Professional Notebook

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professional Notebook"

Transkript

1 Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook

2 Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/") återförsäljaren det aktuella försäljningsstället Mer information hittar du i Help Desk-förteckningen och i handboken "Warranty" (Garanti). Handboken "Warranty" (Garanti) finns på den medföljande CD/DVD-skivan "Drivers & Utilities". Aktuell information om våra produkter, tips, uppdateringar etc. hittar du på Internet: "www.fujitsu-siemens.com"

3

4 Denna handbok har utarbetats av Xerox Global Services Utgiven av Fujitsu Siemens Computers GmbH AG 06/08 Utgåva 4 Ordernummer: A26391-K200-Z

5 Professional Notebook Bruksanvisning Innovativ teknik 1 Viktigt att veta 3 Ta den bärbara datorn i drift 6 Arbeta med den bärbara datorn 9 Säkerhetsfunktioner 30 Ansluta kringutrustning 43 Energisparfunktioner 47 Inställningar i BIOS Setup 49 Problemlösning och tips 51 Tillverkarens anvisningar 63 Sökregister 70

6 Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated och kan vara skyddade i vissa länder. Varumärket Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA, och har licensierats till Fujitsu Siemens Computers GmbH. Intel är ett inregistrerat varumärke, och Core är ett varumärke som tillhör Intel Corporation, USA. Kensington och MicroSaver är inregistrerade varumärken som tillhör ACCO World Corporation. Microsoft, MS, Windows, Windows Vista är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla övriga varumärken är varumärken eller inregistrerade varumärken från respektive innehavare och erkänns som skyddade. Copyright Fujitsu Siemens Computers GmbH 2008 Alla rättigheter förbehållna, i synnerhet till översättning, eftertryck, duplicering genom kopiering o.dyl. (även delar av dokumentationen). Överträdelse regler medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rörande patentering och GM-registrering. Med reservation för leveransmöjligheter och tekniska ändringar.

7 Innehåll Innehåll Innovativteknik... 1 Symboler och grafiskaattribut... 2 Viktigtattveta... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Extra säkerhetsföreskrifter för enheter med radiomoduler Att resa med den bärbara datorn... 3 Föreresan... 4 Transportera den bärbaradatorn... 4 Rengöra den bärbara datorn... 5 Tadenbärbaradatornidrift... 6 Packauppochkontrolleraleveransen... 6 Valavuppställningsplats... 6 Ansluta nätadaptern Koppla på den bärbara datorn för första gången Arbeta med den bärbaradatorn... 9 Tangentbord Virtuellt siffertangentblock Pekpinne, pekplatta, pekpinne- och pekplatteknappar Använda pekplatteknapparna LCD-skärm Anvisningar tilllcd-skärmen Bildskärmsinställningar Ställa in skärmupplösning (under Windows XP) Ställa in skärmupplösning (under Windows Vista) Ställa in teckenstorlek (under Windows XP) Ställa in teckenstorlek (under Windows Vista) Ställa in bildskärmensljusstyrka SynkroniseraskärmbildenpåLCD-skärmenmedenexternbildskärm Ändra muspekarens hastighet (under Windows XP) Batteri Laddning, skötselochunderhållavbatteri Moduler Ta ur modul Sätta i modul Optisk drivenhet Hantera cd-/dvd-skivor Indikatorförcd-/dvd-rom Sätta in ellertautencd-/dvd-skiva Manuell urtagning (nödurtagning) Minneskort Installeraminneskort Ta ut minneskortet PC Card-kortochExpressCard-kort Installerakort Ta ut kort Integrerat 56k-modem (tillval) Ansluta den bärbara datorns modem till telefonuttaget AnslutaenhetentillLAN A26391-K200-Z , utgåva 4

8 Innehåll Säkerhetsfunktioner Kort översikt över säkerhetsfunktionerna Använda Kensington-låset Installera fingeravtryckssensor (beroende på modell) Ställa in lösenordsskydd i BIOS Setup Lösenordsskydd för BIOS Setup (nätadministratörs- och användarlösenord) Lösenordsskyddförattstartaoperativsystemet Lösenordsskyddförhårddisken BootfromRemovableMedia Owner Information (beroende på modell) VirusWarning(beroendepåmodell) SmartCard-läsare(beroendepåmodell) StickainSmartCard-kortet SmartCard-kort som programvaruskydd (SmartCase Logon+) Trusted Platform Module - TPM (beroende på modell) AktiveraTPM AvaktiveraTPM Anslutakringutrustning Ansluta enheter till den bärbara datorn Koppla bort enheter från den bärbara datorn Anslutaexternbildskärm Anslutaexternbildskärmtilldenbärbaradatorn Ställa in bilduppdateringsfrekvensen för den externa bildskärmen Ansluta USB-enheter (skrivare, mus, tangentbord etc.) Drivrutiner för enheter Ansluta externa audio-enheter High DefinitionAudio Mikrofonuttag Audioutgång(Lineout/SPDIF)(tillval) Ansluta kringutrustningsenhet till S-Video Out (beroende på modell) Aktiveradenexternatv-apparaten/projektorn Ansluta FireWire-enheter (beroende på modell) Energisparfunktioner Beredskapsläget InställningariBIOSSetup StartaBIOSSetup HanteraBIOSSetup AvslutaBIOSSetup Spara inställningar och avsluta BIOS Setup - Exit Saving Changes Annullera ändringar och avsluta BIOS Setup - Exit Discarding Changes Ta över standardinställningar - Load Setup Default Återställa inställningar - Discard Changes Spara ändringar - Save Changes Problemlösningochtips Problemlösningar Datornstidellerdatumstämmerinte Påbildskärmenvisasingenbildochdriftindikatornblinkar DatornsLCD-skärmförblirmörk DetsomvisaspådenbärbaradatornsLCD-skärmärsvårtattläsa Denexternabildskärmenförblirmörk A26391-K200-Z , utgåva 4

9 Innehåll Ingen bild på den externa bildskärmen eller bilden rullar Batteriindikatornvisasinteiindikatorrutan Batteriet laddas ur för fort Datorn startar inte efter att den kopplats på Den bärbara datorn reagerar inte längre Denbärbaradatornstängsplötsligtav Till-/Från-knappen reagerar inte på förväntat sätt Radiokontakten med ett nätverk fungerar inte Musen fungerar inte Skrivarenskriverinteut Inget ljud eller ingen audiosignal i interna eller externa högtalare cd-/dvd-skivan fungerar inte inget ljud vid uppspelning Glömt användar- och eller administratörslösenord Akustiskt felmeddelande Felmeddelanden på bildskärmen Återställa hårddiskinnehållet i Windows Tillverkarensanvisningar Avfallshantering och återvinning Copyrightskyddad teknik CE-märkning Regulatory notices Regulatory information for notebooks without radio device DOC(IndustryCANADA)Notices FCC Regulatory information for notebooks with radio device Sökregister A26391-K200-Z , utgåva 4

10 Innehåll A26391-K200-Z , utgåva 4

11 Innovativ teknik Innovativ teknik och ergonomisk design gör din bärbara dator till en pålitlig och bekväm mobil pc. I denna handbok hittar du allmän information och anvisningar för hantering av Professional Notebooks från Fujitsu Siemens Computers. Denna användarmanual beskriver bl.a. hur du tar den bärbara datorn i drift och hanterar dess komponenter. Eftersom den föreliggande handboken är modelloberoende kan det hända att din bärbara dator inte förfogar över alla komponenter och moduler som beskrivs här. Modellberoende information, såsom en modellöversikt och tekniska data finns i EasyGuide till din bärbara dator. Ytterligare information om din bärbara dator hittar du: i EasyGuide till din bärbara dator, på den medföljande cd-/dvd-skivan "Drivers & Utilities" (modellberoende information) i den tryckta handboken "Säkerhet" i handboken "Wireless LAN" på cd-/dvd-skivan "Drivers & Utilities" i dokumentationen till operativsystemet i informationsfilerna (t.ex. *.TXT, *.DOC, *.WRI, *.HLP, *.PDF) A26391-K200-Z , utgåva 4 1

12 Innovativ teknik Symboler och grafiska attribut markerar anvisningar som måste följas för att undvika hälsorisker och risk för att enheten inte ska fungera korrekt eller för att data går förlorade. Garantin gäller inte för defekter på enheten som förorsakas genom att dessa anvisningar inte följs. markerar viktig information för lämplig hantering av apparaten. Denna stil Denna stil Denna stil markerar ett arbetssteg som du måste utföra markerar ett resultat markerar inmatningar, som du gör med tangentbordet i en programdialog eller på en kommandorad, t.ex. ditt lösenord (Namn123) eller ett kommando för att starta ett program (start.exe) markera informationer, som matas ut av ett program på bildskärmen, t.ex.: Installationen är avslutad. markerar begrepp och texter i ett programgränssnitt, t.ex.: Klicka på Spara. Namn på program eller filer, t.ex. Windows eller setup.exe. "Denna stil" markerar Hänvisningar till ett annat avsnitt t.ex. "Säkerhetsanvisningar" Hänvisningar till en extern källa, t.ex. en webbadress: Läs vidare på "www.fujitsu-siemens.com" Namn på CD- och DVD-skivor och beteckningar och titlar på andra material, t.ex.: "CD/DVD Drivers & Utilities" eller handboken "Säkerhet" Abc markerar en tangent på tangentbordet, t.ex.: F10 Denna stil markerar begrepp och texter, som betonas eller framhävs, t.ex.: Stäng inte av apparaten 2 A26391-K200-Z , utgåva 4

13 Säkerhetsföreskrifter Viktigt att veta Viktigt att veta Viktigtattveta I detta kapitel hittar du säkerhetsföreskrifter som måste iakttagas när du använder din bärbara dator. De andra anvisningarna ger dig värdefull information om den bärbara datorn. Säkerhetsföreskrifter Observera säkerhetsföreskrifterna i handboken "Säkerhet" samt de efterföljande säkerhetsföreskrifterna. Observera de avsnitt i handboken som är markerade med symbolen här intill. Observera anvisningarna i denna användarmanual när du ansluter och lossar kablar. För rengöring observeras anvisningarna i avsnittet "Rengöra den bärbara datorn", Sidan 5. Observera även anvisningarna i handboken "Säkerhet", samt i avsnittet "Extra säkerhetsföreskrifter för enheter med radiomoduler", Sidan 3, om du haren datormed radiomodul. Denna bärbara dator uppfyller de tillämpliga säkerhetskraven för informationsteknisk utrustning. Om du har frågor angående uppställningen av den bärbara datorn i avsedd miljö kontaktar du återförsäljaren eller vår Hotline/Help Desk. Extra säkerhetsföreskrifter för enheter med radiomoduler Radiomodul WirelessLAN Bluetooth,säkerhetsföreskrifter Om en radiomodul (Wireless LAN, Bluetooth och UMTS) är integrerad i din bärbara dator måste du observera följande säkerhetsföreskrifter: Stäng av radiomodulerna (Till-/Från-strömbrytaren måste vara i positionen "OFF ") när du befinner dig i ett flygplan eller kör bil. Stäng av radiomodulerna (Till-/Från-strömbrytaren måste vara i positionen "OFF") när du befinner dig på ett sjukhus, i en operationssal eller i närheten av medicinska elektroniska system. De överförda radiovågorna kan påverka funktionen av den medicinska utrustningen. Stäng av radiomodulerna (Till-/Från-strömbrytaren måste vara i positionen "OFF") när du befinner dig i närheten av lättantändliga gaser eller en miljö med explosionsrisk (t.ex. bensinmack, lackeringsverkstad) eftersom radiovågorna som överförs kan förorsaka explosion eller brand. Att resa med den bärbara datorn Mobildrift Transport Iaktta följande anvisningar när du reser med din bärbara dator. A26391-K200-Z , utgåva 4 3

14 Viktigt att veta Före resan Reseförberedelser Spara viktiga data från hårddisken. Stäng av radiomodulen (Wireless LAN/Bluetooth/UMTS) av datasäkerhetsskäl. Vid trådlös datakommunikation kan också obehöriga ta emot data. Hänvisningar till aktivering av datakryptering hittar du i dokumentationen till din radiomodul. Om du vill använda din bärbara dator på flyget bör du först fråga flygbolaget om det är tillåtet. När du reser till ett annat land Kontrollera innan du reser utomlands att nätadaptern kan användas med den lokala nätspänningen. Skaffa en lämplig nätadapter för din bärbara dator om så inte är fallet. Använd inga andra spänningsomvandlare! Kontrollera om den lokala nätspänningen och nätkabelns specifikation är kompatibla. Om så inte är fallet, måste du köpa en nätkabel som motsvarar de lokala förhållandena. Använd inte en adapter för elektriska hushållsmaskiner för att ansluta den bärbara datorn. Informera dig hos landets ansvariga myndighet om det är tillåtet att använda den bärbara datorn med den monterade radiomodulen (se även "CE-märkning", Sidan 64). Om du använder ett modem kan detta leda till inkompatibilitet med det lokala telekommunikationssystemet. Detta kan medföra dålig prestanda eller att modemet inte fungerar alls. Eventuellt behöver du en landsspecifik telefonadapter (finns som tillbehör). Transportera den bärbara datorn Transport Ta ut alla datamedier (t. ex. cd-skivor) ur drivenheterna. Stäng av den bärbara datorn med Till-/Frånknappen (se EasyGuide, kapitel "Stänga av bärbar dator"). Dra ur kontakterna till nätadaptern och alla kringutrustningsenheter ur eluttagen. Dra ur nätadapterkabeln och datakablarna från alla kringutrustningsenheter. Stäng skydden till gränssnitten. Fäll ned LCD-skärmen på datorns underdel så att det hörs ett tydligt knäpp. Använd originalförpackningen för returtransport eller en annan lämplig förpackning som garanterar skydd mot stötar och slag. Använd en lämplig datorväska som skyddar mot stötar och slag när du transporterar datorn. Aktuella erbjudanden hittar du på Internet under "www.fujitsu-siemens.com/accessories". Utsätt inte den bärbara datorn för kraftiga stötar och extrema temperaturer (t.ex. direkt solstrålning i bilen). 4 A26391-K200-Z , utgåva 4

15 Rengöring Tangentbord Pekplatta LCD-skärm Viktigt att veta Rengöra den bärbara datorn Stäng av den bärbara datorn. Dra ut nätadapterns stickkontakt ur eluttaget. De inre delarna får bara rengöras av en auktoriserad fackman. Använd bara speciella rengöringsmedel för datorer. Vanliga hushållsrengöringsmedel och polermedel kan förstöra skriften på tangentbordet och den bärbara datorn, samt lackeringen eller datorn själv. Se till att ingen vätska rinner in i den bärbara datorn. Ta ur batteriet (se EasyGuide, kapitel "Batteri". Datorns utsida och fingeravtryckssensorn kan rengöras med en torr duk. Vid stark nedsmutsning använder du en trasa som doppats i vatten med milt diskmedel och sedan vridits ur ordentligt. Tangentbord och pekplatta kan rengöras med våtservetter. LCD-skärmen kan rengöras med en mjuk fuktig duk. A26391-K200-Z , utgåva 4 5

16 Idrifttagande Förpackning Leverans Transportskador Packsedel Valavuppställningsplats Bärbardator Nätadapter Ta den bärbara datorn i drift Ta den bärbara datorn i drift Observera hänvisningarna i kapitlet "Viktigt att veta", Sidan 3 och i handboken till din radiomodul. Innan du kan börja arbeta med den bärbara datorn ska batteriet laddas upp och dina tillämpningsprogram installeras. Operativsystemet och nödvändiga drivrutiner är redan förinstallerade (bara för Windows operativsystem). Vid mobil användning försörjer batteriet den bärbara datorn med ström. Du kan förlänga drifttiden genom att använda energisparfunktionerna. När du använder den bärbara datorn stationärt bör du ansluta den till nätet via nätadapern. Hur du ansluter kringutrustningsenheter (t.ex. mus, skrivare) till den bärbara datorn beskrivs i kapitlet "Ansluta kringutrustning", Sidan 43. Packa upp och kontrollera leveransen Packa upp alla delar. Kontrollera att inga skador har uppstått under transporten. Kontrollera packsedelns uppgifter så att allt finns med. Om skador har uppstått under transporten eller om leveransen inte stämmer med packsedeln ska du kontakta återförsäljaren! Kasta inte bort originalförpackningen. Spara originalförpackningen för eventuell returtransport. Val av uppställningsplats Innan du ställer upp den bärbara datorn bör du välja en plats som är lämplig för den. Vi rekommenderar dig att följa dessa tips: Ställ aldrig den bärbara datorn på ett mjukt underlag (t.ex. matta, stoppad möbel eller säng). Därigenom kan ventilationen blockeras och till följd av detta kan överhettningsskador uppstå. Placera inte den bärbara datorn under längre tid direkt på dina ben. Under normal drift värms undersidan av den bärbara datorn upp. En längre kontakt med huden kan bli obehaglig och kan även medföra brännskador. Ställ den bärbara datorn på en stabil, jämn och glidfri yta. Observera att den bärbara datorns gummifötter kan lämna märken efter sig på känsliga ytor. Ställ aldrig den bärbara datorn eller nätadaptern på värmekänsligt underlag. 6 A26391-K200-Z , utgåva 4

17 Göradatorndriftklar Nätadapter Ta den bärbara datorn i drift Ansluta nätadaptern Observera anvisningarna i avsnittet ""Val av uppställningsplats", Sidan 6". Den medföljande nätkabeln uppfyller kraven i det land där du köpt den bärbara datorn. Kontrollera att nätkabeln är tillåten i det land där du kommer att använda den. Nätadapterns nätkabel får bara anslutas till ett eluttag om nätadaptern är ansluten till den bärbara datorn. Använd inte nätadaptern till andra bärbara datorer eller enheter. Använd inga nätadaptrar som inte är speciellt avsedda för den här bärbara datorn. Förvissa dig om att nätadapterns strömförbrukning inte är högre än den tillåtna i elnätet som du vill ansluta nätadaptern till (se Easy Guide, kapitlet "Tekniska data"). Anslut nätadapterkabeln (1) till den bärbara datorns likspänningsuttag (DC IN). Anslut nätkabeln (2) till nätadaptern. Anslut nätkabeln (3) till ett eluttag Batteriet laddas. Betydelsen hos de olikaindikatorernahittarduieasyguide. A26391-K200-Z , utgåva 4 7

18 Bärbardator Koppla påförstagången Ta den bärbara datorn i drift Koppla på den bärbara datorn för första gången När du kopplar på den bärbara datorn för första gången installeras och konfigureras den medföljande programvaran. Eftersom denna procedur inte får avbrytas bör du planera in lite tid för detta och ansluta den bärbara datorn till elnätet via nätadaptern. Under installationen får den bärbara datorn bara startas om när du uppmanas till det! Koppla på den bärbara datorn (se EasyGuide, kapitel "Koppla på bärbar dator"). Installationsprocessen startas automatiskt. Följ anvisningarna på bildskärmen under installationen. Om du är osäker på vilka data som ska anges kan du läsa i handboken till operativsystemet. På cd-/dvd-skivan "Drivers & Utilities" samt på Internet under: "http://www.fujitsu-siemens.com/support" hittar du mer information om systemet och även drivrutiner, hjälpprogram, uppdateringar, handböcker osv. 8 A26391-K200-Z , utgåva 4

19 Tangentbord Arbeta med den bärbara datorn Arbeta med den bärbara datorn Hantering,bärbardator I detta kapitel beskrivs grunderna för hur du hanterar din bärbara dator. Hur du ansluter externa enheter (t.ex. mus, skrivare) till den bärbara datorn beskrivs i kapitlet "Ansluta kringutrustning", Sidan 43. Observera anvisningarna i kapitlet "Viktigt att veta", Sidan 3. En modellöversikt finns i EasyGuide. Tangentbord Tangentbordet till din bärbara dator slits kontinuerligt vid normal användning. Speciellt tecknen på tangentbordet utsätts för höga belastningar. Under den bärbara datorns livstid kan tecknen på tangentborden slitas ut. Tangentbordet är avpassat så att alla funktioner för ett utökat tangentbord står till förfogande. Några funktioner hos ett utökat tangentbord genereras med hjälp av tangentkombinationer. Följande beskrivning av tangenter och tangentkombinationer gäller för Windows. / 7 7 { / 7 7 / 7 { 7 Num Alt Gr { 7 Rol / 7 7 { / 7 { A26391-K200-Z , utgåva 4 9

20 Korrigeringstangent Backspace Tabulatortangent Inmatningstangent Return Versaltangenten CapsLock Skifttangent Shift AltGr-tangent Fn-tangenten Markörtangenter Skrivmarkeringsstyrning Pause-tangent Starttangent Arbeta med den bärbara datorn Korrigeringstangent (Backspace) Korrigeringstangenten raderar tecknet till vänster om markören. Tabulatortangent Tabulatortangenten flyttar markören till nästa tabbstopp. Inmatningstangent (Return, Enter, Radbrytning, Vagnretur) Inmatningstangenten avslutar en kommandorad. När du trycker på inmatningstangenten utförs det inmatade kommandot. Versaltangent (Caps Lock) Versaltangenten aktiverar versalläget (indikatorn Caps Lock lyser). I versalläget skrivs alla bokstäver som versaler (stora bokstäver). Om det finns flera tecken på en tangent skrivs det övre vänstra tecknet på tangenten ut. Du kan stänga av versalläget med skifttangenten. Skifttangenten (Shift) Med skifttangenten kan du skriva stora bokstäver. Om det finns flera tecken på en tangent skrivs det övre vänstra tecknet på tangenten ut. Tangent Alt Gr Tangenten Alt Gr möjliggör användning av tecknet nere till höger på en tangent (t.ex. { på tangenten 7 ). Tangenten Fn Tangenten Fn aktiverar den påskrivna specialfunktionen på en tangent med flera tecken (se EasyGuide, kapitel "Tangentkombinationer"). Markörtangenter Markörtangenterna flyttar markören i pilens riktning uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Pause Break Tangenten Pause Tangenten Pause "fryser" bildskärmsuppdateringen. Genom att trycka en valfri tangent fortsätter bildskärmsuppdateringen. Starttangent (Windows XP) Starttangenten aktiverar startmenyn i Windows. 10 A26391-K200-Z , utgåva 4

21 Starttangent Menytangent Arbeta med den bärbara datorn Starttangent (Windows Vista) Starttangenten aktiverar startmenyn i Windows. Menytangent Menytangenten hämtar menyn till det markerade objektet. Virtuellt siffertangentblock Numeriskttangentbord,seVirtuelltsiffertangentblock NumLock,indikator Tangentbordet till den bärbara datorn har inget separat siffertangentblock. För att du ändå ska kunna använda tangenterna på ett siffertangentblock för vissa tillämpningar, finns det ett virtuellt siffertangentblock. På tangentbordet känner du igen tangenterna till det virtuella siffertangentblocket på siffrorna och symbolerna uppe till höger på de aktuella tangenterna. När du har kopplat in det virtuella siffertangentblocket kan du skriva de tecken som finns uppe till höger på tangenterna. 1 = Giltiga tecken, när indikatorn Num Lock inte lyser (indikatorer, se EasyGuide). 2 = Giltiga tecken, när indikatorn Num Lock lyser (indikatorer, se EasyGuide). A26391-K200-Z , utgåva 4 11

22 Rullningsknapp Knappar Pekplatteknappar Pekpinneknappar Pekplatta Arbeta med den bärbara datorn Pekpinne, pekplatta, pekpinne- och pekplatteknappar 1 = Pekpinne (tillval) 2 = Pekplatta 3 = Pekpinneknappar (tillval) 4 = Pekplatteknappar 5 = Rullningsknapp eller fingeravtryckssensor (tillval) Beroende på apparatvariant finns det en pekpinne (1) och en pekplatta (2) för musstyrningen på din bärbara dator. Istället för musknappar har din bärbara dator pekpinneknapparna (3) och pekplatteknapparna (4). TouchStick-och Touchpad-knappar erbjuder samma möjligheter. Beroende på apparatvariant förfogar din bärbara dator därutöver över en rullningsknapp (5) med vilken du lättare kan bläddra i dokument. Pekplattan får inte utsättas för smuts, vätska eller fett. Berör inte pekplattan med smutsiga fingrar. Lägg inga tunga föremål på pekpinnen, pekplattan, pekpinne- eller pekplatteknapparna. 12 A26391-K200-Z , utgåva 4

23 Arbeta med den bärbara datorn Använda pekplatteknapparna Flytta pekaren Pekplatta Pekpinne eller Rör ett finger över pekplattan. Tryck lätt med fingret på pekpinnen. Om du t. ex. vill flytta pekaren åt vänster trycker du lätt på vänstra sidan av pekpinnen. Pekaren rör sig. Välja objekt Pekpinne Pekplatta Flytta pekaren till det önskade objektet. Knacka en gång på pekplattan eller tryck en gång på den vänstra pekpinne-/pekplatteknappen. Objektet är valt. Utföra kommando Pekplatta Pekpinne Flytta pekaren till det önskade fältet. Knacka två gånger på pekplattan eller tryck två gånger på den vänstra pekpinne-/pekplatteknappen. Kommandot utförs. Dra ett objekt Pekplatta Pekpinne Flytta pekaren till det önskade objektet. Välj ut önskat objekt och håll den vänstra pekpinne-/pekplatteknappen nedtryckt. Dra objektet till önskad plats. Lyft fingret från pekplattan. eller Lyft fingret från pekpinnen. Objektet har flyttats. Rulla bilden uppåt Pekplatta Pekpinne Tryck på den övre sidan av rullningsknappen (om en sådan finns) för att bläddra uppåt. Informationen/texterna ovanför den aktuella skärmbilden visas. Rulla bilden nedåt Pekplatta Pekpinne Tryck på den nedre sidan av rullningsknappen (om en sådan finns) för att bläddra nedåt. Informationen/texterna nedanför den aktuella skärmbilden visas. A26391-K200-Z , utgåva 4 13

24 Arbeta med den bärbara datorn LCD-skärm Anvisningar till LCD-skärmen LCD-skärm Anvisningar I bärbara datorer från Fujitsu Siemens Computers GmbH används TFT-bildskärmar av hög kvalitet med extra ljus bakgrundsbelysning. TFT-bildskärmar tillverkas av tekniska orsaker för en speciell skärmupplösning. En optimal och skarp bildåtergivning kan bara garanteras vid den skärmupplösning som är avsedd för respektive TFT-bildskärm. Om skärmupplösningen avviker från specifikationen kan detta leda till en oskarp bildåtergivning. Med skärmupplösning menas det antal vågräta och lodräta pixlar ("Picture Element" = bildelement) som skärmbilden är uppbyggd av. Till exempel betyder "UXGA" 1600 x 1200 pixlar. Varje pixel består av tre så kallade subpixlar (bildpunkter) med färgerna röd, grön och blå. Totalt består en UXGA-skärm alltså av 1600 x 1200 x 3 = subpixlar. "Fyrkantig" upplösning Skärmupplösningar Antal pixlar XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024 SXGA x 1050 UXGA 1600 x 1200 Bred upplösning: Skärmupplösningar Antal pixlar WXGA 1280 x 768 WXGA x 900 WSXGA+ (Wide SXGA plus) 1680 x 1050 WUXGA 1920 x 1200 Du hittar den skärmupplösning som är avsedd för din bärbara dator i EasyGuide, kapitel "Tekniska data". 14 A26391-K200-Z , utgåva 4

25 Arbeta med den bärbara datorn Ljusa eller mörka bildpunkter Med dagens tillverkningsteknik kan man inte garantera en helt felfri visning på bildskärmen. Det kan finnas några konstant ljusa eller mörka bildpunkter. Det maximalt tillåtna antalet felaktiga bildpunkter bestäms av den strikta internationella normen ISO (klass II). Exempel: Exempel: En 15-tums LCD-skärm med skärmupplösningen 1024 x 768 har 1024 x 768 = pixlar. Varje pixel består av tre subpixlar (röd, grön, blå). Det innebär att det finns nästan 2,4 miljoner subpixlar. Enligt ISO (klass II) får maximalt 4 pixlar och därutöver 5 subpixlar vara defekta, d.v.s. totalt 17 felaktiga subpixlar. Det är en andel på ca. 0,0007 % av det totala antalet subpixlar! Pixel (= bildelement) Subpixel (= bildpunkt) Kluster (= felsamling) En pixel består av 3 subpixlar, i regel röd, grön och blå. En pixel är det minsta elementet i en fullständigt fungerande visning. En subpixel är en enskilt adresserbar intern struktur i en pixel (bildelement) som utökar bildelementfunktionen. En kluster innehåller två eller flera defekta pixlar eller subpixlar i ett block med 5 x 5 pixlar. Bakgrundsbelysning TFT-skärmar drivs med en bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan minska under den bärbara datorns livstid. Du kan dock ställa in bildskärmens ljusstyrka individuellt. A26391-K200-Z , utgåva 4 15

26 Bildskärmensljusstyrka LCD-skärm Välja Externbildskärm LCD-skärm bildskärmsvisning Arbeta med den bärbara datorn Bildskärmsinställningar LCD-skärm Bildskärmsinställningar Ställa in skärmupplösning (under Windows XP) Ställainskärmupplösning LCD-skärm Du kan ändra skärmupplösningen under Start -(Inställningar) - Kontrollpanelen - Bildskärmsinställningar - Inställningar ifältetupplösning. Ställa in skärmupplösning (under Windows Vista) Ställainskärmupplösning LCD-skärm Via Startsymbol - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Utseende och anpassning - Anpassningar: Ändra bildskärmsupplösning kan bildskärmsupplösningen ändras. Ställa in teckenstorlek (under Windows XP) Ställainteckenstorlek LCD-skärm Du kan välja mellan större och mindre teckenstorlek under Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Bildskärmsinställningar - Utseende och teman ifältetteckenstorlek. Ställa in teckenstorlek (under Windows Vista) Ställainteckenstorlek LCD-skärm Du kan välja mellan en större och en mindre teckenstorlek. Klicka med den högra musknappen på skrivbordet. Gör inställningarna under Anpassning - Justera teckenstorlek (DPI) (i menyn till vänster) - Fortsätt. eller Gör inställningarna under Startsymbol - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Utseende och anpassning - Anpassningar - Justera teckenstorlek (DPI) (i menyn till vänster) - Fortsätt. Ställa in bildskärmens ljusstyrka LCD-skärmens ljustyrka kan ändras med tangentkombinationer. Information om modellspecifika tangektkombinationer finns i EasyGuide, i kapitlet "Tangentkombinationer". Synkronisera skärmbilden på LCD-skärmen med en extern bildskärm Den bärbara datorn stödjer samtidig visning på LCD-skärmen och en extern bildskärm. Om bilden på LCD-skärmen inte visas korrekt trycker du upprepade gånger in tangentkombinationen för Koppla om bildskärmsvisning (se EasyGuide, kapitel "Tangentkombinationer") eller stäng av den externa bildskärmen och sätt på den igen. Så uppnås en bra bildsynkronisering. Ändra muspekarens hastighet (under Windows XP) Muspekare,ändrahastighet Du kan ändra muspekarens hastighet under Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Mus - Pekaralternativ ifältetrörelse. 16 A26391-K200-Z , utgåva 4

27 Batteri: Livslängd Batteri Självurladdning,batteri Laddningskapacitet,batteri Batteri Arbeta med den bärbara datorn Batteri Batteriet försörjer den bärbara datorn när den inte är ansluten till elnätet. Du kan öka den tid som en batteriladdning räcker genom att använda dig av de tillgängliga energisparfunktionerna. Se kapitel "Energisparfunktioner", Sidan 47. Batteriets laddningsstatus indikeras med batterisymbolen i indikatorrutan (se även information om indikeringar i EasyGuide). Efter att den bärbara datorn startats dröjer det några sekunder tills batteriets laddningsstatus visas. Batteriets livslängd beror på förvaringssättet, antalet laddnings-/urladdningscykler och den bärbara datorns drifttemperatur. Laddning, skötsel och underhåll av batteri Ladda batteriet Använd bara batterier som Fujitsu Siemens Computers har godkänt för din bärbara dator. Se till att du inte tappar batterierna och att höljet inte skadas (brandrisk). Om batterierna är defekta får de inte längre användas. Vidrör inte batteriernas kontakter. Minus- och pluspolen hos ett batteri får ej kopplas ihop. Batterier kasseras enligt lokala bestämmelser för miljöfarligt avfall. Du kan ladda upp batteriet genom att ansluta den bärbara datorn till nätadaptern. Batteriet kan bara laddas om den tillåtna omgivningstemperaturen för den bärbara datorn inte övereller underskrids. Batteriets uppladdningstid beror på användningen. Information om batteriets uppladdningstid hittar du i EasyGuide i kapitlet "Tekniska data". Batteriets livslängd kan förlängas genom att du laddar ur det fullständigt innan du laddar upp det igen. Låt den bärbara datorn vara påkopplad med batteridrift för detta. Vid låg batterinivå hörs en varningston. Om du inte ansluter nätadaptern inom ca. fem minuter efter varningstonen stängs den bärbara datorn av automatiskt. Windows XP: Du kan ställa in energisparfunktionerna för din bärbara dator under Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Energialternativ. Windows Vista: Via Startsymbol - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Bärbar dator - Energialternativ kan datorns energisparfunktioner ställas in. A26391-K200-Z , utgåva 4 17

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

SW8582 September 2013 Bärbar dator

SW8582 September 2013 Bärbar dator SW8582 September 2013 Bärbar dator E-Manual Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer