FÖRSLAG. 26 Översyn av egenvårdsprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG. 26 Översyn av egenvårdsprodukter"

Transkript

1 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Översyn av egenvårdsprodukter Gemensamma nämndens vård, omsorg och hjälpmedel beslut 1. Gemensamma nämnden beslutar enligt framskrivet förslag att a. Hjälpmedelscentralen inte längre tillhandahåller egenvårdsprodukter i enlighet med föreslagen tågordning b. Begreppet anpassade produkter tas bort och att det som idag är anpassade produkter ändras till samhällsbetalda hjälpmedel Ärendebeskrivning Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av hjälpmedel till länets invånare. I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier. Samhällsbetalda hjälpmedel bekostas helt av huvudmannen, kommun eller landsting. För ett fåtal av dessa hjälpmedel utgår en egenavgift för vuxna brukare. Anpassade produkter är hjälpmedel som även icke funktionsnedsatta personer använder i sin dagliga livsföring men som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter har ingen motsvarighet i andra län. Egenvårdsprodukter. Med egenvårdsprodukter avses hjälpmedel som personer normalt bekostar själv. De är produkter inom aktivitetsområdena äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från Hjälpmedelscentralen. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad tas ut av barn tom 19 år. År 2006 beslutade dåvarande Gemensam nämnd för Hjälpmedel att Hjälpmedelscentralen skulle fortsätta att tillhandahålla egenvårdsprodukter, dock utan subvention från huvudmännen. Nämnden konstaterade också att målsättningen på sikt var att dessa produkter skulle vara tillgängliga för medborgarna på den öppna marknaden. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits fem gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\ 26 Översyn av egenvårdsprodukter\ 26 Översyn av SID 1(2) egenvårdsprodukter.doc Utskriftsdatum: :15

2 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande; Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälsooch sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för inköp, eventuella justeringar, service, underhåll och försäkring etc. Förskrivaren har en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmännen dvs. landsting eller kommun som definierar vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjuvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett län behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Den första januari 2014 införde Hjälpmedelscentralen en ny prismodell. Den nya modellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där, förutom inköpskostnaden, även hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader ingår. Syftet är att nå en mer rättvis prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Prissättningen med nya modellen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Det finns sammanlagt 71 egenvårdsprodukter i Sörmland och av dem har 49 produkter sålts i små volymer sedan Bilaga 1. Tjänsteutlåtande 2. Tjänsteskrivelse 3. Egenavgifter och avgifter anpassade produkter 4. Prisjämförelse HMC/butik på nätet 5. Antal sålda egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området 2012 och Antal sålda egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet 2012 och Privathyra Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Länsstyrgruppen HH förvaltningen HMC Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\ 26 Översyn av egenvårdsprodukter\ 26 Översyn av SID 2(2) egenvårdsprodukter.doc Utskriftsdatum: :15

3 Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare VOHJS HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Förslag till beslut Förvaltningen föreslår den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel besluta enligt framskrivet förslag 1. Hjälpmedelscentralen upphör att tillhandahålla egenvårdsprodukter. 2. Begreppet anpassade produkter tas bort och övergår till att definieras som samhällsbetalda hjälpmedel. Bakgrund och ärendebeskrivning Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av hjälpmedel till länets invånare. I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier. Samhällsbetalda hjälpmedel bekostas helt av huvudmannen, kommun eller landsting. För ett fåtal av dessa hjälpmedel utgår en egenavgift för vuxna brukare. Anpassade produkter är hjälpmedel som även icke funktionsnedsatta personer använder i sin dagliga livsföring men som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter har ingen motsvarighet i andra län. Egenvårdsprodukter. Med egenvårdsprodukter avses hjälpmedel som personer normalt bekostar själv. De är produkter inom aktivitetsområdena äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från Hjälpmedelscentralen. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad tas ut av barn tom 19 år. År 2006 beslutade dåvarande Gemensam nämnd för Hjälpmedel att Hjälpmedelscentralen skulle fortsätta att tillhandahålla egenvårdsprodukter, dock utan subvention från huvudmännen. Nämnden konstaterade också att målsättningen på sikt var att dessa produkter skulle vara tillgängliga för medborgarna på den öppna marknaden. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits fem gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Ledningskansliet Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 1(3) :57

4 Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande; Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för inköp, eventuella justeringar, service, underhåll och försäkring etc. Förskrivaren har en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmännen dvs. landsting eller kommun som definierar vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjuvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett län behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Den första januari 2014 införde Hjälpmedelscentralen en ny prismodell. Den nya modellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där, förutom inköpskostnaden, även hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader ingår. Syftet är att nå en mer rättvis prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Prissättningen med nya modellen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Det finns sammanlagt 71 egenvårdsprodukter i Sörmland och av dem har 49 produkter sålts i små volymer sedan Ärendets beredning Ärendet har beretts av beredningsgruppen för hjälpmedel, länsstyrgruppen för närvård samt av Hjälpmedelscentralen i samverkan med ledningskansliet Habilitering och Hjälpmedel. Förvaltningens ståndpunkt Det är liten efterfrågan och omsättning på egenvårdprodukter vilket leder till att inköpta produkter blir hyllvärmare. Tillgång på egenvårds-produkter har ökat på den öppna marknaden. Flera vanliga butiker säljer liknande produkter. De produkter som i Sörmland klassificeras som egenvårdsprodukter kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för att provas ut.. Begreppet anpassade produkter kan sägas vara en konstruktion som inte används någon annanstans i Sverige. Produkterna kvarstår i hjälpmedelssortimentet med beslutade avgifter men klassificeras som samhällsbetalda Förvaltningens förslag är att: Hjälpmedelscentralen upphör att tillhandahålla egenvårdsprodukter. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 2(3) :57

5 Begreppet anpassade produkter tas bort och övergår till att definieras som samhällsbetalda hjälpmedel. Konsekvenser Konsekvenser om förändringarna genomförs innebär ett tydliggörande, där alla hjälpmedel som tillhandahålls är samhällsbetalda hjälpmedel, varav vissa är belagda med avgift för brukaren. Produkter som är ett egenansvar köps av brukaren själv. Hänvisning, till inköpsställen kommer att finnas tillgängliga såväl på Hjälpmedelscentralens hemsida som på Hitta och jämför hjälpmedel Underlag Tjänsteskrivelse Jenny Vokbus och Monica Lindström, Hjälpmedelskonsulenter Hjälpmedelscentralen ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 3(3) :57

6 Dnr: VOHJS Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Bakgrund Hjälpmedelscentralen (HMC) svarar för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom följande områden: Rörelseteknik, t ex rullstol, duschstol- och toalettstol, cyklar, säng, rollator och kryckkäpp Medicinsk behandling, t ex syrgasutrustning, inhalatorer och smärtbehandling med TENS Kommunikation, t ex datorbaserade samtalshjälpmedel, samtalsapparater, bildkommunikation och röstförstärkare Kognition, t ex bildstöd, klockor, kalender och handdator för struktur och påminnelse Inkontinens, t ex absorberande produkter, katetrar, urindroppsamlare och hygienunderlägg Syn, t ex glasögon, förstoringshjälpmedel och talande hjälpmedel Hörsel, t ex för förstärkning av TV-ljudet eller för att upptäcka att det ringer på dörren eller telefonen I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier Samhällsbetalda hjälpmedel: Bekostas helt av huvudmannen (kommun eller landsting). För ett fåtal av dessa utgår egenavgift för vuxna brukare. Egenavgiften debiteras månads- eller årsvis beroende på hjälpmedel. Landstinget ansvarar för kostnaden för kvalificerade hjälpmedel och kommunen för enklare hjälpmedel. Anpassad produkt: I denna grupp ingår produkter som även icke funktionshindrade använder i sin dagliga livsföring. Dessa produkter är dock särskilt anpassade för personer med funktionshinder och är därför oftast dyrare. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter är något som det inte finns motsvarighet till i andra län. De produktområden där Sörmland klassat hjälpmedel som anpassade produkter är följande: Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Cykel, barn- trehjulig, par, tandem, handdriven Cykel vuxen- trehjulig Telefoner högtalande Tandemcykel- synhjälpmedel Termometer- synhjälpmedel Egenavgifter och avgifter för anpassade produkter, se bilaga 1. 1

7 Dnr: VOHJS Egenvårdsprodukt: Med egenvårdsprodukter avses produkter som man normalt bekostar själv, produkter inom aktivitetsområden äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av HMC via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från HMC. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad för barn t o m 19 år. Egenvårdsprodukter finns inom: Rörelsetekniska hjälpmedel Synhjälpmedel Hörselhjälpmedel Begreppet egenvårdsprodukter infördes i Sörmland 2002 efter beslut av Hjälpmedelsnämnden. I praktiken genomfördes beslutet beslutade Hjälpmedelsnämnden att HMC skulle tillhandahålla egenvårdsprodukterna utan subvention från huvudmännen. Enligt beslutet ska brukare kunna få information om var motsvarande produkt kan köpas till ett lägre pris. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits 5 gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Då regelverk för synhjälpmedel togs fram 2009 klassificerades vissa hjälpmedel som egenvårdsprodukter och anpassade produkter för att nå enlighet i avgifter oavsett brukares funktionsnedsättning. Målet var att egenvårdsprodukterna efter hand skulle finnas tillgängligt på öppna marknaden för alla beslutade Hörselvårdsmottagningen att akustisk förstärkning till telefon- och dörrsignal samt TV-hörlurar inte längre skulle vara samhällsbetalda hjälpmedel. Som en följd av beslutet har HMC tillhandahållit två egenvårdsprodukter: Akustisk förstärkning av dörrsignal samt TV- hörlurar. Förskrivningsprocessen angående egenvård Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande: Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för såväl inköp av produkten, eventuella justeringar, service och underhåll, försäkring etc. Hälsooch sjukvården har inget ansvar för den inköpta produkten. Däremot har förskrivaren en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmannen, dvs. landsting/region eller kommun, som definierar och bestämmer vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett landsting behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel och/eller konsumentprodukter inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Ofta är det hjälpmedel som används för personlig vård, t.ex. att tvätta sig, att klä sig, att äta och dricka. Det är produkter som många personer med eller utan funktionsnedsättning kan ha nytta av. Hjälpmedel som faller utanför hälsooch sjukvårdens ansvar ingår i patientens egenansvar och han eller hon är därför hänvisad till att själv köpa produkten. 2

8 Dnr: VOHJS Nuläge införde HMC en ny prismodell. Den nya prismodellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där HMC, förutom till inköpspriset, också tar hänsyn till alla hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader som uppstår innan och under uthyrningstiden. Syftet med den nya modellen är att nå en rättvisare prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir exempelvis överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Den nya prissättningen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln, se bilaga 2. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Inom det rörelsetekniska området finns det totalt 43 egenvårdsprodukter. Av dessa har 38 produkter sålts i små volymer under 2012 och 2013, se bilaga 3. Det finns 28 stycken egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet och av dessa har endast 11 produkter sålts under 2012 och 2013, se bilaga 4. I andra läns motsvarighet till vår behovstrappa så anges vad som är samhällsbetalda hjälpmedel och vad som är brukarens egenansvar. De samhällsbetalda hjälpmedlen har olika egenavgifter i olika län. 3

9 Dnr: VOHJS Förslag till förändringar 1) Att HMC inte längre tillhandahåller egenvårdsprodukter baserat på att Det är liten efterfrågan och omsättning på egenvårdsprodukter. Inköpta produkter blir hyllvärmare. I sortimentsarbetet arbetar vi främst med samhällsbetalda hjälpmedel som upphandlas. Som konsulent är det svårt att hålla sig uppdaterad inom området egenvårdsprodukter. Flera nya produkter som utvecklas marknadsförs inte specifikt som hjälpmedel, de är avsedda för alla (t ex ergonomiskt utformade hushållsredskap). Dessa produkter kan köpas i vanliga butiker och/eller i nätbutiker. Tillgång på det som idag är egenvårdsprodukter har ökat på öppna marknaden. Fler vanliga butiker säljer liknande produkter och antalet nätbutiker har ökat. Med vanliga butiker avses t.ex. Clas Ohlsson, Ikea, Inspiration och Cervera. I dagsläget finns fysiska hjälpmedelsbutiker med stort sortiment i Västerås, Norrköping, Örebro och Nyköping. De produkter som i Sörmland klassificeras som egenvårdsprodukter kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för att provas ut. Många län beskriver i sina beslutsstöd vad de anser vara samhällsbetalda hjälpmedel respektive egenansvar. För inköp av hjälpmedel som är egenansvar hänvisas brukare till Hjälpmedelstorget, Hinfo (på sikt hitta och jämför hjälpmedel 1177) och handikapporganisationer för mer information. HMC endast kan erbjuda marknadsmässiga priser om produktområdet prissätts på ett annat sätt än andra produkter. Det skulle innebära en unik, kostsam hantering av ett väldigt litet produktområde. HMC:s priser i förhållande till nätbutik, se bilaga 2. 2) Att begreppet anpassade produkter tas bort och att det som idag är anpassade produkter ändras till samhällsbetalda hjälpmedel. Det är ett begrepp som inte används någon annanstans i hjälpmedelsverige. Underlättar information/kommunikation om hjälpmedelsförsörjning i Sörmland, vi slutar använda ett begrepp som inte omnämns i förskrivningsprocessen. Avgiften för anpassad produkt kvarstår när produkten klassas om till samhällsbetalt hjälpmedel. Det gäller både för barn och vuxna. 4

10 Dnr: VOHJS Konsekvenser om förändringarna genomförs Ett tydliggörande av begrepp: Brukare i Sörmland kan få samhällsbetalda hjälpmedel förskrivna, varav vissa är belagda med avgift för brukaren. Produkter som är egenansvar köps av brukaren själv. Hänvisning till var inköp kan göras kommer att finnas i behovstrappan vilket underlättar såväl för brukare som för förskrivare. I och med hänvisning till Hitta och jämför hjälpmedel 1177 kommer informationen alltid vara uppdaterad. Lagervärdet på egenvårdsprodukter var kr. Produkterna skrotas/tas bort från HMC:s hantering, de kommer skänkas bort. Jenny Vokbus och Monica Lindström Konsulenter Hjälpmedelscentralen 5

11 Bilaga 1, egenavgifter och avgifter anpassade produkter Avgifter Juni 2011 Egenavgifter samhällsbetalda hjälpmedel Egenavgift tas ut för vuxna, ingen egenavgift på hjälpmedel för barn tom det år de fyller 19. Avgift 100 kr 600 kr Persondator, årlig avgift Elrullstol, årlig avgift CPAP, BI-PAP, månatlig avgift TENS, månatlig avgift Höftskyddsbyxa, avgift per byxa Daisyspelare, årlig avgift CCTV Anpassade produkter Inköpspris under 2000 kr. Anpassade produkter med årlig avgift för brukaren. Avgift för anpassad produkt tas ut för både barn och vuxna. Avgift årlig 50 kr 100 kr Ur och klockor, barn Ur och klockor, vuxna Almanackor, kalendrar och planeringssystem, barn Almanackor, kalendrar och planeringssystem, vuxna Inköpspris över 2000 kr. Anpassad produkt med årlig avgift för brukaren, utgår ingen ytterligare avgift då hjälpmedlet byts ut. Avgift för anpassad produkt tas ut för både barn och vuxna. Avgift årlig 300 kr 400 kr 600 kr Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Cykel barn: trehjulig, par, tandem, handdriven Cykel vuxen: trehjulig Telefoner högtalande Engångsavgift 3500 kr 200 kr Tandem cykel - synhjälpmedel Termometer - synhjälpmedel

12 Bilaga 2, prisjämförelse HMC/butik på nätet Produkter som förskrivits 5 gånger eller mer under 2012 och De produkter som förskrivits färre gånger under denna tvåårsperiod är inte medräknade. Artnr Benämning HMC:s pris före HMC:s pris efter Kroppstvättare Beauty blå Kökskniv Allkniv Grip stor Osthyvel Grip teflon Sillock rostfritt Sked Light tjockt skaft 217 mm Gaffel tjockt skaft 182 mm Kniv Light tjockt skaft 206 mm Kniv Relieve vinklad Bägare Tasty komplett med hållare och piplock Tallrik Tasty med petemotkant Pet-emot-kant plast Hushållssax fjädrande Skruvlocksöppnare Trio Osthyvel Relieve Skrivbordslampa Verit Pris i butik Etac, Varsam, Swereco, Iris

13 Bilaga 3, antal sålda egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området 2012 och 2013 Artikelnr Benämning Antal sålda 2012 Antal sålda Kroppstvättare Beauty blå Tvättvante till kroppstvättare Beauty Kam Beauty lång blå Kökskniv Allkniv Grip stor Ostkniv Ergonoma Skärbräda & platta för smörgåsbredning Osthyvel Grip teflon Sillock rostfritt Sked Light tjockt skaft 217 mm Sked tung böjbar Sked Light vinklad hö Sked Light vinklad vä Sked Feed vinklad inställbar hö Sked Feed vinklad inställbar vä Sked Light smalt skaft 213 mm Dessertsked tjockt skaft 177mm Gaffel tjockt skaft 182 mm Gaffel smalt skaft 210 mm Kniv Light tjockt skaft 206 mm Kniv Light smalt skaft Kniv Relieve vinklad Kombibestick Light kniv/gaffel hö Bägare Tasty Hållare Tasty Piplock Tasty Dricksglas Tasty Tallrik Tasty med petemotkant Gaffel lätt böjbar Barnsked Good Grips böjbar Sked lätt böjbar (31595) Pet-emot-kant plast Hushållssax fjädrande Pennhållare tung 60 gr Linjal tung 30 cm Skruvlocksöppnare Trio Tubnyckel Osthyvel Relieve Ostkniv Grip - 1

14 Bilaga 4, antal sålda egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet 2012 och 2013 Artikelnr Benämning Antal sålda 2012 Antal sålda Febertermometer engelsktalande Mekanisk 1-timmes ur Matberedning - Nivåindikator för 2 - glas eller kärl Skärbräda RFSU Matberedning - Stektång teflon Nålpåträdare automatisk Nålpåträdare dubbel Skrivbordslampa Verit Kniv för bröd Trådlös dörrklocka EchoBell TV-hörlurar med volymkontroll 1 -

15 1 (1) D A T U M D I A R I E N R 5. Privathyra Syftet med den nya prismodellen är att få en så kostnadsriktig uppdelning av debiteringen mellan kommun och landsting. Tittar vi på enskilda produkter så kan hyrespriserna se lite underliga ut, men på hela sektorer är det så korrekt vi kan komma under förutsättning att alla kostnader är rätt utnycklade. Förutom kommun och landsting erbjuds även privatkunder att hyra vissa hjälpmedel. Av hanteringsskäl (volymerna är små) tar vi samma priser för privatpersoner som för landsting/kommun. Detta innebär dock att dessa hyror i vissa fall blir subventionerade. Ett exempel: Den mest frekvent uthyrda sängen (nästan 600 st ute) kostar i prislistan 93 kr i månadshyra. På större volymer låter det som en rimlig hyra (mht avskrivningstid, antal ute hos brukare, hur länge en säng finns hos brukare etc). När det gäller en unik privathyra får vi dock inte kostnadstäckning då jag idag som privatperson, för 93kr, kan få min säng levererad, monterad, nedmonterad och hämtad om hyrestiden max. uppgår till 1 månad. Detta täcker inte den faktiska kostnaden för denna unika leverans. För att kunna använda befintlig prismodell, men undvika en subventionering av privatkunder, skulle vi därför vilja införa en leveransavgift för privatpersoner. Eftersom dessa debiteringar sker manuellt innebär det minimala administrativa merresurser. Vid privathyra föreslår vi därför en avgift på 500kr/leverans oavsett var i länet som leveransen sker. Med vänliga hälsningar LANDSTINGET SÖRMLAND Hjälpmedelscentralen Peter Svedin Verksamhetschef Peter Svedin Verksamhetschef adress Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5, Eskilstuna besök Fraktgatan 5, Eskilstuna tel fax e-post Y:\ A l l a \ P r o c e s s e r \ A d m i n i s t r a t i o n \ P o l i t i s k t s t ö d \ V O H J S \ \ V O H J S n ä m n d e n \ ( 4 ) 1 7 o k t \ ( 6 ) P r i v a t h y r a. d o c x U t s k r i f t s d a t u m :

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 VOHJS14-040 HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter

Läs mer

FÖRSLAG. Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel. 30 Yttrande över motion om att förenkla hörselvården

FÖRSLAG. Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel. 30 Yttrande över motion om att förenkla hörselvården Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-11-21 VOHJS14-043 30 Yttrande över motion om förenkla hörselvården Gemensamma nämndens vård,

Läs mer

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-12-08 LS-LED09-813 187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Yttrande över motion om att förenkla hörselvården

Yttrande över motion om att förenkla hörselvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2015-03-31 LS-LED14-414-5 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott M Ö T E S D A T U M Yttrande över motion om att förenkla

Läs mer

Remissyttrande - Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Remissyttrande - Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-12-01 LS-LED15-1662-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Avtal Vårnäs behandlingshem

Avtal Vårnäs behandlingshem TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2016-04-12 LS-LED16-0729-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Skickas till Kommunfullmäktige

Skickas till Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 50(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2015/37414 257 Hjälpmedelsavgifter inom den sociala sektorn Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rekommendationen

Läs mer

121 Hjälpmedelsavgifter inom sociala sektorn. Beslutsunderlag Sociala sektorns tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-06

121 Hjälpmedelsavgifter inom sociala sektorn. Beslutsunderlag Sociala sektorns tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(24) Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2015-10-28 Dnr 2015/37361 121 Hjälpmedelsavgifter inom sociala sektorn Beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige Omsorgsnämnden

Läs mer

Remissyttrande - För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning, SOU 2013:15

Remissyttrande - För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning, SOU 2013:15 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Claes Hammarlund Staben för regionala frågor +46155245742 2015-08-20 LS-LED15-0679-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

2009-09-15 HJ-HJM09-022

2009-09-15 HJ-HJM09-022 1 (3) Trehjuliga eldrivna rullstolar som samhällsbetalt hjälpmedel. Bakgrund I oktober 2008, 94 tog Landstingsfullmäktige beslut om Åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Berörda nämnder gavs i uppdrag att

Läs mer

Minnesanteckningar Beredningsgrupp

Minnesanteckningar Beredningsgrupp 1 (5) Minnesanteckningar Beredningsgrupp Tid: 10 mars 2014 Närvarande: Maud Boman, Nyköpings kommun Anja Lahti, Division primärvård Karin Björkeryd, Eskilstuna kommun Margareta Boklund, Strängnäs kommun

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Hotell Malmköping

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Hotell Malmköping Habilitering & Hjälpmedel D A T U M 2015-03-03 D I A R I E N R MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Datum: 2015-03-03 Tid: 13.30-14.30 Plats: Hotell Malmköping Närvarande: Peter Svedin, HMC Lotta Berggrund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Remissyttrandet godkänns.

Landstingsstyrelsens beslut. Remissyttrandet godkänns. Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0775-5 97/16 Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 4.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2016-01-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Yttrande över motion - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter

Yttrande över motion - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-11-06 LS-LED15-0757-9 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens finans-

Läs mer

Yttrande över motion - Förebygg allergi i Sörmland

Yttrande över motion - Förebygg allergi i Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2016-02-10 LS-LED15-0831-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens hälso-

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-11-18 LS-LED15-1615-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Bilaga 5 Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Har ej skatteväxlat för hemsjukvård Stockholm Gemensam upphandling av hjälpmedel (ramavtal). Fakturering landsting/kommun sker med hänsyn till

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen är besvarad

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen är besvarad Landstingsstyrelsen DATUM DIARIENR 2007-05-14 LS-LED06-473 74 Inrätta en syncentral i Nyköping. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad Ärendebeskrivning

Läs mer

Egenvårdsprodukter Samverkansnämnden Hjälpmedelscenter Juni 2015

Egenvårdsprodukter Samverkansnämnden Hjälpmedelscenter Juni 2015 Egenvårdsprodukter Samverkansnämnden Hjälpmedelscenter Juni 2015 Innehållsförteckning Inledning... 2 Hjälpmedel som tillhandahålls enligt HSL... 3 Förskrivning av hjälpmedel...4 Egenansvar...4 Den enskildes

Läs mer

Appar i förskrivningsprocessen

Appar i förskrivningsprocessen Appar i förskrivningsprocessen Rapport från Hjälpmedelscentrums uppdrag att ta fram en modell för förskrivning av appar Halmstad den 11 augusti 2014 Henrik Lindstedt, avdelningschef Gunilla Motin, hjälpmedelskonsulent

Läs mer

Remissyttrande - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, U2015/05040/UH

Remissyttrande - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, U2015/05040/UH TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-12-01 LS-LED15-1457-4 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Det öppna landstinget - gör landstingets diarium tillgängligt på internet

Motionssvar - Det öppna landstinget - gör landstingets diarium tillgängligt på internet MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-21 LS-LED15-0766-3 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 287044 Motionssvar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Styrgrupp PROTOKOLL 1(8) Diarienummer. Tid: 2016-03-03 09.00 Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Uttern

Styrgrupp PROTOKOLL 1(8) Diarienummer. Tid: 2016-03-03 09.00 Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Uttern PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Uttern Närvarande: Mats Petersson, Nässjö kommun Lena Adolfsson, Aneby kommun Lena Svenningsson, Mullsjö kommun Marie Kemi, Jönköpings

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Hotell Malmköping

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Hotell Malmköping Habilitering & Hjälpmedel D A T U M 2015-04-07 D I A R I E N R MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Datum: 2015-05-26 Tid: 13.30-14.30 Plats: Hotell Malmköping Närvarande: Peter Svedin, HMC Lotta Berggrund,

Läs mer

2015-12-.z 1 Protokoll

2015-12-.z 1 Protokoll Ar ~, _ I ', 2015-12-.z 1 Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sammanträde Hjälpmedelsråd Närvarande: May-Louise Nilsson (video), Eva Hård (video), Maria Lindström, Ingela Adbo, Elisabeth Edvinsson,

Läs mer

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts sammanträde Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2015-08-04 13-19 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2015-08-04 kl. 13.00-14.45 Plats: LD Hjälpmedel,

Läs mer

Politisk viljeinriktning diabetes

Politisk viljeinriktning diabetes TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-11-10 LS-LED15-1303-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 LS-LED14-619-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2013-08-27 28 B Asylsökande samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

SORTIMENTSÖVERSIKT CYKLAR BARN 2016-05-19

SORTIMENTSÖVERSIKT CYKLAR BARN 2016-05-19 SORTIMENTSÖVERSIKT CYKLAR BARN 1 Översikt trehjuliga cyklar vid barnhjälpmedelscentralen Örebro 2012 I Örebro kan trehjulig cykel och tandemcykel förskrivas. För barn och ungdomar provas cykel ut vid barnhjälpmedelscentralen

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE. 1(9) 01-03-1 FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE. HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING 03 Hjälpmedel för andningsbehandling 031 Respiratorer Angivna tillbehör

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig. - PROTOKOLL 2009-03-10 LS-LED09-514 11 Upphandla driften och förvaltningen av landstingets fastigheter. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Ärendet återremitterades för ytterligare

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR 1(5) Kundråd. Tid: 2015-05-26 13.30-16.00 Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Björnen

MÖTESANTECKNINGAR 1(5) Kundråd. Tid: 2015-05-26 13.30-16.00 Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Björnen MÖTESANTECKNINGAR 1(5) Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Björnen Närvarande: Frånvarande: Moniqa Gustavsson, Louise Leander, Monica Karlson, Karin Kronström, Anna Eskilsson, Marie Kemi, Liselott

Läs mer

Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen

Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 HH-HOH13-002 VOHJS13-005 VOHJS14-039 Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Ny teknik

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Yttrande över motionen Mobil Ungdomsmottagning

Yttrande över motionen Mobil Ungdomsmottagning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Martin Ward Folkhälsocentrum +46155245494 2015-10-01 LS-LED14-618-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-04-14 LS-LED08-101 45 Omreglering av apoteksmarknaden. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande remissvar på

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Habilitering & Hjälpmedel 1 BESLUTSFÖRSLAG Karin Gidlöf Wuttke Datum 2009-03-19 Planerings-/utredningssekreterare Dnr 0900176 044-309 41 03 el 0705-37 37 07 karin.wuttke@skane.se Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

HH-HOH13-077 2012-11-22. Inkontinensoch. urologiska hjälpmedel i landsting och kommuner i Sörmland. Vesicacentralen

HH-HOH13-077 2012-11-22. Inkontinensoch. urologiska hjälpmedel i landsting och kommuner i Sörmland. Vesicacentralen DATUM 2012-11-22 DIARIENR HH-HOH13-077 Inkontinensoch urologiska hjälpmedel i landsting och kommuner i Sörmland Vesicacentralen Inledning Detta dokument riktas till inkontinens-, och urologiska hjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till personer med funktionsnedsättning Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2014-11-12 HU-HOH14-191-1 Ä R E N D

Läs mer

Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 2015-09-16

Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 2015-09-16 Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 2015-09-16 Närvarande: Marie Sjögren, RSMH-Österlen, ordförande i Tillgänglighetsrådet Arvid Persson, DHR Siv Lindskog Hjärt- och Lungförening Ystad-Sjöbo-Skurup

Läs mer

Hjälpmedelscentralens organisation. HMC Chef. Leveranschef Tjänstechef Kundtjänstchef Produktchef. Team

Hjälpmedelscentralens organisation. HMC Chef. Leveranschef Tjänstechef Kundtjänstchef Produktchef. Team Hjälpmedelscentralens organisation HMC Chef Option Utveckling Leveranschef Tjänstechef Kundtjänstchef Produktchef Teamchefer Teamchefer Team Syfte med ny ledningsstruktur för HMC 2012 Säkra att vi lever

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-10-17 21-27 Sida 1 (7) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 5, ombyggnad för samlad mottagning

Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 5, ombyggnad för samlad mottagning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-09 LS-LED15-1724-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR 1(7) Kundråd. Tid: 2013-05-28 13.30 Plats: Hjälpmedelscentralens konferensrum Björnen

MÖTESANTECKNINGAR 1(7) Kundråd. Tid: 2013-05-28 13.30 Plats: Hjälpmedelscentralens konferensrum Björnen MÖTESANTECKNINGAR 1(7) Plats: Hjälpmedelscentralens konferensrum Björnen Närvarande: Eva Berntsson, Cathrine Blomqvist-Svensson, Liselotte Edvinsson, Annelie Forsgren,Moniqa Gustavsson, Inga-Lill Holmbom,

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-11 LS-LED15-1746-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Prislista försäljning butiken

Prislista försäljning butiken Prislista försäljning butiken Prislista 2011-11-16 Pris kr. Produkt inkl. moms Hjälpmedel vid på och avklädning Knappknäppare Butler 190 Knappknäppare Butler, lång 70 Påklädningskrok 105 Skohorn för barn

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014 Sidan 1 (6) Hjälpmedel - En fråga om mänskliga rättigheter! Fastställd av s styrelse den 29 januari 2014 är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som bildades i december 2009 och som verkar

Läs mer

137 Projektrapport Vuxna med AD/HD

137 Projektrapport Vuxna med AD/HD PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-12-13 LKD04474 137 Projektrapport Vuxna med AD/HD Bakgrund Neuropsykiatriskt centrum fick tillsammans med vuxenpsykiatrin i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag med kostnadsanalys

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare av hjälpmedel

Generella riktlinjer för förskrivare av hjälpmedel Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (18) Generella riktlinjer för förskrivare av hjälpmedel Arbetsgivarens ansvar Avvikelser Beslutsstöd för prioriteringar vid förskrivning av hjälpmedel Begränsningsåtgärder

Läs mer

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet 12. SYNCENTRALEN Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet Hjälpmedel för synskadade ska kompensera förlusten av eller begränsning i synfunktion. Dessa kan delas in i två huvudgrupper; hjälpmedel för

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Synhjälpmedel för barn och unga Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stefan Sternemar Marianne Lindblom Kajs-Marie Rikko Maria Werme Anita Östling-Beventorp Ewy Falk Anita Bergqvist-Persson

Stefan Sternemar Marianne Lindblom Kajs-Marie Rikko Maria Werme Anita Östling-Beventorp Ewy Falk Anita Bergqvist-Persson MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Division Diagnostik 2010-09-28 Ert datum Mötesrubrik Hjälpmedelsråd Plats Hjälpmedelscentrum Signalistgatan 2, konferensrum Gripen 2 Tidpunkt Närvarande Anna-Karin Andersson Cecilia

Läs mer

Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Sandra Möller TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 18 1 (3) HSN 2016-0098 Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S)

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-26 154 Dokumentansvarig Verksamhetschef vård och stöd Reviderad Kommunfullmäktige 2015-04-29 57 Kommunfullmäktige

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2014-01-15 HH-HOH13-190-1 Ä R E N D

Läs mer

Yttrande över motion - Angående Reglemente för omställningsbidrag

Yttrande över motion - Angående Reglemente för omställningsbidrag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Eva Andrén Landstingsdirektörsstaben +46155245795 2015-12-01 LS-LED15-0230-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdagen den 7 oktober 2015 Länsenheten särskilt stöd/funktionshinder, Köpmangatan 37, Luleå Närvarande SPF seniorer, Gunilla Bergstedt SRF,

Läs mer

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:.. nås via avdelningen Välkommen till Fågelsången Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Utbildningskatalog 2016.docHMC utbildningar 2016

Utbildningskatalog 2016.docHMC utbildningar 2016 Utbildningskatalog 2016.docHMC utbildningar 2016 Allmän information: avseende förskrivarutbildning, anmälan, kostnad mm Utbildning Mobila trygghetslarm med GPS Utbildning Mobila trygghetslarm med GPS Utbildning

Läs mer

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21 Samlade kriterier för 04, 07, 12, 15, 18 och 21 Bilanpassning beviljas endast till brukare som inte ingår i det statliga bilstödets bidragsgrupper. Har brukare, som tillhör det statliga bilstödets bidragsgrupper,

Läs mer

Diarienummer: VOHJS13-049 HH-HOH13-177 Verksamhetsplan med budget 2014-2016 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel PM 1 (9) Division Hälsa Habilitering Rehabilitering HHR 2012-05-23 Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-05-23 2 (9) Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel 1 Bakgrund 3 Samrådsgruppens

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Skånetrafikens Färdtjänst

Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor Samlingsnamn Serviceresor Lars Hellström Trafikområdeschef / Tf Affärsområdeschef Serviceresor Telefon: 0451 288 626 E-post: lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad LK/110156 PROTOKOLL 1 (6) HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I VÄRMLAND Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 LS 1109-1204 iäwdstingsstvretsen Landstingsstyrelsen w 1 M2-20 * 014 Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Läs mer

Införande av Nationell modell för Frisktandvård i Gotlands Kommun

Införande av Nationell modell för Frisktandvård i Gotlands Kommun 1(3) HSN 2010/28 14 januari 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Införande av Nationell modell för Frisktandvård i Frisktandvård är regelbunden, hälsofrämjande och behovsbaserad tandvård till ett riskrelaterat

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

158 Riktlinjer Särskild Avtalspension. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Riktlinjerna skall utvärderas efter tre år.

158 Riktlinjer Särskild Avtalspension. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Riktlinjerna skall utvärderas efter tre år. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-12-10 LS-LED07-605 158 Riktlinjer Särskild Avtalspension Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner Riktlinjer Särskild Avtalspension.

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer