Professional Notebook

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professional Notebook"

Transkript

1 Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook

2 Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/") återförsäljaren det aktuella försäljningsstället Mer information hittar du i Help Desk-förteckningen och i handboken "Warranty" (Garanti). Handboken "Warranty" (Garanti) finns på den medföljande CD/DVD-skivan "Drivers & Utilities". Aktuell information om våra produkter, tips, uppdateringar etc. hittar du på Internet: "www.fujitsu-siemens.com"

3

4 Denna handbok har utarbetats av Xerox Global Services Utgiven av Fujitsu Siemens Computers GmbH AG 06/08 Utgåva 4 Ordernummer: A26391-K200-Z

5 Professional Notebook Bruksanvisning Innovativ teknik 1 Viktigt att veta 3 Ta den bärbara datorn i drift 6 Arbeta med den bärbara datorn 9 Säkerhetsfunktioner 30 Ansluta kringutrustning 43 Energisparfunktioner 47 Inställningar i BIOS Setup 49 Problemlösning och tips 51 Tillverkarens anvisningar 63 Sökregister 70

6 Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated och kan vara skyddade i vissa länder. Varumärket Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA, och har licensierats till Fujitsu Siemens Computers GmbH. Intel är ett inregistrerat varumärke, och Core är ett varumärke som tillhör Intel Corporation, USA. Kensington och MicroSaver är inregistrerade varumärken som tillhör ACCO World Corporation. Microsoft, MS, Windows, Windows Vista är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla övriga varumärken är varumärken eller inregistrerade varumärken från respektive innehavare och erkänns som skyddade. Copyright Fujitsu Siemens Computers GmbH 2008 Alla rättigheter förbehållna, i synnerhet till översättning, eftertryck, duplicering genom kopiering o.dyl. (även delar av dokumentationen). Överträdelse regler medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rörande patentering och GM-registrering. Med reservation för leveransmöjligheter och tekniska ändringar.

7 Innehåll Innehåll Innovativteknik... 1 Symboler och grafiskaattribut... 2 Viktigtattveta... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Extra säkerhetsföreskrifter för enheter med radiomoduler Att resa med den bärbara datorn... 3 Föreresan... 4 Transportera den bärbaradatorn... 4 Rengöra den bärbara datorn... 5 Tadenbärbaradatornidrift... 6 Packauppochkontrolleraleveransen... 6 Valavuppställningsplats... 6 Ansluta nätadaptern Koppla på den bärbara datorn för första gången Arbeta med den bärbaradatorn... 9 Tangentbord Virtuellt siffertangentblock Pekpinne, pekplatta, pekpinne- och pekplatteknappar Använda pekplatteknapparna LCD-skärm Anvisningar tilllcd-skärmen Bildskärmsinställningar Ställa in skärmupplösning (under Windows XP) Ställa in skärmupplösning (under Windows Vista) Ställa in teckenstorlek (under Windows XP) Ställa in teckenstorlek (under Windows Vista) Ställa in bildskärmensljusstyrka SynkroniseraskärmbildenpåLCD-skärmenmedenexternbildskärm Ändra muspekarens hastighet (under Windows XP) Batteri Laddning, skötselochunderhållavbatteri Moduler Ta ur modul Sätta i modul Optisk drivenhet Hantera cd-/dvd-skivor Indikatorförcd-/dvd-rom Sätta in ellertautencd-/dvd-skiva Manuell urtagning (nödurtagning) Minneskort Installeraminneskort Ta ut minneskortet PC Card-kortochExpressCard-kort Installerakort Ta ut kort Integrerat 56k-modem (tillval) Ansluta den bärbara datorns modem till telefonuttaget AnslutaenhetentillLAN A26391-K200-Z , utgåva 4

8 Innehåll Säkerhetsfunktioner Kort översikt över säkerhetsfunktionerna Använda Kensington-låset Installera fingeravtryckssensor (beroende på modell) Ställa in lösenordsskydd i BIOS Setup Lösenordsskydd för BIOS Setup (nätadministratörs- och användarlösenord) Lösenordsskyddförattstartaoperativsystemet Lösenordsskyddförhårddisken BootfromRemovableMedia Owner Information (beroende på modell) VirusWarning(beroendepåmodell) SmartCard-läsare(beroendepåmodell) StickainSmartCard-kortet SmartCard-kort som programvaruskydd (SmartCase Logon+) Trusted Platform Module - TPM (beroende på modell) AktiveraTPM AvaktiveraTPM Anslutakringutrustning Ansluta enheter till den bärbara datorn Koppla bort enheter från den bärbara datorn Anslutaexternbildskärm Anslutaexternbildskärmtilldenbärbaradatorn Ställa in bilduppdateringsfrekvensen för den externa bildskärmen Ansluta USB-enheter (skrivare, mus, tangentbord etc.) Drivrutiner för enheter Ansluta externa audio-enheter High DefinitionAudio Mikrofonuttag Audioutgång(Lineout/SPDIF)(tillval) Ansluta kringutrustningsenhet till S-Video Out (beroende på modell) Aktiveradenexternatv-apparaten/projektorn Ansluta FireWire-enheter (beroende på modell) Energisparfunktioner Beredskapsläget InställningariBIOSSetup StartaBIOSSetup HanteraBIOSSetup AvslutaBIOSSetup Spara inställningar och avsluta BIOS Setup - Exit Saving Changes Annullera ändringar och avsluta BIOS Setup - Exit Discarding Changes Ta över standardinställningar - Load Setup Default Återställa inställningar - Discard Changes Spara ändringar - Save Changes Problemlösningochtips Problemlösningar Datornstidellerdatumstämmerinte Påbildskärmenvisasingenbildochdriftindikatornblinkar DatornsLCD-skärmförblirmörk DetsomvisaspådenbärbaradatornsLCD-skärmärsvårtattläsa Denexternabildskärmenförblirmörk A26391-K200-Z , utgåva 4

9 Innehåll Ingen bild på den externa bildskärmen eller bilden rullar Batteriindikatornvisasinteiindikatorrutan Batteriet laddas ur för fort Datorn startar inte efter att den kopplats på Den bärbara datorn reagerar inte längre Denbärbaradatornstängsplötsligtav Till-/Från-knappen reagerar inte på förväntat sätt Radiokontakten med ett nätverk fungerar inte Musen fungerar inte Skrivarenskriverinteut Inget ljud eller ingen audiosignal i interna eller externa högtalare cd-/dvd-skivan fungerar inte inget ljud vid uppspelning Glömt användar- och eller administratörslösenord Akustiskt felmeddelande Felmeddelanden på bildskärmen Återställa hårddiskinnehållet i Windows Tillverkarensanvisningar Avfallshantering och återvinning Copyrightskyddad teknik CE-märkning Regulatory notices Regulatory information for notebooks without radio device DOC(IndustryCANADA)Notices FCC Regulatory information for notebooks with radio device Sökregister A26391-K200-Z , utgåva 4

10 Innehåll A26391-K200-Z , utgåva 4

11 Innovativ teknik Innovativ teknik och ergonomisk design gör din bärbara dator till en pålitlig och bekväm mobil pc. I denna handbok hittar du allmän information och anvisningar för hantering av Professional Notebooks från Fujitsu Siemens Computers. Denna användarmanual beskriver bl.a. hur du tar den bärbara datorn i drift och hanterar dess komponenter. Eftersom den föreliggande handboken är modelloberoende kan det hända att din bärbara dator inte förfogar över alla komponenter och moduler som beskrivs här. Modellberoende information, såsom en modellöversikt och tekniska data finns i EasyGuide till din bärbara dator. Ytterligare information om din bärbara dator hittar du: i EasyGuide till din bärbara dator, på den medföljande cd-/dvd-skivan "Drivers & Utilities" (modellberoende information) i den tryckta handboken "Säkerhet" i handboken "Wireless LAN" på cd-/dvd-skivan "Drivers & Utilities" i dokumentationen till operativsystemet i informationsfilerna (t.ex. *.TXT, *.DOC, *.WRI, *.HLP, *.PDF) A26391-K200-Z , utgåva 4 1

12 Innovativ teknik Symboler och grafiska attribut markerar anvisningar som måste följas för att undvika hälsorisker och risk för att enheten inte ska fungera korrekt eller för att data går förlorade. Garantin gäller inte för defekter på enheten som förorsakas genom att dessa anvisningar inte följs. markerar viktig information för lämplig hantering av apparaten. Denna stil Denna stil Denna stil markerar ett arbetssteg som du måste utföra markerar ett resultat markerar inmatningar, som du gör med tangentbordet i en programdialog eller på en kommandorad, t.ex. ditt lösenord (Namn123) eller ett kommando för att starta ett program (start.exe) markera informationer, som matas ut av ett program på bildskärmen, t.ex.: Installationen är avslutad. markerar begrepp och texter i ett programgränssnitt, t.ex.: Klicka på Spara. Namn på program eller filer, t.ex. Windows eller setup.exe. "Denna stil" markerar Hänvisningar till ett annat avsnitt t.ex. "Säkerhetsanvisningar" Hänvisningar till en extern källa, t.ex. en webbadress: Läs vidare på "www.fujitsu-siemens.com" Namn på CD- och DVD-skivor och beteckningar och titlar på andra material, t.ex.: "CD/DVD Drivers & Utilities" eller handboken "Säkerhet" Abc markerar en tangent på tangentbordet, t.ex.: F10 Denna stil markerar begrepp och texter, som betonas eller framhävs, t.ex.: Stäng inte av apparaten 2 A26391-K200-Z , utgåva 4

13 Säkerhetsföreskrifter Viktigt att veta Viktigt att veta Viktigtattveta I detta kapitel hittar du säkerhetsföreskrifter som måste iakttagas när du använder din bärbara dator. De andra anvisningarna ger dig värdefull information om den bärbara datorn. Säkerhetsföreskrifter Observera säkerhetsföreskrifterna i handboken "Säkerhet" samt de efterföljande säkerhetsföreskrifterna. Observera de avsnitt i handboken som är markerade med symbolen här intill. Observera anvisningarna i denna användarmanual när du ansluter och lossar kablar. För rengöring observeras anvisningarna i avsnittet "Rengöra den bärbara datorn", Sidan 5. Observera även anvisningarna i handboken "Säkerhet", samt i avsnittet "Extra säkerhetsföreskrifter för enheter med radiomoduler", Sidan 3, om du haren datormed radiomodul. Denna bärbara dator uppfyller de tillämpliga säkerhetskraven för informationsteknisk utrustning. Om du har frågor angående uppställningen av den bärbara datorn i avsedd miljö kontaktar du återförsäljaren eller vår Hotline/Help Desk. Extra säkerhetsföreskrifter för enheter med radiomoduler Radiomodul WirelessLAN Bluetooth,säkerhetsföreskrifter Om en radiomodul (Wireless LAN, Bluetooth och UMTS) är integrerad i din bärbara dator måste du observera följande säkerhetsföreskrifter: Stäng av radiomodulerna (Till-/Från-strömbrytaren måste vara i positionen "OFF ") när du befinner dig i ett flygplan eller kör bil. Stäng av radiomodulerna (Till-/Från-strömbrytaren måste vara i positionen "OFF") när du befinner dig på ett sjukhus, i en operationssal eller i närheten av medicinska elektroniska system. De överförda radiovågorna kan påverka funktionen av den medicinska utrustningen. Stäng av radiomodulerna (Till-/Från-strömbrytaren måste vara i positionen "OFF") när du befinner dig i närheten av lättantändliga gaser eller en miljö med explosionsrisk (t.ex. bensinmack, lackeringsverkstad) eftersom radiovågorna som överförs kan förorsaka explosion eller brand. Att resa med den bärbara datorn Mobildrift Transport Iaktta följande anvisningar när du reser med din bärbara dator. A26391-K200-Z , utgåva 4 3

14 Viktigt att veta Före resan Reseförberedelser Spara viktiga data från hårddisken. Stäng av radiomodulen (Wireless LAN/Bluetooth/UMTS) av datasäkerhetsskäl. Vid trådlös datakommunikation kan också obehöriga ta emot data. Hänvisningar till aktivering av datakryptering hittar du i dokumentationen till din radiomodul. Om du vill använda din bärbara dator på flyget bör du först fråga flygbolaget om det är tillåtet. När du reser till ett annat land Kontrollera innan du reser utomlands att nätadaptern kan användas med den lokala nätspänningen. Skaffa en lämplig nätadapter för din bärbara dator om så inte är fallet. Använd inga andra spänningsomvandlare! Kontrollera om den lokala nätspänningen och nätkabelns specifikation är kompatibla. Om så inte är fallet, måste du köpa en nätkabel som motsvarar de lokala förhållandena. Använd inte en adapter för elektriska hushållsmaskiner för att ansluta den bärbara datorn. Informera dig hos landets ansvariga myndighet om det är tillåtet att använda den bärbara datorn med den monterade radiomodulen (se även "CE-märkning", Sidan 64). Om du använder ett modem kan detta leda till inkompatibilitet med det lokala telekommunikationssystemet. Detta kan medföra dålig prestanda eller att modemet inte fungerar alls. Eventuellt behöver du en landsspecifik telefonadapter (finns som tillbehör). Transportera den bärbara datorn Transport Ta ut alla datamedier (t. ex. cd-skivor) ur drivenheterna. Stäng av den bärbara datorn med Till-/Frånknappen (se EasyGuide, kapitel "Stänga av bärbar dator"). Dra ur kontakterna till nätadaptern och alla kringutrustningsenheter ur eluttagen. Dra ur nätadapterkabeln och datakablarna från alla kringutrustningsenheter. Stäng skydden till gränssnitten. Fäll ned LCD-skärmen på datorns underdel så att det hörs ett tydligt knäpp. Använd originalförpackningen för returtransport eller en annan lämplig förpackning som garanterar skydd mot stötar och slag. Använd en lämplig datorväska som skyddar mot stötar och slag när du transporterar datorn. Aktuella erbjudanden hittar du på Internet under "www.fujitsu-siemens.com/accessories". Utsätt inte den bärbara datorn för kraftiga stötar och extrema temperaturer (t.ex. direkt solstrålning i bilen). 4 A26391-K200-Z , utgåva 4

15 Rengöring Tangentbord Pekplatta LCD-skärm Viktigt att veta Rengöra den bärbara datorn Stäng av den bärbara datorn. Dra ut nätadapterns stickkontakt ur eluttaget. De inre delarna får bara rengöras av en auktoriserad fackman. Använd bara speciella rengöringsmedel för datorer. Vanliga hushållsrengöringsmedel och polermedel kan förstöra skriften på tangentbordet och den bärbara datorn, samt lackeringen eller datorn själv. Se till att ingen vätska rinner in i den bärbara datorn. Ta ur batteriet (se EasyGuide, kapitel "Batteri". Datorns utsida och fingeravtryckssensorn kan rengöras med en torr duk. Vid stark nedsmutsning använder du en trasa som doppats i vatten med milt diskmedel och sedan vridits ur ordentligt. Tangentbord och pekplatta kan rengöras med våtservetter. LCD-skärmen kan rengöras med en mjuk fuktig duk. A26391-K200-Z , utgåva 4 5

16 Idrifttagande Förpackning Leverans Transportskador Packsedel Valavuppställningsplats Bärbardator Nätadapter Ta den bärbara datorn i drift Ta den bärbara datorn i drift Observera hänvisningarna i kapitlet "Viktigt att veta", Sidan 3 och i handboken till din radiomodul. Innan du kan börja arbeta med den bärbara datorn ska batteriet laddas upp och dina tillämpningsprogram installeras. Operativsystemet och nödvändiga drivrutiner är redan förinstallerade (bara för Windows operativsystem). Vid mobil användning försörjer batteriet den bärbara datorn med ström. Du kan förlänga drifttiden genom att använda energisparfunktionerna. När du använder den bärbara datorn stationärt bör du ansluta den till nätet via nätadapern. Hur du ansluter kringutrustningsenheter (t.ex. mus, skrivare) till den bärbara datorn beskrivs i kapitlet "Ansluta kringutrustning", Sidan 43. Packa upp och kontrollera leveransen Packa upp alla delar. Kontrollera att inga skador har uppstått under transporten. Kontrollera packsedelns uppgifter så att allt finns med. Om skador har uppstått under transporten eller om leveransen inte stämmer med packsedeln ska du kontakta återförsäljaren! Kasta inte bort originalförpackningen. Spara originalförpackningen för eventuell returtransport. Val av uppställningsplats Innan du ställer upp den bärbara datorn bör du välja en plats som är lämplig för den. Vi rekommenderar dig att följa dessa tips: Ställ aldrig den bärbara datorn på ett mjukt underlag (t.ex. matta, stoppad möbel eller säng). Därigenom kan ventilationen blockeras och till följd av detta kan överhettningsskador uppstå. Placera inte den bärbara datorn under längre tid direkt på dina ben. Under normal drift värms undersidan av den bärbara datorn upp. En längre kontakt med huden kan bli obehaglig och kan även medföra brännskador. Ställ den bärbara datorn på en stabil, jämn och glidfri yta. Observera att den bärbara datorns gummifötter kan lämna märken efter sig på känsliga ytor. Ställ aldrig den bärbara datorn eller nätadaptern på värmekänsligt underlag. 6 A26391-K200-Z , utgåva 4

17 Göradatorndriftklar Nätadapter Ta den bärbara datorn i drift Ansluta nätadaptern Observera anvisningarna i avsnittet ""Val av uppställningsplats", Sidan 6". Den medföljande nätkabeln uppfyller kraven i det land där du köpt den bärbara datorn. Kontrollera att nätkabeln är tillåten i det land där du kommer att använda den. Nätadapterns nätkabel får bara anslutas till ett eluttag om nätadaptern är ansluten till den bärbara datorn. Använd inte nätadaptern till andra bärbara datorer eller enheter. Använd inga nätadaptrar som inte är speciellt avsedda för den här bärbara datorn. Förvissa dig om att nätadapterns strömförbrukning inte är högre än den tillåtna i elnätet som du vill ansluta nätadaptern till (se Easy Guide, kapitlet "Tekniska data"). Anslut nätadapterkabeln (1) till den bärbara datorns likspänningsuttag (DC IN). Anslut nätkabeln (2) till nätadaptern. Anslut nätkabeln (3) till ett eluttag Batteriet laddas. Betydelsen hos de olikaindikatorernahittarduieasyguide. A26391-K200-Z , utgåva 4 7

18 Bärbardator Koppla påförstagången Ta den bärbara datorn i drift Koppla på den bärbara datorn för första gången När du kopplar på den bärbara datorn för första gången installeras och konfigureras den medföljande programvaran. Eftersom denna procedur inte får avbrytas bör du planera in lite tid för detta och ansluta den bärbara datorn till elnätet via nätadaptern. Under installationen får den bärbara datorn bara startas om när du uppmanas till det! Koppla på den bärbara datorn (se EasyGuide, kapitel "Koppla på bärbar dator"). Installationsprocessen startas automatiskt. Följ anvisningarna på bildskärmen under installationen. Om du är osäker på vilka data som ska anges kan du läsa i handboken till operativsystemet. På cd-/dvd-skivan "Drivers & Utilities" samt på Internet under: "http://www.fujitsu-siemens.com/support" hittar du mer information om systemet och även drivrutiner, hjälpprogram, uppdateringar, handböcker osv. 8 A26391-K200-Z , utgåva 4

19 Tangentbord Arbeta med den bärbara datorn Arbeta med den bärbara datorn Hantering,bärbardator I detta kapitel beskrivs grunderna för hur du hanterar din bärbara dator. Hur du ansluter externa enheter (t.ex. mus, skrivare) till den bärbara datorn beskrivs i kapitlet "Ansluta kringutrustning", Sidan 43. Observera anvisningarna i kapitlet "Viktigt att veta", Sidan 3. En modellöversikt finns i EasyGuide. Tangentbord Tangentbordet till din bärbara dator slits kontinuerligt vid normal användning. Speciellt tecknen på tangentbordet utsätts för höga belastningar. Under den bärbara datorns livstid kan tecknen på tangentborden slitas ut. Tangentbordet är avpassat så att alla funktioner för ett utökat tangentbord står till förfogande. Några funktioner hos ett utökat tangentbord genereras med hjälp av tangentkombinationer. Följande beskrivning av tangenter och tangentkombinationer gäller för Windows. / 7 7 { / 7 7 / 7 { 7 Num Alt Gr { 7 Rol / 7 7 { / 7 { A26391-K200-Z , utgåva 4 9

20 Korrigeringstangent Backspace Tabulatortangent Inmatningstangent Return Versaltangenten CapsLock Skifttangent Shift AltGr-tangent Fn-tangenten Markörtangenter Skrivmarkeringsstyrning Pause-tangent Starttangent Arbeta med den bärbara datorn Korrigeringstangent (Backspace) Korrigeringstangenten raderar tecknet till vänster om markören. Tabulatortangent Tabulatortangenten flyttar markören till nästa tabbstopp. Inmatningstangent (Return, Enter, Radbrytning, Vagnretur) Inmatningstangenten avslutar en kommandorad. När du trycker på inmatningstangenten utförs det inmatade kommandot. Versaltangent (Caps Lock) Versaltangenten aktiverar versalläget (indikatorn Caps Lock lyser). I versalläget skrivs alla bokstäver som versaler (stora bokstäver). Om det finns flera tecken på en tangent skrivs det övre vänstra tecknet på tangenten ut. Du kan stänga av versalläget med skifttangenten. Skifttangenten (Shift) Med skifttangenten kan du skriva stora bokstäver. Om det finns flera tecken på en tangent skrivs det övre vänstra tecknet på tangenten ut. Tangent Alt Gr Tangenten Alt Gr möjliggör användning av tecknet nere till höger på en tangent (t.ex. { på tangenten 7 ). Tangenten Fn Tangenten Fn aktiverar den påskrivna specialfunktionen på en tangent med flera tecken (se EasyGuide, kapitel "Tangentkombinationer"). Markörtangenter Markörtangenterna flyttar markören i pilens riktning uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Pause Break Tangenten Pause Tangenten Pause "fryser" bildskärmsuppdateringen. Genom att trycka en valfri tangent fortsätter bildskärmsuppdateringen. Starttangent (Windows XP) Starttangenten aktiverar startmenyn i Windows. 10 A26391-K200-Z , utgåva 4

21 Starttangent Menytangent Arbeta med den bärbara datorn Starttangent (Windows Vista) Starttangenten aktiverar startmenyn i Windows. Menytangent Menytangenten hämtar menyn till det markerade objektet. Virtuellt siffertangentblock Numeriskttangentbord,seVirtuelltsiffertangentblock NumLock,indikator Tangentbordet till den bärbara datorn har inget separat siffertangentblock. För att du ändå ska kunna använda tangenterna på ett siffertangentblock för vissa tillämpningar, finns det ett virtuellt siffertangentblock. På tangentbordet känner du igen tangenterna till det virtuella siffertangentblocket på siffrorna och symbolerna uppe till höger på de aktuella tangenterna. När du har kopplat in det virtuella siffertangentblocket kan du skriva de tecken som finns uppe till höger på tangenterna. 1 = Giltiga tecken, när indikatorn Num Lock inte lyser (indikatorer, se EasyGuide). 2 = Giltiga tecken, när indikatorn Num Lock lyser (indikatorer, se EasyGuide). A26391-K200-Z , utgåva 4 11

22 Rullningsknapp Knappar Pekplatteknappar Pekpinneknappar Pekplatta Arbeta med den bärbara datorn Pekpinne, pekplatta, pekpinne- och pekplatteknappar 1 = Pekpinne (tillval) 2 = Pekplatta 3 = Pekpinneknappar (tillval) 4 = Pekplatteknappar 5 = Rullningsknapp eller fingeravtryckssensor (tillval) Beroende på apparatvariant finns det en pekpinne (1) och en pekplatta (2) för musstyrningen på din bärbara dator. Istället för musknappar har din bärbara dator pekpinneknapparna (3) och pekplatteknapparna (4). TouchStick-och Touchpad-knappar erbjuder samma möjligheter. Beroende på apparatvariant förfogar din bärbara dator därutöver över en rullningsknapp (5) med vilken du lättare kan bläddra i dokument. Pekplattan får inte utsättas för smuts, vätska eller fett. Berör inte pekplattan med smutsiga fingrar. Lägg inga tunga föremål på pekpinnen, pekplattan, pekpinne- eller pekplatteknapparna. 12 A26391-K200-Z , utgåva 4

23 Arbeta med den bärbara datorn Använda pekplatteknapparna Flytta pekaren Pekplatta Pekpinne eller Rör ett finger över pekplattan. Tryck lätt med fingret på pekpinnen. Om du t. ex. vill flytta pekaren åt vänster trycker du lätt på vänstra sidan av pekpinnen. Pekaren rör sig. Välja objekt Pekpinne Pekplatta Flytta pekaren till det önskade objektet. Knacka en gång på pekplattan eller tryck en gång på den vänstra pekpinne-/pekplatteknappen. Objektet är valt. Utföra kommando Pekplatta Pekpinne Flytta pekaren till det önskade fältet. Knacka två gånger på pekplattan eller tryck två gånger på den vänstra pekpinne-/pekplatteknappen. Kommandot utförs. Dra ett objekt Pekplatta Pekpinne Flytta pekaren till det önskade objektet. Välj ut önskat objekt och håll den vänstra pekpinne-/pekplatteknappen nedtryckt. Dra objektet till önskad plats. Lyft fingret från pekplattan. eller Lyft fingret från pekpinnen. Objektet har flyttats. Rulla bilden uppåt Pekplatta Pekpinne Tryck på den övre sidan av rullningsknappen (om en sådan finns) för att bläddra uppåt. Informationen/texterna ovanför den aktuella skärmbilden visas. Rulla bilden nedåt Pekplatta Pekpinne Tryck på den nedre sidan av rullningsknappen (om en sådan finns) för att bläddra nedåt. Informationen/texterna nedanför den aktuella skärmbilden visas. A26391-K200-Z , utgåva 4 13

24 Arbeta med den bärbara datorn LCD-skärm Anvisningar till LCD-skärmen LCD-skärm Anvisningar I bärbara datorer från Fujitsu Siemens Computers GmbH används TFT-bildskärmar av hög kvalitet med extra ljus bakgrundsbelysning. TFT-bildskärmar tillverkas av tekniska orsaker för en speciell skärmupplösning. En optimal och skarp bildåtergivning kan bara garanteras vid den skärmupplösning som är avsedd för respektive TFT-bildskärm. Om skärmupplösningen avviker från specifikationen kan detta leda till en oskarp bildåtergivning. Med skärmupplösning menas det antal vågräta och lodräta pixlar ("Picture Element" = bildelement) som skärmbilden är uppbyggd av. Till exempel betyder "UXGA" 1600 x 1200 pixlar. Varje pixel består av tre så kallade subpixlar (bildpunkter) med färgerna röd, grön och blå. Totalt består en UXGA-skärm alltså av 1600 x 1200 x 3 = subpixlar. "Fyrkantig" upplösning Skärmupplösningar Antal pixlar XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024 SXGA x 1050 UXGA 1600 x 1200 Bred upplösning: Skärmupplösningar Antal pixlar WXGA 1280 x 768 WXGA x 900 WSXGA+ (Wide SXGA plus) 1680 x 1050 WUXGA 1920 x 1200 Du hittar den skärmupplösning som är avsedd för din bärbara dator i EasyGuide, kapitel "Tekniska data". 14 A26391-K200-Z , utgåva 4

25 Arbeta med den bärbara datorn Ljusa eller mörka bildpunkter Med dagens tillverkningsteknik kan man inte garantera en helt felfri visning på bildskärmen. Det kan finnas några konstant ljusa eller mörka bildpunkter. Det maximalt tillåtna antalet felaktiga bildpunkter bestäms av den strikta internationella normen ISO (klass II). Exempel: Exempel: En 15-tums LCD-skärm med skärmupplösningen 1024 x 768 har 1024 x 768 = pixlar. Varje pixel består av tre subpixlar (röd, grön, blå). Det innebär att det finns nästan 2,4 miljoner subpixlar. Enligt ISO (klass II) får maximalt 4 pixlar och därutöver 5 subpixlar vara defekta, d.v.s. totalt 17 felaktiga subpixlar. Det är en andel på ca. 0,0007 % av det totala antalet subpixlar! Pixel (= bildelement) Subpixel (= bildpunkt) Kluster (= felsamling) En pixel består av 3 subpixlar, i regel röd, grön och blå. En pixel är det minsta elementet i en fullständigt fungerande visning. En subpixel är en enskilt adresserbar intern struktur i en pixel (bildelement) som utökar bildelementfunktionen. En kluster innehåller två eller flera defekta pixlar eller subpixlar i ett block med 5 x 5 pixlar. Bakgrundsbelysning TFT-skärmar drivs med en bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan minska under den bärbara datorns livstid. Du kan dock ställa in bildskärmens ljusstyrka individuellt. A26391-K200-Z , utgåva 4 15

26 Bildskärmensljusstyrka LCD-skärm Välja Externbildskärm LCD-skärm bildskärmsvisning Arbeta med den bärbara datorn Bildskärmsinställningar LCD-skärm Bildskärmsinställningar Ställa in skärmupplösning (under Windows XP) Ställainskärmupplösning LCD-skärm Du kan ändra skärmupplösningen under Start -(Inställningar) - Kontrollpanelen - Bildskärmsinställningar - Inställningar ifältetupplösning. Ställa in skärmupplösning (under Windows Vista) Ställainskärmupplösning LCD-skärm Via Startsymbol - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Utseende och anpassning - Anpassningar: Ändra bildskärmsupplösning kan bildskärmsupplösningen ändras. Ställa in teckenstorlek (under Windows XP) Ställainteckenstorlek LCD-skärm Du kan välja mellan större och mindre teckenstorlek under Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Bildskärmsinställningar - Utseende och teman ifältetteckenstorlek. Ställa in teckenstorlek (under Windows Vista) Ställainteckenstorlek LCD-skärm Du kan välja mellan en större och en mindre teckenstorlek. Klicka med den högra musknappen på skrivbordet. Gör inställningarna under Anpassning - Justera teckenstorlek (DPI) (i menyn till vänster) - Fortsätt. eller Gör inställningarna under Startsymbol - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Utseende och anpassning - Anpassningar - Justera teckenstorlek (DPI) (i menyn till vänster) - Fortsätt. Ställa in bildskärmens ljusstyrka LCD-skärmens ljustyrka kan ändras med tangentkombinationer. Information om modellspecifika tangektkombinationer finns i EasyGuide, i kapitlet "Tangentkombinationer". Synkronisera skärmbilden på LCD-skärmen med en extern bildskärm Den bärbara datorn stödjer samtidig visning på LCD-skärmen och en extern bildskärm. Om bilden på LCD-skärmen inte visas korrekt trycker du upprepade gånger in tangentkombinationen för Koppla om bildskärmsvisning (se EasyGuide, kapitel "Tangentkombinationer") eller stäng av den externa bildskärmen och sätt på den igen. Så uppnås en bra bildsynkronisering. Ändra muspekarens hastighet (under Windows XP) Muspekare,ändrahastighet Du kan ändra muspekarens hastighet under Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Mus - Pekaralternativ ifältetrörelse. 16 A26391-K200-Z , utgåva 4

27 Batteri: Livslängd Batteri Självurladdning,batteri Laddningskapacitet,batteri Batteri Arbeta med den bärbara datorn Batteri Batteriet försörjer den bärbara datorn när den inte är ansluten till elnätet. Du kan öka den tid som en batteriladdning räcker genom att använda dig av de tillgängliga energisparfunktionerna. Se kapitel "Energisparfunktioner", Sidan 47. Batteriets laddningsstatus indikeras med batterisymbolen i indikatorrutan (se även information om indikeringar i EasyGuide). Efter att den bärbara datorn startats dröjer det några sekunder tills batteriets laddningsstatus visas. Batteriets livslängd beror på förvaringssättet, antalet laddnings-/urladdningscykler och den bärbara datorns drifttemperatur. Laddning, skötsel och underhåll av batteri Ladda batteriet Använd bara batterier som Fujitsu Siemens Computers har godkänt för din bärbara dator. Se till att du inte tappar batterierna och att höljet inte skadas (brandrisk). Om batterierna är defekta får de inte längre användas. Vidrör inte batteriernas kontakter. Minus- och pluspolen hos ett batteri får ej kopplas ihop. Batterier kasseras enligt lokala bestämmelser för miljöfarligt avfall. Du kan ladda upp batteriet genom att ansluta den bärbara datorn till nätadaptern. Batteriet kan bara laddas om den tillåtna omgivningstemperaturen för den bärbara datorn inte övereller underskrids. Batteriets uppladdningstid beror på användningen. Information om batteriets uppladdningstid hittar du i EasyGuide i kapitlet "Tekniska data". Batteriets livslängd kan förlängas genom att du laddar ur det fullständigt innan du laddar upp det igen. Låt den bärbara datorn vara påkopplad med batteridrift för detta. Vid låg batterinivå hörs en varningston. Om du inte ansluter nätadaptern inom ca. fem minuter efter varningstonen stängs den bärbara datorn av automatiskt. Windows XP: Du kan ställa in energisparfunktionerna för din bärbara dator under Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Energialternativ. Windows Vista: Via Startsymbol - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Bärbar dator - Energialternativ kan datorns energisparfunktioner ställas in. A26391-K200-Z , utgåva 4 17

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

CELSIUS H230 LIFEBOOK E8020 / LIFEBOOK C1320

CELSIUS H230 LIFEBOOK E8020 / LIFEBOOK C1320 Workstation Svenska Professional Notebook CELSIUS H230 LIFEBOOK E8020 / LIFEBOOK C1320 EasyGuide Har du...... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: din försäljningspartner återförsäljaren

Läs mer

LIFEBOOK. BLUETOOTH med Plugfree. Användarmanual. Svenska

LIFEBOOK. BLUETOOTH med Plugfree. Användarmanual. Svenska .com LIFEBOOK Användarmanual BLUETOOTH med Plugfree Svenska Har du...... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: din försäljningspartner återförsäljaren Mer information hittar du i handboken

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Din manual LENOVO IDEAPAD U410 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4286070

Din manual LENOVO IDEAPAD U410 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4286070 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LENOVO IDEAPAD U410. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer