Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige www.lo.se"

Transkript

1 LO-distrikten i länen LO-distriktet i Dalarna LO-distriktet på Gotland LO-distriktet i Gävleborg LO-distriktet i Jönköpings län LO-distriktet i Mellersta Norrland LO-distriktet i Norrbotten LO-distriktet i Skåne LO-distriktet i Stockholms län LO-distriktet Sydost LO-distriktet i Sörmland LO-distriktet i Uppsala län LO-distriktet i Värmland LO-distriktet i Västerbotten LO-distriktet i Västmanland LO-distriktet i Västsverige LO-distriktet i Örebro län LO-distriktet i Östergötland LO-förbund Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas Förbund Hotell och Restaurang Facket Industrifacket Metall Kommunalarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet Musikerförbundet Målareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet SEKO Facket för Service och Kommunikation Skogs- och Träfacket Transportarbetareförbundet Landsorganisationen i Sverige ISBN Adresser 2006

2 Landsorganisationen i Sverige 3 Funktionärer och tjänstemän 4 LOs kursgårdar 19 LOs folkhögskolor 21 LO-distrikten 23 Förbund 29 Förbundstidningar 35 Andra organisationer verk och institutioner Internationella och nordiska organisationer och institutioner Egna anteckningar

3 Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 isbn lo

4 Landsorganisationen i Sverige Telefon: Besöksadress: Barnhusgatan 18, Stockholm Postadress: Stockholm Varumottagning: Upplandsgatan 1 Fakturaadress: c/o FSC AB, Box 133, Valdemarsvik E-post: Hemsida: Kontorstid: Måndag-fredag Sommartid 15/6 15/8, måndag-fredag Fax: Administrativa enheten Arbetsutskottets kansli Ekonomienheten Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter Enheten för facklig utbildning Informationsenheten Internationella enheten IT-enheten Löne- och välfärdsenheten Näringspolitiska enheten Organisationsenheten Personalenheten Pressenheten Pressenheten Receptionen Postgiro: Landsorganisationen LOs minnesfond Bankgiro: LO-distribution Adress: Fredriksgatan 81, Sandviken Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

5 Funktionärer och tjänstemän LOs ledning Wanja Lundby-Wedin, ordförande Erland Olauson, förste vice ordförande och avtalssekreterare Ulla Lindqvist, andre vice ordförande Leif Håkansson, tredje vice ordförande Arbetsutskottets kansli Gunilla Lundén Gunnel Eriksson Mats Erikson Eva From Lise-Lott Hansson Mikael Romero Åsa Einebrant Pressinformation Johan Hall Ann Larsson Enhetschef och presschef Administratör åt LOs styrelse och arbetsutskott Politisk sekreterare Ansvarar för LOs kultur och opinionsbildning Enhetschefsassistent och assistent till Erland Olauson, Ulla Lindqvist och Leif Håkansson Politisk sekreterare Politisk sekreterare Assistent till Wanja Lundby- Wedin och administratör åt LOs representantskap Pressekreterare Pressekreterare 4 LO-ADRESSER 2006

6 Ekonomienheten Enhetsledning Kjell Ahlberg Ann-Christin Thurby Fastighetsgruppen Anders Andersson Lars Arwidsson Kansli- och ekonomichef Enhetschefsassistent Redovisning Ansvarig för LO-koncernens fastighetsbestånd Budget och dotterbolagsfrågor Fastighetsansvarig LOborgen Ansvarar för planering och genomförande av renoveringsplan samt övervakar LO-kansliets säkerhet Redovisningsgruppen Bo Abrahamsson Controller Redovisnings- och bokslutsfrågor Stöd åt LO-distrikten i ekonomiska frågor Ann-Christine Gezelius-Jämsä Systemansvarig för av ekonomisystemet Sture Hertz Inköpare Gerardo Saez Redovisning: LO, LOs dotterbolag och fonder Sören Selberg Inköpare, upphandling Erik Spernaes Controller. Koncernfrågor, likviditetsplanering FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 5

7 Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter Enhetsledning Dan Andersson Enhetschef Monica Pettersson Enhetschefsassistent Ekonomgruppen LO-ekonomerna Monika Arvidsson Utredare. Makroekonomi, ekonomisk politik och EUfrågor, migration Jeanette Bergström Utredare. Statistik och internationell ekonomi, makteliten Lars Ernsäter Utredare. Makroekonomi, ekonomisk politik och konjunkturbedömningar Åsa-Pia Järliden-Bergström Utredare. Skattepolitik och makroekonomi Albin Kainelainen Utredare. Makroekonomi Ann-Kirsti Löfgren Utredare. Makroekonomi, arbetsmarknad Mats Morin Utredare. Makroekonomi och lönepolitik, ekonomisk politik Lena Westerlund Utredare. Arbetsmarknadspolitik. Makroekonomi. 6 LO-ADRESSER 2006

8 Arbetstagargruppen Maria-Paz Acchiardo Oddrunn Hauge Berit Göthberg Annette Hermansson Per Johansson Jenny Lindblad Utredare. Integrationsfrågor Assistent. Jämställdhetsoch diskrimineringsfrågor och ekonomisk politik Ombudsman. Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, sexuell läggning och funktionshinder Assistent. Arbetsmarknadspolitik Ombudsman. Arbetsmarknadspolitik, distriktsverksamhet, a-kassa, och omställningsavtalet, IAF och Trygghetsfonden Utredare. Jämställdhet, diskriminering och arbetsmarknad FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 7

9 Enheten för facklig utbildning Enhetsledning Sara Jägare Enhetschef Marianne Thelenius Enhetschefsassistent Assistent till Ann-Christin Holgersson och Björn Arnoldhsson. Administrerar ETUCO-utbildningar Ann-Christin Holgersson Ekonomiansvarig, stipendier, Genéveskolan och dyslexifrågor Björn Arnoldhsson Jonas Ivman Magnus Johansson Mats Sundberg Ewa Lundell Birgitta Ekstam Heli Kärkkäinen Bo Carselid Roger Svensson Facklig utbildning Facklig utbildning Facklig utbildning Facklig utbildning Assistent till Mats Sundberg, Jonas Ivman och Magnus Johansson Kursadministratör för LOs kurser Assistent till Roger Svensson och Heli Kärkkäinen Korttidsbidraget LO Idédebatt IT-skolan IT-skolan och LO-datorn 8 LO-ADRESSER 2006

10 Informationsenheten Enhetsledning Marie Linder Margareta Thorell Riitta Venäläinen Pamela Flores Lotta Grönblad Jan Sparrman Reine Boström Agneta Carleson Annette Kirmo Marja Koivisto Rita Ingemarsson Christina Jonsson Åsa Nordenskiöld Rosemari Södergren Peter Forsström Tryckeri Ansvarar för LOs interntryck Conny Hellström Ronny Holmberg Enhetschef Enhetschefsassistent Ekonomihandläggare Assistent Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare Samordnare Assistent, webb Webb Projektledare Infomaster Projektledare/faktor Originalare Digitaltryckare FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 9

11 Internationella enheten Ulf Edström Lena Jeanneret Lars Nyberg Gunilla Persson Anne Rautiainen-Nylund Lise-Lotte Lenberg Enhetschef. ILO Enhetschefsassistent Administrerar ILO och mänskliga rättigheter Översättnings- och tolkuppgifter Koordinering av EU-frågor Övergripande EU-frågor EU-samråd med departementen Ledamot i EUs Ekonomiska och Sociala kommitté, SAMAK Assistent till Keth Thapper Handhar enhetens informationsmaterial Översättnings- och tolkuppgifter Utländska besök Assistent till Lise-Lotte Lenberg Administrerar Europafackliga ärenden Översättnings- och tolkuppgifter Ställföreträdande enhetschef EFS Fackligt samarbete i Europa EUs sociala dialog Kommittén EU-rätt och Svensk arbetsmarknad EU-samråd med förbunden LO, TCO och SACOs Brysselkontor Europautskott 10 LO-ADRESSER 2006

12 Anders Larsson Malgosia Stefaniak Torbjörn Strandberg Keth Thapper NFS, TUAC och Östersjöfrågor Assistent till Lars Nyberg och Torbjörn Strandberg Administrerar EU-samordningsärenden och SALTSA Översättnings- och tolkuppgifter Forskningsprogrammet SALTSA Programsekreterare FFI FN Globala frågor ILO LO/TCOs Biståndsnämnd Palmecentret Mänskliga rättigheter i Asien, Afrika och Amerika Labour Market Dialogue FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 11

13 IT- och internserviceenheten Mats Jönsson Enhetschef Jörgen Andreasson Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Rickard Schuber Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Rachid Zeitoun Systemtekniker. Utvecklar och underhåller IT-systemen samt svarar för användarstöd Kontorsservice Bo Bylund Armando Perez Castro Ulf Åhman Postbehandling och distribution Postbehandling och distribution Postbehandling och distribution Lokalvården Carlos Cabrera Carlos Gutierrez Lena Linderoth Halina Salo Veronica Santana Gästvåningen Lotta Karlsson Husfru 12 LO-ADRESSER 2006

14 Löne- och välfärdsenheten Enhetsledning Per Bardh Anita Järvenpää Lönegruppen Johan Ingelskog Ingela Goding Ingemar Göransson Mats Larsson Håkan Löfgren Susanne Lönnberg Enhetschef Enhetschefsassistent Redovisningsansvar på enheten Administration av Arbetarrörelsens Funktionärsförbund och Arbetsrättsliga Föreningen Ombudsman lönegruppen LOs organisationsplan och gränsdragningstvister Samhall samordning och avtalsfrågor Utredningsassistent lönegruppen Fördelningspolitiska området Utredare lönegruppen Löner och arbetstider Utredare lönegruppen Löner och avtal Utredare lönegruppen Löner och avtal Utredningsassistent lönegruppen Bemanningsavtalet Kollektivavtal Undantag turordningsreglerna Resegarantinämnden Lika värde-lika rätt/projektsekreterare FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 13

15 Arbetsmiljögruppen Sven Bergström Sten Gellerstedt Christina Järnstedt Ann-Christin Nero Stefan Wiberg Utredare arbetsmiljögruppen Arbetsmiljö europanivå Forsknings- och utredningsfrågor Kemiska och fysikaliska hälsorisker Standardisering Ombudsman arbetsmiljögruppen Ergonomi Forsknings- och utvecklingsfrågor Kemiska och fysikaliska hälsorisker Produktionssystem Psykiska och sociala faktorer i arbetslivet Standardisering Statistiska undersökningar/arbetsmiljö Ombudsman arbetsmiljögruppen Diskrimineringsfrågor/ arbetsmiljö Handikappfrågor LO-distrikten/arbetsmiljö Regionala skyddsombud Rehabilitering/arbetsliv Äldre i arbetslivet Assistent arbetsmiljögruppen Deltagande i projektarbete om arbetsmiljö Ombudsman arbetsmiljögruppen Arbetsmiljöinformation Arbetsmiljöutbildning Folkhälsofrågor Företagshälsofrågor Lagar och avtal inom arbetsmiljö Samordning 14 LO-ADRESSER 2006

16 Välfärdsgruppen Paul Carlsson Åke Henriksson Elisabeth Lönnroos Ellen Nygren Renée Andersson Ombudsman välfärdsgruppen Förhandlingar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar Försäkringsrådgivarverksamheten Medlemsförsäkringar Assistent välfärdsgruppen Administration Arbetsdomstolen Ombudsman välfärdsgruppen Förhandlingar, avtals- och socialförsäkringar, pensionsfrågor Utredare välfärdsgruppen Förhandlingar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 15

17 Näringspolitiska enheten Irene Wennemo Kicki Malmström Tillväxt- och regionalpolitik Thomas Fredén Hans Karlsson Susanne Lindberg Elmgren Jan-Erik Moreau Sven Nyberg Enhetschef Enhetschefsassistent Näringspolitik, ekobrottsfrågor, EUs strukturfondertrygghetsfonder och Rådet för utvecklingsfrågor Närings- och regionalpolitik Näringspolitik, tillväxt- och sysselsättningsfrågor Näringspolitik, och industridesign Närings-, miljö-, energi-, transport- och forskningspolitik Utbildnings- och välfärdspolitik Camilla Alm Assistent för utbildningsoch välfärdsgruppen Ulrika Falk Utredningsassistent Anna Fransson Familjepolitik Åsa Forsell Socialförsäkringar och tandvårdsförsäkringar Thomas Hagnefur Utbildningspolitik och livslångt lärande, högskoleutbildning och vuxenstudier Lars-Åke Henriksson Utbildningspolitik och livslångt lärande, yrkesutbildning, validering och skolaarbetsliv Ove Ivarsen IT i arbetsliv och samhälle, Chef för UsersAward Thord Pettersson Välfärdspolitik och kommunala frågor Filis Sigala Det utvecklande arbetet, kompetensutveckling och lönesystem 16 LO-ADRESSER 2006

18 Organisationsenheten Claes-Göran Enman Anita Gidlund Ingemar E L Göransson Yvonne Bohlenius Markus Kristiansson Pelle Johansson Börje Söderström Jonas Wall Anneli Palm Enhetschef Enhetschefsassistent. Ekonomiansvarig Assistent till Claes-Göran Enman, Börje Söderström och Pelle Johansson Handläggare facklig/ politisk verksamhet Kulturansvarig Assistent till Ingemar E L Göransson, Jonas Wall, Anneli Palm och Markus Kristiansson Ungdomssekreterare Ombudsman. Organisatoriskt utvecklingsarbete Ombudsman. Ansvarig för lokal och regional verksamhet Handläggare. Facklig/politisk verksamhet Handläggare. Skolorganisation FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN 17

19 Personal- och administrativa enheten Elisabeth Levén Personalchef Lotta Gegerfelt Enhetschefsassistent Administrerar kansliets personalärenden Marie Blomberg Personalhandläggare Kompetensutveckling, personalfrågor AFO Monica Sparrman Upplysningsgruppen Anneli Alriksson Eva Bystedt Zofia Teng Zennebech Eriksson Mona Boström Reception Rose-Marie Andersson Ansvar för Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation (AFO) Kollektivavtal för anställda inom LO, förbunden samt LOs folkhögskolor Pensionsreglementen Utbildnings- och utvecklingsfrågor Arbetsgivarinformation Arkivarie Ansvarar för LOs arkiv Resebeställare Registratur, arkiv, LOs trycksamling Adressregister LOs talarförmedling, registratur, resebeställare Receptionist 18 LO-ADRESSER 2006

20 LOs kursgårdar Kursgården Brunnsvik Box 840, Ludvika Fax: E-post: Hemsida: Runö kursgård Åkersberga Fax: E-post: Hemsida: Örenäs Slott Kursgård Glumslöv Fax: E-post: Hemsida: LOs KURSGÅRDAR 19

21 Anteckningar 20 LO-ADRESSER 2006

22 LOs folkhögskolor Brunnsviks folkhögskola Box 840, Ludvika Rektor: Sanna Melin Fax: E-post: Hemsida: Runö folkhögskola Åkersberga Rektor: Tage Johansson Fax: E-post: Hemsida: Runö folkhögskola i Stockholm Upplandsgatgan Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Örenäs folkhögskola Glumslöv Tf rektor: Krister G Ramström Fax: E-post: Hemsida: Örenäs folkhögskola i Landskrona Silvergården Landskrona Fax: E-post: Hemsida: Motala Musikpedagogutbildning Svarta gatan Motala Fax: E-post: Hemsida: LOs FOLKHÖGSKOLOR 21

23 Anteckningar 22 LO-ADRESSER 2006

24 LO-distrikten LO-distriktet i Dalarna Myntgatan Falun Fax: E-post: Ombudsman: Sara-Lena Karlsson Ordförande: Karl-Gustav Hammarberg, Lagmansvägen 10, Falun mobil LO-distriktet Gotland Besöksadress: Stenhuggarvägen 6, Visby Arbetarrörelsens Hus, Visby Fax: E-post: Hemsida: Ombudsman: Tommy Gardell Ordförande: Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, bost Visby mobil E-post: LO-distriktet i Gävleborg Joe Hill Platsen, FH 40, Gävle Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Maritha Lutti mobil Ordförande: Rolf Wiberg bost. Korsnäsvägen 104 B, Gävle mobil LO-distriktet i Jönköpings län Lantmätargränd 4, Jönköping Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Christer Rube mobil Ordförande: Mikael Johansson, mobil, Sjöfallsvägen 5, Fredriksdal LO-DISTRIKTEN 23

25 LO-distriktet i Mellersta Norrland Tullportsgatan 4, Härnösand Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Ombudsmän: Eva Olovsson och Peter Nylander Ordförande: Roger Johansson, bost. Vintergatan 3 B, Sundsvall arb mobil LO-distriktet i Norrbotten Besöksadress: Nygatan 3, Box 360, Luleå Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Anita Engström och Håkan Nedlund Ordförande: Lena Israelsson, bost. Fiskargatan 22, Koskullskulle arb. LO-distriktet i Skåne Olof Palmes Plats 1, Malmö Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Anders Magnhagen, Susanne Simonsson och Caroline Bondesson Ordförande: Claes Bloch mobil 24 LO-ADRESSER 2006

26 LO-distriktet i Stockholms län Besöksadress: Barnhusgatan 14, 6 tr Stockholm Fax: Postgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Elisabeth Brandt Ygeman, Tony Nilsson, K-G Westlund, Stefan Hansson, Carina Paulsson och Jerry Adbo Ordförande: Maria Bosdotter mobil LO-distriktet Sydost Nygatan Emmaboda Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Försteombudsman: Christer Sandström Ombudsmän: Jessica Petersson och Jussi Gröhn Ordförande: Bo Andersson bost. Pl. 1821, Rödeby arb. LO-distriktet i Sörmland Kungsgatan 21, 5 tr, Eskilstuna Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Per Ek, mobil Ordförande: Per Hägglund mobil LO-DISTRIKTEN 25

27 LO-distriktet i Uppsala län Bredgränd Uppsala Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Robert Ahlfors E-post: Ordförande: Majlene Ahlgren E-post: LO-distriktet i Värmland Tage Erlandergatan 10 B, Karlstad Fax: Postgiro: E-post: Ombudsmän: Patrick Roselin och Linda H Fjeldstad Ordförande: June Sandberg, mobil Färjerudsgatan 6, Vålberg E-post: LO-distriktet i Västerbotten Kungsgatan 89, Umeå Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: vasterbotten.lo.se Ombudsmän: Maria Mattsson och Rickard Andersson Ordförande: Urban Dahlgren, bost. Centralgatan 48, Holmsund LO-distriktet i Västmanland Olof Palmes Torg 4, Västerås Fax: Postgiro: E-post: Hemsida: Ombudsman: Per-Inge Ahlbäck Ordförande: Svante Bylund, bost. Skördegatan 15, Västerås mobil 26 LO-ADRESSER 2006

28 LO-distriktet i Västsverige Olof Palmes Plats, 7 tr, Folkets Hus Göteborg Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Ombudsmän: Krister Andersson, Ingrid Hederstedt, Arne Olsson och Anna Palmér Utredare: Christer Ahlén Ordförande: Hasse Andersson, bost. Nyhemsgatan 56, Lidköping arb. LO-distriktet i Örebro län Stortorget 19 B, Örebro Fax: Postgiro: E-post: Ombudsman: Suzanne Michaelsen-Gunnarsson Ordförande: Nils-Göran Holmqvist LO-distriktet i Östergötland Besöksadress: Slottsgatan Box 3183, Norrköping Fax: Bankgiro: E-post: Ombudsmän: Kent Karlsson och Kjell Gustafsson Ordförande: Mikael Stenqvist, bost. Östra Bergsgatan 7 D, Tranås mobil E-post: LO-DISTRIKTEN 27

29 Anteckningar 28 LO-ADRESSER 2006

30 Förbund Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Hagagatan 2 Postadress: Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Hans Tilly Andre förbundsordförande: Thomas Gustavsson Förbundssekreterare: Leif Jansson Avtalssekreterare: Gunnar Ericson Utbildningsansvarig: Conny Lantz Ekonomichef: Clas Nykvist Postgiro: 30-7 Rönneberga kursgård Elfvik, Lidingö Föreståndare: Birgitta Lönegård Fax: E-post: Hemsida: Elektrikerförbundet, Svenska Besöksadress: Upplandsgatan 14 Box 1123, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Stig Larsson Förste vice ordförande: Jonas Wallin Andre vice ordförande: Vakant Studiesekreterare: Thomas Åberg Postgiro: Bankkontonummer: FÖRBUND 29

31 Fastighetsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 4, 2 tr Box , Stockholm Fax: E-post: via hemsidan Hemsida: Förbundsordförande: Hans Öhlund Förbundssekreterare: Anders Bergsten Förbundskassör: Pia Håkansson Studieombudsman: Peter Aronsson Postgiro: Bankgiro: Grafiska Fackförbundet Mediafacket Besöksadress: Barnhusgatan 20, 3 tr Box 1101, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan Österlind Andre förbundsordförande: Tommy Andersson Kanslichef: Michael Nyqvist Ekonomichef: Lars Leander Postgiro: Bankgiro: Handelsanställdas förbund Besöksadress: Upplandsgatan 5 Box 1146, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Lars-Anders Häggström Förste vice ordförande: Susanne Gideonsson Andre vice ordförande: Tommy Tillgren Ekonomichef: Sten Lundqvist Förbundssekreterare: Gustaf Holmlund Avtalssekreterare/Förhandlingschef: John Haataja Pressombudsman: Sven Lindberg Personalchef: Marianne Isakson Studie- och informationschef: Lars Jönsson Postgiro: Bankgiro: LO-ADRESSER 2006

32 Hotell och Restaurang Facket Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Box 1143, Stockholm växel Telefax växel: Telefax kansli: (förbundsledningen) Hemsida: Förbundsordförande: Ella Niia Andre förbundsordförande: Per Persson Tredje förbundsordförande: Malin Ackholt Avtalssekreterare: Mats Hansson Informationschef: Daniel Färm Postgiro: Bankgiro: Industrifacket Metall Besöksadress: Olof Palmes gata 11 Postadress: Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Stefan Löfven Biträdande förbundsordförande: Leif Ohlsson, Anders Ferbe Avtalssekreterare: Anders Tiderman Förbundssekreterare: Birgitta Widén Ekonomichef: Håkan Arnelid Informationschef: Lotten Kågerman Pressekreterare: Odd Guteland Utredningschef: Ola Asplund Personalchef: Erik Andersson Postgiro: 28-1 Kommunalarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Hagagatan 2, 1 tr Box 19039, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Ylva Thörn Förste vice ordförande: Lars-Åke Almqvist Andre vice ordförande: Håkan Pettersson Tredje vice ordförande: Anders Bergström Postgiro: Bankgiro: FÖRBUND 31

33 Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Upplandsgatan 3 Box 1156, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Hans-Olof Nilsson Andre ordförande: Gerald Lindberg Tredje ordförande: Eva Karlsson Studiesekreterare: Mikael Nilsson Postgiro: Bankgiro: Skåvsjöholm Åkersberga VD: Leif Malmberg Fax: Musikerförbundet, Svenska Besöksadress: Ahlströmergatan 25 B Box 49144, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Länkat tillsammans med E-post + tidning Förbundsordförande: Jan Granvik Ekonmiansvarig: Elisabeth Rudnicki Studiesekreterare: Gunnar Pettersson Postgiro: Målareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 4 Box 1113, Stockholm Fax: Hemsida: Förbundsordförande: Lars-Åke Lundin Förbundssekreterare: Hans-Åke Engdahl Förbundskassör: Ulrik Wallström Studiesekreterare: Peter Sjöstrand Postgiro: Bankgiro: LO-ADRESSER 2006

34 Pappersindustriarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Pamles gata 11, 5 tr Box 1127, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan-Henrik Sandberg Förbundssekreterare: Bengt Sjöholm Förbundsekonom: Christer Larsson Informationsombudsman: Mikael Sterbäck Press- och informationsansvarig: Stefan Gullberg Postgiro: Bankgiro: SEKO Facket för Service och Kommunikation Besöksadress: Barnhusgatan 6 10 Box 1105, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Jan Rudén Vice ordförande: Tomas Abrahamsson Förbundssekreterare: Yvonne Karlén Förbundskassör: Göran Olsson Avtalssekreterare: Sven-Olof Hellman Informationschef: Jonas Pettersson Internationell sekreterare: Stellan Mattsson Postgiro: 58-8 Lastberget Konferens & Upplevelse Box 134, Bålsta Fax: E-post: Hemsida: FÖRBUND 33

35 Skogs- och Träfacket Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 Box 1152, Stockholm Fax: E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Kjell Dahlström Förbundssekreterare: Lars Johansson Förbundskassör: Pernilla Lund Avtalssekreterare: Per-Olof Sjöö Organisationssekreterare: Inge Lindgren Informationsansvarig: Yngve Daoson Postgiro: 40-6 Transportarbetareförbundet, Svenska Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 6 tr Box 714, Stockholm Fax: , VU-kansliet a-kassan E-post: Hemsida: Förbundsordförande: Per Winberg Förste vice ordförande: Clas Linder Andre vice ordförande: Martin Viredius Tredje vice ordförande: Sten-Ove Niklasson Postgiro: LO-ADRESSER 2006

36 Förbundstidningar Byggnadsarbetaren Besöksadress: Hagagatan 2 Postadress: Stockholm Chefredaktör: Kenneth Petterson Fax: E-post: Hemsida: Dagens Arbete Medlemstidning för IF Metall, Grafiska Fackförbundet och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Postadress: Stockholm Chefredaktör: Hans Larsson Fax: E-post: Hemsida: Elektrikern Elektrikerförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 14 Box 1123, Stockholm växel Redaktör: Pentti Lehto Fax: E-post: Hemsida: Fastighetsfolket Fastighetsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 4, 5 tr Box 70446, Stockholm Redaktör: Jan-Åke Lindahl Fax: E-post: FÖRBUNDSTIDNINGAR 35

37 Handelsnytt Handelsanställdas Förbund Besöksadress: Upplandsgatan 5 Box 1146, Stockholm Fax: Redaktörer: Tuve Bergman, Ingela Sundahl och Sofie Rudh Sekreterare Handelsnytt: Lisa Estrabaut E-post: Hemsida: Kommunalarbetaren Kommunalarbetareförbundet Besöksadress: Hagagatan 2 Box 19034, Stockholm Chefredaktör: Liv Beckström Fax: E-post: Hemsida: LO-Tidningen Besöksadress: Barnhusgatan 16 Box 1372, Stockholm Redaktör: Tommy Öberg Fax: E-post: Hemsida: Musikern Svenska Musikerförbundet Besöksadress: Ahlströmergatan 25 B Box , Stockholm E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Yngve Åkerberg Redaktör: Benny Söderberg E-post: Fax: Annonser: Rune Liedström LO-ADRESSER 2006

38 Målarnas Facktidning Målareförbundet Besöksadress: Olof Palmes Gata 31, plan 4 Box 1113, Stockholm Fax: E-post: Redaktör: Bengt Sköld E-post: Hemsida: Mål och Medel Livsmedelsarbetareförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 3 Box 1156, Stockholm Redaktör: Malin Kligzell-Brulin Fax: E-post: Hemsida: Sekotidningen SEKO Facket för service och kommunikation Besöksadress: Barnhusgatan 6 Box 1102, Stockholm E-post: Redaktör: Jesper Bengtsson Fax: Hemsida: Sjömannen SEKO Sjöfolk Besöksadress: Fjärde Långgatan 48 Box 31176, Göteborg Ansvarig utgivare: Lennart Johnsson Fax: E-post: Hemsida: FÖRBUNDSTIDNINGAR 37

39 Skogsindustriarbetaren (Sia) Skogs- och Träfacket Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 Box 1138, Stockholm Redaktör: Kjell Ericsson Utgivare: Förbundet Fax: E-post: Sia på nätet: Hemsida: Svensk Hotellrevy Hotell och Restaurang Facket Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Box 1143, Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Susanna Lundell Fax: E-post: Hemsida: Transportarbetaren Transportarbetareförbundet Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 6 tr Box 714, Stockholm Redaktör: Jan Lindkvist Fax: E-post: Hemsida: 38 LO-ADRESSER 2006

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

den 18 september 2015 den 19 september 2015 Postmästerskapet

den 18 september 2015 den 19 september 2015 Postmästerskapet 1 JOHANSSON, Martin PIF Norrköping +3 71 74 145 2 NORRMAN, Michael Pkk Hässleholm +8 76 74 150 3 PLANELL, Tobias Malm ö +9 77 74 151 4 LINDEBLAD, Jonas PIF Norrköping +10 76 76 152 5 ANDERSSON, Håkan Katrineholm

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande.

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. a) Val av förbundsordförande Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. En person ska väljas och en person har nominerats, nämligen Anders Ferbe. att välja Anders Ferbe till

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 0 +18 81 80 161 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Petersson / Fritzell 14,5 0 +28 89 82 171 21,5 +0,4 FRITZELL, Jerker Isaberg

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 13-8 68 67 135 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Lindén / Nielsen 43,4 26 +3 78 68 146 21,5 +0,4 NIELSEN, Pierre Isaberg Golfklubb

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK C 3 1 Martin Selander Oxelösunds Pk 48 /4845P Silver 2 Joachim Johansson Motala Pk 48 /4843 Silver 3 Matti Ranta Överums Pk 48 /4842 Silver

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Valberedningens rapport, bilaga 2

Valberedningens rapport, bilaga 2 10060 2.0 1.0 Valberedningens rapport, Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer 2016 Bakgrund Enligt Riksbyggens stadgar skall nio styrelseledamöter väljas för en mandatperiod

Läs mer

ÖSM Fält 2017 Laglista

ÖSM Fält 2017 Laglista ÖSM Fält 2017 Laglista Öppen A 01-307 Atlas Copco PSK Lag1 Johansson Robert Beck Thomas Hämäläinen Tomas O'konor Jens 01-307 Atlas Copco PSK Lag2 Backe Johan Sand Mattias O'konor Jens Otterbeck Johan 03-445

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2015

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2015 Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2015 Tävlingsledning Fredrik Odelberg Magnus Lindberg 230933 0-5241235 fredrik.odelberg@telia.com 241025 6-1005177 ymerit@gmail.com Banläggare Fredrik Göransson 072-5525257

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer