Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR FÖRSTA INSTALLATION MENYANVÄNDNING YTTERLIGARE FUNKTIONER 33 Trademarks HDMI, the HDMI Logo, and High Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries." 8. INSPELNING OCH UPPSPELNING 9. FELSÖKNING 10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL 47 Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör DolbyLaboratories. 12. GARANTIKORT 13. Registrering av mottagaren 78 Baksidan

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Mottagaren har tillverkats för att uppfylla de internationella säkerhetsstandarderna. Läs följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter noga TILLBEHÖR Kontrollera följande tillbehör när du öppnar förpackningen. NÄTSPÄNNING: AC 100~240V 50/60Hz PLACERING: Placera mottagaren inomhus. Placera inte mottgaren där den kan utsättas för växter, blixtar, regn och direkt solljus. ÖVERBELASTNING: Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller adaptrar då detta kan orsaka brand eller elektriska stötar. VÄTSKOR: Ställ aldrig föremål på mottagaren som kan droppa eller stänka och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, placeras på mottagaren. RENGÖRING: Koppla bort mottagaren från vägguttaget före rengöring. Rengör utsidan med en trasa lätt fuktad med vatten (inga lösningsmedel). Bruksavisning Fjärrkontroll (RCU) Fjärrkontroll (Den lilla fjärrkontrollen är tilläggsutrustnin g som säljs separat) VENTILATION: Blockera inte mottagarens ventilationshål. Se till att ett fritt luftflöde omger mottagaren. Placera aldrig mottagaren på mjuka möbler eller mattor. Använd eller förvara inte mottagaren nära värmeelement eller där den utsätts för direkt solljus. Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. TILLBEHÖR: Använd inte tillbehör som ej rekommenderas av tillverkaren, då det kan utgöra en risk eller skada utrustningen. HDMI-kabel Batterier SERVICE: Försök inte serva produkten själv. Eventuella försök att göra detta kommer att ogiltigförklara garantin. Överlåt all service på en kvalificerad servicetekniker. BLIXTAR: Om mottagaren installeras i ett område som ofta utsätts för åskväder, är det viktigt att det finns skyddsanordningar för mottagarens huvuduttag. Den enskilda tillverkarens instruktioner för skydd av annan utrustning, såsom tv, Hi-Fi etc, som är ansluten till mottagaren, måste också följas under ett åskväder. Kassera aldrig apparaten, förpackningsmaterialet och batterier i hushållsavfallet. Följ tillämplig information om miljöföreskrifterna i din kommun och kassera allt enligt föreskrifterna på en separat avsedd plats. - Dra ut strömkabelns kontakt från nätuttaget för att helt koppla bort denna apparat från nätanslutningen. - Strömkabelns nätkontakt ska vara lättåtkomlig för användning. 3 4

4 HÅRDVARUBESKRIVNING 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 2.1. FRONTPANEL 2.3. BAKRE PANEL 1)POWER: Denna tangent används för att sätta på och stänga av mottagaren (standby). 2)MENU: Denna tangent används för att starta menyn. 3)OK: Denna tangent används för att ange och bekräfta information till mottagaren i menysystemen. 4)CH: Dessa tangenter används för att byta kanal. 5)VOL: Dessa tangenter används för att öka och minska volymen manuellt. 6)INFRARÖD SENSOR: Tar emot IR-kommandon från fjärrkontrollen. Blockera inte detta fönster. 7)DISPLAY: Displayen visar det aktuella kanalnumret (*Kanalnamn, driftsstatus och anna information). När mottagaren är i standbyläge, visar displayen den aktuella tiden. (* endast tillgängligt för VFD-modell) 8)USB-VÄRDPORT: Används för att ansluta din USB-enhet till mottagaren. 9)SMARTKORTLÄSARE: För att kunna titta på kodade kanaler sätter du i ett smartkort i smartkortsläsaren som din serviceleverantör har tillhandahållit. Du kan endast titta på ett specifikt urval av kanaler som smartkortet har rättigheter till. Smartkortet innehåller information för att tyda parameterar nödvändiga för att avkoda programmet. Tänk på att guldchippet på smartkortet ska vara vänt nedåt och inåt när du sätter i det i smartkortsläsaren (Endast alternativ för CAS -modell) VFD 1. A) CABLE IN: Ansluter koaxialkabeln. B) ANTENNA IN: Denna port används för att ansluta koaxialkabeln. IF-ingången tillhandahålls via denna port och ingångsfrekvensområde är 470~862 MHz. Ställ in alternativet Tuner 5V till Off för att få signal från annan mottagare i stället för antennen. Du hittar alternativet Tuner 5V i Automatisk kanalsökning. 2. A) CABLE OUT: Används för att kunna ansluta en annan mottagare. Anslut denna port till CABLE IN-porten i den andra mottagaren. B) LOOP OUT: Används för att kunna ansluta en annan mottagare. Anslut denna port till ANTENNA-porten i den andra mottagaren via RF-kabeln. 3.USB VÄRDPORT: Används för att ansluta USB-enheten till mottagaren. 4.RCA: Anslut till valfri extern enhet för både audio och video. 5.TV SCART: Anslut till din TV med en SCART-kabel. 6.HDMI: Anslut till din HDTV med en HDMI-kabel. 1) Ikon för standby-läge 2) Inspelningsikon 3) Tidförskjutningsikon 4) Timer-ikon 5) HD-ikon 6) Betalningskanalikon 7) Låsikon 8) Dolby Digital-ikon 9) Mute-ikon (tyst läge) 10)Tuner-ikon 11) MP3-ikon 12) Upprepad uppspelnigsikon 13) Radio/TV-ikon 14) USB-ikon 5 15) Bildikon 16) Uppspelningsikon 6 17) Ikon för kanalnamn och menynamn 18) HDD-ikon 7.S/PDIF DIGITAL UTGÅNG: Denna port används för anslutning till externt Hi-Fi-system som har ett optiskt S/PDIF-ingångsinterface (tillbehör). 8.DC 12V IN: Ansluter mottagaren till nätspänningen. (ANSLUT INTE FÖRRÄN ALLA ANDRA ANSLUTNINGAR HAR GJORTS) 9.STRÖMBRYTARE: Används för att sätta på och stänga av strömmen.

5 2.4. FJÄRRKONTROLL 7 8

6 ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN Sätt inte i stickkontakten i nätuttaget förrän alla andra anslutningar har gjorts. 4. MENYSTRUKTUR MENYSTRUKTUR A 3.1. MOTTAGARENS PLACERING Placera mottagaren på en plats med god luftgenomströmning. Placera aldrig mottagaren i ett skåp utan ventilation, då detta kan leda till överhettning. Mottagaren ska placeras så att den skyddas från direkt solljus, fukt, ovarsam hantering eller husdjur. Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Mottagaren bör enkelt kunna nås av antennsystemets kabel ANSLUT TILL ANTENN- ELLER KABELNÄT Anslut koaxialkabeln till CABLE/ANTENNA IN -porten på mottagarens baksida. Alla kabelanslutningar ska dras åt för hand; använd inte någon typ av skruvmejsel på kontakterna. Kabeln ska vara av koaxial typ, tvinnad i änden och med en impedans på 75 Ω, med en anslutning av IEC -typ ANSLUT TILL EXTERNA ENHETER 1)ANSLUT TILL TV Om du ansluter din tv via SCART-kabeln ansluter du SCART-kontakten markerad TV till respektive SCART-port i tv:n. För att ansluta mottagaren med tv:n använder du gränssnitten enligt följande: - Video: SCART, RCA(gul), HDMI - Audio: SCART, RCA(röd/vit), S/PDIF, HDMI 2) ANSLUT EXTERNT Hi-Fi AUDIOSYSTEM För att ansluta ett externt audio Hi-Fi-system, har mottagaren försetts med två RCA -anslutningar på mottagarens baksida, markerade med L respektive R för att ansluta vänster och höger audio. Om audio Hi-Fi-systemet har digital audioingång, ansluter du den till S/PDIF. 3) ANSLUT DIN ANDRA MOTTAGARE För att underlätta för användare med en annan mottagare att titta på andra kanaler, är mottagaren försedd med en slinga genom porten markerad LOOP OUT. Anslut koaxialkabeln från denna port till IF-ingångsporten i din andra mottagare. Genom att låta mottagaren vara i standby-läget, kan du ställa in och titta på andra kanaler från din andra mottagare. 9 10

7 FÖRSTA INSTALLATION A 5. FÖRSTA INSTALLATION 5.1. Systemanslutning Anslut mottagaren till alla kringutrustningar Sätt på strömmen Sätt på strömmen till mottagaren och övriga enheter A/V-kontroll Välj videoutgång, HDMI-utgångsläge, bildförhållande, bildkonvertering, HD-format, digital audioutgång, audiofördröjning, syntolkning, justera video. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Regional inställning Välj Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, övrigt för land. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Språkinställning Välj menyspråk, audiospråk, sekundärt audiospråk, undertext, undertextspråk, sekundärt undertextspråk, nedsatt hörsel. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Tidinställning Välj automatiskt läge eller manuellt läge. Om du väljer automatiskt läge, ställs datum och tid in automatiskt. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg

8 5.7. Välj tuner Välj marksänd eller kabel för tunertyp. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Kabelkanalsökning Välj automatiskt eller manuellt läge. Om du väljer automatiskt läge, installeras kanalerna automatiskt. Om du väljer manuellt läge, kan du ange frekvens, symbolhastighet, QAM, nätverkssökning. Kanalsökningen börjar när du trycker på den röda tangenten Marksänd kanalsökning Välj automatiskt eller manuellt läge. Om du väljer automatiskt läge, installeras kanalerna automatiskt. Om du väljer manuellt läge, kan du ange kanalnummer, frekvens, bandbredd, modulering, tuner 5V-kontroll. Kanalsökningen börjar när du trycker på den röda tangenten. När sökningen är klar får du ett meddelande om lyckad sökning. 13 När sökningen är klar får du ett meddelande om lyckad sökning. 14

9 MENYANVÄNDNING A 6. MENYANVÄNDNING Huvudmeny 6.1. REDIGERA KANALER Redigera kanallista Välj menyn Redigera kanallistor i menyn Redigera kanaler. Redigera kanaler; radera, lås eller redigera kanalens namn etc. För att växla mellan kanallistor för tv och radio, tryck på -tangenten. Funktioner i huvudmenyn 1. REDIGERA KANALER - Denna meny innehåller funktioner som t.ex. radering eller låsning av kanaler, modifiering av kanalnamn och redigering av favoritkanaler med favoritgrupp. 2. INSTÄLLNING Denna meny innehåller funktioner som t.ex. installation, preferenser, programvaruuppdatering, fabriksinställningar och detaljerad STBinformation. 3. Conax-CA-system Denna meny innehåller funktioner som t.ex abonnemangsstatus, händelsestatus, symbolstatus, byt CA PIN, vuxenklassificering, om Conax CA, brevlåda. 4. INSPELNING Denna meny innehåller funktioner för att ställa in inspelningsalternativ, programmera inspelning och hitta inspelade program. 5. MULTIMEDIA Denna meny innehåller funktioner som MP3-lista, bildlista, disk/minne. 6. SPELLISTA Två arkadspel finns tillgängliga. Tips Om pin-kod begärs, är den förinställda koden * Röd: Radera alla kanaler * Grön: Lås/lås upp med pin-kod När kanalen väl är låst ombeds du ange din pin-kod varje gång du vill titta på ett program. * Gul: Byt namn på en kanal Tangentbordet visas och du kan ställa in ett nytt kanalnamn genom att använda det. * -tangenten visar en meny för Sortera-funktionerna. Sortera: Kanalerna sorteras i alfabetisk ordning eller förinställd ordning. * : Välj flera kanaler med bock-tangenten, tryck sedan på Lås/lås upp-tangenten för att låsa och låsa upp flera kanaler samtidigt. Denna ikon visas på skärmen om en användare begär en otillgänglig funktion i specifik status

10 Favorit 1-8 Välj menyn Favorit 1-8 i menyn Redigera kanaler. Redigera en favoritkanal genom att lägga till eller ta bort kanaler. Den vänstra listan visar alla tillgängliga kanaler. Den högra listan visar kanalerna i en favoritlista. För att växla mellan kanallistor för tv och radio, tryck på INSTÄLLNING Välj menyn Inställning i Huvudmenyn. Välj 밖 en ca) undermeny med piltangenten. Denna meny innehåller funktioner som installation, preferenser, uppdatera programvara, fabriksinställningar och detaljerad STBinformation. Lägg till kanaler i en Favoritlista - Välj en favoritlista i den vänstra cellen med piltangenterna ( / ) och tryck på OK. - Peka på en kanal i den mittersta cellen med piltangenterna ( / ) och tryck på den gröna tangenten. (För att flytta till de andra cellerna, använd piltangenterna( / ).) - Välj flera kanaler med Bock-tangenten, tryck sedan på den gröna tangenten för att lägga till flera kanaler samtidigt Installation Välj menyn Installation i Inställningsmenyn. Menyn Installation hjälper dig att ställa i en mängd parametrar nödvändiga för att ta emot signaler och återställa kanalinformation etc. Marksänd installation Tips: - Lägg till en kanal till flera favortilistor: Använd -tangenten för att välja flera favortilistor och tryck på OK för att bekräfta. Radera en kanal från en Favoritlista Peka på en kanal och tryck på den röda tangenten. Kabelinstallation Andra funktioner Sortera: Sortera listan i alfabetisk ordning eller förinställd ordning. Flytta: Ändra positionen för den valda kanalen till en annan position. Byt namn: Byt namn på en favoritkanallista genom att använda popuptangentbordet

11 Kanalsökning Marksänd kanalsökning Välj menyn Kanalsökning i menyn Installation. Justera parametrarna vid varje undermeny med piltangenterna ( / ) ( / ). Kontrollera kvalitet och signalstyrka. När alla parametrar är inställda, tryck på den röda tangenten för att starta sökningen. Obs: Kontrollera antennanslutningen och parametrar om värdet för signal och kvalitet är 0 %. Marksända parametrar Läge Modulation Kanalnr. Frekvens Bandbredd Tuner 5Vkontroll : Välj automatiskt/manuellt läge : Välj en modulation DVB-T / DVB-T2 : Välj ett kanalnummer : Ange en frekvens : Välj en bandbredd : Välj tuner 5V-kontroll på/av. Kabelkanalsökning Kabelparametrar Läge Frekvens Symbolhastighet QAM Nätverkssökning : Välj automatiskt/manuellt läge : Ange en frekvens : Välj en symbolhastighet : Välj en QAM :Om aktiverat, kan du söka efter okända eller nya TP. Kanalsökningen tar några minuter. Den visar sökta tv-kanaler till vänster och radiokanaler till höger. När förloppsindikatorn når 100 % är sökningen klar. Tryck på OK för att spara och avsluta. Tips: Avsluta-tangenten avslutar sökningen när som helst och sparar kanalinfo som sökts fram till den tiden Redigera TP Välj menyn Redigera TP i Installationsmenyn. Välj en TP med piltangenterna( / ) och tryck på OK. Redigera TP-informationen med de numeriska tangenterna. * Grön: Lägg till ny TP * Röd: Sök efter kanaler 19 20

12 Preferenser Välj menyn Preferenser i Inställningsmenyn. Menyn Preferenser hjälper dig att ställa in regional inställning, språk, föräldrakontroll/åldersgräns, tidsinställning, timerlista, A/V-kontroll, OSD-inställning. Land : Välj land Regional inställning Välj menyn Regional inställning i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in region Språkinställning Välj menyn Språkinställning i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in meny- och audiospråk, undertextning på/av och undertextspråk. Åldersgräns Byta pin-kod Kontroll av menyåtkomst Föräldrakontroll Välj menyn Föräldrakontroll/åldersgräns i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in åldersgräns, byta pinkod, låsa meny och kanaler med piltangenterna ( / ) ( / ). Pin-koden ska efterfrågas; - för meny eller kanal som är låst. - för händelse där vuxenklassificeringen överstiger åldersgränsen. :Ställ in en åldersgräns för att tillåta tittande. :Ställ in en ny pin-kod. :Lås/lås upp varje meny eller aktivera eller avaktivera kanallåsningsfunktionen. Se Redigera kanaler för att låsa en kanal Tidsinställning Välj menyn Tidsinställning i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in aktuellt datum och tid. Menyspråk Språk för ljud Sekundärt audiospråk Undertext Textningsspråk Sekundärtundertextspråk Nedsatt hörsel : Välj språk för menyn : Välj språk för ljud : Välj språk för sekundärt ljud : Välj undertext på/av : Välj språk för undertexten : Välj språk för den sekundära undertexten : Välj nedsatt hörsel på/av Läge Datum GMT-avvikelse Tid :Välj Automatiskt/Manuellt :Ställ in aktuellt datum :Ställ in en GMT-avvikelse :Ställ in aktuell tid 21 22

13 Timerlista Välj menyn Timerlista i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in avstängnings- och väckningstid. Tryck på OK för att ställa in timern. För väckningsfunktionen, låt tv:n vara på eller ställ också in timern på tv:n. * Röd: Lägg till en timer * Grön: Radera en inställd timer * Gul: Radera alla inställda timrar A/V-kontroll Välj menyn A/V-kontroll i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in egenskaperna för audio och video. Videoutgång HDMI-utgångsläge TV-skärmsformat Bildkonvertering HD-format Digital ljudutgång Audiofördröjning Syntolkning Justera bilden : Välj RGB, CVBS. : Välj RGB, YCbCr eller Auto. : Välj 4:3 och 16:9. : Välj Auto, Pillar Box, Pan & Scan (16:9) Välj Auto, Letter Box, Pan & Scan (4:3) : Välj Auto, 1080i, 720p, 576p. : Välj Stereo eller Flerkanal. : Välj Audiofördröjning 0 ~ 250 ms. : Välj på/av. : Justera ljusstyrka, färg, kontrast eller OSD-transparens OSD-inställning Välj menyn OSD-inställningar i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in OSD-inställningarna. Ställ in det lämpliga värdet för alla fält och tryck på den röda tangenten för att spara.tryck på MENU-tangenten för föregående meny för att kontrollera programmerade program i Timerlistan. Den aktuella programmeringen sparas inte om den överlappas av tidigare programmeringar. Läge Kanal Datum Starttid Varaktighet Cykel :Avstängningsläge - ställ in mottagaren i standby-läge. Väckningsläge - sätt på mottagaren. Inspelning - spela in det programmerade programmet : Välj kanal. : Välj datum med OK. : Ange starttid för väcknings- och avstängningsläge : Inmatningstid för inspelning : Välj En gång/dagligen/varje vecka - för programmeringscykel

14 Fabriksinställningar OSD-transparens Informationsruta paus Låg förbrukning i standby-läge Temaläge Tema Inställning av främre dimmer : Välj transparens från 10 % till 100 %. : Välj varaktighet för paus för Informationsrutan från 1,5 sek. Till 30 sek. eller Alltid. : Välj På Detta stänger av mottagaren förutom displayen när du trycker på strömknappen Välj Av. Om du trycker på strömknappen går du över till standby-läge : Välj HDTV eller SDTV. : Ändra bakgrundsfärg i OSD. Du kan välja mellan fem olika temafärger eller justera färg enligt önskemål. : Välj ljusstyrka på framsidans display Välj menyn Fabriksinställningar i Inställningsmenyn. Du kan återställa programvaran till fabriksinställningarna vid problem efter ändring av vissa systeminställningar. För att återgå till fabriksinställningarna, tryck på OK och ange pin-koden. (Förinställd pin-kod är 0000 ). lösenord -> pin-kod Välj menyn Tema i OSD-inställning. Tryck på OK och popupfönstret visas. Välj en färg eller justera färgen enligt önskemål Information Välj menyn Information i Inställningsmenyn Produktinformation Denna meny hjälper dig att kontrollera modellnamn, aktuell version av programvara, laddare, Micom-version, serienummer och datum för den senaste uppdateringen Uppdatera programvara Välj menyn Uppdatera programvara iinställningsmenyn OTA-uppdatering Välj menyn OTA-uppdatering i Uppdatera programvara. Detta uppdaterar mottagaren via antennsignalen. Tryck på den röda tangenten för att ta reda på om det finns någon ny programvara HDMI-information Denna meny hjälper dig att kontrollera stödd skärmupplösning och audioformat (endast ansluten HDMI)

15 6.3.Conax krypteringssystem Välj 밖 menyn ca) Conax krypteringssystem i Huvudmenyn. Välj en undermeny med piltangenten. Denna meny innehåller funktioner såsom abonnemangsstatus, programstatus, symbolstatus, byt CA PIN, vuxenklassificering, om Conax CA, brevlåda. * Röd: Radera PVR-fil * Grön: Lås/lås upp PVR-fil med pin-kod När en PVR-fil är låst ombeds du ange pin-koden varje gång du försöker spela upp filen. * Gul: Sortera PVR-filerna * Blå: Du kan förhandsgranska de aktuella valda PVR-filerna. När markören flyttas, ändras förhandsgranskningen automatiskt. * Re:-tangenten: Skapa en ny mapp, namnge, flytta till mapp, kopiera till extern USB-hådskiva. * Bocktangenten: Välj inspelade program * Genom att trycka på ( ) på fjärrkontrollen kan du lägga till och ta bort mappar samt kopiera filer till USB-hårdskivan. * Genom att trycka på ( ) på den lilla fjärrkontrollen kan du lägga till och ta bort mappar samt kopiera filer till USB-hårdskivan. Den lilla fjärrkontrollen är tilläggsutrustning som säljs separat USB-kopiering Om du anger smartkortsinställningar, visas en ny meny där du kan kontrollera smartkort och inställningar, till exempel se information om ditt abonnemang coh åldersgränser samt ändra koden för smartkortet Inspelning Välj menyn Inspelning i Huvudmenyn. Du kan kopiera inspelningar från mottagarens hårdskiva till en USB-hårdskiva. Mottagaren läser endast FAT32-format. Koppla USB-hårdskivan till USBporten på bak- eller framsidan. Öppna inspelningsmenyn genom att trycka på PVR-knappen på fjärrkontrollen Inspelade program Välj menyn Inspelade program i menyn Inspelning. Listan visar PVR-filer i arkivet. Du kan navigera i arkivet och sedan välja en eller flera inspelat program. Du kan också radera, sortera, förhandsgranska automatiskt, skapa en mapp och låsa en mapp eller inspelning Genom att trycka på info-knappen kan du namnge inspelningar, flytta dem till mappar eller kopiera dem till en extern USB-hårdskiva. Gå till programmet som ska kopieras och tryck på info-knappen. Välj "USBkopiering" från menyn och tryck på OKknappen. Programvaruversion 2.61 eller nyare stöder denna funktion

16 PVR-konfiguration Välj menyn PVR-konfiguration i menyn Inspelning. Menyn PVR-konfiguration hjälper dig att ställa in konfigurationen för inspelning och tidsförskjutning MP3-lista Välj menyn MP3-lista i menyn Multimedia. Med denna funktion kan du lyssna på musik. Välj MP3-filer i listan med piltangenterna ( / )och spela musik med hjälp av OK-knappen. Du kan också göra en spellista MP3-spellista * Röd: Radera en MP3-fil i spellistan. * Grön: Spela upp spellistan i slumpvis ordning. Inspelningsalternativ Förvald inspelningstid Upprepad uppspelning Tidsförskjutning Förlängd inspelningstid Stegvis spolning framåt och bakåt : Välj tidsinspelningstyp, inspelning utan begränsning och EPG. : Ange en förvald inspelningstid. : Välj upprepad uppspelning på/av. : Välj manuellt eller automatiskt tidsförskjutningsläge. : Välj att lägga till inspelningstid från 0 min till 30 min. : Välj steglängd från 1 till 10 minuter Timerlista Denna meny är samma som Timerlista 6.5. Multimedia 밖 Välj ca) menyn Multimedia i Huvudmenyn. Välj en undermeny med piltangenten. Denna meny innehåller funktioner som MP3-lista, bildlista, disk/minne MP3-filer MP3-filer * Röd: Radera en MP3-fil från listan. * Gul: Lägg till den valda filen i spellistan. * Blå: Lägg till alla filer i spellistan. * : Välj flera filer med bocktangenten, radera sedan filerna eller lägg till flera filer i spellistan samtidigt. MP3-spellista * Röd: Radera en MP3-fil från spellistan. * Grön: Radera alla MP3-filer från spellistan. * : Välj flera filer med Bocktangenten, radera sedan filerna från spellistan samtidigt Bildlista Välj menyn Bildlista i menyn Multimedia. Med denna funktion kan du titta på bilder. Välj JPEG-filer i listan med hjälp av piltangenterna ( / )

17 JPEG-filer JPEG-filer * Röd: Radera en JPEG-fil från listan. * Grön: Visa bildspel. * : Välj flera filer med bocktangenten, radera sedan filerna samtidigt Arkivinformation Välj menyn Arkivinformation för att kontrollera den installerade externa arkivinformationen som t.ex Modellnamn (om tillgängligt), Delning, Totalt utrymme, Använt utrymme och Ledigt utrymme. * Röd: Formatera HDD * Blå: Kontrollera HDD-filsystem Stillbildslista Stillbildslista * Röd: Radera en stillbildsfil från listan. * Grön: Visa bildspel. * : Välj flera bilder med bocktangenten, radera sedan bilderna samtidigt Spellista Disk/Minne Välj menyn Disk/Minne i menyn Multimedia. Bärbar HDD, minneskort eller MP3-spelare kan användas som arkiv för mottagaren Anslut enheten till mottagaren med hjälp av en USB-kabel. Den ställs automatiskt in för användning. Anslut först din USB-enhet till USB-värdporten på baksidan av mottagaren. Därefter visas information om enheten. Välj menyn Spellista i Huvudmenyn. Två arkadspel finns: - Sokoban - Tetris Filhantering Denna funktion hjälper dig att hantera dina filer i ett externt arkiv. Välj menyn Filhantering i USB-menyn. * Röd: Radera fil i katalogen * Grön: Kopiera fil från vänster till höger * Gul: Kopiera fil från höger till vänster * Blå: Skapa katalog * Info: Byt namn på filen. * : Välj flera filer med bock-tangenten, radera eller kopiera sedan filerna 31 samtidigt. 32

18 YTTERLIGARE FUNKTIONER 7. YTTERLIGARE FUNKTIONER 7.1. INFORMATIONSRUTA Vid byte av kanal visas informationsrutan och försvinner efter 3 sek. (Se OSD-inställning för att ändra tiden för visningen). För att öppna informationsrutan, tryck på -tangenten. Tryck på Exit- eller tangenten för att stänga rutan Programguide För att kontrollera programinformation, tryck på Programinformation kommer bara att finnas om den har tiillhandahållits av tvoperatören. Detaljerad beskrivning av programmen som start-/sluttid och namn på händelse visas. Använd piltangenten ( / ) för att byta kanal. Använd piltangenten ( / ) för att ändra tid. Tryck på för att växla mellan tv- och radioguiden *Röd: Programmera vald händelse med väcknings- eller avstängningstid *Grön: Ändra till den enskilda kanalguiden för den aktuella kanalen *Gul: Ta emot programguiden *Blå: Öppna sökfunktionen i programguiden *OK-knappen på den lilla fjärrkontrollen: öppnar och stänger programinfo i EPG-läge Den lilla fjärrkontrollen är tilläggsutrustning som säljs separat 1. Kanalens nr och namn 2. Informationsikoner : Dessa ikoner ger dig information om aktuell kanal. Varje ikon indikerar status eller tillgänglighet enligt följande; 1) Kodad kanal 2) Låst kanal 3) Text-tv 4) Undertext 3. Aktuell tid 4. Händelsens namn 5. Information om händelse 6. Händelsens förlopp 7. Typ av HD-format 8. Signal- och kvalitetsstyrka 9. Antenninformation 5) Dolby Digital Plus 6) Audiobeskrivning 7) Sekundär audio 8) HD-kanal Tips: Du kan se information från andra kanaler med hjälp av piltangenterna ( / ). För att kontrollera nästa programschema för den aktuella kanalen, använd piltangenterna ( / )! Tryck på den röda tangenten på den valda händelsen och ställ in läge och cykel. Genom att välja Spara och trycka på OK-knappen, utförs programmeringen och händelsen aktiveras den schemalagda tiden. Du kan kontrollera programmeringarna i Timerlistan. *Programmeringen sparas inte om den överlappas av tidigare gjorda programmeringar. *Ifall programmet redan har börjat, kan inspelningen inledas i realläge för ifrågavarande kanal

19 För att titta på en specifik kanal väljer du den med piltangenterna ( / ). Tryck sedan på OK. Listan försvinner om du trycker på OK igen. Använd för att växla listan mellan tv och radio. * Röd: Sortera kanalerna i alfabetisk ordning * Gul Sortera ut endast fria eller kodade kanaler * Grön: Hitta en kanal genom att matcha den första bokstaven i kanalnamnen * Blå: Visa kanaler i nätverket * : Visa kanalinformation. Enskild kanalguide för kanalen till vänster. För att ändra tiden, använd piltangenterna ( / ). För att ändra kanal, använd piltangenterna ( / ). * Röd: Återvänd till Program Guiden * Grön: Spara vald händelse för inspelning, väckning eller avstängning * Spola bakåt-knappen: Föregående dag * Spola framåt-knappen: Nästa dag Med denna funktion kan du ladda neren enskild kanalguide. * Röd: Starta nedladdningen * Gul: Återgå till Programguide 7.4. FAVORITLISTA Denna meny hjälper dig att enkelt välja vilken favoritkanal du vill titta på. Tryck på på realkanalen och favoritlistan visas. Du kan hantera favoritlistan i menyn Redigera kanaler. Se Favorit KANALLISTA Denna meny hjälper dig att enkelt välja vilken kanal du vill titta på. Tryck på OK-tangenten på realkanalen, och kanallistan visas. Listan innehåller information såsom kanalnummer, kanalnamn och om programmet är kodat eller låst LISTA ÖVER REALKANALNUMMER För att hitta kanaler som börjar med ett visst nummer, anger du bara numret så visas alla dessa kanaler. Gå till listan med ( )- tangenten. Välj önskad kanal med piltangenterna ( / ) och tryck på OK

20 7.6. UNDERTEXT 7.8. AUDIOSPRÅK Tryck på AUDIO-tangenten på realkanalen, och Audiolistan visas. Välj önskad audiotyp med hjälp av piltangenterna ( / ). Välj önskad audiobeskrivning från listan med hjälp av piltangenterna( / ) och OK. Du kan välja ett språk för undertexten genom att använda SUB-tangenten på fjärrkontrollen. Om undertext finns tillgängligt, markeras undertextningssybolen i informationsrutan TEXT-TV 7.9. AVSTÄNGNINGSLÄGE Tryck på AVSTÄNGNINGStangenten på realkanalen för att ställa in avstängnings-timern. Välj Avstängnings-timern med hjälp av piltangenterna ( / ) och tryck på OK. Du kan använda text-tv med hjälp av TEXT-tangenten på fjärrkontrollen. Om text-tv finns tillgängligt, markeras text-tv-symbolen i informationsrutan Stillbild Tryck på stillbilds-tangenten för att ta en stillbild av skärmen. Du hittar stillbilden av skärmen i /HDD/Capture

21 INSPELNING OCH UPPSPELNING Historik Tryck på Historik-tangenten för att se de 10 senaste kanallistorna du har tittat på. 8. INSPELNING OCH UPPSPELNING 8.1. Snabbinspelning V-format Tryck på V-format-tangenten för att växla till HD-fomat Inspelning med programmering Tryck på -tangenten och den aktuella kanalen spelas in. Om du vill stoppa inspelningen trycker du på. Du kan kontrollera inspelningsalternativen i menyn PVRkonfiguration. Om du vill ändra inspelningsalternativ under inspelning, tryck på -tangenten en gång till. Det finns två sätt för inspelning med programmering. En är manuell inspelning genom att ställa in datum, klockslag och speltid för händelsen i Timer-menyn. Det andra sättet är inspelning från menyn Programguide. För inspelning med programmering måste den aktuella tiden på din mottagare vara exakt samma som den lokala tiden. Du måste synkronisera den programmerade tiden med den lokala tiden OTA Tryck på OK - knappen för att uppdatera S / W via OTA 39 40

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer