativa schaktmetoden och ska därför studera dess tillämpning i en närliggande kommun där Skanova/Telia använder metoden i fråga. Under 2013 påbörjade Skanova/Telia utbyggnad av sitt fibernät i områdena Myrängen, Segeltorp och Solgård. Fiberägaren har sedan dess även påbörjat 1 I PTS uppföljningar, liksom i denna, tolkar man begreppet andel av hushållen som synonymt med andel av befolkningen och det är också det senare man mäter. 4

10 utbyggnad av nätet i Smista, Stuvsta, Fullersta och Kästa. Ambitionen är att få med så många hushåll som möjligt och arbete med ytterligare utbyggnad kommer att fortsätta. Områden med begränsad tillgång till fast bredband och hög överföringshastighet i kommunen är Lissma och Mellansjö, som i dagsläget enbart har bredband via ADSL (kopparbaserat telenät) eller mobilt bredband. Under 2014 kommer dock Skanova/Telia att börja etablera ett stomnät i de östra delarna av kommunen. Områden som berörs är Svartvik/Mellansjö, Skogås/Länna, Fållan och Stortorp. 3.2 Tillgång till bredband i siffror Post och telestyrelsen (PTS) gör årligen en bredbandskartläggning för Sverige. 2 Kartläggningen från 2011, som redovisades i samband med framtagandet av bredbandsstrategin, visade att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun hade tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 42 procent hade tillgång till fiberanslutning. 46 procent av befolkningen hade tillgång till en överföringshastighet nedströms om minst 100 Mbit/s. 3 PTS senaste kartläggning för år 2013 visar att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun har tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 52 procent har tillgång till fiberanslutning. 54 procent av befolkningen har tillgång till en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s, vilket är 8 procentenheter mer än vid mätningen 2011 och dryga 3 procentenheter mer jämfört med Vad gäller riket i sin helhet har 54 procent av befolkningen tillgång till en överföringshastighet på 100 Mbit/s. Ökningen sedan 2011 är precis som i Huddinge knappa 8 procentenheter. Ser man på genomsnittet för Stockholms län har år 2013 en större andel av befolkningen 76 procent tillgång till bredband med en överföringshastighet på 100 Mbit/s, men ökningen sedan 2011 har skett i samma takt som i Huddinge. Variationen bland kommunerna i Stockholms län rörande tillgången år 2013 till överföringshastigheten i fråga är dock stor; från Ekerös 22 procent till Solnas 96 procent. 3.3 Mobilt bredband Användningen av mobilt bredband har ökat markant under det senaste året och kommer fortsätta att göra det då det finns höga förväntningar på den nya generationens bredbandsnät LTE (Long Term Evolution) eller 4G. Bredbandsleverantörerna lovar på sikt överföringskapaciteter på 100 Mbit/s och faktum är att TeliaSonera redan idag anger, efter den utbyggnad av basstationer som gjordes hösten 2012 på ett antal platser i Huddinge, att man i stora delar av kommunen kan leverera en teoretisk maxhastighet - den hastighet som kan uppnås under optimala mottagningsförhållanden på 80 Mbit/s. Den normala hastigheten är dock betydligt lägre och beror på hur långt från bassationen man befinner sig och hur många andra som är uppkopplade mot samma mast. 2 Ett dilemma både för regeringen och de kommuner som antagit en bredbandsstrategi är att man ofta har som mål att en viss andel av befolkningen/hushållen och företagen ska ha tillgång till en viss överföringshastighet vid en viss tidpunkt. Men PTS gör ingen årlig kartläggning av företags tillgång specifikt, utan använder istället i sin kartläggning begreppet arbetsställe som inte är synonymt med företag och därför kan man inte i denna kartläggning specifikt uttala sig om företagen mer än att det är troligt att de följer den allmänna trenden för befolkningen. 3 När överföringshastigheter redovisas i det följande avses alltid nedströms. 5

11 PTS, en mer objektiv källa, anger att det inte finns en given kapacitet med LTE, men att överföringen vanligtvis varierar mellan 10 Mbit/s - 30 Mbit/s och fortfarande har en bit kvar till de högre hastigheterna. I storstäderna anses överföringshastigheterna vara bättre, även om det är svårt att få fram systematiska (och opartiska) mätningar som bekräftar det. Som namnet avslöjar - LTE (Long Term Evolution) är tekniken tänkt att utvecklas över tid och experter inom området anser att tekniska uppgraderingar och utbyggnad av 4G-nätet innebär att överföringshastigheten kontinuerligt kommer att öka och att man inom en inte alltför avlägsen framtid kan uppnå hastigheter på runt 300 Mbit/s då tekniken utvecklas (LTE Advanced). 4 Det mobila bredbandsnätet ska emellertid i första hand betraktas som ett komplement till fasta fiberanslutningar där enbart ändutrustningen på kabeln sätter gränser för kapaciteten. Dessutom förutsätter den mobila utbyggnaden att fiber dras till basstationerna. 3.4 Samspel mellan bredbandstekniker förbättrar tillgången Det finns en tendens att i strategier och uppföljningar renodla de olika tekniska lösningarna och se dem som från varandra isolerade företeelser, men i realiteten samspelar de olika bredbandstekniker i det dagliga användandet. Mobila terminaler använder 3G eller 4G (LTE) men kopplar över till WiFi (trådlöst) när ett känt nätverk finns tillgängligt. Det finns en stor mängd modem och routrar, både fasta och mobila, som kombinerar 3G, 4G och olika WiFi-standarder. Användningen av WiFi i hemmet och på företaget för uppkoppling av mobiltelefoner, surfplattor och datorer blir allt vanligare och fördelarna är många. Inomhustäckningen är bättre och det finns inget behov av att köpa flera bredbandsabonnemang. Det ger även fördelar för mobilnätet med minskad belastning för basstationen när antalet samtidiga användare blir färre. WiFi används också mer och mer på offentliga platser för att erbjuda bredband till användare av mobiler och surfplattor. Syftet är att inte lasta ner mobilnäten när många användare finns i samma mobilcell. Exempelvis används WiFi i resecentra, shoppingcentra, restauranger, klubbar, bibliotek och andra offentliga byggnader Tendenser och trender 4.1 Sveriges Kommuner och Landsting blickar framåt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har kontaktats i syfte att utröna hur de ser på den framtida utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. SKL konstaterar att cirka två tredjedelar av Sveriges kommuner har valt att investera i fiberinfrastruktur. SKL anser att kommunen genom att bygga utifrån samhällets behov och inte utifrån efterfrågan kan göra en bredare bredbandsutbyggnad än vad marknaden klarar av. Eftersom marknaden ofta väljer att bygga ut i de mest lönsamma områdena och lämnar landsbygd och glesbygd utanför är det är svårt för kommuner att vänta på 4 Telekom idag.se den 5 maj 2012 m.fl. 5 Hela rubriken bygger på en rapport från Stelacon: Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål trådlösa bredbandsteknikers betydelse skriven för Bredbandsforum Augusti

12 att externa aktörer ska tillgodose hela kommunens bredbandsbehov och att kommunerna därför kan behöva ha en mer aktiv roll framöver. Jämfört med tidigare ställningstaganden är detta en revidering. Tron på att marknaden ska kunna tillhandahålla bredband på kommersiell basis har tonats ned och nu understryks istället att fibernäten har blivit en gemensam angelägenhet och därför måste hanteras som annan samhällsbärande infrastruktur. Som en följd bör bredbandsutbyggnad vara ett prioriterat område, men då utbyggnaden på landsbygden går trögt, på grund av dålig företagsekonomisk lönsamhet för de externa aktörerna och begränsade resurser hos kommunerna, måste staten ta ett större ansvar för att den kommer till stånd. 4.2 Allmän utveckling En given slutsats, efter att ha studerat regeringens bredbandsstrategi, uppföljningar av PTS och olika konsultrapporter, är svårigheten att förutsäga utvecklingen inom bredbandsområdet. Exempelvis är regeringens mål för överföringshastigheter, som sattes upp med hjälp av bästa tänkbara kompetens, redan passerade eller på väg att passeras tillföljd av en snabb teknisk utveckling. 6 Att allt fler invånare får tillgång till en allt högre överföringshastighet beror bland annat på följande: Marknaden, men även offentliga aktörer, bygger ut fibernätet där i stort sett endast den tekniska utrustningen på kablarna sätter gränser för överföringshastigheten. Nya investeringar och innovationer gör att redan befintliga nätverk kan uppgraderas och ge snabbare överföring. Exempelvis antas kabel-tv nätet (koaxialkabel) kunna nå 100 Mbit/s när det uppgraderas till Docsis 3.0. Utbyggnaden av mobilnätet LTE 4G och det kommande LTE Advanced gör att överföringshastigheten för mobila bredband ständigt ökar och PTS gör bedömningen att det kommer att bidra till att målet 100 Mbit/s år 2020 i regeringens bredbandsstrategi nås. WiFi används mer och mer i resecentra, shoppingcentra, bibliotek, offentliga byggnader etc. för att erbjuda bredband till användare av mobiler och surfplattor. 4.3 Bredbandsutvecklingen i Huddinge kommun Av Huddinges befolkning har 54 procent tillgång till en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s, vilket är 8 procentenheter mer än vid mätningen 2011 och dryga 3 procentenheter mer än Emellertid är det fortfarande långt kvar till de 90 procent av befolkningen som enligt kommunens bredbandsstrategi ska ha tillgång till den överföringskapaciteten Ett delmål i regeringens bredbandsstrategi som redan uppfylldes var att 40 procent av befolkningen skulle ha tillgång till bredband med ovan nämnda hastighet år De flesta kunniga inom området tror också att regeringens mål för 2020 kommer att nås i förtid. Detta kan vara skälet till att bredbandspolitiken numera allt oftare anges ha ett något mer oprecist och relativt mål: Sverige ska ha bredband i världsklass. 7

13 Avseende utbyggnaden av fibernätet och de pågående förhandlingarna med Skanova/Telia om ett tilläggsavtal till markavtalet rörande schaktning finns förhoppningen att nya anläggningsmetoder ska göra det möjligt att ge allt fler tillgång till höga överföringshastigheter till en överkomlig kostnad. Utrullningen av ny fiber är viktig då den potentiella överföringshastigheten är störst med den bredbandstekniken, men utbyggnaden kan inte ensam åstadkomma att målet om att 90 procent av hushållen och företagen har tillgång till en överföringshastighet om 100 Mbit/s år 2016 nås. Huddinges befolkning kan dock genom ett abonnemang få tillgång till det mobila bredbandsnätet LTE 4G som sedan något år tillbaka täcker hela kommunen. I dagsläget klarar inte den tekniken av att leverera 100 Mbit/s, men en utveckling av tjänsten sker kontinuerligt och kapaciteten kommer att öka och kommunstyrelsens förvaltning anser att det är takten på utvecklingen av det mobila bredbandet som kommer att bestämma huruvida Huddinge kommun når bredbandsstrategins mål för 2016 eller inte. 8

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Bredbandsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00

Bredbandsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00 Bredbandsstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00 Bredbandsstrategi Gagnefs kommun 2 (15) 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Organisation 3 1.4 Målgrupper 3 2 Om bredband

Läs mer

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-09-04 Ks/2015:103 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Motion från Paul Brännlund (SD)

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Bandbreddskrävande tjänster utan särskild kostnad för staden eller mottagaren

Bandbreddskrävande tjänster utan särskild kostnad för staden eller mottagaren PM 2008: RI (Dnr 035-3361/2007) Bandbreddskrävande tjänster utan särskild kostnad för staden eller mottagaren Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stadsledningskontorets utredning

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för att ge invånare och besökare tillgång till kostnadsfri uppkoppling med hjälp av wifi på centrala platser i kommunen

Utredning av förutsättningarna för att ge invånare och besökare tillgång till kostnadsfri uppkoppling med hjälp av wifi på centrala platser i kommunen 2015-03-09 KS-2014/982.109 1 (8) HANDLÄGGARE Hedman, Malin Malin.Hedman@huddinge.se Kommunstyrelsen Utredning av förutsättningarna för att ge invånare och besökare tillgång till kostnadsfri uppkoppling

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening Varför fiber? Fiber är framtidssäker för Internet, telefon, TV och en rad samhällstjänster bland annat larm och tjänster för vård i hemmet. Fiber har mycket hög kapacitet. Möjliggör att olika tjänster

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Region Hallands synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Region Hallands synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 1(5) Datum Diarienummer 2016-09-20 RS150307 PTS Konkurrensavdelningen Gemensamma_principer@pts.se Region Hallands synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Post- och telestyrelsen

Läs mer