I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER I Missionskyrkan - oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1"

Transkript

1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag; Mälardalsdistriktet s 6 Himmeta ordnar allt; Södra Götaland s 7 Scout i Rickarum; Västra Götaland s 8 En plats i solen; ÖrebroVärmlandDal s 9 Liv i Östansjö; Östra Götaland s 10 Tro i verkligheten; Övre Norrlands distrikt s 11 Tonårsläger i Pengsjö; SMU s 12 Det finns hopp I Missionskyrkan - oktober

2 SVENSKA MISSIONSKYRKAN Redaktör: Anders Alzén, tel , e-post: Expedition: Tegnérgatan 8, Stockholm. Predikan och andlig vägledning två konstarter på THS Hindra dem inte! Det var lördagskväll i konferensveckan. Jag fanns på plats ganska tidigt i Filadelfi a- kyrkan. Det var fest och förväntan i luften. Nu skulle det bli ordinationshögtid! Så kom de, den ena efter den andra. 16 personer som snart skulle bli pastorer eller diakoner i Svenska Missionskyrkan. Högtidsklädda och uppsträckta såsom jag aldrig sett dem under utbildningen. Snart stod vi uppställda för procession. Diakonisekreterare Margareta Björn skulle leda den ena gruppen och jag den andra. Årets höjdpunkt för en utbildningssekreterare! Tacksam, glad och en smula stolt började jag vandringen upp på läktaren, fram över sidoläktaren och skulle sedan ta trappan i fonden ner på plattformen och vidare ner till sittplatserna längst fram i kyrkan. När det var några meter kvar till trappan upptäckte jag att någon ställt en stor kruka med gröna växter precis i vår väg. Man hinner tänka en hel del på några få steg. Ska jag stanna hela processionen och försöka fl ytta krukan? Finns det någon annan väg att gå? Jag valde att fortsätta, tog ett stort kliv över bladverket och hoppades att varken jag eller någon efter mig skulle snubbla och ramla handlöst nerför trappan. Och tack och lov det gick! Nu är både ordination och installation över, och arbetet har börjat. Det är inte högtidsdräkt och fest varje dag. Ofta nog kommer det att stå hinder i vägen för dessa pastorer och diakoner. En del kan man kliva över, en del måste fl yttas. Någon gång blir det ett magplask med skrubbsår och lärdomar följt av en lite bitter eftersmak. Måtte Gud ta hand om dem! Och måtte vi i församlingarna ta hand om dem! Och måtte de få nåd och kraft att ta hand om oss. En grupp studenter har alltså lämnat THS för att bli pastorer. En annan grupp har kommit till och kämpar nu med sina första kurser. Man blir genomglad när man ser hur det fylls på med nya, brinnande och hängivna ungdomar. Söndagen den 8 oktober är det offerdag för pastorsutbildningen. Vad hindrar att du är med och redan nu förbereder ordinationshögtiden om fyra år? Rune W Dahlén utbildningssekreterare Predikan är en konstart. Man lär sig mer om en konstart genom att vara fascinerad av den. Precis som skådespelare går och ser andra skådespelare uppträda och musiker lyssnar på andra musiker så blir man en bättre förkunnare genom att lyssna på andra förkunnare. Det säger Runar Eldebo, lärare i homiletik och andlig vägledning på THS Teologiska Högskolan, Stockholm. Runar Eldebo är pastor i Svenska Missionskyrkan, docent, teologie doktor och arbetar sedan drygt 20 år med pastorsutbildning. Sedan Teologiska Högskolans start har han varit lärare i homiletik, spiritualitet, ledarskap, evangelisation och församlingsutveckling. Hur blir man en bra förkunnare? Är det något som går att lära ut? Jag tror att det för det första handlar om att man har ett ärende och att man tar reda på vad det ärendet är med sitt forskande öga och genom studier, sina kamrater och olika kulturer. Det andra är att man lär sig att använda sig själv, att man tar reda på vem man är och vilka gåvor man har. Behöver man inte ha en särskild fallenhet? Jo, jag tror att det finns de som har det mer eller mindre, men man kan också lära sig att bli en god förkunnare. Här på THS betonar vi mycket predikan som en muntlig konstart. När man predikar håller man ett tal, man läser inte innantill. Därför ingår t ex retorik i undervisningen. Just nu i höst har vi en speciell kurs i retorik och homiletik, och i den deltar även aktiva pastorer som en del av sin fortbildning. På THS får studenterna möjlighet att hålla predikan i kapellet så fort de vill. Tre lärare kommer sedan med bekräftande och uppmuntrande synpunkter. Under studietiden innebär det 1-2 predikotillfällen per år. Med tiden blir synpunkterna mer av konstruktiv kritik. En annan av Runar Eldebos arbetsuppgifter handlar om andlig vägledning ett lite annorlunda ämne på schemat som de som ska bli pastorer är ålagda att delta i, medan andra studenter kan välja det av intresse. Intresset är stort. I år har vi mellan 60 och 70 deltagare. Vi delar in dem i sex grupper som har var sin andliga vägledare och de träffas en gång i månaden. Det handlar inte om terapi eller organisation eller medlemskap utan om den inre identiteten och växten, förklarar Runar. Hur leder man moderna människor in mot det inre källsprånget? Vi bjuder in olika talare, i höst t ex Egon Onerup och Tomas Sjödin. Tidigare har vi haft Anders Arborelius och Caroline Krook. Andlig vägledning är också en konst man lär sig både mottagandet och givandet av vägledning. En av mina teser är att varje pastor borde ha en andlig vägledare, men i dagens läge är det inte många som har det. Det är ett försummat behov. Jag tror att många inte förstår att om man själv blir vägledd så fungerar man själv som vägledare, säger Runar Eldebo. Jan Hultman Sektion 2 av Sändaren nr 19/2006 med information från Svenska Missionskyrkan, SMU och dess distrikt. Ansvarig utgivare: Magnus Stenberg. Redaktör: Jan Hultman. Omslagsfoto: Niklas Flygh Adress: Box , Stockholm. Tel: Fax: E-post: Nästa nummer: 2/ Tryck: V-TAB, Norrtälje 2006 Miljöcertifierat enligt ISO Runar Eldebo är lärare i homiletik och andlig vägledning på Teologiska Högskolan, Stockholm. (Foto: Mats Gunnarsson) 2 I Missionskyrkan -- oktober 2006

3 SVENSKA MISSIONSKYRKAN För Linnéa Jansson var det självklart att välja THS när hon väl bestämt sig för att bli pastor. Plötsligt förstod jag hur viktig tron var för mig Linnéa Janssons väg till pastorsutbildning har inte varit spikrak. Hon är visserligen uppvuxen i ett troende hem i Västergötlands väckelsebygder. Och efter gymnasiet blev det en bibellinje. Men sedan Efter bibellinjen var jag ganska mätt på kristen tro. Det gjorde inte så stor skillnad om jag var utan den. Jag lämnade inte tron, men hade heller inget behov av att engagera mig i kyrkan. Linnéa hamnade i Göteborg och började plugga till förskollärare. Två veckor senare fick hon frågan att bli ledare för en dans- och dramagrupp med utvecklingsstörda tjejer. Gruppen höll till i Svenska kyrkan, och eftersom det var en annan kristen tradition än den Linnéa var van vid så ställde hon upp. Ett par månader in på hösten ringde ungdomsledaren i hennes gamla hemförsamling och ville att hon skulle bli ledare på ett nyårsläger. Jag sa ja direkt, men frågade mig sen varför. Mitt spontana svar var att jag ville att ungdomarna skulle lära känna Jesus. Och jag som själv sagt att jag inte brydde mig om tron. Plötsligt förstod jag hur viktig den kristna tron var för mig, och det blev en vändpunkt. Linnéa började känna en kallelse att själv bli ungdomsledare, men gjorde först klart sina studier och arbetade ett halvår som förskollärare. Hon blev ungdomsledare i sin hembygd och var bestämd på att hon skulle stanna i högst två år. Sedan väntade förskollärarjobb igen. Men efter ett par veckor i tjänsten var hon med på en medarbetarsamling. Jag hade ingen tanke på att bli pastor, men plötsligt satt jag där och var jätteavundsjuk och nästan irriterad på pastorerna i samlingen. Det var så orättvist att de fick göra det här på riktigt, och inte jag. Och det slog mig: Hjälp, är det detta jag ska arbeta med? Det tog henne sedan ett och ett halvt år att bestämma sig. Hon samtalade mycket med en pastor och i ett sådant samtal klarnade det helt plötsligt. Jag tog ett beslut och kände mig verkligen lycklig och glad efteråt. För andra verkade det självklart att jag skulle bli pastor och de förstod inte vilken skillnad jag upplevde. Men för mig var beslutet helt avgörande och det förändrade så mycket. Det var naturligt för Linnéa att välja THS när hon nu skulle bli pastor. Hon kände sig inte motiverad att börja plugga igen, men studierna har varit över förväntan. Samtidigt har läsningen krävt ganska mycket energi eftersom många tankar väcks och det blir mycket att fundera på. Men hon har också fått god hjälp. Styrkan med THS är att man får både en akademisk utbildning och ett gudstjänst- och andaktsliv. Bönesamlingar, retreater och gemenskapshelger har betytt oerhört mycket. Utbildningen gör oss förhoppningsvis inte bara till goda teologer utan även till goda pastorer. Att åka ut i grupper och predika är också väldigt givande. Jag läser inte bara för min egen skull, utan jag är insatt i ett sammanhang. Jag har ett ansvar inför församlingarna att ta seriöst på studierna. Och jag måste ta ansvar för min egen gudsrelation eftersom den har betydelse för andra. Det känns ibland väldigt läskigt. Men ofta upplever jag en glädje. Jag kan sitta i en gudstjänst och iaktta pastorn och tänka: Ja, jag vill jag också. Men jag måste få göra det på mitt eget sätt, trogen mot det som är jag. Det duger inte att jämföra sig eller försöka efterlikna någon annan. Rune W Dahlén Pastors- och diakonutbildningar i siffror 13 pastorer och 3 diakoner ordinerades vid senaste kyrkokonferensen Idag finns det 54 antagna pastorskandidater i Svenska Missionskyrkan Hittills i år har 14 nya pastorskandidater antagits och ytterligare 5 ansökningar väntar på behandling Över 130 studenter läser på det teologiska programmet på THS, förutom de som läser enstaka kurser Det finns 18 elever på den diakonala utbildningen på Lidingö folkhögskola Den 8 oktober är det offerdag för pastorsutbildningen Pengarna går bland annat till en persongenomgång på 15 samtal för de blivande pastorerna, andlig vägledning 4 gånger per termin samt ett antal predikoövningar i kapellet Svenska Missionskyrkan ger i år ett anslag som motsvarar 27 kronor per medlem det är viktigt att församlingarna skjuter till ur kassan om pengarna inte kommer in på offerdagen I Missionskyrkan - oktober

4 En stor grupp studerande vid diakonala linjen på Lidingö folkhögskola har börjat sin utbildning i mitten av augusti i år. En man och 16 kvinnor i spridda åldrar med många olika sorters livserfarenheter i bagaget har skapat en spännande grupp. Men var är den större gruppen av män som vågar och vill bli diakoner? Systemet med hel- och halvfartsstudier är i år fullt utbyggt. Det betyder att en grupp av helfartstuderande (sju personer) läser hela utbildningen på ett år och den första halvfartsgruppen (tre personer) är inne på sitt andra år. Resten, dvs den nya halvfartsstuderandegruppen utgörs då av resten. Konstruktionen är spännande men gör det svårt för alla att mötas samtidigt. Dock kommer hela gruppen göra en pilgrimsvandring i vår tillsammans liksom att alla deltog i introduktionsdagar vid läsårsstarten. De studerande läser i åtta block (eller fyra per år vid halvfart) där varje block antingen hör till första eller andra årets studier och är förlagda till ena hälften SVENSKA MISSIONSKYRKAN Diakonal utbildning vill skapa möten mellan människor av veckan eller den andra så de halvfartsstuderande kan också arbeta samtidigt. Se gärna kursplanen på och klicka dig vidare till folkhögskolan och diakonal utbildning. Teori och praktik De studerande gör också en fältpraktik med tillhörande fältstudie och söker just nu praktikplatser runt om i landet. De är önskvärt att de kan praktisera hos en verksam diakon men då detta inte alltid är möjligt försöker de finna en församlingsanknuten diakonal verksamhet. Praktikens syfte är att integrera teori och praktik, därav fältstudien som respektive studerande kan avgränsa till någon särskild frågeställning som man finner under praktiken. Detta är ju också en möjlighet för församlingar att få stöd och inspiration till att bearbeta vissa frågor som man kanske inte alltid har tid och kraft för. Att ha en praktikant kan vara mycket stimulerande för den egna reflexionen i församlingens diakonala arbete. Hör gärna av er till undertecknad om du tycker att ni har ett diakonalt arbete där en praktikant kan få en bra praktik och där det kanske finns aktuella frågor att belysa. Det är också viktigt att poängtera att det är respektive samfund som ansvarar för antagningsarbetet till eventuell ordination eller avskiljning som diakon. Lidingö folkhögskola har uppdraget att bedriva en så lämplig och utvecklande utbildning som möjligt för tjänst. En viktig aspekt av utbildningen är den personliga utvecklingen eftersom varje verksam diakon har att använda sin egen person som verktyg i sitt arbete. Därför vill vi bedriva en utbildning där det konkreta mötet mellan människor står i centrum. Studerandegruppen fyller en mycket viktig funktion i detta sammanhang. Föreläsningar, litteraturinläsning och olika uppgifter är också en stor del, men integrering och bearbetning av materialet är allra viktigast. Lotta Geisler Kursföreståndare diakonal utbildning Lidingö folkhögskola I FÖRBÖN 8 oktober Pastorsutbildning, THS Vi gläds över de 54 antagna pastorskandidaterna som just nu studerar vid THS, Bromma. Vi ber om andlig mognad inför deras kommande uppgifter som pastorer. Ecuador För tredje året genomförs en bibel- och lärjungaskola i Ecuador som kallas Apg 29. Den hålls med Montecristi som bas, gemensamt för ecuadorianska ungdomar och 14 svenska ungdomar och fem ledare. Vi ber för deras studier och arbete i olika församlingar i Ecuador. 15 oktober Team Våga tro, Öland Under två veckor i juli mötte teamet många ungdomar från Öland och andra delar av Sverige. Vi ber för en fortsättning av dessa kontakter och speciellt för alla ungdomar från Borgholm och deras behov av andlig vägledning. Nicaragua En av deltagarna vid Missionskyrkans internationella evangelistkonferens som hölls i Fiskebäck i somras var Milton Hemlock. Han är pastor i en lokal församling i Mangua. Vi ber för honom och hans viktiga evangelisationsarbete. 22 oktober Polispastorer I polisens ofta pressade och svåra arbetssituation är det en tillgång att det finns pastorer som kan vara till hjälp för samtal och stöd. Vi ber för de pastorer som har denna speciella kallelse och uppgift. Litauen Sigita Svambariene är en ung ledare i den reformerta kyrkan i Litauen. Vi ber för hennes kontakter med unga människor som vill veta mer om kristen tro. 29 oktober Evangelisterna Svenska Missionskyrkan har idag åtta anställda evangelister som på olika sätt arbetar med evangelisation i lokala församlingar. Vi ber om Guds välsignelse i deras arbete och inspiration att finna nya vägar för evangeliet i vårt land. Indien Asher Wasker, en av pastorerna i Hindustani Covenant Church, besökte Sverige i somras. Han berättade hur kyrkan arbetar framgångsrikt med evangelisation i olika delar av Indien. Vi ber för arbetet han är involverad i. 5 november Immanuel 153 Sedan ett år tillbaka erbjuder Immanuelskyrkan i Stockholm en kristen gemenskap som fått namnet Immanuel 153. Från och med i höst är Charlotte Höglund anställd där på 50 % under ett års tid för att arbeta som pastorspraktikant. Vi ber för henne och det växande arbetet i Immanuel 153. Kongo Tre pastorer från våra systerkyrkor i de båda Kongorepublikerna fanns med bland deltagarna i evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras; Paul Moussouaka, Jonathan Mankubukulu och Dénise Bazeyimio. Vi ber för deras arbete med evangelisation i våra systerkyrkor. 4 I M i s s i o n s k y r k a n - o k t o b e r

5 Redaktör: Kaj Revahl, tel , e-post: Expedition: Waldenströmsplan 1, Box 6092, Gävle. MELLANSVENSKA DISTRIKTET En helg med drag! Över 100 ungdomar fyllde Betlehemskyrkan i Gävle en helg i mitten på september. Då var det Dragkraft en helg med gudstjänster, seminarier, workshops och en massa annat spännande. Magnus Rosén från Gävle var en av ungdomarna på helgen. Det var en riktigt schysst helg, säger han. Han tyckte seminariet om bön var riktigt bra. Självklart tyckte han också att det var kul att återse många gamla vänner. Många fick också lära känna många nya människor. En av dem var Olivia Sporre från Falun som var mycket positiv och ser fram emot att åka på fler ungdomshelger. På fredagen tävlade deltagarna i Scavenger Hunt då de skulle genomföra uppdrag som att rasta någons hund, hitta en polis och hjula på stortorget. Allt fotograferades och efter juryns granskning visade det sig att inga lyckades besegra ledarlaget. Lust att Leda har startat Nu är vi igång i Mellansvenska distriktet! Ett härligt gäng fyllda med förväntningar och stort engagemang. Denna första kväll handlade om att lära känna varandra samt att inventera varje deltagares behov. Ledarskap fanns med samt en hel del repertoarkännedom och även lite dirigeringsövningar. Kursen kommer att omfatta 50 timmar varav 20 timmar är självstudier. Innehållet i kommande samlingar är Dirigering med Thore Kennestad, Stockholm, Tonbildning och Uppsjungningsövningar med Anders Andersson, Stockholm, samt Gudstjänstplanering och Samverkan musiker pastor, med Lars Söderlund, Falun. Lovsångsdans under Dragkrafts nattvardsgudstjänst. Ansvarig för hela helgen var Daniel Gustafsson, ungdomsledare i Gävle. Nästa dag var det seminarier om bön, mission, Psaltaren och ett seminarium om vad det egentligen handlar om att var kristen. Senare på dagen var det många spännande workshops som till exempel lovsångsdans, film, volleyboll och pyssel. Huvudtalare på helgen var Jonas Alteryd, pastor från Brunflo. På lördagskvällens nattvardsgudstjänst predikade han om det som ger oss kristna dragkraft den heliga Anden. Efter gudstjänsten var det musikcafé med bandet Skjut som spelade sköna låtar. En av dem som planerat helgen var Håkan Lycksell, som är över förväntan nöjd med helgen, särskilt med den goda uppslutningen. Vi hoppas att vi har kunnat bidra med en stämning där det ska vara enklare att ta ett steg närmare Gud, säger han. Håkan säger också att han tror det blir fler Dragkraft i framtiden. Det ser vi fram emot! Jakob Sandin Här är deltagarna i Lust att Leda. Från vänster: Anette Fajersson, Borlänge, Maria Emanuelsson, Falun, Hanna Hårrskog, Falun, Ulrika Claesson, Säter, Göran Lindqvist, Ockelbo, Mikael Dannvik, Leksand, Kjell Jacobsson, Ludvika. Kursen kommer att avslutas med en heldag i mars då vi kommer att få redovisat vad deltagarna tillägnat sig under kursen. Efter denna utbildning kommer flera församlingar att få möta trygga och glada musikledare. Kursledare är distriktets musikkonsulent Lars- Erik Larsson. Distriktshögtider i Mellansvenska distriktet Odenslundskyrkan, Östersund 21 oktober Program: Körövning Fika Samverkansforum. På väg mot Målbild 2010 Vad är på gång i Missionskyrkan riks och distrikt satsningar för framtiden Korvfika Högtidsgudstjänst med nattvard, kören, Lars-Erik Larsson, Lennart Renöfält Ockelbo, Missionskyrkan 18 november Framtiden tillhör oss!? Program: SMU-ledardag Lunch Körövning Servering Idésamtal Tema: Framtidens SMU en angelägenhet för hela församlingen framtiden för församlingar utan SMU Korvfika Gudstjänst Framtiden tillhör oss!? Rune W Dalén, SMU-utskottet, välsignelseakt för Kairosutbildningen. Samverkansforum Regionala samlingar i Mellansvenska distriktet för alla församlingsmedlemmar som vill leva med i det som är på gång i Missionskyrkan. Det ligger ett värde i att vi får mötas regionvis små och stora församlingar, landsbygd och stad lyssna in vad som är på gång lokalt, på distriktsnivå och i hela Missionskyrkan. Följande ämnen kommer att behandlas: På väg mot Målbild 2010, Vad är på gång i Missionskyrkan, Satsningar för framtiden, Presentation av det nya registerprogrammet för dem som funderar på att använda Missionskyrkans kommande dataregister för församlingar, Goda grannar hjälps åt presentation och resonemang om närförsamlingstankens möjligheter och utformning. Samlingarna hålls på följande platser. Onsd. 11/10 i Missionskyrkan, Sollefteå, tisd. 17/10 i Forsbrokyrkan, Arbrå, onsd. 18/10 i Kanalkyrkan, Sandviken, lörd. 21/10 i Odenlundskyrkan, Östersund (ingår i distr.högtid med gudstjänst 18.00), tisd. 24/10 i Vasakyrkan, Hedemora, onsd. 25/10 i Missionskyrkan, Mockfjärd. Kontakta distriktsexpeditionen tel , eller besök hemsidan om du vill veta mer. I Missionskyrkan - oktober

6 Grandios 06 Mötesplats för unga Lördagen den 18 nov är Immanuelskyrkan platsen för alla unga i SMU-föreningarna inom Storstockholm. Grandios är inarbetat sedan några år och även i år blir det innebandy och flera spännande workshops! Dans, Stomp-grupp, motverka och skydda oss mot övergrepp, Missions/U-lands-linjen berättar om Kongo, baka tårta, meditation, samtal om tro och tvivel, lärjungaskola, rockskola eller sy om kläder. Musikcafe med VILDA Dansensemle. Kvällsandakt Tänd ett ljus den 17 oktober, Sergels Torg kl FN:s dag för utrotning av fattigdom. Runtom i världen samlas människor den 17 oktober för att manifestera en vilja till förändring och förbättring av världens tillstånd. I flera städer anordnas ljuständning för att upplysa om den värme alla förtjänar. Naturligtvis ska Stockholm vara en stad full av ljus! Liberia i Frihet Stödkonsert för Liberia 14 okt, 2006, kl i Immanuelskyrkan, Stockholm. Medv: Immanuel Gospel med gästartisterna Anna Christoffersson, Tom Levin, Jair-Rohm Wells, Joy Himmelmark, Mia Sandberg, Åsa Wännström och Dimitri Keiski. Tal: Martha Lachay m fl. Vart är Missionskyrkan och SMU på väg? Församlingar och Ungdomsråd inbjuds att sända representanter till Missionskyrkans och SMU:s konferens i Mälardalen den 21 oktober 2006 på Lidingö Utbildningscentrum. Vi kombinerar denna dag med ett erfarenhetsutbyte i olika workshops. Från Svenska Missionskyrkan medverkar bl a missionsföreståndare Göran Zettergren, missionssekreterare Bertil Svensson och musikkonsulent Lena Wohlfeil. Från SMU förbundssekreterare Göran Bondesson m fl. Dessutom distriktsföreståndare Helén Friberg och övrig distriktspersonal, representanter för Missionskyrkans, SMUs och Mälardalsdistriktets styrelser samt andra inbjudna resurspersoner. Jan Mattsson och Lena Wohlfeil kommer att i ett gemensamt pass presentera Brukssånger för församling och SMU. Under eftermiddagen blir det tre 40-minuters workshops. Dessa är uppdelade i tre kategorier kring Verksamhet, Hantverk och Idéer. Några exempel: Brukssånger, ungdomslyftet, efter konfa, att vara ordförande, församlingsbokföring, sekreterare, arbetsgivare, andakter, Om fem år i SMU, Församling, ekumenik, systerkyrkorna, diakoni, livsskeden, Dagen avslutas med en supé, där deltagarna under friare former har möjlighet att tala vidare med varandra och inte minst helt enkelt må bra tillsammans! MALARDALSDISTRIKTET Ä Himmeta SMU ordnar allt! Allt annat ställs in helgen den oktober i Himmeta. Här ska nämligen hållas distriktsungdomshelg. Den helgen är det ingen idé att anordna något annat eftersom cirka 90 procent av bygdens ungdomar är med i SMU. Tonåringarna i Himmeta vill också visa övriga ungdomar i distriktet hur man har det på landsbygden och hur lätt det går att anordna stora som små saker när nästan en hel bygd ställer upp. Därför har man antagit utmaningen att anordna årets distriktsungdomshelg. Egentligen är det inte svårt att hitta till Himmeta missionshus en dryg mil väster om Köping. Sökhjälpen på datorn föreslår bara väg och Himmeta Precis så är det. Missionshuset ligger vid stora vägen ett stycke från skola, idrottsplats, församlingshem och landsbygdskyrka. Här träffar vi också några av ungdomarna som några veckor före distriktshelgen håller på att fixa till ett tonårsrum på andra våningen i missionshuset. Vi ska sätta upp en gipsvägg här och sedan måla. Möbler och gardiner fixar vi också själva. Behöver vi en rörmokare så känner alltid någon en som känner en annan, säger Jimmy Åberg Så här är det i Himmeta och säkert på andra platser, säger ungdomarna samstämt. Det fixar sig Just nu håller många av våra mammor på att baka bröd och tårtor inför helgen. De som inte hinner har en mormor eller släkting som självmant erbjudit sig att ställa upp. Flera gånger under intervjun säger tonåringarna att det fixar sig. Blir det problem så ställer man upp här. Man behöver traktorer och vagnar för skjuts mellan olika platser. Inga problem det Redaktör: Hans Murman, tel , e-post: Exp: Högbergsgatan 31A, Stockholm, tel Väg står det i datorns sökmotor. Vid vägen ligger mycket riktigt missionshuset i Himmeta. Louise Larsson, André Arvidsson, Jimmy Åberg, Elin Karlsson och Emelie Grahn är några av de som förbereder ungdomshelgen. ordnar några vänner till SMU-arna. Jag tror att våra föräldrar och folk här i bygden vill att vi ska trivas så vi stannar kvar, säger Elin Karlsson och får medhåll av de andra. Ekumenisk gudstjänst Man får nästan en känsla av att man mött ambassadörer för bygden som minsann vill visa upp en näst intill ett för bra Himmeta. Men den formuleringen håller man inte med om. Vi vill ändå visa att saker och ting ordnar sig riktigt bra även om det inte ens finns en kiosk eller annan service i vår närhet. Vi håller ihop och ringer varandra Att missionshuset blir för litet för alla besökare till söndagens gudstjänst har man löst tillsammans med prästen i Himmeta. Det blir därför en ekumenisk gudstjänst i Himmeta kyrka. Gudstjänsttiden har man också ändrat så att de passar de efterföljande tågtiderna för besökarna. Så visst ordnar det sig i Himmeta. Simple Life är också temat för ungdomshelgen. Text & foto: Hans Murman Varje år inbjuder distriktet till en halvdagsträff för medarbetare som under året börjat sin anställning inom Mälardalens församlingar. Förutom information om distriktet berättar var och en lite om sina respektive arbetsuppgifter. F v: Inga Johansson distriktet, Charlotte Höglund Immanuelskyrkan, Rut Casserfelt, R.Erik Svalfors, Maria Sommar, distriktet, Elin Pellmyr, Sala, Helen Friberg, distriktet, Malin Wiklund, Tumba, Sara-Stina Johansson, Västerås, Jacob Hägglund, Mariefred, Per Duregård, Uppsala, Helena Erkenborn, Immanuelskyrkan, Anders Hedbom, Norrtälje, Richard Eriksson, Mariefred, Inga-Lill Norgren, Tärnsjö, Kerstin Söderlund, Östhammar, Lia Andersson, Bromma, Sandra Bergman, Eskilstuna, Anders Jarl, Knivsta och David Lundin, Östhammar. (Foto: Hans Murman) 6 I Missionskyrkan - oktober 2006

7 Redaktör: Staffan Andersson, tel , e-post: Expedition: Kristianstadsv. 2B, Hässleholm. SODRA Ö GOTALAND Ö Scoutverksamheten växer så det knakar i SMU Rickarum Vi växer, vad kul det är att få bedriva en utvecklande scoutverksamhet! Det händer många spännande saker i Rickarum. Tänk att få vara så verksam på en ort med endast en lanthandel och skola med ett 30-tal elever. Tänk att ha förmånen att möta ett 50-tal barn, ungdomar och ledare i vår scoutkår och varje måndag få dela med sig av scouting och vår tro. Det är lätt att känna sig lite stolt som en i ledargänget. Vi är faktiskt riktigt stolta över det arbete som vi bedriver i Rickarums SMU. Vår kår har varit med i den gemensamma Scoutrekryteringskampanjen i höst. Vi arrangerade och genomförde en friluftsdag i Rickarums skola. Inbjuda till skolan gällde även två angränsande skolor. 120 barn och lärare fick lära sig mer om scouting under en skoldag. Detta gav oss ett tillskott på ca 15 nya scouter. 40-årsjubileum Med dessa nya scouter firade vi att vår scoutkår funnits i 40 år. I stället för en traditionell födelsedagsfest firade vi med hajk och gudstjänst under en helg i september. Vi fick på olika sätt uppleva en tillbakablick genom scoutåren i Rickarum. Vår profil och eldsjäl Gun-Britt Stihl, som var med och startade scoutkåren, fick åter uppleva ett genuint lägerbål med scoutrop och sketcher. Tänk vad en Johanna Karlsson, SVF-praktikant Fem korta frågor till Johanna Karlsson, SVFpraktikant i Alvesta-Moheda-Hjortsberga: Var kommer du ifrån? Jag är östgöte! Kommer från en liten ort som heter Skärkind. Vad gjorde du innan du hamnade i Alvesta? Efter gymnasiet gick jag ett år på bibellinjen på Södra Vättebygdens folkhögskola i Jönköping Var det självklart för dig att börja arbeta i församling/smu efter året på SVF? Nej, verkligen inte! Visserligen har jag ofta tänkt på att jag någon gång skulle vilja arbeta i en församling för att se hur det är, men under gymnasietiden var det nästintill en omöjlig tanke. Under året på SVF mognade beslutet och viljan fram. Har du arbetat som ungdomsledare tidigare? Ja, jag har varit aktiv i min hemförsamling och Sol, vind, vatten och FMU! FMU är ett nytt begrepp skapat av en deltagare på lägret Medan livet varar på Hjortsbergagården. FMU betyder helt enkelt för mogen ungdom. 25 personer hade samlats några dagar i augusti för att ta vara på livet och varandra. I äldre människor finns ett oerhört kapital av erfarenheter och kunskap nedlagt och vi peppade varandra att göra våra röster hörda, att ta vara på våra möjligheter att påverka, t ex mycket tvivelaktigt utbud i radio och tv, men också att stötta alla goda krafter som finns. Förre df Curt Adrianzon med fru ledde bibelstudier om livet som det varit, är och kommer att bli. Jag lovar, det är drag i Rickarum på måndagskvällarna och vi ledare har fullt upp med att hålla koll på knivar och yxor bland flinka små händer som försöker få fyr för att grilla majskolvar. eldsjäl kan dra igång som lever och växer efter 40 år! Tack Gun-Britt för att du hade kraft och ork att starta scoutverksamhet i vårt SMU. Vi spanade även framåt och tittade vad som händer i svensk scouting de närmaste tio åren. Tänk att vi i vår kår kan få vara med som deltagare och funktionär på Jingijamborii 2007 och Världsscoutjamboreen 2011 i Rinkaby, ett stenkast från Rickarum. Distriktskonsulent Maria Grundström gästade oss och delade med sig av Guds ord i en predikan. Text & foto: Mikael Premberg Scoutledare arbetat med både scout- och tonårsarbete, men också varit engagerad på annat sätt, bland annat i Johanna Karlsson. (Foto: Maria Grundström) barnverksamhet i Rumänien. Vad hoppas du mest på inför året? Jag hoppas mycket på att få både ge och ta. Jag tror det blir ett mycket lärorikt år för egen del, men självklart hoppas jag också kunna få bidra med det som är mina speciella gåvor i de sammanhang jag kommer att arbeta; främst bland barn och ungdomar. GJK Vid den traditionella Smålandsaftonen visade Curt mycket vackra bilder från Småland. Cittragruppen med Carin Braw från Slätthög spelade och sjöng. Nytt för i år var möjlighet till massage. Ny var också strandpromenaden som går en lång sträcka utmed sjön. En utflykt till Tagels Herrgård var uppskattad. Där levde fröken Adelheid von Schmitterlöv som greps av väckelserörelsen och ordnade sommarmöten, dit det kunde komma personer. Lizzie Danielsson Vill ni uppleva glädjen med en bekväm bussresa? Då är vi alternativet för er! Nu vänder vi trenden! Hur gör vi det? Stöd till församlingars fördjupning och växt. Utifrån Missionskyrkans målbild 2010 och kyrkokonferensens beslut om verksamhetsplan inbjuder vi till en idédag för församlingsstyrelser, där vi gemensamt söker svar på frågan hur vi arbetar vidare i vårt gemensamma uppdrag och för varje församling på sin ort. Lördagen den 21 oktober Thureholmskyrkan i Sösdala Dagsprogram Kaffeservering Inledande andakt, Dan-Inge Olsson Fördjupning och växt: Dialog om Missionskyrkans framtid och mål Thord-Ove Thordson och Suzanne Molin leder oss genom förmiddagens samtal där vi gemensamt söker vägar framåt för vår kyrka Lunch Ur distriktets perspektiv, Lars Medin. Mentorskap, till församlingars hjälp, Staffan Andersson. Kaffe. Frågestund. Information från Bilda ca Sändningsgudstjänst med nattvard och förbön. Medverkande Thord-Ove Thordsson, Stockholm, generalsekreterare i Missionskyrkan Suzanne Molin, Lidingö, kyrkosekreterare i Missionskyrkan Distriktets ordförande Lars Medin Distriktsföreståndare Gunnel Jacobsson-Kritz Distriktssekreterare Staffan Andersson SMU-konsulent Maria Grundström Athanasios Georgiadis, konsulent i Bilda Kostnad för dagen 150:- inkl. servering Anmälan: Ring eller maila distriktsexpeditionen senast måndag 16/10. Välkommen! Våra nya medarbetare i distriktet samlades en förmiddag på distriktsexpeditionen för att träffa distriktspersonalen och få information om distriktet. (Foto: Maria Grundström) Resor för grupper och enskilda Begär prospekt! Tel I Missionskyrkan - oktober

8 VÄSTRA VASTRA GÖTALAND GOTALAND Redaktör: Ulla Brattö. e-post: tel , Expedition: Kungsgatan 19, Alingsås. Groovy 2006! Den 30 juli träffades ca 270 personer på Åsengården, utanför Fristad i Västergötland. Alla kom av samma orsak, att åka på ett tonårs- och seniorscoutläger. Vad var det då som lockade? För att lära känna nya människor hade vi olika aktiviteter. Andra kvällen var det fototävling. Lämna in ett kort på dig, få ett nytt, hitta och bli hittad. Leken skulle ha avslutats med att alla stod i en ring, men på grund av vissa misstag blev det inte så. Under evigheten (spårningen) delades scouterna in i nya patruller. Varje scout fick en roll och på varje kontroll var det bestämt vilken roll som skulle göra kontrollen. Fast det regnade nästan hela tiden så var det fler glada än sura miner. Hela dagen avslutades med en final där de tre bästa lagen fanns med. Trots mycket regn, många getingar och inga av de tänkta engelsmännen har det varit ett bra läger som alla är nöjda med, skulle jag tro. Det är som Simon sa: Det roligast på lägret var lägret, alla människor, för annars skulle det inte bli något läger. Teresia Lenngren Ny scoutkonsulent Jag heter Per Ringbo, bor utanför Borås tillsammans med min familj och är sedan den 1 september och två år framöver vikarierande scoutkonsulent på halvtid i Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland. Nedan följer en presentation av mig och mina förväntningar på min nya tjänst. Jag är uppvuxen i Målsryd, utanför Borås, och Toarps SMU. Där började jag som nying, fortsatte sedan vidare som scout, tonåring och blev med åren även ledare. Att arbeta med Gud och ungdomar var något jag trivdes väldigt mycket med. Detta resulterade till att jag beslutade mig för att utbilda mig till fritidsledare och diakon. Jag ordinerades 2000 och började min första tjänst som ungdomsdiakon i Majornas missionskyrka. Där hade jag mina fingrar med i det mesta inom barn och ungdomsarbetet. Våren 2005 fortsatte jag att göra ungefär samma saker, men i Rävlanda-Hällingsjö missionsförsamling i stället. Det är en tjänst jag fortfarande har kvar på mina resterande 50%. Ledarutbildning Att få arbeta som scoutkonsulent ser jag som inspirerande och utvecklande. Det jag främst kommer att arbeta med är ledarutbildning i olika former. Scoutledarutbildningen Ska ut är en stor del. Jag har funnits med som ideell handledare i teamet sedan Utöver Ska ut-utbildningen planeras även kortare kurser, exempelvis den scoutledarkurs Per Ringbo vikarierar som scoutkonsulent på halvtid i distriktet under de närmaste två åren. som går av stapeln den november i Vänersborg. Det finns även planer på en Ska ut äldre kurs, för dig som varit ledare ett tag men känner att det skulle vara roligt att förnya och fördjupa dina kunskaper. Håll utkik efter dessa arrangemang. Det sista jag vill nämna, och kanske det jag ser fram emot mest, är naturligtvis alla besök i era SMU-föreningar och scoutkårer. Jag hoppas på att få komma till er och ha inspirationsdagar, utbildningskvällar med ert ledargäng. Hör av er så försöker vi hitta en tid som passar er. Det är ju faktiskt så att det är ute i kårerna det verkliga livet finns. Jag får under två år förmånen att få vara med och försöka stötta er i kårer och SMU-föreningar på bästa sätt. Jag tror att jag kommer att lära mig väldigt mycket under denna tid. Förhoppningsvis kan jag även ge er någonting. Tills vi hörs, Var redo! Per Ringbo Seniorscout inom SMU Inom SMU finns ingen större tradition för seniorscouting, de flesta går direkt från tonårsscout till ledare. Jag tycker det är synd, för seniorscouting är ett bra alternativ för de sextonåringar som inte vill bli ledare direkt. Det är också ett komplement för alla ledare som inte vill sluta vara scouter själva. När jag tog upp frågan i somras fick jag väldigt bra respons. Alla var överens om att SMU borde satsa mer på seniorscouting. Jag fick också veta att det finns planer på så kallade inspiratörer, personer som ska stödja och inspirera seniorscoutlag. Något annat som jag också önskar blir lyckat är den träff som mitt seniorlag har bjudit in alla Västra Götalands seniorer till. Vi tror att det kommer att bli ett tillfälle att träffa nya kompisar, men framför allt en möjlighet att diskutera hur vi vill ha seniorscouting i framtiden. Sandra Westling En plats i solen! Under några intensiva veckor i början av augusti var ett gäng scoutledare från SMU (varav ca en tredjedel kom från Västra Götaland) i Ecuador för att vara med i kursen Ska ut Mera Internationell. Kursinnehållet bestod av möten med kyrkan och motsvarigheten till SMU, dvs, JNJ och deras scoutarbete. Men det var också möte med landet Ecuador, befolkning, geografi, stad och land, berg och hav, fattiga och rika. Vi hann också med en del vandring och besök på JNJ:s nationella scoutläger. Intrycken är många, men det slående är de stora kontrasterna bl.a. ekonomiskt, som ryms i landet. När du står på den stora gatan Avenida Amazonas i huvudstaden Quito, så ser du de fattiga gatubarnen, som sover på den smala mittremsan av gräs mitt i kvällstrafiken, samtidigt som du bakom dem ser det enorma CCI-varuhuset med sina lyxbutiker, där inget fattas i utbudet av kläder, smycken och kapitalvaror. Inte långt från storstadens dån och avgaser ligger nationalparken Pasochoa, där vi tillbringade två dygn med vandring och samtal. En oas av orörd Scouter på JNJ:s nationella läger i Ecuador. natur och riktiga djungelstigar. Besöket i den lilla indianbyn Oyacachi gjorde också ett stort intryck på många av deltagarna, trots att vi inte hann stanna så länge. En fattig by med stolta och vänliga människor, långt upp i bergen. Det skulle inte förvåna om några av deltagarna så småningom hittar tillbaka hit på ett eller annat sätt. Mikael Nilsson handledare DIN BOK - Västsveriges missionsbokhandel V. Hamng. 21, Gbg, Parkg. 1, Gbg, Färgareg. 11 A, Alingsås, I Missionskyrkan - oktober 2006

9 Redaktör: Roland Brage, tel , e-post: Expedition: Bryggaregatan 11, Karlstad. Tel ÖOREBROVARMLANDDAL Ä Det sjuder av liv i Bäcksjökyrkan En del församlingar upplever just nu både en numerär och inre tillväxt. Bäcksjökyrkan i Östansjö är en sådan församling. Den här intervjun visar att det inte är kört. Det går att samla både barn och äldre till kyrkans verksamhet. Trosfrågorna har en ny aktualitet. Missa inte distriktets mötesplatser Tacksägelsedagen den 8 oktober. Samlingarna börjar och avslutas med gudstjänst Centrumkyrkan, Säffle Skårekyrkan, Skåre Hagakyrkan, Örebro Se annonsering i kyrkorna. En grupp nyingar ute i naturen. Gudrun Skaghammar har arbetat några år i Östansjö och jag börjar med att fråga när hon kom dit. Jag kom till Östansjö hösten Då hade församlingen varit utan pastor i flera år. Nu sökte man pastor på 50% och önskade att pastorn skulle bo på orten. De hade bett länge för att få rätt person. Min man och jag ville inte bo på Närkeslätten, men när vi kom till Östansjö visade sig en annan landskapsbild. De önskade ett litet hus att bo i, men det fanns inga i Östansjö. Gudrun minns hur varmt hon blev mottagen i församlingsrådet, församlingens styrelse, och hur en av de äldste önskade henne välkommen. Att få gå in i en tjänst och vara efterlängtad, det var skönt. Berätta lite om hur det såg ut i församlingen när du kom dit. Det bor ca personer i Östansjö och Bäcksjökyrkan är enda kyrkan i samhället. Svenska kyrkan ligger ca en mil från samhället. Sedan är det inte långt vare sig till Vrestorp eller Hallsberg. Församlingen är en gemensam församling ansluten till Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Evangeliska Frikyrkan. När jag kom till Bäcksjökyrkan hade församlingen 74 medlemmar. Jag tänkte att det är viktigt att bygga på det som finns. En bönegrupp möttes regelbundet och det unika med den är att samtliga i församlingens ledning, församlingsrådet finns med där idag. Det kanske är hemligheten till varför en styrelse drar åt samma håll. Inom barn- och ungdomsarbetet samlades man till torsdagsträffen och barnsång. Scout hade man haft tidigare tillsammans med Vrestorp, men det var nedlagt. Nying hade man börjat och nu var det dags att starta scoutverksamhet. Det var två saker som jag prioriterade i min tjänst. För det första byggde jag vidare på gudstjänstlivet. För det andra gav jag allt stöd jag kunde till barn- och ungdomsarbetet. Eftersom det var ledarbrist gick jag delvis in som ledare. Bakom den här prioriteringen har församlingsledningen ställt upp helhjärtat. Det blev så småningom en del kontakter med barnen och ungdomarnas föräldrar. Efter några år kunde vi starta en konfirmandgrupp tillsammans med Hallsbergs missionsförsamling. Det gav en ny glädje i församlingen. Efter ett par år fick vi börja hälsa medlemmar välkomna, ett par tre åt gången. Ungdomar har kommit till tro och hälsats välkomna till församlingen startade vi Bäcksjökyrkans Ungdom, BKU. Tonår startade och så uppstod tonårssången strax följt av ett sång- och musikband, Nagelbandet. För att nå ut i samhället inbjöd vi 2004 till Alphastudier och vi fick två grupper hade vi tre Alphagrupper igång, varav en var ungdomsalpha. Nu tror jag det blir tre grupper i år också, berättar Gudrun entusiastiskt. Alpha har betytt mycket i vår församling. Gudrun Skaghammar berättar hur en av medlemmarna uttryckt sig. Visst har vi pratat med varandra tidigare, men nu samtalar vi med varandra och delar med varandra det som berör oss på djupet. Vi har lärt känna varandra på ett nytt sätt. När jag frågar hur det ser ut idag blir uppräkningen lång. Vi har föräldra-barn-grupp, nying, scout, tonårsarbete och en sångrupp kallad tonårssången och så Nagelbandet. Nästa år hoppas vi få en ny konfirmandgrupp. De äldre möts bl a till missionsgrupp, kvällssyförening och så fungerar bönegrupperna lika fint idag. Det stora bekymret är att vi inte räcker till och vi har ledarbrist. Vi skulle behöva bli fler ledare. Idag har församlingen ökat till 88 medlemmar och atmosfären välkomnar fler. Roland Brage Betlehemskyrkan, Karlstad den 18 november. För andra året i rad har Missionskyrkan/SMU utlokaliserat den här konferensen till distrikten. En arbetsgrupp har förberett konferensen och vi tror på en spännande dag för församlingsstyrelser och ungdomsråd. Hålltider Fika Andakt,Vi vill växa. Vittnesbörd från olika håll i distriktet Vi vill växa men hur? Thord-Ove Thordson, Suzanne Molin, Fredrik Nytomt Musik som överraskar Lunch Seminarier, där deltagarna kan välja tre seminarier var Fika Sammanfattande frågor och utmaningar Sändningsgudstjänst med nattvard o förbön. Välkommen med er anmälan till distriktsexpeditionen senast den 8 november! Seminarier Repet, Missionskyrkan/SMU:s webbaserade registerprogram. Lennart Betnér, IT-ansvarig SMK. Ung och medlemskap. Linda Alexandersson, deltidsanställd i INUTI-projektet. SMU:s självständighet. Fredrik Nytomt, projektanställd i SMU. Böndag i församlingarna Den 28 oktober inbjuder vi distriktets församlingar och SMU-föreningar till en böndag. Anmäl ert deltagande till distriktsexpeditionen omgående. Offerdag för distriktet Söndagen den 29 oktober rekommenderar distriktsstyrelsen som en offerdag för distriktet. Kyrkoavgiften Distriktsstyrelsen antog en vision när det gäller antal kyrkoavgiftsmedgivande i församlingarna. Ambitionen är att vi skall ha en 30-procentig anslutningsgrad under 2007 och en 40-procentig anslutningsgrad Nya medgivanden anmäls till vår kyrkas kansli före 31 oktober för att komma med Vi vill växa! Församlingsstyrelse- och ungdomsrådskonferens Morgondagens kollektbox. Gunilla Hjelmåker, SMK. Församlingsplantering. Gustaf Danielsson, pastor och Göran Kihlström, kyrkostyrelsen. Vändistrikt Luozi. Åke Eklöf, missionär Arbetsgivarfrågor, Åke Göransson, vice ordf i Arbetsgivaralliansen och Thomas Dahl, ordförande i SKTF ekumeniska, Ann Lystedt, vik personalchef. Tio prioriterade mål i Missionskyrkan. Thord-Ove Thordson, generalsekreterare, SMK och Suzanne Molin, kyrkosekreterare i SMK. SMK/SB/MK och ungdomsförbunden. Thord- Ove Thordson. Efter påskuppropet. Joakim Götborg, pastor i Degerfors. Vald med förtroende. Suzanne Molin. Kyrkan i samhället. Kenneth Bergqvist, pastor i Sunnemo Efter riksmötet; samgåendeprocessen och Färdplan för framtiden. Johan Nilsson, SMU-styrelsen, och Fredrik Nytomt. I Missionskyrkan - oktober

10 Smaka&Se i Vrigstad Allhelgonahelgen, 2-5/11 arrangeras Smaka&Se för 10:e året med Vrigstad som plats för årets upplaga. Talare är Karin Hjalmarsson, Johan Pernryd och Jacob Hallström. Konsert med Mainstreet. Första anmälan är den 2 oktober. Läs mer på >>> Scoutledardag Lördagen den 11 inbjuds alla scout och nyingledare till scoutledardag. Dagens tema kommer till stor del handla om nästa års läger på riksnivå och hur lägersommaren ser ut i övrigt. Dessutom mycket scoutprat i övrigt. Läs mer på >>> Inspirationsdag för styrelser o ungdomsråd Lördagen den 25/11 arrangeras en heldag i Vetlanda Missionskyrka med inriktning på församlingsstyrelser och ungdomsråd. Medverkan av personal från riks, distrikt och lokala församlingar. En viktig dag att prioritera för styrelsen och ungdomsrådet. Anmälan senast 5/11. Läs mer på >>> Vi gläds med Foto: Boppe Perhamn...våra sommargårdar på västkusten och Öland. Klintagården har upplevt en mycket händelsrik sommar med många avgörande och viktiga möten så som konfirmationsläger, SMU:s riksmöte och kanske inte minst partiledarutfrågningarna. Strandgården har haft både tradition och nytänkande. Vi känner igen Strandgårdgospel som firade 10-årsjubileum och tonårslägret som samlade 250 deltagare och önskemål om plats för fler. Nytänkande som rum för samtal och kvällar för smaklökarna Viktigt att gårdarna får fortsätta att hitta sina inriktningar och skapa rum för viktiga samtal om livet och tron. OSTRA Ö GOTALAND Ö Jag var på årsmöte i ett församlingssammanhang, som inte var efter svenska förhållanden. När styrelsen skulle väljas var det flera som anmälde, att de ville vara med. Plötsligt var det flera personer som tävlade om att bli kassör. Det fanns även andra uppgifter, som var attraktiva. Det rådde en intensiv stämning med stort engagemang i årsmötet. Tyvärr är inte den situationen alltid så vanlig i våra svenska förhållanden. Varför?? Jag har viss förståelse. Det handlar om ansvar och arbete, som tar tid och kräver engagemang. Men Oh!! vilket uppdrag! Det handlar om att vara med och föra Guds rike in i vår tid och arbeta för dess tillväxt.. Det är fantastiskt. Därför vill jag gratulera dig som finns med i en församlingsstyrelse, ett ungdomsråd eller på annan sätt engagerar Redaktör: Christer Gustafsson, tel , e-post: Expedition: Fjällg. 16, Jönköping, Tro i den praktiska verkligheten Några av de medverkande under konferensen i Vrånghult. Gamla traditioner uppväckta 53 år fick räcka! Sedan var det dags för tältmöten igen. Missionsförsamlingarna i Mamrelund och Överlandehult anordnar i vanliga fall sommarmöten, men man ville utveckla det och göra det till en konferens över en hel helg. Trenden har vänt! Svenska Missionskyrkans har antagit en utmaning att till 2010 ha vänt en negativ medlemsutveckling. En rejäl utmaning, men ingen omöjlig utmaning. För Andreasförsamlingen-Fjällstugan i Jönköping har detta redan blivit en verklighet. En stor utmaning var att besluta sig för att sälja sin kyrka i bostadskvarteret Dalvik och bygga helt nytt på höjden ovanför Dalvik med en enorm utsikt över Jönköping. Under de tre år som man funnits där har församlingen fått vara med om en fantastisk medlemsutveckling då man fått hälsa 70 nya medlemmar välkomna till församlingen. När jag mötte församlingens pastor Martina Henriksson och ungdomsdiakon Sara Eklöf frågade jag vad som är anledningen till denna ökning? Det finns inte bara ett svar, men flera saker sammantaget: Visst spelar dig i församlingen eller SMU-föreningen som ledare eller i praktiska arbeten. Du är en viktig del i Guds rike. Årets styrelse- och ungdomsrådskonferens, förlagd till Vetlanda den 25 november, kommer att aktualisera många av de olika uppdrag, som finns i församlingen. Temat blir Tro i den praktiska verkligheten. I seminarier arbetar vi med programidéer för såväl pensionärssamlingar som barn- och ungdomsgrupper. Vi berör medlemsbegreppet och den öppna församlingen likaväl som hur kyrkdörrens lås skall vara konstruerat för att godkännas av såväl räddningstjänsten som försäkringsbolaget. Sången och musiken, ledarskap och mycket annat kommer att aktualiseras. Allt syftar till att vi vill växa! Konferensen vill också ge en stark andlig substans och inspiration och inramas med ett inledande bibelstudium och en avslutande Tomasmässa. Rolf Vittgård Sagt och gjort. Den 28-30/7 vallfärdade människor till den tillfälliga kyrklokalen och tillsammans besöktes tältet av ca besökare under helgen. Samlingarna hade olika inriktningar, så att alla kände att något passade just dem. Huvudtalare var Carl-Olof Hultby och sångmedverkan av bl a Märta Svensson. Andreasförsamlingen-Fjällstugans nya kyrka. en ny kyrka en viss roll, men man har också medvetet satsat på att se den enskilda människan som kommer till kyrkan. Noga med att se nya människor på gudstjänster och andra samlingar, i kombination med människor i församlingen som har känsla och gåvan att se och möta människor. Det är med glädje som de anställda tittar på bilderna på expeditionen, på några tillfällen då man fått hälsa nya medlemmar välkomna. Christer Gustafsson 10 I Missionskyrkan - oktober 2006

11 Redaktör: Klas Johansson, tel , e-post: Expedition: Nygatan 67, Skellefteå, OVRE ÖVRE NORRLAND Tonårsläger i Pengsjö Från fredag kväll till söndag förmiddag augusti var det tonårsläger på Pengsjögården utanför Vännäs. Lägret anordnades av Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Vännäs. Deltagarna, som var i åldern 13 år och uppåt, kom fån Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Umeå. Fast lägret var maximerat till 40 deltagare på grund av sängplatser, blev det 45 stycken som sov över och ca 10 till som kom och var med på dagar och kvällar. Det var olika aktiviteter som lära känna varandra-lekar, spela parfotboll (man har bundit Hans Josefsson, Sven Jansson, Elisabeth Strand och Inger Svantesson i samband med installationen i Lycksele. (Foto: Leif Henningsson) Dopförättning i samband med tonårslägret vid Pengsjögården av Isabelle Hägglund. Dopförrättare är pastor Thomas Ahlberg ihop sitt vänstra ben med kompisens högra ben). Det fanns också möjlighet att åka vattenskidor, skitube och wakeboard eller bada mm. På fredag kväll grillade man och avslutade kvällen med (spökstig) mörkerspårning. Lördagkväll såg man filmen A walk to remember och avslutade kvällen med nattvardsfirande. Söndag avslutades lägret med gudstjänst och dop i Pengsjön. För bibelstudiudierna ansvarade Daniel och Emma Örnbeg (fredag) och Pelle Nyström (lördag). Söndagens gudstjänst med dophögtid var välbesökt, ca 160 vuxna och 17 barn. Nya medarbetare i distriktet Vi gläds över att få hälsa några nya medarbetare välkomna in i olika uppgifter i vårt distrikts församlingar. Som pastorer och föreståndare har Elisabeth Strand installerats i Malå och Agneta Lidström i Lycksele. I Skellefteå har Tomas Dahnson börjat som ungdomsledare på 50%. Och till Malmberget har Börje och Hillevi Gustavsson välkomnats som frivilligarbetare Vi hälsar dessa medarbetare välkomna in i sina tjänster i vårt distrikt och önskar Guds välsignelse i uppgiften. Gunnel Melander Pettersson Vår kontorist på distriktsexpeditionen, Gunnel Melander Pettersson, fick sluta sina dagar den 20 augusti. Efter en tids sjukdom så orkade inte hennes hjärta längre. Gunnel, som arbetat på vår expedition sedan 1991, bland annat under tre distriktsföreståndare, lämnar ett stort tomrum efter sig, Med tacksamhet minns vi Gunnel för hennes insats och för den hon var ibland oss. Ny kontorist Distriktet söker nu en ny kontorist efter Gunnel. Underlag kan rekvireras från expeditionen eller Läs mer på >>> Scoutfejd Lördag 30 sept söndag 1 okt 2006 var det dags för den årliga höstfejden i Norrbotten. SMU-scouterna fick denna gång vara med om en riddarfejd. Mycket spännande! Kämpalek 7 okt 2006 får SMU-scouterna i Västerbotten lära känna Umeå mer i årets upplaga av kämpalek. Spännande att få se vad Björkarnas stad kan bjuda på under denna lördag. Videomaraton Dags att boka in helgen den 10-11/11 i Lycksele och SMU:s Videomaraton. Mer info kommer längre fram. Ledardagar SMU inbjuder ledare och SMU-styrelseledamöter till Ledardagar i Luleå den 18/11 och Vindeln den 19/11. Mer info kommer längre fram. Arne Höglund, Agneta Lidström och Gunnar Renklint i samband med installationen i Lycksele. (Foto: Inger Svantesson) Styrelsekonferens i Norsjö okt 2006 Se och Smaka Nu vänder vi trenden Gemenskap Vi vill växa Seminarier Fest Meverkande: Pär Sandstedt,Missionssekreterare SMK, Ingela Agnarsson, Projektledare, Lust att Leda, Inger Svantesson, Distriktsföreståndare, Gerard Willemsen, Samepastor, Klas Johansson, Utvecklingssekreteare Folder med detaljprogram och anmälan finns i din församling I Missionskyrkan - oktober

12 SMU - SVENSKA MISSIONSKYRKANS UNGDOM Redaktör: Karin Ahlgren, tel , e-post: Expedition: Tegnérgatan 8, Stockholm. Att skapa vär(l)den tillsammans Protester med icke-våldsmetoder i El-Khader mot den israeliska ocksupationen av palestinska områden. (Foto: Elin Waller) Det finns hopp människor förändrar faktiskt världen Det är svårt att åka till Palestina och Israel och finna hopp. Var finns tron på fred och framtid? Var finns hopp om ett slut på ockupation och separation? Under två veckor i juli/augusti åkte jag med SMU till Sabeels internationella ungdomskonferens i Palestina och Israel. Deltagarna kom från området, Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Indien. I mötet med människor, platser, organisationer och varandra upplevde vi mycket. I Jehuda såg jag en sårad människa. Jehuda har tjänstgjort två år på ockuperat område, varav fjorton månader i Hebron. Som soldat slutade han tänka, lydde order, använde oberättigat våld och förnedrade människor. Jehuda hade alltid sett sig själv som en man med moral. En dag när han såg sig själv i spegeln tvingades han inse att moralen var försvunnen. Han insåg vilka övergrepp han och den israeliska militären gjort och gör sig skyldiga till. Jehuda kunde inte längre vara en del i systemet och han kunde inte längre vara tyst och låta det fortsätta. Nu är han en aktiv del av Breaking the Silence, en israelisk organisation startad av före detta värnpliktiga för att bryta tabun kring vad som händer på de ockuperade områdena. Breaking the Silence samlar vittnesmål från soldater, gör utställningar, håller föreläsningar och tar grupper till Hebron för att fler ska få se verkligheten där. De utmanar människors tystnad och de ställer frågor. Vilket samhälle skapar vi israeler när vi skickar våra söner och döttrar till armen? Var händer på de ockuperade områdena? Vad gör tystnaden med det israeliska samhället där våld blivit svaret på allt? Innan Jehuda somnar frågar han numera sig själv vad han gjort under dagen för att för att bryta tystnaden och för att vara förändring. Varje fredag tar sig barnen från den palestinska byn El-Khader, tillsammans med vuxna från byn, israeliska fredsaktivister, ekumeniska följeslagare och andra som bryr sig, ner till väg 60 för att 12 I Missionskyrkan - oktober 2006 demonstrera. Med icke-våldsmetoder protesterar de mot ockupationen och för en annan framtid. Soldatövervakningen är massiv. Många bilförare skriker, några stannar och spottar på dem. Med sina banderoller står barnen längs vägen och skriker tillbaka. Barnen från El-Khader behöver sin lediga dag till att leka och vara barn. De borde inte veta vad ockupation är och de borde inte veta vad det innebär att leva under den. Jag vill inte föreställa mig en framtid där hoppet lämnar dessa barn och där hat tar över. John från England är runt 70 år och jobbar med CPT (Christian Peacemaker Team) i Hebron. Med sin närvaro försöker han dämpa våldet i staden. Han följer palestinska barn till skolan för att minska risken att de ska utsättas för bosättarvåld längs vägen. Han finns med vid checkpoints inne i staden. John är där. Han tar sig tid för människor, känner många vid namn och stannar för att prata med dem han möter. Med käppen som stöd går han Hebrons gator fram, och han har hopp. Det är lättare att åka till Palestina och Israel och finna svårigheter. Orättvisorna är påtagliga. Människor är inlåsta i sin egen rädsla. Många med makt att förändra väljer att blunda och förbli likgiltiga inför vad som händer. Vissa människor är övertygade om att de handlar på uppdrag av Gud. I Guds namn låter de fysiska platser bli viktigare än medmänniskan. Politiker spelar på misstron och rädslan. Den fysiska muren i form av betong och elstängsel blir allt längre. Soldater och vapen är ständigt närvarande. Checkpoints, avspärrningar och konfiskerad mark är vanligt. Människor som lever i denna vardag drömmer, om livet i Kanada, Australien, Sverige Många med möjligheten väljer att åka. Det finns hopp. Jag tänker på Jehuda, barnen i El-Khader, John och många med dem. Människor förändrar faktiskt världen. Frågan är hur länge världens eldsjälar orkar i en vardag av motgångar. Elin Waller fd SMU-volontär och deltagare i Sabeels internationella ungdomskonferens Har du som jag fått frågan när du var liten: vad ska du bli när du blir stor? Mina svar förändrades ständigt: veterinär, lärare, astronaut, polis och till sist jurist. Jag började aldrig plugga till jurist istället åkte jag ut som fotbollsvolontär till Kongo-Brazzville. Mina månader i Kongo innehöll möten, skratt, tårar, gemenskap, diskussioner och självinsikt. I Kongo utmanades min syn på världen, systerkyrkan och mig själv. Mina månader i Kongo kom att forma mig och resten av mitt liv. Vad tänker du på när du hör ordet mission? Många kanske tänker på missionsbefallningen i bibeln Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. En del missionerar genom att med ord berätta om sin tro, andra genom att deras handlingar visar på Guds kärlek och väcker nyfi kenhet som leder till frågor och samtal, en del i Sverige och andra utomlands. Genom tiderna har kyrkan spridit ordet, hjälpt till att bygga kyrkor och starta församlingar. Idag samarbetar vi med kyrkor som är självständiga och allt oftare pratar vi om ömsesidighet i mission. Ömsesidighet, ett ord som för mig betyder att ta tillvara på kunskaper som fi nns på ett annat håll, att skapa ett vi, att arbeta tillsammans, att våga ta och ge, att hjälpa varandra och att utvecklas tillsammans och att arbeta för våra gemensamma intressen. Just nu är elva svenska volontärer på väg ut i världen för att skapa goda relationer till medmänniskor i en annan del av världen. Att möta människor och kunna visa på att jag kan lära av dig och du kan lära av mig. Visa på ömsesidighet och ett ömsesidigt beroende, att kunna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. SMU skickar inte bara ut unga till våra systerkyrkor runtom i världen utan tar även emot unga människor från våra systerkyrkor. Detta är något som är värdefullt för SMU och ett steg för att uppnå ömsesidighet i relationerna med våra systerkyrkor runtom vår värld. En enda värld, en värld där männis kor kommer allt närmare varandra, en värld där människor tror på ett ökat ömsesidigt beroende. En värld där vi kan skapa värden tillsammans. Vill du veta mer om hur SMU jobbar med ömsesidig het? Kika in på Linda Wallberg Vik Internationell sekreterare

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM www.ansgarskyrkan.se Varmt tack! Vilken fantastisk avslutningsfest jag fick vara med om söndag 15 juni. Först med en

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Nummer 2 2014 Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Korsgatan 38 K 447 35 VÅRGÅRDA info@htybygg.se Ny- till & ombyggnation Renovering Betonghåltagning Våtrumsbehörighet 0322 62 12 00 070 338 54

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv för utan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kommer

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer