nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10"

Transkript

1 nr 2/10 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå Prenumerera på Nytt från Martinsons på

2 Martinsons uppdrag i Braviken är ett av flera där företaget står för både leverans och montage av limträstommen. Helhetslösning lockar stora beställare Martinsons Bygdsiljum Tel Ansvarig utgivare Lars Martinson Redaktör Peter Westermark, Dixie PR Tel Layout Krux & Co Tryck Davidsons Tryckeri, Växjö Taberg Media Group Den gemensamma nämnaren mellan Holmen Timber, Stora Enso och Woody är inte bara trä. De är också beställare som sett fördelarna med att bygga stora hallbyggnader med limträstommar. Samtliga har också valt Martinsons för både leverans och montage av stommarna. Just det sistnämnda var också något som Arne Eriksson, projektledare för bygget av Holmens nya jättesågverk i Braviken, tryckte särskilt på: Vi får en enklare arbetsprocess då materialleverans och montage sköts av en och samma hand. Dessutom ligger Martinsons långt fram i utvecklingen av sitt byggsystem i limträ. Martinsons uppdrag i Braviken omfattar allt från barkhus, såghus och råsortering till byggnader för biprodukter och vidareförädling. Och träet kommer att vara framträdande. Limträbalkarna i takkonstruktionerna kommer att vara väl synliga, liksom massivträet i väggarna. Fasaden kommer att kläs med limträpaneler, också det levererat av Martinsons. Det var naturligt för oss att välja trä, som dessutom är ett framtidsmaterial. Vi vill visa dess kapacitet även för industriella ändamål, säger Anders Öquist, platschef på sågverket i Braviken. Sedan går det naturligtvis inte att komma förbi att kostnaden också är en viktig faktor. Vi har jämfört limträstommen med konkurrerande material, bland annat ur ett underhållsperspektiv och trä står mycket starkt i konkurrensen. Effektiva byggprocesser Montaget har hanterats helt enligt plan och en förklaring till att projektet löpt smidigt hittas i Martinsons helhetslösning. Marika Carlsson, avdelningschef Ritning på Martinsons Byggsystem, menar att just det ger bättre möjligheter till ett helhetstänk redan från projektets början: Vi synkroniserar alltid tillverkning och montage. Det handlar bland annat om logistikfrågor som när de olika byggelementen kommer till byggplatsen och om hur de fraktats och lastats.

3 Ledare: Ökat träanvändande en naturlig utveckling Det har stor inverkan på byggprocessen och är särskilt viktigt i större projekt. Och både vad gäller byggsystemet i Braviken och Älvkarleby så är stommarna närmast enorma. I Braviken omfattar bara materialet till stomsystemen m 3 limträ. I Stora Ensos lager i Älvkarleby kräver hallbyggnaden, som hålls uppe av ett pelarbalksystem, närmare 900 m 3. De här två projekten är i volym limträ räknat två av de största enskilda stomprojekt vi genomfört, berättar Stig Axelsson, säljchef stommar på Martinsons. Brandbeständighet Konkurrenskraften hos stomsystem i limträ stärks hela tiden. Martinsons erfarenhet och förfinade byggsystem är en förklaring, men det är också tydligt att det finns en allt större kunskap hos beställarna. Det gäller inte minst i materialvalet för konstruktionen av en ny Woody Bygghandel i Ronneby. Vi valde stommar i limträ, bland annat för att det är klokt med avseende på brand säkerheten, säger Ulf Malmgren, koncernchef på Bygg-Aktiv Material, som bland annat äger Woody Bygghandel i Ronneby. Det råder inget tvivel om att det finns många goda anledningar att välja stomsystem i limträ. Oavsett om det som ska byggas är affärslokaler, flerbostadshus, sporthallar eller lantbrukshallar. Alla branscher behöver föregångare och visionärer för att utvecklas. Det gäller naturligtvis även de branscher där vi verkar. För våra byggsystem har vår långsiktiga strategi varit att utveckla industriella och effektiva processer, för allt från bostadshus och hallar till broar. Vi har även vågat ta oss an projekt som flyttat fram positionerna för träbyggandet. Vi har byggt uppmärksammade flerbostadshus, parkeringshus och träbroar som gjort starka avtryck i branschen. Under utvecklingsprocessen har det inte bara varit fjädrar i hatten för oss själva, utan också nödvändigt för att visa möjligheterna med det moderna träbyggandet. I vissa fall är det onekligen så att vi konkurrerar med andra byggmaterial. Men det är långt vanligare att materialen kompletterar varandra. Det kommer att finnas användningsområden för samtliga byggmaterial, med en given plats för alla även i framtidens byggprojekt. Med det sagt är vi många som vill mena att trä inte använts i tillräckligt hög utsträckning som byggmaterial. Oavsett om synvinkeln är praktisk, funktionell eller estetisk. Väger vi dessutom in faktorer som miljöpåverkan så är det definitivt så. Det här är också något som många bygg herrar och beställare i allt högre grad tar fasta på i dag. De är rationella och de projekt som visat vägen finns nu på plats och är inte bara funktionella byggnader, utan projekt som moderniserar hela byggprocessen. Det gör att intresset ökar. En relativt ny utveckling är att bygga industrilokaler i trä, precis som Holmen nu gör i Bravikens sågverk. Byggnaderna är funktionella och av hög kvalitet, men ger också en trivsam arbetsmiljö, vilket inte minst vi själva kan skriva under på då vi självklart valt att bygga våra kontor i och fabrikslokaler i limträ. Utvecklingen har inte bara skett i byggandet, utan också i skogen. Teknikutvecklingen går inte att beskriva som annat än otrolig. Jobb som i mitten på 70-talet var tunga och manuella i dag är högteknologiska och moderna. Vi kan med stolthet säga att vi är en bransch i stark utveckling, på alla fronter. Det är inspirerande att få vara del av den utvecklingen. Visst har vi mött skepsis och okunskap längs vägen, men också många som haft ett stort intresse av att bygga nytt och ta träbyggandet till nya nivåer. Trä är framtidens byggmaterial, som Anders Öquist på Holmen Timber säger i artikeln intill. Jag kan inte annat än hålla med honom. Lars Martinson, koncernchef

4 Träbyggandets konst Martinsons deltog i utställningen TRÄ 2010 som pågick mellan 8 maj och 19 september på Virserums Konsthall. Enligt Barbro Wendén, controller under utställningen, lockade utställningen en bra blandning av besökare: Vi har lockat såväl konst- och arkitekturintresserade som vanliga familjer. Dessutom har vi tagit emot mer än skolbarn som också tyckt att utställningen varit spännande. Inför TRÄ 2010 spreds uppropet Nödvändighetens arkitektur över hela världen med budskapet att skicka in förslag på hållbar arkitektur. Konsthallen fick in 143 bidrag från 28 länder och 42 valdes ut och visades under utställningen. Limträ naturligt i norsk multiarena Nu satsar Umeå på träbyggande Gammlias nya läktare, en näraliggande innebandyhall samt fasaden till det resecenter som tar emot Botniabanans resenärer, är tre framstående projekt i Umeå där modern träbyggnadsteknik står i centrum. De byggs alla med limträ och massivträ producerat av Martinsons. I valet att bygga läktaren i limträ var, som så ofta är fallet, ett tidigare projekt som Martinsons genomfört viktigt som referensobjekt, berättar Sture Bäckman, byggprojektledare på Umeå kommun: Vi har fått många positiva kommentarer kring läktaren på Dragonen och det gjorde oss intresserade av att bygga i trä även på Gammlia. Den enda invändningen internt kom kring frågan om underhåll, men för de miljoner som skilde i pris jämfört med att bygga i betong så blir det väldigt många års underhåll. Läktaren på Gammlia kommer att rymma sittande åskådare och innehåller 230 m 3 limträ. Innebandyhallen kommer att ha måtten 44 x 61,5 meter och för resecentrumet handlar limträets inslag om en fackverkskonstruktion som håller upp glasfasaden. När BRG Bygg i Norge fick uppdraget att bygga Idda Arena i Kristiansand valde de utan större tvekan Martinsons som leverantör av limträstommarna till multiarenan för ishockey, curling, kampsport och dans. Ole Lossius är projektledare på BRG Bygg: När vi valde Martinsons för att både konstruera och montera limträstommarn a var priset förstås en viktig faktor, men de hade även det bästa konceptet. I Norge är användningen av limträ dubbelt så stor som i Sverige, och till viss del kan det ha att göra med hur man ser på materialet ur säkerhetssynpunkt. Brandkraven för byggnadsstommar här i Norge gör limträ till ett säkrare material än stål. Visserligen brinner trä, men till skillnad från en stålstomme behåller den form och lyftkraft längre, säger Ole. Dessutom är limträ ett billigare material, och när vi frågar varför materialvalet föll på limträ just för Idda Arena förklarar Ole Lossius att det var ett självklart val för arkitekten redan från dag ett. Vi är omgivna av trä i skog och natur, det blir ett givet val för att harmonisera med omgivningarna. Projektet är det största som Martinsons hittills genomfört på den norska marknaden, och framtiden i grannlandet ser mycket ljus ut. Utöver stora hallbyggnader och bostäder levererar Martinsons även träbroar till den norska marknaden. Bland annat kommer en större vägbro att monteras inom kort i Arneberg, några mil sydost om Hamar. Norge ligger långt fram i användandet av limträ i olika typer av byggprojekt. Ett långsiktigt mål för oss i Sverige är att nå Norges nivåer, och det har vi alla möjligheter att göra. I dag talar allt för trä, konstaterar Stig Axelsson, säljchef stommar, Martinsons.

5 Miljövänliga byggen i limträ Limträ är inte bara funktionellt och estetiskt tilltalande som byggmaterial. Det är också en viktig del av en hållbar utveckling. Det visar beräkningar från Martinsons, som tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet studerat klimatpåverkan från limträ. Studien visar att limträet inte ger något nettoutsläpp av växthusgaser, vilket gör att det betraktas som klimatneutralt. En viktig del i att limträet kan betraktas som klimatneutralt är att träet och vår skogsmark är en naturlig kolsänka, som binder koldioxid, berättar Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Martinsons och den som står bakom de nya beräkningarna. Träet, som är en förnybar råvara, är det enda byggmaterial som har egenskapen att det binder koldioxid och ger därför en dubbel klimateffekt. Medan en kubikmeter av konkurrerande material alltid innebär ett nettoutsläpp av stora mängder koldioxid under produktionen står en kubikmeter limträ för ett nettoupptag av 730 kilo koldioxid. Martinsons och IVL:s studie bekräftar den breda samsyn som i dag finns och som talar om den viktiga rollen som trä spelar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning och medvetenheten som finns i dag är en bra garanti för att det kommer att efterlevas, avslutar Per Lundgren. Atmosfäriskt CO 2 CO 2 Bundet kol kvar i limträprodukt 729 kg CO 2 bio/m 3 Skogsbruk och transport till sågverket 14 kg CO 2 ekv/m 3 Lagrar kg CO 2 bio/m 3 Förbrukning biobränsle främst vid virkestorkning 228 kg CO 2 bio/m 3 Limträtillverkning 32 kg CO 2 ekv/m 3 Lastbilstransport till kund 200 mil 72 kg CO 2 ekv/m 3 Skogen binder koldioxid och lagrar den som kol i träden och i marken. Tillverkningen av limträ innebär ett utsläpp av koldioxid. Limträ utgör en kolsänka då det binder kol så länge det används.

6 Korsa älven med stil Ny träbro på gång i Skellefteå Ola Burström, Skellefteå kommun, Olle Hagman LTU, Mikael Lindberg, Martinsons och Karl-Erik Malm från Skanska tog plats i båten inför det första spadtaget. Det första spadtaget för Nordens längsta snedstagsbro i trä togs den 11 augusti i Skellefteå. Gång- och cykelbron som korsar Skellefteälven kommer att vara 4 meter bred och 130 meter lång mellan pylontornen. Bron har beställts av Skellefteå kommun och Ola Burström, ordförande i Skellefteå kommuns tekniska nämnd, har höga förhoppningar: Vi kommer att få en toppmodern bro och det gör inte saken sämre att det görs intill de höga trähus på norra sidan av älven som också är konstruerade med modern träbyggnadsteknik, sa Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden i Skellefteå kommun. Husen som Burström refererade till är höghusen vid Älvsbacka Strand, de sju våningar höga trähus som konstruerats med stommar i trä från Martinsons. Två hus har redan uppförts och konstruktionen av det tredje höghuset är i full gång, efter att intresset för lägenheterna återigen varit mycket stort. Positiva miljöeffekter Brobehovet i Skellefteå är stort och gång- och cykelbron som nu konstrueras kommer även att ha en positiv effekt på miljön, hoppas Ola Burström. Majoriteten av bilfärderna är kortare än 5 kilometer. Om bron kan få folk att välja att gå eller ta cykeln så gör vi miljön en jättetjänst. Förutom finansieringen från Skellefteå kommun finansieras bron också av ett tillskott av EUmedel, då den kommer att bli högintressant som forskningsprojekt. Sensorer kommer att monteras på bron för att ge mätdata som beskriver dess egenskaper. Det gör projektet unikt och inblandade i projektet tvekar inte att ge konstruktionen epitetet världsklass. Under september och oktober genomförs markarbeten och gjutning av landfästen, som genomförs av Skanska. Martinsons montage av bron kommer att starta under november och färdigställas i december.

7 Åttavåningshus i trä nominerat till Stora Samhällsbyggarpriset De fyra åttavåningshusen i kvarteret Limnologen i Växjö har som första träbyggnadsprojekt nominerats till Stora Samhällsbyggarpriset. Martinsons har levererat och konstruerat trästommen till husen, som är Sveriges högsta nybyggda bostäder med trästomme. Nomineringen är naturligtvis hedrande och understryker att flerbostadshus med byggsystem i limträ och massivträ nu vinner ytterligare mark i branschen, säger Thomas Staflund, säljchef bostäder hos Martinsons. Fyra projekt har nominerats till Stora Samhällsbyggarpriset, som är branschens främsta utmärkelse. Priset delas ut till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls byggnads processen. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. I en del av nomineringen av Limnologen står: Projektet har inriktats på utveckling och lärande kring träbyggnadsteknik. Teknikstudierna visar att man klarar högt ställda krav på ljudisolering och frihet från vibrationer. Produktionen har genomförts under torra förhållanden tack vare en innovativ metod för väderskydd som följer bygge t allteftersom det reses. Projektet är ett utmärkt exempel på modernt träbyggande och tillvaratar väl tidigare erfarenheter och bidrar med vidare utveckling. Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står bland andra Sveriges byggindustrier, Sveriges Arkitekter och Fastighetsägarna. Prisutdelningen kommer att ske den 26 oktober, då Samhällsbyggardagen arrangeras i Stockholm. Limnologen har tilldelats Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs Arkitekturpris för 2009 och Utmärkt Modernt Träbyggande Det sistnämnda priset delades ut av Nationella Träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli. Furu ett kärt återseende? Furu är tillbaka som inredningstrend, det är bara att konstatera. I inredningstidningar, bloggar och allehanda inredningsprogram på tv talas det om den nya furutrenden, och visst är vi många som förfasas över utsikten att återse de gulnande träpanelerna, avlutade furumöbler och annat vi trodde hörde till historien. Men det handlar faktiskt om en ny trend, med nya sätt att använda vårt vanligaste träslag, menar Annika Nygren, erfaren och välanlitad inredningskonsult i Skellefteå: Det är nättare former i både möbler och andra träytor. På 70- och 80-talet blev formgivningen i furu för tung och vi hade en tendens att överanvända träslaget. Det var trä i tak, golv, väggar och möbler och det är inte konstigt att det står en upp i halsen efter ett tag. Vi lär oss av misstagen och denna gång blir nog användandet av furu mer sparsmakat och stilrent. Annika tror inte att själva materialet någonsin kommer att räknas som exklusivt, då en av materialets fördelar är just att det är förhåll andevis billigt. Däremot kan designers och marknadsförare se till att furu blir attraktivt. Här har företag som Martinsons en möjlighet att utmana kreativiteten hos unga drivna designtalanger. Vi kan inte uppfinna nya träslag, men fräscha idéer och tankar skapar nya möjligheter med traditionella material. Sportiga Martinsons på IDA-mässan Under IDA-mässan i Göteborg november visar Martinsons upp sitt effektiva byggande av klimatvänliga sportmiljöer. Erbjudandet sträcker sig från läktare och hallar till stora utomhusarenor och skidbroar. Med limträ skapas naturliga miljöer, där de synliga trädetaljerna bidrar till en behaglig helhetsupplevelse. En annan är det rent ekonomiska. Rationella montage är inte bara smidigt på byggplatsen utan ger även bra förutsättningar för en god totalekonomi i projekten, berättar Mikael Lindberg, vd på Martinsons Byggsystem och Träbroar. Martinsons finns i monter B06:41 på IDAmässan för att berätta om sitt stomsystem i limträ och de viktigaste fördelarna när vi bygger sport- och fritidsanläggningar. Martinsons investerar i komponentlinje Martinsons investerar 30 miljoner kronor i en ny komponentlinje på Hällnäs såg utanför Vindeln. Investeringen innebär upp till tio nya jobb på sågen och grundar sig i ett långsiktigt avtal om komponentleveranser till Hedlunda Industri utanför Lycksele, som bland annat tillverkar bokhyllor och sängar till IKEA. Vi kan nu vidareförädla lokala råvaror effektivt och med minimal miljöpåverkan. Hedlunda är mindre än en timmes bilfärd bort och det kommer att bli ett bra samarbete, säger Lars- Åke Svensson, platschef i Hällnäs.

8 Urban bygger längs träbrotätaste järnvägssträckan Haparandabanan, som går mellan Boden och Haparanda, har under de senaste åren rustats upp rejält för att klara tunga godståg i hög fart. Det har bland annat innefattat 42 kilometer ny järnväg från Kalix till Haparanda, men också hela åtta träbroar, varav sex levererats av Martinsons. Det kan innebära att tågsträckan är Sveriges träbrotätaste. Urban Nilsson, vd på Bergman & Berggren, som utfört mark-, asfalt- och anläggningsarbeten längs banan har jobbat nära Martinsons i flera projekt och ser positivt på Trafikverkets satsning på träbroar: Ur beställarsynpunkt är den korta produktions- och byggtiden väldigt viktig. Det gör att det känns helt rätt att bygga många av broarna som ska gå över järnvägen i trä. En mindre bro för skogsbilar kan ta cirka 12 veckor att färdigställa, förutsatt att det finns en väg fram till platsen för bron. På den tiden hinner personalen från Bergman & Berggren grundlägga, schakta och gjuta landfästen i betong. De hinner också förbereda kran- och montageplats för personalen från Martinsons som därefter monterar bron. För en bro i konkurrerande material är en uppskattning att minst den dubbla tiden skulle krävas. Nilssons erfarenhet av byggbranschen sträcker sig tillbaka till 1984 och han har bland mycket annat varit med under en period då träbroarnas marknadsandel ökat. Fortfarande finns utrymme för mer. Och även om den fortsatta utvecklingen till viss del styrs av Trafikverket, som är en viktig beställare, finns också möjligheter med andra typer av uppdragsgivare. Trafikverket kommer ofta med färdiga handlingar, men med privata och kommunala beställare finns det mer utrymme för oss som aktör att också påverka materialvalet. I många fall så är trä mycket konkurrenskraftigt. Martinsons är en familjeägd träförädlingsindustri med starka rötter i Västerbotten. Företaget förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, nyskapande komponenter och färdiga funktionslösningar som ger mervärden och bidrar till ökad träanvändning. Verksamheten säkrar skogens värde genom ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk och effektiv förädling i egna sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs. I Bygdsiljum finns i dag en av Europas modernaste såglinjer. Företaget präglas av en stark företagsanda och innovationskultur. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ samt Nordens ledande producent av träbroar och stomsystem i trä. Kunderna finns över hela Sverige och i många delar av Europa och Asien. Koncernen har i dag cirka 420 anställda, omsätter drygt en miljard kronor och uppmärksammas år efter år som en av Sveriges mest expansiva träförädlingsindustrier. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum. Martinsons, Bygdsiljum. Tel ,

nytt från Norrländsk skog skapar tillväxt Martinsons investerar i Hällnäs Engagerat par sätter fåren i arbete

nytt från Norrländsk skog skapar tillväxt Martinsons investerar i Hällnäs Engagerat par sätter fåren i arbete nytt från nr 2/09 2/10 En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Martinsons investerar i Hällnäs Engagerat par sätter fåren i arbete Norrländsk skog skapar tillväxt Näringsrikedom

Läs mer

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare.

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Vi gör det enkelt. Både för dig och dina kunder. Enkelt är verkligen ett nyckelord när det kommer till Martinsons byggprodukter för byggvaruhandeln.

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

nytt från Kreativa lösningar och miljön gör trä till framtidens material.

nytt från Kreativa lösningar och miljön gör trä till framtidens material. nr 2/07 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Kreativa lösningar och miljön gör trä till framtidens material. Ett byggsystem som fortsätter vinna mark. Hällnäs ett sågverk

Läs mer

nytt från Nordbygg 2010 Hundrade ishallen levererad Gränslösa träbroar Spetskompetens på bred front nr 1/10

nytt från Nordbygg 2010 Hundrade ishallen levererad Gränslösa träbroar Spetskompetens på bred front nr 1/10 nr 1/10 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Hundrade ishallen levererad Gränslösa träbroar Nordbygg 2010 Spetskompetens på bred front Prenumerera på Nytt från Martinsons

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

nytt från Älvsbackabron Ett projekt på internationell Kommunsatsning på naturligt byggande Lansering av nytt limträsortiment för bygghandeln nr 1/09

nytt från Älvsbackabron Ett projekt på internationell Kommunsatsning på naturligt byggande Lansering av nytt limträsortiment för bygghandeln nr 1/09 nr 1/09 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Älvsbackabron Ett projekt på internationell toppnivå Kommunsatsning på naturligt byggande Lansering av nytt limträsortiment

Läs mer

Hallbyggnader i massivträ

Hallbyggnader i massivträ Hallbyggnader i massivträ Uppdrag syfte mål Projektet syftar till; Att i ett första skede identifiera marknadssegment där en träkonstruktion har En tydlig konkurrenskraft mot stål/betong Där det finns

Läs mer

nytt från Fabrikstillverkade goda livsmiljöer. Martinsons Träbroar offensiva satsningar i Norge.

nytt från Fabrikstillverkade goda livsmiljöer. Martinsons Träbroar offensiva satsningar i Norge. nr 1/08 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Fabrikstillverkade goda livsmiljöer. Martinsons Träbroar offensiva satsningar i Norge. Nordbygg 2008. Välkommen till det nya

Läs mer

Träförädling med miljön i fokus

Träförädling med miljön i fokus nr 1/07 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Träförädling med miljön i fokus Solbacken, ett unikt handelsområde helt i trä. Vid Strömpilen finns nu Sveriges längsta träbro

Läs mer

nytt från Effektiv skogsavdelning med leverantören i fokus. Personalförstärkningar ger ökad skogsservice.

nytt från Effektiv skogsavdelning med leverantören i fokus. Personalförstärkningar ger ökad skogsservice. nr 2/07 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Effektiv skogsavdelning med leverantören i fokus.. Personalförstärkningar ger ökad skogsservice. Hällnäs ett sågverk

Läs mer

4 Företaget 8 Skogen 12 Produktion 20 Trävaror 26 Byggprodukter 30 Byggnader 38 Bostäder 46 Broar

4 Företaget 8 Skogen 12 Produktion 20 Trävaror 26 Byggprodukter 30 Byggnader 38 Bostäder 46 Broar 1 4 Företaget 8 Skogen 12 Produktion 20 Trävaror 26 Byggprodukter 30 Byggnader 38 Bostäder 46 Broar 4 8 12 20 26 30 38 46 Åtta decennier av innovationsanda och tävlingsinstinkt. 4 Allting började i Bygdsiljum

Läs mer

EXTRA! nytt från. Nu tar träbyggandet. i Stockholm. nr 2/14. Goda ljudmiljöer. Sidan 4. Stor träarena i Uppsala. Sidan 5.

EXTRA! nytt från. Nu tar träbyggandet. i Stockholm. nr 2/14. Goda ljudmiljöer. Sidan 4. Stor träarena i Uppsala. Sidan 5. nr 2/14 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri EXTRA! Nu tar träbyggandet fart i Stockholm. Sidan 2 3 Goda ljudmiljöer. Sidan 4 Stor träarena i Uppsala. Sidan 5 Breda planer

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

nytt från Behovet av virke fortfarande stort Produktionen har tagit fart Ungdomen redo att ta över skogen Älvsbackabron

nytt från Behovet av virke fortfarande stort Produktionen har tagit fart Ungdomen redo att ta över skogen Älvsbackabron nr 1/09 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Behovet av virke fortfarande stort Produktionen har tagit fart Ungdomen redo att ta över skogen Älvsbackabron Ett projekt

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

En skogstokig virkesköpare

En skogstokig virkesköpare nr 1/07 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar En skogstokig virkesköpare Solbacken, ett unikt handelsområde helt i trä. Vid Strömpilen finns nu Sveriges längsta träbro

Läs mer

Våra bostäder, hallar och broar. Hur kan vi förverkliga dina visioner?

Våra bostäder, hallar och broar. Hur kan vi förverkliga dina visioner? Våra bostäder, hallar och broar. Hur kan vi förverkliga dina visioner? 2 När trä gör visioner till verklighet. Vi på Martinsons älskar trä. En av de finaste komplimangerna som vi på Martinsons får är att

Läs mer

Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017

Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017 Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017 Tack! Tack för möjligheten att vara med här idag på denna stora och viktiga dag. En dag med trä och hållbarhet i fokus och något jag är extra

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

nytt från Full fart på sågarna Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk Kunskap ökar intresse för träbroar

nytt från Full fart på sågarna Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk Kunskap ökar intresse för träbroar nr 2/09 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Full fart på sågarna Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk Kunskap ökar intresse

Läs mer

nytt från Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk nr 2/09

nytt från Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk nr 2/09 nytt från nr 2/09 En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas

Läs mer

Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman

Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman VÄRDEN FÖR VÄRLDEN konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande TOMAS NORD VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HAR

Läs mer

nytt från Hållbart byggande startar här nr 2/14 Nu tar träbyggandet fart i Stockholm Sidan 5 Sidan 2 3 God miljöhänsyn i modernt skogsbruk Sidan 6

nytt från Hållbart byggande startar här nr 2/14 Nu tar träbyggandet fart i Stockholm Sidan 5 Sidan 2 3 God miljöhänsyn i modernt skogsbruk Sidan 6 nr 2/14 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Hållbart byggande startar här Sidan 2 3 Nu tar träbyggandet fart i Stockholm Sidan 5 God miljöhänsyn i modernt skogsbruk

Läs mer

nytt från En imponerande byggnad i trä och natursten Copperhill Mountain Lodge i Åre Tuff marknad ger nya förutsättningar

nytt från En imponerande byggnad i trä och natursten Copperhill Mountain Lodge i Åre Tuff marknad ger nya förutsättningar nr 2/08 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Copperhill Mountain Lodge i Åre En imponerande byggnad i trä och natursten Tuff marknad ger nya förutsättningar KL-trä skapar

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Ett rekordår på alla plan.

Ett rekordår på alla plan. KONCERNCHEFEN HAR ORDET Ett rekordår på alla plan. Verksamhetsåret 26 27 var på många sätt ett rekordår för Martinsons. I kronor räknat uppnådde vi det bästa resultatet i koncernens långa historia, med

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Byggnader i limträ. Stomleveranser och montage.

Byggnader i limträ. Stomleveranser och montage. Byggnader i limträ. Stomleveranser och montage. Sverigeledande inom limträstommar. Som Sveriges största producent av limträ har Martinsons länge varit en drivande kraft inom utvecklingen av den moderna

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun Träbyggnadsstrategi Mora kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför ska kommunen engagera sig i träbyggande?... 4 Miljö- och klimatpåverkan... 4 Kommunens roller och verktyg... 5 Förslag till träbyggnadsstrategi

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER ÖREBRO SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER ÖREBRO SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER ÖREBRO 151113 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik

Läs mer

Storsjö Strand - stadens pärla

Storsjö Strand - stadens pärla Storsjö Strand - stadens pärla Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du bara ett stenkast från centrum. Den nya stadsdelen blir ett unikt bostadsområde men också en plats för Östersundare och besökare

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE- HISTORIA OCH DRIVKRAFTER COPPERHILL, ÅRE SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE- HISTORIA OCH DRIVKRAFTER COPPERHILL, ÅRE SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE- HISTORIA OCH DRIVKRAFTER COPPERHILL, ÅRE 150129 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning

Läs mer

Limnologen Prisbelönt arkitektur

Limnologen Prisbelönt arkitektur författare: Alexander Swahn E-post: alexanderswahn@hotmail.com Limnologen Prisbelönt arkitektur Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN:

Läs mer

Vår vision. För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande:

Vår vision. För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande: Spår från verksamheten 2007 Vår vision Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet

Läs mer

Framtidens naturliga sätt att bygga broar.

Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens broar byggs i trä. Den utvecklingsprocess som träbroar har genomgått de senaste åren har resulterat i att allt fler har fått upp ögonen för deras fördel

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag och alla vill vinna förtroendet att

Läs mer

nytt från nr 1/15 Sidan 2 3 Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Bild: Blakstad Haffner Arkitekter

nytt från nr 1/15 Sidan 2 3 Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Bild: Blakstad Haffner Arkitekter nr 1/15 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri 560 limträpelare i ytterväggarna, en för varje människa som befann sig på ön under dådet. 69 pelare bär taket, en för varje

Läs mer

Trästaden Skellefteå

Trästaden Skellefteå Trästaden Skellefteå 15 9 8 3 8 10 Trästaden Skellefteå Lång tradition av modernt träbyggande 18 Skellefteå är en av Sveriges ledande trästäder, både sett till anrika traditioner och som en drivande kraft

Läs mer

Det Moderna Träbyggandet

Det Moderna Träbyggandet Det Moderna Träbyggandet Ett nytt sätt att bygga från byggarbetsplats till montageplats Hamar 18 mars 2009 Hans-Eric Johansson Sveriges Träbyggnadskansli Det här föredraget skall inte handla om det vanliga

Läs mer

Höga förväntningar hos Folkhem.

Höga förväntningar hos Folkhem. nr 2/11 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Höga förväntningar hos Folkhem. Sidan 2 3 En resa i nytänkande. Sidan 4 Möt Björn Sprängare. Sidan 8 LEDARE Höga för En framgång

Läs mer

Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Martinsons har genom åren byggt upp ett långsiktigt samarbete med kunder

Läs mer

Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Martinsons har genom åren byggt upp ett långsiktigt samarbete med kunder

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter.

Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter. Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter. Framtidens broar byggs i trä. Marknaden för broar genomgår just nu en förändringsprocess, där trä blir ett allt naturligare alternativ i valet av byggnadsmaterial.

Läs mer

Träbyggnadsboom i Sverige

Träbyggnadsboom i Sverige Träbyggnadsboom i Sverige Niclas Svensson Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Vad är modernt träbyggande? Jo, det handlar om

Läs mer

Stora Björn och lilla Björn.

Stora Björn och lilla Björn. nr 2/11 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Älvsbackabron invigd. Sidan 4 Ny modern teknik på sågverken. Sidan 7 De formar framtidens sätt att bygga. Sidan 8 Stora

Läs mer

Industrikomponenter med norrländsk kvalitet för tillverkningsindustrier

Industrikomponenter med norrländsk kvalitet för tillverkningsindustrier Industrikomponenter med norrländsk kvalitet för tillverkningsindustrier Martinsons erbjuder kundanpassade industrikomponenter för vidare förädling. Med basen i högkvalitativ norrländsk skogsråvara producera

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

Trä är framtidens huskultur! - Har marknaden mod och mognad för höga trähus?

Trä är framtidens huskultur! - Har marknaden mod och mognad för höga trähus? Trä är framtidens huskultur! - Har marknaden mod och mognad för höga trähus? White Arkitekter Det vinnande förslaget för Skellefteå Kulturhus - Resultatet av mod, hårt arbete och en mognadsprocess Kulturhuset-

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - HISTORIA OCH DRIVKRAFTER UDDEVALLA 150311 LARS ATTERFORS

MODERNT TRÄBYGGANDE - HISTORIA OCH DRIVKRAFTER UDDEVALLA 150311 LARS ATTERFORS MODERNT TRÄBYGGANDE - HISTORIA OCH DRIVKRAFTER UDDEVALLA 150311 LARS ATTERFORS VAD ÄR MODERNT TRÄBYGGANDE? 2 www.trabyggnadskansliet.se Vad är träbyggnadsteknik? LINDBÄCKS BYGG 4 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

Arenadrömmen verklig i Tierp

Arenadrömmen verklig i Tierp nr 1/11 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Harrys hall blev en höjdare. Sidan 4 Sven-Eriks jaktäventyr. Sidan 8 Arenadrömmen verklig i Tierp Sidan 2 3 LEDARE I lilla

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr

Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr Dagens fråga: Är det moderna träbyggandet en möjlighet och framgångsrik väg? Utmaningen: Hur ska den Norrländska industrin medverka! Dagens

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Värdekedja Biobaserat byggande

Värdekedja Biobaserat byggande Värdekedja Biobaserat byggande 2013-11-26 Per-Erik Eriksson, SP Trä Erik Serrano, Linnéuniversitetet Värdekedja Biobaserat byggande Bred definition alla aktiviteter från skogen till slutprodukter med högt

Läs mer

Kv Limnologen i Växjö. Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008

Kv Limnologen i Växjö. Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008 Kv Limnologen i Växjö Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008 Kv Limnologen Växjö Arkitekt: ArkitektBolaget Foto Ole Jais Invid sjön Trummen i Växjö är första etappen av Sveriges hittills högsta flerbostadshus

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Knutpunkt. Mölndalsbro ANLÄGGNING MÖLNDAL

Knutpunkt. Mölndalsbro ANLÄGGNING MÖLNDAL ANLÄGGNING MÖLNDAL FOTO: PETER BRUNDIN Jurymotivering: Estikens roll i transportsystemets infrastruktur fortsätter stärkas. Knutpunkt Mölndalsbron är ett välbalanserat utfall mellan funktion, form och

Läs mer

Nytt byggande för en Ny tid

Nytt byggande för en Ny tid D Nytt byggande för en Ny tid D Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council D Sveriges Träbyggnadskansli Bildat 2005 av Skogsindustrierna TMF (Trä-och Möbelföretagen) GS Facket Vad är modernt träbyggande?

Läs mer

Växjö. den moderna trästaden. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170

Växjö. den moderna trästaden. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170 Växjö den moderna trästaden Växjö kommuns träbyggnadsstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170 Innehåll Inledning...3 Mål... 5 Definitioner... 5 Klimat och energi varför är trä viktigt ur ett

Läs mer

BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ

BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ Det moderna träbyggandet av flervåningshus i Sverige har idag en 10-procentig marknadsandel. Nu börjar allt fler inse att det går utmärkt att använda trästomme och KL-trä även

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

nytt från Framtidens byggare tror på trä nr 1/14 Tallunda Park byggs klimatneutralt Sidan 4 Kirunas första fotbollshall Sidan 5

nytt från Framtidens byggare tror på trä nr 1/14 Tallunda Park byggs klimatneutralt Sidan 4 Kirunas första fotbollshall Sidan 5 nr 1/14 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Tallunda Park byggs klimatneutralt Sidan 4 Kirunas första fotbollshall Sidan 5 Återanvändbart i studentbostäder Sidan 6 Framtidens

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd.

Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd. Träbroar ar i dag samma prestanda oc tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- oc cykelbroar oc avancerade

Läs mer

Nytt Byggande för en Ny Tid. Trämarknaden 2011 Karlstad 111124 /Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli

Nytt Byggande för en Ny Tid. Trämarknaden 2011 Karlstad 111124 /Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Nytt Byggande för en Ny Tid Trämarknaden 2011 Karlstad 111124 /Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Kan politiken göra en skillnad?? La Scala, Milano Lika som bär? Sveriges Träbyggnadskansli Bildat

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

SJÖBODARNA 2 på Storsjö Strand

SJÖBODARNA 2 på Storsjö Strand SJÖBODARNA 2 på Storsjö Strand Prospekt När hemmet är ett medvetet val. Säkert blickar du in i framtiden ibland. Drömmer dig bort lite grann och fantiserar om hur livet skulle se ut om du själv hade möjlighet

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Keep it simple! intervju med Andreas Juhlin

Keep it simple! intervju med Andreas Juhlin #1 NYHETER P R E FA B R I C E R A D E B E T O N G E L E M E N T 2016 Tillverkning och montage Håldäck ett långsiktigt val Keep it simple! intervju med Andreas Juhlin Referensprojekt Ansvarig utgivare:

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan ligger precis rätt i tiden. Med fem

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

nytt från Ny tjänst ger koll på skogsekonomin En gourmet på jakt Hundrade ishallen levererad

nytt från Ny tjänst ger koll på skogsekonomin En gourmet på jakt Hundrade ishallen levererad nytt från nr 2/09 1/10 En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar En gourmet på jakt Hundrade ishallen levererad Ny tjänst ger koll på skogsekonomin Skogsekonomin i fokus Med SkattePlan

Läs mer

nytt från Kvalitetsuppföljning av virkestillredningen För maximalt värde ur varje stock Tuff marknad skapar nya förutsättningar

nytt från Kvalitetsuppföljning av virkestillredningen För maximalt värde ur varje stock Tuff marknad skapar nya förutsättningar nr 2/08 nytt från En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Kvalitetsuppföljning av virkestillredningen För maximalt värde ur varje stock Tuff marknad skapar nya förutsättningar

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Häst. ridhus och stall

Häst. ridhus och stall Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer