Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige www.lo.se"

Transkript

1 LO-distrikten i länen LO-distriktet i Dalarna LO-distriktet på Gotland LO-distriktet i Gävleborg LO-distriktet i Jönköpings län LO-distriktet i Mellersta Norrland LO-distriktet i Norrbotten LO-distriktet i Skåne LO-distriktet i Stockholms län LO-distriktet Sydost LO-distriktet i Sörmland LO-distriktet i Uppsala län LO-distriktet i Värmland LO-distriktet i Västerbotten LO-distriktet i Västmanland LO-distriktet i Västsverige LO-distriktet i Örebro län LO-distriktet i Östergötland LO-förbund Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas Förbund Hotell och Restaurang Facket Industrifacket Metall Kommunalarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet Musikerförbundet Målareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet SEKO Facket för Service och Kommunikation Skogs- och Träfacket Transportarbetareförbundet Landsorganisationen i Sverige ISBN Adresser 2006

2 Landsorganisationen i Sverige 3 Funktionärer och tjänstemän 4 LOs kursgårdar 19 LOs folkhögskolor 21 LO-distrikten 23 Förbund 29 Förbundstidningar 35 Andra organisationer verk och institutioner Internationella och nordiska organisationer och institutioner Egna anteckningar

3 Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 isbn lo

4 Landsorganisationen i Sverige Telefon: Besöksadress: Barnhusgatan 18, Stockholm Postadress: Stockholm Varumottagning: Upplandsgatan 1 Fakturaadress: c/o FSC AB, Box 133, Valdemarsvik E-post: Hemsida: Kontorstid: Måndag-fredag Sommartid 15/6 15/8, måndag-fredag Fax: Administrativa enheten Arbetsutskottets kansli Ekonomienheten Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter Enheten för facklig utbildning Informationsenheten Internationella enheten IT-enheten Löne- och välfärdsenheten Näringspolitiska enheten Organisationsenheten Personalenheten Pressenheten Pressenheten Receptionen Postgiro: Landsorganisationen LOs minnesfond Bankgiro: LO-distribution Adress: Fredriksgatan 81, Sandviken Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

5 Funktionärer och tjänstemän LOs ledning Wanja Lundby-Wedin, ordförande Erland Olauson, förste vice ordförande och avtalssekreterare Ulla Lindqvist, andre vice ordförande Leif Håkansson, tredje vice ordförande Arbetsutskottets kansli Gunilla Lundén Gunnel Eriksson Mats Erikson Eva From Lise-Lott Hansson Mikael Romero Åsa Einebrant Pressinformation Johan Hall Ann Larsson Enhetschef och presschef Administratör åt LOs styrelse och arbetsutskott Politisk sekreterare Ansvarar för LOs kultur och opinionsbildning Enhetschefsassistent och assistent till Erland Olauson, Ulla Lindqvist och Leif Håkansson Politisk sekreterare Politisk sekreterare Assistent till Wanja Lundby- Wedin och administratör åt LOs representantskap Pressekreterare Pressekreterare 4 LO-ADRESSER 2006

6 Ekonomienheten Enhetsledning Kjell Ahlberg Ann-Christin Thurby Fastighetsgruppen Anders Andersson Lars Arwidsson Kansli- och ekonomichef Enhetschefsassistent Redovisning Ansvarig för LO-koncernens fastighetsbestånd Budget och dotterbolagsfrågor Fastighetsansvarig LOborgen Ansvarar för planering och genomförande av renoveringsplan samt övervakar LO-kansliets säkerhet Redovisningsgruppen Bo Abrahamsson Controller Redovisnings- och bokslutsfrågor Stöd åt LO-distrikten i ekonomiska frågor Ann-Christine Gezelius-Jämsä Systemansvarig för av ekonomisystemet Sture Hertz Inköpare Gerardo Saez Redovisning: LO, LOs dotterbolag och fonder Sören Selberg Inköpare, upphandling Erik Spernaes Controller. Koncernfrågor, likviditetsplanering FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 5

7 Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter Enhetsledning Dan Andersson Enhetschef Monica Pettersson Enhetschefsassistent Ekonomgruppen LO-ekonomerna Monika Arvidsson Utredare. Makroekonomi, ekonomisk politik och EUfrågor, migration Jeanette Bergström Utredare. Statistik och internationell ekonomi, makteliten Lars Ernsäter Utredare. Makroekonomi, ekonomisk politik och konjunkturbedömningar Åsa-Pia Järliden-Bergström Utredare. Skattepolitik och makroekonomi Albin Kainelainen Utredare. Makroekonomi Ann-Kirsti Löfgren Utredare. Makroekonomi, arbetsmarknad Mats Morin Utredare. Makroekonomi och lönepolitik, ekonomisk politik Lena Westerlund Utredare. Arbetsmarknadspolitik. Makroekonomi. 6 LO-ADRESSER 2006

8 Arbetstagargruppen Maria-Paz Acchiardo Oddrunn Hauge Berit Göthberg Annette Hermansson Per Johansson Jenny Lindblad Utredare. Integrationsfrågor Assistent. Jämställdhetsoch diskrimineringsfrågor och ekonomisk politik Ombudsman. Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, sexuell läggning och funktionshinder Assistent. Arbetsmarknadspolitik Ombudsman. Arbetsmarknadspolitik, distriktsverksamhet, a-kassa, och omställningsavtalet, IAF och Trygghetsfonden Utredare. Jämställdhet, diskriminering och arbetsmarknad FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 7

9 Enheten för facklig utbildning Enhetsledning Sara Jägare Enhetschef Marianne Thelenius Enhetschefsassistent Assistent till Ann-Christin Holgersson och Björn Arnoldhsson. Administrerar ETUCO-utbildningar Ann-Christin Holgersson Ekonomiansvarig, stipendier, Genéveskolan och dyslexifrågor Björn Arnoldhsson Jonas Ivman Magnus Johansson Mats Sundberg Ewa Lundell Birgitta Ekstam Heli Kärkkäinen Bo Carselid Roger Svensson Facklig utbildning Facklig utbildning Facklig utbildning Facklig utbildning Assistent till Mats Sundberg, Jonas Ivman och Magnus Johansson Kursadministratör för LOs kurser Assistent till Roger Svensson och Heli Kärkkäinen Korttidsbidraget LO Idédebatt IT-skolan IT-skolan och LO-datorn 8 LO-ADRESSER 2006

10 Informationsenheten Enhetsledning Marie Linder Margareta Thorell Riitta Venäläinen Pamela Flores Lotta Grönblad Jan Sparrman Reine Boström Agneta Carleson Annette Kirmo Marja Koivisto Rita Ingemarsson Christina Jonsson Åsa Nordenskiöld Rosemari Södergren Peter Forsström Tryckeri Ansvarar för LOs interntryck Conny Hellström Ronny Holmberg Enhetschef Enhetschefsassistent Ekonomihandläggare Assistent Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare Samordnare Assistent, webb Webb Projektledare Infomaster Projektledare/faktor Originalare Digitaltryckare FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 9

11 Internationella enheten Ulf Edström Lena Jeanneret Lars Nyberg Gunilla Persson Anne Rautiainen-Nylund Lise-Lotte Lenberg Enhetschef. ILO Enhetschefsassistent Administrerar ILO och mänskliga rättigheter Översättnings- och tolkuppgifter Koordinering av EU-frågor Övergripande EU-frågor EU-samråd med departementen Ledamot i EUs Ekonomiska och Sociala kommitté, SAMAK Assistent till Keth Thapper Handhar enhetens informationsmaterial Översättnings- och tolkuppgifter Utländska besök Assistent till Lise-Lotte Lenberg Administrerar Europafackliga ärenden Översättnings- och tolkuppgifter Ställföreträdande enhetschef EFS Fackligt samarbete i Europa EUs sociala dialog Kommittén EU-rätt och Svensk arbetsmarknad EU-samråd med förbunden LO, TCO och SACOs Brysselkontor Europautskott 10 LO-ADRESSER 2006

12 Anders Larsson Malgosia Stefaniak Torbjörn Strandberg Keth Thapper NFS, TUAC och Östersjöfrågor Assistent till Lars Nyberg och Torbjörn Strandberg Administrerar EU-samordningsärenden och SALTSA Översättnings- och tolkuppgifter Forskningsprogrammet SALTSA Programsekreterare FFI FN Globala frågor ILO LO/TCOs Biståndsnämnd Palmecentret Mänskliga rättigheter i Asien, Afrika och Amerika Labour Market Dialogue FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 11

13 IT- och internserviceenheten Mats Jönsson Enhetschef Jörgen Andreasson Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Rickard Schuber Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Rachid Zeitoun Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Kontorsservice Bo Bylund Armando Perez Castro Ulf Åhman Postbehandling och distribution Postbehandling och distribution Postbehandling och distribution Lokalvården Carlos Cabrera Carlos Gutierrez Lena Linderoth Halina Salo Veronica Santana Gästvåningen Lotta Karlsson Husfru 12 LO-ADRESSER 2006

14 Löne- och välfärdsenheten Enhetsledning Per Bardh Anita Järvenpää Lönegruppen Johan Ingelskog Ingela Goding Ingemar Göransson Mats Larsson Håkan Löfgren Susanne Lönnberg Enhetschef Enhetschefsassistent Redovisningsansvar på enheten Administration av Arbetarrörelsens Funktionärsförbund och Arbetsrättsliga Föreningen Ombudsman lönegruppen LOs organisationsplan och gränsdragningstvister Samhall samordning och avtalsfrågor Utredningsassistent lönegruppen Fördelningspolitiska området Utredare lönegruppen Löner och arbetstider Utredare lönegruppen Löner och avtal Utredare lönegruppen Löner och avtal Utredningsassistent lönegruppen Bemanningsavtalet Kollektivavtal Undantag turordningsreglerna Resegarantinämnden Lika värde-lika rätt/projektsekreterare FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 13

15 Arbetsmiljögruppen Sven Bergström Sten Gellerstedt Christina Järnstedt Ann-Christin Nero Stefan Wiberg Utredare arbetsmiljögruppen Arbetsmiljö europanivå Forsknings- och utredningsfrågor Kemiska och fysikaliska hälsorisker Standardisering Ombudsman arbetsmiljögruppen Ergonomi Forsknings- och utvecklingsfrågor Kemiska och fysikaliska hälsorisker Produktionssystem Psykiska och sociala faktorer i arbetslivet Standardisering Statistiska undersökningar/arbetsmiljö Ombudsman arbetsmiljögruppen Diskrimineringsfrågor/ arbetsmiljö Handikappfrågor LO-distrikten/arbetsmiljö Regionala skyddsombud Rehabilitering/arbetsliv Äldre i arbetslivet Assistent arbetsmiljögruppen Deltagande i projektarbete om arbetsmiljö Ombudsman arbetsmiljögruppen Arbetsmiljöinformation Arbetsmiljöutbildning Folkhälsofrågor Företagshälsofrågor Lagar och avtal inom arbetsmiljö Samordning 14 LO-ADRESSER 2006

16 Välfärdsgruppen Paul Carlsson Åke Henriksson Elisabeth Lönnroos Ellen Nygren Renée Andersson Ombudsman välfärdsgruppen Förhandlingar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar Försäkringsrådgivarverksamheten Medlemsförsäkringar Assistent välfärdsgruppen Administration Arbetsdomstolen Ombudsman välfärdsgruppen Förhandlingar, avtals- och socialförsäkringar, pensionsfrågor Utredare välfärdsgruppen Förhandlingar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 15

17 Näringspolitiska enheten Irene Wennemo Kicki Malmström Tillväxt- och regionalpolitik Thomas Fredén Hans Karlsson Susanne Lindberg Elmgren Jan-Erik Moreau Sven Nyberg Enhetschef Enhetschefsassistent Näringspolitik, ekobrottsfrågor, EUs strukturfondertrygghetsfonder och Rådet för utvecklingsfrågor Närings- och regionalpolitik Näringspolitik, tillväxt- och sysselsättningsfrågor Näringspolitik, och industridesign Närings-, miljö-, energi-, transport- och forskningspolitik Utbildnings- och välfärdspolitik Camilla Alm Assistent för utbildningsoch välfärdsgruppen Ulrika Falk Utredningsassistent Anna Fransson Familjepolitik Åsa Forsell Socialförsäkringar och tandvårdsförsäkringar Thomas Hagnefur Utbildningspolitik och livslångt lärande, högskoleutbildning och vuxenstudier Lars-Åke Henriksson Utbildningspolitik och livslångt lärande, yrkesutbildning, validering och skolaarbetsliv Ove Ivarsen IT i arbetsliv och samhälle, Chef för UsersAward Thord Pettersson Välfärdspolitik och kommunala frågor Filis Sigala Det utvecklande arbetet, kompetensutveckling och lönesystem 16 LO-ADRESSER 2006

18 Organisationsenheten Claes-Göran Enman Anita Gidlund Ingemar E L Göransson Yvonne Bohlenius Markus Kristiansson Pelle Johansson Börje Söderström Jonas Wall Anneli Palm Enhetschef Enhetschefsassistent. Ekonomiansvarig Assistent till Claes-Göran Enman, Börje Söderström och Pelle Johansson Handläggare facklig/ politisk verksamhet Kulturansvarig Assistent till Ingemar E L Göransson, Jonas Wall, Anneli Palm och Markus Kristiansson Ungdomssekreterare Ombudsman. Organisatoriskt utvecklingsarbete Ombudsman. Ansvarig för lokal och regional verksamhet Handläggare. Facklig/politisk verksamhet Handläggare. Skolorganisation FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 17

19 Personal- och administrativa enheten Elisabeth Levén Personalchef Lotta Gegerfelt Enhetschefsassistent Administrerar kansliets personalärenden Marie Blomberg Personalhandläggare Kompetensutveckling, personalfrågor AFO Monica Sparrman Upplysningsgruppen Anneli Alriksson Eva Bystedt Zofia Teng Zennebech Eriksson Mona Boström Reception Rose-Marie Andersson Ansvar för Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation (AFO) Kollektivavtal för anställda inom LO, förbunden samt LOs folkhögskolor Pensionsreglementen Utbildnings- och utvecklingsfrågor Arbetsgivarinformation Arkivarie Ansvarar för LOs arkiv Resebeställare Registratur, arkiv, LOs trycksamling Adressregister LOs talarförmedling, registratur, resebeställare Receptionist 18 LO-ADRESSER 2006

20 LOs kursgårdar Kursgården Brunnsvik Box 840, Ludvika Fax: E-post: Hemsida: Runö kursgård Åkersberga Fax: E-post: Hemsida: Örenäs Slott Kursgård Glumslöv Fax: E-post: Hemsida: LOs KURSGÅRDAR 19

21 Anteckningar 20 LO-ADRESSER 2006

22 LOs folkhögskolor Brunnsviks folkhögskola Box 840, Ludvika Rektor: Sanna Melin Fax: E-post: Hemsida: Runö folkhögskola Åkersberga Rektor: Tage Johansson Fax: E-post: Hemsida: Runö folkhögskola i Stockholm Upplandsgatgan Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Örenäs folkhögskola Glumslöv Tf rektor: Krister G Ramström Fax: E-post: Hemsida: Örenäs folkhögskola i Landskrona Silvergården Landskrona Fax: E-post: Hemsida: Motala Musikpedagogutbildning Svarta gatan Motala Fax: E-post: Hemsida: LOs FOLKHÖGSKOLOR 21

23 Anteckningar 22 LO-ADRESSER 2006

24 LO-distrikten LO-distriktet i Dalarna Myntgatan Falun Fax: E-post: Ombudsman: Sara-Lena Karlsson Ordförande: Karl-Gustav Hammarberg, Lagmansvägen 10, Falun mobil LO-distriktet Gotland Besöksadress: Stenhuggarvägen 6, Visby Arbetarrörelsens Hus, Visby Fax: E-post: Hemsida: Ombudsman: Tommy Gardell Ordförande: Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, bost Visby mobil E-post: LO-distriktet i Gävleborg Joe Hill Platsen, FH 40, Gävle Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Maritha Lutti mobil Ordförande: Rolf Wiberg bost. Korsnäsvägen 104 B, Gävle mobil LO-distriktet i Jönköpings län Lantmätargränd 4, Jönköping Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Christer Rube mobil Ordförande: Mikael Johansson, mobil, Sjöfallsvägen 5, Fredriksdal LO-DISTRIKTEN 23

25 LO-distriktet i Mellersta Norrland Tullportsgatan 4, Härnösand Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Ombudsmän: Eva Olovsson och Peter Nylander Ordförande: Roger Johansson, bost. Vintergatan 3 B, Sundsvall arb mobil LO-distriktet i Norrbotten Besöksadress: Nygatan 3, Box 360, Luleå Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Anita Engström och Håkan Nedlund Ordförande: Lena Israelsson, bost. Fiskargatan 22, Koskullskulle arb. LO-distriktet i Skåne Olof Palmes Plats 1, Malmö Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Anders Magnhagen, Susanne Simonsson och Caroline Bondesson Ordförande: Claes Bloch mobil 24 LO-ADRESSER 2006

26 LO-distriktet i Stockholms län Besöksadress: Barnhusgatan 14, 6 tr Stockholm Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Elisabeth Brandt Ygeman, Tony Nilsson, K-G Westlund, Stefan Hansson, Carina Paulsson och Jerry Adbo Ordförande: Maria Bosdotter mobil LO-distriktet Sydost Nygatan Emmaboda Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Försteombudsman: Christer Sandström Ombudsmän: Jessica Petersson och Jussi Gröhn Ordförande: Bo Andersson bost. Pl. 1821, Rödeby arb. LO-distriktet i Sörmland Kungsgatan 21, 5 tr, Eskilstuna Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Per Ek, mobil Ordförande: Per Hägglund mobil LO-DISTRIKTEN 25

27 LO-distriktet i Uppsala län Bredgränd Uppsala Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Robert Ahlfors E-post: Ordförande: Majlene Ahlgren E-post: LO-distriktet i Värmland Tage Erlandergatan 10 B, Karlstad Fax: Postgiro: E-post: Ombudsmän: Patrick Roselin och Linda H Fjeldstad Ordförande: June Sandberg, mobil Färjerudsgatan 6, Vålberg E-post: LO-distriktet i Västerbotten Kungsgatan 89, Umeå Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: vasterbotten.lo.se Ombudsmän: Maria Mattsson och Rickard Andersson Ordförande: Urban Dahlgren, bost. Centralgatan 48, Holmsund LO-distriktet i Västmanland Olof Palmes Torg 4, Västerås Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Per-Inge Ahlbäck Ordförande: Svante Bylund, bost. Skördegatan 15, Västerås mobil 26 LO-ADRESSER 2006

28 LO-distriktet i Västsverige Olof Palmes Plats, 7 tr, Folkets Hus Göteborg Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Krister Andersson, Ingrid Hederstedt, Arne Olsson och Anna Palmér Utredare: Christer Ahlén Ordförande: Hasse Andersson, bost. Nyhemsgatan 56, Lidköping arb. LO-distriktet i Örebro län Stortorget 19 B, Örebro Fax: Postgiro: E-post: Ombudsman: Suzanne Michaelsen-Gunnarsson Ordförande: Nils-Göran Holmqvist LO-distriktet i Östergötland Besöksadress: Slottsgatan Box 3183, Norrköping Fax: Bankgiro: E-post: Ombudsmän: Kent Karlsson och Kjell Gustafsson Ordförande: Mikael Stenqvist, bost. Östra Bergsgatan 7 D, Tranås mobil E-post: LO-DISTRIKTEN 27

29 Anteckningar 28 LO-ADRESSER 2006

30 Förbund Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Hagagatan 2 Postadress: Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Hans Tilly Andre förbundsordförande: Thomas Gustavsson Förbundssekreterare: Leif Jansson Avtalssekreterare: Gunnar Ericson Utbildningsansvarig: Conny Lantz Ekonomichef: Clas Nykvist Postgiro: 30-7 Rönneberga kursgård Elfvik, Lidingö Föreståndare: Birgitta Lönegård Fax: E-post: Hemsida: Elektrikerförbundet, Svenska Besöksadress: Upplandsgatan 14 Box 1123, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Stig Larsson Förste vice ordförande: Jonas Wallin Andre vice ordförande: Vakant Studiesekreterare: Thomas Åberg Postgiro: Bankkontonummer: FÖRBUND 29

31 Fastighetsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 4, 2 tr Box , Stockholm Fax: E-post: via hemsidan Hemsida: Förbundsordförande: Hans Öhlund Förbundssekreterare: Anders Bergsten Förbundskassör: Pia Håkansson Studieombudsman: Peter Aronsson Postgiro: Bankgiro: Grafiska Fackförbundet Mediafacket Besöksadress: Barnhusgatan 20, 3 tr Box 1101, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan Österlind Andre förbundsordförande: Tommy Andersson Kanslichef: Michael Nyqvist Ekonomichef: Lars Leander Postgiro: Bankgiro: Handelsanställdas förbund Besöksadress: Upplandsgatan 5 Box 1146, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Lars-Anders Häggström Förste vice ordförande: Susanne Gideonsson Andre vice ordförande: Tommy Tillgren Ekonomichef: Sten Lundqvist Förbundssekreterare: Gustaf Holmlund Avtalssekreterare/Förhandlingschef: John Haataja Pressombudsman: Sven Lindberg Personalchef: Marianne Isakson Studie- och informationschef: Lars Jönsson Postgiro: Bankgiro: LO-ADRESSER 2006

32 Hotell och Restaurang Facket Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Box 1143, Stockholm växel Telefax växel: Telefax kansli: (förbundsledningen) Hemsida: Förbundsordförande: Ella Niia Andre förbundsordförande: Per Persson Tredje förbundsordförande: Malin Ackholt Avtalssekreterare: Mats Hansson Informationschef: Daniel Färm Postgiro: Bankgiro: Industrifacket Metall Besöksadress: Olof Palmes gata 11 Postadress: Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Stefan Löfven Biträdande förbundsordförande: Leif Ohlsson, Anders Ferbe Avtalssekreterare: Anders Tiderman Förbundssekreterare: Birgitta Widén Ekonomichef: Håkan Arnelid Informationschef: Lotten Kågerman Pressekreterare: Odd Guteland Utredningschef: Ola Asplund Personalchef: Erik Andersson Postgiro: 28-1 Kommunalarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Hagagatan 2, 1 tr Box 19039, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Ylva Thörn Förste vice ordförande: Lars-Åke Almqvist Andre vice ordförande: Håkan Pettersson Tredje vice ordförande: Anders Bergström Postgiro: Bankgiro: FÖRBUND 31

33 Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Upplandsgatan 3 Box 1156, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Hans-Olof Nilsson Andre ordförande: Gerald Lindberg Tredje ordförande: Eva Karlsson Studiesekreterare: Mikael Nilsson Postgiro: Bankgiro: Skåvsjöholm Åkersberga VD: Leif Malmberg Fax: Musikerförbundet, Svenska Besöksadress: Ahlströmergatan 25 B Box 49144, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Länkat tillsammans med E-post + tidning Förbundsordförande: Jan Granvik Ekonmiansvarig: Elisabeth Rudnicki Studiesekreterare: Gunnar Pettersson Postgiro: Målareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 4 Box 1113, Stockholm Fax: Hemsida: Förbundsordförande: Lars-Åke Lundin Förbundssekreterare: Hans-Åke Engdahl Förbundskassör: Ulrik Wallström Studiesekreterare: Peter Sjöstrand Postgiro: Bankgiro: LO-ADRESSER 2006

34 Pappersindustriarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Pamles gata 11, 5 tr Box 1127, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan-Henrik Sandberg Förbundssekreterare: Bengt Sjöholm Förbundsekonom: Christer Larsson Informationsombudsman: Mikael Sterbäck Press- och informationsansvarig: Stefan Gullberg Postgiro: Bankgiro: SEKO Facket för Service och Kommunikation Besöksadress: Barnhusgatan 6 10 Box 1105, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan Rudén Vice ordförande: Tomas Abrahamsson Förbundssekreterare: Yvonne Karlén Förbundskassör: Göran Olsson Avtalssekreterare: Sven-Olof Hellman Informationschef: Jonas Pettersson Internationell sekreterare: Stellan Mattsson Postgiro: 58-8 Lastberget Konferens & Upplevelse Box 134, Bålsta Fax: E-post: Hemsida: FÖRBUND 33

35 Skogs- och Träfacket Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 Box 1152, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Kjell Dahlström Förbundssekreterare: Lars Johansson Förbundskassör: Pernilla Lund Avtalssekreterare: Per-Olof Sjöö Organisationssekreterare: Inge Lindgren Informationsansvarig: Yngve Daoson Postgiro: 40-6 Transportarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 6 tr Box 714, Stockholm Fax: , VU-kansliet a-kassan E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Per Winberg Förste vice ordförande: Clas Linder Andre vice ordförande: Martin Viredius Tredje vice ordförande: Sten-Ove Niklasson Postgiro: LO-ADRESSER 2006

36 Förbundstidningar Byggnadsarbetaren Besöksadress: Hagagatan 2 Postadress: Stockholm Chefredaktör: Kenneth Petterson Fax: E-post: Hemsida: Dagens Arbete Medlemstidning för IF Metall, Grafiska Fackförbundet och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Postadress: Stockholm Chefredaktör: Hans Larsson Fax: E-post: Hemsida: Elektrikern Elektrikerförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 14 Box 1123, Stockholm växel Redaktör: Pentti Lehto Fax: E-post: Hemsida: Fastighetsfolket Fastighetsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 4, 5 tr Box 70446, Stockholm Redaktör: Jan-Åke Lindahl Fax: E-post: FÖRBUNDSTIDNINGAR 35

37 Handelsnytt Handelsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 5 Box 1146, Stockholm Fax: Redaktörer: Tuve Bergman, Ingela Sundahl och Sofie Rudh Sekreterare Handelsnytt: Lisa Estrabaut E-post: Hemsida: Kommunalarbetaren Kommunalarbetareförbundet Besöksadress: Hagagatan 2 Box 19034, Stockholm Chefredaktör: Liv Beckström Fax: E-post: Hemsida: LO-Tidningen Besöksadress: Barnhusgatan 16 Box 1372, Stockholm Redaktör: Tommy Öberg Fax: E-post: Hemsida: Musikern Svenska Musikerförbundet Besöksadress: Ahlströmergatan 25 B Box , Stockholm E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Yngve Åkerberg Redaktör: Benny Söderberg E-post: Fax: Annonser: Rune Liedström LO-ADRESSER 2006

38 Målarnas Facktidning Målareförbundet Besöksadress: Olof Palmes Gata 31, plan 4 Box 1113, Stockholm Fax: E-post: Redaktör: Bengt Sköld E-post: Hemsida: Mål och Medel Livsmedelsarbetareförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 3 Box 1156, Stockholm Redaktör: Malin Kligzell-Brulin Fax: E-post: Hemsida: Sekotidningen SEKO Facket för service och kommunikation Besöksadress: Barnhusgatan 6 Box 1102, Stockholm E-post: Redaktör: Jesper Bengtsson Fax: Hemsida: Sjömannen SEKO Sjöfolk Besöksadress: Fjärde Långgatan 48 Box 31176, Göteborg Ansvarig utgivare: Lennart Johnsson Fax: E-post: Hemsida: FÖRBUNDSTIDNINGAR 37

39 Skogsindustriarbetaren (Sia) Skogs- och Träfacket Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 Box 1138, Stockholm Redaktör: Kjell Ericsson Utgivare: Förbundet Fax: E-post: Sia på nätet: Hemsida: Svensk Hotellrevy Hotell och Restaurang Facket Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Box 1143, Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Susanna Lundell Fax: E-post: Hemsida: Transportarbetaren Transportarbetareförbundet Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 6 tr Box 714, Stockholm Redaktör: Jan Lindkvist Fax: E-post: Hemsida: 38 LO-ADRESSER 2006

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011 - i andra hand att välja övriga erbjudna kurser. BYGGNADS, ELEKTRIKERNA och MÅLARNA Datum i första hand Kurshandledare 19 oktober Elektrikerna avd 8 Södra Sverige Claes Andersson, LO Maria Bolin, Folksam

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

FACKET LYSSNAR RÖSTER FRÅN RESAN ALLVAR WANJA MENAR FÄRGAD AV MÅLARNAS TANKAR

FACKET LYSSNAR RÖSTER FRÅN RESAN ALLVAR WANJA MENAR FÄRGAD AV MÅLARNAS TANKAR FACKET LYSSNAR FÄRGAD AV MÅLARNAS TANKAR RÖSTER FRÅN RESAN WANJA MENAR ALLVAR MÅLAR TEXT TOBIAS ÖSTBERG FOTO NIKLAS BJÖRLING UPP Fredrik Boeke är en av Stora Resans närmare 2 000 lyssnare. Vi följde med

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION Ärende Parter Avtal om tjänstepension för anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner Svensk Scenkonst PTK:s förhandlingsgrupp Svensk Scenkonst

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer