NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI?"

Transkript

1 Håkan Birke i Arcona, Gunnar Ivarson i Wäst-Bygg, Åsa Söderström Jerring, ordförande i Byggsektorns etiska råd och Fredrik Friblick från logistikföretaget Prolog deltog i Byggindustrins rundabordssamtal om Byggsveriges utveckling. Här på hemväg från Djurgården i Stockholm. 18 BYGGINDUSTRIN 20/2006 bin indd

2 NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI? "I jämförelse med verksstadsindustrin har det stått stilla i byggsektorn sedan 1970-talet. Men nu har det börjat röra på sig." Byggindustrin inleder jubileumshösten med en runda bordsdiskussion mellan fyra engagerade aktörer i byggsektorn. AV STAFFAN ÅKERLUND FOTO CECILIA LARSSON En solig augustieftermiddag samlades vi på Djurgården i Stockholm för att diskutera kring byggsektorns utmaningar då och nu. Vi tog som utgångspunkt slutet av en synnerligen framgångsrik epok för svenska byggentreprenörer inte minst för byggkometen Ivar Kreuger. Han hade som 20-årig nykläckt ingenjör från KTH flyttat till USA och lärt sig nya byggmetoder: bygga skyskrapor och storhotell i New York och blev en av pionjärerna med armerad betong. Tillbaka i Sverige startar han 1907 tillsammans med ingenjören Paul Toll ett byggföretag. Det är bankkris och tuffa år för branschen. Men kompanjonerna som startar med tomma händer blir snabbt lyckosamma. Det första större pilotprojektet blir Myrstedtsfastigheten som med sitt stålskelett bildade skola för modernt byggande under lång tid. Kreuger och Toll använde sig av bärande pelare istället för bärande murar. Husen kunde byggas i rekordfart. På tio år växer byggverksamheten till dimensioner som gör att Ivar Kreuger kan bredda sig och bygga upp alltmer lyckosamma sidoverksamheter. Finansverksamhet, ny industri. Kreuger kunde låna ut ofantliga summor till stater som Ungern och Tyskland och i gengäld få monopol för sina säkerhetständstickor i utbyte. Det var Ivar Kreuger som med sitt teknikintresse och affärssinne lade grunden för utvecklingen. Och när den stora börskraschen kom 1929 var oron inte särskilt stor att även Kreuger skulle drabbas. Men 1931 var läget radikalt annorlunda. Många kunder, även stater, hade kommit på obestånd, hans finansiella världsimperium innehöll mycket luft och oöverskådliga interntransaktioner skulle dölja svårigheterna. Med skottet i Paris våren 1932 försvann en unik företagare och ingenjörssjäl, en entreprenör som hade förstått och utnyttjat byggverksamheten som motor för allt sitt företagande oavsett bransch. VAD HÄNDE MED BYGGBRANSCHEN SEDAN? Håkan Birke (HB): På den tiden, under 30-, 40- och 50-talen skulle hela Industrisverige förnyas. Ny metoder, ny teknik och material lanserades. Man introducerade helsvetsade stålkonstruktioner i stället för tunga fackverkskonstruktioner. Byggindustrin var på frammarsch. En viktig faktor som underlättade utvecklingen var att projektörerna och entreprenörerna arbetade nära varandra, ofta i samma företag. I dag är funk- Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund tionerna normalt sett skilda åt, oftast i olika företag. ledde rundabordsdiskussionenrande byggmästarrollen helt dominerande. Allt skulle FORTS. Gunnar Ivarsson (GI): På bostadssidan var fortfa- 3 BYGGINDUSTRIN 20/ bin indd

3 vara fint gjort. Husen skulle byggas med med hög kvalitet. Marmor i entréerna. Det fanns ett starkt inslag av entreprenörskultur i byggföretagen och hos enskilda individer. Det växte, men växte ganska långsamt. HB: De här åren, under 1950 och 60-talet, växte det så det knakade. Byggindustrin utvecklades väldigt starkt med modern teknik och stora projekt. GI: Den perioden avslutades med miljonprogrammet. Det skulle produceras bostäder om året och det fanns ju egentligen inte resurser att göra det. Man fick ta till ett industriellt byggande för att klara av det. Jag kommer ihåg hur man lade kranbanorna först och byggde husen efter rälsen. Vi fick nackdelarna på köpet i form av många upprepningar. Det var stereotypt och trist. HB: Det är inte industriellt byggande, det är löpande bandprincipen. Det är viktigt att skilja dessa två begrepp från varandra. Fredrik Friblick (FF): När vi tittar framåt är det viktigt att vi skärskådar idéerna bakom vårt byggande. Det är viktigt att vi i ett samhällsbyggarperspektiv får en debatt om de byggnader vi skapar. Den debatten kom efter miljonprogrammet. Men i dag hörs det ingenting. Vi är på väg att skapa nya problem i dagens bostadsbyggande om vi inte håller den livsnödvändiga diskussionen om vad det är för ett samhälle vi vill bygga vid liv. GI: Byggandet har ju nästan alltid använts i konjunkturpolitiken. Så var det definitivt under 1960-, 70- och 80- talet. Politikerna har reglerat hur byggandet ska göras. Man var fixerad för hur stor andel av BNP byggandet var. Med miljonprogrammets byggtempo skulle man snabbt ta sig ur trångboddheten och samtidigt stärka ekonomin. Arbetet var otroligt forcerat. Det tog 0,8 timmar att bygga en kubikmeter bostad. I dag tar det nästan tre gånger så lång tid, 2,3 timmar per kubikmeter. FF: Jag läste till ingenjör efter denna tid. Det som förvånar mig så här efteråt är att vi under fyra och ett halvt år knappt fick lära oss hur man byggde de 200 föregående åren tekniker och material. Jag tittar på min egen familj de senaste 75 åren. Jag ser exempel från min fars generation. Han var med om efterkrigstidens expansion. Men jämfört med farfar, byggmästaren i Landskrona, förlorade han mycket kunskaper om traditionella material och metoder. Farfar hade mycket detaljkunskaper, om att tillverka detaljer som fönster, karmar och mycket annat, som redan pappas generation tappade kunskaper om. Farfar var med ända in på 1970-talet. Men det jag tycker att man gjorde bra under åren för miljonprogrammet, var att man satsade på arbetsmiljö och ergonomi. Säkerhetsfrågorna kom i fokus och man började göra något åt alkoholproblemen i branschen. Och i ett historiskt perspektiv var det en fantastisk bedrift av byggindustrin att klara utmaningen med miljonprogrammet trots problem med husen och sociala strukturer. Åsa Söderström Jerring (ÅSJ): Problemet med miljonprogrammet var att det aldrig fanns någon riktig kund. GI: Det var i stället myndigheterna som fick tala 20 BYGGINDUSTRIN 20/2006 om hur det skulle se ut in i minsta detalj: storleken på köksinredningarna, golvytor, badrum och avstånd. Allt styrdes av reglerna om hur mycket man fick låna och storleken på räntebidragen. ÅSJ: De som byggde bostäderna under miljonprogrammet, liksom de som sedan tog över förvaltningen, kunde göra upp allt över huvudet på dem som skulle bo och verka i de nya områdena. De behövde aldrig möta kunden. GI: Jag arbetade själv med de här frågorna i Byggentreprenörernas (dåvarande Sveriges Byggindustrier, reds anm) styrelse på den tiden. Jag hävdade att vi måste bli av med räntebidragen, att de var skadliga för branschen. Det var mycket pengar, 45 miljarder i olika subventioner. Först ville man skära halsen av mig, sedan blev jag ordförande i en bostadspolitisk projektgrupp där vi samlade branschen tillsammans med kreditinstituten, politiker och expertis från den akademiska världen. Det var spännande men jädrigt jobbigt. Bostadsbyggandet var en planekonomi. Det andra byggandet, industri- och kommersiellt byggande levde för sig. För bostäder var det annorlunda. Länsarbetsnämnder skulle godkänna byggstarterna. Jag satt själv i länsarbetsnämnden i åtta år. Vi hade fem bostadspolitiska utredningar under 80-talet. Sedan kom krisens 90-tal. Förr var byggkostnaderna en väldigt stor del av den totala kostnaden medan installationerna var en mycket liten del. Det har sedan länge svängt. Nu svarar ju installationerna för kanske procent av den totala byggkostnaden. HB: Och byggkostnaderna är ett stort problem. Kost- bin indd

4 Det är resultatet av att man inte arbetar med fastare relationer i byggbranschen så som annan industri gör med sina underleverantörer. Byggindustrin byter hela tiden ut sina samarbetspartners. Då får man inte heller någon utveckling i branschen utan står och stampar. HÅKAN BIRKE nadsutvecklingen avviker från alla andra branscher. Det är klart att det är olyckligt för branschen. Den blir mindre attraktiv, får dålig image och det är olyckligt för hela samhällsutvecklingen. När produktionskostnaderna stiger, blir det dyrare för människor att köpa sina bostäder och vi får en utveckling där efterfrågan bromsas av höga priser. I slutändan byggs inte så många nya bostäder som egentligen skulle behövas. ÅSJ: Det tror jag samtliga runt det här bordet kan skriva under på. HB: De stora bolagen som bygger i egen regi har utgått från vad kunden kan betala och inte bemödat sig att bygga billigare. De skulle kunnat utvecklat processer och investerat i ny teknik sedan länge för att höja effektiviteten och sänka kostnaderna med samma eller högre kvalitet. GI: Forskning och utveckling inom byggindustrin har varit låg jämfört med annan industri. Och om ett byggföretag hittar på något nytt, får de inte behålla det särskilt länge. Det går ut på marknaden direkt vilket inte ger företaget några egentliga konkurrensfördelar. HB: Vi utvecklar processer och samverkanmodeller med våra kunder och leverantörer. Att det skulle vara allvarligt problem att andra stjäl våra idéer håller jag inte med om. GI: Men många tänker så. HB: Ta Lean Construction som exempel som vi introducerade för 15 år sedan. De första fem åren behöll vi idéerna för oss själva som en företagshemlighet. Men sedan började vi berätta om principerna för alla som Vi är på väg att skapa nya problem i dagens bostadsbyggande om vi inte håller den livsnödvändiga diskussionen om vad det är för ett samhälle vi vill bygga vid liv. FREDRIK FRIBLICK ville höra på. Det var helt ofarligt eftersom de flesta ändå inte tar till sig nya metoder. GI: Det håller jag med dig om, Håkan. Det är där de stora pengarna finns att hämta, att man säkerställer att man jobbar med värdeskapande saker. Jag tror också på erfarenhetsåterföring. Tar vi vara på de fel vi gör? HB: Ja, det är ett stort område för branschen. Men det är viktigare att kartlägga processer som leder rätt än att forska om vilka fel som går att göra. FF: Ja, det är mycket bra att det här har kommit i fokus i dag. Hela området har alltför länge varit tabu. GI: Jag formulerade för många år sedan företagets vision, där jag på ett antal punkter hade specificerat utbildning, teknik, personalkompetens alltihop. Sedan har vi arbetat efter detta. Satsat mycket på internutbildning och kompetensutveckling. Då får du en genuin samling av människor som tänker i rätt riktning. Alla i företaget vet vad vi sysslar med, alla kan möta kunderna. FF: Det kan vara lättare att genomföra förändringar, att utveckla en bra företagskultur och införa nya metoder om man är hundra eller tvåhundra anställda än om man är ett av storbolagen. Det är en av fördelarna med en mindre storlek som jag hoppas att de små tar till sig nu när utvecklingen är på väg att ta fart hos de stora. HB: I jämförelse med verkstadsindustrin och nästan alla andra industrigrenar har byggindustrin stått helt stilla sedan 1970-talet. Men nu har det börjat röra på sig igen på 2000-talet. Vi har fått nya chefer med Stuart Graham i Skanska och Alf Göransson i NCC i spetsen som håller på att ändra sina organisationer. Det är bra för hela branschen. Men det finns mycket att ta igen. FORTS.3 BYGGINDUSTRIN 20/ bin indd

5 Staffan Åkerlund (SÅ): Jämför byggsektorn med fordonsindustrin. Oftast har byggarna haft obetydliga vinstmarginaler på entreprenadverksamheten men tagit igen det i förvaltningsledet. Fordonsindustrin däremot piskas framåt av ständig konkurrens när det gäller själva produkten. De måste anpassa sig efter vad marknaden, de enskilda köparna, är beredda att betala för lastbilar som Volvo och Scania. Det har gett industrin en effektivitet som byggsektorn fortfarande saknar. HB: Absolut. Så är det. Vi påverkas mycket av att vi har för få kunder som ställer krav och stimulerar till utveckling. De stora företagen har delegerat ansvaret, för resultatet till projektnivå. Det är till nackdel för långsiktig produktivitetsutveckling. Det försämrar dessutom relationerna mellan entreprenören och beställaren, mellan entreprenören och konsulter och och underentreprenörer. Det är resultatet av att man inte arbetar med fastare relationer i byggbranschen så som annan industri gör med sina underleverantörer. Byggindustrin byter hela tiden ut sina samarbetspartners. Då får man inte heller någon utveckling i branschen utan står och stampar. GI: Vi köper på kvalitet. Det får kosta. Och när vi hittar samarbeten med leverantörer och underentreprenörer som fungerar bra, håller vi fast i dem. De blir långsiktiga samarbeten. Just av de skälen som Håkan Birke pekar på. Då får vi ut ett mervärde. Ska vi ha nöjda kunder till Wäst-Bygg och skapa förtroende, så måste vi ha förtroende för varandra i samarbetet. Ingen får försöka sko sig även om man har chansen. Vi har ju ett gemensamt ansvar inför kunden. ÅSJ: Vi måste också diskutera informationen och kommunikationen i företagen. Hur är det med era egna anställda? Är de strategiska partners i en byggprocess? Jag tror att motsatsen är vanligast att ni inte förfogar över kommunikationen med era egna anställda. Detfinns risk att även dagens byggnadsarbetare identifierar sig mer med sina avdelningar och ombud än med de företag de är anställda av. FF: Jag delar uppfattningen att Byggnads är en del av problemet. Men det finns också en annan sida av saken. Cheferna i företagen har ett stort ansvar för kulturen. Det går inte att sitta på ett kontor en trappa upp, avskärmade från byggarna. Medan killarna och gubbarna håller sig på sin kant. ÅSJ: Återigen en fråga om ledarskap. Har du bra chefer fungerar det jättebra nästan oavsett struktur, med dåliga chefer funkar inget. Det gäller i alla branscher. GI: För tio år sedan började vi internutbilda teamleaders. De fick lära sig hur en kalkyl ser ut, de tekniska detaljerna, och så vidare. De förstod hela byggprocessen. Det var ett sätt att föra dem närmare företaget, bort från facket. Men detta förbjöd Byggnads. Tidningen Byggnadsarbetaren skrev ett stort reportage med rubriken Teamleaders arbetsgivarens handgångne man. ÅSJ: Vem vill jobba på det sättet? Inte kommande generationer i alla fall. Att dela upp medarbetare i olika grupper är helt förlegat. Byggsektorn kommer att få Är era egna anställda strategiska partners i en byggprocess? Jag tror att motsatsen är vanligast att ni inte förfogar över kommunikationen med era egna anställda. Det är ju fackens sak. Även dagens byggnadsarbetare identifierar sig mer med sina avdelningar och ombud än med de företag de är anställda av. ÅSA SÖDERSTRÖM JERRING 22 BYGGINDUSTRIN 20/2006 ännu större rekryteringsproblem om inte organisationen förändras. GI: Jag har suttit med i förhandlingar med Byggnads i 20 år. Ska vi förändra detta måste det ske genom media och genom att allmänheten får upp ögonen för de här sakerna. Förhandlingsvägen går det inte. Folk måste få lära sig att det är Byggnads ålderdomliga avtal som är det största hindret för industriellt byggande. FF: Nu har vi tack vare informationsteknologin bättre chanser än någonsin att hålla alla informerade. Men vad händer? 2006 kan du komma till ett bygge här någonstans i Stockholm och fråga vem som helst vad bygger ni här? och få svaret det vete fan. Många anställda och underleverantörer får information i småbitar. De flesta får aldrig se den större bilden, helheten. Det är klart att arbetet och produkterna blir bättre om alla är informerade om helheten, om hur de egna insatserna är med och skapar helheten. Jag förstår inte hur man ska kunna motivera sina anställda på ett bättre sätt. Lönerna räcker inte till för detta. Ackorden gör bara folk fixerade vid det de har framför näsan för ögonblicket och skapar maximal hets kring detta och tar bort fokus från det som företaget har lovat kunden. Men arbetsgivaren har ändå det största ansvaret här. Det är jätteviktigt att informera alla som ska skapa värde. Vet folk inte vilka värden de ska skapa, är företaget ute på farliga vägar. Om vi inte vill göra medarbe- bin indd

6 Jag hävdade att vi måste bli av med räntebidragen, att de var skadliga för branschen. (...) Först ville man skära halsen av mig, sedan blev jag ordförande i en bostadspolitisk projektgrupp. GUNNAR IVARSON tarna delaktiga i målen, ska vi inte bli förvånade om de är mer intresserade av ackorden. GI: Du måste ha ett startmöte där alla informeras om vad kunden behöver och förväntar sig, vart vi är på väg, hur det är tänkt att fungera och alla andra detaljer. Annars har du inte en chans. Det gäller våra anställda men det är lika mycket en signal till Byggnads. De ska ju ha 125 procent av industrilönerna. Det håller inte på sikt. Vi kommer att köpa in polska företag och polskt material liksom personal och material från Tyskland, Baltikum, Ryssland och Kina. Jag tycker att Byggnads måste inse att ska vi få ett modernt byggande måste avtalen följa med i denna utveckling.om vi ska kunna behålla våra svenska medarbetare. Annars blir resultatet att vi köper utländsk arbetskraft. Att tro att Sverige inte skulle få utländsk konkurrens är ett stort misstag. Vi har det idag på anläggningssidan. Och det kommer nu mycket snabbt på andra byggområden. HB: Här handlar det i slutändan om effektivitet och produktivitet. De stora frågorna är hur vi ska arbeta med leverantörer och kunder. Det är samma grundvillkor för all modern industri. Här finns fortfarande gamla traditioner som hindrar en industriell utveckling. GI: Industriellt byggande kommer mer och mer. Vi deläger ett specialföretag för logistikbyggnader som bygger och förvaltar 27 miljoner kvadratmeter logistikbyggnader i världen. Där handlar det verkligen att ta vara på erfarenheter från bygge till bygge, att försöka sänka priser. HB: Man pratar mycket om låga priser. Men det är lägsta kostnad man ska sträva mot. GI: Det är svårt att motverka att kostnaderna ökar. Ta hela materialsidan. HB: Om du jobbar med strategiska partners där du hela tiden tar fram nyckeltal och jämför med vad du gjort tidigare, har du goda möjligheter att successivt sänka dina kostnader. ÅSJ: Jag håller med, vi pratar om att modernisera byggandet men det handlar lika mycket att ta vara på det gamla sättet att göra affärer. När en byggmästare var mästare och ett handslag ett handslag. GI: Det är grossistledet på vvs, el och ventilationssidan som har de stora marginalerna i den här sektorn. Våra underleverantörer måste köpa av grossisterna. Det är där pengarna finns att hämta. Vad vi har sagt är att vi måste skaffa egna leverantörer inom dessa områden. Polen är en sådan möjlighet. De håller ungefär samma standard som vi är vana vid. Sedan måste vi träffa en överenskommelse om hur vi ska hantera sådana inköp så att även vår underentreprenör tjänar pengar. Vi kan ju aldrig säga att här har vi materialet, montera det. Det går aldrig. Det är sådana tankar som måste komma fram. 1 BYGGINDUSTRIN 20/ bin indd

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i februari 2009 Fyra röster om vägen till en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 3 februari 2009 arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet en branschträff på temat Mot en lönsammare

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Stockholm 20071204. Upp som en sol och ned som en pannkaka

Stockholm 20071204. Upp som en sol och ned som en pannkaka Stockholm 20071204 Upp som en sol och ned som en pannkaka Byggbemanning behövs verkligen tänkte jag! LÖSNING 1 Behov Den volatila byggbranschen leder till höga kostnader och stora avsked Bransche n Stort

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 2002-04-23 Det talade ordet gäller! Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 Byggherren måste ta plats i byggprocessen! Jag får ofta

Läs mer

Internationella Inköp för byggföretag

Internationella Inköp för byggföretag Internationella Inköp för byggföretag EU Betong-element AB Algatan 7 261 51 Landskrona Sweden Phone: +46 (0)761 692 740 E-post: info@betong-element.se Hemsida: www.betong-element.se Vilka är vi? En nätverk

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Skanska ESS. Jesper L Blücher Pre-Construction Manager. 19 Maj, 2015

Skanska ESS. Jesper L Blücher Pre-Construction Manager. 19 Maj, 2015 Skanska ESS Jesper L Blücher Pre-Construction Manager 19 Maj, 2015 Agenda Skanska i korthet Samverkansavtal Skanska-ESS Tidplan & Kontraktsomfattning Inköp 2 Skanska koncernen i korthet Ett av världens

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården Arbetshäfte för Etikarbete i Kriminalvården 2 Grunden för vårt handlande Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifierats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Krea%v finansiering. Hur man startar företag utan pengar. Connect Väst Skövde 12 september 2012

Krea%v finansiering. Hur man startar företag utan pengar. Connect Väst Skövde 12 september 2012 Krea%v finansiering Hur man startar företag utan pengar Connect Väst Skövde 12 september 2012 Sven Atterhed The ForeSight Group AB atterhed@foresight.se 0708-154949 Var är du? På väg ab starta egen ny

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer