MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

2 SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna. 5. Använd inte enheten nära vatten. 6. Rengör endast med torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installeras inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeelement, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger värme. 9. Glöm inte att det finns en fördel med en jordad anslutning om produkten har en jordad kontakt. En vanlig kontakt hat två stift, en jordad har en tredje kontakt yta, denna kontaktyta är för att ansluta en jordförbindelse mellan produkten och ditt vägguttag. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör med en elektriker för att ersätta det felaktiga uttaget. 10. Se till så att nätkabeln är placerad så att man inte kan trampa på eller klämma den. Detta gäller speciellt vid kontakter och uttag där nätsladden ansluts. 11. Använd bara tillbehör enligt tillverkarens specifikationer. 12. Använd bara fästen och stativ som tillverkaren rekomonderar. Om du använder en vagn var försiktig vid flyttning av densamma, så att inga skador uppstår på grund av att produkten välter. 13. Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas under lång tid. 14. Låt all service utföras av kvalificerad servicetekniker. Service krävs då enheten skadats på något sätt, t ex strömkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts ut över enheten, enheten har exponerats för regn eller fukt, enheten inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet. 15. Undvik att placera produkten så att den kommer nära fukt eller vätska. Se till så att inga föremål fyllda med vätska, t ex vaser, är placerade på enheten. 16. Om du vill koppla ifrån produkten helt från nätanslutningen, ta ur nätkabeln från enheten. 17. Nätkabeln kan vara kvar ansluten till vägguttaget. 18. Exponera inte batterier för hög värme som direkt solljus, eld eller liknande. Blixtsymbolen med en pil i änden, i en liksidig triangel, är för att varna användare för icke isolerad farlig spänning på enhetens hölje som kan vara av sådan kraft att det innebär en risk för elektrisk stöt. Utropstecknet inom en liksidig triangel är för att uppmärksamma användare på viktiga drift och underhålls-instruktioner som finns i de dokument som medföljer produkten. VARNING: För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för regn eller fukt. Pb Försäkran om överensstämmelse Användaranvisningar för borttagning och avfallshantering av uttjänta batterier. Specifikation av batterityper. Dessa symboler (se ovan) betyder när de visas på en produkt, en förpackning, ett separat informationsblad eller i en bruksanvisning att den enskilda produkten samt de batterier som medföljer eller finns inbyggda i produkten aldrig får slängas som osorterat hushållsavfall. De måste lämnas till därför avsedd återvinningsplats där de hanteras och återvinns på korrekt sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar eller EU-direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom att avfallshantera produkter och batterier på rätt sätt sparar man resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och/eller människors hälsa. De batterier som medföljer din apparat kan vara alkaliska, kolzink-/mangan eller litium (knappcellsbatterier). Alla dessa typer måste avfallshanteras enligt anvisning ovan. För att ta ur batterierna ur din apparat eller fjärrkontroll, följ anvisningarna för att sätta i batterier enligt bruksanvisningen, fast i omvänd ordning. På produkter med ett inbyggt batteri som räcker hela produktens livslängd är det inte alltid möjligt för användaren att ta ur batteriet. I sådana fall monteras produkten isär på insamlings-/ återvinningsplatsen och batteriet tas bort. Om ett inbyggt batteri av något skäl måste bytas ut måste detta göras av en medarbetare på ett behörigt servicecenter. Vi, Harman Consumer Group, Inc Balboa Blvd. Northridge, CA USA Som tillverkare och våra agenter inom EU Harman Consumer Group International 2, route de Tours Chateau du Loir Frankrike Vi garanterar att vi är ensamt ansvarig för att produkten som är angiven här, motsvarar de angivna Direktiven och Standarderna. Typ av produkt: Ljudsystem och Dockningsstation Modell: MAS 100/110 och The Bridge II Överensstämmelsen gäller följande Direktiv: 2004/108/EC EMC Direktiv, uppdaterad 2006/95/EC Lågvolts Direktiv, uppdaterad 2004/32/EC Direktiv vid energi användning, uppdaterad Överensstämmelser som visar gemensamma standarder: EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN 60065:2002+A11:2008 EN :2007 Jurjen Amsterdam Harman Consumer Group, Inc. Château du Loir, Frankrike 09/09 2

3 Innehållsförteckning 2 SÄKERHETSINFORMATION 4 INLEDNING OCH FUNKTIONER 4 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR 5 FRONT-PANELENS kontroller (controller och förstärkare) 6 BAK-PANELENS ANSLUTNINGAR (controller) 7 BAK-PANELENS ANSLUTNINGAR (förstärkare) 8 FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER 10 INSTALLATION 12 HAND HAVANDE 12 Använda fjärrkontrollen 12 Sätta på MAS 100/MAS Inställning av klocka 12 Ställa in Larm 14 Volymkontroll 14 Högtalarinställning (Ton Kontroller) 14 Val av Källa 14 FM Radio 14 Förval av Stationer 15 DAB-tuner (endast MAS 110) 15 CD 15 Avspelnings Kontroller 15 Data Skivor 16 USB 16 Programmerad Avspelning 16 Dockningsstation för ipod 17 Extraingångar (AUX) 17 Inspelning 17 Version av Mjukvara 17 System Reset 17 System Memory 18 FELSÖKNING 19 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 19 Varumärkes information Svenska 3

4 INLEDNING OCH FUNKTIONER För mer än 50 år sedan, tillverkade Harman Kardon, Inc., den allra första receivern, en högpresterande produkt som kombinerade flera funktioner som tidigare bara hade kunnat köpas separat. Vårt mål var och är att leverera highfidelity i ett lättanvänt paket, och vi är helt övertygade att ni kommer att njuta av den kvalitet och bekvämlighet som MAS-100 / MAS 110 erbjuder i många år framöver. I MAS 100/MAS 110 är ett komplett audiosystem med docka för ipod (ingår på vissa versionen av MAS 110, valfritt på övriga modeller), en CD-spelare, en FM-tuner (MAS 110 innehåller en DAB-tuner) och extra ingångar (AUX) för andra ljudprodukter, liksom ett par anpassade högtalare, för ett komplett ljudsystem. För att få ut det maximala av ditt nya system kommer vi uppmanar er att läsa denna manual och att ni bekantar er själv med de egenskaper och styrning som behövs för MAS 100/MAS 110. Om du har några frågor om den här produkten, dess installation eller dess funktioner, kontakta din återförsäljare, din installatör, eller besök www. harmankardon.com. Harman Kardon MAS 100/MAS 110 High-Performance Audio System The Bridge II docka för ipod (ingår på vissa versionen av MAS 110, tillval för andra modeller) laddar ipod touch 2:a generationen ipod nano 4:e generation, ipod classic, ipod touch 1:a generationens ipod nano, 3rd Generation ipod nano, 2:a generationens ipod 5:e generation. ipod ingår inte. Slot-loaded CD-spelare med CD, CD-R, CD-RW, MP3 och WMAuppspelning, med CD-text och ID3 tag stöd Främre och bakre USB-portar med MP3-och WMA-ljuduppspelning FM-tuner med RDS text display och 30 förval DAB / DAB + / T-DMB-Audio tuner med DLS text display och 30 förval (endast MAS 110) Åtta Extra (AUX) ljudingångar: en front stereo mini-jack (3,5 mm) på högra sidan av Controllern, två RCA-uttag på den bakre panelen (linjenivå), en skivspelar MM ingång på bak panelen, två optiska digitala ljudingångar, två koaxiala digitala ljudingångar En analog linjenivåutgång En koaxial digital ljudutgång Stereo hörlursutgång (3.5mm) Klocka med dubbla alarm Två 2-vägs, 130mm basreflex högtalare ipod ingår inte. Dockningsstationen Bridge II ingår endast på vissa versioner av MAS 110. Medföljande tillbehör Följande tillbehör levereras med MAS 100 / MAS 110. Om någon av dessa poster saknas, kontakta Harman Kardon kundtjänst på www. Harmankardon.com FM antenn DAB antenn (endast MAS 110) Stereo RCA-kabel (1m) Controller kabel till förstärkaren Löstagbar nätkabel System fjärrkontroll med tre AAA batterier The Bridge II docka för ipod (ingår på vissa versioner av MAS 110, extra tillbehör för övriga modeller) 4

5 FRONT-PANELENS KONTROLLER CONTROLLER OCH FÖRSTÄRKARE MAS 100 och MAS 110 använder touch kontroller. Om du vill använda en kontroll, peka försiktigt på dess ikon. OBS: Kontrollerna är detsamma på alla modellerna. Power: Sätter på MAS 100/MAS 110 eller placerar den i Standby läge. För att helt stänga av enheten, dra ur kabel till strömförsörjningen. Informations Display: Tid och meddelanden visas i denna två raders text display. CD Slot: Ladda in dina skivor här. Skip / Scan framåt / bakåt: Dessa knappar fungerar annorlunda, beroende på vilken källa du använder: ipod, CD eller USB: Tryck och släpp Framåt knappen för att hoppa till nästa spår. Tryck bakåt två gånger för att hoppa till föregående låt. Tryck och håll SCAN framåt / bakåt knappar för att söka framåt eller bakåt inom ett spår. Radio: Tryck och släpp sen Preset +/ knappen på fjärrkontrollen eller SKIP framåt/bakåt-knappen på frontpanelen för att välja nästa/föregående programmerade förinställda station. Tryck och håll inne SKIP/Spola framåt/ bakåt knappen för att söka snabbt genom stationerna. När du släpper knappen fortsätter tunern att skanna tills den hittar en station med tillräckligt stark signal, och sedan stoppar den där. För att stoppa skanningen innan en station är funnen, tryck på framåt/bakåt knappen igen. Play/Paus: Varje tryck växlar mellan Avspelnings och Paus funktionerna. Stop: Stoppar helt uppspelningen. Eject: När en CD är inladdad trycker du här för att mata ut den. USB Port A: Anslut en USB enhet här för att spela av audio MP3-eller WMA-filer. Även om de flesta USB - och hårddiskar i FAT32 filformat, liksom många andra MP3-spelare, kan spelas på MAS 100 och MAS 110. Men kan vi inte garantera uppspelning av alla på grund av alla de olika tillverkarnas variationer. Anslut inte en ipod eller iphone till denna port. Anslut inte en dator eller någon annan kringutrustning till denna port. Line-In Uttag (Linje ingång): Anslut en 3.5mm hane/hane kabel (ingår ej) till hörlurar eller linjenivå utgången på en bärbar spelare eller annan enhet. Hörlursuttag: Utgång för en stereosignal för de flesta hörlurar som är utrustade med en 3,5 mm kontakt. Volymkontroll: Höjer och sänker volymen. Informations Display Skip / Söka framåt / bakåt OBS: Kontrollerna är detsamma på alla modellerna. Power CD Slot USB Port LINE-IN Input Play/Paus Hörlur Eject Stopp Svenska Volym 5

6 BAK PANELENS ANSLUTNINGAR CONTROLLER FM-antenn Terminal USB Port Optisk 1/2 Digitala ljudingångar Koaxial 1/2 Digitala ingångar Analoga Ljud Utgångar TV och AUX anloga ingångar Phono Input Uppdaterings Omkopplare DAB-antenn Terminal (endast MAS 110) Koaxial digital utgång RS-232 Serial Port Utsignal till Förstärkaren The Bridge II ingång FM Antenna Terminal: Anslut den medföljande FM-antennen här. DAB Antenna Terminal (endast MAS 110): Anslut den levererade DAB antennen här för att njuta av program från digital DAB, DAB + eller T-DMB-Audio radiostationer tillgängliga i ditt område. USB-port B: Anslut en USB enhet här för att spela upp audio MP3-eller WMA-filer. Även om de flesta USB - och hårddiskar i FAT32 filformat, liksom många andra MP3-spelare, kan spelas på MAS 100 och MAS 110 kan vi inte garantera uppspelning på grund av alla de olika tillverkarnas variationer. Anslut inte en ipod eller iphone till denna port. Anslut inte en dator eller någon annan kringutrustning till denna port. Optisk 1 / 2 och Coaxial 1 / 2 Digital Audio Ingångar: Anslut en källa med optiska eller koaxiala digitala ljudutgångar till motsvarande ingång. Endast PCM okomprimerad format stöds. TV och AUX Analog audioingångar: Anslut den analoga ljudutgångar på en TV eller någon annan källa för uppspelningen genom MAS systemet. Phono Ingång: Anslut utgångarna på en skivspelare med en MM pickup till denna ingång. Anslut inte någon annan typ av skivspelare till denna ingång och ansluta inte en skivspelare med MM pickup till andra analoga ljudingångar på MAS-100 eller MAS 110 utan att använda en phono försteg, tillgänglig separat från många elektronikaffärer. Ingång: För att spela av audio material som lagrats på en kompatibel ipod (se sidan 4), anslut The Bridge II docka (ingår på vissa versionen av MAS 110; finns som extra tillbehör för MAS 100 och till visa versioner av MAS 110). Kontrollera att rätt monterings fäste på The Bridge II är installerat för din ipod, som visas i figur 1 på sidan 10. Analoga ljudutgångar: Anslut dessa utgångar till analoga ljudingångar för en ljud-inspelare. När en källa som är ansluten till MAS systemet spelar, kommer en lågnivå signal finnas på dessa utgångar för inspelning. Coaxial Digital Audio Output: Anslut denna utgång till en koaxial digital ljudingång på en digital audio inspelare. När en källa ansluten till MAS system spelar, kommer det att finnas en signal på denna utgång för inspelning. ANMÄRKNINGAR: MAS kan inta konvertera analoga källor till en digital signal, eller digitala källor till den analog signal för inspelning. Det är användarens ansvar att följa alla de lagar som gäller vid kopiering av ljud material. Anslutning till förstärkaren: Anslut den medföljande band kabeln till denna kontakt och till motsvarande kontakt på MAS förstärkaren. I denna kabel passerar ljudsignalen från controllern till förstärkaren och även överförs drivspänning (likström) från förstärkaren till controllern. Om kabeln är skadad, använd den inte utan kontakta Harman Kardon, Inc., för ett utbyte. RS-232 Serial Port: Denna port används endast för system uppgraderingar. Anslut inte några enheter till detta uttag utom när det finns nya systemuppgraderingar som skall göras. Uppdate Omkopplare: Den här knappen används endast för system uppgraderingar. Lämna den i "N" position vid normal drift om inte i du skall göra en uppdatering då skall du byta till "U"läget. 6

7 BAK PANELENS ANSLUTNINGAR FÖRSTÄRKARE Nätkabel anslutning Högtalarterminal Ingång för utsignal från Controllern Högtalarterminal och Högtalarterminal: Använd en högtalarkabel med två ledare för att ansluta till varje högtalare. Kom ihåg att hålla rätt polaritet (positiva och negativa anslutningar). Ingång för utsignal från Controllern: Anslut den medföljande bandkabeln till denna kontakt och till den motsvarande kontakten på MAS controllern. I denna kabel passerar ljudsignalen från controllern till förstärkaren och även överförs drivspänning (likström) från förstärkaren till controllern. Om kabeln är skadad, använda den inte utan kontakta Harman Kardon, Inc., för ett utbyte. Nätkabel Anslutning: Efter du har gjort alla andra anslutningar, kan du ansluta nätkabeln till denna kontakt och därefter andra sidan av nätkabeln till ett vägguttag. Svenska 7

8 FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER Power: Sätter på MAS 100/MAS 110 eller av. För att helt stänga av enheten, dra ur nätkabeln från vägguttaget. Sleep: Varje tryck ökar tiden till avstängningstiden, från 10 till 90 minuter, i steg om 10 minuter. Nästa tryck efter 90 minuter stänger av Sleep funktionen. Sourse omkopplaren: Väljer önskad källa. Varje gång du trycker på LINE IN eller Digital In Knapparna växlar det mellan tillgängliga analoga (linjeingång på höger sida panel, TV, AUX eller Phono-ingången på baksidan) eller digitala ljudingångarna (Coaxial 1 eller 2, Optisk 1 eller 2). Tryck på Bridge knappen för att välja en ipod dockad i The Bridge II Display: Justerar ljusstyrkan i Displayen när den är nedtryckt mer än en sekund i alla läge eller om det finns någon särskild information i DAB-läge även om det är mindre än en sekund. (I DAB-läget väljer den station definierad information när man även trycker mindre än en sekund). Varje tryckning ändrar skärmens ljusstyrka: hel, halv eller Av. Observera att endast Displayen är nedtonad. Volymratten och knapparna kommer att lysa för att visa att systemet fortfarande är igång. Settings: Öppnar menyerna för högtalarinställning (tonkontrollerna) Tid Setup (klocka), Alarm Inställningar System Version och System Reset. Se Hand havande för mer information. Back: Tryck på denna knapp för att återgå till föregående menynivå, när Settings har valts. Info: Visar status för den aktuella källan på följande sätt: Radio: När FM-bandet är i bruk, vid varje tryck växlar det mellan PS (Program Service) och RT (Radio Text) RDS - information om dessa finns tillgängliga. När en DAB-radio station spelar, tryck på denna knapp för att öppna menyn för DAB tunern. Se sidorna 14 och 15 för mer information. Audio CD: Visar CD Text information om detta finns tillgänglig. Varje tryck visar följande: låt, artist, album. USB-eller data-cd: Söker efter alla ID3-taggar för den aktuella källan, om det finns några. Varje tryck visar följande: låt, artist, Album, Folder, sedan tillbaka till sökning. Om det inte finns några ID3-taggar, visas filnamnet. Time: Visar förfluten spårtid för den CD som spelas (ingen effekt på data- CD-skivor eller andra källor). Varje ytterligare tryck ändra displayen enligt följande: resterande spår tid, förflutit skivatid, resterande skivtid, sedan tillbaka till förfluten spårtid. 1/5 7/3 Navigation knappar: Använd 7 och 3 Knapparna för att bläddra framåt och bakåt genom Settings Menyerna, eller med hjälp av listor med innehåll, och tryck sen på -knappen att göra ett val. Tryck på knappen för att återgå till föregående meny eller innehåll nivå. : Väljer ett menyobjekt eller sparar Settings förändringar samt att återgår till föregående menynivå. Clear: Rensar aktuell förvald station eller en spellista. Radio: Om du vill radera den aktuella förinställda stationen, trycker du på CLEAR knappen medan stationen spelas. Spellista: Om du vill ta bort det spår du just angett, medan du programmerar en spellista, tryck då på CLEAR knappen. Efter det att spellistan har sparats genom att trycka på Stop knappen, tryck på CLEAR knappen för att radera hela spellistan. För att ta bort ett enskilt spår, stoppa uppspelningen, tryck på Check knappen tills önskat spår visas och tryck sen på CLEAR knappen. Tryck sen på Play eller Stopp knappen för att gå ur Check läget. Program/Memory: Används för att programmera spellistor och radio förinställningar. Radio: Om den nuvarande stationen inte har programmerats in som förinställd, trycker du Program / Memory och sen på -knappen för att lagra stationen på nuvarande förinställnings nummer, eller använda Sifferknapparna för att ange ett annat förinställnings nummer. Den nya stationen kommer att radera den gamla. USB eller CD (Audio eller Data): Tryck på Program Knappen för att börja Program läge. Lägg till låtar i spellistan genom att använder Skip / Scan transportknapparna eller sifferknapparna för att välja spår och tryck sedan på PROGRAM knappen för att ange valet. Du kan addera upp till 30 filer. Tryck på Play för att spela upp spellistan eller Stop för att spara spellista utan att spela det. Under uppspelning kommer ordningen på spåren i spellistan visas på vänster med skivans spårnummer till höger. Se sidan 16. Check: Efter det att en spellista har programmerats och avspelningen har upphört, varje tryckning på Check knappen visar låtarna i spellistan. Eject: När en cd skiva är inladdad, tryck på denna knapp för att mata ut den. FM-läge: Används vid FM-radio, varje tryck växlar mellan Stereo och mono uppspelning. Auto Store: Söker igenom alla frekvenser, söker efter stationer med acceptabelt stark signal kvalitet, och lagrar dem som förval. Random: Varje tryck aktiverar eller avaktiverar Slumpmässig uppspelning (shuffle). Denna funktion spelar spåren av den aktuella skivan eller enheten i slumpmässig ordning. Transport Knappar Track-Skip/Tuning Up/Down: Dessa knappar fungerar annorlunda, beroende på vilken signalkälla som har valts ipod, CD eller USB: Tryck och släpp Framåt knappen för att hoppa till nästa spår. Tryck på bakåt knappen två gånger för att hoppa till föregående spår. Radio: Tryck och släpp Track Skip knappen för att ställa till nästa högre eller lägre station med et frekvens sökningssteg. Tryck och håll för att skanna snabbt genom stationerna. scan Forward/Reverse: Tryck och håll för att skanna framåt eller bakåt i ett spår när ipod, CD eller USB källor spelar. Play/Paus: Varje tryck växlar mellan Avspelning och Paus funktionerna. stop: Stoppar helt avspelningen. 8

9 FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER Preset/Folder +/ : Väljer en förvald radiostation en folder på en USBeller data-cd. Radio: Varje tryck ändras det till nästa eller föregående förinställda stationen, om någon har programmerats.. USB-eller data-cd: Tryck en gång för att öppna den aktuella mappen. Varje ytterligare tryck ändrar det till nästa eller föregående mapp. Efter 3 sekunder, kommer det första spåret på den nya mappen att börja spela. Mute: Tryck för att tillfälligt stänga av högtalarna. Tryck igen att återställa ljudet. Mute funktionen avbryts om MAS 100/MAS 110 stangs av. Volym +/ : Ökar eller minskar volymen. Tryck och håll för att ändra volymen snabbare. Sifferknapparna: Används för att ange spårnummer, radiostationer eller förinställda nummer, eller för att justera klockan och alarmet. 10 och +10 Sifferknappar: Används till en USB enhet eller CD för att snabbt söka igenom ett stort antal låtar. Varje trycka på knapparna ändras det till nästa eller föregående spår i steg om 10. Power Sleep Info Sourse val Back Settings Tid Display 1/57/3Navigering FM läge Clear Eject Program/Memory Check Random Auto Lagring Transport knappar Förval/Folder +/ Volym +/ Sifferknappar Mute Svenska 10 Sifferknapp +10 Sifferknapp 9

10 INSTALLATION 1. Packa försiktigt upp Controllern, förstärkare, högtalare, FM antenn, DAB antenn (MAS 110 system), analog ljudkabel, bandkabel, löstagbar nätsladd, The Bridge II dockningsstation för ipod (endast på vissa versioner av MAS 110 system), fjärrkontroll och batterier. 2. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen genom att skjuta den del av fjärrkontrollen som har Harman Kardon logotypen försiktigt nedåt. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen, efter + och - symbolerna i batteriutrymmet för att fårätt polaritet. Varning: Risk för explosion om batteriet är av felaktigt typ. Ersätt endast med samma eller likvärdig typ. 3. Med Controllern ovanpå förstärkaren, sätt noggrant ena änden av styrkabeln till kontakten på baksidan av Controllern och den andra till den motsvarande kontakten på baksidan av förstärkaren. 4. Anslut FM-antennen till sin terminal. Systemet kräver en honkontakt på antennen. För ett MAS 110 system anslut DAB antennen till sin terminal. 5. Installera The Bridge II dockningsstation för ipod (ingår med vissa versioner MAS 110 och är tillgänglig separat för andra modeller, ipod ingår inte). a. Håll kabeln över den bredaste delen av kontakten pressa försiktigt flikarna på varje sida samtidigt som du för in kontakten i uttaget på baksidan av Controllern. b. Placera det svarta fästet i The Bridge II, att se till att den trycks hela vägen ner. Se figur 1. OBS: Placera inte en ipod i The Bridge II om inte båda det svarta fästet och en dock adaptern är installerade. Om du inte gör detta på rätt sätt kommer inte din ipod att ansluta på rätt sätt, och både den och The Bridge II kan få skador som inte täcks av garantin. Docka ipod c. Leta reda på din dock adapter som följer med din ipod eller välj en av de medföljande dock adaptrarna, se tabell 1. Om din ipod är en äldre modell som inte visas i tabell 1 och som inte inkluderade en adapter kontakta Apple Inc. att köpa en. Installera Docknings Adaptern Installera Fästet Placera adaptern på The Bridge II, som visas i figur 1. Figure 1.Docka en ipod till The Bridge II d. Montera din ipod i The Bridge II enligt det som visas i figur MAS 100/MAS 110 har åtta ljudingångarna för andra enheter, t.ex. bärbara spelare. Detta steg är valbart och kan hoppas över om du inte har några externa enheter. Om din spelare har: 3.5mm Analog ljudutgång eller hörlurar: Anslut en analog ljudkabel (ingår ej) till utgången eller hörlursuttaget, vilket är placerat på höger sida av Controllern. ett par RCA-typ analoga ljudutgångar: Anslut ena sidan av en signalkabel (en kabel ingår, köp ytterligare kablar för andra enheter) i spelaren, och den andra änden i en TV eller någon annan extern signalkälla. Observera färgerna för höger och vänster kanal (oftast röd för höger och vit eller svart till vänster). Tabell 1- Välj rätt monterings fäste för Bridge II The Bridge II fäste ipod-modell NANO ipod nano 1 och 2 generationen 5G (VIDEO 60GB) ipod, 5th generationen (60 GB, 80 GB) och ipod classic (160GB) 5G (VIDEO 30GB) ipod, 5th generationen (30 GB) och ipod classic (80GB) 13 ipod nano, 3: e generationen och 4: e generationen 12, 14 ipod touch installera en stor bumper 10

11 INSTALLATION Om enheten är en skivspelare med en MM-pickup, kan denna anslutas till Phono (MM) ingångar på baksidan av Controllern. Om det är en annan typ av skivspelare, anslut den inte till MAS 100 eller MAS 110 utan att använda en separat phono försteg, tillgänglig från elektronik butiker. Anslut inte en skivspelare till en annan uppsättning av ingångar utan att använda en phono försteg. optical eller koaxial digitalt ljud S/P-DIF produktion: Anslut den ena änden av en digital ljudkabel (ingår ej) till spelaren, och den andra änden till en av de optiska eller Koaxial ingångar på baksidan av MAS 100/MAS 110. Kom ihåg att välja rätt analog eller digital ingång som källa genom att trycka på Line In eller Digital I Source Selector på fjärrkontrollen. 7. För att göra analoga eller digitala inspelningar, anslut Coaxial Digital Utgången eller Line-utgång på baksidan av Controllern till motsvarande ingång på en audio-brännare (ingår ej). MAS kan inta konvertera analoga källor till en digital signal, eller digitala källor till den analog signal för inspelning. 8. Placera vänster och höger högtalare som önskat. Det rekommenderas att högtalarna placeras så att de utgör en liksidig triangel med den vanliga lyssningspositionen. Alltså, varje högtalare kommer att vara på samma avstånd från den andra högtalaren som det är från lyssningsposition. Placera högtalarna på ungefär samma höjd som lyssnarens öron. Anslut ena änden av varje högtalarkabel till terminalerna på högtalarna och den andra änden till terminalerna på förstärkaren. För att garantera bästa möjliga ljud speciellt i basen, är det viktigt att vid anslutningen se till så att det blir rätt polaritet, genom att ansluta de positiva terminalerna (färgat rött) till varandra och de negativa terminalerna (färgat svart) till varandra. 9. Anslut alla nätsladdar för MAS och alla externa källor till vägguttagen. Svenska 11

12 HANDHAVANDE Att använda MAS 100/MAS 110 är enkel och intuitiv. Frontpanelens kontroller använder avancerad touch teknik. Om du vill använda frontpanelens kontroller placerar du ett finger över någon av de upplysta ikonerna. Ett varsamt tryck på är allt som behövs. Vänta några sekunder innan systemet behandlar varje kommando. För att ta bort fingeravtryck, torka frontpanelen med en torr Microfiber duk. Använda Fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot framsidan av MAS 100/MAS 110. Fjärr IR-sensorn är placerad på högra sidan på Controllerns frontpanel Blockera inte sensorn. Fjärrkontrollen har ett arbetsområde mellan 6m upp till 30 grader från mitten. Om batterier behöver bytas, se steg 2 i avsnittet installation. Var försiktig och avyttra batterierna enligt miljökraven. Kasta aldrig batterier i en spis eller öppna lågor och ta bort dem från fjärrkontrollen om fjärrkontrollen inte kommer att oanvändas under en längre tid. Starta upp MAS 100/MAS 110 Slå på MAS 100/MAS 110 genom att trycka in och hålla Power -Knappen på fjärrkontrollen eller på Controllern i 1 sekund. Systemet kommer också att slås på, när en av Source Selectors eller Eject-knappen på fjärrkontrollen trycks in. Tryck på strömbrytaren för att stänga av systemet. Om klockan har varit avstängd, kommer Displayen att bli mörk för att spara ström. Annars kommer tiden att visas med halv ljustyrka. OBS: För att öpnna en meny eller för att spara en inställning, trycker du på knappen. För att gå till nästa fält utan att ändra dess inställning, trycker du på knappen igen. För att gå tillbaka till föregående menynivån, utan att göra några ändringar, tryck då på Back knappen. Dessa knappar fungerar på samma sätt i alla menyer. Ställa klockan Klockan kan ställas in med hjälp av Settings menyn. Se figur Tryck på Settings knappen på fjärrkontrollen. 2. Tryck på 7/3Knapparna tills Time Setup visas i Message Displayen. 3. Tryck knappen för att visa Clock. Sätt på eller av klockan: Tryck på knappen och använd 7/3 knapparna och välj On eller Off. Sätta klockan i läge Off sparar ström när systemet är i läge Standby. 4. Ställ in klockan: Tryck på 7/3 knapparna tills Set Clock visas på den nedre raden. Tryck på knappen för att visa Set Time. u Ställ in tiden: Tryck på knappen och med hjälp av siffer knapparna ange timme och sedan minut. Om 12-timmars timmars format är aktivt använder du 7/3knapparna för att välja AM eller PM. Tryck på knappen för att gå från ett område till nästa utan att ändra det och du trycker på Knappen för att spara inställningarna. u Ställ in timformat: Tryck på 7/3knapparna tills Set 12/24 hour visas. Tryck på knappen för att ändra format och använd 7/3knapparna för att välja mellan 12 - och 24-timmars Timmars display. Tryck på knappen för att spara ändringen. 5. Ställ in veckodag: Tryck på 7/3 knapparna tills Set Day visas. Tryck på knappen för att visa veckodag, och använda 7/3knapparna för att välja önskad dag. Tryck på knappen för att spara ändringarna. Ställa in Larm För automatisk Power ON vid en programmerad Tid, ställ in en eller båda av alarmen. Larmen kan fastställas med hjälp av Settings menyn. Se figur Tryck på Settings knappen på fjärrkontrollen. 2. Tryck på 7/3knapparna tills Alarm Setup visas i Message Displayen. Figur 2: Ställa klockan S e t t i n g s S p e a k e r S e t u p > S e t t i n g s T i m e S e t u p > Back T i m e S e t u p C l o c k > T i m e S e t u p S e t C l o c k > T i m e S e t u p S e t D a y eller Back eller Back C l o c k O f f > Back S e t D a y M o n d a y > S e t C l o c k S e t T i m e > S e t C l o c k S e t 1 2 / 2 4 h o u r > eller Back eller Back S e t T i m e 1 2 : 4 3 > S e t 1 2 / 2 4 h o u r 1 2 h o u r > 12

13 HANDHAVANDE 3. Tryck knappen för att visa "Alarm 1". Använd 7/3knapparna för att visa "Alarm 2". När önskat Larm visas, trycka då på knappen för att memorera den. "Weekday: On" meddelandet visas. Använd 7/3knapparna att visa vardags tid, Weekend On / Off, Weekend Tid eller Inställningar av signalkälla, och tryck på knappen för att göra en förändring. Du kan justera vardagar, helger och inställningarna för signalkälla för båda alarmen. Weekday On/Off: Välj för att justera om Alarm 1 eller alarm 2 skall vara aktiverade på vardagar. Använd 7/3knapparna för att ställa in ON eller Off. Tryck på eller Back knappen för att spara ändringarna. Weekday Tid: Klicka här för att ställa in alarm 1 eller alarm 2 på vardagarna. De numeriska tids displayen visas, med tim inställningen blinkande. Använd sifferknapparna för att ange den tvåsiffriga tim inställningen, och min inställning blinkar. Använd sifferknapparna för att ange den tvåsiffriga minut inställningen. Tryck på knappen för att gå från ett område till nästa utan att ändra det och trycker på knappen för att spara ändringen. Weekend On/Off: Välj för att justera om Alarm 1 eller alarm 2 skall vara aktiverade på helgerna. Använd 7/3knapparna för att ställa inställningen On eller Off. Tryck knappen för att spara ändringen. Weekend Tid: Klicka här för att ställa in ett alarm 1 eller alarm 2 skall vara aktiverade på helgerna. De numeriska tids displayen visas, med tim inställningen blinkande. Använd sifferknapparna för att ange den tvåsiffrig tim inställningen, och minut inställningen blinkar. Använd sifferknapparna för att ange den tvåsiffriga minut inställningen. Tryck på knappen för att gå från ett område till nästa utan att ändra det och tryck på knappen för att spara ändringen. Sourse (Källa): Välj den källa som skall spela när Alarm 1 eller Alarm 2 ljuder. Vardags och helgdags alarmen både i läge av Alarm 1 och Alarm 2 måste använda samma signalkälla. Om du föredrar olika källor för veckodagar och helger, använd Alarm 1 för vardagar endast Alarm 2 på helgerna bara genom justeringar av Weekday On / Off och Weekend On / Off inställningarna på lämpligt sätt. u Använd 7/3knapparna för att välja en av dessa källor: Disc, USB-A (framsida) eller B (bak), Radio FM, Radio DAB (finns bara på MAS 110) eller DMP (ipod dockad i The Bridge II när det finns). Om Disc, DMP-eller USB-A eller B skall väljas, se till så att det finns en cd, ipod eller USB som innehåller ljud material. Om ingen enhet är aktiv, kommer systemet att byta till FM-radio. Tryck knappen för att spara ändringarna. 4. Du kan justera längden på uppspelningen och snooze funktionen, liksom volymen. Dessa inställningar är globala för både Alarm 1 och Alarm 2, och för både vardag och helg. Alarm Timeout: Med "Alarm 1" i meddelande Displayen tryck på 7/3knapparna tills "Timeout" visas. Denna inställning bestämmer hur länge systemet kommer att spela den gången alarmet är igång. u Om du vill ändra Timeout inställning, tryck på ENTER. Använda 7/3knapparna för att ändra längd: 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 minuter. Tryck på knappen att spara ändringen. Snooze: Med "Alarm 1" i meddelande Displayen, tryck på 7/3knapparna tills "Snooze" visas. När Power knappen eller Sleep knappen trycks in medan larmet spelar, kommer larmet att stängas av under den tid som anges vid Snooze-inställningen och sedan återupptas. Figur 3: Ställ in Alarm funktionen Svenska S e t t i n g s S p e a k e r S e t u p > S e t t i n g s T i m e S e t u p > S e t t i n g s A l a r m S e t u p > Back A l a r m S e t u p A l a r m 1 > Back A l a r m 1 S e t u p W e e k d a y : O n > Left eller Back A l a r m 1 S e t u p W e e k d a y T i m e > Left A l a r m 1 S e t u p W e e k e n d : O f f > Left A l a r m 1 S e t u p W e e k e n d T i m e > A l a r m 1 S e t u p S o u r c e > eller Back eller Back eller Back eller Back Left W e e k d a y A l a r m O n > W e e k d a y T i m e 0 7 : 1 5 W e e k e n d A l a r m O f f W e e k e n d T i m e 1 0 : 0 0 A l a r m 1 S o u r c e D i s c > A l a r m S e t u p A l a r m 2 eller Back A l a r m 2 S e t u p W e e k d a y : O n > W e e k d a y A l a r m O n > eller Back A l a r m 2 S e t u p W e e k d a y T i m e > W e e k d a y T i m e 0 7 : 1 5 > A l a r m 2 S e t u p W e e k e n d : O f f > W e e k e n d A l a r m O f f A l a r m 2 S e t u p W e e k e n d T i m e W e e k e n d T i m e 1 0 : 0 0 > A l a r m 2 S e t u p S o u r c e eller Back eller Back eller Back eller Back A l a r m 2 S o u r c e D i s c A l a r m S e t u p T i m e o u t > A l a r m S e t u p S n o o z e > A l a r m S e t u p L e v e l eller Back eller Back eller Back T i m e o u t 1 0 m i n > S n o o z e 0 5 m i n > L e v e l 5 5 d B > 13

14 HANDHAVANDE u Om du vill ändra Snooze inställningen, tryck på ENTER. Använda 7/3knapparna för att ändra hur lång paus du vill ha, 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 minuter. Tryck på Knappen för att spara ändringen. Volume Level: Med "Alarm 1" meddelandet i Displayen, tryck 7/3Buttons tills "Level" visas. Den här inställningen påverkar endast uppspelningen, när du använder larm. u Om du vill ändra nivå inställningen tryck på -knappen. Använda 7/3Knapparna för att ändra volymen inom området - 80dB till +10 db. Det rekommenderas starkt att du undviker att använda högre nivå än -20 db, för att skydda din hörsel och för att undvika skador på utrustningen. Innan duställer alarm volymen, spela alarm källan på den önskade nivån för att fastställa en bra volymnivå. Tryck på Knappen för att spara ändringen. Vid den inställda tiden kommer MAS 100/MAS 110 automatiskt starta upp och börjar spela den valda källan. Systemet kommer att spela på den volymnivån som är fastställd i Alarm Setup menyn och kommer att fortsätta att spela för den period som fastställs av Timeout inställningen. Tryck på strömbrytaren eller Sleep knappen för att placera enheten i Snoozeläge. Den kommer att vara avstängd under den tid som fastställts av Snoozeinställning och sedan kommer larmet att återupptas. Tryck på Power-knappen två gånger medan larmet spelar för att stänga av larmet och återgå till normal uppspelning. Volymkontroll Använd frontpanelens eller fjärrkontrollens volymkontroll för att höja eller sänka volymen. Standardinställningen vid start upp är -50dB, och den maximala inställningen är 10 db. Var försiktig med volymnivåerna att undvika skador på hörseln eller utrustning. Volymnivån visas i meddelande Displayen när volymkontrollen används. För att tillfälligt tysta uppspelningen trycker du på Mute knappen på fjärrkontrollen. "Mute" blinkar i meddelande Displayen. Tryck på Muteknappen eller någon av Volymkontrollerna för att återgå till normal volym. Signalkällan kommer att fortsätta spela under ljudavstängningsfunktion. Högtalarinställning (Ton Kontroller) Du kan öka eller minska nivån för de höga eller låga frekvenserna, eller justera stereo ljudbilden, i Speaker Setup inställningen. Se figur 4. Tryck på Settingsknappen och "Speaker Setup" visas i meddelande Displayen. Tryck på knappen så att "Bass" visas. Använd den 7/3 Knapparna för att välja diskant eller balans inställningarna och tryck på knappen för att ändra inställningen. Bass: För att öka eller minska nivån på de låga frekvenser använder du 7/3Knapparna för att justera inställningen mellan-10db och 10 db i 1 db steg. Tryck på knappen för att spara ändringen. Treble: För att öka eller minska nivån på de höga frekvenserna använder du 7/3Knapparna för att justera inställningen mellan-10db och 10 db i 1 db steg. Tryck på eller Back knappen för att spara ändringen. Balance: Denna inställning styr nivån antingen åt vänster eller höger högtalare med upp till 12dB när en av L1 - L12 eller R1 - R12 inställningarna väljs. Standardinställningen är "Centre", då spelar båda kanalerna med samma volym. Använd7/3 Knapparna att justera inställningen. Tryck knappen för att spara ändringen. Val av Signalkälla Första gången MAS 100/MAS 110 är påslagen, kommer standard läget att vara CD Input. Tryck på en Source Selector att byta till en annan källa: Disc, USB, DMP (ipod dockad i The Bridge II, som till vissa versioner av medföljer MAS 110 och är tillval till andra modeller), Radio (FM, DAB), Line In (ytterligare tryck väljer en analog ljudingång) eller Digital In (ytterligare tryck väljer en koaxial eller optisk digital ljudingång). Nästa gång du startar upp MAS 100/MAS 110 kommer att välja den senaste använda källa. FM Radio Tryck på Track Skip Up / Down knapparna på fjärrkontrollen för att ställa in en station. Tryck och håll nere knapparna för att söka efter nästa station eller trycka på knapparna för att skanna ett frekvens steg i taget. Vid användning av frontpanelens kontroller, den kombinerade Skip / Scan Knapparna väljer de någon av förinställda stationerna, och scannar frekvensbandet för en station av godtagbar signal styrka när knappen trycks in och hålls inne. Mono, eller svaga stereostationer, kommer att spelas i mono. Tryck på FM-knappen för att växla mellan stereo och mono uppspelning. Om stationen sänder RDS information, visas både programpolicyn Service (PS) och Radiotext (RT). Tryck på Info-knappen för att visa stationens frekvens på övre raden och växla mellan Program Service (PS) och Radio Text (RT) på den nedre raden. När ingen RDS information finns visas bara frekvensen. Programmera Förvalsstationer Att söka efter alla tillgängliga lokala stationer och lagra dem som förval, Tryck på Auto Store knappen. Systemet kommer att söka efter stationer med en acceptabel signalstyrka och automatiskt lagra dem i någon av de 30 förinställningarna. För att programmera en enda förinställd station för snabb tillgång till en favorit station, ställ in stationens frekvens och tryck på Program / Memory knappen. Ett förinställd nummer visas. Tryck på knappen för att lagra stationen i det förinställda läget, eller använda Sifferknapparna för att ange ett annat förinställnings nummer. Om en annan station tidigare var programmerad på detta numret, kommer den att raderas. Om alla 30 förval har programmerats måste du lägga in en ny eller radera så att en ny station kan programmeras. För att radera en förinställd stationen, tryck på CLEAR knappen. Tryck sen på knappen för att bekräfta raderingen. Om du vill välja en förinställd station använd Preset + / - knapparna eller använda sifferknapparna för att ange EN förinställd direkt. 14

15 HANDHAVANDE Figur 4: Högtalar Setup Inställning ( Tonkontroller) S e t t i n g s S p e a k e r S e t u p > or Back S p e a k e r S e t u p B a s s > S p e a k e r S e t u p Tr e b l e > S p e a k e r S e t u p B a l a n c e eller Back eller Back eller Back S e t B a s s 0 0 d B > S e t Tr e b l e 0 0 d B > S e t B a l a n c e C e n t r e > DAB-tuner (ENDAST MAS 110) MAS-110 är utrustad med en DAB / DAB + / T-DMBAudio tuner för uppspelning av digitala radiostationer, i mån av tillgång. Den inkluderade DAB antenn måste vara ansluten för att kunna ta emot dessa stationer. Tryck på Radio Source Selector upprepade gånger för att växla mellan FM-och DAB-band. obs: Om "Error" visas, är skivan är inte möjlig att spela på MAS 100/ MAS 110, eller dess information är skadad. Tryck på eject-knappen för att ta ur den. För CD-skivor: CD-ikonen visas, tillsammans med total antalet spår och total speltid. Tryck på Play för att lyssna på skivan. När skivan har slutat spela, visas cd-ikonen igen liksom det totala antalet spår och total speltid (i Stop-läge). Den första gången DAB-tunern är vald, kommer systemet automatiskt söka efter och lagra dem i Station List. Tryck på Auto Store knappen för att när som helst upprepa skanningen. Alla stationer som hittas kan väljas från den nedre raden med hjälp av 7/3knapparna. Tryck sedan på knappen. Driften av DAB-tuner använder en sofistikerad meny. Denna meny kan nås samtidigt som en station spelar genom att trycka på Info-knappen. Använd 7/3knapparna för att välja menyalternativ: Station Lista: Tryck knappen för att visa de stationer som hittades och väljer en för uppspelning. Lokalt Scan: Börja ett söka efter lokala stationer. Full Scan: Börja ett full sökning efter tillgängliga stationer. Manual Tune: Väljer manuellt DAB-bandet. DRC: Justerar en dynamisk ljud komprimering som minskar nivån på de starka passagerna i musiken och samtidigt bibehåller de svaga passagerern. Välj "High" eller "Low" komprimering, eller välj "Off" för ingen komprimering. Station Order: Välj om stationerna visas i Alfanumerisk, giltigt eller grupp ordning. När du lyssnar på en DAB-station, tryck på DISPLAY-knappen för mindre än en sekund för att få tillgång till station definierade uppgifter. CD Tryck på Disc Source Selector för att växla till CD källa. För sedan försiktigt in en CD, CD-R, CD-RW, MP3-eller WMA-skiva, etikettsidan uppåt, i skivfacket. Mekanismen kommer att upptäcka skivan och dra den resten av skivan, försök inte att tvinga in skivan. Om skivan inte kommer att läsas in, stäng av MAS 100/MAS 110, koppla ur den och ta den till en auktoriserad Harman Kardon servicecenter för inspektion. Ett "Reading" meddelande kommer att visas för en stund medan MAS 100/ MAS 110 identifierar skivtypen. För MP3-och WMA-skivor: CD-ikonen visas, tillsammans med totala antalet filer/spår. Tryck på Play knappen för att lyssna på musik. När skivan har slutat spela, visas cd-ikonen igen, liksom det totala antal filer/spår (i Stop-läge). Styrning av Avspelning För att tillfälligt pausa uppspelningen för senare återupptas från samma ställe, kan göras genom att trycka på Play / Pause knappen. Tryck en gång till för att starta avspelningen igen. Paus ikonen visas. Tryck på STOP knappen för att helt avbryta uppspelningen. Att söka i hög fart genom det aktuella spåret, tryck och håll SKIP/Scan framåt eller Skip / Scan bakåt. Om du vill hoppa till nästa låt trycker du på Skip / Scan Forward knappen. Om det aktuella spåret är den sista på skivan, kommer MAS 100 / MAS- 110 att hoppa till det första spåret. För att återgå till början av det aktuella spåret, tryck på Skip /Scan Reverserade knappen. Tryck på den snabbt två gånger för att hoppa bakåt till föregående spår. För slumpvis (shuffle) funktion, trycker du på Random knappen Data Skivor JPEG-skivor kan inte spelas på MAS 100/MAS 110, och displayen kommer att visa att skivan inte har några filer och inga mappar. JPEG skivor precis som DVD, WAV och andra icke kompatibla skivor åker automatiskt ut. När en MP3-eller WMA-skiva läses in, visas antalet mappar och låtar i aktuell mapp upp till ett tak av 9999 spår. Avspelningen börjar inta automatiskt. Om ID3 tag information finns kommer den låt, artist, namn och skivinformation scrollas i meddelande Displayen. Om du vill visa varje info (plus folder namn) för sig, kan du trycka på Info-knappen upprepade gånger. Om ings ID3 taggar förekommer kommer filnamnet att visas. Skip och Scan funktionerna och Random avspelning är samma för vanliga cd skivor Repetering är inte möjlig. Svenska 15

16 HANDHAVANDE Använd sifferknapparna för att GÅ direkt till en låt. Om skivan är ordnad i mappar, tryck på Folder + / knapparna för att öppna en mapp. Ytterligare tryck på denna knapp innebär att man hoppar till nästa eller föregående mapp. Inom en mapp kan du söka igenom låtarna snabbare genom att trycka på 10 och 10 sifferknapparna. USB I MAS 100/MAS 110 är utrustad med två USB portar, en på baksidan av Controllern och en på höger sida, nära framsidan. Den främre porten har valts som USB-A, och bakre porten USB B. Varje tryck på USB Source Selector växlar mellan två portarna. Systemet är kompatibelt med flash och hårddisk USB-enheter formateras i FAT32 filformat. Systemet känner igen upp 9999 filer i MP3-eller WMAformat, som kan vara organiserade i mappar. OBS: Även om många MP3-musikspelare kan anslutas till USB-port, kan inte en ipod anslutas här. Att avspela ljud program lagrade på en ipod, köp en The Bridge II dockningsstation (inkluderad med vissa versioner av MAS 110), anslut den till sin egen kontakt på Controllern och docka din ipod. Anslut inte en dator eller någon kringutrustning till någon av USB-portarna. När du installerar systemet, se till att lämna tillräckligt med utrymme på till höger för att säkert kunna ansluta en USB-enhet. När USB-enheten kopplas in, visas det totala antalet filer efter en viss försening eftersom systemet måste först läsa in enheten. Avspelning och navigering är detsamma som för en ljud-eller data-cd, som beskrivs ovan. Det rekommenderas att du avbryter avspelningen innan du tar bort en USB enheten, men det är inte nödvändigt att stänga av systemet. PROGRAMED PLAY Spellistor av valda spår kan programmeras för den inkopplade ljud-eller data- CD eller USB-enheten. Spellistor är inte tillgängliga för andra källor. För att programmera en spellista, måste all avspelning stoppas. Tryck på PROGRAM knappen för att starta programmet läge. För att avsluta utan att göra en spellista trycka på Stopp knappen. Lägg till i spellistan med hjälp av Skip / Scan transportknappar eller sifferknapparna för att välja spår och tryck sen på Program knappen för att bekräfta valet. Du kan programmera upp till 30 spår. Om du gör ett misstag, kan du radera det spår som du just har programmerat genom att trycka på CLEAR knappen. Tryck på Play för att spela spellistan eller Stopp för att spara spellista utan spela den. Systemet kommer att vara kvar i Programläget. Om du vill ta bort spellistan och gå ur Program läget: Om spellistan spelas, tryck på PROGRAM knappen för att radera hela spellistan och det nuvarande spåret kommer att fortsätta spela. Om spellistan är stoppad, tryck på CLEAR knappen. Spellistor kan redigeras: Om du vill lägga till ett spår i spellistan, tryck på Stoppknappen och sedan på PROGRAM knappen. Fortsätt enligt beskrivningen ovan. Om du vill visa spår i en spellista utan att göra ändringar, sluta spela och tryck på Check Button. Vid varje nytt tryck skippas det till nästa låt i spellistan. Om du vill avsluta Check läget tryck på Playknappen. Om du vill ta bort ett enda spår från spellistan sluta spela och tryck på Check knappen upprepade gånger tills önskat spår visas. Tryck sen på CLEAR knappen. Spellistor går förlorade när systemet är avstängt eller skiva eller USB enheten tas bort. Spellistan kommer också att gå förlorade när du väljer en ny signalkälla. DOCKNING AV ipod Tryck på Bridge Source Selector för att välja The Bridge II som källa. När en ipod är dockad (se sidan 4), ett meddelande visas i front displayen att The Bridge II är ansluten. Displayen kommer att växla till navigering menyer och menyn skärmen på ipod i sig kommer att ersättas med en "bock" grafisk och ett meddelande där det står "OK eller Disconnect." När du ser "OK eller Disconnect " meddelandet, kan din ipod styras med frontpanelens eller fjärrkontrollens knappar. För att navigera i menyerna tryck på 7/3knapparna för att bläddra igenom en lista. Tryck knappen för att välja en menypost. Om du trycker på knappen medan ett ljudspår visas kommer den att börja spela. Tryck på Back-knappen för att återgå till föregående menynivå. Transport knapparna fungerar som de gör för CD-skivor: Om du vill pausa eller återuppta uppspelning, tryck på Play / Pauseknappen. Om du vill söka framåt eller bakåt i ett spår, tryck och håll inne Skip / Scan framåt eller Reverse knappen. Om du vill hoppa framåt eller bakåt genom spåren, tryck på Skip / Scan framåt eller Reverse knappen. Om du vill spela upp låtarna i den aktuella spellistan eller kategori i slumpmässig ( Shuffle" läge) Tryck på RANDOM knappen. Du kommer att växla genom Mode 1 (Shuffle spår), läge 2 (Shuffle Album) och OFF-läge. Varje Repeat Play inställningar på ipod kommer att makuleras. Under normal uppspelning väljer du Now Playing menyval för att visa status. Den övre raden i Message Displayen visar förflutit spår tid och resterande spår tid. Låten, artist och albuminformation kommer att rulla på den nedre raden, om tillgängligt. Det rekommenderas att du avbryter avspelningen innan du tar ur din ipod ur dockan, men det är inte är nödvändigt att stänga av systemet. Men systemet måste vara avstängt innan du ansluter eller kopplar in The Bridge II. 16

17 HANDHAVANDE EXTRA (AUX) INGÅNGAR MAS 100/MAS 110 är utrustad med tre analoga ljud ingångar, en phonoingång (MM typ) och fyra digitala ljudingångar. Om du har anslutit en signalkälla, såsom en bärbar spelare eller ett kassettdäck, välj motsvarande ingång och använd enhetens egna kontroller. För att välja en av de analoga ljudingångarna eller phono-ingången, tryck på Line In-knappen upprepade gånger för att växla genom ingångarna. Föra att välja en av de koaxiala eller optiska digital audio ingångarna, tryck på DIGITAL IN knappen upprepade gånger. TV-ingång (Analog): RCA-typ uttag på bak-panelen AUX-ingång (Analog): RCA-typ uttag på bak-panelen Phono Input (Analog): RCA-typ uttag på bak-panelen Line Input (Analog): Front 3.5mm uttag Coaxial 1 Input (Digital): Bak-panelen RCA-typ uttag Coaxial 2 Input (Digital): Bak-panelen RCA-typ uttag Optisk 1 Input (Digital): Bak-panelen Toslink kontakt Optisk 2 Input (Digital): Bak-panelen Toslink-kontakt OBS: Man kan endast ansluta en skivspelare med en MM-pickup till Phono ingången. Anslut inte en skivspelare till någon annan ingång utan att använda ett phono försteg. OBS: 1. Analoga ljudsignaler omvandlas inte till digital format och digital ljudsignaler omvandlas inte till analogt ljud format. Men du kan spela in på en digital inpelningsprodukt från någon av de digitala ljudutgångarna koaxial eller optisk. Men alla ljudsignaler från 1. Analoga ingångar (TV, AUX, PHONO, LINE IN) 2. FM Radio 3. The Bridge Är inte tillgängliga via MAS systemets Koaxial digitalutgång. 2. Vänligen se till att ni känner till de upphovsrättsliga restriktioner för allt material som du spelar in. Obehörig kopiering av upphovsrättsskyddat material är förbjudet enligt lag i de flesta länder. VERSION AV MJUKVARA Om du vill visa det nuvarande systemets version av mjukvara trycker du på Settings Knappen och använda 7/3 knapparna för att visa "System version". Tryck på knappen för att indikera det och tryck sen på Back knappen för att återgå till Settings menyn. SYSTEM RESET I händelse av att systemet fungerar oförutsägbart, kan en system återställning (reset)göras, för att enheten skall fungera normalt igen. När en av de digitala ljudingångarna är valda, om ingen signal finns - t.ex. om enheten är avstängd eller pausade - ett"unlock"- meddelande kommer att visas. Detta återspeglar inte ett problem, det är bara en indikation på att inte någon signal är närvarande. INSPELNING Två-kanals analoga och digitala ljudsignaler finns på Linjeutgångarna och på den koaxiala utgången på baksidan av Controllern. MAS Systemet konvertera inte en typ av signal till den andra. Således, för att göra en inspelning, måste du se till att ansluta din inspelnings enhet till rätt utgång, ladda med ett tomt media och se till att inspelnings enheten är i inspelnings läge medan signalkällan spelas. OBS: Alla inställningar, inklusive radio förval och språk valet, kommer att återgå till sina fabriksinställningar och måste återmemoreras. Tryck på knappen Settings och använd 7/3knapparna för att visa "System Reset". Tryck på knappen och ett meddelande kommer att visas som ber dig bekräfta att du vill återställa systemet. Tryck på knappen igen för att utföra återställning (reset). System Memory MAS 100/MAS 110 kommer ihåg den senast valda källan och volymnivån. Om nätkabeln tas bort eller om strömmen avbryts, återställs tiden till 00:00 och alla Alarminställningar raderas. Svenska 17

18 FELSÖKING FELSÖKING SYMPTOM Enheten fungerar inte när Power On Switch trycks in. Displayen lyser, men det kommer inget ljud. LÖSNING Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till ett vägguttag. Om Protect visas, tryck och håll inne fjärrkontrollens Power Knappen i minst 1 sekund för att stänga av MAS 100/MAS 110, och dra sedan ur nätsladden. Använd den inte utan ta den till en auktoriserad Harman Kardon servicecenter för inspektion. Tryck på Mute knappen för att se till att systemet inte är avstängd. Höj volymen. Kontrollera att rätt källa är vald. Om källan är en extern enhet, se till att den är inkopplad, påslagen och spelar, och att den är ordentligt ansluten till en av Aux ingångarna. Om hörlurar är i bruk, koppla ur dem. Kontrollera att båda högtalarna är ordentligt anslutna med rätt polaritet, och att inga kablar vidrör varandra och kan skapa en kortslutning. Det är bara ljud i en kanal eller ljudet är orent. Det kan finnas ett problem med en av högtalarna. Ta MAS 100/MAS 110 till en auktoriserad Harman Kardon servicecenter för inspektion och service. Batterierna i fjärrkontrollen kan behöva bytas. IR-sensorn har blockeras. Sensorn är placerad på den högra halvan av Controllerns frontpanel. MAS 100/MAS 110 svarar inte på fjärrkontrollens kommandon. Justera placeringen av antennerna för att förbättra mottagningen. Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten till terminalen på bakre panelen. Tunern har ett surrande ljud, intermittent. 18

19 Tekniska Specifikationer FÖRSTÄRKAREN: Uteffekt: 65 watt/ kanal 20 Hz- 20kHz, THD 0,07%, till 6 ohm, båda kanalerna drivna Bandbredd: 20Hz 35kHz, 3dB Frekvensomfång: 20Hz 20kHz, ±0.5dB Signal-brusförhållande, A-vägd: 90dB (analoga ingångar), 96dB (Digitala ingångar) Kanalseparation: > 65dB Överhörning mellan källor: > 70dB Line-nivå ingångskänslighet vid 1kHz: 250mV RMS, ±1dB Phono MM ingångskänslighet vid 1kHz: 7.5mV HÖGTALARE: Baselement: Två 130mm honycomeb (bikakestruktur) komposit element med basreflex montering Diskantelement: Två 25mm mmd domes, skärmade Nominell impedans: 8 ohm Känslighet (2.83V/1m): 85dB Frekvensomfång: 60Hz 25kHz ( 3dB) Crossover frekvens: 2200Hz FM Tuner: Frekvensområde: MHz Känslighet: IHF 1.3µV/13.2dBf Frekvensomfång: 10Hz to 15.3kHz Signal-brus-förhållande: mono/stereo 68/65dB Distortion: mono/stereo 0.15/0.3% Stereo separation: 1kHz, 100% 65dBf Selektivitet: ±300kHz: 65dBF Spegelfrekvens undertyckning: 80dB IF undertyckning: 90dB Tuner utnivå: 1kHz, ±50kHz, Dev 500mV Antal förinställningar: 30 RDS kapacitet: PS (Program Service), RT (dynamisk radiotext) DAB/DAB+/T-DMBA: Band lll, 174 MHz MHz Band L, 1452 MHz MHz Ingång: 50 Ohm, nominel Max signal: -3 dbm typ Känslighet: -96 dbm typ Närliggande Kanalundertryckning: 35dB typ Signal-brus-förhållande: >96 db (A-W) CD: Spelbara skivtyper: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA THD+N (20Hz 20kHz): 0.025% Frekvensomfång: 20Hz till 20kHz, 0dB ± 0,5 Kanalseparation: > 65dB Signal-brus-förhållande: A WTG >96dBr 22kHz filter > 94dBr ALLMÄNT: Strömförsörjningsbehovet: AC 100V-240V/50Hz Strömförbrukning: 1W vid standby läge (klockan inte aktiverad); 2W standby läge(klockan aktiverad), 150W max (båda kanalerna drivna) Driftstemperatur: 0 C till 40 C Mått (H x B x D): Controller: 90mm x 240mm x 240mm Förstärkare: 90mm x 240mm x 240mm Högtalare (vardera, med galler): 272mm x 181mm x 196mm Vikt: System: 4,3kg Controller: 2kg Förstärkare: 2,3kg Högtalare (vardera): 4.4kg Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Harman Kardon och mmd är varumärken som tillhör Harman International Industries, Incorporated, registrerat i USA och / eller andra länder. Designed to tain och The Bridge II-logotypen är varumärken av Harman International Industries, Incorporated. ipod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. iphone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. ipod ingår inte. Made for ipod innebär att en elektronisk tillbehör har utformats för att ansluta specifikt till en ipod och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apples resultat standarder. Apple är inte ansvarig för driften av enheten eller dess överensstämmelse med kraven på säkerhet och rättsliga normer. TOSLINK är ett registrerat varumärke för Toshiba Corporation. Vänligen registrera din produkt på Du behöver din produkts serienummer. På samma gång kan du välja att bli informerad om nya produkter och/eller särskilda kampanjer. Svenska 19

20 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA USA Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter reserverade. Delnummer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual www.lenco.com Innehåll Varning......1 Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning.... 9 Aux in /USB användning...10 Felsökning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR JBL ON STAGE * 400P HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iphone OCH ipod Inte inklusive iphone. BRUKSANVISNING Svenska... 91 Svenska SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS FÖRST FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Läs föreskrifter,

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

AirPlay högtalardocka för ipod/iphone/ipad ANVÄNDARHANDBOK

AirPlay högtalardocka för ipod/iphone/ipad ANVÄNDARHANDBOK JBL OnBeat Air AirPlay högtalardocka för ipod/iphone/ipad ANVÄNDARHANDBOK Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs detta innan du börjar använda produkten 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll

Läs mer

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Innehåll Innehåll/tillbehör s. 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner s. 3 Inledning/uppackning etc. s. 4 Introduktion av funktioner hos aktiv (vänster) högtalare s. 5 Koppla

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

jbl On TOur ibt Bluetooth bärbart högtalarsystem Bruksanvisning

jbl On TOur ibt Bluetooth bärbart högtalarsystem Bruksanvisning jbl On TOur ibt Bluetooth bärbart högtalarsystem Bruksanvisning Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer