Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen"

Transkript

1 Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen

2 Innehåll 1 Ansökan om behörighet E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation? E-tjänster...3 Behörighetsansökan för firmatecknaren...4 Behörighetsansökan för fler personer i företaget Inloggning i ELin Uppdatera företagsinformation Registrera nytt avtal Lägg upp faktureringsalternativ Lägg upp leveransvillkor Lägg upp nytt avtal Lägg till avtalets pris Kopiera ett avtal Ändra pris på befintligt avtal Korrigera om det blev fel på det publicerade priset Lägg in ett pris i förväg Ändra pris på flera avtal samtidigt Inrapportering via fil Ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ Avsluta ett avtal Avsluta ett publicerat avtal Avsluta ett registrerat avtal Ansökningar om behörighet för bifirmor Beräkningar Jämförpris Årskostnad

3 1 Ansökan om behörighet För inrapportering av uppgifter i Elin krävs e-legitimation. Ansökan om behörighet att rapportera in uppgifter i Elin görs via applikationen E-tjänster på Första behörighetsansökan måste göras av företagets firmatecknare. När firmatecknarens behörighetsansökan godkänts av inspektionen kan denne ansöka om behörighet för fler personer (rapportörer) knutna till företaget. Ansökan om behörighet för ytterligare rapportörer görs också i E- tjänster. 1.1 E-legitimation För att kunna använda Elin behövs en personlig e-legitimation. E-legitimationen har samma funktion som ett körkort eller ett id-kort med skillnaden att e-legitimationen används på Internet. Om fler personer på företaget har rollen som rapportörer till Elin behöver varje rapporterande person en personlig e-legitimation. Hur skaffar du en personlig e-legitimation? Du skaffar en personlig e-legitimation genom din bank eller från Telia. Beroende av vem som utfärdar e-legitimationen kan den ha följande namn: BankID, Nordeas e-legitimation eller Telia e-legitimation. För mer information om e-legitimation råder vi dig kontakta din bank eller Telia. På webbplatsen finns det mer detaljerad information om hur e-legitimationen fungerar. Där finns det även länkar till utgivare av e- legitimation samt bl.a. information om säkerheten kring e-legitimation. För BankID finns ytterligare information att tillgå på Införskaffande av e-legitimation kräver i vissa fall några dagars postgång. 1.2 E-tjänster För att kunna använda inrapporteringssystemet Elin krävs att behörig ställföreträdare för elhandelsföretagets, d.v.s. firmatecknare, ansöker om behörighet. Efter det att Energimarknadsinspektionen (EI) godkänt firmatecknarens behörighetsansökan kan företaget söka behörighet för fler personer knutna till företaget. Behörighetsansökan för fler personer knutna till företaget görs av firmatecknaren och kräver e-legitimation. En rapportör kan vara rapportör för flera företag samtidigt. Det är möjligt att en rapportör kan rapportera för flera företag samtidigt. Firmatecknaren på det företag där rapportören arbetar ansöker då om behörighet för rapportören samt vilket företag denne ska rapportera för. 3

4 Behörighetsansökan för firmatecknaren 1. Applikationen för att söka behörigheter finns på inspektionens webbplats klicka på ikonen Rapportera till höger i sidhuvudet på startsidan. Klicka på länken till inrapporteringssystemet Elin. 2. Klicka först på Ansökan om behörighet i menyn till vänster på skärmen 3. Klicka på Ansökan om behörighet för företag. Fyll i behörighetsansökan. 4

5 4. EI behandlar och godkänner behörighetsansökan 5. Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som angivits i behörighetsansökan, i detta bekräftas om behörighetsansökan har godkänts eller inte. Ett användarnamn och lösen finns i detta e- postmeddelande, dessa ska dock inte användas vid inloggning i Elin. 6. Inloggning i Elin är nu möjlig om ni har tillgång till en e-legitimation som är installerad på den dator som inrapporteringen sker ifrån. Behörighetsansökan för fler personer i företaget 1. Firmatecknaren går in i Rapportera. Klicka sedan på länken till Elin. 2. Klicka först på Ansökan om behörighet i vänstermenyn och fortsätt därefter till Ansökan om behörighet för fler personer. 3. Firmatecknaren måste här identifiera sig med sin e-legitimation. 5

6 4. Behörighetsansökan fylls i. De personuppgifter och de kontaktuppgifter som här anges ska vara knutna till personen som behörighetsansökan gäller. Välj rollen Rapportör. 5. EI behandlar och godkänner behörighetsansökan. 6. Ett e-postmeddelande innehållande en bekräftelse skickas till personen som behörighetsansökan avser. Ett användarnamn och lösen finns i detta e-postmeddelande, dessa ska dock inte användas vid inloggning i Elin. 7. Inloggning i Elin är nu möjlig om rapportören har tillgång till en e- legitimation som är installerad på den dator som inrapporteringen sker ifrån. 6

7 2 Inloggning i ELin Inloggning till inrapporteringssystemet Elin kan göras av de rapportörer som har godkänd behörighet. För inrapportering av uppgifter i Elin krävs e- legitimation (se avsnitt 1.1). 1. Inloggning sker via applikationen Rapportera, som nås via inspektionens webbplats klicka på ikonen ELIN på startsidan. 2. Klicka vidare på ELIN och sen på raden för E-legitimation. 3. Klicka på den typ av e-legitimation du har i listan. 7

8 4. Beroende på vilken typ av e-legitimation du har visas en ruta med din e- legitimation. 8

9 3 Uppdatera företagsinformation I Företagsinformation lägger elhandelsföretaget in sina kontaktuppgifter samt övrig information. 1. Energimarknadsinspektionens uppgifter om företaget. Uppgifter om organisationsnummer och företagsnamn hämtas från Bolagsverket, via Postens adressregister PAR. Skulle dessa uppgifter vara felaktiga ber vi er att ta kontakt med Elpriskollen genom att skicka e-post till: 2. Här finns uppgifter om vilka personer som står som firmatecknare respektive rapportörer i Elin-systemet. Se kapitel 1 hur man ansöker om behörighet för firmatecknare och rapportörer. 3. Här har ni möjlighet att lägga till kontaktuppgifter om företaget som visas på Elpriskollen. Det är viktigt att dessa uppgifter är aktuella. Observera att dessa uppgifter inte uppdateras automatiskt på Elpriskollen vid förändring i myndighetens intressentregister. Kontrollera därför att dessa uppgifter är aktuella i Elin och uppdatera dem vid behov. 4. Här finns möjlighet att lägga till information om vilka övriga avtal ni säljer förutom de som visas på elpriskollen. Denna info visas på elpriskollen på detaljsidan för ett avtal. 5. Här finns möjlighet att lägga till information om andra tjänster eller annat som kan vara av intresse för en konsument att känna till. Exempelvis 9

10 energirådgivning etc. Denna info visas på elpriskollen på detaljsidan för ett avtal. 10

11 4 Registrera nytt avtal För att registrera ett nytt avtal behöver ni först lägga upp vilka faktureringsalternativ samt leveransvillkor som ska kopplas till avtalet. Observera att faktureringsalternativ och leveransvillkor kan kopplas till fler än ett avtal. 4.1 Lägg upp faktureringsalternativ 1. Klicka på menyvalet Faktureringsalternativ i vänstermenyn. 2. Klicka därefter på knappen Nytt faktureringsalternativ. Sidan Redigera faktureringsalternativ visas. 3. Om ni rapporterar via fil ska ett ID sättas på avtalet. 4. Intern benämning (enbart för internt bruk, visas ej på Elpriskollen). 5. Vilka faktureringsalternativ som erbjuds och kostnaden för dessa. 6. Maximalt antal fakturor per år. 7. Information om faktureringsalternativ. Fritextfält. Informationen i denna ruta visas på elpriskollen.se 8. Glöm inte att spara uppgifterna. 11

12 Tänk på att välja en intern benämning som gör det enkelt att komma ihåg när ni ska koppla faktureringsalternativet till ett avtal. Kostnad för fakturering används för beräkning av jämförpris, se kapitel Lägg upp leveransvillkor 1. Klicka på menyvalet Leveransvillkor i vänstermenyn. 2. Klicka därefter på knappen Nytt villkor. Sidan Redigera leveransvillkor visas. 3. Om ni rapporterar via fil ska ett ID sättas på leveransvillkoret. 4. Intern benämning (enbart för internt bruk, visas ej på Elpriskollen) 5. Kostnad för förtida uppsägning. Fritextfält. Informationen i denna ruta visas på Elpriskollen.se. Där anger ni principen för hur denna kostnad räknas fram. 6. Uppsägningstid i dagar eller månader. 12

13 7. Om avtalet har automatisk förlängning. 8. Om avtalet har omteckningsrätt samt kostnaden för denna. 9. Glöm inte att klicka på Spara. Tänk på att välja en intern benämning som gör det enkelt när ni ska koppla leveransvillkoren till ett avtal. 4.3 Lägg upp nytt avtal Första gången man lägger upp ett nytt avtal ska dessa steg följas. Om man senare endast ska lägga in ett nytt pris, behöver man INTE lägga upp ett nytt avtal varje gång utan man går direkt till fliken Redigera pris, se kapitel 5 OBS! För att avtalet ska visas i Elpriskollen krävs att det publiceras och att avtalets giltighetsdatum har inträffat. 13

14 1. Klicka på Avtal i vänstermenyn 2. Om ni rapporterar via fil måste ni ange ett ID på avtalet 3. Välj avtalstyp 4. Ange avtalsbeskrivning. Detta är namnet på avtalet som visas på elpriskollen. 5. Koppla ett Faktureringsalternativ till avtalet 6. Koppla ett Leveransvillkor till avtalet 7. Ange om avtalet innehåller endast förnybar energi eller ej 8. Ange minimum förbrukning för avtalet/priset 9. Ange maximum förbrukning för avtalet/priset 10. Ange det datum då avtalet ska visas på elpriskollen. Ni kan ange tidigast dagens datum och senast upp till en månad räknat från dagens datum. 11. Ett slutdatum anges som default i systemet ( ). Om ni vet att avtalet ska sluta säljas ett visst datum anger ni det istället. 12. Fritextfält som visas på elpriskollen. Ange om möjligt vilken typ av el som avtalet innehåller. 13. Fritextfält. Ange ev övrig info som kan vara bra att upplysa om på elpriskollen. 14. Ange i vilka elområden avtalet säljs inom. 15. Om avtalet endast säljs inom ett visst nät väljer ni Ja på Geografiskt begränsad samt en Nätägare för att ange VILKET nät avtalet säljs inom. 14

15 4.4 Lägg till avtalets pris När man lagt upp ett nytt avtal måste även ett pris läggas till som har samma startdatum som avtalet. Följande uppgifter ska anges för ett avtal om fast pris: OBS! Samtliga poster ska anges exklusive moms. 1. Klicka på knappen Ändra pris för att aktivera inmatningsfälten. De inmatningsfält som är relevanta för vald avtalstyp aktiveras. 2. Eventuell fast årsavgift (kr/år) 3. Eventuell engångsavgift (kr) 4. Elpris (öre/kwh) 5. Miljöpåslag rörlig kostnad (öre/kwh). Om avtalet innehåller el producerad med förnyelsebar energi anges eventuellt rörligt påslag i detta fält. 6. Miljöpåslag fast kostnad (kr). Om avtalet innehåller el producerad med förnyelsebar energi anges eventuellt påslag med fast kostnad i detta fält. 7. OBS! Startdatum för leverans är borttaget ur ELin. Startdatum för leverans visas ej på elpriskollen. De priser som ska finnas på elpriskollen ska vara de som konsumenterna kan teckna för tillfället. 8. OBS! Startdatum för leverans är borttaget ur ELin. 15

16 9. Giltig från. Här anges när priset börjar gälla. Detta datum måste vara tidigast dagens datum. Det är även möjligt att lägga in ett pris som börjar gälla framåt i tiden, dock max en månad framåt. 10. Glöm inte att klicka på Spara. 11. För att avtalet ska synas på elpriskollen måste det publiceras. Gå till Sammanställning för att publicera avtalet. 16

17 Följande uppgifter ska anges för ett avtal om rörligt pris: OBS! Samtliga poster ska anges exklusive moms: 1. Giltig från. Här anges när priset börjar gälla. Detta datum måste vara tidigast dagens datum. Det är även möjligt att lägga in ett pris som börjar gälla framåt i tiden, dock max en månad framåt. 2. eventuell fast årsavgift (kr/år) 3. eventuell engångsavgift (kr) 4. Inköpspris (öre/kwh). Observera att du ska fylla i det inköpspris som gäller i den månad som den visas på Elpriskollen. Lägger du in det nya inköpspriset i början av juli ska du fylla i det under fliken för juli, oavsett om inköpspriset baseras på månadsmedel från juni månad. Brytdatum är för närvarande den 10:e varje månad så även om du t.ex. lägger in nytt pris den 6:e juli så visas det som är ifyllt i junifliken tom brytdatumet och efter den 10: kommer systemet automatiskt hämta priset från juli fliken. 5. Påslag vid rörligt pris (öre/kwh). Administrativt påslag inkl eller exkl elcertifikatkostnad. På elpriskollen slås de två fälten för påslag ihop och visas endast som en summa. 6. Övriga påslag (öre/kwh). Här kan man lägga in elcertifikatkostnaden om man vill separera den från det administrativa påslaget. På elpriskollen slås dock de två fälten för påslag och visas endast som en summa. 7. Glöm inte att klicka på Spara. 8. Publicera avtalet genom att gå till fliken Sammanställning och klicka på knappen Publicera avtal, se bild nedan. När avtalet är publicerat visas det på elpriskollen från och med det startdatum du satte på avtalet. 17

18 4.5 Kopiera ett avtal 1. Gå till menyvalet Avtal i vänstermenyn. Under fliken Avtal visas en sammanställning över de avtal som finns upplagda i systemet. Kopiera ett avtal genom att klicka på symbolen i kolumnen kopiera. 2. När ni kopierar ett avtal följer ordet Kopia med till avtalsbeskrivningen på det nya avtalet. Glöm ej att ta bort detta innan ni fyller i övriga uppgifter. Detta gör ni genom att klicka på avtalet för att redigera uppgifterna. 18

19 5 Ändra pris på befintligt avtal När ett avtal väl är upplagt och publicerat (visas på elpriskollen) och man endast ska uppdatera priset/ändra priset går man direkt till Redigera pris. 1. För att enklare kunna hitta det avtal du vill ändra priset på kan du filtrera listan med avtalen genom att klicka på det du vill filtrera och sedan på knappen Filtrera. 2. Klicka på raden med det avtal du vill ändra priset på. 3. Klicka på knappen Ändra pris. 4. Fyll i alla prisuppgifter som gäller för avtalet. Observera att alla priser anges exklusive moms. 19

20 5. Ange vilket datum priset gäller från. Observera att du endast kan ange ett datum som är större än dagens datum samt större än tidigare inlagt pris. 6. Klicka på knappen Publicera pris för att priset ska visas på elpriskollen. 5.1 Korrigera om det blev fel på det publicerade priset 1. Om du upptäcker att priset blev fel efter att du publicerat det går det att ändra genom att använda knappen redigera publicerat pris. Observera att denna funktion enbart fungerar under samma dag som ni publicerade priset. Se bild nedan. 20

21 5.2 Lägg in ett pris i förväg Det finns möjlighet att lägga till ett pris i förväg i systemet, dvs. ett pris som ska börja gälla i framtiden (dock högst en månad framåt). Priset visas i Elpriskollen först när prisets giltigt från datum har inträffat. 21

22 5.3 Ändra pris på flera avtal samtidigt Du kan välja att ändra pris på flera avtal samtidigt. 1. Klicka på Ändra pris i vänstermarginalen. 2. Välj den avtalstyp du vill börja att ändra på. Genom att klicka i rutan Miljöavtal får du upp endast de avtal som är märkta med förnybar energi i Elinsystemet. 3. Fyll i alla prisuppgifter. 4. Glöm inte att sätta ett datum när priset ska gälla från. Du kan sätta tidigast dagens datum och upp till en månad framåt i tiden. Man kan ej sätta datum bakåt i tiden. 5. Klicka i de avtal som ska ha det nya priset. 6. Klicka på Spara för att publicera priset så att avtalens nya priser visas på elpriskollen. 22

23 6 Inrapportering via fil Inrapporteringen görs via en xml-fil enligt schema. På startsidan för inrapportering i ELIN finns schemat och en exempelfil som innehåller ett leveransvillkor, ett faktureringsalternativ, ett avtal och ett pris. När ni har utvecklat en XML fil följer ni nedanstående instruktion. 1. I fliken spara som fil under avtal kan man ta ut Intern_ID som behöver anges. Dessa motsvarar det interna id som anges i ELINS gränssnitt. Observera att man t.ex. inte behöver definiera ett helt leveransvillkor i filen utan att man kan ange befintliga ID:n för redan existerande villkor. Vill man lista befintliga interna id:n för avtal kan de exporteras till en textfil via den nya funktionen för att exportera avtal till textfil. Avtalstyperna och id:n för dem finns dokumenterade i schemat. Övriga värden motsvarar de värden som inrapporteras via gränssnittet. 23

24 Steg1: Hämta en fil, knappen Browse....och välj en fil Steg2: Verifiera att filen har rätt format, knappen Verifiera fil Steg 3: Genomför ändringar (importera alternativ, villkor, avtal, priser), knappen Genomför förändringar 24

25 25

26 7 Ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ Man kan ändra leveransvillkor och faktureringsalternativ på redan publicerade avtal. Det ser man genom att fälten är aktiva när man går till fliken Redigera avtal. Ändra leveransvillkor: 1. Välj i rullisten det leveransvillkor du vill koppla till avtalet. Klicka på Spara för att lägga till det nya leveransvillkoret på avtalet. Observera att du endast kan välja bland de leveransvillkor du redan lagt till. För att lägga till nytt leveransvillkor, se kapitel 4.2. Ändra faktureringsalternativ: När du ändrar ett faktureringsalternativ så skapas ett nytt avtal, detta sker i bakgrunden och du ser det genom att avtalet har fått ett nytt löpnummer. 1. Välj i rullisten det faktureringsalternativ du vill byta till. Klicka på Spara för att spara det nya faktureringsalternativet på avtalet. Observera att du endast kan välja bland de faktureringsvillkor som du redan lagt upp. För att lägga upp nytt faktureringsalternativ se kapitel

27 27

28 8 Avsluta ett avtal 8.1 Avsluta ett publicerat avtal 1. För att avsluta ett avtal klickar du på det avtal du vill avsluta i fliken Avtal. 2. Skriv in det datum du vill avsluta avtalet på i rutan Avtal giltigt att teckna till och klicka på Spara. Om du skriver dagens datum avslutas avtalet omedelbart. 28

29 8.2 Avsluta ett registrerat avtal 1. Klicka på soptunnan vid avtalet. Klicka Ok i varningsrutan om du är säker på att du vill ta bort avtalet. 29

30 9 Ansökningar om behörighet för bifirmor Elhandelsföretag som valt att registrera en del av företaget med ett separat företagsnamn (s.k. bifirma) omfattas även med bifirman utav inrapporteringskravet av priser och leveransvillkor enligt STEMFS 2007:8. Eftersom bifirman saknar organisationsnummer sker behörighetsansökan och inrapporteringen till inrapporteringssystem Elin på ett annat tillvägagångssätt än för ett elhandelsföretag med organisationsnummer. 1. Firmatecknaren för det ursprungliga elhandelsföretaget kontaktar Energimarknadsinspektionen och uppger namnet på bifirman. 2. Energimarknadsinspektionen registrerar sedan bifirman i inrapporteringssystemet Elin. 3. Det är nu möjligt för rapportören att påbörja inrapporteringen för bifirman. Observera att den rapporterande personen först måste klicka på den aktuella bifirman. Detta val kan göras direkt efter inloggning (med e- legitimation) på det ursprungliga företagets första sida Företagsinformation. 4. Den företagsinformation som visas på för konsumenten på Elpriskollen behöver fyllas i. 30

31 5. Därefter kan inrapporteringen av priser och leveransvillkor påbörjas för bifirman. Bifirmans namn följer sedan med rapportören i dennes arbete med inrapporteringen. Inrapporteringen sker därefter på samma sätt som för det ursprungliga företaget enligt denna handbok. 31

32 10 Beräkningar Nedan beskrivs de beräkningar som görs i Elin Jämförpris Jämförpriser för de tre typkunderna 2 000, och kwh visas på Elpriskollen för samtliga avtalstyper. Om besökaren på Elpriskollen skriver in sin personliga förbrukning visas ett eget jämförpris baserad på den förbrukning de matat in. Jämförpriset beräknas som den totala beräknade årskostnaden delat med elförbrukningen för tre typkunder (per år). Avtal om fast pris Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden för typkunderna med förbrukning 2 000, och kwh per år. Jämförpris = årskostnad/förbrukning Avtal om rörligt pris Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden, som beräknas enligt nedan, för typkunderna med förbrukning 2000, 5000 och kwh per år. Månadskostnad = (Fast kostnad/12 + (Senaste_Spotpris + Påslag vid rörligt pris + ev övrigt påslag) * Energiförbrukning/ Elskatt + Fakturakostnad + Miljö) * Moms Årskostnad = Månadskostnad * 12+ Engångskostnad Jämförpris = årskostnad/förbrukning Mixavtal Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till fast pris och femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till rörligt pris. Priset öre/kwh beräknad på den totala årskostnaden, som beräknas enligt nedan, för typkunderna med förbrukning 2000, 5000 och kwh per år. Månadskostnad = (Fast kostnad/12 + (Senaste_Spotpris + Påslag vid rörligt pris + ev övrigt påslag) * Energiförbrukning/ Elskatt + Fakturakostnad + Miljö) * Moms Priset öre/kwh (fast pris) Årskostnad = Månadskostnad * 12+ Engångskostnad Jämförpris = årskostnad/förbrukning 32

33 10.2 Årskostnad En årskostnad visas för de fasta avtalen på elpriskollen. 33

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Användarmanual. för elektronisk produktanmälan

Användarmanual. för elektronisk produktanmälan Användarmanual för elektronisk produktanmälan Revisionshistorik När Vad Version 2008-02-01 Första versionen 1.0 2009-01-16 Andra versionen 2.0 2009-12-11 Tillägg för sammansättning via fil 2.1 2012-05-21

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

PERIODISK RAPPORTERING. Handledning. Rapporteringsenheten FEBRUARI 2014

PERIODISK RAPPORTERING. Handledning. Rapporteringsenheten FEBRUARI 2014 PERIODISK RAPPORTERING Handledning Rapporteringsenheten FEBRUARI 2014 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Rapporteringsfunktionen 4 Uppkoppling 4 Inloggning 4 Val av företag, period och rapport 5 Kontaktuppgifter

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer