nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10"

Transkript

1 nr 2/10 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå Prenumerera på Nytt från Martinsons på

2 Martinsons uppdrag i Braviken är ett av flera där företaget står för både leverans och montage av limträstommen. Helhetslösning lockar stora beställare Martinsons Bygdsiljum Tel Ansvarig utgivare Lars Martinson Redaktör Peter Westermark, Dixie PR Tel Layout Krux & Co Tryck Davidsons Tryckeri, Växjö Taberg Media Group Den gemensamma nämnaren mellan Holmen Timber, Stora Enso och Woody är inte bara trä. De är också beställare som sett fördelarna med att bygga stora hallbyggnader med limträstommar. Samtliga har också valt Martinsons för både leverans och montage av stommarna. Just det sistnämnda var också något som Arne Eriksson, projektledare för bygget av Holmens nya jättesågverk i Braviken, tryckte särskilt på: Vi får en enklare arbetsprocess då materialleverans och montage sköts av en och samma hand. Dessutom ligger Martinsons långt fram i utvecklingen av sitt byggsystem i limträ. Martinsons uppdrag i Braviken omfattar allt från barkhus, såghus och råsortering till byggnader för biprodukter och vidareförädling. Och träet kommer att vara framträdande. Limträbalkarna i takkonstruktionerna kommer att vara väl synliga, liksom massivträet i väggarna. Fasaden kommer att kläs med limträpaneler, också det levererat av Martinsons. Det var naturligt för oss att välja trä, som dessutom är ett framtidsmaterial. Vi vill visa dess kapacitet även för industriella ändamål, säger Anders Öquist, platschef på sågverket i Braviken. Sedan går det naturligtvis inte att komma förbi att kostnaden också är en viktig faktor. Vi har jämfört limträstommen med konkurrerande material, bland annat ur ett underhållsperspektiv och trä står mycket starkt i konkurrensen. Effektiva byggprocesser Montaget har hanterats helt enligt plan och en förklaring till att projektet löpt smidigt hittas i Martinsons helhetslösning. Marika Carlsson, avdelningschef Ritning på Martinsons Byggsystem, menar att just det ger bättre möjligheter till ett helhetstänk redan från projektets början: Vi synkroniserar alltid tillverkning och montage. Det handlar bland annat om logistikfrågor som när de olika byggelementen kommer till byggplatsen och om hur de fraktats och lastats.

3 Ledare: Ökat träanvändande en naturlig utveckling Det har stor inverkan på byggprocessen och är särskilt viktigt i större projekt. Och både vad gäller byggsystemet i Braviken och Älvkarleby så är stommarna närmast enorma. I Braviken omfattar bara materialet till stomsystemen m 3 limträ. I Stora Ensos lager i Älvkarleby kräver hallbyggnaden, som hålls uppe av ett pelarbalksystem, närmare 900 m 3. De här två projekten är i volym limträ räknat två av de största enskilda stomprojekt vi genomfört, berättar Stig Axelsson, säljchef stommar på Martinsons. Brandbeständighet Konkurrenskraften hos stomsystem i limträ stärks hela tiden. Martinsons erfarenhet och förfinade byggsystem är en förklaring, men det är också tydligt att det finns en allt större kunskap hos beställarna. Det gäller inte minst i materialvalet för konstruktionen av en ny Woody Bygghandel i Ronneby. Vi valde stommar i limträ, bland annat för att det är klokt med avseende på brand säkerheten, säger Ulf Malmgren, koncernchef på Bygg-Aktiv Material, som bland annat äger Woody Bygghandel i Ronneby. Det råder inget tvivel om att det finns många goda anledningar att välja stomsystem i limträ. Oavsett om det som ska byggas är affärslokaler, flerbostadshus, sporthallar eller lantbrukshallar. Alla branscher behöver föregångare och visionärer för att utvecklas. Det gäller naturligtvis även de branscher där vi verkar. För våra byggsystem har vår långsiktiga strategi varit att utveckla industriella och effektiva processer, för allt från bostadshus och hallar till broar. Vi har även vågat ta oss an projekt som flyttat fram positionerna för träbyggandet. Vi har byggt uppmärksammade flerbostadshus, parkeringshus och träbroar som gjort starka avtryck i branschen. Under utvecklingsprocessen har det inte bara varit fjädrar i hatten för oss själva, utan också nödvändigt för att visa möjligheterna med det moderna träbyggandet. I vissa fall är det onekligen så att vi konkurrerar med andra byggmaterial. Men det är långt vanligare att materialen kompletterar varandra. Det kommer att finnas användningsområden för samtliga byggmaterial, med en given plats för alla även i framtidens byggprojekt. Med det sagt är vi många som vill mena att trä inte använts i tillräckligt hög utsträckning som byggmaterial. Oavsett om synvinkeln är praktisk, funktionell eller estetisk. Väger vi dessutom in faktorer som miljöpåverkan så är det definitivt så. Det här är också något som många bygg herrar och beställare i allt högre grad tar fasta på i dag. De är rationella och de projekt som visat vägen finns nu på plats och är inte bara funktionella byggnader, utan projekt som moderniserar hela byggprocessen. Det gör att intresset ökar. En relativt ny utveckling är att bygga industrilokaler i trä, precis som Holmen nu gör i Bravikens sågverk. Byggnaderna är funktionella och av hög kvalitet, men ger också en trivsam arbetsmiljö, vilket inte minst vi själva kan skriva under på då vi självklart valt att bygga våra kontor i och fabrikslokaler i limträ. Utvecklingen har inte bara skett i byggandet, utan också i skogen. Teknikutvecklingen går inte att beskriva som annat än otrolig. Jobb som i mitten på 70-talet var tunga och manuella i dag är högteknologiska och moderna. Vi kan med stolthet säga att vi är en bransch i stark utveckling, på alla fronter. Det är inspirerande att få vara del av den utvecklingen. Visst har vi mött skepsis och okunskap längs vägen, men också många som haft ett stort intresse av att bygga nytt och ta träbyggandet till nya nivåer. Trä är framtidens byggmaterial, som Anders Öquist på Holmen Timber säger i artikeln intill. Jag kan inte annat än hålla med honom. Lars Martinson, koncernchef

4 Träbyggandets konst Martinsons deltog i utställningen TRÄ 2010 som pågick mellan 8 maj och 19 september på Virserums Konsthall. Enligt Barbro Wendén, controller under utställningen, lockade utställningen en bra blandning av besökare: Vi har lockat såväl konst- och arkitekturintresserade som vanliga familjer. Dessutom har vi tagit emot mer än skolbarn som också tyckt att utställningen varit spännande. Inför TRÄ 2010 spreds uppropet Nödvändighetens arkitektur över hela världen med budskapet att skicka in förslag på hållbar arkitektur. Konsthallen fick in 143 bidrag från 28 länder och 42 valdes ut och visades under utställningen. Limträ naturligt i norsk multiarena Nu satsar Umeå på träbyggande Gammlias nya läktare, en näraliggande innebandyhall samt fasaden till det resecenter som tar emot Botniabanans resenärer, är tre framstående projekt i Umeå där modern träbyggnadsteknik står i centrum. De byggs alla med limträ och massivträ producerat av Martinsons. I valet att bygga läktaren i limträ var, som så ofta är fallet, ett tidigare projekt som Martinsons genomfört viktigt som referensobjekt, berättar Sture Bäckman, byggprojektledare på Umeå kommun: Vi har fått många positiva kommentarer kring läktaren på Dragonen och det gjorde oss intresserade av att bygga i trä även på Gammlia. Den enda invändningen internt kom kring frågan om underhåll, men för de miljoner som skilde i pris jämfört med att bygga i betong så blir det väldigt många års underhåll. Läktaren på Gammlia kommer att rymma sittande åskådare och innehåller 230 m 3 limträ. Innebandyhallen kommer att ha måtten 44 x 61,5 meter och för resecentrumet handlar limträets inslag om en fackverkskonstruktion som håller upp glasfasaden. När BRG Bygg i Norge fick uppdraget att bygga Idda Arena i Kristiansand valde de utan större tvekan Martinsons som leverantör av limträstommarna till multiarenan för ishockey, curling, kampsport och dans. Ole Lossius är projektledare på BRG Bygg: När vi valde Martinsons för att både konstruera och montera limträstommarn a var priset förstås en viktig faktor, men de hade även det bästa konceptet. I Norge är användningen av limträ dubbelt så stor som i Sverige, och till viss del kan det ha att göra med hur man ser på materialet ur säkerhetssynpunkt. Brandkraven för byggnadsstommar här i Norge gör limträ till ett säkrare material än stål. Visserligen brinner trä, men till skillnad från en stålstomme behåller den form och lyftkraft längre, säger Ole. Dessutom är limträ ett billigare material, och när vi frågar varför materialvalet föll på limträ just för Idda Arena förklarar Ole Lossius att det var ett självklart val för arkitekten redan från dag ett. Vi är omgivna av trä i skog och natur, det blir ett givet val för att harmonisera med omgivningarna. Projektet är det största som Martinsons hittills genomfört på den norska marknaden, och framtiden i grannlandet ser mycket ljus ut. Utöver stora hallbyggnader och bostäder levererar Martinsons även träbroar till den norska marknaden. Bland annat kommer en större vägbro att monteras inom kort i Arneberg, några mil sydost om Hamar. Norge ligger långt fram i användandet av limträ i olika typer av byggprojekt. Ett långsiktigt mål för oss i Sverige är att nå Norges nivåer, och det har vi alla möjligheter att göra. I dag talar allt för trä, konstaterar Stig Axelsson, säljchef stommar, Martinsons.

5 Miljövänliga byggen i limträ Limträ är inte bara funktionellt och estetiskt tilltalande som byggmaterial. Det är också en viktig del av en hållbar utveckling. Det visar beräkningar från Martinsons, som tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet studerat klimatpåverkan från limträ. Studien visar att limträet inte ger något nettoutsläpp av växthusgaser, vilket gör att det betraktas som klimatneutralt. En viktig del i att limträet kan betraktas som klimatneutralt är att träet och vår skogsmark är en naturlig kolsänka, som binder koldioxid, berättar Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Martinsons och den som står bakom de nya beräkningarna. Träet, som är en förnybar råvara, är det enda byggmaterial som har egenskapen att det binder koldioxid och ger därför en dubbel klimateffekt. Medan en kubikmeter av konkurrerande material alltid innebär ett nettoutsläpp av stora mängder koldioxid under produktionen står en kubikmeter limträ för ett nettoupptag av 730 kilo koldioxid. Martinsons och IVL:s studie bekräftar den breda samsyn som i dag finns och som talar om den viktiga rollen som trä spelar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning och medvetenheten som finns i dag är en bra garanti för att det kommer att efterlevas, avslutar Per Lundgren. Atmosfäriskt CO 2 CO 2 Bundet kol kvar i limträprodukt 729 kg CO 2 bio/m 3 Skogsbruk och transport till sågverket 14 kg CO 2 ekv/m 3 Lagrar kg CO 2 bio/m 3 Förbrukning biobränsle främst vid virkestorkning 228 kg CO 2 bio/m 3 Limträtillverkning 32 kg CO 2 ekv/m 3 Lastbilstransport till kund 200 mil 72 kg CO 2 ekv/m 3 Skogen binder koldioxid och lagrar den som kol i träden och i marken. Tillverkningen av limträ innebär ett utsläpp av koldioxid. Limträ utgör en kolsänka då det binder kol så länge det används.

6 Korsa älven med stil Ny träbro på gång i Skellefteå Ola Burström, Skellefteå kommun, Olle Hagman LTU, Mikael Lindberg, Martinsons och Karl-Erik Malm från Skanska tog plats i båten inför det första spadtaget. Det första spadtaget för Nordens längsta snedstagsbro i trä togs den 11 augusti i Skellefteå. Gång- och cykelbron som korsar Skellefteälven kommer att vara 4 meter bred och 130 meter lång mellan pylontornen. Bron har beställts av Skellefteå kommun och Ola Burström, ordförande i Skellefteå kommuns tekniska nämnd, har höga förhoppningar: Vi kommer att få en toppmodern bro och det gör inte saken sämre att det görs intill de höga trähus på norra sidan av älven som också är konstruerade med modern träbyggnadsteknik, sa Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden i Skellefteå kommun. Husen som Burström refererade till är höghusen vid Älvsbacka Strand, de sju våningar höga trähus som konstruerats med stommar i trä från Martinsons. Två hus har redan uppförts och konstruktionen av det tredje höghuset är i full gång, efter att intresset för lägenheterna återigen varit mycket stort. Positiva miljöeffekter Brobehovet i Skellefteå är stort och gång- och cykelbron som nu konstrueras kommer även att ha en positiv effekt på miljön, hoppas Ola Burström. Majoriteten av bilfärderna är kortare än 5 kilometer. Om bron kan få folk att välja att gå eller ta cykeln så gör vi miljön en jättetjänst. Förutom finansieringen från Skellefteå kommun finansieras bron också av ett tillskott av EUmedel, då den kommer att bli högintressant som forskningsprojekt. Sensorer kommer att monteras på bron för att ge mätdata som beskriver dess egenskaper. Det gör projektet unikt och inblandade i projektet tvekar inte att ge konstruktionen epitetet världsklass. Under september och oktober genomförs markarbeten och gjutning av landfästen, som genomförs av Skanska. Martinsons montage av bron kommer att starta under november och färdigställas i december.

7 Åttavåningshus i trä nominerat till Stora Samhällsbyggarpriset De fyra åttavåningshusen i kvarteret Limnologen i Växjö har som första träbyggnadsprojekt nominerats till Stora Samhällsbyggarpriset. Martinsons har levererat och konstruerat trästommen till husen, som är Sveriges högsta nybyggda bostäder med trästomme. Nomineringen är naturligtvis hedrande och understryker att flerbostadshus med byggsystem i limträ och massivträ nu vinner ytterligare mark i branschen, säger Thomas Staflund, säljchef bostäder hos Martinsons. Fyra projekt har nominerats till Stora Samhällsbyggarpriset, som är branschens främsta utmärkelse. Priset delas ut till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls byggnads processen. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. I en del av nomineringen av Limnologen står: Projektet har inriktats på utveckling och lärande kring träbyggnadsteknik. Teknikstudierna visar att man klarar högt ställda krav på ljudisolering och frihet från vibrationer. Produktionen har genomförts under torra förhållanden tack vare en innovativ metod för väderskydd som följer bygge t allteftersom det reses. Projektet är ett utmärkt exempel på modernt träbyggande och tillvaratar väl tidigare erfarenheter och bidrar med vidare utveckling. Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står bland andra Sveriges byggindustrier, Sveriges Arkitekter och Fastighetsägarna. Prisutdelningen kommer att ske den 26 oktober, då Samhällsbyggardagen arrangeras i Stockholm. Limnologen har tilldelats Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs Arkitekturpris för 2009 och Utmärkt Modernt Träbyggande Det sistnämnda priset delades ut av Nationella Träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli. Furu ett kärt återseende? Furu är tillbaka som inredningstrend, det är bara att konstatera. I inredningstidningar, bloggar och allehanda inredningsprogram på tv talas det om den nya furutrenden, och visst är vi många som förfasas över utsikten att återse de gulnande träpanelerna, avlutade furumöbler och annat vi trodde hörde till historien. Men det handlar faktiskt om en ny trend, med nya sätt att använda vårt vanligaste träslag, menar Annika Nygren, erfaren och välanlitad inredningskonsult i Skellefteå: Det är nättare former i både möbler och andra träytor. På 70- och 80-talet blev formgivningen i furu för tung och vi hade en tendens att överanvända träslaget. Det var trä i tak, golv, väggar och möbler och det är inte konstigt att det står en upp i halsen efter ett tag. Vi lär oss av misstagen och denna gång blir nog användandet av furu mer sparsmakat och stilrent. Annika tror inte att själva materialet någonsin kommer att räknas som exklusivt, då en av materialets fördelar är just att det är förhåll andevis billigt. Däremot kan designers och marknadsförare se till att furu blir attraktivt. Här har företag som Martinsons en möjlighet att utmana kreativiteten hos unga drivna designtalanger. Vi kan inte uppfinna nya träslag, men fräscha idéer och tankar skapar nya möjligheter med traditionella material. Sportiga Martinsons på IDA-mässan Under IDA-mässan i Göteborg november visar Martinsons upp sitt effektiva byggande av klimatvänliga sportmiljöer. Erbjudandet sträcker sig från läktare och hallar till stora utomhusarenor och skidbroar. Med limträ skapas naturliga miljöer, där de synliga trädetaljerna bidrar till en behaglig helhetsupplevelse. En annan är det rent ekonomiska. Rationella montage är inte bara smidigt på byggplatsen utan ger även bra förutsättningar för en god totalekonomi i projekten, berättar Mikael Lindberg, vd på Martinsons Byggsystem och Träbroar. Martinsons finns i monter B06:41 på IDAmässan för att berätta om sitt stomsystem i limträ och de viktigaste fördelarna när vi bygger sport- och fritidsanläggningar. Martinsons investerar i komponentlinje Martinsons investerar 30 miljoner kronor i en ny komponentlinje på Hällnäs såg utanför Vindeln. Investeringen innebär upp till tio nya jobb på sågen och grundar sig i ett långsiktigt avtal om komponentleveranser till Hedlunda Industri utanför Lycksele, som bland annat tillverkar bokhyllor och sängar till IKEA. Vi kan nu vidareförädla lokala råvaror effektivt och med minimal miljöpåverkan. Hedlunda är mindre än en timmes bilfärd bort och det kommer att bli ett bra samarbete, säger Lars- Åke Svensson, platschef i Hällnäs.

8 Urban bygger längs träbrotätaste järnvägssträckan Haparandabanan, som går mellan Boden och Haparanda, har under de senaste åren rustats upp rejält för att klara tunga godståg i hög fart. Det har bland annat innefattat 42 kilometer ny järnväg från Kalix till Haparanda, men också hela åtta träbroar, varav sex levererats av Martinsons. Det kan innebära att tågsträckan är Sveriges träbrotätaste. Urban Nilsson, vd på Bergman & Berggren, som utfört mark-, asfalt- och anläggningsarbeten längs banan har jobbat nära Martinsons i flera projekt och ser positivt på Trafikverkets satsning på träbroar: Ur beställarsynpunkt är den korta produktions- och byggtiden väldigt viktig. Det gör att det känns helt rätt att bygga många av broarna som ska gå över järnvägen i trä. En mindre bro för skogsbilar kan ta cirka 12 veckor att färdigställa, förutsatt att det finns en väg fram till platsen för bron. På den tiden hinner personalen från Bergman & Berggren grundlägga, schakta och gjuta landfästen i betong. De hinner också förbereda kran- och montageplats för personalen från Martinsons som därefter monterar bron. För en bro i konkurrerande material är en uppskattning att minst den dubbla tiden skulle krävas. Nilssons erfarenhet av byggbranschen sträcker sig tillbaka till 1984 och han har bland mycket annat varit med under en period då träbroarnas marknadsandel ökat. Fortfarande finns utrymme för mer. Och även om den fortsatta utvecklingen till viss del styrs av Trafikverket, som är en viktig beställare, finns också möjligheter med andra typer av uppdragsgivare. Trafikverket kommer ofta med färdiga handlingar, men med privata och kommunala beställare finns det mer utrymme för oss som aktör att också påverka materialvalet. I många fall så är trä mycket konkurrenskraftigt. Martinsons är en familjeägd träförädlingsindustri med starka rötter i Västerbotten. Företaget förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, nyskapande komponenter och färdiga funktionslösningar som ger mervärden och bidrar till ökad träanvändning. Verksamheten säkrar skogens värde genom ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk och effektiv förädling i egna sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs. I Bygdsiljum finns i dag en av Europas modernaste såglinjer. Företaget präglas av en stark företagsanda och innovationskultur. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ samt Nordens ledande producent av träbroar och stomsystem i trä. Kunderna finns över hela Sverige och i många delar av Europa och Asien. Koncernen har i dag cirka 420 anställda, omsätter drygt en miljard kronor och uppmärksammas år efter år som en av Sveriges mest expansiva träförädlingsindustrier. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum. Martinsons, Bygdsiljum. Tel ,

nytt från Norrländsk skog skapar tillväxt Martinsons investerar i Hällnäs Engagerat par sätter fåren i arbete

nytt från Norrländsk skog skapar tillväxt Martinsons investerar i Hällnäs Engagerat par sätter fåren i arbete nytt från nr 2/09 2/10 En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Martinsons investerar i Hällnäs Engagerat par sätter fåren i arbete Norrländsk skog skapar tillväxt Näringsrikedom

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

nytt från Älvsbackabron Ett projekt på internationell Kommunsatsning på naturligt byggande Lansering av nytt limträsortiment för bygghandeln nr 1/09

nytt från Älvsbackabron Ett projekt på internationell Kommunsatsning på naturligt byggande Lansering av nytt limträsortiment för bygghandeln nr 1/09 nr 1/09 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Älvsbackabron Ett projekt på internationell toppnivå Kommunsatsning på naturligt byggande Lansering av nytt limträsortiment

Läs mer

Träförädling med miljön i fokus

Träförädling med miljön i fokus nr 1/07 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Träförädling med miljön i fokus Solbacken, ett unikt handelsområde helt i trä. Vid Strömpilen finns nu Sveriges längsta träbro

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

nytt från En imponerande byggnad i trä och natursten Copperhill Mountain Lodge i Åre Tuff marknad ger nya förutsättningar

nytt från En imponerande byggnad i trä och natursten Copperhill Mountain Lodge i Åre Tuff marknad ger nya förutsättningar nr 2/08 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Copperhill Mountain Lodge i Åre En imponerande byggnad i trä och natursten Tuff marknad ger nya förutsättningar KL-trä skapar

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

nytt från Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk nr 2/09

nytt från Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk nr 2/09 nytt från nr 2/09 En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Limnologen Prisbelönt arkitektur

Limnologen Prisbelönt arkitektur författare: Alexander Swahn E-post: alexanderswahn@hotmail.com Limnologen Prisbelönt arkitektur Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN:

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Framtidens naturliga sätt att bygga broar.

Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens broar byggs i trä. Den utvecklingsprocess som träbroar har genomgått de senaste åren har resulterat i att allt fler har fått upp ögonen för deras fördel

Läs mer

Stora Björn och lilla Björn.

Stora Björn och lilla Björn. nr 2/11 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Älvsbackabron invigd. Sidan 4 Ny modern teknik på sågverken. Sidan 7 De formar framtidens sätt att bygga. Sidan 8 Stora

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Träbyggnadsboom i Sverige

Träbyggnadsboom i Sverige Träbyggnadsboom i Sverige Niclas Svensson Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Vad är modernt träbyggande? Jo, det handlar om

Läs mer

BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ

BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ Det moderna träbyggandet av flervåningshus i Sverige har idag en 10-procentig marknadsandel. Nu börjar allt fler inse att det går utmärkt att använda trästomme och KL-trä även

Läs mer

En värmekälla nära dig

En värmekälla nära dig En värmekälla nära dig Klintpellets AB är en av Sveriges äldsta pelletstillverkare. Redan 1994 drog vi igång verksamheten, då under namnet MBAB Energi i Överklinten AB. 2010 drabbades vår fabrik av en

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Häst. ridhus och stall

Häst. ridhus och stall Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

SJÖBODARNA på Storsjö Strand

SJÖBODARNA på Storsjö Strand SJÖBODARNA på Storsjö Strand Prospekt Sjöbodarna. Du kanske redan har lekt med tanken lite grann. Unnat dig själv att dagdrömma. Om hur framtiden skulle utveckla sig om du själv fick bestämma. Med ett

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

SJÖBODARNA på Storsjö Strand

SJÖBODARNA på Storsjö Strand SJÖBODARNA på Storsjö Strand Prospekt Sjöbodarna. Du kanske redan har lekt med tanken lite grann. Unnat dig själv att dagdrömma. Om hur framtiden skulle utveckla sig om du själv fick bestämma. Med ett

Läs mer

Skog- og treseminar. 10.mai 2007. Johanna Blom, Skogsindustrierna

Skog- og treseminar. 10.mai 2007. Johanna Blom, Skogsindustrierna Skog- og treseminar 10.mai 2007 Johanna Blom, Skogsindustrierna Plantera ett höghus! Skogen upplevelse och kulturarv men också hypermoderna bostadshus Fördelar med tekniken Kortare byggtider Torrt och

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Hur ser. på limträ? Johan Nyrén. Björn Edström

Hur ser. på limträ? Johan Nyrén. Björn Edström Hur ser Björn Edström Johan Nyrén Anna Undén Gunnar Grönlund Anders Pyk Magnus Silfverhielm på limträ? Svenskt Limträ Svenskt Limträ är den svenska limträindustrins branschorganisation för teknisk information

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling #3 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Ny avformningsenhet i fabriken Ny hemsida med smart upplägg Ett energibygge i exploativt område Årets sista Finn Fem Fel tävling Ansvarig utgivare: Inge Andersson

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

FYRKANTIGT NYTÄNKANDE

FYRKANTIGT NYTÄNKANDE FYRKANTIGT NYTÄNKANDE Hamburgs första femvåningshus i massivt trä är byggt med nyutvecklad teknik helt utan kemikalier samt med en nypa skrock och en stor dos envishet. TEXT Carl Undéhn FOTO IBA Hamburg

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut.

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut. Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten Välkommen ut. Tillbakablickar och utsikter Balkonger ger liv. Rätt byggda och använda är de ett viktigt tillskott till boendet; estetiskt, socialt och praktiskt.

Läs mer

lindab systemline lindabhallen Lindabhallen Stålbyggnader med kvalitet, styrka och elegans

lindab systemline lindabhallen Lindabhallen Stålbyggnader med kvalitet, styrka och elegans lindab systemline lindabhallen Lindabhallen Stålbyggnader med kvalitet, styrka och elegans lindab lindabhallen Att köpa en hall är kanske en av de största investeringarna du gör i livet. Här beskriver

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö öretaget rönbo B Ägare: lommershus %, Stenbackens %, Polarrenen % rönbo jobbar med industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd på byggplats.

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar Lindab Systemline TM Lindab Hallar En presentation av våra hallar Affärsbyggnader Lager, handel, bilhallar, verkstad, industri m.m. Sporthallar Ridhallar, bollhallar, ishallar m.m. Lantbruksbyggnad Djurstall,

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

LIGHT BOARD. En lekande lätt gipsskiva EN NY LÄTTVIKTSSKIVA

LIGHT BOARD. En lekande lätt gipsskiva EN NY LÄTTVIKTSSKIVA EN NY LÄTTVIKTSSKIVA LIGHT BOARD En lekande lätt gipsskiva Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no ETT LÄTT ALTERNATIV LIGHT BOARD

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå.

På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå. Grönbo AB & Block Arkitektkontor 2015-04-15 Byggpremiär! På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå. Lusthusbacken är ett attraktivt läge vid Furunäset,

Läs mer

entrépartier Entrépartier

entrépartier Entrépartier entrépartier Entrépartier Entrépartier från SSC Entrépartier som välkomnar och skapar intryck. För allt från stora offentliga byggnader till privata villor. Som både kan bevara gamla kulturvärden och förverkliga

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

VÄXJÖ BYGGER MED TRE i en sammenhällskontekst som berør Trebiennalen Mandal 17 september 2014

VÄXJÖ BYGGER MED TRE i en sammenhällskontekst som berør Trebiennalen Mandal 17 september 2014 VÄXJÖ BYGGER MED TRE i en sammenhällskontekst som berør Trebiennalen Mandal 17 september 2014 Hans Andrén Växjö kommun; planering, stadsbyggnad Växjö Kommunföretag AB Bra bostäder för små hus håll till

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE SERVICELOKALER

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Nära Halmstad och havet.

Nära Halmstad och havet. Nära Halmstad och havet. Högt beläget i Ringenäs med en vacker utsikt över havet och solnedgången i väster hittar du Strandlida. Här bygger Derome Mark & Bostad villor i gränslandet där slätt möter skog,

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

GOLV - ett naturligt val

GOLV - ett naturligt val GOLV - ett naturligt val A natural choice by moland - med blick för nya möjligheter Golv, märkta med FSC, visar, att produkten stödjer ansvarsfullt skogsbruk och är certifierad i överensstämmelse med FSC:s

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer