Innehåll. Dokumentationsmall Inkubator Sida 2 (11) Introduktion 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Dokumentationsmall Inkubator Sida 2 (11) Introduktion 3"

Transkript

1 stockholm.se

2 Sida 2 (11) Innehåll Introduktion 3 Beskrivning av arbetssätt 4 Interaktiv karta 4 Poängsystem 5 Troféer/Medaljer/ Badges 5 Genomförande av arbetssätt 6 Del 1: Individuell förberedelse 6 Del 2: Kollegialt arbete 7 Del 3: Genomförande av lektion 7 Del 4: Gemensam uppföljning 7 Summering 8 Pål Luthman 8 Joakim Blomgren 10 Gidon Avraham 11

3 Sida 3 (11) Introduktion Syftet med arbetssättet är att skapa en spelifierad lärmiljö med hjälp av digitala verktyg för att öka motivation och engagemang från eleverna. Arbetssättet utvecklades i projektet 1:1 2016:s inkubator av: Pål Luthman Joakim Blomgren Gidon Avraham Kristina Strand Jörgen Bohlin Daniel Kolesar Lars Lundberg Utvecklingen leddes av Helene Derkert. Kontakta gärna deltagarna eller Helene vid frågor. Figur 1 visar den metodik som utvecklingsarbetet följde. Som ett första steg samlades idéer och intresse från lärare och bibliotekarier i staden in. Dessa idéer och idégivare grupperades i två grupper där Spelifiering var det ena. Därefter genomgick grupperna en serie med fyra efterföljande workshops som varvades med klassrumstest. Varje workshop hade ett tydligt mål och en tydlig struktur. För att läsa mer om arbetet: Figur 1: Projektet 1:1 2016:s inkubator

4 Sida 4 (11) Beskrivning av arbetssätt Arbetssättet som gruppen utvecklade utgår ifrån spelifierat och spelbaserat lärande. Spelifierat lärande handlar om att utnyttja spelmekanismer i undervisningen, exempelvis genom att använda nivåuppdelning ( Levels ) för poäng ( Experience points ) eller att dela ut medaljer för att belöna olika insatser. Spelbaserat lärande innebär att läraren stimulerar lärandet genom att introducera digitala spel i undervisningen. Arbetssättet som utvecklades är en blandning av de två då faktiska spel utvecklades av vissa lärare. De tre delarna som används i arbetssättet illustreras i Figur 2 nedan, en karta, poäng och medaljer. Figur 2: Arbetssättet Spelifiering Interaktiv karta Den första delen av arbetssättet är en interaktiv karta som innehåller punkter/hinder med uppgifter, här kan eleven själv välja väg mot kunskapsmålet för lektionen. Genom att klicka på punkterna kommer uppgifter upp. Kartan kan även innehålla en fortsättning efter målet med så kallade bonusbanor, denna del innehåller extrauppgifter som eleven kan göra för att samla extrapoäng. Kartan fungerar som motivator för eleven då eleven kan se hela vägen mot kunskapsmålet för lektion. I klassrumstesterna blev eleverna drivna och kände en lust till att utforska nästa okända bana. Syfte: Kartan syftar till att visualisera elevens väg mot lektionsmålet samt öka motivationen till lärandet och göra det lustfyllt. Verktyg: Kravet på verktyget varierar beroende på vilken nivå som ställs på de tekniska finesserna. I testerna används Fronter

5 Sida 5 (11) (Stockholms stad lärplattform för gymnasieskolorna) samt PowerPoint. PowerPoint kan vara en bra utgångspunkt för att bygga upp en enklare karta och struktur för spelet. Här kan varje bild i presentationen visa en uppgift och en progression i spelet. Fördelen med PowerPoint är att det är enkelt att använda och många är bekanta med verktyget. Större spel kan dock leda till stora presentationer där länkar blir komplicerade. Fronter lämpar sig också för användning. I plattformen kan rum med sidor skapas i vilka banor kan läggas upp genom plattformens provfunktion (vilken genom flervalsfrågor kan erbjuda automatisk rättning). Fördelen med Fronter är att eleven själv kan hoppa mellan banor (sidor) och att allt görs i samma verktyg. Nackdelen är att skapandet av ett spel i Fronter är en tidskrävande uppgift. Learnify erbjuder möjligheten att skapa interaktiva knappar på en karta som eleven kan klicka sig fram på. Denna plattform har dock inte testats i klassrumstest. Poängsystem Den andra delen av arbetssättet är ett poängsystem för att premiera genomförda uppgifter. Poängen summeras mot förutbestämda nivåer vilka fungerar som delmål för eleverna samt ger läraren en uppfattning om elevens progression mot kunskapsmålen. Poängsystemet fungerar som en motivator, när eleven strävar efter att förbättra sin högsta poäng skapas ett driv mot att repetera uppgifter och göra bättre ifrån sig vid varje tillfälle. Syfte: Poängsystem med nivåuppdelning ger automatiskt eleverna delmål i sin väg mot avslutat moment. Verktyg: Poängsättning kan genomföras med hjälp av olika verktyg och beror till stor del på hur spelet är konstruerat. Om spelet går ut på att välja rätt svar utifrån ett antal flersvarsalternativ går det att uppnå relativt hög automationsgrad med direkt rättning genom Fronters prov. Dess resultat måste dock kommuniceras till eleverna genom ett annat verktyg, här fungerar Excel ganska bra. Observera att om spelet ska innehålla längre textsvar från eleverna så krävs oftast mer handpåläggning från läraren för att bedöma och sätta poäng på svaret. Troféer/Medaljer/ Badges Medaljer används för att premiera elev för insatser som skapar god miljö i klassrummet. Dessa används endast som ett plus i kanten

6 Sida 6 (11) och måste tydligt kommuniceras i början av användningen. Exempel på medaljer: Komma i tid Hjälpa en kamrat Aktiv i diskussioner Närvaro Syfte: Medaljsystemet syfta till att motivera eleverna att exempelvis komma i tid och hjälpa sina kamrater. De används till fördel för att främja en god klassrumsmiljö alltså delar i undervisningen som ligger utanför betygsbedömning. Verktyg: Det finns flera digitala verktyg som fokuserar specifikt på troféer och medaljer. Även här kan Excel användas genom att läraren själv väljer ut vem som ska få en medalj. Verktyg som specialiserar sig på medaljer är: ClassDojo ClassBadges ClassCraft Genomförande av arbetssätt Syftet med denna del är att hjälpa dig som lärare att ta till dig ett nytt arbetssätt. Underlaget används med fördel i grupp, exempelvis i ditt arbets- eller ämneslag eller med några av dina andra kollegor. Underlaget innehåller fyra delar: Del 1: Individuell förberedelse Del 2: Kollegialt arbete Del 3: Genomförande av lektion Del 4: Gemensam uppföljning Del 1 och 3 utförs individuellt medan del 2 och 4 genomförs i grupp. Materialet kan också användas individuellt (hoppa då över diskussionsdelarna i del 2 samt 4 och reflektera individuellt). Del 1: Individuell förberedelse Denna del syftar till individuell förberedelse och reflektion kring vilken lektion som arbetssättet passar till. Första steget är att du bestämmer dig för vilken lektion och vilket lektionsmoment du tror arbetssättet passar bra till. Testa sedan vilka digitala verktyg du känner dig bekväm i att använda, utgå gärna från exempel från beskrivningen ovan såvida du inte har egna förslag som du tycker passar bra.

7 Sida 7 (11) Förberedelse inför Del 2: Kollegialt arbete En visualisering som passar till ämnet (någon typ av karta) Vilka uppgifter du önskar använda Hur mycket poäng uppgifterna ska ge och vilken nivåuppdelning du önskar Vilka medaljer du vill dela ut Del 2: Kollegialt arbete Denna del syftar till att facilitera diskussion och arbete i grupp kring arbetssättet. Diskussion Hur gick det med förberedelsen i del 1? Fanns där passande digitala verktyg? Vad är målet med att använda arbetssättet? Hur anpassas arbetssättet till olika lektionssituationer och ämnen? Vilka risker upplever ni med att använda arbetssättet? o Hur kan dessa risker minimeras? Vad behöver ni förbereda inför lektionen? Förberedelse inför lektion Inför nästa del behöver ni planera och genomföra en lektion med arbetssättet. Hur ser ett körschema för momentet med arbetssättet ut? Anpassa dina valda digitala verktyg till din karta, dina uppgifter, ditt poängsystem, dina nivåer och dina medaljer Förbered introduktion till eleverna Del 3: Genomförande av lektion Genomförande I detta moment genomförs aktiviteten. Under lektionen skrivs iakttagelser ner och efter lektionen sammanfattas erfarenheten. Fokus ligger i att identifiera hur läraren skulle genomföra lektionen nästa gång, alltså vilka förändringar som bör tas i beaktande. Det kan vara lärorikt att besöka och analysera en annan lärares lektion för att se hur arbetssättet implementeras i andra lektionssammanhang. Dokumentation Anteckningarna och din egen analys är underlag till Del 4. Del 4: Gemensam uppföljning Diskussion Samtala utifrån era stödanteckningar.

8 Sida 8 (11) Vilken effekt hade användandet av arbetsmetoden? o Var användandet av de digitala verktygen en naturlig del? o Ökade arbetssättet elevernas motivation och engagemang att lära? Hur kan ni utveckla lektionen utifrån era diskussioner och erfarenheter? Dokumentation Skriv en kort personlig sammanfattning och spara den tillsammans med dina övriga anteckningar. Summering Arbetssättets effekt har utvärderats genom klassrumstest. Konklusionen av dessa var att arbetssättet stöttade läraren i att motivera och entusiasmera eleverna. Kampen att nå nästa nivå och att få en till medalj verkade till att eleverna gjorde mer än vad de vanligtvis gjorde. Sista delen av detta dokument innehåller beskrivningar av klassrumstest från några av lärarna i inkubatorn. Lärarna är Pål Luthman från ESS-gymnasiet, Joakim Blomgren och Gidon Avraham från Lindeparkens gymnasiesärskola. Pål Luthman Pål Luthman utvecklade två spel under inkubatortiden: Språkäventyret och Jakten på Källan. Nedan följer Påls reflektioner kring spelen. Språkäventyret Mitt mål med spelet var att skapa ett välavgränsat ämnesområde som elever själva kunde utforska. Mina elever arbetar på individuell basis och har kort tålamod med instruktioner. Därför valde jag nordiska språk som ämnesområde och skapade ett spel där eleverna själva får möjlighet att visa vad de kan. Momentet fylldes med alla möjliga uppgifter, dock hade lärplattformen Fronter sina begränsningar i vilka slags uppgifter man kan göra. Alla elever kom snabbt igång med spelet och förstod upplägget. Spelet passade mina elever av flera skäl. För det första var det överskådligt och inte för långt. För det andra var det så intuitivt det kan bli, och det är en viktig spelmekanik. Under spelets gång, såg man också nya sidor av eleverna. Jag lämnade det öppet, så att eleverna själva kunde göra om alla banor/uppgifter för att höja sina poäng. En elev, som annars tycker att det är svårt att engagera sig, satt med spelet hela dagen och klarade till slut alla uppgifter med 100 % rätt.

9 Sida 9 (11) Materialet jag har valde att utgå från var anpassat till vilka elever jag hade. Det började roligt, för att sedan stregras i en väl tilltänkt progression med ökad komplexitet. Slutsatsen jag kunde dra efter testet var att eleverna aldrig blir för gamla för att leka, och inte vi heller. Att begrunda hur en människa man inte känner på djupet ska klara en utmaning är givande. Det ger mycket tillbaka att se eleverna klara hinder som de först i efterhand förstått var just hinder. Just där, just då, var det bara ett spel. Jakten på källan Jakten på källan testades efter Språkäventyret. De flesta av eleverna hade då genomfört Språkäventyret vilket ledde till att de snabbt förstod vad de skulle göra. Ganska snabbt blev skillnaderna mot förra spelet ( Språkäventyret ) mycket tydliga. Språkäventyret var, rent ut sagt, ganska enkelt. Uppgifterna krävde låg kognitiv förmåga och generellt sett liten ansträngning från elevernas sida. De hade redan en god förmåga att höra, koda av och förstå informationen som efterfrågades vilket betydde att de inte själva behövde dra slutsatser. Jakten på källan handlade om källkritik och om hur man kan bli mer kritisk till det man läser och hör i olika medier. Det kräver att man arbetar med de grundfrågor som ställs på källan som man undersöker. Det är kognitivt krävande, då det ställer högre krav på slutledningsförmåga och analytiskt tänkande. Detta var något jag inte tänkte på i designen av spelet. Eleverna uppfattade därför spelet som ganska svårt. Diskrepansen mellan spelets yta och kunskapskraven som eleverna arbetade mot blev mycket tydlig. Det är var svår uppgift att introducera ett komplext ämnesområde som detta. Till skillnad från vanliga spel, ska pedagogiska spel träna förmågor, förmedla ämneskunskaper och vara underhållande. Att göra ett pedagogiskt spel av detta ämnesområde är inte alls omöjligt men det är betydligt svårare än jag först trodde.

10 Sida 10 (11) Eleverna som testade spelet var positiva, och ansåg att det var intressant och engagerande och viktigast av allt var att de ansåg att de hade lärt sig saker. Joakim Blomgren Joakim Blomgren testade arbetssättet på två olika sätt med samma klass på Lindeparkens gymnasiesärskola. Nedan följer Joakims reflektioner Trollkarlen samt Dur och moll Jag valde att göra två olika klassrumstest med en och samma klass på gymnasiesärskolan. Testen utgår från arbetet i två olika kurser; ESSEST5 (Estetisk verksamhet, musik) samt ESIEST51 (Estetisk kommunikation 1). Målet var att testa två olika metoder med olika grader av spelifiering, både direkt och indirekt, för att se om eleverna närmade sig uppgiften på något annat sätt än vanligt, samt huruvida resultatet förändrades åt något håll. Det första testet var en enkel övning där eleverna skulle träna sig i att höra skillnaden mellan dur och moll, något som vi arbetat en del med på lektionerna men då på ett mer traditionellt sätt. Feedbacken i spelet var omedelbar och eleverna fick direkt återkoppling om de svarat rätt eller fel. Resultatet blev, något överraskande, att eleverna ville göra testet om och om igen trots att de redan klarat banan. Detta vill jag påstå är helt kopplat till att övningen är spelifierad. Det andra testet innehöll mer omfattande uppgifter där frågorna var av öppnare karaktär och eleverna fick redovisa skriftligt och lämna in. Det var flera moment inblandade och en del multitasking krävdes. Detta test sträckte sig över fyra lektionstillfällen där eleverna efter avslutad uppgift fick en guldstjärna i spelet. Där framgick det att man kunde samla totalt tre guldstjärnor som i sin tur skulle rendera i ett pris (kan vara ett diplom, en medalj eller liknande). Min upplevelse var att detta test, trots sin avsaknad av omedelbarhet i återkopplingen, ändå resulterade i ett ökat fokus på att lösa uppgiften för att kunna komma vidare till nästa och på så sätt samla guldstjärnor. Uppbyggnaden av dessa spel var oerhört enkelt och det är i princip bara ett annat sätt att paketera uppgifter, men det verkar enligt min mening helt klart bidra till ökat engagemang och fokus hos eleverna.

11 Sida 11 (11) Gidon Avraham Gidon Avrhams testade arbetssättet i två kurser, matematik och engelska. Nedan följer Gidons reflektioner Moduler i engelska och matemtik Min testperiod omfattade ett test i engelska och ett i matematik där jag testade medaljdelen av spelifieringen. Med språket och kunskapsmålen i fokus fick eleverna i tre olika klasser på gymnasiesärskolan en PowerPoint där de leddes från sida till sida och ombads att med hjälp av bilder beskriva hur de arbetar med respektive ämne. Spelifieringen bestod i att de efter slutförd beskrivning fick en medalj. Bildvalen skulle vara personliga och filen skulle bära elevens namn, t.ex. Maries månadsbok. Jag testade för att i första hand låta eleven beskriva och utvärdera sin egen arbetsinsats med egna ord och bilder och få beröm på ett annorlunda sätt när uppgiften är klar. Använder man en månadsbok på det sättet, får man förhoppningsvis möjlighet att följa upp elevens utveckling med elevens egen beskrivning och utvärdering som utgångspunkt. I andra hand ville jag testa hur enkelt det kan vara att arbeta med PowerPoint på ett sätt som lärarkollegor och min Inkubatorkollega från Lindeparken kan finna användbart. Som månadsarbetsbok kan beröm och belöningsinslagen ändras från gång till gång (t.ex. stjärnor, eller kort filmen med läraren, etc.) och likaså arbetsuppgifterna i enlighet med kunskapskraven. Eleverna i tre olika klasser fick arbeta med månadsboken. Först gjorde de uppgifterna och instrueras att fokusera på en sida i taget och inte gå vidare innan de blivit klar. När de hade gjort uppgifterna skiftade de i till visningsläge och först då ser de sina egna sidor varvade med rörlig bild och beröm. Eleverna har tagit emot uppgiften positivt och blev roade av att ännu en gång se sina egna svar i visningsläget med enkla rörliga bilder och ljud som avslutning. De flesta menar att arbetssättet är intressant som lektionsuppgift och kan användas igen. Att vilja granska det man har gjort med lättare inslag av spelifiering som uppmuntran kan fungera.

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

Observationer i granskning av undervisning

Observationer i granskning av undervisning 1 (8) Observationer i granskning av undervisning Vad är en observation? En observation kategoriseras som en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis intervjuer. Med andra ord så deltar inspektören

Läs mer

Innehåll. 1:1 2016 Inkubator On demand Sida 2 (13) Introduktion 3. Beskrivning av arbetssätt 4

Innehåll. 1:1 2016 Inkubator On demand Sida 2 (13) Introduktion 3. Beskrivning av arbetssätt 4 stockholm.se Sida 2 (13) Innehåll Introduktion 3 Beskrivning av arbetssätt 4 Genomförande 7 Del 1: Individuell förberedelse 8 Del 2: Kollegialt arbete 8 Del 3: Användning av arbetssätt 9 Del 4: Gemensam

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Läsglädje med lek och musik

Läsglädje med lek och musik Katarina Södra Skola Katarina Bangata 41 116 39 STOCKHOLM Kontaktperson Kerstin Wärngård 08-508 42 412 kerstin.warngard@utbildning.stockholm.se Läsglädje med lek och musik Har du ibland elever som trots

Läs mer

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13 Paper från lärgruppen i matematik S:t Olofsskolan vt 13 Agneta Sillman Karlsson Carolina Strömberg Katrin Lingensjö Ulla Sjöstedt Bakgrund: Många elever tycker matte är att enbart räkna i en mattebok.

Läs mer

Matematik ute ett nytt rum för lärande

Matematik ute ett nytt rum för lärande Matematik ute ett nytt rum för lärande Nyfiken på att lära in matematik ute? (F- år 9) Mattelekar - vi hittar matematiken runt oss (förskolan) Workshop vid Inspirationsplats Stockholm vecka 44 2006 Birgitta

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

D I G I TA LT S K A PA N D E

D I G I TA LT S K A PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll WEBBPLATS PRESENTATION AV DIN KARMTAT... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 5 Inlämning senast onsdagen den 9 december... 5 Redovisning onsdagen

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

Problemlösning som metod

Problemlösning som metod Problemlösning som metod - för att lära matematik Fuengirola november 2014 eva.taflin@gu.se evat@du.se Problemlösningsmodulens övergripande syfte Att initiera utveckling av lärares egen undervisning utifrån

Läs mer

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson Institutionen för pedagogik och didaktik Utomhusmatematik i förskolan Eva Petersson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar...

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 602 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2 Antal

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

BARNS SPRÅKUTVECKLING

BARNS SPRÅKUTVECKLING BARNS SPRÅKUTVECKLING BARNS SPRÅKUTVECKLING Hur lär sig barn sitt språk? Vad skiljer barns språkutveckling från vuxnas språkinlärning? Hur kan vi forska om barns språkutveckling? Vad säger språkutvecklingen

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta praktiska övningar

Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta praktiska övningar Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta praktiska övningar Om övningarna Övningarnas övergripande syfte är att förbereda eleverna för en säker, trygg och rolig fjällvistelse genom att

Läs mer

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN STUDIEPLAN Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN Boken Pedagogik för ridlärare passar bra att läsa i studiecirkel. Därför har vi sammanställt en studieplan med diskussionsfrågor för varje kapitel.

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Pedagogisk dokumentation ett förhållningssätt till och verktyg för barns Delaktighet. Birgitta Kennedy Förskolan Trollet, Kalmar 131016

Pedagogisk dokumentation ett förhållningssätt till och verktyg för barns Delaktighet. Birgitta Kennedy Förskolan Trollet, Kalmar 131016 Pedagogisk dokumentation ett förhållningssätt till och verktyg för barns Delaktighet Birgitta Kennedy Förskolan Trollet, Kalmar 131016 Pedagogiska dokumentation som en mötesplats för ETIK och DEMOKRATI

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Du, jag och klimatfrågan

Du, jag och klimatfrågan Du, jag och klimatfrågan Introduktion Spelet går ut på att eleverna skall rangordna ett antal Simuleringen handlar om de olika nivåer politiska beslut fattas på. Deltagarna får diskutera ett antal politiska

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Matematik åk 9. Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9

Matematik åk 9. Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9 träning Insikt Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9 1 Till läraren Diagnosen Pejlo Insikt för åk 9 är framtagen för att ge dig som lärare överblick över dina elevers kunskaper i matematik. Diagnosen

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering

Lokal Pedagogisk Planering Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Tema: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Smygeskolan i

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Sundby förskola och skola 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2... 2... 2 Mål... 3... 3... 3 Fritids... 3 Organisation och arbetsklimat... 3 Handlingsplan... 4 Vilka

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det stämmer. Motivera ditt val av tecken.

1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det stämmer. Motivera ditt val av tecken. Modul: Taluppfattning och tals användning. Del 3: Det didaktiska kontraktet Likhetstecknet Ingrid Olsson, fd lärarutbildare Mitthögskolan Läraraktivitet. 1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det

Läs mer

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids imotion Syfte 1 Målet med denna planering är att introducera appen imotion från Fingerlab i verksamheten i syfte att stimulera till lärande

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

2014/07/31. Kvalitetsrapport Verksamhetsåret 2013/14. Djurmo förskola och Kyrkbyns förskola

2014/07/31. Kvalitetsrapport Verksamhetsåret 2013/14. Djurmo förskola och Kyrkbyns förskola 2014/07/31 Kvalitetsrapport Verksamhetsåret 2013/14 Djurmo förskola och Kyrkbyns förskola 1 Innehåll 1. Presentation av förskolorna...3 2. Beskrivning av årets verksamhet.3 3. Underlag och rutiner för

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Studentguide vid grupparbete

Studentguide vid grupparbete Studentguide vid grupparbete Checklista vid grupparbete Vad är syftet med uppgiften/projektet? Vad ska ni lära er? Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla? Vilka andra delar av kursen bygger uppgiften

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Inledning Dagens barn och ungdomar är flitiga användare av datorer,

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. TILL ATT BÖRJA MED: Information om licensaktivering och lärarinloggning B. SNABBHJÄLP: Komma i gång i fyra enkla steg C. KNAPPARNA I ADMINPANELEN: 1.

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

viktigt att ni, var och en, behåller era egna enkäter så att ni kan följa er egen utveckling.

viktigt att ni, var och en, behåller era egna enkäter så att ni kan följa er egen utveckling. Grundsunda RKE 121101 Hej! Hoppas att du upplevde studiedagen med Christian Lundahl som givande. Denna gemensamma utbildningsdag får nog anses vara startskottet på BFL-arbetet i kommunen och i resp. upptagningsområde.

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

Ett övningssystem för att nå automatik

Ett övningssystem för att nå automatik Ett övningssystem för att nå automatik EDVIN FERNER Det är klart att man blir bättre om man övar! Det är inget märkvärdigt med det. Men hur länge ska man ta upp tiden för denna övning? Och framför allt

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Storyline för Naturorienterande ämnen och teknik. Ylva Lundin ylva.lundin@storyline.se

Storyline för Naturorienterande ämnen och teknik. Ylva Lundin ylva.lundin@storyline.se Storyline för Naturorienterande ämnen och teknik Ylva Lundin ylva.lundin@storyline.se Övergripande mål En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Pedagogisk IKT-plan - verksamhetsåret 2015

Pedagogisk IKT-plan - verksamhetsåret 2015 Kästa skola 2014-12-01 Pedagogisk IKT-plan - verksamhetsåret 2015 Skolan har som uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

Tummen upp! Svenska ÅK 3

Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OM BUDSKAP I EN TEXT Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Ett projektinriktat arbetssätt! Det handlar om hur vi organiserar barnen i olika grupper för att de ska kunna använda sig av varandras tankar och

Ett projektinriktat arbetssätt! Det handlar om hur vi organiserar barnen i olika grupper för att de ska kunna använda sig av varandras tankar och Ett projektinriktat arbetssätt! Det handlar om hur vi organiserar barnen i olika grupper för att de ska kunna använda sig av varandras tankar och kunskaper på bästa sätt, hur vi skapar struktur och planerar

Läs mer

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Projektmaterial DIGITAL PORTFOLIO FÖR DOKUMENTATION OCH PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Användningsområde för digitalt verktyg

Användningsområde för digitalt verktyg Användningsområde för digitalt verktyg Som slutuppgift har jag valt att presentera hur man skapar en facebookgrupp och varför jag använder en sådan. Jag valde detta område för att jag har använt mig av

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Ämnesplan i Engelska

Ämnesplan i Engelska Ämnesplan i Engelska Mål kriterier för engelska årskurs 9 vad eleven ska nå sina mål. Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven: använda engelska för att kommunicera i tal skrift

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse Andersson, Losand & Bergman Ärlebäck Att uppleva räta linjer och grafer erfarenheter från ett forskningsprojekt Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial ORIENTERINGSKURS PÅ INTERNET FÖR ANTAGNA ELEVER VID MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412

Läs mer

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER Xantcha 2013 2014 Examination. För godkänt betyg i kursen krävs: Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande under lektionerna. Frånvaro

Läs mer

Lärande från olyckor och insatser

Lärande från olyckor och insatser Lärande från olyckor och insatser Lärande från olyckor och insatser After Action Review Händelserapport Olycksundersökning Bostadsbrandsundersökning Dödsbrandsrapport After Action Review, AAR är: - en

Läs mer