Användarhandbok och information om garanti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok och information om garanti"

Transkript

1 Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B

2 JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING. De produkter och specifikationer som omnämns här, är endast i referenssyfte. All information som omnämns här kan ändras utan förvarning och tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Detta dokument och all information som omnämns här tillhör Samsung Electronics med full äganderätt. Ingen licens för patent, upphovsrätt, chipkonstruktion, varumärke eller annan immateriell rättighet ges av den ena parten till den andra parten i enlighet med detta dokument, underförstått, genom estoppelprincipen, eller på annat sätt. Produkter från Samsung är inte avsedda att användas för livsuppehållande åtgärder, intensivvård, medicinsk utrustning, säkerhetsutrustning eller liknande användningsområden där produktfel kan resultera i dödsfall, personskada eller fysisk skada, i militära eller försvarsmässiga tillämpningar eller vid offentlig upphandling där särskilda villkor eller bestämmelser kan gälla. Kontakta närmaste Samsung-kontor om du vill ha uppdateringar eller ytterligare information om produkter från Samsung. Alla märkesnamn, varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Copyright 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning 1. Komma igång... 4 Förpackningens innehåll... 4 Systemkrav... 4 T1-filsystem... 5 Kapacitet för T Använda T Ansluta till en dator... 6 Aktivering... 6 Använda efter aktivering... 8 Konfiguration Mata ut Försiktighetsåtgärder Specifikationer och certifieringar Begränsad garanti för bärbar SSD från Samsung T1...14

4 1. Komma igång Innan du börjar använda bärbara SSD från Samsung T1 (benämns hädanefter T1), ska du läsa användarhandboken noggrant och använda produkten på ett säkert och lämpligt sätt. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och innehållet i handboken kan komma att ändras utan förvarning. Förpackningens innehåll Bärbar SSD från Samsung T1 Användarhandbok och garantibevis USB 3.0-kabel * Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen efter köpet. Förpackningens innehåll kan variera beroende på förpackningstyp. Systemkrav Följande krav måste vara uppfyllda om du vill kunna utnyttja T1-enhetens snabba överföringshastighet. 1 Datorer med stöd för USB 3.0 USB (Universal Serial Bus) är en teknik med seriell indata/utdata för att ansluta datorer till kringutrustning. USB 3.0 (5 Gbit/s) stöder upp till tio gånger snabbare dataöverföring jämfört med USB 2.0 (480 Mbit/s). Dataöverföringshastigheten hos T1-enheten är anpassad till USB 3.0. Om du använder en tidigare version som t.ex. USB 2.0 eller 1.1 får du lägre prestanda. * Prestanda kan variera beroende på användarens system även om en USB 3.0-anslutning används. Om det saknas stöd för UASP (USB Attached SCSI Protocol) kan prestandan bli lägre. Kontrollera kompatibiliteten med värddatorn. Varning: Om du ansluter T1 till en enhet som bara har stöd för USB 2.0 eller 1.1 kanske enheten inte känner igen T1 eller visar en dialogruta med information om att formatering krävs. Om du formaterar T1 enligt instruktionerna i dialogrutan kommer dina data att raderas permanent. Formatera inte enheten. Om du ansluter T1 till en enhet med stöd för USB 3.0-standard, kommer enheten att känna igen T1 och du kan använda den. 2 Ansluta T1 till USB-portar på andra enheter än datorer Användning av T1 genom att ansluta den till andra enheter än datorer kan vara begränsad, beroende på enheternas USB-specifikationer och operativsystem (OS). Om du vill använda T1 tillsammans med andra enheter än datorer (t.ex. TV-apparater, ljudspelare eller andra enheter med USB-anslutning) behöver du först kontrollera enhetens specifikationer. 3 Rekommenderade datorspecifikationer ywindows OS: Windows 7 eller senare ymac OS: Mac 10.7 eller senare yusb 3.0-port Datorkontakt Produktkontakt 4

5 T1-filsystem Din T1 är standardformaterad med exfat-filsystemet och är kompatibel med både Windows OS och Mac OS. Observera att det kan finnas begränsningar av databehandlingsfunktionerna om du använder T1 med både Windows OS och Mac OS. Om du avser att använda T1 med ett enda operativsystem, rekommenderar vi att du formaterar T1 med det aktuella operativsystemets filsystem. Viktig information: Läs-/skrivfunktioner i Windows OS och Mac OS enligt filsystem. Filsystem Windows OS Mac OS exfat Både läs- och skrivfunktion Både läs- och skrivfunktion NTFS Både läs- och skrivfunktion Endast läsfunktion HFS Okänd Både läs- och skrivfunktion * Om du använder exfat med båda operativsystemen kan dataskrivningen låsas och du kanske bara kan läsa data. Om detta problem uppstår kan du återställa skrivfunktionen genom att följa instruktionerna nedan. 1 Mac OS: Anslut T1 till din Mac igen och mata ut enheten (T1). 2 Windows OS: Klicka på Skanna och åtgärda i meddelandefönstret som visas när skrivåtkomst är inaktiverad. Kör sedan diskkontroll (CHKDSK). Om du har stängt diskkontroll kan du köra diskkontroll genom att välja, högerklicka på, välja Egenskaper och välja Felkontroll på fliken Verktyg. * Om T1 är ansluten till någon annan enhet än en dator kan användningen begränsas beroende på vilket filsystem som stöds av enhetens operativsystem och filsystemet som används för datalagring på T1. Kontrollera vilket filsystem som stöds för enheten innan du använder den. Om T1 formateras med ett annat filsystem som ska användas för enheten raderas alla användardata. Användardata kan inte återställas efter formatering. Kapacitet för T1 När du ansluter T1 till en dator kan kapaciteten som visas i systemet (Windows Explorer i Windows) avvika från kapaciteten som anges på produkten beroende på enhetens filsystem, partitionering och datorsystem. * Kapaciteten som anges på produkten beräknas enligt nedanstående standard. 1 MB = byte/1 GB= byte/1 TB= byte 5

6 2. Använda T1 Viktig information: Din T1 är uppdelad i en säkerhetspartition och en datalagringspartition som standard för att ge en högre säkerhetsnivå. Din T1 är konfigurerad så att endast säkerhetspartitionen visas under fabriksinställningarna. Det innebär att du måste aktivera T1 på en dator om du vill använda datalagringspartitionen. Du kan inte aktivera T1 om datorn inte uppfyller de rekommenderade specifikationerna eller om du ansluter T1 till en USB-port på någon annan enhet än en dator. Aktivera produkten med hjälp av en dator som uppfyller de rekommenderade specifikationerna. Ansluta till en dator Anslut T1 till en stationär eller bärbar dator med hjälp av USB-porten enligt bilden nedan. Om anslutningen fungerar visas endast säkerhetspartitionen (128 MB i Windows 7) på datorn. När enheten aktiveras med hjälp av följande aktiveringsprogram kommer hela datalagringspartitionen att upptäckas av datorn. Aktivering Starta programvaran Du kan aktivera T1 med hjälp av den här programvaran. Under aktiveringen kan du välja ett unikt namn för T1 och aktivera lösenordsskydd för datasäkerhet. 1 Gå till startikonen T1_Setup i Windows Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Windows OS Mac OS Samsung Portable SSD.exe Samsung Portable SSD.app 2 Starta programmet genom att dubbelklicka på startikonen. 6

7 3 Aktivera T1 Aktivera T1 genom att följa instruktionerna i programmet. Under aktiveringen kopieras endast vissa filer till datorn för att underlätta för användaren. Välkommen Aktivera bärbar SSD från Samsung genom att slutföra nedanstående steg. Nästa Ge bärbar SSD från Samsung ett namn Ange ett namn (max 16 tecken) Standardnamn: Samsung T1 OK Aktivera datasäkerhet Om du vill hålla dina data säkra så kan du ställa in ett lösenord. Obs! Om du tappar bort lösenordet kan du inte använda T1 och du kommer inte längre åt dina data. Ett verktyg för återställning till fabriksinställningarna som tillhandahålls av Samsung-servicecentret kan användas för att återställa T1, men alla data kommer att raderas permanent och lösenordet återställas. Ja Nej 1. Startsida 2. Ange ett namn för bärbara SSD från Samsung 3. Välj om du vill aktivera lösenordsskydd. * Om du klickar på Nej slutförs aktiveringen utan att lösenordsskydd aktiveras. Ange ditt lösenord Ange ditt lösenord (4 16 tecken) Ange ditt lösenord igen Sammanfattning Granska informationen du har angett Namn Säkerhet Samsung T1 Aktiverad Tryck på Slutför för att slutföra installationen och börja använda bärbar SSD från Samsung. OK Slutför Börja om 4. Ange lösenord (om tillämpligt) 5. Sammanfattning (om tillämpligt) * Om du vill kan du börja om från namnvalet genom att klicka på Börja om. Viktig information: På Mac kan en installationssida för SAT-drivrutinen visas när programvaran körs. SAT-drivrutinen krävs för att köra T1-aktiveringsprogrammet. Om du inte installerar SAT-drivrutinen kan du inte använda T1 på Mac. Installera SAT-drivrutinen genom att följa instruktionerna i installationsprogrammet. När SAT-drivrutinen har installerats kopplar du bort T1 och ansluter sedan enheten igen för att kontrollera att drivrutinen har installerats. Important Information: Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för förlust av användardata som orsakas av bortglömda eller stulna lösenord. Om du glömmer bort ditt lösenord kan T1 återställas till fabriksinställningarna vid ett Samsung-servicecenter. Alla användardata kommer dock att gå förlorade. Var mycket noggrann med att inte glömma eller tappa bort lösenordet om du aktiverar lösenordsskydd. Det går inte att återställa produkten till fabriksinställningarna vid ett servicecenter och samtidigt bevara användardata. 7

8 Använda efter aktivering Efter aktiveringen kan du använda datalagringspartitionen på T1. Du kan använda T1 enligt beskrivningarna nedan, som varierar beroende på om lösenordsskydd valdes vid aktiveringen eller inte. 1 Om du valde lösenordsskydd under aktiveringsprocessen: När du ansluter enheten till en dator visas en inloggningssida. Du behöver ange ditt lösenord och klicka på knappen Logga in för att få åtkomst till dina data. Bärbar SSD från Samsung Namn Lösenord Samsung T1 Ange ditt lösenord Logga in * Om du ansluter T1 till en annan dator och inloggningssidan inte visas, dubbelklickar du på ikonen för drivrutinen T1_setup så att inloggningssidan visas. Begränsningar: Lösenordsskydd fungerar bara med vissa versioner av Windows eller Mac OS. Om lösenordsskydd har aktiverats kan du inte använda T1 med andra enheter än datorer, även om enheten stöder USB, på grund av systemskillnader. Om du vill använda T1 med andra enheter än datorer behöver du inaktivera lösenordsskydd. Du kan inaktivera lösenordsskyddet genom att gå till produktens profilsida från startsidan. 2 Om du inte valde lösenordsskydd under aktiveringsprocessen kan du börja använda produkten utan ytterligare inställningar. Varning: Även om lösenordsskyddet inte har aktiverats kan det hända att T1 inte fungerar korrekt när den ansluts till en annan enhet än en dator med stöd för USB, beroende på specifika systemförhållanden. Kontrollera USB-anslutningen och de filsystem som stöds för enheten som du vill använda med T1. OBS! Om du använder lösenordsskydd krävs en separat inställning eftersom aktiveringsprocessen redan har slutförts. Du kan aktivera lösenordsskydd med hjälp av T1-ikonen ( ) i aktivitetsfältets meddelanderuta på datorn som användes för aktiveringsprocessen. På andra datorer kan du aktivera lösenordsskyddet efter att du har laddat ned Samsung Portable SSD.exe från Samsungs webbplats. (http://www.samsung.com/ssd) I Mac OS kan du aktivera lösenordsskyddet efter att du har laddat ned Samsung Portable SSD.app. 8

9 Konfiguration Om du vill ändra namn eller lösenord eller aktivera/inaktivera lösenordsskydd kan du göra det genom att gå till profilsidan för produkten från startsidan. 1 Beskrivning av viktiga sidor Startsida: På den här sidan visas status för den anslutna produkten. När du väljer produkt visas profilsidan, där du kan aktivera eller ändra inställningen. Bärbar SSD från Samsung Hem Samsung T1 Upplåst Startsida Status för T1 visas med någon av de fyra statusikonerna, beroende på inställningarna. Status Ny Låst Olåst Inget lösenord Beskrivning Det här är fabriksinställningen före aktivering. Du kan gå vidare med aktivering genom att trycka på ikonen Lägg till användare ( ). Så här ser det ut när lösenordsskyddet är aktiverat och rätt lösenord inte har angivits. Du kan gå till inloggningssidan genom att klicka på ikonen Ange lösenord ( ). Så här ser det ut när lösenordsskyddet är aktiverat och rätt lösenord har angivits. Du kan gå till profilsidan för att ändra inställningarna genom att klicka på ikonen Inställningar ( ). Så här ser det ut när lösenordsskydd är inaktiverat. Du kan gå till profilsidan för att ändra inställningarna genom att klicka på ikonen Inställningar ( ). 9

10 Profilsida: Profilsidan visar information om den anslutna T1-produkten. Du kan ändra namn, lösenord och status för lösenordsskydd på profilsidan. Status för lösenordsskydd visas enligt nedan. Bärbar SSD från Samsung Bärbar SSD från Samsung Namn Samsung T1 Serienummer A2HL - TlAW K Namn Samsung T1 Serienummer A2HL - TlAW K Totalt utrymme GB Ledigt utrymme GB Totalt utrymme GB Ledigt utrymme GB Säkerhet Aktiverad Lösenord Ställ in Säkerhet Inaktiverad Hem Hem Om lösenordsskydd aktiverades under aktiveringsprocessen Om lösenordsskydd inte aktiverades under aktiveringsprocessen 2 Så här går du till startsidan I Windows Om du vill gå till startsidan väljer du ikonen ( sedan Öppna. ) i aktivitetsfältet, högerklickar och väljer I Mac OS Klicka på T1-ikonen ( ) på skrivbordet om du vill gå till startsidan. 3 Så här går du till profilsidan Du kommer till profilsidan genom att markera T1-ikonen ( ) i aktivitetsfältet, högerklicka på den och välja produkten i menyn Inställningar eller välja produkten på startsidan. Bärbar SSD från Samsung Namn Samsung T1 Totalt utrymme GB Säkerhet Aktiverad Serienummer A2HL - TlAW K Ledigt utrymme GB Lösenord Ställ in Hem 10

11 3. Mata ut När du kopplar bort T1 från datorn ska du använda funktionen Säker borttagning av maskinvara för att skydda dina data och undvika att produkten skadas. Viktig information: Om du tar bort USB-kabeln utan att använda Säker borttagning av maskinvara kan data gå förlorade eller produkten skadas. Använd Säker borttagning av maskinvara varje gång du kopplar bort enheten. Tillverkaren eller återförsäljaren tar inte ansvar för dataförlust eller skador på produkten som uppstår till följd av felaktig användning. Windows OS När du har valt Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet markerar du enheten du vill ta bort och klickar på Mata ut. När enheten har tagits bort visas ett meddelande i datorns operativsystem. Ta bort kabeln när lysdioden som visar aktivitet först blivit röd och sedan slocknat. Mac OS I Mac OS tar du bort produkten säkert genom att högerklicka på T1-ikonen och välja Mata ut, eller dra ikonen till Papperskorgen. Ta bort kabeln när lysdioden som visar aktivitet först blivit röd och sedan slocknat. 4. Försiktighetsåtgärder Underlåtenhet att beakta följande varningar kan leda till personskador, produktskador och/eller dataförlust. * En del säkerhetsinformation i den här handboken gäller endast för vissa produkter. Säkerhetskopiering av viktiga data och garantier Samsung Electronics kan inte under några omständigheter garantera data som lagras på T1. Samsung Electronics förnekar allt eventuellt ansvar för psykisk och/eller fysisk skada eller förluster som orsakas av förlust eller återställning av data som lagras på T1. Var noga med att alltid säkerhetskopiera viktiga data. Garantier angående förlorade lösenord Eftersom T1 använder avancerade krypteringstekniker går det inte att komma åt användardata om lösenordet glöms bort. Skriv ned ditt lösenord på ett säkert ställe för att förhindra att det går förlorat. Om produkten inte kan användas till följd av ett bortglömt lösenord kan produkten återställas till fabriksinställningarna vid ett Samsung-servicecenter. Återställning av enheten till fabriksinställningarna medför permanent förlust av alla användardata. Återställning till fabriksinställningarna innebär även återställning av lösenordet. Observera att du inte kan återfå lösenordsskyddade användardata innan enheten återställs till fabriksinställningarna. Var noga med att regelbundet säkerhetskopiera alla viktiga data. Efterlevnad av säkerhetsstandarder och anslutning till certifierade enheter Den här produkten har utformats för att uppfylla energiförbrukningsbegränsningar enligt säkerhetsstandarder. Se till att använda enheter och USB-portar som uppfyller relevanta standarder. Stötar Undvik att utsätta produkten för stötar. Om du viker eller bryter enheten kan utsidan och de inre komponenterna skadas. 11

12 Isärtagning/skador/avlägsnande Ta inte isär produkten. Skada inte och ta inte bort de etiketter och klisterlappar som sitter på produkten. Om produktens hölje tas isär eller skadas, eller om etiketten på sidan av produkten tas bort av användaren, upphör alla garantier att gälla. Kontakta alltid ett särskilt Samsung-servicecenter vid behov av reparation. För inte in metallföremål i enheten. Det kan leda till elektriska stötar, brand, kortslutning, läckage av skadliga ämnen och personskador. Förvara inte produkten på en plats med väta eller fukt. Förvara alltid produkten torrt. Använd originaldelar och originaltillbehör Använd alltid originaldelar och originaltillbehör som kommer från, eller har godkänts av, Samsung Electronics. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för skador på produkten eller förlust av användardata som orsakats av användning av icke-originaldelar eller tillbehör. Använda produkten under lämpliga temperatur- och luftfuktighetsförhållanden Använd produkten vid temperaturer mellan 5 och 35 C och luftfuktighet mellan 10 och 80 %. Ansluta till andra enheter än datorer Innan du ansluter T1 till en enhet ska du kontrollera enhetens USB-anslutningsrekommendationer. Oväntade störningar kan göra att T1 och den anslutna enheten fungerar felaktigt. Ett vanligt fel är att T1 inte känns igen av enheten, på grund av filsystemet i T1. Kontrollera vilket filsystem som stöds av enheten. Koppla bort kabeln Använd inte våld när du kopplar bort kabeln. Det kan skada produktens USB-kontakt eller kabeln. Följ säkerhetsriktlinjerna för att förhindra virusspridning. Problem till följd av att riktlinjerna inte följs leder till att garantin upphör att gälla. ygenomför regelbundna virussökningar för att skydda T1 från virus. ynär du laddar ned en fil till T1 ska du genomföra en virussökning innan du öppnar filen. yinstallera ett antivirusprogram på datorn som du ansluter T1 till och genomför regelbundna viruskontroller. yhåll operativsystemet och antivirusprogrammet uppdaterade med de senaste versionerna. Rengöra produkten Rengör produkten genom att försiktigt torka av den med en mjuk trasa. Använd inte vatten, kemikalier eller rengöringsmedel. Det kan leda till missfärgning eller rostbildning på produktens utsida och orsaka brand eller elektriska stötar. Förvaras oåtkomligt för barn, spädbarn och husdjur ydet finns en kvävningsrisk på grund av små delar. yom ett barn använder produkten ska du förklara hur produkten används på rätt sätt och övervaka användningen. ystöt inte produkten mot någon del av kroppen som t.ex. ögon eller öron, och placera inte produkten i munnen. 12

13 5. Specifikationer och certifieringar Specifikationer * Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning för prestandaförbättring. Modell MU-PS250B MU-PS500B MU-PS1T0B Kapacitet 250 GB 500 GB 1 TB Gränssnitt Max. överföringshastighet Storlek Vikt Systemkompatibilitet USB 3.0 (5 Gbit/s), bakåtkompatibel Max. 450 MB/s 53,2 x 71 x 9,2 (B x L x H, mm) Max. 30 g Windows OS: Windows 7 eller senare, Mac OS: Mac 10.7 eller senare * Hastigheten kan avvika från de prestanda som anges i användargränssnittet (USB 3.0 UASP-läge) och kan vara betydligt lägre till följd av begränsade HDD-prestanda vid anslutning till en dator med HDD. Certifieringar Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning Den här symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera den förbrukade utrustningen genom att lämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning av uttjänt utrustning vid kassering bidrar till att spara naturresurser och säkerställer att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning för återvinning kan du få från kommunen, närmaste återvinningsstation eller affären där du köpte produkten. TILLVERKARENS DEKLARATION FÖR CE-CERTIFIERING Härmed förklaras att produkten/produkterna överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/ EG, 2009/125/EG och 2011/65/EU. Endast för inomhusbruk. 13

14 6. Begränsad garanti för bärbar Samsung SSD T1 Tack för att du valde en bärbar Samsung Solid State Drive ( Produkten ). SAMSUNG värdesätter dig som kund och strävar alltid efter att ge dig bästa möjliga service. LÄS FÖLJANDE GARANTIVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DIN PRODUKT FRÅN SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ( SAMSUNG ). GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL FÖR SAMSUNG SSD ( AVTALET ). A. Garantipolicy SAMSUNG garanterar köparen av Produkten i försluten originalförpackning ("Du") att Produkten är fri från fel i material och utförande, enligt de villkor som anges häri, under DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN, VARS VARAKTIGHET ANGES I AVSNITT B I DETTA AVTAL, RÄKNAT FRÅN DET DATUM PRODUKTEN KÖPTES I FÖRSLUTEN ORIGINALFÖRPACKNING. I händelse av att ett giltigt inköpsbevis saknas, bestäms den begränsade garantiperioden av tillverkningsdatum. I den händelse SAMSUNG beslutar, enligt eget gottfinnande, att Produkten är felaktig på grund av fel i material och utförande och inte i huvudsak överensstämmer med de publicerade specifikationerna vid normal användning, så länge Du äger Produkten och under den begränsade garantiperioden, med förbehåll för de villkor och undantag som anges i detta Avtal, kommer SAMSUNG att, enligt eget gottfinnande, antingen: (1) reparera eller byta ut Produkten mot en ny eller reparerad produkt med samma eller bättre prestanda, eller (2) återbetala Produktens aktuella marknadsvärde vid tidpunkten för framställandet av garantikravet till SAMSUNG, om SAMSUNG inte har möjlighet att reparera eller byta ut Produkten. Vid utbyte kan SAMSUNG byta ut din Produkt mot en produkt som tidigare har använts, reparerats och testats för att uppfylla SAMSUNG-specifikationerna. Garantitiden för reparerade och ersatta produkter kommer att tillämpas för den period som är längst av återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar. Produkten som returnerats för byte kommer inte att återsändas till dig. Om inget fel kan påvisas vid undersökning återsänds din Produkt till dig. Säkerhetskopiera alltid viktiga data. Denna garanti lämnas endast till dig och kan inte överlåtas. B. Begränsad garanti (tidsperiod) Produkt Kapacitet Garantipolicy för Produkt (tidsperiod) Portable SSD T1 250 GB/500 GB/1 TB 3 år C. Omfattning av begränsad garanti Garantin gäller inte om: (i) Produkten inte används i enlighet med medföljande instruktioner, (ii) Produkten inte används för sitt avsedda ändamål eller i avsedd miljö (iii) fel eller defekt uppstår till följd av användning av en produkt, programvara eller komponent från tredje part, oavsett om denna är godkänd eller inte, (iv) fel eller defekt uppstår till följd av felaktig installation eller provning, felaktig användning, vårdslöshet, otillåten reparation, modifiering, olycka eller andra yttre orsaker, ELLER (v) om det föreligger omständigheter som SAMSUNG bedömer utgör bevis för att Du har brutit mot detta Avtal. Du godkänner att Produkten inte är avsedd att eller får användas för, till exempel men inte begränsat till, livsuppehållande åtgärder, intensivvård, medicinsk eller säkerhetsutrustning eller liknande användningsområden där produktfel kan resultera i dödsfall, personskada eller fysisk skada, eller i militärt eller försvarsmässigt bruk eller vid offentlig upphandling där särskilda villkor eller bestämmelser kan gälla. SAMSUNG frånsäger sig följaktligen allt ansvar i samband med eller relaterat till sådan användning av Produkten och du ansvarar för alla risker till följd av sådan eller liknande användning av Produkten. 14

15 SAMSUNGS garanti omfattar INTE kostnader och utgifter i samband med översyn/montering och dataåterställning vid reparationer eller byten av Produkten. SAMSUNGS garanti omfattar inte heller produkter som har, exempelvis, mottagits utan korrekt paketering, ändrats eller är fysisk skadade. Produkten kommer att granskas vid mottagande. En icke fullständig lista med exempel på undantag från garantin finns nedan: bristfällig paketering eller frakt, inklusive användning av ej godkänt emballage ändringar, modifieringar eller fysiska skador på Produkten, inklusive, men inte begränsat till, djupa repor ändringar, modifieringar eller avlägsnande av SAMSUNG-etiketter eller streckkoder på Produkten om Produktens hölje har öppnats tejpförslutning eller serienummer som har manipulerats eller saknas. D. Begränsningar av garantin och ansvarsbegränsning MED UNDANTAG FÖR DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVTAL FRÅNSÄGER SIG SAMSUNG ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE- INTRÅNG, HANDELSBRUK OCH HANDELSKUTYM. ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TIDSMÄSSIGT TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. DETTA AVTAL INNEHÅLLER SAMSUNGS HELA ANSVARSSKYLDIGHET OCH DIN ENDA KOMPENSATION FÖR BROTT MOT DETTA AVTAL. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA SAMSUNG, DESS LEVERANTÖRER ELLER DOTTERBOLAG ANSVARA FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, EKONOMISK FÖRLUST ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER FILER, ÄVEN OM SAMSUNG HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT OM VÅRT DÄREFTER ÅTERSTÅENDE ANSVAR SKULLE FRAMSTÅ SOM OTILLRÄCKLIGT. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA SAMSUNGS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER. E. Lagstiftning och jurisdiktion Detta Avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Republiken Korea (undantaget konflikt med lagens bestämmelser som styr tillämpningen av en annan jurisdiktions lagar). Alla tvister, kontroverser eller anspråk mellan parterna som uppkommer av eller i samband med detta Avtal (inklusive dess existens, giltighet eller uppsägning) löses definitivt genom skiljeförfarande som skall hållas i Seoul, Korea och genomföras på engelska i enlighet med reglerna för skiljeförfarande i Internationella handelskammaren. Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande för parterna. Förutom i den utsträckning domen och eventuell efterföljande verkställighet kräver avslöjande, ska alla frågor som rör skiljeförfarandet, däribland skiljedomen, vara konfidentiella. Mer information finns på och Region or Country Service Center Name Address Tel. E.U. (Europe) Hanaro Europe BV Florijn 8, 5751 PC Deurne, The Netherlands DE: SAMSUNG ( ) U.K.: 0330-SAMSUNG ( ) NL: 0900-SAMSUNG ( ) For other countries:

16 Copyright 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Samsung is the registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. All brand and product names are trademarks of their respective companies. For more information, please visit

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok My Book Studio (USB 3.0) Användarhandbok My Book Studio Användarhandbok Extern hårddisk WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer