Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning"

Transkript

1 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen , kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande Sara Helmerssn, bygg- h miljöhef Tre Strömberg, enhetshef bygglv Ann-Christine Karlssn, sekreterare Margaretha Hedin, registratr Titti Gustafssn, registratr Ann-Catrine Söderbak, pjektledare för adressättning Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats h tid Bygg- h miljökntret , Kl 10:15 Underskrift Sekreterare Ann-Christine Karlssn Paragraferna rdförande L. Mats Hultin Justerande Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Ptkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag rgan Bygg- h miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ptkllet Bygg- h miljökntret, Estunavägen 14, Nrrtälje Underskrift Ann-Christine Karlssn Utdragsbestyrkande

2 NRRTÄLJE BYGG- h MILJÖNÄMND Närvalista klkan: 10:00-10:45 LEDAMÖTER NÄRVAR NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) rdf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagessn (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer () vie rdf X Rbert Benius (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v rdf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Nrstedt (s) X Kai Larssn (mp) X VTE RING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVAR NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Nrström (m) X X B Hansn (m) X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Jhanssn () X Mats Hållén (fp) X Emil Perssn (s) X Pul Ahlgren (s) X X Kristina Dtz (s) X Fred Anderssn (v) X Jhannes Kn Kärkkäinen (mp) X VTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 NRRTÄLJE KMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- h miljönämnden Innehållsförtekning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare / Närvarätt 2. Allmän infrmatin 3. Delgivningar/Meddelanden 4. Dnr Snö 1:23 i Söderbykarl församling. Föreläggande m städning h brttransprt av bilar, lastbilar m.m. Dnr Månatlig eknmisk uppföljning för periden t..m mars månad Dnr Delårsrapprt 1 för Bygg- h miljönämndens verksamhet EXTRA ÄRENDE Dnr Yttrande avseende förfrågan m redvisning av vilka taxr inm Bygg- h miljönämndens verksamhetsmråde sm Kmmunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till t.ex. KPI. 44 PSTADRESS Bx 808, Nrrtälje RGANISATINSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFN TELEFAX E-PST PLUSGIR WEBB BANKGIR B Y-G-G - CH MILJÖKNTRET

4 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (1) bmn 38 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med rdförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesptkll, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:15 på Bygg- h miljökntret. Närvarätt Vid dagens sammanträde ges tjänstekvinna Margaretha Hedin (registratr), Titti Gustafssn (registratr) samt Ann-Catrine Söderbak (pjektledare) rätt att närvara vid dagens sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida i / s t w w i I V I Sammanträdesdatum KMMUN Bygg-h miljönämnden (1) bmn 39 Allmän infrmatin - Belägenhetsadresser (enl utbildningsplan) - Genmgång av delegatinsbeslut - Genmgång av överklagade beslut samt prinipiellt viktiga beslut. Bygg- h miljönämnden beslutar att lägga infrmatinen till handlingarna Justerare /- / //p // Justerare /l i Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att bevilja psitivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arhlma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arhlma 15:2, Lundberg) Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att bevilja psitivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arhlma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arhlma 4:13, Örtendahl, 15:3, Tjernkvist). Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att avvisa överklagande avseende strandskyddsdispens h bygglv på fastigheten Blidö 1: Länsstyrelsen upphäver beslutet att avvisa överklagandet avseende frågan m strandskyddsdispens h bygglv sm för sent inkmmet. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygglvet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken m att lägga ner V A-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvhlmen, Mäskören h Palten, på fastigheten Gräsken 1:12 mfl. - Det anmälda arbetet, nedläggingar av VA-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvhlmen, Mäskören h Palten, kan utföras i huvudsak enligt anmälan, med föreläggande m vissa försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gärdsnäs 1:5. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Nrrtälje kmmuns beslut den 29 nvember 2012 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Gärdsnäs 1:5. Kmmunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avskrivning av anmälan m felplaerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende avskrivning av anmälan m felplaerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid av G. Jardh. Handlingarna överlämnas till mark- h miljödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut m strandskyddsdispens på fastigheten Hårnaka 5:6. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ). - Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Anders Grenstedt h Astrid Liebe. Handlingarna överlämnas till mark- h miljödmstlen. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande -V

8 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Dispens från strandskyddsbestämmelserna h tillstånd från reservatsföreskrifterna för traktrväg/stig, flytt av tältplats samt nya infrmatinsskyltar inm Lidö naturreservat, Lidö 1:2. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny traktrväg/stig, anläggande av en ny tältplats samt anläggande av nya infrmatinsskyltar i enlighet med ansökan. - Länsstyrelsen beviljat med stöd av 7 kap 7 MB tillstånd att utan hinder av föreslrifterna för naturreservatet Lidö anlägga traktrväg/stig, anlägga ny tältplats h nya infrmatinsskyltar enligt i enlighet med ansökan. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddsbestämmelserna för ersättning av befintlig byggnad med gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18a MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. (bilaga 2). Sm tmtplats ska gälla den yta sm avgränsats i bilagal. - Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i fördnandet till skydd för landskapsbilden. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avs. fastigheten Lövsångaren 7 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Lutz. Handlingarna överlämnas till Mark- h miljödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande gällande Mra 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid av P-0 h Marianne Hast. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NRRTÄLJE KMMUN Bygg- h miljönämnden SAMMANTRADESPRTKLL Sammanträdesdatum (13) Sida bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Mra 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid Inger h Gunnar Hlmgren. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten xhalsö 2: Länsstyrelsen beslutat med stöd av 19 kap 3 b tredje styket miljöbalken upphäva Nrrtälje kmmuns beslut den 22 nvember 2012 att medge strandskyddsdispens för brygga. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd gällande gäststuga, pl h friggebd. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheterna Riala-Sättra 1:123 h 1:124. ( ) - Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 har överklagats i rätt tid av Christer Halvarssn. Handlingarna överlämnas till mark- h milj ödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsens , betekn Anmälan angående sluttäkning etapp 1 samt överbyggnad med en mttagningsyta för täkmassr vid Ryatippen. - Länsstyrelsen förelägger Hlmen Paper AB m vissa, i beslutet angivna försiktighetsmått sm ska gälla för sluttäkningen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut m bygglv för ett båthus på stenkista på fastigheten Räknö 1:15. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande KJ

10 JLj NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut m att inte vidta åtgärder med anledning av en anmälan m lvliga åtgärder på fastigheten Simpnäs 1:98. - Länsstyrelsen upphäver beslutet h återförvisar ärendet till nämnden för frtsatt handläggning. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut att meddela psitivt förhandsbesked för uppförande av tre enbstadshus på fastigheten Singö-Söderby 6:7. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Skeppsmyra S:13. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b punkt (MB) att prövning ska ske av Nrrtälje kmmuns beslut den 18 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avskrivning av ärende angående klagmål på bristande städning på Kriminalvårdsanstalten i Nrrtälje, Skgen 1. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 m upphävande av Nrrtälje kmmuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:16. - Överklagandet har kmmit in i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelse , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 m upphävande av Nrrtälje kmmuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:17. - Överklagandet har kmmit in i rätt tid. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Svartlöga 3:43 h 3:99 (ärendenr AB08810). Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att avskriva ärende angående laga uppförd nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svartlöga 3: Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av bygg- h miljönämndens beslut m beviljande av bygglv för fasadändring på fastigheten Tälje 2:80. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 2:80 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 8 april 2013 har överklagats i rätt tid av Krister Walterssn Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Muddring h anläggande av brygga på fastigheten Väddö-Tmta 5: Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genmföras sm redvisats i anmälningshandlingarna med vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö 6:70. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b punkt 1 (MB) att prövning ska ske av Nrrtälje kmmuns beslut den 22 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för uppförande av bastu, två bryggr h befintlig sjöbd på fastigheten. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut gällande strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Åkerö 7:4. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd till transprt av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Jhn Martin Transprt AB tillstånd till transprt av avfall i den mfattning h på de villkr sm anges i beslutet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd till transprt av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Samtek AB tillstånd till transprt av avfall i den mfattning h på de villkr sm anges i beslutet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd för nedgrävning av häst. - Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt ansökan. Tillståndet är giltigt till h med den 6 maj Justerare Utdragsbestyrkande

13 NRRTÄLJE SAMMANTRADESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖDMSTLEN Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 ktber 2012 i ärende nr Återförvisning av ärende m lägenhetsanmälan avseende buller h damning på fastigheten Fasterna-Råby 2:30. - Mark- h milj ödmstlen avvisar överklagandet. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 18 deember 2012 i ärende nr strandskyddsdispens på fastigheten Fjäll 5:43. - Mark- h milj ödmstlen avslår överklagandet (Bygg- h miljönämnden beviljade 14 juni 2012 strandskyddsdispens för brygga). Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2012 i ärende nr bygglv för på fastigheten Furusund 2:97. - Mark- h milj ödmstlen avslår överklagandet. (Bygg- h miljönämnden beviljades nvember 2009 bygglv för ett enbstadshus, vilket länsstyrelsen senast upphävde ) Dnr Ptkll från mark- h miljödmstlen , mål nr M , aktbil. 10 Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Gvstanäs 4:106 - nu fråga m syn. - Mark- h miljödmstlen avslår yrkandet m syn i målet. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Bygg- h miljönämndens beslut den 14 februari 2013 att avvisa inkmmen överklagan avseende Malstaby 4:20. - Mark- h milj ödmstlens Dm att avslå överklagandet har vunnit laga kraft. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 1/fy 1/ y f

14 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖDMSTLEN frts... Dnr Dm från Mark- h miljödmstlen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 april, dnr , h avseende förhandsbesked för nybyggnatin av bstadshus på fastigheten Rilanda 4:1. - Mark- h miljödmstlen avslår överklagandet. (Bygg- h miljökntret beviljade förhandsbesked för ett bstadshus 17juli 2011, vilket länsstyrelsen upphävde h återförvisade till nämnden för frtsatt handläggning) Dnr Yttrande till mark- h miljödmstlen , Mål nr M Avseende ansökan m tillstånd till återuppförande h tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby3:l. - Med anledning av Bygg- h miljönämndens arbetsutsktts tidigare fattat beslut i ärendet, vidhåller Bygg- h miljönämnden sitt ställningstagande. Dnr Kungörelse från mark - h miljödmstlen , mål nr M avd 3. - Mark h miljödmstlen håller huvudförhandling h syn trsdagen den 23 maj 2013, kl avseende Stridsby 3:1 i Nrrtälje tingsrätt. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr avseende strandskyddsdispens för fritidshus inm fastigheten Sunda 1:17. - Mark- h milj ödmstlen avvisar yrkandet m att förhandsbesked ska beviljas h avslår överklagandet i övrigt. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 22 nvember 2012 i ärende nr avseende avvisat överklagande gällande bygglv på fastigheten Södra Nånö 1:35. - Mark- h miljödmstlen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖÖVERDMSTLEN Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P Överklagande av mark- h miljödmstlens beslut i mål nr P avseende inhibitin av bygglv på fastigheten Mra 1:55 - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P Överklagande av mark- h miljödmstlens dm i mål nrp avseende förhandsbesked för enbstadshus på fastigheten Skederids-Mälby 2:1 - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P , akt.bil 3 Överklagande av mark- h miljödmstlens dm i mål nr P avseende avvisat överklagande på fastigheten Tälje 2:4 (Banvallen 2) - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. HÖGSTA DMSTLEN Ptkll från Högsta Dmstlen , mål nr Ö , akt.bil 2 Överklagande av mark- h miljööverdmstlens beslut i mål nr avseende tillstånd till prövning i hvrätt av mål m strandskyddsdispens på fastigheten Närtuna-Ubby 2:15. - Mark- h miljödmstlens beslut får enligt lag h meddelad fullföljdshänvisning inte överklagas. Högsta dmstlen avvisar därför. Hjelms överklagande. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse m avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Stra Åkerby 7:8 h 7:10. - Förrättningen har avslutats den 22 april 2013 utan sammanträde. Dnr Underrättelse m avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Söderby-Ekeby 1:5 h 3:14. - Förrättningen har avslutats den 5 april 2013 med sammanträde. KMMUNFULLMÄKTIGE Dnr Beslut från Kmmunfullmäktige , dnr KS Årsredvisning 2012 för Nrrtälje kmmun h kmmunknernen. Dnr Beslut från Kmmunfullmäktige , dnr KS Redvisning av nämndernas internkntll 2012 ÖVRIGT Dnr Beslut från Havs h Vattenmyndigheten , dnr Förlängning av tid avseende dispens från det generella förbudet mt att dumpa avfall i ett vattenmråde; här dumpning av muddermassr i Vidinges vattenmråde. - Havs- h vattenmyndigheten beslutar att den tidigare dispensen från de 13 januari 2010 (dnr ) gäller till h med den 31 mars övrigt gäller tidigare meddelade villkr h mfattning för dispensen (beslut ). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar ÖVRIGT frts... Dnr Skrivelse från Livsmedelsverket , dnr 1263/2013 avseende rapprteringsskyldighet för kntllmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kntll utförd De kmmunala nämnder sm är kntllmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen ska senast den 31 januari 2015 till Livsmedelsverket rapprtera in de uppgifter sm framgår av Livsmedelsverkets anvisning till rapprtering av livsmedelskntllen 2014 (daterad ). Dnr Underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Btt mt mrådesskydd (Sunda 1:60, laga plaering av fritidshus utanför fastighetsgräns) - Förundersökning inleds inte. Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att btt sm hör under allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är preskriberad. Dnr Reg bj ffeniven Beslut från Södra Rslagens miljö- h hälsskyddsnämnd , nr , avseende tillfälligt tillstånd i slutet sällskap den 8 maj Tillstånd beviljat enligt ansökan Dnr Slrivelse/rekmmendatin från KSL (Kmmunförbundet Stkhlms Län) , dnrksl/12/0024. Klimat- h Energistrategi för Stkhlms län. - KSLs styrelsen beslutade den 21 mars 2013 att rekmmendera kmmunerna att anta Klimath energistrategin för Stkhlms län. Denna rekmmendatin ersätter tidigare utsänd daterad PERSNAL Carl Wesslén, livsmedelsinspektör, anställd (påbörjas ) Mnia Ryding, pjektanställd, upphör Sandra Keskisarja, livsmedelsinspektör, avslutar anställning Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 30 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden (13) Sida bmn 40 Delgivningar / Delegatinsbeslut Delegatinslista /beslut fattade på delegatin (diarium ByggR) under tiden Delegatinslista/beslut fattade av miljö- h hälsskyddsenheten h livsmedelsenheten (diarium Es) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 r-i "S 3 rn m 2 -b C W m JU» In «F ~.2 i= F.2 i: F R 2. M h- 3 a «2 in 5" 4J ST in i 2 t C (U <u w re C :0 H (/) C31 V ~ T") (fl 8. * 5 "2 i :0 2 m (fl ö <? (fl C/> "S E : I i «3 "D :< a g.e ai-}=! > rtj <N a w _ -a : II < a> E ) "2 C < tt) 00 - ^ ^ C i M S en. ^ >1 ) >-j -P C tn

20 E > 5 pj rsi "8 A si Ä in D i V) 4^ ) JU "3 ra 55 4J = i E - ä u 'C ±J l Ä > E H. ru 1 C? < < CD R rö UJ TÄ C S E C z. r-i UJ ÄG > > 1- < > >- C C/) 6 Cd C I/} E CD -. <f, XI / f / y 0),! *3 CJ w i< D N U! 2 <u Dl C (N C! i Dit! 1 >- 3 Dl 4-1 C 'r </> J i <N SJ I S ^ EP w J J 2 > C (N ( (N se J= Dl Dl XI > C C J L. XI is > " T 12 w T3 C Dl Dl I Dl Dl b C" C (/) XI X) I in Ul : E-B 5 «<

21 C _y g 3 rm S ö 2.2 h F 3 u/ C (0 4-* (0 u öl "3 ) ra 55 a ii T3 ai öl >- h 3 E ^ ni =<l >.fi 17 [k < :< > W C ^ in g S " 13 2 C s rvj i " :< C rm 01 >, 01x1 >- >- C C >- Dl XI C JS IJ2 T3. </! = 0) 'UJ n a: i ««> v:, VD V 2 ^ 2>? rj. «^ -, H (N 1 (/) ±i T C 1 _ F a) x: g, rg m a 1» i 01 C IN Cd 0) 3 C u2 TH >. XI l/l P TJ5 5 iig 01S s "1 ig w it S-E > ) C qz L. fe* "-m >. 0 i_ 0 1 ai 2* 1 C t

22 4-" ii ) w «"2 M - F JU <0 F j.2 i= F (G W "55 55 s in ) 0) fe si 1 -S ^»i g i " 5 > 5 LS 1 ID S VD S C rn (fl 1 ^ rs (fl 1 2.g < L ru (A.SL K :< T3 C ^ *3 :< C t ti C h XJ < tu _ l C lic >- J C XI L j=> : y 2 CD L "m C (N C ii > w 1 0 Dl >"a = Dl l- Dl > > DI -y >- ra C 01 = I _ ^ Dl 2 ÖI, >- S = l "öi 9- Dl E >- C ^

23 _^ 2 J3.2 4-> W JU 'C e J M 2 F.2 -b F Tö IBI» ) "3 ) 55 -v a lut > gl 01 Dl C a) C >- Dl C ai > > lut gl lut gl 01 Dl 0) D) J C C >- 0) C >- 1 CM I * U «P S? fi E i E * VD :0 0) " i «M VD VT) :0 Vt S i t 4-1 (A UJ ««J <- fe > ig 01 " Z C < g > C rf uj I < TJ C I :< C ' P.2 1 J2 "D :m 45 C 2 < J E i-a 2 rh Dl C IN >. C ib 2 rh a> ai Ti 01 l rh rh -g : - VD VD t <N (N rh rh ^ rh gg rsi 1 IN - strar ad av v bef. Dl >, JE rh D1X1 rh >. > > C IN C C L C IN ~ 01 Dl D1X5 > C C 01 T3 TJ C UJ Dl 'C Ja Dl *- T3 >. 1 > 0) > it- > Di.b >. i > > C C C f f / IM

24 E > S (D rm VD "i L J2 l 3 N, - {j C <p «.2 i3 t m g, t» i! fi C.SJ H (_ C *d F t ' ^ l JJ J J CJ t- > 3 C ru ru ) E S 5 5 (N 3? C (N j -v. 4_j _0 -rj 3 l C wi i <u >. h i S IN rh r= rs I E st U.0 ru C rm :< C i!2 E - C ^TJ = C i : S= > := F rh EN rm z UJ 19 :< > t z L _J I id > t U i < F TJ > t i V - >-rh u rm S e i 'n < J 0) J '.J JD 01 2 S (N F 3 (3 t S Si < UJ X C t Sr " 5 2 i_ <u :0 > T3 > 0 01 Öi l >- C

25 w p. E S,3 rm ru + > uj "35 ru l 175 a > "5 ID 0) re (fl ; 0) CM,? ^ ra :0 rh 1 10 :0. :0, a> i 00 " C : 5 E ' E rm l T3 rh 0 a ID (fl al ( al V) 5 g U-l UJ < < > > X I al al L 00 rm 43!8 5! > Dl u > > >. m C flj u a V " E fm :< CD,4 /I //// 5, rh i JJ " i u- n3 rh -> ti C VH > rh? rm xi es I C rm C ai ui >, ai ai xi > J rh a 01 ) 3 *= XI 01 i -a a U IN IL ti

26 m rh * > C (fl C '-P <a 13 D) W 2 C <*> 2 Jb 3? C IN Dt ra V) 3 t~ i > J H C C <u in «) 13 <u i_ 4-1 ^ C :0 M (fl t CD N Si : J Ifl U E «* J V) > * ^ < CD 3 => 2 2 " J5 tu ^ = E S-s-3=C! 5 K *i a D) n > <=n l l ai " i xi 4-> - > tn >, : ) : Dl t; ix: ' X> > 01 0) >- y XI <= x: rö ^ ) i ~ *- C TJ 1 3 ) C ~. -a w > >* > i i T3 E^ t» 2 0) 3 0) X) JZ C (N CuDl-IC IN <-J ö +3 <-> IN i X =, IN _ gj ni _ S rh D1X1 ti > J2 C N C 01.E C J- 1 ) = Ti rj- P C t 5 < 1 CD t 5 E E El V. Ut

27 > B 3 rm a >. 4-1 C.2 C,2. tn 2 <" M.2 -b 3 i rm ( 4-».2 "55 ) =? C rm 71 (0 I" H ai = ) "3,1- ID S w _y th * ja t x: J i i a 3 ra x: u ) ) 73 ra a, «> = S s * UJ z (- UJ 6 ti C W C :< ti T CD ) T3 4-> 2 CD <U rh D C rm :< a X3 4-> J 0).y - 8 8, ra 01 X: TD T3 J J,J- ~ ) > ra -2! ) aixi >> C J n-p " 3 S tn E ) J.E. p

28 2 a a M W C I S3 ra g. (fl Si C 2? 5 F 43 Dl a; <u <u F 43 F.2 i» 43 1 ru (A C 43 re ) 1 é rh 0) UJ ö N 1 CD I CD N UJ < CD F Z CD " 1 C i ^ :< I > B < >. D w Dl Dl '43 >> Ig * >- : jb JS w fr Dl >.E T? <U n EP. rh *=! > ' ^ 00 "i A? "8-1 1 h. i ai (N l Dl xi Z H 2 >, C (NI I- C DI D1X) > ai 2 rh Dl E >- C0 (N m

29 43 C J M F jj m rh ) 55 > 01 I- C l 4J 3 Öl ru ger rm 1 l UD <u : 00 XI l > L. rm i <D l ra _i l XI rm rh VD VD :0 1/7 w _i _i (A! nd ök pu eif iks ASU ai ra i ^ vy L in L z p di 5 < Z 2 g i CD C L CD > > C C "D C rm g z i < C Ö L i_ -y S _ i i Z rh l C > p C rm C 4b,- i 2 i >- s S 2 v B v- C!S 2 l i E 5- C ^ t 6 (J a) i; i I -.E E b > C ra X 1 V

30 > I rm -g? T-) in L C Ä i " " i g L 3 CM.2 4b F.2 4b.2 -fa F.2 43 (C 4-* w w re ) J m w a > C <u (fl J a rm * g j_, Cl t v: u L ID g F L 2 t?3 3 E f C rh rh 9. CD 2 VD w rh x: 3 rh S ja ** (fl 2 «: S CD CD -3 S "D E rm i? s / fl t/1 >j Vi,/ i < < a: ai L L in C* => C «L Z UJ 1 z UJ < \ < X x: in tid 1 it 1 > 1 Dl D) L > X! rh VD '43, n 4 > rh Dl, rm rh Dl > rm C C >- : F i5 2 = ^ C CD Di :< > 0 L Z CD 6 ^ rx ty i- - ; W Dl l iir T3 Dl F L 1 3 X L. l/l J in in XJ a _. i>i VJI n -ri _ ri f 2 rh IL? L? Z rh -f XI >>tlig : C C rm C te > I rm LL. a> L L Dl D) l >- >--P rh S rm Di 2- rh Dl t >- rm ^

31 13 (M ( 4-1 W t C ( n 4-1 N rh : T3 U) 42 «rh «rh rm > -t- 1 0) l Z rh IX) C r\l C > ai

32 S J3 F F (N ( W wi ( ) "3 5 5 S IN Dl >.E ^ CL 7 i i.>» ) > K- C < i " 31 S 1 a. 1, 2 t E «a rs F C 3 s? *? ^ 11 2 i ^ S rvi 1 > C" g ran, S _ XI >- > C IN C I C (N > K 4 > E > 4J i ' t- C lt3 Dl >-X) XI 01 M CL ~ 5 _ F E Z C CD Z g F" 2 9 di t a g 2 5 Dl 0) Dltf >. 3 Dl Dl XI >- C C 0) C (N C : 5 i ' _ E X3 ^ l <S : r a Ej, <a, Dl t-.f l 3 >j5 s- in UJ» $ rh t/) t W 5. rh i ITJ iu3 >-'C C U. i l A

33 C t..e >> T t» C (fl C ib a -53 ««3 i) F *4 t 3 Z3 t rh "55 4W ru ) 0) "i 3 C CN n 55 >«J H C -5 t 2 t ~ Il 2 t 4J 2. i C (D (A ) </i CM TJ J 001 SS rh 1 (fl rh rh 1 S (fl i J 4J C CTi rm UJ (5 > C UJ UJ UJ 5 'g rm L 10 <N >- et rh UJ H b UJ t (J3 i< 6 > i UJ C > UJ << I UJ <U rh X) C (N < C J " ra j 2 < <u X) 4-> C ) t- : < ra Tra 4? 2 < J n <5 - l t/) J >- <-> i XI XI J 4J C. > i-, 0) <" C T " 2 ra _ i ra, C l- 0) ~ j l D"S.G a ra :< 3 i ra ra xi E 1 rh ra w 2. rh P C rm < u C 2 ra w t xi rm < i rh ^ X> fl) > - i *> 9- K aixi -H C fl) få

34 t/l rh CL 0) >. fl tn 5 s (0 2. ffl C ai n (75 0) K- C Tö E ^.. (0 0) (5 x l > > Dl <0 *D f. r _ C Dl Dl 2 l 1^ i = n >. VD > S u XI VD xi n rm >- 1 >- r 1 fj, IT) u l- 00 rm!g :0 rh > rh > E rh rm 2> (M 1 ^ rm z l i-i l Z i g; i E Z rh rh >- >> C rm C 1 C rm C.V 1 C rm V 2. rh rm w > Si ) CD < > i ixi >- C 01

35 -2. h t= ) P 4J C f ) ) x AJ l w i! E E aj H S rm ( +-> w ui (0 n «"53 ra a <u (fl 0) m TI <u k re +J ^ C :0 M (/) : R -H 00 N 4-1 = Dl 0) ra 3 E E 0) rrtäl i 0). XJ rm X rh re IP, ö m 03 N ' V) i U> z > > _ Dl n t/1 Dl (U >- <D > M 03 et > rh 1 ^ 5 W fl 0) <VJ \T P ir» rh Dl g> m 4-1 (/) S Ä 1 J3 a) 5 z UJ Nt ( i > 03 fs 0É d,3,<j DI <U rh- X3 C rm g) Z :< rm xi ui rh» rsl U- j ~ (/i 3 -P \P m ^ > " 4-> 1/1 Dl Dl XI > p 03 J Z rh tn fi ^ I ^ rh Dl D1X) > P E fl l/l.2 ^ p : 01 E - P < < >

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Bygg- och miljökontoret 2012-02-07, kl 08:30

Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Bygg- och miljökontoret 2012-02-07, kl 08:30 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL... Sammanträdesdatum KMMUN Bygg- h miljönämnden 2012-02-02 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2012-02-02 kl 11:00-12:05 Beslutande Enligt förtekning övriga deltagande Sara

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007 Myndighetsnämnden för teknik ch miljö arbetsutsktt 18 september 2007 Plats ch tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats ch tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Antagen av kmmunfullmäktige, 2016-02-29 2, att gälla från 2016-03-01. Utöver vad sm föreskrivs m nämnder i kmmunallagen ch särskild speciallagstiftning gäller bestämmelserna

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bygg-, Miljö- och Räddningsnämnden

Bygg-, Miljö- och Räddningsnämnden Plats ch tid Beslutande Sammanträdesrum 1, Yxningen, tisdagen den 18 mars, kl. 13 30 14 30. Evert Jhanssn, s, rdförande Magnus Hesse, m, Ulf Dahl, s, Jakim Magnussn, c Ry Wasniwski, v Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6)

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6) KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde 30 juni 2016. kl. 15.00 (plan 6) Tid: torsdagen den 30 juni 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket (Plan 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

r------.._, (> ~~ rlohland~ ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL Sammantradesdatum Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05

r------.._, (> ~~ rlohland~ ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL Sammantradesdatum Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05 PROTOKOLL 2014-11-13 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05 Beslutande Ledamoter Lars Brofalk (C), ordf. Borje Wreden (FP) Jan Lannefelt (8) Jarl Teljstedt (KO) Goran Malmestedt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), torsdagen den 16 december 2004, kl. 08.00 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer