RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. En bra skola och äldreomsorg är kommunens viktigaste uppgifter. Socialdemokraterna vill stoppa vinstjakten i välfärden. Sid 2-3 Sid 5 Härryda I Härryda är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för skola, vård och omsorg. Vem som leder kommunstyrelsen är därför extra viktigt. Mats Werner från Rävlanda är vår kandidat till ordförandeposten i kommunstyrelsen, här tillsammans med Thomas Gustavsson, Petra Wåhlstedt, Robert Nilsson, Björn Magnusson, Oskar Sköld, Ulla-Karin Johansson och Anna Palmér.

2 2 Det går i skatten utan

3 3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Både sjukvården och kollektivtrafiken organiseras av Västra Götalandsregionen. Men båda är beroende av både statsbidrag och nationella regler. Jan-Olof Larsson är riksdagsledamot och miljöpolitiker, Karin Engdahl är regionråd. Varför har inte statsbidragen ökat i takt med kostnaderna de senaste åren? tivtrafiken den andra stora uppgiften för Västra Götalandsregionen. Hur ska det bli möjligt för fler att åka kollektivt? Först och främst krävs det att alla känner trygghet med biljettsystemet. Möjligheten till anropsstyrd trafik i glesbygd behöver förbättras. Alltså att resenären själv kan beställa en resa som sker med mindre fordon men betala som för en vanlig buss-/tågresa, säger Karin. Som alla vet har järnvägen stora problem. Där har staten ett stort ansvar för att förbättra kollektivtrafiken. Därför vill vi socialdemokrater satsa 10 miljarder på ökat järnvägsunderhåll och förstatliga underhållet i takt med att avtal med entreprenörer går ut. Det är viktigt för att få ett sammanhållet underhåll, idag är det alldeles för splittrat. Tar man tåget måste man kunna lita på att man kommer fram, avslutar Jan-Olof. SOCIALDEMOKRATERNA Den moderatledda regeringen har hela tiden valt att sänka skatterna. Totalt har skatterna sänkts med 130 miljarder kronor. Det går naturligtvis inte i längden att sänka skatterna utan att det märks. Då blir resultatet till slut att det blir svårare att bekosta skolan och sjukvården, säger Jan-Olof. Många är oroliga för om de kan få vård när de behöver. Samtidigt visar undersökningar att de som får vård är väldigt nöjda med den. Men vad vill S göra för att öka tillgängligheten till vård? -Det måste utföras fler operationer. Några sjukhus ska utvecklas till att bli extra duktiga på att operera patienter som inte behöver stanna kvar över natten, så kallad dagkirurgi. Samarbetet kring de mest sjuka äldre måste också bli bättre mellan sjukhus, vårdcentraler och kommunerna, säger Karin. Vid sidan av sjukvården är kollek- SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA inte att sänka att det märks Fler jobb ger fler jobb Det är nu valet avgörs, och det är du som avgör! Med bara dagar och timmar kvar till vallokalerna stänger är det viktigt att du tänker till om hur du vill att Sverige ska styras och utvecklas de kommande fyra åren. För oss socialdemokrater är jobben, skolan och välfärden de tre viktigaste frågorna. De hänger ihop och mycket annat hänger på hur väl Sverige lyckas på de här områdena. Jobb är viktigt för att var och en ska kunna tjäna pengar och leva sitt liv. Men ett jobb är också viktigt för att det stimulerar och skapar kontakter. Tyvärr är arbetslösheten rekordhög både i procent och antal personer. Det är genom att stärka människor som fler kan få ett jobb. Då måste skolan bli bättre och möjligheterna till vuxenutbildning öka igen. Varje år är det jobb som inte tillsätts i Sverige för att det inte finns personer med rätt kompetens. Så kan vi inte ha det! När fler har jobb har Sverige också råd med att lägga mer pengar på välfärden. Framför allt behövs det mer pengar i framtiden för att dels klara våra vårdbehov när vi blir allt äldre men det behövs också mer pengar för att bekosta nya mediciner och metoder. Lyckas Sverige med jobben, skolan och välfärden har vi bättre möjlighet att klara miljöutmaningarna vi har. Samtidigt ger miljösatsningar både nya jobb, kunskaper och bättre hälsa. Valet står mellan fortsatta skattesänkningar eller ökade kunskaper och investeringar. Valet är ditt! Kenneth G Forslund Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Bohuslän

4 4 Vår omsorg är bra! Siw Hallbert Bor i Mölnlycke och har jobbat som rektor för hemspråksutbildning. I Härryda kommun arbetar sociala beredningen med de traditionella sociala frågorna äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och med individ- och familjeomsorgen (IFO). Siw Hallbert är ledande socialdemokrat i det arbetet. Vi ställer några frågor till henne: Hur kan äldreomsorg i Härryda kommun bli bättre? Regeringen har vältrat över kostnader för social omsorg på kommunerna. Vi har låga kostnader för socialt bistånd till enskilda och till familjer, vilket beror på kommunens struktur, men vi ser att kostnaderna ökar. Det beror i första hand på de besparingar som Alliansen gjort inom sjukförsäkringssystemet och genom att minska stödet vid arbetslöshet. För att klara de ökande behoven av äldreomsorg måste kommunerna få ökade statsbidrag. För att betala regeringens jobbskatteavdrag har statsbidragen de senaste åren inte räknats upp i takt med kostnaderna. Vad är den första åtgärden S i Härryda kommun vill göra i äldreomsorgen? I jämförelse med många jämförbara kommuner satsar vi mycket pengar på äldrevård i form av hemtjänst och särskilt boenden. Kvalitén är hög och de flesta väljer kommunal hemtjänst även om Alliansen försöker tvinga på de äldre att välja privata lösningar. Jag tror att det just nu är endast 12 personer som har valt annan hemtjänst än den kommunala. Vi har en idé om att bjuda in alla äldre med intresse för äldrevård till ett idéarbete. Vi tror att pensionärs-organisationerna, men också andra organisationer med äldre medlemmar t ex inom kyrkorna, nykterhetsrörelsen och hembygds- och bygdegårdarna är intressera av att hjälpa oss att forma framtidens äldreomsorg. Den omsorg man skulle vilja ha för egen del. Du är ju själv nybliven pensionär, hur skulle du vilja ha det när du behöver kommunala insatser? När den dagen kommer då jag av olika skäl inte kan bo kvar i min lägenhet, skulle jag nog vilja bo tillsammans med andra i något slags kollektiv. Gärna i ett boende med mindre lägenheter i markplan med möjligheter till en gemensamhetslokal för olika aktiviteter samt gemensamma måltider. Jag tror att det även på ålderns höst är viktigt med kontakter människor emellan. Behovet att träffa människor dagligen försvinner nog inte med åldern.

5 ? 5 Vad vill du driva för fråga i Härrydas kommunfullmäktige de kommande fyra åren? Anna Palmér, Landvetter: Thomas Gustavsson, Rävlanda Robert Langholz, Härryda Jag prioriterar jobben för att de garanterar både välfärd och hälsa. Att satsa på och ge förutsättningar för att alla ska få jobb är en investering för framtiden, samhället och individen. Fler personer i arbete medför ökade skatteintäkter, som i sin tur kan användas till skola, vård och omsorg. En satsning på vuxenutbildning ökar möjligheterna till arbete. Jag anser vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta vara den viktigaste frågan. Jag vill att alla äldre och de med någon funktionsnedsättning ska ha det bra i vår kommun. Bra boende och god service både i hemtjänsten och i olika boenden är självklart för mig. Jag vill att de äldre och funktionsnedsatta skall får möjlighet att få äta hemlagad mat. Jag arbetar för att vi projekterar en simhall i kommunen. En simhall är inte endast en plats för rekreation utan även en plats för livsviktigt lärande och utbildning. Leka i vattnet med sina barn, en skola som lär eleverna simma. En pensionär eller sjukskriven som vill rehab-träna är idag hänvisade till någon av våra grannkommuner. Härryda borde kunna erbjuda ett badhus till sina medborgare. Adrian Avdullahu, Mölnlycke Ing-Marie Samuelsson, Mölnlycke Patrik Linde, Mölnlycke Jag ska träffa näringslivet för en dialog om ungdomsjobb. Jag vill verka för att kommunen tar sitt ansvar när det gäller våra ungdomar. Allt fler ungdomar är arbetslösa allt längre eller så erbjuds de kortvariga och osäkra anställningar. Detta tillsammans med bristen på tillgängliga och billiga lägenheter gör att ungdomarna tvingas att bo kvar hos sina föräldrar allt längre. Jag vill inleda en dialog med näringslivet i Härryda för öka antalet ungdomsjobb, men även hur vi kan trygga anställningarna. Jag ska bjuda in alla organisationer med äldre medlemmar till en diskussion om framtidens äldreomsorg. Vi äldre lever längre med friska aktiva år och en hel del av oss har bättre möjligheter till ett gott liv. Äldreomsorgen kommer inte att se likadan ut om år. Därför är det viktigt att föra diskussioner med de som kommer att använda vård och omsorg i framtiden om hur man vill ha det. Lika viktigt är det att få veta hur äldreomsorgen fungerar idag och hur man vill att det skall vara. Alla våra föreningar som samlar äldre är en bra källa för att få kunskap och den vill vi ta vara på. Jag tror att det finns många kloka idéer hos dessa organisationer som kan bidra till en bra framtida äldreomsorg. Jag ska arbeta för bättre kollektivtrafik så att flera ska kunna ta buss eller tåg. Riksväg 40 och Göteborg fylls av bilar. Bilar som avger buller och avgaser som hotar vår livsmiljö. Det är nödvändigt att Härrydaborna snabbt och bekvämt kan ta sig till jobb och studier i Göteborg, Borås och alla andra delar av regionen utan bil. Jag vill jobba för att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ till bilen. Vi behöver fler tåg och mer bekväma bussar. Dessutom måste våra gång- och cykelvägar byggas ut så att vi säkert och snabbt och miljövänligt kan ta sig till jobbet, tågstationer och busshållplatser.

6 6 Bra vård men omhändertagandet måste bli bättre Vårdyrkenas status måste uppgraderas, säger Patrik Karlsson som är regionrådskandidat. Sjukvården är bra när du får den men det finns fortfarande problem med tillgängligheten, säger Catharina Bråkenhielm som är riksdagsledamot och socialpolitiker. Att kunna bemanna sjukvården och att den bemannas med kompetent personal är avgörande för vårdens kvalitet. Förutom att uppgradera statusen på vårdyrkena måste också vården se till att vara en god och trygg arbetsgivare. Det ska vara trygga anställningar med bra villkor där heltid är norm. Att vara aktiv på arbetsmiljöområdet och ligga i framkant med innovativa lösningar skapar också goda förutsättningar för att unga människor ska välja vårdyrken, säger Patrik. Det behövs mer personal i sjukvården men det behövs också bättre organisation och modernisering av arbetet. Det är många rutiner som skulle behöva ses över för att mins- ka personalens arbete med administration och öka tiden de har till vård. Sådant som tidbokning, avbokning, rutiner kring besök och tillgängligheten per telefon kan bli bättre. Sjukvårdsorganisationen behöver ses över och moderniseras, säger Catharina. Helst ska naturligtvis väntetiderna vara korta men för den som ändå får vänta på akuten ska det vara bekvämt, ges tydlig information om väntetiden och vara möjligt att få tag på något att äta och dricka. Catharina Bråkenhielm har lång kommunalpolitisk erfarenhet men är idag riksdagsledamot och jobbar i socialutskottet där hon framför allt är engagerad i äldrefrågor. Idag är man som vårdtagare i äldreomsorgen mätt, torr och ren men allt för ofta förfärligt ensam. Vi måste se till att vardagen blir mer meningsfylld. Äldre måste få bestämma mer själva över sin vardag, vad hemtjänsttimmarna ska innehålla, när man vill ha hjälp och med vad. Maten är jätteviktig och det måste finnas närlagad mat som är god och välkryddad.

7 7 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA FOTO: Magnus Länje (S) plan för vården SOCIALDEMOKRATERNA Alla människor har rätt till hälsa och ett gott liv, oavsett livssituation eller plånbok. Det ska inte finnas några gräddfiler i vården den ska fördelas efter behov, lika för alla, säger Carin Jämtin. Socialdemokrater kommer ta ansvar för att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården bland allmänheten. Det kräver att mer pengar till sjukvården får gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar. Carin Jämtin och Socialdemokraterna har tydliga mål för sjukvården; Mer pengar och mer tid för vård låt proffsen vara proffs. Forskning och samverkan för medicinska framsteg i vården. Fler specialistutbildade studielön för vidareutbildning

8 Det finns arbetslöshet även i Härryda MATS WERNER Bor i Rävlanda och har jobbat som socialsekreterare och lärare Vi har låg arbetslöshet i Härryda kommun. Det använder Alliansen som ett svepskäl för att inte arbeta aktivt med sysselsättningsfrågor. Vi har många företag som vill etablera sig i kommunen, men det leder inte alltid till ny sysselsättning för de som bor i kommunen. Det är våra attraktiva företagsmiljöer utmed väg 40 och närheten till flygplatsen lockar. Vi anser att de fem viktigaste punkterna för att skapa jobb i Härryda kommun är: Det lokala näringslivet När vi ingår i en majoritet ska vi bjuda in det lokala näringslivet till en dialog kring sysselsättningsfrågor med särskild inriktning på ungdomar. Utbyggd vuxenutbildning Det livslånga lärandet är en förutsättning för att människor ska kunna söka lediga arbeten. Både när man är arbetslös eller vill göra något nytt och mera intressant på jobbet. Yrkeshögskola Vi vill ha fler yrkeshögskolekurser i samverkan med det lokala näringslivet. Det är viktigt att det finns jobb inom de branscher där vi erbjuder utbildningar. Bra både Klipp ut och posta talongen. Du kan även lägga den i ett kuvert och skriva svarsadressen på. för de som studerar och de som vill anställa. Arbete och utbildning för unga som saknar gymnasieskola Skoltrött i grundskolan får inte innebära att man inte får ett jobb eller klarar gymnasiekompetens. Vi ska organisera en verksamhet där arbete varvas med utbildning. Både vuxenutbildningen och folkhögskolan är resurser. Feriepraktik där alla ungdomar får vara med För att underlätta ungdomars introduktion på arbetsmarknaden behövs det en utbyggd feriepraktik. Vi skapar flera praktikplatser under sommarferien och vidgar detta till näringslivet och de ideella organisationerna. Målet är att alla som vill ska få möjlighet. Hjälp till att vinna valet. Välkommen som medlem! o Jag vill hjälpa till i valrörelsen (inget krav på medlemskap) o Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna o Jag vill bli medlem i SSU Namn Adress... Postadress... Telefon... Pers.nr... E-post... Vi kommer att hantera och spara dina uppgifter i enlighet med Pul. Socialdemokraterna Bohusläns Partidistrikt Svarspost Kundnummer: UDDEVALLA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande arbetslöshet är S främsta politiska mål.

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande arbetslöshet är S främsta politiska mål. SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR MOTIONER DÅK 2012 Samt förslag till MOTIONSSVAR Motion 1 Utökad skyltning vid pendeltågsstationer På stationer med bara en uppgång saknas det ofta skyltning för information om när nästa tåg kommer i den

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer