Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund."

Transkript

1 Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den.

2 Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar.

3 Innehåll Inledning av Monica Lingegård De fyra grundbultarna Good guys har alla möjligheter Ledarskap Ett förhållningssätt en historia Vår gemensamma värdegrund Värdestege Mer ledarskap Kudfokus tips Konsten att ge och ta emot feedback Goda råd Historier inifrån Egna anteckningar Hooks Herrgård 2 april Resan fortsätter

4 HUR HADE EN GOOD GUY AGERAT NU? Av Monica Lingegård Vår strategi är enkel nöjda med ar betare och nöjda kunder kommer ta oss till målet. Att bli Sveriges ledande säkerhetsföretag! Men hur får man nöjda medarbetare och nöjda kunder? Vad innebär det att vara ledande? Jag när en dröm att tillsammans med er bygga ett modernt och nytänkande säkerhetsföretag. Byggt på en värde grund som i sin enkelhet kan samman fattas i we are the good guys. Hur är jag en god kollega och medarbetare? Jag visar respekt för kunden och mina kollegor. Jag snackar inte skit. Jag är en del av allas arbetsmiljö och förstår vikten av att sprida glädje. Jag delar med mig av min kunskap. Jag är generös och noggrann i min leverans till kunderna. Jag ser det som är bra och berättar när någon gjort något bra. Jag gör mitt yttersta och jag vågar fatta beslut. Ibland blir besluten fel men jag slarvar aldrig medvetet. Jag är helt enkelt en good guy. CHEF Som chef så är jag generös med information. Jag förstår att man som med arbetare vill känna sig delaktig, ha inflytande över sin vardag och sitt arbete. Jag är synlig och tillgänglig för mina medarbetare och för våra kunder. När någon 7

5 behöver stöd och support finns jag tillgänglig men jag vågar också vara uppriktig och ge återkoppling även om det inte alltid är positivt. Jag vågar ställa krav och vara tydlig med mina förväntningar. Jag fungerar som guide och vägledare för den personal jag har ansvar för. Jag löser problemen, letar inte efter syndabockar utan tar bollen ser till att kunden blir nöjd. Jag återkommer ALLTID till kunder och kollegor som sökt kontakt. Jag är helt enkelt en good guy. VÄKTARE Som väktare, tekniker, kundcenter medarbetare eller larmoperatör upp träd er jag alltid korrekt och pro fes sionellt. Jag är proper, ren och om sorgsfull med hur jag kommuni cerar med kunderna. Jag är ett föredöme för G4S varumärke och tar ansvar för mitt eget agerande. Jag vill utvecklas och lära mig nya saker, är noggrann och säkerställer att allt blir 100% klart och 100% rätt. I allt vi gör och i allt vi säger så strävar jag mot att vara bättre än våra konkurrenter och alltid sätta kunden i centrum. Jag behandlar våra kunder och kollegor som jag själv vill bli behandlad. Jag återkommer alltid till kund och lämnar aldrig en kund i ovisshet. Jag är helt enkelt en good guy SÄLJARE Som säljare har jag ett uppriktigt intresse för våra kunder. Jag anstränger mig för att förstå våra kunders särskilda behov. Jag är påläst och lyssnar. Jag strävar efter att hitta den bästa lösningen för kunden och vågar ge råd när jag ser att kunden inte är säker. Jag säkerställer att våra kunder vill göra affärer med oss för att de vill och inte för att de måste genom att vara fast i komplicerade avtal. Jag erbjuder våra kunder öppna tekniska lösningar som går att skala upp och vidareutveckla. Jag ger kundlöften men är uppriktig med vad vi kan och inte kan leverera. Jag ber inte om ursäkt för att vi finns utan förstår värdet för kunden i att arbeta med den enda säkerhetsleverantören på marknaden som kan ta ansvar för helheten. Jag tar in experter när min egen kunskap inte räcker till och tvekar aldrig att be om hjälp. Jag strävar alltid mot att hitta en win-win situation för G4S och för kund dvs vi skall tjäna pengar och kunden skall få den bästa tänkbara lösningen. Jag är helt enkelt en good guy. Som bolag måste vi våga tänka i nya banor. Vi ska jobba med rätt man på rätt plats och sträva mot att vara annorlunda, moderna och lite ifrågasättande. Vi förespråkar en konstruktiv dialog men fördömer allmänt gnäll. Vi är stolta över den nytta vi gör i det svenska samhället och över att vara en del i världens största säkerhetsföretag. Vi tror på en decentraliserad organisation där besluten fattas så nära kunder och medarbetare som möjligt. Vi tror att människor behöver tydliga mål och förstå sin del i helheten. Vi tror att medarbetare vill ta ansvar och att vår uppgift är att ge verktyg och befogenheter för att detta skall vara möjligt. Vi tror på den nya tekniken och dess möjligheter. Vår strategi är enkel nöjda kunder och nöjda medarbetare skapar förutsättningar för bra leveranser och därmed bra lönsamhet. I vardagen ställer vi oss alltid frågan: Hur hade en good guy agerat nu? 8 9

6 DE FYRA GRUNDBULTA RNA. GOOD GUYS ÄR:

7 HJÄLPSAMMA TROVÄRDIGA Får folk att skratta. Anstränger sig lite mer. Visar uppskattning, är generösa, ger beröm och feedback, Delar med sig av sin kunskap. Skyller inte på kundens oförmåga. Tar bollen. Sätter sig in i kundens situation. Förstår att det inte är deras fel men att de kan lösa uppgiften Föreslår förbättringar. Är aktiva i förebyggande syfte. Ser till att vi bara lovar det vi kan hålla. Ger hellre ett negativt besked än inget alls. Har förståelse för att saker ibland kan gå snett. Fattar beslut. Är pålästa, tar hjälp frågar. Inser att ens egen inställning på verkar hur nöjd kunden blir och i slutändan även vår lönsamhet. Pratar aldrig skit eller visar ovilja. Inser att sälj och produktion måsta samarbeta. Vet att all information är öppen utom den som är uttalat hemlig. Är ärliga. Vet att Vi är vårt varumärke, det vi säger, det vi gör och hur vi ser ut

8 NOGGRANNA NYTÄNKANDE Vet vad de kan och vill. Sätter mål. Har respekt för både sig själv och andra. Gör 100% rätt och är påläst., Tar ansvar genom att först göra sin egen uppgift innan man hjälper andra. Är omsorgsfull med bolagets resurser. Gör alltid sitt yttersta tillåter misstag men fördömer slarv. Är omsorgsfulla med detaljer eftersom detaljerna avgör helheten. Ger sig inte förrän det funkar. Utnyttjar hela gruppens kompetens (1+1=3) Skapar förutsättningar för imorgon idag. Välkomnar förändringar. Vågar, vill och driver förändringar. Samarbetar över gränserna. Kombinerar nytt och gammalt Har högt i tak Vill lyckas. Är nyfikna. Utnyttjar ny teknik. Har mod, civilkurage och hög integritet. Ser det som går bra

9 16 17

10 GOOD GUYS HAR ALLA MÖJL IGHETER OM VI FULLFÖLJER.

11 Yttre förutsättningar: Butikssvinnet i Sverige är över 1000 kronor per år och person. Det finns psykiskt sjuka människor som samhället inte kan erbjuda vård. Kommunerna saknar idéer om hur de skall få samhällsmiljön säker. Varje dag begås 3 butiksrån runt om i landet. Antalet oprovocerade brott blir allt fler. Hotet mot arbetsgivare och företagare ökar. Den organiserade brottsligheten har fått fast mark under fötterna. -Polisen får, relativt sett, mindre resurser. Inre Förutsättningar: Kunderna accepterar metoder snarare än mål, man hyr hellre en väktare än tar reda på hur man skapar trygghet och säkra miljöer. Kvalitet betraktas idag som ett mervärde. Våra timpriser är, i snitt, lägre än rörmokarens Differentieringen är minimal, då myndighetspålagor (FAP) bestämmer personalens utbildningsnivå. Leverantörerna (vaktbolagen) erbjuder liknande tjänster, produkter och priser och är i många fall oskiljbara

12 Styrkor och resurser: MUSKLERNA. Vi finns i hela världen Vi är finansiellt starka Vi är rikstäckande och kända i branschen HJÄRTAT. Vi är laddade med energi säkerhet ligger i tiden! Vi har nylanserade värderingar som är förankrade Vi har gemenskap TEKNIKEN. Vi har högklassiga produkter Vi har kvalitetsstyrd teknikinstallation Vi har effektiva inköpskanaler HJÄRNAN. One-Stop-Shop - strategin ger oss försprång Vi har erfarenhet och kan vara resurssmarta Vi har de rätta partnerna 1. Bilaga Skala Profilbilder 4. Utlämning plan 2 vid patronbox 5. Utskuren vinyl x90 7. Original 22 23

13 MÅLET: Vårt erbjudande och vår identitet måste bli tydligare mot: Våra kunder Anställda Vanliga människor i samhället Vår identitet ska: Vara personlig lätt att ta till sig Vara enkel att kommunicera Fungera som värderingsgrund Bygga på bolagets mål och vision Automatiskt få oss att se bättre ut än våra konkurrenter Nästa steg: Vi skall göra jobbet själva och låta alla vara delaktiga! Vi prioriterar Internkommunikation och utnyttjar: Webben för information och enkäter Inside, Coach och Solutions mm Chefens engagemang detta ska göras: Peter M Larsson besöker alla kontor Affärsområdescheferna besöker alla kontor i affärsområdet Avdelnings- och teamchefer besöker alla rimliga objekt i ansvarsområdet Försäljningschefen gör sambesök med samliga säljare 1g/mån VD deltar i samtliga Take-Off kvällar 24 25

14 1. Det inflytande som en ledare utövar på en grupp människor. Ledarskap 2. Konsten att leda människor och studiet av denna konst. Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Synonymer är chefskapoch administration

15 Vad tillförs då ledarskapet om man dessutom är en av The Good Guys? Svar: På G4S kombinerar vi vårt sätt att leda med vårt sätt att vara d v s det sätt vi beter oss på inför varandra både inom bolaget och ut mot kunden och allmänheten. I kombination med våra tjänster, produkter och vår position i ett globalt perspektiv bildas bilden av G4S vår Image. Ledarskapets grunder. I vårt företag har vi fattat ett beslut om att införa Värdebaserat Ledarskap, VBL. Detta är en lång process som bara kan lyckas om varje ledare (och medarbetare) i bolaget instämmer i de övergripande värdena samt har fullt stöd från sin chef. Det är först då som var och en kan utöva det värdebaserade ledarskapet fullt ut i vardagen. Detta gäller alla ledare i bolaget. 3 ord att bära med sig som ledare. Respekt är en viktig del av vår ledarskaps- och medarbetarfilosofi. Du som ledare måste arbeta med att definiera varje medarbetares kompetens- och erfarenhetsnivå för att kunna avgöra hans/hennes vilja och förmåga att ta ansvar. Sedan måste du kunna och vilja delegera rimliga uppgifter och låta medarbetarna ta och utöva sitt ansvar för att på bästa sätt lösa sina uppgifter. Som medarbetare inom G4S förväntas du som sagt att ta ansvar för ditt arbete men även din utveckling och att aktivt medverka till öppenhet och samarbete. Vi har alla detta ansvar samtidigt som ledningen har det yttersta ansvaret. Tillit skapas genom öppenhet, det är oftast mycket lättare att vara öppen när man känner sig trygg. En stor del av det grundläggande ledarskapet bygger ju på att medarbetaren överlämnar en del av makten över sig själv som kvitto på att han/hon erkänner ditt ledarskap. I vårt arbete hamnar vi ju ofta i situationer där vi inte kan/får påverka händelserna i någon större utsträckning. Den känsla som då infinner sig 29

16 avgör då graden av öppenhet och därmed också med vilken tillit vi hanterar just den situationen. Här avgörs även med vilken trovärdighet du uppfattas, ju större öppenhet och tillit desto högre trovärdighet. Det är alltid du själv som avgör hur öppen du vill och kan vara. Någon lär ha sagt: En relation utan tillit är som ett hav utan vatten Bekräftelse hamnar ofta under rubriker som feedback eller återkoppling. Sanningen är ju den att feedback är verktyget med vilket man kan ge någon bekräftelse. Det finns en stam i Afrika där det värsta straff man kan drabbas av när man begått ett brott inte är fängelse eller böter eller dödsstraff. Det värsta straffet de utdelade för grova brott var att den dömde fick bo kvar i byn, men ingen i byn tittade på personen, skapade ögonkontakt, tilltalade eller på något som helst sätt låtsades om att personen existerade. Detta straff ledde inte helt sällan till att de som dömts, efter en tid, ofta blev mycket sjuka, vissa dog till och med i bristen på mänsklig bekräftelse. Inom läkarvetenskapen är man helt överens om att bekräftelse är så viktigt för vår mentala hälsa att vi mår bättre av enbart negativ bekräftelse (ex. kritik, tillrättavisningar mm) än ingen bekräftelse alls. Hjalmar Söderberg skrev 1905 följande i boken Doktor Glas : Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inviga människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst

17 HUR FÖRHÅLLER DU DIG EN FANTASTISK HISTORIA Michael är den typen som du älskar att hata. Han är alltid på gott humör och har alltid något positivt att säga: När någon frågade honom hur han mådde svarade han: Om jag mådde bättre hade jag varit tvillingar Han var en naturlig inspiratör.om en av de anställda hade en dålig dag var Michel där och talade om för den anställde hur man kunde se positivt på situationen. Jag blev nyfiken och en dag gick jag bort till Michael och frågade honom: Hur lyckas du? Michel svarade: Varje morgon vaknar jag och säger till mig själv: Du har två val idag. Du kan välja att vara på gott humör eller kan du välja att vara på dåligt humör. Jag väljer att vara på gott humör. Varje gång det sker något dålig kan jag välja att vara ett offer eller att dra lärdom av det. Varje gång någon kommer och klagar hos mig, kan jag välja att acceptera deras klagan eller kan jag välja att peka på de positiva sidorna i livet. Jag väljer de positiva sidorna i livet. Säkert, men det är inte fullt så enkelt, protesterade jag. Jo, det är det, svarade Michael. Livet handlar om val. När du tar bort allt runt omkring är varje situation ett val, du väljer hur folk skall påverka ditt humör. Det är du som väljer om du skall vara på bra eller dåligt humör. I slutänden är det ditt val hur du lever ditt liv. Jag funderade över vad Michel sagt. Strax därefter lämnade jag företaget för att starta eget. Vi tappade kontakten, men jag tänkte ofta på honom när jag gjorde ett val i förhållande till livet istället för att bara reagera på det. Många år senare hörde jag att Michael var inblandad i en mycket allvarlig olycka, ett fall på 20 meter från en radiomast. Efter 18 timmars operation och många veckor på intensiven blev Michael utskriven från sjukhuset med skenor längs ryggen. Jag träffade Michael 6 veckor efter olyckan. Då jag frågade honom hur han mådde, svarade han: Om jag mådde bättre skulle jag ha varit tvillingar. Vill du se ärren? Jag avböjde erbjudandet, men frågade honom om vad som försiggick i huvudet på honom under olyckan. Det första jag tänkte på var min ännu ofödda dotter, svarade Michael. Så medan jag låg på marken mindes jag att jag hade två val. Jag kunde välja att leva eller jag kunde välja att dö. Jag valde att leva. Var du inte rädd? Blev du inte medvetslös? Frågade jag. Michael fortsatte: Ambulanspersonalen var fantastisk. De sa hela tiden att allt kommer att bli bra. Men då de rullade in mig på akutmottagningen och jag såg uttrycken i läkarnas och sjuksköterskornas ansikten, blev jag vettskrämd. I deras ögon stod det skrivet: Han är döende. Jag visste att jag måste göra något. Vad gjorde du då? frågade jag. Nå, det var en sjuksköterska som skrek frågor till mig, sa Michael. Hon frågade om jag var allergisk mot något. Ja, svarade jag. Läkarna och sköterskorna stannade upp medan de väntade på mitt svar. Jag tog ett djupt andetag och ropade: Tyngdkraften Genom deras skratt sa jag till dem: Jag väljer att leva. Operera mig som om jag var levande, inte död Michael överlevde tack vare läkarteamets skicklighet, men också på grund av sin fantastiska inställning. Jag lärde mig av honom att varje dag kan vi välja att leva fullt ut. Inställningen är, trots allt, allt

18 VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND G4S är ett företag som genom sin verksamhet värnar om andra människors trygghet och säkerhet. Vi tror på alla människors lika värde och erbjuder trygghet för alla människor. En grundläggande regel inom G4S är att tala med människor och inte om människor. Vi är alla olika och vi skall vara öppna för de möjligheter som mångfald ger. Det är vår uppfattning att de medarbetare som är anställda och verkar hos oss delar dessa värderingar. Vi anser det oförenligt med företagets verksamhet att ha medarbetare som hyser rasistiska eller på andra sätt kränkande och diskriminerande åsikter om andra människor. Det spelar i detta sammanhang ingen roll om en medarbetare endast skulle ge uttryck för dessa åsikter under sin fritid

19 VÄRDESTEGEN Kundlöfte Marknadens bästa garantier Kundlöfte Vi rättar till fel inom 24 timmar Erbjudande Vi svarar inom 3 signaler, vi återkommer inom 2 timmar, vi har person på plats inom 1 dygn Erbjudande Vi ger oss inte förrän det fungerar Förhållningssätt Alltid redo för en insats Förhållningssätt Är omsorgsfulla med detaljer eftersom detaljerna avgör helheten Värdering HJÄLPSAM Värdering NOGGRANN Kundlöfte Vi vågar säga nej Kundlöfte Marknadens bästa produktmix Erbjudande Vi håller vad vi lovar Erbjudande Kunddrivet entrepenörskap Förhållningssätt Vi är tydliga, lyhörda och uppriktiga Förhållningssätt Utmanar branschen och gamla sanningar Värdering TROVÄRDIG Värdering NYTÄNKANDE 36 37

20 Utveckla ledarskapet HELA TIDEN Ett bra knep för att inte somna in som ledare är att då och då fundera en stund på någon som betytt mycket för din utveckling. Det kan vara en chef, kollega, vän, lärare, förälder, idrottsledare etc. Vad kände du att den personen gav dig? Mer ledarskap! Vad hos den personen fångade din uppmärksamhet? Har du gett något av det du fick vidare till andra? Hur kändes det att samarbeta med den här personen? Påverkade den här ledaren din syn på dig själv, i så fall hur? Vilket ledarskap använde den här personen för att få dig att prestera så bra som möjligt? Vad fick dig att känna respekt för den personen? 39

21 40 41

22 HUR KUNDFOKSERAD ÄR DU? Jag ringer alltid tillbaka till kunden samma dag om jag har lovat det Jag ser möjligheter till merförsäljning och vågar fråga kunden Vi håller kontinuerlig kontakt med våra kunder även när vi inte har pågående affärer Vi skyller aldrig på kundens oförmåga det är vårt ansvar att förklara så att kunden kan förstå Vi har en plan för hur vi ska få kunderna att känna sig omhändertagna och alla känner till planen Jag lyssnar på mina kunder och lär mig av eventuella misstag Ser till att vi bara lovar det vi kan hålla Vi samarbetar över gränserna sälj-produktion-administration för kundens bästa. Om jag behöver meddela kunden något negativt så gör jag det alltid via telefon eller öga mot öga. Aldrig skriftligen. Jag svarar alltid på mina mail inom 24 timmar Vi vet att vi är vårt varumärke, det vi säger, det vi gör och hur vi ser ut. För mig är varje kund unik och jag bjuder på mig själv så de känner sig speciella Jag ser saker ur kundens perspektiv, så att jag enklare kan möta deras förväntningar Vi vet att vår egen inställning påverkar kunden och i slutändan vår lönsamhet. Förbättringspunkter:

23 33 TIPS Till förändring och utveckling. Det är lätt hänt att vi kör på i gamla hjulspår. Det är så skönt och friktionsfritt! Att arbeta efter minsta motståndets lag är behagligt för stunden men leder alltid till tristess och frustration för individen och till stagnation för företaget. Vi människor vill drömma och utvecklas. Här kommer 33 tips om hur dy lyfter dig själv och uppnår dina önskningar. Läs dem! 45

24 1. Släpp taget om det förflutna. Innan du kan skapa en bättre framtid måste du släppa taget om sorger & besvikelser från det förflutna. Att misslyckas en gång betyder ju inte att du kommer att göra det alltid. Ta lärdom av det som hänt men låt det inte bli ett hinder mellan dig och dina drömmar. 2. Kom ihåg dina framgångar. Lika viktigt som att släppa det förflutna är det att minnas och vårda sina framgångar. Det spelar ingen roll vem du är, någon gång någonstans har du lyckats med något. Använd dessa ögonblick för att påminna dig om det faktum att du kan nå dina mål. 3. Acceptera möjligheterna. Det är möjligt! Drömmarna som du när i ditt hjärta men håller tillbaka är inom räckhåll. Acceptera det faktum att du kan skapa dig ett bättre liv och det kan fungera som en språngbräda av motivation. 3. Dröm den stora drömmen. Om drömmar och önskningar skall kunna inspirera dig till aktivitet och framgång måste de vara stora. Om du inte blir upphetsad av dina planer kommer du inte att hitta inspirationen du behöver för att göra förändringen. Drömmar med power i kan förflytta både berg och själ och när du drömmer den stora drömmen drivs du att göra den utmanande tanken till gripbar verklighet. 4. Små steg mot stor framgång. Samtidigt som dina drömmar måste bäras av inspiration måste du också inse det faktum att det behövs bara mycket små steg för att skapa otroliga förändringar. Dina drömmar kommer att visa dig vägen, men förändringarna kommer inte i ett stort sjumilasteg istället är det små steg varje dag kommer att ta dig till målet. 5. Omöjligt att misslyckas. Vi är mer än kapabla att skapa fängslande drömmar men rädslan att misslyckas överskuggar ofta vägen. För att undvika den fallgropen kan du föreställa dig att det är omöjligt att misslyckas. 6. Skriv veckobok. Miljoner tankar far genom huvudet på oss varje dag och om vi inte gör något för att fånga dem försvinner de lika fort igen. Ta dig tid att skriva ner dem i en bok. Detta hjälper dig inte bara att ta dig förbi dina hinder utan också att bli klar över vad verkligen vill och önskar. 7. Snabbspolning framåt. Tänk framåt! Föreställ dig att du lever ditt idealliv om 10 år. Vad gör du då och med vem? Hur ser en vanlig dag ut? Använd den bilden för att skapa en målbild som du kan utgå ifrån i nuet

25 7. Det där ögonblicket. Försök att minnas ett tillfälle då allting fungerade, då allt gick din väg, när inget kunde få dig att misslyckas. Ett ögonblick då du sa till dig själv; Det är nu det gäller det är det här som allting handlar om Vi har alla tillfällen då vi är som bäst men de flesta människor utnyttjar inte dem. Se till att du gör det, använd dessa speciella tillfällen till att belysa de mål och önskningar som kommer att tillfredsställa dina behov. 8. Var precis! Om du vill nå bestående förändringar måste du vara supertydlig med vad du vill! Halvflummiga och vaga idéer kommer inte att hjälpa dig alls! Luddiga mål skapar bara hinder. Du måste veta vad du vill, i minsta detalj. 9. Dela spänningen. Håll inte dina framtidsplaner för dig själv, dela spänningen och upphetsningen med dem som är dina vänner och inte regeras av Jantelagen. Detta kommer att göra din dröm mera gripbar och omfatta andra som kommer att fråga dig hur det går och hjälpa dig framåt 10. Utbilda dig. Ju mer du vet och kan desto mer växer du. Information är en fantastisk resurs när det kommer till att skapa ett bättre liv. Kunskap hjälper dig att öka dit självförtroende, bryta ner rädslor och inspirerar dig till aktivitet. Lär dig allt som finns om det du vill och du kommer aldrig mer sakna det driv och den energi som du behöver för att förverkliga det. 11. Leta efter framgångshistorier? Det finns massor av sanna berättelser om människor som når sina drömmar runt om kring oss. Försök att hitta dessa och gör dem till en del av ditt eget liv. Du är inte ensam om att vilja vara lycklig. Att veta att andra lyckats kan vara nog för att motivera sig själv att göra detsamma. (läs Chicken Soup böckerna) 12. Den minsta beståndsdelen. Kan du ringa ett samtal? Kan du skriva ett enda ord? Kan du göra det i det lilla formatet kan du också skapa massiva förändringar genom att göra mera av samma sak. Alla mål går att bryta ner i riktigt små delar som är enkla att uppnå. Bryt ner dina mål och du får självförtroende nog för att fortsätta. 13. Ta kontroll. Innan positiva förändringar kan äga rum måste du ta ansvar för roll i livet. Du kan styra din framtid och du är den enda som kan garantera dig ett bättre liv. Om du antar rollen av offer och ger upp kontroll och ägarskap över ditt liv kommer du aldrig att få ta del av de möjligheter som livet erbjuder oss alla. 14. Gör en tidplan. Dina drömmar behöver en tidplan. Detta inkluderar inte bara en deadline utan också en starttid. Utan en bestämd tidplan kommer sannolikt belönande mål att glida iväg tills det att de blir avlägsna minnen. När skall du sätta igång? När skall du vara vid målet? 48 49

26 15. Mät dina framsteg. När du börjar att lägga dina drömmars pussel bör du försäkra dig om att du har medel för att mäta din a framsteg. Genom att göra det kommer du att hålla dig motiverad samtidigt som du ser förbättringar inträffa. Du kommer också snabb are bli varse problemområden som behöver mer fokus och uppmärksamhet 16. Anpassa verktygslådan. För att lyckas behöver du planer, diagram och checklistor. Du hittar säker det bästa sättet för dig att samla utvärdera och följa upp dina framgångar. 17. Från tanke till handling. Det spelar ingen roll hur mycket du vill att något skall ske, förändring inträffar aldrig som resultat av enbart tankar. Världen är sprängfylld av drömmare. Det är bara de som agerar utifrån sina drömmar som når anmärkningsvärda resultat. 18. Det första steget. Ett enda steg! Ett enda steg i rätt riktning är allt som behövs för att sätta bollen i rullning. Alla stora böcker börjar med ett enda ord, varje resa börjar med ett enda steg. Vägen till dina drömmar börjar på samma sätt! 19. Det är nu eller aldrig! Vi har en förmåga att förhala och rationalisera. Ta bort de farorna med attityden: Det är nu eller aldrig. Skulle du göra saker och ting annorlunda om du visste att idag är den absolut sista dagen som du kan förändra ditt liv? 50 51

27 20. Möjligheternas fönster. Det du ser idag speglar inte nödvändigtvis bilden av imorgon. Med andra ord saker och ting förändras. Du kan aldrig vara säker på att möjligheten du har i just detta ögonblicket finns kvar i nästa. Det är här och nu som du kan påverka något Gör det bästa av det! 21. Använd din tid klokt. Det vi vill ha mer av men som vi bara får mindre av för varje dag är TID. Det är därför som vi måste använda den klokt notera hur du fördelar din tid under dagen och styr om så att du kan utnyttja den bättre. 22. Nära och/eller kära. Oftast är vi en reflektion av vår omgivning. Vänner och familj spelar en stor roll i ens liv på gott och ont. Fråga dig själv om människorna runt dig hjälper dig att bli den du vill vara eller om de står i din väg och hindrar dig i din utveckling? 23. Ta en promenad. Det är precis lika enkelt som det låter, en promenad runt kvarteret är ibland allt som behövs för att rensa hjärnan och återta den energi men behöver för att göra de förändringar man eftersträvar. Det är snabbt, enkelt och effektivt. 24. Gå och lägg dig. Man kan inte topprestera om man inte ger sig själv den tid som krävs för vila och återhämtning. Glöm att man klarar sig på 4-5 timmars sömn någon längre tid. Vila, och du har inga problem att passionerat arbeta vidare. 25. Omge dig med dina drömmar och planer. Se inspirerande filmer, läs böcker som driver dig, samla på ordspråk, sätt upp lappar eller bilder på det du vill ha/nå. Det finns många enkla sätt att öka motivationen och drivet. Hitta dina! 26. Lär av dina misstag. När något går åt skogen skall du inte missa tillfället att lära dig något av det. Det är ok är göra fel, den som aldrig gör några misstag har sannolikt aldrig försökt göra något nytt eller bättre. Man kan göra flera fel om dagen så länge man gör nya fel hela tiden! 27. Var nyfiken! Världen kan vara en alldeles fantastisk plats om du bara tar dig tid att se dig omkring. Läs, diskutera, observera, lyssna och upptäck alla mirakel runtomkring dig. Konstant nyfikenhet och kunskapstörst är båda mycket bra verktyg i ditt förändringsarbete. 28. Var med barn?! Att spendera tid med barn är ett fantastiskt sätt att bli av med sin oro och återknyta till din egen tid som barn. Som vuxen har vi lärt oss att dölja våra äkta känslor och att hålla en reserverad attityd. Barn har så mycket att lära oss inte minst hur man har kul och njuter av livet

28 29. Fokusera på andra Det finns inget bättre sätt att förändra och förbättra ditt liv än att hjälpa andra att göra det samma. Att ge är att få! Och det har sällan varit mera sant än när det kommer till att sprida lycka och glädje till andra. När du byter fokus från dig själv till de behövande kommer du att märka att dina egna problem kommer att kännas mindre viktiga och ibland försvinner de helt. 30. Toppar och dalar. Du kommer inte att vara motiverad 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Om du väntar dig det är risken stor att det skapar frustration och ilska. Vi blir alla upprörda, drabbas av motgångar och har dåliga dagar, grejen är att de inte varar längre än fram till det att du bestämmer dig för att avsluta dem. 31. Ditt bidrag. Vad skall du bidra med till världen? Vad kommer du att svara dig själv när livet närmar sig sitt slut och du funderar; Har jag spelat roll här i livet? Har jag gjort något som betyder något för någon eller för samhället. Vad blir din gåva till världen 32. Var tacksam för det du har. Ta en stund varje dag och fundera på allt du har i livet som känns så naturligt för dig men som är drömmar för andra. Bara att vara i livet, att få vakna upp frisk till ett liv i fred och utan umbäranden är naturligtvis helt fantastiskt och allting annat är bara chokladsås till glassen. Uppskatta det du har och du kommer att finna en ny passion för att uppnå de mål och drömmar du har kvar att uppleva. 33. När du börjar din resa gå åt rätt håll! Du har kanske inte insett det än men du har redan tagit ett gigantiskt steg mot framgång. Bara genom att läsa dessa rader har du visat din vilja förändra och förbättra kvalitén i din tillvaro. Nu när du tagit det första steget är det bara att fortsätta dag för dag, månad för månad år för år 54 55

29 Konsten att ge och ta emot feedback. Det goda ledarskapet tar ansats i det sant mänskliga. Det vi alla är, tänker och känner. När man i sitt umgänge med människor i sin närhet tar sig tid och mod att återkoppla hur vi upp fattar den andres beteende skapar man en än starkare grund för en långsiktig, utvecklande och positiv relation. Det är utifrån denna feedback, eller bekräftelse, som vi i många lägen skaffar oss kraft och mod att gå vidare och anta nya utmaningar eller helt enkelt reflektera över det vi gjort eller sagt. Enkelt uttryckt, feedback för oss framåt och hjälper oss att utvecklas! 57

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Rollerna De spel du spelar döljer ditt verkliga jag på ett skickligt sätt.

Rollerna De spel du spelar döljer ditt verkliga jag på ett skickligt sätt. Livet går vidare och vi upptäcker ständigt nya utmaningar. Tillhör du de som studerat BPG (var din egen guide, på engelska Be a Personal Guide ), har du nu fortsättningskursen framför dig. Har du inte

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer