AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005"

Transkript

1 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005 Monica och designåret 2005 Var finns den goda arbetsplatsen Uppdrag skapa attraktivt campus

2 L LEDAREN Argumentation kring expansion Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEB 1/2005 Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Jonas Ericson Tel Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Redaktion Jonas Ericson Carina Dahlberg Stefan Lybeck Bekännelse: Under stora delar av mitt liv har jag tyckt två saker om min födelseort Umeå: 1 För litet. 2 För avlägset. Till gagn för samvetet har jag har tack och lov också tagit konsekvenserna av denna småkritiska inställning och lämnat staden för andra orter några gånger. Åren i diasporan har bland annat skänkt en slags insikt en ny syn på födelseorten. (Möjligen spelar åldern in här också, med stigande ålder tenderar perspektiv att förskjutas. Sakta, men dock.) Insikten gav följande vid handen: Umeå kanske egentligen är ganska lagom stort, och egentligen är det ju bara 50 minuter till epicentrum. Det till en början lite skakiga tankebygget har jag inför mig själv försökt förstärka i fogarna med diverse exempel. Under senare tid har jag fått några nya sådana som bestämt pekar mot expansion och driv i Umeå: Projektet Staden mellan broarna skvallrar om att här finns folk som tänker framåt, Umeå universitets campus växer också i och med att UB och Iksu byggs ut, samtidigt som Universum byggs om. När det gäller campus finns det en nytillsatt arbetsgrupp som går under namnet Ett levande campus som jobbar med utvecklingen av den miljö de flesta av oss vistas i dagligen. Läs mer om det på sidan 6. Allt är dock inte solsken. I besparingstider som dessa drabbas även Aktum, vilket betyder att vi från och med nu tvingas skära ner från sju till sex nummer per år, några av dessa nummer får också färre sidor än de sedvanliga 24. Tråkigt tycker vi, eftersom det gör det svårare för oss att fullgöra vårt redaktionella uppdrag. Till sist: Välkommen till jubileumsårets första Aktum! För undertecknad blir det också den sista för ett tag; jag går på efterlängtad pappaledighet efter Aktum Extra-numret som följer efter detta nummer och är ej åter förrän till hösten. Min vikarie heter Anette, jag låter henne sköta presentationen av sig själv i kommande nummer. Jonas Ericson, redaktör Redaktionsråd Kristina Sjögren Barbro Renkel Gunnel Grelsson Tommy Ericsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Tryckeri City, Umeå Upplaga Tipsa gärna redaktionen!

3 från ledningen Ulf Edlund ny prorektor Ulf Edlund, professor i kemi och vicerektor för samverkan, har utsetts som prorektor under tiden 1 januari till 30 september Ulf Edlund ersätter Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap, som utsetts till biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet. Pär Lärkeryd slutar på ENS Pär Lärkeryd har meddelat att han slutar som chef för enheten för näringsliv och samhälle. Han har utsetts till ny verkställande direktör för industriföretaget Indexator AB i Vindeln. Lärkeryd kommer att tillträda som VD i april. Studenthälsan har flyttat Nu har Studenthälsan bytt lokaler. De har flyttat från kårens lokaler till östra flygeln i Förvaltningshuset. från omvärlden Bättre villkor för unga forskare Nästa år inför Vetenskapsrådet, VR, ett nytt program för så kallade nationella postdoktorsanställningar. Det är ett tvåårigt program på ca 15 miljoner som räcker till ca 20 tjänster. VR anser att satsningen är viktig för att öka internationaliseringen för att kunna rekrytera forskare med utländsk doktorsexamen, men också för att öka forskarrörligheten nationellt. Källa: Vetenskapsrådet Dags att ta tag i språkämnenas problem Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar visar att samtliga språk, med undantag för engelska, har stora svårigheter. Högskoleverket anser därför att det är dags att ta tag i hela språkområdet. En nationell språkpolitik behövs för att komma tillrätta med problemen anser verket. Källa: Högskoleverket Erland Ringborg utreder avgifter för utländska studenter i högskolan Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att utreda avgifter i högskolan. Utredaren ska enligt direktiven föreslå hur universitet och högskolor skall kunna ta ut avgifter av studenter och doktorander från länder utanför EU och EES. Utgångspunkten ska vara att principen om full kostnadstäckning skall gälla för den avgiftsfinansierade verksamheten. Källa: Utbildningsdepartementet Stor ökning av antalet utbytesstudenter Antalet utbytesstudenter har ökat med drygt 90 procent de senaste sju läsåren. Majoriteten kommer från Europa, drygt 70 procent av utbytesstudenterna. Läsåret 2003/04 kom flest från Tyskland, Frankrike och Spanien. Lunds universitet var det universitet som hade flest utbytesstudenter, 14 procent av det totala antalet. Källa: Högskoleverket/SCB Lång och snårig väg till arbete för invandrade akademiker Invandrade akademiker med arbeten som motsvarar deras utbildningsnivå vittnar om att vägen dit har varit lång och snårig. Många gånger krävs det att de går via okvalificerade arbeten, kompletterar sina studier eller skolar om sig. Det framgår i en ny rapport från Högskoleverket. Av de invandrade akademiker som varit i Sverige i 5 35 år är cirka arbetslösa eller felsysselsatta. De som har fått jobb som motsvarar deras utbildningsnivå har fått arbeta sig upp från mer okvalificerade uppgifter. Källa: Högskoleverket Kvinnliga professorer i USA tjänar mindre än sina manliga kollegor Under de senaste 25 åren har inte särskilt mycket hänt när det gäller jämställda villkor för män och kvinnor på ledande akademiska tjänster i USA. Det konstaterar American Association of University Professors i en aktuell rapport. Kvinnor utgör i dag 23 procent av alla full professors i USA och inom denna kategori har kvinnorna 88 procent av den manliga genomsnittslönen. Källa: Högskoleverkets internationella nyhetsbrev Fler notiser och längre versioner hittar du på <www.anstalld.umu.se>. AKTUM FEBRUARI 1/2005 3

4 Läs på baksidan av dessa pilar, som finns överallt på campus! Har du något gott att berätta, hör av dig till <www.tillbaka.nu>. Var finns den goda arbetsplatsen? Jobbar du på en bra arbetsplats? Trivs du och dina arbetskamrater? Är stämningen god? Har du eventuellt kommit tillbaka efter en sjukskrivning? TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Vill du berätta om detta eller något annat som du tror kan vara av värde för oss från din arbetsplats, så ska du gå in på <www.tillbaka.nu> och dela med dig av dina erfarenheter. Så inleder Owe Grape, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete och medarbetare i det så kallade LAPP-projektet i Västerbotten. LAPP, Local Action Plans in Progress, är kort utryckt ett projekt som handlar om att skapa sysselsättning och framtida sysselsättningsstrategier för hela Västerbotten, bland annat med tanke på morgondagens stora arbetskraftsbehov. EU:s socialfond finansierar projektet (som sträcker sig från 1 november 2003 till och med juni 2005) med cirka 10 miljoner kronor. Huvudaktörer är Västerbottens läns landsting, kommunerna i Västerbotten, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Nutek och Almi Företagspartner. Projektägare är Länsarbetsnämnden. Ett av delmålen i projektet går ut på att kartlägga så kallade goda exempel inom hälsoområdet. Vi vänder oss både till arbetsgivare och till privatpersoner. De senare kan kanske berätta om varför den stannat kvar på sitt arbete trots sjukdom och olika krämpor eller vad som fått dem att återgå till sitt arbete efter sjukskrivning, fortsätter Grape. Vi vill också nå den goda arbetsplatsen här vid Umeå universitet. Vad är det som skapar trivsel och bra stämning? Handlar det om gemensamt fika, trä- 4 AKTUM FEBRUARI 1/2005

5 Varför trivs du på ditt jobb? undrar Owe Grape. Vi letar efter den goda arbetsplatsen här på campus. Hör av dig till mig och berätta, uppmanar Owe, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete samt medarbetare i LAPP-projektet. ningskort, öppet klimat? Vi hoppas nu att de goda exemplen hör av sig till oss, även om det måhända kan kännas som om vissa saker är vardagliga, enkla och triviala. Owe Grape, som också så småningom kommer att utvärdera projektet, betonar att den enskilda människan står i fokus. Psykosociala erfarenheter och kompetenser skall lyftas fram. Projektet ser inte individen och människan som en ekonomisk resursenhet i ett spel, där konsulter och så kallade experter utifrån gör skenbart objektiva bedömningar och där enbart effektivitet och kalla siffror räknas. Så kallade goda exempel ska kartläggas Ordspråket lyder visserligen Hälsan tiger still, men vi vill bryta det mönstret och önskar att de arbetsplatser där hälsa och gott klimat råder, ger sig tillkänna för att dela med sig av sin vardag. Inget är i princip för litet eller för stort. Besök vår hemsida och skriv ner dina erfarenheter, anonymt om du så önskar. LAPP-projektet Local Action Plans In Progress (LAPP) är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Almi Företagspartner och Nutek. Projektet finansieras till cirka 75 procent av Europeiska socialfonden. Syftet är bland annat att utveckla lokala sysselsättningsstrategier före sommaren Dessa strategier ska ha sin tyngdpunkt och inriktning på den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen. Andra delmål är att kartlägga och sprida goda exempel inom områdena entreprenörskap/ny företagande och insatser att minska ohälsa (se artikel) samt att bidra till ökad samverkan mellan universitet/studenter och kommun/näringsliv. AKTUM FEBRUARI 1/2005 5

6 Uppdrag: Skapa attraktivt campus Richard Olsson, lokalförsörjningsenheten och Ulrika Bergfors Kriström, tf informationschef, är solidariskt ansvariga projektledare för idégruppen för utveckling av campus. Det har pratats länge och mycket om det. En del har redan gjorts. Men nu är det meningen att det verkligen ska bli något av allt fagert tal om att skapa ett levande campus. Restauranger, butiker, pubar och andra näringsställen är säkra kort när man ska skapa mötesplatser. Så är det också här, men det finns problem eftersom det i det närmaste är folktomt på campus fyra månader om året. Det innebär stora intäktsbortfall för dem som driver de olika näringarna, säger lokalplanerare Richard Olsson på lokalförsörjningsenheten. Richard är tillsammans med Ulrika Bergfors Kriström, tf informationschef, solidariskt ansvariga projektledare för idégruppen för utveckling av campus. Till sin hjälp har de en styrgrupp. Projektet är en förlängning av utvecklingsprogrammet. Universitetsstyrelsen gav rektor i uppdrag att utse en kommitté för att ta tillvara de idéer som kom fram i arbetet med programmet men även att fånga upp nya. Målet är att kunna presentera en kortfattad rapport i slutet av året. Alla idéer som kommit fram genom åren har gåtts igenom. Vi ska alltså inte göra om det som redan gjorts, försäkrar Olsson. Vi har tre sidor med förslag, En del av dem är redan på väg att genomföras men vi tar gärna emot fler idéer. Han säger också att de kommer att hålla kontakt med andra närliggande projekt som exempelvis Attraktion Umeå. En av förebilderna är campus i Århus. Det skulle vara bra om campus också användes av andra Umeåbor. I Århus är campus ett utflyktsmål för barnfamiljer. Där finns också ett muse- um. Att dra in resten av staden i campusområdet är ett av syftena. Bostäder på campus har länge varit ett önskemål som nu är på väg att förverkligas. Bostaden har gått ut med en entrepenadförfrågan om att bygga drygt 465 studentbostäder, säger Olsson. TEXT CARINA DAHLBERG BILD JONAS ERICSON Styrgruppen som består av Lars-Erik Edlund, dekanus humanistisk fakultet, Lisbeth Lundahl, vicerektor, Kristin Palmqvist, biträdande prefekt EMG, Torgny Jonsson, chef lokalförsörjningsenheten, studentrepresentanter och som adjungerad Lars Gustafsson, VD Akademiska hus. 6 AKTUM FEBRUARI 1/2005

7 Ansiktslyftning av Universum Om allt går enligt planerna startar renoveringen av Universum i slutet av detta år, efter årshögtiden. Hösten 2006 ska allt vara klart. Men fortfarande är det ganska ovisst hur det färdiga resultatet kommer att bli. TEXT CARINA DAHLBERG SKISS AKADEMISKA HUS Universum är en av knutpunkterna i ett attraktivt och levande campus. Men som det ser ut i dag fungerar det dåligt. Byggnaden invigdes i mars 1970 och har under årens lopp byggts ut med Aula Nordica och Universitetsklubben. En ansiktslyftning gjordes 1997 då en minigalleria med butiker och en frisörsalong inrättades. Förhoppningarna om att skapa en levande mötesplats var stora också då, men det ville sig inte riktigt. Vi tror att vi kommer att lyckas att få mer verksamhet och liv i huset i dag. Vi har flera intressenter som vill öppna butiker eller driva restaurangverksamhet, säger Berndt Elstig, fastighetschef Akademiska hus. En mötesplats präglad av mer ljus och större mångfald är målet. Det är Akademiska hus som kommer att ansvara för ombyggnaden och de nya hyresgästerna. Halva huset ägs av Akademiska hus, den andra av Umeå studentkår. Universitetet har hyrt lokalerna för restaurangen och butikerna i gallerian men nu har hyresgäster och hyresavtal sagts upp. Efter upprustningen står det Akademiska hus fritt att använda huset som man vill. Universitetet har dock ställt som krav att det ska finnas en lunchservering och att det ska vara möjligt att hålla middagar i samband med universitetets högtider, säger Elisabet Rydh, lokalplanerare vid universitetet. Akademiska hus vill anpassa serviceutbudet efter de behov som finns på campus. De förhandlar också med Umeå studentkår om att förvärva andra halvan av huset. Inget är klart ännu därför jobbar vi med två olika ombyggnadsskisser, förklarar Elstig. Förmodligen kommer en ny entré att öppnas på Universums norra sida, den som vetter mot Samhällsvetarhuset. Detta skulle också innebära att Akademibokhandeln delvis får nya lokaler. Allt är ganska ovisst men det finns sådana planer, bekräftar Elstig. Helt klart är det att Universum kommer att renoveras, lika klart är att det under en tid kommer att bli ganska stökigt. Restaurangen kommer att vara stängd under åtminstone en termin och de butiker som finns i dag kommer att stå utan lokaler. Vi kommer tillsammans med vår hyresgäst Akademibokhandeln att försöka hitta en lösning på det problemet. Några evakueringslokaler finns det i dagsläget inga planer på att ta fram. Det är inget som vi har diskuterat, säger Berndt Elstig. AKTUM FEBRUARI 1/2005 7

8 Framtiden för den klassiska kursgården Kronlund utanför Hällnäs är ytterst oviss. Avtalet mellan Umeå universitet och ägaren Akademiska hus är uppsagt och slutar att gälla den 31 december år Kronlund läggs ner? Klassiska kursgården Kronlund utanför Vindeln är i fara. Tråkigt, men sant. Uppsägningen av hyresavtalet för Kronlunds kursgård mellan Umeå universitet och Akademiska hus är en följd av ett beslut från Rektorsmötet den 10 oktober ifjol, förklarar Siv Olofsson, servicechef vid Umeå universitet och chef för Universitetsservice, som ansvarat för driften av kursgården sedan Den enkla förklaringen är helt sonika att Kronlunds kursgård har för låg beläggning. Vi skulle behöva fördubbla antalet gäster för att klara årshyran på cirka 1,3 miljoner till ägaren Akademiska hus. Kronlund, som ligger vid den orörda Vindelälven nära Hällnäs cirka åtta mil från Umeå, är kanske mest känd för den vackra naturen, den rogivande tystnaden och den delikata maten. Dessutom har kursgården ett rykte om sig att alltid vara fullbokad och upptagen. Detta rykte är tyvärr inte sant och har med all säkerhet skadat vår verksamhet, fortsätter Siv Olofsson. Dock vill jag omedelbart påpeka att personalen vid Kronlund har gjort ett fantastiskt arbete under de gångna åren. Det visar också de marknadsundersökningar vi har gjort. Men tyvärr räcker inte detta och inte de många målmedvetna satsningar på olika aktiviteter vi gjort de senaste åren för att vända trenden. Göran Fahlgård är arbetsledare och kock vid Kronlunds kursgård. Han håller med och säger följande inför den eventuella nedläggningen: Naturligtvis tycker vi som arbetar här att det är tråkigt och lite märkligt, eftersom vår kursgård helt klart fyller sin uppgift. Vi anser också att en nedläggning är en stor marknadsföringsförlust för Umeå universitet. Här har många internationella forskare och studenter bott, som fascinerats av naturen och tystnaden. Personalen vid Kronlund, som omfattar sex personer, andas dock fortfarande optimism och arbetar oförtrutet vidare under hela år Beläggningen för årets tre första månader är glädjande nog högre än föregående år. Ännu finns alltså chansen för universitetets personal och studenter att njuta av det Kronlund har att bjuda. TEXT STEFAN LYBECK BILD ROLF EKLUND Fakta om Kronlunds kursgård Tre konferensrum: 12, 15 och 35 platser. Två föreläsningssalar: 16 och 20 platser. En nyrenoverad konferenssal med videokanon och högtalaranläggning: 60 platser. Laborationssal, fyra grupprum. 28 rum med 88 bäddar. Enkelrum finns. Två bastur, två badtunnor. Bredband. Aktiviteter: braskväll, bärplockning, femkamp, fiske, fågelskådning, hundspann, kareokee, massage, matlagning, tips promenad, ostprovning, pilkastning, skidåkning, skotersafari, svamputflykt med mera. Kronlunds kursgård ligger vid väg 363 nära Hällnäs, drygt åtta mil från Umeå. Kort historik: År 1906 invigdes Hällnäs Skogsskola, som ägdes av Domänverket. Umeå universitet övertog kursgården under 1960-talet. Kursgården renoverades och handikappanpassades Universitetsservice övertog ansvaret för Kronlund AKTUM FEBRUARI 1/2005

9 229 studenter avstängda på grund av obetalda kåravgifter Avstängningen innebär att studenterna inte kan registreras, de kan inte tentera och de får inte ut sina utbildnings- eller examensbevis. Tyvärr har den här obehagliga situationen uppstått, och det är något som både den enskilde studenten och Umeå universitet förlorar på. Den svenska lagstiftningen innebär att det är obligatoriskt för studenterna att betala sin kåravgift och de avstängda studenterna har fått flertalet varningsbrev om detta både från sina respektive kårer och från universitetet, förklarar Lars Lustig, chef vid Studentcentrum. Studenter som inte betalar kåravgiften avslöjas av nya rutiner. Kåravgiften är idag i storleksordningen 300 till 400 kronor per termin. Bakgrunden till att de icke-betalande studenterna upptäckts är de nya rutinerna. Universitetet har gått från manuella kontroller vid registrering, tentamen och examen till samkörning via datorer av Ladoks register och kårernas medlemregister. Vid första koll upptäcktes cirka 400 studenter som inte betalat sin kåravgift. Umeå universitet tar inte ställning i den politiska frågan om kårobligatoriet. Men i vårt policydokument om studentinflytande står det mycket om samarbete med våra tre studentkårer, vilket naturligtvis bygger på studenternas medlemskap, fortsätter Lars Lustig, som tror att anledningen till de obetalda kåravgifterna dels är studenternas tuffa ekonomiska situation och dels att kårerna inte alltid lyckas informera om vilka fördelar studenterna erhåller för sin kåravgift. De avstängda studenterna får till baka alla sina rättigheter i samma ögonblick de betalar sin kåravgift. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Nytt Hem-PC-erbjudande inom kort Ett nytt Hem-PC-erbjudande planeras för våren. Erbjudandet berör dock inte de som redan lånar en Hem-PC sedan maj 2003 och februari Ett chefsmeddelande samt e-postmeddelande till IT-ansvariga och administratörer om att erbjudandet finns går ut när allt är klart. Detaljerad information kommer att finnas tillgänglig under vecka 7 och anmälan ska vara gjord senast den 4 mars. Leverans sker under senare delen av april. All information publiceras på hem-pc-webben, <www.umu.se/it/hempc>. AKTUM FEBRUARI 1/2005 9

10 Festligt 40-årsfirande hela året Umeå universitet fyller som bekant 40 år i år. Detta jubileum kommer att, på olika sätt, firas under hela året. Personalfest för universitetets samtliga anställda onsdagen den 15 juni. Festkommittén med Berit Lovén, Universitetsservice, hoppas på minst gäster. De som varit anställda från år 1965 eller tidigare kommer att begåvas med en specialpresent. Fakultetsdagar äger rum under både vår och höst. Medicinska fakulteten arrangerar Forskningens dag med tema prostatacancer. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bjuder på Fysikens år. Humanistiska fakulteten kommer att presentera sina traditionella decemberföreläsningar redan i november. Missa inte personalfesten onsdagen den 15 juni, säger ceremonimästare Gunvor Larsson. Festligheterna skall nå så många som möjligt, både externt och internt. Vi kommer att bjuda på allt från internationella konferenser för bland annat partneruniversitet och sedvanliga akademiska högtider som vårpromotion och årshögtid till mer avslappnad, uppsluppen brännboll för hemvändande alumner. Plus glada fester för personalen, säger Umeå universitets egen ceremonimästare Gunvor Larsson. Här följer några exempel på arrangemang under 2005; några är färdigplanerade i skrivande stund, andra är under uppbyggnad: Vid Vårpromotionen den 4 juni kommer ett 50-tal partneruniversitet från hela världen att bjudas in. Syftet är att utveckla och fördjupa våra internationella kontakter. Jubileumswebb finns där du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer under året. Du hittar dit via <www.umu.se>. Jubileumsfilm har producerats av informationsenheten och finns att ladda ner från jubileumswebben (se ovan). Du kan även låna den vid informationsenheten. Hemvändardagar för alumner: är inbjudna för att delta i kompetenshöjande seminarier, humörhöjande brännboll och nostalighöjande festligheter. Samarbetspartner är Umeå kommun. Bildmuseets jubileumsutställning invigs givetvis lördagen den 17 september, som är universitetets officiella födelsedag. Kunskapsnoden vid Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari kommer att präglas av jubileumstänkande. Jubileumsskriften 40 sidor av Umeå universitet bjuder på varierande läsning om universitetets fyrtioåriga historia. Första sidan visar det mönster som går igen i affischer, annonser och trycksaker för arrangemang under jubileumsåret. Vår personalfest ska förhoppningsvis bli välbesökt, informell och rörlig. Gästerna kommer att kunna röra sig både inomhus och utomhus, bland olika matstationer. Vi kommer att ha en öppen scen, där musiker och band från personalen kommer att framträda. Vidare hoppas vi kunna bjuda på revy och spex. Om du, som läser detta, är intresserad att agera på scen och/eller kläcka idéer, så hör av dig till mig, säger Ulla Nordlinder, en av medlemmarna i festkommittén. Aktum vill gärna vidarebefordra denna hälsning, eftersom undertecknad under de gångna åren stött på åtskilliga skickliga och tankeväckande aktörer. TEXT STEFAN LYBECK BILD MATTIAS PETTERSSON Jubileumsskriften 40 sidor av Umeå universitet är tryckt i cirka exemplar, på svenska och engelska. Skriften bjuder på en historisk tillbakablick i text och bild, men är samtidigt framåtsyftande. Umeå universitets logotyp kompletteras under jubileumsåret. 10 AKTUM FEBRUARI 1/2005

11 POU R S RUTA Det nya årets start präglas även hos oss på POU av katastrofen i Sydost asien. Krisorganisationen har haft att hantera saknade personer knutna till universitet. I dagsläget saknas fyra studenter och en lärare. Men vi vet att fler har drabbats. Allt stöd vi kan ge kommer att ges. Kontaktperson hos POU är Anders Sjöström. Se även information på universitetets hemsida. Arbetstidsavtalet för T/A-personalen har nu trätt i kraft. Om allt har fungerat ska även den så kallade flextidsmallen vara distribuerad och i funktion på institutioner och arbetsenheter. De lokala löneförhandlingarna mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har påbörjats. Ännu kan vi inte säga särskilt mycket om hur de kommer att utvecklas. En viktig överenskommelse (preliminär lönehöjning med 300 kronor från 1 jan 05) har dock redan träffats och den rör långtidssjukskrivna mer än tre månader samt föräldralediga. Samarbetet med Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet kring en ansökan till Utvecklingsrådet gällande temat Satsa Friskt har tagit fastare form. Vår ansökan rör utveckling av våra nuvarande arbetsmiljöenkäter som fortsättningsvis kommer att kallas medarbetarenkäter. Vidare kommer vi att lyfta fram kunskapsbehovet om professioners förhållningssätt till sjukdom, olika rehabiliteringsåtgärder, olika friskvårdsinsatser samt manualer liknande vår prefekthandbok. Den 18 mars ska rådet kunna fatta beslut. Inom jämställdhetsområdet har arbetet med en ny plan påbörjats och planerandet av en konferens under hösten intensifieras. Utbildning av chefer på mellannivå är under utveckling. Johnny Karlsson Personalchef AKTUM FEBRUARI 1/

12 MÅNADENS PROFIL M P Användaren viktigast för Monicas design Umeåtjejen Monica Lindh Karlsson brinner för attraktiv, klok, användarfokuserad design och ingår därför i regeringens designgrupp för designåret Syftet med designåret är att ta fram konkreta, långsiktiga lösningar inom en lång rad områden. I den grupp där jag ingår arbetar vi för både den offentliga sektorn och näringslivet. Gruppen består av designer från multinationella företag som Volvo, Scania, Electrolux och Sony-Ericsson. Glädjande nog har många av dessa fått sin utbildning här vid Designhögskolan i Umeå, inleder Monica Lindh Karlsson, själv industridesigner sedan tio år tillbaka och idag programansvarig för det nationella kandidatprogrammet. Regeringens designår ingår i en internationell satsning, där även transport och exportsektorn finns som fokusområden. En strävan är givetvis att skapa framtida tillväxt. Designgruppen fungerar som ett idéforum till regeringen och har inga finansiella resurser att dela ut. Designhögskolan vid Umeå ingår genom Monica Lindh Karlsson i gruppen tack vare sin erkända kompetens och sin förmåga att driva projekt. Umeåborna kommer att märka av denna satsning på design, bland annat tack vare det intresse som Umeå kommun uppvisar. Tillsammans med oss här vid Designhögskolan har kommunen satsat sex miljoner kronor under tre år för att studera och utveckla så kallad tjänstedesign. Det kan röra sig om tjänster inom socialförvaltningen, äldrevården, hemtjänsten eller sophantering. Konkreta exempel finns också inom skolor och bibliotek, där vi utvecklar olika typer av flöden. Monica menar att design ytterst handlar om den estetiska och funktionella helheten ur användarens fokus. Av den anledningen måste olika experter och yrkeskategorier arbeta tillsammans, för att hitta den optimala lösningen. Det är frågan om äkta teamwork, där alla aspekter och vinklar skall belysas. Monica är född och uppvuxen Öst på stan i Umeå, både far och syster är tandläkare (mor är lärare). Hon utbildade sig först till arbetsterapeut. Därefter arbetade hon med kulturfestivaler med legendariske Bengt Lidström och med turism för Umeå kommun. Samtidigt som jag fick det glädjande beskedet att jag blivit antagen som student vid Designhögskolan vid Umeå universitet, fick jag erbjudande om ett mycket spännande arbete. Jag skulle ansvara för olika minoriteters 12 AKTUM FEBRUARI 1/2005

13 Namn Ålder Yrke Aktuell Monica Lindh Karlsson 40 år Industridesigner, arbetsterapeut och programansvarig Representant i regeringens designårsgrupp för Designåret 2005 AKTUM FEBRUARI 1/

14 MÅNADENS PROFIL M P Att tänka tycker Monica Lindh Karlsson är det bästa och mest kreativa i hennes arbete som industridesigner och lärare. Här tänker hon förmodligen på en blivande dammsugare. resor i Europa. Det kunde vara exempelvis Sitting Bulls släktingar från USA eller en speciell grupp aboriginer från Australien. Valet föll dock på design och år 1994 tog jag min examen. Mellan år 1994 och 2000 arbetade Monica som industridesigner och konsult i ett företag tillsammans med kollegan Lars Eriksson. Efter ett kort inhopp vid Designhögskolan som ansvarig för studenternas examensarbeten, blev hon lärare och programansvarig vid skolan. Ett arbete som passar som hand i handsken. Roligast i det här jobbet är att tänka. Design bygger på eftertanke, analys, samarbete och kreativt mod. Under designåret 2005, som för övrigt uppmärksammas kontinuerligt av Sveriges Television under rubriken Design 365, kommer konkreta exempel på lyckad design att lyftas fram. Svid, Sveriges Industridesigner, och Svensk Form arbetar med designåret och har kontakt med över 500 myndigheter, organisationer och företag för att få uppslag till olika idéer och projekt. När Aktum intervjuar Monica, har hon just kommit från Ikea:s internationella kontor i Helsingborg. Ikea:s chefsdesigner Lars Engman ingår också i regeringens designgrupp. Ikea bjuder på många spännande tankegångar när det gäller form, funktion och design, det kan gälla allt från kontorslösningar till sophantering, berättar Monica, som hemma i Umeå lever tillsammans med maken Christer och barnen William, David och Amanda. (Avslutningsvis kan berättas att undertecknad för ett par år sedan hade glädjen att närvara vid ett sammanträde vid Designhögskolan, där kvicksilvret William var med. Mötet gällde ett framtida samarbete med en finsk designhögskola och i mötet deltog ytterst seriösa, kostymklädda, manliga representanter från vårt östra grannland. William tog över föreställningen helt. Allt medan modern Monicas stressymptom ökade lavinartat. Ännu har icke detta samarbete inletts ) TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS 14 AKTUM FEBRUARI 1/2005

15 REKTORS RUTA R R DISPUTATIONER FEBRUARI David Edvardsson Inst. för omvårdnad Atmosphere in care settings. Towards a broader understanding of the phenomenon Kadri Meister Inst. för matematik och matematisk statistik On methods for real time sampling and distributions in sampling BILD ERIKA LIDÉN Heder åt Olle! Den akademiska världen sysslar en hel del med belöningar. Det finns priser för insatser inom forskning och undervisning. Det finns hedersföreläsningar och medlemskap i bemärkta sällskap. Paradexemplet är förstås Nobelpriset, som sprider sin strålglans över pristagare, kommittéer, vetenskapen som samhällsinstitution och hela Sverige. Denna trafik har det goda med sig att den bidrar till att understryka betydelsen av kvalitet i forskning och undervisning. I kontrast till det rent kvantitativa tänkande som, skam till sägandes, alltför lätt präglar vår vardagliga värdering av olika prestationer, egna och andras. Och så har vi hedersdoktoraten. Med dem kan universiteten uppmärksamma värdefulla insatser av annat slag än direkt forskning och undervisning. Men det rör sig ändå normalt om sådant som har ett påtagligt samband med vetenskap och kultur. Den pompa som omsluter dessa förläningar av offentlig ära gör att vissa prestationer inte kan visas den uppskattning som de förtjänar. De ter sig helt enkelt för triviala för det. En insats som sålunda aldrig torde komma ifråga för någon lärd belöning svarar Olle för. Umeå kommuns fritidsförvaltning gör visserligen anspråk på hans välskötta skidspår ute vid Kulla. Men jag tror nog ändå att kvaliteten hänger på Olle själv. Många är de studenter och anställda som har glädje och nytta av att Olles spår finns, inte minst snöfattiga vintrar som denna. Förmodligen bidrar det till att sänka stressen och öka prestationsförmågan vid vårt universitet. Så: heder och tack, Olle! (Olle som i Olles spår, ett skidspår på Kulla i västra Umeå.) Jinan Li Inst. för medicinsk kemi och biofysik Multifunctional roles of plasmin in inflammation Danardono Inst. för statistik Multiple time scales and longitudinal measurements in event history analysis Niklas Dahlström Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Function and dynamics of woody debris in boreal headwater streams David Loeffler Inst. för arkeologi och samiska studier Contested landscapes/contested heritage. History and heritage in Sweden and their archaelogical implications concerning the interpretation of the Norrlandian past Helene Brodin Inst. för ekonomisk historia Does anybody care? Public and private responsibilities in Swedish eldercare Inger Tinglev Inst. för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (vid lärarutbildningen) Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning Lena Bergström Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Marine macroalgae in the brackish Baltic Sea Responses to low salinity and nutrient enrichment in Ceramium and Fucus Xiangkui Mu Inst. för strålningsvetenskaper Clinical application of intensity and energy modulated radiotherapy with photon and electron beams Peter Nilsson Pedagogiska inst. Ledarutveckling i arbetslivet. Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbild-nings kulturer Henric Stenmark Pedagogiska inst. Polisens organisationskultur. En explorativ studie Zhengrong Yao Inst. för tillämpad fysik och elektronik Model-based coding: Initialization, parameters extraction and evaluation MARS Kent-Olof Jonsson Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap Pharmacology of palmitoylethanolamide and related compounds Grete Algesten Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Carbon dioxide emission from lakes, reservoirs, and the Gulf of Bothnia Carina Tigervall Sociologiska inst. Folkhemsk film: med invandraren i rollen som den sympatiske Andre Katarzyna Wolanik Boström Inst. för kultur och medier Berättade liv, berättat Polen. En etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle Inge-Bert Täljedal Rektor För att vara säker på att komma med i denna förteckning, skicka in din anhållan om disputation (rektors ex) till Ejvår Falck senast två månader före disputation! Blankett finns på <www.umu.se/infoenheten/umu_internt/blankett_disp.pdf>. För datum och lokal se vår hemsida: <www.umu.se/umu/aktuellt/kalendarium.html>. AKTUM FEBRUARI 1/

16 >> utveckla undervisningen!<< Rådet för högre utbildning är ett fristående råd inom Högskoleverket. Rådet ska främja pedagogisk utveckling inom högre utbildning och har bland annat följande uppgifter: Rådet skall främja studenternas lärande genom att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete som är av vikt för den lokala verksamheten eller av strategisk vikt för ett ämnes- eller utbildningsområde vid svenska universitet och högskolor. Rådet skall dokumentera och sprida information om högskolepedagogisk forskning och utvecklingsinsatser till den svenska högskolan. pedagogiskt utvecklingsarbete Rådet för högre utbildning delar varje år ut medel för pedagogisk utveckling av undervisningen vid universitet och högskolor i Sverige. Under 2004 anslog Rådet drygt 16 miljoner kronor till 12 projekt som startar den 1 januari Nu har du som är lärare eller på annat sätt är engagerad i undervisningen inom grund- och forskarutbildning möjlighet att ansöka om medel för Syftet med stödet är att i den lokala verksamheten gynna studenternas kunskapsbyggande och utveckling under deras utbildning. För att vara berättigad att söka ska du vara involverad i undervisningen av grundutbildningsstudenter och/eller forskarstuderande. En förutsättning för att få medel är att studerande deltar aktivt i projektarbetet. nationella ämnesdidaktiska centra För att ytterligare stärka arbetet med att främja pedagogisk utveckling inom högskolan har Rådet beslutat att göra en strategisk satsning genom att stödja program som drivs av utvecklingsansvariga för ämnes- eller programområden. Programansvaret innebär att samordna och sprida pedagogiska/didaktiska utvecklingsidéer inom avgränsade ämnes- och utbildningsområden. Satsningen löper på tre år med start den 1 juli Utlysningen omfattar områdena: matematik/naturvetenskap, vård/medicin, humaniora, samhällsvetenskap, lärarutbildning samt konstnärliga ämnen. Didaktik står i fokus och nationellt nätverksbygge är en viktig del i arbetet. Programansvaret skall utövas på såväl institutionell som individuell nivå. Detta innebär att programmet skall vara förankrat vid en institution eller fakultet. Ansökan Ansökan är helt webbaserad och sker på Rådets webbplats Ansökan ska ha registrerats på webbplatsen senast den 16 mars Ansökningssystemet är öppet från och med den 13 januari På webbplatsen hittar du även mer information och utförliga anvisningar för ansökan. Programmets uppgifter Arbetet innebär bland annat att ta fram och driva ett nationellt strategiskt program för pedagogiskt stöd, kunskapsspridning, utbildning och utveckling inom respektive område. Programmet ska möta de behov som finns inom respektive område och ska även utgöra kontaktpunkt för och samverka med nationella och internationella nätverk. Programmet ska fungera självständigt samt vara ett stöd Har du frågor är du välkommen att kontakta Rådets kansli via e-post eller tfn Rådets webbplats se innehåller information om samtliga tidigare projekt och kan vara en god källa till inspiration. i Rådets uppdrag att dokumentera och sprida information om högskolepedagogisk forskning. Programmet fastställs årligen av Rådet. Sista dag för ansökan är den 2 mars Mer information samt ansökningshandlingar finns på www. rhu.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta Rådets kansli via e-post eller tfn AKTUM FEBRUARI 1/2005

17 S SACO/SULF Har du en tjänstgöringsplan? Alla anställda som omfattas av arbetstidsavtalet för lärare skall ha en tjänstgöringsplan upprättad. En tjänstgöringsplan är en sammanställning av lärarens arbetsskyldighet, det vill säga omfattning och förläggning av samtliga arbetsuppgifter. Den omfattar normalt ett år. Syftet är att den enskilde arbetstagaren skall veta vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsbelastning han/hon har. I planen skall alla arbetsuppgifter finnas med, inte bara undervisning utan också sådant som institutionsgemensamma arbetsuppgifter, kompetensutveckling, biträdande handledarskap med mera. Det är viktigt att du som arbetstagare får medverka och lämna synpunkter på planen. Den bör dessutom godkännas skriftligt av den anställde. Vi vill uppmana alla att se till att det upprättas tjänstgöringsplaner vid institutionerna. Motsvarande plan för hela institutionen kallas bemanningsplan och skall upprättas vid varje institution. Bemanningsplanen inklusive riktlinjer för bemanningsplanering och beräkning av undervisningsinsatser fastställs av institutionsstyrelsen eller prefekt efter samverkansförhandlingar mellan prefekt och fackliga företrädare. Om institutionen behöver stöd för att upprätta dessa planer har vi på Saco utarbetat en mall som kan användas för ändamålet. Hör i så fall av er. Läs mer i det lokala arbetstidsavtalet för lärare <www.umu. se/saco>. Mona Bergfors och Berit Bergström, Saco/Sulf M R MILJÖRUTAN Utbildning för hållbar utveckling Kommittén för utbildning för hållbar utveckling har överlämnat sitt betänkande till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Kommitténs uppdrag handlade om att kartlägga och analysera arbetet med hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer. I uppdraget ingick också att anordna det internationella rådslaget för utbildning för hållbar utveckling i Göteborg i maj 2004, Learning to change our world. På internationell nivå har FN dessutom utsett som årtionde för utbildning för hållbar utveckling, ett initiativ som svenska regeringen ställt sig bakom. Kommittén presenterar ett antal förslag på hur arbetet med hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer kan förbättras. Bland annat föreslås att 1 kap 4 högskolelagen ska ändras så att det anges att verksamheten ska främja en hållbar utveckling. En översyn anser kommittén bör göras av examensordningen för att säkerställa att samtliga examina anpassas till de krav som hållbar utveckling ställer. Kommittén föreslår även att offentliga forskningsfinansiärer bör få uppdrag att ytterligare stödja gränsöverskridande forskning, bland annat om hållbar utveckling. Källa: SOU 2004: 104 Att lära för hållbar utveckling. Betänkandet i sin helhet finns att hämta via <www.umu.se/umu/ lokal/verksamhet/miljonytt.html>. Information om vårt miljöarbete, energi, avfall m.m., se <www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/ hms2index.html>. Veronica Lidvall, Miljö- och säkerhetsgruppen Vackert, vilsamt och vällagat Umeå universitet har en alldeles egen kursgård som ligger ett par mil norr om Vindeln. Här har institutioner och enheter rabatt på redan väldigt låga priser. Den vällagade maten, den välsignade tystnaden och det natursköna läget vid Vindelälven, gör Kronlunds kursgård till en plats där såväl kropp som själ får sitt. Boka universitetets egen kursgård med 88 bäddar och en knapp timmes bilresa bort, på telefon eller e-post Vi anordnar såväl dagkonferenser som veckolånga utbildningar och kringarrangemang. För mer information och prisuppgifter besök vår hemsida <www.umu.se/service/kronlund>. Umeå universitet Kronlunds kursgård AKTUM FEBRUARI 1/

18 UPC R S RUTA Inspirera och inspireras God fortsättning på det nya året, som vi på UPC hoppas ska bli ett kreativt och pedagogiskt utvecklande år för alla lärare! UPC har som sin övergripande uppgift att främja högskolepedagogisk utveckling samt forskning vid Umeå universitet. Besök vår hemsida <www.upc.umu.se> för information om vad som är aktuellt för det kommande året, inte minst vårt spännande kursutbud. Är du intresserad av att medverka som resursperson/gäst på någon kurs, vara inspiratör eller har uppslag till högskolepedagogisk forskning, är du välkommen att kontakta UPC:s föreståndare Sven B. Eriksson. Givetvis fortsätter vi vårt stöd till enskilda och grupper av lärare eller institutioner genom vår konsultverksamhet. En annan viktig uppgift för UPC detta år är att medverka i den arbetsgrupp som håller på att ta fram riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter för Umeå universitet. En omarbetning av anställningsordningen är också på gång. Under året kommer vi därför att inbjuda till temadagar om sammanställning av pedagogiska meritportföljer samt utbildningar i värdering av pedagogiska meriter i samarbete med POU. I mars äger den sjunde universitetspedagogiska konferensen rum. Det är ännu inte för sent att anmäla sitt deltagande till konferensen. Kom och inspirera, kom och inspireras! Tomas Grysell och Katarina Winka Blir nästa stora innovation din? Har du en idé till en tjänst eller produkt? Uminova Innovation har kompetensen för att realisera den i form av företagande eller licensiering. Vi arbetar med idéer från alla fakultetsområden och behandlar varje projekt konfidentiellt. Vi hjälper dig med immaterialrättslig, ekonomisk och juridisk rådgivning, marknadsundersökningar, affärsplan, partnersökning, finansierings alternativ med mera. Uminova Innovations tjänster är kostnadsfria. Vi finns i Uminova Science Park, Tvistevägen 47. Tel Universitetens innovationsservice i Umeå 18 AKTUM FEBRUARI 1/2005

19 Skicka din korsordslösning till Aktumredaktionen och vinn! Den först öppnade rätta lösningen vinner ett presentkort från Akademibokhandeln. NÄSTAN SIST N S Vinnare av korsordstävlingen i Aktum är Margit Söderberg, Kulturgeografi. Presentkortet på 250 kronor från Akademibokhandeln är på väg. Din lösning av detta korsord ska vara redaktionen tillhanda senast den 4 april! /Redaktören Namn Arbetsplats AKTUM FEBRUARI 1/

20 Avsändare: Umeå universitet Umeå B M K MÅNADENS KÅSERI Ett nytt år en filosofs betraktelse Början och avslut är viktigt, menar Marie Lundstedt, doktorand i filosofi, som föredrar det förstnämnda. En kompis till mig gråter alltid en skvätt på nyårsafton. För henne handlar nyårsafton inte bara om att fira in ett nytt år, utan också om att ta farväl av ett gammalt. Nyårsafton är dagen när man lämnar en era för gott och kliver in i en ny. För mig är nyårsafton inte så olik alla andra dagar. Nyårsafton är visserligen den dag som sätter punkt för ett helt år och på så sätt är den en speciell dag, men liknande känsla av att sätta punkt har jag varje kväll när jag går till sängs. Nästa gång jag vaknar, är början på en ny dag. På ett eller annat vis är hela vårt liv genomsyrat av motpolerna början och slut. Födseln är den absoluta början döden det absoluta slutet. Morgonen är början på dagen kvällen är slutet. Måndagen är början på veckan söndagen är slutet. Den 1:a januari är början på året den 31:a december är slutet, och så vidare. Vad spelar dessa motpoler för roll i vårt liv? En bekant sa till mig en gång att livet kan jämföras med en hockeymatch. Om inte spelarna visste att matchen har ett bestämt slut så skulle spelarna inte kunna motivera sig till att göra sitt allra bästa under matchen. Det är vetskapen om att matchen tar slut efter tredje period, som motiverar spelarna till att kämpa in i det sista. På samma sätt är det med livet, menade han. Det är vetskapen om att det tar slut som motiverar oss till att för söka leva ett gott liv. Kanske ligger det något i den här jämförelsen. Sällan arbetar jag så effektivt som när jag vet att jag måste lämna ifrån mig arbetet vid en bestämd tidpunkt, och visst har jag tänkt tanken att jag, vid mitt livs slut, vill kunna känna mig nöjd över det liv jag levt och att detta delvis är vad som motiverar mig till att försöka leva ett så bra liv som möjligt. Om vetskapen om ett slut spelar en viktig roll, så tror jag att också vetskapen om en början spelar en lika viktig roll. När vi på nyårsafton skålar in det nya året infinner sig en viss förväntan, och kanske till och med en upprymdhet, över att detta är början på ett helt nytt år. Denna början på något nytt för med sig en känsla av frihet och hopp nu kan vi lägga det gamla bakom oss och som oskrivna blad träda in i det nya. Nu har vi ännu en gång en möjlighet att försöka förverkliga våra drömmar och rätta till det som gått snett. På samma sätt som hockeyspelarna inför varje match ges en ny chans att vinna ges vi, med det nya året, en ny chans att göra det allra bästa ifrån oss. Varje nytt år, eller till och med varje ny dag, upplever jag som ett avstamp. Allt som oftast vaknar jag med en naiv och nästan barnslig förtjusning inför den nya dagen. Förtjusningen ligger i att jag vaknar till en ny och fräsch dag som jag har frihet att fylla med vad jag vill. Samma känsla av förtjusning har jag dock inte när kvällen, och slutet på dagen, infinner sig. Det är med blandade känslor jag går till sängs och varje kväll sätter punkt. Jag är helt enkelt inte särskilt förtjust i avslut, vare sig det handlar om avslut på dagen, filmen, godispåsen eller året. Slut ger mig ofta en känsla av vanmakt i motsats till den känsla av frihet som början för med sig. Jag tror visserligen att slut, eller avslut, på saker och ting är precis lika viktiga som början och jag har svårt att föreställa mig ett liv som inte, i alla dess olika former, innefattar såväl en början som ett slut. Även om jag inte som min vän gråter på nyårsafton väljer jag dock att fokusera på det nya som väntar, det vill säga det nya år som jag har framför mig, snarare än på det år som nyss avslutats för gott. BILD JONAS ERICSON 20 AKTUM FEBRUARI 1/2005 Vill du också kåsera i Aktum? Kontakta redaktionen på telefon eller via e-post

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Campus ID. Type ID. Plats ID

Campus ID. Type ID. Plats ID OBS! Campus-ID och Type-ID begränsar sökningar till vald kategori, dvs. precis valen i dropdown-menyn. Plats-ID används för att centrera kartan till en viss plats. Campus ID 1 Campus Umeå 2 Konstnärligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Campus ID. Type ID. Plats ID

Campus ID. Type ID. Plats ID OBS! Campus-ID och Type-ID begränsar sökningar till vald kategori, dvs. precis valen i dropdown-menyn. Plats-ID används för att centrera kartan till en viss plats. Campus ID 1 Campus Umeå 2 Konstnärligt

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Navets verksamhetsberättelse 2005

Navets verksamhetsberättelse 2005 Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Vad togs upp i högskolestyrelsen?

Vad togs upp i högskolestyrelsen? CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 10 v25 2003 Vad togs upp i högskolestyrelsen? Verksamhetsplan fastställd Den övergripande verksamhetsplanen är nu fastställd. Den ligger till grund

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer