Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aspire 1690-Serien. Användarhandbok"

Transkript

1 Aspire 1690-Serien Användarhandbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften. Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen. Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated. Aspire 1690 Serien - Bärbar Dator Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsställe: Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

3 iii Välkommen! Tack för att du valde Aspire som din bärbara dator. Dina handböcker Till din hjälp i användningen av Aspire har vi skapat några handböcker: Till att börja med finns postern Bara till en början... som hjälper dig komma igång med installationen av datorn. I den här Användarhandbok presenteras många tips om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv. Handboken innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant. Om du vill skriva ut en kopia av handboken finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Gör så här: 1 Välj Start, Alla program, AcerStystem. 2 Dubbelklicka på AcerSystem User s guide. Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på AcerSystem User s Guide. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn Hjälp och Support. Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Om du vill stänga av datorn trycker du på Av/på-knapp under LCD-bildskärmen bredvid startknapparn. Se "Framsida" på sidan 1 om du vill se var Av/på-knapp är placerad. Du stänger av datorn på något av följande sätt: Använd avslutningskommandot i Windows Klicka på Start, Turn off Computer och klicka sedan på Turn Off.

4 iv Använd av/på-knappen Obs! Med Av/på-knapp kan du även utföra strömsparfunktioner. Läs avsnittet "Resa med Notebookdator" på sidan 38. Använd de anpassade strömsparfunktionerna Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller trycka på snabbtangenten för vänteläge <Fn> + <F4>. Läs avsnittet "Resa med Notebookdator" på sidan 38. Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla Av/på-knapp intryckt i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den. Datorns skötsel Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid. Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element. Utsätt inte datorn för temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller över 50 ºC (122 ºF). Utsätt inte datorn för magnetfält. Utsätt inte datorn för regn eller fukt. Spill inte vatten eller annan vätska på datorn. Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer. Utsätt inte datorn för damm och smuts. Placera aldrig föremål på datorn eftersom det kan vålla skador. Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt. Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag. Skötsel av nätadaptern Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern: Anslut inte adaptern till någon annan apparat. Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut. Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som ansluts till ett eluttag överstiga den effekt som strömkretsen säkrats till.

5 v Skötsel av batteriet Nedan följer några tips gällande skötseln av batteriet: Byt bara batteri till ett av samma typ. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet. Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn. Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om möjligt bör det återvinnas. Rengöring och service Så här rengör du datorn: 1 Stäng av datorn och ta ut batteriet. 2 Koppla bort nätadaptern. 3 Använd en mjuk fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Om något av följande inträffar: Du har tappat datorn eller skadat höljet. Datorn fungerar inte korrekt. Se "Vanliga frågor" på sidan 21. Varning Förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan orsaka återkallande av användarens rättigheter att använda denna dator, vilka är givna av Federal Communications Commission. Driftförhållanden Denna enhet tillmötesgår del 15 i FCC:s regler. Drift skall uppfylla följande två krav: (1) Denna enhet får inte skapa skadlig störning, och (2) DENNA enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift. Användare uppmanas att följa de säkerhetsföreskrifter för trådlösa enheter som finns i användarhandboken för varje trådlös enhet. En olämplig eller otillåten användning kan orsaka störningar på radiotrafik. Ändringar av den interna antennen gör FCC-certifieringen och din garanti ogiltiga. Denna enhet skall användas inomhust för att förhindra radiostörningar på licensierad trafik. Användning utomhus måste licensieras. För mer information om våra produkter, tjänster, och support, besök vår hemsida, global.acer.com/.

6 Innehåll Välkommen! Dina handböcker Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Datorns skötsel Skötsel av nätadaptern Skötsel av batteriet Rengöring och service En snabbtitt på Aspire 1 Framsida 1 Framsida 2 Vänster 3 Höger 3 Baksida 4 Undersida 5 Specifikationer 5 Indikatorer 8 Starttangenter 9 Pekplatta 10 Grunder för användning av pekplattan 10 Använda tangentbordet 12 Låstangenter och inbyggd, numerisk knappsats 12 Windows-tangenter 13 Snabbtangenter 13 Specialtangent 15 Mata ut det optiska enhetsfacket (cd eller dvd) 16 Använda ett datorlås 16 Ljud 17 Justering av volym 17 Användning av systemets tillbehör 18 Acer emanager 18 Acer GridVista (kompatibel med dubbla displayer) 19 Starthanterare 20 Vanliga frågor 21 Beställa service 24 Internationell resegaranti (International Traveler s Warranty; ITW) 24 Innan du ringer 24 iii iii iii iii iv iv v v

7 Acer Arcade (för vissa modeller) 25 Acer Arcade snabbtangenter 26 Hitta och spela media 27 Avancerade inställningar 27 Acer Arcade-reglage 28 Navigation controls 28 Player controls 28 Cinema 28 Inställningar för DVD 29 Album 30 Inställningar för bildspel 31 Video 31 Uppspelning av en videofil 32 Videoinnehållsproduktion 32 Musik 33 Brännare 33 Copy Skapa backupkopior av din CD/DVD-samling 33 Audio skapa din egen greatest hits CD 33 Data lagra filer snabbt och enkelt 33 Video din värld av bilder 34 TV (för vissa modeller) 34 Omedelbar återuppspelning 34 Inspelad TV 35 Schemalagda inspelningar 35 TV-förhandsvisning 35 Använda text-tv-funktioner 36 TV-inställningar 36 Resa med Notebookdator 38 Koppla bort utrustningen 38 Flytta datorn 38 Förbereda datorn 38 Vad du bör ta med dig till korta möten 39 Vad du bör ta med dig till långa möten 39 Ta med datorn hem 39 Förbereda datorn 39 Vad du bör ta med dig 40 Att särskilt tänka på 40 Installera ett hemmakontor 40 Resa med datorn 40 Förbereda datorn 40 Vad du bör ta med dig 41

8 Specialanvisningar 41 Resa utomlands med datorn 41 Förbereda datorn 41 Vad du bör ta med dig 41 Specialanvisningar 42 Säkra datorn 42 Använda ett datorlås 42 Använda lösenord 42 Ange lösenord 43 Ställa in lösenord 43 Expandera med tillval 44 Anslutningsalternativ 44 Fax/Data modem 44 Inbyggda nätverksfunktioner 45 Snabb infraröd 45 Universal Serial Bus (USB) 46 IEEE 1394 port 46 PC-kortfack 47 BIOS-Verktyget 49 Bootsekvens 49 Aktivera disk to disk Recovery 49 Lösenord 49 Använda programvara 50 Spela upp dvd-filmer 50 Strömhantering 51 Acer erecovery 52 Skapa säkerhetskopia 52 Återställa från säkerhetskopia 53 Skapa CD med fabriksinställningarna 53 Ominstallera medföljande program utan CD 54 Ändra lösenordet för Acer erecovery 54 Felsöka datorn 55 Felsökningstips 55 Felmeddelanden 55 Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk 57 ENERGY STAR Guidelines-efterlevnad 57 Meddelande från FCC 57 Modemanmärkningar 58 Viktiga säkerhetsinstruktioner 59

9 1 En snabbtitt på Aspire När du installerat datorn enligt beskrivningarna i Bara till en början... vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya Aspire-dator. Framsida # Objekt Beskrivning 1 Display skärm Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), och visar datautmatning. 2 Mikrofon Intern mikrofon för ljudinspelning 3 Tangentbord Matar in data i din dator. 4 Handledsstöd Bekvämt stödområde för dina händer då du använder datorn. 5 Klickknappar (Vänster, mitten och höger) De vänstra och högra knapparna fungerar som vänster och höger musknapp, den mellersta knappen fungerar som en 4-vägs scrollknapp. 6 Pekdyna Anslagskänslig pekenhet med samma funktion som en datormus. 7 Statusindikatorer Lysdioder (LED) som slås på och av för att visa status för datorns funktioner och komponsnter.

10 2 # Objekt Beskrivning 8 Starttangenter Buttons for launching frequently used programs. Se "Starttangenter" på sidan 9 för mer information. 9 Strömbrytare Slår på och av datorn. Framsida # Icon Objekt Beskrivning 1 Högtalare Vänster och höger högtalare för stereoljud. 2 Infraföd port Gränsytor med infraröda enheter (t.ex. infraröd skrivare och IRaktiverad dator). 3 Strömindikator Lyser då datorn är på. 4 Batteriindikator Lyser då batteriet laddas. 5 Enheter för Bluetoothkommunikation Knapp/Indikator (för vissa modeller) 6 Trådlösa anslutningar Knapp/Indikator Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera Bluetoothfunktionen. Lyser för att ange status för enheter för Bluetoothkommunikation. Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera funktionen trådlös LAN. Lyser för att ange status för enheter för trådlösa LAN anslutningar. (Tillverkningsalternativ) 7 Uttag för lina-in Accepterar ljudenheter för ingående ljud (t.ex. ljud CD spelare, stereo walkman). 8 Uttag för mic-in För anslutning av externa mikrofoner. 9 Utgång för hörlurar/ högtalare Ansluts till enheter för utgående ljud (t.ex. högtalare, hörlurar). 10 USB 2.0 port Ansluts till Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (t.ex., USB mus, USB kamera). 11 Lås Låser och frigör locket.

11 3 Vänster # Objekt Beskrivning 1 Optisk drivrutin Intern optisk drivrutin; accepterar CD eller DVD beroende på typ av optisk drivrutin. 2 Indikatorlampa Lyser då den optiska drivenheten är aktiverad. 3 Hål för nödutmatning Matar ut den optiska drivenheten då datorn är av. 4 Utmatningsknapp för optisk drivenhet Matar ut den optiska drivenhetsmodulen från drivenheten. Höger Anmärkning: Placeringen av AcerMedia indikator, utmatningsknapp och nödutmatningshål kan variera beroende på vilken optisk drivenhetsmodul som installerats. # Icon Objekt Beskrivning 1 IEEE 1394 port För anslutnings till IEEE 1394 enheter. 2 Utmatningsknapp för PC kort Matar ut PC kortet från springan. 3 Springa för PC kort För anslutning till ett Typ II CardBus PC kort.

12 4 # Icon Objekt Beskrivning 4 4-i-1-kort (för vissa modeller) Accepterar MS, MS PRO, MMC, och SD kort. Anmärkning: 4-i-1-kort är ett tillverkningsalternativ som konfigureras. Endast ett kort kan användas åt gången. 5 Två USB 2.0 portar Ansluts till Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (t.ex., USB mus, USB kamera). 6 S-video port Ansluts till en TV eller en visningsenhet med S-video inmatning. 7 Nätverksuttag Ansluts till ett Ethernet 10/ 100/1000-baserat nätverk (för vissa modeller). 8 Modemuttag Ansluts till en telefonlinje. 9 Ventilationshål Gör att datorn förblir sval, även vid längre användningstillfällen. Baksida # Icon Objekt Beskrivning 1 Eluttag Ansluts till en AC adapter. 2 Extern visningsport Ansluts till en visningsenhet (t.ex.., extern skärm, LCD projektor). 3 Säkerhetslås Ansluts till ett Kensingtonkompatibelt datasäkerhetslås.

13 5 Undersida # 1 Objekt Hårddiskenhet 2 Upplåsningsmekanism för batteri Batterienhet Batterilås Kylfläkt Minnesenhet Beskrivning Innehåller datorns hårddisk (hålls på plats med en skruv). Låser upp batteriet för avlägsnande av batteri. Innehåller datorns batteri. Låser batteriet på plats. Hjälper till att hålla datorn sval. Anmärkning: Anmärkning Se till att inte täcka över eller täppa till fläktens öppning. Här finns datorns huvudminne och Mini-PCIkort. Specifikationer Microprocessor Intel Pentium M processor, 1.5 ~ 2.13 GHz och snabbare Intel Celeron M Processor 1.3 ~1.6 GHz och snabbare Minne 256/512 MB av DDR2 SDRAM standard, uppgraderbar till 2048 MB med dubbla sodimm moduler 512 KB flash ROM BIOS Datalagring En hårddisk på 40 GB och över E-IDE (2.5", 9.5mm, UltraDMA-100) En intern optisk drivenhet 4-i-1-kort (för vissa modeller)

14 6 Visning och video Thin-Film Transistor (TFT) visning med: " XGA (1024x768) " WXGA (1280x800) " SXGA+ (1400x1050) Acer CrystalBrite (för vissa modeller) ATI MOBILITY RADEON X600 med 64/128 MB videominne (för vissa modeller) ATI MOBILITY RADEON X700 med 64/128 MB videominne (för vissa modeller) Simultan LCD och CRT visningsstöd Dubbel fristående skärm "Automatisk LCD dim" funktion som automatiskt konfigurerar bästa möjliga inställningar för din skärm och sparar ström Anknytningsbarhet Integrerad 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet anslutning Inbyggt 56Kbps fax/data modem Tre Universal Serial Bus (USB) 2.0 portar InviLink b/g eller a/b/g dual-band tri-mode trådlöst LAN (för vissa modeller) Ljud 16-bitars AC 97 stereoljud Dubbla högtalare och en intern mikrofon Separata ljudportar för hörlurar ut, line-in och mikrofon-in enheter Tangentbord och pekenhet 88/89-tangenters Windows tangentbord Ergonomisk centrerad pekdyna med scrollfunktion I/O portar En uttag för typ II PC kort En RJ-11 telefonjack (V.92, 56Kbps modem) En RJ-45 nätverksjack En DC-in uttag (AC adapter) En extern monitorport En högtalar/huvudmikrofon utjack En jack för ingående ljud En jack för ingående mikrofon

15 7 En infraröd (FIR) port En IEEE 1394 port En S-video TV-out port Tre USB 2.0 portar 4-i-1 MS/MS PRO/MMC/SD kortläsare (för vissa modeller) Vikt (med batteri) 3 kg (6.6 lbs) Mått 360(W) x 279(D) x 33.9/38.9(max. H) mm Miljö Temperatur: - Drift: 5 C ~ 35 C - Ej drift: -20 C ~ 65 C Fuktighet (ej kondenserande) - Drift: 20% ~ 80% RH - Ej drift: 20% ~ 80% RH System Microsoft Windows XP Home/Pro/MCE (MCE, för vissa modeller) ACPI 1.0b support DMI 2.0-kompatibel Wi-Fi -kompatibel Ström 8-cell (65W) eller 4-cell (32W) Li-ion batterier 65W AC adapter 19V 3.42A Alternativ 256MB/512MB/1GB minnesuppgraderingsmodul Extra 65W AC adapter Extra Li-ion batterier Extra hårddisk USB diskettenhet Anmärkning: Ovanstående specifikationer utgör endast en allmän beskrivning. Datorns exakta konfiguration beror på vilken modell du har köpt.

16 8 Indikatorer Datorn har tre lättavlästa statusikoner längst upp till höger om tangentbordet. Dessutom finns två indikatorer på frontpanelen. Status och funktioner syns alltså även när locket är stängt. Ikon Funktion Caps Lock Num Lock Mediaktivitet Bluetooth kommunikation Trådlös kommunikation Spänningsindikator Beskrivning Lyser när skiftlåset (Caps Lock) aktiveras. Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras. Tänds när hårddisken eller den optiska läsenheten arbetar. Tänds för att indikera status hos Bluetooth. Tänds för att indikera status hos trådlöst LAN. Lyser när datorn är påslagen. Batteriladdning Lyser när batteriet att laddas. 1. Laddar: Lyser orange när batteriet laddar. 2. Fulladdad: Lyser grönt då datorn är ansluten till nätström.

17 9 Starttangenter Längst upp till höger ovanför tangentbordet hittar du fyra knappar. Dessa knappar kallas snabbstartknappar. De första tre är tänkta som snabbtangenter för e-post, webbläsare och Acer Empowering Key. Den fjärde knappen är en programmerbar tangent. Tryck på " " för att köra Acer emanager. Se vidare avsnittet "Acer emanager" på sidan 18. Knapparna för e-post och webbläsare är fördefinierade för de valda standardprogrammen för dessa applikationer, men dessa kan omdefinieras av användaren. För att definiera om knapparna för e-post, webbläsare samt den programmerbara knappen använder du Acerprogrammet Launch Manager. Se avsnittet "Starttangenter" på sidan 9. 9 Starttangent P Standardprogram Kan programmeras av användaren Acer emanager Webbläsare E-post Webbläsarapplikation (kan programmeras om av användaren) E-postprogram (kan programmeras om av användaren)

18 10 Pekplatta Den inbyggda pekplattan är en pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödets centrala placering ger optimal komfort och stöd. Grunder för användning av pekplattan Nedan beskrivs hur du använder pekplattan: Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan (2). Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänster (1) och högerknappen (4) vid kanten av pekplattan. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du uppnår liknande effekt genom att trycka med fingret på pekplattan.att knacka på pekplattan har samma effekt som att klicka på vänster musknapp. Använd fyrvägs-skrollknappen (3) i mitten för att rulla uppåt eller nedåt och åt vänster och höger på sidan. Knappen simulerar markören när du klickar på rullisten till höger i Windows-program.

19 11 Funktion Utför Vänster knapp (1) Klicka snabbt två gånger. Höger knapp (4) Pekplatta (2) Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp). Markera Klicka en gång. Tryck en gång. Dra Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan. Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren. Visa snabbmeny Rulla Klicka en gång. Mittenknapp (3) Klicka och håll ned upp/ned/ vänster/höger. Obs! Vidrör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Utsätt inte pekplattan för smuts eller fukt. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

20 12 Använda tangentbordet Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter. Låstangenter och inbyggd, numerisk knappsats Tangentbordet har 3 låstangenter som du kan slå av och på. Låstangent Caps Lock Num Lock <Fn> + <F11> Scroll Lock <Fn> + <F12> Beskrivning När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler. När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat befinner sig den inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de matematiska operatorerna +, -, * och /). Du kan använda det läget när du matar in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ är att ansluta en extern knappsats. När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program. Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda dem. Önskad användning Siffertangenter på det inbyggda tangentbordet Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet Huvudtangenter Numeriskt lås aktiverat Skriv siffror på vanligt sätt. Håll ned <Shift> när du trycker på markörtangenterna. Håll ned tangenten <Fn> när du skriver bokstäver på det numeriska tangentbordet. Numeriskt lås inaktiverat Håll ned tangenten <Fn> när du trycker på markörtangenterna. Skriv bokstäver på vanligt sätt.

21 13 Windows-tangenter På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner. Tangent Beskrivning Windows-tangent Start-knapp. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel: < > + <Tabbtangenten> aktivera nästa knapp i aktivitetsfältet < > + <E>: utforska Den här datorn < > + <F1>: Öppnar Hjälp och Support < > + <F>: sök dokument < > + <R> visa dialogrutan Kör < > + <M>: minimera allt Programtangent <Skift> + < > + <M>: ångra minimera allt Den här tangenten gör samma sak som ett klick på höger musknapp, nämligen öppnar programmets snabbmeny. Snabbtangenter Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOS-verktyget. Du aktiverar en snabbtangent genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

22 14 Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning <Fn> + <F1> Hjälp för snabbtangenter Visa hjälp för snabbtangenter <Fn> + <F2> Acer esettings Startar Acer esettings i Acer emanager. Se "Acer emanager" på sidan 18. <Fn> + <F3> Acer epowermanage ment Startar Acer epowermanagement i Acer emanager. Se "Acer emanager" på sidan 18. <Fn> + <F4> Sleep Placera datorn i Sleep-läge. <Fn> + <F5> Växla bildskärm Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt. <Fn> + <F6> Skärmsläckare Stänga av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent. <Fn> + <F7> Aktivera pekplatta Aktivera/inaktivera den interna pekplattan. <Fn> + <F8> Aktivera högtalare Sätt på/stäng av högtalarna. <Fn> + < > < Volym upp Höjer högtalarvolymen. <Fn> + < > < Volym ned Sänker högtalarvolymen. <Fn> + < > < Öka ljusstyrkan Ökar bildskärmens ljusstyrka. <Fn> + < > < Minska ljusstyrka Minskar bildskärmens ljusstyrka.

23 15 Specialtangent Om tangentbordslayouten är United States-International, United Kingdom eller europeisk finns euro-symbolen med på tangentbordet: Eurosymbolen 1 Öppna en textredigerare eller ett ordbehandlingsprogram. 2 Tryck antingen direkt på tangenten <Euro> längst ner till höger på tangentbordet eller håll nere <Alt Gr> och tryck sedan på tangenten <5> längst upp i mitten på tangentbordet. US dollar tecken Obs! Eurosymbolen kan inte användas i vissa teckensnitt och programvaror. Mer information finns på 1Öppna ett program för textredigering eller ordbehandling. 2Tryck antingen direkt på tangenten <Dollar> längst ner till höger på tangentbordet eller håll nere <Shift> och tryck sedan på tangenten <4> längst upp i mitten på tangentbordet. Obs! Denna funktion varierar enligt språkinställningarna.

24 16 Mata ut det optiska enhetsfacket (cd eller dvd) Om du vill mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp. När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Använda ett datorlås Baktill på datorn finns en säkerhetsskåra där du kan ansluta ett Kensingtonkompatibelt säkerhetslås. Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Det finns vissa modeller utan nyckel.

25 17 Ljud Datorn levereras med 16-bitars HiFi AC'97-stereoljud. De inbyggda dubbla stereohögtalarna är enkla att använda. Justering av volym Datorns volymjusteras enkelt med några få knapptryck. Se "Snabbtangenter" på sidan 13 för mer information om justering av högtalarvolym.

26 18 Användning av systemets tillbehör Acer emanager Acer emanager är en innovativ programvara utformad för vanligen använda funktioner. Tryck på " " för att starta Acer emanagers användargränssnitt som har 5 huvudinställningar: - Acer epowermanagement, Acer enetmanagement, Acer epresentation, Acer erecovery och Acer esettings. Se "Starttangenter Starttangenter" " på sidan9 om du vill ställa in tangenten " ". Acer epowermanagement (för vissa modeller) erbjuder en central punkt där du kan styra datorns alla energihanteringsprofiler och maximera batteriets livslängd. Acer enetmanagement (för vissa modeller) hjälper användare att snabbt och enkelt ansluta till nätverk pa manga olika platser. Acer epresentation eliminerar allt krångel vid skapande av presentationer. Acer erecovery säkerhetskopierar dina filer och förhindrar dataförlust vid systemkrasch. Med Acer esettings är det enkelt att hantera inställningarna och säkerheten i datorn. Om du vill ha mer information öppnar du Acer emanager, klickar på önskad tillämpning och väljer funktionen Hjälp.

27 Acer GridVista (kompatibel med dubbla displayer) 19 Obs! Denna funktion finns endast på vissa modeller. Så här aktiverar du den bärbara datorns funktion för två bildskärmar. Först ser du till att den andra bildskärmen är ansluten. Sedan väljer du Start - Kontrollpanelen - Bildskärm och klickar på Inställningar. Välj ikonen för den andra bildskärmen (2) och klicka sedan i kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm. Slutligen klickar du på Verkstäl" för att de nya inställningarna skall börja gälla och sedan på OK för att slutföra processen. Acer GridVista är en lämplig funktion med fyra fördefinierade visningsinställningar där användaren kan visa flera fönster på samma skärm. För att starta funktionen går du till Start - Alla program och klickar på Acer GridVista. Du kan välja någon av de fyra visningsinställningarna nedan: Dubbel (vertikal), Trippel (Huvudfönster till vänster), Trippel (Huvudfönster till höger) eller Kvad. Acer GridVista är kompatibel med dubbla displayer, vilket ger möjlighet att partitionera två displayer oberoende av varandra.) Acer GridVista är lätt att installera: 1 Kör Acer GridVista och välj önskad skärmkonfiguration för varje display i aktivitetsfältet. 2 Dra och släpp varje fönster till önskad fyrkant. 3 Njut av att ha ett smart och välorganiserat skrivbord.

28 20 Obs! Se till att upplösningen för den andra bildskärmen är inställd enligt tillverkarens rekommenderade värde. Starthanterare Med Launch Manager (starthanteraren) kan du ställa in de 4 startknapparna ovanför tangentbordet. Läs "Starttangenter" på sidan 9 för mer information. Då får åtkomst till Starthanteraren genom att klicka på Start, Alla Program, och sedan Starthanterare för att starta programmet.

29 21 Vanliga frågor Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar. Jag tryckte på av/på-knappen och öppnade bildskärmslocket men datorn startar inte. Titta på strömindikatorn: Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande: - Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet. - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget. Om den är tänd kontrollerar du följande: - Finns det en icke-systemdiskett i den externa USB-diskettenheten? Ta ut den eller byt ut den mot en systemdiskett och starta om datorn genom att trycka på <Ctrl> + <Alt> + <Del>. Varför visas ingenting på bildskärmen? När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks skärmen för att minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på nytt. Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker: Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Tryck på <Fn> > + <- > för att öka ljusstyrkan. Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte <Fn> + <F5>. Om indikatorn för vänteläge lyser betyder det att datorn befinner sig i vänteläge. Tryck in och släpp av/på-knappen för att återgå. Varför fyller inte bilden hela skärmen. Bildskärmen har upplösningen 1024 x 768 punkter (XGA) för 14,1 / tumsskärmarna. Om du anger en lägre upplösning ökas storleken så att bilden täcker skärmen. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för bildskärm visas. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är den du vill använda. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.

30 22 Inget ljud hörs från datorn. Kontrollera följande: Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad, klicka på ikonen och avmarkera alternativet Ljud av. Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet.du kan också justera volymen med volymknapparna. Mer detaljer finns på "Snabbtangenter" på sidan 13. Om du har anslutit hörlurar eller externa högtalare till ljudutgången på datorns vänstra sida så avaktiveras de interna högtalarna automatiskt. Jag vill mata ut den optiska enhetens släde utan att slå på strömmen. Det går inte att mata ut den optiska enhetens släde. Det finns en mekanisk utmatningsknapp på den optiska enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut. Tangentbordet reagerar inte. Försök att ansluta ett externt tangentbord till USB 2.0-porten på datorns baksida eller vänstra sida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat. Infraröd port fungerar inte. Kontrollera följande: Kontrollera att de infraröda portarna på de två enheterna ligger mot varandra (+/- 15 grader) med max 1 meter emellan. Kontrollera att vägen mellan de två infraröda portarna är fri från hinder. Inget får blockera portarna. Kontrollera att du har korrekt programvara på båda enheter (för filöverföringar) eller korrekt drivrutiner (för utskrift till en infraröd skrivare). Under POST, tryck <F2> för åtkomst till BIOS programmet och kontrollera att infraröd port är aktiverad. Kontrollera att båda enheter är IrDA-kompatibla. Varför fungerar inte skrivaren. Kontrollera följande: Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats. Se till att skrivarkabeln sitter ordentligt på plats i datorns parallellport och i motsvarande ingång på skrivaren. Tryck på < F2> under de första sekunderna när datorn startas så startas BIOS-verktyget där du kan kontrollera att IR-porten är aktiverad.

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer