204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk"

Transkript

1 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2 1 Inledning från ARCHOS Bäste kund, tack för att du valt denna Archos -produkt. Vi hoppas att du kommer att kommer att tycka om den och att du kommer att vara nöjd med produkten i flera år framöver. Vänligen registrera din produkt på vår webbplats (www.archos.com/register) för att säkerställa att du får tillträde till vårt journummer och att du får information om kostnadsfria programuppdateringar för din produkt. Vi hoppas att du får en fantastisk multimediaupplevelse, Archos -teamet All information som finns i denna manual var korrekt då den publicerades. Eftersom våra ingenjörer ständigt uppdaterar och förbättrar våra produkter kan programvaran till din spelare emellertid ha ett något olikt utseende eller ändrade funktioner i förhålllande till de som presenteras i denna manual. 2

2 3 Table of Contents 1 Portar, knappar, och anslutningar 5 2 Första gången du använder den Ladda batteriet Sätta på och stänga av Archos Byta gränssnittets språk Att ta hand om Archos Teckenuppsättningar på andra språk 7 3 Spela musik Spela upp en musikfi l Uppspelningsskärm och knappkontroll Uppspelningsmenyns innehåll ARCLibrary detaljer ARCLibrary Uppdatering Skapa ett Bokmärke Funktionen Återuppta Att låsa knapparna på Archos Att lägga in musik på din Archos Att synkronisera musik från Windows Media Player (WMP) till Archos Jämförelse mellan Windows Media Player 9, 10 och Att föra över din cd-samling till Archos Installera Windows Media Player (WMP) Installera Windows Media Player (WMP) 10 eller Spellistor Skapa en ny spellista Att ladda en spellista Att ladda en spellista Spellistans menyalternativ 18 6 Inställningar Att ändra ljudinställningar Att ändra ljudinställningar Ändra tid- och datuminställningar Att ändra ljudinställningar Att ändra ljudinställningar Att ändra ljudinställningar 26 7 Att använda Navigatorn Inuti MUSIC-mappen Att navigera i katalogstrukturen Filer och mappfunktioner i utforskarläget Använda snabbvalsmenyn på en fi l Använda snabbvalsmenyn på en mapp Att använda snabbvalsmenyn i dubbelfönsternavigatorn Att använda det virtuella tangentbordet 30 8 Att visa bilder på din Archos Att använda Fotonavigatorn Fotonavigatorns snabbvalsmeny Flytta bilder till din Archos Att fl ytta bilder i hårddiskläge Att fl ytta bilder i Windowsenhetsläge 34 9 Att koppla Archos 204 till en stereoanläggning Att koppla Archos 204 till/från din dator USB-kopplingstyp ("Hårddisk" eller "Windowsenhet") Koppla in Archos Att koppla bort Archos 204 från din dator Att uppdatera den inbyggda programvaran på Archos Ladda ner fi len A204.AOS Kopiera till Archos 204 rot och uppdatera "Hårddisk" eller "Windowsenhet"? Aktivera uppdateringen Problemlösning Problem med USB-anslutning Filproblem, förvanskad data, formatering och partitionering Windows ME kör Scan-Disk (Felkontroll) - Endast i hårddiskläge Windows ME kör Scan-Disk (Felkontroll) - Endast i hårddiskläge Tekniska specifi kationer Teknisk support 47 4

3 5 1 Portar, Portar, knappar, och anslutningar A (A) Hörlursuttag (B) USB 2.0-port - För att koppla in i datorn för att överföra filer till Archos 204 och ladda dess batteri. (C) Strömuttag - koppla till en fristående AC-adapter/laddare B (D) Av-knapp (håll inne 3 sekunder) & Stop/Escape (Avbryt)* (E) Navigeringsknappen + Spela/Pausa/Enter (tryck) C (F) På-knapp (håll inne 3 sekunder) & Menyval D E F (1) ON PÅ/AV indikator lampa (2) HDD Indikator för hårddiskaktivitet (3) CHG Indikator för batteriladdning * Hårdvaruåterställning: om din Archos 204 hänger sig (på grund av statisk elektricitet till exempel) så kan du återställa din Archos 204 genom att hålla nere STOP/ESC-knappen i 15 sekunder Första Första gången du använder den 2.1 Ladda batteriet Archos 204 laddas genom USB-kopplingen. Koppla den inkluderade USB-sladden till en påslagen dator och stoppa i den andra änden i Archos när den är avslagen. Detta kommer att ladda det inbyggda batteriet Indikatorn CHG tänds också för att visa att batteriet laddas. Batteriet är fulladdat när CHG-indikatorn börjar blinka. CHG-indikatorn är på: Batteriet håller på att laddas. CHG indikatorn blinkar: Batteriet är fulladdat. Du kan köpa en Archos-laddare/adapter för att ladda batteriet från ett vägguttag. Den blå CHG-Indikatorn lyser upp för att indikera att en extern adapter har kopplats in. Batteriet laddas automatiskt när den är isatt. Efter den första full-laddningen kan du använda Archos 204 medan AC-adaptern är i. 6

4 7 2.2 Sätta på och stänga av Archos 204 Tryck ner och håll inne ON/Menu-knappen tills skärmen startar. Archos 204 stängs automatiskt av efter en viss tid kom inga knappar trycks in. För att spara på batteriet så stängs bakgrundsbelysningen av automatiskt. Du kan ändra dessa inställningar i Setup > Power (Grundinställningar > Batteri). Tryck och håll inne Stop/off-knappen Till Archos 204 stängs av. 2.3 Byta gränssnittets språk Engelska är valt som standardspråk Archos 204 användargränssnitt. Du kan välja ett annat språk inom att gå till Setup > Display (Inställningar > Visa). 2.4 Att ta hand om Archos 204 Archos 204 är en elektronisk produkt som skall hanteras med varsamhet. Utsätt den inte för onödiga stötar eller vibrationer. Utsätt den inte för värme. Håll den välventilerad (speciellt när den är kopplad till en dator). Håll Archos 204 borta från vatten och överdrivet fuktiga områden. Håll Archos 204 borta från starka elektromagnetiska fält. 2.5 Teckenuppsättningar på andra språk Möjligheten finns att visa dina filnamn och MP3 ID3-taggar med olika teckenuppsättningar (t.ex: koreanska, japanska, förenklad kinesiska etc.). Du hittar språkfilerna CodePage_name.4fz i fontmappen under /Data på Archos 204s hårddisk, eller på Archos sajt under rubriken Software (Program). Om du till exempel vill att japanska ska visas så kopierar du filen Cp932.4fz till mappen /system på Archos 204. Stänga av och starta om Archos 204. Filnamn, mappnamn, och ID3-taggar skrivna med Microsoft teckenkodning för det aktuella språket kommer nu att visas i den teckenuppsättningen. Endast en.4fz-fil kan användas åt gången, därför ska du bara lägga in en.4fz-fil i mappen /system. När en 4fz-språkfil fil används, ställs språket i användargränssnittet in till engelska Spela Spela musik När du har startat Archos 204 visas följande skärm. Från den här huvudmenyn kan du välja bland de viktigaste funktionerna. Musik : Bläddra igenom mappen Musik eller använd ARCLibrary Musikvalssystem. Foto : Bläddra genom och visa alla bilder på din Archos 204. Browser (Navigator) : Bläddra genom och hantera alla andra filer på din Archos 204. Resume (Återuppta): Fortsätt uppspelning från det ställe där du senast stoppade. Setup (Inställningar) -Det finns ett antal parametrar som du kan ställa in på Archos 204 så att spelaren passar precis dina behov. 3.1 Spela upp en musikfil Genom att klicka på Music-ikonen på huvudskärmen kommer du in i ett "enbart musik"-läge. Andra filtyper än WMA, WAV och MP3, som eventuellt finns i dessa mappar för kommer att filtreras så att de ej visas. Det finns två olika sätt att komma åt din musik, genom att välja Browse hard disk (Bläddra på hårddisk) Eller genom att söka på låtarnas tagg-information, Artist, Album, title (låttitel), etc.. Om du väljer att bläddra på hårddisken, så kommer att tas till direkt till Musik -mappen på din Archos 204. Här kan du se alla dina musikfiler och mappar på din Archos 204 hårddisk som om du bläddrade bland filer på en dator. Det andra sättet att bläddra bland din musik är via tagg- information som artist, album låtnamn, eller genre. Kategorin Unknown (Okänd) indikerar att filen inte har någon tagg-information. För att välja musikfiler använd navigeringsknapparna UPP och NER för att förflytta dig uppåt eller nedåt, och sedan ENTER för att gå in i en markerad undermapp eller tagg-kategori. Klicka på ENTER för att spela upp den markerade låten. Tryck VÄNSTER för att lämna mappen och gå tillbaks till föregående nivå. 8

5 9 3.2 Uppspelningsskärm och knappkontroll (1) Meny tillgänglig (2) Artist* eller huvudmapp (3) Album* eller nuvarande mapp (4) Låttitel* eller filnamn (5) Status: spelar (6) Uppspelningsläge: Mapp 2 3 (7) Uppspelningsordning: Repetera 4 (8) Volym (0-99) (9) Batterinivå (10) Realtidsklocka 13 (11) Förfluten uppspelningstid (12) Låtens återstående uppspelningstid (13) Albumomslag (om det finns) *Om filen innehåller denna tagg-information A Spela/pausa/återuppta låt B B Höja volymen C Klicka en gång: Spela nästa låt i mappen eller spellistan. D Håll inne: Snabbspola igenom låten. Sänk volymen E Klicka en gång: Spela föregående låt i mappen eller spellistan (under de första tio sekunderna av låten) annars gå till början av låten. E A C F Håll inne: Snabbspola igenom låten. Stoppa låten F D Uppspelningsstatus Stoppad Spelar ett spår Aktuellt spår är pausat Uppspelningsordning (ingen ikon) Spela en gång Shuffle (slumpvis) spårblandning Upprepad uppspelning Statusraden högst upp visar status och uppspelningsinställningar som du har valt. Se kapitlet Inställningar för en beskrivning av Playmode-inställningar. 10

6 Uppspelningsmenyns innehåll C När menyikonen blir synlig har du vissa valmöjligheter. Under uppspelning, tryck MENU-knappen för att få följande valmöjligheter. Inställningar (Setup): Öppnar Setup (Inställningar) -fönstret (samma som att välja Setup (Inställningar)-ikonen i huvudmenyn) vilket ger dig möjlighet att ställa in parametrar som bas och diskant. Info: Visa filinformation såsom filnamn, antal kilobytes på hårddisken som används, vilket datum för den skapats, filformat etc. ARCLibrary: Låter dig bläddra igenom ditt ARCLibrary samtidigt som du lyssnar på aktuell låt. Edit Playlist (Redigera Spellista): Öppnar spellisteredigeraren (se nedan angående användning av spellistor). Set Bookmark (Skapa bokmärke): Skapar ett bokmärke på nuvarande position i ljudfilen. Se Bookmark (Bokmärke) -sektionen nedan. 3.4 ARCLibrary detaljer ARCLibrary är ett system för att välja musik efter dess kännetecken. Det kan startas och stängas av under inställningarna, från Setup > Playmode (Inställningar > Uppspelningsläge). Som du ser på den här skärmbilden så kan du välja musik enligt urval på Artist, Album, Låttitel, Genre, eller År. MP3- och WMAmusikfiler har interna datataggar som innehåller information om låten. I MP3 filer, kallas dessa för ID3-taggar. Alla MP3-filer har inte denna information ifylld. Om du köper en låt från en musiknedladdningstjänst så innehåller den denna information. Om du har en MP3- eller WMA-fil utan denna tagg-information, så kan du lägga till eller ändra den genom att gå in på filens egenskaper i Windows Utforskare. ARCLibrary indexerar all musik och alla spellistor som den hittar i mapparna Music (Musik) och Playlists (Spellistor) genom att använda tagg-informationen i varje låt. Därför ska du aldrig ta bort mapparna Music (Musik) eller Playlists (Spellistor). Om en låt inte har några taggar läggs den i kategorin <unknown> (<okänd>) ARCLibrary Uppdatering Om du klistrar in oskyddade ljudfiler från din dator till Archos 204, så läggs de direkt på Archos 204 hårddisken utan att ARCLibrary känner till den nya låten. Det är därför ARCLibrary uppdateras när du kopplar ifrån din Archos 204 från datorn. Alternativt kan du ställa in så att ARCLibrary endast uppdaterar när du vill, genom att ställa in "On" ("På") istället för "automatic" ("automatisk"). Information om hur du gör detta hittar du i avdelningen Playmode (Uppspelningsläge) i kapitlet Inställningar. Därefter måste du gå till skärmen Setup > Playmode (Inställningar > Uppspelningsläge), markera [Update ARCLibrary] ([Uppdatera ARCLibrary]) och trycka ENTER. En meddelanderuta kommer att tala om att Innehållet i ARCLibrary uppdateras. 3.6 Skapa ett Bokmärke Om du lyssnar på låt, eller kanske en lång inspelning, och du vill skapa ett bokmärke för att kunna fortsätta lyssna från samma ställe en annan gång, kan du använda bokmärkesfunktionen. När du lyssnar på ljudinspelningen, tycker helt enkelt på MENU-knappen, och väljer sedan Set Bookmark (Skapa Bokmärke). Detta kommer att skapa ett bokmärke på den nuvarande positionen i ljudfilen. Du kan endast skapa ett bokmärke per fil. När du tittar på filen i navigatorn kommer du att se att den har ett litet märke på sin ikon som visar att filen har ett bokmärke. Du kan ha maximalt 16 filer med bokmärken. Om du skapar fler bokmärken, kommer existerande bokmärken att raderas, med början med det äldsta. Nästa gång du spelar upp ljudfilen, kommer att du att få tre valmöjligheter: Resume (Återuppta): Ignore (Ignorera): Börja spela vid bokmärkets position. Behåll bokmärke börja spela från början av filen. Clear (Ta bort): Ta bort bokmärke från denna fil och börja spela från början. 3.7 Funktionen Återuppta Ibland när du startar din Archos 204 kommer du att se att den markerade ikonen på huvudskärmen inte är Browser (Utforskaren) utan i stället Resume (Återuppta) -ikonen. Den här ikonen är markerad när Archos 204 kan återuppta den senast spelade ljudfilen. 12

7 Att låsa knapparna på Archos 204 Du kan förhindra att Archos 204 utför oönskade funktioner genom att låsa knapparna. För att låsa knapparna, håll nere MENU-knappen tills ikonen "lock" ("lås") visas i övre vänstra hörnet av skärmen. Knapparna är nu avaktiverade men du kan fortfarande använda navigeringsknapparna UPP och NER för att ändra volymen. För att låsa upp knapparna, håll återigen nere Menu-knappen tills ikonen "lock" ("lås") försvinner Att Att lägga in musik på din Archos 204 Archos 204 är konstruerad för att fungera sömlöst med Windows Media Player (WMP) version 9, 10 och 11. Windows Media Player-programmet används för att ladda ned digitalt mediainnehåll från Internet till din dator och organisera det. Du kommer också att använda det för att synkronisera (kopiera) innehållet från ditt Windows Media Player mediabibliotek till din Archos -spelare. Se jämförelsen nedan för en förklaring av de olika egenskaperna som erbjuds när man kör Windows Media Player 9 och 10/ Att synkronisera musik från Windows Media Player (WMP) till Archos 204 Sync-knappen i Windows Media Player (WMP) är en envägs "synk"-knapp. Med andra ord, den lägger till musik och foton på din Archos 204 så att du har samma digitala medier på din Archos 204 som du har i ditt Windows Media Player mediabibliotek. Självklart kan du välja att synka enbart vissa låtar eller bilder eller synka hela ditt bibliotek. På WMP10/11, kan du klicka på knappen Set up Sync i Sync-fliken och sedan markera kryssrutan kallad Synchronize Device Automatically (Synkronisera enheten automatiskt). Detta är fördelen med auto-synk som finns i WMP10/11. Om denna ruta är markerad, så kommer Windows Media Player automatiskt att startas, varje gång du kopplar in din Archos 204, och kontrollera om det finns några nya låtar eller bilder i mediabiblioteket, och om det finns så kommer den att kopiera dem till din Archos 204. Å andra sidan, med Windows Media Player 9, måste du tala om vad du vill synka, WMP9 kan inte synkronisera automatiskt när du kopplar in en Archos 204 till datorn. Notis för WMP10/11 användare: Filer som läggs till i din Archos 204 från en annan dator kan inte läggas till i Windows Media Playerbiblioteket när du kopplar din Archos 204 till datorn. Men, låtar som har lagts till, kommer dock att visas i enhetens ARCLibrary. 14

8 Jämförelse mellan Windows Media Player 9, 10 och 11 Windows Media Player 10/11 är endast tillgänglig för Windows XP (service Pack 1) och nyare operativsystem. Det är värt mödan att uppgradera till Windows XP (home eller professional) och Windows Media Player 10/11. Listan nedan visar fördelarna. Funktionalitet WMP9 WMP10 och 11 Autosynkronisera WMP-biblioteket till Archos 204 vid koppling till PC Kan synkronisera Prenumerationsmusik ("to go"-tjänster) till din Archos 204 Underhållsfri USB-frånkoppling. (ingen speciell borttagningsprocedur med gröna pilen) * Måste använda WMP9 manuell synkfunktion för att kopiera köpt musik till Archos 204 nej* nej nej ja ja ja 4.3 Att föra över din cd-samling till Archos 204 Processen att föra över musik från en cd till filer på din Archos 204 kallas "ripping". Egentligen är det en omkodningsprocess, där CDA (CD Audio) formatet konverteras till WMA eller MP3-formatet vilket Archos 204 kan läsa. Det finns många musikrippningsprogram på marknaden men enklast att använda är Windows Media Player. Det är faktiskt så enkelt som att när du stoppar en cd i din dator kommer Windows att fråga om du vill rippa den. Beroende på datorkraft tar det mellan 10 minuter och 60 minuter att rippa en 60 minuters cd. När det är klart kommer albumet att vara med i ditt musikbibliotek. Koppla din Archos 204 till datorn med en ingående USB-kabeln. Gå nu till Sync fliken och be Windows Media Player synkronisera albumet till din Archos 204. Albumet kommer då att överföras till din Archos 204. Notera: Vissa musik-cd har ett speciellt kopieringsskyddssystem som inte låter Windows Media Player ta musikfiler från dem Installera Windows Media Player (WMP) 9 Om du har Windows ME eller 2000, så ska du använda Windows Media Player 9. Enklaste sättet att installera detta program är att besöka Microsoft s sajt och ladda ned den senaste versionen. 4.5 Installera Windows Media Player (WMP) 10 eller 11 Du måste köra Windows XP (Service Pack 1 eller högre) för att kunna installera Windows Media Player 10/11. Enklaste sättet att installera detta program är att besöka Microsoft s sajt och ladda ned den senaste versionen. 16

9 17 5 Spellistor Spellistor En spellista är en lista med låtar som Archos 204 automatiskt spelar, en efter en. Archos 204 kan hantera en spellista åt gången. Du kan skapa nya spellistor eller ta bort låtar från en spellista eller spara en spellista som en fil (filtyp.m3u) för senare användning. Det finns ingen begränsning på hur många spellistor du kan spara på Archos 204 hårddisk. En spellista kan innehålla maximum sånger. 5.1 Skapa en ny spellista För att skapa spellista, tryck HÖGER knapp medan du är i musiknavigatorn. En andra panel öppnas nu till höger för att visa spellistans innehåll (I bilden visas den som tom). Du kan nu börja lägga till låtar i den aktuella spellistan. Notera: Om spår visas i den högra panelen betyder det att en spellista redan är öppen. För att skapa en ny spellista, stäng den aktuella listan först (se spellistans Menyalternativ) och klicka HÖGER igen. Söker efter låtar i den vänstra panelen som du vill lägga till i spellistan. När låten är markerad, klicka på ENTER-knappen och lägg till den i spellistan. Låten läggs till i spellistan och en liten markering läggs till bredvid not-ikonen för att indikera att den nu finns i spellistan. Du kan även lägga till alla musikfiler från en hel mapp i ett svep genom att markera önskad mapp och välja ADD (LÄGG TILL) eller INSERT (SÄTT IN) på menyn. Var försiktig så att du vet vilken panel du är inne på eftersom den vänstra panelen har andra valmöjligheter är den höga panelen. Fortsätt söka låtar och lägga till dem på det här sättet tills du är nöjd. Du kan växla fram och tillbaks när som helst mellan de två panelerna genom att klicka höger- eller vänster navigeringsknapp. Vi rekommenderar att du sparar dina spellistor på Archos 204-hårddisken (se spellistans menyalternativ nedan) för att använda dem igen senare. Efter att ha sparat en ny spellista, använd menyn på vänster panel för att uppdatera ARCLibrary så att den syns I din spellistemapp. Denna meny erbjuder också alternativet INSERT (SÄTT IN) : Spåret kommer att sättas in före spåret som är markerat i spellistan Att ladda en spellista Du kan ladda en tidigare sparad spellista eller lägga till dess innehåll till den nuvarande spellistan. Använd musiknavigatorn för att välja önskad spellista (spellistor markeras med en speciell list-ikon) och klicka sedan OK. Om det redan fanns filer i Archos 204 spellista, så kommer låtarna från den laddade spellistan att läggas till i slutet av den. Du kan kontrollera eller modifiera spellistor som vanligt i spellistepanelen. 5.3 Att ladda en spellista Efter att ha laddat en spellista, tryck på HÖGER navigeringsknapp för att gå till spellistans redigeringspanel. Använd sedan UPP- och NER-knapparna för att välja låt. Klicka på ENTER, så kommer din spellista att börja spelas från den låten enligt de aktuella PlayMode-inställningarna. 5.4 Spellistans menyalternativ När du befinner dig på spellistans skärm (höger sida) har du följande alternativ. Save (Spara): Sparar aktuell spellista på Archos 204 så att den kan laddas om senare. Den sparas i katalogen Playlists (Spellistor). Close (Stäng): Genom att stänga listan kan du skapa en ny spellista genom att klicka på HÖGER navigeringsknapp när du befinner dig i musikmappen eller någon av dess undermappar. Rename (Byt namn): Byter namn på aktuell spellista med hjälp av det virtuella tangentbordet. 18

10 19 Shuffle (Blanda): Blandar slumpmässigt om ordningen och låtarna i den laddade spellistan. Delete all (Töm): Tar bort ALLA spår från den laddade spellistan. Move (Flytta): Låter dig ändra ordningen på låtarna i spellistan genom att flytta dem upp och ner, med hjälp av navigeringsknapparna UPP/NER. Delete (Radera): Tar bort markerat spår från spellistan. (Flytta ett musikspår) Notera: För att radera en spellista, navigera till Browser > Playlists (Navigator > Spellistor). Markera spellistan, menyknappen, markera Delete (Radera) och tryck ENTER. Viktigt: När du har sparat en spellista är det viktigt att du inte flyttar själva filerna eftersom spellistan söker igenom den ursprungliga filplatsen. Om du måste flytta dina filer till en annan mapp, måste du återupprätta din spellista Inställningar Inställningar Det finns ett antal parametrar som du kan ställa in på Archos 204 så att spelaren passar precis dina behov. Klicka på Setup (Inställningar). I dessa menyer hittar du de olika parametrarna. För att förändra en parameter klicka VÄNSTER eller HÖGER navigeringsknapp. Notera: När du nått det sista alternativet kan du normalt sett inte fortsätta klicka för att komma till början av listan. 6.1 Att ändra ljudinställningar Om du vill anpassa ljudkvalitén, gå till [ Setup > Sound (Inställningar > ljud) ]. 20

11 21 Parameter Volyme Balans Ljudeffekt [Set Equalizer] ([Ställ in Equalizer]) [Reset] ([Återställ]) Beskrivning Omfång: 0 to 99 Kontrollerar aktuell volym. Omfång: -10 to +10 (vänster till höger) Anpassad, Rock, Techno, Jazz, Klassisk eller Live Ändra denna parameter för att välja en equalizer-inställning som passar musiken du lyssnar på. Välj Custom (Anpassad) för att välja egna equalizer-inställningar. För att anpassa equalizern. Se nedan. Återställer alla ljudparametrar till standard eller platta värden. Anpassa equalizern För att ställa in equalizern, markera raden [ Set equalizer (Ställ in equalizer) ] och klicka sedan ENTER. Nu kan du justera Archos 204s fembandsequalizer. Använd HÖGER/VÄNSTER-knapparna för att välja ett specifikt frekvensområde (Bas, Mellan-Bas, Medium, Mellan-Diskant, Diskant) och sedan UPP/NER-knapparna för att öka eller minska genklangen i det givna frekvensområdet. Förändringen av dessa inställningar ändrar ljudet i realtid. Därför det är bäst att ändra dessa värden medan man lyssnar på en låt Ändra värden 4. Lämna skärmen Att ändra ljudinställningar Om du vill att Archos 204 ska spela igenom en hel mapp med låtar, spela låtar slumpvis (shuffle), eller använda någon av de andra uppspelningsmöjligheterna så kan du ställa in dessa parametrar i Playmode settings (Uppspelningsinställningar). Gå till Setup > Playmode (Inställningar > Uppspelningsinställningar). Parameter Beskrivning Aktuell mapp Spela alla låtar i aktuell katalog All (Alla) Spela alla låtar i Archos 204 Single (Singel) Spela ett enda spår och stanna sedan Queue (Kö) Man kan sätta ett spår på kö, så att det blir nästa spår som spelas Scan (Skanna) Archos 204 spelar de första 15 sekunderna på varje spår Repeat and shuffle (Upprepa och blanda) Denna parameter låter dig välja I vilken ordning låtar ska spelas (ingen ikon) Normal: musiksekvensen spelas en gång Repetera: musiksekvensen spelas oavbrutet Shuffle (Blanda): musiksekvensen spelas slumpmässigt 22

12 23 ARCLibrary Off, On. (Av, på.) Automatic (Automatisk) (standard) ARCLibrary gör att du kan sortera din musik efter Artist, Album, Titel, Genre och År. Välj Off (av) för att avaktivera, eller On (på) för att aktivera funktionen. När Automatic (Automatisk) är valt uppdateras biblioteket själv när den är frånkopplad från datorn. ARCLibrary Update (Uppdatering) Skannar igenom all musik och spellistor i mapparna Music (Musik) och Playlists (Spellistor) och indexerar dessa till ARCLibrary. Du behöver bara göra detta när du har kopierat ny musik till din Archos 204. Queue Mode (Kö-läge): Medan den aktuella låten spelas, klicka helt enkelt på i knappen och välj Browser (Navigatorn) eller ARCLibrary (beroende på aktuell mapp), leta upp nästa låt du vill spela, klicka sedan ENTER. Denna låt är nu satt på kö. Det nedre pilen i kö-ikonen blir svart. Du kan endast ställa en låt på kö åt gången. Se avdelningen Spellistor för att förbereda flera låtar för uppspelning. När aktuellt spår har slutat spela så kommer din köade låt att spelas. Om du vid detta tillfälle inte har ett annat spår på kö, kommer Archos 204 att spela nästa låt i den ursprungliga katalogen. Scan Mode (Skanningsläge): Varje spår i katalogen spelas i 15 sekunder. Detta gör att du kan få en snabb överblick av varje låt. Om du vill spela hela låten, klicka på Play-knappen inom de första 15 sekunderna. Archos 204 kommer då att återgå till vanligt uppspelningsläge och spela resten av låtarna i katalogen utan att skanna. 6.3 Ändra tid- och datuminställningar För att ställa in tid och datum eller för att ändra tidsformat, gå till Setup > Clock (Inställningar > Klocka) Time format (Tidsformat) kan ställas in som 12-timmarsklocka (0:00 till 12:59) eller 24-timmarsklocka (0:00 till 23:59). Tiden anges i Hours (timmar), Minutes (Minuter) och Seconds (Sekunder), fast sekunder visas inte. Datum anges i Day (Dag), Month (Månad) och Year (År). När du har ändrat inställningar, glöm inte att spara dem. För att göra detta, markera raden [Set] ([Spara]) och klicka sedan ENTER. Vänta et ögonblick medan Archos 204 sparar de nya värdena innan du klickar på knappen STOP/ESCAPE. 6.4 Att ändra ljudinställningar För att ändra språk, displayens ljusstyrka, eller Archos 204s utseende, gå till Setup > Display (Inställningar > Visning). Parameter Beskrivning Language (Språk) Använd detta val för att välja operativsystemets språk. Brightness (Ljusstyrka) Justerar skärmens ljushet. Var uppmärksam på att en hög ljusstyrka kan göra att batteriet laddas ur fortare. Wallpaper (Bakgrundsbild) Välj en bakgrundsbild som ska synas på din Archos 204. Appearance (Utseende) Välj vilken färg ikonerna ska ha på din Archos

13 Att ändra ljudinställningar För att få ut den längsta batteritiden på din Archos 204 innan du behöver ladda om den, kan du justera batteriinställningarna. Gå till Setup > Power (Inställningar > Batteri) Parameter Power Off (Avstängning) Backlight (Bakgrundsbelysning) Hard drive (Hårddisk) Beskrivning Omfång : 1 till 9 minuter eller aldrig. Antal minuters inaktivitet innan Archos 204 automatiskt stängs av. Archos 204 stängs inte av under tiden musik spelas upp. Never(Aldrig) (då eldrift är inkopplad) indikerar att Archos 204 inte automatiskt kommer att stängas av. (Avstängningstid för bakgrundsbelysning): Off (av), 10 till 90 sekunder, Never (Aldrig). Hur lång tids inaktivitet (inga knappar tycks in) innan Archos 204 stänger av bakgrundsbelysningen. Never (Aldrig) indikerar att bakgrundsbelysningen alltid är på. Att ha bakgrundsbelysning på förkortar batteritiden sekunder. Antal sekunder från den senaste filåtkomsten innan Archos 204 ber den interna hårddisken att sluta snurra. Ju längre denna tid där, desto oftare kommer hårddisken att snurra och desto snabbare blir åtkomsttiden till filer. Å andra sidan ju längre tid, desto fortare kommer batteritiden att gå åt. Varning: Denna inställning ska bara ändras av erfarna användare. Grundinställningen är 10 sekunder Att ändra ljudinställningar För att ändra systemparametrar eller för att få information om systemet, gå till Setup > System (Inställningar > System). Parameter Show all files (Visa alla filer) USB Port OS Version Prod key (Produktnyckel) Hard Disk (Hårddisk) [Update Firmware] ([Uppdatera programvara]) 26 Beskrivning Om "Off" ("Av"), filtreras filer så att bara musikfiler visas. Inställningen "On" ("På") låter dig visa andra filtyper samt musikfiler. Windows Device (Windowsenhet), Hard disk (Hårddisk). Om Windows Device är valt, kommer Archos 204 att använda MTP (Media Transport Protocol) när den är kopplad till ett Windows XP (SP1 eller högre) operativsystem med Windows Media Player 10/11 installerat. Den kommer att visas som "enheten" Archos 204 i Windows Utforskaren. VARNING: Detta fungerar inte på tidigare Windows operativsystem eller Macintosh datorer. Om Hard Drive (Hårddisk) är valt kommer Archos 204 Att fungera som en extern hårddisk (masslagringsenhet) när den är kopplad till datorn. Använd detta läge för alla icke-windows XP Operativsystem. Visar aktuell version av operativsystemet (OS). Visar den produktnyckel som tillhör din Archos 204. Varje Archos 204 har ett unik produktnyckelsnummer. Visar hur mycket fritt och använt utrymme som finns på Archos 204s hårddisk. Antalet megabyte visas binärt (1kb=1024 bytes). Därför motsvarar varje visad MB ungefär 1.05 megabytes (decimalt). Formatering tar också upp utrymme. Används för att uppdatera Archos 204 till den senaste versionen av operativsystemet. Se kapitlet Uppdatera Archos 204 programvara.

14 27 7 Att Att använda Navigatorn Navigatorn används för att navigera i filsystemet på Archos 204. Filsystemet är av samma typ som det som finns i Windows -baserade datorer. Därför är det så enkelt att flytta filer från din dator till Archos 204 med "drag och släpp". Filsystemet är ett hierarkiskt system som inkluderar mappar och undermappar. Eftersom du kommer att lägga in hundratals filer på din Archos 204, så REKOMMENDERAR VI STARKT att du håller filstrukturen i snygg och prydlig ordning. Vi föreslår att du behåller de fördefinierade mapparna: Data (för att ta med dig diverse datafiler), Music (alla dina musikfiler), och Playlists (för att spara alla dina spellistor). 7.1 Inuti MUSIC-mappen Toppnivån på din Archos 204 innehåller mappen Music (Musik). De flesta som skapar prydliga filstrukturer i sina Archosspelare skapar följande hierarki i musikmappen. Nivå 1 Artist (Dire Straits, Madonna, Stravinsky, etc.) Nivå 2 Album (Brothers in Arms, American life, etc.) Nivå 3 Song (Låt) (Money for Nothing, etc.) Mapparna Music (Musik) och Pictures (Bilder) är speciella mappar på grund av att Music (Musik) och Photo (Bilder) -ikonerna på huvudskärmen leder direkt till dessa mappar. Ta inte bort eller byt namn på dem Att navigera i katalogstrukturen Precis nedanför den översta statusraden kan du se vilken katalog du för närvarande visar. För att navigera genom katalogstrukturen måste du använda navigeringsknapparna UPP/ NER för att förflytta dig bland filerna i en katalog. Tryck ENTER för att öppna en markerad mapp. För att gå upp en nivå i katalogstrukturen kan du antingen klicka på Snabbvalsmeny-knappen (välj Parent) eller klicka på den VÄNSTRA kontrollen. Snabbvalsmeny-knappen låter dig skapa nya mappar, radera mappar, byta namn på mappar eller filer, eller visa information om en fil. Knappfunktioner Knapp Upp Ner Höger Vänster ENTER Off/Escape Menu Funktion Markerar föregående fil eller mapp i nuvarande katalog Markerar nästa fil eller mapp i nuvarande katalog Öppna dubbelfönsternavigatorn eller flytta fokus till höger panel. Går till huvudkatalogen (Parent) om du är i enpanelsläge. Flytta fokus till vänster panel om du är i dubbelfönsternavigatorn. Markerad mapp: öppnar denna mapp. Markerad fil: Spelar filen om det är en musikfil, visar bilden om det är en JPG-fil. Går ur utforskarläge. Visar Snabbvalsmenyn. 28

15 Filer och mappfunktioner i utforskarläget Medan du bläddrar i katalogstrukturen har du möjligheten att manipulera filer och mappar. När du befinner dig i utforskarläge, kan du bläddra igenom hårddisken på Archos 204 precis som du gör på en dator. När du är i utforskarläge kan du skapa mappar, radera filer eller mappar, byta namn på filer eller mappar, och kopiera eller flytta filer från en plats till en annan Använda snabbvalsmenyn på en fil Använda snabbvalsmenyn på en mapp Info: Visa filinformation såsom låtens längd, antal kilobytes på hårddisken som används, vilket datum för den skapats, etc. Rename (Byt namn): Detta val låter dig byta namn på den markerade filen. Du kan inte ändra filändelsen på filtyper som är spelbara på Archos 204. Det virtuella tangentbordet (se nästa sektion) hjälper dig att skriva in det nya filnamnet. Delete (Radera): Radera filen permanent från Archos 204. (Innan den raderas begär Archos 204 bekräftelse: "Delete: file? - Yes/No ) ("Radera filen? - Ja/Nej"). Tryck ENTER för att bekräfta eller STOP/ESCAPE för att avbryta. Create Folder (Skapa mapp): Skapa en ny mapp i aktuell nivå i katalogen. Det virtuella tangentbordet kommer att öppnas så att du kan ange nytt mappnamn. Det finns en gräns på filer per mapp. Info: Visa filinformation såsom antal kilobytes på hårddisken som används, vilket datum för den skapats, antal filer och mappar som mappen innehåller etc. Rename (Byt namn): Detta val låter dig byta namn på den markerade mappen. Det virtuella tangentbordet kommer att öppnas så att du kan ange nytt mappnamn. Delete (Radera): Radera filen permanent från Archos 204. (Innan den raderas begär Archos 204 bekräftelse: Delete folder X? ("Radera mappen X? - Ja/Nej") Tryck ENTER för att bekräfta eller STOP/ESCAPE för att avbryta. Create Folder (Skapa mapp): Skapa en ny mapp i aktuell nivå i katalogen. Det virtuella tangentbordet kommer att öppnas så att du kan ange nytt mappnamn. Det finns en gräns på filer per mapp Att använda snabbvalsmenyn i dubbelfönsternavigatorn Genom att använda det unika Archos dubbelfönstret, kan du kopiera eller flytta filer från en plats i katalogen till en annan (Varning: det finns en gräns på filer per mapp.) När du är i navigatorläge, klicka helt enkelt på HÖGER-knappen så kommer en andra navigatorpanel att öppnas. Du kan växla mellan de två på panelerna med VÄNSTER-/HÖGERknapparna. När en mapps namn är markerat betyder det att det är den aktiva mappen. Filen som är markerad i denna mapp kommer att kopieras, med andra ord, det är källan för kopiering. Den andra panelen är målmapp. När du har valt ut en målmapp, förflytta dig i navigatorn till panelen där källan ligger, markera filen för att kopiera, klicka sedan på MENU-knappen. Nu kan du välja Copy (Kopiera) för att kopiera den markerade filen, Copy All (Kopiera alla) för att kopiera alla filer i den mappen till målmappen, eller Move (Flytta) för att flytta den till målmappen. Andra valmöjligheter som Info, Delete, Rename och Create Folder (Info, Radera, Byt namn, och Skapa mapp) beskrivs ovan. Källa Mål 7.4 Att använda det virtuella tangentbordet Om du vill skapa mappar och byta namn på filer eller mappar rekommenderas du att göra det från datorn när den är kopplad till Archos 204. Datorns tangentbord är lättare att använda. Men när du vill skriva in text direkt i Archos 204, och inte har datorn till hands, kan du använda det virtuella tangentbordet. Denna skärm kommer fram när du ska byta namn på en fil eller mapp eller skapa en ny mapp. Man använder VÄNSTER, HÖGER, UPP och NER -knapparna för att förflytta sig på tangentbordet. Klicka på ENTER för att skriva tecknet som är markerat. När din text är skriven, välj Enter längst ner till höger. 30

16 Snabbvalsmeny 2 Inskriven text 3 Markör 4 Versaler/Gemener* 5 Radera tecken* 6 Radera hela raden * 7 Enter * * Dessa funktioner finns även på snabbvalsmenyn Tips: använd STOP/ESCAPE -Knappen för att avbryta alla ändringar du gjort och lämna det virtuella tangentbordet Att Att visa bilder på din Archos 204 Med din Archos 204, kan du visa bilder i JPEG-format* på den inbyggda LCD-skärmen. Bilderna storleksändras automatiskt av Archos 204 för att passa skärmen. Genom att klicka på ikonen Photo (Foto) på huvudmenyns skärm, kommer du in i Fotonavigatorn. Andra filtyper än JPG som ligger i mappen Pictures och dess undermappar, kanske ej kan visas. * var god notera att det progressive JPEG-formatet ej stöds. 8.1 Att använda Fotonavigatorn För att välja en bild för visning, använd navigeringsknapparna UPP och NER för att förflytta dig uppåt eller nedåt och sedan ENTER för att visa den markerade bilden eller öppna den markerade mappen. När bilden visas på skärmen kan du använda navigeringsknapparna VÄNSTER (eller NER) för att visa föregående bild och HÖGER (eller NER) för att visa nästa bild. När du når den första eller sista bilden i nuvarande mapp, så kommer du tillbaks till fotonavigatorn. 32

17 Fotonavigatorns snabbvalsmeny Precis som i navigatorläge, kan du byta namn på filer och mappar och radera dem om så behövs, och du kan skapa mappar för att sortera dina bildfiler. Tycks helt enkelt på MENU-knappen för att visa snabbvalsmenyn. Se instruktionerna i kapitel 7 om att använda navigatorn. Info: I fotonavigatorn finns även möjligheten att visa bildinformation, såsom storlek på bilden, datum och tid då bilden togs, samt dess upplösning. Om ett foto innehåller EXIF information, kommer även den att visas. Då kommer du att kunna se information som märke och modell på kameran som använts, exponeringstid och bländare, om blixt användes eller ej, etc. Standard infoskärm Infoskärm med EXIF data Spara som bakgrundsbild Möjligheten finns även att spara en av dina egna bilder som bakgrundsbild på din Archos 204. Välj helt enkelt Save as wallpaper (Spara som bakgrundsbild) I snabbvalsmenyn medan du tittar på bilder eller när en bildfil är markerad Flytta bilder till din Archos 204 Man kan flytta bilder på tre olika sätt till Archos 204 från datorn. Vilken metod som passar bäst beror på inställningen för USB-porten på Archos 204 (se sektion 6.6 i denna manual): Hårddisk eller Windowsenhet Att flytta bilder i hårddiskläge Om din Archos 204 körs i hårddiskläge kan du helt enkelt kopiera bilder till den: koppla din Archos 204 till din dator (Se kapitel 10 i denna manual). leta på datorn upp bilderna som du vill flytta över, markera dem och kopiera (högerklicka > kopiera). öppna "Den här datorn" och dubbelklicka på Archos 204 hårddisk. öppna mappen Pictures (Bilder) på din Archos 204 hårddisk och klistra in bilderna där (högerklicka > klistra in). Tänk på att dina bilder måste läggas i mappen Pictures (Bilder) om du ska kunna titta på dem direkt i din Archos Att flytta bilder i Windowsenhetsläge Om din Archos 204 körs i Windowsenhetsläge, välj en av följande metoder. Kopiera bilder till mappen Media/Pictures koppla din Archos 204 till din dator (se kapitel 10 i denna manual). Om ett "MTP Media Player"-fönster visas och frågar vad du vill göra så välj "take no action" ("gör ingenting") och klicka på OK. leta på datorn upp bilderna som du vill flytta över, markera dem och kopiera (högerklicka > kopiera). öppna "Den här datorn" och dubbelklicka på Archos 204 enhet. öppna mappenmedia och sedan mappenpictures (Bilder) på din Archos 204 enhet och klistra in bilderna där (högerklicka > klistra in) Tänk på att dina bilder måste läggas i mappenpictures (Bilder) om du ska kunna titta på dem direkt i din Archos 204. Synka med Windows Media Player 10 eller 11 Om du använder Windows Media Players Bibliotek för att hantera dina foton, kan du synkronisera din Archos 204 enhet till din dators bibliotek. (Se sektion 4.1 I denna manual för att lära dig hur man använder Windows Media Player för att synkronisera bilder och musik automatiskt). 34

18 35 9 Att Att koppla Archos 204 till en stereoanläggning Genom att koppla din Archos 204 till en stereoanläggning så kan du lyssna på din Archos 204s musik utan hörlurar. Till detta behövs en standard ljudkabel (mini hörlursplugg till RCA) vilket inte ingår i Archos 204. Ritningen nedan illustrerar kopplingen. Sätt ljudkabeln i hörlursuttaget och in i jacket "aux / auxiliary" på din stereo. Tänk på att detta bara är en schematisk framställning av en stereo. Om du är tveksam, titta i manualen till din stereo för att hitta ingången för "aux / auxiliary" Att koppla Archos 204 till/från din dator 10.1 USB-kopplingstyp ("Hårddisk" eller "Windowsenhet") Din enhet är konfigurerad som en Windows enhet och kommer omedelbart att kännas igen av din dator om du kör Windows XP (med Service Pack 1 eller högre) och Windows Media Player 10/11. Om du har en annan version av Windows, är osäker på vilken version av Windows XP du har, eller om du använder Macintosh, så måste du ändra inställningen för USB (Universal Serial Bus) -porten på Archos 204. Detta gör du genom att gå till System och USB Port och ändra till "Hard Disk" (hårddisk) Koppla in Archos 204 Kopplingsordning: Se instruktionerna nedan för just din dators operativsystem. 1) Starta Archos ) Medan din datorn är igång, sätt i USB-sladden i din dator. 3) Sätt i den andra änden av USB-sladden i Archos 204 USB-port (om din dator frågar om den ska i installera en ny drivrutin för den nya hårdvaran, måste du plugga ur den och ändra USB-porten till Hard Drive (hårddisk.) Windows XP Var god kontrollera* att du har Windows XP och att det är uppdaterad till minst Service Pack 1. Du måste även ha Windows Media Player 10 eller 11 (WMP10/11) installerat på din dator. På detta sätt kan du dra fördel av att koppla in den som en "Windowsenhet". Koppla den till din PC enligt ovan så att du kan se din Archos 204 i Windows Utforskaren och i WMP10/11. Utan Windows XP Service Pack 1 (en gratis uppdatering) eller Windows Media 10/11, kan du inte använda den som en av Windows igenkänd enhet, och du måste då följa instruktionerna för Windows ME & 2000 nedan. * Högerklicka på "Den här datorn" välj "Properties" ("Egenskaper") och titta sedan på fliken "General" ("Allmänt"). Det ska stå "Service Pack 1" eller högre. Windows ME och 2000 Obs: Innan du kopplar Archos 204 till din dator med USB-sladden, gå till Setup>System>USB Port (Inställningar > System > USB-port) och ändra till "Hard Disk" ("hårddisk"). 36

19 37 När den är kopplad till din dator kommer Archos 204 att kännas igen som en extern hårddisk och visas automatiskt inom några få sekunder efter inkopplingen. Du kommer att se en enhetsbeteckning, såsom t.ex. E: i Den här datorn. Du kan nu se hårddisken som kallas Archos 204 som vilken annan extern hårddisk som helst. Du kommer enkelt åt den via Windows utforskaren, och kan dra och släppa filer från Archos 204s hårddisk. Om Archos 204 inte automatiskt känns igen och visas som en extern hårddisk, hänvisar vi till problemlösningsdelen i denna manual. Macintosh OS X Om du har OS X, måste du uppdatera till version eller nyare. Du måste även ändra Archos 204s USB-portinställning till "Hard Disk" ("Hårddisk"). Från huvudmenyn, gå till Setup > System > USB Port (Inställningar > System > USB-port) och ändra till "Hard Disk" ("Hårddisk"). Plugga helt enkelt in din Archos 204 i din Macintosh enligt beskrivningen ovan, och inom några sekunder kommer Archos 204 att kännas igen som en masslagringsenhet (Hårddisk) och vara tillgänglig på skrivbordet. Du kan nu se hårddisken som kallas Archos 204 som vilken annan extern hårddisk som helst Att koppla bort Archos 204 från din dator Windows Enhetsläge Om Archos 204 Är kopplad till din dator som en Windowsenhet, försäkra dig om att ingen information håller på att överföras mellan din Archos 204 och din dator (HDD-lampan på din Archos 204 blinkar inte). Nu kan du säkert ta bort USB-sladden från din Archos 204 och/eller dator. Hårddiskläge Om Archos 204 är kopplad till din dator som hårddisk, ÄR DET VIKTIGT ATT DU ALDRIG BARA DRAR UT USB-SLADDEN! VARNING: Först måste du på rätt sätt ta bort (koppla ur/avmontera) Archos 204 från datorn innan du kopplar bort usb-kabeln för att undvika förlorad data, eller att datorn, eller Archos 204 hänger sig Hårddiskläge & Windows För att på ett säkert sätt koppla bort Archos 204 hårddisk, klicka på ikonen "säker borttagning av maskinvara" I verktygsfältet (en grön pil, som nedan) och följ instruktionerna. Vänta tills du får ett meddelande som säger att du säkert kan ta bort enheten innan du kopplar bort USB-kabeln. Obs: Operativsystemet kommer inte att tillåta säker borttagning av Archos 204 om en fil från den används i ett program som körs. Du måste stänga alla öppna Archos 204-filer i program som körs. Ibland, även när filerna är stängda i programmet måste du stänga av programmet. Använd sedan den gröna pilen för bortkoppling, i verktygsfältet, för att på ett säkert sätt koppla ifrån Archos Ikonen för säker borttagning ligger nära klockan i verktygsfältet. Windows XP Windows 2000 & Windows ME 2. Klicka på ikonen för att ta bort (koppla ur) Archos 204 från din dator och välj sedan meddelandet "säker borttagning". 3. Du kommer att få ett meddelande som säger att det är säkert att ta bort Archos 204. Nu kan du koppla ur USB-kabeln från Archos

20 39 Hårddiskläge & Windows Stäng först alla program som använder filer på din Archos 204. Drag Archos 204 hårddiskikon mot papperskorgen, så kommer papperskorgen att förvandlats till en stor pil, som visas i här på bilden. Släpp hårddiskikonen på pilen. Nu kommer hårddiskikonen att försvinna från skrivbordet. Nu kan du säkert ta bort USB-sladden från din Archos 204 och/eller dator Att uppdatera den inbyggda programvaran på Archos Archos uppdaterar regelmässigt programvaran eller operativsystemet (OS) och gör det tillgängligt som gratis nedladdning från ARCHOS sajt (www.archos.com) Uppdateringar i operativsystemet inkluderar nya funktioner, funktionsförbättringar, och buggfixar. Försäkra dig om att du kör den senaste versionen av operativsystemet. För att se vilken version av programmet som används, gå till Setup > System (Inställningar > System) och titta på raden OS Version. På sajten (www.archos.com) kan du se vilken som är den senaste versionen av operativsystemet, under kategorin Software (Program) Ladda ner filen A204.AOS När du klickar på länken för att ladda ned den nya operativsystemsfilen (filnamnet är A204.AOS), varnar din webbläsare dig eventuellt om att innehållet i nedladdningen kan skada din dator Detta beror på att Windows -systemet Inte vet vad en.aos-fil är. Vi garanterar att Archos har ansträngt sig till det yttersta för att filen inte ska innehålla virus. Välj Spara för att ladda ner den här filen till en lättåtkomlig plats, som t.ex. Mina dokument, för att senare kunna kopiera denna fil till din Archos 204. Om din Archos 204 är kopplad till din PC, kan du t.o.m. spara dem direkt på Archos 204. Till den nedladdade programfilen följer en text som innehåller detaljer med vilka förändringar som skett från den förra versionen av operativsystemet Kopiera till Archos 204 rot och uppdatera Koppla in Archos 204 till din dator (se vidare i kapitlet om att koppla till datorn för mer hjälp), och kopiera sedan filen A204.AOS till rotbiblioteket i Archos 204. Rotbiblioteket är den allra översta nivån i katalogstrukturen. Drag bara.aos-filen till Archos 204s hårddisk i din filhanterare så kommer den placeras i den översta katalogen (utanför mappar). Om det redan finns en äldre version av filen A204.AOS på din Archos 204, kommer Windows att fråga om du vill skriva över de nuvarande filen. Klicka på Ja. När denna fil är kopierad, koppla på ett säkert sätt bort Archos 204 från datorn. Läs mera om bortkopplingsproceduren i kapitlet om in- och urkoppling om du är osäker på hur man gör detta.

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Användarmanual TViX HD M-6500A ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Förvaringsföreskrifter Plocka inte isär enheten, det kan reslutera i skador och eldfara. Magnetiska material kan radera

Läs mer

WD TV Live HD Media Player

WD TV Live HD Media Player WD TV Live HD Media Player Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.....................1 Viktiga säkerhetsinstruktioner................................. 1 WD Service och support....................................

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning...................................... 14 1.2 Välkommen till Krusader!................................. 14 2 Funktioner 17 3 Användargränssnitt 21 3.1 Användargränssnitt

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer