meddelad i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-12-08 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Agnetha Hilding Qvarnström Åklagarkammaren för Säkerhetsmål Tilltalad MOHAMOUD Jama, Hammarkulletorget 58 3trlgh Angered Offentlig försvarare: Advokat Richard Backenroth Swedbergs Advokatbyrå HB Packhusplatsen Göteborg SLUT Begångna brott Stämpling till terroristbrott Lagrum 2 och 4 lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt 23 kap 2 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 4 år Andra lagrum som åberopas 23 kap 2 3 st brottsbalken Häktning m.m. Mohamoud Jama ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 Ersättning 1. Advokaten Richard Backenroth tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 300 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 Mål nr meddelad i Göteborg 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Agnetha Hilding Qvarnström Åklagarkammaren för Säkerhetsmål Tilltalad BILLÉ Ilias Mohamed, c/o Abrar Pailot Mohamed Vimmerbyplan 14 3tr Spånga Offentlig försvarare: Advokat Johan Eriksson Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm SLUT Begångna brott Stämpling till terroristbrott Lagrum 2 och 4 lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt 23 kap 2 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 4 år Andra lagrum som åberopas 23 kap 2 3 st brottsbalken Häktning m.m. Billé Ilias Mohamed ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 4 Ersättning 1. Advokaten Johan Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 5 SAMMANFATTNING Al-Shabaab är en terrororganisation var syfte är att med våld åstadkomma att Somalia blir en islamsk stat som lyder under sharialagar. Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed är anhängare av al-shabaab och de sympatiserar starkt med denna organisation och dess syften. De har, var för sig, under den tid åklagaren påstått åtagit sig och i samråd med annan företrädare för al-shabaab beslutat att utföra terroristbrott, dvs. mord, grov misshandel, grov skadegörelse och grov allmänfarlig ödeläggelse. Detta skulle ske genom självmordsattentat med omfattande förödelse avseende människor och egendom. Deras gärningar skulle, om de fullbordades, allvarligt kunnat skada staten Somalia och/eller de mellanstatliga organisationerna FN och Afrikanska unionen, vilka båda är verksamma i Somalia. Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohameds avsikter med gärningen ett led i al-shabaabs syften har varit att injaga allvarlig fruktan hos den somaliska befolkningen, otillbörligt tvinga de mellanstatliga organisationerna att vidta eller avstå från att vidta åtgärder, och allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i Somalia. Genom sina åtaganden har de eftersom faran för brottets fullbordan inte varit ringa gjort sig skyldiga till stämpling till terroristbrott. Eftersom de genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och eftersom brottet om det hade fullbordats hade inneburit fara för landet Somalias säkerhet, för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet är straffvärdet för var och en av dem fängelse i fyra år. Med hänsyn härtill kan inte någon annan påföljd än fängelse komma ifråga, och fängelsestraffet ska bestämmas i överensstämmelse med brottets straffvärde, dvs. till fängelse i fyra år. Eftersom det finns risk att de på fri fot avviker och dessutom gör sig skyldiga till fortsatt brottslighet ska de stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot dem.

6 6 YRKANDEN, M.M. Åklagaren har yrkat att tingsrätten ska döma Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed för stämpling till terroristbrott enligt följande gärningsbeskrivning. Al-Shabaab är en organisation som har sitt ursprung i Förbundet för islamska domstolarna. Organisationen bildades 2006 och är verksam i Somalia med mål att ta över makten i Somalia och upprätta ett styre byggt på strikt tolkning av islam och sharialagarna. Al-Shabaab är sedan 2008 av USA, år 2009 av Australien samt år 2010 av Kanada och Storbritannien ansedd som terroristorganisation. Därtill är organisationen uppförd på den förteckning över organisationer som ska omfattas av restriktiva åtgärder i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution Denna resolution är implementerad inom EU genom en rådsförordning 356/2010. I januari 2007 etablerades AMISOM (African Union Mission in Somalia), Afrikanska unionens tredje fredsbevarande insats. AMISOM, vilka agerar på FN:s uppdrag, och vars fredsbevarande styrka med soldater från afrikanska grannländer, ska verka för en stabil och säker situation i Somalia. Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed är anhängare till al-shabaab och sympatiserar starkt med denna organisation. De har, Mohamoud Jama under januari - mars 2009 i Göteborg och i Stockholm, Billé Ilias Mohamed under tiden 23 januari april 2010 i Stockholm, åtagit sig och i samråd med annan det vill säga företrädare för al-shabaab beslutat att utföra terroristbrott, det vill säga 1. mord beröva annan livet 2. grov misshandel tillfoga annan svår kroppsskada 3. grov skadegörelse skada egendom till men för annans rätt och med synnerlig fara för annans liv 4. allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott åstadkomma explosion med fara för annans liv och omfattande förstörelse av annans egendom

7 7 genom att utföra självmordsattentat med omfattande förödelse avseende människor och egendom. Gärningen kan allvarligt skada staten Somalia och / eller de mellanstatliga organisationerna Förenta nationerna och Afrikanska unionen, vilka båda är verksamma i Somalia. Mohamoud Jamas och Billé Ilias Mohameds avsikter med gärningen har varit att 1. injaga allvarlig fruktan hos den somaliska befolkningen 2. otillbörligen tvinga de mellanstatliga organisationerna att vidta eller avstå från att vidta en viss åtgärd 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i Somalia. Faran för brottets fullbordan har inte varit ringa. Åklagaren har åberopat 2 och 4 lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt 23 kap. 2 brottsbalken. Mohamoud Jama har förnekat brott. Billé Ilias Mohamed har förnekat brott. FRIHETSBERÖVANDEN Mohamoud Jama har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från den 18 maj 2010.

8 8 Billé Ilias Mohamed har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från den 22 juni ÅKLAGARENS SAKFRAMSTÄLLNING Personbeskrivningar Mohamoud Jama Mohamoud Jama är 23 år gammal. Han är gift och har ett barn, samt ett till på väg. Han är född i Jeddah i Saudiarabien och har kommit till Sverige Han har blivit svensk medborgare Han har rest från Sverige till Somalia den 11 mars 2009 och återvänt till Sverige den 25 mars Billé Ilias Mohamed Billé Ilias Mohamed är 26 år gammal. Han är gift och har ett barn. Han är född i Somalia och har kommit till Sverige Han har blivit svensk medborgare Han har den 25 april 2010 anlänt till Somalia och återvänt till Sverige den 12 november Yassin Ismael Ahmed Yassin Ismael Ahmed är född den 10 januari 1979 i Kismayo, Somalia. Han har invandrat till Sverige 1994 och blivit svensk medborgare Han är även känd under namnen Yassin Yare och Yahye. Han är gift med Dego Koshin Hassan, som även kallas Deeqa. Yassin Ismael Ahmed har varit verksam som ungdomsledare vid Rinkebymoskéns ungdomsgård, Kreativhuset, i Rinkeby utanför Stockholm. Han har till en början varit en uppskattad frivilligkraft vid ungdomsgården. Någon gång kring mitten av

9 har han emellertid börjat förespråka våldsbejakande islamistiska åsikter. Han har då tvingats avsluta sitt engagemang och har till slut inte varit välkommen till Kreativhuset. Yassin Ismael Ahmed har då på egen hand fortsatt att försöka nå ut med sitt budskap genom att hålla lektioner om sin tolkning av islam och även bjudit in andra personer att hålla föreläsningar. I juli 2008 har han anordnat en konferens om islam i Rinkeby, där över 90 ungdomar har deltagit. Yassin Ismael Ahmed har varit frekvent användare av internetforumet alqimmah.net, en sida som utgjort en väsentlig del av al-shabaabs propagandaapparat och han har där uttryckt våldsbejakande åsikter. Han har bl.a. uppmanat läsarna att svära trohetseden till al-shabaabs högsta ledare, Ahmed Abdi aw Mohamed och har själv svurit denna ed. I slutet av oktober 2008 har Yassin Ismael Ahmed rest till Kenya, varifrån han tagit sig till Somalia, där han numera är bosatt. Flera ungdomar har haft kontakt eller sökt kontakt med Yassin Ismael Ahmed innan de rest till Somalia, bl.a. Shuaib Ali Sheik Mohamed, Ali Yasin Ahmed och Billé Ilias Mohamed. Mohamoud Jama har varit angelägen att komma i kontakt med Yassin Ismael Ahmed när han anlänt till Somalia. Mot denna bakgrund är Yassin Ismael Ahmed sannolikt kontaktperson för svenska medborgare som vill resa till Somalia för att delta i träningsläger och på sikt ansluta sig till al-shabaab. I ett telefonsamtal har Yassin Ismael Ahmed kallat sig Amir almuhajirin, vilket betyder de utländska krigarnas ledare. Att Yassin Ismael Ahmed (i följande telefonsamtal betecknad Y) är stridande och ledare för al-shabaab framgår av telefonsamtal mellan honom på plats i Somalia och en person i Sverige, Ahmed Wasuqe (i följande telefonsamtal betecknad W). Utdrag ur telefonsamtal den 20 februari 2009 kl : Y: Brorsan, jag mår bra berätta, har Ibrahim gave sig iväg till

10 10 W: Brorsan, Ibrahim, har fått lite problem, du vet, de där som håller på trakasera honom, förstås Y: Det stämmer W: Han rest iväg men man skickade tillbaka honom... kommer du ihåg det landet som du landade i? Y: Ja W: Det är detta land som han blev skickades tillbaka, till Sverige sedan rest han till Uganda och skickades tillbaks igen Y: Ok W: Du har inte hört av dig på länge menar jag..finis Y: ja, ja, brorsan jag var ju en situation som var min sista avslutningen W: Mashallah Y: Vi höll 4 veckor, så alhamdulillah, nu är vi specialist W: Mashallah, mashallah Y; så alhamdulillah, vi har gått genom många saker alt. vi har avslutat många saker, så det var det alt. du vet det att snart ska vi börja arbetet/operationen.. det vill säga, snart ska vi sprida Dacwa, inshallah W: Inshallah.. mashallah. Yassin Ismael Ahmed har här berättat för Ahmed Wasuqe att han/de har haft en avslutning, att han nu är specialist och att han har ett uppdrag de ska sprida islam via Dacwa. Med Ibrahim i telefonsamtalet ovan avses för övrigt Billé Ilias Mohamed, vilket kommer att utvecklas nedan.

11 11 Utdrag ur telefonsamtal den 20 februari 2009 kl : W: Inshallah, tala,a.. jag ska ringa dig imorgon, inshallah.. är du tillgänglig imorgon Y: Ja, jag ska vara hemma imorgon, jag ska vila.. just nu har en vecka, att vila och därefter ska man ge in sig vad man har planerat, inshallah.. alhamdulillah, just nu har allting avslutat för oss... bror det som är viktigt för mig är den där "projektor?" vad heter den, extern HD? W: Ja Y: Så skicka den där till mig.. jag skulle uppskatta, och den ska vara "full".. dessutom ska du titta på "böckerna" lära böckerna, böckerna av Sh. Yusuf Macieris böcker W: Inshallah Y: Jag ska även ge dig övriga nyheterna imorgon...är den mannen, vår vän finns där? W: Vilken man? Y: Mannen Ibrahim W: Ja, Ibrahim finns ja Y: De har ingenting med honom nu va? W: Nej, de har ingenting med honom.. de kallar honom bara fram och tillbaka Y: Nej, brodern har inte ringt mig.. min telefon var avstängde de här dagarna.. den har legat, det stället.. eftersom vi befann oss i "Skogen"

12 12 Jungeln och i skogen är den avstängde... så den där brodern... det var en annan bror som har ringt mig... Känner du till, alt. Kommer du ihåg en gång tidigare när vi kom till "GBG" en bror som ställde sig upp och sa att man ska vara gud fruktig, som var tysst låten.. min vän och din vän? W: ja, ja Y: Den där mannen har ringt mig.. den där kvällen, du var ju med, eller hur? W: Ja,ja jag var med.. jag var närvaro. Yassin Ismael Ahmed har här uppgett till Ahmed Wasuqe att de ska arbeta vidare. Med uttrycket att han har befunnit sig i skogen har Yassin Ismael Ahmed avsett att han befunnit sig på träningsläger. Den Ibrahim de talat om avser Billé Ilias Mohamed. De har även talat om brodern i GBG, med vilken de avsett Mohamoud Jama. Vid tidpunkten för telefonsamtalet har Mohamoud Jama ännu inte rest till Somalia, han har rest först i mars. Av telefonsamtalet framgår att Yassin Ismael Ahmed, som vid tiden för telefonsamtalet befunnit sig i Somalia, känt de tilltalade och att det har varit bekant att de velat åka till Somalia och sammanstråla med Yassin Ismael Ahmed där. Utdrag ur telefonsamtal den 31 mars 2009 kl : Y: Bror, inshallah, försök hitta honom och när träffar honom ring mig.. det är väldig viktig..det behövs detta.. jag skulle informera dig massa andra saker, bland annat att vi ville gå in i ett nytt område... så inshallah ta,ala, ville jag informera dig om detta, alltså vi vill komma in ett nytt område, ett stort område i ett annat land.. W: Inshallah Y: Så det är ett stort ärende som är på väg att hända.. därför så är det viktigt att du ringer mig när du är klar med detta ärende/uppdrag

13 13 W: Inshallah Yassin Ismael Ahmed har här beskrivit verksamhet relaterad till al-shabaab, strider. De har för avsikt att gå in i ett nytt område. Ytterligare telefonsamtal av vilka det framgår att Yassin Ismael Ahmed är aktiv inom al-shabaab har hållits mellan honom och en person i Sverige, Said Sofri (i följande telefonsamtal betecknad S). Utdrag ur telefonsamtal den 10 augusti 2009 kl : Y: jag är skadad min ädelmodig storsinnad broder. S: prisad vare Gud. Y: ja, under elva dagars period. S: må Guds vilja ske, må Gud underlätta dina angelägenheter. Y: amen om Gud vill, det finns några kättare som ville mörda mig. S: aha, har de attackerat stan? Y: ja, de kom in i mitt hem, där var jag, min familj och de andra bröder.. S: prisad vare Gud. Y: de ville mörda mig, jag stoppade de med hjälp av vapen, sen kom skottet.. lätt slag men.. S: utifrån? Y: i ryggen, nej i ryggen. S: prisad vare Gud, det blir bra om Gud vill.

14 14 Y: Jag svär vid Gud, vi känner glädje, må Guds vilja ske, segern är nära, segern är mycket nära S: Prisad vare Gud. Y: Segern kommer, här, nu, det är vi som styr i alla områden till 70% och 80%, sharialagar tillämpas och straffen. S: Prisad vare Gud, du glädjer mig med den här nyheten. Y: Ja, jag svär vid Gud, det är bara palatset kvar, efter presidentpalatset, flygplatsen och hamnen har vi allt, sedan är det klart. S: Är det klart sedan, ha? Y: Det är klart, många bröder dog som martyrer S: Prisad vare Gud. Y: Bland de våran broder. S: Jag vet, jag vet ja. Y: Tack vare Gud. S: Prisad vare Gud, vid Guds namn be för oss min broder. Y: Om Gud vill, jag kommer alltid att be för er. S: Ber för oss min broder. Y: Våran broder, var är han? Abu Abdallah? S: Abu Abdallah, vem är Abu Abdallah? Y: må Guds vilja ske, jag vill informera dig, för några månader sedan kontaktade jag bröder, han, våran broder som bodde på en plats, platsen där han som.. bor, vi gick till den platsen ibland, ett område,

15 15 det är ett område, det finns inga problem, den här brodern hade jag kontaktat, ja sa till honom att vi vill ha hjälp, bröderna vill ha hjälp. S: ja, pris ske Gud. Y: ja. S: alltså ni vill ha hjälp, stämmer det? Y: ja, bröderna här frågade oss, de sa "Amir almuhajirin".. S: ja. Y: bröderna muhajirin har inte.. har mycket lite, de har ingenting och sa:det räcker för oss om bröderna skickar 200$ eller 500 per månad. S: Tack vare Gud allt är bra, du,hur är det med din familj? hur är dina angelägenheter där? Y: Jag mår bra till hundra procent, det finns inte ens..det har inte inträtt..detta liv finns inte i vårat hjärta, i vårat hjärtan finns bara martyrskap, vi alla väntar på. S: Prisad vare Gud,må alla vara förlänade med det.. Y: Ja.. S: Må Guds vilja ske.. må Gud förläna er med martyrskap om Gud vill. Y: Amen, Amen,och må vi få glädje att ta över hela landet från Öst till Väst, Syd till Norr. Yassin Ismael Ahmed har i telefonsamtalet beskrivit att han blivit utsatt för ett attentat. Många bröder har blivit martyrer. Att han är ledare inom al-shabaab framgår av att bröderna kallat honom Amir almuharjin, vilket betyder de

16 16 utländska krigarnas ledare. Enligt Yassin Ismael Ahmed finns det bara martyrskap i deras hjärtan. Han hoppas, precis som al-shabaab, att ta över hela landet. Utdrag ur telefonsamtal den 10 augusti 2009 kl : S: Har jag Yasin med mig? Y: Ja, jag är med dig. Y: Jag finns i ett hus, i ett rum hos bröderna som är skadade. S: Ja, må Guds vilja ske, hur är skadan nu? bra?, känner du dig bra, eller hur? Y: mycket bra, mycket bra, jag känner mig bra till hundra procent, skottet kom in uppe från axeln och kom ut ner från armhålan. S: Tack vare Gud, jag såg honom, den långe från Tensta, han, jag svär vid Gud, Y: Ja S: Han, han alltså blev martyr, vi antar att det blev så. Y: Ja S:Jag svär vid Gud, han avundas. Y: Segern är nära jag svär vid Gud, han var en modig man och han var "murabeth" och han läste koranen först och främst,han gick inte ut till Ribat, han gick inte ut, bröderna brukade säga till honom: kom vi ska gå ut och vila, han sa hela tiden nej, nej, nej, jag vill inte gå ut och vila, jag kom inte hit för att vila, jag kom hit för Jihad.

17 17 S: vid Gud, må Gud skänka dig martyrskap, vid Gud, jag önskar dig martyrskap om Gud vill. Y: amen, amen, må Gud belöna dig väl du också, om Gud vill. I telefonsamtalet har Yassin Ismael Ahmed återigen beskrivit den skada han fått i samband med ett attentat. Det talas om den långe från Tensta som blivit martyr. Den person som avses är Shuaib Ali Sheik Mohamed. Av telefonsamtalet framgår vidare att Shuaib Ali Sheik Mohamed inte velat vila, utan han har kommit till Somalia för jihad. Av den avslutande delen i telefonsamtalet framgår att Yassin Ismael Ahmed vill gå i döden för al-shabaab. Shuaib Ali Sheik Mohamed Shuaib Ali Sheik Mohamed föddes den 20 november 1981 i Kismayo, Somalia. Han har invandrat till Sverige 1992 och blivit svensk medborgare Han har avlidit den 2 juli Shuaib Ali Sheik Mohamed har även varit känd under namnen Uqla och Cuqla. Ett ytterligare alias har varit den långe från Tensta. Den 24 oktober 2008 har Shuaib Ali Sheik Mohamed rest till Nairobi i Kenya för vidare transport till Somalia. På plats i Somalia har han anslutit sig till al-shabaab. Den 2 juli 2009 har Shuaib Ali Sheik Mohamed avlidit. Uppgifter kring hans död har figurerat i svensk och utländsk media. Vissa hemsidor på internet har publicerat bilder på hans döda kropp. Enligt en FN-rapport har han dött i strid för al-shabaab. Billé Ilias Mohamed har under förhör uppgett att Shuaib Ali Sheik Mohamed har dödats av ugandiska styrkor. I ett telefonsamtal med en vän i Sverige den 10 augusti 2010 har Yassin Ismael Ahmed beskrivit Shuaib Ali Sheik Mohamed som en martyr.

18 18 Ali Yasin Ahmed Ali Yasin Ahmed är född den 1 januari 1985 i Mogadishu, Somalia. Han har invandrat till Sverige 1992 och blivit svensk medborgare Den 2 december 2008 har han påbörjat en resa till Somalia. Den 20 februari 2009 har en närstående till honom anmält att han varit försvunnen sedan december Anmälaren har befarat att Ali Yasin Ahmed rest till Somalia för att delta i krig. Det finns endast fragmentariska uppgifter rörande Ali Yasin Ahmeds verksamhet under vistelsen i Somalia. Av uppgifter från hemlig teleavlyssning framgår dock att han tillhör al-shabaab samt att han känner flera namnkunniga medlemmar. Han har bl.a. berättat för Billé Ilias Mohamed att han varit närvarande vid attacken mot al- Shabaabledaren Fuad Mohamed Qalaf och han har uttryckt sin uppskattning för honom. Av de avlyssnade samtalen har vidare framgått att han varit bekant med den man som utfört självmordsattacken mot hotell Shamo. Bakgrund Somalia Somalia är ett land på Afrikas horn med ca 9,5 miljoner invånare. Landet är i huvudsak muslimskt. Somalia har blivit självständigt från Storbritannien och Italien år Under och 80 talen har Somalia, efter en kommunistisk kupp, letts av Siad Barre och landet har då stått Sovjetunionen nära. År 1991 har Said Barre störtats och samma år har Somalias regering fallit samman. Sedan dess har landet präglats, och plågats, av en lång intern maktkamp mellan olika rivaliserande grupper och varit en krigsskådeplats. Dessa konflikter har

19 19 periodvis varit mycket våldsamma och bottnat i olika aktörers klanintressen, politiska maktambitioner och ideologiska motiv. De olika konflikterna har över tiden överlappat varandra. Förenta nationerna (FN) har över tiden haft styrkor på plats i landet, redan i början av 1990 talet har FN antagit en resolution som godkänt närvaro av en FN-styrka i landet. Även Sverige har, inom ramen för FNs arbete, bidragit med hjälp, i form av ett sjukhuskompani under åren I syfte att etablera en effektivt fungerande regering i landet och främja försoning mellan olika grupper, har flera medlings- och förhandlingsförsök genomförts. Detta har skett med internationellt stöd och under perioden har flera försök att nå fred och försoning i landet gjorts. År 2002 har en process med flera förhandlingar inletts. Denna process har slutförts under 2004 och har resulterat i etablerandet av ett parlament, en federal övergångsregering och ett fördrag som ska utgöra grundlag till dess en ny grundlag stiftats och allmänna val hållits. Den federala övergångsregeringen har varit Somalias regering sedan år Den federala övergångsregeringen har emellertid inte lyckats etablera sig i Mogadishu. Under år 2006 har det politiska läget i Somalia förändrats dramatiskt när en koalition av olika islamistiska grupper under namnet Islamska domstolarnas förbund lyckats ta makten i Mogadishu och senare även över stora delar av södra och centrala Somalia. Domstolarna har vunnit stöd hos folket eftersom de lyckats förbättra säkerheten i Mogadishu och eftersom de inte ansetts vara styrda av klanintressen i samma utsträckning som de milisgrupper som tidigare haft kontroll. Runt årsskiftet har etiopiska trupper gått in i Somalia och drivit bort islamisterna från makten. Etiopiens ledare har uppfattat islamisterna som ett hot (Etiopien är i huvudsak ett kristet land). Etiopien har med sin invasion velat stödja den federala övergångsregeringen, vilka befunnit sig i Badioa.

20 20 Det har under åren varit en lång räcka av krig och gränskonflikter mellan Etiopien och Somalia och invasionen har väckt ett utbrett motstånd bland somalierna, inte bara mot Etiopien utan också mot den federala övergångsregeringen vilket tagit sig uttryck i väpnat motstånd. Under januari 2007 har USA ingripit militärt för första gången sedan FN-insatsen på 1990-talet. Vid denna tid, år 2007, har FNs säkerhetsråd antagit en resolution som gett Afrikanska unionen mandat att etablera en fredsstyrka i Somalia, African Union Mission in Somalia (AMISOM), vilken utsatts för motståndsgruppers attacker. Denna styrka skulle bestå av ca soldater, men i juli 2007 hade endast ca soldater anlänt, från Uganda och Burundi. I augusti 2008 har ett avtal, kallat Djibouti-avtalet, förhandlats fram, vilket inneburit att Etiopien dragit sig ur Somalia. Delar av den federala övergångsregeringen och delar av motståndsgrupperna har bildat en ny regering. Djibouti-avtalet har emellertid inte accepterats av alla motståndsgrupper, vilka pekat ut regeringen som fiende. Efter att etiopiska trupper dragit sig tillbaka har de två centrala motståndsgrupperna, al-shabaab och Hizbul Islam, lyckats ta kontroll över stora delar av södra och centrala Somalia, däribland Mogadishu. Under år 2009 har al-shabaab och Hizbul Islam trappat upp sina aktiviteter och genomfört bland annat en storoffensiv mot Mogadishu i syfte att driva bort den federala övergångsregeringen. Försöket misslyckades, mycket tack vare AMISOM. Strider fortgår alltjämt i landet, med varierad intensitet.

21 21 Al-Shabaab I augusti 2006 har uppgifter om al-shabaab (sv. ungdomarna), en ny extremistisk grupp, börjat dyka upp. Gruppen skulle ha sprungit ur de Islamska domstolarnas förbund och bestå av unga människor som i deras namn skulle erhålla militär och ideologisk träning samt utbildning i att tillverka improviserade sprängladdningar, däribland sprängbälten för själmordsattentat. Organisationen har ofta beskrivits som de Islamska domstolarnas förbunds militära gren, men utgör till stor del en egen organisation med en al-qaida inspirerad ideologi. Det förekommer kontakter mellan al-shabaabs och al-qaidas ledare och organisationerna har gemensamma träningsläger. År 2006 har Aden Hasri Ayro varit ledare för al-shabaab. Han har gjort sig känd för att åren varit delaktig i ett antal våldsdåd riktade mot västerlänningar som arbetat för olika hjälporganisationer. Dessa personer har mördats, delvis i syfte att rensa Somalia från icke-islamiska element. Aden Hasri Ayro och andra har utgjort ledargruppen för den grupp som senare skulle komma att kalla sig al-shabaab. I september 2006 hölls ett möte där ledarna talat om en ny fas i kampen kriget skulle fortsätta till dess att islam hade spridits över hela världen. I december 2007 har Sheik Mukhtar Abdirahmrian Abu Zubeir utsetts till organisationens emir. I al-shabaabs ideologi ingår att muslimer kan delas upp i rättrogna och avfällingar där de senare ska straffas med döden. Den federala övergångsregeringen har genomgående pekats ut som en grupp avfällingar. Ett annat inslag i ideologin är att islam behöver rensas, då islam har korrumperats av olika inslag från andra religioner och traditioner. Tankar på ett globalt islamiskt kalifat är ytterligare något

22 22 som är uttryck för organisationens vidare strävanden. Här, återigen, kan inspiration från al-qaida iakttas. Al-Shabaab vill skapa en islamisk stat utan inflytande från otrogna och införa ett styre som bygger på sharialagar. Ett av al-shabaabs främsta mål har varit att driva bort de etiopiska styrkorna från Somalia. När de etiopiska trupperna lämnat Somalia har kampen fortsatt eftersom al-shabaab även velat få slut på FNs och AMISOMs närvaro i landet. Organisationens tillvägagångssätt för att uppnå sina mål är våldshandlingar. Självmordsattentat är ett av de sätt al-shabaab för sin kamp på. Denna typ av attentat sägs utföras av extrema islamister med utbildning i bl.a. Afghanistan. I september 2007 har det första självmordsattentatet ägt rum i Somalia som kunnat kopplas till al-shabaab, i Badoia. Därefter har det utförts en räcka med attentat. I januari 2007 har de Islamiska domstolarnas förbund fallit. Al-Shabaab har då dragit sig tillbaka och skingrats, men beslutsstrukturen har hållits intakt och ett byte av taktik har planerats, till ett genomförande av olika attentat med sprängladdningar och riktade mord. Al-Shabaab får sägas ha stöd hos stora delar av den somaliska befolkningen, både i Somalia och i utlandet, eftersom somalier ogillar etiopisk närvaro i landet. De metoder al-shabaab använder för att sprida sin ideologi och sitt budskap på och för att uppmuntra anhängare att delta i kampen är bl.a. propagandafilmer med tydliga uttalanden, filmer med och om martyrer samt information på deras egen hemsida alqimmah.net. Att denna hemsida är kopplad till al-shabaab framgår av en FN-rapport från den 10 mars 2010 angående Somalia och Eritrea.

23 23 På alqimmah.net har bl.a. publicerats följande uttalande från en ledare inom al- Qaida. The crusader invading Ethiopian forces are violating the Islamic land of dear Somalia I am urging the Islamic nation in Somalia to be steadfast in this crusader battlefield, which America, its allies, and the United Nations are waging against Islam and Muslims. På hemsidan kan tas del av uppmaningar, föreläsningar och uttalanden kopplade till al-shabaab. Den intresserade kan även få tips om olika filmer. Enligt en bedömning finns en grupp av flera hundra utländska stridande som anslutit sig till al-shabaab. Dessa går under beteckningen Muharjirin, vilket är arabiska för migranter. Dessa personer kan vara kenyaner, tjetjener, pakistanier och tanzanier, men även personer från Danmark, Sverige, Storbritannien och USA. Flera utlänningar har också fått ledande positioner i organisationen. I flera länder, bl.a. USA, Kanada, Australien och Sverige, har uppmärksammats hur unga personer rest för att ansluta sig till al-shabaab. Exempel på attentat som utförts av al-shabaab Under år 2008 Den 6 februari två explosioner i Bosaso, Puntland. Attentatet har orsakat 20 döda och ca 100 skadade, flertalet har varit etiopiska flyktingar som samlats i stadens hamn för att ta sig vidare till Jemen, samt etiopiska soldater. I området har många etiopiska soldater brukat samlas. Al-Shabaab har tagit på sig dådet och sagt att motiven för attacken varit att varna administrationen i Puntland för att samarbeta med Etiopien.

24 24 Den augusti flera personer har dödats i Mogadishu, bl.a. sju ugandiska fredsbevarande soldater och fem etiopiska soldater. Den 29 oktober en bil preparerad med sprängmedel har körts rakt in i Etiopiens ambassad i Hargesia, Somaliland. Samtidigt har självmordsattentat genomförts mot presidentpalatset och FNs utvecklingsprograms kontor i Hargesia. Omkring 30 personer har avlidit. Mycket pekar på att al-shabaab legat bakom attentaten. Under år 2009 Den 22 februari en bilbombsattack har utförts mot AMISOMs militärbas i Mogadishu. Elva burundiska fredsbevarande soldater har dödats och 15 har skadats. Al-Shabaab har tagit på sig attentatet. Den 18 juni ett självmordsattentat har utförts i Beledweyne mot den somaliska ministern för inrikes säkerhet, tidigare ambassadör i Etiopien. Omkring 35 människor har avlidit. Al-Shabaab har tagit på sig attentatet. Den 18 september attentatsmän har kört två FN-markerade fordon preparerade med sprängladdningar genom entrén till AMISOMs högkvarter i Mogadishu. Attentatet har dödat fyra civila och 17 AMISOM-soldater. Omkring 40 personer har skadats. Al-Shabaab har tagit på sig attentatet. Den 3 december under en examensceremoni för universitetsstudenter på ett hotell i Mogadishu har en sprängladdning detonerat, vilken dödat 24 personer. Det har rört sig om ett självmordsattentat där en man varit utklädd till kvinna. Attacken har tillskrivits al-shabaab. Under 2010 Den 2 januari en attack med kniv och yxa har utförts mot den s.k. Muhammedtecknaren på Jyllands-posten, Kurt Westergaard i dennes hem i Århus

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 oktober 2011 B 2973-11 KLAGANDE JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat JW MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förberedelse

Läs mer

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Amina älskar att träna och springa. När hon springer, känner hon sig glad. Ändå är Amina orolig. Hennes mamma är kvar i flyktinglägret i Kenya. Nu har Aminas lag

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-01-20 meddelad i Göteborg

2012-01-20 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice cå Agnetha Hilding Qvarnström Åklagarkammaren för Säkerhetsmål Tilltalad ABDI Aziz Mahamud, 850505-2558 Sandspåret 97 Lgh 1302 424

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 februari 2006 T 308-05 KLAGANDE LS Ombud: Advokat GH MOTPART MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat YB SAKEN Vårdnad ÖVERKLAGADE

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. häktning

H./. riksåklagaren ang. häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-27 Ö 2457-09 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. riksåklagaren ang. häktning Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1419 Utkom från trycket den 9 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2003 B 2909-03 KLAGANDE 1. Riksåklagaren 2. JN 3. MU 4. DO 5. SH MOTPART JH Offentlig försvarare och ombud: advokaten GF SAKEN

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer