Vad förändras? Ulf Hedestig Mikael Söderström. Institutionen för informatik Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad förändras? Ulf Hedestig Mikael Söderström. Institutionen för informatik Umeå universitet"

Transkript

1 Vad förändras? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 1

2 Tekniken? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 2

3 Studenterna? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 3

4 Undervisningen? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 4

5 Universiteten? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 5

6 Tekniken Prylar med hög kapacitet till låg kostnad; laptops, smartphones, ebooks, ipad, etc. Enkel användning Internet och WWW har blivit naturliga medium för affärsliv, socialt liv & offentlig sektor Lärande och tillgång till information och personer blir oberoende av platsen och fysiskt nätuppkoppling => Teknik påverkar både vårt tänkande och lärande Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 6

7 Tekniken Web 2.0 (sociala medier, social software) [ ] applications and services that facilitate collective action and social interaction online with rich exchange of multimedia information and evolution of aggregate knowledge. (Parameswaran & Whinston, 2007) Webben som plattform; en stor bild byggs av små delar En heterogen mix av både familjära och nya teknologier Ett fenomen snarare än en teknologi Teknik som fokuserar på social interaktion, Social software. Användarna levererar värdet! Grundläggande idé: Att dela med sig! Upptäcka, publicera och dela Web 2.0 applikationer blir bättre ju fler som använder dem; dela och återanvänd! Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 7

8 Tekniken Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 8

9 Tekniken Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 9

10 Tekniken Används ofta ur ett bottom-up -perspektiv i utbildning. Enskilda lärare/lärarlag börjar använda applikationerna Används i många olika utbildningssammanhang Enkla att använda och lättåtkomliga, kräver inga större investeringar Underlättar lärande, förbättrar kommunikation, bygger sociala relationer Personal Learning Environments; individuella lärare/ institutioner väljer verktyg från en verktygslåda (ofta av web 2.0 applikationer som var och en stödjer en specifik del av lärprocessen) PLE:s are about articulating a conceptual shift that acknowledges the reality of distributed learning practices and the range of learner preference (Fraser, 2006) En PLE erbjuder en kontextanpassad verktygsuppsättning Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 10

11 Tekniken Styrkor (Schroeder et al, 2010) Bidrar till att bygga sociala relationer Förbättrar lärandet Ökar kommunikation Svagheter (Schroeder et al, 2010) Mer arbete för främst lärare, men även studenter Begränsad interaktionskvalitet Osäkherhet angående ägande och examination/bedöming Möjligheter (Schroeder et al, 2010) Visa upp studentarbeten för allmänheten Skapa och underhålla communities Hot (Schroeder et al, 2010) Support och tillförlitlighet hos applikationer Konsekvenser av illegitimt användande Potential att förbättra både lärande och undervisning, men använder vi web 2.0 på ett hållbart sätt? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 11

12

13 3D immersive interactive Media

14 Studenterna De digitala infödingarna Idén om att generationen född lever ett nytt slags liv och har andra kompetenser Digital natives! Vi andra är digital immigrants Digitala infödingar; lever i tekniken eller omgivna av den, datorer, datorspel, mobiltelefoner, mp3-spelare, videokameror, etc. Analog -> digital; isolerad -> uppkopplad; generell -> personlig; stängd -> öppen; fastlåst -> mobil; konsumera -> skapa Digitala infödingar lär annorlunda; aktiva lärare, multitasking, IT för information och interaktion => Vi har att göra med en ny sorts student som kräver en ny sorts universitet!!! Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 14

15 Studenterna UmU 2002: Drygt 1000 studenter på nätkurser UmU 2006: Över 5000 nätstudenter Antalet helårsstudenter på nätutbildningar har tredubblats under samma period, från 400 år 2002 till drygt 1200 år 2006 Högskolan på Gotland ökade höstterminen 2007 antalet nybörjarstudenter med 50 procent. Största delen av dessa valde nätbaserade utbildningar USA: Över 3.9 miljoner studenter läste en nätkurs 2007, en ökning med 12% från Campus utbildning ökade med 1.2% samma period => Det nya universitetet är här!? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 15

16 Då, och ganska ofta nu

17 Nu, ibland Sidfot 17

18 Allt oftare Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 18

19 Undervisningen Open Access Refererar vanligtvis till: (1) Publicering av akademiskt material för fritt läsande, fri användning och fri återanvändning, (2) Open Access Journals, dvs. tidskrifter som ger fri åtkomst till hela eller delar av sitt material Handlar ofta om forskare som publicerar för andra forskare Ett sätt att snabbt och effektivt sprida forskningsresultat, öka sitt publication impact Ofta används Creative Commons licenser för att styra användningen av materialet Termen används ofta även för att beteckna Open Educational Resources (speciellt i Nordamerika) och Learning objects (som ofta tillgängliggörs via Creative Commons licenser) Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 19

20 Undervisningen Open Educational Resources (OER) Kurser/kursmaterial ska vara öppna och fritt åtkomliga via internet OER-begreppet inkluderar 1. Lärmaterial: Från hela kurser till kursmaterial 2. Verktyg: Program som stödjer utveckling av OER 3. Resurser för införande av OER: T.ex. designprinciper, licenser, etc. Några exempel MIT Open CourseWare, Connexions, Eduforge Ovanstående är stora, generella databaser med material från många olika ämnen Några stora OER-projekt är Open Educational Resources Programme (JISC) och OpenLearn (Open University UK) Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 20

21 Undervisningen Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 21

22 Undervisningen Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 22

23 Undervisningen Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 23

24 Undervisningen Forskningen om OER handlar ofta om användningsgrad, indexering och sökmöjligheter, påverkan på institutionen (policies, arbetsfördelning, organisation, etc.) och val av media Open University UK har t.ex. 1. Utvecklat och testat en ny e-production och publication plattform 2. Utvecklat metoder för Learning Design for course development 3. Utvecklat nya former för rådgivning och information till studenter 4. Lyckats rekrytera fler studenter Svårt att hitta forskning som t.ex. undersökt om och hur OER påverkar lärande, eller hur det kan bidra till skapandet av nya pedagogiska teorier/modeller Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 24

25 Undervisningen OER-utvecklingen finansieras till stor del på två sätt: 1. Av offentliga anslag (t.ex. från EU, regeringar eller lärosäten) eller anslag från fonder. MIT Open CourseWare och OpenLearn är båda finansierade av The William and Flora Hewlett Foundation 2. Av ideellt arbetande lärare/forskare som i god open source anda utvecklar OER:s Kommer vi att lyckas hitta långsiktigt hållbara sätt att utveckla OER:s? Många börjar diskutera hur man ska tjäna pengar på material som är gratis Offentliga anslag, individuella donationer, organisatoriska donationer, annonser, användningsavgifter? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 25

26 Undervisningen Open Courses Kurser där man försöker bryta den traditionella idén om vad en kurs är Öppna för vem som helst Innebär ofta förändringar av relationen mellan lärare, student och kursinnehåll Läraren är inte den som skapar en sammanhängande narrativ över kursens innehåll, utan studenterna gör detta som en del av peer participative pedagogical practice Läraren har fortfarande en roll men studenterna har kontrollen Pedagogiken bygger i allmänhet också på stor användning av web 2.0 applikationer Kurserna ges ofta utanför det normala utbildningssystemet, ibland får man ett hemsnickrat kursbevis Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 26

27 Undervisningen Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 27

28 Monopolet är brutet; allt vi erbjuder finns tillgängligt någon annanstans Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 28

29 It is not neccessary to change. Survival is not mandatory. (W. E. Deming) Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 29

30 Universiteten Men, finns den nya studenten? Nja, vissa studier visar en helt annan bild Ny teknik används inte av alla digital natives; 21% bloggar, 24% använder web 2.0 teknik Tillgång till teknik samt frekvens och karaktär av internetanvändning varierar beroende på åldersgrupp, socio-ekonomisk bakgrund Variationen inom gruppen digital natives verkar vara lika stor som variationen mellan generationer Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 30

31 Universiteten Dessutom, det finns i princip ingen forskning som visar att digital natives tänker och behandlar information på något annat sätt än oss Annan forskning visar att studenter har svårt att tänka kritiskt vid utnyttjande av information från internet Information väljs snabbt och utan eftertanke Plagiat blir vanligare, ofta omedvetet Många av trenderna berör fortfarande relativt få lärare och studenter (Open Courses ges ofta av frälsta för andra frälsta ) => Hur nytt är det nya universitetet? Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 31

32 En liten övning Ulf Hedestig & Mikael Söderström Flexutbildningar vid Umeå universitet

33 Den fysiska lärandemiljön Steg 1: Fysisk miljö (enskild uppgift) Föreställ dig att du går in i en helt ny lokal alt du ser utrymmet från ovan. Vad ser du? Skriv ned vad du ser eller känner? Ange endast en idé, känsla eller sak som du ser på respektive post-it lapp. Steg 2: Gruppera post-it lapparna på väggen (enskilt) Steg 3: Diskutera och sätt en rubrik på respektive grupp

34 Den virtuella lärandemiljön Steg 1: Virtuell miljö (enskild uppgift) Föreställ dig att du loggar in i den virtuella miljön Vilka funktioner, egenskaper, tjänster, hjälpmedel, enheter, resurser finns där? Ange endast en idé, känsla eller sak som du ser på respektive post-it lapp. Steg 2: Gruppera post-it lapparna på väggen (enskilt) Steg 3: Diskutera och sätt en rubrik på respektive grp

35 EPFL, Lausanne 35

36

37

38

39

40

41

42

43 Duke University, Durham 43

44

45

46

47

48

49 Northwestern University, Chicago 49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 North Carolina State University, Raleigh 65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Akademi norr? Akademi norr samordnar kunskaps- och kompetensutveckling i de ingående kommunerna, en roll mer inriktad på utvecklingsfrågor Anordnar on-the-job-training Från beställare och upphandlare av skräddarsydda utbildningar till kvalitetsgranskare av utbildning Använd Web 2.0 i all verksamhet, inklusive grund- och högskoleutbildning Ger möjlighet till effektivare marknadsföring samt att fler kan utbildas till lägre kostnad Byskolor kan bli kvar samt att det blir lättare att följa kurser som ges av internationella aktörer Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 77

78 Akademi norr? Bygg upp virtuella kompetenscentra (m.h.a. Web 2.0) som omfattar skolor, kommuner, företag och universitet Låt lärcentra vara naven i kompetenscentra och satsa på kompetensutveckling ända från grundskolan Lärcentras roll förändras från att tillhandahålla ett begränsat relativt fast kursutbud till att mer handla om omvärldsbevakning och kvalitetssäkring Tillhandahålla lokaler och teknik som stimulerar kreativitet och innovation Sätt individen i fokus, mer individuella lösningar Ulf Hedestig Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet 78

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser

Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser Att ge bort kunskap gratis Framväxten av öppna lärresurser Madeleine Caesar, vd, KK-stiftelsen: Internet går på högvarv och är plattformen för allt fler av samhällets aktiviteter. Trådlöst bredband byggs

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet?

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Ylva Forslund Mats Liljerehn Pedagogiska Institutionen Examensarbete 7,5 hp Integrationsuppsats Vårterminen 2010 Handledare: Eva Edström

Läs mer

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Diskussionsunderlag till styrgruppen för Folkbildningsnätet Datum: 2008-08-15 Slutversion Jan Hylén jan.hylen@metamatrix.se Tel:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Flexibel utbildning - för vem?

Flexibel utbildning - för vem? Estetisk-filosofiska fakulteten Pedagogik Ulf Olsson Flexibel utbildning - för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2007:30 Ulf Olsson Flexibel utbildning

Läs mer

C-UPPSATS. Att attrahera potentiella studenter

C-UPPSATS. Att attrahera potentiella studenter C-UPPSATS 2009:122 Att attrahera potentiella studenter - en fallstudie om svenska universitets och högskolors marknadskommunikation Pia Holm Jimmy Hygrell Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Nummer 1 Maj 2008 I detta nummer: Estlands tigersprång, nya lärkulturer, svenskarnas surfvanor, från SSV till Lomsjö, framtidens kunskapssamhälle, mobilt lärande på Gotland och mycket mycket mer! Ordföranden

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Smittsam marknadsföring i sociala medier

Smittsam marknadsföring i sociala medier Södertörns högskola Institutionen för Kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2011 Smittsam marknadsföring i sociala medier En studie kring hur två organisationer

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Jag har inte ens den med mig till matematiklektionerna. Ann Thorvaldsson

Jag har inte ens den med mig till matematiklektionerna. Ann Thorvaldsson Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jag har inte ens den med mig till matematiklektionerna En studie om några lärare och elevers beskrivningar över hur de arbetar med digitala verktyg i matematikundervisningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

1 Definitioner och avgränsningar

1 Definitioner och avgränsningar PM 1 (23) Öppen programvara Enligt kommittédirektiven ska utredaren överväga för- och nackdelar för olika verksamheter i offentlig förvaltning med att använda öppen programvara samt lämna förslag om användningen

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer