AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005"

Transkript

1 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005 Monica och designåret 2005 Var finns den goda arbetsplatsen Uppdrag skapa attraktivt campus

2 L LEDAREN Argumentation kring expansion Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEB 1/2005 Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Jonas Ericson Tel Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Redaktion Jonas Ericson Carina Dahlberg Stefan Lybeck Bekännelse: Under stora delar av mitt liv har jag tyckt två saker om min födelseort Umeå: 1 För litet. 2 För avlägset. Till gagn för samvetet har jag har tack och lov också tagit konsekvenserna av denna småkritiska inställning och lämnat staden för andra orter några gånger. Åren i diasporan har bland annat skänkt en slags insikt en ny syn på födelseorten. (Möjligen spelar åldern in här också, med stigande ålder tenderar perspektiv att förskjutas. Sakta, men dock.) Insikten gav följande vid handen: Umeå kanske egentligen är ganska lagom stort, och egentligen är det ju bara 50 minuter till epicentrum. Det till en början lite skakiga tankebygget har jag inför mig själv försökt förstärka i fogarna med diverse exempel. Under senare tid har jag fått några nya sådana som bestämt pekar mot expansion och driv i Umeå: Projektet Staden mellan broarna skvallrar om att här finns folk som tänker framåt, Umeå universitets campus växer också i och med att UB och Iksu byggs ut, samtidigt som Universum byggs om. När det gäller campus finns det en nytillsatt arbetsgrupp som går under namnet Ett levande campus som jobbar med utvecklingen av den miljö de flesta av oss vistas i dagligen. Läs mer om det på sidan 6. Allt är dock inte solsken. I besparingstider som dessa drabbas även Aktum, vilket betyder att vi från och med nu tvingas skära ner från sju till sex nummer per år, några av dessa nummer får också färre sidor än de sedvanliga 24. Tråkigt tycker vi, eftersom det gör det svårare för oss att fullgöra vårt redaktionella uppdrag. Till sist: Välkommen till jubileumsårets första Aktum! För undertecknad blir det också den sista för ett tag; jag går på efterlängtad pappaledighet efter Aktum Extra-numret som följer efter detta nummer och är ej åter förrän till hösten. Min vikarie heter Anette, jag låter henne sköta presentationen av sig själv i kommande nummer. Jonas Ericson, redaktör Redaktionsråd Kristina Sjögren Barbro Renkel Gunnel Grelsson Tommy Ericsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Tryckeri City, Umeå Upplaga Tipsa gärna redaktionen!

3 från ledningen Ulf Edlund ny prorektor Ulf Edlund, professor i kemi och vicerektor för samverkan, har utsetts som prorektor under tiden 1 januari till 30 september Ulf Edlund ersätter Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap, som utsetts till biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet. Pär Lärkeryd slutar på ENS Pär Lärkeryd har meddelat att han slutar som chef för enheten för näringsliv och samhälle. Han har utsetts till ny verkställande direktör för industriföretaget Indexator AB i Vindeln. Lärkeryd kommer att tillträda som VD i april. Studenthälsan har flyttat Nu har Studenthälsan bytt lokaler. De har flyttat från kårens lokaler till östra flygeln i Förvaltningshuset. från omvärlden Bättre villkor för unga forskare Nästa år inför Vetenskapsrådet, VR, ett nytt program för så kallade nationella postdoktorsanställningar. Det är ett tvåårigt program på ca 15 miljoner som räcker till ca 20 tjänster. VR anser att satsningen är viktig för att öka internationaliseringen för att kunna rekrytera forskare med utländsk doktorsexamen, men också för att öka forskarrörligheten nationellt. Källa: Vetenskapsrådet Dags att ta tag i språkämnenas problem Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar visar att samtliga språk, med undantag för engelska, har stora svårigheter. Högskoleverket anser därför att det är dags att ta tag i hela språkområdet. En nationell språkpolitik behövs för att komma tillrätta med problemen anser verket. Källa: Högskoleverket Erland Ringborg utreder avgifter för utländska studenter i högskolan Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att utreda avgifter i högskolan. Utredaren ska enligt direktiven föreslå hur universitet och högskolor skall kunna ta ut avgifter av studenter och doktorander från länder utanför EU och EES. Utgångspunkten ska vara att principen om full kostnadstäckning skall gälla för den avgiftsfinansierade verksamheten. Källa: Utbildningsdepartementet Stor ökning av antalet utbytesstudenter Antalet utbytesstudenter har ökat med drygt 90 procent de senaste sju läsåren. Majoriteten kommer från Europa, drygt 70 procent av utbytesstudenterna. Läsåret 2003/04 kom flest från Tyskland, Frankrike och Spanien. Lunds universitet var det universitet som hade flest utbytesstudenter, 14 procent av det totala antalet. Källa: Högskoleverket/SCB Lång och snårig väg till arbete för invandrade akademiker Invandrade akademiker med arbeten som motsvarar deras utbildningsnivå vittnar om att vägen dit har varit lång och snårig. Många gånger krävs det att de går via okvalificerade arbeten, kompletterar sina studier eller skolar om sig. Det framgår i en ny rapport från Högskoleverket. Av de invandrade akademiker som varit i Sverige i 5 35 år är cirka arbetslösa eller felsysselsatta. De som har fått jobb som motsvarar deras utbildningsnivå har fått arbeta sig upp från mer okvalificerade uppgifter. Källa: Högskoleverket Kvinnliga professorer i USA tjänar mindre än sina manliga kollegor Under de senaste 25 åren har inte särskilt mycket hänt när det gäller jämställda villkor för män och kvinnor på ledande akademiska tjänster i USA. Det konstaterar American Association of University Professors i en aktuell rapport. Kvinnor utgör i dag 23 procent av alla full professors i USA och inom denna kategori har kvinnorna 88 procent av den manliga genomsnittslönen. Källa: Högskoleverkets internationella nyhetsbrev Fler notiser och längre versioner hittar du på <www.anstalld.umu.se>. AKTUM FEBRUARI 1/2005 3

4 Läs på baksidan av dessa pilar, som finns överallt på campus! Har du något gott att berätta, hör av dig till <www.tillbaka.nu>. Var finns den goda arbetsplatsen? Jobbar du på en bra arbetsplats? Trivs du och dina arbetskamrater? Är stämningen god? Har du eventuellt kommit tillbaka efter en sjukskrivning? TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Vill du berätta om detta eller något annat som du tror kan vara av värde för oss från din arbetsplats, så ska du gå in på <www.tillbaka.nu> och dela med dig av dina erfarenheter. Så inleder Owe Grape, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete och medarbetare i det så kallade LAPP-projektet i Västerbotten. LAPP, Local Action Plans in Progress, är kort utryckt ett projekt som handlar om att skapa sysselsättning och framtida sysselsättningsstrategier för hela Västerbotten, bland annat med tanke på morgondagens stora arbetskraftsbehov. EU:s socialfond finansierar projektet (som sträcker sig från 1 november 2003 till och med juni 2005) med cirka 10 miljoner kronor. Huvudaktörer är Västerbottens läns landsting, kommunerna i Västerbotten, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Nutek och Almi Företagspartner. Projektägare är Länsarbetsnämnden. Ett av delmålen i projektet går ut på att kartlägga så kallade goda exempel inom hälsoområdet. Vi vänder oss både till arbetsgivare och till privatpersoner. De senare kan kanske berätta om varför den stannat kvar på sitt arbete trots sjukdom och olika krämpor eller vad som fått dem att återgå till sitt arbete efter sjukskrivning, fortsätter Grape. Vi vill också nå den goda arbetsplatsen här vid Umeå universitet. Vad är det som skapar trivsel och bra stämning? Handlar det om gemensamt fika, trä- 4 AKTUM FEBRUARI 1/2005

5 Varför trivs du på ditt jobb? undrar Owe Grape. Vi letar efter den goda arbetsplatsen här på campus. Hör av dig till mig och berätta, uppmanar Owe, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete samt medarbetare i LAPP-projektet. ningskort, öppet klimat? Vi hoppas nu att de goda exemplen hör av sig till oss, även om det måhända kan kännas som om vissa saker är vardagliga, enkla och triviala. Owe Grape, som också så småningom kommer att utvärdera projektet, betonar att den enskilda människan står i fokus. Psykosociala erfarenheter och kompetenser skall lyftas fram. Projektet ser inte individen och människan som en ekonomisk resursenhet i ett spel, där konsulter och så kallade experter utifrån gör skenbart objektiva bedömningar och där enbart effektivitet och kalla siffror räknas. Så kallade goda exempel ska kartläggas Ordspråket lyder visserligen Hälsan tiger still, men vi vill bryta det mönstret och önskar att de arbetsplatser där hälsa och gott klimat råder, ger sig tillkänna för att dela med sig av sin vardag. Inget är i princip för litet eller för stort. Besök vår hemsida och skriv ner dina erfarenheter, anonymt om du så önskar. LAPP-projektet Local Action Plans In Progress (LAPP) är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Almi Företagspartner och Nutek. Projektet finansieras till cirka 75 procent av Europeiska socialfonden. Syftet är bland annat att utveckla lokala sysselsättningsstrategier före sommaren Dessa strategier ska ha sin tyngdpunkt och inriktning på den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen. Andra delmål är att kartlägga och sprida goda exempel inom områdena entreprenörskap/ny företagande och insatser att minska ohälsa (se artikel) samt att bidra till ökad samverkan mellan universitet/studenter och kommun/näringsliv. AKTUM FEBRUARI 1/2005 5

6 Uppdrag: Skapa attraktivt campus Richard Olsson, lokalförsörjningsenheten och Ulrika Bergfors Kriström, tf informationschef, är solidariskt ansvariga projektledare för idégruppen för utveckling av campus. Det har pratats länge och mycket om det. En del har redan gjorts. Men nu är det meningen att det verkligen ska bli något av allt fagert tal om att skapa ett levande campus. Restauranger, butiker, pubar och andra näringsställen är säkra kort när man ska skapa mötesplatser. Så är det också här, men det finns problem eftersom det i det närmaste är folktomt på campus fyra månader om året. Det innebär stora intäktsbortfall för dem som driver de olika näringarna, säger lokalplanerare Richard Olsson på lokalförsörjningsenheten. Richard är tillsammans med Ulrika Bergfors Kriström, tf informationschef, solidariskt ansvariga projektledare för idégruppen för utveckling av campus. Till sin hjälp har de en styrgrupp. Projektet är en förlängning av utvecklingsprogrammet. Universitetsstyrelsen gav rektor i uppdrag att utse en kommitté för att ta tillvara de idéer som kom fram i arbetet med programmet men även att fånga upp nya. Målet är att kunna presentera en kortfattad rapport i slutet av året. Alla idéer som kommit fram genom åren har gåtts igenom. Vi ska alltså inte göra om det som redan gjorts, försäkrar Olsson. Vi har tre sidor med förslag, En del av dem är redan på väg att genomföras men vi tar gärna emot fler idéer. Han säger också att de kommer att hålla kontakt med andra närliggande projekt som exempelvis Attraktion Umeå. En av förebilderna är campus i Århus. Det skulle vara bra om campus också användes av andra Umeåbor. I Århus är campus ett utflyktsmål för barnfamiljer. Där finns också ett muse- um. Att dra in resten av staden i campusområdet är ett av syftena. Bostäder på campus har länge varit ett önskemål som nu är på väg att förverkligas. Bostaden har gått ut med en entrepenadförfrågan om att bygga drygt 465 studentbostäder, säger Olsson. TEXT CARINA DAHLBERG BILD JONAS ERICSON Styrgruppen som består av Lars-Erik Edlund, dekanus humanistisk fakultet, Lisbeth Lundahl, vicerektor, Kristin Palmqvist, biträdande prefekt EMG, Torgny Jonsson, chef lokalförsörjningsenheten, studentrepresentanter och som adjungerad Lars Gustafsson, VD Akademiska hus. 6 AKTUM FEBRUARI 1/2005

7 Ansiktslyftning av Universum Om allt går enligt planerna startar renoveringen av Universum i slutet av detta år, efter årshögtiden. Hösten 2006 ska allt vara klart. Men fortfarande är det ganska ovisst hur det färdiga resultatet kommer att bli. TEXT CARINA DAHLBERG SKISS AKADEMISKA HUS Universum är en av knutpunkterna i ett attraktivt och levande campus. Men som det ser ut i dag fungerar det dåligt. Byggnaden invigdes i mars 1970 och har under årens lopp byggts ut med Aula Nordica och Universitetsklubben. En ansiktslyftning gjordes 1997 då en minigalleria med butiker och en frisörsalong inrättades. Förhoppningarna om att skapa en levande mötesplats var stora också då, men det ville sig inte riktigt. Vi tror att vi kommer att lyckas att få mer verksamhet och liv i huset i dag. Vi har flera intressenter som vill öppna butiker eller driva restaurangverksamhet, säger Berndt Elstig, fastighetschef Akademiska hus. En mötesplats präglad av mer ljus och större mångfald är målet. Det är Akademiska hus som kommer att ansvara för ombyggnaden och de nya hyresgästerna. Halva huset ägs av Akademiska hus, den andra av Umeå studentkår. Universitetet har hyrt lokalerna för restaurangen och butikerna i gallerian men nu har hyresgäster och hyresavtal sagts upp. Efter upprustningen står det Akademiska hus fritt att använda huset som man vill. Universitetet har dock ställt som krav att det ska finnas en lunchservering och att det ska vara möjligt att hålla middagar i samband med universitetets högtider, säger Elisabet Rydh, lokalplanerare vid universitetet. Akademiska hus vill anpassa serviceutbudet efter de behov som finns på campus. De förhandlar också med Umeå studentkår om att förvärva andra halvan av huset. Inget är klart ännu därför jobbar vi med två olika ombyggnadsskisser, förklarar Elstig. Förmodligen kommer en ny entré att öppnas på Universums norra sida, den som vetter mot Samhällsvetarhuset. Detta skulle också innebära att Akademibokhandeln delvis får nya lokaler. Allt är ganska ovisst men det finns sådana planer, bekräftar Elstig. Helt klart är det att Universum kommer att renoveras, lika klart är att det under en tid kommer att bli ganska stökigt. Restaurangen kommer att vara stängd under åtminstone en termin och de butiker som finns i dag kommer att stå utan lokaler. Vi kommer tillsammans med vår hyresgäst Akademibokhandeln att försöka hitta en lösning på det problemet. Några evakueringslokaler finns det i dagsläget inga planer på att ta fram. Det är inget som vi har diskuterat, säger Berndt Elstig. AKTUM FEBRUARI 1/2005 7

8 Framtiden för den klassiska kursgården Kronlund utanför Hällnäs är ytterst oviss. Avtalet mellan Umeå universitet och ägaren Akademiska hus är uppsagt och slutar att gälla den 31 december år Kronlund läggs ner? Klassiska kursgården Kronlund utanför Vindeln är i fara. Tråkigt, men sant. Uppsägningen av hyresavtalet för Kronlunds kursgård mellan Umeå universitet och Akademiska hus är en följd av ett beslut från Rektorsmötet den 10 oktober ifjol, förklarar Siv Olofsson, servicechef vid Umeå universitet och chef för Universitetsservice, som ansvarat för driften av kursgården sedan Den enkla förklaringen är helt sonika att Kronlunds kursgård har för låg beläggning. Vi skulle behöva fördubbla antalet gäster för att klara årshyran på cirka 1,3 miljoner till ägaren Akademiska hus. Kronlund, som ligger vid den orörda Vindelälven nära Hällnäs cirka åtta mil från Umeå, är kanske mest känd för den vackra naturen, den rogivande tystnaden och den delikata maten. Dessutom har kursgården ett rykte om sig att alltid vara fullbokad och upptagen. Detta rykte är tyvärr inte sant och har med all säkerhet skadat vår verksamhet, fortsätter Siv Olofsson. Dock vill jag omedelbart påpeka att personalen vid Kronlund har gjort ett fantastiskt arbete under de gångna åren. Det visar också de marknadsundersökningar vi har gjort. Men tyvärr räcker inte detta och inte de många målmedvetna satsningar på olika aktiviteter vi gjort de senaste åren för att vända trenden. Göran Fahlgård är arbetsledare och kock vid Kronlunds kursgård. Han håller med och säger följande inför den eventuella nedläggningen: Naturligtvis tycker vi som arbetar här att det är tråkigt och lite märkligt, eftersom vår kursgård helt klart fyller sin uppgift. Vi anser också att en nedläggning är en stor marknadsföringsförlust för Umeå universitet. Här har många internationella forskare och studenter bott, som fascinerats av naturen och tystnaden. Personalen vid Kronlund, som omfattar sex personer, andas dock fortfarande optimism och arbetar oförtrutet vidare under hela år Beläggningen för årets tre första månader är glädjande nog högre än föregående år. Ännu finns alltså chansen för universitetets personal och studenter att njuta av det Kronlund har att bjuda. TEXT STEFAN LYBECK BILD ROLF EKLUND Fakta om Kronlunds kursgård Tre konferensrum: 12, 15 och 35 platser. Två föreläsningssalar: 16 och 20 platser. En nyrenoverad konferenssal med videokanon och högtalaranläggning: 60 platser. Laborationssal, fyra grupprum. 28 rum med 88 bäddar. Enkelrum finns. Två bastur, två badtunnor. Bredband. Aktiviteter: braskväll, bärplockning, femkamp, fiske, fågelskådning, hundspann, kareokee, massage, matlagning, tips promenad, ostprovning, pilkastning, skidåkning, skotersafari, svamputflykt med mera. Kronlunds kursgård ligger vid väg 363 nära Hällnäs, drygt åtta mil från Umeå. Kort historik: År 1906 invigdes Hällnäs Skogsskola, som ägdes av Domänverket. Umeå universitet övertog kursgården under 1960-talet. Kursgården renoverades och handikappanpassades Universitetsservice övertog ansvaret för Kronlund AKTUM FEBRUARI 1/2005

9 229 studenter avstängda på grund av obetalda kåravgifter Avstängningen innebär att studenterna inte kan registreras, de kan inte tentera och de får inte ut sina utbildnings- eller examensbevis. Tyvärr har den här obehagliga situationen uppstått, och det är något som både den enskilde studenten och Umeå universitet förlorar på. Den svenska lagstiftningen innebär att det är obligatoriskt för studenterna att betala sin kåravgift och de avstängda studenterna har fått flertalet varningsbrev om detta både från sina respektive kårer och från universitetet, förklarar Lars Lustig, chef vid Studentcentrum. Studenter som inte betalar kåravgiften avslöjas av nya rutiner. Kåravgiften är idag i storleksordningen 300 till 400 kronor per termin. Bakgrunden till att de icke-betalande studenterna upptäckts är de nya rutinerna. Universitetet har gått från manuella kontroller vid registrering, tentamen och examen till samkörning via datorer av Ladoks register och kårernas medlemregister. Vid första koll upptäcktes cirka 400 studenter som inte betalat sin kåravgift. Umeå universitet tar inte ställning i den politiska frågan om kårobligatoriet. Men i vårt policydokument om studentinflytande står det mycket om samarbete med våra tre studentkårer, vilket naturligtvis bygger på studenternas medlemskap, fortsätter Lars Lustig, som tror att anledningen till de obetalda kåravgifterna dels är studenternas tuffa ekonomiska situation och dels att kårerna inte alltid lyckas informera om vilka fördelar studenterna erhåller för sin kåravgift. De avstängda studenterna får till baka alla sina rättigheter i samma ögonblick de betalar sin kåravgift. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Nytt Hem-PC-erbjudande inom kort Ett nytt Hem-PC-erbjudande planeras för våren. Erbjudandet berör dock inte de som redan lånar en Hem-PC sedan maj 2003 och februari Ett chefsmeddelande samt e-postmeddelande till IT-ansvariga och administratörer om att erbjudandet finns går ut när allt är klart. Detaljerad information kommer att finnas tillgänglig under vecka 7 och anmälan ska vara gjord senast den 4 mars. Leverans sker under senare delen av april. All information publiceras på hem-pc-webben, <www.umu.se/it/hempc>. AKTUM FEBRUARI 1/2005 9

10 Festligt 40-årsfirande hela året Umeå universitet fyller som bekant 40 år i år. Detta jubileum kommer att, på olika sätt, firas under hela året. Personalfest för universitetets samtliga anställda onsdagen den 15 juni. Festkommittén med Berit Lovén, Universitetsservice, hoppas på minst gäster. De som varit anställda från år 1965 eller tidigare kommer att begåvas med en specialpresent. Fakultetsdagar äger rum under både vår och höst. Medicinska fakulteten arrangerar Forskningens dag med tema prostatacancer. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bjuder på Fysikens år. Humanistiska fakulteten kommer att presentera sina traditionella decemberföreläsningar redan i november. Missa inte personalfesten onsdagen den 15 juni, säger ceremonimästare Gunvor Larsson. Festligheterna skall nå så många som möjligt, både externt och internt. Vi kommer att bjuda på allt från internationella konferenser för bland annat partneruniversitet och sedvanliga akademiska högtider som vårpromotion och årshögtid till mer avslappnad, uppsluppen brännboll för hemvändande alumner. Plus glada fester för personalen, säger Umeå universitets egen ceremonimästare Gunvor Larsson. Här följer några exempel på arrangemang under 2005; några är färdigplanerade i skrivande stund, andra är under uppbyggnad: Vid Vårpromotionen den 4 juni kommer ett 50-tal partneruniversitet från hela världen att bjudas in. Syftet är att utveckla och fördjupa våra internationella kontakter. Jubileumswebb finns där du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer under året. Du hittar dit via <www.umu.se>. Jubileumsfilm har producerats av informationsenheten och finns att ladda ner från jubileumswebben (se ovan). Du kan även låna den vid informationsenheten. Hemvändardagar för alumner: är inbjudna för att delta i kompetenshöjande seminarier, humörhöjande brännboll och nostalighöjande festligheter. Samarbetspartner är Umeå kommun. Bildmuseets jubileumsutställning invigs givetvis lördagen den 17 september, som är universitetets officiella födelsedag. Kunskapsnoden vid Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari kommer att präglas av jubileumstänkande. Jubileumsskriften 40 sidor av Umeå universitet bjuder på varierande läsning om universitetets fyrtioåriga historia. Första sidan visar det mönster som går igen i affischer, annonser och trycksaker för arrangemang under jubileumsåret. Vår personalfest ska förhoppningsvis bli välbesökt, informell och rörlig. Gästerna kommer att kunna röra sig både inomhus och utomhus, bland olika matstationer. Vi kommer att ha en öppen scen, där musiker och band från personalen kommer att framträda. Vidare hoppas vi kunna bjuda på revy och spex. Om du, som läser detta, är intresserad att agera på scen och/eller kläcka idéer, så hör av dig till mig, säger Ulla Nordlinder, en av medlemmarna i festkommittén. Aktum vill gärna vidarebefordra denna hälsning, eftersom undertecknad under de gångna åren stött på åtskilliga skickliga och tankeväckande aktörer. TEXT STEFAN LYBECK BILD MATTIAS PETTERSSON Jubileumsskriften 40 sidor av Umeå universitet är tryckt i cirka exemplar, på svenska och engelska. Skriften bjuder på en historisk tillbakablick i text och bild, men är samtidigt framåtsyftande. Umeå universitets logotyp kompletteras under jubileumsåret. 10 AKTUM FEBRUARI 1/2005

11 POU R S RUTA Det nya årets start präglas även hos oss på POU av katastrofen i Sydost asien. Krisorganisationen har haft att hantera saknade personer knutna till universitet. I dagsläget saknas fyra studenter och en lärare. Men vi vet att fler har drabbats. Allt stöd vi kan ge kommer att ges. Kontaktperson hos POU är Anders Sjöström. Se även information på universitetets hemsida. Arbetstidsavtalet för T/A-personalen har nu trätt i kraft. Om allt har fungerat ska även den så kallade flextidsmallen vara distribuerad och i funktion på institutioner och arbetsenheter. De lokala löneförhandlingarna mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har påbörjats. Ännu kan vi inte säga särskilt mycket om hur de kommer att utvecklas. En viktig överenskommelse (preliminär lönehöjning med 300 kronor från 1 jan 05) har dock redan träffats och den rör långtidssjukskrivna mer än tre månader samt föräldralediga. Samarbetet med Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet kring en ansökan till Utvecklingsrådet gällande temat Satsa Friskt har tagit fastare form. Vår ansökan rör utveckling av våra nuvarande arbetsmiljöenkäter som fortsättningsvis kommer att kallas medarbetarenkäter. Vidare kommer vi att lyfta fram kunskapsbehovet om professioners förhållningssätt till sjukdom, olika rehabiliteringsåtgärder, olika friskvårdsinsatser samt manualer liknande vår prefekthandbok. Den 18 mars ska rådet kunna fatta beslut. Inom jämställdhetsområdet har arbetet med en ny plan påbörjats och planerandet av en konferens under hösten intensifieras. Utbildning av chefer på mellannivå är under utveckling. Johnny Karlsson Personalchef AKTUM FEBRUARI 1/

12 MÅNADENS PROFIL M P Användaren viktigast för Monicas design Umeåtjejen Monica Lindh Karlsson brinner för attraktiv, klok, användarfokuserad design och ingår därför i regeringens designgrupp för designåret Syftet med designåret är att ta fram konkreta, långsiktiga lösningar inom en lång rad områden. I den grupp där jag ingår arbetar vi för både den offentliga sektorn och näringslivet. Gruppen består av designer från multinationella företag som Volvo, Scania, Electrolux och Sony-Ericsson. Glädjande nog har många av dessa fått sin utbildning här vid Designhögskolan i Umeå, inleder Monica Lindh Karlsson, själv industridesigner sedan tio år tillbaka och idag programansvarig för det nationella kandidatprogrammet. Regeringens designår ingår i en internationell satsning, där även transport och exportsektorn finns som fokusområden. En strävan är givetvis att skapa framtida tillväxt. Designgruppen fungerar som ett idéforum till regeringen och har inga finansiella resurser att dela ut. Designhögskolan vid Umeå ingår genom Monica Lindh Karlsson i gruppen tack vare sin erkända kompetens och sin förmåga att driva projekt. Umeåborna kommer att märka av denna satsning på design, bland annat tack vare det intresse som Umeå kommun uppvisar. Tillsammans med oss här vid Designhögskolan har kommunen satsat sex miljoner kronor under tre år för att studera och utveckla så kallad tjänstedesign. Det kan röra sig om tjänster inom socialförvaltningen, äldrevården, hemtjänsten eller sophantering. Konkreta exempel finns också inom skolor och bibliotek, där vi utvecklar olika typer av flöden. Monica menar att design ytterst handlar om den estetiska och funktionella helheten ur användarens fokus. Av den anledningen måste olika experter och yrkeskategorier arbeta tillsammans, för att hitta den optimala lösningen. Det är frågan om äkta teamwork, där alla aspekter och vinklar skall belysas. Monica är född och uppvuxen Öst på stan i Umeå, både far och syster är tandläkare (mor är lärare). Hon utbildade sig först till arbetsterapeut. Därefter arbetade hon med kulturfestivaler med legendariske Bengt Lidström och med turism för Umeå kommun. Samtidigt som jag fick det glädjande beskedet att jag blivit antagen som student vid Designhögskolan vid Umeå universitet, fick jag erbjudande om ett mycket spännande arbete. Jag skulle ansvara för olika minoriteters 12 AKTUM FEBRUARI 1/2005

13 Namn Ålder Yrke Aktuell Monica Lindh Karlsson 40 år Industridesigner, arbetsterapeut och programansvarig Representant i regeringens designårsgrupp för Designåret 2005 AKTUM FEBRUARI 1/

14 MÅNADENS PROFIL M P Att tänka tycker Monica Lindh Karlsson är det bästa och mest kreativa i hennes arbete som industridesigner och lärare. Här tänker hon förmodligen på en blivande dammsugare. resor i Europa. Det kunde vara exempelvis Sitting Bulls släktingar från USA eller en speciell grupp aboriginer från Australien. Valet föll dock på design och år 1994 tog jag min examen. Mellan år 1994 och 2000 arbetade Monica som industridesigner och konsult i ett företag tillsammans med kollegan Lars Eriksson. Efter ett kort inhopp vid Designhögskolan som ansvarig för studenternas examensarbeten, blev hon lärare och programansvarig vid skolan. Ett arbete som passar som hand i handsken. Roligast i det här jobbet är att tänka. Design bygger på eftertanke, analys, samarbete och kreativt mod. Under designåret 2005, som för övrigt uppmärksammas kontinuerligt av Sveriges Television under rubriken Design 365, kommer konkreta exempel på lyckad design att lyftas fram. Svid, Sveriges Industridesigner, och Svensk Form arbetar med designåret och har kontakt med över 500 myndigheter, organisationer och företag för att få uppslag till olika idéer och projekt. När Aktum intervjuar Monica, har hon just kommit från Ikea:s internationella kontor i Helsingborg. Ikea:s chefsdesigner Lars Engman ingår också i regeringens designgrupp. Ikea bjuder på många spännande tankegångar när det gäller form, funktion och design, det kan gälla allt från kontorslösningar till sophantering, berättar Monica, som hemma i Umeå lever tillsammans med maken Christer och barnen William, David och Amanda. (Avslutningsvis kan berättas att undertecknad för ett par år sedan hade glädjen att närvara vid ett sammanträde vid Designhögskolan, där kvicksilvret William var med. Mötet gällde ett framtida samarbete med en finsk designhögskola och i mötet deltog ytterst seriösa, kostymklädda, manliga representanter från vårt östra grannland. William tog över föreställningen helt. Allt medan modern Monicas stressymptom ökade lavinartat. Ännu har icke detta samarbete inletts ) TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS 14 AKTUM FEBRUARI 1/2005

15 REKTORS RUTA R R DISPUTATIONER FEBRUARI David Edvardsson Inst. för omvårdnad Atmosphere in care settings. Towards a broader understanding of the phenomenon Kadri Meister Inst. för matematik och matematisk statistik On methods for real time sampling and distributions in sampling BILD ERIKA LIDÉN Heder åt Olle! Den akademiska världen sysslar en hel del med belöningar. Det finns priser för insatser inom forskning och undervisning. Det finns hedersföreläsningar och medlemskap i bemärkta sällskap. Paradexemplet är förstås Nobelpriset, som sprider sin strålglans över pristagare, kommittéer, vetenskapen som samhällsinstitution och hela Sverige. Denna trafik har det goda med sig att den bidrar till att understryka betydelsen av kvalitet i forskning och undervisning. I kontrast till det rent kvantitativa tänkande som, skam till sägandes, alltför lätt präglar vår vardagliga värdering av olika prestationer, egna och andras. Och så har vi hedersdoktoraten. Med dem kan universiteten uppmärksamma värdefulla insatser av annat slag än direkt forskning och undervisning. Men det rör sig ändå normalt om sådant som har ett påtagligt samband med vetenskap och kultur. Den pompa som omsluter dessa förläningar av offentlig ära gör att vissa prestationer inte kan visas den uppskattning som de förtjänar. De ter sig helt enkelt för triviala för det. En insats som sålunda aldrig torde komma ifråga för någon lärd belöning svarar Olle för. Umeå kommuns fritidsförvaltning gör visserligen anspråk på hans välskötta skidspår ute vid Kulla. Men jag tror nog ändå att kvaliteten hänger på Olle själv. Många är de studenter och anställda som har glädje och nytta av att Olles spår finns, inte minst snöfattiga vintrar som denna. Förmodligen bidrar det till att sänka stressen och öka prestationsförmågan vid vårt universitet. Så: heder och tack, Olle! (Olle som i Olles spår, ett skidspår på Kulla i västra Umeå.) Jinan Li Inst. för medicinsk kemi och biofysik Multifunctional roles of plasmin in inflammation Danardono Inst. för statistik Multiple time scales and longitudinal measurements in event history analysis Niklas Dahlström Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Function and dynamics of woody debris in boreal headwater streams David Loeffler Inst. för arkeologi och samiska studier Contested landscapes/contested heritage. History and heritage in Sweden and their archaelogical implications concerning the interpretation of the Norrlandian past Helene Brodin Inst. för ekonomisk historia Does anybody care? Public and private responsibilities in Swedish eldercare Inger Tinglev Inst. för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (vid lärarutbildningen) Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning Lena Bergström Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Marine macroalgae in the brackish Baltic Sea Responses to low salinity and nutrient enrichment in Ceramium and Fucus Xiangkui Mu Inst. för strålningsvetenskaper Clinical application of intensity and energy modulated radiotherapy with photon and electron beams Peter Nilsson Pedagogiska inst. Ledarutveckling i arbetslivet. Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbild-nings kulturer Henric Stenmark Pedagogiska inst. Polisens organisationskultur. En explorativ studie Zhengrong Yao Inst. för tillämpad fysik och elektronik Model-based coding: Initialization, parameters extraction and evaluation MARS Kent-Olof Jonsson Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap Pharmacology of palmitoylethanolamide and related compounds Grete Algesten Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Carbon dioxide emission from lakes, reservoirs, and the Gulf of Bothnia Carina Tigervall Sociologiska inst. Folkhemsk film: med invandraren i rollen som den sympatiske Andre Katarzyna Wolanik Boström Inst. för kultur och medier Berättade liv, berättat Polen. En etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle Inge-Bert Täljedal Rektor För att vara säker på att komma med i denna förteckning, skicka in din anhållan om disputation (rektors ex) till Ejvår Falck senast två månader före disputation! Blankett finns på <www.umu.se/infoenheten/umu_internt/blankett_disp.pdf>. För datum och lokal se vår hemsida: <www.umu.se/umu/aktuellt/kalendarium.html>. AKTUM FEBRUARI 1/

16 >> utveckla undervisningen!<< Rådet för högre utbildning är ett fristående råd inom Högskoleverket. Rådet ska främja pedagogisk utveckling inom högre utbildning och har bland annat följande uppgifter: Rådet skall främja studenternas lärande genom att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete som är av vikt för den lokala verksamheten eller av strategisk vikt för ett ämnes- eller utbildningsområde vid svenska universitet och högskolor. Rådet skall dokumentera och sprida information om högskolepedagogisk forskning och utvecklingsinsatser till den svenska högskolan. pedagogiskt utvecklingsarbete Rådet för högre utbildning delar varje år ut medel för pedagogisk utveckling av undervisningen vid universitet och högskolor i Sverige. Under 2004 anslog Rådet drygt 16 miljoner kronor till 12 projekt som startar den 1 januari Nu har du som är lärare eller på annat sätt är engagerad i undervisningen inom grund- och forskarutbildning möjlighet att ansöka om medel för Syftet med stödet är att i den lokala verksamheten gynna studenternas kunskapsbyggande och utveckling under deras utbildning. För att vara berättigad att söka ska du vara involverad i undervisningen av grundutbildningsstudenter och/eller forskarstuderande. En förutsättning för att få medel är att studerande deltar aktivt i projektarbetet. nationella ämnesdidaktiska centra För att ytterligare stärka arbetet med att främja pedagogisk utveckling inom högskolan har Rådet beslutat att göra en strategisk satsning genom att stödja program som drivs av utvecklingsansvariga för ämnes- eller programområden. Programansvaret innebär att samordna och sprida pedagogiska/didaktiska utvecklingsidéer inom avgränsade ämnes- och utbildningsområden. Satsningen löper på tre år med start den 1 juli Utlysningen omfattar områdena: matematik/naturvetenskap, vård/medicin, humaniora, samhällsvetenskap, lärarutbildning samt konstnärliga ämnen. Didaktik står i fokus och nationellt nätverksbygge är en viktig del i arbetet. Programansvaret skall utövas på såväl institutionell som individuell nivå. Detta innebär att programmet skall vara förankrat vid en institution eller fakultet. Ansökan Ansökan är helt webbaserad och sker på Rådets webbplats Ansökan ska ha registrerats på webbplatsen senast den 16 mars Ansökningssystemet är öppet från och med den 13 januari På webbplatsen hittar du även mer information och utförliga anvisningar för ansökan. Programmets uppgifter Arbetet innebär bland annat att ta fram och driva ett nationellt strategiskt program för pedagogiskt stöd, kunskapsspridning, utbildning och utveckling inom respektive område. Programmet ska möta de behov som finns inom respektive område och ska även utgöra kontaktpunkt för och samverka med nationella och internationella nätverk. Programmet ska fungera självständigt samt vara ett stöd Har du frågor är du välkommen att kontakta Rådets kansli via e-post eller tfn Rådets webbplats se innehåller information om samtliga tidigare projekt och kan vara en god källa till inspiration. i Rådets uppdrag att dokumentera och sprida information om högskolepedagogisk forskning. Programmet fastställs årligen av Rådet. Sista dag för ansökan är den 2 mars Mer information samt ansökningshandlingar finns på www. rhu.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta Rådets kansli via e-post eller tfn AKTUM FEBRUARI 1/2005

17 S SACO/SULF Har du en tjänstgöringsplan? Alla anställda som omfattas av arbetstidsavtalet för lärare skall ha en tjänstgöringsplan upprättad. En tjänstgöringsplan är en sammanställning av lärarens arbetsskyldighet, det vill säga omfattning och förläggning av samtliga arbetsuppgifter. Den omfattar normalt ett år. Syftet är att den enskilde arbetstagaren skall veta vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsbelastning han/hon har. I planen skall alla arbetsuppgifter finnas med, inte bara undervisning utan också sådant som institutionsgemensamma arbetsuppgifter, kompetensutveckling, biträdande handledarskap med mera. Det är viktigt att du som arbetstagare får medverka och lämna synpunkter på planen. Den bör dessutom godkännas skriftligt av den anställde. Vi vill uppmana alla att se till att det upprättas tjänstgöringsplaner vid institutionerna. Motsvarande plan för hela institutionen kallas bemanningsplan och skall upprättas vid varje institution. Bemanningsplanen inklusive riktlinjer för bemanningsplanering och beräkning av undervisningsinsatser fastställs av institutionsstyrelsen eller prefekt efter samverkansförhandlingar mellan prefekt och fackliga företrädare. Om institutionen behöver stöd för att upprätta dessa planer har vi på Saco utarbetat en mall som kan användas för ändamålet. Hör i så fall av er. Läs mer i det lokala arbetstidsavtalet för lärare <www.umu. se/saco>. Mona Bergfors och Berit Bergström, Saco/Sulf M R MILJÖRUTAN Utbildning för hållbar utveckling Kommittén för utbildning för hållbar utveckling har överlämnat sitt betänkande till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Kommitténs uppdrag handlade om att kartlägga och analysera arbetet med hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer. I uppdraget ingick också att anordna det internationella rådslaget för utbildning för hållbar utveckling i Göteborg i maj 2004, Learning to change our world. På internationell nivå har FN dessutom utsett som årtionde för utbildning för hållbar utveckling, ett initiativ som svenska regeringen ställt sig bakom. Kommittén presenterar ett antal förslag på hur arbetet med hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer kan förbättras. Bland annat föreslås att 1 kap 4 högskolelagen ska ändras så att det anges att verksamheten ska främja en hållbar utveckling. En översyn anser kommittén bör göras av examensordningen för att säkerställa att samtliga examina anpassas till de krav som hållbar utveckling ställer. Kommittén föreslår även att offentliga forskningsfinansiärer bör få uppdrag att ytterligare stödja gränsöverskridande forskning, bland annat om hållbar utveckling. Källa: SOU 2004: 104 Att lära för hållbar utveckling. Betänkandet i sin helhet finns att hämta via <www.umu.se/umu/ lokal/verksamhet/miljonytt.html>. Information om vårt miljöarbete, energi, avfall m.m., se <www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/ hms2index.html>. Veronica Lidvall, Miljö- och säkerhetsgruppen Vackert, vilsamt och vällagat Umeå universitet har en alldeles egen kursgård som ligger ett par mil norr om Vindeln. Här har institutioner och enheter rabatt på redan väldigt låga priser. Den vällagade maten, den välsignade tystnaden och det natursköna läget vid Vindelälven, gör Kronlunds kursgård till en plats där såväl kropp som själ får sitt. Boka universitetets egen kursgård med 88 bäddar och en knapp timmes bilresa bort, på telefon eller e-post Vi anordnar såväl dagkonferenser som veckolånga utbildningar och kringarrangemang. För mer information och prisuppgifter besök vår hemsida <www.umu.se/service/kronlund>. Umeå universitet Kronlunds kursgård AKTUM FEBRUARI 1/

18 UPC R S RUTA Inspirera och inspireras God fortsättning på det nya året, som vi på UPC hoppas ska bli ett kreativt och pedagogiskt utvecklande år för alla lärare! UPC har som sin övergripande uppgift att främja högskolepedagogisk utveckling samt forskning vid Umeå universitet. Besök vår hemsida <www.upc.umu.se> för information om vad som är aktuellt för det kommande året, inte minst vårt spännande kursutbud. Är du intresserad av att medverka som resursperson/gäst på någon kurs, vara inspiratör eller har uppslag till högskolepedagogisk forskning, är du välkommen att kontakta UPC:s föreståndare Sven B. Eriksson. Givetvis fortsätter vi vårt stöd till enskilda och grupper av lärare eller institutioner genom vår konsultverksamhet. En annan viktig uppgift för UPC detta år är att medverka i den arbetsgrupp som håller på att ta fram riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter för Umeå universitet. En omarbetning av anställningsordningen är också på gång. Under året kommer vi därför att inbjuda till temadagar om sammanställning av pedagogiska meritportföljer samt utbildningar i värdering av pedagogiska meriter i samarbete med POU. I mars äger den sjunde universitetspedagogiska konferensen rum. Det är ännu inte för sent att anmäla sitt deltagande till konferensen. Kom och inspirera, kom och inspireras! Tomas Grysell och Katarina Winka Blir nästa stora innovation din? Har du en idé till en tjänst eller produkt? Uminova Innovation har kompetensen för att realisera den i form av företagande eller licensiering. Vi arbetar med idéer från alla fakultetsområden och behandlar varje projekt konfidentiellt. Vi hjälper dig med immaterialrättslig, ekonomisk och juridisk rådgivning, marknadsundersökningar, affärsplan, partnersökning, finansierings alternativ med mera. Uminova Innovations tjänster är kostnadsfria. Vi finns i Uminova Science Park, Tvistevägen 47. Tel Universitetens innovationsservice i Umeå 18 AKTUM FEBRUARI 1/2005

19 Skicka din korsordslösning till Aktumredaktionen och vinn! Den först öppnade rätta lösningen vinner ett presentkort från Akademibokhandeln. NÄSTAN SIST N S Vinnare av korsordstävlingen i Aktum är Margit Söderberg, Kulturgeografi. Presentkortet på 250 kronor från Akademibokhandeln är på väg. Din lösning av detta korsord ska vara redaktionen tillhanda senast den 4 april! /Redaktören Namn Arbetsplats AKTUM FEBRUARI 1/

20 Avsändare: Umeå universitet Umeå B M K MÅNADENS KÅSERI Ett nytt år en filosofs betraktelse Början och avslut är viktigt, menar Marie Lundstedt, doktorand i filosofi, som föredrar det förstnämnda. En kompis till mig gråter alltid en skvätt på nyårsafton. För henne handlar nyårsafton inte bara om att fira in ett nytt år, utan också om att ta farväl av ett gammalt. Nyårsafton är dagen när man lämnar en era för gott och kliver in i en ny. För mig är nyårsafton inte så olik alla andra dagar. Nyårsafton är visserligen den dag som sätter punkt för ett helt år och på så sätt är den en speciell dag, men liknande känsla av att sätta punkt har jag varje kväll när jag går till sängs. Nästa gång jag vaknar, är början på en ny dag. På ett eller annat vis är hela vårt liv genomsyrat av motpolerna början och slut. Födseln är den absoluta början döden det absoluta slutet. Morgonen är början på dagen kvällen är slutet. Måndagen är början på veckan söndagen är slutet. Den 1:a januari är början på året den 31:a december är slutet, och så vidare. Vad spelar dessa motpoler för roll i vårt liv? En bekant sa till mig en gång att livet kan jämföras med en hockeymatch. Om inte spelarna visste att matchen har ett bestämt slut så skulle spelarna inte kunna motivera sig till att göra sitt allra bästa under matchen. Det är vetskapen om att matchen tar slut efter tredje period, som motiverar spelarna till att kämpa in i det sista. På samma sätt är det med livet, menade han. Det är vetskapen om att det tar slut som motiverar oss till att för söka leva ett gott liv. Kanske ligger det något i den här jämförelsen. Sällan arbetar jag så effektivt som när jag vet att jag måste lämna ifrån mig arbetet vid en bestämd tidpunkt, och visst har jag tänkt tanken att jag, vid mitt livs slut, vill kunna känna mig nöjd över det liv jag levt och att detta delvis är vad som motiverar mig till att försöka leva ett så bra liv som möjligt. Om vetskapen om ett slut spelar en viktig roll, så tror jag att också vetskapen om en början spelar en lika viktig roll. När vi på nyårsafton skålar in det nya året infinner sig en viss förväntan, och kanske till och med en upprymdhet, över att detta är början på ett helt nytt år. Denna början på något nytt för med sig en känsla av frihet och hopp nu kan vi lägga det gamla bakom oss och som oskrivna blad träda in i det nya. Nu har vi ännu en gång en möjlighet att försöka förverkliga våra drömmar och rätta till det som gått snett. På samma sätt som hockeyspelarna inför varje match ges en ny chans att vinna ges vi, med det nya året, en ny chans att göra det allra bästa ifrån oss. Varje nytt år, eller till och med varje ny dag, upplever jag som ett avstamp. Allt som oftast vaknar jag med en naiv och nästan barnslig förtjusning inför den nya dagen. Förtjusningen ligger i att jag vaknar till en ny och fräsch dag som jag har frihet att fylla med vad jag vill. Samma känsla av förtjusning har jag dock inte när kvällen, och slutet på dagen, infinner sig. Det är med blandade känslor jag går till sängs och varje kväll sätter punkt. Jag är helt enkelt inte särskilt förtjust i avslut, vare sig det handlar om avslut på dagen, filmen, godispåsen eller året. Slut ger mig ofta en känsla av vanmakt i motsats till den känsla av frihet som början för med sig. Jag tror visserligen att slut, eller avslut, på saker och ting är precis lika viktiga som början och jag har svårt att föreställa mig ett liv som inte, i alla dess olika former, innefattar såväl en början som ett slut. Även om jag inte som min vän gråter på nyårsafton väljer jag dock att fokusera på det nya som väntar, det vill säga det nya år som jag har framför mig, snarare än på det år som nyss avslutats för gott. BILD JONAS ERICSON 20 AKTUM FEBRUARI 1/2005 Vill du också kåsera i Aktum? Kontakta redaktionen på telefon eller via e-post

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 1 Innehåll Innehåll... 2 1. Förord... 3 2. Ansvar... 3 3. Det flexibla lärandet vid Mittuniversitetet Studentens lärande i en flexibel miljö...

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet

Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Inledning Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Den 29 augusti 2005 påbörjade jag en sjutton veckors lång praktik vid Göteborgs universitet på Statsvetenskapliga

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet www.upc.umu.se Katarina Winka Margareta Erhardsson Universitetspedagogiskt centrum Syfte Kursens syfte är att stödja universitetslärarens professionella utveckling

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Vad är SPA och vad har det blivit?

Vad är SPA och vad har det blivit? Vad är SPA och vad har det blivit? Mycket mer än bara ett lunchseminarium! En social funktion; ett kollegium för ledare. Ett nätverk över institutions- och fakultetsgränser. En del i utvecklingen av professionen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET PROTOKOLL

UMEÅ UNIVERSITET PROTOKOLL UMEÅ UNIVERSITET Styrelsen för Centrum för Samisk forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2004-11-29 och 2004-11-30 Kronlunds kursgård, Vindelns kommun Närvarande: Marit Myrvoll, ordförande Daniel Lindmark,

Läs mer