Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR FÖRSTA INSTALLATION MENYANVÄNDNING YTTERLIGARE FUNKTIONER 33 Trademarks HDMI, the HDMI Logo, and High Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries." 8. INSPELNING OCH UPPSPELNING 9. FELSÖKNING 10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL 47 Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör DolbyLaboratories. 12. GARANTIKORT 13. Registrering av mottagaren 78 Baksidan

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Mottagaren har tillverkats för att uppfylla de internationella säkerhetsstandarderna. Läs följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter noga TILLBEHÖR Kontrollera följande tillbehör när du öppnar förpackningen. NÄTSPÄNNING: AC 100~240V 50/60Hz PLACERING: Placera mottagaren inomhus. Placera inte mottgaren där den kan utsättas för växter, blixtar, regn och direkt solljus. ÖVERBELASTNING: Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller adaptrar då detta kan orsaka brand eller elektriska stötar. VÄTSKOR: Ställ aldrig föremål på mottagaren som kan droppa eller stänka och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, placeras på mottagaren. RENGÖRING: Koppla bort mottagaren från vägguttaget före rengöring. Rengör utsidan med en trasa lätt fuktad med vatten (inga lösningsmedel). Bruksavisning Fjärrkontroll (RCU) Fjärrkontroll (Den lilla fjärrkontrollen är tilläggsutrustnin g som säljs separat) VENTILATION: Blockera inte mottagarens ventilationshål. Se till att ett fritt luftflöde omger mottagaren. Placera aldrig mottagaren på mjuka möbler eller mattor. Använd eller förvara inte mottagaren nära värmeelement eller där den utsätts för direkt solljus. Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. TILLBEHÖR: Använd inte tillbehör som ej rekommenderas av tillverkaren, då det kan utgöra en risk eller skada utrustningen. HDMI-kabel Batterier SERVICE: Försök inte serva produkten själv. Eventuella försök att göra detta kommer att ogiltigförklara garantin. Överlåt all service på en kvalificerad servicetekniker. BLIXTAR: Om mottagaren installeras i ett område som ofta utsätts för åskväder, är det viktigt att det finns skyddsanordningar för mottagarens huvuduttag. Den enskilda tillverkarens instruktioner för skydd av annan utrustning, såsom tv, Hi-Fi etc, som är ansluten till mottagaren, måste också följas under ett åskväder. Kassera aldrig apparaten, förpackningsmaterialet och batterier i hushållsavfallet. Följ tillämplig information om miljöföreskrifterna i din kommun och kassera allt enligt föreskrifterna på en separat avsedd plats. - Dra ut strömkabelns kontakt från nätuttaget för att helt koppla bort denna apparat från nätanslutningen. - Strömkabelns nätkontakt ska vara lättåtkomlig för användning. 3 4

4 HÅRDVARUBESKRIVNING 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 2.1. FRONTPANEL 2.3. BAKRE PANEL 1)POWER: Denna tangent används för att sätta på och stänga av mottagaren (standby). 2)MENU: Denna tangent används för att starta menyn. 3)OK: Denna tangent används för att ange och bekräfta information till mottagaren i menysystemen. 4)CH: Dessa tangenter används för att byta kanal. 5)VOL: Dessa tangenter används för att öka och minska volymen manuellt. 6)INFRARÖD SENSOR: Tar emot IR-kommandon från fjärrkontrollen. Blockera inte detta fönster. 7)DISPLAY: Displayen visar det aktuella kanalnumret (*Kanalnamn, driftsstatus och anna information). När mottagaren är i standbyläge, visar displayen den aktuella tiden. (* endast tillgängligt för VFD-modell) 8)USB-VÄRDPORT: Används för att ansluta din USB-enhet till mottagaren. 9)SMARTKORTLÄSARE: För att kunna titta på kodade kanaler sätter du i ett smartkort i smartkortsläsaren som din serviceleverantör har tillhandahållit. Du kan endast titta på ett specifikt urval av kanaler som smartkortet har rättigheter till. Smartkortet innehåller information för att tyda parameterar nödvändiga för att avkoda programmet. Tänk på att guldchippet på smartkortet ska vara vänt nedåt och inåt när du sätter i det i smartkortsläsaren (Endast alternativ för CAS -modell) VFD 1. A) CABLE IN: Ansluter koaxialkabeln. B) ANTENNA IN: Denna port används för att ansluta koaxialkabeln. IF-ingången tillhandahålls via denna port och ingångsfrekvensområde är 470~862 MHz. Ställ in alternativet Tuner 5V till Off för att få signal från annan mottagare i stället för antennen. Du hittar alternativet Tuner 5V i Automatisk kanalsökning. 2. A) CABLE OUT: Används för att kunna ansluta en annan mottagare. Anslut denna port till CABLE IN-porten i den andra mottagaren. B) LOOP OUT: Används för att kunna ansluta en annan mottagare. Anslut denna port till ANTENNA-porten i den andra mottagaren via RF-kabeln. 3.USB VÄRDPORT: Används för att ansluta USB-enheten till mottagaren. 4.RCA: Anslut till valfri extern enhet för både audio och video. 5.TV SCART: Anslut till din TV med en SCART-kabel. 6.HDMI: Anslut till din HDTV med en HDMI-kabel. 1) Ikon för standby-läge 2) Inspelningsikon 3) Tidförskjutningsikon 4) Timer-ikon 5) HD-ikon 6) Betalningskanalikon 7) Låsikon 8) Dolby Digital-ikon 9) Mute-ikon (tyst läge) 10)Tuner-ikon 11) MP3-ikon 12) Upprepad uppspelnigsikon 13) Radio/TV-ikon 14) USB-ikon 5 15) Bildikon 16) Uppspelningsikon 6 17) Ikon för kanalnamn och menynamn 18) HDD-ikon 7.S/PDIF DIGITAL UTGÅNG: Denna port används för anslutning till externt Hi-Fi-system som har ett optiskt S/PDIF-ingångsinterface (tillbehör). 8.DC 12V IN: Ansluter mottagaren till nätspänningen. (ANSLUT INTE FÖRRÄN ALLA ANDRA ANSLUTNINGAR HAR GJORTS) 9.STRÖMBRYTARE: Används för att sätta på och stänga av strömmen.

5 2.4. FJÄRRKONTROLL 7 8

6 ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN Sätt inte i stickkontakten i nätuttaget förrän alla andra anslutningar har gjorts. 4. MENYSTRUKTUR MENYSTRUKTUR A 3.1. MOTTAGARENS PLACERING Placera mottagaren på en plats med god luftgenomströmning. Placera aldrig mottagaren i ett skåp utan ventilation, då detta kan leda till överhettning. Mottagaren ska placeras så att den skyddas från direkt solljus, fukt, ovarsam hantering eller husdjur. Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Mottagaren bör enkelt kunna nås av antennsystemets kabel ANSLUT TILL ANTENN- ELLER KABELNÄT Anslut koaxialkabeln till CABLE/ANTENNA IN -porten på mottagarens baksida. Alla kabelanslutningar ska dras åt för hand; använd inte någon typ av skruvmejsel på kontakterna. Kabeln ska vara av koaxial typ, tvinnad i änden och med en impedans på 75 Ω, med en anslutning av IEC -typ ANSLUT TILL EXTERNA ENHETER 1)ANSLUT TILL TV Om du ansluter din tv via SCART-kabeln ansluter du SCART-kontakten markerad TV till respektive SCART-port i tv:n. För att ansluta mottagaren med tv:n använder du gränssnitten enligt följande: - Video: SCART, RCA(gul), HDMI - Audio: SCART, RCA(röd/vit), S/PDIF, HDMI 2) ANSLUT EXTERNT Hi-Fi AUDIOSYSTEM För att ansluta ett externt audio Hi-Fi-system, har mottagaren försetts med två RCA -anslutningar på mottagarens baksida, markerade med L respektive R för att ansluta vänster och höger audio. Om audio Hi-Fi-systemet har digital audioingång, ansluter du den till S/PDIF. 3) ANSLUT DIN ANDRA MOTTAGARE För att underlätta för användare med en annan mottagare att titta på andra kanaler, är mottagaren försedd med en slinga genom porten markerad LOOP OUT. Anslut koaxialkabeln från denna port till IF-ingångsporten i din andra mottagare. Genom att låta mottagaren vara i standby-läget, kan du ställa in och titta på andra kanaler från din andra mottagare. 9 10

7 FÖRSTA INSTALLATION A 5. FÖRSTA INSTALLATION 5.1. Systemanslutning Anslut mottagaren till alla kringutrustningar Sätt på strömmen Sätt på strömmen till mottagaren och övriga enheter A/V-kontroll Välj videoutgång, HDMI-utgångsläge, bildförhållande, bildkonvertering, HD-format, digital audioutgång, audiofördröjning, syntolkning, justera video. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Regional inställning Välj Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, övrigt för land. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Språkinställning Välj menyspråk, audiospråk, sekundärt audiospråk, undertext, undertextspråk, sekundärt undertextspråk, nedsatt hörsel. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Tidinställning Välj automatiskt läge eller manuellt läge. Om du väljer automatiskt läge, ställs datum och tid in automatiskt. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg

8 5.7. Välj tuner Välj marksänd eller kabel för tunertyp. Tryck på den röda tangenten om du vill gå vidare till nästa steg Kabelkanalsökning Välj automatiskt eller manuellt läge. Om du väljer automatiskt läge, installeras kanalerna automatiskt. Om du väljer manuellt läge, kan du ange frekvens, symbolhastighet, QAM, nätverkssökning. Kanalsökningen börjar när du trycker på den röda tangenten Marksänd kanalsökning Välj automatiskt eller manuellt läge. Om du väljer automatiskt läge, installeras kanalerna automatiskt. Om du väljer manuellt läge, kan du ange kanalnummer, frekvens, bandbredd, modulering, tuner 5V-kontroll. Kanalsökningen börjar när du trycker på den röda tangenten. När sökningen är klar får du ett meddelande om lyckad sökning. 13 När sökningen är klar får du ett meddelande om lyckad sökning. 14

9 MENYANVÄNDNING A 6. MENYANVÄNDNING Huvudmeny 6.1. REDIGERA KANALER Redigera kanallista Välj menyn Redigera kanallistor i menyn Redigera kanaler. Redigera kanaler; radera, lås eller redigera kanalens namn etc. För att växla mellan kanallistor för tv och radio, tryck på -tangenten. Funktioner i huvudmenyn 1. REDIGERA KANALER - Denna meny innehåller funktioner som t.ex. radering eller låsning av kanaler, modifiering av kanalnamn och redigering av favoritkanaler med favoritgrupp. 2. INSTÄLLNING Denna meny innehåller funktioner som t.ex. installation, preferenser, programvaruuppdatering, fabriksinställningar och detaljerad STBinformation. 3. Conax-CA-system Denna meny innehåller funktioner som t.ex abonnemangsstatus, händelsestatus, symbolstatus, byt CA PIN, vuxenklassificering, om Conax CA, brevlåda. 4. INSPELNING Denna meny innehåller funktioner för att ställa in inspelningsalternativ, programmera inspelning och hitta inspelade program. 5. MULTIMEDIA Denna meny innehåller funktioner som MP3-lista, bildlista, disk/minne. 6. SPELLISTA Två arkadspel finns tillgängliga. Tips Om pin-kod begärs, är den förinställda koden * Röd: Radera alla kanaler * Grön: Lås/lås upp med pin-kod När kanalen väl är låst ombeds du ange din pin-kod varje gång du vill titta på ett program. * Gul: Byt namn på en kanal Tangentbordet visas och du kan ställa in ett nytt kanalnamn genom att använda det. * -tangenten visar en meny för Sortera-funktionerna. Sortera: Kanalerna sorteras i alfabetisk ordning eller förinställd ordning. * : Välj flera kanaler med bock-tangenten, tryck sedan på Lås/lås upp-tangenten för att låsa och låsa upp flera kanaler samtidigt. Denna ikon visas på skärmen om en användare begär en otillgänglig funktion i specifik status

10 Favorit 1-8 Välj menyn Favorit 1-8 i menyn Redigera kanaler. Redigera en favoritkanal genom att lägga till eller ta bort kanaler. Den vänstra listan visar alla tillgängliga kanaler. Den högra listan visar kanalerna i en favoritlista. För att växla mellan kanallistor för tv och radio, tryck på INSTÄLLNING Välj menyn Inställning i Huvudmenyn. Välj 밖 en ca) undermeny med piltangenten. Denna meny innehåller funktioner som installation, preferenser, uppdatera programvara, fabriksinställningar och detaljerad STBinformation. Lägg till kanaler i en Favoritlista - Välj en favoritlista i den vänstra cellen med piltangenterna ( / ) och tryck på OK. - Peka på en kanal i den mittersta cellen med piltangenterna ( / ) och tryck på den gröna tangenten. (För att flytta till de andra cellerna, använd piltangenterna( / ).) - Välj flera kanaler med Bock-tangenten, tryck sedan på den gröna tangenten för att lägga till flera kanaler samtidigt Installation Välj menyn Installation i Inställningsmenyn. Menyn Installation hjälper dig att ställa i en mängd parametrar nödvändiga för att ta emot signaler och återställa kanalinformation etc. Marksänd installation Tips: - Lägg till en kanal till flera favortilistor: Använd -tangenten för att välja flera favortilistor och tryck på OK för att bekräfta. Radera en kanal från en Favoritlista Peka på en kanal och tryck på den röda tangenten. Kabelinstallation Andra funktioner Sortera: Sortera listan i alfabetisk ordning eller förinställd ordning. Flytta: Ändra positionen för den valda kanalen till en annan position. Byt namn: Byt namn på en favoritkanallista genom att använda popuptangentbordet

11 Kanalsökning Marksänd kanalsökning Välj menyn Kanalsökning i menyn Installation. Justera parametrarna vid varje undermeny med piltangenterna ( / ) ( / ). Kontrollera kvalitet och signalstyrka. När alla parametrar är inställda, tryck på den röda tangenten för att starta sökningen. Obs: Kontrollera antennanslutningen och parametrar om värdet för signal och kvalitet är 0 %. Marksända parametrar Läge Modulation Kanalnr. Frekvens Bandbredd Tuner 5Vkontroll : Välj automatiskt/manuellt läge : Välj en modulation DVB-T / DVB-T2 : Välj ett kanalnummer : Ange en frekvens : Välj en bandbredd : Välj tuner 5V-kontroll på/av. Kabelkanalsökning Kabelparametrar Läge Frekvens Symbolhastighet QAM Nätverkssökning : Välj automatiskt/manuellt läge : Ange en frekvens : Välj en symbolhastighet : Välj en QAM :Om aktiverat, kan du söka efter okända eller nya TP. Kanalsökningen tar några minuter. Den visar sökta tv-kanaler till vänster och radiokanaler till höger. När förloppsindikatorn når 100 % är sökningen klar. Tryck på OK för att spara och avsluta. Tips: Avsluta-tangenten avslutar sökningen när som helst och sparar kanalinfo som sökts fram till den tiden Redigera TP Välj menyn Redigera TP i Installationsmenyn. Välj en TP med piltangenterna( / ) och tryck på OK. Redigera TP-informationen med de numeriska tangenterna. * Grön: Lägg till ny TP * Röd: Sök efter kanaler 19 20

12 Preferenser Välj menyn Preferenser i Inställningsmenyn. Menyn Preferenser hjälper dig att ställa in regional inställning, språk, föräldrakontroll/åldersgräns, tidsinställning, timerlista, A/V-kontroll, OSD-inställning. Land : Välj land Regional inställning Välj menyn Regional inställning i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in region Språkinställning Välj menyn Språkinställning i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in meny- och audiospråk, undertextning på/av och undertextspråk. Åldersgräns Byta pin-kod Kontroll av menyåtkomst Föräldrakontroll Välj menyn Föräldrakontroll/åldersgräns i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in åldersgräns, byta pinkod, låsa meny och kanaler med piltangenterna ( / ) ( / ). Pin-koden ska efterfrågas; - för meny eller kanal som är låst. - för händelse där vuxenklassificeringen överstiger åldersgränsen. :Ställ in en åldersgräns för att tillåta tittande. :Ställ in en ny pin-kod. :Lås/lås upp varje meny eller aktivera eller avaktivera kanallåsningsfunktionen. Se Redigera kanaler för att låsa en kanal Tidsinställning Välj menyn Tidsinställning i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in aktuellt datum och tid. Menyspråk Språk för ljud Sekundärt audiospråk Undertext Textningsspråk Sekundärtundertextspråk Nedsatt hörsel : Välj språk för menyn : Välj språk för ljud : Välj språk för sekundärt ljud : Välj undertext på/av : Välj språk för undertexten : Välj språk för den sekundära undertexten : Välj nedsatt hörsel på/av Läge Datum GMT-avvikelse Tid :Välj Automatiskt/Manuellt :Ställ in aktuellt datum :Ställ in en GMT-avvikelse :Ställ in aktuell tid 21 22

13 Timerlista Välj menyn Timerlista i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in avstängnings- och väckningstid. Tryck på OK för att ställa in timern. För väckningsfunktionen, låt tv:n vara på eller ställ också in timern på tv:n. * Röd: Lägg till en timer * Grön: Radera en inställd timer * Gul: Radera alla inställda timrar A/V-kontroll Välj menyn A/V-kontroll i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in egenskaperna för audio och video. Videoutgång HDMI-utgångsläge TV-skärmsformat Bildkonvertering HD-format Digital ljudutgång Audiofördröjning Syntolkning Justera bilden : Välj RGB, CVBS. : Välj RGB, YCbCr eller Auto. : Välj 4:3 och 16:9. : Välj Auto, Pillar Box, Pan & Scan (16:9) Välj Auto, Letter Box, Pan & Scan (4:3) : Välj Auto, 1080i, 720p, 576p. : Välj Stereo eller Flerkanal. : Välj Audiofördröjning 0 ~ 250 ms. : Välj på/av. : Justera ljusstyrka, färg, kontrast eller OSD-transparens OSD-inställning Välj menyn OSD-inställningar i menyn Preferenser. Denna meny hjälper dig att ställa in OSD-inställningarna. Ställ in det lämpliga värdet för alla fält och tryck på den röda tangenten för att spara.tryck på MENU-tangenten för föregående meny för att kontrollera programmerade program i Timerlistan. Den aktuella programmeringen sparas inte om den överlappas av tidigare programmeringar. Läge Kanal Datum Starttid Varaktighet Cykel :Avstängningsläge - ställ in mottagaren i standby-läge. Väckningsläge - sätt på mottagaren. Inspelning - spela in det programmerade programmet : Välj kanal. : Välj datum med OK. : Ange starttid för väcknings- och avstängningsläge : Inmatningstid för inspelning : Välj En gång/dagligen/varje vecka - för programmeringscykel

14 Fabriksinställningar OSD-transparens Informationsruta paus Låg förbrukning i standby-läge Temaläge Tema Inställning av främre dimmer : Välj transparens från 10 % till 100 %. : Välj varaktighet för paus för Informationsrutan från 1,5 sek. Till 30 sek. eller Alltid. : Välj På Detta stänger av mottagaren förutom displayen när du trycker på strömknappen Välj Av. Om du trycker på strömknappen går du över till standby-läge : Välj HDTV eller SDTV. : Ändra bakgrundsfärg i OSD. Du kan välja mellan fem olika temafärger eller justera färg enligt önskemål. : Välj ljusstyrka på framsidans display Välj menyn Fabriksinställningar i Inställningsmenyn. Du kan återställa programvaran till fabriksinställningarna vid problem efter ändring av vissa systeminställningar. För att återgå till fabriksinställningarna, tryck på OK och ange pin-koden. (Förinställd pin-kod är 0000 ). lösenord -> pin-kod Välj menyn Tema i OSD-inställning. Tryck på OK och popupfönstret visas. Välj en färg eller justera färgen enligt önskemål Information Välj menyn Information i Inställningsmenyn Produktinformation Denna meny hjälper dig att kontrollera modellnamn, aktuell version av programvara, laddare, Micom-version, serienummer och datum för den senaste uppdateringen Uppdatera programvara Välj menyn Uppdatera programvara iinställningsmenyn OTA-uppdatering Välj menyn OTA-uppdatering i Uppdatera programvara. Detta uppdaterar mottagaren via antennsignalen. Tryck på den röda tangenten för att ta reda på om det finns någon ny programvara HDMI-information Denna meny hjälper dig att kontrollera stödd skärmupplösning och audioformat (endast ansluten HDMI)

15 6.3.Conax krypteringssystem Välj 밖 menyn ca) Conax krypteringssystem i Huvudmenyn. Välj en undermeny med piltangenten. Denna meny innehåller funktioner såsom abonnemangsstatus, programstatus, symbolstatus, byt CA PIN, vuxenklassificering, om Conax CA, brevlåda. * Röd: Radera PVR-fil * Grön: Lås/lås upp PVR-fil med pin-kod När en PVR-fil är låst ombeds du ange pin-koden varje gång du försöker spela upp filen. * Gul: Sortera PVR-filerna * Blå: Du kan förhandsgranska de aktuella valda PVR-filerna. När markören flyttas, ändras förhandsgranskningen automatiskt. * Re:-tangenten: Skapa en ny mapp, namnge, flytta till mapp, kopiera till extern USB-hådskiva. * Bocktangenten: Välj inspelade program * Genom att trycka på ( ) på fjärrkontrollen kan du lägga till och ta bort mappar samt kopiera filer till USB-hårdskivan. * Genom att trycka på ( ) på den lilla fjärrkontrollen kan du lägga till och ta bort mappar samt kopiera filer till USB-hårdskivan. Den lilla fjärrkontrollen är tilläggsutrustning som säljs separat USB-kopiering Om du anger smartkortsinställningar, visas en ny meny där du kan kontrollera smartkort och inställningar, till exempel se information om ditt abonnemang coh åldersgränser samt ändra koden för smartkortet Inspelning Välj menyn Inspelning i Huvudmenyn. Du kan kopiera inspelningar från mottagarens hårdskiva till en USB-hårdskiva. Mottagaren läser endast FAT32-format. Koppla USB-hårdskivan till USBporten på bak- eller framsidan. Öppna inspelningsmenyn genom att trycka på PVR-knappen på fjärrkontrollen Inspelade program Välj menyn Inspelade program i menyn Inspelning. Listan visar PVR-filer i arkivet. Du kan navigera i arkivet och sedan välja en eller flera inspelat program. Du kan också radera, sortera, förhandsgranska automatiskt, skapa en mapp och låsa en mapp eller inspelning Genom att trycka på info-knappen kan du namnge inspelningar, flytta dem till mappar eller kopiera dem till en extern USB-hårdskiva. Gå till programmet som ska kopieras och tryck på info-knappen. Välj "USBkopiering" från menyn och tryck på OKknappen. Programvaruversion 2.61 eller nyare stöder denna funktion

16 PVR-konfiguration Välj menyn PVR-konfiguration i menyn Inspelning. Menyn PVR-konfiguration hjälper dig att ställa in konfigurationen för inspelning och tidsförskjutning MP3-lista Välj menyn MP3-lista i menyn Multimedia. Med denna funktion kan du lyssna på musik. Välj MP3-filer i listan med piltangenterna ( / )och spela musik med hjälp av OK-knappen. Du kan också göra en spellista MP3-spellista * Röd: Radera en MP3-fil i spellistan. * Grön: Spela upp spellistan i slumpvis ordning. Inspelningsalternativ Förvald inspelningstid Upprepad uppspelning Tidsförskjutning Förlängd inspelningstid Stegvis spolning framåt och bakåt : Välj tidsinspelningstyp, inspelning utan begränsning och EPG. : Ange en förvald inspelningstid. : Välj upprepad uppspelning på/av. : Välj manuellt eller automatiskt tidsförskjutningsläge. : Välj att lägga till inspelningstid från 0 min till 30 min. : Välj steglängd från 1 till 10 minuter Timerlista Denna meny är samma som Timerlista 6.5. Multimedia 밖 Välj ca) menyn Multimedia i Huvudmenyn. Välj en undermeny med piltangenten. Denna meny innehåller funktioner som MP3-lista, bildlista, disk/minne MP3-filer MP3-filer * Röd: Radera en MP3-fil från listan. * Gul: Lägg till den valda filen i spellistan. * Blå: Lägg till alla filer i spellistan. * : Välj flera filer med bocktangenten, radera sedan filerna eller lägg till flera filer i spellistan samtidigt. MP3-spellista * Röd: Radera en MP3-fil från spellistan. * Grön: Radera alla MP3-filer från spellistan. * : Välj flera filer med Bocktangenten, radera sedan filerna från spellistan samtidigt Bildlista Välj menyn Bildlista i menyn Multimedia. Med denna funktion kan du titta på bilder. Välj JPEG-filer i listan med hjälp av piltangenterna ( / )

17 JPEG-filer JPEG-filer * Röd: Radera en JPEG-fil från listan. * Grön: Visa bildspel. * : Välj flera filer med bocktangenten, radera sedan filerna samtidigt Arkivinformation Välj menyn Arkivinformation för att kontrollera den installerade externa arkivinformationen som t.ex Modellnamn (om tillgängligt), Delning, Totalt utrymme, Använt utrymme och Ledigt utrymme. * Röd: Formatera HDD * Blå: Kontrollera HDD-filsystem Stillbildslista Stillbildslista * Röd: Radera en stillbildsfil från listan. * Grön: Visa bildspel. * : Välj flera bilder med bocktangenten, radera sedan bilderna samtidigt Spellista Disk/Minne Välj menyn Disk/Minne i menyn Multimedia. Bärbar HDD, minneskort eller MP3-spelare kan användas som arkiv för mottagaren Anslut enheten till mottagaren med hjälp av en USB-kabel. Den ställs automatiskt in för användning. Anslut först din USB-enhet till USB-värdporten på baksidan av mottagaren. Därefter visas information om enheten. Välj menyn Spellista i Huvudmenyn. Två arkadspel finns: - Sokoban - Tetris Filhantering Denna funktion hjälper dig att hantera dina filer i ett externt arkiv. Välj menyn Filhantering i USB-menyn. * Röd: Radera fil i katalogen * Grön: Kopiera fil från vänster till höger * Gul: Kopiera fil från höger till vänster * Blå: Skapa katalog * Info: Byt namn på filen. * : Välj flera filer med bock-tangenten, radera eller kopiera sedan filerna 31 samtidigt. 32

18 YTTERLIGARE FUNKTIONER 7. YTTERLIGARE FUNKTIONER 7.1. INFORMATIONSRUTA Vid byte av kanal visas informationsrutan och försvinner efter 3 sek. (Se OSD-inställning för att ändra tiden för visningen). För att öppna informationsrutan, tryck på -tangenten. Tryck på Exit- eller tangenten för att stänga rutan Programguide För att kontrollera programinformation, tryck på Programinformation kommer bara att finnas om den har tiillhandahållits av tvoperatören. Detaljerad beskrivning av programmen som start-/sluttid och namn på händelse visas. Använd piltangenten ( / ) för att byta kanal. Använd piltangenten ( / ) för att ändra tid. Tryck på för att växla mellan tv- och radioguiden *Röd: Programmera vald händelse med väcknings- eller avstängningstid *Grön: Ändra till den enskilda kanalguiden för den aktuella kanalen *Gul: Ta emot programguiden *Blå: Öppna sökfunktionen i programguiden *OK-knappen på den lilla fjärrkontrollen: öppnar och stänger programinfo i EPG-läge Den lilla fjärrkontrollen är tilläggsutrustning som säljs separat 1. Kanalens nr och namn 2. Informationsikoner : Dessa ikoner ger dig information om aktuell kanal. Varje ikon indikerar status eller tillgänglighet enligt följande; 1) Kodad kanal 2) Låst kanal 3) Text-tv 4) Undertext 3. Aktuell tid 4. Händelsens namn 5. Information om händelse 6. Händelsens förlopp 7. Typ av HD-format 8. Signal- och kvalitetsstyrka 9. Antenninformation 5) Dolby Digital Plus 6) Audiobeskrivning 7) Sekundär audio 8) HD-kanal Tips: Du kan se information från andra kanaler med hjälp av piltangenterna ( / ). För att kontrollera nästa programschema för den aktuella kanalen, använd piltangenterna ( / )! Tryck på den röda tangenten på den valda händelsen och ställ in läge och cykel. Genom att välja Spara och trycka på OK-knappen, utförs programmeringen och händelsen aktiveras den schemalagda tiden. Du kan kontrollera programmeringarna i Timerlistan. *Programmeringen sparas inte om den överlappas av tidigare gjorda programmeringar. *Ifall programmet redan har börjat, kan inspelningen inledas i realläge för ifrågavarande kanal

19 För att titta på en specifik kanal väljer du den med piltangenterna ( / ). Tryck sedan på OK. Listan försvinner om du trycker på OK igen. Använd för att växla listan mellan tv och radio. * Röd: Sortera kanalerna i alfabetisk ordning * Gul Sortera ut endast fria eller kodade kanaler * Grön: Hitta en kanal genom att matcha den första bokstaven i kanalnamnen * Blå: Visa kanaler i nätverket * : Visa kanalinformation. Enskild kanalguide för kanalen till vänster. För att ändra tiden, använd piltangenterna ( / ). För att ändra kanal, använd piltangenterna ( / ). * Röd: Återvänd till Program Guiden * Grön: Spara vald händelse för inspelning, väckning eller avstängning * Spola bakåt-knappen: Föregående dag * Spola framåt-knappen: Nästa dag Med denna funktion kan du ladda neren enskild kanalguide. * Röd: Starta nedladdningen * Gul: Återgå till Programguide 7.4. FAVORITLISTA Denna meny hjälper dig att enkelt välja vilken favoritkanal du vill titta på. Tryck på på realkanalen och favoritlistan visas. Du kan hantera favoritlistan i menyn Redigera kanaler. Se Favorit KANALLISTA Denna meny hjälper dig att enkelt välja vilken kanal du vill titta på. Tryck på OK-tangenten på realkanalen, och kanallistan visas. Listan innehåller information såsom kanalnummer, kanalnamn och om programmet är kodat eller låst LISTA ÖVER REALKANALNUMMER För att hitta kanaler som börjar med ett visst nummer, anger du bara numret så visas alla dessa kanaler. Gå till listan med ( )- tangenten. Välj önskad kanal med piltangenterna ( / ) och tryck på OK

20 7.6. UNDERTEXT 7.8. AUDIOSPRÅK Tryck på AUDIO-tangenten på realkanalen, och Audiolistan visas. Välj önskad audiotyp med hjälp av piltangenterna ( / ). Välj önskad audiobeskrivning från listan med hjälp av piltangenterna( / ) och OK. Du kan välja ett språk för undertexten genom att använda SUB-tangenten på fjärrkontrollen. Om undertext finns tillgängligt, markeras undertextningssybolen i informationsrutan TEXT-TV 7.9. AVSTÄNGNINGSLÄGE Tryck på AVSTÄNGNINGStangenten på realkanalen för att ställa in avstängnings-timern. Välj Avstängnings-timern med hjälp av piltangenterna ( / ) och tryck på OK. Du kan använda text-tv med hjälp av TEXT-tangenten på fjärrkontrollen. Om text-tv finns tillgängligt, markeras text-tv-symbolen i informationsrutan Stillbild Tryck på stillbilds-tangenten för att ta en stillbild av skärmen. Du hittar stillbilden av skärmen i /HDD/Capture

21 INSPELNING OCH UPPSPELNING Historik Tryck på Historik-tangenten för att se de 10 senaste kanallistorna du har tittat på. 8. INSPELNING OCH UPPSPELNING 8.1. Snabbinspelning V-format Tryck på V-format-tangenten för att växla till HD-fomat Inspelning med programmering Tryck på -tangenten och den aktuella kanalen spelas in. Om du vill stoppa inspelningen trycker du på. Du kan kontrollera inspelningsalternativen i menyn PVRkonfiguration. Om du vill ändra inspelningsalternativ under inspelning, tryck på -tangenten en gång till. Det finns två sätt för inspelning med programmering. En är manuell inspelning genom att ställa in datum, klockslag och speltid för händelsen i Timer-menyn. Det andra sättet är inspelning från menyn Programguide. För inspelning med programmering måste den aktuella tiden på din mottagare vara exakt samma som den lokala tiden. Du måste synkronisera den programmerade tiden med den lokala tiden OTA Tryck på OK - knappen för att uppdatera S / W via OTA 39 40

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning SWE GB Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB MF68-00461A REV. 1.0 DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer.

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer. Viktiga säkerhetsinstruktioner som bör bevaras tillsammans med produkten Läs igenom dessa noggrant undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör denna mottagare inte utsättas för regn eller fukt.

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

1. Innan du börjar 6. 1.1 Egenskaper... 6 1.2 Tillbehör... 7. 2. Kontroller och funktioner 8

1. Innan du börjar 6. 1.1 Egenskaper... 6 1.2 Tillbehör... 7. 2. Kontroller och funktioner 8 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Obs! 3 Säkerhetsinformation 4 1. Innan du börjar 6 1.1 Egenskaper... 6 1.2 Tillbehör... 7 2. Kontroller och funktioner 8 2.1 Framsida... 8 2.2 Baksida... 9 2.3 Fjärrkontroll... 10

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories.

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories. www.finnsat.tv Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehålles. Inga delar av denna instruktion eller handling får kopieras, distribueras, delas, laddas ner, sparas eller förmedlas i någon form

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 0--, Kabel-TV Innehållsförteckning. Säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter. Förpackningens innehåll 4.

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

* Ovanstående logotyper tillhör respektive företag. WAVEFIELD är inte officiellt godkänd av någon av ovanstående operatörer.

* Ovanstående logotyper tillhör respektive företag. WAVEFIELD är inte officiellt godkänd av någon av ovanstående operatörer. WAVEFIELD X-1000C/T2 har utrustats med en singel Hybrid tuner som tar in både marksända och kabelsända kanaler. M7 har en kraftfull processor och precis som tidigare WAVEFIELD -modeller är mjukvaran i

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Instructions for use DSB-B560N

Instructions for use DSB-B560N DSB-B560N Instructions for use Användningsinstruktion... S Brugsvejledning... D Bruksanvisning... N Käyttöohjeet... F Kasutusjuhend... E Lietošanas instrukcija... L Naudojimo instrukcija... Руководство

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. DIP-701 - Front- och

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer