meddelad i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-12-08 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Agnetha Hilding Qvarnström Åklagarkammaren för Säkerhetsmål Tilltalad MOHAMOUD Jama, Hammarkulletorget 58 3trlgh Angered Offentlig försvarare: Advokat Richard Backenroth Swedbergs Advokatbyrå HB Packhusplatsen Göteborg SLUT Begångna brott Stämpling till terroristbrott Lagrum 2 och 4 lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt 23 kap 2 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 4 år Andra lagrum som åberopas 23 kap 2 3 st brottsbalken Häktning m.m. Mohamoud Jama ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 Ersättning 1. Advokaten Richard Backenroth tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 300 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 Mål nr meddelad i Göteborg 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Agnetha Hilding Qvarnström Åklagarkammaren för Säkerhetsmål Tilltalad BILLÉ Ilias Mohamed, c/o Abrar Pailot Mohamed Vimmerbyplan 14 3tr Spånga Offentlig försvarare: Advokat Johan Eriksson Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm SLUT Begångna brott Stämpling till terroristbrott Lagrum 2 och 4 lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt 23 kap 2 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 4 år Andra lagrum som åberopas 23 kap 2 3 st brottsbalken Häktning m.m. Billé Ilias Mohamed ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 4 Ersättning 1. Advokaten Johan Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 5 SAMMANFATTNING Al-Shabaab är en terrororganisation var syfte är att med våld åstadkomma att Somalia blir en islamsk stat som lyder under sharialagar. Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed är anhängare av al-shabaab och de sympatiserar starkt med denna organisation och dess syften. De har, var för sig, under den tid åklagaren påstått åtagit sig och i samråd med annan företrädare för al-shabaab beslutat att utföra terroristbrott, dvs. mord, grov misshandel, grov skadegörelse och grov allmänfarlig ödeläggelse. Detta skulle ske genom självmordsattentat med omfattande förödelse avseende människor och egendom. Deras gärningar skulle, om de fullbordades, allvarligt kunnat skada staten Somalia och/eller de mellanstatliga organisationerna FN och Afrikanska unionen, vilka båda är verksamma i Somalia. Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohameds avsikter med gärningen ett led i al-shabaabs syften har varit att injaga allvarlig fruktan hos den somaliska befolkningen, otillbörligt tvinga de mellanstatliga organisationerna att vidta eller avstå från att vidta åtgärder, och allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i Somalia. Genom sina åtaganden har de eftersom faran för brottets fullbordan inte varit ringa gjort sig skyldiga till stämpling till terroristbrott. Eftersom de genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och eftersom brottet om det hade fullbordats hade inneburit fara för landet Somalias säkerhet, för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet är straffvärdet för var och en av dem fängelse i fyra år. Med hänsyn härtill kan inte någon annan påföljd än fängelse komma ifråga, och fängelsestraffet ska bestämmas i överensstämmelse med brottets straffvärde, dvs. till fängelse i fyra år. Eftersom det finns risk att de på fri fot avviker och dessutom gör sig skyldiga till fortsatt brottslighet ska de stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot dem.

6 6 YRKANDEN, M.M. Åklagaren har yrkat att tingsrätten ska döma Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed för stämpling till terroristbrott enligt följande gärningsbeskrivning. Al-Shabaab är en organisation som har sitt ursprung i Förbundet för islamska domstolarna. Organisationen bildades 2006 och är verksam i Somalia med mål att ta över makten i Somalia och upprätta ett styre byggt på strikt tolkning av islam och sharialagarna. Al-Shabaab är sedan 2008 av USA, år 2009 av Australien samt år 2010 av Kanada och Storbritannien ansedd som terroristorganisation. Därtill är organisationen uppförd på den förteckning över organisationer som ska omfattas av restriktiva åtgärder i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution Denna resolution är implementerad inom EU genom en rådsförordning 356/2010. I januari 2007 etablerades AMISOM (African Union Mission in Somalia), Afrikanska unionens tredje fredsbevarande insats. AMISOM, vilka agerar på FN:s uppdrag, och vars fredsbevarande styrka med soldater från afrikanska grannländer, ska verka för en stabil och säker situation i Somalia. Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed är anhängare till al-shabaab och sympatiserar starkt med denna organisation. De har, Mohamoud Jama under januari - mars 2009 i Göteborg och i Stockholm, Billé Ilias Mohamed under tiden 23 januari april 2010 i Stockholm, åtagit sig och i samråd med annan det vill säga företrädare för al-shabaab beslutat att utföra terroristbrott, det vill säga 1. mord beröva annan livet 2. grov misshandel tillfoga annan svår kroppsskada 3. grov skadegörelse skada egendom till men för annans rätt och med synnerlig fara för annans liv 4. allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott åstadkomma explosion med fara för annans liv och omfattande förstörelse av annans egendom

7 7 genom att utföra självmordsattentat med omfattande förödelse avseende människor och egendom. Gärningen kan allvarligt skada staten Somalia och / eller de mellanstatliga organisationerna Förenta nationerna och Afrikanska unionen, vilka båda är verksamma i Somalia. Mohamoud Jamas och Billé Ilias Mohameds avsikter med gärningen har varit att 1. injaga allvarlig fruktan hos den somaliska befolkningen 2. otillbörligen tvinga de mellanstatliga organisationerna att vidta eller avstå från att vidta en viss åtgärd 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i Somalia. Faran för brottets fullbordan har inte varit ringa. Åklagaren har åberopat 2 och 4 lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt 23 kap. 2 brottsbalken. Mohamoud Jama har förnekat brott. Billé Ilias Mohamed har förnekat brott. FRIHETSBERÖVANDEN Mohamoud Jama har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från den 18 maj 2010.

8 8 Billé Ilias Mohamed har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från den 22 juni ÅKLAGARENS SAKFRAMSTÄLLNING Personbeskrivningar Mohamoud Jama Mohamoud Jama är 23 år gammal. Han är gift och har ett barn, samt ett till på väg. Han är född i Jeddah i Saudiarabien och har kommit till Sverige Han har blivit svensk medborgare Han har rest från Sverige till Somalia den 11 mars 2009 och återvänt till Sverige den 25 mars Billé Ilias Mohamed Billé Ilias Mohamed är 26 år gammal. Han är gift och har ett barn. Han är född i Somalia och har kommit till Sverige Han har blivit svensk medborgare Han har den 25 april 2010 anlänt till Somalia och återvänt till Sverige den 12 november Yassin Ismael Ahmed Yassin Ismael Ahmed är född den 10 januari 1979 i Kismayo, Somalia. Han har invandrat till Sverige 1994 och blivit svensk medborgare Han är även känd under namnen Yassin Yare och Yahye. Han är gift med Dego Koshin Hassan, som även kallas Deeqa. Yassin Ismael Ahmed har varit verksam som ungdomsledare vid Rinkebymoskéns ungdomsgård, Kreativhuset, i Rinkeby utanför Stockholm. Han har till en början varit en uppskattad frivilligkraft vid ungdomsgården. Någon gång kring mitten av

9 har han emellertid börjat förespråka våldsbejakande islamistiska åsikter. Han har då tvingats avsluta sitt engagemang och har till slut inte varit välkommen till Kreativhuset. Yassin Ismael Ahmed har då på egen hand fortsatt att försöka nå ut med sitt budskap genom att hålla lektioner om sin tolkning av islam och även bjudit in andra personer att hålla föreläsningar. I juli 2008 har han anordnat en konferens om islam i Rinkeby, där över 90 ungdomar har deltagit. Yassin Ismael Ahmed har varit frekvent användare av internetforumet alqimmah.net, en sida som utgjort en väsentlig del av al-shabaabs propagandaapparat och han har där uttryckt våldsbejakande åsikter. Han har bl.a. uppmanat läsarna att svära trohetseden till al-shabaabs högsta ledare, Ahmed Abdi aw Mohamed och har själv svurit denna ed. I slutet av oktober 2008 har Yassin Ismael Ahmed rest till Kenya, varifrån han tagit sig till Somalia, där han numera är bosatt. Flera ungdomar har haft kontakt eller sökt kontakt med Yassin Ismael Ahmed innan de rest till Somalia, bl.a. Shuaib Ali Sheik Mohamed, Ali Yasin Ahmed och Billé Ilias Mohamed. Mohamoud Jama har varit angelägen att komma i kontakt med Yassin Ismael Ahmed när han anlänt till Somalia. Mot denna bakgrund är Yassin Ismael Ahmed sannolikt kontaktperson för svenska medborgare som vill resa till Somalia för att delta i träningsläger och på sikt ansluta sig till al-shabaab. I ett telefonsamtal har Yassin Ismael Ahmed kallat sig Amir almuhajirin, vilket betyder de utländska krigarnas ledare. Att Yassin Ismael Ahmed (i följande telefonsamtal betecknad Y) är stridande och ledare för al-shabaab framgår av telefonsamtal mellan honom på plats i Somalia och en person i Sverige, Ahmed Wasuqe (i följande telefonsamtal betecknad W). Utdrag ur telefonsamtal den 20 februari 2009 kl : Y: Brorsan, jag mår bra berätta, har Ibrahim gave sig iväg till

10 10 W: Brorsan, Ibrahim, har fått lite problem, du vet, de där som håller på trakasera honom, förstås Y: Det stämmer W: Han rest iväg men man skickade tillbaka honom... kommer du ihåg det landet som du landade i? Y: Ja W: Det är detta land som han blev skickades tillbaka, till Sverige sedan rest han till Uganda och skickades tillbaks igen Y: Ok W: Du har inte hört av dig på länge menar jag..finis Y: ja, ja, brorsan jag var ju en situation som var min sista avslutningen W: Mashallah Y: Vi höll 4 veckor, så alhamdulillah, nu är vi specialist W: Mashallah, mashallah Y; så alhamdulillah, vi har gått genom många saker alt. vi har avslutat många saker, så det var det alt. du vet det att snart ska vi börja arbetet/operationen.. det vill säga, snart ska vi sprida Dacwa, inshallah W: Inshallah.. mashallah. Yassin Ismael Ahmed har här berättat för Ahmed Wasuqe att han/de har haft en avslutning, att han nu är specialist och att han har ett uppdrag de ska sprida islam via Dacwa. Med Ibrahim i telefonsamtalet ovan avses för övrigt Billé Ilias Mohamed, vilket kommer att utvecklas nedan.

11 11 Utdrag ur telefonsamtal den 20 februari 2009 kl : W: Inshallah, tala,a.. jag ska ringa dig imorgon, inshallah.. är du tillgänglig imorgon Y: Ja, jag ska vara hemma imorgon, jag ska vila.. just nu har en vecka, att vila och därefter ska man ge in sig vad man har planerat, inshallah.. alhamdulillah, just nu har allting avslutat för oss... bror det som är viktigt för mig är den där "projektor?" vad heter den, extern HD? W: Ja Y: Så skicka den där till mig.. jag skulle uppskatta, och den ska vara "full".. dessutom ska du titta på "böckerna" lära böckerna, böckerna av Sh. Yusuf Macieris böcker W: Inshallah Y: Jag ska även ge dig övriga nyheterna imorgon...är den mannen, vår vän finns där? W: Vilken man? Y: Mannen Ibrahim W: Ja, Ibrahim finns ja Y: De har ingenting med honom nu va? W: Nej, de har ingenting med honom.. de kallar honom bara fram och tillbaka Y: Nej, brodern har inte ringt mig.. min telefon var avstängde de här dagarna.. den har legat, det stället.. eftersom vi befann oss i "Skogen"

12 12 Jungeln och i skogen är den avstängde... så den där brodern... det var en annan bror som har ringt mig... Känner du till, alt. Kommer du ihåg en gång tidigare när vi kom till "GBG" en bror som ställde sig upp och sa att man ska vara gud fruktig, som var tysst låten.. min vän och din vän? W: ja, ja Y: Den där mannen har ringt mig.. den där kvällen, du var ju med, eller hur? W: Ja,ja jag var med.. jag var närvaro. Yassin Ismael Ahmed har här uppgett till Ahmed Wasuqe att de ska arbeta vidare. Med uttrycket att han har befunnit sig i skogen har Yassin Ismael Ahmed avsett att han befunnit sig på träningsläger. Den Ibrahim de talat om avser Billé Ilias Mohamed. De har även talat om brodern i GBG, med vilken de avsett Mohamoud Jama. Vid tidpunkten för telefonsamtalet har Mohamoud Jama ännu inte rest till Somalia, han har rest först i mars. Av telefonsamtalet framgår att Yassin Ismael Ahmed, som vid tiden för telefonsamtalet befunnit sig i Somalia, känt de tilltalade och att det har varit bekant att de velat åka till Somalia och sammanstråla med Yassin Ismael Ahmed där. Utdrag ur telefonsamtal den 31 mars 2009 kl : Y: Bror, inshallah, försök hitta honom och när träffar honom ring mig.. det är väldig viktig..det behövs detta.. jag skulle informera dig massa andra saker, bland annat att vi ville gå in i ett nytt område... så inshallah ta,ala, ville jag informera dig om detta, alltså vi vill komma in ett nytt område, ett stort område i ett annat land.. W: Inshallah Y: Så det är ett stort ärende som är på väg att hända.. därför så är det viktigt att du ringer mig när du är klar med detta ärende/uppdrag

13 13 W: Inshallah Yassin Ismael Ahmed har här beskrivit verksamhet relaterad till al-shabaab, strider. De har för avsikt att gå in i ett nytt område. Ytterligare telefonsamtal av vilka det framgår att Yassin Ismael Ahmed är aktiv inom al-shabaab har hållits mellan honom och en person i Sverige, Said Sofri (i följande telefonsamtal betecknad S). Utdrag ur telefonsamtal den 10 augusti 2009 kl : Y: jag är skadad min ädelmodig storsinnad broder. S: prisad vare Gud. Y: ja, under elva dagars period. S: må Guds vilja ske, må Gud underlätta dina angelägenheter. Y: amen om Gud vill, det finns några kättare som ville mörda mig. S: aha, har de attackerat stan? Y: ja, de kom in i mitt hem, där var jag, min familj och de andra bröder.. S: prisad vare Gud. Y: de ville mörda mig, jag stoppade de med hjälp av vapen, sen kom skottet.. lätt slag men.. S: utifrån? Y: i ryggen, nej i ryggen. S: prisad vare Gud, det blir bra om Gud vill.

14 14 Y: Jag svär vid Gud, vi känner glädje, må Guds vilja ske, segern är nära, segern är mycket nära S: Prisad vare Gud. Y: Segern kommer, här, nu, det är vi som styr i alla områden till 70% och 80%, sharialagar tillämpas och straffen. S: Prisad vare Gud, du glädjer mig med den här nyheten. Y: Ja, jag svär vid Gud, det är bara palatset kvar, efter presidentpalatset, flygplatsen och hamnen har vi allt, sedan är det klart. S: Är det klart sedan, ha? Y: Det är klart, många bröder dog som martyrer S: Prisad vare Gud. Y: Bland de våran broder. S: Jag vet, jag vet ja. Y: Tack vare Gud. S: Prisad vare Gud, vid Guds namn be för oss min broder. Y: Om Gud vill, jag kommer alltid att be för er. S: Ber för oss min broder. Y: Våran broder, var är han? Abu Abdallah? S: Abu Abdallah, vem är Abu Abdallah? Y: må Guds vilja ske, jag vill informera dig, för några månader sedan kontaktade jag bröder, han, våran broder som bodde på en plats, platsen där han som.. bor, vi gick till den platsen ibland, ett område,

15 15 det är ett område, det finns inga problem, den här brodern hade jag kontaktat, ja sa till honom att vi vill ha hjälp, bröderna vill ha hjälp. S: ja, pris ske Gud. Y: ja. S: alltså ni vill ha hjälp, stämmer det? Y: ja, bröderna här frågade oss, de sa "Amir almuhajirin".. S: ja. Y: bröderna muhajirin har inte.. har mycket lite, de har ingenting och sa:det räcker för oss om bröderna skickar 200$ eller 500 per månad. S: Tack vare Gud allt är bra, du,hur är det med din familj? hur är dina angelägenheter där? Y: Jag mår bra till hundra procent, det finns inte ens..det har inte inträtt..detta liv finns inte i vårat hjärta, i vårat hjärtan finns bara martyrskap, vi alla väntar på. S: Prisad vare Gud,må alla vara förlänade med det.. Y: Ja.. S: Må Guds vilja ske.. må Gud förläna er med martyrskap om Gud vill. Y: Amen, Amen,och må vi få glädje att ta över hela landet från Öst till Väst, Syd till Norr. Yassin Ismael Ahmed har i telefonsamtalet beskrivit att han blivit utsatt för ett attentat. Många bröder har blivit martyrer. Att han är ledare inom al-shabaab framgår av att bröderna kallat honom Amir almuharjin, vilket betyder de

16 16 utländska krigarnas ledare. Enligt Yassin Ismael Ahmed finns det bara martyrskap i deras hjärtan. Han hoppas, precis som al-shabaab, att ta över hela landet. Utdrag ur telefonsamtal den 10 augusti 2009 kl : S: Har jag Yasin med mig? Y: Ja, jag är med dig. Y: Jag finns i ett hus, i ett rum hos bröderna som är skadade. S: Ja, må Guds vilja ske, hur är skadan nu? bra?, känner du dig bra, eller hur? Y: mycket bra, mycket bra, jag känner mig bra till hundra procent, skottet kom in uppe från axeln och kom ut ner från armhålan. S: Tack vare Gud, jag såg honom, den långe från Tensta, han, jag svär vid Gud, Y: Ja S: Han, han alltså blev martyr, vi antar att det blev så. Y: Ja S:Jag svär vid Gud, han avundas. Y: Segern är nära jag svär vid Gud, han var en modig man och han var "murabeth" och han läste koranen först och främst,han gick inte ut till Ribat, han gick inte ut, bröderna brukade säga till honom: kom vi ska gå ut och vila, han sa hela tiden nej, nej, nej, jag vill inte gå ut och vila, jag kom inte hit för att vila, jag kom hit för Jihad.

17 17 S: vid Gud, må Gud skänka dig martyrskap, vid Gud, jag önskar dig martyrskap om Gud vill. Y: amen, amen, må Gud belöna dig väl du också, om Gud vill. I telefonsamtalet har Yassin Ismael Ahmed återigen beskrivit den skada han fått i samband med ett attentat. Det talas om den långe från Tensta som blivit martyr. Den person som avses är Shuaib Ali Sheik Mohamed. Av telefonsamtalet framgår vidare att Shuaib Ali Sheik Mohamed inte velat vila, utan han har kommit till Somalia för jihad. Av den avslutande delen i telefonsamtalet framgår att Yassin Ismael Ahmed vill gå i döden för al-shabaab. Shuaib Ali Sheik Mohamed Shuaib Ali Sheik Mohamed föddes den 20 november 1981 i Kismayo, Somalia. Han har invandrat till Sverige 1992 och blivit svensk medborgare Han har avlidit den 2 juli Shuaib Ali Sheik Mohamed har även varit känd under namnen Uqla och Cuqla. Ett ytterligare alias har varit den långe från Tensta. Den 24 oktober 2008 har Shuaib Ali Sheik Mohamed rest till Nairobi i Kenya för vidare transport till Somalia. På plats i Somalia har han anslutit sig till al-shabaab. Den 2 juli 2009 har Shuaib Ali Sheik Mohamed avlidit. Uppgifter kring hans död har figurerat i svensk och utländsk media. Vissa hemsidor på internet har publicerat bilder på hans döda kropp. Enligt en FN-rapport har han dött i strid för al-shabaab. Billé Ilias Mohamed har under förhör uppgett att Shuaib Ali Sheik Mohamed har dödats av ugandiska styrkor. I ett telefonsamtal med en vän i Sverige den 10 augusti 2010 har Yassin Ismael Ahmed beskrivit Shuaib Ali Sheik Mohamed som en martyr.

18 18 Ali Yasin Ahmed Ali Yasin Ahmed är född den 1 januari 1985 i Mogadishu, Somalia. Han har invandrat till Sverige 1992 och blivit svensk medborgare Den 2 december 2008 har han påbörjat en resa till Somalia. Den 20 februari 2009 har en närstående till honom anmält att han varit försvunnen sedan december Anmälaren har befarat att Ali Yasin Ahmed rest till Somalia för att delta i krig. Det finns endast fragmentariska uppgifter rörande Ali Yasin Ahmeds verksamhet under vistelsen i Somalia. Av uppgifter från hemlig teleavlyssning framgår dock att han tillhör al-shabaab samt att han känner flera namnkunniga medlemmar. Han har bl.a. berättat för Billé Ilias Mohamed att han varit närvarande vid attacken mot al- Shabaabledaren Fuad Mohamed Qalaf och han har uttryckt sin uppskattning för honom. Av de avlyssnade samtalen har vidare framgått att han varit bekant med den man som utfört självmordsattacken mot hotell Shamo. Bakgrund Somalia Somalia är ett land på Afrikas horn med ca 9,5 miljoner invånare. Landet är i huvudsak muslimskt. Somalia har blivit självständigt från Storbritannien och Italien år Under och 80 talen har Somalia, efter en kommunistisk kupp, letts av Siad Barre och landet har då stått Sovjetunionen nära. År 1991 har Said Barre störtats och samma år har Somalias regering fallit samman. Sedan dess har landet präglats, och plågats, av en lång intern maktkamp mellan olika rivaliserande grupper och varit en krigsskådeplats. Dessa konflikter har

19 19 periodvis varit mycket våldsamma och bottnat i olika aktörers klanintressen, politiska maktambitioner och ideologiska motiv. De olika konflikterna har över tiden överlappat varandra. Förenta nationerna (FN) har över tiden haft styrkor på plats i landet, redan i början av 1990 talet har FN antagit en resolution som godkänt närvaro av en FN-styrka i landet. Även Sverige har, inom ramen för FNs arbete, bidragit med hjälp, i form av ett sjukhuskompani under åren I syfte att etablera en effektivt fungerande regering i landet och främja försoning mellan olika grupper, har flera medlings- och förhandlingsförsök genomförts. Detta har skett med internationellt stöd och under perioden har flera försök att nå fred och försoning i landet gjorts. År 2002 har en process med flera förhandlingar inletts. Denna process har slutförts under 2004 och har resulterat i etablerandet av ett parlament, en federal övergångsregering och ett fördrag som ska utgöra grundlag till dess en ny grundlag stiftats och allmänna val hållits. Den federala övergångsregeringen har varit Somalias regering sedan år Den federala övergångsregeringen har emellertid inte lyckats etablera sig i Mogadishu. Under år 2006 har det politiska läget i Somalia förändrats dramatiskt när en koalition av olika islamistiska grupper under namnet Islamska domstolarnas förbund lyckats ta makten i Mogadishu och senare även över stora delar av södra och centrala Somalia. Domstolarna har vunnit stöd hos folket eftersom de lyckats förbättra säkerheten i Mogadishu och eftersom de inte ansetts vara styrda av klanintressen i samma utsträckning som de milisgrupper som tidigare haft kontroll. Runt årsskiftet har etiopiska trupper gått in i Somalia och drivit bort islamisterna från makten. Etiopiens ledare har uppfattat islamisterna som ett hot (Etiopien är i huvudsak ett kristet land). Etiopien har med sin invasion velat stödja den federala övergångsregeringen, vilka befunnit sig i Badioa.

20 20 Det har under åren varit en lång räcka av krig och gränskonflikter mellan Etiopien och Somalia och invasionen har väckt ett utbrett motstånd bland somalierna, inte bara mot Etiopien utan också mot den federala övergångsregeringen vilket tagit sig uttryck i väpnat motstånd. Under januari 2007 har USA ingripit militärt för första gången sedan FN-insatsen på 1990-talet. Vid denna tid, år 2007, har FNs säkerhetsråd antagit en resolution som gett Afrikanska unionen mandat att etablera en fredsstyrka i Somalia, African Union Mission in Somalia (AMISOM), vilken utsatts för motståndsgruppers attacker. Denna styrka skulle bestå av ca soldater, men i juli 2007 hade endast ca soldater anlänt, från Uganda och Burundi. I augusti 2008 har ett avtal, kallat Djibouti-avtalet, förhandlats fram, vilket inneburit att Etiopien dragit sig ur Somalia. Delar av den federala övergångsregeringen och delar av motståndsgrupperna har bildat en ny regering. Djibouti-avtalet har emellertid inte accepterats av alla motståndsgrupper, vilka pekat ut regeringen som fiende. Efter att etiopiska trupper dragit sig tillbaka har de två centrala motståndsgrupperna, al-shabaab och Hizbul Islam, lyckats ta kontroll över stora delar av södra och centrala Somalia, däribland Mogadishu. Under år 2009 har al-shabaab och Hizbul Islam trappat upp sina aktiviteter och genomfört bland annat en storoffensiv mot Mogadishu i syfte att driva bort den federala övergångsregeringen. Försöket misslyckades, mycket tack vare AMISOM. Strider fortgår alltjämt i landet, med varierad intensitet.

21 21 Al-Shabaab I augusti 2006 har uppgifter om al-shabaab (sv. ungdomarna), en ny extremistisk grupp, börjat dyka upp. Gruppen skulle ha sprungit ur de Islamska domstolarnas förbund och bestå av unga människor som i deras namn skulle erhålla militär och ideologisk träning samt utbildning i att tillverka improviserade sprängladdningar, däribland sprängbälten för själmordsattentat. Organisationen har ofta beskrivits som de Islamska domstolarnas förbunds militära gren, men utgör till stor del en egen organisation med en al-qaida inspirerad ideologi. Det förekommer kontakter mellan al-shabaabs och al-qaidas ledare och organisationerna har gemensamma träningsläger. År 2006 har Aden Hasri Ayro varit ledare för al-shabaab. Han har gjort sig känd för att åren varit delaktig i ett antal våldsdåd riktade mot västerlänningar som arbetat för olika hjälporganisationer. Dessa personer har mördats, delvis i syfte att rensa Somalia från icke-islamiska element. Aden Hasri Ayro och andra har utgjort ledargruppen för den grupp som senare skulle komma att kalla sig al-shabaab. I september 2006 hölls ett möte där ledarna talat om en ny fas i kampen kriget skulle fortsätta till dess att islam hade spridits över hela världen. I december 2007 har Sheik Mukhtar Abdirahmrian Abu Zubeir utsetts till organisationens emir. I al-shabaabs ideologi ingår att muslimer kan delas upp i rättrogna och avfällingar där de senare ska straffas med döden. Den federala övergångsregeringen har genomgående pekats ut som en grupp avfällingar. Ett annat inslag i ideologin är att islam behöver rensas, då islam har korrumperats av olika inslag från andra religioner och traditioner. Tankar på ett globalt islamiskt kalifat är ytterligare något

22 22 som är uttryck för organisationens vidare strävanden. Här, återigen, kan inspiration från al-qaida iakttas. Al-Shabaab vill skapa en islamisk stat utan inflytande från otrogna och införa ett styre som bygger på sharialagar. Ett av al-shabaabs främsta mål har varit att driva bort de etiopiska styrkorna från Somalia. När de etiopiska trupperna lämnat Somalia har kampen fortsatt eftersom al-shabaab även velat få slut på FNs och AMISOMs närvaro i landet. Organisationens tillvägagångssätt för att uppnå sina mål är våldshandlingar. Självmordsattentat är ett av de sätt al-shabaab för sin kamp på. Denna typ av attentat sägs utföras av extrema islamister med utbildning i bl.a. Afghanistan. I september 2007 har det första självmordsattentatet ägt rum i Somalia som kunnat kopplas till al-shabaab, i Badoia. Därefter har det utförts en räcka med attentat. I januari 2007 har de Islamiska domstolarnas förbund fallit. Al-Shabaab har då dragit sig tillbaka och skingrats, men beslutsstrukturen har hållits intakt och ett byte av taktik har planerats, till ett genomförande av olika attentat med sprängladdningar och riktade mord. Al-Shabaab får sägas ha stöd hos stora delar av den somaliska befolkningen, både i Somalia och i utlandet, eftersom somalier ogillar etiopisk närvaro i landet. De metoder al-shabaab använder för att sprida sin ideologi och sitt budskap på och för att uppmuntra anhängare att delta i kampen är bl.a. propagandafilmer med tydliga uttalanden, filmer med och om martyrer samt information på deras egen hemsida alqimmah.net. Att denna hemsida är kopplad till al-shabaab framgår av en FN-rapport från den 10 mars 2010 angående Somalia och Eritrea.

23 23 På alqimmah.net har bl.a. publicerats följande uttalande från en ledare inom al- Qaida. The crusader invading Ethiopian forces are violating the Islamic land of dear Somalia I am urging the Islamic nation in Somalia to be steadfast in this crusader battlefield, which America, its allies, and the United Nations are waging against Islam and Muslims. På hemsidan kan tas del av uppmaningar, föreläsningar och uttalanden kopplade till al-shabaab. Den intresserade kan även få tips om olika filmer. Enligt en bedömning finns en grupp av flera hundra utländska stridande som anslutit sig till al-shabaab. Dessa går under beteckningen Muharjirin, vilket är arabiska för migranter. Dessa personer kan vara kenyaner, tjetjener, pakistanier och tanzanier, men även personer från Danmark, Sverige, Storbritannien och USA. Flera utlänningar har också fått ledande positioner i organisationen. I flera länder, bl.a. USA, Kanada, Australien och Sverige, har uppmärksammats hur unga personer rest för att ansluta sig till al-shabaab. Exempel på attentat som utförts av al-shabaab Under år 2008 Den 6 februari två explosioner i Bosaso, Puntland. Attentatet har orsakat 20 döda och ca 100 skadade, flertalet har varit etiopiska flyktingar som samlats i stadens hamn för att ta sig vidare till Jemen, samt etiopiska soldater. I området har många etiopiska soldater brukat samlas. Al-Shabaab har tagit på sig dådet och sagt att motiven för attacken varit att varna administrationen i Puntland för att samarbeta med Etiopien.

24 24 Den augusti flera personer har dödats i Mogadishu, bl.a. sju ugandiska fredsbevarande soldater och fem etiopiska soldater. Den 29 oktober en bil preparerad med sprängmedel har körts rakt in i Etiopiens ambassad i Hargesia, Somaliland. Samtidigt har självmordsattentat genomförts mot presidentpalatset och FNs utvecklingsprograms kontor i Hargesia. Omkring 30 personer har avlidit. Mycket pekar på att al-shabaab legat bakom attentaten. Under år 2009 Den 22 februari en bilbombsattack har utförts mot AMISOMs militärbas i Mogadishu. Elva burundiska fredsbevarande soldater har dödats och 15 har skadats. Al-Shabaab har tagit på sig attentatet. Den 18 juni ett självmordsattentat har utförts i Beledweyne mot den somaliska ministern för inrikes säkerhet, tidigare ambassadör i Etiopien. Omkring 35 människor har avlidit. Al-Shabaab har tagit på sig attentatet. Den 18 september attentatsmän har kört två FN-markerade fordon preparerade med sprängladdningar genom entrén till AMISOMs högkvarter i Mogadishu. Attentatet har dödat fyra civila och 17 AMISOM-soldater. Omkring 40 personer har skadats. Al-Shabaab har tagit på sig attentatet. Den 3 december under en examensceremoni för universitetsstudenter på ett hotell i Mogadishu har en sprängladdning detonerat, vilken dödat 24 personer. Det har rört sig om ett självmordsattentat där en man varit utklädd till kvinna. Attacken har tillskrivits al-shabaab. Under 2010 Den 2 januari en attack med kniv och yxa har utförts mot den s.k. Muhammedtecknaren på Jyllands-posten, Kurt Westergaard i dennes hem i Århus

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:43

Regeringens skrivelse 2012/13:43 Regeringens skrivelse 2012/13:43 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2012/13:43 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

Resterna av Mogadishus katedral är bara en i mängden av de ruiner som en hel generation somalier vuxit upp bland.

Resterna av Mogadishus katedral är bara en i mängden av de ruiner som en hel generation somalier vuxit upp bland. Resterna av Mogadishus katedral är bara en i mängden av de ruiner som en hel generation somalier vuxit upp bland. Somalia i skuggan av piratjakten Omvärlden skickar gärna soldater till kampen mot piraterna

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2004 Ö 1742-04 Framställning om utlämning till Nederländerna av MO Offentlig försvarare: advokaten PN Justitieministeriet i Nederländerna

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Amina älskar att träna och springa. När hon springer, känner hon sig glad. Ändå är Amina orolig. Hennes mamma är kvar i flyktinglägret i Kenya. Nu har Aminas lag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 B 272-13 KLAGANDE AR Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AP

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Polisens terrormetodik Terrorkortet

Polisens terrormetodik Terrorkortet Polisens terrormetodik Terrorkortet Paul Juhlin Regional Krisberedskapssamordnare Polisregion Syd KEM 2017 1 2015-11-18-1 Ingen Low - 2 Låg Moderate - 3 Förhöjd Substantial - 4 Hög Severe - 5 Mycket hög

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer