Användarhandbok och information om garanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok och information om garanti"

Transkript

1 Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B

2 JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING. De produkter och specifikationer som omnämns här, är endast i referenssyfte. All information som omnämns här kan ändras utan förvarning och tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Detta dokument och all information som omnämns här tillhör Samsung Electronics med full äganderätt. Ingen licens för patent, upphovsrätt, chipkonstruktion, varumärke eller annan immateriell rättighet ges av den ena parten till den andra parten i enlighet med detta dokument, underförstått, genom estoppelprincipen, eller på annat sätt. Produkter från Samsung är inte avsedda att användas för livsuppehållande åtgärder, intensivvård, medicinsk utrustning, säkerhetsutrustning eller liknande användningsområden där produktfel kan resultera i dödsfall, personskada eller fysisk skada, i militära eller försvarsmässiga tillämpningar eller vid offentlig upphandling där särskilda villkor eller bestämmelser kan gälla. Kontakta närmaste Samsung-kontor om du vill ha uppdateringar eller ytterligare information om produkter från Samsung. Alla märkesnamn, varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Copyright 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning 1. Komma igång... 4 Förpackningens innehåll... 4 Systemkrav... 4 T1-filsystem... 5 Kapacitet för T Använda T Ansluta till en dator... 6 Aktivering... 6 Använda efter aktivering... 8 Konfiguration Mata ut Försiktighetsåtgärder Specifikationer och certifieringar Begränsad garanti för bärbar SSD från Samsung T1...14

4 1. Komma igång Innan du börjar använda bärbara SSD från Samsung T1 (benämns hädanefter T1), ska du läsa användarhandboken noggrant och använda produkten på ett säkert och lämpligt sätt. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och innehållet i handboken kan komma att ändras utan förvarning. Förpackningens innehåll Bärbar SSD från Samsung T1 Användarhandbok och garantibevis USB 3.0-kabel * Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen efter köpet. Förpackningens innehåll kan variera beroende på förpackningstyp. Systemkrav Följande krav måste vara uppfyllda om du vill kunna utnyttja T1-enhetens snabba överföringshastighet. 1 Datorer med stöd för USB 3.0 USB (Universal Serial Bus) är en teknik med seriell indata/utdata för att ansluta datorer till kringutrustning. USB 3.0 (5 Gbit/s) stöder upp till tio gånger snabbare dataöverföring jämfört med USB 2.0 (480 Mbit/s). Dataöverföringshastigheten hos T1-enheten är anpassad till USB 3.0. Om du använder en tidigare version som t.ex. USB 2.0 eller 1.1 får du lägre prestanda. * Prestanda kan variera beroende på användarens system även om en USB 3.0-anslutning används. Om det saknas stöd för UASP (USB Attached SCSI Protocol) kan prestandan bli lägre. Kontrollera kompatibiliteten med värddatorn. Varning: Om du ansluter T1 till en enhet som bara har stöd för USB 2.0 eller 1.1 kanske enheten inte känner igen T1 eller visar en dialogruta med information om att formatering krävs. Om du formaterar T1 enligt instruktionerna i dialogrutan kommer dina data att raderas permanent. Formatera inte enheten. Om du ansluter T1 till en enhet med stöd för USB 3.0-standard, kommer enheten att känna igen T1 och du kan använda den. 2 Ansluta T1 till USB-portar på andra enheter än datorer Användning av T1 genom att ansluta den till andra enheter än datorer kan vara begränsad, beroende på enheternas USB-specifikationer och operativsystem (OS). Om du vill använda T1 tillsammans med andra enheter än datorer (t.ex. TV-apparater, ljudspelare eller andra enheter med USB-anslutning) behöver du först kontrollera enhetens specifikationer. 3 Rekommenderade datorspecifikationer ywindows OS: Windows 7 eller senare ymac OS: Mac 10.7 eller senare yusb 3.0-port Datorkontakt Produktkontakt 4

5 T1-filsystem Din T1 är standardformaterad med exfat-filsystemet och är kompatibel med både Windows OS och Mac OS. Observera att det kan finnas begränsningar av databehandlingsfunktionerna om du använder T1 med både Windows OS och Mac OS. Om du avser att använda T1 med ett enda operativsystem, rekommenderar vi att du formaterar T1 med det aktuella operativsystemets filsystem. Viktig information: Läs-/skrivfunktioner i Windows OS och Mac OS enligt filsystem. Filsystem Windows OS Mac OS exfat Både läs- och skrivfunktion Både läs- och skrivfunktion NTFS Både läs- och skrivfunktion Endast läsfunktion HFS Okänd Både läs- och skrivfunktion * Om du använder exfat med båda operativsystemen kan dataskrivningen låsas och du kanske bara kan läsa data. Om detta problem uppstår kan du återställa skrivfunktionen genom att följa instruktionerna nedan. 1 Mac OS: Anslut T1 till din Mac igen och mata ut enheten (T1). 2 Windows OS: Klicka på Skanna och åtgärda i meddelandefönstret som visas när skrivåtkomst är inaktiverad. Kör sedan diskkontroll (CHKDSK). Om du har stängt diskkontroll kan du köra diskkontroll genom att välja, högerklicka på, välja Egenskaper och välja Felkontroll på fliken Verktyg. * Om T1 är ansluten till någon annan enhet än en dator kan användningen begränsas beroende på vilket filsystem som stöds av enhetens operativsystem och filsystemet som används för datalagring på T1. Kontrollera vilket filsystem som stöds för enheten innan du använder den. Om T1 formateras med ett annat filsystem som ska användas för enheten raderas alla användardata. Användardata kan inte återställas efter formatering. Kapacitet för T1 När du ansluter T1 till en dator kan kapaciteten som visas i systemet (Windows Explorer i Windows) avvika från kapaciteten som anges på produkten beroende på enhetens filsystem, partitionering och datorsystem. * Kapaciteten som anges på produkten beräknas enligt nedanstående standard. 1 MB = byte/1 GB= byte/1 TB= byte 5

6 2. Använda T1 Viktig information: Din T1 är uppdelad i en säkerhetspartition och en datalagringspartition som standard för att ge en högre säkerhetsnivå. Din T1 är konfigurerad så att endast säkerhetspartitionen visas under fabriksinställningarna. Det innebär att du måste aktivera T1 på en dator om du vill använda datalagringspartitionen. Du kan inte aktivera T1 om datorn inte uppfyller de rekommenderade specifikationerna eller om du ansluter T1 till en USB-port på någon annan enhet än en dator. Aktivera produkten med hjälp av en dator som uppfyller de rekommenderade specifikationerna. Ansluta till en dator Anslut T1 till en stationär eller bärbar dator med hjälp av USB-porten enligt bilden nedan. Om anslutningen fungerar visas endast säkerhetspartitionen (128 MB i Windows 7) på datorn. När enheten aktiveras med hjälp av följande aktiveringsprogram kommer hela datalagringspartitionen att upptäckas av datorn. Aktivering Starta programvaran Du kan aktivera T1 med hjälp av den här programvaran. Under aktiveringen kan du välja ett unikt namn för T1 och aktivera lösenordsskydd för datasäkerhet. 1 Gå till startikonen T1_Setup i Windows Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Windows OS Mac OS Samsung Portable SSD.exe Samsung Portable SSD.app 2 Starta programmet genom att dubbelklicka på startikonen. 6

7 3 Aktivera T1 Aktivera T1 genom att följa instruktionerna i programmet. Under aktiveringen kopieras endast vissa filer till datorn för att underlätta för användaren. Välkommen Aktivera bärbar SSD från Samsung genom att slutföra nedanstående steg. Nästa Ge bärbar SSD från Samsung ett namn Ange ett namn (max 16 tecken) Standardnamn: Samsung T1 OK Aktivera datasäkerhet Om du vill hålla dina data säkra så kan du ställa in ett lösenord. Obs! Om du tappar bort lösenordet kan du inte använda T1 och du kommer inte längre åt dina data. Ett verktyg för återställning till fabriksinställningarna som tillhandahålls av Samsung-servicecentret kan användas för att återställa T1, men alla data kommer att raderas permanent och lösenordet återställas. Ja Nej 1. Startsida 2. Ange ett namn för bärbara SSD från Samsung 3. Välj om du vill aktivera lösenordsskydd. * Om du klickar på Nej slutförs aktiveringen utan att lösenordsskydd aktiveras. Ange ditt lösenord Ange ditt lösenord (4 16 tecken) Ange ditt lösenord igen Sammanfattning Granska informationen du har angett Namn Säkerhet Samsung T1 Aktiverad Tryck på Slutför för att slutföra installationen och börja använda bärbar SSD från Samsung. OK Slutför Börja om 4. Ange lösenord (om tillämpligt) 5. Sammanfattning (om tillämpligt) * Om du vill kan du börja om från namnvalet genom att klicka på Börja om. Viktig information: På Mac kan en installationssida för SAT-drivrutinen visas när programvaran körs. SAT-drivrutinen krävs för att köra T1-aktiveringsprogrammet. Om du inte installerar SAT-drivrutinen kan du inte använda T1 på Mac. Installera SAT-drivrutinen genom att följa instruktionerna i installationsprogrammet. När SAT-drivrutinen har installerats kopplar du bort T1 och ansluter sedan enheten igen för att kontrollera att drivrutinen har installerats. Important Information: Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för förlust av användardata som orsakas av bortglömda eller stulna lösenord. Om du glömmer bort ditt lösenord kan T1 återställas till fabriksinställningarna vid ett Samsung-servicecenter. Alla användardata kommer dock att gå förlorade. Var mycket noggrann med att inte glömma eller tappa bort lösenordet om du aktiverar lösenordsskydd. Det går inte att återställa produkten till fabriksinställningarna vid ett servicecenter och samtidigt bevara användardata. 7

8 Använda efter aktivering Efter aktiveringen kan du använda datalagringspartitionen på T1. Du kan använda T1 enligt beskrivningarna nedan, som varierar beroende på om lösenordsskydd valdes vid aktiveringen eller inte. 1 Om du valde lösenordsskydd under aktiveringsprocessen: När du ansluter enheten till en dator visas en inloggningssida. Du behöver ange ditt lösenord och klicka på knappen Logga in för att få åtkomst till dina data. Bärbar SSD från Samsung Namn Lösenord Samsung T1 Ange ditt lösenord Logga in * Om du ansluter T1 till en annan dator och inloggningssidan inte visas, dubbelklickar du på ikonen för drivrutinen T1_setup så att inloggningssidan visas. Begränsningar: Lösenordsskydd fungerar bara med vissa versioner av Windows eller Mac OS. Om lösenordsskydd har aktiverats kan du inte använda T1 med andra enheter än datorer, även om enheten stöder USB, på grund av systemskillnader. Om du vill använda T1 med andra enheter än datorer behöver du inaktivera lösenordsskydd. Du kan inaktivera lösenordsskyddet genom att gå till produktens profilsida från startsidan. 2 Om du inte valde lösenordsskydd under aktiveringsprocessen kan du börja använda produkten utan ytterligare inställningar. Varning: Även om lösenordsskyddet inte har aktiverats kan det hända att T1 inte fungerar korrekt när den ansluts till en annan enhet än en dator med stöd för USB, beroende på specifika systemförhållanden. Kontrollera USB-anslutningen och de filsystem som stöds för enheten som du vill använda med T1. OBS! Om du använder lösenordsskydd krävs en separat inställning eftersom aktiveringsprocessen redan har slutförts. Du kan aktivera lösenordsskydd med hjälp av T1-ikonen ( ) i aktivitetsfältets meddelanderuta på datorn som användes för aktiveringsprocessen. På andra datorer kan du aktivera lösenordsskyddet efter att du har laddat ned Samsung Portable SSD.exe från Samsungs webbplats. (http://www.samsung.com/ssd) I Mac OS kan du aktivera lösenordsskyddet efter att du har laddat ned Samsung Portable SSD.app. 8

9 Konfiguration Om du vill ändra namn eller lösenord eller aktivera/inaktivera lösenordsskydd kan du göra det genom att gå till profilsidan för produkten från startsidan. 1 Beskrivning av viktiga sidor Startsida: På den här sidan visas status för den anslutna produkten. När du väljer produkt visas profilsidan, där du kan aktivera eller ändra inställningen. Bärbar SSD från Samsung Hem Samsung T1 Upplåst Startsida Status för T1 visas med någon av de fyra statusikonerna, beroende på inställningarna. Status Ny Låst Olåst Inget lösenord Beskrivning Det här är fabriksinställningen före aktivering. Du kan gå vidare med aktivering genom att trycka på ikonen Lägg till användare ( ). Så här ser det ut när lösenordsskyddet är aktiverat och rätt lösenord inte har angivits. Du kan gå till inloggningssidan genom att klicka på ikonen Ange lösenord ( ). Så här ser det ut när lösenordsskyddet är aktiverat och rätt lösenord har angivits. Du kan gå till profilsidan för att ändra inställningarna genom att klicka på ikonen Inställningar ( ). Så här ser det ut när lösenordsskydd är inaktiverat. Du kan gå till profilsidan för att ändra inställningarna genom att klicka på ikonen Inställningar ( ). 9

10 Profilsida: Profilsidan visar information om den anslutna T1-produkten. Du kan ändra namn, lösenord och status för lösenordsskydd på profilsidan. Status för lösenordsskydd visas enligt nedan. Bärbar SSD från Samsung Bärbar SSD från Samsung Namn Samsung T1 Serienummer A2HL - TlAW K Namn Samsung T1 Serienummer A2HL - TlAW K Totalt utrymme GB Ledigt utrymme GB Totalt utrymme GB Ledigt utrymme GB Säkerhet Aktiverad Lösenord Ställ in Säkerhet Inaktiverad Hem Hem Om lösenordsskydd aktiverades under aktiveringsprocessen Om lösenordsskydd inte aktiverades under aktiveringsprocessen 2 Så här går du till startsidan I Windows Om du vill gå till startsidan väljer du ikonen ( sedan Öppna. ) i aktivitetsfältet, högerklickar och väljer I Mac OS Klicka på T1-ikonen ( ) på skrivbordet om du vill gå till startsidan. 3 Så här går du till profilsidan Du kommer till profilsidan genom att markera T1-ikonen ( ) i aktivitetsfältet, högerklicka på den och välja produkten i menyn Inställningar eller välja produkten på startsidan. Bärbar SSD från Samsung Namn Samsung T1 Totalt utrymme GB Säkerhet Aktiverad Serienummer A2HL - TlAW K Ledigt utrymme GB Lösenord Ställ in Hem 10

11 3. Mata ut När du kopplar bort T1 från datorn ska du använda funktionen Säker borttagning av maskinvara för att skydda dina data och undvika att produkten skadas. Viktig information: Om du tar bort USB-kabeln utan att använda Säker borttagning av maskinvara kan data gå förlorade eller produkten skadas. Använd Säker borttagning av maskinvara varje gång du kopplar bort enheten. Tillverkaren eller återförsäljaren tar inte ansvar för dataförlust eller skador på produkten som uppstår till följd av felaktig användning. Windows OS När du har valt Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet markerar du enheten du vill ta bort och klickar på Mata ut. När enheten har tagits bort visas ett meddelande i datorns operativsystem. Ta bort kabeln när lysdioden som visar aktivitet först blivit röd och sedan slocknat. Mac OS I Mac OS tar du bort produkten säkert genom att högerklicka på T1-ikonen och välja Mata ut, eller dra ikonen till Papperskorgen. Ta bort kabeln när lysdioden som visar aktivitet först blivit röd och sedan slocknat. 4. Försiktighetsåtgärder Underlåtenhet att beakta följande varningar kan leda till personskador, produktskador och/eller dataförlust. * En del säkerhetsinformation i den här handboken gäller endast för vissa produkter. Säkerhetskopiering av viktiga data och garantier Samsung Electronics kan inte under några omständigheter garantera data som lagras på T1. Samsung Electronics förnekar allt eventuellt ansvar för psykisk och/eller fysisk skada eller förluster som orsakas av förlust eller återställning av data som lagras på T1. Var noga med att alltid säkerhetskopiera viktiga data. Garantier angående förlorade lösenord Eftersom T1 använder avancerade krypteringstekniker går det inte att komma åt användardata om lösenordet glöms bort. Skriv ned ditt lösenord på ett säkert ställe för att förhindra att det går förlorat. Om produkten inte kan användas till följd av ett bortglömt lösenord kan produkten återställas till fabriksinställningarna vid ett Samsung-servicecenter. Återställning av enheten till fabriksinställningarna medför permanent förlust av alla användardata. Återställning till fabriksinställningarna innebär även återställning av lösenordet. Observera att du inte kan återfå lösenordsskyddade användardata innan enheten återställs till fabriksinställningarna. Var noga med att regelbundet säkerhetskopiera alla viktiga data. Efterlevnad av säkerhetsstandarder och anslutning till certifierade enheter Den här produkten har utformats för att uppfylla energiförbrukningsbegränsningar enligt säkerhetsstandarder. Se till att använda enheter och USB-portar som uppfyller relevanta standarder. Stötar Undvik att utsätta produkten för stötar. Om du viker eller bryter enheten kan utsidan och de inre komponenterna skadas. 11

12 Isärtagning/skador/avlägsnande Ta inte isär produkten. Skada inte och ta inte bort de etiketter och klisterlappar som sitter på produkten. Om produktens hölje tas isär eller skadas, eller om etiketten på sidan av produkten tas bort av användaren, upphör alla garantier att gälla. Kontakta alltid ett särskilt Samsung-servicecenter vid behov av reparation. För inte in metallföremål i enheten. Det kan leda till elektriska stötar, brand, kortslutning, läckage av skadliga ämnen och personskador. Förvara inte produkten på en plats med väta eller fukt. Förvara alltid produkten torrt. Använd originaldelar och originaltillbehör Använd alltid originaldelar och originaltillbehör som kommer från, eller har godkänts av, Samsung Electronics. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för skador på produkten eller förlust av användardata som orsakats av användning av icke-originaldelar eller tillbehör. Använda produkten under lämpliga temperatur- och luftfuktighetsförhållanden Använd produkten vid temperaturer mellan 5 och 35 C och luftfuktighet mellan 10 och 80 %. Ansluta till andra enheter än datorer Innan du ansluter T1 till en enhet ska du kontrollera enhetens USB-anslutningsrekommendationer. Oväntade störningar kan göra att T1 och den anslutna enheten fungerar felaktigt. Ett vanligt fel är att T1 inte känns igen av enheten, på grund av filsystemet i T1. Kontrollera vilket filsystem som stöds av enheten. Koppla bort kabeln Använd inte våld när du kopplar bort kabeln. Det kan skada produktens USB-kontakt eller kabeln. Följ säkerhetsriktlinjerna för att förhindra virusspridning. Problem till följd av att riktlinjerna inte följs leder till att garantin upphör att gälla. ygenomför regelbundna virussökningar för att skydda T1 från virus. ynär du laddar ned en fil till T1 ska du genomföra en virussökning innan du öppnar filen. yinstallera ett antivirusprogram på datorn som du ansluter T1 till och genomför regelbundna viruskontroller. yhåll operativsystemet och antivirusprogrammet uppdaterade med de senaste versionerna. Rengöra produkten Rengör produkten genom att försiktigt torka av den med en mjuk trasa. Använd inte vatten, kemikalier eller rengöringsmedel. Det kan leda till missfärgning eller rostbildning på produktens utsida och orsaka brand eller elektriska stötar. Förvaras oåtkomligt för barn, spädbarn och husdjur ydet finns en kvävningsrisk på grund av små delar. yom ett barn använder produkten ska du förklara hur produkten används på rätt sätt och övervaka användningen. ystöt inte produkten mot någon del av kroppen som t.ex. ögon eller öron, och placera inte produkten i munnen. 12

13 5. Specifikationer och certifieringar Specifikationer * Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning för prestandaförbättring. Modell MU-PS250B MU-PS500B MU-PS1T0B Kapacitet 250 GB 500 GB 1 TB Gränssnitt Max. överföringshastighet Storlek Vikt Systemkompatibilitet USB 3.0 (5 Gbit/s), bakåtkompatibel Max. 450 MB/s 53,2 x 71 x 9,2 (B x L x H, mm) Max. 30 g Windows OS: Windows 7 eller senare, Mac OS: Mac 10.7 eller senare * Hastigheten kan avvika från de prestanda som anges i användargränssnittet (USB 3.0 UASP-läge) och kan vara betydligt lägre till följd av begränsade HDD-prestanda vid anslutning till en dator med HDD. Certifieringar Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning Den här symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera den förbrukade utrustningen genom att lämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning av uttjänt utrustning vid kassering bidrar till att spara naturresurser och säkerställer att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning för återvinning kan du få från kommunen, närmaste återvinningsstation eller affären där du köpte produkten. TILLVERKARENS DEKLARATION FÖR CE-CERTIFIERING Härmed förklaras att produkten/produkterna överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/ EG, 2009/125/EG och 2011/65/EU. Endast för inomhusbruk. 13

14 6. Begränsad garanti för bärbar Samsung SSD T1 Tack för att du valde en bärbar Samsung Solid State Drive ( Produkten ). SAMSUNG värdesätter dig som kund och strävar alltid efter att ge dig bästa möjliga service. LÄS FÖLJANDE GARANTIVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DIN PRODUKT FRÅN SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ( SAMSUNG ). GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL FÖR SAMSUNG SSD ( AVTALET ). A. Garantipolicy SAMSUNG garanterar köparen av Produkten i försluten originalförpackning ("Du") att Produkten är fri från fel i material och utförande, enligt de villkor som anges häri, under DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN, VARS VARAKTIGHET ANGES I AVSNITT B I DETTA AVTAL, RÄKNAT FRÅN DET DATUM PRODUKTEN KÖPTES I FÖRSLUTEN ORIGINALFÖRPACKNING. I händelse av att ett giltigt inköpsbevis saknas, bestäms den begränsade garantiperioden av tillverkningsdatum. I den händelse SAMSUNG beslutar, enligt eget gottfinnande, att Produkten är felaktig på grund av fel i material och utförande och inte i huvudsak överensstämmer med de publicerade specifikationerna vid normal användning, så länge Du äger Produkten och under den begränsade garantiperioden, med förbehåll för de villkor och undantag som anges i detta Avtal, kommer SAMSUNG att, enligt eget gottfinnande, antingen: (1) reparera eller byta ut Produkten mot en ny eller reparerad produkt med samma eller bättre prestanda, eller (2) återbetala Produktens aktuella marknadsvärde vid tidpunkten för framställandet av garantikravet till SAMSUNG, om SAMSUNG inte har möjlighet att reparera eller byta ut Produkten. Vid utbyte kan SAMSUNG byta ut din Produkt mot en produkt som tidigare har använts, reparerats och testats för att uppfylla SAMSUNG-specifikationerna. Garantitiden för reparerade och ersatta produkter kommer att tillämpas för den period som är längst av återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar. Produkten som returnerats för byte kommer inte att återsändas till dig. Om inget fel kan påvisas vid undersökning återsänds din Produkt till dig. Säkerhetskopiera alltid viktiga data. Denna garanti lämnas endast till dig och kan inte överlåtas. B. Begränsad garanti (tidsperiod) Produkt Kapacitet Garantipolicy för Produkt (tidsperiod) Portable SSD T1 250 GB/500 GB/1 TB 3 år C. Omfattning av begränsad garanti Garantin gäller inte om: (i) Produkten inte används i enlighet med medföljande instruktioner, (ii) Produkten inte används för sitt avsedda ändamål eller i avsedd miljö (iii) fel eller defekt uppstår till följd av användning av en produkt, programvara eller komponent från tredje part, oavsett om denna är godkänd eller inte, (iv) fel eller defekt uppstår till följd av felaktig installation eller provning, felaktig användning, vårdslöshet, otillåten reparation, modifiering, olycka eller andra yttre orsaker, ELLER (v) om det föreligger omständigheter som SAMSUNG bedömer utgör bevis för att Du har brutit mot detta Avtal. Du godkänner att Produkten inte är avsedd att eller får användas för, till exempel men inte begränsat till, livsuppehållande åtgärder, intensivvård, medicinsk eller säkerhetsutrustning eller liknande användningsområden där produktfel kan resultera i dödsfall, personskada eller fysisk skada, eller i militärt eller försvarsmässigt bruk eller vid offentlig upphandling där särskilda villkor eller bestämmelser kan gälla. SAMSUNG frånsäger sig följaktligen allt ansvar i samband med eller relaterat till sådan användning av Produkten och du ansvarar för alla risker till följd av sådan eller liknande användning av Produkten. 14

15 SAMSUNGS garanti omfattar INTE kostnader och utgifter i samband med översyn/montering och dataåterställning vid reparationer eller byten av Produkten. SAMSUNGS garanti omfattar inte heller produkter som har, exempelvis, mottagits utan korrekt paketering, ändrats eller är fysisk skadade. Produkten kommer att granskas vid mottagande. En icke fullständig lista med exempel på undantag från garantin finns nedan: bristfällig paketering eller frakt, inklusive användning av ej godkänt emballage ändringar, modifieringar eller fysiska skador på Produkten, inklusive, men inte begränsat till, djupa repor ändringar, modifieringar eller avlägsnande av SAMSUNG-etiketter eller streckkoder på Produkten om Produktens hölje har öppnats tejpförslutning eller serienummer som har manipulerats eller saknas. D. Begränsningar av garantin och ansvarsbegränsning MED UNDANTAG FÖR DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVTAL FRÅNSÄGER SIG SAMSUNG ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE- INTRÅNG, HANDELSBRUK OCH HANDELSKUTYM. ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TIDSMÄSSIGT TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. DETTA AVTAL INNEHÅLLER SAMSUNGS HELA ANSVARSSKYLDIGHET OCH DIN ENDA KOMPENSATION FÖR BROTT MOT DETTA AVTAL. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA SAMSUNG, DESS LEVERANTÖRER ELLER DOTTERBOLAG ANSVARA FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, EKONOMISK FÖRLUST ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER FILER, ÄVEN OM SAMSUNG HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT OM VÅRT DÄREFTER ÅTERSTÅENDE ANSVAR SKULLE FRAMSTÅ SOM OTILLRÄCKLIGT. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA SAMSUNGS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER. E. Lagstiftning och jurisdiktion Detta Avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Republiken Korea (undantaget konflikt med lagens bestämmelser som styr tillämpningen av en annan jurisdiktions lagar). Alla tvister, kontroverser eller anspråk mellan parterna som uppkommer av eller i samband med detta Avtal (inklusive dess existens, giltighet eller uppsägning) löses definitivt genom skiljeförfarande som skall hållas i Seoul, Korea och genomföras på engelska i enlighet med reglerna för skiljeförfarande i Internationella handelskammaren. Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande för parterna. Förutom i den utsträckning domen och eventuell efterföljande verkställighet kräver avslöjande, ska alla frågor som rör skiljeförfarandet, däribland skiljedomen, vara konfidentiella. Mer information finns på och Region or Country Service Center Name Address Tel. E.U. (Europe) Hanaro Europe BV Florijn 8, 5751 PC Deurne, The Netherlands DE: SAMSUNG ( ) U.K.: 0330-SAMSUNG ( ) NL: 0900-SAMSUNG ( ) For other countries:

16 Copyright 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Samsung is the registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. All brand and product names are trademarks of their respective companies. For more information, please visit

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING.

Läs mer

Samsung Portable SSD T5

Samsung Portable SSD T5 Samsung Portable SSD T5 Bruksanvisning MU-PA250B MU-PA500B MU-PA1T0B MU-PA2T0B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDBOK HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Ärade användare, välkommen till installationen av din

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Installationsguide TU2-EX5

Installationsguide TU2-EX5 Installationsguide TU2-EX5 Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 1 2 Felsökning... 3 Version 08.21.2006 1. Innan du börjar Förpackningen innehåller TU2-EX5

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 901 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 SV Användarhandbok a c b d e f g SV 1 Viktigt! Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF) 1.

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide

ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide Svenska ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide Flerfunktionell USB 2.0-höghastighetsläsare/sparare för: SDDR-189 Allt-i-ett-läsare/sparare: CompactFlash, SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc,

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Med den här kabeln kan du överföra och synkronisera data mellan en kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även använda kabeln för att samtidigt ladda batteriet

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Drive Secure som din extern hårddisk. Freecom

Läs mer