SIGBI System AB. HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIGBI System AB. HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM"

Transkript

1 HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM Nov-00 med länkar till LUST, SULZER, SIGMATEK och MTE Wärdshusvägen HÖGANÄS Tel: * Fax:

2 Innehåll 5.1 DIAS - Distribuerade automatiseringssystem Systemöversikt Framtidens PLC-system - öppnar vägen för nytt logistiskt tänkande LASAL-CLASS MJUKVARA DIAS CPU Beskrivning Tekniska data INTERFACEMODULER Fiberoptik, Spänningsförsörjning & Booster moduler Busanslutningsmoduler DBC 011 och DBC Internetcontroller för nätverkskommunikation PC-interface CAN-Bus Floppy CAN-Bus Interface Modem Processor INTELLIGENTA TERMINALER ET ET TOUCH-SCEEN OPERATÖRSTERMINALER MED CPU OPERATÖRSPANELER INDUSTRI PC ANALOGA I/O-MODULER DIGITALA I/O-MODULER POSITIONERINGSMODULER NC Positioneringsmoduler Stegmotormoduler - Indexers Ultraljudsmodul för avstånds-mätning och positionering

3 5.1 DIAS - Distribuerade automatiseringssystem Maskinlinjer eller till och med hela fabriksanläggningar styras med enkla och enhetliga PLC-komponenter. En enda standardiserad CPU-typ som är mycket snabb, har tillräckligt minne och kan kommunicera med lokala eller distribuerade funktionsmoduler eller med andra CPU eller med datorer, via okomplicerade, snabba och störningsokänsliga datalänkar. Detta öppnar vägen till nytt logistiskt tänkande Systemöversikt Ett enda PLC-system som klarar allt - från det minsta till det största. Detta är en stor fördel med DIAS och driftens logistik kan förbättras och förenklas avsevärt, eftersom man inte behöver ha mer än ett enda PLC-system att underhålla (programändringar, felsökning mm). Felfrekvensen minskas och underhållskostnaderna reduceras, eftersom antalet modultyper har minskat. DIAS betyder DIstribuerade Automatiserings-System, vilket också betyder ett stort steg bort från det vanliga. DIAS är ett komplett decentraliserat system med sin egen bus och senaste teknologi med fiberoptiska länkar för att koppla samman individuella funktionsmoduler. En kraftfull CPU för alla typer av automatiseringssystem Minnesexpansion Stort urval av moduler Överföringshastigheter på 11 Megabits/sek eller med möjligheten att uppdatera mer än 2.5 million I/Os per sekund när man använder fiberoptik. DIAS kan konfigureras som ett cenraliserat eller decentraliserat system och har alla baskomponenter som ett bra PLC-system skall ha samt dessutom en god portion av sinnrikhet. Små dimensioner och enhetliga moduler Vi kan börja med de mekaniska möjligheterna hos ett PLC-system. "Så litet som möjligt" har även trängt igenom i automatiseringstekniken Function module och har blivit realiserbart med produktionsteknik som multilayer och SMD. Därmed har man lyckats med att göra samtliga modulkapsligar i Termination module system DIAS lika stora, så att den använda skåpytan alltid är 98x80mm, samma för CPU och funktionsmoduler. Därmed kan platsbehovet beräknas exakt och det är enkelt att planera in ett litet extrautrymme för en eventuell framtida utökning av systemet. En kraftfull CPU för alla typer av automatiseringssystem Alla DIAS CPU, från de "minsta" till de "största" är försedda med samma processor (INTEL 386) med samma klockfrekvens (64 MHz), med realtidsklocka, med minst 112 kbyte programminne och 124 kbyte dataminne och samma kommandostruktur. Den enda skillnaden mellan olika CPU är användarminnet (eftersom minne fortfarande kostar pengar), samt när det gäller utföranden med gränssnitt, CPUdisplay och integrerad nätdel. Programmeringen är samma för alla CPU-typer och man har 100% mjukvarukompatibilitet såväl som oförändrade tidförhållanden i programmen, oberoende av i vilket CPU de har gjorts. Mjukvara: All programmering görs med PC som ansluts via CAN-Bus eller RS232. Parallel- eller Comporten på Din PC/Laptop är programmeringsinterface. Program-meringsmjukvaran överensstämmer med IEC standard med Ladder Diagram, Statement List, Funktionsblock och strukturerad text. Mjukvarukostnader: Flertalet PLC-tillverkare tar först betalt för maskinbyggarens programlicens och sedan måste slutkunden betala ytterligare licensavgifter om han skall kunna underhålla sitt system. Sedan tillkommer också kostnader för speciella funktioner, och uppdateringar. SIGMATEK har en filosofi där man menar att god service är att underlätta och förenkla för alla inblandade parter - hela vägen, från maskinleverantör till slutkund. Den som köper eller äger ett SIGMA- TEK system erhåller därför programvaran (även funktionsmacros) kostnadsfritt. Kapitel 5-1

4 Minnesexpansion Om man under programmeringens gång får behov av ytterligare minne, då är det bara att jacka in 128, 256 eller 512 kbyte i sin befintliga CPU. Stort urval av moduler CPU, Compact Controllers Digitala ingångsmoduler, Digitala utgångsmoduler, Digitala blandmoduler, Analoga ingångsmoduler, Analoga utgångsmoduler, Temperaturmoduler, Analoga blandmoduler, Positioneringsmoduler, NC-moduler, Moduler för specialfunktioner, Kundspecifika moduler, etc. 5.1 Framtidens PLC-system - öppnar vägen för nytt logistiskt tänkande Redan idag kan maskinlinjer eller till och med hela fabriksanläggningar styras med enkla och enhetliga PLC-komponenter. En enda standardiserad CPU-typ som är mycket snabb, har tillräckligt minne och kan kommunicera med lokala eller distribuerade funktionsmoduler eller med andra CPU eller med datorer, via okomplicerade, snabba och störningsokänsliga datalänkar. Hur ser situationen ut idag och hur många typer av styrningar behöver man? Frågan dyker ständigt upp i vårt huvud, "Vilket PLC-system inom en systemfamilj behöver man för att klara av en rimlig utbyggnad?" Iklassisk mening är det inte tekniskt nödvändigt att ställa frågan eller att välja mellan olika system - från små till mycket stora. Lösningar på problem när det gäller automatisering av maskiner och anläggningar styrs av PLC. Det är anmärkningsvärt att dessa system, som en gång kom in för att lösa "reläuppgifter", nu har utvecklats därhän att de klarar universella uppgifter. Det är emellertid ett nedslående faktum att man fortfarande försöker att bibehålla den vanliga benämningen PLC (Programable Logic Controller), som är helt felaktigt med tanke på funktionalitet och egenskaper. Benämningar som DISS, RPS, centralstyrsystem, Soft-PLC etc, förvirrar mer än vad de uttrycker och dessutom framstår ursprunget som något dunkel eller icke önskvärt. Detta är grunden till att vi skall ta upp en betydligt viktigare frågeställning: Vilka tekniska motiv har idag tillverkare som måste erbjuda sina kunder mer än ett PLC-system? - Eller finns det dolda marknadsföringsargument bakom systemstorlekarna hos enskilda tillverkare för att därmed - medvetet eller omedvetet - föra kunderna bakom ljuset? Vad händer när man upptäcker att systemet inte räcker till? Låt oss ännu en gång göra en sammanfattning av problemet. Vid systemval hamnar man lätt i en situation där man måste välja mellan olika systemstorlekar. Det betyder att man från och med ett visst antal I/O eller med en viss CPU-funktionalitet (PID, matematiska algoritmer, minneskapacitet eller liknande) "tyvärr" inte läng Kapitel 5-2 re kan använda ett litet system, vilket innebär att man är hänvisad till ett medelstort eller stort. Problemen blir extra svårbemästrade när de kommer långsamt och nästan utan att man märker dem. Ofta dyker de upp relativt sent under resans gång, när man av en eller annan anledning upptäcker att man behöver några extra I/O's eller att någon viss beräkning måste göras i CPU eller att man upptäcker att CPU-minnet är aningen för litet... Flera olika problem om man "måste" byta system. När man "tvingas" byta, står man ofta inför problemet att ett system med helt annan mekanisk uppbyggnad måste sättas in. Oftast är då utrymmet för litet i apparatskåpet så att man även här får problem, bortsett från schemaändringar mm. I värsta fall är de enskilda systemen inte heller mjukvarukompatibla, vilket betyder att man måste brottas med två eller flera programspråk från en och samma PLC-tillverkare. Oftast medför detta att projektet tar längre tid och kostar avsevärt mycket mer än beräknat. Nu kan man naturligtvis ha invändningar och säga att denna beskrivning utgår ifrån att projektplaneringen är dålig. OK, men insiders vet att det händer ganska ofta att förutsättningarna ändras. Onödiga kostnader Även om man från början vet vilket PLC-system man skall använda, inklusive alla möjliga reserver, dyker det alltid upp logistiska problem när det gäller lagerhållning och administration, eftersom man måste hålla flera systemfamiljer i lager (normalt 2 till 3-faldig lagerkostnad). Någon kanske har den invändningen att man alltid skall använda en tillverkares största system... i så fall får man gratulera PLC-försäljaren eftersom större system naturligtvis kostar mer. DIAS fiberoptik Morgondagens system Nu till kärnfrågan. Vi är övertygade om att alla förut nämnda problem är onödiga och kan undvikas. Vi vill bevisa detta med en presentation av DIAS - (DIstributed Automation Systems). Först en kort förklaring av filosofin bakom DIAS-systemet: Det modulära/decentraliserade PLC-systemet DIAS är en vidareutveckling av traditionella PLC-system. DIAS fiberoptik DIAS fiberoptik En DIAS CPU klarar upp till 10 grupper med 61 moduler som alla kan köras på samma system.

5 Styrsystem har oftast lokalt uppbyggnad, varmed menas att digitala och analoga in-/utmoduler eller positioneringsmoduler etc monteras på en lokal montageplatta eller i ett rack. För programkörning har man en lokal CPU. Förbindelsen mellan CPU och funktionsmoduler sker via en lokal systembus. Fördelen med denna uppbyggnad är den extremt snabba datatrafiken mellan CPU och funktionsmodulerna, eftersom man oftast har en parallell systembus till sitt förfogande. Med ett bra PLC-system behöver man ingen extra intelligens i form av coprocessor för positionering eller för snabba analogsignaler. Nackdelen med denna typ av PLC-system är dock att ledningsdragningen måste vara komplett, t ex kontakter, givare, ställdon mm, måste anslutas direkt till denna centralenhet. I många tillämpningar får man härmed ett omfattande och oftast onödigt stort och störningskänsligt kablage. För att samtidigt kunna utnyttja fördelarna och eliminera nackdelarna, har SIG- MATEK utvecklat DIAS-systemet. Systemkonfiguration: I stället för en fix eller modulär montageplatta, finns det en bättre lösning med en funktionsenhet som består av en funktionsmodul (digitala och analoga in-/utgångsmoduler eller positioneringsmoduler etc) och tillhörande plintmoduler till vilka den kompletta ledningsdragningen ansluts. CPU för styrningen bildar likaså en sådan enhet. DIAS fiberoptik Tredje part enheter Encoders, Servodrivningar, Frekvensomriktare etc kan anslutas via CAN-Bus med CAL och CAN open komponenter. PLC 3 max 61 funktionsblock PLC 1 max 61 funktionsblock Bandkabel Vilken IBM-Kompatibel PC eller laptop dator som helst kan användas för programmering och för övervakning av Din applikation. Varenda CPU i systemet kan programmeras separat via CAN-Bus direkt från Din PC, utan att Du ens behöver att ändra anslutningen. Alla CPU är anslutna via CAN-Bus (distribuerad intelligens). Varje CAN node (modulgrupp med CPU) representerar mer eller mindre ett komplett PLC-system med sin egen intelligens (enkel intelligens). Med ett CAN-Bus system kan man sprida ut intelligensen till de ställen i systemet där den behövs. PLC 2 max 61 funktionsblock Terminalstyrning för övervakning av skeenden i applikation eller av maskinstatus och kompletta processvärden. Alla SIGMATEK terminaler körs med CAN-bus. arbetning, utan lokal intelligens (= lägre kostnader!!!). Beroende på avståndet, använder man antingen bandkabel (<6,5m) eller ljusledarkabel. DIAS-systemet erbjuder nu användaren fördelarna hos ett lokalt PLC-system (en CPU + snabb datakommunikation) och eliminerar de stora nackdelarna som man får med omfattande kabeldragning. Därmed kan man räkna med att kostnaderna i varje enskild tillämpning kommer att minska. Ett enda PLC-system som klarar allt - från det minsta till det största. Så här långt en kort översikt över PLCsystemet DIAS.Nu återvänder vi till den inledande bevisföringen, att man endast behöver ett enda PLC-system. Små dimensioner och enhetliga moduler: Vi kan börja med de mekaniska möjligheterna hos ett PLC-system. "Så litet som möjligt" har även trängt igenom i automatiseringstek- Den stora innovationen med DIAS-systemet består nu i sammankopplingen av de enskilda funktionsenheterna. Man kan såväl välja en traditionell lokal konfiguration, d v s alla enheter placeras mekaniskt bredvid varandra; - en decentraliserad placering; d v s att de enskilda enheterna är fysiskt åtskilda; - eller också en så kallat blandad uppbyggnad d v s att en del enheter är lokalt placerade, medan andra har decentraliserad placering. Kommunikation: Med denna mångfald av kombina-tionsmöjligheter förstår man att det inte längre är möjligt att använda traditionell kommunikation mellan CPU och funktionsenheter. Därför utvecklades en decentraliserad systembus, till vilka även decentraliserade moduler kan anslutas utan att förlora snabbhet. Med denna snabba förbindelsen mellan enskilda funktionsenheter är det möjligt, även med decentraliserad uppbyggnad, att utföra positionering och snabb analog beniken och har blivit realiserbart med produktionsteknik som multilayer och SMD. Därmed har man lyckats med att göra samtliga modulkapsligar i system DIAS lika stora, så Funktionsmodul Function module Plintmodul Termination module att den använda skåpytan alltid är 98x80mm, samma för CPU och funktionsmoduler. Därmed kan platsbehovet beräknas exakt och det är enkelt att planera in ett litet extrautrymme för en eventuell framtida utökning av systemet. Kapitel 5-3

6 En kraftfull CPU för alla typer av automatiseringssystem: Så kommer vi till den andra aspekten, när CPU-egenskaperna inte räcker till, och som oftast medför att systemet måste bytas ut. Som redan nämnts, kan det förekomma att man under projektets gång blir tvungen att sätta in en annan CPU, på grund av att cykeltiden blir för lång, eller att minnet inte räcker till, eller att CPU'ens kommandon inte är tillräckligt kraftfulla. Vi menar att idag är det inte tekniskt eller prismässigt motiverat att "erbjuda" olika PLC med olika prestationsförmåga. Därför har man beslutat sig för att alla DIAS CPU, från de "minsta" till de "största" skall vara försedda med samma processor (IN- TEL 386) med samma klockfrekvens (64 MHz), med realtidsklocka, med minst 112 kbyte programminne och 124 kbyte dataminne och samma kommandostruktur. Den enda skillnaden mellan olika CPU är användarminnet (eftersom minne fortfarande kostar pengar), samt när det gäller utföranden med gränssnitt, CPU-display och integrerad nätdel. De skillnader som vi nämnt här har ingen inverkan på egenskaper och platsbehov. Programmeringen är samma för alla CPU-typer och man har 100% mjukvarukompatibilitet så väl som oförändrade tidförhållanden i programmen, oberoende av i vilket CPU de har gjorts. Skulle någon trots detta och när som helst få behov av ytterligare minne, (128, 256 eller 512 kbyte) då kan han jacka in detta i sin befintliga CPU. Om man önskar sig en CPU-display, då är det bara att byta CPU, utan att detta medför några olägenheter. Förenklad logistik Med hänsyn till de två synpunkterna som framförts, kan man lätt inse det faktum att driftens logistik kan förbättras och förenklas avsevärt, eftersom man inte behöver ha mer än ett enda PLC-system att underhålla (programändringar, felsökning mm). Felfrekvensen minskas och under-hållskostnaderna reduceras, eftersom antalet modultyper har minskat. Mjukvarukostnader Ovanpå alla andra problem har vi mjukvarukostnaderna. Flertalet PLC-tillverkare tar först betalt för maskinbyggarens programlicens och sedan måste slutkunden betala ytterligare licensavgifter om han skall kunna underhålla sitt system. Sedan tillkommer också kostnader för speciella funktioner, och uppdateringar. Man måste fråga sig om detta från PLCtillverkarna är ett medvetet sätt att tjäna extra när kunden väl "sitter fast" (har lärt sig programmering mm). Är programmeringsmjukvaran verkligen en handelsvara eller skall den ingå i PLC-tillverkarens kundservice? SIGMATEK har en filosofi där man menar att god service är att underlätta och förenkla för alla inblandade parter - hela vägen, från maskinleverantör till slutkund. Den som köper eller äger ett SIGMATEK system erhåller därför programdisketterna (även funktionsmacros) kostnadsfritt. Slutord Redan före år 2000 hade vi kommit så långt i utveckling av automatiserings- och processystem att det inte är nödvändigt att använda flera olika PLC-system från en och samma tillverkare. Vi tror dessutom att man ofta försöker att "lyckliggöra" kunden med flera systemstorlekar, av den enkla anledningen att man med de större systemen tar igen förlusterna på de små. Närmare information kan erhållas från SIG- BI System AB, Tel: eller Förklaringar till bilden på sid 3 a DIAS 24 VDC spänningsförsörjningsmodul placeras intill CPU. Man kan välja mellan tre olika spänningsförsörjningsenheter beroende på applikationen. Antingen en ren spänningsförsörjning eller med en eller två fiberoptiska anslutningar för att möjliggöra direkt kommunikation med andra modulgrupper. b DIAS CPU finns i olika utföranden. Varje CPU är utrustad med en Intel 386ex processor som körs med 64 MHz. Alla våra CPU kan programmeras via CAN-Bus eller RS232 för att uppfylla kraven i Din tillämpning. c DIAS överföringsmodul är en fiberoptisk länk, 24 VDC spänningsförsörjning och signalregenerator för anslutning till olika modulgrupper. d Digitala ingångsmoduler Digitala utgångsmoduler Digitala blandmoduler Analoga ingångsmoduler Analoga utgångsmoduler Temperaturmoduler Analoga blandmoduler Positioneringsmoduler NC moduler Moduler för specialfunktioner Kundspecifika moduler etc. e DIAS Effektbooster: Om effektförbrukningen i en modulgrupp överstiger de maximala 1,5 A, kan modulgruppen utökas med en extra DIAS effektbooster. f Man kan använda flatkabel för att koppla moduler på korta avstånd (upp till 6,5 m från första modulen). g All programmering görs med PC som ansluts via CAN-Bus eller RS232. Parallel- eller Comporten på Din PC/Laptop är programmeringsinterface. Program-meringsmjukvaran överensstämmer med IEC standard med Ladder Diagram, Statement List, Funktionsblock och strukturerad text. Kapitel 5-4

7 5.2 LASAL-CLASS MJUKVARA Nytt grafisk, objektorienterat programmeringsvertyg från SIGMATEK. Allmänt LASAL-CLASS är ett mycket kraftfullt modulärt verktyg för programmering av SIGMATEK styrsystem och visualiseringsenheter. CLASS är härvid en förkortning av Control Logic Application Software System. Styrsystemet måste kunna täcka det totala behovet för ett komplett maskinsortiment, utan att påverka användarprogram när detta är möjligt. I LASAL, används en enhetlig konfigurerings- och utvecklingsmiljö. Tillämpningarna kan sträcka sig från små perifera enheter till maskiner med mycket hög komplexitet. Detta resulterar i olika krav på operativsystemet. LASAL projekt kan därför köras under följande operativsystem, i enlighet med föreliggande behov: MS WIN-NT (Embedded NT) SIGMATEK 32 bit RTOS SIGMATEK 16 bit OS Bara några av egenskaperna hos LASAL- CLASS mjukvara: Objektorienterad programmering och Client Server Techniques understöds. Standard windows editor funktioner. Program där Du kan använda ditt favoritspråk (Structured Text, C - Language, Ladder Diagram, Statement List, Sequential Function Chart). Kombinera alla programspråk i en modul.konform med IEC etc. FÖRDELAR Med ett transparent, object-orienterat utseende för användaren, behöver mjukvara bara utvecklas för vissa områden. Man behöver inte uppfinna hjulet om och om igen. Standardiserad databas-arkitektur medför tillgänglighet för interface till commerciell data processing. Ett verktyg för alla typer av Sigmatek PLC och grafiska terminaler. Minskning av andelen mjukvarukostnader per maskin. Harmonisering av programstrukturer. Uppdelning av programaktiviteter till kompilering av teknologifunktioner å ena sidan och kompilering av maskinsekvenser med dessa funktioner å andra sidan. Så omfattande automatisering av programkompilering vid serieproduktion som möjligt. Mask Editor Terminalprojekt kan skapas, testas och köras direkt från en PC med WYSIWYG editor som är enkel att använda. Soft keys, funktionstangenter, inmatning av projektparametrar och visningsvariabler visas i ett format som definieras av den terminal man kommer att använda. Allt Du behöver göra är att Du definierar vilken terminalskärm som Du ansluter till och dennas skärmlayout visas på Din PC-skärm. Sedan ritar Du helt enkelt Ditt projekt inom denna layout och definierar tangenter, ingångar, utgångar och bildsegment. Spara detta som ett projekt och ladda in det i Din terminal och starta programmet. Program (även funktionsmacros) levereras utan kostnad för kunden. Kapitel 5-5

8 5.3 DIAS CPU Kraftfulla kontrollenheter för PLC-system. De kör hela styrprogrammet och koordinerar all kommunikation i systemet. De känner av distribuerade I/O per sekund Beskrivning DIAS CPU är intelligensen bakom DIAS systemet. CPU'en hanterar styrprogrammet och gör det till en mycket viktig del av automatiseringssystemet. Programmering görs i IEC-spåken Ladder och Statement-List eller i strukturerad text. Alla programspråken kan valfritt användas i ett projekt. Programvara (även funktionsmacron för positionering, PID-regulatorer mm) medlevereras utan kostnad. Den inkluderar full On Line debugging-möjligheter i alla språken, även i strukturerad text. Aktuell status för individuella ingångar och utgångar visas och kan manipuleras under dubugging processen. Erfarenheter och förslag från kunder har bidragit till att göra programmeringenssystemet till ett användarvänligt verktyg för att konstruera program för Din tillämpning. Den specialiserade mjukvaran gör att Du kan programmera som Du vill, med statement list, strukturerad text, funktionsblock eller ladder diagram. SIGMATEK har lång erfarenhet och man vet vad marknaden kräver. CPU finns för alla tillämpningar, från de enklaste till de mest krävande, men priset ligger ändå på en mycket tillfredställande nivå. Alla CPU använder samma processor och samma klockfrekvens för att undvika samkörningsproblem. Alla DIAS CPU har: Intel 386EX Processor, Perifera anslutningar, Internt programminne och dataminne (RAM), Batteribuffert för datasäkerhet, Realtidsklocka, Online interface för dataöverföring och programmering etc. DIAS COMPACT CONTROLLER representerar Sigmateks minsta PLC-system. Den är speciellt utvecklad för mindre "allt i ett" -tillämpningar - till ett bra pris. Den har trots detta alla DIAS-egenskaperna inbyggda i systemet; t ex fiberoptisk anslutning för decentraliserade moduler, höghastighets CPU med realtidklocka etc. Dessutom har den 8 digitala ingångar, 6 digitala transistorutgångar, 1 analog ingång och 1 analog utgång. Med sina små dimensioner representerar den på ett utmärkt sätt marknadens automatiseringsbehov. Ytterligare 8 moduler (digitala eller analoga I/O, positioneringsmoduler etc) kan anslutas. Den kan direkt expanderas med alla DIAS systemets övriga moduler (digitala och analoga moduler, positioneringsmoduler, temperaturmoduler etc. I ett system kan även ingå andra CPU (totalt 11 st) som via CAN-bus och störningsokänslig fiberopisk överföring kan kommunicera med varandra, distribuerade moduler och med PC (Soft PLC). Via CAN-bus kan man även ansluta operatörspaneler. Systemet känner av distribuerade I/O per millisekund. DCC 080 kan användas för självständig enaxlig positionering. Med expansionsmoduler har man fleraxlig positionering. DIAS CPU Typ DCP Till varje enskild DCP-modul kan upp till 64 funktionsmoduler anslutas. I ett och samma system kan man ha upp till 32 CPU'er, det vill säga att man totalt i systemet kan ha st moduler (detta motsvarar digitala I/O). I ett system kan man ha NC positioneringsmoduler för 620 interpolerade axlar (med en total cykeltid <3 ms för hela systemet). Bilden visar DCP 642 modulen. DIAS PROGRAMMINNESMODULER Programminnet i en CPU kan expanderas när som helst under programmeringens gång. Dessa Flash-Prom minnesmoduler är icke flyktiga varmed menas att de inte tappar minnet när strömförsörjningen stängs av eller om batteriet är urladdat. Programmet läggs i RAMminnet för applikationsprogram under programmeringen. Programmet laddas inte ner i programminnet förrän det är färdigutvecklat och klart Programminnet behöver inte raderas före överföringen av programmet. Ett program som sänds till programminnesmodulen skriver helt enkelt över den gamla versionen. Kapitel 5-6

9 5.3.2 Tekniska data Compact Controller DCC040 DCC080 Processor INTEL386EX/klockfrekvens 64 MHz Adresserbara I / O / positionerings-moduler 4 8 Intern spänningsmatning Ja, 24VDC Instruktion Exekveringstid Internt programminne Internt programminne Internt dataminne Typiskt 0.3 µsec/minimal µsec (Flash-PROM) 40 kbyte, expanderbart till 512 kbyte (SRAM) 112 kbyte (SRAM) 124 kbyte Interface 1 x RS232 1 x RS x CAN Realtidsklocka Digitala ingångar Digitala utgångar Ja 8 (Räknarfunktion, Ing 1 och2, max 3kHz med fyrfaldig utvärdering) 6 (utng 1-4 kortslutningssäkra) Analoga ingång 1st, Insignal 0-10 VDC, Upplösning 9,8mV (10 Bit), Referensutgång +10 V ±1% Positionering: Snabbräknaringångar på 3kHz gör det möjligt att använda Compactcontrollern för kvalificerad positionering med frekvensomriktare eller servo. Man lägger in ett avancerat positioneringsmacro med alla erforderliga reglerfunktioner. För fleraxlig positionering ansluter man positioneringsmoduler och kan sedan köra godtyckliga rörelser. DCP-moduler DCP 040 DCP 080 DCP 160 DCP 161 DCP 640 DCP 642 Processor Adresserbara I / O / positionerings-moduler INTEL386EX/klockfrekvens 64 MHz Intern spänningsmatning Ja, 24VDC Nej Instruktion Exekveringstid Internt programminne Typiskt 0.3 µsec/minimal µsec (Flash-PROM) 40 kbyte, expanderbart till 512 kbyte Internt programminne (SRAM) 112 kbyte 240 kbyte 496 kbyte Internt dataminne 124 kbyte 252kByte 1 x RS232 1 x CAN 1 x CAN 2 x CAN 1 x RS232 1 x RS232 Interface 1 x RS232 1 x RS232 eller RS422 eller RS422 eller RS422 eller RS422 PROGRAMMINNESMODULER DME 128 DME 256 DME 512 Programminne (Flash-PROM) 128 Kbytes 256 Kbytes 512 Kbytes Kapitel 5-7

10 5.4INTERFACEMODULER Fiberoptik, Spänningsförsörjning & Booster moduler Spänningsförsörjningsmoduler (DPS) används för att mata alla anslutna moduler med intern spänning (+5V). Några spänningsförsörjningsmoduler (DIC) är också försedda med in- och utgångar för fiberoptisk överföring. För CPU med intern spänningsmatning och decentraliserade moduler behövs endast optiska sändarmoduler (DOC). Spänningsboostern (DPB) kan även användas för att utöka en modulgrupp med extra strömförbrukning. Med fiberoptiska moduler konverteras elektroniska signaler på processorbussen till fiberoptiska signaler och i hög grad öka överföringsavstånden Busanslutningsmoduler DBC 011 och DBC 012 Dessa enheter används för anslutning mellan 2 DIAS bussystem Internetcontroller för nätverkskommunikation Ethernetanslutning: Styrning, kontroll, dataöverföring mm kan nu ske via ett företags lokala nätverk eller globalt via internet. Internetcontrollern DIP-011 representerar en universell Gateway mellan Internet och CAN- Bus, DIAS-Bus och RS-232. Alla funktioner motsvarar IEEE Med TCP/IP som överföringsprotokoll och Ethernet som överföringsmedium har man världsomspännande standards till sitt förfogande PC-interface Din PC kan bekvämt användas tillsammans med detta interface kort som då ersätter CPU och spänningsmatningen i ett normalt DIAS system CAN-Bus Floppy Kortet är försett med interface för fiberoptik för att kommunicera med Ditt DIAS system via en modul för fiberoptiskt interface. Lätt tillgängliga DIP switchar på kortet gör det möjligt för Dig att ställa in transmissionsavståndet till närmaste modul och två LED på kortet visar transmissions- respektive motagarledningens aktivitet. CAN-Bus Floppy är en bekväm metod för säkring av systemdata. Floppy drivern är monterad i en skyddande kapsling. Definierade systemdata lagras på en floppy disk med hjälp av instruktioner från CPU. Dessa data kan sedan användas för trendanalys, grafer eller text för att ge översiktlig långtidsinformation för processen, eller för att spara data som sedan åter kan kopieras tillbaka till systemet. Denna floppy kan också användas för bootning av alla CPU som är anslutna på CAN-Bussen, med en så kallad "boot-disc" CAN-Bus Interface CAN-Bus interface BU 102 används för kommunikation mellan PC (programmeringsutrustning) och PLC, eller annan ansluten utrustning, t ex terminaler. Med denna utrustning kan man programmera alla stationer som finns på CAN-Bussen. Valet av den station som skall programmeras görs med programmeringsmjukvaran i form av en menydefinition. Detta betyder att man kan glömma den tråkiga koppla bort - koppla in - proceduren. CAN-Bus interfacet ansluts antingen till LPT1 eller LPT2 eller parallel-port till PC Modem Processor Modemprocessorn är en modul som enbart används för modemstyrning. Systemet ansluts via modem och telefonnätet och man kan därigenom koppla samman system som finns mycket långt ifrån varandra. Kapitel 5-8

11 5.5 INTELLIGENTA TERMINALER DIAS Bus för anslutning av decentraliserade I/O-moduler är inbyggd i terminalen. På så sätt kan DIAS moduler betjänas direkt Det behövs ingen ytterligare CPU i systemet. Dessa paneler är bara exempel på mångfalden av SIGMATEK visualiseringsredskap. SIGMATEK har förmåga att åstadkomma kundspecifika lösningar inom alla områden där det är fråga om styrning eller automatisering, t ex terminaler som precis passa in i systemomgivningen, specialmoduler och mjukvarukrav. För alla textterminal är det möjligt med två olika metoder för anslutning av PLC: - CAN-Bus anslutning - DIAS-Bus anslutning ET 261 ET 261 är en intelligent operatörspanel, konstruerad speciellt för manövrering och övervakning av automatiska processer och för processdiagnostik. Inställning av terminalen och PLC görs lätt med en normal IBMkompatibel PC och SIGMATEK mjukvara. Operatörens knappsats används för att mata in processdata och maskininstruktioner medan display matar ut maskindata för att visa status eller för snabb korrektion av fel. En mask editor (MAE) har utväcklats för att konstruera terminalprojekt. Denna mask editor ger Dig används tillsammans med Din PC och med hjälp av grafiska objekt, texter och variabler kan din mask läggas upp på några minuter för att passa Ditt objektbehov. Tekniska data ET 261 Kapsling Material Yttre kapsling: Stålplåt _ galvaniserad Front Aluminum 2,5 mm Dimensioer B/H/D 315 mm / 157 mm / 80 mm Display Typ LCD färgskärm, ¼ VGA Bakgrundsbelysning Ja, Cold Cathode Ray Upplösning 320RGB x 240 Pixel Intelligens Processor typ INTEL 386EX Klockfrekvens 64 MHz Program/Data-minne 768 kbyte SRAM _ som kan expanderas Programminnesmodul (Option) 128 / 256 / 512 kbyte EEPROM, pluggas i på enhetens baksida Knappar Typ Mylartäckta och med kort trycke Antal knappar 26, av vilka 18 har gul LED och kan förses med ettikett som är applikationsanpassad Knappstorlek 19 mm x 19 mm Datahjul Ja Interface 1 x V.24, 1 x CAN-Bus (2 anslutningar), 1 x DIAS Bus Signalencoder Programmerbar Piezo Realtidsklocka Ja Datasäkerhet Lithium batteri Spänningsmatning 18 till 30 V DC Strömförbrukning 500 ma vid 24 V DC ET 191 ET 191 är en intelligent manöverpanel för styrning och övervakning av automatiska processer och för diagnostik. Terminalen programmeras som en PLC, med en IBMkompatibel PC och med SIG- MATEK PG mjukvara. Knapparna och datahjulet i fronten används för att mata in processdata och maskininstruktioner. Displayen visar maskindata och status. DIAS Bus är integrerad i enheten för anslutning till decentraliserade DIAS I/O moduler. Med användning av denna bus kan DIAS moduler styras direkt från trminalen. I det här fallet behöver man ingen CPU. SIGMATEK MAE (Mask Editor) mjukvara kan användas för att skapa terminalprojekt. MAE kan installeras i en normal PC och är enkelt att lära och använder grafiska objekt, texter och variabler för att skapa en presentation av ditt projekt. Tekniska data ET 191 Kapsling Material Yttre kapsling: Stålplåt _ galvaniserad Front Aluminum 3 mm Dimensioner B/H/D 285 mm / 315 mm / 72 mm Display Typ LCD färgskärm, 10,4" VGA Bakgrundsbelysning Ja, Cold Cathode Ray Upplösning 640RGB x 480 Pixel Intelligens Processor typ INTEL 386EX Klockfrekvens 64 MHz Program/Data-minne 768 kbyte SRAM _ som kan expanderas Programminnesmodul (Option) 128 / 256 / 512 kbyte EEPROM, pluggas i på enhetens baksida Knappar Typ Mylartäckta och med kort trycke Antal knappar 19, av vilka 9 har gul LED och kan förses med ettikett som är applikationsanpassad Knappstorlek 19 mm x 19 mm Datahjul Ja Interface 1 x V.24, 1 x CAN-Bus (3 anslutningar), 1 x DIAS Bus Signalencoder Programmerbar Piezo Realtidsklocka Ja Datasäkerhet Lithium batteri Spänningsmatning 18 till 30 V DC Strömförbrukning 500 ma vid 24 V DC Kapitel 5-9

12 5.6 TOUCH-SCEEN OPERATÖRSTERMINALER MED INBYGGD CPU SIGMATEK ETT 311 och 321 är en intelligenta, mycket prisvärda Touch-Screen operatörsterminaler med inbyggd CPU, konstruerade speciellt för manövrering och övervakning av automatiska processer och för processdiagnostik. DIAS Bus för anslutning av decentraliserade I/Omoduler är inbyggd i terminalen. På så sätt kan DIAS moduler betjänas direkt från terminalen. Det behövs ingen ytterligare CPU i systemet. För alla textterminal är det möjligt med två olika metoder för anslutning av PLC: - CAN-Bus anslutning - DIAS-Bus anslutning. Programmering av terminal och PLC görs lätt med en normal IBMkompatibel PC och SIGMATEK mjukvara. Terminalen är försedd med Touch-Screen via vilken erforderliga processdata och maskinkommandon matas in. Visualisering av maskindata och tillstånd visas också på display'en. Med mask editor (MAE) kan man konstruera grafiska terminalobjekt. Denna mask editor ger Dig används tillsammans med Din PC och med hjälp av grafiska objekt. Texter och variabler definieras snabbt och enkelt på Din PC. Tekniska data ETT 311, ETT321 Display ETT 311: Svart & Vit, 1/4 VGA ETT 321: Färgdisplay Bakgrundsbelysning: Ja, med kallkatodstråle rör Ja, med kallkatodstråle rör Upplösning: 320x240 Pixel 320x240 Pixel Intelligens: Processor typ Intel 386EX Klockfrekvens: 64 MHz Programminne: 768 Kbytes SRAM - utbyggbart Minnesmodul (option) 128 / 256 / 512 Kbytes EEPROM, anslutningsbart från utsida Kapsling Material Kapsling: Galvaniserad stål Frontplatta: Frontplatta: Aluminium 2,5 mm Dimensioner B/H/D 195 mm / 140 mm / 80 mm Interface 1 x V.24, 1 x CAN-Bus (2 anslutningar), 1 x DIAS-Bus Signalencoder Programmerbar piezo buzzer Realtidsklocka Ja Datasäkerhet Litium batteri Spänningsmatning 18 till 30 V DC Strömförbrukning 500 ma vid 24 V DC Miljö Drifttemperatur 0 till 55 C Transport / Lagring -25 till 70 C 0 till 95 %, icke kondenserande Vikt Approx. 1 kg Kapitel 5-10

13 5.7 OPERATÖRSPANELER Dessa paneler är bara exempel på mångfalden av SIGMATEK visualiseringsredskap. SIGMATEK har förmåga att åstadkomma kundspecifika lösningar inom alla områden där det är fråga om styrning eller automatisering, t ex terminaler som precis passa in i systemomgivningen, specialmoduler och mjukvarukrav. För alla textterminal är det möjligt med två olika metoder för anslutning av PLC: - CAN-Bus anslutning - DIAS-Bus anslutning. ET243 ET 244 ET 244 är gjord för att hållas i handen eller monteras i smalt utrymme. Den har i övrigt samma egenskaper som ET 243. ET 243 har några fler knappar än ET 081 och den har något större display. ET 243 är ändå en mycket prisvärd lösning och kan också användas tillsammans med alla CAN-Bus produkter. Processdata och maskininstruktioner matas in via operatörspanelens knappar och visualisering och maskindata matas tillbaka till panelens. Dessa data läses lätt med den teckenuppsättning som laddas in när enheten ansluts till strömförsörjningen. Kapsling Material: Aluminium Dimensioner B/H/D 210 mm / 179 mm / 44 mm Display Typ Liquid Crystal Display Bakgrundsbelysning LED Antal tecken / rad 40 Antal rader 2 Knappar Knapptyp Trycke, mylartäckt med kort trycke Antal knappar 24 av vilka 12 kan ha kundspecifik etikett med gul LED Knappstorlek 19 mm x 19 mm Interface 1 x V.24, 1 x CAN Bus (2 anslutningar) Realtidsklocka Tillbehör Kapsling Material: Aluminium Dimensioner B/H/D 140 mm / 115 mm / 44 mm Display Typ Liquid Crystal Display Bakgrundsbelysning Ja, LED Antal tecken per rad 20 Antal rader 4 Knappar Knapptyp: Mylartäckta och med kort trycke Antal knappar 24, av vilka 12 har gul LED och kan förses med ettikett som är applikationsanpassad Knappstorlek 19 mm x 19 mm Interface 1 x V.24, 1 x CAN Bus 1 x DIAS Bus 1 x DIAS Bus (2 anslutningar) Flatkabel Fiberoptisk kabel Realtidsklocka Option ET 081 SIGMATEK ET 081 är en mycket prisvärd lösning på Ditt behov av styrning och visualisering av automatisering. ET 081 är inte bara konstruerad för att användas tillsammans med SIGMATEK, den kan köras i alla CAN-Bus system. Process data och maskininstruktioner matas in från operatörspanelens knappar och visualisering och maskindata matas tillbaka till panel display. Dessa data kan man lätt läsa med den teckenuppsättning som laddas in när enheten ansluts till strömförsörjningen. Kapsling Material: Aluminium Dimensioner B/H/D 140 mm / 115 mm / 44 mm Display Typ Liquid Crystal Display Bakgrundsbelysning Ja, LED Antal tecken/rader 2 rader x 20 tecken Knapptyp Short stroke keys med transparent skydd. Antal knappar 8, varje med LED och kundanpssad etikett. Knappstorlek 19 mm x 19 mm Interface 1 x V.24, 1 x CAN-Bus 1 x DIAS Bus 1 x DIAS Bus (2 anslutningar) flatkabel fiberoptisk kabel Realtidsklocka Tillbehör Dataskydd för realtidsklocka Litium Batteri Kapitel 5-11

14 5.8 INDUSTRI PC Denna PC har alla funktioner som i en vanlig kontorsdator med några extra speciellt inbyggda funktioner för industriell automatisering. PC572 kan användas för programmering av fullgrafisk processkontroll och visualiseringsterminal. Process data display läggs in med Din särskilt användarvänliga MAE (Mask Editor) mjukvara. SIGMATEK Industri PC PC572 är en 19" rack monterad industri PC med en 10.4" LCD skärm. Extra: En helt separat CPU har byggts in för tangentbords- och LEDhantering. Detta betyder att manövrering av tangenter och LED är oberoende av PC s driftsstatus (Du har kontroll av driften även om PCén havererar). Tekniska data PC 572 Processor Minne Cache Display Hårddisk Floppy Keyboard 486 DX4 100 MHz 4 MB Standard PS2 Simm s Expansion upp till 32 MB Standard 128 kb Option 512 kb 10.4" Color LCD 640 x 480 En extra anslutning för VGA monitor finns på baksidan. 520 MB hårddisk. Fast IDE hårddisk interface. Hårddisken är monterad i en ram på baksidan av enheten. 3.5" 1.44 MB Floppy disk drive. I enhetens front med skyddsövertäckning 57 pressure actuated short stroke, 19 x 19 mm, med knappettiketter. IBM keyboard kan anslutas på PC fronten eller på baksidan Interface 4 x COM (V.24) 2 COM interface med valbar 16 1 x LPT (parallel) Byte FIFO 1 x CAN-Bus interface 2 plintar Bus-anslutning 2 bus anslutningar för standard AT kort 2 bus anslutningar för PC 104 BUS (industriella) Kapsling Material Kapsling: Stålplåt Front: Aluminium 3 mm Dimensioner 19 " Rackmontage och 160 mm monteringsdjup Operativsystem MS-DOS 6.22 installerat Spänningsmatning 18 till 30 V DC Strömförbrukning 1.5 A vid 24 V Miljö Drifttemperatur 0 till 55 C Transport / Lagring -25 till 60 C 0 till 95 %, icke kondenserande Vikt Cirka 6.9 kg Kapitel 5-12

15 5.9 ANALOGA I/O-MODULER Analoga in- och utgångsmoduler samt mixmoduler. Analog ingångsmodul DAI 081 DAI 081 är en analog ingångsmodul med upp till 8 analoga ingångar. Varje ingång på modulen kan definieras med sin egen mätelektronik. Signaltypyp och mätområde kan konfigureras individuelt med enkla små insticksmoduler för att anpassa varje enskild ingång i enlighet med dina behov. Tekniska data DAI 081 Matning 18 till 30 V DC Strömförbrukning DIAS Bus (+5V) < 70 ma Antal kanaler 8 Upplösning 12 Bit Mätvärden Se anpassingsmoduler 0 till 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 021 Anslutning 3 raders plintblock Insticksmoduler för strömmätning TYP DAI 201 DAI 202 Område 0-20 ma ± 25 ma Mätvärde 0 till 4000 Bit till Bit Input Resistance 47 Ω Range for Common Mode ±20 V Input Filter 100 msec Reference Output +10 V / ±1 % Load Reference Output 2,5 ma Signaltyp och och mätområde för respektive ingång hos DAI 081 definieras med insticksmoduler. Insticksmoduler för tempperaturmätning TYP DAI 121 DAI 401 DAI 402 DAI 403 DAI 601 DAI 801 Område C C C C C C Mätvärde Ingångsresistans 0 till 4000 Bit > 1 MΩ Common Mode -område ±20V Ingångsfilter 1 s Lämplig sensor NiCrNi FeCuNi (L) PT 100 PT 1000 FeCuNi (L) NiCrNi DIN IEC 584 DIN 4371 DIN IEC 751 DIN DIN IEC 584 Referensutgång +10 V / ±1 % +10 V / ±1 % 1 ma/ ±1 % 100 µa / ±1% +10 V / ±1 % +10 V / ±1 % Last Referensutgång 2,5 ma Insticksmoduler för spänninsmätning TYP DAI 101 DAI 102 DAI 103 DAI 104 DAI 301 DAI 302 DAI 501 DAI 502 DAI 511 Område 0-10 V DC 0-10 V DC mv DC 0-10 V DC 0-2 Veff 0-2 V AC ± 5 V ± 100 mv ± 10 V Mätvärden 0 till 4000 Bit 0 till 4000 Bit till Bit Ingångsresistans > 1 MΩ > 100 kω > 1 MΩ Common Mode -område ±20V ±20V ±50V ±20V Input Filter 100 msec 10 msec 10 msec 1 msec 100 msec 100 msec 10 msec 10 msec 10 msec Referensutgång +10 V / ±1 % +10 V / ±1 % +10 V / ±1 % Last Referensutgång 2,5 ma 2,5 ma 2,5 ma Kapitel 5-13

16 Analoga ingångsmoduler DAI 082, DAI 084 Analoga ingångsmoduler används för att omvandla analoga signaler från en process t ex 0-10V, 0-20mA etc till digitala värden som är nödvändiga i PLC. Tekniska data DAI 082 DAI 084 Antal kanaler 8 ingångar Upplösning Omvandlingstid/kanal Lastförmåga/kanal 12 Bit <14 µsec 2.5 ma Ingåmgsresistans ---- >50 W Ingåmgsfilter 1 ms Referensutgång + 10 V ±1% --- Commen mode område --- ±10V Mätvärde Bit Bit Analoga utgångsmoduler Analoga utgångsmoduler omvandlar digitala värden från PLC till analoga värden för processen. De används för styrning av axlar (med frekvensomriktare, servoregulatorer mm) eller andra proportionellt styrda drivenheter. Tekniska data DAO 041 DAO 042 DAO 081 DAO 082 Antal kanaler Utspänning -10 to +10 V DC -10 to +10 V DC -10 to +10 V DC -10 to +10 V DC ma ma Upplösning 5 mv (12 Bit) 5mV (12Bit), 5mV (12Bit), 5 mv (12 Bit) spänningsutgång spänningsutgång 5µA (12Bit), 5µA (12Bit), strömutgång strömutgång Last 100 kω 100 kω, 100 kω 100 kω, spänningsutgång spänningsutgång Maximum Burst: 500Ω 500Ω Noggrannhet: 0Ω ± 0,2% 0Ω ± 0,2% 50Ω ± 0,5% 50Ω ± 0,5% Matningsspänning Strömförbrukn. (+5V matn.) 500Ω ± 3,5% 500Ω ± 3,5% 18 till 30 V DC < 70 ma 0 till 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 022 Anslutningar 3 raders plintblock Analog mixmodul DAM 122 Analoga mixmodulen är en kombination av analoga in- och utgångar. Tekniska data DAM 122 Matningsspänning 18 till 30 V DC Strömförbr. DIAS Bus 100 ma Strömförbr. - Plint + 24V 200 ma Statusdisplay Nej 0 till 95 %, icke kondenserande Plintblock DKL 021 Anslutning 17 pin plintblock, 3 rader Analoga utgångar Antal kanaler 4 Utspänning -10 to +10 V DC Upplösning 5 mv (12 Bit) Lastförmåga 100 kω Analoga ingångar Antal kanaler 8 Upplösning 12 Bit Omvandlingstid/kanal 14 µsec Lastförmåga/kanal 2.5 ma Ingåmgsresistans >1 MΩ Ingåmgsfilter 1 ms Referensutgång + 10 V ±3% Mätvärde Bit Kapitel 5-14

17 5.9 DIGITALA I/O-MODULER Ett brett sortiment av digitala PLC-moduler för montering på DIN-skena. Mixmoduler innehåller en kombination av digitala ingångar och digitala utgångar. Digitala utgångsmoduler Digitala utgångar används för att sända manöversignaler från CPU till respektive maskinfunktion. De konverterar de interna signalnivåerna i PLC till de för processen nödvändiga externa signaler. Utgångarna är effekttransistorer som "switchar positivt". En equipotential bondningskrets förhindrar uppkomst av störningar (även transienter mot jord) om anslutningen är rätt utförd. Alla digitala moduler har samma mått och utseende, erforderlig skåpyta = 98 x 80 mm. Tillhörande plintblock har 3 plintrader med 16 anslutningar i varje rad och monteras på DIN skena. Digitala ingångsmoduler Digitala ingångsmoduler används i situationer där det endast existerar två tillstånd ( 0 eller 1 ). En digital ingångsmodul konverterar den binära signalen från processen till den signalnivå som krävs av PLC. Eftersom dessa moduler ibland måste placeras i områden med extrema elektriska störningar, har ingångarna försetts med avstörningsfilter som filtrerar bort störningarna och kompenserar för potentialfluktuationer inom maskinen. Varje ingång har sin egen etikett på enhetens front och bredvid varje etikett finns en grön LED som indikerar status av respektive ingång. Tekniska data DDI 161 DDI 162 Antal ingångar 16 Matningsspänning Ingångsström Ingångsresistans Omslagsnivå Max inspänning - logisk 0 18 till 30 V DC 5 ma vid 24 V ca. 4.8 kω Typiskt 1.5 V Min inspänning - logisk 1 15 V Filtertid Typiskt 5 msek Ing 1-8 = 0.1 msek Ing 9-16 = 5 msek Statusindikering Grön LED Interruptfunction Nej 8 pos flank 8 neg flank Räknefunktion Nej 8 x 8 bit Strömförbrukning + 5V ca. 50 ma + 5V ca. 100 ma 0 till 95 %, icke kondenserande Plintblock DKL 011 Anslutning 17 pin plintblock, 3 rader 8 V Tekniska data DTO 161 DTO 163 Antal utgångar 16 Kortslutningssäkerhet Nej Ja Matningsspänning 18 till 30 VDC Strömförbrukning + 5V ca. 50 ma Max kontinuerlig ström 1 A 2 A Spänningsfall på utgång (till) 1 V Restström (från) Max total ström för 8 utgångar Max total ström per modul Status indikeringar Tillslagsfördröjning Frånslagsfördröjning 1 ma 6 A (i drift) 10 A (i drift) Gul LED < 200 µsec < 200 µsec 0 till 95 %, icke kondenserande Plintblock DKL 012 Anslutning Digitala mixmoduler 17 pin plintblock, 3 rader En mixmodul är en modul som innehåller en kombination av digitala ingångar och digitala utgångar. In- och utgångar på mixmodulen fungerar på samma sätt som in- och utgångar på respektive digital ingångs- och digital utgångsmodul. Vardera ingång/utgång har sin egen etikett på enhetens front. Tekniska Data DDM 161 DDM 163 Matningsspänning 18 till 30 V DC Strömförbrukning +5V ca. 50 ma Digitala ingångar Antal ingångar 8 Ström 5 ma vid 24 V Inresistans ca. 4.8 kw Switchnivå Typiskt 11.5 V Max inspänning för logik 0 8 V Min inspänning för logik 1 15 V Input delay Typiskt 5 msec Status indikering Grön LED Digital utgångar Antal utgångar 8 Kortslutningssäkra Nej Ja Matningsspänning 18 till 30 V DC Max. Kontinuerlig ström 1 A 2 A Spänningsfall på utgång (till) 1 V Restström (från) 1 ma Max total ström för 8 utg. 6 A (i drift) Max total ström per modul 6 A (i drift) Till- & frånslagsfördröjningar < 200 µsec Status indikatorer Gul LED 0 till 95 %, icke kondenserande Plintblock DKL 013 Anslutning 17 pin plintblock, 3 rader Kapitel 5-15

18 5.10 POSITIONERINGSMODULER Högpresterande NC-positioneringsmoduler, stegmotormoduler, ultraljudsmoduler mm, som förenar funktioner för styrning av rörelser, I/O-hantering, analoga signaler och funktioner mm i ett komplett PLC-system. Marknadens mest flexibla positioneringssystem NC Positioneringsmoduler Med ett lättanvänt interface och processtyrning i realtid tillfredställs alla krav på modern drivteknik och positionering. Många typer av positioneringsfunktioner kan samtidigt hanteras i en och samma positioneringsmodul eller i ett helt system via CAN-bus. Alla moduler har samma mått och utseende, erforderlig skåpyta = 98 x 80 mm. Tillhörande plintblock har 3 plintrader med 16 anslutningar i varje rad och monteras på DIN skena. NC Positioneringsmoduler Positioneringsmodulerna är försedda med 1 respektive 3 räknare för axelstyrning. Förflyttning/sträckmätning sker incrementellt. Det finns tre digitala ingångar per axel för referenskoppling, referenskörning och positionsövervakning. Tekniska data DNC 105 DNC 205 DNC 305 Spänningsförsörjning 1 axel 2 axlar 3 axlar 18 till 30 V DC Strömförbrukning + 5 V ca. 500 ma; + 24 V ca. 300 ma Räknare 16 Bit Ingångsnivå 5V, Incrementala signaler ( A, A, B, B, R, R ) Max räknarfrekvens 500 khz Signalutvärdering Fyrfaldig Försörjn, incr encoder 5 V / 0.6 A kortslutningssäker Digitalingångar 3 per axel Input buffer 1 ms ingångar 1 och 2, 0.1 ms ingång 3 ( interrupt capable) Status indicatorer Grön LED 0 till 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 031 Anslutning 17 pin plintmodul, 3 rader Enaxlig NC positioneringsmodul DNC 115 Med positioneringsmodulen DNC 115 kan man styra en komplett NC-axel. Modulen har ingångar för positionsmätning med increnentell encoder, digital ingångar för referensswitch samt digitala utgångar för t ex enable och riktningskontroll för servo eller frekvensomriktare. Dessutom är den försedd med en 5V DC spänninskälla för matning av den incrementella encodern. Tekniska data DNC 115 Antal kanaler 1 Matning 18 till 30 V DC Strömförbrukning DIAS Bus (+5V) 100 ma Strömförbrukning Plintblock (+24V) 300 ma Räknare 16 Bit Ingångsnivåer 5V, Increment encoder signaler ( A, A, B, B, R, R ) Maximum infrekvens 125 khz Maximum räknarfrekvens 500 khz Signalutvärdering 4-faldig Incremental encoder supply 5V / 0,6 A Short circuit protected Digitala ingångar 3 Ingångsfilter 0.1 msec Statusdisplay Grön LED Interruptingång Ingång 3 Opto-coupler Outputs 2 per axel, potentialfria Max. tillåten matningsspänning 30 V DC Max. tillåten last 100 ma Statusdisplay Gul LED Analoga utgångar 1 Utspänning ± 10 V DC Upplösning 5 mv (12 Bit) Belastning > 100 kω 0 to 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 032 Anslutningar NC utgångsmoduler 3 raders plintblock NC utgångsmoduler är försedd med 1 resp 3 oberoende DA-omvandlare som ger analoga utsignaler för styrning. 2 potentialfria utgångar finns för respektive axel för direkt styrningsignaler för "Enable" och "Riktning" till motorstyrningen. Tekniska data DNC 011 DNC 021 DNC 031 Spänningsmatning 18 till 30 V DC Strömförbrukning + 5 V ca. 100 ma + 24 V ca. 200 ma Optokopplar-utgångar 2 per axel, potential fria max. spänningsförsörjn. 30VDC max. strömbelastning 100mA Status indikering Gul LED Analoga utgångar Utspänning ±10VDC Upplösning 5mV (12Bit) Lastförmåga > 100 kω 0 till 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 014 Anslutning 17 pin plintmodul, 3 rader Kapitel 5-16

19 Stegmotormoduler - Indexers Stegmotormodulerna DST 021 och DST022 används för styrning av kraftenheter till stegmotorer. Man kan köra två separata axlar. För vardera axel har man 4 digitala utgångar för styrning av signalerna Clock, Riktning, Boost och Enable. Utnivå för de digitala utgångarna bestäms av matningsspänningen. 3 digitala ingångar per axel används för referenskörning, ändlägesövervakning. Tekniska data DST 021 DST 022 Matning 18 to 30 V DC Antal axlar 2 Strömförbrukning (+5V DIAS bus) < 70 ma Digitala utgångar Antal 4 per axel (Clock, Riktning, Enable, Boost) Matning för utgångar 5 till 24 V Belasning per utgång 25 ma, kortslutningssäker Statusdisplay LED gul RS 485 utgåmgar - 3 per axel (Clock, Riktning, Enable) Digitala ingångar Antal 3 per axel Matning 24 V DC Strömförbrukning 5 ma Interruptingång Ingång 3 Ingångsfilter 0.1 msek Statusdisplay LED grön Räknare 16 Bit - Ingångsnivåer 5V ( A, A, B, B, R, R ) - Max infrekvens 125 khz - Max räknarfrekvens 500 khz - Signalutvärdering 4-faldig - Matning för yttre enheter 5 V / 0,6 A, kortslutningssäker 0 till 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 042 Anslutning 3 raders plintblock Ultraljudsmodul för avståndsmätning och positionering DTS 041 används för avståndsmätning med ultraljud avståndsgivare. Fördelarna med denna modul är att mätningen görs berörings-och friktionsfritt för avstånd upp till 6 meter. Tekniska data DTS 041 Inspänning Strömförbrukning DIAS Bus (+5V) Strömförbrukning Plintmodul (+24V) Anslutningsresistans Signalnivå Display Gate Time mätupplösning Encodertyp 18 till 30 V DC 180 ma 100 ma per kanal 150 Ω RS422 DCOK - Grön LED 31,25 nsek Distance processor för ultrasonic givare med Start/Stopp interface Antal kanaler 4 Max. räknarområde Max. mätavstånd Räknarfrekvens 16 Bit ca. 6 m Vägavkänningshastighet m/sek x 31,25 nsek x MHz 0 till 95 %, icke kondenserande Plintmodul DKL 034 Anslutning 3 raders plintblock Kapitel 5-17

20 Kapitel 5-18

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn Projektpublikation nr 4 R nr 32, november 2001 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Informationssystem inom VA-sektorn En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

APPLIKATIONS- EXEMPEL

APPLIKATIONS- EXEMPEL APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO Joacim Augustsson Gustaf Larsson October 2009 MSI Report 09065 Växjö

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

CENSOR 932 1. Censor 932 i RGC. Författare: Hans Borgström Bengt Olofsson. Censor 932 (Publicering på Veteranklubben Alfa s webb medgiven 2013-02-08)

CENSOR 932 1. Censor 932 i RGC. Författare: Hans Borgström Bengt Olofsson. Censor 932 (Publicering på Veteranklubben Alfa s webb medgiven 2013-02-08) CENSOR 932 1 Censor 932 i RGC Författare: Hans Borgström Bengt Olofsson CENSOR 932 2 1 Sammanfattning...3 2 Censor 932K, Introduktion...4 3 Elektromekanisk uppbyggnad...6 3.1 Allmänt, Standardiserat mekaniskt

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Kandidatarbete SSYX02

Kandidatarbete SSYX02 Kandidatarbete SSYX02 Programmering av robotar och tillverkning av verktyg för produktidentifiering och produkthantering Institutionen för signaler och system Chalmers tekniska högskola Göteborg, Sverige

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva 1 2012 Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll 10 14 PLUS CT Pack reducerar

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Asustor AS-504T. Bra prestanda under hög belastning, mängder med anslutningar. utbud av applikationer. Sidan

Asustor AS-504T. Bra prestanda under hög belastning, mängder med anslutningar. utbud av applikationer. Sidan Skaffa ett eget moln Det är ingen vild gissning att var och varannan kommer ATT ha privat molnlagring inom en snar framtid. Behovet ökar i takt med att allt fler enheter behöver komma åt filer på distans.

Läs mer

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report 02065 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Distribuerade Kontrollsystem för Smarta Elnät Baserat på Raspberry Pi

Distribuerade Kontrollsystem för Smarta Elnät Baserat på Raspberry Pi Distribuerade Kontrollsystem för Smarta Elnät Baserat på Raspberry Pi Andreas Berggren & Markus Eriksson Sammanfattning Artikelns fokus ligger på smarta elnät och specifikt den distribuerade kontrollen

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer