Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen"

Transkript

1 Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen

2 Innehåll 1 Ansökan om behörighet E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation? E-tjänster...3 Behörighetsansökan för firmatecknaren...4 Behörighetsansökan för fler personer i företaget Inloggning i ELin Uppdatera företagsinformation Registrera nytt avtal Lägg upp faktureringsalternativ Lägg upp leveransvillkor Lägg upp nytt avtal Lägg till avtalets pris Kopiera ett avtal Ändra pris på befintligt avtal Korrigera om det blev fel på det publicerade priset Lägg in ett pris i förväg Ändra pris på flera avtal samtidigt Inrapportering via fil Ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ Avsluta ett avtal Avsluta ett publicerat avtal Avsluta ett registrerat avtal Ansökningar om behörighet för bifirmor Beräkningar Jämförpris Årskostnad

3 1 Ansökan om behörighet För inrapportering av uppgifter i Elin krävs e-legitimation. Ansökan om behörighet att rapportera in uppgifter i Elin görs via applikationen E-tjänster på Första behörighetsansökan måste göras av företagets firmatecknare. När firmatecknarens behörighetsansökan godkänts av inspektionen kan denne ansöka om behörighet för fler personer (rapportörer) knutna till företaget. Ansökan om behörighet för ytterligare rapportörer görs också i E- tjänster. 1.1 E-legitimation För att kunna använda Elin behövs en personlig e-legitimation. E-legitimationen har samma funktion som ett körkort eller ett id-kort med skillnaden att e-legitimationen används på Internet. Om fler personer på företaget har rollen som rapportörer till Elin behöver varje rapporterande person en personlig e-legitimation. Hur skaffar du en personlig e-legitimation? Du skaffar en personlig e-legitimation genom din bank eller från Telia. Beroende av vem som utfärdar e-legitimationen kan den ha följande namn: BankID, Nordeas e-legitimation eller Telia e-legitimation. För mer information om e-legitimation råder vi dig kontakta din bank eller Telia. På webbplatsen finns det mer detaljerad information om hur e-legitimationen fungerar. Där finns det även länkar till utgivare av e- legitimation samt bl.a. information om säkerheten kring e-legitimation. För BankID finns ytterligare information att tillgå på Införskaffande av e-legitimation kräver i vissa fall några dagars postgång. 1.2 E-tjänster För att kunna använda inrapporteringssystemet Elin krävs att behörig ställföreträdare för elhandelsföretagets, d.v.s. firmatecknare, ansöker om behörighet. Efter det att Energimarknadsinspektionen (EI) godkänt firmatecknarens behörighetsansökan kan företaget söka behörighet för fler personer knutna till företaget. Behörighetsansökan för fler personer knutna till företaget görs av firmatecknaren och kräver e-legitimation. En rapportör kan vara rapportör för flera företag samtidigt. Det är möjligt att en rapportör kan rapportera för flera företag samtidigt. Firmatecknaren på det företag där rapportören arbetar ansöker då om behörighet för rapportören samt vilket företag denne ska rapportera för. 3

4 Behörighetsansökan för firmatecknaren 1. Applikationen för att söka behörigheter finns på inspektionens webbplats klicka på ikonen Rapportera till höger i sidhuvudet på startsidan. Klicka på länken till inrapporteringssystemet Elin. 2. Klicka först på Ansökan om behörighet i menyn till vänster på skärmen 3. Klicka på Ansökan om behörighet för företag. Fyll i behörighetsansökan. 4

5 4. EI behandlar och godkänner behörighetsansökan 5. Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som angivits i behörighetsansökan, i detta bekräftas om behörighetsansökan har godkänts eller inte. Ett användarnamn och lösen finns i detta e- postmeddelande, dessa ska dock inte användas vid inloggning i Elin. 6. Inloggning i Elin är nu möjlig om ni har tillgång till en e-legitimation som är installerad på den dator som inrapporteringen sker ifrån. Behörighetsansökan för fler personer i företaget 1. Firmatecknaren går in i Rapportera. Klicka sedan på länken till Elin. 2. Klicka först på Ansökan om behörighet i vänstermenyn och fortsätt därefter till Ansökan om behörighet för fler personer. 3. Firmatecknaren måste här identifiera sig med sin e-legitimation. 5

6 4. Behörighetsansökan fylls i. De personuppgifter och de kontaktuppgifter som här anges ska vara knutna till personen som behörighetsansökan gäller. Välj rollen Rapportör. 5. EI behandlar och godkänner behörighetsansökan. 6. Ett e-postmeddelande innehållande en bekräftelse skickas till personen som behörighetsansökan avser. Ett användarnamn och lösen finns i detta e-postmeddelande, dessa ska dock inte användas vid inloggning i Elin. 7. Inloggning i Elin är nu möjlig om rapportören har tillgång till en e- legitimation som är installerad på den dator som inrapporteringen sker ifrån. 6

7 2 Inloggning i ELin Inloggning till inrapporteringssystemet Elin kan göras av de rapportörer som har godkänd behörighet. För inrapportering av uppgifter i Elin krävs e- legitimation (se avsnitt 1.1). 1. Inloggning sker via applikationen Rapportera, som nås via inspektionens webbplats klicka på ikonen ELIN på startsidan. 2. Klicka vidare på ELIN och sen på raden för E-legitimation. 3. Klicka på den typ av e-legitimation du har i listan. 7

8 4. Beroende på vilken typ av e-legitimation du har visas en ruta med din e- legitimation. 8

9 3 Uppdatera företagsinformation I Företagsinformation lägger elhandelsföretaget in sina kontaktuppgifter samt övrig information. 1. Energimarknadsinspektionens uppgifter om företaget. Uppgifter om organisationsnummer och företagsnamn hämtas från Bolagsverket, via Postens adressregister PAR. Skulle dessa uppgifter vara felaktiga ber vi er att ta kontakt med Elpriskollen genom att skicka e-post till: 2. Här finns uppgifter om vilka personer som står som firmatecknare respektive rapportörer i Elin-systemet. Se kapitel 1 hur man ansöker om behörighet för firmatecknare och rapportörer. 3. Här har ni möjlighet att lägga till kontaktuppgifter om företaget som visas på Elpriskollen. Det är viktigt att dessa uppgifter är aktuella. Observera att dessa uppgifter inte uppdateras automatiskt på Elpriskollen vid förändring i myndighetens intressentregister. Kontrollera därför att dessa uppgifter är aktuella i Elin och uppdatera dem vid behov. 4. Här finns möjlighet att lägga till information om vilka övriga avtal ni säljer förutom de som visas på elpriskollen. Denna info visas på elpriskollen på detaljsidan för ett avtal. 5. Här finns möjlighet att lägga till information om andra tjänster eller annat som kan vara av intresse för en konsument att känna till. Exempelvis 9

10 energirådgivning etc. Denna info visas på elpriskollen på detaljsidan för ett avtal. 10

11 4 Registrera nytt avtal För att registrera ett nytt avtal behöver ni först lägga upp vilka faktureringsalternativ samt leveransvillkor som ska kopplas till avtalet. Observera att faktureringsalternativ och leveransvillkor kan kopplas till fler än ett avtal. 4.1 Lägg upp faktureringsalternativ 1. Klicka på menyvalet Faktureringsalternativ i vänstermenyn. 2. Klicka därefter på knappen Nytt faktureringsalternativ. Sidan Redigera faktureringsalternativ visas. 3. Om ni rapporterar via fil ska ett ID sättas på avtalet. 4. Intern benämning (enbart för internt bruk, visas ej på Elpriskollen). 5. Vilka faktureringsalternativ som erbjuds och kostnaden för dessa. 6. Maximalt antal fakturor per år. 7. Information om faktureringsalternativ. Fritextfält. Informationen i denna ruta visas på elpriskollen.se 8. Glöm inte att spara uppgifterna. 11

12 Tänk på att välja en intern benämning som gör det enkelt att komma ihåg när ni ska koppla faktureringsalternativet till ett avtal. Kostnad för fakturering används för beräkning av jämförpris, se kapitel Lägg upp leveransvillkor 1. Klicka på menyvalet Leveransvillkor i vänstermenyn. 2. Klicka därefter på knappen Nytt villkor. Sidan Redigera leveransvillkor visas. 3. Om ni rapporterar via fil ska ett ID sättas på leveransvillkoret. 4. Intern benämning (enbart för internt bruk, visas ej på Elpriskollen) 5. Kostnad för förtida uppsägning. Fritextfält. Informationen i denna ruta visas på Elpriskollen.se. Där anger ni principen för hur denna kostnad räknas fram. 6. Uppsägningstid i dagar eller månader. 12

13 7. Om avtalet har automatisk förlängning. 8. Om avtalet har omteckningsrätt samt kostnaden för denna. 9. Glöm inte att klicka på Spara. Tänk på att välja en intern benämning som gör det enkelt när ni ska koppla leveransvillkoren till ett avtal. 4.3 Lägg upp nytt avtal Första gången man lägger upp ett nytt avtal ska dessa steg följas. Om man senare endast ska lägga in ett nytt pris, behöver man INTE lägga upp ett nytt avtal varje gång utan man går direkt till fliken Redigera pris, se kapitel 5 OBS! För att avtalet ska visas i Elpriskollen krävs att det publiceras och att avtalets giltighetsdatum har inträffat. 13

14 1. Klicka på Avtal i vänstermenyn 2. Om ni rapporterar via fil måste ni ange ett ID på avtalet 3. Välj avtalstyp 4. Ange avtalsbeskrivning. Detta är namnet på avtalet som visas på elpriskollen. 5. Koppla ett Faktureringsalternativ till avtalet 6. Koppla ett Leveransvillkor till avtalet 7. Ange om avtalet innehåller endast förnybar energi eller ej 8. Ange minimum förbrukning för avtalet/priset 9. Ange maximum förbrukning för avtalet/priset 10. Ange det datum då avtalet ska visas på elpriskollen. Ni kan ange tidigast dagens datum och senast upp till en månad räknat från dagens datum. 11. Ett slutdatum anges som default i systemet ( ). Om ni vet att avtalet ska sluta säljas ett visst datum anger ni det istället. 12. Fritextfält som visas på elpriskollen. Ange om möjligt vilken typ av el som avtalet innehåller. 13. Fritextfält. Ange ev övrig info som kan vara bra att upplysa om på elpriskollen. 14. Ange i vilka elområden avtalet säljs inom. 15. Om avtalet endast säljs inom ett visst nät väljer ni Ja på Geografiskt begränsad samt en Nätägare för att ange VILKET nät avtalet säljs inom. 14

15 4.4 Lägg till avtalets pris När man lagt upp ett nytt avtal måste även ett pris läggas till som har samma startdatum som avtalet. Följande uppgifter ska anges för ett avtal om fast pris: OBS! Samtliga poster ska anges exklusive moms. 1. Klicka på knappen Ändra pris för att aktivera inmatningsfälten. De inmatningsfält som är relevanta för vald avtalstyp aktiveras. 2. Eventuell fast årsavgift (kr/år) 3. Eventuell engångsavgift (kr) 4. Elpris (öre/kwh) 5. Miljöpåslag rörlig kostnad (öre/kwh). Om avtalet innehåller el producerad med förnyelsebar energi anges eventuellt rörligt påslag i detta fält. 6. Miljöpåslag fast kostnad (kr). Om avtalet innehåller el producerad med förnyelsebar energi anges eventuellt påslag med fast kostnad i detta fält. 7. OBS! Startdatum för leverans är borttaget ur ELin. Startdatum för leverans visas ej på elpriskollen. De priser som ska finnas på elpriskollen ska vara de som konsumenterna kan teckna för tillfället. 8. OBS! Startdatum för leverans är borttaget ur ELin. 15

16 9. Giltig från. Här anges när priset börjar gälla. Detta datum måste vara tidigast dagens datum. Det är även möjligt att lägga in ett pris som börjar gälla framåt i tiden, dock max en månad framåt. 10. Glöm inte att klicka på Spara. 11. För att avtalet ska synas på elpriskollen måste det publiceras. Gå till Sammanställning för att publicera avtalet. 16

17 Följande uppgifter ska anges för ett avtal om rörligt pris: OBS! Samtliga poster ska anges exklusive moms: 1. Giltig från. Här anges när priset börjar gälla. Detta datum måste vara tidigast dagens datum. Det är även möjligt att lägga in ett pris som börjar gälla framåt i tiden, dock max en månad framåt. 2. eventuell fast årsavgift (kr/år) 3. eventuell engångsavgift (kr) 4. Inköpspris (öre/kwh). Observera att du ska fylla i det inköpspris som gäller i den månad som den visas på Elpriskollen. Lägger du in det nya inköpspriset i början av juli ska du fylla i det under fliken för juli, oavsett om inköpspriset baseras på månadsmedel från juni månad. Brytdatum är för närvarande den 10:e varje månad så även om du t.ex. lägger in nytt pris den 6:e juli så visas det som är ifyllt i junifliken tom brytdatumet och efter den 10: kommer systemet automatiskt hämta priset från juli fliken. 5. Påslag vid rörligt pris (öre/kwh). Administrativt påslag inkl eller exkl elcertifikatkostnad. På elpriskollen slås de två fälten för påslag ihop och visas endast som en summa. 6. Övriga påslag (öre/kwh). Här kan man lägga in elcertifikatkostnaden om man vill separera den från det administrativa påslaget. På elpriskollen slås dock de två fälten för påslag och visas endast som en summa. 7. Glöm inte att klicka på Spara. 8. Publicera avtalet genom att gå till fliken Sammanställning och klicka på knappen Publicera avtal, se bild nedan. När avtalet är publicerat visas det på elpriskollen från och med det startdatum du satte på avtalet. 17

18 4.5 Kopiera ett avtal 1. Gå till menyvalet Avtal i vänstermenyn. Under fliken Avtal visas en sammanställning över de avtal som finns upplagda i systemet. Kopiera ett avtal genom att klicka på symbolen i kolumnen kopiera. 2. När ni kopierar ett avtal följer ordet Kopia med till avtalsbeskrivningen på det nya avtalet. Glöm ej att ta bort detta innan ni fyller i övriga uppgifter. Detta gör ni genom att klicka på avtalet för att redigera uppgifterna. 18

19 5 Ändra pris på befintligt avtal När ett avtal väl är upplagt och publicerat (visas på elpriskollen) och man endast ska uppdatera priset/ändra priset går man direkt till Redigera pris. 1. För att enklare kunna hitta det avtal du vill ändra priset på kan du filtrera listan med avtalen genom att klicka på det du vill filtrera och sedan på knappen Filtrera. 2. Klicka på raden med det avtal du vill ändra priset på. 3. Klicka på knappen Ändra pris. 4. Fyll i alla prisuppgifter som gäller för avtalet. Observera att alla priser anges exklusive moms. 19

20 5. Ange vilket datum priset gäller från. Observera att du endast kan ange ett datum som är större än dagens datum samt större än tidigare inlagt pris. 6. Klicka på knappen Publicera pris för att priset ska visas på elpriskollen. 5.1 Korrigera om det blev fel på det publicerade priset 1. Om du upptäcker att priset blev fel efter att du publicerat det går det att ändra genom att använda knappen redigera publicerat pris. Observera att denna funktion enbart fungerar under samma dag som ni publicerade priset. Se bild nedan. 20

21 5.2 Lägg in ett pris i förväg Det finns möjlighet att lägga till ett pris i förväg i systemet, dvs. ett pris som ska börja gälla i framtiden (dock högst en månad framåt). Priset visas i Elpriskollen först när prisets giltigt från datum har inträffat. 21

22 5.3 Ändra pris på flera avtal samtidigt Du kan välja att ändra pris på flera avtal samtidigt. 1. Klicka på Ändra pris i vänstermarginalen. 2. Välj den avtalstyp du vill börja att ändra på. Genom att klicka i rutan Miljöavtal får du upp endast de avtal som är märkta med förnybar energi i Elinsystemet. 3. Fyll i alla prisuppgifter. 4. Glöm inte att sätta ett datum när priset ska gälla från. Du kan sätta tidigast dagens datum och upp till en månad framåt i tiden. Man kan ej sätta datum bakåt i tiden. 5. Klicka i de avtal som ska ha det nya priset. 6. Klicka på Spara för att publicera priset så att avtalens nya priser visas på elpriskollen. 22

23 6 Inrapportering via fil Inrapporteringen görs via en xml-fil enligt schema. På startsidan för inrapportering i ELIN finns schemat och en exempelfil som innehåller ett leveransvillkor, ett faktureringsalternativ, ett avtal och ett pris. När ni har utvecklat en XML fil följer ni nedanstående instruktion. 1. I fliken spara som fil under avtal kan man ta ut Intern_ID som behöver anges. Dessa motsvarar det interna id som anges i ELINS gränssnitt. Observera att man t.ex. inte behöver definiera ett helt leveransvillkor i filen utan att man kan ange befintliga ID:n för redan existerande villkor. Vill man lista befintliga interna id:n för avtal kan de exporteras till en textfil via den nya funktionen för att exportera avtal till textfil. Avtalstyperna och id:n för dem finns dokumenterade i schemat. Övriga värden motsvarar de värden som inrapporteras via gränssnittet. 23

24 Steg1: Hämta en fil, knappen Browse....och välj en fil Steg2: Verifiera att filen har rätt format, knappen Verifiera fil Steg 3: Genomför ändringar (importera alternativ, villkor, avtal, priser), knappen Genomför förändringar 24

25 25

26 7 Ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ Man kan ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ på redan publicerade avtal. Det ser man genom att fälten är aktiva när man går till fliken Redigera avtal. Ändra leveransvillkor: 1. Välj i rullisten det leveransvillkor du vill koppla till avtalet. Klicka på Spara för att lägga till det nya leveransvillkoret på avtalet. Observera att du endast kan välja bland de leveransvillkor du redan lagt till. För att lägga till nytt leveransvillkor, se kapitel 4.2. Ändra faktureringsalternativ: När du ändrar ett faktureringsalternativ så skapas ett nytt avtal, detta sker i bakgrunden och du ser det genom att avtalet har fått ett nytt löpnummer. 1. Välj i rullisten det faktureringsalternativ du vill byta till. Klicka på Spara för att spara det nya faktureringsalternativet på avtalet. Observera att du endast kan välja bland de faktureringsvillkor som du redan lagt upp. För att lägga upp nytt faktureringsalternativ se kapitel

27 27

28 8 Avsluta ett avtal 8.1 Avsluta ett publicerat avtal 1. För att avsluta ett avtal klickar du på det avtal du vill avsluta i fliken Avtal. 2. Skriv in det datum du vill avsluta avtalet på i rutan Avtal giltigt att teckna till och klicka på Spara. Om du skriver dagens datum avslutas avtalet omedelbart. 28

29 8.2 Avsluta ett registrerat avtal 1. Klicka på soptunnan vid avtalet. Klicka Ok i varningsrutan om du är säker på att du vill ta bort avtalet. 29

30 9 Ansökningar om behörighet för bifirmor Elhandelsföretag som valt att registrera en del av företaget med ett separat företagsnamn (s.k. bifirma) omfattas även med bifirman utav inrapporteringskravet av priser och leveransvillkor enligt STEMFS 2007:8. Eftersom bifirman saknar organisationsnummer sker behörighetsansökan och inrapporteringen till inrapporteringssystem Elin på ett annat tillvägagångssätt än för ett elhandelsföretag med organisationsnummer. 1. Firmatecknaren för det ursprungliga elhandelsföretaget kontaktar Energimarknadsinspektionen och uppger namnet på bifirman. 2. Energimarknadsinspektionen registrerar sedan bifirman i inrapporteringssystemet Elin. 3. Det är nu möjligt för rapportören att påbörja inrapporteringen för bifirman. Observera att den rapporterande personen först måste klicka på den aktuella bifirman. Detta val kan göras direkt efter inloggning (med e- legitimation) på det ursprungliga företagets första sida Företagsinformation. 4. Den företagsinformation som visas på för konsumenten på Elpriskollen behöver fyllas i. 30

31 5. Därefter kan inrapporteringen av priser och leveransvillkor påbörjas för bifirman. Bifirmans namn följer sedan med rapportören i dennes arbete med inrapporteringen. Inrapporteringen sker därefter på samma sätt som för det ursprungliga företaget enligt denna handbok. 31

32 10 Beräkningar Nedan beskrivs de beräkningar som görs i Elin Jämförpris Jämförpriser för de tre typkunderna 2 000, och kwh visas på Elpriskollen för samtliga avtalstyper. Om besökaren på Elpriskollen skriver in sin personliga förbrukning visas ett eget jämförpris baserad på den förbrukning de matat in. Jämförpriset beräknas som den totala beräknade årskostnaden delat med elförbrukningen för tre typkunder (per år). Avtal om fast pris Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden för typkunderna med förbrukning 2 000, och kwh per år. Jämförpris = årskostnad/förbrukning Avtal om rörligt pris Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden, som beräknas enligt nedan, för typkunderna med förbrukning 2000, 5000 och kwh per år. Månadskostnad = (Fast kostnad/12 + (Senaste_Spotpris + Påslag vid rörligt pris + ev övrigt påslag) * Energiförbrukning/ Elskatt + Fakturakostnad + Miljö) * Moms Årskostnad = Månadskostnad * 12+ Engångskostnad Jämförpris = årskostnad/förbrukning Mixavtal Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till fast pris och femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till rörligt pris. Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden, som beräknas enligt nedan, för typkunderna med förbrukning 2000, 5000 och kwh per år. Månadskostnad = (Fast kostnad/12 + (Senaste_Spotpris + Påslag vid rörligt pris + ev övrigt påslag) * Energiförbrukning/ Elskatt + Fakturakostnad + Miljö) * Moms Priset öre/kwh (fast pris) Årskostnad = Månadskostnad * 12+ Engångskostnad Jämförpris = årskostnad/förbrukning 32

33 10.2 Årskostnad En årskostnad visas för de fasta avtalen på elpriskollen. 33

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

Uppdaterad 2012-06-26. Användarhandledning. Stockholm skolwebb Skolwebb 2.0 Vårdnadshavare

Uppdaterad 2012-06-26. Användarhandledning. Stockholm skolwebb Skolwebb 2.0 Vårdnadshavare Uppdaterad 2012-06-26 Användarhandledning Stockholm skolwebb Skolwebb 2.0 Vårdnadshavare Sida 2/33 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och kopplar den till en undervisningsgrupp som finns i schemat. När planeringen kopplas

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Från och med den 30 mars kan du anmäla dina importsändningar på internet!

Från och med den 30 mars kan du anmäla dina importsändningar på internet! Från och med den 30 mars kan du anmäla dina importsändningar på internet! Jordbruksverket inför en e-tjänst för att anmäla sändningar med växter och växtprodukter på internet. Vad kommer vi att informera

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Löntagare Inloggning med e-legitimation

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Löntagare Inloggning med e-legitimation Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du som löntagare efter inloggning med e-legitimation via webbgränssnittet: 1.) Sök/titta egna lönespecifikation 2.) Se information om Personuppgiftslagen,

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och väljer om den ska kopplas till en undervisningsgrupp som finns i schemat. Om planering

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer