Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38"

Transkript

1

2 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik 15 Tid- och rumkonst 16 Konstteori och gemensam undervisning 17 Praxis magisterprogram i konst och presentation 18 Huvudurval 2014 kandidat och magister i bildkonst 21 Urvalskriterier 21 Urvalsförfarande 21 Ansökan 22 Urvalskurs för dem som antagits till andra fasen 25 Specialarrangemang 25 Delgivning av resultat 25 Begäran om rättelse 26 Mottagande av studieplats 26 Bestämmelsen om en högskoleplats 26 Anmälan till det första studieåret 26 Urvalskursernas uppgifter Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30 Urvalskriterier 30 Urvalsförfarande 31 Ansökan 32 Urvalskurs för dem som antagits till andra fasen 35 Specialarrangemang 35 Delgivning av resultat 35 Begäran om rättelse 35 Mottagande av studieplats 36 Anmälan till det första studieåret 36 Vanliga frågor om magisterurvalet 37 Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval Urvalskriterier 38 Urvalsförfarande 39 Ansökan 39 Urvalskurs för dem som antagits till andra fasen 42 Specialarrangemang 42 Delgivning av resultat 42 Begäran om rättelse 42 Mottagande av studieplats 43 Anmälan till det första studieåret 43 Sökande och godkända vid Bildkonstakademin SORA-lagstiftning 45 Information 45

3 3 Ansökningstider Till Bildkonstakademins huvudurval och magisterurval och urval för Praxis magisterprogram söker du via universitetens gemensamma elektroniska ansökningssystem. I det elektroniska ansökningssystemet finns Bildkonstakademin under Konstuniversitetet. 1. Huvudurval kandidat och magister i bildkonst ( studiepoäng, 3,5 år + 2 år) Ansökningar tas emot fram till klockan Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på Bildkonstnärliga arbetsprov och bilagor tas emot Kolla adressen och mottagningstider på akademins webbsidor (www.kuva.fi)! Också arbetsprov skickade med posten skall vara framme senast på klockan Magisterurval magister i bildkonst (120 studiepoäng, 2 år) Ansökningar tas emot fram till klockan Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på En papperskopia av den elektroniska ansökan, bilagor och portfolio skall inlämnas direkt till Bildkonstakademin, senast på fredag klockan Se adress på Bildkonstakademins webbplats (www.kuva.fi). 3. Urval för Praxis magisterprogram i konst och presentation magister i bildkonst (120 studiepoäng, 2 år) Ansökningar tas emot fram till klockan Den elektroniska ansökningsblanketten ifylls på En papperskopia av den elektroniska ansökan, bilagor och portfolio skall inlämnas direkt till Bildkonstakademin, senast på fredag klockan Se adress på Bildkonstakademins webbplats (www.kuva.fi). Doktorstudier har ingen antagning 2014.

4 4 Till dig som söker in till Bildkonstakademin Bildkonstakademin utbildar fria konstnärer. Målet för undervisningen är att ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom konstens område för att studerandena ska kunna utvecklas till bildkonstnärer. Målet för utbildningen är således att ge insikter om de förutsättningar som konstnärlig verksamhet kräver. Bildkonstakademin är en del av Konstuniversitetet som utgörs av Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin. Vid Bildkonstakademin kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Utbildningen är så i samklang med de flesta internationella konsthögskolor och universitet. Samtidigt bottnar undervisningen i en tradition av konstakademier som har sina rötter i det europeiska 1400-talet. Det innebär att det förmedlade konstnärskapet får sin näring i såväl en bred förståelse av vår globala samtid som i en djuplodande förståelse av vår bildhistoria och dess kulturella betydelse. I studierna vid Bildkonstakademin förenas praktiskt arbete med begreppslig medvetenhet som en dialog mellan den klassiska traditionen och nutidskonstens allt bredare fält. Att studera på Bildkonstakademin innebär att våga vara öppen för det oförutsedda utan att några självklara resultat kan garanteras. God självkännedom, mod och engagemang kombinerade med konstnärliga färdigheter är en bra utgångspunkt. Därtill behövs en vilja att interagera med världen genom konsten och vara beredd på att det kan utvecklas till en krävande och livslång relation. Markus Konttinen Dekan för Bildkonstakademin

5 Bildkonstakademin 5 bildkonstakademin är en akademi med fokus på utbildning i nutidskonst. Man kan avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Bildkonstakademin har stått för landets främsta utbildning i bildkonst under drygt 160 år. Bildkonstakademin är en del av Konstuniversitetet, vars verksamhet inleddes då Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin gick samman i Konstuniversitetet Undervisning som leder till kandidat- och magisterexamina ges vid utbildningsprogrammen i konstgrafik, måleri, skulptur och tid- och rum-konst (rörlig bild, fotografi och plats- och situationsbunden konst). Dessutom påbörjade Bildkonstakademin på hösten 2012 ett tvåårigt utbildningsprogram Praxis magisterprogram i konst och presentation med betoning på konstteori och utställningspraxis. Studierna leder till magisterexamen. Bildkonstakademins egenart definieras av utbildningsprogrammen samt dess storlek (ca 270 studerande), som erbjuder den studerande möjligheter till långsiktig, personlig handledning och självständigt arbete under studietiden. Bildkonstakademins lärarkollegium består av aktiva konstnärer, som vid sidan om undervisningsarbetet fortsätter med sitt eget konstnärliga arbete och bibehåller på så sätt en levande kontakt till konstfältet.

6 6 Målet för utbildningen som leder till kandidatexamen (lägre högskoleutbildning) är att ge den studerande de konstnärliga, kunskapsmässiga och teoretiska färdigheter samt den skicklighet som krävs av en bildkonstnär. Efter studierna skall den studerande ha färdigheten att verka som självständig bildkonstnär samt färdigheten att fortsätta att studera för magisterexamen. Målet för utbildningen som leder till magisterexamen (högre högskoleutbildning) är att ge den studerande redskapen att fungera som självständig och analytisk bildkonstnär i samhället och världen. En magister i bildkonst bemästrar användningen av de konstnärliga redskapen och förstår dess aktualitet och historia. Han/hon har färdigheter att fungera som sakkunnig innovatör inom bildkonst samt har färdigheter för påbyggnadsstudier. Målet med doktorsexamen (påbyggnadsstudierna) är att den studerande har en djup förståelse för det egna området och att han/hon har färdigheten att uppnå högtstående prestationer som påvisar konstnärlig mognad, samt kapacitet att producera självständig ny information inom konstforskningen inom det område han/hon representerar. Till Bildkonstakademin kan du söka via fyra olika urval. Via huvudurvalet antas studerande för att avlägga kandidat- och magisterexamen, vilka totalt omfattar 5,5 år. I magisterurvalet antas studerande till studier i bildkonst som omfattar 2 år och leder till magisterexamen. Sökande med lägre högskoleexamen eller motsvarande utbildning kan söka till magisterurvalet. I urvalet för Praxis magisterprogram i konst och presentation söker man studieplats för att avlägga ett två-årigt magisterprogram med betoning på konstteori och utställningspraxis. Den som har avlagt en lämplig högre högskoleexamen eller motsvarande utbildning kan ansöka till den fyraåriga doktorandutbildningen. Trots att Bildkonstakademin inte har någon separat internationell antagning eller program på främmande språk är cirka 15 procent av akademins studerande utlänningar, såväl examens som utbytesstudenter. Som studerande har du möjlighet att skapa internationella kontakter genom att till exempel avlägga studier vid akademins samarbetshögskolor. Bildkonstakademin har ett aktivt samarbete även med andra konstinstitutioner, bland annat inom studieprogrammen och utställningsverksamheten. Bildkonstakademin gästas årligen av ett stort antal utländska föreläsare, lärare och utställningsbesökare. Till studenternas förfogande finns också ateljébostäder i Berlin och New York. År 2014 antas nya grundexamensstuderande (antalet antagna via huvudurvalet, magisterurvalet och Praxis-magisterprograms urvalet). Doktorstudier har ingen antagning 2014.

7 7 Examina Vid Bildkonstakademin kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Examinas omfattning anges i studiepoäng. Ett studiepoäng (sp) omfattar ca 27 timmars arbete. Heltidsstudier under ett år ger i snitt 60 sp. Kandidatexamen i bildkonst omfattar 210 sp, vilket motsvarar 3,5 år av heltidsstudier. Den påföljande högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen i bildkonst omfattar 120 sp och skall kunna avläggas på två läsår. Doktorsexamen skall kunna avläggas på fyra år. Kandidat i bildkonst (BFA) 210 studiepoäng, 3,5 år kandidatexamen i bildkonst är en lägre högskoleexamen. Målet med examen är att ge den studerande dom grundläggande konstnärliga, kunskapliga, och teoretiska färdigheter som behövs för att jobba som bildkonstnär. Studierna ger en god uppfattning om bildkonstområdet. Studerande lär sig behärska måleriets, skulpturens, konstgrafikens och tid- och rumkonstens redskap. Dessutom fördjupar sig den studerande i något av de ovannämnda bildkonstområdena. Genom dessa färdigheter har han/hon förutsättningar att följa med utvecklingen inom branschen samt förmåga att i sitt arbete tillämpa den kunskap och färdighet han/hon anskaffat sig. Den som har avlagt kandidatexamen har även förutsättningar för en utbildning som leder till en högre högskoleexamen och till fortgående inlärning samt goda kommunikationsoch språkfärdigheter. studiernas struktur Grundstudier 40 sp Introduktion 2 sp Introduktion till utbildningsprogrammen 20 sp Konsthistoria 10 sp Informations- och kommunikationsteknik 8 sp Språkstudier 8 sp Ämnesstudier 162 sp Obligatoriska studier i huvudämnet 45 sp Självständigt konstnärligt arbete 30 sp Konsten i dagens samhälle I (obligatoriska teoretiska studier) 17 sp Teckning och perception 10 sp Valbara studier 50 sp Lärdomsprov för kandidatexamen 10 sp

8 8 Magister i bildkonst (MFA) 120 studiepoäng, 2 år magister i bildkonst är en högre högskoleexamen och dess mål är att erbjuda den studerande färdighet att som konstnär fungera självständigt och analytiskt i samhället och världen. Magistern i bildkonst behärskar konstens redskap på ett djupgående sätt och förstår deras aktuella betydelse och historia. Han/hon kan ställa upp mål för sig samt har beredskap att fungera som sakkunnig innovatör inom bildkonsten. Därutöver har han/hon färdigheter för konstnärlig påbyggnadsutbildning samt goda kommunikations- och språkkunskaper. studiernas struktur Fördjupande studier 120 sp Kritisk forskning och praxis (konstnärliga studier) sp Konsten i dagens samhälle II (teoretiska studier) sp Lärdomsprov för magisterexamen 40 sp Om studeranden har tidigare inte avlagt språkstudierna som krävs för magisterexamen, skall språkstudierna avläggas i samband med fördjupande studier (120 sp) som presenteras ovanför.

9 9 Doktorsexamen i bildkonst (DFA) 240 studiepoäng, 4 år bildkonstakademins doktorandutbildning betonar framstående konstnärligt arbete och därmed samhörande bildkonstnärlig forskning. En väsentlig del av påbyggnadsstudierna utgörs av intensiva seminariearbeten med inbjudna experter. Studerandena är specialister på sitt eget område, de är bildkonstnärer med inriktning på forskning. De har en medveten relation till sitt uttrycksspråk och ett behov av att undersöka och utveckla verksamhetssätt och strategier som hör samman med det konstnärliga arbetet. Utbildningen ger studenten en fördjupad kännedom om det egna området och förmåga till kvalitativa prestationer som kräver konstnärlig mognad, samt förmåga till självständig bildkonstnärlig forskning som producerar ny information inom det område studenten representerar. I examensarbetet för doktorsexamen i bildkonst ingår ett bildkonstnärligt produktionsavsnitt och ett teoriavsnitt, men arbetet kan också vara helt och hållet teoribaserat. Produktionsavsnittet är krävande och förutsätter bildkonstnärlig mognad i prestationerna, då verken presenteras eller förverkligas offentligt. Beroende på utformningen av examensarbetet kan produktionsavsnittet utgöras av ett eller flera verk. Produktionsavsnittet kan också utgöras av att disputanden till exempel kuraterar en utställning. Teoriavsnittet i examensarbetet ska vara självständigt utformat och publiceras som bok eller på annat sätt (t.ex. elektroniskt), utan att tidigare ha publicerats i sin helhet. Teoriavsnittet kan bestå av en monografi eller av publikationer och manuskript inom samma ämnesområde, och som håller doktorsexamensnivå, som får publiceras samt sammandrag av dessa (jfr artikelavhandling). I teoriavsnittet analyserar disputanden sitt eget bildkonstnärliga arbete eller till bildkonst hörande arbete och/eller producerar ny information om sitt forskningsområde på annat konstnärligt sätt. studiernas struktur Examensarbete fördoktorsexamen i bildkonst 170 op Påbyggnadsstudier inom bildkonst 70 op Forskningsseminarier Arbetsseminarium (18 sp) Essäseminarium (18 sp) Teoriseminarium (18 sp) Symposium 7 sp Valbara påbyggnadsstudier 9 sp

10 Lärare 10 bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Grunden för Bildkonstakademins undervisning är vetskapen om att nutidskonsten och konstnärskapet står i ständig förändring beroende på såväl nationella som internationella faktorer. Akademins lärare verkar som yrkeskonstnärer inom konstens område och förmedlar sina erfarenheter till studerandena. I studierna vid Bildkonstakademin betonas en personlig individualiserad undervisning som försiggår i studerandens arbetsrum samt i gemensamma studio- och arbetsrum. Studerandena får i utbildningsprogrammet egna ansvariga lärare som i högre utsträckning än andra lärare följer upp deras studier. Bildkonstakademins undervisning kompletteras med sakkunskap av gästande finländska och utländska timlärare. De gästande lärarna leder tematiska arbetsverkstäder och specialkurser, och deras undervisning ger studerandena en möjlighet att bredda sina tekniska färdigheter. De fungerar också som handledare, experter och granskare av lärdomsprov. Antalet gästlärare varierar årligen men är alltid förhållandevis stort. Via sin kompetens och sitt yrkesmässiga nätverk introducerar lärarkollegiet studerandena i bildkonstens nationella och internationella fält och ger en god yrkesmässig grund för att verka som konstnär. Bildkonstakademins professorer presenteras på Bildkonstakademins webbplats: (på finska) och professors/ (på engelska).

11 11 Studieprogram Undervisningen som leder till kandidat och magisterexamen i bildkonst ordnas i studieprogram. Programmen är inriktade på bildkonstens olika områden som envar förutsätter viss bildkonstnärlig talang och sakkunskap om dessa områden och deras utveckling. Studieprogrammen är måleri, skulptur, konstgrafik och tid- och rumkonst.

12 12 Skulptur i utbildningsprogrammet för skulptur studeras användningen av det tredimensionella rummet i konstnärligt arbete. Utgångspunkten för utbildningen är arbete med egna händer och att upprätthålla skulpturens traditioner. Fokus ligger också på förståelsen för den nutida skulpturens varierande förhållningssätt och tekniska möjligheter och att utnyttja dessa i det egna konstnärliga arbetet. I studierna ingår vid sidan av konstinstallation och studium av konst i galleri eller museum även att sätta sig in i processer som anknyter till tid, plats och situation. Utbildningsprogrammet tar också upp teman gällande offentliga rum och verk som placeras i offentliga rum. Tyngdpunkten ligger på studerandens frivilliga konstnärliga arbete, som handleds genom diskussioner, kritiktillfällen och seminariearbete. Målet för det självständiga konstnärliga arbetet är att stödja studerandens egen uttrycks- och tankeförmåga och att utveckla en kreativ problemlösningsförmåga. Temaföreläsningar i skulptur samt projekt och verkstäder under ledning av konstnärer i Finland och utomlands stödjer studerandenas gemensamma grundstudier i arbetsredskap, i vilka ingår material, tekniker och arbetsmetoder.

13 13 Måleri i utbildningsprogrammet för måleri undervisar två professorer och tre lektorer samt flera mycket framstående timlärare. I en liten arbetsgrupp speglas innehållet i verkstäder, seminarier och exkursioner lärarkollegiets synsätt. Undervisningen i utbildningsprogrammet för måleri präglas bland annat av professorerna Tarja Pitkänen-Walters och Silja Rantanens personliga intresseområden. Tarja Pitkänen- Walter förhåller sig till målningen som verk och process; användning av material och målningens mångsinnlighet, samt insatt i ett vidare sammanhang. Dessa teman behandlas i hennes doktorsavhandling Liian haurasta kuvaksi (2006). Tarja Pitkänen-Walter arrangerar undervisningshelheter i anslutning till dessa ämnen. Kurserna gästas av finländska och utländska experter inom ämnesområdena, och inom ramen för olika teman genomförs exkursioner också till andra länder. Silja Rantanen är intresserad av konsthistoria, komposition och formens betydelse i nutidskonsten, det vill säga hur verk med begreppslig betydelse ser ut och hur de är komponerade. Silja Rantanen tolkar under föreläsningarna verk av moderna och nutidskonstnärer ur konstnärens synvinkel. Rantanens dröm är att göra studerandena förtrogna med kulturen på ett brett allmänbildande plan. Hennes nyligen avslutade längre undervisningshelhet Petrushka behandlade skapandet av ett helhetskonstverk från grunden till praktisk produktion.

14 14 Lektor Petri Hytönen är mera rabulistiskt inriktad och handleder arbetsprojekt, som skapar kontakter med världen utanför Bildkonstakademin: Karelen, Lappland, arkitektavdelningen vid Aalto-universitetet, Berlin eller Berghäll i Helsingfors. Petri Hytönens senaste kurs genomfördes i Aten i samarbete med elever på grundkursen i antikens historia vid Helsingfors universitet. Temat för lektor Harri Monnis specialprojekt är den rörliga bildens anknytning till måleriet. I sin undervisning fördjupar Harri Monni tankar om måleri genom att jämföra med andra uttrycksformer som till exempel konstgrafik och text. Monni leder en läsecirkel över Sven-Olov Wallensteins bok Den sista bilden, samt ett svenskspråkigt seminarium tillsammans med Silja Rantanen. Undervisningen i utbildningsprogrammet relaterar ständigt till andra konstformer och konstarter i likhet med det nya måleriet. Undervisningen strävar efter att bredda studerandenas uppfattning om vad måleri kan vara, vad det kan betyda och på vilket sätt det hänger ihop med allt som inte är måleri. Undervisningen i måleri är trots professorernas och lektorernas undersökande intressen ändå inte i huvudsak teoretisk. Av större vikt är seminarierna, under vilka man i små grupper varje vecka diskuterar elevarbeten, men framför allt det självständiga ateljéarbetet och timlärarnas, ansedda konstnärers, besök. Särskilt högklassig och känd är undervisningen i materiallära, vilken lektor Malla Tallgren ansvarar för. Malla Tallgren har under åren vidareutvecklat innehållet i materiallära och gett ämnet en helt ny dimension i enlighet med kraven på nytt måleri.

15 15 Konstgrafik undervisningen diskuterar konstgrafiken i relation till tradition, nytolkning och dess betydelse som en del av nutidskonsten. Bildkonstprocessen studeras som attityd och tänkesätt, och konstgrafikens tudelade karaktär uppmärksammas. Närvarande i arbetsprocessen är tryckplattan och det avtryck den lämnar. Traditionellt har avtrycket varit ett pappersavdrag, men i nutidsgrafiken kan det också vara någonting annat. Av det tudelade förhållningssättet följer även att konstgrafiken presenteras i nya nutidskonstmetoder som installation, animation och experimentell film. Den väsentligaste delen av studierna utgörs av studerandens eget konstnärliga arbete där stor vikt läggs vid interaktionen mellan studeranden och lärarna samt individuella diskussioner. Målet är att utveckla studerandens egen uppfattning så att uttrycket styr över redskapet och inte redskapet över uttrycket. Syftet med utbildningsprogrammet är att ge studeranden ingående kunskaper och färdigheter i konstgrafikens uttrycksmöjligheter, olika metoder och grundmaterial. Studerandena utmanas att söka sina egna konstnärliga lösningar och presentationssätt. Besök på utställningar, föreläsningar och konstnärspresentationer, möten med kritiker och besök i arbetslokaler ingår i undervisningen.

16 16 Tid- och rumkonst undervisningen i utbildningsprogrammet tid- och rumkonst fokuserar på rumsliga, begreppsliga och kroppsliga dimensioner i det konstnärliga arbetet. Utgångspunkten är konstens karaktärisktiska processer och skeenden. Tid- och rumkonsten är utåtriktad och ägnar sig kontinuerligt åt forskning och experiment. Arbetet har en stark relation till den mediala och bildliga kulturen samt till det allt vidare konstfältet där konstnärens roll kan vara mångfasetterad. Studeranden kan fokusera på något av utbildningsprogrammets tre inriktningsalternativ: rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Syftet med utbildningsprogrammet är att ge studerandena en bred kännedom om dessa konstområden samt en inblick i hur de knyter an till varandra samt till nutidskonstens historia och teori. Undervisningen i tidoch rumkonst består av kurser, workshoppar, seminarier och självständigt konstnärligt arbete som stöds och följs upp genom individuell kontaktundervisning. Vid sidan av ordinarie lärare undervisar också ett stort antal inbjudna konstnärer. Studerandena uppmuntras att hitta ett eget angreppssätt och pröva olika uttrycksformer samt att fundera över olika möjligheter med avseende på tid, plats och installationer. Arbetet kan till utformningen även vara performativt, deltagande eller gemenskapsbaserat. Resultatet är till exempel en intervention, installation, föreställning, video-, fotografi- eller ljudverk. Målet för undervisningen är att utveckla iakttagelseförmågan och det kritiska tänkandet. Via praktik och teori uppmuntras studenterna att hitta sina styrkor, metoder och konstnärliga innehåll. På så sätt stöds studentens konstnärliga arbete och tankesätt.

17 Konstteori och allmän undervisning 17 den allmänna undervisningen ger studeranden en möjlighet att studera teman som är viktiga för det egna konstnärliga arbetet. Konstteori och allmän undervisning består av undervisning i konsthistoria och konstteori, teckning och varseblivning, undervisning om konstnären i samhället samt Praxis magisterprogrammet i konst och utställningspraxis. Centret för allmän undervisning ansvarar också för den gemensamma undervisningen som omfattar hela höstterminen under det första studieåret och för språkstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik som ingår i examen. Målet med undervisningen är att ge studeranden tankeredskap för att förstå nutidskonstens olika delområden och olika arbetssätt. Att känna till nutidskonstens historia och teori är en förutsättning för att konstnären ska kunna granska såväl nutida konst som dagens värld genom att göra en vid, självständig och kritisk bedömning. Konstteori och allmän undervisning skapar kontakter och öppnar broar mellan olika företeelser och synsätt. Undervisningen behandlar många slag av teman knutna till konst, konstteori och filosofi. I undervisningen beaktas även skriftlig uttrycksfärdighet och förståelse för konstvärldens verksamhet, vilka är väsentliga för konstnärens yrke.

18 18 Praxis magisterprogram i konst och presentation Praxis magisterprogrammet riktar sig till bildkonstnärer intresserade av att fungera som kurator samt till dem som studerar teoretiska ämnen. Studerandena som har avlagt dessa studier blir magistrar i bildkonst. Detta magisterprogram består av 120 studiepoäng. Syften och innehåll praxis magisterprogram i konst och utställningspraxis ger studerandena verktyg för utställning av konst som utgår från innehållet, så att fokus läggs på synpunkter av konstnärens verksamhet. Detta utbildningsprogram ger studerandena både teoretiska och praktiska färdigheter att diskutera konst. I undervisningen ingår också metoder som används att utställa och förmedla konst. Studerandena får baskunskaper i konstteori och kritik samt praktiska kunskaper om arrangemang av konstutställningar det vill säga kunskaper om konst och institutioner som verkar inom konstens område. Målet är att erbjuda studerandena en ny typ av möjligheter för

19 19 professionell verksamhet. Undervisningen tar hänsyn till konstnärernas och konstaktörernas allt större behov av att delta i internationella arbetstillfällen, diskussioner och förmedling av konstverk inom det egna området. Syftet med magisterprogrammet är dessutom att stöda studerandes utställnings- och konstprojekt och skapa kontakter mellan dem och bildkonstbranschen. Vi jobbar tillsammans med museer och andra utstälningställena, olika konstanstalter, inhemska och utländska konst- och vetenskapsuniversiteten samt olika konstorganisationer. Magister i bildkonst (MFA) 120 studiepoäng, 2 år examens struktur Fördjupande studier 120 sp Konst och teori olika kontext i konst (mao. teoretiska studier) ca 35 sp Praxis i hur man ordnar en konstutställning (exhibition design) samt konstnärliga studier för studerande med bakgrund i bildkonst ca 45 sp Lärdomsprov för magisterexamen och mogenhetsprov 40 sp Om studeranden har tidigare inte avlagt språkstudierna som krävs för magisterexamen, skall språkstudier avläggas i samband med fördjupande studier (120 sp) som presenteras ovanför. Studier fördjupande studier (120 sp) fokuserar på teoretisk kännedom av konst, på samtidskonstens historia och olika praxis för framställning och utställning av konst. konstteoretiska studier (ca 35 sp) innehåller studier i bland annat samtidskonstens teori och historia, metodologi i konstforskning, konstfilosofi och konstkritik. Studerandena lär sig också att skriva om konst. I studiehelheten ingår också gästföreläsningar, seminarier och workshops. studiehelheten utställningsarbete (ca 35 sp) studiehelheten innehåller bland annat följande studieperioder: teoretiska grunder i kurator yrket, konstnären i samhället, planering och producering av utställningar, skapandet av konstinstallationer, frågor gällande kurator yrket, kultur- och konstförvaltning samt lagstiftning. Dessutom lär sig studerandena grunderna i marknadsföring av konst och kulturproduktion. För studerandena med bildkonst bakgrund ingår också konstnärliga studier. I fördjupande studier ingår också ett lärdomsprov (40 sp) och ett mognadsprov.

20 20 Studiespråket undervisningen i magisterprogrammet hålls för det mesta på finska. Men programmet innehåller också vissa studieperioder och föreläsningar på engelska samt eventuella studieresor utomlands. Studerandena urvalskriterier för praxis-magisterprogrammet är förutom lämplig utbildningsbakgrund en bildkonstnärlig begåvning och/eller kännedom om bildkonst samt lämplighet för teoriinriktade studier som leder till magisterexamen. För behörighet krävs en lämplig examen vid ett universitet eller på en yrkeshögskola. Till Praxis-programmet lämpar sig sökande med tidigare examen inom till exempel bildkonst, konsthistoria, estetik, filosofi, statsvetenskap, kulturpolitik och kulturproduktion.

21 21 Huvudurval 2014 Kandidat och magister i bildkonst Via huvudurvalet kan du söka till magisterutbildningen som omfattar 5,5 år med kandidatexamen som mellanexamen. Utbildningsprogram väljs under det första studieåret efter att studierätt beviljats. Urvalskriterier till kandidat- och magisterstudier intas sökande som påvisar konstnärlig begåvning samt har en lämplig utbildning. Enligt universitetslagen (558/2009, 37 ) behörig för studier som leder till högskoleexamen är den som avlagt examen enligt studentexamensförordningen. Behörig som studerande är också den som har genomgått yrkeshögskola, yrkesutbildning på högre nivå, yrkesutbildning på institutnivå eller avlagt en minst treårig yrkesinriktad examen. Behörig är den som har en utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Behörig är även den som universitetet på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Vid Bildkonstakademin krävs för examensinriktad utbildning, utöver den utbildning som nämns ovan, även bildkonstnärlig begåvning som granskas utgående från arbetsproven samt arbetet på urvalskursen. Urvalsförfarande studerandeurvalet för bildkonstakademins grundexamen handhas av en urvalsnämnd och juryer, i vilka ingår Bildkonstakademins professorer, lektorer och studentmedlemmar. Även utomstående medlemmar kan ingå juryerna. Urvalsförfarandet omfattar två skeden. Juryn för huvudurvalet väljer (i det första skedet) sökande till urvalskursen på basis av arbetsprov, ansökan och bilagor. Urvalskursen pågår en vecka. Efter urvalskursen (i den andra fasen) väljer juryn utgående från arbetsproven samt arbetet på urvalskursen sökande som presenteras till urvalsnämnden. Urvalsnämnden lämnar in ett förslag angående urvalet av nya studerande till Bildkonstakademins dekan. Dekan godkänner nya studerande. Det ges inga poäng för arbetsprov eller för urvalskursen.

22 22 Ansökan bildkonstakademins huvudurval ordnas via den riksomfattande gemensam ansökan till universiteten. I det elektroniska ansökningssystemet står Bildkonstakademin under Konstuniversitetet. Första skedet 1. Ansökningsblanketten ifylls och skickas elektroniskt på nätet: Kom ihåg att skriva ut en papperskopia på din elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden börjar och slutar klockan Ifall du inte har möjlighet att fylla i den elektroniska blanketten för gemensam ansökan kan du beställa en pappersblankett via Utbildningsstyrelsens riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan, tfn vardagar kl (samtalets pris inom Finland lna eller msa). 2. Leverera separat : En papperskopia av den elektroniska ansökningsblanketten Originalarbetsprov (högst 5 st., specifika instruktioner nedan) Och följande bilagor: Arbetsprovblanketten (skriv ut blanketten på Bildkonstakademins webbplats, Ett kort motiveringsbrev, i vilket du berättar varför du vill studera vid Bildkonstakademin och vad du förväntar dig av dina kommande studier. Obs! Du behöver inte skicka kopior av skolbetyg i den här fasen. I Bildkonstakademins huvudurval ska enbart de ansökande som blir antagna till andra fasen/kallas till urvalskursen leverera betygskopior. De ansökande som blir antagen till andra fasen ska ta betygskopior med sig till urvalskursen. OBS! Kolla adressen som arbetsprov och bilagor skall inlämnas till och mottagningstider på akademins webbsidor (www.kuva.fi). Om du sänder ditt arbetsprov per brev ska det vara Bildkonstakademin tillhanda senast tisdag kl Nämnda datums poststämpel räcker inte. Ifall arbetsprov skickas per brev eller via annan transportfirma ska avsändaren ombesörja att försändelsen kommer till Bildkonstakademins adress (hemburet). Bildkonstakademin löser inte ut försändelser, vars avgift för hemburet inte är betald. Märk kuvertet/paketet med "Huvudurval". Obs! Ansökning eller del av ansökning som sänds per e-post beaktas inte.

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR ANSÖKNINGS- ALTERNATIVEN INOM ARKITEKTUR 2015

FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR ANSÖKNINGS- ALTERNATIVEN INOM ARKITEKTUR 2015 Uppgift 1: En snökonstruktion För en skidtävling byggde några arkitektstuderande en tävlingsbana av snö som baserade sig på tre rum (utrymmen) på en jämn och öppen åker. De fick hjälp av en maskin, som

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan KOMMUNLEDNINGSKONTORET Anna Åberg 2013-01-23 anna.aberg@kil.se Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan Ambitionen att skapa Sveriges bästa skola är hög och genomsyrar den process

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare Tema 5 Kundtjänst Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare handledning (en person) omorganisering

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2 Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST Innehållsförteckning INLEDNING 2 Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Praxis vid feedback

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009 Gemensam ansökan 2-20.3.2009 Tove Gestranius 19.01.2009 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer