BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden"

Transkript

1 BAGA Easy Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden Patenterad Sv. pat. nr: SE C Sv. pat. ansökan: SE P Norskt. pat. nr: NO Eur. pat. ansökan: EPC USA pat. nr: 6,475,381 B1 Utg:1005 Baga Water Technology AB Fiskhamnen Karlskrona Tel: Lyckogatan Mölndal Tel:

2 BAGA Easy - Det enkla sättet att rena avloppsvatten BAGA Easy består av: Slamavskiljare med integrerad reningsutrustning, färdigmonterad vid leverans. Efterföljande biosteg med hygienisering, antingen bestående av en biotank, markbädd eller infiltrationsbädd med biomoduler. Bilden visar ett BAGA Easy med tre alternativ av biosteg med hygienisering. BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskost nader än hos konventionella reningsverk. BAGA Easy finns i standardutföranden för 1 40 hushåll. Större anläggningar dimensioneras på begäran. Hög reningsgrad BAGA Easy uppfyller och överträffar med bred marginal Naturvårdsverkets rekommendationer för den högsta reningsgraden hög skyddsnivå NFS 2006:7. BAGA Easy bygger på enkel och beprövad teknik Det höga reningsresultatet uppnås genom vår patenterade teknik att tillföra flockningsmedel flödesproportionellt direkt i slamavskiljaren, kombinerad med en biobädd. I slamavskiljaren finns även ett filter som säkerställer att inget kemslam kan komma ut och förstöra bädden. Permanent- eller fritidsboende Många reningsverk fungerar inte för fritidsboende då det kan ta 2-3 månader innan reningsprocessen når full effekt. BAGA Easy är idealiskt både för permanent och fritidsboende eftersom det kan stå still långa perioder och startar automatiskt med omedelbar rening så fort det kommer in vatten till verket. Ett reningsverk måste vara enkelt att sköta För att det skall vara så enkelt som möjligt för dig som ägare att sköta verket är det försett med ett funktionsövervakningssystem (F-SMS). Om larm genereras skickas sms-meddelande med information om verkets status till din telefon. BAGA lämnar även en processgaranti på reningsgraden. 2

3 Biosteg med hygienisering - flera valmöjligheter 1. Markbädd med biomoduler Används när marken under bädden är så tät (ex. lera) att det utgående vattnet inte kan tas upp av den underliggande marken, eller att grundvattennivån är alltför hög. Vattnet samlas då upp i en tät markduk under bädden och dräneras bort. 2. Infiltration med biomoduler Används då markförhållandena är sådana att utgående vatten kan infiltreras ner i underliggande mark när det har passerat bädden. 3. BioTank avsedd för 1 hushåll BAGA Easy kompletteras med en efterföljande biotank som fungerar som en markbädd med biomoduler. I biotanken recirkuleras avloppsvattnet över biomoduler och passerar genom ett sandfilter som fungerar som slutsteg för hygieniseringen. BioTanken tar bara en bråkdel av utrymmet som krävs för en markbädd. Bäst i test Bäst i test BAGA Easy klarar och överträffar samtliga krav från Naturvårdsverket gällande reningsgrad Hög skyddsnivå och är bäst i test enligt länsstyrelsernas stora test av alla reningsverk på den svenska marknaden (Testet finns att ladda ner från Klarar och överträffar naturvårdsverkets krav BAGA Easy klarar och överträffar alla krav i Naturvårdsverkets Nya allmänna rådet NFS 2006:7 för hög skyddsnivå. Ämne Reningsgrad BAGA Easy Naturvårdsverkets krav Fosfor >90% 90% BOD 7 >90% 90% Kväve >50% 50% Bakterier God badvattenkvalité God badvattenkvalité BOD 7 = Biologiskt syreförbrukande ämnen 3

4 Fördelar Lättskött Med enkelheten och frånvaron av kringutrustning följer också att BAGA Easy är mycket lätt att sköta. Energisnålt Konventionella reningsverk, innehåller utrustning som ständigt förbrukar energi, som t.ex pumpar och fläktar. BAGA Easy innehåller endast en pump som bara förbrukar energi när vatten pumpas ut från slamavskiljaren. Konstruktionens enkelhet och avsaknaden av energikrävande utrustning innebär att energiförbrukningen endast är några kwh per månad. Om inget avloppsvatten tillförs är energiförbrukningen noll! Driftsäkert Enkelhet ger driftsäkerhet. BAGA Easy 1-6 innehåller bara en enda pump vilket ger hög driftsäkerhet. Ljudlöst Alla reningsverk måste tillföra syre till den biologiska reningsprocessen. Ett konventionellt reningsverk behöver en fläkt som går dygnet runt, avger ljud och förbrukar energi. BAGA Easy sköter syresättningen via luftningsrören till biomodulerna och behöver därmed ingen fläkt. BAGA Easy blir därför både strömsnålt och helt ljudlöst. Inloppscylinder Slamavskiljare Inkommande vatten Slammagasin Automatikskåp Reningsutrustning med pump och filter Utgående vatten Fördelningsskiva Fakta Patenterad - Unik - Beprövad BAGAs patenterade konstruktion innebär en rad fördelar som ingen annan konstruktion i dag kan erbjuda. Hur fungerar det? När nivån stiger i slamavskiljaren startar pumpen som pumpar ut behandlat vatten till den efterföljande biobädden. Samtidigt tillsätts flockningsmedel flödesproportionellt direkt i slamavskiljarens inloppscylinder och mixas med det inkommande avloppsvattnet. Flockningsmedlet drar åt sig föroreningar och bildar flockar som sjunker ner i slamavskiljarens slammagasin. Filtret, den yttersta garantin. I BAGA Easy finns ett filter där allt utgående vatten passerar, innan det når bädden. Filtret garanterar att utgående vatten är helt fritt från slam Detta är en viktig funktion då kemslam sätter igen och förstör bädden. Filtret är en viktig del i processen eftersom slam och partikulära föroreningar i bädden försämrar den biologiska reningen. BioTank, Mark- eller infiltrationsbädd I den efterföljande biotanken, mark- eller infiltrationsbädden, uppbyggd med BAGA biomoduler sker en biologisk rening. För att få en hög biologisk rening krävs god tillförsel av syre. Syretillförseln sker naturligt genom luftningsrören till biomodulerna. BAGA biomodulers rörformiga konstruktion gör att syre lätt passerar genom biomodulerna vilka fungerar som bärarmaterial för bakterierna i den biologiska reningen. Bädden hos Easy blir lågbelastad eftersom fosfor och syreförbrukande ämnen redan blivit kraftigt reducerat i slamavskiljaren. Genom den låga belastningen och att inget slam eller partikulära föroreningar kan komma ut till bädden tack vare filtret, ökar kvävereduktionen markant jämfört med en vanlig bädd. Bakteriehalt Utgående vatten från BAGA Easys efterföljande markbädd, infiltrationsbädd eller biotank är av god badvattenkvalite. Stort slammagasin BAGA Easy har ett betydligt större slammagasin än konventionella reningsverk. För 1 hushåll är volymen 2 m 3 vilket innebär slamtömning 1 gång per år. 4

5 Flockningsmedel Flockningsmedlet drar åt sig föroreningar och bildar flockar som sjunker ner i slamavskiljarens slammagasin. Flödesproportionell inblandning I BAGA Easy tillsätts flockningsmedlet flödesproportionellt. Inblandningen sker under kraftig omrörning. Detta resulterar i en mycket hög reningsgrad och lägre förbrukning av flockningsmedel. Övervakning Vid drift lyser GRÖN lampa. Om något fel skulle uppstå i anläggningen lyser RÖD lampa. Funktionsövervakning (F-SMS) BAGA sköter övervakningen av verket och lagrar driftdata via F-SMS funktionen. Du får sms meddelanden om verkets status till din telefon, t.ex. när flockningsmedlet börjar ta slut, vilket ger dig en kontinuerlig övervakning av verkets funktioner. Provtagning I slamavskiljaren efter kemsteget finns en provtagningsslang för kontroll av utgående vatten till det efterföljande biosteget. Automatikskåp med plats för flockningsmedel Automatikskåpet är färdigmonterat men kan placeras upp till 30 m från verket. Då krävs en kopplingsdosa samt längre doserslang och elkabel. I Easy 3-6 hushåll finns behållaren för flockningsmedel integrerad i slamavskiljaren Förhöjningsset Vid behov kan BAGA Easy förses med förhöjningsrör. Slamavskiljaren klarar övertäckning upp till 2 m. Pumpkapacitet utgående slang 1-2 hushåll: PEM 40 slang 3-6 hushåll: PEM 50 slang till manifoldern, därefter PEM 40 slang Ex. 1-2 hushåll Standardpump: BAH 550 Höjd m Längd m Pumpning Vattnet pumpas från slamavskiljarens kemsteg till biobädden eller biotanken via en PEM slang. Detta innebär att man inte behöver ha självfall till biobädden och att man även kan ha bädden långt ifrån slamavskiljaren. Detta underlättar placeringen av biobädden. Avtal Ett support- eller serviceavtal skall alltid tecknas med BAGA Supportavtal Genom att BAGA Easy är enkelt att sköta består supportavtalet av ett egenkontrollprogram, telefonsupport, funktionsövervakning (F-SMS) samt processgaranti. Du kan själv enkelt sköta ditt verk tack vare supportavtalet. Serviceavtal Personal från BAGA utför service på verket. I övrigt lika med supportavtalet enligt ovan. Processgaranti BAGA lämnar en processgaranti, förutsatt att verket installeras, dokumenteras och sköts enligt angivna föreskrifter vid normal vattenkvalité. (se Vid leverans är styrskåpet nedfällt för att ta så liten plats som möjligt. Det entreprenören behöver göra för att ta verket i drift, är att koppla på strömmen samt ansluta in och utgående rör för avloppsvattnet. Transportläge Installationsklart 5

6 BAGA Easy 10 till 40 hushåll BAGA Easy för 10 till 40 hushåll är speciellt lämpligt för fritidsområden campingplatser och liknande. Ett konventionellt reningsverk förbrukar energi året runt och kräver skötsel, trots att det knappt används under stora delar av året. Fördelarna med BAGA Easy är uppenbara Låg energiförbrukning (står verket still är energiförbrukningen noll). Enkel och säker drift. Mindre tillsyn. Driftskostnad Driftskostnaden på BAGA Easy för ett fritidsområde är ca 25% jämfört med ett konventionellt reningsverk. Reningsverk utan biobädd I de fall man inte kan anlägga en markbädd eller förstärkt infiltration rekommenderas BAGA Kompakt reningsverk (läs mer på Utjämningsmagasin / pumpstation Utjämningsmagasinet är till för att klara stora variationer av det inkommande flödet av avloppsvatten. Avloppsvattnet pumpas till reningsanläggningen så att slamavskiljaren med flockningsutrustningen och den efterföljande bädden alltid får en jämn belastning, vilket ökar den biologiska reningseffekten. Utjämnings magasinet fungerar även som en pumpstation då den är försedd med skärande avloppspumpar och kan därför placeras långt ifrån reningsverket. Pumparna dimensioneras efter önskad ledningslängd. Man kan pumpa långa sträckor. Bäddens placering I anläggningen finns en integrerad pump som pumpar ut till biobädden, därför kan bädden ligga långt ifrån slamavskiljaren och utjämningsmagasinet. Komplett leverans Består av: Slamavskiljare med reningsutrustning Utjämningstank Manifolder (fördelar vattnet jämt ut till bädden) BioModuler BAGA Easy hushåll Typ Antal hushåll Markbäddens yta BAGA Easy m 2 BAGA Easy m 2 BAGA Easy m 2 BAGA Easy m 2 BAGA Easy m 2 BAGA Easy m 2 BAGA Easy m 2 Manifolder Utlopp till mark eller infiltrationsbädd Se sid. 8-9 Utjämningsmagasin / pumpbrunn Slamavskiljare med integrerad reningsutrustning 6

7 Biosteg med hygienisering Alla reningsverk skall ha ett efterföljande biosteg med hygienisering. Det kan utföras med en biotank alternativt markbädd eller infiltrationsbädd. BioTank BioTanken ersätter markbädden med biomoduler. BAGA biotank är en glasfiberarmerad tank innehållande bio- Moduler och en integrerad behållare för markbäddssand. Vattnet i biotanken recirkuleras över biomodulerna så att en hög kvävereduktion erhålls. Det slam som bildas pumpas automatiskt tillbaka till slamavskiljaren. Vattnet passerar en behållare med markbäddssand vilket medför att bakteriehalten reduceras kraftigt. Det utgående vattnet från biotanken är nu av god badvattenkvalité. Eftersom tanken är helt tät behöver man inte ta hänsyn till grundvattennivån. Fördelar: BioTanken är lättplacerad - Tar liten plats jämfört med det utrymme som krävs för en markbädd Luftningsrör Provtagningsbrunn - BioTanken har ett integrerat utrymme för provtagning BAGA biotank Diameter Höjd 2000 mm 1900 mm Volym 4 m 3 Inlopp VG 1500 mm PEM 40 Sand Utlopp VG 1450 mm Ø 110 mm Markbäddssand* Behållaren fylles upp till 10 cm under T-röret Tvättad 0,2-8 mm Volym: 400 liter biomoduler Makadam* cm i botten av behållaren 8-16 mm Volym: 75 liter *Ingår inte i leveransen BioTank Returslang från biotanken Tryckledning 7

8 BAGA Easy markbädd Markbädd Används när marken under bädden är så tät (ex. lera) att det utgående vattnet inte kan tas upp av den underliggande marken, eller att grundvattennivån är alltför hög. Vattnet samlas då upp i en tät markduk under bädden och dräneras bort. Längden kan halveras men då skall bredden dubblas. Det viktiga är att bäddens angivna yta i m 2 uppnås. Den färdiga bädden täcks över med geotextil för att förhindra att jord och lera sätter igen biomoduler och gruslager. Bädden täcks sedan över med ca: cm jord eller liknande. Vid risk för tjäle rekommenderas isolering med markisoleringsskiva för att hindra att bädden fryser. Markbädd - dimensionering Bredd x Längd m Antal hushåll Bäddens yta Alt 1 Alt 2 Alt m 2 1,5 x 10 3 x 5 - Spridarrör BioModul 2 30 m 2 1,5 x 20 3 x 10 4,5 x m 2-3 x 15 4,5 x m 2-3 x 20 4,5 x 14 Styrrör för montering: Markbädd - material Spridningslager Övertäckning av bädd BioModuler Höjd Material cm Befintliga jordmassor H=28 cm B=55 cm L=10 m Sandlager Dräneringsrör Tät markduk Dräneringslager Övergångslager Spridningslager cm Makadam tvättad 8-10 mm, mm, mm Sandlager cm Markbäddsand tvättad 0,2-8 mm Alternativt EU sand 0,2-4 mm Övergångslager 5 cm Stenmaterial 4-8 mm, 8-10 mm Dräneringslager 15 cm Makadam tvättad 8-10 mm, mm, mm Detta är principritningar. För detaljerade beskrivningar. Se BAGA installationsanvisningar. Marknivå Alt 1 BAGA Easy BioModuler Provtagningsbrunn Alt 1. Bredd 1,5 m Alt 2. Bredd 3 m Alt 2 Dräneringsrör Alt 3 Alt 3. Bredd 4,5 m 8 Det viktiga är att bäddens angivna yta i m 2 uppnås. Angivna värden längd x bredd är enbart förslag. Längden kan halveras men då skall bredden dubblas.

9 BAGA Easy Infiltration Infiltrationsbädd Används då markförhållandena är sådana att när utgående vatten har passerat bädden så kan det infiltreras ner i underliggande mark. Den färdiga bädden täcks över med geotextil för att förhindra att jord och lera sätter igen biomoduler och gruslager. Bädden täcks sedan över med cm jord eller liknande. Spridarrör Infiltrationsbädd - material Övertäckning av bädd BioModuler Höjd Material cm Befintliga jordmassor H=28 cm B=55 cm L=10 m Spridningslager cm Makadam tvättad 8-10 mm, mm, mm Sandlager cm Markbäddsand tvättad 0,2-8 mm Alternativt EU sand 0,2-4 mm BioModul Styrrör för montering: Spridningslager Sandlager Ventilation Reningsverk Den medföljande geotextilen 12 x 4 m läggs ut över biomodulerna samt spridningslagret för att förhindra att föroreningar kommer in i bädden. Geotextillen läggs ovanför och runt sidorna av bädden Detta är principritningar. För detaljerade beskrivningar. Se BAGA installationsanvisningar. Infiltrationsbädd - dimensionering För 1 hushåll Bäddens yta Bredd x Längd Fig m 2 2 x 10 meter Fig m 2 3 x 10 meter Fig m 2 4 x 10 meter Marktyper Nedanstående figurer visar hur bäddens bredd anpassas efter markens förmåga att ta upp vatten vid olika marktyper. (Exemplet visar värden för 1 hushåll, max 5 personer) Fig m 2 5 x 10 meter Fig. 1 Sand, grus, finsand, morän Fig. 2 Mo, morän Min. 30 cm Marklutning - avrinning Min. 30 cm Marklutning - avrinning Min. 2 m Min. 3 m Fig. 3 Silt, morän Fig. 4 Lera, silt (vid lera och silt används alltid geotextil för att förhindra inträngning av lera i bädden). Min. 30 cm Marklutning - avrinning Min. 30 cm Marklutning - avrinning Min. 4 m Min. 5 m 9

10 BioModuler till biotank, markbädd eller infiltration BAGA biomoduler är uppbyggda av ett bärarmaterial som under många år använts och utprovats i olika typer av reningsverk. För att få hög reningsgrad krävs mycket syre. Detta får man genom ventilationsrören som placeras i var ände av biomodulpaketen samt att biomudulerna är formade som ett spunnet rör där luften lätt kan passera. En naturlig biohud på över 300 m 2 bildas på ett biomodulpaket för ett hushåll. BioModulernas konstruktion innebär att bakteriekulturen som lever i biohuden får en optimal syresättning, samt att risken för igensättning minskats då avloppsvattnet inte passerar någon geotextil som kan sättas igen. En infiltration eller markbädd uppbyggd med biomoduler som tillförs avslammat vatten genom pumpning, uppnår en bättre funktion och en längre livslängd tack vare att infiltrationen eller markbädden blir jämnt belastad. BAGA biomoduler kännetecknas av: Hög reningsgrad Optimerad syresättning Driftsäkerhet Mindre yta behövs vid markbädd Ett komplett biomodulpaket med måtten L =10 m B=0,55 m H=0,28 m innehåller 9 st biomoduler, 5 st spridarrör, 2 st luftningsrör och geotextilduk 50 m 2. BAGA biomodul Tekniska data BAGA Easy 1-6 Storlek - Verk 1 Hushåll 2 Hushåll 3-6 Hushåll Diameter 2000 mm 2000 mm 2400 mm Höjd - tank 1900 mm 2250 mm 2800 mm Inlopp VG 1200 mm 1550 mm 1870 mm Anslutning Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 160 mm Utlopp VG 1050 mm 1400 mm 1770 mm Anslutning PEM 40 mm PEM 40 mm PEM 50 mm Totalvolym 4,0 m 3 5,0 m 3 8,5 m 3 Våtvolym 3,0 m 3 4,0 m 3 6,5 m 3 Slamvolym 2,0 m 3 3,0 m 3 4,0 m 3 Vikt 170 kg 210 kg 450 kg VG = Vattengång VG Bilden visar ett komplett BAGA Easy Tekniska data BAGA Easy Tankstorlek - slamavskiljare / utjämningsmagasin 10 Hushåll 15 Hushåll 20 Hushåll 25 Hushåll 30 Hushåll 35 Hushåll 40 Hushåll Diameter Ø 2,4 m Ø 2,4 m Ø 2,4 m Ø 3,0 m Ø 3,0 m Ø 3,0 m Ø 3,0 m Höjd 3,5 m 3,5 m 3,5 m 4,3 m 4,3 m 4,3 m 4,3 m 10

11 BAGA Easy 1-6 hushåll RSK nr. 1 Hushåll 2 Hushåll 3-4 Hushåll 5 Hushåll 6 Hushåll BAGA Easy med biotank (Slamavskiljare, reningsutrustning, biotank. Finns bara för ett hushåll) RSK nr BAGA Easy 1 BAGA Easy med biomoduler (Slamavskiljare, reningsutrustning, biomoduler) RSK nr BAGA Easy BAGA Easy BAGA Easy BAGA Easy BAGA Easy 6 BAGA Easy hushåll Art. nr. 10 Hushåll 15 Hushåll 20 Hushåll 25 Hushåll 30 Hushåll 35 Hushåll 40 Hushåll BAGA Easy Art. nr (Slamavskiljare, reningsutrustning, biomoduler och manifolder) Energikostnad och slamtömning BAGA Easy standard utf. Antal hushåll Energikostnad 40 kr/år 1 gång Antal slamtömningar / år 80 kr/år 1 gång kr/år 1 gång kr/år 1-2 gånger* kr/år ca 2 gånger* kr/år ca 2 gånger* Tekniska data Pump BAH 550 för BAGA Easy 1-6 Märkspänning Motoreffekt Märkström 1-fas 230 V 0,55 kw 4 Ampere * Om slamtömning önskas endast 1 gång/år kan större slamavskiljare levereras. Kontakta BAGA för mer information. Tillbehör: 1 Hushåll 2 Hushåll 3-6 Hushåll Förlängningsrör Halsförlängare Ø 600 x 1000 mm RSK nr Easy förhöjningsset cm förhöjning av pumpen till BAGA Reningsverk. Används då reningsverkets hals har förlängts RSK nr Tät markduk 1-2 hushåll Mått 6 x 13 m inkl 1 st genomföring för markrör RSK nr Tät markduk 3-6 hushåll Mått 6 x 25 m inkl 1 st genomföring för markrör RSK nr Förankring av tanken, Jordankare Ett set = 2 st lock och 1 st förankringsband 8 m RSK nr. 2 st st st Alt. se nedan Slammängdsmätare Art. nr Luftningsrör 2 st. vid delning av biomoduler, inkl, koppling och T-rör Art. nr. 1 st BMVENT-1000 och 1 st BMVENT-1500 (Slamavskiljare kan som standard övertäckas max 2 m) Förankring av slamavskiljare 3-6: Dessa är försedda med förankringsfläns med krage och borrade hål. Vid betongfyllning rinner betongen in i hålen och utrymmet under slamavskiljaren fylls med betong. Fördelar Funktions och driftssäkerhet Enkelt att sköta Lätt att installera Låga driftskostnader Egenkontrollprogram Summering av vinsten för slutkonsument fördelat på 10 år drift. Jämfört med minireningsverk (beräkningen gäller Jan beräknat för ett hushåll). Lägre total investeringskostnad : Lägre driftkostnad: Lägre servicekostnad: Total besparing under en 10-års period: kr kr kr kr Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar 11

12 BAGA Water Technology BAGA Water Technology är ett svenskt bolag med mer än 20 års erfarenhet av vattenrening och är idag Sveriges största leverantör av reningsverk. BAGA reningsverk är konstruerade för Nordiska förhållanden. BAGA kan idag erbjuda ett brett sortiment av produkter och tjänster, från projektering av helhetslösningar för industri och kommuner, till enskilda vatten och reningsverk. Slamavskiljare BAGAs patenterade slamavskiljare är en helt unik konstruktion med 100 % slamavskiljning. BAGA slamavskiljare har en rad fördelar som t ex integrerad pumpbrunn och är ombyggbar till reningsverk BAGA Easy. Reningsverk Vi projekterar och marknadsför reningsverk som lever upp till de ökade kraven på effektiv avloppsrening. BAGA reningsverk ger en rad fördelar, bl.a. hög reningsgrad, hög servicevänlighet, energisnålhet, förmåga att klara ojämna belastningar, enkel installation och därmed lägre kostnader. BAGA reningsverk finns i standardutförande från hushåll. Större verk projekteras enligt förfrågan. Vattenverk BAGA projekterar och marknadsför vattenverk för såväl grund- som ytvatten. Våra vattenverk med UF-membran ger ett garanterat bakteriefritt och kristallklart dricksvatten. (Turbiditet bättre än 0,1 FNU) Industrianläggningar Vi jobbar med flera typer av reningsverk för bl.a. tillverkningsindustri, mejerier och slakterier. Eftersom behoven varierar blir lösningarna därför många gånger unika. BAGA gör allt från förstudie till projektering och leverans av en nyckelfärdig anläggning. UF-membran BAGA utvecklar ultrafilterteknologin. Våra UF-membran ger ett helt bakteriefritt avloppsvatten och används även vid industriell rening av processvatten. Reningsverk och industrianläggningar kan förses med UF-membran. Pumpar BAGA pumpar är ett högkvalitativt sortiment dränkbara pumpar passande för de flesta applikationer inom vattenhantering. Pumpstationer Marknadens största program av pumpstationer. Från villastationer till kommunala och industriella pumpstationer. BAGA levererar både standard och kundanpassade stationer, pumpar och automatik efter kundens önskemål. Även igångkörning och serviceavtal erbjuds. Olje/Fettavskiljare, Tankar för bränsle, vatten mm. BAGA erbjuder även ett brett program av glasfibertankar och avskiljare. BAGA Water Technology AB Huvudkontor Fiskhamnen 3 Telefon: E-post: Karlskrona Karlskrona Telefax: Internet: Lokalkontor Lyckogatan 7 Telefon: E-post: Göteborg Mölndal Telefax: Internet: Lokalkontor Saltängsgatan 15 Telefon: E-post: kim Norrköping Norrköping Telefax: Internet:

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1 BAGA Easy Reningsverk för avloppsvatten Testat och godkänt för nordiska förhållanden Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning

Läs mer

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1 BAGA Easy Reningsverk för avloppsvatten Testat och godkänt för nordiska förhållanden Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning

Läs mer

Slamavskiljare. Marknadens mest effektiva! Baga Water Technology AB. www.baga.se. Mycket hög reningsgrad Lågbyggd

Slamavskiljare. Marknadens mest effektiva! Baga Water Technology AB. www.baga.se. Mycket hög reningsgrad Lågbyggd Slamavskiljare Marknadens mest effektiva! Ombyggbar till Easy reningsverk Integrerad pumpbrunn 100% Partikelavskiljning Mycket hög reningsgrad Lågbyggd Patenterad Sv. pat. nr: 512069 Sv. pat. nr: 530104

Läs mer

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden BAGA Easy reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionskontroll med sms-meddelanden 10 års

Läs mer

Tranåsbrunnen Easy. Minireningsverk för avloppsvatten med BAGA teknik

Tranåsbrunnen Easy. Minireningsverk för avloppsvatten med BAGA teknik Tranåsbrunnen Easy Minireningsverk för avloppsvatten med BAGA teknik Driftsäkert Funktionsövervakning med sms-meddelanden Låga driftskostnader Endast en slamtömning / år Behöver inte förankras Utg: 0901

Läs mer

Slamavskiljare. Marknadens mest effektiva! Baga Water Technology AB. Mycket hög reningsgrad Patenterad konstruktion Lågbyggd

Slamavskiljare. Marknadens mest effektiva! Baga Water Technology AB.  Mycket hög reningsgrad Patenterad konstruktion Lågbyggd Slamavskiljare Marknadens mest effektiva! Ombyggbar till Easy reningsverk Integrerad pumpbrunn 100% Partikelavskiljning Mycket hög reningsgrad Patenterad konstruktion Lågbyggd Patenterad Sv. pat. nr: 512069

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! 06 2010 75003 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta stationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1101 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus stationer Kompus är en serie kompletta stationer

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. BAGA Water Technology AB. www.baga.se. Utg: 1410

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. BAGA Water Technology AB. www.baga.se. Utg: 1410 Slamavskiljare Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg: 1410 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA slamavskiljare Installationsanvisning Slamavskiljare Läggningsanvisningar Drift och installation

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

BAGA Easy generation 3

BAGA Easy generation 3 BAGA Easy generation 3 1-2 hushåll Manual Utg:1302 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Easy Installationsanvisning Innehåll Inledning... 3 Allmänt... 4 Planering... 4 Nedgrävning... 5 Elinstallation...

Läs mer

BAGA Markförlagda Pumpstationer & Överbyggnader

BAGA Markförlagda Pumpstationer & Överbyggnader BAGA Markförlagda Pumpstationer & Överbyggnader Utg: 1510 Baga Water Technology AB www.baga.se 1 Innehållsförteckning Sida 1 Drift och skötselinstruktioner för BAGA pumpstationer 2 2 Injustering av nivåstyrning

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1405 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se BioModuler Installationsanvisning Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är

Läs mer

BAGA biotank. Installationsanvisning. Baga Water Technology AB. 1. Utg: 1005

BAGA biotank. Installationsanvisning. Baga Water Technology AB.  1. Utg: 1005 BAGA biotank Installationsanvisning Utg: 1005 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail: info@baga.se

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor

Biomoduler med spridarplattor Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1405 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är uppbyggda av ett bärarmaterial som

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från myndigheterna eller så

Läs mer

Anvisning Fosforfälla FTK 503

Anvisning Fosforfälla FTK 503 Funktion FTK 503 är ett kompakt filter för passiv fosforreduktion. FTK 503 består av en tank där det tidigare biologiskt renade avloppsvattnet rinner genom en filtermassa som binder fosfor. Kretslopp Fosforn

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Installationsvägledning

Installationsvägledning Box 111 17, 161 11 Bromma Besöksadress: Johannesfredsvägen 9C Tfn: 08-445 95 40 Fax: 08-704 85 20 E-post: info@ifowater.se www.ifowater.se Installationsvägledning BioKube Venus - minireningsverk för 1-2

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P April, 2009 Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P Figur 1. Nordkalk Filtra P är ett passivt filter som effektivt renar fosfor och bakterier ur vatten. (Filtret fungerar även efter kompaktfilter, biofilter

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening.

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening. Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening. simply functional Vi på Stigebrandt Hydroteknik drivs av devisen att det förmodligen alltid går att göra någonting enklare.

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp!

Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp! Enskilt avlopp Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp! Wavin har lösningar för enskilt avlopp som gör att du som företagare får mer pengar över i plånboken. är Wavins samlingsnamn på en serie produkter

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

WehoPuts Minireningsverk

WehoPuts Minireningsverk 20 1200 pe Minireningsverk Reningsverken baseras på en biologisk-kemisk reningsprocess vilken hanterar allt avloppsvatten från fastigheter. Bland våra modeller finns allt ifrån reningsverk för enskilda

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

Har ni en underkänd avloppsanläggning? Har ni en underkänd avloppsanläggning? BioKube löser problemet enkelt och funktionssäkert och har ett av marknadens bästa reningsvärden. BioKube Pluto Typgodkänd och CE Märkt enligt CEN 12566-3 Klarar

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Sida 1 (6) (plats för miljökontorets stämpel) Ifylld rapport skickas till: Kansliet 668 21 Ed Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Kamerasymbolen visar moment som är lämpliga att fotodokumentera Denna

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

Har ni en underkänd avloppsanläggning? Har ni en underkänd avloppsanläggning? BioKube Venus löser problemet enkelt och funktionssäkert och har ett av marknadens bästa reningsvärden. BioKube Venus Typgodkänd och CE Märkt enligt CEN 12566-3 2011-05-19

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor

Biomoduler med spridarplattor Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1404 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är uppbyggda av ett bärarmaterial som

Läs mer

inom avloppsrening - 2 - Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump

inom avloppsrening - 2 - Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump Vi håller dina processer igång Inom avloppsrening inom avloppsrening Till samtliga steg i avloppsreningsprocessen, från filtrering till finfördelning, pumpning och dosering, erbjuder AxFlow bland annat

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Flik 6. nov 2000. ALFA Slamavskiljare

Flik 6. nov 2000. ALFA Slamavskiljare BSAB PF.1 Flik 6 ALFA Slamavskiljare nov 2000 Använningsområe ALFA Slamavskiljare typ BAGA är en fogtät gravitationsavskiljare av betong. ALFA Förelningsbrunn oc ALFA Samlingsbrunn är komponenter i efterföljane

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

WehoPuts 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN

WehoPuts 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN Vad är avloppsvatten? Avloppsvatten är vatten som vi använder i det dagliga livet och som efter användning återförs till cirkulationen. Innan

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1 INSTRUKTION M Duplex Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Slamavskiljare Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Slamavskiljare Läggningsanvisningar Drift

Läs mer

CE-certifierade minireningsverk

CE-certifierade minireningsverk CE-certifierade minireningsverk Produktbeskrivning PP-modell Typ 2 50 pers. Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Smidig Smidig lösning lösning Våra produkter Våra produkter är biologiskt är biologiskt

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 635 06 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 12/06 EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem Installation- drift- och skötselanvisningar

Läs mer

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt.

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt. Tack för att du har valt att handla från Avloppscenter. För att du ska få allt att fungera så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom denna installationsmanual. Börja med att kontrollera att allt är

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

2011 Reningsverk och vatten.

2011 Reningsverk och vatten. 2011 Reningsverk och vatten. Året 2011 har varit ett aktivt år. Vi har lagt upp en 3-års plan som fungerar och vi ligger bra i fas med det som är planerat. Planen är att år 2011 är vatten året då vi skall

Läs mer

Produktkatalog 2015. Lågbyggda bäddar. Avloppsanläggningar Minireningsverk Slamavskiljare Mark- och infiltrationsbäddar

Produktkatalog 2015. Lågbyggda bäddar. Avloppsanläggningar Minireningsverk Slamavskiljare Mark- och infiltrationsbäddar Produktkatalog 2015 Utg. 1504 Lågbyggda bäddar Avloppsanläggningar Minireningsverk Slamavskiljare Mark- och infiltrationsbäddar Pumpar Pumpstationer Sluten tank Fett- oljeavskiljare 1 Bästa Kund, Vår förhoppning

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

BAGA biotank G4 1 hh. Installationsanvisning. www.baga.se

BAGA biotank G4 1 hh. Installationsanvisning. www.baga.se BAGA biotank G4 1 hh Installationsanvisning www.baga.se BAGA Water Technology Huvudkontor: Torskorsvägen 3 371 48 Karlskrona Telefon: 0455-61 61 50 Telefax: 0455-205 46 E-post: info@baga.se Lokalkontor:

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING clean water Minireningsverk Clewer 8S PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING Hushåll och fritidshus 1 7 1 www.clewer.com Clewer Technology Clewer 8S tar hand om ditt avloppsvatten Clewer 8S är ett

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

CE-Certifierade Minireningsverk

CE-Certifierade Minireningsverk CE-Certifierade Minireningsverk Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Inga mekaniska delar i tanken. Enkelt underhåll, låg driftkostnad. Löpande support via vårt serviceavtal. Ett driftsäkert och naturvänligt

Läs mer

Pumppaket PE. Installationsanvisning.

Pumppaket PE. Installationsanvisning. Pumppaket PE Installationsanvisning www.baga.se BAGA Water Technology Huvudkontor: Torskorsvägen 3 371 48 Karlskrona Telefon: 0455-61 61 50 Telefax: 0455-205 46 E-post: info@baga.se Lokalkontor: Stockholm

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer