Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 1

2 2 ÅRSREDOVISNING 2009 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

3 Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Det är bra att bo i Kalmar län 6 Ett tryggare boende 8 Samverkan som stärker länet 9 Förvaltningsberättelse 10 Verksamhet 10 Total affärsvolym 10 Organisation och struktur 10 Väsentliga händelser under året 10 Väsentliga händelser efter verksamhetsåret 10 Resultat och ekonomisk ställning 10 Kapitalförvaltning 11 Förväntad utveckling 11 Solvens II 11 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför 12 Information om icke-finansiella resultatindikationer 12 Dotterbolag 13 Koncernen 13 Byte av redovisningsprincip 13 Förslag till vinstdisposition 13 Femårsöversikt koncernen 14 Resultaträkning 15 Resultatanalys moderbolaget 16 Balansräkning moderbolaget 18 Rapport över finansiell ställning koncernen 20 Rapport över förändringar i eget kapital 22 Kassaflödesanalys 23 Noter till de finansiella rapporterna 24 Noter till teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse 35 Noter till icke teknisk redovisning 36 Noter till balansräkningen 38 Påteckningssida 46 Lämnad revisionsberättelse 46 Ordlista 47 Fullmäktigeledamöter 49 Styrelse och revisorer 50 Ledande befattningshavare 51 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma för Länsförsäkringar Kalmar län hålls onsdagen den 4 maj kl i LF-huset i Kalmar. ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 3

4 Vi växer på hemmaplan BRA ÅR TROTS STRÄNG VINTER År 2010 var ett i många avseenden framgångsrikt år med bra marknadsutveckling för flera produkter inom såväl sakförsäkring, liv- och pensionsförsäkring som bank. Finansresultatet nådde också, främst genom en bra avkastning för vår aktieportfölj, en god nivå. Under året fick vi uppleva två ovanligt kalla och snörika vinterperioder, en i början och en i slutet av året. Dessutom regnade det ovanligt mycket och ihållande under november månad. Det dåliga vädret bidrog starkt till en relativt hög skadekostnad i förhållande till närmast föregående år. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår dock, främst genom bra finansavkastning, till mycket goda 160 Mkr i koncernen. VI LÄMNAR OFÖRÄNDRAD ÅTERBÄRING Vi är ett självständigt bolag med lokal beslutskraft. Vi ägs av våra kunder i länet och våra vinster kommer kunderna tillgodo bland annat som återbäring. Årets resultat motiverar att återbäring lämnas för år 2010 med 10 % (10) för flertalet sakförsäkringar eller med sammanlagt 60,3 Mkr inklusive rabatter. Därmed har vi sedan 1993, som var det första egentliga återbäringsåret, lämnat återbäring i olika former med cirka 650 Mkr. NÅGRA NYCKELTAL Konsolideringsgraden stärktes under året från 250,2 % till 276,0 %. Totalkostnadsprocenten steg från 89,6 % till 93,5 % främst på grund av ökade skadekostnader. Genomsnittet för de senaste fem åren uppgår till mycket goda 87,7 %. VI FORTSÄTTER ATT VÄXA Det känns glädjande att det är en positiv utveckling på många håll i länet vår hemmaplan och det skapar givetvis bra förutsättningar för oss också. Vi kan konstatera att vi under året fick många nya kunder. Starkt bidragande till detta är vår satsning på helhetserbjudandet inom sak, liv och bank Förmånskund. Boendet är grunden i Förmånskund och rabatten för sakförsäkringar kan bli upp till 21 %. Samtidigt kan man få flera värdefulla förmåner på banktjänster. Till detta kommer ett ovanligt komplett produktinnehåll och låga normalpriser. Våra marknadsandelar för sakförsäkring har successivt under åren haft en stark tillväxt och uppgår för närvarande till mellan 45 och 85 %. Årets största uppgång noteras för personbilsförsäkringar där marknadsandelen i länet ökade från 44 % till 47 %. Under 2010 visade också vår bankverksamhet en mycket god volymtillväxt med försumbara kreditförluster. Vår satsning på bank för småföretagare fick en bra start med ett positivt mottagande från kunderna. För liv och pensionsförsäkring kunde vi summera ett bra år i paritet med Kundernas behov styr vår verksamhet. Vi vet att det finns ett stort värde i att ha en lokal skadereglering. När det händer en skada kan kunden få snabb hjälp genom våra cirka fyrtio skademedarbetare som finns på plats i länet. Vid upprepade kundundersökningar får vår skadeavdelning toppbetyg av våra kunder. Även Länsförsäkringsgruppens gemensamma undersökningar, som till exempel SKI (Svenskt Kvalitets Index), visar att gruppen ännu en gång har Sveriges mest nöjda kunder inom en rad olika områden. SKADEFÖREBYGG, MILJÖ OCH HÄLSA Under året har vi som vanligt arbetat mycket med skadeförebyggande verksamhet. Vi är övertygade om att detta är värdefullt 4 ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

5 VD KOMMENTAR för våra kunder på många olika sätt. Färre skador bidrar till lägre premier och minskade besvär och obehag för försäkringstagarna. Därutöver kommer stora miljövinster genom att uteblivna skador minskar utsläppet av koldioxid. Varje vattenskada beräknas förorsaka utsläpp på 300 kg koldioxid och motsvarande siffra för en villabrand är 25 ton. Vårt samarbete med Kalmar läns museum och Länsstyrelsen har fortsatt under året med bland annat en vandringsutställning om byggnadsvård och skadeförebygg HUSSMART. Utställningen visades i sex av länets tolv kommuner och fortsätter även under Eftersom vi strävar efter att alltid ta miljöhänsyn i vår verksamhet var det naturligt att bygga vårt nya huvudkontor i Kalmar på ett miljöanpassat sätt. LF-huset, som invigdes i februari 2011, har fått miljöutmärkelsen Skanskas gröna framtidspris och förväntas erhålla den högsta nivån, platina, enligt ett av världens ledande system för miljöcertifiering LEED. Vi vill också hålla oss i framkant när det gäller hälsofrågor. Sedan 2002 är vi hälsodiplomerade, som är en form av hälsocertifiering. Vi har nu under många år haft låga sjuktal och för 2010 var sjukfrånvaron 1,9 %. Förutsättningarna för fortsatt goda siffror har ytterligare förbättrats genom att det under året bildats en idrottsförening i bolaget. Årets kundträffar med fullmäktigeval hade också ett hälsotema och lockade ovanligt många deltagare. Föredragshållare var en mental coach och en personlig tränare som berättade om vikten av positivt tänkande och av att träna och att äta rätt. mötet, i kombination med det interaktiva mötet på nätet, ger den bästa tillgängligheten. Under året kommer vårt kontor i Oskarshamn att flytta till nya lokaler och kontoret i Västervik kommer delvis att få nya lokaler. I februari invigdes vårt nya huvudkontor i Kalmar. Därmed kunde vi samla all vår verksamhet under ett tak istället för att som tidigare finnas på två olika platser i staden. Invigningsdagen blev succéartad och närmare personer besökte oss i de nya lokalerna, provade vältbil, byggde LEGO-hus, gick tipspromenad och åt korv. Vidare kunde man lyssna till miljöföreläsningar. Kontorsbyggnaden beräknas under året miljöklassas som Green Building och nå högsta LEED-nivå. Därmed kommer vi att miljömässigt ha ett kontor i nordisk toppklass. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har haft en fantastisk utveckling. Totalt finns nu över 135 bobutiker i landet. För vår del har vi sedan tidigare kontor i Västervik. Under året kommer vi även att öppna fastighetsförmedling i Kalmar och på Öland. Genom att vi utökar våra bostadstjänster kan vi erbjuda våra kunder en trygg och bra affär även när de ska sälja och köpa bostad. Kraven på flexibilitet och utveckling är stora i den allt hårdare marknadskonkurrensen. Jag tycker dock att vår beredskap är god i dessa avseenden. Detta tillsammans med stark ekonomi och kunniga och engagerade medarbetare, gör att det finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt Kalmar i mars Året inleddes med en relativt kall vinter. Trots detta har skadeutvecklingen så här långt varit betydligt gynnsammare än vid motsvarande tid Den oerhört tragiska naturkatastrofen i Japan förväntas få begränsad ekonomisk effekt för vårt bolag vad gäller skadekostnader. Däremot kan finnas anledning att känna viss oro för vilka konsekvenser det inträffade kan få för de finansiella marknaderna. Under året kommer vi att fortsatt lägga ner ett omfattande arbete på anpassning till regelverket Solvens II. Reglerna som gäller från januari 2013 innebär att försäkringsbranschen ska införa en europeisk standard för intern kontroll och styrning. Vi har idag en stark lokal förankring i länet med kontor på nio orter och tror fortsättningsvis att det fysiska och personliga Lars B Danielsson ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 5

6 VÅR LOKALA NÄRVARO Det är bra att bo i Kalmar län Husköp i Västervik Christine och Peter Södergren bytte boende med hjälp av Länsförsäkringars Fastighetsförmedling i Västervik. Vid ett inledande möte tittade de på kostnadsbilder och utbud. Därefter fick de råd för hur de skulle lägga upp försäljningen av sitt befintliga radhus och köpet av den nya villan. Försäljningen av radhuset tog två bara veckor och när den var klar hade Christine och Peter ett möte med Länsförsäkringars bankrådgivare. Här fick de hjälp med att ta fram en boendekalkyl så att de skulle veta vilka ekonomiska ramar de hade att röra sig inom. När rätt hus dök upp var Christine och Peter väl förberedda. Länsförsäkringar ordnade även bolånen och försäkringen. Det finns stora fördelar för kunden när hela privatekonomin är samlad på ett ställe. Och både Christine och Peter uppskattar samarbetet med Länsförsäkringar. Grannsamverkan i Bergkvara Bostadsrättsföreningen på Segelsömmarvägen bestämde sig för några år sedan att börja med Grannsamverkan tillsammans med Länsförsäkringar. Efter ett inledande möte bland grannarna ordnade Länsförsäkringar en informationskväll. De flesta på gatan engagerade sig och numera så hjälps man åt med tillsyn av varandras hus. Bernth Pettersson på Länsförsäkringar har lång erfarenhet av Grannsamverkan. Han har också sett att resultatet blir mindre brottslighet och bättre kontakt mellan grannarna. Grannsamverkan är ett bra upplägg. Men det ställer också krav på dem som ska vara med, säger Bernth. Vi kräver stöldmärkning av värdefullt gods, rutiner när man åker bort och att grannarna aktivt ser till varandras hus. 6 ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

7 VÅR LOKALA NÄRVARO Ett nytt hem i Bjälebo När det värsta händer är det tryggt att ha ett försäkringsbolag som verkligen tar ansvar. Det fick Leif Johansson och Monia Ivarsson erfara när Leifs gamla släktgård i Bjälebo utanför Kristdala brann ner till grunden. Som tur var kom ingen person till skada men många personliga minnen försvann i branden. Efter någon timme var Anne-Sofie Jonsson, skadereglerare från Länsförsäkringar, på plats. Hon hjälpte familjen med det mest akuta. De måste ha någonstans att bo, pengar till kläder och mat. Och framför allt fick de någon att prata med. Redan samma dag började Anne-Sofie lägga upp en plan för hur familjen skulle komma vidare. Tack vare den lokala skaderegleringen och närheten kunde man hålla en tät dialog för att tillgodose familjens behov och önskemål. Och efter drygt ett år kunde Leif, Monia och de fem barnen flytta in i sitt nya hus. HUSSMART i Emmaboda Bankbyte i Vimmerby Inger och Bertil Sand i Vimmerby har varit försäkringskunder hos Länsförsäkringar i över 30 år. Men numera är de även bankkunder. Genom att lägga en större del av sina huslån som bottenlån gjorde de en ekonomisk besparing. För familjen Sand fanns det många fördelar med att samla hela privatekonomin på ett ställe. Dels får de rabatt på försäkringarna och flera andra förmåner. Men de fick också en bättre överblick över både lön, sparande, huslån och försäkringar. Att byta bank till Länsförsäkringar är enkelt. För Inger och Bertil räckte det med ett möte med Karin Ankarberg som är bankrådgivare i Vimmerby. När de bestämt sig, fyllde de i en fullmakt och sedan skötte Karin resten. Under våren 2010 visades vår utställning HUSSMART i Emmaboda i samband med en bomässa i kommunen. Den väckte stor uppmärksamhet och gav upphov till många intressanta möten och diskussioner om hur vi ska ta hand om hus och kulturvärden. Utställningen är ett samarbete med Kalmar läns museum, Länsstyrelsen och länets kommuner. Det är en utställning som handlar om skadeförebyggande insatser och god byggnadsvård. Vandringsutställningen har setts av tusentals människor vid olika evenemang och kommer att fortsätta på turné i länet under ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 7

8 VÅR LOKALA NÄRVARO Ett tryggare boende Länsförsäkringar erbjuder kunderna en helhetslösning för boendet. Med vårt kompletta utbud av tjänster kan vi hitta lösningar för allt från hjälp med att köpa bostad till goda råd om hur man sköter den. BOLÅN OCH FÖRSÄKRING PÅ ETT STÄLLE Som länets största försäkringsbolag är det naturligt för många att lägga sin hemförsäkring hos Länsförsäkringar. Med våra kunder har faktiskt 7 av 10 hushåll i Kalmar län någon försäkring hos oss. För många länsbor är det även naturligt att lägga bolån och andra banktjänster hos oss. Fördelarna med att samla bank och försäkring på ett ställe är stora vilket allt fler kunder upptäcker. Boendet är för många hushåll den största utgiftsposten och en samlad överblick förenklar både för planering och ekonomi. EN SAMLAD PRIVATEKONOMI De kunder som samlar bank, pension och försäkring hos oss blir Förmånskunder. Det innebär att de får rabatt på sina försäkringar och en rad andra förmåner. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket av privatekonomin som finns hos oss. För att komma upp i den högsta rabattnivån behöver kunden ha sin boendeförsäkring, sitt lönekonto och ett pensionssparande hos oss. Under 2010 bestämde sig ett stort antal kunder att bli Förmånskunder. Intresset är fortsatt stort och vi räknar med en stark tillväxt även i framtiden. LOKAL SKADEREGLERING Vi har ett 40-tal medarbetare i länet som arbetar med skadereglering. Den lokala närvaron underlättar eftersom vi snabbt kan vara på plats, vi känner till området och vi har ett brett kontaktnät bland entreprenörer och byggföretag. Det övergripande målet för all skadereglering är att det ska vara rätt ersättning, snabb handläggning och all kommunikation med kunden ska vara tydlig. Varje år hanterar vi ca skador och betalar ut ca 300 miljoner kronor. Liknande erfarenheter har dragits av många andra Länsförsäkringsbolag runt om i Sverige. Därför räknar vi med att låta denna verksamhet expandera ytterligare och att integrera den tydligare som en naturlig del av vår verksamhet. Under 2011 räknar vi med att starta fastighetsförmedling i Kalmar och på Öland. VI UPPMUNTRAR GOD BYGGNADSVÅRD För Länsförsäkringar är det viktigt att hus och fastigheter sköts på ett bra sätt. Vi vill uppmuntra till god byggnadsvård som hjälper till att bevara kulturvärden i länet. Därför delar vi årligen ut Kalmar läns Byggnadsvårdspris till personer som gjort värdefulla insatser inom området. Prissumman är på kronor och delas enligt traditionen ut av vd Lars B Danielsson på Ölands Skördefest. Pristagare 2010 blev timmermannen Bo Djurstedt från Gullringen som under åren renoverat ett stort antal kulturhistoriskt intressanta hus i länet. MILJÖHÄNSYN ETT NATURLIGT ARBETE Vi strävar efter ett miljöarbete som finns med i alla delar av vår verksamhet. Därför har vi miljöinventerat vårt fastighetsbestånd. Och det nya LF-huset på Kvarnholmen i Kalmar är miljöanpassat efter Green Building och LEED-certifiering. Vi försöker även att påverka våra kunder till en minskad miljöpåverkan. Genom ett skadeförebyggande arbete kan vi minska miljöbelastningen inom framför allt byggnadsskador. Vår återvinningsförsäkring bland länets lantbrukare har varit en stor framgång och vi fortsätter med detta även under kommande år. VI FÖRMEDLAR FASTIGHETER Under ett par år har Länsförsäkringar drivit en fastighetsförmedling i Västervik. Detta har fungerat mycket bra och har bland annat inneburit att vi kommit närmare kunden i ett inledande skede. Detta har i sin tur genererat både försäkringar, bolån och bankaffärer. 8 ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

9 VÅR LOKALA NÄRVARO Samverkan som stärker länet Länsförsäkringar Kalmar län äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. LIVFÖRSÄKRING Länsförsäkringar förvaltar 172 mdr åt liv- och pensionsförsäkringskunderna. Merparten av nysparandet sker i fondförsäkring. Affärsvolymerna nådde under 2010 historiska nivåer. Nyförsäljningen ökade till 20,2 mdr och premieinkomsten till 12,9 mdr. Sedan Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet startade 1985 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 8,8 procent. Under 2010 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,2 procent. Både på kort och lång sikt tillhör Länsförsäkringars återbäringsränta de bästa i branschen. SOLVENS II ÖKAD KUNDNYTTA Inom EU nåddes under 2009 en överenskommelse om moderniserade verksamhetsregler för försäkringsbolag, Solvens II. De nya reglerna börja gälla 1 januari 2013 och innebär bland annat att större krav ställs på hur bolagen arbetar med att hantera sina risker. BANKVERKSAMHET Banken är en fullsortimentsbank för privatpersoner, bostadsägare och lantbrukare och Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten växer inom alla områden och kännetecknas av en låg riskprofil med en låneportfölj som till största delen består av bolån till privatpersoner. Länsförsäkringar har för sjätte gången på sju år Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och för sjätte året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex Antalet kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank ökade till och av dessa är 92 procent även kunder inom Länsförsäkringars sak- och/ eller livförsäkringsaffär. DJUR- OCH GRÖDAFÖRSÄKRING Länsförsäkringars specialistbolag Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djur- och grödaförsäkring i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Genom Agria International bedrivs också verksamhet i Storbritannien, Norge och Danmark. FAKTA LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Länsförsäkringar Kalmar län äger 3,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Innehavet inräknas i Länsförsäkringars Kalmar läns konsolideringskapital. Eftersom Länsförsäkringar Kalmar län ägs av kunderna är de också delägare i Länsförsäkringar AB och dess dotterbolag. Länsförsäkringar ser positivt på den modernisering av reglerna för försäkringsverksamhet som Solvens II innebär. Arbetet med förberedelser för Solvens II inriktas i första hand på att säkerställa efterlevnad av regelverket. Parallellt eftersträvas att de förberedelser som görs ska skapa så stor affärs- och kundnytta som möjligt. FÖRMEDLAD AFFÄR Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsgruppen har framgångarna på mäklad sakförsäkringsmarknad under 2010 bland annat bestått i ett antal stora företagsaffärer. Inom livförsäkring utnämndes Länsförsäkringar för fjärde året i rad till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganisationen Sfm. Länsförsäkringar rankades också av mäklarna som det bästa försäkringsbolaget i branschen att samarbeta med inom livförsäkring, enligt det oberoende undersökningsföretaget CMA. ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Kalmar län avger härmed årsredovisning för 2010, bolagets 122:e verksamhetsår. VERKSAMHET Länsförsäkringar Kalmar län har sitt verksamhetsområde i Kalmar län. Bolaget erbjuder företag och privatpersoner ett fullsortiment av sak- och livförsäkringar. För lantbrukare, skogsbrukare, småföretagare och privatpersoner erbjuds också banktjänster. Vi är marknadsledande inom ett flertal områden. Vi deltar även i länsförsäkringsgruppens återförsäkringssystem genom att avge och ta emot återförsäkring inom gruppen. Förutom den försäkringsverksamhet som vi har egen koncession i, erbjuder bolaget andra försäkringar inom såväl sak- som livförsäkringsområdet samt tjänster inom bank, fond- och fastighetsförmedling genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. TOTAL AFFÄRSVOLYM Den totala affärsvolymen som hanteras av bolaget fördelar sig enligt nedan (Mkr): Affärsvolym (Mkr) Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Förmedlad affär Sakförsäkring (premieinkomst) Livförsäkring (premieinkomst) Bank (in- och utlåning) Fonder (marknadsvärde) Total affärsvolym ORGANISATION OCH STRUKTUR Länsförsäkringar Kalmar län ingår som ett av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande över verksamheten och väljer 42 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som består av sju ledamöter. Därutöver ingår vd och två personalrepresentanter i styrelsen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Stockholmsbörsen har under året haft en fortsatt positiv utveckling om 26,7 % (46,7). Detta är av stor vikt för bolagets totalavkastning som blev 8,7 % (12,1). Totalt delades 60,3 Mkr i återbäring och rabatter ut till sakförsäkringskunderna i Kalmar län. Det nya huvudkontoret i Kalmar togs i besittning i december månad och ägs av det helägda dotterbolaget LFK Mästaren AB. Detta innebär att all verksamhet i Kalmar samlas på ett ställe. LF-huset beräknas bli ett av de första kontorshusen i Norden som kan nå högsta miljöklass inom LEED-certifieringen (Leadership in Energy and Environmental Design). Fastigheten Adam 6 i Västervik förvärvades under året. Detta innebär att bolaget äger hela kvarteret och kan samla hela verksamheten i Västervik i egna lokaler under Nytt kontor i Oskarshamn kommer att vara inflyttningsklart under maj/juni VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET Bolaget deltar i den Nordiska Kärnförsäkringspoolen som försäkrar kärnkraftsanläggningar både i Norden och i övriga världen däribland Japan. Jordbävningar och efterföljande tsunami skadade i början av mars kärnkraftverket Fukushima i nordöstra Japan. Skador som orsakas av jordbävningar och tsunamier täcks inte av kärnförsäkringspoolen. Dock saknas tillräcklig information för att kunna bedöma om någon del trots detta kan falla på poolen. Maximalt kan en sådan skada belasta bolaget med 2 miljoner EUR. RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING RESULTAT Skadeförsäkringsrörelsen redovisar ett underskott om -3,8 Mkr (18,3), efter att återbäring och rabatter har lämnats med 60,3 Mkr (58,4). Bolaget har valt att diskontera de mottagna trafikreserverna vilket förbättrat årets resultat med 36,1 Mkr. Resultatförbättringen är av engångskaraktar. Motiv till valet av diskontering, antaganden samt resultatpåverkan framgår av not 1. Skadeutfallet är mindre gynnsamt med en skadekostnadsprocent på 75,6 % (74,2) och en totalkostnadsprocent på 93,5 % (89,6). Totalkostnadsprocenten är på en fullt acceptabel nivå. Resultatet av bolagets förmedlade verksamhet avseende liv- och djurförsäkring, bankverksamhet samt fastighetsförmedling lämnar ett överskott om 1,5 Mkr (-2,5). En kraftig tillväxt i bankens affärsvolym har inte hjälpt upp resultatet. Det låga ränteläget innebär att marginalerna minskar samtidigt som banken expanderar personellt. Livverksamheten har en fortsatt stabil utveckling. 10 ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kapitalavkastningen i koncernen visar ett överskott om 184,8 Mkr (219,6). Årets resultat i koncernen före dispositioner och skatt visar ett överskott om 161,3 Mkr (216,3). Efter dispositioner och skatt är överskottet 121,2 Mkr (161,9). PREMIEINKOMST OCH MARKNAD Premieinkomsten uppgick till 693,1 Mkr (687,7). Premieinkomst (Mkr) Hem & villa Företag & Fastighet Motorfordon Trafik Olycksfall Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Total premieinkomst Marknadsandelar sakförsäkring (%) Hushåll Villa/villahem Fritidshus Lantbruk Företag Trafikförsäkringspliktiga fordon Traktorer SKADOR Skadekostnad (Mkr) Direkt försäkring Driftskostnader Avgiven återförsäkring Mottagen återförsäkring Avveckling av 2009 och tidigare års avsättning för oreglerade skador innebar en förlust för egen räkning om -11,1 Mkr (-5,5). KAPITALFÖRVALTNING Placeringsstruktur i moderbolaget (Mkr) Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier, svenska Aktier, koncernbolag Aktier, utländska Fastigheter Övriga placeringstillgångar 3 4 Summa placeringstillgångar Bolagets aktieportfölj som i huvudsak består av svenska aktier avkastade 29,2 % och utgör en väsentlig del av totalavkastningen. Den totala avkastningen uppgår till 170,4 Mkr (213,3) varav direktavkastning 26,4 Mkr (20,1). Bolagets likviditet uppgick vid verksamhetsårets slut till 203,0 Mkr (348,6). FÖRVÄNTAD UTVECKLING Bolagets mål inom bank och försäkring är att alla verksamhetsgrenar långsiktigt ska generera ett positivt resultat. Sakförsäkring och livförsäkring lämnar idag ett positivt resultat. Bankverksamheten, som fortsatt investerar i personal och lokaler, lämnar underskott. Volymmässigt har bankens tillväxt varit mycket god. Dock krävs i det korta perspektivet en högre räntenivå för att generera överskott. Inom sakförsäkring förväntas en utveckling på marknaden liknande Kapitalavkastningen förväntas mer normaliserad. Risk finns dock för politiska oroligheter och naturkatastrofer som kan påverka de finansiella marknaderna negativt. SOLVENS II Nya regler i Solvens II införs den 1 januari Reglerna innebär att ett helt nytt system införs för beräkning av solvens med omfattande riskrapportering. Inom länsförsäkringsgruppen har ett projekt startats för att analysera konsekvenser och vidta åtgärder för att tillmötesgå de nya kraven. Under året har bolaget gjort en jämförande analys (Gap-analys) mot de krav som ställs på organisationen när de nya Solvens-II reglerna införs. Under 2011 och 2012 kommer bolaget och länsförsäkringsgruppen att vidta åtgärder för att i möjligaste mån eliminera gapen och ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE förbereda verksamheten för att uppfylla de nya kraven. Främst är det ändringar i bolagets styrning och riskhantering samt kapitalkrav som påverkas. En omfattande rapportering till myndigheter och styrelse kommer också att påverka organisationens system för intern kontroll och IT-system. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER SOM BOLAGET STÅR INFÖR FÖRSÄKRINGSRISKER Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning (f e r) 69,6 % under den senaste 5-årsperioden återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 106,1 Mkr eller 18,1 % av premieinkomsten i egen affär. Den största risken i mottagen affär bedöms vara den i Medlemsbolagspoolen ingående sektion Katastrof. Denna tar bland annat storm- och översvämningsskador som kan drabba flera länsförsäkringsbolag samtidigt. För varje särskild händelse och för varje enskild risk uppgår bolagets egna självbehåll till 7 Mkr. För olycksfalls- och trafikskador är bolagets självbehåll 1,5 Mkr, för motorkasko 1 Mkr och för båtkasko 0,5 Mkr. Det finns även en överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning FINANSIELLA RISKER Bolagets finansiella risker består i allt väsentligt av aktiekursrisk. Valutarisk och kreditrisk för bank är begränsad i omfattning. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. AKTIEKURSRISK Aktiernas marknadsvärde var vid räkenskapsårets utgång 1 249,1 Mkr, omräknat till SEK. VALUTARISK Valutarisk finns i tillgångsslaget Aktier och andelar. Vid årsskiftet var marknadsvärdet fördelat enligt följande, omräknat i SEK: Valuta (Mkr) USD EUR NOK Summa valutaexponering RÄNTERISK Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer och lån var vid räkenskapsårets utgång 579,0 Mkr. INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA RESULTATINDIKATIONER MILJÖ Internrevision av bolagets miljöledningssystem enligt ISO genomfördes den oktober. Konstaterades att miljöledningssystemet är väl fungerande och att medarbetarna är väl förtrogna med våra miljömål. Nuvarande certifiering gäller till och med mars Områden som identifierats som betydande ur miljösynpunkt är brandskador, vattenskador, översvämningsskador, fordonsskador och koldioxidutsläpp. Vårt skadeförebyggande arbete syftar till att förhindra och/eller begränsa skador och därigenom minska miljöpåverkan. PERSONALFRÅGOR Bolaget betraktas som en mycket attraktiv arbetsgivare vilket tydligast syns på en mycket låg personalomsättning, mycket hög frisknärvaro och många sökande vid ersättningsrekrytering och rekrytering av nya tjänster. Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare redovisas i Not 31. UTVECKLINGSSAMTAL Utvecklingssamtal hålls årligen mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalets syfte är att finna utvecklingsmöjligheter för medarbetaren till gagn för bägge parter. Individuella planer upprättas grundade på samtalen. SÄKERHET OCH KRIS Varje kontor har en säkerhetsansvarig. Säkerhetsgruppen består av nio medarbetare inklusive säkerhetschefen. Säkerhetschefen tillsammans med personalfunktionen är stöd i händelse av krissituationer. Avtal finns med psykolog som vid behov är behjälplig. Incidentrapportering sker till närmaste chef och säkerhetschefen. ARBETSMILJÖ OCH SOCIALA ASPEKTER Arbetsmiljökommittén består av fem medarbetare varav två från ledningen. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Bolaget verkar också för att skapa en vi-känsla genom olika aktiviteter såväl på det lokala kontoret som för hela bolaget i samband med exempelvis höstupptakt, kontorsmöten etc. Många medarbetare nyttjar friskvårdsbidrag från bolaget. Detta används bland annat till individuella former av träningsaktiviteter, massage- och naprapatbehandling. Bolaget är hälsodiplomerat och program finns för att främja medarbetarnas hälsa. Den låga sjukfrånvaron visar att denna satsning ger önskad effekt. 12 ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HÄLSOLÄGET Den totala sjukfrånvaron, av totalt 151 medarbetare, oavsett ålder och kön är 1,9 % (1,8) eller 2,8 helårstjänster (1,9). Av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivna 0,8 % (1,9) eller 0,7 helårstjänster (0,7). UTBILDNING Personalfunktionen, i samråd med avdelningscheferna, samordnar produktutbildning samt ledarutbildning för våra chefer på alla nivåer. ETISKA RIKTLINJER, INTRESSEKONFLIKT OCH SEKRETESS Bank och försäkring innebär att vi har ett gemensamt ansvar för människors trygghet. Vår omfattande bank-, försäkrings- och finansverksamhet medför att det är väsentligt att våra kunder ska känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda behov. De ska dessutom känna förtroende för att den information som lämnas av dem stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna omfattar därför inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Kalmar län utan även de som inte är anställda, men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller utför eller har utfört andra uppdrag för bolaget. I den rollen representerar man också länsförsäkringsgruppen som helhet. Alla dagliga möten hos kunder eller på den egna arbetsplatsen innebär ett ständigt ställningstagande till problem och valsituationer, då överväganden måste göras om vad som händer om man gör på det ena eller andra sättet. Ofta behöver det inte med nödvändighet styras av några allmänna lagregler utan istället av etiska regler eller rationella moralbegrepp. UPPFÖLJNING Styrelsen ska se till att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen ska med en viss regelbundenhet utvärdera reglerna och följa upp hur de tillämpas. Samtliga medarbetare som upplever tveksamhet eller osäkerhet om regleltillämpning ska ta upp detta med närmaste chef. Bolagets Compliance officer och Risk controller lämnar årlig, eller därutöver vid behov, rapport till verkställande direktören och styrelsen vid avvikelse från regelverket. Kalmar läns huvudkontor som är hyresgäst från och med den 28 december KONCERNEN Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Kalmar län ( ) samt de helägda dotterbolagen LFK Finans AB ( ) och LFK Mästaren AB ( ). LFK Finans AB äger och förvaltar aktier i publika fastighetsbolag. Verksamheten i LFK Mästaren AB består i att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Första räkenskapsperiod är Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens balanserade vinstmedel inklusive årets resultat uppgår till tkr. Av detta ska inget överföras till reserver som uppgår till tkr. BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP Från och med 1 januari 2010 tillämpar företaget full IFRS i koncernredovisningen i enlighet med ändrade regler från Finansinspektionen. Konsekvenserna av övergången till full IFRS framgår av not 1 Redovisningsprinciper/Effekter av övergång till full IFRS i koncernen. Införandet av de nya principerna har dock inte haft någon betydande effekt på resultatet i koncernen. I balansräkningen för koncernen har en uppdelning gjorts i förvaltnings- och rörelsefastigheter, se not 11. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION I MODERBOLAGET Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts till balanserade vinstmedel. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets vinst tkr och balanserade vinstmedel om tkr, sammantaget tkr, balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. DOTTERBOLAG LFK Finans AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. Bolaget förvärvade den 1 oktober 2005 Länsförsäkringar Kalmar läns del i Humlegården HB:s fastighetsbestånd. LFK Mästaren AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. Bolaget förvärvade fastigheten Mästaren 6 i Kalmar, under uppförande, den 8 november 2010 av Länsförsäkringar Kalmar län. Fastigheten inrymmer huvudsakligen Länsförsäkringar ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 13

14 ÅRSREDOVISNING FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN tkr Resultat Premieintäkt f e r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Återbäring och rabatter f e r Driftskostnader f e r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Återstående kapitalavkastning Övriga intäkter och kostnader Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde *) Premieinkomst f e r Försäkringstekniska avsättningar f e r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Återlagd uppskjuten skatt Summa konsolideringskapital Konsolideringsgrad % 259,4 272,5 214,3 250,2 276,0 Kapitalbas **) Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 14,8 14,5 13,3 12,4 13,5 Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skade-% f e r 68,6 65,0 64,0 74,2 75,6 Driftskostnads-% f e r 20,0 18,5 18,7 15,4 17,9 Totalkostnads-% f e r 88,6 83,5 82,7 89,6 93,5 Kapitalförvaltningen *) Direktavkastning % 2,1 1,7 2,3 1,1 0,8 Totalavkastning % 12,4 5,2-14,5 12,1 8,7 *) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Inklusive kassa och bank. **) Kapitalbas och solvens avser moderbolaget. Koncernen tillämpar full IFRS från och med år 2010, innan dess tillämpades lagbegränsad IFRS från och med år Den ändrade principen har inte inneburit någon väsentlig påverkan på resultatet i koncernen. Från och med 2010 diskonterar bolaget den mottagna trafikåterförsäkringen. Detta har inneburit ett förbättrat skaderesultat om tkr eller en förbättrad skadekostnadsprocent om 6,6 procentenheter. 14 ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

15 ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter för egen räkning (f e r) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader f e r 6, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Återbäring och rabatter Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring ICKE TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Förändring av säkerhetsreserven Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Rapport över totalresultat Årets vinst Årets vinst Omvärdering Uppskjuten skatt på omvärdering ÅRETS TOTALRESULTAT Effekt av diskontering OPERATIVT RESULTAT ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 15

16 ÅRSREDOVISNING RESULTATANALYS MODERBOLAGET tkr Direkt försäkring av svenska risker Sjuk- & Hem & Företag & Motor- Trafik Summa dir olycksfall villa fastighet fordon försäkring Mottagen återförsäkring Totalt 2010 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkt f e r (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r (not B) Återbäring och rabatter f e r Driftskostnader f e r (not C) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekn avsättn, före avgiven återförs Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekn avsättn Avsättning för oreglerade skador Noter till Resultatanalys tkr Not A Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförs Premier för avgiven återförsäkring Förändr i Avsättn för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkt f e r Not B Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändr i Avsättn för oregl skador Direkt försäkring av svenska risker Sjuk- & Hem & Företag & Motor- Trafik Summa dir olycksfall villa fastighet fordon försäkring Mottagen återförsäkring Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändr i Avsättn för oregl skador Summa försäkringsersättningar f e r Not C Driftskostnader f e r I koncernen har aktivering skett enligt RR 15 av en immateriell tillgång uppgående till tkr. Aktiveringen är hänförlig till grenarna Motorfordon och Trafik. Totalt ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

17 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 17

18 ÅRSREDOVISNING BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Moderbolaget tkr Not Tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar 13 Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 14 Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

19 ÅRSREDOVISNING BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Moderbolaget tkr Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Andra fonder Reservfond Uppskrivningsfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Utjämningsfond Periodiseringsfond Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 19

20 ÅRSREDOVISNING FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN Koncernen tkr Not Tillgångar Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Andra finansiella placeringstillgångar 13 Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 14 Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Rörelsefastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Likvida medel Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

21 ÅRSREDOVISNING FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN Koncernen tkr Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Andra fonder Reserver Balanserad vinst Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 21

22 ÅRSREDOVISNING RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL tkr Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital Koncernen Ingående eget kapital Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Införandet av full IFRS i koncernen, vilket framgår av not 9, har inte inneburit några förändringar i ingående totalt eget kapital. tkr Bundet eget kapital Reserver Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital Moderbolaget Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övriga totalresultat 0 0 Årets totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat 0 Årets totalresultat Utgående eget kapital Reservfond: Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserade förluster. Uppskrivningsfond: Posten omfattar belopp som satts av till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 kap 1-2 ÅRFL. Balanserade vinstmedel: Balanserade vinstmedel: Ugörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondavsättning. Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital. Årets vinst i koncernen är tkr ( ) bättre än i moderbolaget, vilket förklaras av följande poster: Årets resultat i dotterbolaget -443 Värdeförändring Humlegården under Aktivering och avskrivning av programvara för motoraffären minus uppskjuten skatt 26,3% -872 Summa resultatförbättring ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Kalmar län Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Förmånskunder 7 Vi satsar med hjärtat 8 Miljöhänsyn 9 Lokala aktiviteter 10 Gemensam utveckling stärker det

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter.

Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter. Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2012 Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter. Året i korthet Tjänster via mobilen Förbättrat fondutbud Vi tackar ödmjukt!

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg 2011 Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 11 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 14 5-årsöversikt 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Västerbotten ÅRETS RESULTAT 180 Mkr 130 ANTAL KUNDER 000 INNEHÅLL INLEDNING 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Det finansiella året 2015 Året i korthet Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 972 (320) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 501

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning Innehåll Inledning 4 Vd-kommentar Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 10 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Detta är Agria Djurförsäkring

Detta är Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2012 Detta är Agria Djurförsäkring KORT OM AGRIA DJURFÖRSÄKRING KORT OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Amhult 2 AB prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer