nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10"

Transkript

1 nr 2/10 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå Prenumerera på Nytt från Martinsons på

2 Martinsons uppdrag i Braviken är ett av flera där företaget står för både leverans och montage av limträstommen. Helhetslösning lockar stora beställare Martinsons Bygdsiljum Tel Ansvarig utgivare Lars Martinson Redaktör Peter Westermark, Dixie PR Tel Layout Krux & Co Tryck Davidsons Tryckeri, Växjö Taberg Media Group Den gemensamma nämnaren mellan Holmen Timber, Stora Enso och Woody är inte bara trä. De är också beställare som sett fördelarna med att bygga stora hallbyggnader med limträstommar. Samtliga har också valt Martinsons för både leverans och montage av stommarna. Just det sistnämnda var också något som Arne Eriksson, projektledare för bygget av Holmens nya jättesågverk i Braviken, tryckte särskilt på: Vi får en enklare arbetsprocess då materialleverans och montage sköts av en och samma hand. Dessutom ligger Martinsons långt fram i utvecklingen av sitt byggsystem i limträ. Martinsons uppdrag i Braviken omfattar allt från barkhus, såghus och råsortering till byggnader för biprodukter och vidareförädling. Och träet kommer att vara framträdande. Limträbalkarna i takkonstruktionerna kommer att vara väl synliga, liksom massivträet i väggarna. Fasaden kommer att kläs med limträpaneler, också det levererat av Martinsons. Det var naturligt för oss att välja trä, som dessutom är ett framtidsmaterial. Vi vill visa dess kapacitet även för industriella ändamål, säger Anders Öquist, platschef på sågverket i Braviken. Sedan går det naturligtvis inte att komma förbi att kostnaden också är en viktig faktor. Vi har jämfört limträstommen med konkurrerande material, bland annat ur ett underhållsperspektiv och trä står mycket starkt i konkurrensen. Effektiva byggprocesser Montaget har hanterats helt enligt plan och en förklaring till att projektet löpt smidigt hittas i Martinsons helhetslösning. Marika Carlsson, avdelningschef Ritning på Martinsons Byggsystem, menar att just det ger bättre möjligheter till ett helhetstänk redan från projektets början: Vi synkroniserar alltid tillverkning och montage. Det handlar bland annat om logistikfrågor som när de olika byggelementen kommer till byggplatsen och om hur de fraktats och lastats.

3 Ledare: Ökat träanvändande en naturlig utveckling Det har stor inverkan på byggprocessen och är särskilt viktigt i större projekt. Och både vad gäller byggsystemet i Braviken och Älvkarleby så är stommarna närmast enorma. I Braviken omfattar bara materialet till stomsystemen m 3 limträ. I Stora Ensos lager i Älvkarleby kräver hallbyggnaden, som hålls uppe av ett pelarbalksystem, närmare 900 m 3. De här två projekten är i volym limträ räknat två av de största enskilda stomprojekt vi genomfört, berättar Stig Axelsson, säljchef stommar på Martinsons. Brandbeständighet Konkurrenskraften hos stomsystem i limträ stärks hela tiden. Martinsons erfarenhet och förfinade byggsystem är en förklaring, men det är också tydligt att det finns en allt större kunskap hos beställarna. Det gäller inte minst i materialvalet för konstruktionen av en ny Woody Bygghandel i Ronneby. Vi valde stommar i limträ, bland annat för att det är klokt med avseende på brand säkerheten, säger Ulf Malmgren, koncernchef på Bygg-Aktiv Material, som bland annat äger Woody Bygghandel i Ronneby. Det råder inget tvivel om att det finns många goda anledningar att välja stomsystem i limträ. Oavsett om det som ska byggas är affärslokaler, flerbostadshus, sporthallar eller lantbrukshallar. Alla branscher behöver föregångare och visionärer för att utvecklas. Det gäller naturligtvis även de branscher där vi verkar. För våra byggsystem har vår långsiktiga strategi varit att utveckla industriella och effektiva processer, för allt från bostadshus och hallar till broar. Vi har även vågat ta oss an projekt som flyttat fram positionerna för träbyggandet. Vi har byggt uppmärksammade flerbostadshus, parkeringshus och träbroar som gjort starka avtryck i branschen. Under utvecklingsprocessen har det inte bara varit fjädrar i hatten för oss själva, utan också nödvändigt för att visa möjligheterna med det moderna träbyggandet. I vissa fall är det onekligen så att vi konkurrerar med andra byggmaterial. Men det är långt vanligare att materialen kompletterar varandra. Det kommer att finnas användningsområden för samtliga byggmaterial, med en given plats för alla även i framtidens byggprojekt. Med det sagt är vi många som vill mena att trä inte använts i tillräckligt hög utsträckning som byggmaterial. Oavsett om synvinkeln är praktisk, funktionell eller estetisk. Väger vi dessutom in faktorer som miljöpåverkan så är det definitivt så. Det här är också något som många bygg herrar och beställare i allt högre grad tar fasta på i dag. De är rationella och de projekt som visat vägen finns nu på plats och är inte bara funktionella byggnader, utan projekt som moderniserar hela byggprocessen. Det gör att intresset ökar. En relativt ny utveckling är att bygga industrilokaler i trä, precis som Holmen nu gör i Bravikens sågverk. Byggnaderna är funktionella och av hög kvalitet, men ger också en trivsam arbetsmiljö, vilket inte minst vi själva kan skriva under på då vi självklart valt att bygga våra kontor i och fabrikslokaler i limträ. Utvecklingen har inte bara skett i byggandet, utan också i skogen. Teknikutvecklingen går inte att beskriva som annat än otrolig. Jobb som i mitten på 70-talet var tunga och manuella i dag är högteknologiska och moderna. Vi kan med stolthet säga att vi är en bransch i stark utveckling, på alla fronter. Det är inspirerande att få vara del av den utvecklingen. Visst har vi mött skepsis och okunskap längs vägen, men också många som haft ett stort intresse av att bygga nytt och ta träbyggandet till nya nivåer. Trä är framtidens byggmaterial, som Anders Öquist på Holmen Timber säger i artikeln intill. Jag kan inte annat än hålla med honom. Lars Martinson, koncernchef

4 Träbyggandets konst Martinsons deltog i utställningen TRÄ 2010 som pågick mellan 8 maj och 19 september på Virserums Konsthall. Enligt Barbro Wendén, controller under utställningen, lockade utställningen en bra blandning av besökare: Vi har lockat såväl konst- och arkitekturintresserade som vanliga familjer. Dessutom har vi tagit emot mer än skolbarn som också tyckt att utställningen varit spännande. Inför TRÄ 2010 spreds uppropet Nödvändighetens arkitektur över hela världen med budskapet att skicka in förslag på hållbar arkitektur. Konsthallen fick in 143 bidrag från 28 länder och 42 valdes ut och visades under utställningen. Limträ naturligt i norsk multiarena Nu satsar Umeå på träbyggande Gammlias nya läktare, en näraliggande innebandyhall samt fasaden till det resecenter som tar emot Botniabanans resenärer, är tre framstående projekt i Umeå där modern träbyggnadsteknik står i centrum. De byggs alla med limträ och massivträ producerat av Martinsons. I valet att bygga läktaren i limträ var, som så ofta är fallet, ett tidigare projekt som Martinsons genomfört viktigt som referensobjekt, berättar Sture Bäckman, byggprojektledare på Umeå kommun: Vi har fått många positiva kommentarer kring läktaren på Dragonen och det gjorde oss intresserade av att bygga i trä även på Gammlia. Den enda invändningen internt kom kring frågan om underhåll, men för de miljoner som skilde i pris jämfört med att bygga i betong så blir det väldigt många års underhåll. Läktaren på Gammlia kommer att rymma sittande åskådare och innehåller 230 m 3 limträ. Innebandyhallen kommer att ha måtten 44 x 61,5 meter och för resecentrumet handlar limträets inslag om en fackverkskonstruktion som håller upp glasfasaden. När BRG Bygg i Norge fick uppdraget att bygga Idda Arena i Kristiansand valde de utan större tvekan Martinsons som leverantör av limträstommarna till multiarenan för ishockey, curling, kampsport och dans. Ole Lossius är projektledare på BRG Bygg: När vi valde Martinsons för att både konstruera och montera limträstommarn a var priset förstås en viktig faktor, men de hade även det bästa konceptet. I Norge är användningen av limträ dubbelt så stor som i Sverige, och till viss del kan det ha att göra med hur man ser på materialet ur säkerhetssynpunkt. Brandkraven för byggnadsstommar här i Norge gör limträ till ett säkrare material än stål. Visserligen brinner trä, men till skillnad från en stålstomme behåller den form och lyftkraft längre, säger Ole. Dessutom är limträ ett billigare material, och när vi frågar varför materialvalet föll på limträ just för Idda Arena förklarar Ole Lossius att det var ett självklart val för arkitekten redan från dag ett. Vi är omgivna av trä i skog och natur, det blir ett givet val för att harmonisera med omgivningarna. Projektet är det största som Martinsons hittills genomfört på den norska marknaden, och framtiden i grannlandet ser mycket ljus ut. Utöver stora hallbyggnader och bostäder levererar Martinsons även träbroar till den norska marknaden. Bland annat kommer en större vägbro att monteras inom kort i Arneberg, några mil sydost om Hamar. Norge ligger långt fram i användandet av limträ i olika typer av byggprojekt. Ett långsiktigt mål för oss i Sverige är att nå Norges nivåer, och det har vi alla möjligheter att göra. I dag talar allt för trä, konstaterar Stig Axelsson, säljchef stommar, Martinsons.

5 Miljövänliga byggen i limträ Limträ är inte bara funktionellt och estetiskt tilltalande som byggmaterial. Det är också en viktig del av en hållbar utveckling. Det visar beräkningar från Martinsons, som tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet studerat klimatpåverkan från limträ. Studien visar att limträet inte ger något nettoutsläpp av växthusgaser, vilket gör att det betraktas som klimatneutralt. En viktig del i att limträet kan betraktas som klimatneutralt är att träet och vår skogsmark är en naturlig kolsänka, som binder koldioxid, berättar Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Martinsons och den som står bakom de nya beräkningarna. Träet, som är en förnybar råvara, är det enda byggmaterial som har egenskapen att det binder koldioxid och ger därför en dubbel klimateffekt. Medan en kubikmeter av konkurrerande material alltid innebär ett nettoutsläpp av stora mängder koldioxid under produktionen står en kubikmeter limträ för ett nettoupptag av 730 kilo koldioxid. Martinsons och IVL:s studie bekräftar den breda samsyn som i dag finns och som talar om den viktiga rollen som trä spelar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning och medvetenheten som finns i dag är en bra garanti för att det kommer att efterlevas, avslutar Per Lundgren. Atmosfäriskt CO 2 CO 2 Bundet kol kvar i limträprodukt 729 kg CO 2 bio/m 3 Skogsbruk och transport till sågverket 14 kg CO 2 ekv/m 3 Lagrar kg CO 2 bio/m 3 Förbrukning biobränsle främst vid virkestorkning 228 kg CO 2 bio/m 3 Limträtillverkning 32 kg CO 2 ekv/m 3 Lastbilstransport till kund 200 mil 72 kg CO 2 ekv/m 3 Skogen binder koldioxid och lagrar den som kol i träden och i marken. Tillverkningen av limträ innebär ett utsläpp av koldioxid. Limträ utgör en kolsänka då det binder kol så länge det används.

6 Korsa älven med stil Ny träbro på gång i Skellefteå Ola Burström, Skellefteå kommun, Olle Hagman LTU, Mikael Lindberg, Martinsons och Karl-Erik Malm från Skanska tog plats i båten inför det första spadtaget. Det första spadtaget för Nordens längsta snedstagsbro i trä togs den 11 augusti i Skellefteå. Gång- och cykelbron som korsar Skellefteälven kommer att vara 4 meter bred och 130 meter lång mellan pylontornen. Bron har beställts av Skellefteå kommun och Ola Burström, ordförande i Skellefteå kommuns tekniska nämnd, har höga förhoppningar: Vi kommer att få en toppmodern bro och det gör inte saken sämre att det görs intill de höga trähus på norra sidan av älven som också är konstruerade med modern träbyggnadsteknik, sa Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden i Skellefteå kommun. Husen som Burström refererade till är höghusen vid Älvsbacka Strand, de sju våningar höga trähus som konstruerats med stommar i trä från Martinsons. Två hus har redan uppförts och konstruktionen av det tredje höghuset är i full gång, efter att intresset för lägenheterna återigen varit mycket stort. Positiva miljöeffekter Brobehovet i Skellefteå är stort och gång- och cykelbron som nu konstrueras kommer även att ha en positiv effekt på miljön, hoppas Ola Burström. Majoriteten av bilfärderna är kortare än 5 kilometer. Om bron kan få folk att välja att gå eller ta cykeln så gör vi miljön en jättetjänst. Förutom finansieringen från Skellefteå kommun finansieras bron också av ett tillskott av EUmedel, då den kommer att bli högintressant som forskningsprojekt. Sensorer kommer att monteras på bron för att ge mätdata som beskriver dess egenskaper. Det gör projektet unikt och inblandade i projektet tvekar inte att ge konstruktionen epitetet världsklass. Under september och oktober genomförs markarbeten och gjutning av landfästen, som genomförs av Skanska. Martinsons montage av bron kommer att starta under november och färdigställas i december.

7 Åttavåningshus i trä nominerat till Stora Samhällsbyggarpriset De fyra åttavåningshusen i kvarteret Limnologen i Växjö har som första träbyggnadsprojekt nominerats till Stora Samhällsbyggarpriset. Martinsons har levererat och konstruerat trästommen till husen, som är Sveriges högsta nybyggda bostäder med trästomme. Nomineringen är naturligtvis hedrande och understryker att flerbostadshus med byggsystem i limträ och massivträ nu vinner ytterligare mark i branschen, säger Thomas Staflund, säljchef bostäder hos Martinsons. Fyra projekt har nominerats till Stora Samhällsbyggarpriset, som är branschens främsta utmärkelse. Priset delas ut till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls byggnads processen. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. I en del av nomineringen av Limnologen står: Projektet har inriktats på utveckling och lärande kring träbyggnadsteknik. Teknikstudierna visar att man klarar högt ställda krav på ljudisolering och frihet från vibrationer. Produktionen har genomförts under torra förhållanden tack vare en innovativ metod för väderskydd som följer bygge t allteftersom det reses. Projektet är ett utmärkt exempel på modernt träbyggande och tillvaratar väl tidigare erfarenheter och bidrar med vidare utveckling. Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står bland andra Sveriges byggindustrier, Sveriges Arkitekter och Fastighetsägarna. Prisutdelningen kommer att ske den 26 oktober, då Samhällsbyggardagen arrangeras i Stockholm. Limnologen har tilldelats Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs Arkitekturpris för 2009 och Utmärkt Modernt Träbyggande Det sistnämnda priset delades ut av Nationella Träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli. Furu ett kärt återseende? Furu är tillbaka som inredningstrend, det är bara att konstatera. I inredningstidningar, bloggar och allehanda inredningsprogram på tv talas det om den nya furutrenden, och visst är vi många som förfasas över utsikten att återse de gulnande träpanelerna, avlutade furumöbler och annat vi trodde hörde till historien. Men det handlar faktiskt om en ny trend, med nya sätt att använda vårt vanligaste träslag, menar Annika Nygren, erfaren och välanlitad inredningskonsult i Skellefteå: Det är nättare former i både möbler och andra träytor. På 70- och 80-talet blev formgivningen i furu för tung och vi hade en tendens att överanvända träslaget. Det var trä i tak, golv, väggar och möbler och det är inte konstigt att det står en upp i halsen efter ett tag. Vi lär oss av misstagen och denna gång blir nog användandet av furu mer sparsmakat och stilrent. Annika tror inte att själva materialet någonsin kommer att räknas som exklusivt, då en av materialets fördelar är just att det är förhåll andevis billigt. Däremot kan designers och marknadsförare se till att furu blir attraktivt. Här har företag som Martinsons en möjlighet att utmana kreativiteten hos unga drivna designtalanger. Vi kan inte uppfinna nya träslag, men fräscha idéer och tankar skapar nya möjligheter med traditionella material. Sportiga Martinsons på IDA-mässan Under IDA-mässan i Göteborg november visar Martinsons upp sitt effektiva byggande av klimatvänliga sportmiljöer. Erbjudandet sträcker sig från läktare och hallar till stora utomhusarenor och skidbroar. Med limträ skapas naturliga miljöer, där de synliga trädetaljerna bidrar till en behaglig helhetsupplevelse. En annan är det rent ekonomiska. Rationella montage är inte bara smidigt på byggplatsen utan ger även bra förutsättningar för en god totalekonomi i projekten, berättar Mikael Lindberg, vd på Martinsons Byggsystem och Träbroar. Martinsons finns i monter B06:41 på IDAmässan för att berätta om sitt stomsystem i limträ och de viktigaste fördelarna när vi bygger sport- och fritidsanläggningar. Martinsons investerar i komponentlinje Martinsons investerar 30 miljoner kronor i en ny komponentlinje på Hällnäs såg utanför Vindeln. Investeringen innebär upp till tio nya jobb på sågen och grundar sig i ett långsiktigt avtal om komponentleveranser till Hedlunda Industri utanför Lycksele, som bland annat tillverkar bokhyllor och sängar till IKEA. Vi kan nu vidareförädla lokala råvaror effektivt och med minimal miljöpåverkan. Hedlunda är mindre än en timmes bilfärd bort och det kommer att bli ett bra samarbete, säger Lars- Åke Svensson, platschef i Hällnäs.

8 Urban bygger längs träbrotätaste järnvägssträckan Haparandabanan, som går mellan Boden och Haparanda, har under de senaste åren rustats upp rejält för att klara tunga godståg i hög fart. Det har bland annat innefattat 42 kilometer ny järnväg från Kalix till Haparanda, men också hela åtta träbroar, varav sex levererats av Martinsons. Det kan innebära att tågsträckan är Sveriges träbrotätaste. Urban Nilsson, vd på Bergman & Berggren, som utfört mark-, asfalt- och anläggningsarbeten längs banan har jobbat nära Martinsons i flera projekt och ser positivt på Trafikverkets satsning på träbroar: Ur beställarsynpunkt är den korta produktions- och byggtiden väldigt viktig. Det gör att det känns helt rätt att bygga många av broarna som ska gå över järnvägen i trä. En mindre bro för skogsbilar kan ta cirka 12 veckor att färdigställa, förutsatt att det finns en väg fram till platsen för bron. På den tiden hinner personalen från Bergman & Berggren grundlägga, schakta och gjuta landfästen i betong. De hinner också förbereda kran- och montageplats för personalen från Martinsons som därefter monterar bron. För en bro i konkurrerande material är en uppskattning att minst den dubbla tiden skulle krävas. Nilssons erfarenhet av byggbranschen sträcker sig tillbaka till 1984 och han har bland mycket annat varit med under en period då träbroarnas marknadsandel ökat. Fortfarande finns utrymme för mer. Och även om den fortsatta utvecklingen till viss del styrs av Trafikverket, som är en viktig beställare, finns också möjligheter med andra typer av uppdragsgivare. Trafikverket kommer ofta med färdiga handlingar, men med privata och kommunala beställare finns det mer utrymme för oss som aktör att också påverka materialvalet. I många fall så är trä mycket konkurrenskraftigt. Martinsons är en familjeägd träförädlingsindustri med starka rötter i Västerbotten. Företaget förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, nyskapande komponenter och färdiga funktionslösningar som ger mervärden och bidrar till ökad träanvändning. Verksamheten säkrar skogens värde genom ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk och effektiv förädling i egna sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs. I Bygdsiljum finns i dag en av Europas modernaste såglinjer. Företaget präglas av en stark företagsanda och innovationskultur. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ samt Nordens ledande producent av träbroar och stomsystem i trä. Kunderna finns över hela Sverige och i många delar av Europa och Asien. Koncernen har i dag cirka 420 anställda, omsätter drygt en miljard kronor och uppmärksammas år efter år som en av Sveriges mest expansiva träförädlingsindustrier. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum. Martinsons, Bygdsiljum. Tel ,

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter april 2008 www.lindab.com Lindabs innovationer når allt fler Full

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer