Tävlingsbestämmelser Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02"

Transkript

1 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev

2 Innehållsförteckning BEGREPP KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Tävlings- och spelregler...10 SöFF Matchtillstånd Mästerskapstävlingar mm IdrottsAB Deltagande i landskamper mm SöFF Elitfotbollsmanualen Damelitfotbollsmanualen Spelaragent Matchagent Anläggningskriterier Representationsbestämmelser Reglemente för Elitlicensen Deltagande i internationella klubbtävlingar Tillstånd för radio- och TV-sändning Spelares medverkan i reklam Registrering av förenings- respektive personuppgifter Klassificering av matcher KAP ADMINISTRATION Tävlingens genomförande Poängberäkning Placering i tävling Speltid

3 SöFF Ersättare och avbytare...17 SöFF Priser...18 SöFF Seriesammansättning - förbundsserier och distriktsserier...21 SöFF Övriga distriktstävlingar...21 SöFF Turneringar och vänskapsmatcher...22 SöFF Anmälan till tävling...24 SöFF Behörighet att anmäla lag till tävling...24 SöFF Anmälan av lag tillhörande nya föreningar Spelordning...26 SöFF Matchändring...26 SöFF Uppskjutna matcher Avbruten match och uteslutning Omspel av färdigspelad match Walk-over (w.o.)...30 SöFF Ospelad match Upp- och nedflyttning...31 SöFF...33 SöFF Kval...38 SöFF Förening på obestånd Nedflyttning m.m Vakans

4 SöFF...47 MATCHENS GENOMFÖRANDE Kallelse och inställelse till match...48 SöFF Match...49 SöFF...49 SöFF Förenings skyldighet Spelplan...50 SöFF Reservarena Spelarförteckning/domarrapport...52 SöFF Föremål i planens närhet Tekniskt område...55 SöFF Matchdräkter Politiska budskap Arenareklam m.m Resultatrapportering...57 SöFF...57 FUNKTIONÄRER Domare...58 SöFF Matchdelegat Säkerhetsdelegat Läkare m.m Bollpojkar och bollflickor Lagvärdar...60 SöFF...61 EKONOMI

5 42 Avgifter...62 SöFF Ersättning Räkenskapsår m.m Årsredovisning, revisorer och övriga informationskrav KAP BESTRAFFNING Utvisning av spelare Varning av spelare Bestraffning av ledare Övriga händelser Obehörig spelare...73 SöFF Påföljder till följd av händelser vid match Våld mot funktionär Diskriminerande företeelser m.m Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare Dopning Vadhållning på egen match Misskreditering av fotbollens organisationer KAP ÄRENDEHANTERING Administration Tävlingsstyrelse Rätt att initiera ärende (tävlingsärenden) Rätt att initiera ärende (tävlingsbestraffning) Framställans giltighet Handläggning Delgivning Muntlig förhandling

6 9 Beslutsorgan Överklagande Omprövning Beslutförhet Jäv Inhibition Preskription Tvister Övrigt

7 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser som fastställts av SvFF:s Representantskap den 27 november 2009 träder i kraft den 28 november Begrepp I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående: Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling. Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på planen. Bestraffning: Disciplinär påföljd i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och/eller RF:s stadgar. Distriktsförbundsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag. Distriktsserie: Serier administrerade av SDF. Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF administrerade tävlingar. Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett tillfälle kan bytas mot annan spelare på planen. Farmarklubb: Förening som ingått ett farmarklubbsavtal med en huvudklubb. Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske vid obegränsat antal tillfällen och under spelets gång. FOGIS: Fotbollens gemensamma informationssystem. En administrativ databas innehållande uppgifter om verksamheten inom den svenska fotbollsrörelsen. Funktionär: Alla personer som enligt tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang. Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i SvFF. 7

8 Förbundsserie: Serier administrerade av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan) samt div. 2, damer, samt Junior- och Pojkallsvenskan. Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF administrerade tävlingar. IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet. Internationell match: Match mellan ett svenskt lag och ett utländskt lag eller mellan två utländska lag. Junior: Spelare är junior t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år. Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar. Landsdelsmatch: Match mellan lag, företrädande viss del av SvFF:s och/eller annat landsförbunds administrationsområden Landskamp: Match mellan av SvFF och annat landsförbunds utsedda lag Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på domarrapporten som tillhörande deltagande förening. Moderförening: Förening som spelaren tillhör i enlighet med SvFF:s Representationsbestämmelser. Matchdelegat: Av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang. Nationell match: Match mellan svenska lag. Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar och damer. Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år. Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå. Serienivå: En nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper. Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten medlemsförening. 8

9 Säkerhetsdelegat: Av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Tävlingsregler: Med SvFF:s tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar. Tävlingsstyrelse: Behörigt organ inom av SvFF eller SDF som administrerar och tar beslut angående tävling. UEFA:s klubblicens: Regelverk rörande organisatoriska och ekonomiska krav på de föreningar som har kvalificerat sig för spel i UEFA:s klubblagstävlingar. Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 16 år. Vakans: En plats i seriesystemet som måste tillsättas av annan förening efter det att behörig förening uteslutits eller avstått serieplatsen. Vänskapsmatch: Match som inte ingår i en tävling. Walk Over (w.o.): När förening, utan giltigt skäl, inte infinner sig till match. SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande finns i de blå textruterna i detta dokument. 9

10 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings och spelregler Alla fotbolls-, Futsal- och Beach Soccer-matcher spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och Internationella Fotbollförbundets (FIFA) spelregler, om inte annat godkänts av SvFF:s styrelse (Förbundsstyrelsen). För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller Distriktsförbund (SDF), kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse. Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst :- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen. Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller att insända föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller utlåtande kan medföra en straffavgift om högst :-. I allvarliga fall kan anmälan till bestraffning ske enligt 14 kap RF:s stadgar. 10

11 SöFF Södermanlands Fotbollförbund har kommit överens med alla föreningar som har barn och ungdomsfotboll att de årligen genomför en åldersanpassad Fair Play utbildning för spelare i åldern 7-16 år och på så sätt proaktivt jobba för Nollvisionen. Dessutom erbjuder SöFF genom projektet Fotbollsambassadörer utbildning i Fair Play för ungdomsledarna. SöFF uppmuntrar utöver detta alla föreningar att utbilda föräldrar och övriga föreningsmedlemmar i Fair Play. NOLLVISIONEN I klartext betyder detta följande: Spelare som använder svordomar, nedvärderar och hotar någon medspelare, motspelare, domare eller publik, utvisas för grov förseelse och är avstängd nästkommande match. Ledare som avvisas skall anmälas och åtföljas av en gärningsbeskrivning enligt principerna för grov utvisning. Ledaren är också avstängd nästkommande match. Svenska Fotbollförbundet har bestämt att alla avvisningar av ledare skall rapporteras och behandlas som grov förseelse. Anmälan insändes inom två dagar till SöFF:s Disciplinnämnd som handlägger ärendet och utdömer eventuellt ytterligare påföljd. Några exempel som leder till grov utvisning respektive avvisning: skrika ut könsord eller använda könsord mot spelare, domare, ledare eller publik använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, domare, ledare eller publik använda svordomar riktade mot spelare, domare, ledare eller publik nedvärdera spelare, domare, ledare eller publik alla ord med rasistisk innebörd 2 Matchtillstånd Till SvFF ansluten förening eller IdrottsAB får spela match endast mot lag som företräder organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet landsförbund. Till SvFF ansluten förening eller IdrottsAB får inte delta i andra tävlingar än sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF. Förening vars medlemskap i SvFF upphört, utesluts ur tävling. 11

12 3 Mästerskapstävlingar mm. Allsvenskan och Damallsvenskan gäller som tävling om SM. Segrande lag i Allsvenskan respektive Damallsvenskan blir Svenska Mästare. SvFF ska årligen arrangera Svenska Cupen, herr och dam, Junior SM (JSM), herrar, Pojk-SM (PSM) samt Flick-SM (FSM). SvFF kan också besluta att arrangera SM i Futsal samt SvFF:s Supercup. 4 IdrottsAB Föreningen kan upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För att detta ska kunna göras krävs, enligt SvFF:s stadgar, Förbundsstyrelsens godkännande. IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör. Vad som föreskrivs om förening och lag äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida inte annat anges. Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till IdrottsAB. Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett övervägande inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta på samma nivå i SvFF:s tävlingar. 5 Deltagande i landskamper mm. Spelare som kallats att delta i landskamp, landsdelsmatch, distriktsmatch eller förberedelser till sådan match, får inte utan giltig anledning undandra sig deltagande. Spelarens moderförening ansvarar, såvida inte annat sägs, för att spelare, såväl svensk som utländsk, är försäkrad vid landskamp eller förberedelse till landskamp. Endast spelare som är medlem i en förening ansluten till FIFA är behörig att delta i landslaget. Endast svensk medborgare får representera SvFF i landskamp. Spelare som representerat SvFF i landskamp får inte representera annat landsförbund annat än enligt de särskilda undantagsregler som FIFA fastställt. 12

13 I enlighet med FIFA:s bestämmelser ska spelaren och den utländska föreningen tillse att spelaren på kallelse av SvFF deltar i landskamper och förberedelser inför landskamper. SöFF SöFF Förening som deltar i A lagserie för damer/herrar och vars spelare har utsetts att delta i av SöFF anordnad distriktsmatch eller föreberedelser till sådan match kan om kollision uppstår, får tävlingsmatchen flyttad om två eller flera spelare uttagits. Framställan om ändrad matchdag ska ha inkommit till SöFF inom fyra dagar från det att spelaren mottagit kallelsen. För ungdomar gäller 48 timmars spelförbud för spelare som uttagits till match eller turnering som arrangeras av SvFF. Förening äger rätt att, efter framställan hos SöFF, flytta seriematchen om två eller flera spelare uttagits. 6 Elitfotbollsmanualen Förening i Allsvenskan och Superettan har skyldighet att följa samtliga av SvFF beslutade föreskrifter i enlighet med Elitfotbollsmanualen. 7 Damelitfotbollsmanualen Förening i Damallsvenskan har skyldighet att följa samtliga av SvFF beslutade föreskrifter i enlighet med Damelitfotbollsmanualen. Om särskilda skäl föreligger kan förening ansöka om dispens hos SvFF:s Tävlingskommitté (TK). 8 Spelaragent Förening och spelare får vid förhandlingar om spelarövergång och avtalsförhandlingar företrädas av en rådgivare. Sådan rådgivare måste vara en fysisk person samt inneha en av SvFF utfärdad licens. Undantag härifrån gäller för rådgivare som är advokat eller är spelares nära anhörig. Med nära anhörig avses här förälder, far- och morföräldrar, syskon samt make/maka och sambo. FIFA:s Players Agents Regulations samt SvFF:s Reglemente för spelaragenter gäller i alla delar. 9 Matchagent 13

14 Nationsförbund och förening får vid förhandlingar om enstaka matcharrangemang eller turneringar i vilka deltar annat landslag respektive förening från annat nationsförbund företrädas av rådgivare. Sådan rådgivare måste inneha av UEFA utfärdad licens när deltagande nationsförbund respektive förening tillhör UEFA och arrangemanget ska äga rum inom UEFA:s geografiska område. Deltar nationsförbund respektive förening från annat nationsförbund måste rådgivaren inneha av FIFA utfärdad licens. FIFA:s Match Agents Regulations och UEFA:s Regulations for Licensed UEFA Match Agents gäller i alla delar. 10 Anläggningskriterier 10.1 Div. 1, herrar Anläggningskriterier gäller i div. 1, herrar, enligt av SvFF fastställda föreskrifter Framtida anläggningskriterier Fr.o.m. säsongen 2014 gäller anläggningskriterier för spel i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan enligt av SvFF fastställda föreskrifter, se vidare Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, herrar och damer, fr.o.m Representationsbestämmelser Villkor gällande spelares rätt att övergå till och representera förening finns fastställda i SvFF:s Representationsbestämmelser. 12 Reglemente för Elitlicensen Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan får delta i respektive serie endast efter att ha erhållit Licensnämndens godkännande i enlighet med de villkor som finns fastställda i Reglemente för Elitlicensen samt tillhörande anvisningar. 13 Deltagande i internationella klubbtävlingar Förening som genom sin placering i Allsvenskan, eller genom resultat i Svenska Cupen, herrar, kvalificerat sig till någon av UEFA:s klubbtävlingar och som innehar godkänd licens, kan inte avstå sin plats. 14

15 Förening får delta i UEFA-klubbtävling endast efter att ha erhållit av Licensnämnden beviljad licens i enlighet med de villkor som gäller för UEFA:s klubblicens. Förening i Damallsvenskan som genom sin placering i serien är kvalificerad för UEFA:s klubbtävling, kan inte avstå sin plats. Förening som genom seger i SM Futsal herrar är kvalificerad för UEFA Futsal Cup, kan inte avstå sin plats. Förbundsstyrelsen kan besluta, att förening som ändock avstår sin plats, avstängs från deltagande i UEFA:s tävlingar under en tid av högst tre år. 14 Tillstånd för radio och TV sändning Förening eller SDF får inte, utan Förbundsstyrelsens tillstånd, medge radioeller TV-sändning eller överföring av ljud och rörliga bilder via Internet eller annat medium liksom textrapportering rörande match eller förberedelser till match. Åskådare eller annan får inte utan arrangerande förenings medgivande göra videoupptagning eller annan motsvarande upptagning av rörliga bilder och/eller ljud liksom fortlöpande textrapportering från match samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte. 15 Spelares medverkan i reklam Spelares medverkan i reklam i övrigt bestäms av föreningen, utom i vad avser deltagande i landslag, där spelarens medverkan bestäms av Förbundsstyrelsen. 16 Registrering av förenings respektive personuppgifter Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett framställningsform offentliggör uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende. 17 Klassificering av matcher Matcher i Förbundsserierna klassificeras av SvFF:s TK utifrån kriterier beslutade av Förbundsstyrelsen. SDF har rätt att besluta om klassificering i distriktsserierna. 15

16 2 kap - Administration Tävlingens genomförande 1 Poängberäkning Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vardera laget 1 poäng. 2 Placering i tävling 2.1 Tävling enligt seriemetoden Placeringen avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där vid lika målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas en skiljematch på neutral plan, dock endast då fråga är om serieseger, uppeller nedflyttning eller priser. I turneringar med deltagande av högst sex lag kan tävlingsstyrelsen besluta att lagens inbördes resultat ska vara avgörande som första alternativ vid lika poängställning. 2.2 Tävling enligt utslagsmetoden Om match vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord gäller de föreskrifter som utfärdats av tävlingsstyrelsen och som godkänts av beslutande organ. Har sådana föreskrifter inte utfärdats ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10 minuter i ungdomsmatch. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling. 3 Speltid Speltiden för senior- och juniormatch samt för pojkar 17 år i Pojkallsvenskan ska vara längst 2 x 45 minuter. Speltiden för match med spelare i åldern år ska vara längst 2 x 40 minuter och för match med yngre spelare längst 2 x 35 minuter. 16

17 SöFF SöFF Speltiden för veteraner 2 x 30 minuter 2 Förlängningar á 10 minuter Speltiden för ungdomsserier är: Pojkar 15 och 16 år Div 1 och 2 2 x 40 minuter Pojkar 13 och 14 år Div 3 och 4 Pojkar 12 och Div 5 Flickor Div 1 och 2 Flickor Div 3och 4 Flickor Div 5 2 x 35 minuter 2 X 30 minuter 2 x 40 minuter 2 x 35 minuter 2 X 30 minuter Speltiden för Sörmlandscupen (DM). Pojkar/Flickor år Pojkar/Flickor 14 år Pojkar/Flickor 14 år 2 x 40 minuter 2 Förlängningar á 10 minuter 2 x 35 minuter 2 Förlängningar á 10 minuter 2 x 35 minuter 2 Förlängningar á 10 minuter 4 Ersättare och avbytare 4.1 Ersättare Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får bytas in under match. Spelare som bytts ut får inte återinträda i spelet. Utvisad spelare får inte ersättas. 4.2 Avbytare Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla sju får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Flygande byten får genomföras. Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller inte. Utvisad spelare får inte ersättas. 17

18 4.3 Ersättare/avbytare i förbundsserierna I förbundsserierna Allsvenskan div. 3 herrar och Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan, och kval till dessa tävlingar, gäller ersättare enligt punkt 4.1. I förbundsserierna div. 2, damer, samt i kvalet till Norrettan och Söderettan gäller avbytare enligt punkt 4.2. I div. 2, damer, antecknas de spelare som inte inleder matchen som avbytare. Spelare som antecknats som avbytare kan sedan delta i eventuell farmarklubb i enlighet med 2 kap 24 SvFF:s Representationsbestämmelser. 4.4 Ersättare/avbytare i distriktsserierna SDF fastställer avseende distriktsserierna dels vilken av punkterna 4.1 eller 4.2 som ska gälla i elvamannafotboll dels vilket antal ersättare/avbytare som kan antecknas på spelarförteckningen. SöFF SöFF I samtliga serier gäller avbytare enligt punkt kap med max 5 avbytare. OBS!! Tillägg för damfotbollen Förening som med sitt första lag spelar i Damallsvenskan, Norrettan eller Söderettan gäller att spelare som på spelarförteckningen antecknats som ersättare/avbytare får, oavsett de deltagit i första lagets senaste match eller ej, delta i andralagets nästa match. I övriga damserier anses alla spelare, som finns upptagna på första lagets spelarförteckning, ha deltagit i matchen. I sådana fall får det antalet spelare utöver elva som upptagits på första lagets spelarförteckning delta i andralaget påföljande match. 4.5 Enkla spelformer I fem- respektive sjumannafotboll gäller obegränsat antal avbytare. 5 Priser 5.1 Prisplaketter och medaljer 18

19 Herrar Allsvenskan Föreningen Spelarna första lag guldplakett guldmedaljer andra lag silverplakett stora silvermedaljer tredje lag silverplakett små silvermedaljer fjärde lag bronsplakett bronsmedaljer Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av Lennart Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken, och spelarna RF:s mästerskapstecken. Superettan, div. 1-3 första lag silverplakett stora silvermedaljer Damer Damallsvenskan Föreningen Spelarna första lag guldplakett guldmedaljer andra lag silverplakett stora silvermedaljer tredje lag silverplakett små silvermedaljer fjärde lag bronsplakett bronsmedaljer Segrande förening i Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av Kronprinsessan Viktorias pokal samt RF:s mästerskapstecken, och spelarna RF:s mästerskapstecken. Div. 1-2 första lag silverplakett stora silvermedaljer Anm. 18 spelare i respektive lag erhåller medaljer. Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om extramedaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren spelat i hälften av antalet matcher. Prismedaljer i distriktsserierna fastställs av respektive SDF. 19

20 SöFF SöFF Medaljer seriespel Föreningsplakett (gravyr) Tävling Herrar Division 4 1:a div. 4 Division 5 1:a div. 5 Division 6 1:a div. 6 Division 7 1:a div. 7 Reservlagsserier Juniorer Elit Juniorer Undergrupp 1:an 1:an 1:an Damer Division 3 1:a div. 3 Division 4 1:a div. 4 Division 5 1:a div. 5 Juniorer 1:an Medaljer DM, 11-manna veteraner, seniorer och juniorer, herrar och damer samt Futsal seniorer, herrar och damer, P/F 17 år och P/F 15 år Guld Silver 1:a 16 st. 2:a 16 st. Medaljer seriespel, Sörmlandscupen och 15 års cupen ungdom Guld Samtliga grupper 1:a 16 st. Silver 2:a 16 st Ungdomar 1:a 16 st. 2:a 16 st Förening kan ansöka om extra medaljer, á 50 kr/st., med ansökan som insändes till SöFF senast 3 veckor efter avslutad serie. 5.2 Tävlingar för spelare under 18 år Penningpriser får inte förekomma i tävlingar för spelare under 18 år. 20

21 6 Seriesammansättning förbundsserier och distriktsserier SöFF Sammansättningen av Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan fastställs av Förbundsstyrelsen. Sammansättningen av div. 1-3 herrar samt Norrettan, Söderettan och div. 2 damer fastställs av Representantskapet. Sammansättningen av distriktsserierna fastställs av respektive SDF. SöFF administrerar följande serier Damseniorer div 3, div 4 och div 5. Herrseniorer div 4, div 5 div 6, div 7 och reservlagserie Veteranserie Junior allsvenskan div 1, Juniorserie Elit och undergrupp för pojkar samt serie för flickor vid behov Ungdomar 5 manna fotboll för flickor och pojkar 8 9 år via sammandrag 7 manna fotboll för flickor och pojkar år via seriespel 9 manna fotboll för pojkar år 9 manna fotboll för pojkar och flickor i division 4 och division manna fotboll för flickor och pojkar genom divisions spel div 1, div2 och div 3 11 manna fotboll för P16, P15 och P14 7 Övriga distriktstävlingar SDF bör årligen arrangera Distriktsmästerskap för seniorer (DM) och juniorer (JDM). DM och JDM arrangeras som tävling enligt utslags- eller seriemetoden. 21

22 Varje till SvFF ansluten förening inom SDF får, såvida inte annat beslutas beträffande farmarlag, anmäla sig till deltagande i DM och JDM med ett lag i varje tävling. SöFF SöFF SöFF anordnar DM i 11-mannafotboll för seniorer herrar och damer, veteraner herrar, juniorer, herrar och damer. SöFF anordnar vid lämplig tidpunkt DM i Futsal, Dam, Herr, Flickor 17 o 15 och Pojkar 17 o 15 som tillika är kval till SM. SöFF anordnar cup för flickor och pojkar - Sörmlandscupen för 14 och 16 åringar - 15 års cupen för 15 åringar 8 Turneringar och vänskapsmatcher 8.1 Allmänt SöFF SöFF Tillstånd för förenings eget arrangemang av tävling eller vänskapsmatch i fotboll, Futsal och Beach Soccer medges av berört SDF. Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar och vänskapsmatcher med tillstånd. Avtal om match ska träffas med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas. Om match ordnas av annan än berörda föreningar får endast UEFA-licensierad matchagent anlitas. SDF beslutar om förening ska söka tillstånd för deltagande och arrangerande av tävling eller vänskapsmatch, eller om endast meddelande därom ska göras till föreningens SDF. Förening får ordna tävling endast efter tillstånd. För nationella och internationella tävlingar, beslutar arrangerande förenings SDF om tillstånd. Ansökan ska göras på av SöFF fastställt formulär och ska åtföljas av fastställd avgift samt ska ha inkommit senast en månad före tävlingens början. 22

23 8.2 Förutsättningar för nationella tillstånd Tävling för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet. Tävling för spelare t.o.m. 16 år får arrangeras endast under perioderna den 1 oktober den 1 maj, den 1 juni den 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag till och med söndag) såvida inte SDF föreskriver annat. Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till tävling under tiden den april, den 1 15 juni, den augusti samt den 1 15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. SDF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell tävling eller vänskapsmatch. SDF fastställer med utgångspunkt från Fotbollens Spela, Lek och Lär vad som i övrigt gäller beträffande deltagande i och arrangerande av tävlingar i distriktet. 8.3 Internationella tävlingar och matcher Förening som i Sverige ska spela och/eller arrangera vänskapsmatch mot utländsk förening måste informera sitt SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag, spelort och avsparkstid senast en månad före matchdag. Förening som avser att i Sverige anordna turnering med deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad före turneringens första match. Om turnering omfattar utomeuropeisk förening ska tillståndsansökan åtföljas förteckning över deltagande lag och av turneringens föreskrifter på engelska. SDF vidarebefordrar, via SvFF, ansökan till FIFA för godkännande. Berört SDF äger rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell match eller turnering i Sverige samt kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i sådan match eller turnering. Arrangerande förening ansvarar för att skicka en skriftlig rapport till SDF:et om det förekommit händelser, där utländsk förening varit inblandade. SDF:et vidarebefordrar rapporten till SvFF, som tillskriver berörd förenings fotbollförbund. Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som avser att spela vänskapsmatch mot utländsk förening utomlands ska meddela detta till sitt SDF senast en månad före matchen. Förening som avser att delta i internationell turnering utomlands ska meddela detta till sitt SDF senast en månad före turneringens första match. SDF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i internationell match eller turnering utomlands. 23

24 9 Anmälan till tävling Anmälan till deltagande i Allsvenskan div. 3, herrar, samt Damallsvenskan div. 2, damer, ska göras senast den 15 november på särskild blankett Anmälnings- och frågeformulär (finns på SvFF:s hemsida I Förbundstävlingar ska lag alltid anmälas i föreningens officiellt registrerade namn. Bestämmelser om serieanmälan till distriktsserierna fastställs av respektive SDF. SDF får godkänna att två föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt lagnamn. Lagnamnet ska vara neutralt. SöFF SöFF Anmälan till seriespel gällande div. 4-7 herrar och div. 3 4 damer samt till DM seniorer både herrar och damer ska ske skriftligt senast den 15 november. För övriga serier skall anmälan ske skriftligen senast 15 februari tävlingsåret. Anmälan till ungdomsserier år, och Sörmlandcupen skall ske skriftligt senast den 15 februari tävlingsåret. Anmälan till zonfotbollen, 5 och 7- manna, skall ske skriftligen senast den 15 mars tävlingsåret Därefter gäller efteranmälan. Vid sådan anmälan kan ingen plats garanteras. Om plats kan ordnas, debiteras dubbel anmälningsavgift i aktuell serie eller DM. Beträffande anmälningsavgifter se Behörighet att anmäla lag till tävling 10.1 Allmänt Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävlingsmatch och senast vid tidpunkten för anmälan, uppfylla de i 6 i SvFF:s stadgar fastställda kraven på medlemskap i SvFF och Riksidrottsförbundet (RF) samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SvFF och/eller berört SDF Farmarklubbar Farmarklubbar får inte delta i förbundsserier för representationslag administrerade av SvFF. 24

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående: Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 5 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper mm. 5 6 Särskilda

Läs mer

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda 2015-03-31 17.1 BFF: s bestämmelser Förening som nödgas lämna w.o. ska kontakta kansli eller TK-ledamot INNANw.o. lämnas. Uteblir förening två

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 s. Begrepp 1 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Allmänt 5 2 Matchtillstånd 5 3 Mästerskapstävlingar mm. 6 4 IdrottsAB 6 5 Deltagande i landskamper m.m. 7 6 Särskilda TB

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013

Tävlingsbestämmelser 2013 Tävlingsbestämmelser 2013 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.1 2013-03-31 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 s. Begrepp 1 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Regler för organiserad fotboll 5 2 Tillämpning på IdrottsAB 5 3 Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 5 4 Påföljd vid underlåtenhet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar. FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F 19 2015 1 Kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2012

Tävlingsbestämmelser år 2012 Tävlingsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL 2016 Nedan följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap 19 beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriktsserier 2016. 19.1 REPRESENTATIONSSERIER

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. Förändrade bestämmelser. Utöver nedan föreslagna förändringar föreslås styrelsen få rätt att justera text av redaktionell art, däribland ändringar av 2014 till 2015 samt byte av ordet licens till registrering

Läs mer

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar Juniorallsvenskan Elit. Juniorallsvenskan div. 1 och Pojkallsvenskan

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté

Läs mer

Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration

Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 2 kap. - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och

Läs mer

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16.

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. 1 kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet Bilaga 3. Representantskapet 2017-12-08 Till: Samtliga föreningar ---------------------------------- Struken text = Förslag till borttagen text Röd text = Förslag till ny text Blå text = ÖLFF:s bestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 2 kap. - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2014

Tävlingsbestämmelser 2014 Tävlingsbestämmelser 2014 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.1 2014-02-26 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder

Läs mer

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2015

Tävlingsbestämmelser 2015 Tävlingsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Sidan 1 Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 UEFA-tävlingar... 2 4 Matcher och lag... 2 4.1 Matcher

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2016

Tävlingsbestämmelser 2016 Tävlingsbestämmelser 2016 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2015-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUNDS BESTÄMMELSER I BLÅTT Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär

Läs mer

1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen.

1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen. Kapitel 3 Tävling 1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen. 1.1 Utvisning för ojust spel Spelare som under match utvisas

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUNDS BESTÄMMELSER I BLÅTT Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013 Begrepp 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Matchtillstånd 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 IdrottsAB 5 Deltagande i landskamper mm. 6 Särskilda TB

Läs mer

NFF: S och SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014

NFF: S och SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014 NFF: S och SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014 Begrepp 6 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9 3 Mästerskapstävlingar mm. 10 4 IdrottsAB 10 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2014

Tävlingsbestämmelser år 2014 Tävlingsbestämmelser år 2014 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2007

Tävlingsbestämmelser år 2007 Tävlingsbestämmelser år 2007 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. Vid Representantskapsmötet 2012 beslutades att

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder

Läs mer

SvFF TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser

SvFF TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser SvFF TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser Begrepp 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Matchtillstånd 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 IdrottsAB

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Utdrag ur Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Domare Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) med tillägg gällande Västmanlands FF

Tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) med tillägg gällande Västmanlands FF Tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) med tillägg gällande Västmanlands FF Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER år 2010

TÄVLINGSBESTÄMMELSER år 2010 TÄVLINGSBESTÄMMELSER år 2010 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 DALARNA

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 DALARNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 DALARNA Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2018

Tävlingsbestämmelser år 2018 Tävlingsbestämmelser år 2018 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 Tävlings- och spelregler m.m. I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2014

Tävlingsbestämmelser år 2014 Tävlingsbestämmelser år 2014 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2016

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2016 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2016 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Allmänt 9 2 Matchtillstånd 9 3 Mästerskapstävlingar

Läs mer

Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011

Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011 Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna. Skånes FF:s tävlingskommitté (TK) är

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 20165

Tävlingsbestämmelser år 20165 Tävlingsbestämmelser år 20165 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2014

Tävlingsbestämmelser år 2014 Tävlingsbestämmelser år 2014 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2014

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2014 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2014 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år

Tävlingsbestämmelser år Tävlingsbestämmelser år 20142015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2011

Tävlingsbestämmelser år 2011 Tävlingsbestämmelser år 2011 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2014

Tävlingsbestämmelser år 2014 Tävlingsbestämmelser år 2014 Begrepp 7 ÅFF 1 Benämningar 10 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 10 2 Matchtillstånd 11 3 Mästerskapstävlingar mm. 11 4 IdrottsAB 11 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2011

Tävlingsbestämmelser år 2011 Tävlingsbestämmelser år 2011 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 20165

Tävlingsbestämmelser år 20165 Tävlingsbestämmelser år 20165 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil.

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil. Tävlingsbestämmelser år 2013 Röd text = nytt Överstruken text = Tas bort Dessa tävlingsbestämmelser gäller för tävlingar anordnade inom Stockholms Fotbollförbunds distrikt. De för Stockholms Fotbollförbund

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2008

Tävlingsbestämmelser år 2008 Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2011

Tävlingsbestämmelser år 2011 Tävlingsbestämmelser år 2011 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser (TB) år 2010

Tävlingsbestämmelser (TB) år 2010 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) år 2010 Fastställda av Representantskapsmötet den 27 november 2009 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2017

Tävlingsbestämmelser år 2017 Tävlingsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2014

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2014 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) år 2014 Fastställda av Representantskapsmötet i november 2013 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2014

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2014 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) år 2014 Fastställda av Representantskapsmötet i november 2013 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Matchtillstånd 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 IdrottsAB 5 Deltagande i landskamper mm. 6 Särskilda

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011 Fru Justitia vakar över att allt går rätt till. SvFF:s Tävlingsbestämmelser 2011 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 5 3 Mästerskapstävlingar

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Smålandscupen herrar 2009 kval till Svenska Cupen 2010

Tävlingsbestämmelser för Smålandscupen herrar 2009 kval till Svenska Cupen 2010 Tävlingsbestämmelser för Smålandscupen herrar 2009 kval till Svenska Cupen 2010 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbundet (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2016

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2016 TG:s förslag Tävlingskonferens 2016-10-27 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2016 Fastställda vid berört SDF:s representantskapsmöte 2016-xx-xx

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2015

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2015 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) år 2015 Fastställda av Representantskapsmötet i november 2014 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 s. Begrepp 7 ÅFF 1 BENÄMNINGAR 10 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Regler för organiserad fotboll 10 2 Tillämpning på IdrottsAB 10 3 Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 10

Läs mer

Föreskrifter år 2012/2013 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år

Föreskrifter år 2012/2013 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år Föreskrifter år 2012/2013 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år 1 kap. Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler och representationsbestämmelser

Läs mer

Föreskrifter år 2009/2010 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år

Föreskrifter år 2009/2010 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år Föreskrifter år 2009/2010 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år KAPITEL 1 ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar tävlingen.

Läs mer

Svenska Fotbollsfo rbundets Ta vlingsbesta mmelser 2017

Svenska Fotbollsfo rbundets Ta vlingsbesta mmelser 2017 Svenska Fotbollsfo rbundets Ta vlingsbesta mmelser 2017 Med Hallands Fotbollförbunds tillägg Antagna vid Svenska Fotbollförbundets representantskap 2016-11-25 och vid Hallands Fotbollförbunds representantskap

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013 Begrepp 7 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 10 2 Matchtillstånd 11 3 Mästerskapstävlingar mm. 12 4 IdrottsAB 12 5 Deltagande i landskamper mm. 12

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Tä vlingsbestä mmelser ä r 2015

Tä vlingsbestä mmelser ä r 2015 Tä vlingsbestä mmelser ä r 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2010

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2010 Solna 2009-11-30 Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2010 Obs! Det är viktigt att Ni läser igenom bestämmelserna i sin helhet och uppdaterar Er även rörande de regler som inte uttryckligen berörs här! Inledning

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2012

Tävlingsbestämmelser. (TB) år 2012 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) år 2012 Fastställda av Representantskapsmötet i november 2011 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer