INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-33 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem.

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-33 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com"

Transkript

1 INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-33 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem

2 s PowerMaster-33 G2 Version 18 Installatörshandbok Innehåll 1. INLEDNING Systemfunktioner VÄLJA INSTALLATIONSPLATS INSTALLERA POWERMASTER-33 G Kopplingsschema för PowerMaster-33 G Öppna PowerMaster-33 G2-kontrollpanelen och montera fästet Ansluta telefonlinjen ( K i figur 3.1) Ansluta trådbunden sektion och siren ( B i figur 3.1) Installera GSM-modulen och SIM-kortet ( L i figur 3.1) Installera PGM-5 ( E i figur 3.1) Installera PowerLink Montera expansionsmodulen ( I i figur 3.1) Ansluta nätström till kontrollpanelen Installera batteriet Ansluta nätström till enheten Stänga PowerMaster-33 G2- kontrollpanelen VISUELLA INDIKATIONER, REGISTRERA FÖRSTA KNAPPSATSEN SAMT ANVÄNDA KODBRICKOR LED-indikationer på PowerMaster Registrera den första KP-250 PG2- knappsatsen Använda kodbrickan UNDERHÅLL Demontera kontrollpanelen Byta reservbatteriet Byta säkring Byta/flytta detektorer Årlig kontroll av systemet BILAGA A. Specifikationer A1. Funktioner A2. Trådlöst A3. Elektriskt A4. Kommunikation A5. Fysiska egenskaper A6. Kringutrustning och tillbehörsenheter BILAGA B. Överensstämmelse med normer Snabbreferens för huvudlarmreglering med knappsatsen KP-250 PG D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 1

3 1. INLEDNING PowerMaster är ett PowerG-kompatibelt professionellt, heltäckande och trådlöst säkerhets- och brandskyddssystem med stöd för avancerade tillämpningar och Visonics PowerG med dubbelriktad trådlös teknik med TDMA (Time Division Multiple Access) och FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Detta erbjuder oöverträffad trådlös styrka, överlägsen räckvidd och lång batteridrifttid en perfekt och lättanvänd lösning för leverantörer av övervakningstjänster såväl som professionella installatörer. Systemet består av en PowerMaster-33 G2-kontrollpanel utan inbyggd knappsats som fungerar i samband med en trådlös enhet med knappsats och display (KP-250 PG2). Kontrollpanelen innehåller alla styrkretsar och driftsprogram för ett programmeringsbart larmsystem med 64 sektioner. Enheten med knappsats och display ger installatören och användaren möjlighet att ange kommandon och den ger både visuell och hörbar feedback. Denna handbok avser PowerMaster-33 G2 v18 och senare. De senaste versionerna av handböckerna kan hämtas från Visonics webbplats, Obs! Pmaster används som en förkortning för PowerMaster. Systemet levereras med tre handböcker: PowerMaster-33 G2 installatörshandbok (denna handbok) används av systeminstallatören under systeminstallation. KP-250 PG2 installatörshandbok används av systeminstallatören under KP-250 PG2-installation och PowerMaster-33 G2-konfiguration. KP-250 PG2 användarhandbok används också av systeminstallatören under systeminstallation och -konfiguration. Den är dessutom avsedd för systemets huvudsakliga användare när installationen har slutförts. Lämna över denna handbok till systemets huvudsakliga användare. 1.1 Systemfunktioner Nedanstående tabell innehåller de olika PowerMaster-funktionerna med en beskrivning av varje funktion och hur den används. Funktion Beskrivning Konfiguration och användning Visuell larmverifiering Klipp från kameror på begäran Enkel registrering När PowerMaster används med Next CAM PG2 PIR-kameradetektering och GPRSkommunikation kan systemet skicka klipp som spelas in i larmsituationer till larmcentralen. Systemet skickar klippen automatiskt till larmcentralen vid inbrottslarm och, beroende på installationen, även för brandlarm och personliga nödlarm. PowerMaster kan tillhandahålla bilder från Next CAM PG2 på begäran från en PowerManage-fjärrserver. Bilder tas baserat på ett kommando från larmcentralen. I syfte att skydda kunders integritet kan systemet anpassas genom att endast aktivera funktionen Visa vid larm under specifika systemlägen (t.ex. från, hemma och borta) och även under ett specifikt tidsintervall efter en larmhändelse. PowerG-enheter registreras via kontrollpanelen. Förregistrering kan dessutom utföras genom att ange PowerGenhetens ID-nummer och sedan aktivera enheten i närheten av panelen. 1. Ställ in GPRS-kommunikation: se avsnitt 3.5 Installera GSM-modulen 2. Konfigurera kamerainställningar: se installationsanvisningarna till Next CAM PG2 3. Aktivera verifiering av brandlarm och personliga nödlarm: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Konfigurera rörelseaktiverade kameror för verifiering av videolarm 1. Ställ in funktionen Visa vid larm: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Konfigurera rörelseaktiverade kameror för verifiering av videolarm 2. Begär och visa bilder: se PowerManage användarhandbok, kapitel 5 Visa och hantera händelser Registrera eller förregistrera enheter: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Lägga till nya trådlösa enheter eller trådbundna sensorer 2 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

4 Enhetskonfiguration Diagnostik för kontrollpanelen och kringutrustning Utföra periodiska tester Områden 2-vägs röstkommunikation 1 Mallar för enhetskonfiguration SirenNet distribuerad siren med hjälp av brandvarnare Enhetsparametrar och relaterade systembeteenden kan konfigureras via KP- 250 PG2-knappsatsen eller från en fjärrplats. Varje PowerG-enhet har sina egna inställningar som kan konfigureras via KP- 250 PG2-knappsatsen genom att öppna menyn ENHETSINSTÄLLNINGAR. Du kan testa funktionerna hos alla trådlösa sensorer som har installerats i det skyddade området och samla in information om den mottagna signalens styrka från varje sändare samt granska sammanställda data efter testet. Systemet bör testas minst en gång i veckan och efter varje larm. Det periodiska testet kan genomföras lokalt eller från en fjärrplats (med hjälp av en icke-teknisk person på platsen). När områdesfunktionen är aktiverad delas ditt larmsystem upp i olika områden som fungerar som enskilda larmsystem. Områden kan användas i installationer där det är mer praktiskt att använda delade säkerhetssystem, t.ex. i ett hembaserat kontor eller i en lagerbyggnad. PowerMaster-systemet möjliggör röstkommunikation med larmcentraler. De standardparametrar som en ny enhet registreras i systemet med kan ställas in innan du registrerar enheter. Denna standardmall sparar tid vid enhetskonfiguration. Alla PowerG-brandvarnare kan fungera som sirener och varna om fyra typer av larm i systemet: inbrott, gas, brand och översvämning. Konfigurera enheter från KP-250 PG2: se KP-250 PG2 installatörshandbok, kapitel 3 Programmering, såväl som den enskilda enhetens installationsanvisningar Konfigurera enheter från en fjärrplats: se PowerManage användarhandbok, kapitel 3 Arbeta med paneler, samt användarhandboken till PC-programmet Remote Programmer, kapitel 6 och 7 Utför diagnostik och skaffa indikation om signalstyrka: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt 3.9 Diagnostik Genomför ett gångtest lokalt: se KP-250 PG2 installatörshandbok, kapitel 4 Periodiskt test via installatörskod, eller KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 8 Periodiskt test via användarkod Genomför ett gångtest från en fjärrplats: se användarhandboken till PC-programmet Remote Programmer, kapitel 6 Datainformationstabeller 1. Aktivera områden: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt 3.13 Områden 2. Ställ in områdestillhörighet för varje enhet: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Lägga till nya trådlösa enheter eller trådbundna sensorer Läs vidare om områden: se KP-250 PG2 installatörshandbok, BILAGA B Arbeta med områden. Aktivera och konfigurera 2-vägs röstkommunikation: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Konfigurera rapportering av händelser till larmcentraler 1. Definiera standardregistrering för enheter: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Konfigurera standardvärden för enhetsinställningar 2. Registrera eller förregistrera enheter: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Lägga till nya trådlösa enheter eller trådbundna sensorer Aktivera och konfigurera SirenNet för varje brandvarnare: se installationsanvisningarna till SMD-426 PG2 / SMD-427 PG2 1 Avser endast PowerMaster-33 G2 med talfunktion D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 3

5 Inbyggd siren i panelen Utgångar för trådbunden siren Trådbundna sektioner och programmeringsbara utgångar (PGM) Rapportera till privata användare och/eller larmcentralen via telefon, sms och IPkommunikation Snabbinstallation med indikator för länkkvalitet Enhetssökare Kontrollpanelen har en kraftfull inbyggd siren som ljuder i händelse av ett larm. Funktionen är aktiverad som standard. Kontrollpanelen kan driva en trådbunden siren och blixtljusenheter. Kontrollpanelen kan stödja trådbundna detektorer och styra automationsenheter med programmeringsbara trådbundna utgångar. PowerMaster-systemet kan programmeras för att skicka underrättelser om larm och andra händelser via röstmeddelanden till fyra privata telefonnummer såväl som via sms till fyra mobilnummer. Händelserna kan även rapporteras till larmcentralen via sms, telefonnätet (PSTN) eller IP-kommunikation. Med PowerG-enheter finns det inget behov av att använda KP-250 PG2-knappsatsen när en trådlös enhet monteras, eftersom PowerG-enheterna omfattar en inbyggd indikator för länkkvalitet. Det går snabbt och lätt att välja monteringsplats. Hjälper dig att identifiera den fysiska enhet som visas på KP-250 PG2-displayen. Definiera om kontrollpanelens siren ska ljuda vid larm: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Konfigurera sirenfunktionen Installera och anslut en trådbunden siren: se avsnitt 3.8 Montera expansionsmodulen 1. Anslut en trådbunden sektion eller PGM-enhet: se avsnitt 3.4 Lägga till en trådbunden sektion och siren 2. Programmera den trådbundna sektionen: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Lägga till nya trådlösa enheter eller trådbundna sensorer 3. Programmera beteenden för PGMutgångar: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt 3.7 PGMutmatning Konfigurera underrättelser till privata telefoner: se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt B.12 Programmera privat telefon och smsrapportering Konfigurera rapportering till larmcentralen: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Konfigurera rapportering av händelser till larmcentraler Välj en idealisk plats för att montera en trådlös enhet: se kapitel 2 Välja installationsplats Läs vidare om enhetssökaren: se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 3 Till- och frånkoppla systemet Använd enhetssökaren vid förbikoppling av en sektion eller vid återaktivering av en sektion som varit förbikopplad: se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt B.1 Ställa in förbikopplingsschemat för sektioner Använd enhetssökaren när ett periodiskt test genomförs: se KP-250 PG2 installatörshandbok, kapitel 4 Periodiskt test via installatörskod, eller KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 8 Periodiskt test via användarkod 4 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

6 Väktarnyckelbox Tillkopplingsknapp PowerMaster kan användas för att styra en box med platsens nycklar som endast är tillgängligt för platsens väktare eller larmcentralens väktare i händelse av ett larm. Externa system kan styra till- och frånkoppling av PowerMaster-systemet. 1. Anslut boxen till panelen: se avsnitt 3.8 Montera expansionsmodulen, figur 3.8b 2. Konfigurera boxens sektionstyp som väktarsektion : se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt Lägga till nya trådlösa enheter eller trådbundna sensorer 3. Ange väktarkoden: se KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt 3.3 Ställa in installatörskoder Anslut det externa systemets utgång till panelen: se avsnitt 3.8 Montera expansionsmodulen, figur 3.8b D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 5

7 Systemarkitektur: Säkerhetsdetektorer och sändare Kontrollpanel och display med knappsats Fjärrkontroller, knappsats och keyprox KF-234 PG2 Next CAM PG2 rörelsedetektor med kamera Next PG2 MC-302 PG2 rörelsedetektor magnetkontakt TOWER-30AM PG2 spegeldetektor KF-235 PG2 dubbelriktade fjärrkontroller KP-140 PG2 dubbelriktad knappsats Säkerhetsdetektorer PowerMaster-33 G2 SMD-426 PG2 rökdetektor SMD-427 PG2 rök- och värmedetektor TMD-560 PG2 temperaturdetektor KP-160 PG2 keyprox Sirener KP-250 PG2 GSD-441 PG2 gasdetektor (metan) GSD-442 PG2 koloxiddetektor (CO) FLD-550 PG2 översvämningsdetektor SR-730 PG2 utomhussiren SR-720 PG2 inomhussiren 6 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

8 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS Säkerställ den bästa monteringsplatsen för PowerMaster-kontrollpanelen genom att följa nedanstående råd: Den valda platsen bör ligga nära mitten av hela installationsområdet, mellan alla sändare och helst på en dold plats. Nära ett växelströmsuttag Nära ett telefonjack (om telefonnätet används) Där det finns god mobilnätstäckning om GSM-350 PG2 används På stort avstånd från trådlösa störningar, t.ex.: o Datorer eller andra elektroniska enheter, kraftledningar, sladdlösa telefoner, ljusdimmers osv. o Stora metallföremål (t.ex. metalldörrar eller kylskåp) Obs! Ett avstånd på minst 1 m rekommenderas. Vid montering av trådlösa enheter: Se till att signalnivån för varje enhet är Stark eller God, men inte Svag. Trådlösa magnetkontakter bör installeras i lodrätt läge och så högt upp som möjligt på fönstret eller dörren. Trådlösa PIR-detektorer bör installeras i upprätt läge, på en höjd som anges i respektive installationsanvisningar. Repeaters ska monteras högt upp på väggen, mitt emellan sändarna och kontrollpanelen. VARNING! Bör kontrollpanelen placeras på minst 20 cm avstånd från alla personer under normal drift. Antennerna som används för denna produkt får inte placeras bredvid eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Utrustning och kabeldragning hos kunden A D F H J B E C E I H G E A. Nätverkstjänsteleverantörens anläggning F. Uppringningsutrustning för larm B. Telefonlinje G. Svarssystem C. Nätverksgräns H. Oanvänt RJ-11-jack D. RJ-31X-jack I. Faxapparat E. Telefon J. Dator Obs! REN används för att fastställa antalet enheter som kan anslutas till en telefonlinje. Alltför många REN på en telefonlinje kan medföra att enheterna inte ringer vid ett inkommande samtal. I de flesta men inte alla områden bör antalet REN inte överstiga fem (5). Kontakta det lokala telefonbolaget för att vara säker på hur många enheter som kan anslutas till en linje, som fastställs av det totala antalet REN. Anslutning till myntautomater från telefonbolag är inte tillåtet. Anslutning till delade linjer (USA) är föremål för respektive delstats taxa. Installatören måste verifiera linjens kapacitet. Var medveten om andra teletjänster som DSL. Du måste installera ett filter om DSL ingår i telefonlinjen. Vi föreslår att du använder ett DSL-larmfilter modell Z-A431PJ31X som tillverkas av Excelsus Technologies eller ett likvärdigt filter. Detta filter kopplas in i RJ-31X-jacket och medger larmrapportering utan avbrott i internetanslutningen. D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 7

9 3. INSTALLERA POWERMASTER-33 G2 Nödvändigt verktyg: Philips-skruvmejsel nr. 2 Monteringsförfarandet för PowerMaster-33 G2 visas i figur Kopplingsschema för PowerMaster-33 G2 A. Bandkabel till expansionsmodulen B. Trådbunden sektion / särskild kopplingsplint för siren E. PGM-5-modul F. Kopplingsplintar för expansionsmodul C. Batterikontakt D. Främre enhet G. Bakre enhet H. Nätaggregat I. Expansionsmodul J. Nätströmskontakt K. Telefonjack L. GSM-350 PG2 * eller externt nätaggregat ** eller extern nätströmskontakt *** eller kopplingsplint i nordamerikanska paneler Figur 3.1 Kopplingsschema för PowerMaster-33 G2 8 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

10 3.2 Öppna PowerMaster-33 G2-kontrollpanelen och montera fästet Så här monterar du enheten: 1. Lossa skruvarna 2. Ta av det främre höljet 3. Märk upp fem borrpunkter på monteringsytan, borra fem hål och sätt i pluggar och skruva sedan fast den bakre delen med fem skruvar 3.3 Ansluta telefonlinjen ( K i figur 3.1) A. Monteringsyta B. Bakre enhet C. 5 skruvar * För sabotage på baksidan Figur 3.2 Montera den bakre enheten TELEFONINKOPPLING Anslut telefonsladden i jacket TELEFON och anslut telefonlinjesladden i jacket LINJE (genom önskade ingångshål för sladdarna). Obs! Telefonsladden bör inte vara längre än tre meter. A. LINJE B. TELEFON C. Väggjack för telefonlinje Figur 3.3a Telefoninkoppling För alla installationer: Om DSL används på telefonlinjen måste du dra linjen genom ett DSL-filter (kapitel 2, Välja installationsplats, innehåller mer information). D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 9

11 3.4 Ansluta trådbunden sektion och siren ( B i figur 3.1) Om expansionsmodulen inte används kan en trådbunden sektion och en lågspänningssiren anslutas direkt till den främre panelens kretskort. KOPPLINGSSCHEMA FÖR TRÅDBUNDEN SEKTION 1 OCH SIREN A. Jord B. Trådbunden sektion C. Siren D. För framtida bruk E. Extern siren typ MG Electronics MG441PDS eller likvärdig, 6-12 V likström, max 150 ma F. Magnetkontakt eller annan valfri kontakt (inte en detektor) G. Larmkrets Figur 3.4 Kopplingsschema för trådbunden sektion och siren 1 Trådbundna sektioner kan registreras i valfria sektioner, från 01 till 64, på PowerMaster-30 G2-kontrollpanelen 10 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

12 3.5 Installera GSM-modulen och SIM-kortet ( L i figur 3.1) Koppla in GSM-modulen och sätt fast den så som visas på ritningen ovan. Se till att slitsarna på båda sidorna av GSMmodulen glider längs med de båda tapparna på den främre enheten. A. GSM-modul B. Tappar C. Slits (1 av 2) D. Främre enhet Var försiktig! Installera inte och ta inte ut GSM-modulen när systemet drivs med nätström eller reservbatteriet. Sätt i SIM-kortet i GSM-modulen så som visas på ritningen ovan. 1. Skjut locket åt sidan. 2. Öppna locket. 3. Rikta in SIM-kortet med locket (observera lockets position) 4. Skjut in SIM-kortet i locket 5. Sväng tillbaka och stäng locket 6. Lås fast locket VIKTIGT! Sätt inte i och ta inte ut SIM-kortet när systemet drivs med nätström eller reservbatteriet. Figur 3.5 Montera GSM-modulen och sätta i SIM-kortet (tillval) D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 11

13 3.6 Installera PGM-5 ( E i figur 3.1) PGM-5 är en utmatningsgränssnittsmodul som är utformad för att skicka larm-, felhändelse- och statussignaler till externa enheter som trådlösa övervakningssändare för stora avstånd, intern-tv-system, hemautomationssystem och LED-baserade informationspaneler (ytterligare information finns i installationsanvisningarna till PGM-5). PGM-5 tillhandahåller fem utgångskontakter med halvledarreläer och är utformad för att användas som en intern tilläggsmodul med PowerMaster-33 G2-kontrollpanelen. Montera PGM-5-modulen så som visas i figur Tryck nedåt på PGM-5-modulen (D) på den bakre panelen och mellan de båda klämmorna. 2. Anslut PGM-5-modulens bandkabel (F) till den främre panelens PGM-5-kontakt och bandkabelkontakten på PGM-5 (G). Var försiktig! Kontakten med avlastningsklämman (F1) är avsedd för den främre enheten koppla inte in den i den bakre enheten! Obs! PGM-5 är endast aktiv om PGM-5-alternativet har aktiverats på kontrollpanelen (se avsnitt Konfigurera PGMutmatning). Installationsanvisningarna till PGM-5 som ingår i modulens förpackning innehåller ett kopplingsschema. Var försiktig! För montering av PGM-5-modulen rekommenderar vi att anslutningskabeln (E) läggs så som visas i figur 3.6 för att förhindra störningar som kan inträffa om den läggs för nära kontrollpanelens antenner. A. PowerMaster-33 G2-kontakt B. Främre enhet C. PGM-5-modul D. Bakre enhet E. Anslutningskabel F. Bandkabel F1. Denna ände för den främre enheten F2. Denna ände för den bakre enheten G. Bandkabelkontakt på PGM-5 Figur 3.6 Montera PGM-5-modulen 12 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

14 3.7 Installera PowerLink3 PowerLink3 används för att visa och styra PowerMaster-systemet via internet. Följ nedanstående anvisningar för att installera PowerLink3. Obs! PowerLink3 får ingen reservström från kontrollpanelens batteri och stängs därför av om ett strömavbrott inträffar. 1. Montera PowerLink3-modulen i den bakre enheten och sätt fast den med två skruvar. 2. Anslut bandkabeln (B) från den främre panelen till PowerLink3 på följande sätt: Kontakt B1 till den främre panelen och kontakt B2 till PowerLink3. 3. Anslut Cat-5-kabeln från PowerLink3 till routern. Obs! Förhindra att Cat-5-kabeln stör antennen genom att inte dra kabeln genom kabelingångshålet på panelens högra sida. A. Cat-5-kabel till routern B. Bandkabel B1. Denna ände för den främre enheten B2. Denna ände för PowerLink3 Figur 3.7 Montera PowerLink3 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 13

15 3.8 Montera expansionsmodulen ( I i figur 3.1) Expansionsmodulen är ett extra tillbehör. Om denna modul används ska den trådbundna sektionen och specialsirenen på den främre panelen inte användas. Montera expansionsmodulen så som visas i figur 3.8a. 1. Tryck nedåt på expansionsmodulen (på den bakre panelen), mellan de båda klämmorna. 2. Anslut expansionsmodulens bandkabel till expansionsuttaget på den främre panelen. Var försiktig! Kontakten med avlastningsklämman är avsedd för den främre enheten koppla inte in den i den bakre enheten! A. Två klämmor B. Bandkabel med en avlastningsklämma B1. Denna ände för den främre enheten B2. Denna ände för den bakre enheten Figur 3.8a Expansionsmodul 14 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

16 KOPPLINGSSCHEMA FÖR EXPANSIONSMODUL, SEKTIONER, SIRENER, TALENHET OCH TRÅDBUNDNA DETEKTORER A. Bakre enhet B. Expansionsmodul C. Intern siren eller blixtljus 6-12 V likström, max 150 ma D. Extern siren, MG441PDS eller likvärdig, 12 V likström (nominellt) max 350 ma E. Talenhet F. Anslut trådbundna detektorer enligt illustrationen Obs! De trådbundna detektorerna ska installeras på minst två meters avstånd från kontrollpanelen. För de båda trådbundna detektorerna klassificerar kontrollpanelen händelser i enlighet med det motstånd som mäts upp, så som visas i tabellen nedan. Slut- eller tillkopplingsknappmotstånd Räckvidd Sektion Tillkopplingsknapp 0 kω 1,76 kω Sabotage Sabotage 1,76 kω 2,64 kω Normal Tillkoppling 2,64 kω 3,52 kω Sabotage Sabotage 3,52 kω 5,26 kω Larm Frånkoppling 5,26 kω Sabotage Sabotage G. Detektor utan sabotagebrytare eller tillkopplingsknapp H. Detektor med sabotagebrytare eller tillkopplingsknapp I. PGM-enhet J. Trådbunden sektion A eller B K. Jord Figur 3.8b Kopplingsschema för sektion och siren Anmärkningar för anslutningar till EXPANSIONSMODULEN: * Anslutningarna för den trådbundna sektionen kan anslutas till en normalt sluten kontakt i en detektor, brytare (t.ex. en sabotagebrytare i en enhet) eller en tryckknapp, via en 2,2 k -resistor. Vid behov kan 12 V- anslutningen användas för att förse en detektor med drivspänning (upp till 36 ma). ** EXT-anslutningen kan användas för att aktivera en extern siren. INT-anslutningen kan programmeras för en intern siren eller blixtljus (se 4.7). 12 V- och GND-anslutningarna kan anslutas till en siren (för konstant likströmsförsörjning). *** 12 V-försörjningen till PGM-enheten är försedd med en säkring. Strömstyrkan begränsas till 100 ma. VARNING! När du åter kopplar in anslutningarna på sina platser är det viktigt att du riktar in dem noggrant med stiften på kretskortet. Felinriktade eller omvänd installation av anslutningarna kan skada interna kretsar i PowerMaster-33 G2. VIKTIGT! Anslutningarna för interna och externa sirener är avsedda för sirener som drivs med 12 V likström. Om en högtalare kopplas till någon av dessa utgångar kommer en kortslutning att uppstå, vilket leder till att enheten skadas. D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 15

17 3.9 Ansluta nätström till kontrollpanelen Obs! Denna utrustning ska installeras i enlighet med kapitel 2 i National Fire Alarm Code (USA), ANSI/NFPA 72. Anslut nätkabeln och stäng kontrollpanelen så som visas i figur 3.9a TA UT NÄTKABELKLÄMMAN OCH ANSLUTA STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR DET INTERNA NÄTAGGREGATET Genomför steg 1 och 2 på en arbetsbänk innan delarna monteras. 1. Ingång för tjock kabel: Dra ut det önskade kabelplastlocket (1 av 4). 2. Ta ut kabelklämman (I) för användning i nästa steg. 3. För in nätkabeln genom den önskade kabelrännan (A). Dra kabeln till nätaggregatet (E) och ta av skyddslocket (D). Skruva fast nätkabelns trådar i nätaggregatets kopplingsplint (F) med en skruvmejsel. Dra åt skruvarna ordentligt. Sätt fast nätkabeln med dess klämma (B eller C) och stäng skyddslocket (D). 4. Anslut nätaggregatets utmatningssladd (G) till strömkontakten (H) i en främre panelen. A. Valfria kabelrännor B. För tunn kabel C. För tjock kabel (omvänd klämma) D. Skyddslock E. Nätaggregat F. Nätaggregatets kopplingsplint G. Nätaggregatets utmatningssladd H. Strömkontakt (*) Dra inga sladdar i detta område, eftersom de kan förhindra att kontrollpanelen stängs ordentligt. I. Kabelklämma Figur 3.9a Ta ut nätkabelklämman och ansluta strömförsörjning för det interna nätaggregatet 16 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

18 EXTERN NÄTSTRÖMSANSLUTNING Anslut nätadaptern till strömkontakten på den främre panelen. Figur 3.9b Extern nätströmsanslutning Installera batteriet Öppna luckan till batterifacket. Sätt i ett batteri med 6 eller 8 celler och anslut kontakten så som visas i figur 3.9c. A. Främre enhet B. Batterisladd C. Batterisladdkontakt D. Slits för batterisladd Figur 3.9c Installera batteriet Ansluta nätström till enheten Anslut PowerMaster-33 G2 till ett nätströmsuttag (se figur 3.9a och 3.9b). Ignorera de eventuella varningar om att batteriet eller telefonanslutningen saknas. För efterlevnad av europeiska säkerhetsföreskrifter: a. Modellen måste installeras i enlighet med lokala regler för elinstallationer. b. Säkringen måste vara lättåtkomlig. c. Den externa säkringens märkvärde ska vara högst 16 A. D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 17

19 3.10 Stänga PowerMaster-33 G2-kontrollpanelen Den slutliga stängningen av kontrollpanelen genomförs så som visas nedan. Så här stänger du kontrollpanelen: 1. Anslut bandkablarna mellan den främre och bakre enheten till deras respektive kontakter (upp till tre kablar, beroende på tillval). 2. Se till att indikatorn Power (nätström) lyser med grönt sken. 3. Stäng panelen och skruva fast de båda skruvarna. Figur 3.10 Slutlig stängning 18 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

20 4. VISUELLA INDIKATIONER, REGISTRERA FÖRSTA KNAPPSATSEN SAMT ANVÄNDA KODBRICKOR 4.1 LED-indikationer på PowerMaster-33 Nedanstående tabell innehåller detaljerade beskrivningar av LED-indikationer på PowerMaster-33-panelen. Färg Definition LED-funktion Grön Lokal strömindikator FAST SKEN: Anger att systemet drivs med nätström BLINKAR: Svagt batteri SLÄCKT: Växelströmsfel Grön Klar/Ej klar FAST SKEN: Alla områden är klara Röd Systemets tillkopplingsstatus SLÄCKT: Ej klar/minst ett område ej klart FAST SKEN: BORTA/minst ett område är BORTA BLINKAR: HEMMA/minst ett område är HEMMA och inga områden är BORTA SLÄCKT: Systemet är frånkopplat Orange Systemet ej online FAST SKEN: Systemet är inte tillgängligt (synkroniseras/uppdateras/meny öppen) SLÄCKT: Systemet är tillgängligt Orange Systemfel FAST SKEN: Ett fel har uppstått i systemet SLÄCKT: Inga fel i systemet 4.2 Registrera den första KP-250 PG2-knappsatsen PowerMaster-33 G2 är utformad för att fungera trådlöst tillsammans med en KP-250 PG2-enhet med knappsats och display som kan installeras var som helst i det skyddade området. Den första knappsatsen måste alltid registreras som knappsats nr 1. Om det redan finns en knappsats som har registrerats som knappsats nr 1 kommer den att tas bort, vilket visas med en LED-indikation. Steg Åtgärd 1 Håll knappen Registrera första knappsats på PowerMaster-33 G2-kontrollpanelen intryckt under två sekunder. Om det inte finns någon knappsats på den första platsen blinkar LED-lampan Registrera första knappsats på PowerMaster-33 G2 sakta under en minut (gå till steg 3). Om det redan finns en knappsats på den första platsen lyser LED-lampan på PowerMaster-33 G2-kontrollpanelen med fast sken (gå till steg 2). Obs! När du trycker på Registrera första knappsats innebär det att systemet tas ut ur eventuella systemlägen, programmeringslägen osv. samt att systemet frånkopplas. 2 Om du vill fortsätta (en knappsats som redan är registrerad som knappsats nr 1 tas bort ur systemet) ska du trycka på Registrera första knappsats igen inom 10 sekunder. 3 Håll knappen på KP-250 PG2-knappsatsen intryckt under 2-5 sekunder, tills LED-lampan lyser med blått sken och släpp sedan knappen. Registrerings-LED:n på PowerMaster-33 indikerar resultatet av registreringsproceduren. LED på PowerMaster-33 G2 Resultat Blinkar snabbt Fast sken under 5 sek. Knappsatsregistrering slutförd Felaktig enhetstyp 4 När registreringsproceduren är slutförd är knappsatsen omedelbart klar att användas, även om system är i tillkopplat läge. Obs! Om knappsatsen tidigare har varit registrerad med ett annat nummer flyttas den automatiskt till knappsats nr 1. Alla konfigurerade parametrar kommer dock att gå förlorade och knappsatsen återgår till de förvalda parametrarna. D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 19

21 4.3 Använda kodbrickan Kodbrickor ger behöriga personer åtkomst till avgränsade områden. Om en giltig kodbricka hålls framför läsaren (se illustrationen) när systemet är tillkopplat leder det till att systemet frånkopplas. Om en giltig kodbricka hålls framför läsaren när systemet är frånkopplat leder det till att systemet tillkopplas i läget BORTA, alternativt HEMMA. Information om registrering/borttagning av kodbrickor finns i KP-250 PG2 användarhandbok. Obs! 1. Det är valfritt att använda kodbrickor. 2. Kodbrickor kan inte användas när områdesindelning är aktiverat. 20 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

22 5. UNDERHÅLL 5.1 Demontera kontrollpanelen A. Skruva ut de skruvar som håller ihop den främre och bakre enheten (se figur 3.2). B. Skruva ut de skruvar som håller fast den bakre enheten på monteringsytan (se figur 3.2) och avlägsna kontrollpanelen. 5.2 Byta reservbatteriet Byte och första installation av batteriet är liknande förfaranden (se figur 3.9c). När ett nytt batteri har installerats korrekt och locket till batterifacket har stängts på rätt sätt ska FEL-indikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen slockna. Istället kommer nu meddelandet MINNE att blinka på displayen (orsakas av det sabotagelarm som aktiverades när du öppnade batterifacket). Nollställ larmet genom att tillkoppla systemet och frånkoppla det direkt. 5.3 Byta säkring PowerMaster-33 G2 har två säkringar med automatisk återställning. Därför behöver säkringarna inte bytas. När ett överströmstillstånd inträffar bryts strömkretsen av säkringen. Felet leder till att strömmen bryts under flera sekunder och därefter återställs säkringen automatiskt, så att ström åter kan flöda genom kretsen. 5.4 Byta/flytta detektorer När underhållsarbete medför att detektorer byts ut eller flyttas ska du alltid genomföra ett komplett diagnostiskt test enligt KP-250 PG2 användarhandbok, avsnitt Kom ihåg! En svag signal är inte godtagbar. 5.5 Årlig kontroll av systemet Obs! PowerMaster-systemet måste kontrolleras av en kvalificerad tekniker minst vart tredje år (helst varje år). Den årliga systemkontrollen är utformad för att säkerställa att larmsystemet fungera korrekt genom att utföra följande kontroller: Periodiskt test Tillkoppling/frånkoppling Inga felmeddelanden på kontrollpanelen Klockan visar rätt tid Rapporter: generera en händelse som överförs till larmcentralen och slutanvändaren D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 21

23 BILAGA A. Specifikationer A1. Funktioner Antal sektioner Upp till 64 trådlösa sektioner (inklusive 2 trådbundna ingångar) Krav för trådbundna sektioner 2,2 k slutmotstånd (max kabelmotstånd 220 Maxström i slinga 1,5 ma Maxspänning i slinga 3,3 V Kortsluten slinga 0 1,47 V (0 1,770 Ω) Normal slinga 1,47 1,8 V och 2,02 2,3 V Öppen slinga 2,3 3,3 V (5,06 Ω) 1 huvudinstallatör (9999 som standard)* Installatörs- och användarkoder 1 installatör (8888 som standard)* 1 huvudanvändare, nr 1 (1111 som standard) Användare nr 2 48 * Koderna får inte vara identiska Styrningsmetoder Inbyggd knappsats, trådlösa fjärrkontroller och knappsatser SMS-kommandon via GSM/GPRS-modul (tillval) Fjärrstyrning via telefon Tillkopplingslägen BORTA, HEMMA, BORTA-DIREKT, HEMMA-DIREKT, DÖRRNYCKEL, FORCERAT, FÖRBIKOPPLAT Larmtyper Tyst, personligt panik/nöd, inbrott, gas, brand, översvämning Sirensignaler Ihållande (intrång/24 timmar/panik), tre pulser kort paus tre pulser... (brand), fyra pulser lång paus fyra pulser... (gas), lång puls lång paus lång puls... (översvämning) Timeout för siren (klocka) Programmeringsbar (4 minuter som standard) Utmatning från intern ljudenhet Minst 85 dba på 3 m avstånd Övervakning Programmeringsbart tidsintervall för inaktivitetsvarning Specialfunktioner Ding-dong-sektioner Diagnostiskt test och händelselogg Lokal och fjärrprogrammering via telefon- eller GMS/GPRS-anslutningar Ropa på hjälp via en nödsändare Övervaka äldre, rörelsehindrade eller sjuka personers aktiviteter Meddelandecentral (in- och uppspelning) 2-vägs röstkommunikation Datainläsning Larmminne, fel, händelselogg Realtidsklocka Tid och datum visas på kontrollpanelen. Denna funktion används även för loggfilen genom att tillhandahålla datum och tid för varje händelse. Batteritest Var tionde sekund A2. Trådlöst RF-nätverk PowerG dubbelriktad synkroniserad frekvenshoppning (TDMA/FHSS) Frekvensband (MHz) Hoppningsfrekvenser Region Hela världen Europa Nordamerika och särskilda länder Kryptering AES D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

24 A3. Elektriskt Extern växelström/växelströmsadapter Extern växelström/likströmsadapter Intern växelström/likström Strömförbrukning Låg batteritröskel Reservbatteri Laddningstid Reservbatteri (tillval) Laddningstid (reservbatteri) Total strömförbrukning trådbundna detektorer Strömförbrukning extern siren (EXT) Strömförbrukning intern siren (INT) PGM Skydd mot strömtoppar och kortslutning A4. Kommunikation Kommunikation Inbyggt modem Dataöverföring till lokal dator Rapportdestinationer Rapportformatalternativ Pulsfrekvens Meddelande till privata telefoner Detektering av ringsignal NA Externt (väggmonterat) växlande nätaggregat 100 V växelström till 240 V växelström, 50/60 Hz, 0,5 A/12,5 V likström, 1,2 A Internt växlande nätaggregat: In: V växelström, 0,5 A Ut: 12,5 V likström, 1,6 A Ca. 260 ma standby från start (systemstart) och minskar sedan till 60 ma. Max ma under larm. 7,2 V (6-cellsbatteri) 9,6 V (8-cellsbatteri) Alternativ för reservbatteri: Maximalt strömuttag för externa enheter (1) 1300 mah 1800 mah 2200 mah 6-cellsbatteri (2) 8-cellsbatteri (3) 8-cellsbatteri (4) 4 tim 180 ma 300 ma 380 ma 8 tim 70 ma 125 ma 160 ma 12 tim 35 ma 70 ma 95 ma Reservdrifttid 24 tim maxtid utan last 12 ma 25 ma 22 timmar 32 tim ingen reserv 0 ma 10 ma 39 tim ingen reserv ingen reserv 0 ma (1) De externa enheterna måste anslutas mellan 12 V och jord. Strömmen för varje specificerad reservperiod kan dras från batterierna med intern GSM och läsaren för kodbrickor anslutna till PowerMaster-33 G2. (2) 7,2 V 1300 mah laddningsbart NiMH-batteri, artikelnr. GP130AAH6BMX, tillverkat av GP, eller artikelnr LTT-AA1300LSDX6B, tillverkat av LTT. (3) 9,6 V 1800 mah laddningsbart NiMH-batteri, artikelnr. GP180AAH8BMX, tillverkat av GP, eller artikelnr LTT-AA1800LSDX8B, tillverkat av LTT. (4) 9,6 V 2200 mah laddningsbart NiMH-batteri, artikelnr 220AAH8BMX, tillverkat av GP eller artikelnr LTT-AA2200LSDX8B, tillverkat av LTT. Var försiktig! Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kasta bort använda batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar. Obs! Överensstämmelse med CE-normerna kräver att batterireservperioden är minst 12 timmar. 80 % ( 30 tim) för alla batterityper Se tabellen Alternativ för reservbatteri ovan NA Max. 36* ma Max. 450* ma vid 12,5 V likström vid drift med växelström/likström (10,5 V likström i standbyläge) Max. 450* ma vid 12,5 V likström vid drift med växelström/likström (10,5 V likström i standbyläge) * Total PowerMaster-33 G2-utgångsström (INT- och EXT-sirener, PGM-utgång och detektorer) kan ej överskrida 550 ma. Max 100 ma ström till kontrollpanelens jord Max. extern likspänning +15 V likström Samtliga utgångar är skyddade (automatiskt återställande säkringar) Telefonnät, GSM, GPRS, IP 300 baud, Bell 103-protokoll Via RS232-serieport 2 larmcentraler, 4 privata telefonnummer SIA, Contact ID, Scancom, SIA IP, Visonic PowerNet. 10, 20, 33 eller 40 pps programmeringsbar Tonsignal eller röstmeddelande Enheten stödjer inte detektering av ringsignaler om det inte finns likspänning på telefonlinjen D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 23

25 A5. Fysiska egenskaper Driftstemperatur 10 till 49 C Förvaringstemperatur 20 till 60 C Fuktighet 85 % relativ fuktighet vid 30 C Mått (B x H x D) 266 x 201 x 46 mm Vikt 1,44 kg (med batteri) Färg Vit A6. Kringutrustning och tillbehörsenheter Moduler Extra trådlösa enheter Trådlösa enheter och kringutrustning GSM/GPRS, IP 64 detektorer, 32 fjärrkontroller, 32 knappsatser (10 KP-250 PG2), 8 sirener, 4 repeaters, 32 kodbrickor Magnetkontakter: MC-302 PG2, MC-302E PG2, MC-302EL PG2, MC-302V PG2 Rörelsedetektorer: Next PG2, Next K9 PG2, TOWER-32AM PG2, TOWER-32AM K9 PG2, TOWER-30AM PG2, TOWER-30AM K9 PG2, TOWER-20 PG2, TOWER-CAM PG2, CLIP PG2 PIR-kameradetektorer: Next CAM PG2, Next CAM-K9 PG2 Rökdetektorer: SMD-426 PG2, SMD-427 PG2 GSM-modul: GSM-350 PG2 Fjärrkontroller: KF-234 PG2, KF-235 PG2 Knappsatser: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (med kodbricka), KP-160 PG2, KP-250 PG2 Inomhussiren: SR-720 PG2 Utomhussirener: SR-730 PG2, SR-740 PG2, SR-740 HEX PG2 Repeater: RP-600 PG2 Gas: GSD-441 PG2, GSD-442 PG2 Glaskross: GB-501 PG2 Temperatur: TMD-560 PG2 Översvämning: FLD-550 PG2 Elstöt: SD-304 PG2 24 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

26 BILAGA B. Överensstämmelse med normer Visonic Group deklarerar härmed att PowerG-serien med centralenheter och tillbehör är konstruerade för att överensstämma med: Europeiska CE-normer PowerMaster uppfyller RTTE-kraven Europaparlamentets och -rådets direktiv 1999/5/EC som antogs den 9 mars Enligt de europeiska normerna EN och EN har PowerMasters säkerhetsklass 2 låg till medelhög risk och miljöklass II allmänt inomhusbruk och ett nätaggregat av typ A. EN och AST4 i enlighet med EN GSM-normer Europa: Uppfyller CE-normerna 3GPP TS , EN , EN Säkerhetsklass: I enlighet med EN :2006 och A1:2009 kan denna utrustning användas i installerade system upp till och inklusive säkerhetsklass 2. EN miljöklass Klass II VARNING! Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. GARANTI Visonic Limited ( tillverkaren ) beviljar endast den ursprungliga köparen ( köparen ) en garanti endast för denna produkt ( produkten ) mot defekter i utförande och material som uppstår vid normal användning av produkten, under en period på tolv (12) månader efter det datum då att produkten levererades från tillverkaren. Denna garanti gäller endast under förutsättning att produkten har installerats korrekt och underhålls och drivs under normala driftsförhållanden i enlighet med tillverkarens rekommenderade installations- och driftsanvisningar. Produkter som av någon annan anledning, enligt tillverkarens eget gottfinnande, som t.ex. felaktig installation, underlåtenhet att följa installation- och driftsanvisningarna, slarv, avsiktlig skada, missbruk eller vandalism, oavsiktlig skada, förändring eller manipulering eller reparation som utförd av annan part än tillverkaren, blir defekta täcks ej av denna garanti. Tillverkaren framställer ej att denna produkt inte kan komma att äventyras och/eller kringgås eller att produkten kommer att hindra dödsfall och/eller personskada och/eller skada på egendom som uppkommer genom inbrott, rån, brand eller på annat sätt eller att produkten under alla omständigheter kommer att ge tillfredsställande varningar och skydd. En korrekt installerad och underhållen produkt kan endast minska risken för att sådana händelser inträffar utan varning och den utgör ingen garanti eller försäkring mot sådana händelser. DENNA GARANTI GÄLLER EXKLUSIVT OCH UTTRYCKLIGEN I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, FÖRPLIKTELSER ELLER ANSVARSSKYLDIGHETER, VARE SIG SKRIFTLIGA, MUNTLIGA, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER PÅ ANNAT SÄTT. TILLVERKAREN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG INFÖR NÅGON PERSON AVSEENDE NÅGRA SOM HELST FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SOM RESULTAT AV BROTT MOT VILLKOREN I DENNA ELLER NÅGRA ANDRA GARANTIER, ENLIGT VAD SOM TIDIGARE NÄMNTS. TILLVERKAREN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR ELLER FÖR FÖRLUST, SKADOR ELLER UTGIFTER, INKLUSIVE FÖRLORAD ANVÄNDNING, VINST, OMSÄTTNING ELLER GOODWILL, SOM DIREKT ELLER INDIREKT UPPSTÅR GENOM KÖPARENS ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER FÖR FÖRLUST ELLER FÖRSTÖRELSE AV EGENDOM ELLER FÖR NÅGON ANNAN ORSAK, ÄVEN OM TILLVERKAREN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. TILLVERKAREN SKALL EJ HÅLLAS ANSVARIG DÖDSFALL, PERSONSKADOR OCH/ELLER SKADOR PÅ EGENDOM ELLER ANDRA SKADOR, OAVSETT OM DESSA ÄR DIREKTA, INDIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM BASERAS PÅ ETT YRKANDE OM ATT PRODUKTEN INTE FUNGERAR. Om tillverkaren hålls ansvarig, direkt eller indirekt, för någon av förlust eller skada som uppstår inom ramen för denna begränsade garanti, SKALL TILLVERKARENS MAXIMALA ANSVAR (OM TILLÄMPLIGT) DOCK EJ I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, vilket skall fastställas som överenskommet skadestånd och ej som vite och skall utgöra den fullständiga och exklusiva gottgörelsen från tillverkaren. När köparen godkänner leveransen av produkten innebär det att köparen samtycker till försäljningsvillkoren och garantin samt att köparen bekräftar att han eller hon har informerats om dessa. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador och därför kan det hända att dessa begränsningar inte gäller under vissa omständigheter. Tillverkaren skall ej hållas ansvarig för något som uppstår genom förvanskning och/eller funktionsfel i någon telekommunikation eller elektronisk utrustning eller programvara. Tillverkarens skyldigheter inom ramen för denna garanti begränsas uteslutande till att enligt tillverkarens eget gottfinnande reparera och/eller byta ut produkten eller någon del därav som visar sig vara defekt. Ingen reparation och/eller inget utbyte skall förlänga den ursprungliga garantiperioden. Tillverkaren skall ej hållas ansvarig för demonterings- och/eller ominstallationskostnader. Utnyttjande av denna garanti kräver att produkten returneras till tillverkaren, försäkrad och med förbetald frakt. Alla frakt- och försäkringskostnader är köparens ansvar och ingår inte i denna garanti. Denna garanti skall ej modifieras, förändras eller förlängas och tillverkaren ger ingen person behörighet att agera på dess vägnar i syfte att modifiera, förändra eller förlänga denna garanti. Denna garanti skall endast gälla produkten. Alla produkter, tillbehör eller tillsatser från andra som används i samband med produkten, inklusive batterier, skall endast täckas av sina egna garantier, om dessa finns. Tillverkaren skall ej hållas ansvarig för några som helst skador eller förluster, oavsett om dessa är direkta, indirekta eller tillfälliga skador, följdskador eller andra skador som uppstår genom funktionsfel i produkten orsakat av produkter, tillbehör eller tillsatser från andra, inklusive batterier, som används i samband med produkten. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen och kan ej överlåtas. Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar ej dina juridiska rättigheter. Inga bestämmelser i denna garanti som står i strid mot lagarna i den delstat eller det land där produkten levereras skall gälla. Varning: Användaren måste följa tillverkarens installations- och driftsanvisningar, inklusive testa produkten och hela dess system minst en gång i veckan samt vidtaga alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för sin säkerhet och skydd för sin egendom. 1/08 E-POST: INTERNET: VISONIC LTD POWERMASTER-33 G2 installatörshandbok D Rev 0 (4/14) D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 25

27 26 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

28 Snabbreferens för huvudlarmreglering med knappsatsen KP-250 PG2 Denna snabbreferens är avsedd för systemanvändaren. Riv loss detta blad och lämna det till användaren. Till- och frånkoppla systemet Steg Åtgärd Användaringrepp Knapp- och knappsatsindikering Tillval Tillval 1 Tryck på knappen för områdesval och välj sedan ett OMRÅDE (om områdesindelning är aktivt) 2 Tillkoppla BORTA åtföljd av en kombination av + [ ] eller ange kod Tillkoppla HEMMA + [ ] eller ange kod Frånkoppla (AV) + [ ] eller ange kod Snabbtillkoppling BORTA (om snabbtillkoppling är aktiverat) Snabbtillkoppling HEMMA (om snabbtillkoppling är aktiverat) Forcerad tillkoppling BORTA (systemet ej klart) + [ ] eller ange kod för att tysta protestsummern Forcerad tillkoppling HEMMA (systemet ej klart) + [ ] eller ange kod för att tysta protestsummern 3 DIREKT (Efter tillkoppling av HEMMA/BORTA) Den valda knappen blinkar. Den valda knappen och LED:n Håll fram kodbricka ( ) börjar blinka och uppmanar dig att hålla fram din bricka eller ange din användarkod. Knappsatsens LED blinkar rött en gång för att ange överföring av tillkopplingskommandot till kontrollpanelen. LED:n och summern anger sedan kontrollpanelens svar se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 4 Systemstatus och -indikationer. Tillval DÖRRNYCKEL Obs! Den fabriksinställda huvudanvändarkoden är Koden krävs inte om snabbtillkoppling har aktiverats av installatören. Ändra den fabriksinställda koden till en hemlig kod så snart som möjligt (se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt B.4). Initiera larm Larm Åtgärder Anmärkningar Nödlarm KP-250 PG2 börjar pipa när du trycker på brand- eller ( 2 sek.) nödlarmsknappar. Kommandot skickas när knappen har Brandlarm ( 2 sek.) hållits intryckt under ca. 2 sekunder. Paniklarm ( 2 sek.) D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok 27

29 Förbereda tillkoppling Se till att meddelandet KLAR visas före tillkopplingen. TT:MM KLAR Detta anger att alla sektioner är säkrade och att du kan tillkoppla systemet efter behov. Om minst en sektion är öppen (ostörd) visas följande på displayen: TT:MM EJ KLAR Detta anger att systemet inte är klart för tillkoppling och i de flesta fallen att en eller flera sektioner inte är säkrade. Det kan dock även innebära att ett olöst tillstånd föreligger, t.ex. vissa feltillstånd, störning osv., beroende på systemkonfiguration. Kontrollera de öppna sektionerna genom att trycka på. Detaljerna och platsen för den första öppna sektionsdetektorn (vanligtvis en öppen dörr- eller fönstersensor) visas. Åtgärda den öppna sektionen genom att gå till sensorn och säkra den (stänga dörren eller fönstret) se Enhetssökare nedan. Varje tryckning på visar en annan öppen sektion eller felangivelse. Vi rekommenderar att du åtgärdar de öppna sektionerna, så att systemet återställs till klart för tillkoppling. Fråga installatören om du inte vet hur man gör detta. Obs! Du kan avsluta när som helst och gå tillbaka till KLAR genom att trycka på. Enhetssökare: PowerMaster-system omfattar en kraftfull enhetssökare som hjälper dig att identifiera öppna eller störda enheter som indikeras på LCD-displayen. När displayen visar en öppen eller störd enhet blinkar LED:n för respektive enhet för att ange att det är här. Indikationen det är här visas på enheten inom max 16 sekunder och fortsätter så länge enheten visas på LCD-displayen. Förbikopplingsschema för sektioner Förbikoppling gör det möjligt att endast tillkoppla en del av systemet och samtidigt tillåta att personer rör sig fritt inom vissa sektioner när systemet är tillkopplat. Det kan också användas för att tillfälligt avaktivera sektioner med fel som kräver reparationsarbete eller för att avaktivera en sensor om du exempelvis målar om ett rum. Du kan skapa ett förbikopplingsschema genom att rulla genom listan med registrerade sensorer i ditt PowerMaster-system och förbikoppla (avaktivera) felbehäftade eller störda sensorer (i KLAR- eller EJ KLARläge) eller rensa (aktivera på nytt) förbikopplade sektioner (sensorer). När du har skapat ett förbikopplingsschema kan du använda följande tre alternativ: Kontrollera förbikopplade sektioner snabbt se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt A.2. Rensa en förbikopplad sektion snabbt, dvs. för att aktivera den förbikopplade sektionen på nytt se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt A.1. Upprepa det senaste förbikopplingsschemat se KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt A.3. Obs! 1. Sektionerna förbikopplas endast under en period med frånkoppling/tillkoppling. Om systemet frånkopplas efter tillkopplingen kommer hela förbikopplingsschemat att avaktiveras, men du kan upprepa och återanvända det så som beskrivs i KP-250 PG2 användarhandbok, kapitel 6, avsnitt A Brandsektioner kan inte förbikopplas. 28 D PowerMaster-33 G2 installatörshandbok

30 2014 Tyco Security Products Ltd. All rights reserved. PowerMaster-33 Swedish Installer Guide and Quick User Guide D KOM IGÅNG-GUIDE PowerMaster-33 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

TOWER-20 AM PG2. Installationsanvisningar. PowerG, trådlös PIR rörelsedetektor med spegeloptik och antimaskering för utomhusbruk 1.

TOWER-20 AM PG2. Installationsanvisningar. PowerG, trådlös PIR rörelsedetektor med spegeloptik och antimaskering för utomhusbruk 1. Svenska TOWER-20 AM PG2 PowerG, trådlös PIR rörelsedetektor med spegeloptik och antimaskering för utomhusbruk Installationsanvisningar 1. INTRODUKTION TOWER-20 AM PG2 är en 2-vägs, trådlös PIR-detektor

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket Brandvarningsanläggningar för lantbruket Installationsmanual för IRS-3 ver. 2.3, August 2007 SIDA 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Kontakter.7 Kopplingar på IRS-3 8 Batteri..10 Montering av IRS-3.11

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

Nu kan du le ikapp med din Smiley!

Nu kan du le ikapp med din Smiley! Nu kan du le ikapp med din Smiley! Professionell egenkontroll inom temperaturövervakning för dagligvaruhandel, restaurang och storkök Det handlar om livsmedelskvalitet, ekonomi och kundernas bästa. Du

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer