Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38"

Transkript

1

2 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik 15 Tid- och rumkonst 16 Konstteori och gemensam undervisning 17 Praxis magisterprogram i konst och presentation 18 Huvudurval 2014 kandidat och magister i bildkonst 21 Urvalskriterier 21 Urvalsförfarande 21 Ansökan 22 Urvalskurs för dem som antagits till andra fasen 25 Specialarrangemang 25 Delgivning av resultat 25 Begäran om rättelse 26 Mottagande av studieplats 26 Bestämmelsen om en högskoleplats 26 Anmälan till det första studieåret 26 Urvalskursernas uppgifter Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30 Urvalskriterier 30 Urvalsförfarande 31 Ansökan 32 Urvalskurs för dem som antagits till andra fasen 35 Specialarrangemang 35 Delgivning av resultat 35 Begäran om rättelse 35 Mottagande av studieplats 36 Anmälan till det första studieåret 36 Vanliga frågor om magisterurvalet 37 Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval Urvalskriterier 38 Urvalsförfarande 39 Ansökan 39 Urvalskurs för dem som antagits till andra fasen 42 Specialarrangemang 42 Delgivning av resultat 42 Begäran om rättelse 42 Mottagande av studieplats 43 Anmälan till det första studieåret 43 Sökande och godkända vid Bildkonstakademin SORA-lagstiftning 45 Information 45

3 3 Ansökningstider Till Bildkonstakademins huvudurval och magisterurval och urval för Praxis magisterprogram söker du via universitetens gemensamma elektroniska ansökningssystem. I det elektroniska ansökningssystemet finns Bildkonstakademin under Konstuniversitetet. 1. Huvudurval kandidat och magister i bildkonst ( studiepoäng, 3,5 år + 2 år) Ansökningar tas emot fram till klockan Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på Bildkonstnärliga arbetsprov och bilagor tas emot Kolla adressen och mottagningstider på akademins webbsidor (www.kuva.fi)! Också arbetsprov skickade med posten skall vara framme senast på klockan Magisterurval magister i bildkonst (120 studiepoäng, 2 år) Ansökningar tas emot fram till klockan Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på En papperskopia av den elektroniska ansökan, bilagor och portfolio skall inlämnas direkt till Bildkonstakademin, senast på fredag klockan Se adress på Bildkonstakademins webbplats (www.kuva.fi). 3. Urval för Praxis magisterprogram i konst och presentation magister i bildkonst (120 studiepoäng, 2 år) Ansökningar tas emot fram till klockan Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på En papperskopia av den elektroniska ansökan, bilagor och portfolio skall inlämnas direkt till Bildkonstakademin, senast på fredag klockan Se adress på Bildkonstakademins webbplats (www.kuva.fi). Doktorstudier har ingen antagning 2014.

4 4 Till dig som söker in till Bildkonstakademin Bildkonstakademin utbildar fria konstnärer. Målet för undervisningen är att ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom konstens område för att studerandena ska kunna utvecklas till bildkonstnärer. Målet för utbildningen är således att ge insikter om de förutsättningar som konstnärlig verksamhet kräver. Bildkonstakademin är en del av Konstuniversitetet som utgörs av Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin. Vid Bildkonstakademin kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Utbildningen är så i samklang med de flesta internationella konsthögskolor och universitet. Samtidigt bottnar undervisningen i en tradition av konstakademier som har sina rötter i det europeiska 1400-talet. Det innebär att det förmedlade konstnärskapet får sin näring i såväl en bred förståelse av vår globala samtid som i en djuplodande förståelse av vår bildhistoria och dess kulturella betydelse. I studierna vid Bildkonstakademin förenas praktiskt arbete med begreppslig medvetenhet som en dialog mellan den klassiska traditionen och nutidskonstens allt bredare fält. Att studera på Bildkonstakademin innebär att våga vara öppen för det oförutsedda utan att några självklara resultat kan garanteras. God självkännedom, mod och engagemang kombinerade med konstnärliga färdigheter är en bra utgångspunkt. Därtill behövs en vilja att interagera med världen genom konsten och vara beredd på att det kan utvecklas till en krävande och livslång relation. Markus Konttinen Dekan för Bildkonstakademin

5 Bildkonstakademin 5 bildkonstakademin är en akademi med fokus på utbildning i nutidskonst. Man kan avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Bildkonstakademin har stått för landets främsta utbildning i bildkonst under drygt 160 år. Bildkonstakademin är en del av Konstuniversitetet, vars verksamhet inleddes då Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin gick samman i Konstuniversitetet Undervisning som leder till kandidat- och magisterexamina ges vid utbildningsprogrammen i konstgrafik, måleri, skulptur och tid- och rum-konst (rörlig bild, fotografi och plats- och situationsbunden konst). Dessutom påbörjade Bildkonstakademin på hösten 2012 ett tvåårigt utbildningsprogram Praxis magisterprogram i konst och presentation med betoning på konstteori och utställningspraxis. Studierna leder till magisterexamen. Bildkonstakademins egenart definieras av utbildningsprogrammen samt dess storlek (ca 270 studerande), som erbjuder den studerande möjligheter till långsiktig, personlig handledning och självständigt arbete under studietiden. Bildkonstakademins lärarkollegium består av aktiva konstnärer, som vid sidan om undervisningsarbetet fortsätter med sitt eget konstnärliga arbete och bibehåller på så sätt en levande kontakt till konstfältet.

6 6 Målet för utbildningen som leder till kandidatexamen (lägre högskoleutbildning) är att ge den studerande de konstnärliga, kunskapsmässiga och teoretiska färdigheter samt den skicklighet som krävs av en bildkonstnär. Efter studierna skall den studerande ha färdigheten att verka som självständig bildkonstnär samt färdigheten att fortsätta att studera för magisterexamen. Målet för utbildningen som leder till magisterexamen (högre högskoleutbildning) är att ge den studerande redskapen att fungera som självständig och analytisk bildkonstnär i samhället och världen. En magister i bildkonst bemästrar användningen av de konstnärliga redskapen och förstår dess aktualitet och historia. Han/hon har färdigheter att fungera som sakkunnig innovatör inom bildkonst samt har färdigheter för påbyggnadsstudier. Målet med doktorsexamen (påbyggnadsstudierna) är att den studerande har en djup förståelse för det egna området och att han/hon har färdigheten att uppnå högtstående prestationer som påvisar konstnärlig mognad, samt kapacitet att producera självständig ny information inom konstforskningen inom det område han/hon representerar. Till Bildkonstakademin kan du söka via fyra olika urval. Via huvudurvalet antas studerande för att avlägga kandidat- och magisterexamen, vilka totalt omfattar 5,5 år. I magisterurvalet antas studerande till studier i bildkonst som omfattar 2 år och leder till magisterexamen. Sökande med lägre högskoleexamen eller motsvarande utbildning kan söka till magisterurvalet. I urvalet för Praxis magisterprogram i konst och presentation söker man studieplats för att avlägga ett två-årigt magisterprogram med betoning på konstteori och utställningspraxis. Den som har avlagt en lämplig högre högskoleexamen eller motsvarande utbildning kan ansöka till den fyraåriga doktorandutbildningen. Trots att Bildkonstakademin inte har någon separat internationell antagning eller program på främmande språk är cirka 15 procent av akademins studerande utlänningar, såväl examens som utbytesstudenter. Som studerande har du möjlighet att skapa internationella kontakter genom att till exempel avlägga studier vid akademins samarbetshögskolor. Bildkonstakademin har ett aktivt samarbete även med andra konstinstitutioner, bland annat inom studieprogrammen och utställningsverksamheten. Bildkonstakademin gästas årligen av ett stort antal utländska föreläsare, lärare och utställningsbesökare. Till studenternas förfogande finns också ateljébostäder i Berlin och New York. År 2014 antas nya grundexamensstuderande (antalet antagna via huvudurvalet, magisterurvalet och Praxis-magisterprograms urvalet). Doktorstudier har ingen antagning 2014.

7 7 Examina Vid Bildkonstakademin kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Examinas omfattning anges i studiepoäng. Ett studiepoäng (sp) omfattar ca 27 timmars arbete. Heltidsstudier under ett år ger i snitt 60 sp. Kandidatexamen i bildkonst omfattar 210 sp, vilket motsvarar 3,5 år av heltidsstudier. Den påföljande högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen i bildkonst omfattar 120 sp och skall kunna avläggas på två läsår. Doktorsexamen skall kunna avläggas på fyra år. Kandidat i bildkonst (BFA) 210 studiepoäng, 3,5 år kandidatexamen i bildkonst är en lägre högskoleexamen. Målet med examen är att ge den studerande dom grundläggande konstnärliga, kunskapliga, och teoretiska färdigheter som behövs för att jobba som bildkonstnär. Studierna ger en god uppfattning om bildkonstområdet. Studerande lär sig behärska måleriets, skulpturens, konstgrafikens och tid- och rumkonstens redskap. Dessutom fördjupar sig den studerande i något av de ovannämnda bildkonstområdena. Genom dessa färdigheter har han/hon förutsättningar att följa med utvecklingen inom branschen samt förmåga att i sitt arbete tillämpa den kunskap och färdighet han/hon anskaffat sig. Den som har avlagt kandidatexamen har även förutsättningar för en utbildning som leder till en högre högskoleexamen och till fortgående inlärning samt goda kommunikationsoch språkfärdigheter. studiernas struktur Grundstudier 40 sp Introduktion 2 sp Introduktion till utbildningsprogrammen 20 sp Konsthistoria 10 sp Informations- och kommunikationsteknik 8 sp Språkstudier 8 sp Ämnesstudier 162 sp Obligatoriska studier i huvudämnet 45 sp Självständigt konstnärligt arbete 30 sp Konsten i dagens samhälle I (obligatoriska teoretiska studier) 17 sp Teckning och perception 10 sp Valbara studier 50 sp Lärdomsprov för kandidatexamen 10 sp

8 8 Magister i bildkonst (MFA) 120 studiepoäng, 2 år magister i bildkonst är en högre högskoleexamen och dess mål är att erbjuda den studerande färdighet att som konstnär fungera självständigt och analytiskt i samhället och världen. Magistern i bildkonst behärskar konstens redskap på ett djupgående sätt och förstår deras aktuella betydelse och historia. Han/hon kan ställa upp mål för sig samt har beredskap att fungera som sakkunnig innovatör inom bildkonsten. Därutöver har han/hon färdigheter för konstnärlig påbyggnadsutbildning samt goda kommunikations- och språkkunskaper. studiernas struktur Fördjupande studier 120 sp Kritisk forskning och praxis (konstnärliga studier) sp Konsten i dagens samhälle II (teoretiska studier) sp Lärdomsprov för magisterexamen 40 sp Om studeranden har tidigare inte avlagt språkstudierna som krävs för magisterexamen, skall språkstudierna avläggas i samband med fördjupande studier (120 sp) som presenteras ovanför.

9 9 Doktorsexamen i bildkonst (DFA) 240 studiepoäng, 4 år bildkonstakademins doktorandutbildning betonar framstående konstnärligt arbete och därmed samhörande bildkonstnärlig forskning. En väsentlig del av påbyggnadsstudierna utgörs av intensiva seminariearbeten med inbjudna experter. Studerandena är specialister på sitt eget område, de är bildkonstnärer med inriktning på forskning. De har en medveten relation till sitt uttrycksspråk och ett behov av att undersöka och utveckla verksamhetssätt och strategier som hör samman med det konstnärliga arbetet. Utbildningen ger studenten en fördjupad kännedom om det egna området och förmåga till kvalitativa prestationer som kräver konstnärlig mognad, samt förmåga till självständig bildkonstnärlig forskning som producerar ny information inom det område studenten representerar. I examensarbetet för doktorsexamen i bildkonst ingår ett bildkonstnärligt produktionsavsnitt och ett teoriavsnitt, men arbetet kan också vara helt och hållet teoribaserat. Produktionsavsnittet är krävande och förutsätter bildkonstnärlig mognad i prestationerna, då verken presenteras eller förverkligas offentligt. Beroende på utformningen av examensarbetet kan produktionsavsnittet utgöras av ett eller flera verk. Produktionsavsnittet kan också utgöras av att disputanden till exempel kuraterar en utställning. Teoriavsnittet i examensarbetet ska vara självständigt utformat och publiceras som bok eller på annat sätt (t.ex. elektroniskt), utan att tidigare ha publicerats i sin helhet. Teoriavsnittet kan bestå av en monografi eller av publikationer och manuskript inom samma ämnesområde, och som håller doktorsexamensnivå, som får publiceras samt sammandrag av dessa (jfr artikelavhandling). I teoriavsnittet analyserar disputanden sitt eget bildkonstnärliga arbete eller till bildkonst hörande arbete och/eller producerar ny information om sitt forskningsområde på annat konstnärligt sätt. studiernas struktur Examensarbete fördoktorsexamen i bildkonst 170 op Påbyggnadsstudier inom bildkonst 70 op Forskningsseminarier Arbetsseminarium (18 sp) Essäseminarium (18 sp) Teoriseminarium (18 sp) Symposium 7 sp Valbara påbyggnadsstudier 9 sp

10 Lärare 10 bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Grunden för Bildkonstakademins undervisning är vetskapen om att nutidskonsten och konstnärskapet står i ständig förändring beroende på såväl nationella som internationella faktorer. Akademins lärare verkar som yrkeskonstnärer inom konstens område och förmedlar sina erfarenheter till studerandena. I studierna vid Bildkonstakademin betonas en personlig individualiserad undervisning som försiggår i studerandens arbetsrum samt i gemensamma studio- och arbetsrum. Studerandena får i utbildningsprogrammet egna ansvariga lärare som i högre utsträckning än andra lärare följer upp deras studier. Bildkonstakademins undervisning kompletteras med sakkunskap av gästande finländska och utländska timlärare. De gästande lärarna leder tematiska arbetsverkstäder och specialkurser, och deras undervisning ger studerandena en möjlighet att bredda sina tekniska färdigheter. De fungerar också som handledare, experter och granskare av lärdomsprov. Antalet gästlärare varierar årligen men är alltid förhållandevis stort. Via sin kompetens och sitt yrkesmässiga nätverk introducerar lärarkollegiet studerandena i bildkonstens nationella och internationella fält och ger en god yrkesmässig grund för att verka som konstnär. Bildkonstakademins professorer presenteras på Bildkonstakademins webbplats: (på finska) och professors/ (på engelska).

11 11 Studieprogram Undervisningen som leder till kandidat och magisterexamen i bildkonst ordnas i studieprogram. Programmen är inriktade på bildkonstens olika områden som envar förutsätter viss bildkonstnärlig talang och sakkunskap om dessa områden och deras utveckling. Studieprogrammen är måleri, skulptur, konstgrafik och tid- och rumkonst.

12 12 Skulptur i utbildningsprogrammet för skulptur studeras användningen av det tredimensionella rummet i konstnärligt arbete. Utgångspunkten för utbildningen är arbete med egna händer och att upprätthålla skulpturens traditioner. Fokus ligger också på förståelsen för den nutida skulpturens varierande förhållningssätt och tekniska möjligheter och att utnyttja dessa i det egna konstnärliga arbetet. I studierna ingår vid sidan av konstinstallation och studium av konst i galleri eller museum även att sätta sig in i processer som anknyter till tid, plats och situation. Utbildningsprogrammet tar också upp teman gällande offentliga rum och verk som placeras i offentliga rum. Tyngdpunkten ligger på studerandens frivilliga konstnärliga arbete, som handleds genom diskussioner, kritiktillfällen och seminariearbete. Målet för det självständiga konstnärliga arbetet är att stödja studerandens egen uttrycks- och tankeförmåga och att utveckla en kreativ problemlösningsförmåga. Temaföreläsningar i skulptur samt projekt och verkstäder under ledning av konstnärer i Finland och utomlands stödjer studerandenas gemensamma grundstudier i arbetsredskap, i vilka ingår material, tekniker och arbetsmetoder.

13 13 Måleri i utbildningsprogrammet för måleri undervisar två professorer och tre lektorer samt flera mycket framstående timlärare. I en liten arbetsgrupp speglas innehållet i verkstäder, seminarier och exkursioner lärarkollegiets synsätt. Undervisningen i utbildningsprogrammet för måleri präglas bland annat av professorerna Tarja Pitkänen-Walters och Silja Rantanens personliga intresseområden. Tarja Pitkänen- Walter förhåller sig till målningen som verk och process; användning av material och målningens mångsinnlighet, samt insatt i ett vidare sammanhang. Dessa teman behandlas i hennes doktorsavhandling Liian haurasta kuvaksi (2006). Tarja Pitkänen-Walter arrangerar undervisningshelheter i anslutning till dessa ämnen. Kurserna gästas av finländska och utländska experter inom ämnesområdena, och inom ramen för olika teman genomförs exkursioner också till andra länder. Silja Rantanen är intresserad av konsthistoria, komposition och formens betydelse i nutidskonsten, det vill säga hur verk med begreppslig betydelse ser ut och hur de är komponerade. Silja Rantanen tolkar under föreläsningarna verk av moderna och nutidskonstnärer ur konstnärens synvinkel. Rantanens dröm är att göra studerandena förtrogna med kulturen på ett brett allmänbildande plan. Hennes nyligen avslutade längre undervisningshelhet Petrushka behandlade skapandet av ett helhetskonstverk från grunden till praktisk produktion.

14 14 Lektor Petri Hytönen är mera rabulistiskt inriktad och handleder arbetsprojekt, som skapar kontakter med världen utanför Bildkonstakademin: Karelen, Lappland, arkitektavdelningen vid Aalto-universitetet, Berlin eller Berghäll i Helsingfors. Petri Hytönens senaste kurs genomfördes i Aten i samarbete med elever på grundkursen i antikens historia vid Helsingfors universitet. Temat för lektor Harri Monnis specialprojekt är den rörliga bildens anknytning till måleriet. I sin undervisning fördjupar Harri Monni tankar om måleri genom att jämföra med andra uttrycksformer som till exempel konstgrafik och text. Monni leder en läsecirkel över Sven-Olov Wallensteins bok Den sista bilden, samt ett svenskspråkigt seminarium tillsammans med Silja Rantanen. Undervisningen i utbildningsprogrammet relaterar ständigt till andra konstformer och konstarter i likhet med det nya måleriet. Undervisningen strävar efter att bredda studerandenas uppfattning om vad måleri kan vara, vad det kan betyda och på vilket sätt det hänger ihop med allt som inte är måleri. Undervisningen i måleri är trots professorernas och lektorernas undersökande intressen ändå inte i huvudsak teoretisk. Av större vikt är seminarierna, under vilka man i små grupper varje vecka diskuterar elevarbeten, men framför allt det självständiga ateljéarbetet och timlärarnas, ansedda konstnärers, besök. Särskilt högklassig och känd är undervisningen i materiallära, vilken lektor Malla Tallgren ansvarar för. Malla Tallgren har under åren vidareutvecklat innehållet i materiallära och gett ämnet en helt ny dimension i enlighet med kraven på nytt måleri.

15 15 Konstgrafik undervisningen diskuterar konstgrafiken i relation till tradition, nytolkning och dess betydelse som en del av nutidskonsten. Bildkonstprocessen studeras som attityd och tänkesätt, och konstgrafikens tudelade karaktär uppmärksammas. Närvarande i arbetsprocessen är tryckplattan och det avtryck den lämnar. Traditionellt har avtrycket varit ett pappersavdrag, men i nutidsgrafiken kan det också vara någonting annat. Av det tudelade förhållningssättet följer även att konstgrafiken presenteras i nya nutidskonstmetoder som installation, animation och experimentell film. Den väsentligaste delen av studierna utgörs av studerandens eget konstnärliga arbete där stor vikt läggs vid interaktionen mellan studeranden och lärarna samt individuella diskussioner. Målet är att utveckla studerandens egen uppfattning så att uttrycket styr över redskapet och inte redskapet över uttrycket. Syftet med utbildningsprogrammet är att ge studeranden ingående kunskaper och färdigheter i konstgrafikens uttrycksmöjligheter, olika metoder och grundmaterial. Studerandena utmanas att söka sina egna konstnärliga lösningar och presentationssätt. Besök på utställningar, föreläsningar och konstnärspresentationer, möten med kritiker och besök i arbetslokaler ingår i undervisningen.

16 16 Tid- och rumkonst undervisningen i utbildningsprogrammet tid- och rumkonst fokuserar på rumsliga, begreppsliga och kroppsliga dimensioner i det konstnärliga arbetet. Utgångspunkten är konstens karaktärisktiska processer och skeenden. Tid- och rumkonsten är utåtriktad och ägnar sig kontinuerligt åt forskning och experiment. Arbetet har en stark relation till den mediala och bildliga kulturen samt till det allt vidare konstfältet där konstnärens roll kan vara mångfasetterad. Studeranden kan fokusera på något av utbildningsprogrammets tre inriktningsalternativ: rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Syftet med utbildningsprogrammet är att ge studerandena en bred kännedom om dessa konstområden samt en inblick i hur de knyter an till varandra samt till nutidskonstens historia och teori. Undervisningen i tidoch rumkonst består av kurser, workshoppar, seminarier och självständigt konstnärligt arbete som stöds och följs upp genom individuell kontaktundervisning. Vid sidan av ordinarie lärare undervisar också ett stort antal inbjudna konstnärer. Studerandena uppmuntras att hitta ett eget angreppssätt och pröva olika uttrycksformer samt att fundera över olika möjligheter med avseende på tid, plats och installationer. Arbetet kan till utformningen även vara performativt, deltagande eller gemenskapsbaserat. Resultatet är till exempel en intervention, installation, föreställning, video-, fotografi- eller ljudverk. Målet för undervisningen är att utveckla iakttagelseförmågan och det kritiska tänkandet. Via praktik och teori uppmuntras studenterna att hitta sina styrkor, metoder och konstnärliga innehåll. På så sätt stöds studentens konstnärliga arbete och tankesätt.

17 Konstteori och allmän undervisning 17 den allmänna undervisningen ger studeranden en möjlighet att studera teman som är viktiga för det egna konstnärliga arbetet. Konstteori och allmän undervisning består av undervisning i konsthistoria och konstteori, teckning och varseblivning, undervisning om konstnären i samhället samt Praxis magisterprogrammet i konst och utställningspraxis. Centret för allmän undervisning ansvarar också för den gemensamma undervisningen som omfattar hela höstterminen under det första studieåret och för språkstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik som ingår i examen. Målet med undervisningen är att ge studeranden tankeredskap för att förstå nutidskonstens olika delområden och olika arbetssätt. Att känna till nutidskonstens historia och teori är en förutsättning för att konstnären ska kunna granska såväl nutida konst som dagens värld genom att göra en vid, självständig och kritisk bedömning. Konstteori och allmän undervisning skapar kontakter och öppnar broar mellan olika företeelser och synsätt. Undervisningen behandlar många slag av teman knutna till konst, konstteori och filosofi. I undervisningen beaktas även skriftlig uttrycksfärdighet och förståelse för konstvärldens verksamhet, vilka är väsentliga för konstnärens yrke.

18 18 Praxis magisterprogram i konst och presentation Praxis magisterprogrammet riktar sig till bildkonstnärer intresserade av att fungera som kurator samt till dem som studerar teoretiska ämnen. Studerandena som har avlagt dessa studier blir magistrar i bildkonst. Detta magisterprogram består av 120 studiepoäng. Syften och innehåll praxis magisterprogram i konst och utställningspraxis ger studerandena verktyg för utställning av konst som utgår från innehållet, så att fokus läggs på synpunkter av konstnärens verksamhet. Detta utbildningsprogram ger studerandena både teoretiska och praktiska färdigheter att diskutera konst. I undervisningen ingår också metoder som används att utställa och förmedla konst. Studerandena får baskunskaper i konstteori och kritik samt praktiska kunskaper om arrangemang av konstutställningar det vill säga kunskaper om konst och institutioner som verkar inom konstens område. Målet är att erbjuda studerandena en ny typ av möjligheter för

19 19 professionell verksamhet. Undervisningen tar hänsyn till konstnärernas och konstaktörernas allt större behov av att delta i internationella arbetstillfällen, diskussioner och förmedling av konstverk inom det egna området. Syftet med magisterprogrammet är dessutom att stöda studerandes utställnings- och konstprojekt och skapa kontakter mellan dem och bildkonstbranschen. Vi jobbar tillsammans med museer och andra utstälningställena, olika konstanstalter, inhemska och utländska konst- och vetenskapsuniversiteten samt olika konstorganisationer. Magister i bildkonst (MFA) 120 studiepoäng, 2 år examens struktur Fördjupande studier 120 sp Konst och teori olika kontext i konst (mao. teoretiska studier) ca 35 sp Praxis i hur man ordnar en konstutställning (exhibition design) samt konstnärliga studier för studerande med bakgrund i bildkonst ca 45 sp Lärdomsprov för magisterexamen och mogenhetsprov 40 sp Om studeranden har tidigare inte avlagt språkstudierna som krävs för magisterexamen, skall språkstudier avläggas i samband med fördjupande studier (120 sp) som presenteras ovanför. Studier fördjupande studier (120 sp) fokuserar på teoretisk kännedom av konst, på samtidskonstens historia och olika praxis för framställning och utställning av konst. konstteoretiska studier (ca 35 sp) innehåller studier i bland annat samtidskonstens teori och historia, metodologi i konstforskning, konstfilosofi och konstkritik. Studerandena lär sig också att skriva om konst. I studiehelheten ingår också gästföreläsningar, seminarier och workshops. studiehelheten utställningsarbete (ca 35 sp) studiehelheten innehåller bland annat följande studieperioder: teoretiska grunder i kurator yrket, konstnären i samhället, planering och producering av utställningar, skapandet av konstinstallationer, frågor gällande kurator yrket, kultur- och konstförvaltning samt lagstiftning. Dessutom lär sig studerandena grunderna i marknadsföring av konst och kulturproduktion. För studerandena med bildkonst bakgrund ingår också konstnärliga studier. I fördjupande studier ingår också ett lärdomsprov (40 sp) och ett mognadsprov.

20 20 Studiespråket undervisningen i magisterprogrammet hålls för det mesta på finska. Men programmet innehåller också vissa studieperioder och föreläsningar på engelska samt eventuella studieresor utomlands. Studerandena urvalskriterier för praxis-magisterprogrammet är förutom lämplig utbildningsbakgrund en bildkonstnärlig begåvning och/eller kännedom om bildkonst samt lämplighet för teoriinriktade studier som leder till magisterexamen. För behörighet krävs en lämplig examen vid ett universitet eller på en yrkeshögskola. Till Praxis-programmet lämpar sig sökande med tidigare examen inom till exempel bildkonst, konsthistoria, estetik, filosofi, statsvetenskap, kulturpolitik och kulturproduktion.

21 21 Huvudurval 2014 Kandidat och magister i bildkonst Via huvudurvalet kan du söka till magisterutbildningen som omfattar 5,5 år med kandidatexamen som mellanexamen. Utbildningsprogram väljs under det första studieåret efter att studierätt beviljats. Urvalskriterier till kandidat- och magisterstudier intas sökande som påvisar konstnärlig begåvning samt har en lämplig utbildning. Enligt universitetslagen (558/2009, 37 ) behörig för studier som leder till högskoleexamen är den som avlagt examen enligt studentexamensförordningen. Behörig som studerande är också den som har genomgått yrkeshögskola, yrkesutbildning på högre nivå, yrkesutbildning på institutnivå eller avlagt en minst treårig yrkesinriktad examen. Behörig är den som har en utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Behörig är även den som universitetet på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Vid Bildkonstakademin krävs för examensinriktad utbildning, utöver den utbildning som nämns ovan, även bildkonstnärlig begåvning som granskas utgående från arbetsproven samt arbetet på urvalskursen. Urvalsförfarande studerandeurvalet för bildkonstakademins grundexamen handhas av en urvalsnämnd och juryer, i vilka ingår Bildkonstakademins professorer, lektorer och studentmedlemmar. Även utomstående medlemmar kan ingå juryerna. Urvalsförfarandet omfattar två skeden. Juryn för huvudurvalet väljer (i det första skedet) sökande till urvalskursen på basis av arbetsprov, ansökan och bilagor. Urvalskursen pågår en vecka. Efter urvalskursen (i den andra fasen) väljer juryn utgående från arbetsproven samt arbetet på urvalskursen sökande som presenteras till urvalsnämnden. Urvalsnämnden lämnar in ett förslag angående urvalet av nya studerande till Bildkonstakademins dekan. Dekan godkänner nya studerande. Det ges inga poäng för arbetsprov eller för urvalskursen.

22 22 Ansökan bildkonstakademins huvudurval ordnas via den riksomfattande gemensam ansökan till universiteten. I det elektroniska ansökningssystemet står Bildkonstakademin under Konstuniversitetet. Första skedet 1. Ansökningsblanketten ifylls och skickas elektroniskt på nätet: Kom ihåg att skriva ut en papperskopia på din elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden börjar och slutar klockan Ifall du inte har möjlighet att fylla i den elektroniska blanketten för gemensam ansökan kan du beställa en pappersblankett via Utbildningsstyrelsens riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan, tfn vardagar kl (samtalets pris inom Finland lna eller msa). 2. Leverera separat : En papperskopia av den elektroniska ansökningsblanketten Originalarbetsprov (högst 5 st., specifika instruktioner nedan) Och följande bilagor: Arbetsprovblanketten (skriv ut blanketten på Bildkonstakademins webbplats, Ett kort motiveringsbrev, i vilket du berättar varför du vill studera vid Bildkonstakademin och vad du förväntar dig av dina kommande studier. Obs! Du behöver inte skicka kopior av skolbetyg i den här fasen. I Bildkonstakademins huvudurval ska enbart de ansökande som blir antagna till andra fasen/kallas till urvalskursen leverera betygskopior. De ansökande som blir antagen till andra fasen ska ta betygskopior med sig till urvalskursen. OBS! Kolla adressen som arbetsprov och bilagor skall inlämnas till och mottagningstider på akademins webbsidor (www.kuva.fi). Om du sänder ditt arbetsprov per brev ska det vara Bildkonstakademin tillhanda senast tisdag kl Nämnda datums poststämpel räcker inte. Ifall arbetsprov skickas per brev eller via annan transportfirma ska avsändaren ombesörja att försändelsen kommer till Bildkonstakademins adress (hemburet). Bildkonstakademin löser inte ut försändelser, vars avgift för hemburet inte är betald. Märk kuvertet/paketet med "Huvudurval". Obs! Ansökning eller del av ansökning som sänds per e-post beaktas inte.

BILDKONST- AKADEMIN UNIVERSITETET KONST- URVALS- GUIDE

BILDKONST- AKADEMIN UNIVERSITETET KONST- URVALS- GUIDE BILDKONST- AKADEMIN KONST- UNIVERSITETET URVALS- GUIDE 2016 INNEHÅLL 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 25 25 25 30 ANSÖKNINGSTIDER TILL DEN SÖKANDE BILDKONSTAKADEMIN EXAMINA Kandidat i bildkonst

Läs mer

BILDKONST- AKADEMIN VERSITETET KONSTUNI- URVALS- GUIDE

BILDKONST- AKADEMIN VERSITETET KONSTUNI- URVALS- GUIDE BILDKONST- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALS- GUIDE 2015 Taideyliopiston Kuvataideakatemian valintaopas 2015 Bildkonstakademin, Urval 2015 Huvudurval, Magisterurval, INNEHÅLL 4 5 6 ANSÖKNINGSTIDER TILL

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp)

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Examensfordringar 2015 2020 Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Magisterexamen (120 sp) tar två år och bygger vidare på kandidatexamen i teaterkonst (180 sp) eller motsvarande studier, kunskaper,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Tvåårig utbildning, 120 sp Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp De tvååriga magisterstudierna i regi fördjupar färdigheterna som inhämtats i kandidatstudierna

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till KonstuniversitetetsTeaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för regi är att utbilda visionära

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning Beslutad av Prefekt 2010-09-23 Fastställd i KU-nämnden 2010-10-06 Reviderad av KU-nämnden 2014-03-12. Gäller fr o m HT 2011 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Examensfordringar 2015 2020

Examensfordringar 2015 2020 Examensfordringar 2015 2020 Magisterexamen i teaterkonst, ljusplanering (120 op) Beskrivning av innehållet: Magisterstudierna i ljusplanering erbjuder den studerande större möjligheter till individuella

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

beckmans designhögskola

beckmans designhögskola beckmans designhögskola Utbildningsplan Konstnärlig kandidatexamen i visuell kommunikation Grundnivå180 högskolepoäng Study programme BA Programme in visual communication First cycle 180 Higher Education

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer