Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer. Första Atlantkabelns sträckning mellan England och USA år 1866, se artikel sidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer. Första Atlantkabelns sträckning mellan England och USA år 1866, se artikel sidan 15-16."

Transkript

1 QRO Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer Årgång 62, nr 3, 2013 Första Atlantkabelns sträckning mellan England och USA år 1866, se artikel sidan Adress Föreningen Göteborgs Sändareamatörer, c/o Lars-Ove Theander Davids Väg LANDVETTER Hemsida: Plusgiro: Redaktör Anders Berglund, SM6RTN tel: Allmänt För insänt material, ansvaras ej, uttalande i artiklar står för respektive författares räkning och behöver således inte ge uttryck åt uppfattning som delas av redaktionen eller GSA:s styrelse. Artiklar /Bidrag till tidningen För text använd lämpligen Word eller skriv direkt i ditt mail-pgm. Bilder bifogas ditt mail i format: JPG, GIF, TIF. Skickar du med post och önskar få tillbaka ditt mtrl. vänligen bifoga frankerat, och adresserat svarskuvert för retur. Eftertryck Får enbart ske om källan: Göteborgs Sändareamatörer QRO nr och årgång anges. QRO utkommer endast i PDF-format via e-post. Innehåll Klubbinformation QSL-service för medlemmar Protokoll Februari månadsmöte... 4 Vad vill Du att GSA ska göra för dig? Vägbeskrivning till Råda församlingshem... 5 Kallelse till Årsmöte i GSA... 6 Verksamhetsberättelse Revitionsberättelse Föreningsstadgar Köpes, Hjälp GSA-Arkivet SM6BLT, Bengt höll föredrag på RM Vårloppis hos Kungsbacka Radioamatörer Månadens recept, D-Strar-info Classic Car, (SM6FJY:s ungdomsbil) Amatörradiokurs Altlantkabeln Diverse info Säljes SM6-Möte i Hjo Eskilstuna radiomässa och SSA Årsmöte Leverantörsförteckning Månadsmöte samt Årsmöte måndagen den 11 Mars kl Råda Församlingshem, Kyrkvägen 45, Mölnlycke Göteborgs Sändareamatörer 1 QRO nr

2 Ordförande har ordet Hej Gott folk! Hoppas ni tyckte att Bengt, SM6BLTs historieföredrag var intressant och lockade till mer nyfikenhet hos er för sedan kommer SM6UQP Robert att spinna vidare på historie-temat. Så alla välkomna lyssna på Robert vid April månadsmöte. Innan dess har vi Mars månadsmöte och därmed också ett årsmöte att avverka. Så boka in den 11 Mars kl i Råda Församlingshem för dessa båda möten. Årsmötet har sin fasta föredragningslista som vi måste följa, se sidan 6. Innan årsmötet har vi ett ordinarie månadsmöte där du fritt kan framföra dina synpunkter om föreningen och vad vi ska syssla med. Ett önskemål från styrelsen är tips på plats där vi kan vara på vårens fieldday, kom med ditt förslag på mötet. Välkomna alla GSA medlemmar Hälsningar Lars-Ove / SM6BWH Repeaterfrekvenser, GSA 10 meter 29,580 / 29,680 MHz 70 cm D-star (SK6SA) 23 cm MHz -6 MHz shift 70 cm RU 368 (RU0), MHz 2 meter RV52 (R2), 145,650 MHz Öppnas med >100ms 1750, DTMF 6 eller Hz subton. RU 368 och RV52 är sammankopplade. GSA-nätet och bulletinen Sänds över repeatern RV52 (R2) och RU368 (RU0) varje söndag kl utom vid sommar- och helguppehåll. Klubbsignal: SK6GSA Hemsida: sk6gsa.se Utgivningsplan QRO 2013 Månad Manusstopp Utgivn.datum Månadsmöte Jan 29 dec jan 14 jan Feb 28 jan 4 feb 11 feb (Denna gång på Radiomuseet) Mars 25 feb 3 mars 11 mars (Årsmöte) April 25 mars 2 april 8 apr Maj 29 april 6 maj 13 maj sommaruppehåll, Juni, Juli och Aug Sept 26 aug 2 sept 9 sept Okt 30 sept 7 okt 14 okt Nov 28 okt 4 nov 11 nov (Lilla årsmötet) Dec 25 nov 28 dec 9 dec Göteborgs Sändareamatörer 2 QRO nr

3 Klubbinformation, Göteborgs Sändareamatörer, 2013 Styrelsen Ordförande SM6BWH Lars-Ove Theander ledamot SM6DAS Per Hjorth ledamot SM6HQR Johnnie Nilsson ledamot SM6CAL Sture Frode Kassör SM6HCX Lars Caspersson Ersättare SM6GLL Ulf Gabrielsson Valberedning 2013 SM6EHL Martin SM6ETR Lasse Revisorer 2013 SM6BLT Bengt SM6DOS Gunnar Övriga funktionärer Diplommanager SM4NEF Marianne Ansvarig hemsidan SM6DAS Per Medlemsregister SM6HCX Lars QRO-redaktör SM6RTN Anders Radiosamband SM6UQP Robert GSA:s historiearkiv SM6UQP Robert Repeateransvarig - SK6SA SM6BWH Lars-Ove Provförättare (ej cw) SM6HQR Johnnie Kursinformation, kontakta Lars-Ove Theander på tel Adressändringar, e-postadresser meddelas till ansvarig för medlemsregistret, Lasse SM6HCX, e-post: Medlemsavgifter Avgiften för 2013 är 195 Kr, ungdomar upp till 18 år ingen avgift. Familjemedlemmar ingår i avgiften, Dock har familjen endast 1 röst vid omröstningar. Pengarna insättes på föreningens Plusgironr: före årsmötet för att få röstätt på mötet. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka medlemskap i föreningen varpå inbetald belopp återsändes. Extra bidrag Frivilliga bidrag för något ändamål t.ex. repeater eller annat mottages tacksamt via GSA:s Plusgiro ange namn/signal och gärna bidragets ändamål. QSL-service för GSA:s medlemmar. Följande har QSL-kort att hämta vid nästa månadsmöte. SM6EHL. SM6VJA. SM6SCM. SM6RII. SM6DSW. SM6KKQ. SM6P. SM6XMM. SM6EAQ. SM6WSA. SM6VAF. SM6DFP. SM6CMD. SM6KVE. SM6XRY. SM6FRJ. SM6HCX. Klubbmärke Kassören säljer klubbmärke, bilmärke = 10kr tygmärke = 30kr 73 de SM6HQR / SM6CAL Du som är medlem i GSA och vill ha dina QSL-kort till annan klubb än GSA, meddela till någon av våra QSL-ansvariga. QSL-lådan finns med på våra månadsmöte i Råda/Mölnlycke. Har du inte möjlighet att komma så kontakta Johnnie SM6HQR eller Sture SM6CAL för att bestämma tid/plats när du kan hämta dina QSL. Göteborgs Sändareamatörer 3 QRO nr

4 Protokoll Månadsmöte GSA Plats: Radiomuséet i Göteborg 1. Ordf. Lars-Ove/SM6BWH hälsade alla (25st.) välkomna. 2. Dagens gäst var Marianne/SA6CAQ. 3. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna. 4. Ekonomirapporten upplästes av ordf. då vår nya kassör Lars/SM6HCX ej hade tillfälle att närvara denna kväll. 5. GSA:s nya ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar är nu klar. Den blev något billigare än tidigare. 6. Styrelsen efterlyser aktiviteter från våra medlemmar. Förslag kan lämnas via mail till någon i styrelsen eller till vår eminente QRO-redaktör Anders/SM6RTN. 7. Repeatergruppen har installerat ett kraftigare nätaggregat. 8. Övriga frågor: Bo/SM6PID meddelade att KRA även i år kommer att arrangera en resa med buss till Friedrichshafen. Intresserade kan vända sig till SM6GDU/Bengt för mer info. Bosse frågade om vi kommer att ha någon Fieldday i år. GSA och KRA undersöker vidare ett samkör någon gång under våren. Kvällen avslutades med ett mycket intressant föredrag av Bengt/SM6BLT som handlade om Amatörradions pionjärer Mötet avslutades c:a 21:15 Sekr. SM6CAL/Sture Göteborgs Sändareamatörer 4 QRO nr

5 Enkät för GSA:s medlemmar Vad vill du som medlem att GSA ska göra för dig? Mötestider: Vi har nu flyttat tiden till kl , passar det bättre eller har du annat föslag? Mötesdagar: Är det någon annan veckdag som passar dig bättre än måndagar? Antal möten: Nu har vi 9 st möte/år, räcker det med 6 st, 3 på våren och 3 på hösten? Mötesbesök: Du som inte brukar komma till våra månadsmöte, vad är främsta orsaken? QRO: Vilken typ av artiklar vill du läsa om i QRO, radiorelaterat eller något annat? Möteslokal: Möteslokal är Församlingshemmet i Råda, har du ett bättre förslag till lokal?. Aktiviteter: Fielddagar eller andra aktiviteter, vad vill du ha? Styrelsen vill ha dina synpunker på verksamheten och vi behöver din hjälp att förbättra oss. Lämna dina synpunkter till någon i styrelsen via mail eller på annat sätt. Alla förslag är välkomna, det behöver inte vara något av ovanstående, kom med nya förslag. Hälsningar från styrelsen. Efterlysning: Artiklar/Bilder till QRO sökes. Skicka ett mail till redaktören. Du har säkert något som intresserar oss övriga liggande hemma till ingen nytta. Dela med dig av någon händelse/resa eller varför inte en teknisk artikel. Månadsmöte samt Årsmöte i GSA måndagen den 11 mars, kl Mötet kommer att hållas i Råda Församlingshem. Adressen är Kyrkvägen 45, Mölnlycke Gratis parkering Busshållplats finns i närheten, (Råda Stock) alldeles nedanför backen till församlingshemmet. Tipsa styrelsen om lokal! En önskan från många är att föreningen ska hitta en egen lokal där vi har möjlighet att bygga, reparera och lära från varandra eller bara träffas och snacka i all enkelhet. Lokalen behöver inte vara stor, det räcker med 1 mindre rum, men det måste gå att låsa så vi kan lämna lite verktyg och utrustning där. Det borde någonstans finnas ett utrymme ledigt för oss, eller så kan vi kanske dela med någon annan förening, scouter, skytteklubb, idrottsklubb eller något annat. Det bör vara någorlunda lätt och enkelt att komma till, så vet du något ställe där vi kan hyra in oss, hör av dig till någon i styrelsen. Göteborgs Sändareamatörer 5 QRO nr

6 Kallelse till årsmötet i Föreningen Göteborgs Sändareamatörer Plats: Råda Församlingshem, Kyrkvägen 45, Mölnlycke Föredragningslista 1 Mötet öppnas. 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3 Val av ordförande för mötet. 4 Val mötet av sekreterare för mötet. 5 Fastställande av röstlängd. 6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 7 Frågan om dagordningens godkännande. 8 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret. 9 Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret. 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. 11 Behandling av eventuella styrelseförslag. 12 Behandling av inkomna motioner. 13 Mötets avslutande. För sammanställning av ovan nämnda styrelse- kassa- och revisionsberättelse svarar de för det aktuella kalenderåret valda representanterna. Vid årsmötet får endast ärenden som varit angivna i kallelsen avgöras. Glöm inte betala medlemsavgiften för 2013 Samma avgift som förra året, 195 kr (se sidan 3) Göteborgs Sändareamatörer 6 QRO nr

7 Föreningen Göteborgs Sändareamatörers verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen Under året har styrelsen haft följande bemanning: Ordförande... SM6BWH Lars-Ove Theander Kassör... SM6UTB Thomas Karlsson Sekreterare... SM6CAL Sture Frode Ledamot... SM6DAS Per Hjorth Ledamot... SM6HQR Johnnie Nilsson Suppleant... SM6GLL Ulf Gabrielsson Månadsmöten Under året 2012 har föreningen haft 9 st. månadsmöte. Radiomuseét. (2st.) och Råda Församlingshem. (7st.) QRO Under 2012 har 9 st. QRO i digitalformat framtagits. Redaktör har varit Anders/SM6RTN Fieldday Lörd.13 okt. arrangerades en träff på Fjärås Bräcka tillsammans med KRA. Kurser Studiecirkel om D-star genomfördes den 29 mars. Repeater Under 2012 har SK6GSA s repeatergrupp haft i uppdrag att göra en uppgradering av klubbens analoga VHF och UHF-repeatrar. Resultatet blev bland annat en ny toppantenn i masten. Nya ½ antennkablar, ny repeaterlogik, ny-gamla (begagnade) VHF-kavitetrar och nya radioapparater. Beslut togs att koppla samman repeatrarna så att användare som sänder in på VHF (RV52) även hörs ut på UHF (RU368) och vise versa. Samtidigt övergick RV52 till 12.5kHz FM-N. Detaljerad beskrivning finns i QRO nr 12, 2012 för den intresserade. Sekr. Sture/SM6CAL Göteborgs Sändareamatörer 7 QRO nr

8 Revisionsberättelse Till årsmötet för föreningen Göteborgs Sändareamatörer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i föreningen Göteborgs Sändareamatörer för räkenskapsåret Årsredovisningen har upprättats på ett överskådligt sätt och ger en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat. Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisningen, räkenskaperna eller förvaltningen. Vi föreslår därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 11 mars 2013 Bengt Lindberg, SM6BLT Gunnar Fjellmar, SM6DOS Revisor Revisor Göteborgs Sändareamatörer 8 QRO nr

9 STADGAR FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER Reviderade Ändamål Föreningen, som är ideell och opolitisk har som ändamål att sammanföra personer, intresserade av amatörradio och tillvarata gemensamma intressen och aktiviteter, huvudsakligen i Göteborgsområdet. 2 Medlemskap Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för föreningens bästa. Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur GSA. Medlem som nekats medlemskap eller uteslutits skall ha rätt att föra talan mot detta beslut på nästkommande årsmöte eller extra årsmöte. Där då årsmötet har att ta ställning till medlemskap eller uteslutning. Kallelse till berörd person skall ske enligt 6 3 Medlemsavgift Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av novembermötet och skall erläggas före februari månads utgång. Ny medlem, som erlägger årsavgift i oktober månad eller senare anses ha betalt även för nästkommande år. Årsmötet kan utse medlem, som främjat föreningens syften på ett förtjänstfullt sätt till hedersmedlem. Denne är då befriad från årsavgift. 4 Sektioner Intresserade av något speciellt avsnitt inom föreningens verksamhetsområde kan sammansluta sig i sektioner. Dessa skall dock sanktioneras av styrelsen. 5 Föreningsmöten Månadsmöte skall hållas varje månad utom på sommaren. Kallelse till föreningens möten sker på sätt som bestäms av styrelsen. 6 Årsmötet Årsmötet skall avhållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillsändas medlemmarna under senast kända adresser, senast sju dagar före mötesdagen. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista för årsmötet och avskrift av inkomna motioner. Vid årsmötet skall beslutsprotokoll föras. Vid årsmöte skall följande punkter ingå: 1. Mötet öppnas. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 7. Frågan om dagordningens godkännande. 8. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret. 9. Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret. 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. 11. Behandling av eventuella styrelseförslag. 12. Behandling av inkomna motioner. 13. Mötets avslutande. För sammanställning av ovan nämnda styrelse- kassa- och revisionsberättelse svarar de för det aktuella kalenderåret valda representanterna. Vid årsmötet får endast ärenden som varit angivna i kallelsen avgöras. Göteborgs Sändareamatörer 9 QRO nr

10 7 Budget och årsavgift, val av styrelse Vid månadsmötet i november skall, för nästkommande kalenderår, budget och årsavgift fastställas samt val av styrelse, suppleanter och revisorer verkställas. Skriftlig kallelse tillsändas medlemmarna på sätt som stadgas för årsmöteskallelse. Till kallelsen skall bifogas valberedningens förslag, om denna ej tidigare blivit skriftligen meddelad medlemmarna. Vid detta månadsmöte skall beslutsprotokoll föras och följande punkter förekomma: 1. Mötets öppnande. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 5. Frågan om dagordningens godkännande. 6. Val av ordförande för nästkommande kalenderår. 7. Val av två styrelseledamöter för de två kommande kalenderåren. 8. Val av en styrelsesuppleanter för nästkommande kalenderår. 9. Val av två revisorer för nästkommande kalenderår. 10. Val av valberedning, inför nästa års val av styrelse och revisorer, bestående av tre personer, varav en är sammankallande. 11. Budget och årsavgift för nästa kalenderår fastställes. 8 Val Val och beslut sker genom öppen omröstning. Varje fullbetalande medlem har rösträtt. Rösträtt kan även utövas genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha högst en fullmakt, som skall vara bevittnad av två personer. Motion som medlem önskar få behandlad på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda skriftligt före januari månads utgång. Styrelsen skall bifoga inlämnade motioner och yttranden över dessa i kallelsen till årsmötet. 9 Styrelsen Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ordinarie ledamöter, samt minst en suppleant. Ordförande väljs för en period av ett år, ordinarie ledamöter för två år, samt suppleant för ett år. Ordinarie ledamöter väljs så att de är valda med ett års förskjutning gentemot varandra. Suppleanterna deltar i styrelsemötena. 10 Revision Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Bokslutet skall vara verkställt senast 31 januari. Resultat och balansräkning, inventarieförteckning samt styrelsens verksamhetsberättelse skall då för granskning överlämnas till utsedda revisorer. Revisorerna skall granska föreningens räkenskap och ta del av styrelsens protokoll, kontrollera vården av föreningens egendom samt i övrigt kontrollera att av styrelsen fattade beslut är i enlighet med föreningens stadgar. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge revisionsberättelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för medlem, som önskar ta del av innehållet. Till eventuell anmärkning i revisionsberättelsen skall styrelsens yttrande bifogas. Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av styrelsens protokoll och övrig verksamhet. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. 11 Teckningsrätt Föreningen tecknas av dess ordförande eller kassör. 12 Ändring av stadgar Beslut om ändring i föreningens stadgar skall för att vara giltigt fattas på två föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum och med minst två tredjedels majoritet. Av ovan nämnda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget skall bifogas i kallelsen till vardera mötet. 13 Medlemstidning Styrelsen utser ansvarig utgivare av medlemstidningen. 14 Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas på två, med minst två månaders mellanrum, föreningsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Av ovan sagda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid upplösningen tillfalla ändamål, som överensstämmer med föreningens syften och som beslutats vid sista årsmötet. Göteborgs Sändareamatörer 10 QRO nr

11 Köpes Förteckningar / E:22 / Matriklar / Tages lista Från åren : (Sändingsförbud rådde med folk var ju fortfarande licensierade) och framåt. Allt (även skitiga böcker etc) av intresse. Kontakta Robert - SM6UQP, Telefon , E-post : Post adress: Fjällviolen 2, Angered vy 73 de 6UQP Hjälp GSA Arkivet -- EFTERLYSNING -- Jag söker efter någon som kan upplysa mig om vad medlemsavgiften kostade i GSA Arkivet behöver din hjälp med att göra QRO samlingen komplett. (inte ens SK6RM har ett komplett QRO samling) vilket betyder att om vi inte själva lyckas med detta går en stor del av föreningens historia åt helv*te. Därför ber jag er vördsamt: Hjälp mig att få ihop en komplett QRO samling till föreningens historiska arkiv. Skjut inte på det, för då kommer du ALDRIG till skott. Kolla gärna i dina gömmor idag tack. Följande QRO saknar vi: ÅR NUMMER 1951 Alla 1952 jan, feb, mar, maj-dec 1953 alla utom dec 1954 Jan-aug, nov 1955 jan, mar-aug 1956 maj, jun, jul, okt 1957 jun, jul, aug, okt 1958 jan, feb, jul, aug 1959 aug, sept, okt, dec 1960 jun, jul, dec 1961 mar, apr-aug, nov, dec 1962 Maj-aug 1963 feb, jun-aug 1964 Apr, jun-aug 1965 Jun-aug 1966 Jun-aug 1967 Jul-aug 1968 Jun-aug 1969 jun 1970 jul, dec 1971 Jun-aug 1972 Jun-aug 1973 Jun-aug 1974 Jun-aug, Okt 1975 Jun-aug 1976 Jun-aug 1977 mar, jun-aug ÅR NUMMER , , 4, 5, 6, 7, Alla , 3, 4, 5, 6, 7, 8, Alla , , 6, 7, , , 5, 6, 7, , 2, 4, 5, 6, 7, , 6, 7, , 3, 5, 8, 9 Belöning utgår för de som hjälper till på ett eller annat sätt. Kontakta SM6UQP Robert Roos Fjällviolen Angered Tel : E-post Tack för hjälpen! Göteborgs Sändareamatörer 11 QRO nr

12 Bilder/kommentarer från Bengt, SM6BLT:s föredrag om Amatörradions Pionjärer Föredraget handlade om amatörradions absoluta barndom och främst då SMUA (SM6UA) Apotekaren från Orust som själv byggde sina riggar och sedemera flyttade till Redbergsplatsen i Göteborg, där han drev sitt apotek. (numera Halta Lottas Krog). Här visar Bengt upp en mottagare som SM6UA byggt på en bräda Sändare byggd av SM6UA Mottagare byggd av SM6UA Vi fick även se fotoalbum med QSL-kort. Det var så att dåtidens QSL var i många fall bara ett foto där man skrivit sitt namn och övriga uppgifter. Dessa album liknade mest familjealbum med foto och kommentarer., mycket intressant att se. Bilden på QSL kortet ovan gör det hela lite extra roligt eftersom YL:en var Englands första YL i historiken och QSL kortet är ju dessutom ställt till SMUA. Så det ger det hela lite extra knorr då SMUA var signalen innan Sverige blev indelat i distrikt och han fick en 6:a i signalen. Dessutom visste postverket mycket väl vem SMUA var då det kunde komma kort med endast adressen SMUA, Sweden och de kom rätta trots den bristfälliga adressen. QSL fanns från världens alla hörn så han var en aktiv amatör att både köra radio och bygga. Vi som lyssnade på föredraget tackar dig Bengt så väldigt mycket för denna intressanta kväll. SM6RTN, Anders Foto: SM6UQP Robert och SM6RTN, Anders Nästa föredrag i GSA:s historiska serie kommer på April månadsmöte att hållas av SM6UQP Robert. Göteborgs Sändareamatörer 12 QRO nr

13 Månadens recept Fyllda kycklingfiléer 4 port. 4 Kycklingfiléer. 4 Bitar ädelost. 4 Skiver rökt skinka. Rapsolja och smör att steka i. Detta händer hos Kungsbacka Radioamatörer, SK6KY Onsd 6 mars är det årsmöte, omedelbart följt av ordinarie månadsmöte. Lörd 6 april är det loppis, insläpp från kl Gör så här. 1. Torka av kycklingen med hushållspapper och skär ett snitt längs filén utan att skära helt igenom. 2. Lägg in osten och skinkan i kycklingfilén och >sy igen< skinkan med en tandpetare eller två. 3. Stek kycklingen i raps olja blandat med smör i cirka två minuter på var sida. 4. Lägg kycklingen i en ugnsform och stek den färdig i ungen i 175 grader i cirka minuter. Serveras med ris och grön sallad. Smaklig måltid. 73 de SM6HQR/JOHNNIE... Klubblokalen ligger på Vässingsövägen och är inrymd i Onsala Hemvärnsgård. Vägbeskrivning på KRA:s hemsida Välkomna! D-Starinfo SD6GB D-Star hotspot på 2 M MHz +/- 0.0 MHz 70 cm 434,4625 MHz +/- 0.0 MHz Senare kommer det kanske 6M [och ev 10 M] SD6GB signalen som utdelats till sm6mly Dick Olofsson där D :et står just för Digital! Så har de gjort i Norge - där alla digitala repeterar heter LD + siffran - + suffixet! 73 de Gunnar, SM6OER Gör din röst hörd - Bli sändaramatör Göteborgs Sändareamatörer i etern sedan Göteborgs Sändareamatörer 13 QRO nr

14 Classic car Bilden är hämtad från SM6FJY Där kan du hitta bilder på bilar samtida med GSA:s bildande på 1920-talet. Din favoritbil från ungdomen finns säkerligen i detta arkiv. Bilderna visar FORDSON E38W Van. En sådan bil hade SM6FJY, Yarl i sin ungdom och den var smakfullt inredd med en säng i skåpet. Bilen fick agera raggarbil och var perfekt för detta ändamål och förgyllde ägarens tillvaro på många sätt. Idag kör Yarl en Volvo men minnena från den gamla FORDSON sitter ordentligt kvar. (enl. hörsägen baxades Fordson in i en lada i Stockholmstrakten då Yarl skulle på långresa och det kanhända att bilen står kvar där än idag) Hittar du en sådan bil, köp den och installera din radioutrustning där så är semestern räddad. Vill du eller någon bekant skaffa amatörradiolicens? Det finns möjligheter till detta men det fordrar en del förkunskaper. Du bör minst ha grundskolematematik och inte vara helt främmande för el-teknik. Har du inte detta bör du förkovra dig innan du börjar en kurs för amatörradiolicens. En amatörradiokurs är helt teoretisk lärarledd undervisning om teknik. Hur och varför en radio och andra i utrustningar i sammanhanget fungerar och det det används mycket matematik för att förklara detta. Utöver radioteknik måste du lära sig de bestämmelser (reglemente) som gäller för amatörradio. Dessutom lär du dig Elektriska säkerhetsföreskrifter. Efter avslutad kurs måste du avlägga prov. Provet består av 3 delar, 20 frågor teknik, 20 frågor Reglemente, där minst 75% måste vara rätt besvarade. Provet i elsäkerhet måste vara till 100% rätt besvarat. Har du intresse och tror dig klara av proverna så är du välkommen att höra av dig för ytterligare detaljer till ordförande i Göteborgs Sändareamatörer: Lars-Ove, Göteborgs Sändareamatörer 14 QRO nr

15 Den transatlantiska kabeln Innan den första transatlantiska kabeln är lagd, var det snabbaste kommunikationen mellan Europa och Nordamerika minst en vecka. Nyheter kan endast gå så snabbt som den snabbaste häst eller den snabbaste båten. Vid den tiden nådde nyheter sällan Nordamerika till Europa under två veckor. På 1830-talet genomfördes ett antal experiment både i USA och Storbritannien med telegraf. Till en början begränsades dessa till järnvägen. Den första praktiska användning men skall krediteras Professor Samuel Morse, uppfinnaren av Morsekoden, som skickade ett meddelande via vad som då var känt som magnetisk telegraf från Baltimore och Washington. Efter den första lyckade demonstrationen drogs telegrafledningar snabbt över hela Europa och Nordamerika, vilket gör att budskap sändes praktiskt taget ögonblickligen. Passager över vatten var större problem. Kabeln måste vara isolerad och stark, en teknik som var i sin linda. Den första stora undervattenskabeln som anslöt England till Frankrike, slutfördes inte förrän 1851 efter flera misslyckade försök. Idén om en transatlantisk kabel föreslogs för första gången 1845, bara ett år efter den första praktisk demonstrationen. Med stora avstånd och djup framkom väldiga problem registrerades Atlantic Telegraph Company med ett kapital av pund (ungefär $ 1,400,000). På den amerikanska sidan var Cyrus W. Field den drivande kraften, på den brittiska sida var det Charles Bright och bröderna Johannes och Jakob Brett. Den första kabeltillverkning påbörjades tidigt 1857 och slutfördes i juni. Före slutet av juli hade de stuvats ombord på amerikanska Niagara och Den brittiska Agamemnon -- både örlogsfartyg lånas ut av sina respektive regeringar för uppgiften. De började vid Valentia Harbour i Irland den 5 augusti. De första dagarna, allt gick bra men sex dagar senare på grund av ett misstag med bromsen som begränsade sjunkhastigheten, fastnade kabeln ordentligt. Bara 380 mil hade lagts. Fartygen var därefter tvungna att återvända till hamn. Ytterligare 700 mil kabel hade gjorts för andra försök som inleddes den 25 juni Den här gången av två fartyg som mötte varandra i mitten av Atlanten med sina respektive ändar. Kabeln bröts av nästan omedelbart. Det gjorde sedan ytterligare 4 misslyckade försök. och det var tydligt att detta inte skulle bli lätt! De två fartygen återvände till Irland, men det beslutades att, trots en betydande minskning av kabeln, de skulle ett ytterligare försök. Den 29 juli, femte försöket igen från mitten. Den här gången fungerade det! Den 5 augusti 1858 hade fartygen nått sin destination -- Valentia Harbour i Irland och Trinity Bay i Newfoundland. De två kontinenterna har förenats. Den 16 augusti sändes meddelandet Ära vare Gud i höjden och på fred på jorden Tyvärr började ansvarig ingenjör, Wildman Whitehouse, med att använda mycket höga spänningar snarare än mycket svaga strömmar som hade testats tidigare. Inom tre veckor var skadorna på kabeln med höga spänningar allt tydligare och de slutade fungera. Det skulle ytterligare dröja flera år innan ett nytt försök gjordes med en andra kabel. Den här gången är det endast ett enda fartyg som chartrades, Great Eastern, det största fartyget som fanns på den tiden. Fartyget byggdes ursprungligen för persontransport över atlanten och kunde ta passagerare men seglade entast ett fåtal gånger med passagerare då ekonomin inte gick ihop. Efter att hon lagt antlantkabeln skrotades fartyget. Här ses hon uppdragen på stranden inför skrotning. Tredje gången gillt Great Eastern startade från Valencia i slutet av juli 1865 och lyckats nå 1200 mil innan kabeln satt ordentligt fast. Flera försök gjordes att hämta upp den skadade kabelns slutända men alla misslyckades. Mer kabel tillverkades för samma företag som hade lånat upp en ytterligare $ Det gjordes även extra kabel för att avsluta den kabel som hade förlorats föregående år -- om slutet kunde hittas. Efter så många misslyckade försök, lyckades kabeln till slut läggas med praktiskt taget inga problem. Den 27 juli 1866, drogs kabeln iland vid en liten fiske by i Newfoundland känd genom den charmiga namn av Heart s Content. Göteborgs Sändareamatörer 15 QRO nr

16 Avståndet var 1686 sjömil. Great Eastern hade en medelfart på 120 km per dag för att lägga ut kabeln. Det första meddelandet som skickades då detta slutligen lyckast var: Ett fördraget om fred har slutits mellan Österrike och Preussen. Sedan skickade Drottning Victoria från Osborne på på Isle of Wight, ett meddelande till USA:s president. Drottningen lyckönskar presidenten ett framgångsrikt slutförande av företaget som hon hoppas kan fungera som en extra band i unionen mellan USA och England. Detta togs emot i Newfoundland nästan genast, men det fanns fortfarande en klyfta i förbindelsen på fastlandet i Nordamerika och meddelanden från London till New York fortfarande tog 24 timmar på grund av denna brist. Detta hindrade dock inte beröra människorna på den tiden som var förvånade över att snabba nyheter nu var möjligt. Greast Eastern under byggnad Ankarspelet Sedan ångade Great Eastern österut till en punkt för försöka fiska upp änden på den andra kabeln som hade gått förlorad tidigare. De hittade och tog upp den avbrutna änden. Det var ingen dålig bedrift då den trasiga kabeln låg på ett djup av 1600 meter. Den avbrutna änden skarvades och den 8 september 1866 landades även denna kabel. Ett budskap kunde faktiskt vara framme timmar innan de sändes (på grund av tidszonskillnaden på de två ändarna på kabeln). På grund av den tid det tar för fartyg att korsa Atlanten, trodde folk inte mycket på detta. Nästan omedelbart öppnades kabeln för företag. Men endast de mycket rika privatpersonerna kunde ha råd med dettta -- de första kostnaderna var häpnadsväckande, $1 per brev, som skulle betalas i guld - samtidigt som en månadslön för en arbetare kunde vara $20. På land lades kablar ut snabbt och inom 20 år fanns det mil av kablar mellan alla delar av världen. De ursprungliga två kablar slutatde fungera 1872 och 1877 men vid denna tid var fyra andra kablar i drift. Det är intressant att notera att även om de senare kablarna klararde mycket trafik samtidigt, så var det var inte förrän på 1960-talet som meddelande via satelliter var ett seriöst alternativ till kabeln. Mobilantenner, men hur får riggarna plats? SM6??? besöker doktorn Göteborgs Sändareamatörer 16 QRO nr

17 Fikaträffar för Hams i Göteborg med omnejd Måndagar: kl Mölnlycke Församlingshem Tisdagar: kl Fiskebäcks Hamncafé, fiskehamnen Angereds Radioamatörer (SA6AR) Besök våra byggkvällar den 3dje torsdagen varje månad samt öppethus sista torsdagen varje månad med start kl Plats: Rannebergen, Fjällglimmen nr 6 in på gården, samlinglokalen. Skriv in i era kalendrar att vi skall ha en fieldday den 6/6, plats återkommer vi med senare. Erik, SM6DGR på sin MONARK 125CC av Exakt var bilden är tagen framgår inte men det skulle kunna passa med ett upprop till alla HAMs som kör MC att skicka in en bild på sig och motorcykeln. Lista på medlemmar som betalt årsavgifen i GSA för 2013 Finns du inte med här och känner på dig att du betalt, kontakta kassören. Det fi nns ytterligare några som betalt men inte meddelat sitt namn / signal SA6AMG SA6AVT SA6BMQ SA6BUQ SA6BXH SA6CAQ SB6A SM6BLT SM6BWH SM6CAL SM6DAS SM6DBQ SM6DER SM6EAQ SM6EGL SM6EHL SM6ETR SM6FJY SM6FRJ SM6FWR SM6FZG SM6GEV SM6GLL Tomislan Sprem Göran Berglind Johannes Bengtsson Christo Pelster Antilla Arvo Marianne Lundqvist Pierre Gassander Bengt Lindberg Lars-Ove Theander Sture Frode Per Hjorth Bengt Lindholm Sten Wahlskog Lennart Berlin Gunnar Lagerulf Martin Björkman Lars Westerlund Yarl Lundström Roland Ekman Toorleif Jonsson Kenneth Olofsson Nils Husberg Ulf Gabrielsson SM6GSA SM6GY SM6HCX SM6HMR SM6HQR SM6LTO SM6OWI SM6PID SM6RII SM6RPZ SM6RTN SM6UQP SM7WBR SM6VCM SM6XYY SM6YEG SM6YVF SM6YWU SM6ZDO Kurt Lindqvist Jörgen Nilsson Lasse Caspersson Rolf Johnsson Johnnie Nilsson Lars Rundlöf Tony Jääskeläinen Bo Dahlqvist Erik Kilhamn Lars Petterson Anders Berglund Robert Roos Peter Steneborg Ronnie Almgren Jan Persson Michail Gavrjusjov Fredrik Wikström Jan Alsin Kent Johansson Lars-Gustav Hallin Göran Danielsson Göteborgs Sändareamatörer 17 QRO nr

18 SÄLJES IC-718 trevlig kortvågstranciever i fint skick SRS-såld Aldrig skruvad. Originalkartong + tillbehör. Finns att provköra i Västra Frölunda. Prisidé 3.900:- Martin SM6EHL MHz - Tangentbord för att snabbt byta frekvens eller minne - Automatisk steglängd TS (tuning step) - VFO-ratten (bortkopplingsbar) - Bandstackning lagrar senaste frekvens på varje band automatiskt IF SHIFT (påminner om passbandtuning) MIKROFON KOMPRESSOR MÅNGA CW FUNKTIONER, Inbyggd elbugg VOX (Voice Operated Transmission) AUTOMATISK ANTENNAVSTÄMNINGSENHET (tillbehör) DSP MÖJLIGHET (UT-106 tillbehör) SM6-möte i Hjo Lördagen den 16 mars hålls SM6-möte I Parken Hjo (nära hamnen) kl (ca). Det kommer att finnas mat och dryck att köpa enl följande meny: Ärtsoppa och pannkaka 50:- Ägg- och pannbiffsmörgås med kaffe 45:- Ost- och skinksmörgås med kaffe 35:- Dricka 10:-, kaffe 10:- Vi vill att Du beställer maten hos Kjell-Åke SM6VAG tfn ett par dagar i förväg. Sponsorer: Mobinet, SVEBRY och SM6VKC. SM6VKC finns på plats! Lotteri med fina vinster såsom Mobinet Switchat nätaggregat 9-15V / 25A, Svebry Digital Multimeter, SM6VKC nätaggregat. Hitta till Parken: N E Mer info får Du av Kjell-åke eller kolla på DL6-sidan på ssa.se. Välkomna hälsar SK6MA Radiomässa i Eskilstuna Lördagen den 23 mars Öppet: Plats: Munktellarenan Se: för mer info SSA Årsmöte i Eskilstuna Lördagen den 23 mars Startar: Plats: Stora salen, Munktellarenan Pub mingel på fredagskvällen, Elite Hotel, kl Se: för mer info Göteborgs Sändareamatörer 18 QRO nr

19 Göteborgs Sändareamatörer 19 QRO nr

20 Leverantörer av amatörradio och tillbehör Dannex HF-Equipment Eggby Sjögård Axvall Tel DX Supply Vikingavägen 21A Sollentuna Tel Elektrokit Sweden AB Västkustvägen Malmö Tel Limmared Radio & Data AB Besöksadress: Torget Limmared Postadress: Dammgatan Limmared Tel LSG Communication AB Sam Gunnarsson, SM3PZG Tel Mobil Fa. maas funk-elektronik Heppendorfer Str Elsdorf-Berrendorf, Germany Tel: Mobinet Communication AB Blockgatan Karlstad Tel Microbit 2.0 AB Mikael Styrefors Nystaden Töre SJR Service Box Mönsterås Tel Svebry Electronics AB Box Skövde Tel Swedish Radio Supply AB Box Karlstad Tel ham.srsab.se, VKC Hamshop Firma Peter Dahlbom Korpetorp Mellerud Vårgårda Radio AB Hjultorps Industriområde Skattegårdsgatan 5 Box Vårgårda Tel Huvudsponsor för Göteborgs Sändareamatörer Göteborgs Sändareamatörer 20 QRO nr

QRO. Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer QRO 1 / 2013. Årgång 62, nr 1, 2013

QRO. Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer QRO 1 / 2013. Årgång 62, nr 1, 2013 QRO Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer Årgång 62, nr 1, 2013 Adress Föreningen Göteborgs Sändareamatörer, c/o Lars-Ove Theander Davids Väg 48 438 93 LANDVETTER Hemsida: www.sk6gsa.se

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Nr 4 2010 ÅRGÅNG 59 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

Nr 4 2010 ÅRGÅNG 59 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A Nr 4 2010 ÅRGÅNG 59 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNDAG 12 APRIL MÅNADS GSA MÖTE 19:30 PÅ RADIOMUSÉET FÖRENINGSINFORMATION

Läs mer

Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer. Gamla radiomöbler kan ses på Radiomuseet. Eftertryck QRO

Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer. Gamla radiomöbler kan ses på Radiomuseet. Eftertryck QRO QRO Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer Årgång 62, nr 9, 2013 Gamla radiomöbler kan ses på Radiomuseet Adress Föreningen Göteborgs Sändareamatörer, c/o Lars-Ove Theander Davids Väg 48,

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 6-2012 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61

Radiotidningen QRO nr 6-2012 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61 80m vertikal c:a 2m hög monterad på glasfi berstav för test Månadsmöte den 10 Sept kl 18,30 Råda Församlinghem, Kyrkvägen 45, Mölnlycke

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG

I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG VERKSAMHETSIDÉ IFK Grimslöv har till uppgift att genom utövande av idrott höja intresset för densamma och utbilda goda idrottsmän och kvinnor samt verka

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET STADGAR Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Protokoll från Svenska Hembryggareföreningens (SHBF) årsmöte 970523

Protokoll från Svenska Hembryggareföreningens (SHBF) årsmöte 970523 Protokoll från Svenska Hembryggareföreningens (SHBF) årsmöte 970523 1. Mötets öppnande Mötet öppnades ca 18.20 av Kenneth Johansson som hälsade alla hjärtligt välkomna till SHBFs årsmöte och efterföljande

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften. 6075-13 STADGAR FÖR DALNET EK. FÖR. 1 FIRMA Föreningens namn är DALNET EK. FÖR. med org.nr. 769625-8685 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 Föreningen Gunnsjöbadet Kallelse till årsmöte Härmed kallas du till årsmöte I föreningen Gunnsjöbadet söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 i Kvarngården, Bergshamra Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK STADGAR för Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK 1. Firma Föreningens firma är Dag- och Fritidshemmet Bonk, ideell förening. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att med personella insatser av (om än inte

Läs mer

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening Stadgar för Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening bildad enligt lagen 1987:667 och förordningen 1987:978 Fastställda 1996-04-07 och ändrade 2000-05-03, 2006-05-22, 2012-05-24, 2013-03-21 l Firma - firmateckning

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE. Telegrafikurs... 3 Årsmöte stundar... 4

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE. Telegrafikurs... 3 Årsmöte stundar... 4 Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Telegrafikurs... 3 Årsmöte stundar... 4 M.A.R.K. Marks Amatör Radio Klubb Klubbstyrelse 2006 Ordförande SM6MLI Hans Turesson 0320/103 81 Vice ordförande SM6UNC

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Vulcan Riders Sweden

Vulcan Riders Sweden Arbetsgruppens slutförslag till Vulcan Riders Swedens årsmöte 2011-07-02 Vulcan Riders Sweden - s t a d g a r - 1. Föreningens firma är Vulcan Riders Sweden 1.1 Vulcan Riders Sweden är en självständig,

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben samt till Motorflygförbundet KSAK och Svenska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer