BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna 6 och 7 för en säker användning. SVENSKA

2 Snabbguide Ladda batteriet innan du spelar in Stäng av videokameran och anslut batteripaketet. Åtkomstlampa blinkar: Filåtkomst Ta inte bort nätadaptern, batteripaketet eller microsd-kortet medan lampan blinkar. Ström/laddningslampa blinkar: Laddar släcks: Laddning klar Öppna luckan Batteripaket Batteripaketet är inte laddat vid köpet. Nätadapter Till vägguttag (110 V till 240 V) OBS! Var noga med att använda batteripaket från JVC. Om du använder andra batteripaket som inte är från JVC, kan säkerhet och prestanda inte garanteras. Justering av greppet Justera remmen och fäst den. Fäst remmen när du tar tag i videokameran. Var försiktig så du inte tappar videokameran när du bär den. Grepprem Fäst SW

3 Inställningar för datum/tid Q Öppna Strömknapp LCD-skärmen för att aktivera videokameran T Välj den stad som ligger närmast det område där du använder videokameran R Välj LCD-skärm [JA] inom 10 sekunder Rör fingret uppåt och nedåt på sensorn. Vidrör sedan OK. U Välj [PÅ] om sommartid gäller När meddelandet försvinner ska du trycka på strömknappen i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och sedan trycka på den igen i minst 2 sekunder. Vidrör sensorerna med fingret. Sensorerna fungerar inte om du vidrör dem med naglarna eller med handskar. S Välj [KLOCKINSTÄLLNING] V Ställ in datum och tid Touchsensor: Ställer in datum och tid }: Flyttar markören åt höger OK: Klockan startar SW

4 Videoinspelning OBS! Vi rekommenderar att du gör en provinspelning innan du spelar in en viktig scen. Q Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge R Välj inspelningsläge (REC) Läget ändras när du trycker på knappen. Indikatorn för automatisk inspelning visas. S Starta inspelning Återstående utrymme på hårddisken Standbyläge vid Videokvalitet inspelning Tryck på knappen START/ STOP för att påbörja inspelning och tryck igen för att stoppa. Inspelning SW

5 Spela upp Q Välj uppspelningsläge (PLAY) Läget ändras när du trycker på knappen. R Välj önskad fil Indexskärm S Välj F (vidrör OK) Uppspelningsskärm Utför åtgärder som sökning framåt eller sökning bakåt (Z s. 24) Visa filer på TV (Z s. 32) OBS! Glöm inte att göra kopior efter inspelning! Kopiera filer till skivor (Z s. 47) Kopiera filer till en VCR/DVD-spelare (Z s. 53) Spela upp en skiva som du har skapat (Z s. 50) Redigera filer på din dator (Z s. 54) SW

6 Säkerhetsföreskrifter VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalificerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. AR: Märkskylt och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Serienummerskylten finns på batteriets monteringsenhet. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfinns på dess ovansida och undersida. VARNING: Batteripaketet, kameran med batteriet installerat, och fjärrkontrollen med batteriet installerat bör inte utsättas för extrem hetta som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. OBSERVERA: Huvudströmkontakten ska vara funktionell. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Om du bär eller håller digitalmediakameran i LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra sätt. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Att observera angående litiumbatteriet Batteriet i denna apparat kan vid felbehandling orsaka brand eller kemiska brännskador. Batteriet får inte laddas, plockas isär, upphettas över 100 grader eller brännas upp. Använd endast ett batteri av typ CR2025 från Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell. Det föreligger risk för explosion eller brand vid felaktigt batteribyte. Gör dig snabbt av med ett gammalt batteri. Förvara det oåtkomligt för barn. Plocka inte isär det och kasta det inte i öppen eld. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.) OBSERVERA: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. SW SÄKERHET1

7 Information för användare gällande bortskaffning av gammal utrustning och batterier Produkter Batteri Observera! Märkningen Pb under symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly. [Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier med denna symbol inte ska hanteras som hushållsavfall när de är uttjänta. Istället ska produkterna överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektronisk utrustning samt batterier, för rätt hantering, återanvändning och återvinning i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC. Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Om du behöver mer information om uppsamlingsplatser och återvinning av dessa produkter kontaktar du ditt lokala kommunkontor för avfallshantering eller affären där du köpte produkten. Straffavgifter kan i enlighet med nationell lagstiftning användas vid felaktig bortskaffning av produkterna. [Företag] Om du vill bortskaffa denna produkt, besöker du vår webbsida för att få information om återtagning av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler gäller endast i den Europeiska unionen. Om du vill bortskaffa dessa enheter gör du det i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier. Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) Varumärken AVCHD och logotypen AVCHD är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Tillverkat under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. x.v.colourtm är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. HDMI är ett varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC. Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. itunes, imovies, iphoto är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. YouTube och logotypen YouTube är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör YouTube LLC. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. SÄKERHET2 SW

8 Innehåll KOMMA IGÅNG Tillbehör...10 Förbereda fjärrkontrollen Index...12 Indikatorer på LCD-skärmen...14 Nödvändiga inställningar före användning...16 Ladda batteripaketet Inställningar för datum/tid Språkinställning Andra inställningar...18 Justering av greppet Montering av stativ Användning av ett microsd-kort INSPELNING/UPPSPELNING Spela in filer...20 Videoinspelning Inspelning av stillbild Zoomning LED-lampa Kontrollera återstående batteriladdning Kontrollera återstående utrymme på inspelningsenheten Registrera filer till händelser Aktivera ansiktsigenkänning Spela upp filer...24 Videouppspelning Uppspelning av stillbild Uppspelning med specialeffekter Filsökningsfunktion Spela upp MTS-filer Manuell inspelning...29 Ändra till manuellt inspelningsläge Manuell inställning i menyn ANVÄNDA MED TV Visa filer på TV...32 Anslutning till TV Uppspelningsfunktioner Användning tillsammans med TV via HDMI...34 REDIGERA Hantera filer...35 Ta en stillbild från en video Radera filer Skydda filer Visa filinformation Ändra händelseregistrering Dela upp filer Trimma filer Zoom för ansiktsigenkänning Spellistor...43 Skapa spellistor Spela upp spellistor Andra funktioner för spellistor KOPIERA Kopiera filer...46 Kopiera/flytta filer Användning av BD-/DVD-brännare Använda en extern USB-hårddisk Kopiera filer till en VCR/DVD-inspelare DATORFUNKTIONER Skapa en skiva med en dator...54 Användning med bärbar mediaspelare...59 Starta exportläget Ändra exportinställningen Överföra filer till dator Ladda upp filer till webbplatser...61 Starta uppladdningsläget Trimma uppladdning Ladda upp filer MER INFORMATION Ändra menyinställningarna...63 Felsökning...69 Varningsindikationer...73 Rengöring...75 Specifikationer...76 Varningar...78 Termer...84 SW

9 Så här använder du touchsensorn När menyn visas på LCD-skärmen: Q Rör fingret uppåt och nedåt på sensorn. R Välj [STÄLL]. (Vidrör OK.) A När du vill välja en knapp till vänster på skärmen trycker du på den del av sensorn som är i nivå med knappen. B När du vill välja en knapp nedtill på skärmen trycker du på knappen nedanför. Läs detta först! Säkerhetskopiera viktiga inspelade data Vi rekommenderar att du kopierar din viktiga inspelade data till en DVD eller annan inspelningsmedia för lagring. JVC ansvarar inte för förlorade data. Gör en provinspelning Innan du spelar in viktiga data bör du göra en provinspelning och spela upp inspelade data för att kontrollera att video och ljud har spelats in på rätt sätt. Återställ videokameran om den inte fungerar korrekt Stäng LCD-skärmen och koppla från strömförsörjningen (batteripaketet eller nätadaptern) från videokameran och anslut den sedan igen. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier Använd JVC BN-VF808U/VF815U/VF823Ubatteripaket. Denna produkt innehåller patenterad teknik och teknik som skyddas av upphovsrättslagen, och skall användas med JVC-batteriet, inte med andra batterier. JVC kan inte garantera produktens säkerhet eller prestanda om den används med andra batterier. Om videokameran utsätts för elektrostatisk urladdning, stänger du av den innan du använder den igen. Sluta omedelbart att använda videokameran om det uppstår ett fel och kontakta närmaste JVC-återförsäljare Inspelade data kan raderas då videokameran repareras eller kontrolleras. Säkerhetskopiera alla data innan du begär reparation eller översyn. Eftersom videokameror kan användas i demonstrationssyfte i butiken är demonstrationsläget aktiverat som standard Avaktivera demonstrationsläget genom att ställa [DEMO.LÄGE] till [AV]. (Z s. 65) SW

10 KOMMA IGÅNG Tillbehör AP-V20E BN-VF808U Nätadapter Batteripaket Komponentkabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjärrkontroll Litiumbatteri Redan insatt i fjärrkontrollen. CD-ROM Använd medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. 10 SW

11 Förbereda fjärrkontrollen Ett batteri medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsfilmen före användning. Strålens effektiva yta Fjärrkontrollsensor Effektiv räckvidd: Max. 5 m Den utsända strålen kanske inte är effektiv, eller orsakar felaktig funktion om fjärrkontrollsensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning. Sätta i batteriet igen Dra ut batterihållaren genom att trycka på låsningsfliken. Låsningsflik Litiumbatteri (CR2025) SW 11

12 Index Se till att du inte täcker över 3, 4, 5 och 6 under inspelning. LCD-skärmen kan vridas SW

13 Videokamera! Strömknapp # HDMI Minianslutning (Z s. 32) $ Komponentanslutning (Z s. 32) % DISPLAY-knapp (Z s. 15) & Högtalare ( Ventilationsöppning ) Zoomreglage (Z s. 22) Volymkontroll för högtalare * SNAPSHOT-knapp (Z s. 21) + Touchsensor, OK-knapp - MENU-knapp. Lägesväljare [!, #] / UPLOAD-knapp (Z s. 61) TITLE-knapp (Z s. 44) 0 EXPORT-knapp (Z s. 59) 1 DIRECT DISC-knapp (Z s. 48) INFO-knapp (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-knapp (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-lampa (Z s. 22) 4 Fjärrkontrollsensor 5 Objektiv 6 Stereomikrofon 7 DC-anslutning 8 START/STOP-knapp (Z s. 20) 9 AV-anslutning (Z s. 33, 53) : USB-anslutning (Z s. 47, 51, 55) Fjärrkontroll Q Sändarfönster för infraröd stråle R ZOOM (T/W)-knappar (Zooma in/ut) S Upp-knapp T Hoppa bakåt-knapp U Vänsterknapp V Bakåtknapp W PLAYLIST-knapp X START/STOP-knapp Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knapp Z INFO-knapp a Hoppa över framåt-knapp b PLAY/PAUSE/SET-knapp c Högerknapp d Nästa-knapp e Ned-knapp f INDEX-knapp* g DISP-knapp * Varje gång du trycker på INDEX byter du skärm enligt nedan:!-läge: Indexskärm «Gruppindexskärm #-läge: Indexskärm «Datumindexskärm ; Monteringssockel för stativ < microsd-kortplats = Frigöringsknapp för batteri SW 13

14 Indikatorer på LCD-skärmen Under inspelning av både video och stillbild Endast under videoinspelning : 5 5! Indikator för valt inspelningsläge (Z s. Autoläge 3: Manuellt läge # Effektlägesindikator (Z s. 31) $ Indikator för Tele Makro-läge (Z s. 31) % LED-indikator (Z s. 22) & Indikator för scenval (Z s. 30) ( Zoomindikator (Z s. 22) ) Indikator för inspelningsenhet (Z s. 68) * Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställd på [AV].) (Z s. 66) + Vitbalansindikator (Z s. 31), Indikator för kompensering av bakgrundsljus (Z s. 65) - Batteriindikator. Datum/tid (Z s. 16) / Ansiktsigenkänningsindikator (Z s. 23) 0 Manuell fokusjusteringsindikator (Z s. 30) 1 Bakgrundsljus för skärm (Z s. 31) 2 Kontrollindikator för ljusstyrka (Z s. 30).: Kontrollindikator för fotometriområde (Z s. 31) 3 Slutarhastighet (Z s. 30)! Lägesindikator # EXPORT-lägesindikator (Z s. 59) $ Räknare % Indikator för uppladdningsläge (Z s. 61) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Återstående tid ) MREC: (Visas under inspelning.) MQ: (Visas när inspelningen är i vänteläge.) * Indikatorn för digital bildstabilisering (DIS) (Visas när [BILDSTABILISERING] är inställt på [AV].) (Z s. 64) + Bildtagningsindikator (Z s. 20), Indikator för vindreducering (Z s. 64) - Händelseindikator (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Endast vid inspelning av stillbilder! Lägesindikator # Fokusindikator (Z s. 21) $ Bildstorlek (Z s. 64) % Bildkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z s. 64) & Återstående antal bilder ( Bildtagningsindikator (Z s. 21) ) Indikator för slutarläge (Z s. 63) * Indikator för självutlösare (Z s. 63) 14 SW

15 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder : 5 5! Lägesindikator # Indikator för svepeffekt/tonad effekt (Z s. 26) $ Indikator för uppspelning av spellista (visas under uppspelning av en spellista.) (Z s. 44) % Indikator för snabbgranskning (Z s. 20) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Räknare ) Uppspelningsläge F : Uppspelning Q : Paus K : Sök framåt J : Sök bakåt QF: Slowmotion framåt PQ: Slowmotion bakåt (Siffran till vänster visar hastigheten.) * Batteriindikator + Datum/tid (Z s. 16), Indikator för volymnivå - x.v.colour (Z s. 64). Utmatning med 1080p (Z s. 67) : 5 5! Lägesindikator # Indikator för snabbgranskning (Z s. 21) $ Mapp-/filnummer % Indikator för uppspelning av bildspel & Batteriindikator ( Datum/tid (Z s. 16) ) Utmatning med 1080p (Z s. 67) Byta indikatorlägen på LCD-skärm Varje gång du trycker på DISPLAY ändras indikeringarna på LCD-skärmen enligt nedan: I inspelningsläge: Alla indikeringar/indikeringar för utvalda funktioner I uppspelningsläge: Alla indikeringar/endast datum och tid/inga indikeringar SW 15

16 Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet Koppla från batteripaketet 1 Stäng LCD-skärmen för att stänga av videokameran. 2 Fäst batteripaketet, anslut sedan nätadaptern. Nätadapter Till vägguttag (110 V till 240 V) Ström-/laddningslampan blinkar för att ange att laddning har startat. När lampan släcks, är laddningen avslutad. Kontrollera återstående batteriladdning Se sida 22. Du kan också använda videokameran med ändast nätadaptern. Den verkliga inspelningstiden kan bli kortare beroende på inspelningsmiljö, t.ex. vid inspelning av snabba scener med mycket rörelse. Böj eller dra inte i nätadapterkontakten och kabeln. Detta kan skada nätadaptern. Inställningar för datum/tid 1 Öppna LCD-skärmen för att aktivera videokameran. 2 Tryck på MENU. Batteripaket BN-VF808U (medföljer) BN-VF815U BN-VF823U Laddningstid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Välj [VISA INSTÄLLNINGAR]. 4 Välj [JUSTERA KLOCKA]. 16 SW

17 5 Välj [KLOCKINSTÄLLNING]. 6 Välj den stad som är närmast det område där du reser omkring. 6 Välj den stad som ligger närmast det område där du använder videokameran. Det valda området markeras Huvudstaden i det markerade området Tidsskillnaden mot GMT 7 Välj [PÅ] om sommartid gäller. Återgå till föregående skärm Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Språkinställning Skärmspråket kan ändras. 1 Öppna LCD-skärmen för att aktivera videokameran. 2 Tryck på MENU. 8 Ställ in datum och tid. Ändra inställningen med touchsensorn och välj [&] för att ange inställningen. 3 Välj [VISA INSTÄLLNINGAR]. 4 Välj [LANGUAGE]. 9 Välj [SPARA]. Återställ inställningen genom att välja [AVSLUT]. Ställa in klockan på lokaltid under resor Efter att steg 1-4 har utförts (Z s. 16) 5 Välj [OMRÅDESINST.]. 5 Välj önskat språk. Återgå till föregående skärm Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. SW 17

18 Andra inställningar Justering av greppet Montering av stativ För videokamerans stativhål i linje med stativstiftet, och stativfästet med skruven. Rotera sedan videokameran medsols för att fästa den till stativet. Fäst remmen när du tar tag i videokameran. Var försiktig så du inte tappar videokameran när du bär den. Använd inte stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla omkull och orsaka allvarliga skador på videokameran. 18 SW

19 Användning av ett microsd-kort Videokameran är programmerad för att spela in på den inbyggda hårddisken när den levereras från fabriken. Du kan ändra det för att spela in på microsd-kortet istället. Nedanstående microsd-kort fungerar med videokameran. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoinspelning: microsdhc-kort (4 GB till 8 GB) kompatibelt med klass 4 eller högre Använd Klass 6 eller högre för UXP-läge. Inspelning av stillbild: microsd-kort (256 MB till 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB till 8 GB) Om du använder annan media spelas kanske data inte in på rätt sätt, eller så kan data som redan spelats in försvinna. MultiMediaCards stöds inte. Videodata kan inte spelas in på microsd-kort där videodata redan har spelats in med hjälp av apparater från andra tillverkare. Sätt i ett microsd-kort Förberedelse: Stäng LCD-skärmen för att stänga av videokameran. Ta ut ett microsd-kort Tryck en gång på microsd-kortet. När kortet kommer ut en liten bit, drar du ut det helt. Sätt bara i och ta ur microsd-kort med avstängd kamera. Annars kan data på kortet skadas. Rör inte vid terminalerna på etikettens motsatta sida. Ändra inspelningsenhet Ställ in [INSP.MEDIA FÖR VIDEO] och [INSP.MEDIA FÖR BILD] till [SD]. (Z s. 68) Formatera ett microsd-kort när du använder det för första gången Välj [FORMATERA SD-KORT] för att formatera kortet. (Z s. 68) 1 Öppna microsd-kortfacket. 2 För med fast hand in kortet med den klippta kanten först. 3 Stäng microsd-kortfacket. SW 19

20 INSPELNING/UPPSPELNING Spela in filer Videoinspelning Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge. Tryck på PLAY/REC för att välja inspelningsläge. SNAPSHOT Tryck på START/STOP för att starta inspelning. Ungefärlig tid som återstår för inspelning Du kan även starta/stoppa inspelning genom att välja [REC] på LCD-skärmen. (Inspelningskontroll på skärmen) Stoppa inspelning Tryck på START/STOP igen. Visa den senast inspelade scenen Välj A medan inspelningen är pausad. Om du trycker på $ under uppspelning raderas den aktuella scenen. Spela in en stillbild under videoinspelning Tryck på SNAPSHOT. Ändra videokvaliteten Ändra inställningarna i [VIDEOKVALITET]. (Z s. 64) Videoinspelningsläget väljs automatiskt när du stänger av videokameran och sedan sätter på den igen. Om videokameran är påslagen och inte används under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara ström. Utsätt inte videokameran för plötsliga rörelser eller skakningar under inspelningen. Om du gör det kan ljudet av hårddisken (brummande) spelas in. 20 SW

21 Inspelning av stillbild Använd lägesväljaren för att välja # (stillbildsläge). Tryck på PLAY/REC för att välja inspelningsläge. Tryck och håll ned SNAPSHOT halvvägs. Indikatorn? blir grön när bilden har fokuserats. Visa den senast inspelade bilden Välj A efter fotografering. Välj $ under uppspelning om du vill radera den bilden. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna i [BILDKVALITET]. (Z s. 64) Ändra bildstorlek Ändra inställningarna i [BILDFORMAT]. (Z s. 64) Spela in stillbilder kontinuerligt Ställ in på [OAVBRUTEN FOTOGR.] i [SLUTARLÄGE]. (Z s. 63) Tryck SNAPSHOT hela vägen her för att ta en stillbild. DIS (Digital Image Stabilizer - digital bildstabilisering) fungerar inte när stillbilder tas. Om videokameran är påslagen och inte används under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara ström. Sidorna på stillbilder som spelas in i storleken 16:9 klipps eventuellt bort när bilderna skrivs ut. Hör efter om det går att göra utskrifter i storleken 16:9 i din fotobutik. SW 21

22 Spela in filer (Forts.) Zoomning Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. Zooma ut Zooma in Kontrollera återstående batteriladdning!-läge: Tryck på INFO två gånger eller på INFO och välj sedan ;. #-läge: Tryck på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan även zooma ut/in genom att välja [W] eller [T] på LCD-skärmen. (Zoomkontroll på skärmen) Zoomkvot (fabriksinställning)!-läge #-läge [20X / OPTISK] [20X / OPTISK] Ändra maximal zoomkvot (endast!-läge) Ändra inställningarna i [ZOOM]. (Z s. 64) Makrofotografering är möjlig på så korta avstånd som 5 cm från motivet, när zoomreglaget är inställt helt till W. LED-lampa Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [LJUS]. 3 Välj önskad inställning. PÅ AUTO AV LED-lampan fortsätter att lysa oberoende av omgivande förhållanden. LED-lampan tänds automatiskt när du tar bilder med otillräckligt ljus. Avaktiverar funktionen. Stänga skärmen Välj [AVSLUT] eller tryck på INFO. Den återstående inspelningstiden som visas ska endast ses som en fingervisning. Den visas i enheter om 10 minuter. Kontrollera återstående utrymme på inspelningsenheten Förberedelse: Välj läget!. Välj inspelningsläget. Tryck på INFO. Maximal inspelningstid visas för varje videokvalitetsläge. Ändra videokvaliteten 1) Välj videokvalitet. 2) Välj [STÄLL]. Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. 22 SW

23 Registrera filer till händelser Det blir lättare att hitta filen vid uppspelning om du väljer en händelse att registrera filen till innan du startar inspelningen. Förberedelse: Välj läget!. Välj inspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [REGISTRERA HÄNDELSE]. Välj. Stänga av ansiktsigenkänning Välj igen. Spela in stillbilder med ansiktsigenkänning aktiverad 1) Tryck och håll ned SNAPSHOT halvvägs. 3 Välj händelsen. 2) Tryck på SNAPSHOT. Använda självutlösaren i ansiktsigenskänningsläget Den valda händelsen visas på skärmen. Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Söka efter händelse Se sida 28. Har du valt att koppla en fil till en viss händelse kommer inställningen att bevaras även om du stänger av videokameran. Förberedelse: Ställ in [SJÄLVUTLÖSARE] på [ANSIKTSAVKÄNNING]. 1) Tryck på SNAPSHOT. Ansikten identifieras. 2) Stillbilden spelas in 3 sekunder efter det att fotoansiktet har identifierats. Fotograf Aktivera ansiktsigenkänning. Om detta läge är på känner videokameran igen ansikten och justerar ljusstyrka och fokus så att ansikten spelas in tydligt. Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. Om LCD-skärmen vänds upp och ned visas inte. Ändra inställningen när LCD skärmen är i normalläget. Du kan aktivera ansiktsigenkänning om [SJÄLVUTLÖSARE] är inställd på [ANSIKTSAVKÄNNING]. (Detta indikeras av att blinkar.) Beroende på förhållandet identifieras eventuellt inte ansikten. Om inte ansiktsigenkänning fungerar korrekt stänger du av läget innan du spelar in. SW 23

24 Spela upp filer Videouppspelning Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge. Tryck på PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Indexskärmen visas. Välj önskad fil. Gå till föregående eller nästa sida Tryck på [ ] eller [ ] i mer än en sekund. Spela upp några sekunder från början av varje video Tryck på [ ]. I vissa fall kan delar av en videofilm som inte är i början spelas upp. Vissa videofilmer går inte att spela upp alls. Radera en video Välj $ när uppspelningen har stoppats. Ändra antalet miniatyrer (6 miniatyrer/12 miniatyrer) Flytta zoomreglaget till [W]. Zooma in videon under paus (endast fjärrkontroll) Tryck på T på fjärrkontrollen. Tryck på,,, på fjärrkontrollen för att flytta zoomområdet. Tryck och håll ned W på fjärrkontrollen för att avbryta inzoomning. Funktioner under videouppspelning - knappar på skärmen N : Återgå till filens första scen O : Gå till den första scenen i nästa fil L : Återgå till indexskärmen J : Sökning bakåt (under uppspelning) E : Uppspelning bild för bild bakåt (under paus)* F : Uppspelning Q : Paus K : Sökning framåt (under uppspelning) G : Uppspelning bild för bild framåt (under paus)* * Långsam uppspelning startar om du trycker på sensorknappen under E / G en liten stund. Högtalarvolym : Sänka volymen + : Höja volymen 24 SW

25 Uppspelning av stillbild Använd lägesväljaren för att välja # (stillbildsläge). Tryck på PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Indexskärmen visas. Välj önskad fil. Gå till föregående eller nästa sida Tryck på [ ] eller [ ] i mer än en sekund. Ta bort en stillbild Välj $. Ändra antalet miniatyrer (6 miniatyrer/12 miniatyrer) Flytta zoomreglaget till [W]. Zooma in bilden under uppspelning (endast fjärrkontroll) Tryck på T på fjärrkontrollen. Tryck på,,, på fjärrkontrollen för att flytta zoomområdet. Tryck och håll ned W på fjärrkontrollen för att avbryta inzoomning. Funktioner under stillbildsuppspelning - knappar på skärmen P : Ändra uppspelningsordning på bildspel till bakåt F : Ändra uppspelningsordning på bildspel till framåt L : Återgå till indexskärmen N : Visa föregående fil F : Starta bildspelet Q : Avsluta bildspelet O : Visa nästa fil SW 25

26 Spela upp filer (Forts.) Uppspelning med specialeffekter Svepeffekt eller tonade effekter Lägg till effekter i början och slutet av en video. Dessa effekter kan inte tillämpas på stillbilder. Förberedelse: Välj läget!. Välj uppspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [STRYKA/TONA]. 3 Välj önskad effekt. Se den högra spalten för information om alla effekter. Alternativ för STRYKA/TONA inställning O TONA-VIT: Tonar in eller ut med en vit skärm. P TONA-SVART: Tonar in eller ut med en svart skärm. T STRYKA-SIDA: Sveps in från höger till vänster eller sveps ut åt andra hållet. U STRYKA-DÖRR: Sveps in som två halvor av en svart skärm som öppnas åt vänster och höger och visar scenen, eller sveps ut åt andra hållet. V STRYKA-BLÄDDRA: Sveps in underifrån och upp på en svart skärm eller sveps ut åt andra hållet. W STRYKA-LUCKA: Sveps in från mitten av en svart skärm mot skärmens övre och nedre del eller sveps ut åt andra hållet. Ingen effekt tillämpas på filer med en speltid på under 7 sekunder. 4 Välj filen som du vill spela upp. Stänga skärmen Tryck på MENU. Stänga av effekten Välj [AV] i steg SW

27 Filsökningsfunktion Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj uppspelningsläget. Gruppindexskärm! Du kan söka efter önskad fil enligt grupp. Gruppen skapas automatiskt baserat på inspelningsdatum och -tid. Och innehållet i gruppen ändras när scener läggs till/tas bort eller redigeras. 1 Välj. 2 Välj [GRUPP]. Datumindexskärm Du kan söka efter önskad fil efter inspelningsdatum. 1 Välj. För läget #, gå till steg 3. 2 Välj [SÖKDATUM]. 3 Välj inspelningsdatum. 3 Välj filen som du vill spela upp. 4 Välj filen som du vill spela upp. Antalet filer i gruppen visas i miniatyrerna. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Innehållet i gruppen kan ändras beroende på längden på inspelningstiden. Ändra innehåll genom att registrera händelsen. (Z s. 23) De skapade grupperna är kanske inte ordnade enligt inspelningsdatum, som när filer kopieras till ett microsd-kort. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. SW 27

28 Spela upp filer (Forts.) Händelseskärm! Du kan söka efter önskad fil via händelsen som du kopplade filen till vid inspelningen. (Z s. 23) Efter sökningen efter händelse kan du söka efter inspelningsdatum för att minska sökningens omfattning. 1 Välj. 2 Välj [SÖK HÄNDELSE]. Spela upp MTS-filer MTS-filer (demonstrationsfiler, osv.) är lagrade i EXTMOV-mappen. Följ proceduren nedan för att spela upp MTSfilerna i EXTMOV-mappen. Förberedelse: Välj läget!. Välj uppspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [SPELA ANNAN FIL]. 3 Välj händelsen. 3 Välj filen som du vill spela upp. 4 Välj inspelningsdatum. Visa alla filer genom att välja [ALLA]. Återgå till vanligt filuppspelningsläge 5 Välj filen som du vill spela upp. En MTS-fil skapas i EXTMOV-mappen när hanteringsinformation är skadad. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Ändra lagrad händelse för en fil Se sida SW

BRUKSANVISNING GZ-MS100

BRUKSANVISNING GZ-MS100 BRUKSANVISNING videokamera med minne GZ-MS100 E LYT1924-018B SW SVENSKA Bästa kund, Tack för inköpet av denna videokamera med minne. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 E E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljerad användarhandbok LYT2228-015A

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljerad användarhandbok LYT2228-015A VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE ad användarhandbok LYT2228-015A Contents Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Praktiska tekniker vid tagning Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

VIDEOKAMERA GZ-MG750BE. Detaljerad användarhandbok LYT2150-017A

VIDEOKAMERA GZ-MG750BE. Detaljerad användarhandbok LYT2150-017A VIDEOKAMERA GZ-MG750BE ad användarhandbok LYT2150-017A Contents Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Praktiska tekniker vid tagning Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor

Läs mer

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-V500/ GZ-V515

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-V500/ GZ-V515 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-V500/ GZ-V515 LYT2463-016A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor 7 Nöjesparker

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2)

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2) Snabbstartsguide DP100 Bilvideokamera (Version 0.1.2) Innehållsfö rteckning Säkerhetsföreskrifter...2 Förpackningens innehåll...2 Ö versikt av DP100...2 Komma igång...3 Sätt i ett microsd-minneskort...

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

GZ-MS250 BE GZ-MS230 BE

GZ-MS250 BE GZ-MS230 BE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE GZ-MS230 BE ad användarhandbok GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-017A Contents Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E100 GZ-E105

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E100 GZ-E105 VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E100 GZ-E105 LYT2522-014A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 3 Laddning 3 Inspelning 3 Uppspelning 3 Tips för tagning 3 Semestern/Julen 4 Bröllop 5 Resor 6 Nöjesparker

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209 LYT2431-017A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor 7 Nöjesparker

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-MS150

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-MS150 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-MS150 LYT2368-014A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor 7 Nöjesparker 9 Komma

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt har ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Om Digital Camera används oförsiktigt eller öppnas upphör garantin att gälla. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon. Innan du använder denna produkt, läs denna

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon.  Innan du använder denna produkt, läs denna Användarhandbok Bilkamera för fordon CCT-1210 www.denver-electronics.com Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt. 1 Produktens utformning 1. LCD-skärm 2. UPP/Dämpa

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer