Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte"

Transkript

1 Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer för tidigt Glimtar från Trollhätte-Länken Årsmöte i Vårgårda Kungälvsglimtar Bosse tycker och tänker KURSGÅRDEN HVIDEHUS MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 2 Årgång

2 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång Marknadskrafternas intressen går före bättre folkhälsa När man sätter på TV:n, öppnar en tidning eller är ute på internet är det frapperande hur mycket reklam det florerar för sprit och andra alkoholhaltiga drycker. Ofta romantiserar reklammakarna alkoholens verkan på människorna, hur vackert och lustfylld tillvaron blir om du inmundigar just deras vara. Man kan väl inte direkt skylla på reklamen att det upptäcks ungdomar ända ner i tioårsåldern som redan är alkoholister, men det kanske gör sitt till. Vuxna befolkningen som är så kallade lagomkonsumenter av alkohol kanske inte blir drabbade av reklamen särskilt mycket. Men alla ungdomar som i många fall (förtäckt) är en direkt målgrupp för alkoholhandeln, utsätts för en i många fall förödande risk att lockas med på deras koncept, och erfara stora problem i sin framtid. Ta till exempel reklamen med bryggeriernas lättöl, den ser oskyldig och romantisk ut i TV visningen, men underförstått kan misstänka att andemeningen är att inhandla starkare sorter av ölet för att erhålla dessa rosenskimrande upplevelser. För många människor är alkohol i en liten mängd mestadels en avkopplande och avstressande upplevelse, men för allt för många är alkoholen ett kvalificerat gift. Den som hamnar i alkoholens grepp får oftast kämpa hela sitt liv med att få någorlunda livskvalité. Med bakgrund av detta tycker jag och många med mig att alkoholreklam borde totalförbjudas i Sverige. Hasse Andersson Jag anser inte att reklam behövs i något avseende för den största delen av befolkningen har sådan erfarenhet att, vill dom förkovra sin kunskap om alkoholfloran, kan dom uppsöka närmaste systembolag. Och dom som inte har denna erfarenhet, lider absolut inte av att vara utan den. Mitt förslag är att de enorma summor som läggs ut på alkoholreklam istället satsas på att försöka bromsa och förhoppningsvis läka de skador, som alkoholen redan har eller kommer att ha på män- Forts. på sid 2 Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

3 I förra artikeln skrev jag att vintern äntligen kommit. Nu är det tvärt om i helgen kunde vi hälsa våren välkommen på fredagen ett vintertäcke med snö på 10 cm. i dag på söndag förmiddag snön borta, ett vårväder med en skinande sol, det växlar fort i vädret liksom i våra föreningar. 22 föreningar och 3 distrikt har sänt in sina uppgifter efter årsmöte, en ovanligt bra siffra, nu väntar vi på 6 föreningar och 5 distrikt. Vi har haft en hel del verksamhet på Kursgården, datakurs fortsättning, Förbundsstyrelse möte, inläggningskommittémöte. Vi har även haft uthyrningar till Älvsborgs Distrikt och Göteborgs och Bohus för deras årsmöte. Länsnykterhets Förbundet hade hyrt in sig för en föreläsning. Närmast är nu informatörsutbildning och vår Kongress. Handlingarna till denna går ut nu i veckan ca. 300 gr. per brev en gedigen lunta att läsa och begrunda i Föreningarna och Distrikt samt styrelser till det är dags att bestämma vad som är det bästa för Kamrat Förbundet i nutid och framtid. Får vi nu behålla hälsan träffas vi i Herrljunga på fest och Kongress, alla ställer väl upp det är viktiga beslut som skall fattas på Kongressen. Snacket att vi har inte där att göra är att undervärdera sin egen förening. Vi vill ha en uppslutning på 28 föreningar och 8 Distrikt på vår Kongress. Vakna nu det behövs. VU gm. K-G Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. Forts. från sid 1 Marknadskrafternas niskornas möjlighet, till ett sundare och mer meningsfyllt liv i framtiden. Med tanke på vilka enorma krafter som är emot detta förslag, kan det ses som (I have a dream) men den är fullt genomförbar. Hasse MANUSSTOPP ÅR 2009 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

4 Förbundsstyrelsemöte februari var det åter dags för medlemmar från vårt avlånga land att träffas och umgås på Kursgården. Förbundsordförande Rune Persson hälsade alla välkomna. Rapporter från respektive distrikt gavs och det diskuterades livligt, men i samförstånd, olika frågor rörande vår Länkorganisation. Det är glädjande att konstatera, att tillströmningen Rune Persson hälsar alla välkomna. Skånes starke man Bo Malmberg, rapporterar från sitt distrikt. av nya medlemmar ökar till våra föreningar och vi kan med tillförsikt åter se fram mot en ny vår. Dessa sammankomster ökar samhörigkänslan och kontinuiteten inom vår rörelse och är stärkande och ger oss kraft att Fikapaus. hjälpa dom som är i behov av hjälp. Efter sedvanliga rutiner och måltider var det åter dags för avslut. Förbundsordförande Rune Persson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Boka in 23 maj 2009 Varför? Jo, då firar vi Länkens Dag i Höör Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3

5 Inläggningskommittén Hvidehusstyrelsens kassör Morgan Gustavsson hälsade alla välkomna till inläggningskommiténs möte på Hvidehus den 15/3 där 25 medlemmar deltog. Efter att han presenterat styrelsen och delar av personalen från Länkhemmet, var diskussionen i full gång. Styrelsen fick svara på en mängd frågor från deltagarna. Det var en givande frågestund och svaren var till belåtenhet för de flesta av frågeställarna. Förmiddagen förlöpte i god anda och efter att lunchen hade intagits samlades deltagarna åter, för att diskutera olika frågeställningar. Presidiet: Hvidehusstyrelsens ordförande Björn Olofsson, kassör Morgan Gustafsson samt personal från vården Ann och Jenny. Mötesdeltagarna var eniga om att vi inom länken kan skönja en positiv utveckling på Länkhemmet och se framtiden an med tillförsikt. Ett exempel är att patienter har möjlighet att efter behandlingstiden kunna erbjudas hjälp med utslussning i samråd med sin hemkommun, patienten kan då bo på Hvidehus och får hjälp med den sociala träning som ofta behövs, kontakter med hyresvärdar, arbetsgivare och myndigheter hjälp till att åter integreras i samhällslivet. Kommun ansvarar för patientens vistelse under den tiden, men Länkhemmet bistår med råd och stöd och uppföljning så patienten har möjlighet att utvecklas i en positiv riktning. Avslutningsvis tackade Morgan mötesdeltagarna för uppslutningen och avslutade mötet. Thomas Kvarnström Datautbildning på Kursgården 7 och 8 februari 2009 K-G Andersson tillsammans med NBV hade som vanligt lagt möda på att arrangera och skaffa fram datorer, så det skulle räcka till alla. Flera av deltagarna som hade lång resväg, kom till Kursgården redan på fredagskvällen och kunde installera sig i lugn och ro. Lördagsmorgonen började med en rejäl frukost, sedan anlände kursledaren Åke Blom och satte eleverna i arbete. Det var lite bladat i kunskapsnivån hos dessa men Åke gjorde vad han kunde för att tillfredställa allas krav inom rimliga gränser. Huvudtemat för kursen var att eleverna skulle lära sig att hantera datorn på ett sätt att föreningarna skulle få nytta av kursen i sitt vardagliga arbete på hemmaplan. Till exempel, skriva protokoll, verksamhetsberättelser m,m, samt kunna arkivera dessa för att lättare ha överblick på sin verksamhet. Lap-topar har blivit populärt och många föreningar och även medlemmar har privat inköpt sådana datorer. Man kan konstatera att många har dessa mest för att maila på, men möjligheterna att förenkla pappersarbetet är ofantligt stora med rätt kunskap om sin dator. Nu när i stort sett hela samhället har inriktat sig på att förmedla sig via internet och med att arkivera handlingar på skiva eller disk, gäller det att hänga med i allra möjligaste mån. Det allmänna omdömet om kursen var gott, men det fanns del del som önskade sig mer lärdom, detta berodde på att de hade kommit längre i sin träning på datorn. Förbundet har beslutat att datorutbildningen på Kursgården skall fortsätta kontinuerligt framöver. Till sist vill jag tacka alla som bidrog till detta välbehövliga arrangemang. Hasse Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

6 Årsmöte hos KF Länken Vårgårda Ordförande Tommy Persson hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet 2009 för föreningen Vårgårda öppnat. Som gästordförande för mötet hade föreningen bjudit in K-G Andersson från Förbundet. K-G tog över klubban, föredrog verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning. Mötet godkände dessa och på revisorns förslag gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret På grund av olika orsaker har inte föreningen haft en styrelse bestående av enbart egna medlemmar, men till detta året kunde man hitta valbara från föreningen till nästan alla poster. Älvsborgs Distrikt ställer upp med hjälp till styrelsen även under Till ordförande på 2 år valdes Tommy Persson (vice: Siv Olsson). Kassör på 1 år valdes Siv Olsson (med hjälp av Hans Andersson). Sekreterare på 2 år valdes Erika Persson (med hjälp av Håkan Blom). Kaffe med tårta. K-G i mitten höll i klubban för Vårgårdas årsmöte. Ersättare på 1 år valdes Nisse Olsson och Gustav Hector. Och som revisor valdes på 1 år Björn Olofsson. Mötet gick igenom de sedvanliga posterna som är på ett årsmöte såsom: Verksamhetsplan, budgetförslag, olika ersättningar. Och därmed tackade K-G för förtroendet att leda Vårgårdas årsmöte. Tommy Persson passade på att innan han avslutade årsmötet att dela ut utmärkelser till sig själv 1 år och till Siv Olsson 6 mån, till Erica Persson och Nisse Olsson 3 månader. Efter att ha bjudit alla till bords för en utomordentlig förplägnad som Siv hade åstadkommit, avslutade han årsmötet. För KF Länken Vårgårda Erika Persson Tommy 1-årsmärke. Siv Olsson 6 månaderstallrik. Erika Persson 3-månaderstallrik. Tommy Parsson och Erika Persson. Gynna annonsörerna de gynnar oss! Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 5

7 Inte ett nummer för tidigt Upprörda, ja närmast indignerade läsare ringde mej efter julhelgen och undrade var mitt bidrag till nr:6 hade tagit vägen. Teorierna var många, men det förhärskande var att jag, som i de flesta andra sammanhang kommit för sent. Några antog att jag blivit refuserad och det antyddes till och med att jag blivit spolad för gott. Men det var nog ett rent önsketänkande. Sanningen var att krönikan hade försvunnit hos redaktören, som har ett data-register lika rymligt som hans samvete. Han gjorde det geniala draget att byta ut mitt God Jul och Gott Nytt År mot god fortsättning och därmed flöt allt som vanligt, som gamla redaktören Karlsson alltid sa i sina rapporter. Framsidan av förra numret av Länk- Kamraten påminde oss om att den uppnått den hedersvärda åldern av 55 år. Själv har jag hängt med nästan lika länge, men skillnaden är att Länk- Kamraten blivit bättre och bättre. Det är nog dags att upptäcka att man inte är 16 år längre, utan att man för 10 år sedan erhöll pension, detta otium för folket. Flickpension var väl det ena intressanta tidigare, så ålderspensionen passerade tämligen obemärkt. Födelsedagar har jag aldrig firat, utan bara förstrött noterat att mina jämnåriga är ovanligt gamla. Högtidsdagar i övrigt har på grund av min något oregelbundna livsföring aldrig riktigt passat in. Förr firade man ju varje dag, så det jämnar ut sig i slutändan. Man startade taklagsölet redan vid grundgrävningen så att säga. Då man var född den 17/12 så fick man ju alltid höra att det snart var julafton, så födelsedagen fick man dela med Jesus. Var man än var i världen så sökte man sej hem till julafton. Men när mor och far dog samma år så försvann den anledningen. Kvar finns bara årets höjdpunkt, julbordet, som skall vara en belöning för det gångna årets torftiga måltider. Nu är dessvärre matpatrullen förhindrad att Tidningen Länkkamratens fana. Bärare: Robert Felth. lämna någon lägesrapport för Natten till julafton drabbades jag av vinterkräksjuka och blev medveten om att jag levde efter 5 dygn. Efter nyår kom hoppet om ett fortsatt liv. Godtemplardricka, som på etiketten visar ett annat vrak, fartyget Freja, som numera är bärgat och återställt i sin forna glans, fanns i stor mängd i mina lager. Sedan jag ändrade mina dryckesvanor är denna gudomliga dryck min absoluta favorit. Första dagarna stannade inte klunkarna många sekunder men det räckte i 14 dagar och räddade mig från uttorkning. Ingen som ser mej kan väl tro att fett är min stora passion, men före jul hade jag klagat över att skinkorna inte var som förr med en decimeter fettrand. En Länkkamrat som brukar ge mej en julklapp med spännande samlarsaker, hade åhört min klagan och istället lagt i en stor bit rökt sidfläsk. Förmodligen osäljbar på den svenska marknaden men en dröm för varje eskimå som missat säljakten. En dyrgrip med endast två små antydningar till köttränder, men bara för att påminna om att inget kan vara helt fulländat. När jag efter 5 dygn tände min första cigarrett och lite förstrött öppnade julklappen så överträffades förvåningen bara av glädjen. Bara tanken på mat hade ju fått mej att rusa till badrummet istället för till köket, så vad göra? Jag hade ju inte råd med några returer av detta stians guld. Tack vare att jag inte experimenterade med några ätbara tillsatser utan tog fläsket rent, som man säger, kunde jag njuta i de tre dagar det räckte. Sjuk men lycklig. Sedan började kroppen lite motvilligt att ta emot vardagsmaten och avfallskvarnen började arbeta igen. Så nu har ni receptet vid magsjuka: Godtemplardricka och rökt sidfläsk. Se bara upp för dom köttiga bitarna. Nu lever man efter den gamla parollen igen Snabb som en uggla och klok som en reptil. Nu känner jag mej otacksam som klagar över bristen på kulinariska höjdpunkter och nära anförvanter. Mötena på Hvidehus med sitt goda kök och föreningsfesterna gör ju att även den kräsnaste kan hanka sig fram. Och min andra familj finns ju alltid kvar. När någon kär kamrat går bort så kommer det alltid en ny. Tack. Vi ses på kongressen i Herrljunga. En riktigt Glad Påsk redan nu önskar: BOB Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 9

8 Höstfest hos KF Länken i Trollhättan Lördagen den 22 november bjöda det på höstfest i Kamratföreningen Länkens lokal på Drottninggatan. De inbjudna gästerna kom från andra Länkföreningar i Älvsborgs Distrikt och runt om från Västsverige. De gäster som kom mest långväga ifrån var ända från Tranås och Motala. Andra Länkföreningar som närvarade, kom från Kungsbacka, Kungälv, Uddevalla, Vänersborg, personal och patienter från behandlingshemmet på Hvidehus. Och så klart var Sällskapet Länkarna i Trollhättan representerade. Närmare 70-talet gäster anslöt sig. Efter att Trollhätte-Länkens ordförande Christer hade hälsat alla välkomna började kvällen med lite god Kjell Anehall, Mr Magic. Hur gjorde han de där? Tänker Eva, Gäster från när och fjärran. mat och under tiden som maten intogs, underhöll Hasse Frisk med sitt dragspel. Nykterhet premieras. När alla var mätta och belåtna tog Kjell Anehall Kungsbackalänken över underhållningen. Kjell trollade och han drog även en och annan historia för oss. Lite senare under kvällen fick en av Trollhätte-Länkens nyare medlemmar Pia Karlsson mottaga utmärkelse för tre månaders nykterhet, av KF Länkens förbundsordförande Rune Persson. Dess emellan kunde de som ville ta sig en svängom. Kvällen avslutades efter att kaffe och kladdkaka intagits. Många återvände till sina egna föreningar mycket glada och nöjda över den trevliga sammankomsten dom bjudits till. Marianne Andersson Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12

9 Jul- och Nyårsfirande hos Trollhätte-Länken Vårt julfirande började redan vid Lucia när vi träffades för en gemensam trivselkväll. Ett tjugotal personer mötte upp för att äta lite god mat, umgås och ha lite mysigt i största allmänhet. Till kaffet bjöds vi av Maggans hembakade tårta, och vi kan alla intyga att den var lika god som den såg ut. Dagen innan Julafton hade vi en uppesittarkväll. Även då mötte många medlemmar/stödmedlemmar upp. Denna gång åt vi av julmaten och blev synnerligen mätta och dästa. Dagen efter, på Julafton, möttes ett tiotal medlemmar för att gemensamt fira jul. Även om det var ett mindre deltagarantal denna gången så hade vi ändå desto mysigare och gemytligare. Som vanligt hjälptes alla åt med mat och disk. Detta fortsatte hela julhelgen. Alla sammankomsters höjdpunkt Märkesutdelning. På Annandag Jul hade vi traditionsenligt annandags-bingon. Ett trettiotal inbjudna från andra närbelägna Länkföreningar samt patienter och personal från Hvidehus besökte oss och naturligtvis fanns våra egna medlemmar där. Denna gång fick de smaka av Pias goda köttgryta. Vad vore livet utan god mat. På Nyårsafton var det dags för årets sista fest. Denna gång hade vi fruntimmer utmanat herrarna i föreningen. Det blev nämligen herrarna som stod för matlagningen årets sista dag. Det uppdraget skötte de alldeles utmärkt. Med andra ord så ligger de illa till fler gånger. Till förrätt bjöds vi på snittar med räkröra på, som huvudrätt fick vi fläskfilé, potatisgratäng och sallad. Till efterrätt blev det Pias specialare, marängtårta med grädde och konserverad frukt. Vi damer i föramlingen satt för ovanlighetens skull bara och njöt och blev uppassade. Gissa om vi trivdes. Efter att efterrätten intagits blev det dags för märkesutdelning. 2 av våra medlemmar fick motta utmärkelser av ordförande Christer Wärne. bengt Loden som fick tre-månaderstallriken och Morgan Samuelsson som dagen innan nyårsafton uppnått ett års nykterhet och fick motta ettårsmärket. Mycket bra kämpat! Nyårskvällen avslutades här liksom på många andra ställen med ett fyrverkeri. Marianne Andersson Stödmedlem KF Länken Trollhättan Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

10 Bloms kommentarer! Så har vi då fått alkohollagsutredningens förslag till ny alkohollag! Den 4 mars överlämnade den särskilde utredaren Anita Werner sitt förslag till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredningen har innefattat en total översyn av alkohollagen. I enlighet med direktiven har utgångspunkten varit en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Som vanligt finns det, sett ur Länkens synvinkel, både bra och dåliga saker i utredarens förslag. Om vi börjar med det dåliga så kan man undra hur förslaget överensstämmer med direktivet att utgångspunkten ska vara en restriktiv alkoholpolitik? Cateringföretag ska kunna få stadigvarande tillstånd för servering i slutna sällskap. Kravet på köksutrustning och lagad mat får en annan utformning så att t.ex. sushi- och vegetariska restauranger ska kunna få tillstånd att servera alkohol. Det ska bli tillåtet för flera restauranger att använda gemensamma serveringsutrymmen. Det ska bli tillåtet att anordna mässor för provning och avsmakning av alkoholdrycker. (Visserligen med en del förbehåll, men ändå!) Vi vet att det, de senaste tio åren, skett en dramatisk utveckling när det gäller antalet serveringstillstånd. Vi vet också att tillgängligheten är en av de viktigaste faktorerna när det gäller alkoholkonsumtionen generellt. Jag kan inte se att dessa åtgärder på något sätt skulle minska tillgängligheten och svara upp mot kravet på en restriktiv alkoholpolitik. Tvärt om kommer detta att medföra att tillgängligheten och därmed alkoholkonsumtionen ökar. Men, som sagt, det finns även positiva saker i utredarens förslag! Man har, tack och lov, inte ifrågasatt systembolagets detaljhandelsmonopol. Tillåtelse av så kallad gårdsförsäljning av starköl, vin eller spritdrycker har varit något som branschen har hoppats på och lobbat hårt för att få gehör för. Dessutom har ett stort antal riksdagsledamöter motionerat om detta i riksdagen. Det säger utredaren lyckligtvis NEJ till! Några fler bra saker är: Kommunen får en lagstadgad skyldighet att utfärda riktlinjer för vad som gäller för serveringstillstånd inom den egna kommunen och varje kommun ska även ha en plan för tillsynen. För att beviljas serveringstillstånd ska sökanden visa att han eller hon har erforderliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Tillstånd för alkoholservering på annan tid än under den s.k. normaltiden, , får medges endast från kl och till längst kl Ett särskilt avsnitt handlar om ungdomars åtkomst av alkohol! Här föreslås att det i lagen görs tydligt att som huvudregel gäller att underåriga inte får bjudas på alkohol. (Förhoppningen är väl att detta ska kompletteras med någon straffpåföljd om man bjuder minderåriga på alkohol). När det gäller sanktionssystemet finns ett ändringsförslag som, i dagsläget, är svårt att säga om det är bra eller dåligt? Man inför en ny påföljd som kallas erinran! Eftersom det i dag bara finns behålla eller dra in tillståndet så fungerar det så att det ska mycket till innan man drar in ett tillstånd. Tyvärr tar man då helt andra hänsyn än alkoholpolitiska, i strid med gällande lag och regelverk. Om man däremot kan utfärda varning och detta upprepas ett antal gånger utan att någon åtgärd från tillståndshavaren görs borde det vara mera självklart att tillståndet ska dras in. Men, som sagt, framtiden får utvisa om det blir till det bättre eller det sämre? Till sist så har man även en del synpunkter på regelverket kring marknadsföring. Ex. vill man begränsa storleken på annonsen och vissa regler blir tillämpliga på andra medier än tidningar och tidskrifter. Det här var, i grova drag, vad utredarens förslag innehåller. Nu väntar vi med spänning på vad regering och riksdag kommer att säga. Finns det en politisk majoritet för att föra en restriktiv alkoholpolitik, för att det inte finns en total politisk enighet det kan vi vara säkra på. Vi sätter vår tillit till folkhälsominister Maria Larsson som, så här långt, tycks ha förstått vad detta handlar om. Håkan Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

11 Vad händer på missbruksområdet! De senaste åren har det hänt och händer fortfarande, en hel del saker inom området alkohol och andra droger. Förutom den presenterade alkoholutredningen om ny alkohollag, som du kan läsa om i Bloms kommentarer, pågår en hel del annat. Jag tänker här redogöra för några saker där vi, Länkens Kamratförbund, är involverade. En man vid namn Gerhard Larsson har fått regeringens uppdrag att titta på missbruksvården i Sverige. Behövs det ändringar i regler och lagstiftning? Här finns en brukargrupp med frivilligorganisationer, där vi ingår och träffar utredaren med jämna mellanrum för att lämna våra synpunkter på de tankar och ideer som han har. Denna utredning kommer att pågå hela 2009 och ska vara klar under I samband med detta görs en inventering (om jag får kalla det så) av behandlingshem och hur socialtjänsten sköter missbruksvården. Om vi inte redan fått det så kommer troligen vårt behandlingshem Hvidehus att få besök av dessa så kallade inventerare. Förra året skrevs en överenskommelse mellan Staten, Sveriges Kommuner och Landsting och Frivilligsektorn. Den handlar om hur beslutande organ i stat, landsting och kommuner ska förhålla sig till frivilligorganisationer och hur ett samarbete ska fungera. Denna överenskommelse ska nu omsättas till verklighet ute i kommuner och landsting/regioner. Det arbetet sker inom ramen för SKL och där finns ett brukarråd som vi nyligeh fått plats i. Socialstyrelsen, som är Socialdepartementets utredare och verkställare (enkelt uttryckt) jobbar mycket med dessa frågor ur flera olika aspekter. För detta arbete har socialstyrelsen tillsatt ett brukarråd som träffar socialstyrelsen några gånger per år för att diskutera och lämna synpunkter på olika saker. I detta brukarråd finns vi med och upplever där att våra synpunkter lyssnas till och tas på största allvar. Även på det europeiska området sker en hel del! Från och med 1 juli så har Sverige ordförandeskapet i EU. Det innebär att man kan styra dagordningen ganska mycket och vår Folkhälsominister tänker där uppmärksamma alkoholfrågan ordentligt. Bl.a. kommer frivilligsektorn att ges möjlighet att medverka vid en stor europeisk konferens, för att visa upp sig och sin verksamhet. Det sker den 21 september på Norra Latin i Stockholm. Här har vi anmält vårt intresse att medverka och kommer med största sannolikhet att delta. I diskussionen inom EU kommer Sverige, bland annat, att ta upp prisfrågan och införselreglerna, vilka vi ser som stora problem i Sverige. Man vill även ha en diskussion om den alkoholstrategi som EU antagit för att kunna gå vidare och utveckla denna. En utvärdering av det som varit kommer att ligga klar lagom till Sveriges ordförandeskap. Förutom detta så tar vi givetvis tillfället i akt att medverka vid olika seminarier och konferenser som handlar om alkoholproblematiken. Givetvis för att vi vill marknadsföra oss och visa upp vår fina verksamhet, men även för att se till så mänskliga, förnuftiga och erfarenhetsmässiga synpunkter läggs på alkoholproblematiken, som en av våra målsättningar säger. För VU/PR-gruppen Håkan Varför behövs Länken? Att ha alkoholproblem betyder att leva i ett mera komplicerat förhållande till andra människor, omgivning och samhälle. Men detta förhållande går att påverka. KF Länken kan påverka samhällets utformning bland annat genom informationsverksamhet, allmän debatt, diskussioner med mera. KF Länken arbetar för att förbättra kunskapen om alkohol, samt genom opinionsbildning och uppmuntran till attitydförändringar rikta uppmärksamheten på att jämlikhet måste råda i samhället, oavsett synliga eller osynliga handikapp och olikheter människor emellan. Alla måste ha samma rättigheter och möjligheter till arbete, bostad, utbildning och själv bestämma över sin siytuation. Rätt att säga nej till tväng! Många menar att arbetsplatsen och arbetet är av central betydelse för individens sociala och psykiska status. Arbetet uppfattas sannolikt av de flesta som en positiv effekt, som därigenom kan höja självkänslan och man kan gott säga att se arbetsplatsen som en miljö för rehabilitering. Men trots detta får ej individens intresse komma i första hand. produktionen är det som ligger den administrativa ledningen närmast om hjärtat, och individen människan med problem får oftast komma i kläm. Ett valspråk i detta sammanhang kunde heta: ETT SAMHÄLLE MED ALLA OCH FÖR ALLA KF Länken 67 Folke Ogenmyr Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 17

12 Utmärkelser i Varberg Vi hade tre kamrater som skulle ta emot sina 3 månaders tallrikar för total avhållsamhet från alkohol, på vårt medlemsmöte 25/2. Och det var Charlotte Nilsson, Lennart Lagerqvist och Bosse Christiansson, den sistnämnde fick vi söka upp på hans arbetsplats dagen efter för han kunde tyvärr inte närvara på mötet. De som fick äran att lämna över utmärkelserna var ordf: Lennart Sjöberg och Bo Karlsson, de fick även mottaga blommor från föreningen, starkt jobbat av alla tre det har gått raka spåret för dom, vi valde samtidigt in en ny medlem vid namn Leif Rosén som vi välkomnade i föreningen. Vi gratulerade också Charlotte och Leif som skulle fira sina födelsedagar den 1 mars. Avslutningsvis firade vi våra kamrater med tårta och kaffe. För KF Länken Varberg Jan Larsson Från vänster Charlotte Nilsson, Bo Karlsson, Lennart Sjöberg och Lennart Lagerqvist 3 mån tallrik. Prata om alkohol! Tänk så fantastiskt, nu har alkoholindustrins egen branschorganisation tagit på sig ansvaret att lära ungdomen hantera alkohol på ett bra sätt! Med ett eget framtaget material kallat Prata om alkohol ska man missionera mot sin egen produkt! Är det någon som tror på det? Ja, själv är jag väldigt skeptisk! Jag tror inte att man går ut och informerar om farorna med den produkt som man är satt att kränga. Ett antal frågeställningar dyker givetvis upp! Antagligen pratar man om att ungdomar under 18 år inte ska dricka alkohol. Men när man är fyllda 18 så är det fritt fram! Troligen pratar man även om måttlighetsdrickande och förhållningssätt till alkoholen. Men, pratar man något om riskerna och hur lurig alkoholen är? Om det vore så enkelt, att om man bara får berättat för sig hur man ska hantera alkohol så uppstår inga problem, ja då fanns det säkerligen inga alkoholister! Berättar man att alkoholen är mycket förrädisk, att alkoholism är en sjukdom som kommer smygande på en? När man väl själv kommer till insikt om att man har problem, ja då har det redan gått väldigt långt och de flesta i ens omgivning har för länge sedan insett detta. Berättar man om den långa och jobbiga vägen tillbaka till ett drägligt liv utan inflytande av Kung Alkohol? Jag har svårt att tänka mig att alkoholindustrins egen branschorganisation är de rätta att lära ut dessa saker! Givetvis handlar det, i slutändan, om att ungdomen ska bli konsumenter av alkohol när de blir vuxna. Man försöker avdramatisera alkoholen och de problem som den orsakar en stor del av sveriges befolkning. Sanningen om farorna med alkoholen förtigs för annars finns risken att ungdomen blir nykterister i vuxen ålder. Ve och fasa, för branschen! Till sist kan man fundera över hur ansvariga resonerar när man släpper in dessa krafter i skolan? Hur tänker skolchefer och rektorer? Hur tänker ansvariga politiker, om dessa ens varit involverade i besluten? Har dessa människor samma inställning? När man blir vuxen ska man vara alkoholkonsument, men man ska vara det på ett snyggt och städat sätt. SOM OM MAN SJÄLV KUNDE BESTÄMMA DET! Håkan Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 20

13 Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 21

14 Lena erhöll förbundets 6-månaderstallrik Vid vår senaste bingokväll hade vår ordförande Roger Blomberg den stora glädjen att kalla fram vår enda kvinnliga medlem Lena Schneider- Johansson och till henne överräcka förbundets tallrik för 6 månaders nykterhet. Vi är mycket glada över att Lena har anammat Länkens ideologi och att ha henne som medlem i vår förening. Lena är numera ledamot i styrelsen och har framfört många bra idéer för vår verksamhet. Hon har varit en vitamininjektion i vårt arbete. Tillsammans med en annan styrelsemedlem har hon bl.a. varit ute på skolinformation. Vi önskar Lena riktigt lycka till i sin fortsatta nykterhet och kamp mot Kung Alkohol. Några reflexioner om innehållet i Länkkamraten nr. 1/09 I Landskrona fick vi förra året ett minskat kommunalt anslag med kr. och får nu ett bidrag som inte ens täcker hyreskostnaden. Övriga kostnader på ca kr. för att försöka driva en ambitiös verksamhet får vi täcka på egen hand genom medlemsavgifter, stödmedlemsavgifter, sponsring, nattvandring, bingokvällar, lotterier, bingolotter och medlemmarnas välvillighet. Hade det inte varit för medlemmarnas s.k. egenavgifter hade vi kunnat Glad mottagare av 6-månaderstallrik Lena Schneider-Johansson tillsammans med ordf. Roger Blomberg. sätta en tvärslå för dörren och kasta nyckeln. Som ombud för Länkkamraten var det intressant att få Folke Ogenmyrs korta historik över denna eminenta tidnings 55-åriga tillvaro. Konstaterar återigen att det funnits många eldsjälar inom vår organisation. Saknade dock att den förträfflige Hjalmar Jan Hjalmarsson var redaktör under 10 år innan nuvarande Thomas Kvarnström tog över vid årsmötet Folke Ogenmyrs artiklar på sid om Bruk och missbruk och ALKO- HOLISM en folksjukdom, var utmärkta och kan bl.a. användas vid skolinformation och annan utbildning. Jan Larsson, Varberg, m.fl. är flitiga skribenter och krönikörer i vår tidning. Men vad händer i ex.vis Eslöv, Växjö och Kalmar? Per Laurenius KF Länken Landskrona Lena omgiven av vänninorna och stödmedlemmarna Carin Blomberg t.v. och Ulla Persson t.h. Samling kring bingobrickorna. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

15 KF Länken Hallands Distrikts årsmöte Mötet hölls hos KF Länken i Kungsbacka. Samtliga föreningar var representerade d.v.s. Halmstad Falkenberg Varberg och Kungsbacka. Val av presidium: Till att leda årsmötet valdes sittande ordförande Rune Persson KF Länken Kungsbacka. Till sekreterare valdes Inger Persson KF Länken Kungsbacka. Ordförande öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna. Länksången sjöngs unisont och en tyst minut hölls för kamrater som för alltid lämnat våra led. Det var många positiva rapporter som lämnades från föreningarna, det har tillkommit många nya medlemmar i distriktet, ett exempel var att både Kungsbacka och Varberg hade valt in 4 nya medlemmar på ett och samma möte, det är mycket sällsynt! Många utmärkelser hade delats ut under 2008: 11 st 3-månaders tallrikar, 9 st 6-månaders tallrikar, 4 st 5-års ringar, 1 st 10-årsmärke, 2 st 20-års utmärkelse, 1 st 25-års utmärkelse och 2 st förbundets arbetsstandar för uppoffrande arbete inom KF Länken. Det tyder på att föreningarna lägger ner ett stort arbete på att få medlemmarna till nyktra samhällsmedborgare. Vidare har distriktet haft veckoslutskurs på vår Kursgård Presidiet och Distriktets VU från vänster Kassör Jan Larsson, Ordf Rune Persson och sekr Inger Persson. Hvidehus, medverkat på Länkens Dag i Kungälv samt medverkat vid förbundets olika kurser och aktiviteter. Även föreningarna i Halland har haft sina sammankomster och träffar sinsemellan. Valda till styrelse 2009 blev följande: Ordförande: Rune Persson, Kungsbacka Sekreterare: Inger Persson, Kungsbacka Kassör: Jan Larsson, Varberg Vice ordförande: Börje Näslund, Halmstad Vice sekreterare: Eva Andersson, Falkenberg Ledamöter: Bengt Karlsson, Halmstad Lennart Sjöberg, Varberg Suppleanter: Jim Andersson, Falkenberg Yvonne Lagergren, Kungsbacka Olavi Paaso, Halmstad Bo Karlsson, Varberg Ordförande Rune Persson tackade samtliga kamrater för den goda uppslutningen och önskade föreningarna lycka till i fortsättningen, därmed förklarade han årsmötet avslutat. Efteråt blev det förtäring och det riktades ett stort tack till Kungsbackaföreningen som såg till att årsmötet blev lyckat. För Hallands distrikt Jan Larsson KF Länken Varberg Mötesrepresentanter, längst fram till vänster Vise ordf. Börje Näslund och mittemot Bengt Karlsson. Från vänster Rune Persson, mittemot Kjell Anehall med fl era från Kungsbacka. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

16 Det har varit årsmöte på KF Länken 67 i Halmstad. Till att leda dagens förhandlingar valdes Börje Näslund och till sekreterare Kjell Klintgren. Som särskilt inbjuden gäst var vår utomstående revisor Sven-Olof Andersson. Parentation hölls med en tyst minut över avlidna medlemmar under året. Val Vid det efterföljande valet omvaldes ordförande Bo Nilsson på ett år och kassör Jan Benjaminsson på 2 år. Till sekreterare valdes Kjell Klintgren på ett år. Vice ordförande valdes Mats Widell och vice sekreterare Janne Nyman. Till suppleanter valdes Staffan Klefberg och Sven-Åke Larsson. Som revisor valdes Börje Näslund och Olavi Paaso. Till utomstående revisor omvaldes Sven-Olof Andersson. Till firmatecknare valdes ordförande och kassör. En mängd kommittéer valdes också för att hålla aktiviteten uppe i föreningen, vilket också kallas för eftervård. En av dessa kommittéer var boulekommittéen. Boulespel har anordnats under året med 6 lag och med stort intresse. Årsmöte i Halmstad Under året har föreningen avhållit 52 protokollförda veckomöten och dessutom bevistats olika kurser och konferenser inom såväl Hallands Distrikt som Länkens Kamratförbund. Förtjänsttecken Olika förtjänsttecken har utdelats under året, där medlemmar har premierats för total avhållsamhet från alkohol. Detta visar också att föreningen arbetar och är aktiv och kan visa ett resultat för året. Forts. på nästa sida Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 28

17 Märkesutdelning i Falkenberg Ordförande Eva Andersson överlämnar till Karl-Johan Bernhard ett 1-årsmärke och till Patricia Haslinger en 3-månaders talltik. Forts. från föreg. sida Årsmöte i På årsmötet utdelades ettårsmärke till Staffan Klefberg och en 6-månaderstallrik till Sven-Åke Larsson. Under våren har ytterligare några medlemmar erhållit utmärkelser. Dessa voro Gunn-Britt Plümer tvåårs, Lars-Olof Engrenius och likaså Bertil Wahlberg för 3 månaders nykterhet. Information och PR Information om alkoholens skadeverkningar har bedrivits och elever från såväl skolor som vårdskolor har besökt föreningen i studiesyfte, för att informeras om alkohol, men även om hur vi arbetar, då vår verksamhet bygger på helt idéella insatser. PR för Länken planeras längre fram i år, med att deltaga i Förbundets stora manifestation Länkens Dag i Höör. Vårt största PR-organ, tidningen Länk Kamraten utdelas i stor omfattning runt om i Halmstad kommun. Slutord Vi ser med tillförsikt på framtiden och vårt kommande verksamhetsår och hoppas att vi kan förnya oss och möta framtiden. Samtidigt hoppas vi att Halmstad kommun tillskjuter medel för år 2009, som vår verksamhet kräver. KF Länken 67 Halmstad Folke Ogenmyr Har Du problem med spriten? Det går inte att supa bort sorger, bekymmer och dålig ekonomi! Besvärligheterna tornar upp sig ännu mörkare efter ett rus. Bekymren bara ökar. Försök därför att se sanningen som den är: Det finns bara en enda utväg ur eländet och det är att sluta med spriten. Kamratföreningen LÄNKEN kan inte skriva ut någon undergörande medicin, men vi erbjuder ett gott kamratskap och en trivsam samvaro med människor, som själva haft samma problem. Har Du en stark vilja, då har Du också möjlighet att komma ifrån spriten, som bara drar ner och fördärvar allt. Gör allvar av ditt beslut: Bryt med det gamla och bliv en länk i kamratkedjan under mottot: SANN LIVSGLÄDJE UTAN SPRIT! Vad är en Länkförening? Det är en förening av före detta alkoholsjuka, som genom läkarvård, medicin, kamraters hjälp och den egna viljan blivit friska. Har Du spritproblem, sök kontakt med oss, eller gör ett besök på vår Länklokal. Vi vill och tror att vi kan hjälpa Dig. Alkoholproblemet, i vårt samhälle, är så brännande att varje ansvarskännande samhällsmedborgare bör efter sin förmåga bidraga att lösa detta. Vi inom Länken är övertygade om att Länkrörelsen är den rätta vägen att lösa detta problem. Länken arbetar även för alkoholistvårdens humanisering, speciella sjukhus för de alkoholsjuka samt en effektiv eftervård. Folke Carlsson Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 29

18 Mysafton på KF Länken Kungälv Den 14 november 2008, hade vi i Länken samlats för att att ha en trevlig afton. Vi var ca 20 personer som fick lyssna till Kristian Persson som spelade gitarr och sjöng visor. Avkopplande med att lyssna till visor och ballader. Kristian Persson. Han brukar spela hårdrock men denna kväll spelade han ballader och visor bl.a. Cornelius Wresvik, Evert Taube m. fl. Trots att han egentligen är hårdrockare gjorde han ett mycket bra och musikaliskt framträdande. Vi hoppas att han kommer fler gånger och förgyller vår samvaro. Efter hans uppträdande var det dags för mat, vilket innebar att vi hämtade detta från Oskars hamburgerbar samt från en kinarestaurang. Alla var mycket nöjda med denna kväll. Berra En kämpe har tystnat Per-Olof Olle Andersson har gått bort i en ålder av 89 år. Han gick in i Länken år 1966 och har varit föreningen trogen sen dess. Olles uppdrag inom rörelsen har varit många. ordf. i Kungälvsföreningen samt andra uppdrag. Inom Förbundet var han också mångårig kassör vilket han också skötte med bravur. Han var initiativtagare till byggandet av Kursgården, där han med hjälp av många andra frivilliga fick det färdigställt, ingen nämnd men ingen heller glömd. Senare blev Olle och Elsa kursvärdar på Kursgården, där båda två nedlade ett enormt arbete helt ideellt. Olles förmåga att engagera folk var ju en av hans starka sidor och med hans goda humör och underfundighet var han en mycket omtyckt person. han blev också mentor för många inom rörelsen. Olles arbete inom Länkrörelsen kan inte nog poängteras. Vi kommer att sakna Olle inom vår förening och i länkrörelsen överhuvudtaget. Nu får du vila i frid Olle. Dina länkkamrater i Kungälv gm BAS Kjell Augustsson i Kungälvslänken kommer i år att fira sin 50-åriga avhållsamhet från spriten. han gick med i föreningen den 13 mars Kjell har varit em mycket aktiv medlem. Han var med Göteborg- o Bohusläns Distrikt. Han har också varit sekr. o lotteriansvarig i Kungälvslänken. I Distriktet har han innehaft ordf., sekr. och kassörsjobbet. Han har varit med och bildat föreningar i Strömstad, Lysekil, Stenungsund. Suttit i interimsstyrelsen i Stenungsund i 4 år. men Kjell har också varit mycket aktiv inom idrottsrörelsen, där han bland annat sprungit maratonlopp högt upp i åldern, Vasaloppet har åkts 12 gånger samt cyklat Vätternrundan 12 gånger så man måste säga att Kjell har varit mycket verksam i sitt liv. Vi inom Kungälvslänken vill tacka dig för ett jättefint arbete inom föreningen och gratulerar dig på din stora dag. Dina kamrater i Kungälvslänken gm BAS Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 32

19 Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 33

20 Bosse tycker och tänker! Kamrater och kära läsare, när jag för en tid sedan skrev en hyllning till den Eslövsmoder som fick en langare till polismyndighet och fälld inför domstol kunde jag inte i min vildaste fantasi drömma att det skulle bli en serie artiklar av det hela. Nu tror jag att detta är den fjärde delen än så länge, för tyvärr fortsätter problemet. Mina fakta är som tidigare hämtade från Skånska Dagbladets lokala Eslövssida. Först trodde jag att det var samme man som första gången, men tror nu att det är en ny aktör på banan. I artikeln 19/2-09 tycker jag det framgår tydligt att så är fallet, annars skulle väl skribenten hänvisat till den förste. Mängden alkohol som han blir åtalad för är bara den som kan bevisas enligt polisens förhör. Resten är som alltid i dessa sammanhang den stora festen eller den egna förbrukningen. Kanske är det dags för våra myndigheter att se över vad som kan räknas som normal förbrukning (här är vi uteslutna) och då vara beredda med åtgärder för dessa personers höga alkoholförbrukning. Här finns massor av möjligheter för statens förmynderi att komma in. risken att åka fast är nog betydligt större i en mindre ort (borde vara avskräckande), än i ex Malmö. Där sköts nog denna trafik av mer organiserade krafter, tror jag i alla fall. Fast jag druckit mängder av sprit genom åren kan jag försäkra att inmundigad alkohol alltid har köpts över disk eller tagits in i landet av mig själv. De gånger som det tagits slut och möjligheterna att få tag i mera varit stängda, har jag aldrig någonsin använt av en langare. Då har jag tagit smällen och legat lågt till frälsningens kran åter öppnat, fast det skall erkännas att frestelsen varit stor. Där har jag satt en gräns. Men ärade kamrater, jag bodde i Malmö under dom flesta åren och närheten till Köpenhamn och deras öppna butiker underlättade inköpen betydligt. Var det bråttom fanns Limhamn-Dragör som ett alternativ. Men detta var på den tiden när vi turade över sundet och man var redan hjälpt på överresan innan landgång i Danmark. Detta var en av orsakerna att jag var och är motståndare till Bron. Tågförbindelserna är bra, för min egen person är det Kastrup som gäller. Sturup är bara en charterförbindelse som skall undvikas i möjligaste mån. Länkförening och det mottagande som dom fick. Här behövs nog mer sakargument och förtydligande i tidningen, för detta upplever jag själv väldigt starkt. Förbundet behöver nog forska lite mer i saken och rätta till eventuella missförstånd, för jag hoppas och tror att så är fallet här. Tyvärr kom tidningen ut samtidigt som det var förbundsmöte och kunde därför inte vara med på mötet utan kommer nog upp först på kongressen i Herrljunga. Men då har det gått lång tid och denna sak som är allvarlig behöver utredas snabbt. Annars tror jag det kan skada oss väldigt mycket med tanke på allt arbete som läggs ner på att övertyga kommuner och andra om att vi är ett seriöst förbund med visioner och idéer om hur vi skall kunna hjälpa våra vilsna kamrater till att vid dagens slut stå segrande och stolta med rak rygg. Till slut vill jag rikta några berömmande ord till tidningsredaktionen för det arbete som läggs ner. Nu har Länkkamraten åter blivit en läsvärd tidning (detta är ord som hörts på stan). Tack för ordet. Det är synd om vissa pensionärer i staden Eslöv, som måste öka sin inkomst på detta obskyra sätt. Fast Över till något helt annat. Jag läste i förra numret av Länkkamraten om patienternas besök hos en Bosse Malmberg som denna gång skrivit i egen person Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 36

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 2/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Var fjärde amerikan är nykterist MED

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

MED HUNDEN SOM REDSKAP

MED HUNDEN SOM REDSKAP Fick sparken: Missbrukade fel drog ProcessKedjan: Ger unga en chans till 1/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Ny serie av Janne Karlsson

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

accent I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera!

accent I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera! I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera! accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 7/08 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Sektor3 Lättare få serveringstillstånd Carl Schlyter: Sänk kvoterna nu!

Sektor3 Lättare få serveringstillstånd Carl Schlyter: Sänk kvoterna nu! Sektor3 Lättare få serveringstillstånd Carl Schlyter: Sänk kvoterna nu! Kongress IOGT-NTOs nya ledarduo - Strategi 2015 - Motionera mera accent En tidning från iogt-nto nr 3 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer