Minnesanteckningar från möte, , på Sånga- Säby kursgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård"

Transkript

1 Minnesanteckningar 5 : Minnesanteckningar från möte, , på Sånga- Säby kursgård Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista Datum för kommande möten: Följande datum är bokade för kommande BeBo möten under Mer detaljerad information om platser, tider och program meddelas senare. 2008: 31 jan 1 feb (lunch till lunch) prel. i Växjö 8 maj (heldag) sep (möte + studieresa) 12 nov (heldag) Gemensamt möte BeBo och BeLok Dag 1 Den första dagen hölls ett gemensamt möte med representanter från både BeBo och BeLok. Följande punkter behandlades: Neils Haldor Bertelsén, SBI, Danmark, redovisade prel. resultat från utvärdering av BeLoks verksamhet. Henrik Wingfors, näringsdepartementet, redogjorde för regeringens syn energieffektivisering Tomas Berggren, Energimyndigheten, informerade om myndighetens syn på teknikupphandling, TU Därefter informerade Hans I och Per-Erik N om tidigare genomförda TU och underlag för tänkbara nya TU, som underlag för mötets avslutande diskussioner. Vidare redovisades Hans I och Per-Erik N om projektläget för BeBo respektive BeLok. Vid de avslutande diskussionerna noterades några tänkbara samverkansområden (att ev. vidareutveckla i förstudier): EPC, Energy Performance Contracting, utvärdera och belysa möjligheten till användbarhet i BeBo/BeLoks fastigheter LED, lysdioder, undersöka möjligheten vid effektbelysning, gårdsbelysning, etc Brukarpåverkan/-incitament vid energieffektivisering Belysningsstyrning Spottar, glödhalogen, minska standby -förluster i transformatorer

2 Minnesanteckningar 5 : Likströmsnät, minska standby -förluster i transformatorer i klenspänningsutrustning 1. Välkomna Dag 2 Daltagarna presenterade sig och nya personer hälsades välkomna. 2. Godkännande av dagordningen, m m Dagordningen godkändes. 3. Anteckningar från föregående möte Hans I kommenterade att kvarvarande punkter fanns med i dagordningen. 4. Information Tomas B informerade kort om: Projektet Miljöklassning av byggnader Statistikprojektet, ny energistatistik tas fram för lokaler (STIL2), hushållsel och fastighetsel Planering inför Energitinget, mars 2008, och möjligheten att BeBo har en gemensam presentation I samarbete med Boverket (som huvudansvarig): Förslag till Byggregler vid ombyggnad BETSI, undersökning av byggnadsbeståndets tekniska status, energianvändning och inomhusmiljö 5. Samverkan med Energialliansen - Byggherreforum Hans I informerade att Per F representerat BeBo vid möte med Energialliansen 24/ Rapportering från pågående projekt 6.1 Uppföljning av energiförbrukning i befintliga fbh. Ulrika J kommenterade att det varit svårt att få fram bra underlag för uppföljningen. Vid eftertanke borde man ha kontrollerat att det fanns bra mätvärden och att mätarna fungerade. En utförligare presentation hölls av Per Levin (utredare för projektet) under eftermiddagen. 6.2 Brytfunktion för eltorkskåp Dry it Control. Willy O informerade om att tidigare meddelat problem var åtgärdat. Willy beklagade att bara ett fåtal beställningar hade kommit in. Bestämdes att alla presumtiva beställare i BeBo SNARAST kontaktar för att nå upp till enheter vid den första leveransen. 6.3 BeBos hemsida. Hans I meddelade att omarbetning av hemsidan pågår. Syftet är göra innehållet mer riktat mot externa läsare. Ing-Marie O framförde att en intervjuundersökning borde genomföras inför omarbetningen. Vidare tipsade Hans om där Byggnadsstyrelsens, KBS, dokument finns uppladdningsbara. 6.4 Individuell mätning av TVV med DubbelT. Willy O redovisade preliminär slutrapport (rapport i bilaga 1). Testerna i provbänk är avklarade och efter utvärdering av olika provmetoder har man valt temperaturgivare för att detektera tappning. Nästa steg är att göra provinstallationer i 24 lägenheter. Eventuellt återkommer Willy med ny ansökan för fullskaleprovning.

3 Minnesanteckningar 5 : Dörr för täthetsprovning. Willy O kommenterade att det har varit problem att hitta leverantör av det material som han tänkt bygga dörren av. Materialet är det samma som används i botten i RIB båtar och ruschkanor vid evakuering av flygplan. Utan luft kan det rullas ihop och uppblåst blir det en styv skiva. Under diskussionerna framfördes tips om att kontakta LFV för att hitta möjlig leverantör av materialet. 6.6 DVD som dokumenterar metod för injustering av ventilation. Willy meddelade att arbetet tyvärr inte hade hunnits påbörjas. 6.7 Förstudie: Ny kostym och respirator. Hans I informerade om projektläget. Vid tiden för mötet fanns det 3 områden som är budgeterade för att byggas om under kv Arninge 1, Familjebostäder kv Hörninge 5, Svenska Bostäder kv Hemset 1:68, Vidingehem Därtill har KBAB, MKB och HSB Malmö (Brf Hilda) visat intresse, men dokumentationer saknas eller uppgifter om budgetering och år för igångsättning. En kontakt har också tagit med Sigtunahem som enligt uppgift har ombyggnader som ska starta Ulrika och Hans träffar Sigtunahem 27/11. Nästa arbetsgruppsmöte hålls i Karlstad 22/11 med Willy som värd. 6.8 Främja användningen av e-nyckel inom BeBo. En presentation hölls under eftermiddagen av Maria Ahlfors (projektledare) 6.9 Medelstora värmepumpar. En redovisning hölls under eftermiddagen av Per L Signalisten, ombyggnad av F till FTX. Tomas L presenterade bostadsstiftelsen Signalistens och det projekt för ventilationsombyggnad av ca 350 lägenheter som har startat. Förstudie och provlägenhet är delfinansierat via BeBo. Bilaga 2. Signalisten har infört ett SÖ system (OPC-typ). Systemet är öppet och oberoende av fabrikat på ingående utrustning. Systemet är upphandlat mot en kravspecifikation som Lars L har tagit fram. Tomas B efterfrågare möjligheten att BeBo kan få ta del av specifikationen och de erfarenheter som Signalisten har haft. Bestämdes att, Signalisten tar fram förslag till projekt för dokumentation och spridning av de erfarenheter som man har haft. 7. Genomgång och diskussion av förslag till finansiering av nya projekt 7.1 Belysning/lysdioder, LED. Punkten kvarstår för ytterligare bevakning. 7.2 Nya projekt. Kjell B anmälde att Riksbyggen har behov av att hitta ett standardiserat sätt för att administrera individuell mätning och debitering. Kjell hänvisade till en tidigare ansökan som BeBo hade 2005, men som inte genomfördes. Förslaget behandlande problematiken, citat: det saknas klara regler för införande och hantering av system för individuell mätning. Avsaknaden av regler medför att

4 Minnesanteckningar 5 : fastighetsägare vid varje enskilt objekt måste träffa en mängd lokala överenskommelser med hyresgäst- eller inom bostadsrättsföreningen. Bestämdes att, Kjell B återkommer med ett förslag till förstudie där problematiken beskrivs. 8. Översikt och bevakning av olika delområden för energieffektivisering 8.1 Hushållselmätningen, myndighetens statistikprojekt. Behandlades inte 8.2 Torkprocesser, tvätt. Behandlades inte 8.3 Info om lågenergihus. Ing-Marie O redovisade ombyggnad av Brogården, Alingsås, till passivhus. Bilaga Elektrostatfilter, BeLoks utvärderingar. BeLok hade meddelat att provningen på SP har avbrutits och projektet lagts ner. 9. Övrigt Inbjudan från SP, Monica Axell om studiebesök + möte Planeras in vid något kommande BeBo-möte Energitjänster Manuell Svärd, Energikontor Sydost, har ett uppdrag år Energimyndigheten och önskar träffa BeBo för att informera och diskutera utredningens arbete. Ingen tid är föreslagen. 10. Kommande möten Mer detaljerad information om platser, tider och program meddelas senare. 2008: 31 jan 1 feb (lunch till lunch) prel. i Växjö 8 maj (heldag) sep (möte + studieresa) 12 nov (heldag) 11. Presentationer Projekt e-nyckeln, Maria Ahlfors. OH-presentation bilaga 4 Uppföljning av energiförbrukning i befintliga fbh, Per Levin. OH-presentation bilaga 5 Utvärdering av medelstora bergvärmepumpar, Per Levin. OH-presentation bilaga Mötet avslutades Antecknat Hans Isaksson

5 Minnesanteckningar 5 : Bilaga till minnesanteckningar Deltagare, : 14/11 15/11 Ahlfors Maria Acando X Andreasson Ingvar AB Familjebostäder X Berggren Tomas Energimyndigheten X X Berndtsson Kjell Riksbyggen X X Borgström Mats AB Gavlegårdarna X X Faaborg Kenneth Vidingehem AB X X Isaksson Hans K-Konsult Energi X X Jardfelt Ulrika SABO X Johansson Dick AB Familjebostäder X Levin Per Projektengagemang X Linderstål Tomas Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna X Löfstedt Lars Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna X Magnusson Jan Energimyndigheten X X Ociansson Willy Karlstads Bostads AB X X Odegren Ing-Marie Alingsåshem AB X X Pasic Emina AB Familjebostäder X X Tirén Lars Eksta Bostads AB X Warfvinge Catarina BeBo styrelse, LTH X X Wiberg Gunnar AB Stockholmshem X X Delges även: Elmroth Arne ordf. BeBo styrelse Forsling Per Fastighetsägarna Stockholm Green Yngve AB Svenska Bostäder Karlsson Carin Energimyndigheten Lange Egon MKB fastighets AB Linder Anders HBV Norstedt Inger konsult konsumentverket/vitvaror

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 1 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information kontakta: Tomas

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Tid: 9.30-13.30 Plats: Rosenlundsvägen 9, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Eric Granryd

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

fastighetsbranschens Energidag 2013 Fördjupningspass : F2 Energieffektiv renovering Leds av: Willy s CleanTech AB Utställare:

fastighetsbranschens Energidag 2013 Fördjupningspass : F2 Energieffektiv renovering Leds av: Willy s CleanTech AB Utställare: INBJUDAN Anmäl dig senast den 30 augusti och få 10 % i rabatt Seminar Design Group välkomnar till 2013-års stora forum för dig som arbetar med energi och miljö i fastigheter 24-25 oktober - Stockholm 10-års

Läs mer

2,3 % Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Första årets resultat: Minskad energi - användning med

2,3 % Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Första årets resultat: Minskad energi - användning med Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Vad är SABOs energiutmaning och SABOs energiutmaning är ett långsiktigt projekt som omfattar en mängd aktiviteter (utbildningar, konferenser, nätverksträffar

Läs mer

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Utarbetad av Åke Blomsterberg, WSP Environmental Malmö, februari 2015 RAPPORT Kund Roland Jonsson HSB Riksförbund Konsult

Läs mer

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt Förord Kretsloppsrådet har i Miljöprogram 2010 formulerat övergripande mål för energieffektivisering bland annat högt ställda mål för energieffektiva

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer