MÖTESPLATS GRANINGE. Företagshotell- Mötesplats- Allaktivitetshus. Projekt Graningeskolan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPLATS GRANINGE. Företagshotell- Mötesplats- Allaktivitetshus. Projekt Graningeskolan 2014"

Transkript

1 ! MÖTESPLATS GRANINGE Företagshotell- Mötesplats- Allaktivitetshus! Projekt Graningeskolan

2 ! Mötesplats Graninge Vi som jobbar i projektet Mötesplats Graninge Är en förening som utvecklar innehållet och verksamheten i Graningeskolan. Den består av representanter från Mera Molkom, Svenska kyrkan och Ängsbacka kursgård Graninge Fastigheter Är en förening som förvaltar fastigheten och hyr ut lokaler i Graningeskolan. Den består av representanter från Ängsbacka kursgård och flera lokala entreprenörer. Inger Brandel f.d. kyrkoherde i Alster-Nyedsbygdens församling: Vår församling, som representerar Svenska kyrkan i Molkom, har som vision: Att göra det heliga vardagligt och det vardagliga heligt. Därför är det naturligt och viktigt för oss att vara med och skapa en vardaglig mötesplats för molkomborna. Vi tror på lokala initiativ som möjliggör gemenskap mellan människor. För när människor verkligen möts då sker något heligt. En i sanning diakonal gärning som vi önskar var delaktiga i.! Danne Helmerson Alster-Nyedsbygdens församling, Mera Molkom: Molkom behöver en gemensam mötesplats där olika människor och föreningar kan träffas och umgås. En plats som inspirerar till nya spännande samarbeten som bidrar till att utveckla Molkomsbygden. Mikael Bernholm Anna Geiden Mera Molkom, egen företagare: Vi jobbar för att Graningeskolan ska bli Molkoms nya mötesplats. En gemensam träffpunkt och ett attraktivt besöksmål som sjuder av entreprenörskap, kultur och aktiviteter. Det tror jag ger Molkom goda förutsättningar för att utvecklas och bli en framtidsort för både företag och barnfamiljer. Ängsbacka Kursgård: I vårt individualistiska samhälle är det så lätt hänt att vi lever våra liv för oss själva när vi egentligen längtar efter att vara tillsammans med andra. Jag älskar idén att det finns en plats i Molkom där det är enkelt att få till möten. Jag vill verka för att Graninge känns öppet och inbjudande för precis alla som har en vilja att komma samman kring något. Min önsketanke är att man också ska kunna titta förbi helt spontant, att Graninge blir en mötesplats på riktigt. Jan Kumlin Ängsbacka Kursgård: I Molkom finns det en enorm outnyttjad potential av humankapital, många drömmar och ideer som söker en arena för att kunna förverkligas. Graninge kan vara den arenan, en vitamininjektion rätt in i pulsådern på Molkom som kan få oss att vakna och se vilken fantastisk plats vi bor på. Jag vill se det hända. Mikael Götlind Arkitekt boende och verksam i Molkomsbygden: Graningeskolans gamla vackra lokaler är en stor outnyttjad resurs i bygden. Många människor i Molkom har också en personlig relation till platsen genom egna skolminnen eller barnens skolgång. Det är dags att göra något meningsfullt av de gamla faluröda byggnaderna och utemiljöerna. Det känns naturligt att skapa en levande mötesplats för molkomsborna där många olika verksamheter, intressen och föreningar mm kan leva sida vid sida. Förhoppningsvis kan ett levande Graninge också betyda nya möten, utbyte, lärande, kunskaper och vänskaper över gränserna mellan skilda åldersgrupper, yrken, intressen och tänkesätt. Jag är gärna med och bidrar till att förverkliga den visionen. Lars Ek Entreprenör, egen företagare: Det är fantastiskt kul och få vara med och omforma de gamla lokalerna i Graningeskolan, och ge dem en ny funktion, med hjälp av färg, form och ljus. Jag vill att Mötesplats Graninge ska vara en plats där alla känner sig välkomna. 2

3 Inledning BAKGRUND Historia Graningeskolan är en värdefull kullturbyggnad som har varit en viktig del av Molkoms utveckling och historia sedan 1890-talet. Skolan har varit en mötesplats och ett lärocenter som de flesta Molkomsbor i vuxen ålder har en positiv anknytning till. Skolan stängdes 2006 då undervisningen flyttades till Nyedsskolan. Projekt Graningeskolan På initiativ av Mera Molkom, Svenska kyrkan och Ängsbacka kursgård så inleddes 2011 en dialog med Karlstads kommun om att ge Graningeskolan ett nytt liv. En förstudie genomfördes för att kartlägga intresset i Molkom med hjälp en idécheck från Leader Närheten. Och ett gemensam vision för Graningeskolans framtid togs fram. Detta arbete utmynnade i ett EU finansierat Leader projektet som startades i januari Målsättningen med projektet är att utveckla ett allaktivitetshus i Graningeskolan. Mötesplats Graninge Den nya mötesplatsen håller nu på att ta form och olika delar av Graningeskolan håller på att anpassas till olika verksamheter. Vi för en konstant dialog med nya intressenter som vill utveckla sin verksamhet i Graningeskolan. Vår målsättning är att ha en mångfald av olika aktiviteter för olika åldrar. 3

4 Inledning qq Stormöten och samtal i nätverk Som ett led i det gemensamma projektet har det varit flera stormöten med föreningar, privatpersoner och kommunalrådet Henrik Lander. Lokalbehovet är stort bland föreningar men även konstnärer och företagare har pekat på behov av lokaler. Ett annat behov som Graningeskolan skulle kunna fylla är som en plattform för olika evenemang, mässor och konferenser. En mindre projektgrupp bildas På ett av dessa stormöten beslutade man att ge en mindre grupp i uppdrag att ge ett förslag på hur Graningeskolan skulle kunna drivas vidare av en annan ägare än Karlstads kommun. I din hand har du nu en vision om hur Graningeskolan skulle kunna utvecklas till en resurs för bygden. Visionen bygger på en sammanfattning av de tankar och förslag som vi samlat från de träffar vi haft i den stora gruppen. 4

5 qq Inledning PLATSEN Graningeskolan ligger centralt och lite västerut i Molkoms tätort. De gamla byggnaderna är belägna på en höjd i samhället med samhällsservice och samhällsfunktioner som dagis, vårdcentral, apotek och idrottsplan nedanför i öster. Skolan är byggd strax söder om järnvägen. Runt om gamla Graninge ligger annars äldre villor på bägge sidor om järnvägen. På tomten finns fyra större byggnader, hus A, B, C och D. Söder om huvudfastigheten finns också en obebyggd tomt E som räknas in i helheten. D A Molkom, skala 1: C B Satellitbild över Graningeskolan Skala 1:1000 E Karta över Graningeskolans närområde Skala 1:2000 5

6 qq HUS A Inledning HUS B HUS C HUS D LOKALERNA IDAG Kort beskrivning av Graningeskolan Graningeskolan består som nämnts av fyra byggnader och en ledig tomt. Se kartan på föreående sida: HUS A Skolbyggnad (i öster): 2 plan + källare. Byggår 1937 HUS B Skolbyggnad (i söder): 2 plan + källare. Byggår 1895 HUS C Skolbyggnad (i väster): 1,5 plan + källare. Byggår 1920 HUS D Matsal (i norr): 1 plan. Byggår 1980 TOMT E Tomtmark (i sydväst) Sammanfattning av byggnadsareor Bruksareor ca (kvm) Byggnad Plan 1 Plan 2 Plan 3 Totalt Hus A 380 (källare) Hus B 306 ca 200 (delvis oinredd) Hus C (oinredd) Hus D Summa

7 qq En vision för nya Graninge En idéskiss så här skulle en ny grönskande utemiljö kunna se ut från hus B Samma vy idag Mötesplats & Aktivitetscenter i Graningeskolan Vi håller på att skapa en gemensam mötesplats i Graningeskolan i Molkom. En mötesplats där besökare, företag, föreningar, myndigheter och enskilda medborgare i olika åldrar och med olika erfarenheter kan mötas. Graningeskolan ska bli ett allaktivitetshus där det finns utrymme och förutsättningar för en mångfald av aktiviteter och verksamheter. Ett ställe som inspirerar och skapar förutsättningar för samarbeten och projekt mellan ortens olika aktörer. Graningeskolan kan på detta sätt få ett nytt liv och återigen bli en del av Molkoms framtid. Med en hållbar verksamhet som främjar lokala alternativ, föreningsliv, kultur och entreprenörskap. 7

8 En vision för nya Graninge qq En idéskiss så här skulle en ny grönskande utemiljö kunna se ut från hus A VERKSAMHETER Mötesplats Graninge är en plattform för utveckling, kultur och tillväxt. Lokala aktörer och organisationer samverkar för att kontinuerligt utveckla innehållet och utbudet i Graningeskolan lokaler. Företag Det saknas idag en gemensam träffpunkt för företag i Molkom och funktionella lokaler för småföretagare. Mötesplats Graninge erbjuder befintliga och nystartade företag en rad med olika tjänster. Vår målsättning är att fungera som en lokal inkubator, där företag kan utvecklas, skapa nya kontakter och utveckla samarbeten och projekt tillsammans med andra aktörer. Företagshotell Mötes/Konferenslokaler Övernattningsmöjligheter Utbildning Bredband Butikslokaler Mässor Besöksnäring Molkomstrakten har en stor potential för att utveckla sin lokala besöksnäring. Mötesplats Graninges ambition är att var en aktiv part i arbetet med att utveckla Molkom som besöksmål. Övernattningsmöjligheter Galleri med Konst & Utställningar Kulturevenemang Sinnenas trädgård Turistinformation Events 8

9 En vision för nya Graninge En idéskiss så här skulle en ny grönskande utemiljö kunna se ut från hus C Samma vy idag Type qq to enter text Föreningar Mötesplats Graninge erbjuder föreningar tillgång till lokaler för: Studieförbund Möteslokaler Utbildning Utställningslokaler Verksamhetsanpassade kurslokaler Matsal/Mötesrum Hållbarhet Mötesplats Graninge vill bidra till en hållbar utveckling i Molkom. Lokal återvinning/solaretur Klädåtervinning Odlingslotter Verkstad för reparationer och sömnad Förädling/Försäljning av lokalproducerad mat Grön Rehab Kultur Mötesplats Graninge är en lokal kulturbärare vars ambition är att erbjuda ett varierat utbud av kultur. Konstutställningar Ateljé Kurslokaler Events Kultur café 9

10 En vision för nya Graninge En idéskiss så här skulle en ny grönskande utemiljö kunna se ut från hus D Servicecenter Type qq to enter text Graningeskolan har som ambition att bli ett lokalt servicecenter. En plats där Karlstads kommun och övriga myndigheter kan informera, träffa medborgare och företag direkt eller ge service via internet. Möteslokaler för myndigheter Internet åtkomst för att kontakta myndigheter Samhällsinformation/Rådrum Möjlighet till Videokonferens/Distansutbildning INTRESSENTER Det är ett brett spektra med aktörer som visat intresse för att förlägga hela eller delar av sin verksamhet till Graningeskolan. Vi delar alla visionen om att skapa en gemensam mötesplats och att bidra till en bred och hållbar verksamhet i Graningeskolan. Svenska Kyrkan - Samlingslokal, Arbetsprövning Mera Molkom - Möteslokaler, Föreningskansli Ängsbacka - Övernattning Fritidsgården - Ungdomsverksamhet Studieförbund ex. Vuxenskolan - Utbildning Lokala företag - Butik, gym, kontor, butik, kurser, föreläsningar, massage, café, övernattning Molkoms Folkhögskola - Utbildning Lokala föreningar - Föreningslokaler, Kansli, aktiviteter Karlstads kommun - Kultur, Servicecenter, Turistinformation, Solaretur, Grön Rehab m.fl. 10

11 qq Planskiss för en grönskande utemiljö En vision för nya Graninge Några teman" ta bort asfalten mellan husen! utveckla stegvis en grönskande utemiljö! sinnenas trädgård! vatten i bäckar och dammar! plats för det ätbara! plats för odling! många olika gröna rum och sittplatser! D A lummig entrésida med flera fruktträd verksamheter för olika ålders- grupper C damm B fruktträd och! bärbuskar boulebana grillplats växthus och odling lekplats plats för ex. BMX-banor, Boule, Parkour. idéskisser för grön utemiljö, skala 1:1000 En grönskande utemiljö vid Graningeskolan kan naturligtvis utformas på många olika sätt. Detta är ett insprirationsexempel. Utformningen bör växa fram i samverkan mellan alla som kommer att verka här. idéskiss för en ny damm i trädgården 11

12 qq En vision för nya Graninge Några bilder av hur det kan bli...! Visionen den gamla Graningeskolan; en mötesplats i samverkan för Molkomsborna utifrån föreningar/organisationer och företagande men även privatpersoners egna projekt och initiativ... Reparation, snickeri, syateljé... Vi kan tänka oss att i hantverkskällaren så finns det möjlighet till såväl nyproduktion som att reparera saker från det privata hemmet. Där finns även snickeriverkstad och syateljé. Allt beroende på vad man behöver, vad man kan lära av varandra och hjälps åt med.! Frukost, soppa, kaffe... I gamla skolbespisningen kan serveras enklare måltider som frukost, soppa och kaffe för gemenskapens skull. Konstgalleri i Molkom... I en av B-husets klassrum med utgång mot gården skulle det passa bra att iordningställa en utställningslokal, som kan fortsätta ut på tomten. Skulpturer och tavlor av bygdens egna konstnärer. Föreningsliv och möten... I andra delar av f.d. skolan så pågår: Styrelsemöten och sammanträden, de regelbundna sammankomster som föreningar anordnar för trivsel och gemenskap med lättare förtäring och intressanta programpunkter. Detta sker på en plats där fler människor är närvarande och som då kan bli intresserade av att delta. Läsecirklar och läxläsningshjälp... Olika intressesammankomster som läsecirkel och läxläsningshjälp, Datakunskap och hjälp med att betala räkningar via datorn av betrodd person. Möten och samtal... Samtalsgrupp över veckans nyheter eller vad som helst som sätter igång en gemenskap ett möte mellan människor. En levande utemiljö... Ute kan det finnas möjlighet att bland annat engagera sig i trädgården, på bollplan, på skateboardrampen eller boulebanan. 12

13 qq En vision för nya Graninge Om organisation och Stabilt ägande I vår vision att skapa en mötesplats för hela Molkom vill vi se till att organisationen är hållbar och att kontinuiteten tryggas. För att uppnå detta går en grupp med lokala entreprenörer in som fastighetsägare via Graninge Fastigheter Ekonomisk förening. De kommer att stå för upprustningen och den löpande driften av fastigheten. Fristående förening står för driften Vi vill också skapa utrymme för kreativitet och dynamik och tror på att möten mellan en mångfald av aktörer kan skapa detta. Vi ser att utvecklingen av Graninge då bör styras av de som utövar verksamhet på platsen. Vi har därför skapat en fristående förening som heter Mötesplats Graninge, som ska organisera och utveckla verksamheten på Graningeskolan. Graninge skall vara en plats för hela Molkom och inget enskilt perspektiv bör få ta över. Föreningen består av representanter från Mera Molkom, Svenska kyrkan och Ängsbacka kursgård. Samtliga aktörer har en tydlig hållbarhetsprofil och ett långsiktigt lokalt engagemang. Dessa aktörer utveckling av platsen och föreningen på Graninge kommer att besluta om vilket innehåll den skall ha. Ängsbacka har redan gjort resan vi vill göra. De tog sig an en stor fastighet med renoveringsbehov och omvandlade den till en blomstrande kursgård. Genom att knyta Ängsbacka till projektet får vi tillgång till både erfarenhet och engagemang.!! Finansiering Ett projekt i den här storleksordningen är inte gratis. Det finns gott om engagemang hos alla inblandade parter men ont om tillgängligt kapital. Vi har förhandlat med Karlstad Kommun om köpet av fastigheten. Vilket resulterat i att de skänkt den till oss med förbehållet att vi utvecklar ett allaktivitetshus som är öppet för alla Molkomsbor. Vi har beviljats EU medel från Leader Närheten till uppstarten. Vilket gett oss möjligheten att iordningställa delar av hus A och D. Vi kommer att söka olika sorters verksamhetsbidrag och projektmedel för att kunna fortsätta att färdigställa lokalerna och utveckla verksamheten. Självbärande och icke-vinstdrivande Målsättningen är att Graninge skall kunna bära sig självt ekonomiskt genom den aktivitet som kommer att bedrivas på plats. Graninge är inte en vinstdrivande organisation utan den vinst som uppkommer kommer att återinvesteras i projektet. Den vinst vi vill göra och sprida är ett socialt kapital som kan vara hela Molkom till godo. 13

14 qq Vill du vara med? Blir du inspirerad av den vision för Graninge som vi berättat om här? Har du behov av lokaler och skulle vilja lägga en del eller hela din verksamhet på Graninge när visionen blir verklighet? Vill du engagera dig och bidra till att förverkliga en vision för Graninge som en lokal mötesplats i Molkom med ett rikt utbud av verksamheter? Kontakta oss! KONTAKTINFO Graningeprojektet har en websida. Adress: Kontaktpersoner Inger Brandell, Svenska kyrkan, Mötesplats Graninge. mail: Danne Helmerson, Mera Molkom, Mötesplats Graninge. tel: mail: Mikael Bernholm, Mera Molkom, Graninge Fastigheter. mail: tel: Anna Geiden, Ängsbacka, Mötesplats Graninge mail: tel: Mikael Götlind, arkitekt, Graninge Fastigheter mail: tel: Lars Ek, Entreprenör, Graninge Fastigheter mail: tel: Jan Kumlin, Ängsbacka, Graninge Fastigheter mail: tel:

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer