BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013"

Transkript

1 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän

2 Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället som helhet. Enligt FNs barnkonvention ska barn och unga ges rätt att framföra sin åsikt i alla beslut som rör dem skrevs barnkonventionen in i den nya skollagen. Barn från förskoleklass och årskurs 1-9 fanns på plats i Järfällasalen för att ställa frågor till politiker och tjänstemän. Politikern Claes Thunblad svarade på barnens frågor under barnhearingen. 2

3 Elever från Montessoriskolan Växthuset, Vattmyraskolan, Aspnässkolan och Internationella Engelska skolan deltog i årets barnhearing i Järfällasalen i kommunhuset. På plats för att svara fanns en politiker från respektive parti i kommunfullmäktige och berörda tjänstemän. Barnhearing - för att öka barns inflytande När Järfälla har barnhearing får elever i förskoleklass och årskurs 1-9 ställa frågor och framföra sina åsikter direkt till kommunens politiker och tjänstemän. Det är 24 år sedan Sverige skrev under Barnkonventionen och lovade att följa dessa regler. I Järfälla har vi kommit långt med arbetet kring barnkonventionen. Det här är vår elfte barnhearing, där barn, politiker och tjänstemän möts och samtalar med varandra utifrån barnens mognadsnivå. Även i år har ett stort antal vuxna visat engagemang och stor respekt för barnen och deras åsikter. Jag utbildar barnen i Barnkonventionen och informerar dem om att demokrati inte betyder att man kan få allt man vill ha, men att man som barn alltid har rätt att säga sin mening och att bli lyssnad på. De artiklar i Barnkonventionen vi arbetar mest med är: Atikel 2: Alla barn är lika mycket värda Och det oavsett utseende, handikapp, religion och liknande. Inga barn får bli diskriminerade. Mobbning kan vara ett sådant exempel. Alla barn har något de är bra på. Artikel 12: Alla barn har rätt till delaktighet och att bli lyssnade på Vi har pratat om skillnaden mellan delaktighet och att bestämma. Barns åsikter får inte vara villkorade. I Järfälla kommun har vi blivit mycket duktiga på att lyssna på barnen. Intresset och deltagandet har ökat mycket bland politiker och tjänstemän. Barnen märker att de kan påverka sin situation. Syftet med vår barnhearing är bland annat att uppnå detta mål. Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i det främsta rummet Vi har talat om vuxenansvar, föräldraansvar och om vad det innebär. Barnkonventionen är ett skydd för all barn. Ibland måste en vuxen ta ett beslut som barnet inte håller med om, kanske för att skydda barnet. Men, barnet har alltid rätt till en förklaring utifrån sin mognadsnivå. Politiker och olika myndigheter måste alltid kunna visa att de tänkt på barnen i sina beslut. Artikel 6: Barns rätt till liv och utveckling Vi har pratat om olika situationer i samhället som strider mot denna artikel. Barn har rätt till sin barndom, och allt som tillhör den, såsom trygghet, kärlek, mat, ett hem att gå till, förskola och skola. Allt efter sina egna individuella behov. Vi har också pratat om att vi vuxna fortfarande håller på att lära oss att tänka utifrån Barnkonventionen. Barnen har jobbat mycket energiskt med att tänka ut och författa frågor till vuxna beslutsfattare. De tycker det är spännande och viktigt att få vara med och påverka sin situation. Vilket flertalet av barnen också lyckas med. Carin Hallstedt Idstam Barnombud och sakkunnig Barnkonventionen

4 Politikerna Jonas Serneholt och Lennart Nilsson var på plats för att svara på barnens frågor. Frukt, festis och smörgås serverades i pausen för att alla skulle få lite ny energi. Från Barnombudsmannen kom Cecilia Sjölander för att tillsammans med barnen följa upp och utvärdera politikernas och tjänstemännens svar utifrån vad barnkonventionen säger. 4

5 Elever från Internationella Engelska skolan hälsar alla välkomna till den 11:e barnhearingen i Järfälla. Här tillsammans med Carin Hallstedt Idstam, barnombud, sakkunnig barnkonventionen och arrangör av barnhearingen. Välkommen till barnhearingen 2013! I årets barnhearing deltar elever från Montessoriskolan Växthuset, Internationella Engelska skolan, Vattmyraskolan och Aspnässkolan. Alla elever är elevrådsrepresentanter på sin skola. På plats för att svara på barnens frågor finns en politiker från respektive parti i kommunfullmäktige och ett antal berörda tjänstemän. Deltagare Elever Aspnässkolan, årskurs 1-5 Internationella Engelska skolan, årskurs 6-9 Montessoriskolan Växthuset, årskurs 1-5 Vattmyraskolan, förskoleklass och årskurs 1-5 Politiker Anita Mickos (FP), ordförande kommunfullmäktige Aphram Melki (C) Claes Thunblad (S) Jonas Serneholt (MP) Lennart Nilsson (KD) Nicoletta Josza (FP) Stefan Petterson (M) Tjänstemän Kah Slenning Carlstam, barn- och ungdomsdirektör Mattias Göransson, miljöinspektör Karolina Berndtsson, kostkonsult Barnombudsman Från myndigheten Barnombudsmannen kom Cecilia Sjölander då Fredrik Malmberg fick förhinder. Gäster Eskilstuna kommun Sundbybergs kommun Sigtuna kommun Järfälla Rotaryklubb Barn från Uppsala Kollegor från barn- och ungdomsförvaltningen Sekreterare Eva-Britt Göransson Fotograf Mikael Nasberg Informatör Pernilla Pålsson Hovsand Arrangör Carin Hallstedt Idstam, barnombud och sakkunnig Barnkonventionen 5

6 Montessoriskolan Växthuset Först står barnens frågor, därunder svaren från politiker och tjänstemän. Sist står Barnombudsmannens kommentar på svaret. 1.Amanda a) Jag tycker att det finns för lite toaletter på vår skola och att dom på nedre botten är både gamla, smutsiga och för små. Jag tycker att vi borde få lära oss bättre toalett ordning. Att ha rena toaletter på skolan är lika viktigt som på en arbetsplats för vuxna. Prata med rektor som är den som ger pengar till städningen. Miljöinspektören sa att det numera finns med som en punkt på deras inspektionslista. Alla politiker tycker att det är viktigt med rena och fräscha toaletter så att man gärna går dit när man behöver. b) Jag tycker att vi ska ha en skolsyster på vår skola varje dag. Det är ju så att man kan skada sig varje dag faktiskt. Politikerna tycker det är viktigt att kunna träffa skolsköterskan när man behöver men det är många skolor som behöver skolsköterskorna så man måste dela med flera skolor. Kanske kan man nå en på närmsta skola om det blir något akut. c) Jag tycker att det är jättejobbigt att vissa kastar runt saker och material runt i klassrummet. Det stör jättemycket. Det är svårt att höra vad lärarna säger om det är stökigt i klassrummet, om ni har kompissamtal som leds av en vuxen är det bra att berätta där att man blir störd tycker politikerna. d) Jag bor vid Ormbackavägen och undrar varför dom tar bort så många träd där. Jag tycker att det blir fult och alldeles för många stubbar. Politikern säger att i Ormbacka finns det många gamla träd som måste tas bort men att de ska ersättas av nya träd. BO: Toaletter är något elever ofta pratar om. Ett sätt är att tillsammans i elevråd eller klassen prata om hur man vill att det ska se ut och vara på toaletterna. BO hänvisar till artikel 24 i Barnkonventionen. När det gäller stubbarna kanske någon här kan göra något åt dem. Amanda hade gärna varit med och haft synpunkter på bygget vid Ormbacka. När det gäller skolsköterskan, skriv eller mejla till BO som ganska ofta får frågor om varför skolsköterskan har så lite tid på skolan. Det finns saker man vill och behöver prata om, med någon man litar på. 2. Renim Jag tycker att toaletterna är trånga. Dörren går inåt så att man slår sig ofta på benen när man går in, så är dom äckliga också. Jag håller mig till dess att jag går hem. Det vet jag också att det är farligt, men vad ska man göra när dom luktar så illa. Jag vill att dom ska städas oftare och renoveras. Politikerna tycker att det här är ett problem som man måste prata om i elevrådet och med rektor, som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till städningen. En politiker lovar att komma ut och lukta på toaletterna. Kanske finns det en vaktmästare på skolan som kan göra något åt dörrarna. Bra att du säger till, jag ska ta med det här till nämnden svarar en politiker men du kan också prata med mamma och pappa om toaletterna. Skolan måste arbeta mer med hur man är på toaletten. Det finns mått på hur toaletterna ska se ut. Carin har varit och besökt toaletterna. BO: Det är inte bra att hålla sej en hel dag. Prata i klassen och bestäm hur ni vill ha det på toaletterna och prata om vilka regler ni ska ha där. 6

7 3. Alexi a) Jag tycker att dom ska sätta upp fler papperskorgar ute överallt i Järfälla. Det ser skräpigt ut ute. Politikerna svarar att det ska komma fler och större papperskorgar i Järfälla. Det är också viktigt att alla hjälps åt att slänga sitt skräp i papperskorgarna då blir det rent och fint. b) Varför får vi så lite hemkunskap. Man får lära sig alldeles för lite. Det borde finnas i både 4an och 5an. Då lär man sig mer. En tjänsteman svarar att det finns en liten möjlighet att påverka vad man vill ha genom elevens val och att prata med rektorn. BO: Berätta vad du vill ha mer av. Prata med rektor och ta upp i elevrådet. 4. Sofia a) Jag tycker att vi borde få ha vår idrott åldersrelaterad. Det känns bättre att få vara med mina femteklassvänner och byta om. Vi har försökt att prata om det på elevrådet, därför att alla fyror och femmor tycker samma sak. Men vi känner oss inte lyssnade på. Det är tråkigt att ni inte känner er lyssnade på tycker politikerna för det är viktigt att ni blir det. Sen kanske man inte alltid får som man vill men då ska man få veta varför. Det här med åldersblandade klasser har visat sig inte vara så lyckat. b) Varför tog man bort 6-orna från låg och mellanstadieskolorna. Jag tror att det är lättare att börja högstadiet när man är äldre. Det är inte lika läskigt då. Den här frågan bör ställas igen då den inte riktigt kom fram. På den andra dagen av barnhearingen förklarade en politiker att läroplanen gjordes om så att viss utrustning som behövdes i undervisningen för 6-orna fanns i högstadieskolorna och därför flyttades 6-orna dit. 5. Diana a) Varför byggs det en förskola på vår skolgård. Den blir så liten då. Politiker och tjänsteman svarar att det byggs nya förskolor för att det finns så många barn som behöver förskola i Järfälla och då måste man bygga där det finns plats. En politiker svarar att jag sitter i en nämnd där vi sagt att vi ska fråga barnen vad de tycker. Det är lättare att hitta bra lösningar när man bygger nytt än när man bygger ut där det redan finns en byggnad. Barnen berättar att de fått vara med och bestämma hur gården ska se ut. BO: Barnen måste få säga vad och hur de vill leka, enligt Barnkonventionen. b) Varför får män mer lön än kvinnor som gör samma jobb? Politikerna svarar att det inte är bra när män och kvinnor inte får lika lön men vi politiker i Järfälla jobbar för att det ska bli så. Sen är det så att kvinnor och män inte gör samma yrkesval men det ska vara lika lön för lika arbete. 6. Nicole När förskolan är färdigbyggd och vi ska göra iordning och planera vår skolgård av vad som finns kvar av den (dom tar ju bort jättemycket mark från den gamla skolgården). Då vill jag vara med och planera så att det blir bra för oss och så att det finns roliga saker. Det är jättemånga som tycker så. Politikerna tycker att det borde vara så att ni får vara med och planera. BO: Barnen ska få vara med och säga hur de vill ha det. 7. Mischa a) Jag tycker att man ska ha fler lärare på alla skolor. Man behöver få mer hjälp. Politikerna svarar att det tycker de också, så att man kan undervisa efter elevens behov. b) Jag vill ha längre arbetspass så att man lär sig mer på bara en dag. Politikerna svarar att här bör ni få vara med och planera men alla barn orkar inte med längre arbetspass. BO: Barn har rätt att få lära sig säger artikel 28 i Barnkonventionen. 7

8 Vattmyraskolan Först står barnens frågor, därunder svaren från politiker och tjänstemän. Sist står Barnombudsmannens kommentar på svaret. 8. DoanS a) När jag går hem från skolan själv får jag gå ut på gatan för att dom skottar upp snö på trottoarerna och lägger även sandhögar där. Sandhögarna finns ibland också på trottoaren när det är sommar. Det tycker inte jag är bra. Man ska inte behöva gå ut på vägen när man går hem från skolan för att snöhögar ligger i vägen. Snön ska inte läggas på gångbanor utan forslas bort, där får man ta hjälp av mamma eller pappa som får ringa kommunen och säga att de måste ta bort snön säger politiker och tjänsteman. BO: Att gå på gatan är farligt. Det är en rättighet att det är tryggt där man går. b) Jag tycker att det är obehagligt med fyllegubbar som sitter på olika ställen vid vägar eller parker och dricker öl. Det finns ett hus också där dom får hjälp och bor. Jag tycker också att det är otäckt att gå förbi där. Politikerna säger att gator och parker är till för familjer och att fyllegubbar är otäcka men därför är det bra att det finns ett hus där de kan få vara och få hjälp. Man kan också be mamma eller pappa att ringa polisen så de får hämta fyllegubbarna. 9. Yeter Det är alldeles för mycket buskar på min skolväg så att man ser inte bilarna. Även vuxna har svårt att se dem. Ring till kommunen och felanmäl, man måste sköta sin egen häck så att alla kan gå på trottoaren, annars så bryter man mot lagen informerar politikerna. Yeter var inte nöjd med svaret från förra gången utan vill veta när buskarna ska klippas. En politiker svarar att politiker bara bestämmer hur många gånger per år buskarna ska klippas sen bestämmer de som klipper det när de ska klippas. Carin lovar att försöka förmedla frågorna till tekniska kontoret. 10. Disa a) På min skolväg och jag går även över en gata kör bilarna alldeles för fort. Det är en 30-väg. Politikerna säger att det är absolut förbjudet att köra för fort på en 30-väg. Det ska man ta upp med sina föräldrar och sin rektor som ska ringa polisen. Man kan ta bilnumret eller fotografera bilen som kör för fort. Carin tar upp frågan om det är bra att uppmana barnen att ta bilnummer och fotografera bilen som kör för fort. BO: Det här är en viktig fråga och att vuxna måste ta sitt ansvar. Ett av barnen säger att de kanske kör för fort för att de ska till andra ställen också. På det svarar en politiker att man inte får köra för fort i alla fall, för man ska visa hänsyn mot barn och vuxna. b) På min skolväg hem finns det inga papperskorgar. En politiker svarar att det inte finns så många papperskorgar i bostadsområdena för att det blir alldeles för dyrt att 8

9 tömma dem så ofta som behövs, pengar som kan användas till annat, till exempel fler lärare. 11. Sofia a) Jag tycker att det är otäckt att cyklisterna cyklar för fort på gångvägar. Dom kommer med alldeles för stor hastighet. Dom plingar men man blir rädd ändå för att dom plingar alldeles för sent, nära en. En politiker svarar att alla måste visa hänsyn och att det gör ont att bli påkörd av en cykel. b) Jag tycker att bussarna kör alldeles för fort. En gång blev jag trängd av en buss när jag gick på vägen. Blev jätterädd! Jag undrar om inte förarna får lära sig i utbildningen att köra i rätt hastighet och försiktigt när dom ser barn. Sofia tyckte inte hon fick något bra svar förra gången. Här svarar en politiker att han har tagit busskörkort och man får lära sig att aldrig köra för fort och att man ska visa hänsyn. c) Jag tycker att det skulle vara superbra om alla skolor i Järfälla kommun hade ett fadderbarn var. Då skulle i alla fall några barn få det bra. Politikerna svarar att det är bra med fadderbarn och ta upp frågan om fadderbarn med rektor på skolan. Och att alla ska vara snälla mot varandra. Nu förbereds en lag som säger att man måste anmäla om man ser någon som blir mobbad. Här visar det sig att det uppstått ett missförstånd. Sofia menade fadderbarn i fattiga länder. Politikerna tyckte det var en bra fråga som man också kan ta upp med rektor. Sofia tog upp frågan igen eftersom det blev ett missförstånd förra gången. Här svarar en politiker att det är jätteviktigt att hjälpa barn i andra länder som har det svårt men det är inte bra om politiker bestämmer hur skolorna ska göra med fadderbarn, rektor kanske tänkt göra på ett annorlunda sätt. Så tycker inte jag att det ska vara. Politikerna informerar om att det finns en lag som säger att men inte får retas och att man måste berätta för mamma eller pappa eller någon lärare när det händer. Det är också bra att ta upp det i elevrådet och med rektor. Vuxna ska föregå med gott exempel men tyvärr mobbar vuxna också varandra. Här tillägger en politiker att i Järfälla är det nolltolerans som gäller, så det är inte tillåtet att reta någon. Ett barn ger rådet att inte bry sej utan strunta i det. BO: Jag tycker det är jättemodigt av dej att berätta att det är många som blir retade. Därför är det viktigt att det finns någon på skolan att prata med om det här problemet. 12. Annastasia a) Jag tycker att det är alldeles för mycket skräp på vägarna. Oftast där det är mycket folk typ vid köpcentrum men även i parkerna. Jag tycker att det ska finnas mer papperskorgar. Man kanske också ska ha större skyltar så att folk lär sig var dom ska kasta sitt skräp. Liknande frågor om papperskorgar har kommit upp tidigare men visst behövs många papperskorgar i centrum svarar politikerna, kanske ska de vara orange? I Göteborg finns det sådana papperskorgar. BO: Spännande förslag det här med orange papperskorgar. Kanske har du många bra förslag, kanske kan kommunen vända sig till dej och få fler förslag. b) Jag tycker att det är jättejobbigt att det hänger trädgrenar över trottoaren där man går. En politiker säger att förvaltningen måste få veta var det är någonstans för att man ska kunna göra något åt det och en tjänsteman säger att man måste göra en felanmälan till kommunen. d) Jag blir ibland kallad Pippi eller prickig korv och det är många andra barn på vår skola som blir retade för olika saker. 9

10 Vattmyraskolan, fortsättning 13. Amelie I en lekpark som vi kallar borgen är det fullt av klotter. Det ser konstigt ut och jag vill att man ska ta bort det! Ring till kommunen och felanmäl, det finns bilar som åker ut och tar bort klottret svarar en politiker. 14. Josefin Där jag bor finns det en vägbom för att inte andra bilar ska kunna köra in på vårt område. Jag stänger den alltid och dom andra som bor där stänger den inte. Jag tycker att det är jobbigt att alltid vara den som stänger. Politikerna svarar att det är viktigt att veta varför bommen är där och det bästa är att prata med mamma eller pappa och se vad som behöver göras. 15. Doan.se Ibland när jag går hem från skolan och det är mörkt brukar det komma tonårsgäng och puttar och skrattar åt mig. Sedan släpper dom mig. Jag tycker att det är läskigt, man blir rädd och vet inte om det ska hända något mer. är nog bättre att säga till dom som inte tar hänsyn eller bryr sig. En politiker säger att man som politikerna måste planera mer för gående och cyklister, man kommer inte att kunna ha två eller tre bilar per familj i fortsättningen, det kommer inte att finnas plats för det. Cyklister, gående och bussar kommer att få mer utrymme på bekostnad av bilarna. Här följer en diskussion mellan politiker och elever från Internationella Engelska skolan om möjlig parkering utanför Växthuset som utökats med fler avdelningar. Ett förslag är att göra parkering i Janssons hage men en politiker svarar att det är ett gammalt gravfält som inte får röras. En elev är orolig att det kommer att inträffa olyckor om man inte hittar en bra lösning. 17. Maja När jag går hem ibland så tycker jag att bilarna kör alldeles för fort och för nära. Jag känner vindpusten. Det är 30-väg och det verkar som om dom inte håller hastigheten. Det är inte bra att känna vindpusten från bilarna. Ring polisen, prata med föräldrarna och skolan säger politikerna. Här svarar politikerna INGEN får putta på er. Prata med föräldrar, fröken, skolkurator. Prata också med kompisar om att gå flera tillsammans hem. BO: Vad modig du är som vågar berätta det här så att det kan bli någon ändring. 16. Angelina Det är många vuxna och barn som cyklar på trottoarerna där barn, barnvagnar och gamla går. Jag tror att det behövs mer cykelvägar. Någon måste säga till cyklisterna, men vem undrar jag. Visst behöver vi fler cykelvägar svarar politikerna men det 10

11 Barn, politiker och tjänstemän i Järfällasalen under Barnhearingen. Fika- och sträcka på benen-paus. Min åsikt är viktig! Anita Mickos, kommunfullmäktiges ordförande, var på plats. 11

12 Aspnässkolan Först står barnens frågor, därunder svaren från politiker och tjänstemän. Sist står Barnombudsmannens kommentar på svaret. 18. Cissi a) Jag vill ha fler roliga ruschelkanor i simhallen, och fler trampoliner. Politikerna berättade att simhallen kommer att byggas om snart för 190 miljoner kronor och hoppas det blir en jätterolig simhall. En politiker tillägger att det blir en jättefin bassäng som man kan dela i två bassänger, den ska ligga mot Kvarnbacken och vara klar 2016 och då rivs den gamla simhallen. b) Jag vill ha fler papperskorgar på vårt skolområde. Prata med rektor om att det behövs fler papperskorgar så kan rektor ta kontakt med kommunen säger en politiker. 19.Sonia Jag tycker att man får för lite material på vår skola. Pengarna räcker inte. Så vi behöver mer pengar att köpa grejor för. Vad är det för material ni behöver? Ta upp i elevrådet så att fröken kan berätta för rektorn. Rektorn ska satsa på barnverksamheten och måste satsa pengarna på rätt saker säger en politiker. Här frågar ett barn om det saknas pengar till lek eller skolmaterial och Sonia svarar till båda. 20. Sanna a) Jag undrar hur många det är som jobbar i Järfälla kommun jobbar i kommunen svarar en politiker. b) Där jag bor vid Frihetsvägen har dom byggt någonting och dom bygger aldrig klart det som dom ska bygga. Det ser väldigt skräpigt ut. Jag undrar varför det aldrig blir färdigt. På Frihetsvägen bygger man hus i etapper och det tar tid och det ser skräpigt ut när man bygger, men någon chef som har ansvar för bygget kan gå dit och se efter hur det ser ut, svarar politikerna. BO: Bra att du berättar att det ser för skräpigt ut där för Stefan. Man brukar behöva prata med byggföretaget som har ansvaret och se vad de kan göra åt skräpet. Ett barn säger; jag förstår om hon är trött på skräpet det var inte klart när jag bodde där heller. 21. Melissa a) Jag undrar hur mycket en chef tjänar som jobbar i kommunen och så undrar jag vad en politiker som jobbar i kommunen tjänar. Politiker och tjänsteman svarar att en chef tjänar mellan och kronor i månaden. Politiker med olika yrken som kommer hit på möten på sin fritid och bestämmer har ett par hundralappar i arvode. b) Varifrån får kommunen pengar så att dom kan ge sina anställda lön? Det mesta kommer från skatter, lite från staten, men det mesta kommer från företag svarar politikerna. 12

13 22. Alexander Jag undrar hur mycket pengar kommunen har som ska räcka till allt som man måste betala i en kommun. Politikerna svarar att det behövs 3,5 miljarder för att betala allt och att det är skolan som kostar mest. 23. Jamilah Jag tycker att när det är sommar så borde det inte finnas så många människor som dricker sprit, öl och andra droger i Riddarparken. Barnen kan inte leka där för att dom är så otrevliga mot oss. Vi blir rädda då! Politikerna svarar att man inte får dricka sprit och öl i parkerna. Tråkigt att det inte är tryggt i Riddarparken, fyllegubbarna ska inte få förstöra för familjer med barn där. Vuxna har bestämt att man inte får dricka sprit och öl i Riddarparken och det är vuxnas ansvar att ingen gör det. Ring polisen. Jag undrar hur mycket pengar kommunen har som ska räcka till allt som man måste betala i en kommun. Alexanders fråga till politiker och tjänstemän under Barnhearingen. Jamilah: Det är inte så lätt att ringa polisen när man är barn, dessutom är det en lekpark där. Hur konkret tänker politikerna där? Barnen frågar också varför gungorna är borttagna där och det kunde ingen svara på men Carin lovade ta reda på det. Barnen får frågan vad man kan göra i parken och de säger att man kan klättra, gräva i sanden, leka kurragömma och kull. BO: När jag lyssnar på er verkar Riddarparken vara kul men man känner sig inte trygg där. Den här parken är viktig för er. Kanske kan någon vuxen vara med i början tills den blir den trygga park ni vill ha. 13

14 Internationella Engelska skolan Först står barnens frågor, därunder svaren från politiker och tjänstemän. Sist står Barnombudsmannens kommentar på svaret. 24. Emmy a) Jag undrar hur ni tänker när ni fördelar pengar inom kommunens skolor. Politikerna svarar att skolorna får en elevpeng och viktat bidrag som ser olika ut för olika skolor beroende på vilka behov som finns. En elev undrar varför en skola har råd att köpa ipad till alla sina elever men inte deras? Det är ju en extra lyx. Här svarar en politiker att när skolan fått pengarna ska rektor se till att det viktigaste materialet för undervisningen ska köpas först. b) Jag undrar vad ni gör för att jobba med hållbar utveckling av vår miljö. Vi har ju rätt till en bra miljö även om 20 år. Jag tycker också att det är dumt att man tar betalt för sopsortering som kommunen tjänar pengar på. Fler skulle sopsortera om det var gratis. Varför måste man betala för att bry sig om miljön? Politikerna svarar att kommunen arbetar utifrån en miljöplan som reglerar hur mycket mat som ska vara ekologisk, hur man planerar bostäder så att färre behöver åka bil och att förskolor och skolor byggs så miljövänligt som möjligt och vad som ska sopsorteras. Kommunens miljöinspektör förklarar att man inte tjänar några pengar på sopsortering då man får betala för att bli av med allt avfall utom papper. Så länge inte alla handlar ekologiskt blir det dyrare. Här säger en elev att det enda som kommunen hämtar är brännbart. Svaret från en tjänsteman blir att det är en fråga för skolan hur man vill ha det med sopsorteringen. Om man inte har gjort upp om något annat så går allt i ett kärl för brännbara blandsopor. 25. Ali a) Dom bygger på skolor utan att fråga barnen. Om majoriteten av eleverna säger nej vad händer då? Vi vill vara med och påverka! Politikerna svarar att det ska finnas ett barnperspektiv och det ska vara självklart att barn, elever ska vara med och påverka. Ali menar att det blir väldigt trångt när Engelska skolan, Växthuset och förskolan ska dela matsal. BO: Det är viktigt att ni får komma till tals för ni kanske har bra idéer och ni ska ha information. b) Personer och andra högt uppsatta som till exempel politiker och chefer skulle inte vara där dom är i dag utan lärarna i skolan. Därför tycker jag att lärare ska ha högre löner och bättre arbetsförhållanden. Då intresserar sig fler för att bli lärare. Dom behövs! Alla partier jobbar med frågan. Det är en framtidsfråga. Det är viktigt att satsa på en bra skola med bra lärare. I Järfälla ska man bestämma om att inrätta karriärtjänster där duktiga lärare kan bli duktigare och få högre lön. Lärare ska ha höga löner säger politikerna. 14

15 26. Arvin a) Jag tycker att man ska ha flera väktare och poliser över hela Järfälla för tryggheten. Jag känner mig inte trygg när jag är ute. Politikerna svarar att vi fått fler poliser i Järfälla och att det är tryggt här men det behövs fler mötesplatser för ungdomar. Trygghet är att ha platser att vara på. BO: Vilka platser känner du dej säker på och vilka känner du dig osäker på? Arvin svarar utanför centrum. b) Betygskriterier. Det är varierande på olika skolor. Ett lägre betyg kan sänka hela betyget. Jag tycker att det ska finnas något medelvärde. Så här var det inte i förra betygssystemet. Politikerna som har bestämt nya systemet har misslyckats med att värdera elevernas kunskap tycker jag. Tjänsteman och politiker svarar att alla betygssystem är orättvisa men de måste vara rättvisa. Varför det inte finns ett medelvärde beror på att inte heller det blir helt rättvist. En politiker svarar att det inte blir bättre av att man lägger till ett medelvärde. 27. Nora a) Hur tänker ni när ni väljer specifika områden där ni har poliser, typ Viksjö. Det borde vara lika i hela Järfälla eller finns det en anledning till att det är fler i Viksjö. Politikerna svarar att poliserna ska vara där de behövs och inte på ett visst ställe. b) Eftersom ni lagt ner fritidsgården i Engelska skolan och öppnade i stället Valvet här i postgången. Men där får man bara komma in om man är år och då går vi ungdomar till stationen istället. Tycker ni att det är bra? Politikerna svarade att fritidsgården inte längre behövdes på Engelska skolan enligt föräldraföreningen där. Skolan ansvarar för fritiden på dagen och kommunen på kvällen. I kommunen finns ungdomsrådet, gå med där och skapa tillsammans bra fritidsaktiviteter. En politiker säger att man behöver titta över var och hur många fritidsgårdar det behövs. Svaret från eleverna var att då vill vi vara med och bestämma. 28. Boris a) Jag tycker att föräldravandringen borde ökas i särskilt drabbade områden. Kommunen borde motivera föräldrar jättemycket så att dom verkligen förstår att det är viktigt med trygg miljö för sina och andras barn. Det har vi barn rätt till. En motivering till föräldrar kan var, att dom måste förstå, att det kan gälla deras egna barn som blir misshandlade eller drabbade psykiskt eller fysiskt. Om man förstår och ställer upp så hjälper man både sina egna barn och andras barn. Politikerna svarar att föräldravandringen är viktig och behövs. En tjänsteman förklarar att föräldravandrar gör man med sitt/sina barns klassföräldrar. b) Jag tycker att man ska höja barnbidraget med 100 kr per ålder och år från 15 år på grund av att då börjar man kosta och har lite andra utgifter på saker som man vill göra och man ska också lära sig att ta ansvar för pengar på ett moget sätt. Politikerna informerar om att det är riksdagen som beslutar om barnbidraget. 29. Iman Jag tycker att man generellt överallt ska öppna fler ungdomsgårdar. Vi behöver platser att vara på så att vi inte är ute och luffar. Det kan också ge mer arbetstillfällen åt fler vuxna samt också ge allmänt bättre trygghet för alla som bor i områden kring ungdomsgårdar. Då vet alla vuxna var vi är. Ta kontakt med Marianne Grön och gå med i ungdomsrådet och påverka, era behov av mötesplatser är stort svarar politikerna. Kontaktuppgifter till Marianne Grön, ungdomsrådet är: telefon BO: Vad vill man göra på en ungdomsgård? Eleverna svarar, ta det lugnt och umgås med kompisar. BO: Ungdomarna skulle kunna vara med och utforma en personalannons till en ungdomsgård. 15

16 Internationella Engelska skolan, fortsättning 30. Diana Jag tycker att när man är 16 år är man för ung för att välja rätt vad man vill ha för arbete resten av livet. Det här innebär att det är otroligt svårt att välja gymnasieinriktning. Prao hjälper inte, därför att dom mer avancerade arbetsplatserna tar otroligt sällan emot från högstadiet. Det spelar ingen roll var man får prao, man får bara packa upp varor eller städa. Politikerna och tjänsteman håller med men ger rådet att välja så brett som möjligt. Välj kärnämnena matte, svenska och engelska. Idag byter man jobb efter 2-3 år. Eleverna tycker att en bra PRAO kan göra så att man vet vad man vill sen. En politiker svarar att de varit ute och besökt företag men att det är en hård arbetsmarknad och att det finns lagstiftning som förbjuder unga under 16 år att utföra vissa arbetsuppgifter. 31. Edris Jag tycker att vi äldre barn och vuxna ska föregå som goda exempel och visa hur vi uppför oss gentemot mindre barn. Små barn lär sig ofta det som är dåligt mycket snabbt. Det är inga barn som föds till mobbare. Spontana applåder från alla vuxna i salen. Klokt tänkt tycker politikerna. Mindre barn kan känna sig otrygga av att stora barn leker hårdhänt. Här kom det lite reflektioner från barnen: Kanske om man har det svårt hemma eller om man blivit slagen själv. Om man blivit slagen själv och vill hämnas. Om man har det svårt hemma och har storebröder som slåss så gör de som sina syskon. BO: Många tankar om att vara bra förebild, det får man tänka på varje dag och be om ursäkt om man gjort något dumt. 32. Sebastian På vår skola har vi en jättebra antimobbning och likabehandlingsplan. Men det ser inte ut som om alla skolor i Järfälla jobbar lika hårt med det. Det borde vara noll-tolerans i hela kommunen. Kommunen borde också hjälpa till så att det funkar. Vad gör ni i Järfälla för att uppnå det målet och verkligen bli så? Politikerna svarar att det finns en lag om noll-tolerans på skolorna. Likabehandlingsplan ska finnas på alla skolor. En tjänsteman svarade att alla skolor ska ha en sådan plan och att hon läser alla skolors planer och ser till att de innehåller rätt saker och pratar med skolorna om planen och har utbildning om den. Sebastian säger att det bara känns som ett papper. Tjänstemannen svarar att man måste jobba med den hela tiden. BO: När man gjort en likabehandlingsplan är det viktigt att man går igenom den och ändrar efter vad som är på skolan. 33. Artin När man går i skolan så är det mycket viktigt att lärarna förklarar så att eleverna förstår och tycker att ett ämne är roligt och intressant. Det är vår framtid och det är viktigt att vi får lära oss allt på rätt sätt. Vi måste få känna att vi kan allt när vi börjar gymnasiet. Om inte lärarna gör intressanta lektioner så blir det mycket att ta till sig som är kämpigt. Då misslyckas man och det är inte så kul. 16

17 Jag vill att alla elever i hela Sverige ska lyckas med det dom vill, så att dom kan välja jobb efter sin önskan. Politikerna svarar att det är en superviktig fråga, vad gör man när en lärare inte är bra, när man klagat men inte fått gehör från rektor. Det ska vara tillräckligt många lärare i klassrummet så att alla kan få den hjälp de behöver. Prata med föräldrarna, lärare eller rektor. Sitt ner med läraren tillsammans med några kompisar eller föräldrar och diskutera hur man kan förbättra undervisningen. BO: Skolan är jätteviktig. Viktigt att få vara med och prata om vad bra lärare är. Ta två lådor, en röd och en grön och skriv ner positiva och negativa saker och stoppa i respektive låda. Skulle du våga testa det? Arvin säger att när jag givit konstruktiv kritik har läraren vänt sig från mej och nu får jag mindre hjälp. BO: Modigt av dej att våga berätta det här. Jag tycker att vi äldre barn och vuxna ska föregå som goda exempel och visa hur vi uppför oss gentemot mindre barn. Små barn lär sig ofta det som är dåligt mycket snabbt. Det är inga barn som föds till mobbare. Edris synpunkt till politiker och tjänstemän under Barnhearingen. 17

18 Det här är Järfällas 11:e barnhearing. Under åren har jag utbildat över 1000 barn om FNs barnkonvention och deras rätt att framföra sina åsikter i alla beslut som rör dem. Tillsammans har barnen ställt över 1000 frågor till Järfällas politiker och tjänstemän. Carin Hallstedt Idstam Arrangör och initiativtagare till Järfällas barnhearing Järfälla ligger långt fram i arbete med barnkonventionen, särskilt vad gäller Artikel 12 som handlar om barns rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Barnhearingen är ett konkret exempel där barnen i Järfällas skolor får komma till tals i viktiga ämnen. 18

19 Politikerna Aphram Melki och Stefan Pettersson svarar på barnens kloka frågor och synpunkter under barnhearingen i Järfälla. Carin Hallstedt Idstam är arrangör och initiativtagare till Järfällas barnhearingar. Här tillsammans med ett av barnen som ställer sin fråga till Järfällas politiker och tjänstemän. Från myndigheten Barnombudsmannen kom Cecilia Sjölander för att tillsammans med barnen utvärdera politikernas och tjänstemännens svar utifrån vad barnkonventionen säger. 19

20 Utvärdering Kände du dig väl förberedd inför barnhearingen? 1. Japp! 2. Ja. 3. Ja. 4. Ja. 5. Ja det gjorde jag. 6. Japp. 7. Ja. 8. Ja. 9. Ja. 10. Ja. 11. Ja. 12. Ja. 13. Ja. 14. Ja. 15. Ja. 16. Jag kände mig förberedd vid barnhearingen. 17. Ja. 18. Nej. 19. Ja!! 20. Ja. 21. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 25. Ja lite. Fick du svar på din fråga du ställde? 1. Ja de var motiverade bra. 2. Ja. 3. Ja alla svar jag fick var ytterst utvecklade på många sätt. 4. Nej, jag fick inte svar på min fråga. De bad mig bara ta kontakt med en person. 5. Nästan. 6. Ja det fick jag. 7. Ja. 8. Ja. 9. Ja. 10. Ja. 11. Ja. 12. Nästan 13. Ja. 14. Ja. 15. Nej inte på c. 16. Jag förstår men vad ska göras med buskarna. 17. Ja. 18. Ja. 19. Lite irriterad blev jag. 20. Ja. 21. Jag fick svar. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 25. Ja. Gick svaren att förstå? 1. Svaren var tydliga. 2. Ja. 3. Ja Jag önskar att politikerna gick ut i skolan och gick runt utan rektorn. För när rektorn är där så är alla snälla. Men det finns en annan sida också Ja. 8. Ja. 9. Ja. 10. Nej. 11. Ja det gjorde det. 20

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer