NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI?"

Transkript

1 Håkan Birke i Arcona, Gunnar Ivarson i Wäst-Bygg, Åsa Söderström Jerring, ordförande i Byggsektorns etiska råd och Fredrik Friblick från logistikföretaget Prolog deltog i Byggindustrins rundabordssamtal om Byggsveriges utveckling. Här på hemväg från Djurgården i Stockholm. 18 BYGGINDUSTRIN 20/2006 bin indd

2 NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI? "I jämförelse med verksstadsindustrin har det stått stilla i byggsektorn sedan 1970-talet. Men nu har det börjat röra på sig." Byggindustrin inleder jubileumshösten med en runda bordsdiskussion mellan fyra engagerade aktörer i byggsektorn. AV STAFFAN ÅKERLUND FOTO CECILIA LARSSON En solig augustieftermiddag samlades vi på Djurgården i Stockholm för att diskutera kring byggsektorns utmaningar då och nu. Vi tog som utgångspunkt slutet av en synnerligen framgångsrik epok för svenska byggentreprenörer inte minst för byggkometen Ivar Kreuger. Han hade som 20-årig nykläckt ingenjör från KTH flyttat till USA och lärt sig nya byggmetoder: bygga skyskrapor och storhotell i New York och blev en av pionjärerna med armerad betong. Tillbaka i Sverige startar han 1907 tillsammans med ingenjören Paul Toll ett byggföretag. Det är bankkris och tuffa år för branschen. Men kompanjonerna som startar med tomma händer blir snabbt lyckosamma. Det första större pilotprojektet blir Myrstedtsfastigheten som med sitt stålskelett bildade skola för modernt byggande under lång tid. Kreuger och Toll använde sig av bärande pelare istället för bärande murar. Husen kunde byggas i rekordfart. På tio år växer byggverksamheten till dimensioner som gör att Ivar Kreuger kan bredda sig och bygga upp alltmer lyckosamma sidoverksamheter. Finansverksamhet, ny industri. Kreuger kunde låna ut ofantliga summor till stater som Ungern och Tyskland och i gengäld få monopol för sina säkerhetständstickor i utbyte. Det var Ivar Kreuger som med sitt teknikintresse och affärssinne lade grunden för utvecklingen. Och när den stora börskraschen kom 1929 var oron inte särskilt stor att även Kreuger skulle drabbas. Men 1931 var läget radikalt annorlunda. Många kunder, även stater, hade kommit på obestånd, hans finansiella världsimperium innehöll mycket luft och oöverskådliga interntransaktioner skulle dölja svårigheterna. Med skottet i Paris våren 1932 försvann en unik företagare och ingenjörssjäl, en entreprenör som hade förstått och utnyttjat byggverksamheten som motor för allt sitt företagande oavsett bransch. VAD HÄNDE MED BYGGBRANSCHEN SEDAN? Håkan Birke (HB): På den tiden, under 30-, 40- och 50-talen skulle hela Industrisverige förnyas. Ny metoder, ny teknik och material lanserades. Man introducerade helsvetsade stålkonstruktioner i stället för tunga fackverkskonstruktioner. Byggindustrin var på frammarsch. En viktig faktor som underlättade utvecklingen var att projektörerna och entreprenörerna arbetade nära varandra, ofta i samma företag. I dag är funk- Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund tionerna normalt sett skilda åt, oftast i olika företag. ledde rundabordsdiskussionenrande byggmästarrollen helt dominerande. Allt skulle FORTS. Gunnar Ivarsson (GI): På bostadssidan var fortfa- 3 BYGGINDUSTRIN 20/ bin indd

3 vara fint gjort. Husen skulle byggas med med hög kvalitet. Marmor i entréerna. Det fanns ett starkt inslag av entreprenörskultur i byggföretagen och hos enskilda individer. Det växte, men växte ganska långsamt. HB: De här åren, under 1950 och 60-talet, växte det så det knakade. Byggindustrin utvecklades väldigt starkt med modern teknik och stora projekt. GI: Den perioden avslutades med miljonprogrammet. Det skulle produceras bostäder om året och det fanns ju egentligen inte resurser att göra det. Man fick ta till ett industriellt byggande för att klara av det. Jag kommer ihåg hur man lade kranbanorna först och byggde husen efter rälsen. Vi fick nackdelarna på köpet i form av många upprepningar. Det var stereotypt och trist. HB: Det är inte industriellt byggande, det är löpande bandprincipen. Det är viktigt att skilja dessa två begrepp från varandra. Fredrik Friblick (FF): När vi tittar framåt är det viktigt att vi skärskådar idéerna bakom vårt byggande. Det är viktigt att vi i ett samhällsbyggarperspektiv får en debatt om de byggnader vi skapar. Den debatten kom efter miljonprogrammet. Men i dag hörs det ingenting. Vi är på väg att skapa nya problem i dagens bostadsbyggande om vi inte håller den livsnödvändiga diskussionen om vad det är för ett samhälle vi vill bygga vid liv. GI: Byggandet har ju nästan alltid använts i konjunkturpolitiken. Så var det definitivt under 1960-, 70- och 80- talet. Politikerna har reglerat hur byggandet ska göras. Man var fixerad för hur stor andel av BNP byggandet var. Med miljonprogrammets byggtempo skulle man snabbt ta sig ur trångboddheten och samtidigt stärka ekonomin. Arbetet var otroligt forcerat. Det tog 0,8 timmar att bygga en kubikmeter bostad. I dag tar det nästan tre gånger så lång tid, 2,3 timmar per kubikmeter. FF: Jag läste till ingenjör efter denna tid. Det som förvånar mig så här efteråt är att vi under fyra och ett halvt år knappt fick lära oss hur man byggde de 200 föregående åren tekniker och material. Jag tittar på min egen familj de senaste 75 åren. Jag ser exempel från min fars generation. Han var med om efterkrigstidens expansion. Men jämfört med farfar, byggmästaren i Landskrona, förlorade han mycket kunskaper om traditionella material och metoder. Farfar hade mycket detaljkunskaper, om att tillverka detaljer som fönster, karmar och mycket annat, som redan pappas generation tappade kunskaper om. Farfar var med ända in på 1970-talet. Men det jag tycker att man gjorde bra under åren för miljonprogrammet, var att man satsade på arbetsmiljö och ergonomi. Säkerhetsfrågorna kom i fokus och man började göra något åt alkoholproblemen i branschen. Och i ett historiskt perspektiv var det en fantastisk bedrift av byggindustrin att klara utmaningen med miljonprogrammet trots problem med husen och sociala strukturer. Åsa Söderström Jerring (ÅSJ): Problemet med miljonprogrammet var att det aldrig fanns någon riktig kund. GI: Det var i stället myndigheterna som fick tala 20 BYGGINDUSTRIN 20/2006 om hur det skulle se ut in i minsta detalj: storleken på köksinredningarna, golvytor, badrum och avstånd. Allt styrdes av reglerna om hur mycket man fick låna och storleken på räntebidragen. ÅSJ: De som byggde bostäderna under miljonprogrammet, liksom de som sedan tog över förvaltningen, kunde göra upp allt över huvudet på dem som skulle bo och verka i de nya områdena. De behövde aldrig möta kunden. GI: Jag arbetade själv med de här frågorna i Byggentreprenörernas (dåvarande Sveriges Byggindustrier, reds anm) styrelse på den tiden. Jag hävdade att vi måste bli av med räntebidragen, att de var skadliga för branschen. Det var mycket pengar, 45 miljarder i olika subventioner. Först ville man skära halsen av mig, sedan blev jag ordförande i en bostadspolitisk projektgrupp där vi samlade branschen tillsammans med kreditinstituten, politiker och expertis från den akademiska världen. Det var spännande men jädrigt jobbigt. Bostadsbyggandet var en planekonomi. Det andra byggandet, industri- och kommersiellt byggande levde för sig. För bostäder var det annorlunda. Länsarbetsnämnder skulle godkänna byggstarterna. Jag satt själv i länsarbetsnämnden i åtta år. Vi hade fem bostadspolitiska utredningar under 80-talet. Sedan kom krisens 90-tal. Förr var byggkostnaderna en väldigt stor del av den totala kostnaden medan installationerna var en mycket liten del. Det har sedan länge svängt. Nu svarar ju installationerna för kanske procent av den totala byggkostnaden. HB: Och byggkostnaderna är ett stort problem. Kost- bin indd

4 Det är resultatet av att man inte arbetar med fastare relationer i byggbranschen så som annan industri gör med sina underleverantörer. Byggindustrin byter hela tiden ut sina samarbetspartners. Då får man inte heller någon utveckling i branschen utan står och stampar. HÅKAN BIRKE nadsutvecklingen avviker från alla andra branscher. Det är klart att det är olyckligt för branschen. Den blir mindre attraktiv, får dålig image och det är olyckligt för hela samhällsutvecklingen. När produktionskostnaderna stiger, blir det dyrare för människor att köpa sina bostäder och vi får en utveckling där efterfrågan bromsas av höga priser. I slutändan byggs inte så många nya bostäder som egentligen skulle behövas. ÅSJ: Det tror jag samtliga runt det här bordet kan skriva under på. HB: De stora bolagen som bygger i egen regi har utgått från vad kunden kan betala och inte bemödat sig att bygga billigare. De skulle kunnat utvecklat processer och investerat i ny teknik sedan länge för att höja effektiviteten och sänka kostnaderna med samma eller högre kvalitet. GI: Forskning och utveckling inom byggindustrin har varit låg jämfört med annan industri. Och om ett byggföretag hittar på något nytt, får de inte behålla det särskilt länge. Det går ut på marknaden direkt vilket inte ger företaget några egentliga konkurrensfördelar. HB: Vi utvecklar processer och samverkanmodeller med våra kunder och leverantörer. Att det skulle vara allvarligt problem att andra stjäl våra idéer håller jag inte med om. GI: Men många tänker så. HB: Ta Lean Construction som exempel som vi introducerade för 15 år sedan. De första fem åren behöll vi idéerna för oss själva som en företagshemlighet. Men sedan började vi berätta om principerna för alla som Vi är på väg att skapa nya problem i dagens bostadsbyggande om vi inte håller den livsnödvändiga diskussionen om vad det är för ett samhälle vi vill bygga vid liv. FREDRIK FRIBLICK ville höra på. Det var helt ofarligt eftersom de flesta ändå inte tar till sig nya metoder. GI: Det håller jag med dig om, Håkan. Det är där de stora pengarna finns att hämta, att man säkerställer att man jobbar med värdeskapande saker. Jag tror också på erfarenhetsåterföring. Tar vi vara på de fel vi gör? HB: Ja, det är ett stort område för branschen. Men det är viktigare att kartlägga processer som leder rätt än att forska om vilka fel som går att göra. FF: Ja, det är mycket bra att det här har kommit i fokus i dag. Hela området har alltför länge varit tabu. GI: Jag formulerade för många år sedan företagets vision, där jag på ett antal punkter hade specificerat utbildning, teknik, personalkompetens alltihop. Sedan har vi arbetat efter detta. Satsat mycket på internutbildning och kompetensutveckling. Då får du en genuin samling av människor som tänker i rätt riktning. Alla i företaget vet vad vi sysslar med, alla kan möta kunderna. FF: Det kan vara lättare att genomföra förändringar, att utveckla en bra företagskultur och införa nya metoder om man är hundra eller tvåhundra anställda än om man är ett av storbolagen. Det är en av fördelarna med en mindre storlek som jag hoppas att de små tar till sig nu när utvecklingen är på väg att ta fart hos de stora. HB: I jämförelse med verkstadsindustrin och nästan alla andra industrigrenar har byggindustrin stått helt stilla sedan 1970-talet. Men nu har det börjat röra på sig igen på 2000-talet. Vi har fått nya chefer med Stuart Graham i Skanska och Alf Göransson i NCC i spetsen som håller på att ändra sina organisationer. Det är bra för hela branschen. Men det finns mycket att ta igen. FORTS.3 BYGGINDUSTRIN 20/ bin indd

5 Staffan Åkerlund (SÅ): Jämför byggsektorn med fordonsindustrin. Oftast har byggarna haft obetydliga vinstmarginaler på entreprenadverksamheten men tagit igen det i förvaltningsledet. Fordonsindustrin däremot piskas framåt av ständig konkurrens när det gäller själva produkten. De måste anpassa sig efter vad marknaden, de enskilda köparna, är beredda att betala för lastbilar som Volvo och Scania. Det har gett industrin en effektivitet som byggsektorn fortfarande saknar. HB: Absolut. Så är det. Vi påverkas mycket av att vi har för få kunder som ställer krav och stimulerar till utveckling. De stora företagen har delegerat ansvaret, för resultatet till projektnivå. Det är till nackdel för långsiktig produktivitetsutveckling. Det försämrar dessutom relationerna mellan entreprenören och beställaren, mellan entreprenören och konsulter och och underentreprenörer. Det är resultatet av att man inte arbetar med fastare relationer i byggbranschen så som annan industri gör med sina underleverantörer. Byggindustrin byter hela tiden ut sina samarbetspartners. Då får man inte heller någon utveckling i branschen utan står och stampar. GI: Vi köper på kvalitet. Det får kosta. Och när vi hittar samarbeten med leverantörer och underentreprenörer som fungerar bra, håller vi fast i dem. De blir långsiktiga samarbeten. Just av de skälen som Håkan Birke pekar på. Då får vi ut ett mervärde. Ska vi ha nöjda kunder till Wäst-Bygg och skapa förtroende, så måste vi ha förtroende för varandra i samarbetet. Ingen får försöka sko sig även om man har chansen. Vi har ju ett gemensamt ansvar inför kunden. ÅSJ: Vi måste också diskutera informationen och kommunikationen i företagen. Hur är det med era egna anställda? Är de strategiska partners i en byggprocess? Jag tror att motsatsen är vanligast att ni inte förfogar över kommunikationen med era egna anställda. Detfinns risk att även dagens byggnadsarbetare identifierar sig mer med sina avdelningar och ombud än med de företag de är anställda av. FF: Jag delar uppfattningen att Byggnads är en del av problemet. Men det finns också en annan sida av saken. Cheferna i företagen har ett stort ansvar för kulturen. Det går inte att sitta på ett kontor en trappa upp, avskärmade från byggarna. Medan killarna och gubbarna håller sig på sin kant. ÅSJ: Återigen en fråga om ledarskap. Har du bra chefer fungerar det jättebra nästan oavsett struktur, med dåliga chefer funkar inget. Det gäller i alla branscher. GI: För tio år sedan började vi internutbilda teamleaders. De fick lära sig hur en kalkyl ser ut, de tekniska detaljerna, och så vidare. De förstod hela byggprocessen. Det var ett sätt att föra dem närmare företaget, bort från facket. Men detta förbjöd Byggnads. Tidningen Byggnadsarbetaren skrev ett stort reportage med rubriken Teamleaders arbetsgivarens handgångne man. ÅSJ: Vem vill jobba på det sättet? Inte kommande generationer i alla fall. Att dela upp medarbetare i olika grupper är helt förlegat. Byggsektorn kommer att få Är era egna anställda strategiska partners i en byggprocess? Jag tror att motsatsen är vanligast att ni inte förfogar över kommunikationen med era egna anställda. Det är ju fackens sak. Även dagens byggnadsarbetare identifierar sig mer med sina avdelningar och ombud än med de företag de är anställda av. ÅSA SÖDERSTRÖM JERRING 22 BYGGINDUSTRIN 20/2006 ännu större rekryteringsproblem om inte organisationen förändras. GI: Jag har suttit med i förhandlingar med Byggnads i 20 år. Ska vi förändra detta måste det ske genom media och genom att allmänheten får upp ögonen för de här sakerna. Förhandlingsvägen går det inte. Folk måste få lära sig att det är Byggnads ålderdomliga avtal som är det största hindret för industriellt byggande. FF: Nu har vi tack vare informationsteknologin bättre chanser än någonsin att hålla alla informerade. Men vad händer? 2006 kan du komma till ett bygge här någonstans i Stockholm och fråga vem som helst vad bygger ni här? och få svaret det vete fan. Många anställda och underleverantörer får information i småbitar. De flesta får aldrig se den större bilden, helheten. Det är klart att arbetet och produkterna blir bättre om alla är informerade om helheten, om hur de egna insatserna är med och skapar helheten. Jag förstår inte hur man ska kunna motivera sina anställda på ett bättre sätt. Lönerna räcker inte till för detta. Ackorden gör bara folk fixerade vid det de har framför näsan för ögonblicket och skapar maximal hets kring detta och tar bort fokus från det som företaget har lovat kunden. Men arbetsgivaren har ändå det största ansvaret här. Det är jätteviktigt att informera alla som ska skapa värde. Vet folk inte vilka värden de ska skapa, är företaget ute på farliga vägar. Om vi inte vill göra medarbe- bin indd

6 Jag hävdade att vi måste bli av med räntebidragen, att de var skadliga för branschen. (...) Först ville man skära halsen av mig, sedan blev jag ordförande i en bostadspolitisk projektgrupp. GUNNAR IVARSON tarna delaktiga i målen, ska vi inte bli förvånade om de är mer intresserade av ackorden. GI: Du måste ha ett startmöte där alla informeras om vad kunden behöver och förväntar sig, vart vi är på väg, hur det är tänkt att fungera och alla andra detaljer. Annars har du inte en chans. Det gäller våra anställda men det är lika mycket en signal till Byggnads. De ska ju ha 125 procent av industrilönerna. Det håller inte på sikt. Vi kommer att köpa in polska företag och polskt material liksom personal och material från Tyskland, Baltikum, Ryssland och Kina. Jag tycker att Byggnads måste inse att ska vi få ett modernt byggande måste avtalen följa med i denna utveckling.om vi ska kunna behålla våra svenska medarbetare. Annars blir resultatet att vi köper utländsk arbetskraft. Att tro att Sverige inte skulle få utländsk konkurrens är ett stort misstag. Vi har det idag på anläggningssidan. Och det kommer nu mycket snabbt på andra byggområden. HB: Här handlar det i slutändan om effektivitet och produktivitet. De stora frågorna är hur vi ska arbeta med leverantörer och kunder. Det är samma grundvillkor för all modern industri. Här finns fortfarande gamla traditioner som hindrar en industriell utveckling. GI: Industriellt byggande kommer mer och mer. Vi deläger ett specialföretag för logistikbyggnader som bygger och förvaltar 27 miljoner kvadratmeter logistikbyggnader i världen. Där handlar det verkligen att ta vara på erfarenheter från bygge till bygge, att försöka sänka priser. HB: Man pratar mycket om låga priser. Men det är lägsta kostnad man ska sträva mot. GI: Det är svårt att motverka att kostnaderna ökar. Ta hela materialsidan. HB: Om du jobbar med strategiska partners där du hela tiden tar fram nyckeltal och jämför med vad du gjort tidigare, har du goda möjligheter att successivt sänka dina kostnader. ÅSJ: Jag håller med, vi pratar om att modernisera byggandet men det handlar lika mycket att ta vara på det gamla sättet att göra affärer. När en byggmästare var mästare och ett handslag ett handslag. GI: Det är grossistledet på vvs, el och ventilationssidan som har de stora marginalerna i den här sektorn. Våra underleverantörer måste köpa av grossisterna. Det är där pengarna finns att hämta. Vad vi har sagt är att vi måste skaffa egna leverantörer inom dessa områden. Polen är en sådan möjlighet. De håller ungefär samma standard som vi är vana vid. Sedan måste vi träffa en överenskommelse om hur vi ska hantera sådana inköp så att även vår underentreprenör tjänar pengar. Vi kan ju aldrig säga att här har vi materialet, montera det. Det går aldrig. Det är sådana tankar som måste komma fram. 1 BYGGINDUSTRIN 20/ bin indd

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Stockholm 20071204. Upp som en sol och ned som en pannkaka

Stockholm 20071204. Upp som en sol och ned som en pannkaka Stockholm 20071204 Upp som en sol och ned som en pannkaka Byggbemanning behövs verkligen tänkte jag! LÖSNING 1 Behov Den volatila byggbranschen leder till höga kostnader och stora avsked Bransche n Stort

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE- HISTORIA OCH DRIVKRAFTER COPPERHILL, ÅRE SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE- HISTORIA OCH DRIVKRAFTER COPPERHILL, ÅRE SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE- HISTORIA OCH DRIVKRAFTER COPPERHILL, ÅRE 150129 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Allmännyttan och bostadsbyggandet. Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO

Allmännyttan och bostadsbyggandet. Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO Allmännyttan och bostadsbyggandet Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO Kapacitetsbrist är ett faktum! Allmännyttans upphandlingar Snittstorlek projekt 51 lgh 80% Totalentreprenad 9% Generalentreprenad

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer.

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer. På Skånegatan mitt på Södermalm befinner sig den lilla mediebyrån Fast Forward Media. Tatsumi Suzuki och Carl Efvergren som är grundarna och delägarna i företaget har nu efter 1 år på Liljeholmen flyttat

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Säkerhetskulturarbete i praktiken

Säkerhetskulturarbete i praktiken Säkerhetskulturarbete i praktiken Hur definieras säkerhetskultur? Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete och säkerhet delvis symboliskt uttryckt som vägleder människors handlingar

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Artikel om Reinhold Gustafsson publicerad i tidningen Byggindustrin. Författare: Ingrid Kindahl

Artikel om Reinhold Gustafsson publicerad i tidningen Byggindustrin. Författare: Ingrid Kindahl Artikel om Reinhold Gustafsson publicerad i tidningen Byggindustrin. Författare: Ingrid Kindahl Reinhold Gustafsson fyller 90 år i december, men är lika engagerad i byggindustrin som någonsin tidigare.

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Branschkritik sprids i sociala medier

Branschkritik sprids i sociala medier Branschkritik sprids i sociala medier 1 av 5 Hem Redaktionsbloggen GOD FORTSÄTTNING MED NY SAJT! Branschkritik sprids i sociala medier Marie Bergström 22 Aug 2013 I ett debattinlägg på Byggvärlden går

Läs mer

Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006

Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006 Utredningsenheten Anders Bäckström Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006 Nästan var tionde medlem i Byggnads har blivit erbjuden svart betalning av sin arbetsgivare. Många vet om att

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER ÖREBRO SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER ÖREBRO SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER ÖREBRO 151113 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 1 ÅRSREDOVSNING AV UPPSTARTEN AV HÅLL NOLLAN Denna årsredovisning beskriver det som skett från det att grundarna beslutade sig för att bilda en förening för att driva arbetet tills slutet av augusti 2017.

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer