Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige www.lo.se"

Transkript

1 LO-distrikten i länen LO-distriktet i Dalarna LO-distriktet på Gotland LO-distriktet i Gävleborg LO-distriktet i Jönköpings län LO-distriktet i Mellersta Norrland LO-distriktet i Norrbotten LO-distriktet i Skåne LO-distriktet i Stockholms län LO-distriktet Sydost LO-distriktet i Sörmland LO-distriktet i Uppsala län LO-distriktet i Värmland LO-distriktet i Västerbotten LO-distriktet i Västmanland LO-distriktet i Västsverige LO-distriktet i Örebro län LO-distriktet i Östergötland LO-förbund Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas Förbund Hotell och Restaurang Facket Industrifacket Metall Kommunalarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet Musikerförbundet Målareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet SEKO Facket för Service och Kommunikation Skogs- och Träfacket Transportarbetareförbundet Landsorganisationen i Sverige ISBN Adresser 2006

2 Landsorganisationen i Sverige 3 Funktionärer och tjänstemän 4 LOs kursgårdar 19 LOs folkhögskolor 21 LO-distrikten 23 Förbund 29 Förbundstidningar 35 Andra organisationer verk och institutioner Internationella och nordiska organisationer och institutioner Egna anteckningar

3 Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 isbn lo

4 Landsorganisationen i Sverige Telefon: Besöksadress: Barnhusgatan 18, Stockholm Postadress: Stockholm Varumottagning: Upplandsgatan 1 Fakturaadress: c/o FSC AB, Box 133, Valdemarsvik E-post: Hemsida: Kontorstid: Måndag-fredag Sommartid 15/6 15/8, måndag-fredag Fax: Administrativa enheten Arbetsutskottets kansli Ekonomienheten Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter Enheten för facklig utbildning Informationsenheten Internationella enheten IT-enheten Löne- och välfärdsenheten Näringspolitiska enheten Organisationsenheten Personalenheten Pressenheten Pressenheten Receptionen Postgiro: Landsorganisationen LOs minnesfond Bankgiro: LO-distribution Adress: Fredriksgatan 81, Sandviken Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

5 Funktionärer och tjänstemän LOs ledning Wanja Lundby-Wedin, ordförande Erland Olauson, förste vice ordförande och avtalssekreterare Ulla Lindqvist, andre vice ordförande Leif Håkansson, tredje vice ordförande Arbetsutskottets kansli Gunilla Lundén Gunnel Eriksson Mats Erikson Eva From Lise-Lott Hansson Mikael Romero Åsa Einebrant Pressinformation Johan Hall Ann Larsson Enhetschef och presschef Administratör åt LOs styrelse och arbetsutskott Politisk sekreterare Ansvarar för LOs kultur och opinionsbildning Enhetschefsassistent och assistent till Erland Olauson, Ulla Lindqvist och Leif Håkansson Politisk sekreterare Politisk sekreterare Assistent till Wanja Lundby- Wedin och administratör åt LOs representantskap Pressekreterare Pressekreterare 4 LO-ADRESSER 2006

6 Ekonomienheten Enhetsledning Kjell Ahlberg Ann-Christin Thurby Fastighetsgruppen Anders Andersson Lars Arwidsson Kansli- och ekonomichef Enhetschefsassistent Redovisning Ansvarig för LO-koncernens fastighetsbestånd Budget och dotterbolagsfrågor Fastighetsansvarig LOborgen Ansvarar för planering och genomförande av renoveringsplan samt övervakar LO-kansliets säkerhet Redovisningsgruppen Bo Abrahamsson Controller Redovisnings- och bokslutsfrågor Stöd åt LO-distrikten i ekonomiska frågor Ann-Christine Gezelius-Jämsä Systemansvarig för av ekonomisystemet Sture Hertz Inköpare Gerardo Saez Redovisning: LO, LOs dotterbolag och fonder Sören Selberg Inköpare, upphandling Erik Spernaes Controller. Koncernfrågor, likviditetsplanering FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 5

7 Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter Enhetsledning Dan Andersson Enhetschef Monica Pettersson Enhetschefsassistent Ekonomgruppen LO-ekonomerna Monika Arvidsson Utredare. Makroekonomi, ekonomisk politik och EUfrågor, migration Jeanette Bergström Utredare. Statistik och internationell ekonomi, makteliten Lars Ernsäter Utredare. Makroekonomi, ekonomisk politik och konjunkturbedömningar Åsa-Pia Järliden-Bergström Utredare. Skattepolitik och makroekonomi Albin Kainelainen Utredare. Makroekonomi Ann-Kirsti Löfgren Utredare. Makroekonomi, arbetsmarknad Mats Morin Utredare. Makroekonomi och lönepolitik, ekonomisk politik Lena Westerlund Utredare. Arbetsmarknadspolitik. Makroekonomi. 6 LO-ADRESSER 2006

8 Arbetstagargruppen Maria-Paz Acchiardo Oddrunn Hauge Berit Göthberg Annette Hermansson Per Johansson Jenny Lindblad Utredare. Integrationsfrågor Assistent. Jämställdhetsoch diskrimineringsfrågor och ekonomisk politik Ombudsman. Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, sexuell läggning och funktionshinder Assistent. Arbetsmarknadspolitik Ombudsman. Arbetsmarknadspolitik, distriktsverksamhet, a-kassa, och omställningsavtalet, IAF och Trygghetsfonden Utredare. Jämställdhet, diskriminering och arbetsmarknad FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 7

9 Enheten för facklig utbildning Enhetsledning Sara Jägare Enhetschef Marianne Thelenius Enhetschefsassistent Assistent till Ann-Christin Holgersson och Björn Arnoldhsson. Administrerar ETUCO-utbildningar Ann-Christin Holgersson Ekonomiansvarig, stipendier, Genéveskolan och dyslexifrågor Björn Arnoldhsson Jonas Ivman Magnus Johansson Mats Sundberg Ewa Lundell Birgitta Ekstam Heli Kärkkäinen Bo Carselid Roger Svensson Facklig utbildning Facklig utbildning Facklig utbildning Facklig utbildning Assistent till Mats Sundberg, Jonas Ivman och Magnus Johansson Kursadministratör för LOs kurser Assistent till Roger Svensson och Heli Kärkkäinen Korttidsbidraget LO Idédebatt IT-skolan IT-skolan och LO-datorn 8 LO-ADRESSER 2006

10 Informationsenheten Enhetsledning Marie Linder Margareta Thorell Riitta Venäläinen Pamela Flores Lotta Grönblad Jan Sparrman Reine Boström Agneta Carleson Annette Kirmo Marja Koivisto Rita Ingemarsson Christina Jonsson Åsa Nordenskiöld Rosemari Södergren Peter Forsström Tryckeri Ansvarar för LOs interntryck Conny Hellström Ronny Holmberg Enhetschef Enhetschefsassistent Ekonomihandläggare Assistent Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare Samordnare Assistent, webb Webb Projektledare Infomaster Projektledare/faktor Originalare Digitaltryckare FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 9

11 Internationella enheten Ulf Edström Lena Jeanneret Lars Nyberg Gunilla Persson Anne Rautiainen-Nylund Lise-Lotte Lenberg Enhetschef. ILO Enhetschefsassistent Administrerar ILO och mänskliga rättigheter Översättnings- och tolkuppgifter Koordinering av EU-frågor Övergripande EU-frågor EU-samråd med departementen Ledamot i EUs Ekonomiska och Sociala kommitté, SAMAK Assistent till Keth Thapper Handhar enhetens informationsmaterial Översättnings- och tolkuppgifter Utländska besök Assistent till Lise-Lotte Lenberg Administrerar Europafackliga ärenden Översättnings- och tolkuppgifter Ställföreträdande enhetschef EFS Fackligt samarbete i Europa EUs sociala dialog Kommittén EU-rätt och Svensk arbetsmarknad EU-samråd med förbunden LO, TCO och SACOs Brysselkontor Europautskott 10 LO-ADRESSER 2006

12 Anders Larsson Malgosia Stefaniak Torbjörn Strandberg Keth Thapper NFS, TUAC och Östersjöfrågor Assistent till Lars Nyberg och Torbjörn Strandberg Administrerar EU-samordningsärenden och SALTSA Översättnings- och tolkuppgifter Forskningsprogrammet SALTSA Programsekreterare FFI FN Globala frågor ILO LO/TCOs Biståndsnämnd Palmecentret Mänskliga rättigheter i Asien, Afrika och Amerika Labour Market Dialogue FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 11

13 IT- och internserviceenheten Mats Jönsson Enhetschef Jörgen Andreasson Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Rickard Schuber Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Rachid Zeitoun Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Kontorsservice Bo Bylund Armando Perez Castro Ulf Åhman Postbehandling och distribution Postbehandling och distribution Postbehandling och distribution Lokalvården Carlos Cabrera Carlos Gutierrez Lena Linderoth Halina Salo Veronica Santana Gästvåningen Lotta Karlsson Husfru 12 LO-ADRESSER 2006

14 Löne- och välfärdsenheten Enhetsledning Per Bardh Anita Järvenpää Lönegruppen Johan Ingelskog Ingela Goding Ingemar Göransson Mats Larsson Håkan Löfgren Susanne Lönnberg Enhetschef Enhetschefsassistent Redovisningsansvar på enheten Administration av Arbetarrörelsens Funktionärsförbund och Arbetsrättsliga Föreningen Ombudsman lönegruppen LOs organisationsplan och gränsdragningstvister Samhall samordning och avtalsfrågor Utredningsassistent lönegruppen Fördelningspolitiska området Utredare lönegruppen Löner och arbetstider Utredare lönegruppen Löner och avtal Utredare lönegruppen Löner och avtal Utredningsassistent lönegruppen Bemanningsavtalet Kollektivavtal Undantag turordningsreglerna Resegarantinämnden Lika värde-lika rätt/projektsekreterare FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 13

15 Arbetsmiljögruppen Sven Bergström Sten Gellerstedt Christina Järnstedt Ann-Christin Nero Stefan Wiberg Utredare arbetsmiljögruppen Arbetsmiljö europanivå Forsknings- och utredningsfrågor Kemiska och fysikaliska hälsorisker Standardisering Ombudsman arbetsmiljögruppen Ergonomi Forsknings- och utvecklingsfrågor Kemiska och fysikaliska hälsorisker Produktionssystem Psykiska och sociala faktorer i arbetslivet Standardisering Statistiska undersökningar/arbetsmiljö Ombudsman arbetsmiljögruppen Diskrimineringsfrågor/ arbetsmiljö Handikappfrågor LO-distrikten/arbetsmiljö Regionala skyddsombud Rehabilitering/arbetsliv Äldre i arbetslivet Assistent arbetsmiljögruppen Deltagande i projektarbete om arbetsmiljö Ombudsman arbetsmiljögruppen Arbetsmiljöinformation Arbetsmiljöutbildning Folkhälsofrågor Företagshälsofrågor Lagar och avtal inom arbetsmiljö Samordning 14 LO-ADRESSER 2006

16 Välfärdsgruppen Paul Carlsson Åke Henriksson Elisabeth Lönnroos Ellen Nygren Renée Andersson Ombudsman välfärdsgruppen Förhandlingar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar Försäkringsrådgivarverksamheten Medlemsförsäkringar Assistent välfärdsgruppen Administration Arbetsdomstolen Ombudsman välfärdsgruppen Förhandlingar, avtals- och socialförsäkringar, pensionsfrågor Utredare välfärdsgruppen Förhandlingar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 15

17 Näringspolitiska enheten Irene Wennemo Kicki Malmström Tillväxt- och regionalpolitik Thomas Fredén Hans Karlsson Susanne Lindberg Elmgren Jan-Erik Moreau Sven Nyberg Enhetschef Enhetschefsassistent Näringspolitik, ekobrottsfrågor, EUs strukturfondertrygghetsfonder och Rådet för utvecklingsfrågor Närings- och regionalpolitik Näringspolitik, tillväxt- och sysselsättningsfrågor Näringspolitik, och industridesign Närings-, miljö-, energi-, transport- och forskningspolitik Utbildnings- och välfärdspolitik Camilla Alm Assistent för utbildningsoch välfärdsgruppen Ulrika Falk Utredningsassistent Anna Fransson Familjepolitik Åsa Forsell Socialförsäkringar och tandvårdsförsäkringar Thomas Hagnefur Utbildningspolitik och livslångt lärande, högskoleutbildning och vuxenstudier Lars-Åke Henriksson Utbildningspolitik och livslångt lärande, yrkesutbildning, validering och skolaarbetsliv Ove Ivarsen IT i arbetsliv och samhälle, Chef för UsersAward Thord Pettersson Välfärdspolitik och kommunala frågor Filis Sigala Det utvecklande arbetet, kompetensutveckling och lönesystem 16 LO-ADRESSER 2006

18 Organisationsenheten Claes-Göran Enman Anita Gidlund Ingemar E L Göransson Yvonne Bohlenius Markus Kristiansson Pelle Johansson Börje Söderström Jonas Wall Anneli Palm Enhetschef Enhetschefsassistent. Ekonomiansvarig Assistent till Claes-Göran Enman, Börje Söderström och Pelle Johansson Handläggare facklig/ politisk verksamhet Kulturansvarig Assistent till Ingemar E L Göransson, Jonas Wall, Anneli Palm och Markus Kristiansson Ungdomssekreterare Ombudsman. Organisatoriskt utvecklingsarbete Ombudsman. Ansvarig för lokal och regional verksamhet Handläggare. Facklig/politisk verksamhet Handläggare. Skolorganisation FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 17

19 Personal- och administrativa enheten Elisabeth Levén Personalchef Lotta Gegerfelt Enhetschefsassistent Administrerar kansliets personalärenden Marie Blomberg Personalhandläggare Kompetensutveckling, personalfrågor AFO Monica Sparrman Upplysningsgruppen Anneli Alriksson Eva Bystedt Zofia Teng Zennebech Eriksson Mona Boström Reception Rose-Marie Andersson Ansvar för Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation (AFO) Kollektivavtal för anställda inom LO, förbunden samt LOs folkhögskolor Pensionsreglementen Utbildnings- och utvecklingsfrågor Arbetsgivarinformation Arkivarie Ansvarar för LOs arkiv Resebeställare Registratur, arkiv, LOs trycksamling Adressregister LOs talarförmedling, registratur, resebeställare Receptionist 18 LO-ADRESSER 2006

20 LOs kursgårdar Kursgården Brunnsvik Box 840, Ludvika Fax: E-post: Hemsida: Runö kursgård Åkersberga Fax: E-post: Hemsida: Örenäs Slott Kursgård Glumslöv Fax: E-post: Hemsida: LOs KURSGÅRDAR 19

21 Anteckningar 20 LO-ADRESSER 2006

22 LOs folkhögskolor Brunnsviks folkhögskola Box 840, Ludvika Rektor: Sanna Melin Fax: E-post: Hemsida: Runö folkhögskola Åkersberga Rektor: Tage Johansson Fax: E-post: Hemsida: Runö folkhögskola i Stockholm Upplandsgatgan Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Örenäs folkhögskola Glumslöv Tf rektor: Krister G Ramström Fax: E-post: Hemsida: Örenäs folkhögskola i Landskrona Silvergården Landskrona Fax: E-post: Hemsida: Motala Musikpedagogutbildning Svarta gatan Motala Fax: E-post: Hemsida: LOs FOLKHÖGSKOLOR 21

23 Anteckningar 22 LO-ADRESSER 2006

24 LO-distrikten LO-distriktet i Dalarna Myntgatan Falun Fax: E-post: Ombudsman: Sara-Lena Karlsson Ordförande: Karl-Gustav Hammarberg, Lagmansvägen 10, Falun mobil LO-distriktet Gotland Besöksadress: Stenhuggarvägen 6, Visby Arbetarrörelsens Hus, Visby Fax: E-post: Hemsida: Ombudsman: Tommy Gardell Ordförande: Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, bost Visby mobil E-post: LO-distriktet i Gävleborg Joe Hill Platsen, FH 40, Gävle Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Maritha Lutti mobil Ordförande: Rolf Wiberg bost. Korsnäsvägen 104 B, Gävle mobil LO-distriktet i Jönköpings län Lantmätargränd 4, Jönköping Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Christer Rube mobil Ordförande: Mikael Johansson, mobil, Sjöfallsvägen 5, Fredriksdal LO-DISTRIKTEN 23

25 LO-distriktet i Mellersta Norrland Tullportsgatan 4, Härnösand Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Ombudsmän: Eva Olovsson och Peter Nylander Ordförande: Roger Johansson, bost. Vintergatan 3 B, Sundsvall arb mobil LO-distriktet i Norrbotten Besöksadress: Nygatan 3, Box 360, Luleå Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Anita Engström och Håkan Nedlund Ordförande: Lena Israelsson, bost. Fiskargatan 22, Koskullskulle arb. LO-distriktet i Skåne Olof Palmes Plats 1, Malmö Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Anders Magnhagen, Susanne Simonsson och Caroline Bondesson Ordförande: Claes Bloch mobil 24 LO-ADRESSER 2006

26 LO-distriktet i Stockholms län Besöksadress: Barnhusgatan 14, 6 tr Stockholm Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Elisabeth Brandt Ygeman, Tony Nilsson, K-G Westlund, Stefan Hansson, Carina Paulsson och Jerry Adbo Ordförande: Maria Bosdotter mobil LO-distriktet Sydost Nygatan Emmaboda Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Försteombudsman: Christer Sandström Ombudsmän: Jessica Petersson och Jussi Gröhn Ordförande: Bo Andersson bost. Pl. 1821, Rödeby arb. LO-distriktet i Sörmland Kungsgatan 21, 5 tr, Eskilstuna Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Per Ek, mobil Ordförande: Per Hägglund mobil LO-DISTRIKTEN 25

27 LO-distriktet i Uppsala län Bredgränd Uppsala Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Robert Ahlfors E-post: Ordförande: Majlene Ahlgren E-post: LO-distriktet i Värmland Tage Erlandergatan 10 B, Karlstad Fax: Postgiro: E-post: Ombudsmän: Patrick Roselin och Linda H Fjeldstad Ordförande: June Sandberg, mobil Färjerudsgatan 6, Vålberg E-post: LO-distriktet i Västerbotten Kungsgatan 89, Umeå Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: vasterbotten.lo.se Ombudsmän: Maria Mattsson och Rickard Andersson Ordförande: Urban Dahlgren, bost. Centralgatan 48, Holmsund LO-distriktet i Västmanland Olof Palmes Torg 4, Västerås Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Per-Inge Ahlbäck Ordförande: Svante Bylund, bost. Skördegatan 15, Västerås mobil 26 LO-ADRESSER 2006

28 LO-distriktet i Västsverige Olof Palmes Plats, 7 tr, Folkets Hus Göteborg Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Krister Andersson, Ingrid Hederstedt, Arne Olsson och Anna Palmér Utredare: Christer Ahlén Ordförande: Hasse Andersson, bost. Nyhemsgatan 56, Lidköping arb. LO-distriktet i Örebro län Stortorget 19 B, Örebro Fax: Postgiro: E-post: Ombudsman: Suzanne Michaelsen-Gunnarsson Ordförande: Nils-Göran Holmqvist LO-distriktet i Östergötland Besöksadress: Slottsgatan Box 3183, Norrköping Fax: Bankgiro: E-post: Ombudsmän: Kent Karlsson och Kjell Gustafsson Ordförande: Mikael Stenqvist, bost. Östra Bergsgatan 7 D, Tranås mobil E-post: LO-DISTRIKTEN 27

29 Anteckningar 28 LO-ADRESSER 2006

30 Förbund Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Hagagatan 2 Postadress: Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Hans Tilly Andre förbundsordförande: Thomas Gustavsson Förbundssekreterare: Leif Jansson Avtalssekreterare: Gunnar Ericson Utbildningsansvarig: Conny Lantz Ekonomichef: Clas Nykvist Postgiro: 30-7 Rönneberga kursgård Elfvik, Lidingö Föreståndare: Birgitta Lönegård Fax: E-post: Hemsida: Elektrikerförbundet, Svenska Besöksadress: Upplandsgatan 14 Box 1123, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Stig Larsson Förste vice ordförande: Jonas Wallin Andre vice ordförande: Vakant Studiesekreterare: Thomas Åberg Postgiro: Bankkontonummer: FÖRBUND 29

31 Fastighetsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 4, 2 tr Box , Stockholm Fax: E-post: via hemsidan Hemsida: Förbundsordförande: Hans Öhlund Förbundssekreterare: Anders Bergsten Förbundskassör: Pia Håkansson Studieombudsman: Peter Aronsson Postgiro: Bankgiro: Grafiska Fackförbundet Mediafacket Besöksadress: Barnhusgatan 20, 3 tr Box 1101, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan Österlind Andre förbundsordförande: Tommy Andersson Kanslichef: Michael Nyqvist Ekonomichef: Lars Leander Postgiro: Bankgiro: Handelsanställdas förbund Besöksadress: Upplandsgatan 5 Box 1146, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Lars-Anders Häggström Förste vice ordförande: Susanne Gideonsson Andre vice ordförande: Tommy Tillgren Ekonomichef: Sten Lundqvist Förbundssekreterare: Gustaf Holmlund Avtalssekreterare/Förhandlingschef: John Haataja Pressombudsman: Sven Lindberg Personalchef: Marianne Isakson Studie- och informationschef: Lars Jönsson Postgiro: Bankgiro: LO-ADRESSER 2006

32 Hotell och Restaurang Facket Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Box 1143, Stockholm växel Telefax växel: Telefax kansli: (förbundsledningen) Hemsida: Förbundsordförande: Ella Niia Andre förbundsordförande: Per Persson Tredje förbundsordförande: Malin Ackholt Avtalssekreterare: Mats Hansson Informationschef: Daniel Färm Postgiro: Bankgiro: Industrifacket Metall Besöksadress: Olof Palmes gata 11 Postadress: Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Stefan Löfven Biträdande förbundsordförande: Leif Ohlsson, Anders Ferbe Avtalssekreterare: Anders Tiderman Förbundssekreterare: Birgitta Widén Ekonomichef: Håkan Arnelid Informationschef: Lotten Kågerman Pressekreterare: Odd Guteland Utredningschef: Ola Asplund Personalchef: Erik Andersson Postgiro: 28-1 Kommunalarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Hagagatan 2, 1 tr Box 19039, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Ylva Thörn Förste vice ordförande: Lars-Åke Almqvist Andre vice ordförande: Håkan Pettersson Tredje vice ordförande: Anders Bergström Postgiro: Bankgiro: FÖRBUND 31

33 Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Upplandsgatan 3 Box 1156, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Hans-Olof Nilsson Andre ordförande: Gerald Lindberg Tredje ordförande: Eva Karlsson Studiesekreterare: Mikael Nilsson Postgiro: Bankgiro: Skåvsjöholm Åkersberga VD: Leif Malmberg Fax: Musikerförbundet, Svenska Besöksadress: Ahlströmergatan 25 B Box 49144, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Länkat tillsammans med E-post + tidning Förbundsordförande: Jan Granvik Ekonmiansvarig: Elisabeth Rudnicki Studiesekreterare: Gunnar Pettersson Postgiro: Målareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 4 Box 1113, Stockholm Fax: Hemsida: Förbundsordförande: Lars-Åke Lundin Förbundssekreterare: Hans-Åke Engdahl Förbundskassör: Ulrik Wallström Studiesekreterare: Peter Sjöstrand Postgiro: Bankgiro: LO-ADRESSER 2006

34 Pappersindustriarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Pamles gata 11, 5 tr Box 1127, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan-Henrik Sandberg Förbundssekreterare: Bengt Sjöholm Förbundsekonom: Christer Larsson Informationsombudsman: Mikael Sterbäck Press- och informationsansvarig: Stefan Gullberg Postgiro: Bankgiro: SEKO Facket för Service och Kommunikation Besöksadress: Barnhusgatan 6 10 Box 1105, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan Rudén Vice ordförande: Tomas Abrahamsson Förbundssekreterare: Yvonne Karlén Förbundskassör: Göran Olsson Avtalssekreterare: Sven-Olof Hellman Informationschef: Jonas Pettersson Internationell sekreterare: Stellan Mattsson Postgiro: 58-8 Lastberget Konferens & Upplevelse Box 134, Bålsta Fax: E-post: Hemsida: FÖRBUND 33

35 Skogs- och Träfacket Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 Box 1152, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Kjell Dahlström Förbundssekreterare: Lars Johansson Förbundskassör: Pernilla Lund Avtalssekreterare: Per-Olof Sjöö Organisationssekreterare: Inge Lindgren Informationsansvarig: Yngve Daoson Postgiro: 40-6 Transportarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 6 tr Box 714, Stockholm Fax: , VU-kansliet a-kassan E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Per Winberg Förste vice ordförande: Clas Linder Andre vice ordförande: Martin Viredius Tredje vice ordförande: Sten-Ove Niklasson Postgiro: LO-ADRESSER 2006

36 Förbundstidningar Byggnadsarbetaren Besöksadress: Hagagatan 2 Postadress: Stockholm Chefredaktör: Kenneth Petterson Fax: E-post: Hemsida: Dagens Arbete Medlemstidning för IF Metall, Grafiska Fackförbundet och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Postadress: Stockholm Chefredaktör: Hans Larsson Fax: E-post: Hemsida: Elektrikern Elektrikerförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 14 Box 1123, Stockholm växel Redaktör: Pentti Lehto Fax: E-post: Hemsida: Fastighetsfolket Fastighetsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 4, 5 tr Box 70446, Stockholm Redaktör: Jan-Åke Lindahl Fax: E-post: FÖRBUNDSTIDNINGAR 35

37 Handelsnytt Handelsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 5 Box 1146, Stockholm Fax: Redaktörer: Tuve Bergman, Ingela Sundahl och Sofie Rudh Sekreterare Handelsnytt: Lisa Estrabaut E-post: Hemsida: Kommunalarbetaren Kommunalarbetareförbundet Besöksadress: Hagagatan 2 Box 19034, Stockholm Chefredaktör: Liv Beckström Fax: E-post: Hemsida: LO-Tidningen Besöksadress: Barnhusgatan 16 Box 1372, Stockholm Redaktör: Tommy Öberg Fax: E-post: Hemsida: Musikern Svenska Musikerförbundet Besöksadress: Ahlströmergatan 25 B Box , Stockholm E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Yngve Åkerberg Redaktör: Benny Söderberg E-post: Fax: Annonser: Rune Liedström LO-ADRESSER 2006

38 Målarnas Facktidning Målareförbundet Besöksadress: Olof Palmes Gata 31, plan 4 Box 1113, Stockholm Fax: E-post: Redaktör: Bengt Sköld E-post: Hemsida: Mål och Medel Livsmedelsarbetareförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 3 Box 1156, Stockholm Redaktör: Malin Kligzell-Brulin Fax: E-post: Hemsida: Sekotidningen SEKO Facket för service och kommunikation Besöksadress: Barnhusgatan 6 Box 1102, Stockholm E-post: Redaktör: Jesper Bengtsson Fax: Hemsida: Sjömannen SEKO Sjöfolk Besöksadress: Fjärde Långgatan 48 Box 31176, Göteborg Ansvarig utgivare: Lennart Johnsson Fax: E-post: Hemsida: FÖRBUNDSTIDNINGAR 37

39 Skogsindustriarbetaren (Sia) Skogs- och Träfacket Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 Box 1138, Stockholm Redaktör: Kjell Ericsson Utgivare: Förbundet Fax: E-post: Sia på nätet: Hemsida: Svensk Hotellrevy Hotell och Restaurang Facket Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Box 1143, Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Susanna Lundell Fax: E-post: Hemsida: Transportarbetaren Transportarbetareförbundet Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 6 tr Box 714, Stockholm Redaktör: Jan Lindkvist Fax: E-post: Hemsida: 38 LO-ADRESSER 2006

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

Minskningen av deltagare och

Minskningen av deltagare och Verksamhetsförändringar: Minskningen av deltagare och De senaste årens kraftiga minskning av antalet deltagare och studietimmar har avklingat och kanske kan vi ana en vändning. Medieproduktion, ryska och

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling

Missbruks- och beroendevård i utveckling PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14,

Läs mer

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg, Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Deltagarlista Samtit 2015

Deltagarlista Samtit 2015 Deltagarlista Samtit 2015 Efternamn Förnamn Företag Abel Mona Sahlgrenska Sjukhuset Abrahamsson Maggie Hässleholms sjukhus Abrahamsson Mats Astrid Lindgrens barnsjukhus Abreu Albertina Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse

Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse Kommunal stockholms län Verksamhetsberättelse avkortad version 2003 2 Avdelningsstyrelsens verksamheter Konflikten var den stora händelsen under verksamhetsåret 2003, men det genomfördes även ett stort

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 2 Välkommen till förbundsstämman i Visby FÅR MAN SKRIVA MORSNING OCH GOODBYE när det drar ihop sig till högtidligheter. Jag tycker det. För högtidligt är det allt

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Välkommen till årskonferens 2014. Kulturens hus, luleå 19 20 mars

Välkommen till årskonferens 2014. Kulturens hus, luleå 19 20 mars Välkommen till årskonferens 2014 Kulturens hus, luleå 19 20 mars måltider luncher onsdag 19 mars Gremolatabakad fläskkarré med rostad potatis och skysås torsdag 20 mars Stekt torsk med vitvinssås och kokt

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Konsul Margareta N. Eidensten, Stockholm. Konsul Lars-E Boreström, Göteborg. Konsul Birgitta Jacobsson Ekblom, Göteborg

Konsul Margareta N. Eidensten, Stockholm. Konsul Lars-E Boreström, Göteborg. Konsul Birgitta Jacobsson Ekblom, Göteborg 1 CORPS CONSULAIRE EN SUÈDE Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare: Ledamot Ledamot Adjungerad kassaförvaltare Revisorer Revisorssuppleant Hedersledamöter, CC Hedersledamöter, CCSt Hedersledamöter,

Läs mer

Deltagarlista mäklarmässan 2013

Deltagarlista mäklarmässan 2013 Deltagarlista mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abou-Sweid, Lina Malmö Högskola x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x Abrizeh,

Läs mer

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer