Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil Videohårddisk. Användarmanual"

Transkript

1 Mobil Videohårddisk Användarmanual 1

2 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK KOPPLAD TILL PC 12 ANVÄNDA ENHET SOM MEDIASPELARE 12 KOPPLA IHOP MED AV UTRUSTNING 13 ANVÄNDA KOMPOSIT LJUD OCH BILDUTGÅNG 13 ANVÄNDA KOMPONENT VIDEO UTGÅNG (Y/PB/PR) 13 ANVÄNDA SCART UTGÅNG 13 ANVÄNDA KOMPOSIT UTGÅNG FÖR STEREOLJUD 14 ANVÄNDA KOAXIAL UTGÅNG FÖR ATT FÅ DIGITALT LJUD 14 KOPPLA IN STRÖM 14 STARTA AV-UPPSPELNING FRÅN VIDEOHÅRDDISKEN 15 VÄLJA MEDIAFILER FÖR UPPSPELNING 16 ANVÄNDA FILE NAVI 17 VÄLJA FILER 17 UPPSPELNING 17 ÖPPNA MAPP 18 FÖREGÅENDE MAPP 18 TILLBAKA TILL ROT-MAPPEN 18 INFORMATION 18 BESKRIVNING PÅ IKONER 19 PRIVATA MAPPAR 20 VISA PRIVATA MAPPAR. 20 2

3 GÖMMA PRIVATA MAPPAR 20 INTRODUKTION OCH UPPSPELNING AV MEDIAFILER 21 DVD PÅ HDD 21 DIVX FILER 21 VCD OCH MPEG1 FILER 22 MPEG2 FILER 22 MUSIKFILER 22 FOTO OCH GRAFIKFILER 22 UPPSPELNINGSFUNKTIONER 23 STOPPA UPPSPELNING 23 PAUS 23 SPELA NÄSTA 23 SPELA NUVARANDE IGEN SPELA FÖREGÅENDE 24 SNABBSPOLA FRAMÅT SNABBSPOLA BAKÅT 24 SLOW MOTION 25 SPELA UPP STEGVIS 25 HOPPA ÖVER ETT SEGMENT 25 UPPREPA UPPSPELNING BLANDA UPPSPELNING 27 UPPREPA FRÅN PUNKT A TILL B 27 SÖKA TITEL OCH KAPITEL 28 SÖKA PÅ SPELTID 28 ÄNDRA UNDERTEXTER 29 ÄNDRA LJUDET 29 ÄNDRA VISNINGSVINKEL 30 ZOOMA IN 30 ROTERA BILDEN 30 VISA INFORMATION 31 JUSTERA VOLYMEN 31 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR 32 ANVÄNDA INSTÄLLNINGS MENYN SETUP MENU 32 ANVÄNDA UNDERMENYERNA. 32 ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR 33 OSD LANGUAGE (OSD SPRÅK) 33 DVD AUDIO (DVD LJUD) 33 DVD SUBTITLE (UNDERTEXTER FÖR DVD) 33 3

4 LJUDINSTÄLLNINGAR 33 VIDEOINSTÄLLNINGAR 35 MENYN PREFERENCES 37 DIVX(R) REGISTRATION 37 MJUKVARUINSTALLATION 38 KOPPLA TILL PC 39 KOPPLA UPP MED GRÄNSSNITTET USB KOPPLA UPP MED GRÄNSSNITTET IEEE 1394 (FIREWIRE) 40 KOPPLA IFRÅN PC 40 HÅRDDISKENS FILSYSTEM 41 FILSYSTEMET NTFS 41 FILSYSTEMET FAT32 41 KOPIERA MEDIAFILER FÖR UPPSPELNING 42 DVD FILMFILER 43 DIVX/XVID FILER 43 VCD FILER 44 MPEG1/MPEG2 FILER 44 LJUD OCH MUSIKFILER 44 FOTO OCH GRAFIKFILER 44 VIDEO INSPELAT MED VIDEOKORT 45 VIDEO INSPELAD MED DV 45 ANDRA MEDIAFILER 45 ANVÄNDA NYTTOPROGRAMMET 46 ANVÄNDA PROGRAMMET 46 ATT ANGE EN MAPP SOM PRIVAT 47 ATT ANGE EN MAPP SOM PUBLIK 48 PARTITIONERA HÅRDDISKEN. 48 PARTITIONERING UNDER WINDOWS XP/

5 PARTITIONERA HÅRDDISKEN UNDER WINDOWS ME/98SE 50 SPECIFIKATION 51 FELSÖKNING 52 FELKODER 55 FELKOD FÖR HÅRDDISK 55 FELKODER VID DVD PÅ HDD UPPSPELNING 56 5

6 Introduktion Egenskaper Den mobila videohårddisken är speciellt utvecklad för att användas i två syften. När den är kopplad till PC, fungerar den som en höghastighets USB 2.0 (eller IEEE 1394 Firewire) extern hårddisk. När den är kopplad till en AV-enhet kan du titta på och spela upp hela ditt mediabibliotek på din TV eller Hemmabio-system. Den mobila videohårddisken kan spela upp filmfiler av typen Mpeg1 (VCD), Mpeg2 (DVD), musikfiler av typen Mp3, foto och grafikfiler av typen Jpeg samt filmfiler av typen DivX/Xvid (AVI). (GMC och Q-PEL omgjorda till DivX och Xvid stöds inte.) Den mobila videohårddisken stöder filsystemen NTFS och FAT32. Stöd finns för både NTSC och PAL system. Stöd finns för Komponent video utgång: Den mobila videohårddisken är utrustad med Komponent videouttag (Y/Pb/Pr uttag) vilket ger en högre kvalitet på bilden. Stödjer Progressiv bildgenerering. Stödjer Dolby Digital ljud: Videohårddisken är utrustad med koaxialt uttag. Detta skickar Dolby Digitalt ljud till en Dolby Digital mottagare. Denna enhet är inte till för underhållning i bilar. Ostabil strömförsörjning och vibrationer kan skada enheten. TV-BILDEN VISAS INTE NORMALT: Tryck in och håll intryckt, samtidigt tryck MENU flera gånger tills bilden visas normalt. 6

7 Introduktion Systemkrav Stationär eller bärbar PC med USB 2.0 port för USB 2.0 inkoppling. Stationär eller bärbar PC med IEEE 1394 port för IEEE 1394 inkoppling. Stödjer operativsystemen Windows XP, Windows 2000, Windows ME och Windows 98SE. USB 2.0 stödjer överföringshastigheter upp till 480Mbps, USB 1.1 upp till 12Mbps. Se över din systemkonfiguration och använd USB 2.0 koppling vid tillgång. 7

8 Fjärrkontrollen Ta ur och sätta tillbaka fjärrkontrollen Den mobila videohårdisken har ett fack för förvaring av fjärrkontroll, på enhetens undersida. Om du inte använder fjärrkontrollen, så ha den förvarad i facket för att undvika att den förläggs. TA UR FJÄRRKONTROLLEN 1. Tryck fjärrkontrollens baksida framåt. 2. Fjärrkontrollen kommer att lossna från hållaren FÖRVARA FJÄRRKONTROLLEN 1. Sätt tillbaka fjärrkontrollen med ovansidan först och skjut den framåt. Knapparna uppåt. 2. Tryck ner baksidan av fjärrkontrollen för att fixera den på plats. 1 2 Använda fjärrkontrollen för första gången För att få batterifunktion måste plastskyddet på batteriet tas bort. Dra ut batterihållaren på fjärrkontrollens sida och dra ut plasten. Se bild. Dra ut batterihållaren. 8

9 Fjärrkontrollen Byta batteri på fjärrkontrollen Skulle batteriet ta slut, så byts det ut på följande sätt: 1. Från baksidan sett, tryck ner den lilla tabben på vänster sida med hjälp av din nagel [1]. Dra ut batterihållaren med tummen [2] och ta ur det gamla batteriet. 2. Fjärrkontrollen drivs på batteri av typen [CR2025]. Sätt i det nya batteriet enligt bil nedan. Pluspolen uppåt! 3. Sätt i batteriet och tryck in hållaren på plats. 1 2 Ta ut batterihållaren Sätt i det nya batteriet (+ uppåt ) Sätt tillbaka batterihållaren 9

10 Delarnas namn och funktion Fjärrkontrollens mottagare: Fjärrkontrollsindikator (Röd): Ström och åtkomstindikator (blå): Ström på/av-knapp: Strömkontakt: IEEE 1394 (Firewire) kontakt: Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren när du använder den. Blinkar 1 gång: Signal mottagen. Blinkar 3 gånger: Mediaspelarfunktionen kan inte användas. Se till att enheten inte är kopplad till en PC. Ingen händer när man använder fjärrkontrollen: Se [Appendix] [Felsökning] Lyser: Indikerar att enhet får ström. Blinkar: Data skickas eller används via PC uppkoppling. Tryck på knappen för att starta enheten. Håll knappen intryckt i ca 1 s. för att stänga av enheten. Koppla in strömadaptern här. Koppla in Firewirekontakt här vid användande av firewiregränssnitt. IEEE 1394 (Firewire) kontakt finns endast på modeller med dubbla gränssnitt. 10

11 Delarnas namn och funktion USB 2.0 kontakt: Komposit AV-utgång: Komponent videoutgång: Medföljande USB 2.0 kabel kopplas in här. Skickar ljud och bild via kompositutgång. En speciell kabel till detta medföljer enhet. Färgerna på kontakterna är gul, röd och vit. Bild via komponentutgång. En speciell kabel till detta medföljer enhet. Färgerna på kontakterna är grön, blå och röd Koaxial utgång för digitalt ljud. SCART-utgång. 11

12 Använda den mobila videohårddisken Förutom att enheten kan användas som en extern hårddisk till datorn, kan den också kopplas till din videoutrustning för uppspelning av ljud och bildfiler. Läs följande sektioner för beroende på ditt användningsområde. Använda enhet som extern hårddisk kopplad till PC Läs kapitel i följande ordning: Mjukvaruinstallation Sid. Koppla till PC Sid. Använda data Sid. Använda enhet som mediaspelare Enheten innehåller ingen data då den levereras. Innan du använder den som en mediaspelare bör du koppla den till en PC för att överföra de mediafiler du vill ha på disken. Läs kapitel i följande ordning: Mjukvaruinstallation Sid. Koppla till PC Sid. Kopiera mediafiler för uppspelning Sid. När du har kopierat mediafilerna, läs kapitlet Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video). Läs kapitel i följande ordning: Koppla ihop med AV utrustning Sid. Uppspelningsfunktioner Sid. Spela upp filer Sid. 12

13 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Koppla ihop med AV utrustning Använda komposit ljud och bildutgång Den populäraste kopplingsmetoden är via komposit. De flesta TV och AV mottagare stöder denna typ av koppling. Använda komponent video utgång (Y/Pb/Pr) Komponentutgången ger en högre kvalitet på den visade bilden. Om din TV stödjer progressiv bildgenerering kan du aktivera detta genom att välja Video Output i Image Setup - menyn, där väljer du Component - utgång och därefter Progressive. Nu ska du få en högre bildkvalitet vid uppspelning. Använda SCART utgång Om din TV är utrustad med SCART ingång, kan du använda denna kontakt för att skicka videosignal till TV. 13

14 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Använda Komposit utgång för stereoljud För att få stereoljud använd kontakten i Fig. 1 för att koppla TV eller AV utrustning till förstärkare (mottagare). Använda Koaxial utgång för att få digitalt ljud Använd denna utgång för att få digitalt ljud på flera kanaler. Koppla ihop Videohårddisken med en AV förstärkare som har en Dolby Digital dekoder. Koaxial kabel medföljer ej videohårddisken. Koppla in ström 1. Koppla in kontakten på AC adaptern i kontakten märkt DC IN. Koppla in den andra kontakten i vägguttaget. 2. När du trycker på strömknappen tänds den blåa ledlampan. Enheten befinner sig i vänteläge. På fjärrkontrollen, tryck på till vänteläge, tryck på igen. för att starta uppspelningsläge på enheten. För att gå tillbaka 14

15 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Starta AV-uppspelning från Videohårddisken 1. Sätt på din TV och din AV-mottagare. Se till att TV är inställd på rätt kanal för mottagning av AV-signal. 2. Se till att din mobila videohårddisk är på (Blå lampa lyser) och tryck på (STANBY) på fjärrkontrollen för att aktivera den. Om videohårddisken inte är på, tryck på strömknappen för att sätta på den. 3. Från och med nu kan du använda fjärrkontrollen för att styra uppspelning från din videohårddisk. 4. När du har tittat färdigt, tryck på (STANDBY) på fjärkontrollen för att gå till vänteläge. Du behöver inte stänga av den via strömknappen. 5. Om du tänker flytta på din videohårddisk bör du stänga av den via strömknappen. När alla lampor har slocknat kan du koppla ur alla kontakter. När du använder fjärrkontrollen, rikta den på enhetens fjärrmottagare. När du försöker använda en funktion, via fjärrkontrollen, som inte finns tillgänglig visas denna förbudsikon: Om inställningarna för videouppspelning inte är korrekta, kommer bilden inte att visas normalt. Byt till korrekt inställning genom att trycka och hålla nere samtidigt som du trycker MENU. 15

16 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Välja mediafiler för uppspelning När du har aktiverat enheten, visas alla mappar och filer så som på bilden nedan. Denna skärmbild kallas för File NAVI. Filnavigering helt enkelt. Mappens namn Vald mapp eller fil Mappen/filens nummer Den översta nivån på hårddisken kallas för ROT-mappen. Man kan spara filer direkt i rotmappen eller i mappar sparade i rotmappen. Det är rekommenderat att du sorterar dina filer i olika mappar istället för att spara alla filer i samma mapp. Till exempel kan man välja att sortera sina filer genom typ av fil. Gör t.ex. en mapp som heter DVD Film, i mappen DVD Film gör du en annan mapp med filmens namn. I denna mapp sparar du sedan de filer som tillhör just denna film. 16

17 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Använda File NAVI Listar mappar och mediafiler för val och uppspelning. Välja Filer Tryck på Pil upp eller Pil ner för att välja fil eller mapp. Du kan också välja genom att trycka 0-9 dvs. numret på filen eller mappen i menyn. Om den valda filen går att spela upp kommer den att spelas upp nu. (Filerna i ROTmappen kan inte väljas genom att man trycker 0-9.) Uppspelning När du valt en mapp, tryck på PLAY. Om mappen inte innehåller några uppspelningsbara filer, kommer mappen att öppnas istället. Tryck på PLAY-knappen när mappen är vald. Om mappen innehåller uppspelningsbara filer kommer dessa att spelas upp i sekvens. Tryck PLAY när filen är vald. Filen spelas upp. 17

18 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Öppna mapp Tryck på fjärrkontrollen för att öppna vald mapp. Föregående mapp Tryck för att gå upp en nivå i mappstrukturen. Tillbaka till ROTmappen Information Tryck på knappen TITLE för att komma direkt till ROT-mappen. Tryck på knappen DISPLAY för att se information om vald fil. 18

19 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Beskrivning på Ikoner Visar att detta är en mapp. Visar att detta är VIDEO_TS.IFO på DVD filmen. För att få full uppspelningsfunktion på DVD filmen måste du spela upp denna fil. Visar att detta är en Mpeg1 (VCD) fil. Filändelserna är dat eller peg. Visar att detta är en filmfil av typen DivX/XviD. Visar att detta är en textningsfil till en filmfil av typen DivX/Xvid. Visar att detta är en Mpeg2 fil. Filändelserna är mpg, vob eller m2p. Visar att detta är en musikfil av typen MP3. Filändelsen är mp3. Visar att detta är en musikfil av typen WAV. Filändelsen är wav. Visar att detta är en grafikfil. Filändelsen är jpg, jpeg. Visar att detta är en fil som inte kan spelas upp. 19

20 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Privata mappar Funktionen Privata mappar tillåter användaren att skydda mappar som han/hon inte vill ska visas. För att få denna funktion måste användaren installera den tillhörande programvaran, som finns på den medföljande installations cd, på sin PC. De privata mapparna går ej att se på skärmen förrän man har angett rätt lösenord. Visa Privata Mappar. 1. När du befinner dig på skärmbilden File NAVI, tryck på knappen TITLE på fjärrkontrollen för att komma tillbaka till ROT-mappen. 2. Använd knapparna 0-9 för att ange ett fyrsiffrigt lösenord. (Varje gång du knappar in en siffra visas följande ikon på skärmen. ) 3. Om du har angett korrekt lösenord, kommer mapparna att visas på skärmen. Gömma privata mappar 1. När du befinner dig på skärmbilden File NAVI, tryck på knappen TITLE på fjärrkontrollen för att komma tillbaka till ROT-mappen. 2. Använd knapparna 0-9 för att ange ett felaktigt fyrsiffrigt lösenord. 3. Om lösenordet är felaktigt kommer mapparna att döljas direkt. 4. Du kan också trycka på fjärrkontrollens STANDBY knapp. Nästa gång du aktiverar enheten kommer de privata mapparna att vara dolda igen. 20

21 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Introduktion och uppspelning av mediafiler DVD på HDD Film1 = IFO filer Film1 = VFO filer DVD på HDD innebär att en mapp innehåller alla filer på en DVD film. Den mpbila videohårddisken kan spela upp denna mapp precis som om det vore en DVD skiva. För att skapa en mapp som klarar att spela upp DVD, kopiera VIDEO_TS mappen på DVD skivan till mappen på den mobila videohårddisken, eller rippa filerna från skivan till hårddisken med ett DVD Rip program. För att spela upp DVD film på hårddisken, välj DVD mappen och tryck play, eller öppna DVD mappen och välj filen VIDEO_TS och tryck PLAY. Om skärmen visar DVD CORRUPTED - ##, läs *Appendix Felsökning]. (## är felkoden) Om DVD mappen inte är komplett, kan du spela upp VOB filen direkt. Vissa funktioner som val av undertexter, kapitel och vinklar går då förlorade. DivX filer Film2 = Film fil av typen DivX Film2 = Textfil till DivX filen. (Filnamnet måste vara samma som filmfilens.) Den här typen av mediafiler inkluderar DivX och Xvid filer. Dessa distribueras med filmfiler (filändelser avi, divx och xvid). Textfilen distribueras oftast separat. För att spela upp denna typ av fil, välj en filmfil eller en mapp innehållande filmfilen, tryck sedan PLAY på fjärrkontrollen. Textfilen (med samma filnamn som filmfilen) spelas upp automatiskt. Notis om undertexter, se [Uppspelningsfunktioner] [Byte undertext]. 21

22 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) VCD och Mpeg1 filer Film3 = Filer av formatet Mpeg1 Denna typ av mediafil inkluderar filer i Mpeg1 format. (Filändelserna på denna typ av fil är dat, mpe, mpeg). För att spela upp denna typ av fil, välj en filmfil eller en mapp innehållande filmfilen, tryck sedan PLAY på fjärrkontrollen. Mpeg2 filer Film4 = Filer som motsvarar Mpeg2 format. Denna typ av mediafiler inkluderar filer som motsvarar mpeg2 format. (Filändelser mpg, vob, m2p.) För att spela upp denna typ av fil, välj en filmfil eller en mapp innehållande filmfilen, tryck sedan PLAY på fjärrkontrollen. Om VOB filen finns i en komplett DVD mapp. För att spela upp denna följ instruktionen i avsnittet DVD på HDD. Väljer du att spela upp VOB filen direkt kan vissa funktioner som val av undertexter, kapitel och vinklar går då förlorade. Musikfiler Musik1 = Musikfiler i Mp3 format Musik2 = Musikfiler i WAV format Den mobila videohårddisken kan spela upp musikfiler av typen Mp3 och WAV. För att spela upp denna typ av fil, välj fil eller en mapp innehållande musikfiler och tryck sedan PLAY på fjärrkontrollen. När musiken spelas upp visas uppspelningsstatus längst upp på skärmen/tv. Foto och grafikfiler Foto1 = Filer i Jpeg format Denna typ av mediafiler inkluderar alla filer av typen Jpeg. (Filändelser Jpg, Jpeg.) De flesta digitalkamerorna idag sparar filer i detta format. För att titta på ett foto, välj en fotofil eller en mapp innehållande fotofiler, tryck sedan PLAY på fjärrkontrollen. Fotona visas sekventiellt på skärmen med 3 sekunders intervall. Om du inte vill visa bilderna i bilduppspelningsläge, tryck REPEAT på fjärrkontrollen för att komma till läget En bild i taget *REPEAT ONE+. I det här läget visas den valda bilden konstant. Byter du till läget [NORMAL], kommer du till bilduppspelningsläget igen. 22

23 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Uppspelningsfunktioner [Ikonerna indikerar tillgängliga mediafiler.] Stoppa uppspelning Stoppar uppspelning och går tillbaka till läget File NAVI STOP När du trycker stannar uppspelningen och går tillbaka till läget File NAVI. När du har valt att stanna en DVD eller DivX film, har du möjlighet att välja följande: RESUME - Innebär att du kan fortsätta spela upp filmen där du stoppande den. Detta förutsatt att du inte har börjat spela upp en anan film emellan. Tryck PLAY på fjärrkontrollen för att fortsätta där du var. COMPLETE STOP När du har stoppat uppspelningen, tryck igen, meddelandet Resume Off visas på skärmen. Nu kan du inte fortsätta att spela filmen där du stannade den. Paus Gör paus i uppspelningen. PAUS Tryck på pausknappen på fjärrkontrollen. RESUME Tryck PAUS eller PLAY på fjärrkontrollen för att återuppta uppspelningen. Spela nästa Spela upp nästa kapitel (film), musikstycke eller bild. NEXT Tryck på knappen NÄSTA på fjärrkontrollen. 23

24 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Spela nuvarande igen Spela föregående Spela upp nuvarande kapitel (Film) eller musikstycke från början. Spela upp föregående kapitel (Film) eller fil (musikstycke, bild) RE-PLAY Tryck på knappen FÖRGÅENDE på fjärrkontrollen. PREVIOUS Tryck snabbt 2 ggr på knappen FÖREGÅENDE. Snabbspola framåt Snabbspola bakåt Fast forward: Spelar filmen snabbt framåt. (Uppspelningshastigheten kan ändras) Rewind: Spelar filmen snabbt bakåt. (Uppspelningshastigheten kan ändras) FAST FORWARD REWIND RESUME Tryck på knappen spela fram för att ändra hastigheten framåt. Tryck på knappen spela bakåt för att ändra hastigheten bakåt. Tryck på knappen PLAY för att återgå till normal uppspelningshastighet. Ändra hasti gheten i sekvens. [2X 4X 6X 8X NORMAL] Ändra hastigheten i sekvens. [2X 4X 8X -16X NORMAL] Vid fram- och tillbakaspolning kan bilden bli osammanhängande och ljudet kan försvinna. När man spelar fram till nästa kapitel återgår hastigheten till normal. När man spelar tillbaka till början av nuvarande kapitel återgår hastigheten till normal. 24

25 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Slow motion Spelar upp filen saktare än normal hastighet.(uppspelningshastigheten på Slow motion kan ändras) SLOW MOTION RESUME Tryck på knappen SLOW för att ändra hastigheten på uppspelningen. Tryck på knappen PLAY för att återgå till normal uppspelningshastighet. Ändra hasti gheten i sekvens. [1/2X 1/4X 1/8X NORMAL] Under uppspelning i slowmotion kan ljudet tystna. Ljudet återkommer vid normal uppspelningshastighet. Spela upp stegvis Spelar upp filen ruta för ruta. STEP PLAYBACK RESUME Tryck på knappen för att pausa uppspelningen. Tryck på knappen SLOW för att spela upp filmen ruta för ruta. Tryck på knappen PLAY för att återgå till normal uppspelningshastighet. Hoppa över ett segment Hoppa framåt eller bakåt ett segment, och spela upp. SKIP FORWARD Tryck på knappen för att hoppa framåt ett segment. 25

26 SKIP BACKWARD Tryck på knappen för att hoppa bakåt ett segment. 26

27 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Upprepa uppspelning Blanda uppspelning Repeat Playback: upprepar den nuvarande filen. Shuffle Repeat: Blandar uppspelningen av filer i den mapp som spelas upp. CHANGE MODE Tryck på knappen REPEAT för att ändra inställningen i följande sekvens: REPEAT ONE (Upprepa den nu uppspelade filen.) REPEAT ALL (Upprepar alla filerna i mappen.) SHUFFLE REPEAT (Blandar uppspelningen av filerna i mappen och upprepar detta när alla filer har spelats upp en gång.) SHUFFLE (Blandar uppspelningen av filerna i mappen till dess att alla filer har spelats upp.) NORMAL. Upprepa från punkt A till B Upprepar ett valt segment av uppspelningen. STARTING POINT ENDING POINT NORMAL PLAY Under uppspelning, tryck AB knappen, för att välja startpunkt. När du kommit till önskad slutpunkt i uppspelning, tryck AB knappen igen, för att markera slutpunkten. Upprepad uppspelning påbörjas direkt. Tryck AB knappen igen för att ta bort den upprepande uppspelnigen och återgå till normal uppspelning. 27

28 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Söka Titel och Kapitel Skriv in värdet, för att spela upp filmen från indikerad titel eller kapitel. DISPLAY INPUT PLAY Tryck på knappen SEARCH, skärmen visar TITLE: CHAPTER:. Tryck på för att välja Titel eller Kapitel. Tryck 0 9 eller för att välja vilken titel eller vilket kapitel. När du sedan trycker PLAY kommer filmen att spelas upp från vald titel eller kapitel. Det angivna värdet måste vara inom antalet titlar eller kapitel. anger om man har valt fel. Symbolen Söka på speltid Spela upp från angiven speltid. DISPLAY INPUT PLAY Tryck på knappen SEARCH 2 gånger, skärmen visar : : (hh:mm:ss). Tryck 0 9 eller för att ange önskat värde (speltid). När du sedan trycker PLAY kommer filmen att spelas upp från speltid. Det angivna värdet måste vara inom filmens längd. man har valt fel speltid. Symbolen anger om 28

29 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Ändra undertexter Ändra undertexter eller ta bort undertexter. CHANGE SUBTITLE Tryck på knappen SUBTITLE för att ändra undertexter. Läs följande angående undertexter till DivX filer: Om filmfilen och undertextfilen har samma filnamn kommer undertexten att spelas upp automatiskt när filmfilen spelas upp. Om undertexten inte visas eller är felaktig, kan du peka på rätt undertextfil genom att trycka på stoppknappen för att stanna uppspelningen och gå tillbaka till menyn File NAVI och välja rätt textfil. Tryck sedan på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen. Meddelandet DIVX SUBTITLE SELECTED visas på skärmen. När du nu spelar upp filmen igen kommer rätt text att visas. Om Texten visas på fel språk. Gå in i Setup Menu OSD Language ställ in rätt språk. Om visas när du trycker på knappen SUBTITLE, innebär detta att det inte finns någon textfil eller att den textfil som finns inte stöds. Ändra ljudet Om din film innehåller ljud på flera kanaler, kan du ändra detta. CHANGE AUDIO Ändra ljudinställningar genom att trycka på knappen AUDIO på fjärrkontrollen. 29

30 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Ändra visningsvinkel Om din film innehåller flera vinklar kan du ändra detta. CHANGE ANGLE Ändra vinkel genom att trycka på knappen ANGLE på fjärrkontrollen. Zooma in Förstora bilden. ZOOM IN Tryck på knappen ZOOM för att förstora bilden. MOVE Om bilden blir större än skärmen så tryck på knappen för att flytta den. RESUME För att återställa bilden till normal storlek, tryck på knappen ZOOM igen. När du har förstorat ett foto, visas meddelandet Zoom ON. Följande funktioner finns nu tillgängliga: Tryck Tryck för att minska ner bilden. för att förstora bilden. (Vid uppspelning av DivX stöds inte denna funktionen.) Rotera bilden Rotera bilden ROTATE Använd knapparna för att rotera bilden i den riktning du önskar. 30

31 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Visa information Visa information om den nu spelande filen. DISPLAY Om du trycker på DISPLAY knappen på fjärrkontrollen, visas följande information om filen: [Förfluten tid Tid kvar Stäng av]. Justera volymen Höja och sänka ljudnivån. VOLUME UP VOLUME DOWN Tryck på VOL + knappen, för att höja volymen. Tryck på VOL - knappen, för att sänka volymen. 31

32 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Funktionsinställningar Tryck på knappen SETUP för att visa Inställnings menyn SETUP MENU. Använda inställnings menyn SETUP MENU 1. Tryck på fjärrkontrollen för att välja undermeny. 2. Tryck på knappen PLAY för att gå in i vald undermeny. 3. För att lämna SETUP MENU, välj EXIT SETUP och tryck PLAY knappen. 4. Du kan också trycka på knappen SETUP för att direkt lämna menyn. Använda undermenyerna. 1. Tryck för att välja funktion. 2. Tryck på för att flytta till Options. 3. Tryck för att välja inställning. 4. Tryck PLAY för att bekräfta. 5. Tryck för att flytta tillbaka till Functions. 6. Välj Main Page och tryck PLAY för att lämna menyn. 32

33 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Allmänna inställningar OSD Language (OSD Språk) Anger vilket språk Setup menu ska visas på. Anger också information om vilket språk undertexter till DivX filmer ska visas. DVD Audio (DVD ljud) Välj standardspråk för ljudet vis uppspelning av DVD film. DVD Subtitle (Undertexter för DVD) Välj standardspråk för de undertexter som ska visas vid uppspelning av DVD film. Om man väljer inställningen OFF kommer inga undertexter att visas under uppspelning. Ljudinställningar Inställningar i denna undermeny kan endast göras då uppspelningen har stoppats. DOWNMIX Denna ljudinställning kan göras då ljudsignalen går via komposit utgång. LT/RT: Både vänster och höger kanal spelas upp i båda kanalerna. Stereo: Skickar ut stereoljud. 33

34 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) SPDIF Sänder Dolby Digital ljud via koaxial kontakten. När denna funktion är aktiverad skickar inte längre Komposit kontakten ut ljud. OFF: Ljudet skickas via komposit, det digitala ljudet avaktiveras. SPDIF/RAW: Sänder ut det digitala ljudet utan avkodning. SPDIF/PCM: Konverterar det flerkanaliga ljudet till Stereo och sänder ut det. PRO LOGIC Denna funktion är bara tillgänglig om du har valt SPDIF/RAW. Förutsatt att din film innehåller PCM stereoljud, kan du aktivera denna funktion, koppla videohårddisken till en AV-förstärkare med en Dolby dekoder och få ljudet simulerat på flera kanaler. Det finns tre val: OFF (AV), ON (PÅ) och AUTO. PCM = Pulse Code Modulation LPCM LJUD Denna funktion är bara tillgänglig om du har valt SPDIF/RAW. LPCM 48K: Frekvensen för det digitala ljudet begränsas till 48KHz. LPCM 96K: Frekvensen för det digitala ljudet begränsas till 96KHz. LPCM = Linear Pulse Code Modulation 34

35 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Videoinställningar Inställningar i denna meny kan endast göras efter att uppspelning har stoppats. TV STANDARD MULTI: Skickar samma signal som TV är inställd på. NTSC: Skickar NTSC-signal till TV. PAL: Skickar PAL-signal till TV. Om inställningen inte är korrekt, kommer TV bilden inte att visas korrekt. Ändra inställning genom att trycka ner och hålla den nertryckt samtidigt tryck MENU. TV DISPLAY 4:3 PS: Då Videohårddisken är kopplad till en TV med 4:3 format. Bilder med 16:9 format visas med Pan Scan. 4:3 LB: Då Videohårddisken är kopplad till en TV med 4:3 format. Bilder med 16:9 format visas med Letter Box. 16:9: Videohårddisken är kopplad till en Widescreen TV med 16:9 format. 35

36 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) PICTURE MODE Förutsatt att din TV är utrustad med Progressiv Scan funktion, kan denna inställning förbättra kvaliteten på TV bilden. Om du har en traditionell TV, så ställ in SUPER SMART. AUTO: Bildinställningen beror på innehållet. FILM: Visar alltid Progressiv Scan. VIDEO: Visar alltid Interlaced Scan. SMART: Samma som AUTO men med förbättrad bildkvalitet. SUPER SMART: Samma som SMART men med ännu bättre bildkvalitet. VIDEO OUTPUT CVBS: Videosignalen visas genom komposit. Component: Videosignalen visas genom komponent. SCART: Videosignalen visas genom SCART. COMPONENT OUTPUT Interlace Scan: Används då TV är utrustad med Y/Cb/Cr videoingång. Progressive Scan: Används då TV är utrustad med Y/Pb/Pr videoingång. 36

37 Använda uppspelningsfunktionen för AV (Audio Video) Menyn Preferences SCREENSAVER ON: Skärmsläckaren startar då uppspelningen är Pausad i 5 min. OFF: Skärmsläckaren är avaktiverad och startar inte. ANGLE MARK Vid uppspelning av DVD med fler vinklar, visas ett märke på skärmen. ON: Vinkelmärket visas på skärmen till slutet av titeln eller kapitlet. OFF: Vinkelmärket visas på skärmen i 3 sekunder. CLOSED CAPTIONS (Undertexter för döva eller människor med nedsatt hörsel.) Om filmen innehåller s.k. Closed Captions, undertexter för döva eller människor med nedsatt hörsel, så står detta på filmens förpackning. Den kan också vara märkt med CC. Om du vill aktivera denna funktion, välj ON i menyn. DEFAULTS När denna funktion är aktiverad kommer alla inställningar att återgå till fabriksinställningar. DIVX(R) Registration När du väljer detta kommer en DivX registreringskod att visas. När du har använt denna kod för att registrera dig som medlem på DivX hemsida, kan du använda Systemet VOD (Video On Demand) på Internet för att betala och ladda ner filmer i DivX format. Gå in på DivX officiella hemsida, och följ instruktionerna för registrering. 37

38 Användning med PC Den medföljande installations CD innehåller drivrutiner, nyttoprogram samt användarmanualen. Nyttoprogrammet gör det möjligt för dig att märka mappar på videohårddisken som Privata eller Publika. När du sedan använder enheten som mediaspelare, kommer de publika mapparna att visas på TV. De privata mapparna kommer inte att visas. Du använder denna funktion för att dölja mappar som du inte vill att andra ska kunna spela upp. Systemkrav. Läs följande information: Windows XP/2000/ME innehåller drivrutiner som stöder videohårddisken. Du kan koppla in enheten till din PC och använda den som en vanlig hårddisk i Den här datorn. Om du vill använda nyttoprogrammet, läs avsnittet Mjukvaruinstallation. Om det är så att du använder dig av Windows 98SE, måste du först installera drivrutinerna för USB 2.0 på installations CD, innan du kan koppla videohårddisken till datorn och använda den som hårddisk. Om det är så att du använder gränssnittet IEEE 1394 (Firewire) under Win98SE, måste du installera en uppdatering från Windows Update hemsida. Du kan även ladda ner uppdateringsfilen från: d/1394/default.asp Vissa moderkort innehåller styrenheter för USB 2.0 som kräver uppdaterade drivrutiner för att kunna fungera ordentligt. Om du har problem med din USB koppling, besök Windows Update hemsida och ladda ner det senaste servicepack och de senaste uppdateringarna. Detta ör du göra innan du kontaktar teknisk support. Windows ME och Windows 98SE har inte stöd för filsystemet NTFS. Om disken är formaterad med NTFS kommer du inte att se enheten i Den här datorn. Du får då radera NTFS partitionen och formatera om disken med filsystemet FAT32. Se avsnittet Partitionera hårddisken. Mjukvaruinstallation 1. Koppla inte in den mobila videohårddisken före installationen. 2. Lägg in installationsskivan i datorns optiska enhet. Installationsfönstret dyker upp automatiskt på skärmen. Gör det inte det så gå till Den här datorn, klicka på CD enheten och sedan på filen autorun.exe. Nu ska installationsfönstret dyka upp. 3. Välj install Driver and Utility. Följ anvisningarna på skärmen. 4. När du har installerat mjukvaran, läs avsnittet Koppla till PC. 38

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Användarmanual TViX HD M-6500A ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Förvaringsföreskrifter Plocka inte isär enheten, det kan reslutera i skador och eldfara. Magnetiska material kan radera

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

WD TV Live HD Media Player

WD TV Live HD Media Player WD TV Live HD Media Player Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.....................1 Viktiga säkerhetsinstruktioner................................. 1 WD Service och support....................................

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer