Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund."

Transkript

1 Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den.

2 Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar.

3 Innehåll Inledning av Monica Lingegård De fyra grundbultarna Good guys har alla möjligheter Ledarskap Ett förhållningssätt en historia Vår gemensamma värdegrund Värdestege Mer ledarskap Kudfokus tips Konsten att ge och ta emot feedback Goda råd Historier inifrån Egna anteckningar Hooks Herrgård 2 april Resan fortsätter

4 HUR HADE EN GOOD GUY AGERAT NU? Av Monica Lingegård Vår strategi är enkel nöjda med ar betare och nöjda kunder kommer ta oss till målet. Att bli Sveriges ledande säkerhetsföretag! Men hur får man nöjda medarbetare och nöjda kunder? Vad innebär det att vara ledande? Jag när en dröm att tillsammans med er bygga ett modernt och nytänkande säkerhetsföretag. Byggt på en värde grund som i sin enkelhet kan samman fattas i we are the good guys. Hur är jag en god kollega och medarbetare? Jag visar respekt för kunden och mina kollegor. Jag snackar inte skit. Jag är en del av allas arbetsmiljö och förstår vikten av att sprida glädje. Jag delar med mig av min kunskap. Jag är generös och noggrann i min leverans till kunderna. Jag ser det som är bra och berättar när någon gjort något bra. Jag gör mitt yttersta och jag vågar fatta beslut. Ibland blir besluten fel men jag slarvar aldrig medvetet. Jag är helt enkelt en good guy. CHEF Som chef så är jag generös med information. Jag förstår att man som med arbetare vill känna sig delaktig, ha inflytande över sin vardag och sitt arbete. Jag är synlig och tillgänglig för mina medarbetare och för våra kunder. När någon 7

5 behöver stöd och support finns jag tillgänglig men jag vågar också vara uppriktig och ge återkoppling även om det inte alltid är positivt. Jag vågar ställa krav och vara tydlig med mina förväntningar. Jag fungerar som guide och vägledare för den personal jag har ansvar för. Jag löser problemen, letar inte efter syndabockar utan tar bollen ser till att kunden blir nöjd. Jag återkommer ALLTID till kunder och kollegor som sökt kontakt. Jag är helt enkelt en good guy. VÄKTARE Som väktare, tekniker, kundcenter medarbetare eller larmoperatör upp träd er jag alltid korrekt och pro fes sionellt. Jag är proper, ren och om sorgsfull med hur jag kommuni cerar med kunderna. Jag är ett föredöme för G4S varumärke och tar ansvar för mitt eget agerande. Jag vill utvecklas och lära mig nya saker, är noggrann och säkerställer att allt blir 100% klart och 100% rätt. I allt vi gör och i allt vi säger så strävar jag mot att vara bättre än våra konkurrenter och alltid sätta kunden i centrum. Jag behandlar våra kunder och kollegor som jag själv vill bli behandlad. Jag återkommer alltid till kund och lämnar aldrig en kund i ovisshet. Jag är helt enkelt en good guy SÄLJARE Som säljare har jag ett uppriktigt intresse för våra kunder. Jag anstränger mig för att förstå våra kunders särskilda behov. Jag är påläst och lyssnar. Jag strävar efter att hitta den bästa lösningen för kunden och vågar ge råd när jag ser att kunden inte är säker. Jag säkerställer att våra kunder vill göra affärer med oss för att de vill och inte för att de måste genom att vara fast i komplicerade avtal. Jag erbjuder våra kunder öppna tekniska lösningar som går att skala upp och vidareutveckla. Jag ger kundlöften men är uppriktig med vad vi kan och inte kan leverera. Jag ber inte om ursäkt för att vi finns utan förstår värdet för kunden i att arbeta med den enda säkerhetsleverantören på marknaden som kan ta ansvar för helheten. Jag tar in experter när min egen kunskap inte räcker till och tvekar aldrig att be om hjälp. Jag strävar alltid mot att hitta en win-win situation för G4S och för kund dvs vi skall tjäna pengar och kunden skall få den bästa tänkbara lösningen. Jag är helt enkelt en good guy. Som bolag måste vi våga tänka i nya banor. Vi ska jobba med rätt man på rätt plats och sträva mot att vara annorlunda, moderna och lite ifrågasättande. Vi förespråkar en konstruktiv dialog men fördömer allmänt gnäll. Vi är stolta över den nytta vi gör i det svenska samhället och över att vara en del i världens största säkerhetsföretag. Vi tror på en decentraliserad organisation där besluten fattas så nära kunder och medarbetare som möjligt. Vi tror att människor behöver tydliga mål och förstå sin del i helheten. Vi tror att medarbetare vill ta ansvar och att vår uppgift är att ge verktyg och befogenheter för att detta skall vara möjligt. Vi tror på den nya tekniken och dess möjligheter. Vår strategi är enkel nöjda kunder och nöjda medarbetare skapar förutsättningar för bra leveranser och därmed bra lönsamhet. I vardagen ställer vi oss alltid frågan: Hur hade en good guy agerat nu? 8 9

6 DE FYRA GRUNDBULTA RNA. GOOD GUYS ÄR:

7 HJÄLPSAMMA TROVÄRDIGA Får folk att skratta. Anstränger sig lite mer. Visar uppskattning, är generösa, ger beröm och feedback, Delar med sig av sin kunskap. Skyller inte på kundens oförmåga. Tar bollen. Sätter sig in i kundens situation. Förstår att det inte är deras fel men att de kan lösa uppgiften Föreslår förbättringar. Är aktiva i förebyggande syfte. Ser till att vi bara lovar det vi kan hålla. Ger hellre ett negativt besked än inget alls. Har förståelse för att saker ibland kan gå snett. Fattar beslut. Är pålästa, tar hjälp frågar. Inser att ens egen inställning på verkar hur nöjd kunden blir och i slutändan även vår lönsamhet. Pratar aldrig skit eller visar ovilja. Inser att sälj och produktion måsta samarbeta. Vet att all information är öppen utom den som är uttalat hemlig. Är ärliga. Vet att Vi är vårt varumärke, det vi säger, det vi gör och hur vi ser ut

8 NOGGRANNA NYTÄNKANDE Vet vad de kan och vill. Sätter mål. Har respekt för både sig själv och andra. Gör 100% rätt och är påläst., Tar ansvar genom att först göra sin egen uppgift innan man hjälper andra. Är omsorgsfull med bolagets resurser. Gör alltid sitt yttersta tillåter misstag men fördömer slarv. Är omsorgsfulla med detaljer eftersom detaljerna avgör helheten. Ger sig inte förrän det funkar. Utnyttjar hela gruppens kompetens (1+1=3) Skapar förutsättningar för imorgon idag. Välkomnar förändringar. Vågar, vill och driver förändringar. Samarbetar över gränserna. Kombinerar nytt och gammalt Har högt i tak Vill lyckas. Är nyfikna. Utnyttjar ny teknik. Har mod, civilkurage och hög integritet. Ser det som går bra

9 16 17

10 GOOD GUYS HAR ALLA MÖJL IGHETER OM VI FULLFÖLJER.

11 Yttre förutsättningar: Butikssvinnet i Sverige är över 1000 kronor per år och person. Det finns psykiskt sjuka människor som samhället inte kan erbjuda vård. Kommunerna saknar idéer om hur de skall få samhällsmiljön säker. Varje dag begås 3 butiksrån runt om i landet. Antalet oprovocerade brott blir allt fler. Hotet mot arbetsgivare och företagare ökar. Den organiserade brottsligheten har fått fast mark under fötterna. -Polisen får, relativt sett, mindre resurser. Inre Förutsättningar: Kunderna accepterar metoder snarare än mål, man hyr hellre en väktare än tar reda på hur man skapar trygghet och säkra miljöer. Kvalitet betraktas idag som ett mervärde. Våra timpriser är, i snitt, lägre än rörmokarens Differentieringen är minimal, då myndighetspålagor (FAP) bestämmer personalens utbildningsnivå. Leverantörerna (vaktbolagen) erbjuder liknande tjänster, produkter och priser och är i många fall oskiljbara

12 Styrkor och resurser: MUSKLERNA. Vi finns i hela världen Vi är finansiellt starka Vi är rikstäckande och kända i branschen HJÄRTAT. Vi är laddade med energi säkerhet ligger i tiden! Vi har nylanserade värderingar som är förankrade Vi har gemenskap TEKNIKEN. Vi har högklassiga produkter Vi har kvalitetsstyrd teknikinstallation Vi har effektiva inköpskanaler HJÄRNAN. One-Stop-Shop - strategin ger oss försprång Vi har erfarenhet och kan vara resurssmarta Vi har de rätta partnerna 1. Bilaga Skala Profilbilder 4. Utlämning plan 2 vid patronbox 5. Utskuren vinyl x90 7. Original 22 23

13 MÅLET: Vårt erbjudande och vår identitet måste bli tydligare mot: Våra kunder Anställda Vanliga människor i samhället Vår identitet ska: Vara personlig lätt att ta till sig Vara enkel att kommunicera Fungera som värderingsgrund Bygga på bolagets mål och vision Automatiskt få oss att se bättre ut än våra konkurrenter Nästa steg: Vi skall göra jobbet själva och låta alla vara delaktiga! Vi prioriterar Internkommunikation och utnyttjar: Webben för information och enkäter Inside, Coach och Solutions mm Chefens engagemang detta ska göras: Peter M Larsson besöker alla kontor Affärsområdescheferna besöker alla kontor i affärsområdet Avdelnings- och teamchefer besöker alla rimliga objekt i ansvarsområdet Försäljningschefen gör sambesök med samliga säljare 1g/mån VD deltar i samtliga Take-Off kvällar 24 25

14 1. Det inflytande som en ledare utövar på en grupp människor. Ledarskap 2. Konsten att leda människor och studiet av denna konst. Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Synonymer är chefskapoch administration

15 Vad tillförs då ledarskapet om man dessutom är en av The Good Guys? Svar: På G4S kombinerar vi vårt sätt att leda med vårt sätt att vara d v s det sätt vi beter oss på inför varandra både inom bolaget och ut mot kunden och allmänheten. I kombination med våra tjänster, produkter och vår position i ett globalt perspektiv bildas bilden av G4S vår Image. Ledarskapets grunder. I vårt företag har vi fattat ett beslut om att införa Värdebaserat Ledarskap, VBL. Detta är en lång process som bara kan lyckas om varje ledare (och medarbetare) i bolaget instämmer i de övergripande värdena samt har fullt stöd från sin chef. Det är först då som var och en kan utöva det värdebaserade ledarskapet fullt ut i vardagen. Detta gäller alla ledare i bolaget. 3 ord att bära med sig som ledare. Respekt är en viktig del av vår ledarskaps- och medarbetarfilosofi. Du som ledare måste arbeta med att definiera varje medarbetares kompetens- och erfarenhetsnivå för att kunna avgöra hans/hennes vilja och förmåga att ta ansvar. Sedan måste du kunna och vilja delegera rimliga uppgifter och låta medarbetarna ta och utöva sitt ansvar för att på bästa sätt lösa sina uppgifter. Som medarbetare inom G4S förväntas du som sagt att ta ansvar för ditt arbete men även din utveckling och att aktivt medverka till öppenhet och samarbete. Vi har alla detta ansvar samtidigt som ledningen har det yttersta ansvaret. Tillit skapas genom öppenhet, det är oftast mycket lättare att vara öppen när man känner sig trygg. En stor del av det grundläggande ledarskapet bygger ju på att medarbetaren överlämnar en del av makten över sig själv som kvitto på att han/hon erkänner ditt ledarskap. I vårt arbete hamnar vi ju ofta i situationer där vi inte kan/får påverka händelserna i någon större utsträckning. Den känsla som då infinner sig 29

16 avgör då graden av öppenhet och därmed också med vilken tillit vi hanterar just den situationen. Här avgörs även med vilken trovärdighet du uppfattas, ju större öppenhet och tillit desto högre trovärdighet. Det är alltid du själv som avgör hur öppen du vill och kan vara. Någon lär ha sagt: En relation utan tillit är som ett hav utan vatten Bekräftelse hamnar ofta under rubriker som feedback eller återkoppling. Sanningen är ju den att feedback är verktyget med vilket man kan ge någon bekräftelse. Det finns en stam i Afrika där det värsta straff man kan drabbas av när man begått ett brott inte är fängelse eller böter eller dödsstraff. Det värsta straffet de utdelade för grova brott var att den dömde fick bo kvar i byn, men ingen i byn tittade på personen, skapade ögonkontakt, tilltalade eller på något som helst sätt låtsades om att personen existerade. Detta straff ledde inte helt sällan till att de som dömts, efter en tid, ofta blev mycket sjuka, vissa dog till och med i bristen på mänsklig bekräftelse. Inom läkarvetenskapen är man helt överens om att bekräftelse är så viktigt för vår mentala hälsa att vi mår bättre av enbart negativ bekräftelse (ex. kritik, tillrättavisningar mm) än ingen bekräftelse alls. Hjalmar Söderberg skrev 1905 följande i boken Doktor Glas : Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inviga människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst

17 HUR FÖRHÅLLER DU DIG EN FANTASTISK HISTORIA Michael är den typen som du älskar att hata. Han är alltid på gott humör och har alltid något positivt att säga: När någon frågade honom hur han mådde svarade han: Om jag mådde bättre hade jag varit tvillingar Han var en naturlig inspiratör.om en av de anställda hade en dålig dag var Michel där och talade om för den anställde hur man kunde se positivt på situationen. Jag blev nyfiken och en dag gick jag bort till Michael och frågade honom: Hur lyckas du? Michel svarade: Varje morgon vaknar jag och säger till mig själv: Du har två val idag. Du kan välja att vara på gott humör eller kan du välja att vara på dåligt humör. Jag väljer att vara på gott humör. Varje gång det sker något dålig kan jag välja att vara ett offer eller att dra lärdom av det. Varje gång någon kommer och klagar hos mig, kan jag välja att acceptera deras klagan eller kan jag välja att peka på de positiva sidorna i livet. Jag väljer de positiva sidorna i livet. Säkert, men det är inte fullt så enkelt, protesterade jag. Jo, det är det, svarade Michael. Livet handlar om val. När du tar bort allt runt omkring är varje situation ett val, du väljer hur folk skall påverka ditt humör. Det är du som väljer om du skall vara på bra eller dåligt humör. I slutänden är det ditt val hur du lever ditt liv. Jag funderade över vad Michel sagt. Strax därefter lämnade jag företaget för att starta eget. Vi tappade kontakten, men jag tänkte ofta på honom när jag gjorde ett val i förhållande till livet istället för att bara reagera på det. Många år senare hörde jag att Michael var inblandad i en mycket allvarlig olycka, ett fall på 20 meter från en radiomast. Efter 18 timmars operation och många veckor på intensiven blev Michael utskriven från sjukhuset med skenor längs ryggen. Jag träffade Michael 6 veckor efter olyckan. Då jag frågade honom hur han mådde, svarade han: Om jag mådde bättre skulle jag ha varit tvillingar. Vill du se ärren? Jag avböjde erbjudandet, men frågade honom om vad som försiggick i huvudet på honom under olyckan. Det första jag tänkte på var min ännu ofödda dotter, svarade Michael. Så medan jag låg på marken mindes jag att jag hade två val. Jag kunde välja att leva eller jag kunde välja att dö. Jag valde att leva. Var du inte rädd? Blev du inte medvetslös? Frågade jag. Michael fortsatte: Ambulanspersonalen var fantastisk. De sa hela tiden att allt kommer att bli bra. Men då de rullade in mig på akutmottagningen och jag såg uttrycken i läkarnas och sjuksköterskornas ansikten, blev jag vettskrämd. I deras ögon stod det skrivet: Han är döende. Jag visste att jag måste göra något. Vad gjorde du då? frågade jag. Nå, det var en sjuksköterska som skrek frågor till mig, sa Michael. Hon frågade om jag var allergisk mot något. Ja, svarade jag. Läkarna och sköterskorna stannade upp medan de väntade på mitt svar. Jag tog ett djupt andetag och ropade: Tyngdkraften Genom deras skratt sa jag till dem: Jag väljer att leva. Operera mig som om jag var levande, inte död Michael överlevde tack vare läkarteamets skicklighet, men också på grund av sin fantastiska inställning. Jag lärde mig av honom att varje dag kan vi välja att leva fullt ut. Inställningen är, trots allt, allt

18 VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND G4S är ett företag som genom sin verksamhet värnar om andra människors trygghet och säkerhet. Vi tror på alla människors lika värde och erbjuder trygghet för alla människor. En grundläggande regel inom G4S är att tala med människor och inte om människor. Vi är alla olika och vi skall vara öppna för de möjligheter som mångfald ger. Det är vår uppfattning att de medarbetare som är anställda och verkar hos oss delar dessa värderingar. Vi anser det oförenligt med företagets verksamhet att ha medarbetare som hyser rasistiska eller på andra sätt kränkande och diskriminerande åsikter om andra människor. Det spelar i detta sammanhang ingen roll om en medarbetare endast skulle ge uttryck för dessa åsikter under sin fritid

19 VÄRDESTEGEN Kundlöfte Marknadens bästa garantier Kundlöfte Vi rättar till fel inom 24 timmar Erbjudande Vi svarar inom 3 signaler, vi återkommer inom 2 timmar, vi har person på plats inom 1 dygn Erbjudande Vi ger oss inte förrän det fungerar Förhållningssätt Alltid redo för en insats Förhållningssätt Är omsorgsfulla med detaljer eftersom detaljerna avgör helheten Värdering HJÄLPSAM Värdering NOGGRANN Kundlöfte Vi vågar säga nej Kundlöfte Marknadens bästa produktmix Erbjudande Vi håller vad vi lovar Erbjudande Kunddrivet entrepenörskap Förhållningssätt Vi är tydliga, lyhörda och uppriktiga Förhållningssätt Utmanar branschen och gamla sanningar Värdering TROVÄRDIG Värdering NYTÄNKANDE 36 37

20 Utveckla ledarskapet HELA TIDEN Ett bra knep för att inte somna in som ledare är att då och då fundera en stund på någon som betytt mycket för din utveckling. Det kan vara en chef, kollega, vän, lärare, förälder, idrottsledare etc. Vad kände du att den personen gav dig? Mer ledarskap! Vad hos den personen fångade din uppmärksamhet? Har du gett något av det du fick vidare till andra? Hur kändes det att samarbeta med den här personen? Påverkade den här ledaren din syn på dig själv, i så fall hur? Vilket ledarskap använde den här personen för att få dig att prestera så bra som möjligt? Vad fick dig att känna respekt för den personen? 39

21 40 41

22 HUR KUNDFOKSERAD ÄR DU? Jag ringer alltid tillbaka till kunden samma dag om jag har lovat det Jag ser möjligheter till merförsäljning och vågar fråga kunden Vi håller kontinuerlig kontakt med våra kunder även när vi inte har pågående affärer Vi skyller aldrig på kundens oförmåga det är vårt ansvar att förklara så att kunden kan förstå Vi har en plan för hur vi ska få kunderna att känna sig omhändertagna och alla känner till planen Jag lyssnar på mina kunder och lär mig av eventuella misstag Ser till att vi bara lovar det vi kan hålla Vi samarbetar över gränserna sälj-produktion-administration för kundens bästa. Om jag behöver meddela kunden något negativt så gör jag det alltid via telefon eller öga mot öga. Aldrig skriftligen. Jag svarar alltid på mina mail inom 24 timmar Vi vet att vi är vårt varumärke, det vi säger, det vi gör och hur vi ser ut. För mig är varje kund unik och jag bjuder på mig själv så de känner sig speciella Jag ser saker ur kundens perspektiv, så att jag enklare kan möta deras förväntningar Vi vet att vår egen inställning påverkar kunden och i slutändan vår lönsamhet. Förbättringspunkter:

23 33 TIPS Till förändring och utveckling. Det är lätt hänt att vi kör på i gamla hjulspår. Det är så skönt och friktionsfritt! Att arbeta efter minsta motståndets lag är behagligt för stunden men leder alltid till tristess och frustration för individen och till stagnation för företaget. Vi människor vill drömma och utvecklas. Här kommer 33 tips om hur dy lyfter dig själv och uppnår dina önskningar. Läs dem! 45

24 1. Släpp taget om det förflutna. Innan du kan skapa en bättre framtid måste du släppa taget om sorger & besvikelser från det förflutna. Att misslyckas en gång betyder ju inte att du kommer att göra det alltid. Ta lärdom av det som hänt men låt det inte bli ett hinder mellan dig och dina drömmar. 2. Kom ihåg dina framgångar. Lika viktigt som att släppa det förflutna är det att minnas och vårda sina framgångar. Det spelar ingen roll vem du är, någon gång någonstans har du lyckats med något. Använd dessa ögonblick för att påminna dig om det faktum att du kan nå dina mål. 3. Acceptera möjligheterna. Det är möjligt! Drömmarna som du när i ditt hjärta men håller tillbaka är inom räckhåll. Acceptera det faktum att du kan skapa dig ett bättre liv och det kan fungera som en språngbräda av motivation. 3. Dröm den stora drömmen. Om drömmar och önskningar skall kunna inspirera dig till aktivitet och framgång måste de vara stora. Om du inte blir upphetsad av dina planer kommer du inte att hitta inspirationen du behöver för att göra förändringen. Drömmar med power i kan förflytta både berg och själ och när du drömmer den stora drömmen drivs du att göra den utmanande tanken till gripbar verklighet. 4. Små steg mot stor framgång. Samtidigt som dina drömmar måste bäras av inspiration måste du också inse det faktum att det behövs bara mycket små steg för att skapa otroliga förändringar. Dina drömmar kommer att visa dig vägen, men förändringarna kommer inte i ett stort sjumilasteg istället är det små steg varje dag kommer att ta dig till målet. 5. Omöjligt att misslyckas. Vi är mer än kapabla att skapa fängslande drömmar men rädslan att misslyckas överskuggar ofta vägen. För att undvika den fallgropen kan du föreställa dig att det är omöjligt att misslyckas. 6. Skriv veckobok. Miljoner tankar far genom huvudet på oss varje dag och om vi inte gör något för att fånga dem försvinner de lika fort igen. Ta dig tid att skriva ner dem i en bok. Detta hjälper dig inte bara att ta dig förbi dina hinder utan också att bli klar över vad verkligen vill och önskar. 7. Snabbspolning framåt. Tänk framåt! Föreställ dig att du lever ditt idealliv om 10 år. Vad gör du då och med vem? Hur ser en vanlig dag ut? Använd den bilden för att skapa en målbild som du kan utgå ifrån i nuet

25 7. Det där ögonblicket. Försök att minnas ett tillfälle då allting fungerade, då allt gick din väg, när inget kunde få dig att misslyckas. Ett ögonblick då du sa till dig själv; Det är nu det gäller det är det här som allting handlar om Vi har alla tillfällen då vi är som bäst men de flesta människor utnyttjar inte dem. Se till att du gör det, använd dessa speciella tillfällen till att belysa de mål och önskningar som kommer att tillfredsställa dina behov. 8. Var precis! Om du vill nå bestående förändringar måste du vara supertydlig med vad du vill! Halvflummiga och vaga idéer kommer inte att hjälpa dig alls! Luddiga mål skapar bara hinder. Du måste veta vad du vill, i minsta detalj. 9. Dela spänningen. Håll inte dina framtidsplaner för dig själv, dela spänningen och upphetsningen med dem som är dina vänner och inte regeras av Jantelagen. Detta kommer att göra din dröm mera gripbar och omfatta andra som kommer att fråga dig hur det går och hjälpa dig framåt 10. Utbilda dig. Ju mer du vet och kan desto mer växer du. Information är en fantastisk resurs när det kommer till att skapa ett bättre liv. Kunskap hjälper dig att öka dit självförtroende, bryta ner rädslor och inspirerar dig till aktivitet. Lär dig allt som finns om det du vill och du kommer aldrig mer sakna det driv och den energi som du behöver för att förverkliga det. 11. Leta efter framgångshistorier? Det finns massor av sanna berättelser om människor som når sina drömmar runt om kring oss. Försök att hitta dessa och gör dem till en del av ditt eget liv. Du är inte ensam om att vilja vara lycklig. Att veta att andra lyckats kan vara nog för att motivera sig själv att göra detsamma. (läs Chicken Soup böckerna) 12. Den minsta beståndsdelen. Kan du ringa ett samtal? Kan du skriva ett enda ord? Kan du göra det i det lilla formatet kan du också skapa massiva förändringar genom att göra mera av samma sak. Alla mål går att bryta ner i riktigt små delar som är enkla att uppnå. Bryt ner dina mål och du får självförtroende nog för att fortsätta. 13. Ta kontroll. Innan positiva förändringar kan äga rum måste du ta ansvar för roll i livet. Du kan styra din framtid och du är den enda som kan garantera dig ett bättre liv. Om du antar rollen av offer och ger upp kontroll och ägarskap över ditt liv kommer du aldrig att få ta del av de möjligheter som livet erbjuder oss alla. 14. Gör en tidplan. Dina drömmar behöver en tidplan. Detta inkluderar inte bara en deadline utan också en starttid. Utan en bestämd tidplan kommer sannolikt belönande mål att glida iväg tills det att de blir avlägsna minnen. När skall du sätta igång? När skall du vara vid målet? 48 49

26 15. Mät dina framsteg. När du börjar att lägga dina drömmars pussel bör du försäkra dig om att du har medel för att mäta din a framsteg. Genom att göra det kommer du att hålla dig motiverad samtidigt som du ser förbättringar inträffa. Du kommer också snabb are bli varse problemområden som behöver mer fokus och uppmärksamhet 16. Anpassa verktygslådan. För att lyckas behöver du planer, diagram och checklistor. Du hittar säker det bästa sättet för dig att samla utvärdera och följa upp dina framgångar. 17. Från tanke till handling. Det spelar ingen roll hur mycket du vill att något skall ske, förändring inträffar aldrig som resultat av enbart tankar. Världen är sprängfylld av drömmare. Det är bara de som agerar utifrån sina drömmar som når anmärkningsvärda resultat. 18. Det första steget. Ett enda steg! Ett enda steg i rätt riktning är allt som behövs för att sätta bollen i rullning. Alla stora böcker börjar med ett enda ord, varje resa börjar med ett enda steg. Vägen till dina drömmar börjar på samma sätt! 19. Det är nu eller aldrig! Vi har en förmåga att förhala och rationalisera. Ta bort de farorna med attityden: Det är nu eller aldrig. Skulle du göra saker och ting annorlunda om du visste att idag är den absolut sista dagen som du kan förändra ditt liv? 50 51

27 20. Möjligheternas fönster. Det du ser idag speglar inte nödvändigtvis bilden av imorgon. Med andra ord saker och ting förändras. Du kan aldrig vara säker på att möjligheten du har i just detta ögonblicket finns kvar i nästa. Det är här och nu som du kan påverka något Gör det bästa av det! 21. Använd din tid klokt. Det vi vill ha mer av men som vi bara får mindre av för varje dag är TID. Det är därför som vi måste använda den klokt notera hur du fördelar din tid under dagen och styr om så att du kan utnyttja den bättre. 22. Nära och/eller kära. Oftast är vi en reflektion av vår omgivning. Vänner och familj spelar en stor roll i ens liv på gott och ont. Fråga dig själv om människorna runt dig hjälper dig att bli den du vill vara eller om de står i din väg och hindrar dig i din utveckling? 23. Ta en promenad. Det är precis lika enkelt som det låter, en promenad runt kvarteret är ibland allt som behövs för att rensa hjärnan och återta den energi men behöver för att göra de förändringar man eftersträvar. Det är snabbt, enkelt och effektivt. 24. Gå och lägg dig. Man kan inte topprestera om man inte ger sig själv den tid som krävs för vila och återhämtning. Glöm att man klarar sig på 4-5 timmars sömn någon längre tid. Vila, och du har inga problem att passionerat arbeta vidare. 25. Omge dig med dina drömmar och planer. Se inspirerande filmer, läs böcker som driver dig, samla på ordspråk, sätt upp lappar eller bilder på det du vill ha/nå. Det finns många enkla sätt att öka motivationen och drivet. Hitta dina! 26. Lär av dina misstag. När något går åt skogen skall du inte missa tillfället att lära dig något av det. Det är ok är göra fel, den som aldrig gör några misstag har sannolikt aldrig försökt göra något nytt eller bättre. Man kan göra flera fel om dagen så länge man gör nya fel hela tiden! 27. Var nyfiken! Världen kan vara en alldeles fantastisk plats om du bara tar dig tid att se dig omkring. Läs, diskutera, observera, lyssna och upptäck alla mirakel runtomkring dig. Konstant nyfikenhet och kunskapstörst är båda mycket bra verktyg i ditt förändringsarbete. 28. Var med barn?! Att spendera tid med barn är ett fantastiskt sätt att bli av med sin oro och återknyta till din egen tid som barn. Som vuxen har vi lärt oss att dölja våra äkta känslor och att hålla en reserverad attityd. Barn har så mycket att lära oss inte minst hur man har kul och njuter av livet

28 29. Fokusera på andra Det finns inget bättre sätt att förändra och förbättra ditt liv än att hjälpa andra att göra det samma. Att ge är att få! Och det har sällan varit mera sant än när det kommer till att sprida lycka och glädje till andra. När du byter fokus från dig själv till de behövande kommer du att märka att dina egna problem kommer att kännas mindre viktiga och ibland försvinner de helt. 30. Toppar och dalar. Du kommer inte att vara motiverad 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Om du väntar dig det är risken stor att det skapar frustration och ilska. Vi blir alla upprörda, drabbas av motgångar och har dåliga dagar, grejen är att de inte varar längre än fram till det att du bestämmer dig för att avsluta dem. 31. Ditt bidrag. Vad skall du bidra med till världen? Vad kommer du att svara dig själv när livet närmar sig sitt slut och du funderar; Har jag spelat roll här i livet? Har jag gjort något som betyder något för någon eller för samhället. Vad blir din gåva till världen 32. Var tacksam för det du har. Ta en stund varje dag och fundera på allt du har i livet som känns så naturligt för dig men som är drömmar för andra. Bara att vara i livet, att få vakna upp frisk till ett liv i fred och utan umbäranden är naturligtvis helt fantastiskt och allting annat är bara chokladsås till glassen. Uppskatta det du har och du kommer att finna en ny passion för att uppnå de mål och drömmar du har kvar att uppleva. 33. När du börjar din resa gå åt rätt håll! Du har kanske inte insett det än men du har redan tagit ett gigantiskt steg mot framgång. Bara genom att läsa dessa rader har du visat din vilja förändra och förbättra kvalitén i din tillvaro. Nu när du tagit det första steget är det bara att fortsätta dag för dag, månad för månad år för år 54 55

29 Konsten att ge och ta emot feedback. Det goda ledarskapet tar ansats i det sant mänskliga. Det vi alla är, tänker och känner. När man i sitt umgänge med människor i sin närhet tar sig tid och mod att återkoppla hur vi upp fattar den andres beteende skapar man en än starkare grund för en långsiktig, utvecklande och positiv relation. Det är utifrån denna feedback, eller bekräftelse, som vi i många lägen skaffar oss kraft och mod att gå vidare och anta nya utmaningar eller helt enkelt reflektera över det vi gjort eller sagt. Enkelt uttryckt, feedback för oss framåt och hjälper oss att utvecklas! 57

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Monica Nilsson KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV

Monica Nilsson KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV Monica Nilsson 2017-04-18 KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV Syfte med föreläsningen: Förståelse och verktyg för att ge konstruktiv feedback/återkoppling Upplägget på föreläsningen

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man?

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Välbefinnande inifrån och ut Du är själv portvakten som har nyckeln till medvetandets dörr och dina obegränsade möjligheter Annika Karlsson Hälsoinspiratör

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap TIPS & TRIX Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap 1 mod subst. ~et ORDLED: mod-et 1 förmåga att handla utan fruktan för följder vanl. för ett gott syfte och med insikt

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella.

Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella. Hej, kul att du är här! Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella. Sedan hösten 2014 har vi djupdykt i ämnet potträning och nu vill

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer