Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken"

Transkript

1 Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken 25 december 2011 kl 18:29, uppdaterad: 27 december 2011 kl 14:01BRÄNNPUNKT ELPRISER När elen nu blivit radikalt dyrare i södra Sverige, driver det industri och produktion utomlands. I och med uppdelningen i geografiska områden har vi nu övergett vår nationella energipolitik. Detta bör snarast ändras, skriver debattörerna Jan Rejdnell och Eric Anderzon. Vi har nått till en gräns där den höga elskatten slår ut arbetstillfällen och driver produktionsindustrin utomlands. Jan Rejdnell och Eric Anderszon Sedan 1 november är Sverige indelat i fyra geografiska områden vad gäller el. Det är en nyordning som får stora konsekvenser. Bara under november månad betalade konsumenterna i elområde 3+4 (mellersta och södra Sverige) in kronor till Svenska Kraftnät för att bygga om flaskhalsarna i stomelnätet. Fram till årsskiftet 2014/2015 kommer över 8 miljarder betalas in extra av konsumenterna. Självklart måste flaskhalsarna i elnäten byggas om för att transportera el från norra till södra Sverige, men nu måste konsumenterna återigen betala för att staten planerat illa och ta konsekvenserna av nedmonteringen av Barsebäck. Flaskhalsarna i elnäten borde ha byggts om redan för tio år sedan då man var i färd med att stänga ned hela Barsebäck. Nu kostar det extra. Generaldirektör Mikael Odenberg anser det rimligt att konsumenterna får betala för ombyggnationen av elnäten. Det är en självklarhet men vad Odenberg och ansvariga politiker glömmer bort att berätta är att konsumenterna får betala flera gånger om för elproduktionen och dess infrastruktur. När Tankesmedjan Liberalerna räknat på skatter, avgifter och moms visar det sig att privatpersoner får lägga två tredjedelar i skatt av det totala elpriset. Skatten ökar dessutom varje år med moms ovanpå det totala priset skatt på skatten. Elen är en stor intäktskälla för staten. Först en rejäl skatt sedan skall ombyggnationer betalas. Det är dags att sänka elskatten i södra och mellersta Sverige! Vi har nått till en gräns där den höga elskatten slår ut arbetstillfällen och driver produktionsindustrin utomlands. Effekterna av en högskattepolitik på elen får nu sina konsekvenser. I en inbromsande ekonomi tar staten in drygt 8 miljarder extra för att bygga om elnäten fram till Samtidigt höjer man skatten på elpriset och godkänner högre taxor på 8 procent från elproducenterna. Ovanpå på detta läggs momsen. Detta slår ut industrier i södra Sverige. De flyttar söderut och inte till Norrland som EU-kommissionen tycks tro. Sättet att sänka den totala elkonsumtionen i södra Sverige är effektivt men inte produktivt för landet. Den nationella energipolitiken har övergivits i och med att elhandelsområdena infördes. I praktiken har den svenska energipolitiken blivit internationellt anpassad.

2 Man kan enkelt beskriva det som att Sverige i dag består av fyra geografiska zoner som skall bära sina egna kostnader för att producera el. Med ett stort elunderskott i södra Sverige, som idag motsvarar tre Barsebäcksproduktioner, kommer elen att bli lika dyr som i Danmark. När Tyskland nu söker nya produktionsformer för elen än den kärnkraft som levereras av de 17 kärnkraftverk som finns i dag kommer Sverige vara med och leverera el från Sverige. Att detta får konsekvenser vet elkonsumenterna i södra Sverige. Hela 30 procent av den el som tillförs Elområde 4 blev vidareexporterad till utlandet under november månad. Detta sker samtidigt som man har kvar flaskhalsarna fram till 2014/15. Priset på el går upp i södra Sverige. Nationella tveksamheter till kärnkraft ter sig i dag närmast marginella då danskarna och tyskar köper svensk kärnkraftsel och Mellansverige köper finsk dito. Vi är i en marknadssituation där man handlar el på Nord pool-börsen. Den finska kärnkraften byggs ut och kommer att bli en exportprodukt till Sverige. I mitten av december invigdes en ny kraftkabel mellan Finland och Sverige. Inbjudan att investera i finsk kärnkraft har skickats till en rad svenska norrlandskommuner. Riksdagen och regeringen har ambitionen att tolvdubbla vindkraften från 2009 till Vindkraften är inte hela lösningen! När vindkraften står still behövs stabil kraftkälla som ersätter bortfallet. Den osäkra produktionen av elkraft från vindkraftverken leder till volatilitet av priserna på spotmarknaden och driver upp priserna. Det märktes tydligt under två veckor i november då vindkraftverken stod stilla i Danmark. Spotpriserna på terminsmarkanden i elhandelsområde 4 gick upp kraftigt. När det är vindstilla behövs säker produktionskälla som snabbt ersätter de stillastående vindkraftverken. JAN REJDNELL Tankesmedjan Liberalerna ERIC ANDERZON Svenska Elnätsupproret GGV Kommentarer från skilda bloggare: onsdagen den 14:e december 2011

3 Nya elområden i Sverige från 1 november idiokrati eller...? Då hälsas ytterligre en Folkpartistisk gästbloggare välkommen. Denna gång är det Marcus Zadenius som skriver om den oerhört angelägna frågan om elområden. En mycket intressant blogg. Välkommen Marcus! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Nya elområden i Sverige från 1 november idiokrati eller...? Svenska Kraftnät* införde 4 nya elområden i Sverige från 1 november Införandet av dessa elområden har upprört många och mött stor kritik men få känner till bakgrunden till detta genomförande. Sommaren 2009 påbörjade EU-kommission en undersökning av den kritik som Danmark hade riktat mot Svenska Kraftnät för import- och exportbegränsningar eftersom de inte erhållit samma elpris som skåningarna. Vid höga effektuttag i Sverige har exporten till företrädesvis Danmark men även till Norge begränsats, vilket strider mot EUs regler om fri handel mellan medlemsländer. EU-kommissionen menar att Svenska Kraftnät gynnar svenska elkunder framför andra kunder i EU. För en privatperson är detta obegripligt. Vi har investerat i elproduktion och jag anser att vi första hand skall gynna våra egna elkunder. Skulle det sedan bli någon el över kan vi exportera detta. För att gå kommissionen till mötes tog Svenska Kraftnät fram ett förslag om att dela in Sverige i fyra elområden. Med förlaget undanröjde men problematiken med exportbegränsningar. Förslaget godkändes av EU-kommissionen den 14 april Jag tycker det är anmärkningsvärt att Svenska Kraftnät böjde sig för EUs krav utan minsta strid.

4 Indelningen i 4 elområden är mycket märklig. Jag ställer mig mycket frågande till hur man kom fram till denna indelning. Frågorna är många: Vilket underlag har man haft? Har indelningen gått ut på remiss? Har våra politiker blivit informerade? Helt klart har man gynnat storstadsregionerna i Stockholm och Göteborg. Genom att dra gränserna söder om kärnkraftverken i Ringhals (Varberg) och Simpevarp (Oskarshamn). Dessutom har man sett till att verken i Forsmark har hamnat i samma elområde. Studerar man kartan ser man hur märklig indelningen är. Med andra ord har man sett till att alla Sveriges kärnkraftverk har hamnat i samma elområde. Tror inte det är fråga om en tillfällighet! Man kan nästan se hur noga man har varit att placera alla kärnkraftverken i SE3. Med placeringen av kärnkraftverken i SE3 har detta område i stort sett samma elproduktion som SE1 och 2. Skulle man dra gränserna så att ett eller flera kärnkraftverk hamnade i SE4 vilket är naturligt skulle Stockholm få samma taxa som SE4. Var en kan säkert räkna ut att proteststormen då blivit stor. Görans alternativa blogg En social-liberal blogg med syfte att beskriva möjliga lösningar inom energi, miljö och samhälle. Det är viktigt att miljödebatten är grundad på beprövad vetenskap, logik och satt i ett globalt perspektiv. måndag, december 26, 2011 Sverige har övergett den nationella energipolitiken De höga elpriserna slår ut allt fler svenska företag. Då Sverige är oerhört exportberoende för att hålla en hög levnadsstandard och klara arbetslösa, behöver Sverige tillgång till hyfsat billig energi. Den senaste internationella varianten är att företag i södra Sverige skall betala mer i avgift än företag längre norrut. Det är i stort det enda EU åstadkommit de senaste åren inom energiområdet. Samtidigt tillåts Tyskland m fl länder att expandera sina koldioxidutsläpp. Att lämna EU ganska omgående torde vara ytterst lönsamt för den svenska industrins konkurrenskraft på den internationella marknaden. Vi kan dra utmärkt lärdom av Norge och Schweiz, som står utanför unionen!

5 En riktigt bra regeringen skulle naturligtvis ändra på detta. EU kan ju fortfarande bara komma med rekommendationer typ raka bananer eller idiotiska nya lampor som ökar kvicksilverhalten i naturen. När gjorde EU något riktigt bra överhuvudtaget? Anders Borg säger att Sverige står starkt. Vi har inga problem med någonting. Industrin, som vi lever på går hur bra som helst! F-n trott sa Rellingen. Vi får väl se om ett halvår. I varje fall har Riksbanken sänkt reporäntan,, vilket vissa banker som Swedbank och SEB fortfarande inte tycks ha märkt! Länge leve den goda, korrekta och sanningsenliga informationen! Fler börjar vittna om elhaveriet i Sydsverige by Jonny Fagerström Fler debattörer börjar nu träda fram för att vittna om elhaveriet i Sydsverige i samband med inrättandet av de nya elområdena. På SvD Brännpunkt skriver tankesmedjan Liberalerna och företrädare för Elnätsupproret om konsekvenserna av nedläggningen av Barsebäck, vindkraftshaveriet och den uteblivna elnätsutbyggnaden och om hur detta påverkar elpriserna och företagen. Debatten följer i spåren av debattartiklarna av undertecknad, P-O Eriksson och Björn Törnvall som publicerats i flera Sydsvenska tidningar bla Hallands Nyheter och Trelleborgs Allehanda under hösten. Förhoppningsvis har vi bidragit med en tillnyktring i den gröna omställningen.

De ekonomiska effekterna av elhandelsområdenas införande

De ekonomiska effekterna av elhandelsområdenas införande De ekonomiska effekterna av elhandelsområdenas införande Av Jan Rejdnell & Per Pettersson En rapport som lyfter fram såväl historiska som dagsaktuella beskattningar av elproduktionen och elkonsumtionen

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Skriftlig respons på CEER 2020 vision for Europe s energy customer, A discussion paper, Ref: C12-SC-02-04, 24 April 2012

Skriftlig respons på CEER 2020 vision for Europe s energy customer, A discussion paper, Ref: C12-SC-02-04, 24 April 2012 Skriftlig respons på CEER 2020 vision for Europe s energy customer, A discussion paper, Ref: C12-SC-02-04, 24 April 2012 Vill inleda med att Svenska Elnätsupproret är en, av rådande orimligheter på den

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Går det att göra något åt de höga elpriserna?

Går det att göra något åt de höga elpriserna? Går det att göra något åt de höga elpriserna? nr 2 2007 årgång 35 Elpriserna har under året höjts mycket kraftigt. Principen om prissättning av el efter dess marginalkostnader har därför ifrågasatts. En

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 Efter att medierna presenterat rubriker som att "kärnkraften på väg att slå produktionsrekord", kom regeringens ödesdigra

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

Björn Carlén Målare och grafiker

Björn Carlén Målare och grafiker Björn Carlén Målare och grafiker carlen.bjorn@telia.com Nolbygatan 5 662 33 Åmål, Sweden Tfn 46(0)532-141 91 / 0708-35 08 31 www.bjorn-carlen.se Dalslandskommunernas kommunalförbund Dalsland Center 464

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Vår syn på vindkraften

Vår syn på vindkraften Vår syn på vindkraften 2013-04-30 Föreningen Svenskt Landskapsskydd 1. Allmänna synpunkter på vindkraften 1.1 Vindkraften och landskapet Våra politiker, myndigheter och även aktörer inom vindkraftsindustrin

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer