Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen"

Transkript

1 Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen

2 Innehåll 1 Ansökan om behörighet E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation? E-tjänster...3 Behörighetsansökan för firmatecknaren...4 Behörighetsansökan för fler personer i företaget Inloggning i ELin Uppdatera företagsinformation Registrera nytt avtal Lägg upp faktureringsalternativ Lägg upp leveransvillkor Lägg upp nytt avtal Lägg till avtalets pris Kopiera ett avtal Ändra pris på befintligt avtal Korrigera om det blev fel på det publicerade priset Lägg in ett pris i förväg Ändra pris på flera avtal samtidigt Inrapportering via fil Ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ Avsluta ett avtal Avsluta ett publicerat avtal Avsluta ett registrerat avtal Ansökningar om behörighet för bifirmor Beräkningar Jämförpris Årskostnad

3 1 Ansökan om behörighet För inrapportering av uppgifter i Elin krävs e-legitimation. Ansökan om behörighet att rapportera in uppgifter i Elin görs via applikationen E-tjänster på Första behörighetsansökan måste göras av företagets firmatecknare. När firmatecknarens behörighetsansökan godkänts av inspektionen kan denne ansöka om behörighet för fler personer (rapportörer) knutna till företaget. Ansökan om behörighet för ytterligare rapportörer görs också i E- tjänster. 1.1 E-legitimation För att kunna använda Elin behövs en personlig e-legitimation. E-legitimationen har samma funktion som ett körkort eller ett id-kort med skillnaden att e-legitimationen används på Internet. Om fler personer på företaget har rollen som rapportörer till Elin behöver varje rapporterande person en personlig e-legitimation. Hur skaffar du en personlig e-legitimation? Du skaffar en personlig e-legitimation genom din bank eller från Telia. Beroende av vem som utfärdar e-legitimationen kan den ha följande namn: BankID, Nordeas e-legitimation eller Telia e-legitimation. För mer information om e-legitimation råder vi dig kontakta din bank eller Telia. På webbplatsen finns det mer detaljerad information om hur e-legitimationen fungerar. Där finns det även länkar till utgivare av e- legitimation samt bl.a. information om säkerheten kring e-legitimation. För BankID finns ytterligare information att tillgå på Införskaffande av e-legitimation kräver i vissa fall några dagars postgång. 1.2 E-tjänster För att kunna använda inrapporteringssystemet Elin krävs att behörig ställföreträdare för elhandelsföretagets, d.v.s. firmatecknare, ansöker om behörighet. Efter det att Energimarknadsinspektionen (EI) godkänt firmatecknarens behörighetsansökan kan företaget söka behörighet för fler personer knutna till företaget. Behörighetsansökan för fler personer knutna till företaget görs av firmatecknaren och kräver e-legitimation. En rapportör kan vara rapportör för flera företag samtidigt. Det är möjligt att en rapportör kan rapportera för flera företag samtidigt. Firmatecknaren på det företag där rapportören arbetar ansöker då om behörighet för rapportören samt vilket företag denne ska rapportera för. 3

4 Behörighetsansökan för firmatecknaren 1. Applikationen för att söka behörigheter finns på inspektionens webbplats klicka på ikonen Rapportera till höger i sidhuvudet på startsidan. Klicka på länken till inrapporteringssystemet Elin. 2. Klicka först på Ansökan om behörighet i menyn till vänster på skärmen 3. Klicka på Ansökan om behörighet för företag. Fyll i behörighetsansökan. 4

5 4. EI behandlar och godkänner behörighetsansökan 5. Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som angivits i behörighetsansökan, i detta bekräftas om behörighetsansökan har godkänts eller inte. Ett användarnamn och lösen finns i detta e- postmeddelande, dessa ska dock inte användas vid inloggning i Elin. 6. Inloggning i Elin är nu möjlig om ni har tillgång till en e-legitimation som är installerad på den dator som inrapporteringen sker ifrån. Behörighetsansökan för fler personer i företaget 1. Firmatecknaren går in i Rapportera. Klicka sedan på länken till Elin. 2. Klicka först på Ansökan om behörighet i vänstermenyn och fortsätt därefter till Ansökan om behörighet för fler personer. 3. Firmatecknaren måste här identifiera sig med sin e-legitimation. 5

6 4. Behörighetsansökan fylls i. De personuppgifter och de kontaktuppgifter som här anges ska vara knutna till personen som behörighetsansökan gäller. Välj rollen Rapportör. 5. EI behandlar och godkänner behörighetsansökan. 6. Ett e-postmeddelande innehållande en bekräftelse skickas till personen som behörighetsansökan avser. Ett användarnamn och lösen finns i detta e-postmeddelande, dessa ska dock inte användas vid inloggning i Elin. 7. Inloggning i Elin är nu möjlig om rapportören har tillgång till en e- legitimation som är installerad på den dator som inrapporteringen sker ifrån. 6

7 2 Inloggning i ELin Inloggning till inrapporteringssystemet Elin kan göras av de rapportörer som har godkänd behörighet. För inrapportering av uppgifter i Elin krävs e- legitimation (se avsnitt 1.1). 1. Inloggning sker via applikationen Rapportera, som nås via inspektionens webbplats klicka på ikonen ELIN på startsidan. 2. Klicka vidare på ELIN och sen på raden för E-legitimation. 3. Klicka på den typ av e-legitimation du har i listan. 7

8 4. Beroende på vilken typ av e-legitimation du har visas en ruta med din e- legitimation. 8

9 3 Uppdatera företagsinformation I Företagsinformation lägger elhandelsföretaget in sina kontaktuppgifter samt övrig information. 1. Energimarknadsinspektionens uppgifter om företaget. Uppgifter om organisationsnummer och företagsnamn hämtas från Bolagsverket, via Postens adressregister PAR. Skulle dessa uppgifter vara felaktiga ber vi er att ta kontakt med Elpriskollen genom att skicka e-post till: 2. Här finns uppgifter om vilka personer som står som firmatecknare respektive rapportörer i Elin-systemet. Se kapitel 1 hur man ansöker om behörighet för firmatecknare och rapportörer. 3. Här har ni möjlighet att lägga till kontaktuppgifter om företaget som visas på Elpriskollen. Det är viktigt att dessa uppgifter är aktuella. Observera att dessa uppgifter inte uppdateras automatiskt på Elpriskollen vid förändring i myndighetens intressentregister. Kontrollera därför att dessa uppgifter är aktuella i Elin och uppdatera dem vid behov. 4. Här finns möjlighet att lägga till information om vilka övriga avtal ni säljer förutom de som visas på elpriskollen. Denna info visas på elpriskollen på detaljsidan för ett avtal. 5. Här finns möjlighet att lägga till information om andra tjänster eller annat som kan vara av intresse för en konsument att känna till. Exempelvis 9

10 energirådgivning etc. Denna info visas på elpriskollen på detaljsidan för ett avtal. 10

11 4 Registrera nytt avtal För att registrera ett nytt avtal behöver ni först lägga upp vilka faktureringsalternativ samt leveransvillkor som ska kopplas till avtalet. Observera att faktureringsalternativ och leveransvillkor kan kopplas till fler än ett avtal. 4.1 Lägg upp faktureringsalternativ 1. Klicka på menyvalet Faktureringsalternativ i vänstermenyn. 2. Klicka därefter på knappen Nytt faktureringsalternativ. Sidan Redigera faktureringsalternativ visas. 3. Om ni rapporterar via fil ska ett ID sättas på avtalet. 4. Intern benämning (enbart för internt bruk, visas ej på Elpriskollen). 5. Vilka faktureringsalternativ som erbjuds och kostnaden för dessa. 6. Maximalt antal fakturor per år. 7. Information om faktureringsalternativ. Fritextfält. Informationen i denna ruta visas på elpriskollen.se 8. Glöm inte att spara uppgifterna. 11

12 Tänk på att välja en intern benämning som gör det enkelt att komma ihåg när ni ska koppla faktureringsalternativet till ett avtal. Kostnad för fakturering används för beräkning av jämförpris, se kapitel Lägg upp leveransvillkor 1. Klicka på menyvalet Leveransvillkor i vänstermenyn. 2. Klicka därefter på knappen Nytt villkor. Sidan Redigera leveransvillkor visas. 3. Om ni rapporterar via fil ska ett ID sättas på leveransvillkoret. 4. Intern benämning (enbart för internt bruk, visas ej på Elpriskollen) 5. Kostnad för förtida uppsägning. Fritextfält. Informationen i denna ruta visas på Elpriskollen.se. Där anger ni principen för hur denna kostnad räknas fram. 6. Uppsägningstid i dagar eller månader. 12

13 7. Om avtalet har automatisk förlängning. 8. Om avtalet har omteckningsrätt samt kostnaden för denna. 9. Glöm inte att klicka på Spara. Tänk på att välja en intern benämning som gör det enkelt när ni ska koppla leveransvillkoren till ett avtal. 4.3 Lägg upp nytt avtal Första gången man lägger upp ett nytt avtal ska dessa steg följas. Om man senare endast ska lägga in ett nytt pris, behöver man INTE lägga upp ett nytt avtal varje gång utan man går direkt till fliken Redigera pris, se kapitel 5 OBS! För att avtalet ska visas i Elpriskollen krävs att det publiceras och att avtalets giltighetsdatum har inträffat. 13

14 1. Klicka på Avtal i vänstermenyn 2. Om ni rapporterar via fil måste ni ange ett ID på avtalet 3. Välj avtalstyp 4. Ange avtalsbeskrivning. Detta är namnet på avtalet som visas på elpriskollen. 5. Koppla ett Faktureringsalternativ till avtalet 6. Koppla ett Leveransvillkor till avtalet 7. Ange om avtalet innehåller endast förnybar energi eller ej 8. Ange minimum förbrukning för avtalet/priset 9. Ange maximum förbrukning för avtalet/priset 10. Ange det datum då avtalet ska visas på elpriskollen. Ni kan ange tidigast dagens datum och senast upp till en månad räknat från dagens datum. 11. Ett slutdatum anges som default i systemet ( ). Om ni vet att avtalet ska sluta säljas ett visst datum anger ni det istället. 12. Fritextfält som visas på elpriskollen. Ange om möjligt vilken typ av el som avtalet innehåller. 13. Fritextfält. Ange ev övrig info som kan vara bra att upplysa om på elpriskollen. 14. Ange i vilka elområden avtalet säljs inom. 15. Om avtalet endast säljs inom ett visst nät väljer ni Ja på Geografiskt begränsad samt en Nätägare för att ange VILKET nät avtalet säljs inom. 14

15 4.4 Lägg till avtalets pris När man lagt upp ett nytt avtal måste även ett pris läggas till som har samma startdatum som avtalet. Följande uppgifter ska anges för ett avtal om fast pris: OBS! Samtliga poster ska anges exklusive moms. 1. Klicka på knappen Ändra pris för att aktivera inmatningsfälten. De inmatningsfält som är relevanta för vald avtalstyp aktiveras. 2. Eventuell fast årsavgift (kr/år) 3. Eventuell engångsavgift (kr) 4. Elpris (öre/kwh) 5. Miljöpåslag rörlig kostnad (öre/kwh). Om avtalet innehåller el producerad med förnyelsebar energi anges eventuellt rörligt påslag i detta fält. 6. Miljöpåslag fast kostnad (kr). Om avtalet innehåller el producerad med förnyelsebar energi anges eventuellt påslag med fast kostnad i detta fält. 7. OBS! Startdatum för leverans är borttaget ur ELin. Startdatum för leverans visas ej på elpriskollen. De priser som ska finnas på elpriskollen ska vara de som konsumenterna kan teckna för tillfället. 8. OBS! Startdatum för leverans är borttaget ur ELin. 15

16 9. Giltig från. Här anges när priset börjar gälla. Detta datum måste vara tidigast dagens datum. Det är även möjligt att lägga in ett pris som börjar gälla framåt i tiden, dock max en månad framåt. 10. Glöm inte att klicka på Spara. 11. För att avtalet ska synas på elpriskollen måste det publiceras. Gå till Sammanställning för att publicera avtalet. 16

17 Följande uppgifter ska anges för ett avtal om rörligt pris: OBS! Samtliga poster ska anges exklusive moms: 1. Giltig från. Här anges när priset börjar gälla. Detta datum måste vara tidigast dagens datum. Det är även möjligt att lägga in ett pris som börjar gälla framåt i tiden, dock max en månad framåt. 2. eventuell fast årsavgift (kr/år) 3. eventuell engångsavgift (kr) 4. Inköpspris (öre/kwh). Observera att du ska fylla i det inköpspris som gäller i den månad som den visas på Elpriskollen. Lägger du in det nya inköpspriset i början av juli ska du fylla i det under fliken för juli, oavsett om inköpspriset baseras på månadsmedel från juni månad. Brytdatum är för närvarande den 10:e varje månad så även om du t.ex. lägger in nytt pris den 6:e juli så visas det som är ifyllt i junifliken tom brytdatumet och efter den 10: kommer systemet automatiskt hämta priset från juli fliken. 5. Påslag vid rörligt pris (öre/kwh). Administrativt påslag inkl eller exkl elcertifikatkostnad. På elpriskollen slås de två fälten för påslag ihop och visas endast som en summa. 6. Övriga påslag (öre/kwh). Här kan man lägga in elcertifikatkostnaden om man vill separera den från det administrativa påslaget. På elpriskollen slås dock de två fälten för påslag och visas endast som en summa. 7. Glöm inte att klicka på Spara. 8. Publicera avtalet genom att gå till fliken Sammanställning och klicka på knappen Publicera avtal, se bild nedan. När avtalet är publicerat visas det på elpriskollen från och med det startdatum du satte på avtalet. 17

18 4.5 Kopiera ett avtal 1. Gå till menyvalet Avtal i vänstermenyn. Under fliken Avtal visas en sammanställning över de avtal som finns upplagda i systemet. Kopiera ett avtal genom att klicka på symbolen i kolumnen kopiera. 2. När ni kopierar ett avtal följer ordet Kopia med till avtalsbeskrivningen på det nya avtalet. Glöm ej att ta bort detta innan ni fyller i övriga uppgifter. Detta gör ni genom att klicka på avtalet för att redigera uppgifterna. 18

19 5 Ändra pris på befintligt avtal När ett avtal väl är upplagt och publicerat (visas på elpriskollen) och man endast ska uppdatera priset/ändra priset går man direkt till Redigera pris. 1. För att enklare kunna hitta det avtal du vill ändra priset på kan du filtrera listan med avtalen genom att klicka på det du vill filtrera och sedan på knappen Filtrera. 2. Klicka på raden med det avtal du vill ändra priset på. 3. Klicka på knappen Ändra pris. 4. Fyll i alla prisuppgifter som gäller för avtalet. Observera att alla priser anges exklusive moms. 19

20 5. Ange vilket datum priset gäller från. Observera att du endast kan ange ett datum som är större än dagens datum samt större än tidigare inlagt pris. 6. Klicka på knappen Publicera pris för att priset ska visas på elpriskollen. 5.1 Korrigera om det blev fel på det publicerade priset 1. Om du upptäcker att priset blev fel efter att du publicerat det går det att ändra genom att använda knappen redigera publicerat pris. Observera att denna funktion enbart fungerar under samma dag som ni publicerade priset. Se bild nedan. 20

21 5.2 Lägg in ett pris i förväg Det finns möjlighet att lägga till ett pris i förväg i systemet, dvs. ett pris som ska börja gälla i framtiden (dock högst en månad framåt). Priset visas i Elpriskollen först när prisets giltigt från datum har inträffat. 21

22 5.3 Ändra pris på flera avtal samtidigt Du kan välja att ändra pris på flera avtal samtidigt. 1. Klicka på Ändra pris i vänstermarginalen. 2. Välj den avtalstyp du vill börja att ändra på. Genom att klicka i rutan Miljöavtal får du upp endast de avtal som är märkta med förnybar energi i Elinsystemet. 3. Fyll i alla prisuppgifter. 4. Glöm inte att sätta ett datum när priset ska gälla från. Du kan sätta tidigast dagens datum och upp till en månad framåt i tiden. Man kan ej sätta datum bakåt i tiden. 5. Klicka i de avtal som ska ha det nya priset. 6. Klicka på Spara för att publicera priset så att avtalens nya priser visas på elpriskollen. 22

23 6 Inrapportering via fil Inrapporteringen görs via en xml-fil enligt schema. På startsidan för inrapportering i ELIN finns schemat och en exempelfil som innehåller ett leveransvillkor, ett faktureringsalternativ, ett avtal och ett pris. När ni har utvecklat en XML fil följer ni nedanstående instruktion. 1. I fliken spara som fil under avtal kan man ta ut Intern_ID som behöver anges. Dessa motsvarar det interna id som anges i ELINS gränssnitt. Observera att man t.ex. inte behöver definiera ett helt leveransvillkor i filen utan att man kan ange befintliga ID:n för redan existerande villkor. Vill man lista befintliga interna id:n för avtal kan de exporteras till en textfil via den nya funktionen för att exportera avtal till textfil. Avtalstyperna och id:n för dem finns dokumenterade i schemat. Övriga värden motsvarar de värden som inrapporteras via gränssnittet. 23

24 Steg1: Hämta en fil, knappen Browse....och välj en fil Steg2: Verifiera att filen har rätt format, knappen Verifiera fil Steg 3: Genomför ändringar (importera alternativ, villkor, avtal, priser), knappen Genomför förändringar 24

25 25

26 7 Ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ Man kan ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ på redan publicerade avtal. Det ser man genom att fälten är aktiva när man går till fliken Redigera avtal. Ändra leveransvillkor: 1. Välj i rullisten det leveransvillkor du vill koppla till avtalet. Klicka på Spara för att lägga till det nya leveransvillkoret på avtalet. Observera att du endast kan välja bland de leveransvillkor du redan lagt till. För att lägga till nytt leveransvillkor, se kapitel 4.2. Ändra faktureringsalternativ: När du ändrar ett faktureringsalternativ så skapas ett nytt avtal, detta sker i bakgrunden och du ser det genom att avtalet har fått ett nytt löpnummer. 1. Välj i rullisten det faktureringsalternativ du vill byta till. Klicka på Spara för att spara det nya faktureringsalternativet på avtalet. Observera att du endast kan välja bland de faktureringsvillkor som du redan lagt upp. För att lägga upp nytt faktureringsalternativ se kapitel

27 27

28 8 Avsluta ett avtal 8.1 Avsluta ett publicerat avtal 1. För att avsluta ett avtal klickar du på det avtal du vill avsluta i fliken Avtal. 2. Skriv in det datum du vill avsluta avtalet på i rutan Avtal giltigt att teckna till och klicka på Spara. Om du skriver dagens datum avslutas avtalet omedelbart. 28

29 8.2 Avsluta ett registrerat avtal 1. Klicka på soptunnan vid avtalet. Klicka Ok i varningsrutan om du är säker på att du vill ta bort avtalet. 29

30 9 Ansökningar om behörighet för bifirmor Elhandelsföretag som valt att registrera en del av företaget med ett separat företagsnamn (s.k. bifirma) omfattas även med bifirman utav inrapporteringskravet av priser och leveransvillkor enligt STEMFS 2007:8. Eftersom bifirman saknar organisationsnummer sker behörighetsansökan och inrapporteringen till inrapporteringssystem Elin på ett annat tillvägagångssätt än för ett elhandelsföretag med organisationsnummer. 1. Firmatecknaren för det ursprungliga elhandelsföretaget kontaktar Energimarknadsinspektionen och uppger namnet på bifirman. 2. Energimarknadsinspektionen registrerar sedan bifirman i inrapporteringssystemet Elin. 3. Det är nu möjligt för rapportören att påbörja inrapporteringen för bifirman. Observera att den rapporterande personen först måste klicka på den aktuella bifirman. Detta val kan göras direkt efter inloggning (med e- legitimation) på det ursprungliga företagets första sida Företagsinformation. 4. Den företagsinformation som visas på för konsumenten på Elpriskollen behöver fyllas i. 30

31 5. Därefter kan inrapporteringen av priser och leveransvillkor påbörjas för bifirman. Bifirmans namn följer sedan med rapportören i dennes arbete med inrapporteringen. Inrapporteringen sker därefter på samma sätt som för det ursprungliga företaget enligt denna handbok. 31

32 10 Beräkningar Nedan beskrivs de beräkningar som görs i Elin Jämförpris Jämförpriser för de tre typkunderna 2 000, och kwh visas på Elpriskollen för samtliga avtalstyper. Om besökaren på Elpriskollen skriver in sin personliga förbrukning visas ett eget jämförpris baserad på den förbrukning de matat in. Jämförpriset beräknas som den totala beräknade årskostnaden delat med elförbrukningen för tre typkunder (per år). Avtal om fast pris Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden för typkunderna med förbrukning 2 000, och kwh per år. Jämförpris = årskostnad/förbrukning Avtal om rörligt pris Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden, som beräknas enligt nedan, för typkunderna med förbrukning 2000, 5000 och kwh per år. Månadskostnad = (Fast kostnad/12 + (Senaste_Spotpris + Påslag vid rörligt pris + ev övrigt påslag) * Energiförbrukning/ Elskatt + Fakturakostnad + Miljö) * Moms Årskostnad = Månadskostnad * 12+ Engångskostnad Jämförpris = årskostnad/förbrukning Mixavtal Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till fast pris och femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till rörligt pris. Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden, som beräknas enligt nedan, för typkunderna med förbrukning 2000, 5000 och kwh per år. Månadskostnad = (Fast kostnad/12 + (Senaste_Spotpris + Påslag vid rörligt pris + ev övrigt påslag) * Energiförbrukning/ Elskatt + Fakturakostnad + Miljö) * Moms Priset öre/kwh (fast pris) Årskostnad = Månadskostnad * 12+ Engångskostnad Jämförpris = årskostnad/förbrukning 32

33 10.2 Årskostnad En årskostnad visas för de fasta avtalen på elpriskollen. 33

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Version 1.1 Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Bengt Gustavsson Copyright: Energimarknadsinspektionen Förord

Läs mer

Handbok Ver.nr 1.2. Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok Ver.nr 1.2. Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok Ver.nr 1.2 Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Bengt Gustavsson Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (14) Handbok för s e-tjänster Handling Datum 2 (14) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03 ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av slaktfil Version 2006-04-03 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Fullmakt... 3 1.4 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Utbildning. Oktober 2011

Utbildning. Oktober 2011 Utbildning Oktober 2011 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation,

Läs mer

Användarmanual för

Användarmanual för 2016-09-30 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för varje bidrag... 4 Vem får behörighet på Mina sidor?...

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

Handbok för redovisning av risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan

Handbok för redovisning av risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan Handbok - version 5.0 2015-05-27 Handbok för redovisning av risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan inför inrapportering år 2015 enligt EIFS 2013:3 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Användarmanual Vklass lärplattform (Vårdnadshavare) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass 3 Om Vklass lärplattform 3 Videomanual 3

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

E. Uppsägning av rapporteringsbehörighet med personligt kort (se anvisningar)

E. Uppsägning av rapporteringsbehörighet med personligt kort (se anvisningar) Periodisk inrapportering Behörighetsanmälan för rapportering A. Rapporterande företag Institutnummer Finansinspektionen Organisationsnummer Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Håll Ctrl-tangenten nere och peka på det du söker så kommer du till den sidan informationen finns på. Innehållsförteckning Nu hanterar du/ni all barnomsorg

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Ansökan ursprungsgaranti. En lathund om hur du ansöker om ursprungsgaranti via Eugén

Ansökan ursprungsgaranti. En lathund om hur du ansöker om ursprungsgaranti via Eugén Ansökan ursprungsgaranti En lathund om hur du ansöker om ursprungsgaranti via Eugén . Inloggning För att ansöka om ursprungsgaranti behöver du logga in i Eugén, elcertifikatsystemets IT-stöd. Öppna en

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Skola24 för vårdnadshavare

Skola24 för vårdnadshavare Skola24 för vårdnadshavare 2017-09-19 Utbildningsförvaltningen Skola24 för vårdnadshavare Med start höstterminen 2015 använder Vaxholms stads skolor systemet Skola24 för schemapublicering och frånvarorapportering.

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Aktiviteter läggs förslagsvis upp i förväg i lagets kalender. Då kan ni också lära era spelare/föräldrar att själva hålla sig uppdaterade om matcher, träningar

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Interventionsenheten Mars 2006 VG2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundadministratör med e-legitimation

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundadministratör med e-legitimation Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundadministratör logga in i webbgränssnittet med hjälp av e-legitimation och där administrera de löntagare som är anställda på företaget.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer