insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 110 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. År 2007 antogs FRIIs Kvalitetskod. Nyckelord i insamling är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang årgång 16 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9 Årtiondet då vi alla blev kunder är över homestyling har ersatts med soulstyling De nya medierna visar vägen det är dialog med givarna som gäller Debatt om öppenhet Delad syn på att lämna ut styrelseprotokoll SIDAN 10 l Fler gåvor trots förtroendekris 4 l Investerare sågar socialt ansvar 12 l Prostatacancer fram i ljuset 18 Årets insamlare 2009 Pris för långsiktigt arbete med företag SIDAN 9

2 friizon Kalendarium JUNI IBC Euroforum anordnar konferens för stiftelser och ideella organisationer. Bland annat om intern kontroll och moderniserade skatte- och momsregler. JULI Politikerveckan i Almedalen National Fundraising Convention, London SEPTEMBER 14.9 Introduktionsutbildning i FRIIs Kvalitetskod, kl , Malmö 14.9 Styrelseutbildning i FRIIs Kvalitetskod, kl , Malmö DnBNORs organisationsseminarium, båtkryssning Oslo Köpenhamn ToR 16.9 Introduktionsutbildning i FRIIs Kvalitetskod, kl , Stockholm 21.9 Styrelseutbildning i FRIIs Kvalitetskod, OKTOBER FRIIs Kodrapportutbildning, kl 9-12, Stockholm International Fundraising Congress, Holland Läs mer om vad som händer i FRII Annonsera För information och bokning: kontakta Press Art. Tel , Annonspriser Helsida: kr Halvsida: kr Kvartssida: kr FRII-medlemmar betalar 50 procent av angivna priser. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem och sedan Insamling Nu ledaren avdragsrätt för gåvor Skattefrågan som blivit het i kylan Vi närmar oss valdagen i september. Alliansregeringen har haft makten i fyra år. En av FRIIs hjärtefrågor förblir tyvärr olöst och inget initiativ tycks i elfte timmen komma från regeringen Reinfeldt. Jag tänker förstås på frågan om avdragsrätt för gåvor som enskilda givare och företag skulle kunna yrka i sin självdeklaration. Det här är ju ingen revolution avdragsrätt för gåvor finns i alla de övriga 26 EU-länderna samt i länder som Sverige brukar jämföras med såsom Norge och Kanada. Ändå har frågan fastnat hos finansminister Anders Borg. En sak har emellertid regeringen gjort. Man tillsatte en utredning som lämnade sitt förslag förra året. Utredningen gick under namnet Gåvoincitamentsutredningen. Remissinstanserna var övervägande positiva. FRII applåderade det konkreta förslag till teknisk lösning som utredningen lanserade. Men regeringen kom inte i mål. Frågan har ändå förts uppåt på landets politiska dagordning. Några partier, främst (kd) och (fp), har medverkat till det. Fp:s initiativ tidigare i vår att föreslå avdragsrätt för gåvor till forskning var välkommet. En mängd debattartiklar har under de senaste månaderna publicerats som nästan samtliga välkomnar en reform. Nya allianser har skapats mellan de humanitära organisationerna inom FRII, forskningens institutioner samt kulturens företrädare. Detta bådar gott för frågans fortsatta livskraft. Gerd Givare och hennes systrar och bröder Ett stort och varmt tack till dig som var med på årets InsamlingsForum. FRII vill tacka alla deltagare, presentatörer och utställare för att ni bidrog till att göra årets konferens till en riktig höjdare. Helt klart var det den mest välbesökta hittills, cirka 250 personer var med under InsamlingsForums två dagar. Förändring var ett av ledorden för årets program och tack vare era utvärderingar kommer vi att kunna göra flera förändringar, det vill säga förbättringar, till nästa år. Den 3-4 maj 2011 får du se resultatet av detta. Så stort tack till dig som fyllde i utvärderingen och gav oss viktig feedback. väntar på en reform. I en undersökning hos Novus i mars 2010 som FRII beställt säger 52 procent av svenskarna att man tycker det ska vara möjligt att göra skatteavdrag för dessa gåvor. Så även om regeringen kan hävda att vi nådde inte ända fram så har Alliansens senfärdighet medfört att temperaturen har höjts i frågan om denna avdragsrätt. Jag vill uppmana dig att ställa frågor till politiker och debattera i din omgivning. Hjälp till att lyfta frågan. Vårt sista halmstrå före valet är nu att partierna för in frågan om avdragsrätt för gåvor i sina valmanifest och går till val på denna för den idéburna sektorn så viktiga fråga. Låt mig till sist nämna det nya Kvalitetsrådet inom FRII. På förslag av FRIIs styrelse beslutade årsmötet i april att tillsätta ett helt nytt organ som ska göra bedömningar om innehållet i medlemsorganisationernas kodrapporter är korrekt. Rådet blir därmed ett instrument i arbetet med att bygga förtroende hos våra givare. Efter ett år ska arbetet i rådet utvärderas. Detta nya organ bör kunna stärka tillämpningen av Kvalitetskoden. ERIK ZACHRISON GENERALSEKRETERARE, FRII Tack för ett fantastiskt InsamlingsForum 2010! Utlottningen bland de som lämnade in utvärderingar vanns av Ylva Ågrahn, Vi-skogen. Grattis Ylva! Stort tack till alla er som hört av er med positiva kommentarer och uppmuntrande ord om årets konferens. Det gör oss om möjligt ännu mer motiverade att jobba vidare med att utveckla InsamlingsForum. På hittar du dokumentation från flera av årets presentationer och nytt för i år är att du även hittar videoklipp från en del av presentationerna. Än en gång stort tack! maria ros jernberg insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Redaktör: Peter Rehnfeldt/Press Art. tel: , Redaktion: Maria Ros Jernberg, Caroline Edelstam Molin, Eva Nordenstam (tjl), Pernilla Norström, Peter Rehnfeldt, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Erik Zachrison. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: /92, fax E-post: Nätet: Omslagsbilder: Denny Lorentzen Tryck: Propan Printcenter 2010 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får använda materialet i elektronisk version av tidningen. insamling nu

3 kommenterat: toppen botten Fina villkor hos viktiga leverantörer Att pressa stora leverantörer till ideella organisationer att erbjuda bra villkor har länge varit angeläget. Nu har något betydande hänt: Forum för Frivilligt Socialt Arbete har slutit avtal med amerikanska Techsoup för att kunna erbjuda billiga programvaror och produkter från bl a Microsoft, SAP och Adobe. Detta gynnar FRIIs medlemmar. Bra jobbat säger FRII. Kodrapporterna strömmar in Fler och fler FRII-medlemmar publicerar nu sina rapporter om hur man tillämpat FRIIs Kvalitetskod under Det är Aktuella frågor om insamling i politiken Frågan om ett införande av avdragsrätt för gåvor fortsätter att vara ett prioriterat ärende för FRII. En paneldebatt med Alliansens företrädare i riksdagen planeras till den 21 juni. En webbenkät till alla sju riksdagspartier har genomförts för att höra deras inställning till frågan. Svaren kommer att redovisas till FRIIs medlemmar. Anders Borgs närmaste man, statssekreterare Hans Lindberg, har uppvaktats på Finansdepartementet av FRII och ett möte med Finansutskottets ordförande Stefan Attefall (kd) har ägt rum. Det tycks som om regeringen har fått kalla fötter vad gäller följderna av de nya momsförslagen för ideell sektor. Tre ministrar har skrivit till EU och vill mildra effekterna på ideell sektor. Finansminister Anders spännande läsning. Rapporterna ska publiceras på organisationens webbplats. FRII hoppas att rapporterna blir lästa av medlemmar och givare. Bluffinsamling upptäckt i Karlstad Ett sällsynt fult försök till insamlingsbedrägeri har avslöjats i Värmland. Några personer påstod sig starta insamlingen HjalpHaiti.com. Bössinsamlare erbjöds 60 kronor i timmen samt provision. Efter några dagar var insamlarna borta och webbplatsen stängd. Namnet på insamlingen sammanföll med den insamling som tidigare i år pågått i FRIIs regi Hjälp Haiti. Borg avser hålla en hearing med företrädare för ideell sektor före semestrarna. På uppdrag av regeringen ska Statistiska Centralbyrån nu börja sammanställa statistik om den ideella sektorn och det civila samhället. Sådan statistik saknas till stor del i vårt land. FRII har inbjudits att ingå i referensgruppen. ERIK ZACHRISON Beslut på årsmötet: FRII inrättar nytt kvalitetsråd FRII höll årsmöte den 29 april där en av huvudpunkterna var beslutet om att inrätta ett kvalitetsråd. Mötet antog enhälligt styrelsens förslag som i korthet innebär att ett kvalitetsråd ska inrättas och att det ska ha en prövotid på ett år och därefter utvärderas. Syftet med kvalitetsrådet är att det ska medverka till att kodrapporterna hos FRIIs medlemmar är korrekta och att de stämmer med verkliga förhållanden. Rådet blir därmed ett viktigt instrument i arbetet med att bygga förtroende hos landets givare. Rådets uppgift i ett första skede är att utgöra en neutral mötesplats som, på uppdrag av FRIIs styrelse, gör bedömningar av anmälningar avseende felaktigheter i FRIIs medlemmars kodrapporter. Rådet ska bestå av tre personer och dessa tre får inte på något sätt vara knutna till FRII eller till enskild medlemsorganisation. Rådet kommer själva inte att vara beslutsfattande utan bereder eventuella beslut som fattas av FRIIs styrelse. Arbetet med att rekrytera personer till kvalitetsrådet pågår nu. Årsmötet fattade även beslut om att höja serviceavgiften till FRII för år Styrelsen la fram ett förslag, som antogs av årsmötet, som innebär att serviceavgiften höjs från 0,1 procent av insamlade medel till 0,15 procent, med en lägsta avgift på kr och en högsta avgift på kr. Medlemsavgiften är oförändrad. På årsmötet valdes även Harald Hagman, Stockholms Stadsmission, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen och Ann Bülow, IM in i FRIIs styrelse. Alla tre hälsas hjärtligt välkomna i styrelsen. maria ros jernberg FRII växer så det knakar FRII-familjen blir bara större och större. Under våren har fyra nya medlemsorganisationer valts in och FRII har nu 110 medlemmar. Vi hälsar Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, UNHCR Insamlingsstiftelse, Borneo Orangutan Survival Sweden och Mission Aviation Fellowship Sweden varmt välkomna som medlemmar i FRII. Den här tillväxten av nya medlemmar är oerhört glädjande och vi hoppas att vårt ökande medlemsantal också ska ge oss ännu mer tyngd i vårt arbete med viktiga branschfrågor, säger Erik Zachrison, FRIIs generalsekreterare. FRII avråder från medverkan i bok mrj Flera FRII-medlemmar har kontaktats av LN Media AB och Asista Communication, båda i Umeå med ett erbjudande om deltagande i projekt 90-kontoboken. Detta projekt som listar 90-kontoorganisationer är inte nytt. Boken finansieras med annonser. Svensk Insamlingskontroll, SFI står inte bakom projektet. FRII anser att projektet att ge ut en bok inte är ändamålsenligt och snabbt ger en föråldrad bild. Den aktuella förteckningen över samtliga 90-konton finns som tidigare på FRII bedömer att boken är ett geschäft för att dra in annonsintäkter till en rent kommersiell aktör. FRII avråder sina medlemmar från att annonsera i boken. FRII ÄR EN MEDLEMSORGANISATION som verkar för etisk och professionell insamling i Sverige. FRII DRIVS AV sina medlemmar som bestämmer inriktningen på verksamheten och gemensamt står för FRIIs ekonomi. Idag är 110 organisationer och stiftelser med i FRII. ARBETET BYGGER PÅ FYRA LEDORD: respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. LÄS MER om oss på insamling nu

4 aktuellt af Donner dömd till 5 års fängelse Röda Korsets tidigare kommu- nikationschef Johan av Donner döms till fem års fängelse för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Det meddelade Stockholms tingsrätt i maj. Han får också näringsförbud i 7 år. af Donners medåtalade Ulf Olsen på företaget Tryckmedia och Jan Liikane på företaget Duo Kunddialog döms till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och sex månader. De två döms också till näringsförbud i fem år. De tre ska också betala skadestånd till Röda Korset och Cancerfonden, motsvarande de belopp de båda organisationerna förlorat, enligt domen. De tre domarna har överklagats. mvz Ljus på rättvisefrågor inför VM i fotboll Svenska kyrkan och Afrikagrup- perna lyfter fram rättvisefrågor och mänskliga rättigheter inför fotbolls-vm i Sydafrika. Afrikagrupperna har bland annat deltagit i en paneldebatt med titeln Fotbolls VM folkfest med allvarliga baksidor. Svenska Kyrkans manifestation Avspark för Rättvisa genomfördes i maj. Vi vill lyfta fram det arbete som görs för rättvisa, mänskliga rättigheter, schysta villkor och solidaritet inför VM, säger stiftsadjunkt Rikard Olofsson i Svenska Kyrkan. MvZ Resultat av bistånd på frukostbordet Kooperation Utan Gränser och Coop ska se om det finns produkter från biståndsprojekten som kan tas in i Coops sortiment. Om produkter från biståndsprojekten dyker upp på frukostbordet kan det bli det enklare att förstå vad stödet handlar om. Vi tycker det vore fantastiskt om produkter från jordbrukare i våra projekt tas in i Coops sortiment. Även om det inte rör sig om majoriteten av bönderna så finns det de som odlar för export, säger Anna-Maria Broman Ek på Kooperation Utan Gränser. l Förtroende Stabil trend med fler gåvor Ris eller ros för insamlingsbranschen? Enligt en enkät bland Aftonbladets läsare i maj säger sig 60 procent ha fått minskat förtroende efter Röda Korset- skandalen. Men den bilden stämmer inte, gåvorna växer, säger företrädare för flera stora ideella organisationer. Vår uppfattning är att givarna litar på oss. Varje år får vi fler som stöttar oss. Det är vi tacksamma för eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur, säger Dan Sermand, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser till Aftonbladet. Gåvorna från både privatpersoner och företag har ökat. Däremot märker vi att fler vill ha mer information om vart pengarna går. Därför försöker vi kommunicera att pengarna används effektivt, säger Louise Gauffin, marknads- och insamlingschef på Rädda Barnen. Trots rapporter om minskat förtroende för insamlingsorganisationer ökar givandet. Haiti märktes det hur många som ville stödja. Det kanske är fler som hör av sig och har frågor. Men fler än någonsin ger oss stöd, säger Per Westberg, vice generalsekreterare på Unicef. Vi har inte sett någon skillnad. Det man oroar sig för är hur branschen drabbas på lång sikt. Men vi har inte sett någon nedgång på faddrar eller månadsgivare. Hjälpen till Haiti har varit väldigt positiv, säger Elisabet Stahlenius, kommunikationschef på SOS-Barnbyar. Vi har aldrig haft så många som velat stödja oss som vi har i dag. I samband med katastrofen i Amnesty ser också en stark och positiv trend. Vi har passerat medlemmar, vilket är en milstolpe och samlade in mer än 70 miljoner kronor förra året. Det är rekord, säger Dan Grundin, kanslichef på svenska Amnesty, till Insamling Nu. Marie von Zeipel l CSR Ideella ska få gratis datorprogram Stiftelsen TechSoup donerar gratis programvara till ideella organisationer och stiftelser. Nu har man startat verksamhet i Sverige vilket kan vara till glädje för många av FRIIs medlemmar. TechSoup ger ideella organisationer och stiftelser hjälp med programvara, fortbildning och stöd i IT-frågor. Syftet är att förbättra verksamheterna utan att det kostar mycket pengar. Bakom satsningen i Sverige står stiftelsen TechSoup Global och organisationen Forum för frivilligt socialt arbete. Microsoft är medfinansiär och tillsammans med IT-företaget SAP står de för det grundläggande stödet. TechSoup finns i dag i 40 länder och har sedan 2002 hjälpt organisationer att spara i snitt kronor. Idén till Techsoup började i San Francisco i USA när några IT-journalister hade ett 30-tal programvaror till övers som de ville skulle komma till nytta. De gav dem till frivilligorganisationer, vilket minskade kostnaderna inom den ideella sektorn. Techsoup är en kanal för företagens CSR-verksamhet, men vi arbetar även strategiskt med CSR, säger Andreas Ericsson, vd för TechSoup i Sverige. De ideella organisationer som är intresserade av att kunna ta del av TechSoups donationer går in på registrerar sig och fyller i vad man behöver för mjukvaror och uppgraderingar. Det man betalar är en administrationsavgift på 2-4 procent av vad programvarorna brukar kosta. I Sverige hoppas vi kunna dela ut licenser per år. Vi kommer även att arbeta vidare med att utveckla nya system för donationer, säger Andreas Ericsson. Forum för FRIVILLIGT socialt arbete hjälper till med organisationernas ansökningar och sköter gransknings- och godkännandeprocessen. Vi har inget krav på att de organisationer som söker donationer skall vara med i någon särskild paraplyorganisation, utan driver verksamheten som en infrastrukturlösning för hela den ideella sektorn. Men vissa typer av verksamhet kan ännu inte erbjudas donationer, till exempel bibelsällskap utan social verksamhet, idrottsföreningar och liknande. Det är verksamheter som de donerande företagen har valt att inte stödja, avslutar Andreas Ericsson. caroline edelstam molin insamling nu

5 l CSR Hallå där... Återanvänd inredning gör nytta för FRII-medlemmar Foto: denny lorentzen Flera FRII-medlemmar har kostnadsfritt kunna förbättra sin arbetsmiljö med hjälp av företaget 4CYCLE. Plan Sverige är en av organisationerna som fått ny inredning och kontorsmaterial genom återanvändning. 4CYCLE har som mål att bidra med lönsam håll- barhet till andra företag och organisationer. 4CYCLE erbjuder hjälp vid flytt eller omorganisation så att företag kan sänka sina kostnader och samtidigt ge stöd till ideella organisationer. 4CYCLE ser till att inventarierna återanvänds och kontorsmaterialet kommer till nytta. Det här är ett sätt för företag att frigöra kapital i samband med omlokalisering. Det blir billigare, ger ekonomisk lönsamhet och stärker företagets ansvar för miljö och CSR. Dessutom skapar det goodwill. Vi har till exempel hjälpt H&M med en omfattande flytt och därigenom fick Läkare Utan Gränser nya kontorsmöbler. Möblerna skulle i annat fall bara slängts på tippen men på det här viset kunde de göra nytta i stället, säger Joachim Malmqvist, vd för 4CYCLE. För organisationer i den ideella sektorn, skolor med flera finns det därmed möjligheter att förbättra arbetsmiljön till låga kostnader. Hittills har 4CYCLE hjälpt flera FRII-medlemmar, bland andra Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Amnesty, ECPAT och Plan Sverige. 4CYCLE kontaktade oss och vi har haft ett samarbete med dem sedan ett år tillbaka. De enda kostnader vi har haft är för transport och hittills har vi fått alltifrån möbler, papper, datorväskor, tangentbord, postfacksystem och skärmväggar, berättar Andreas Sjögren, gruppchef för post och logistikavdelningen på Plan Sverige. 4CYCLE hjälpte oss när vi flyttade till våra nuvarande lokaler I princip all möblering Charlotta Johansson, på ny tjänst som insamlare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Hur arbetar ni med insamling? Vi har tidigare inte arbetat särskilt aktivt med insamling men satsar nu för att öka donationerna bland våra medlemmar. En stor utmaning är även att öka medlemsantalet. Var finns de flesta givarna? Våra givare finns främst bland våra medlemmar som i dag är stycken. Norberto Lacourt på 4CYCLE var med på InsamlingsForum och berättade om återvinning. som vi inte tog med oss från de gamla lokalerna, kom via 4CYCLE. Därefter har vi fortsatt med löpande projekt som byte till bättre kontorsstolar samt höj- och sänkbara bord för alla som önskat, säger Erik Falkenberg, ekonomi- och kontorsansvarig på Läkare Utan Gränser. vid årets InsamlingsForum fanns 4CYCLE på plats för att berätta om sin verksamhet. Samtidigt lanserades tjänsten Bli återanvändare på där det går att anmäla behov av möbler och kontorsinredning. Denna tjänst gör det enklare för våra återanvändare att se vilka projekt som kommer att ske. Den skapar också en större tillgänglighet för de som vill bli återanvändare, säger Joachim Malmqvist. caroline edelstam molin Hur har organisationen utvecklats? Vi har funnits i 127 år och enormt mycket har ju hänt på så lång tid. På senare år har medlemsantalet gått ned eftersom man inte satsat på marknadsföring och värvning, men nu ska vi vända den trenden. Har ni några internationella samarbeten? Vi stödjer och samarbetar med fredsorganisationer i Indien, Ryssland, Tjetjenien och har börjat undersöka förutsättningarna för projekt i Burma och Afghanistan. Vi deltar även i globala påverkanskampanjer. Vilka mål har ni? Vårt mål är att öka antalet medlemmar och gåvor, öka vår insamling och få en indikation på om insamling är något vi ska fortsätta att satsa på. caroline edelstam molin Revision, projektgranskning, intern kontroll, redovisningsfrågor, skatter, moms och juridik Den lilla byrån insamling nu med den stora kompetensen.

6 Foto: denny lorentzen insamlingsforum Deltagarna på årets InsamlingsForum fick inblick i hur de sociala medierna kan förändra kommunikationen med givarna. Men även hur det fungerar att gå mot trenderna eller att kunna använda sin databas på bästa sätt. Sammanlagt fanns det över 20 seminarier att välja mellan. InsamlingsForum är FRIIs största arrangemang för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Årets konferens hade temat Förståelse och Förändring och de rekordmånga deltagarna fick möjlighet att få inspiration av föredragshållare, branschkollegor och leverantörer. l Förändring Nu vill vi bjussa istället för att bränna 00-talet var årtiondet då vi alla blev kunder. Men nu har en förändring startat, där allt fler vill bort från passiv konsumtion och i stället bidra till förändring. Ida Hult från konsultbyrån Trendethnography har studerat attityder och livsstilar och kunde presentera flera iaktagelser som visar hur givarnas beteende håller på att förändras. Det kollektiva normsystemet håller på att försvinna och allt fler vill ge stöd på sitt eget sätt, istället för att vara en del av en organisation, sade hon. I dag är det inte ovanligt att en individ möter lika många människor på en månad som man tidigare mötte under en hel livstid. Alla möten, alla budskap och alla val leder till att det blir viktigare för många att välja bort information, snarare än att hålla sig uppdaterad om allt som händer. Det har växt fram ett allt tydligare motstånd mot att ständigt ta beslut om allt från tandkräm till elbolag. Det är ett skifte som pågår. Vi går från viljan att bränna till att bjussa. Homestyling blir i stället soulstyling. Pengar och prylar är fortfarande viktiga men inte på samma sätt som tidigare. Idag är det mer status att ha en livsstil som matchar de egna värderingarna, sade Ida Hult. I sina studier av livsstilar och värderingar har hon jobbat med att komma bakom de svar och påståenden som många tillfrågade först förmedlar. Efter ett tag smyger det verkliga agerandet och tänkandet fram. Det handlar om skillnaden mellan vad människor säger och gör. Lita aldrig på vad givarna säger, sade Ida Hult med ett leende. Ett annat viktigt skifte handlar enligt Ida Hult om rörelsen mot ett rekommendationssamhälle, där givarna litar mest på människor och saker som de känner väl. Genom att förmedla information kan en organisation inte komma in i närmiljön, i nätverken eller bli någon som givarna upplever sig ha en relation med, och därmed inte heller lyssnar till eller litar på. Efter Ida Hults föredrag bekräftade givaren Ove Långström i sin presentation mycket av vad som tidigare sagts. Ove Långström gav exempel på hur han själv vänt sig till olika organisationer för att erbjuda sitt engagemang, och sedan valt den som kunde kombinera sina visioner med just hans kunskaper och individuella stöd. Det var starten på Insamlings- Forums två dagar, där en av de främsta frågeställningarna var hur kommunikationen ska se ut för att de ideella organisationerna ska kunna nå givarna framöver. Interaktion och att möta individuella önskemål, var en del av svaret. peter rehnfeldt insamling nu

7 Vi valde bort julgåvan och satsade på ett långsiktigt projekt som anknyter till vår verksamhet, det ger mer än en punktinsats. Är du en fundraiser? Tänker du: Vad vill min organisation ge till givaren? Eller: Vad är det givaren vill ha? Mindre megafon och mer personligt tilltal. Prata direkt till era fans, som på kafferasten.. Hans albrektsson på företaget medley LEIF WIEN JENSEN, norges blindeförbund KATARINA WALLENTIN, RÄDDA BARNEN om samarbetet med Wateraid i föredraget BACK TO BASICS OM MÖJLIGHETErNa MED SOCIALA MEDIER l Förståelse Dialog är det som gäller Berättelser skapar engagemang Foto: denny lorentzen Vem säger att pengar inte kan köpa lycka? Det var inledningen på Ken Burnetts första berättelse i sitt pass Fundrising stories that will set your donors on fire. Ken BurNETT berättade om Gabriella som levt i 18 år med fötterna riktade bakåt, ett funktionshinder som begränsat hela hennes liv. Gabriella hade en dröm: Inte att kunna dansa, men att en dag kunna gå till skolan. Genom stöd från organisationen Sutter Health i Kalifornien kunde hon till sist få hjälp av specialistläkare och genomgå en komplicerad operation. Allt gick bra och med fötterna vända åt rätt håll vände även hennes liv. I ett samtal en tid efter operationen kunde hon berätta för alla som följt hennes kamp: I dag ska jag ska gå ut och dansa!. Det är ett exempel på hur Sutter Health redovisar resultat från sin verksamhet. Fler finns på organisationens webbplats där patienter berättar om hur Varumärkesbyggande och Ken Burnett gav flera exempel på hur berättelser kan användas för att redovisa resultat och skapa visioner. stödet från givarna förändrat livet för dem (www.sutterhealth. org/stories). Ken Burnett berättade också om sina egna upplevelser när han var i Kambodja med ActionAid och kunde bevittna en misär som var så svår att han ifrågasatte vad han gjorde där. Det gick inte att hindra att människor dog inför hans ögon. Efter en lång tid av uppgivenhet visste han vad han gjort på platsen och vad han kunde tillföra. Jag kan berätta vad jag sett och få andra att vilja förhindra att lidandet fortsätter, sa Ken Burnett. Han gav också tipset att ta del av berättelser om fundraising i hela världen på på www. sofii.org. peter rehnfeldt produktutveckling sker i dag allt mer i de sociala nätveken. Så låt givarna prata med varandra och ta tillvara på vad som sägs. Det var en av trenderna inom direktmarknadsföring som CF Lund och Helene Palm från DirektMedia rapporterade om på InsamlingsForum. Båda deltog i den senaste DMA-mässan i San Diego där de fångat upp aktuella tendenser inom marknadsföring. På flera företag har kundtjänst och marknadsavdelning slagits ihop för att kunna bemöta tankar, önskemål och synpunkter. De nya medierna visar vägen. Det är dialog som gäller, var ett av budskapen. I dag undrar många organisationer hur de nya kommunikationskanalerna flickr, facebook och twitter ska användas på ett meningsfullt sätt. Ett exempel är företaget Starbucks som bad sina kunder komma med idéer på hur de kunde bli bättre. Under ett år fick de in förslag. En respons att bygga vidare verksamheten med. pr Välkommen att kontakta Susanne Malmqvist! Birger Jarlsgatan Stockholm insamling nu

8 insamlingsforum Rekordmånga deltagare besökte årets InsamlingsForum. Alan Clayton visade vilka olika behov som finns bakom viljan att ge sitt stöd. l Förståelse Den som drivs av inre behov ger mest Alan Clayton har lång erfarenhet av så kallad charity marketing. Sin specialitet kreativ strategi, motivation och kunskap om givaren gav han flera exempel på under ett engagerande seminarium. Fokusgrupper i all ära, men de säger ofta vad de tror att du vill höra. Människor agerar däremot utifrån känslor, motivation och värderingar. En brittisk givarundersökning Värderingarna och motiven för att ge måste vi titta närmare på. Rent krasst så passar inte en storlek alla, människor förändras och vi lever i en digital värld, säger Alan Clayton. Med utgångspunkt i Abraham Maslows teori delar han människors drivkrafter i tre grupper: att vi väljer att motiveras av inre behov, yttre behov eller av ett slags grundläggande behov. om motivation visar att människor placerar sig i de tre olika grupperna ganska jämt, det vill säga ungefär en tredjedel drivs av respektive behov. Människor som ger och lite till har oftast blivit inspirerade, eller så vill de höra till. Det kan också handla om passion, eller känslan av skuld. Den som drivs av sina inre behov ger mest, och gör det för att den tror på något och drivs av inre övertygelser och värderingar. Den som styrs av yttre behov drivs istället av att synas, passa in och att själv få vara aktiv och delaktig. Slutligen den som drivs av mer grundläggande behov vill vara en del av ett sammanhang, ett kyrkligt till exempel, och ge som en del av ett kollektiv, menar Alan Clayton. Han ger exempel på kampanjer som inleds med en stark känsla, innan man kommer till att be om något. You change her life and she will change yours avslutas till exempel en av ActionAids kampanjer. Organisationen RSPB enga- gerar genom att tala om känslor i sin You are enjoying an RSPB moment, och i RSPB letters from the future är det barn som ber vuxna att vara rädda om deras framtid. Den starka känsla som skapas är att vi är skyldiga våra barn detta. Tänk alltid på hur de olika känslostyrda grupperna agerar och tänker och vad de går igång på och koppla det till din organisations mål och uppdrag. Och tänk på att känslor är varför människor gör saker och varför de är så oförutsägbara. Känslor förändrar världen helt enkelt. pernilla norström Tala till hjärtat och nå fram Att förmedla känslor och att förenkla givandet med stöd av den nya tekniken. Det är två sätt till starkare insamling, konstaterade Astrid Engberg i sitt föredrag. Astrid Engberg började arbeta som chef för den danska delen av organisationen Borneo Orangutan Survival (BOS) Sedan dess har antalet givare gått upp från till I Borneo driver BOS program som räddar och vårdar föräldralösa och vuxna orangutanger. Astrid Engberg är just nu involverad i en global insamlingsstrategi för BOS. Att engagera nya givare är en sak, att få relationen med givaren att bestå och utvecklas en helt annan. När BOS kommunicerade ut budskapet att vi måste agera NU eftersom det snart inte fanns några orangutanger kvar på Borneo strömmade givarna till. Och det utan en stor budget för marknadsföring och insamlingsaktiviteter, berättade hon på InsamlingsForum. Med hjälp av ett femtontal orangutanger i ett särskilt adoptionsprogram har hela verksamheten fått en stark tillströmning av medel och kontinuerligt stöd. Vi har en produkt som är stark i sig själv, möjligheten att adoptera en orangutang. Vi lyckades också förmedla en känsla av närhet, som att Borneo var en ö i Danmark ungefär. Och vi tänkte på att respektera givarens tid det skulle vara enkelt att vara engagerad och inte finnas för många valmöjligheter, säger Astrid Engberg. Med hjälp av storytelling för- stärktes känslan för produkten, som i övrigt bestod av mer traditionella delar som ett adoptionscertifikat och nyhetsbrev. BOS tittar nu på hur fler produkter naturligt kan läggas till och ge fler intäkter, som virtuella gåvor och e-vykort. Budskapet om orangutangernas utsatthet fick snabb respons. Målsättningen är cirka regelbundna givare i Sverige, där man nu startar upp rekrytering. Vår styrka ligger i att vi talar till hjärtat. Lyckas man med det spelar det mindre roll vilken organisation det handlar om. Pernilla norström insamling nu

9 l Årets Insamlare 2009 Pris för långsiktigt samarbete med företag Det blev Kooperation Utan Gränser som tog hem titeln Årets Insamlare I sina samarbeten med företag har organisationen kunnat visa goda exempel som leder till ökad insamling. Att engagera både kunder och anställda hos företag är inte det lättaste. Men för Kooperation Utan Gränser har ett långsiktigt och målmedvetet engagemang gjort att organisationen nu sticker ut lite extra bland FRIIs medlemmar och att man kan stoltsera med att vara förebild inom företagssamarbeten. Vid tisdagens kvällspass på InsamlingsForum presenterades utmärkelsen för en överraskad vinnare. Vi var inte alls beredda och hade själva nominerat Folksam till utmärkelsen. Men det var jätteroligt att FRII valde att tilldela oss priset och även lyfta fram de företag vi samarbetar med i motiveringen, säger insamlingsledare Ellinor Scheffer på Kooperation Utan Gränser. Priset är en vacker pokal i form av en insamlingsbössa och ett diplom som delades ut av FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison. Ett exempel på lyckad insamling som nämns i juryns motivering är samarbetet mellan Kooperation Utan Gränser och Folksam. Många av Folksams an- ställda skänker varje månad en valfri del av sin lön. Nyligen blev det också möjligt för Folksams kunder att bidra de kunder som betalar sin premie via autogiro kan välja att ge ett månatligt bidrag till Kooperation Utan Gränser, ett förtroende som vi är mycket glada över att vi har fått, säger Ellinor Scheffer. Men samarbetet mellan Koope- ration Utan Gränser och Folksam består inte bara av gåvor. Tillsammans med det kenyanska försäkringsbolaget Cooperative Insurance Company of Kenya (CIC) har Folksam och Kooperation Utan Gränser utvecklat mikroförsäkringen Bima ya Jamii Försäkring för familjen. Försäkringen riktar sig till dem som vanligtvis är för fattiga för att teckna en försäkring. Redan finns ett flertal fall där familjers försörjning kunnat räddas tack vare mikroförsäkringen. Kooperation Utan Gränser har cirka 60 företag och organisationer som medlemmar alla med rötter i den svenska kooperationen. Förutom Folksam är det till exempel Coop, HSB, KF, Lantmännen, LRF, OKQ8, Riksbyggen och Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans arbetar de för att nå ett gemensamt mål: en rättvis värld fri från fattigdom. Peter Rehnfeldt FRIIs Erik Zachrison delade ut priset till Årets Insamlare på InsamlingsForum. Ellinor Scheffer från Kooperation Utan Gränser var en av de överraskade pristagarna i organisationen. Motiveringen till priset Kooperation Utan Gränser belönas för sitt arbete med att ta till vara på de möjligheter som företags ökande sociala ansvarstagande erbjuder. Organisationen utvecklar skräddarsydda lösningar baserade på företagens verksamhet och intresse och inkluderar både anställda och kunder. Detta ger ökade intäkter, ökat engagemang och stärkta varumärken. Ett exempel är lönegivandet tillsammans med Folksam som gav över en miljon kronor 2009, en tiodubbling på tio år. l Vad tycker du om årets InsamlingsForum? Anders Holmefur, Ge för livet Det här är tredje gången jag är med på InsamlingForum. Min organisation står mitt i en förändring och jag är här för att ta till mig nyheter och se hur ny teknik kan kombineras med traditionell insamling. Jag passar även på att träffa utställarna och lyssna till deras idéer. insamling nu Malin Thiel, Rädda Barnen Det här är första gången jag är med på InsamlingsForum. Det ger nya infallsvinklar på hur vi kan fortsätta utveckla våra insamlingsmetoder och få ökad insikt i hur givarna fungerar. Jag är främst intresserad av att lyssna till passen som handlar om sociala medier. ANNMARI NAEVE, VI-SKOGEN Jag har varit på InsamlingsForum inte mindre än 12 gånger. Jag tyckte att det varit ett superfint arrangemang i år. Alla föredrag var lika spännande men mest imponerande var nog Maria Ros Jernbergs inhopp med temat passion i kommunikationen på onsdagen. johan norrby, västerås stadsmission Det är sjunde gången jag är med. I år var det ett väldigt brett utbud och roligt att lyssna till Alan Clayton och Ken Burnett. Jag tycker att Maud Randels och Malin Thengqvists pass om testamenten och stora gåvor var väldigt intressant.

10 tema öppenhet Skepsis mot krav på att lämna ut protokoll De utför ideella välfärdstjänster, får statsbidrag, engagerar miljoner givare och är betydelsefulla samhällsaktörer. Men många ideella föreningar har en begränsad öppenhet. Två av tre lämnar inte ut styrelseprotokollen, visar Kyrkans Tidnings granskning av 100 ideella organisationer. text: marie von zeipel Foto: lars rinderskog Trots att de flesta ideella organisationer säger ja till öppenhet vill allt färre låta sig granskas på allvar. Det är en av slutsatserna i den granskning som Kyrkans Tidning publicerade i april. Det stora undantaget som lyfts fram är Svenska kyrkan som sedan tio år har en egen fungerande offentlighetsprincip. Men den omfattar inte affärshemligheter och känsliga personalärenden. De ideella organisationerna i Sverige omsätter ungefär 150 miljarder kronor och tar emot 11 miljarder i statliga bidrag. Allt fler tar efter näringslivet när de beslutar om löner och förmåner. I 25 organisationer ligger den högsta chefslönen på över kronor om året, förutom pensionskostnader och förmåner. Topplönen är drygt kronor i månaden, enligt granskningen. Trots att de flesta av de organisationer som tillfrågades i Kyrkans Tidnings undersökning säger sig verka för öppenhet och offentlighet en hörnsten i den svenska demokratin vill många inte lämna ut protokoll från styrelsemöten eller publicera dem på hemsidan. På frågan om att få se det senaste styrelseprotokollet sa 57 av 92 organisationer nej. 28 av de tillfrågade organisationerna är medlemmar i FRII. Det vanligaste argumentet är att det hand- lar om affärshemligheter (23 av 92 svar), samarbeten eller förhandlingar. Protokollen kan innehålla integritetskänsliga uppgifter. Vi brukar inte göra så och ser ingen anledning att göra det. Det är en principsak. Protokollen är inte skrivna på så sätt att de kan lämnas ut, lyder några av svaren. 10 Vid en debatt i Stockholm som arrangerades i samband med att undersökningen publicerades fick kravet på ökad öppenhet både ris och ros. Det är bra att den här granskningen gjorts och alla kan göra förbättringar. Men jag tror inte att vi skulle få gehör hos svåra medlemmar för att förorda någon slags generell offentlighetsprincip, säger Erik Zachrison, generalsekreterare på FRII. Varför inte? Jag tror att öppenheten har sina gränser. Allting kan man inte vara öppen kring. Vi är ju också i sektorn lite konkurrenter om givarnas pengar, så allt kan eller vill man inte lägga på bordet. Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare på ActionAid tycker att det finns bättre sätt att granska kvaliteten på biståndet än genom att läsa protokoll. Det känns som om debatten handlar om fel saker. Att likställa öppenhet med att lämna ut protokoll är ingen bra värdemätare. Våra uppdragsgivare är alla de fattiga kvinnor och barn som finns i våra projekt ute i världen. Att hitta sätt att vara öppen och få dem delaktiga i beslutandeprocesser är mycket svårare än så. Jag önskar att Kyrkans tidning hade vågat ta ett modigare grepp och granskat kvaliteten och öppenheten av bistånd på ett djupare plan, menar hon. Efter publiceringen har olika aktörer fortsatt att debattera frågan. Bland annat organisationen Charity Rating som ser granskningen som ett stöd i sin kritik av den ideella sektorns öppenhet. Ideella organisationer vars omsättning till stor del består av privata medel, borde Det känns som om debatten handlar om fel saker. Att likställa öppenhet med att lämna ut protokoll är ingen bra värdemätare. rimligtvis värna allmänhetens förtroende och följaktligen vara de mest öppna organisationerna. Det borde vara en självklarhet för givare att få insyn i de verksamheter som man finansierar och Charity Rating har ingen förståelse för att denna dokumentation på något sätt skulle utgöra företagshemligheter, skriver VD Thomas Sundén på organisationens webbplats. Men flera kritiska röster har hörts, bland annat från Per Eckerdal på Famna, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi beklagar att granskningen inte skett med större insikt och urskiljning. Som exempel bedömer man frågan om öppenhet genom att se om styrelseprotokollen är offentliga. Vi menar att detta är en mycket trubbig för att inte säga ointressant mätare på om en organisation är öppen för granskning eller inte. Det krävs en djupare research gjord med större kunskap för att få relevanta svar på frågan. Gemensamt för de flesta inlägg är att det är bra att frågan om öppenhet lyfts fram och debatteras. marie von zeipel insamling nu

11 l Är det viktigt för din organisation att vara öppen? l Lämnar ni ut styrelseprotokoll? söker erfaren ECPAT, David Lagerlöf: Ja. ECPAT tillämpar FRIIs kvalitetskod. Koden ställer däremot inte krav på att lämna ut styrelseprotokoll. Vi ser dock inga problem med att lämna ut sådana dokument och vi gör det på begäran Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII, Erik Zachrison: Öppenhet är en viktig fråga för oss som jobbar med insamling. Givarna ska ha rätt att läsa årsredovisning, styrelsens sammansättning, stadgar, arbetsordningar och andra styrdokument. Därför har vi utarbetat FRII:s kvalitetskod där öppenhet är ett av ledorden. Men den omfattar inte öppna protokoll. Fundraising Consultant - Corporate Sector till sitt regionkontor i Stockholm. Ansök senast 15 juli Kyrkans Tidnings reporter David Qviström fick inte gehör bland åhörarna för att styrelseprotokoll ska bli offentliga. Han har granskat öppenheten bland ideella organisationer och upplevde responsen som förvirrad. insamling nu Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Ola Mattson: Vi anser inte att vårt material ska vara offentligt. Vi arbetar med människorättsfrågor och kritik av staten och vill inte att svenska staten eller andra stater skall ha fri tillgång till och insyn i verksamheten. Välkommen att läsa mer om tjänsten på 11

12 etik l Riskkapital Foto: svt Investerare dömer ut sociala entrepenörer De fem drakarna : Mats Gabrielsson, Douglas Roos, Susanna Falkengren, Sven Hagströmer och Richard Båge. Socialt entrepenörskap är på frammarsch, och togs nyligen lite överraskande upp i SVTs programserie Draknästet. Programmets annars rent kommersiella tänkande skakades om. Reaktionerna på försöken att koppla samman riskkapital och rättvisetankar blev starka. att berätta om sin syn på att göra affärer. Egentligen går inte Draknästet ut på att hitta finansiering till sociala verksamheter, men vi valde att ta med ett par projekt för att se hur drakarna reagerade, säger programmets producent David Bexelius. Att ideella frågor väcker känslor och enga- Henrik Zander och Karl Wijkmark från gemang gick det inte att ta miste på i vårens omgång av SVT-serien Draknästet. Programmets ursprungsidé är att entreprenörer och innovatörer ska övertyga fem framgångsrika investerare, de så kallade drakarna, att vilja satsa pengar på affärsidéer med goda vinstpotentialer. Trots den strikt ekonomiska inriktningen kunde ett par sociala entreprenörer ta plats i programmet och få möjlighet Göteborg presenterade ett vattenprojekt som går ut på att försäljning av buteljerat vatten ska bidra till rent-vatten-projekt i Afrika. Det enhälliga gensvaret från de fem investerarna var att idén hamnar i en etisk gråzon. Jag funderar på kletigheten när man blandar ihop välgörenhet och kapitalism. Jag är allergisk mot hjälporganisationer och välgörenhet som kostar jättemycket och så kommer det fram fem öre på slutet. Varför ska ni lyckas bättre än organisationerna? undrade Douglas Roos, en av drakarna. Vi vill göra välgörenheten ung och attraktiv igen. Vi ska informera om situationen i Afrika och konsumenterna ska få direkt respons på vad deras köp bidrar till, svarade Henrik Zander. Ni vill ha ett jobb i en välgörenhetsorganisation. Ni har inte sorterat ut vad ni vill göra. Separera de här två drivkrafterna, blev uppmaningen från investerarna. Men av drakarna, Richard Båge, kom med en öppning och ändrade lite på affärsidén. Han föreslog att han själv bidrar med en halv miljon kronor, och att hela överskottet går till en gemensam stiftelse som fördelar pengarna till vattenprojekt i Afrika. De båda entreprenörerna god- Henrik Zander och Karl Wijkmark från Göteborg presenterade ett vattenprojekt och fick blandade reaktioner. 12 Jag är allergisk mot hjälporganisationer och välgörenhet som kostar jättemycket och så kommer det fram fem öre på slutet. Varför ska ni lyckas bättre än organisationerna? tog villkoren med glädje och nu har arbetet med stiftelsen startat. Än så länge diskuterar vi om att bidra med en angiven summa per flaska till vattenprojekten istället för överskottet. Vi söker också samarbetspartners för att komma in på marknaden. I sommar räknar vi med att smygstarta med en turné för att lansera varumärket, säger Karl Wijkmark. Tvärtemot vad drakarna tyckte så ser han inget problem med att kombinera affärsverksamhet med välgörande ändamål. Hellre hjälpa till med något än att inte hjälpa alls, säger Karl Wijkmark som också tror att det är ett synsätt som kommer att bli mycket vanligare framöver. Viktor Johansson, Isa Sundqvist, Mous- tapha Diedhiou och Abdou Sall satsade på medryckande rytmisk afrikansk dans när de sökte finansiering för att tillverka ekologiska och rättvisemärkta skor i Senegal. Men efter sin presentation hettade det till rejält. Bland annat för att en del av skorna skulle utvinnas från använda bildäck. Är det ett sätt att hjälpa utvecklingsländerna genom att ta dem tillbaka till insamling nu

13 Flyg till udda destinationer? talet och bedriva en typ av industri som inte kommer att vara konkurenskraftig? undrade Mats Gabrielsson. Det är bättre än bara nödbistånd i alla fall, men det kan vi diskutera, svarade Viktor Johansson som satsat mycket tid och pengar i projektet. Ni tar tillbaka de här människorna ett sekel, ni undervärderar dem. Starta ett modernt projekt, med modern tillverkning och material. Det är vettigare att starta en anläggning för recycling av bildäck. Jag tycker det är skit, det är halvkolonialt tänkande som är helt missriktat, blev Mats Gabrielssons slutgiltiga recension av hela idén. Men skoprojektet lever vidare. Även om Viktor Johansson och det andra tyckte att de missuppfattades och att de fick en del osaklig kritik i programmet. Vi vill bygga upp en rättvis handel med rättvisa löner och god arbetsmiljö i tillverkningen. Vi vill också enbart arbeta med miljövänliga material. Men det tilltalade inte drakarna, och det är överhuvudtaget svårt att få ekonomiskt stöd till att bygga upp rättvis handel, säger Viktor Johansson. Efter programmet kändes det hårt att fortsätta. Brist på pengar och svårigheter att få igång en tillverkning i Senegal ledde till en ny plan att istället tillverka skor i Indien. Fortfarande med miljö- och rättvisetankarna som främsta affärsidé. Det finns en del exempel där man kommit längre, främst i England. Här i Sverige finns det intresse för rättvis handel på flera håll men fortfarande i väldigt liten skala, säger Viktor Johansson. Ett av hans syften med att vara med i Draknästet var att presentera sina idéer på bästa sändningstid. Men det är väldigt tvek- insamling nu Då är vi resebyrån för dig! Viktor Johansson, Moustapha Diedhiou, Isa Sundqvist och Abdou Sall sökte finansiering för att tillverka skor i Senegal. samt om han skulle vilja vara med i programmet på nytt eftersom uppfattningarna om att driva företag skilde sig så pass mycket. Sven Hagströmer, en av drakarna, önskade dock att de inte skulle ge upp och medgav att han själv tycker att enrepenörskap och socialt ansvar kan kopplas samman. Draknästets producent, David Bexelius, berättar att det ibland inte var lätt att välja ut de entrepenörer som fick möjlighet att vara med i programserien: När vi gick igenom alla idéer var vi tvungna att välja bort några som jag själv känner väldigt starkt för. Bland annat en förfrågan från organisationen Mattecentrum om stöd för sitt ideella arbete med matematikverkstäder i svenska skolor. Där kan elever delta som tycker det är svårt att räkna eller som behöver få utmaningar som inte skolan har resurser till, säger han. Något beslut om en ny omgång av Draknästet har inte tagits ännu. Någonstans finns det även en idé om att använda ett liknande programformat för att hitta stöd till ideella idéer som ger goda resultat. Att blanda ihop riskkapital och ideella ändamål var något som definitivt inte tilltalade de fem investerarna i Draknästet. Vi har kunskap och erfarenhet och kan erbjuda dig RAPTIM SPECIALPRISER! Världen börjar i Tranås! Välkommen! Europa: Afrika: Övriga Världen: Läs mer om vad som händer i FRII Peter Rehnfeldt 13

14 kampanj Fotbollsskor ska förena unga Butikskedjan Stadium samlade Foto: marie ehrnlund under april och maj in fotbollsskor till förmån för barn och ungdomar i Sydafrika. Insamlingen är en del av samarbetet med den nya FRII-medlemmen Star for Life. Skorna som lämnas in, förses med en sula där givaren kan skriva sitt namn och sin mejladress. På det sättet ger man mottagaren en möjlighet att återkoppla till givaren. Som tack för att man lämnar in sina gamla fotbollsskor får man 200 kronor rabatt på ett par nya i butiken. Man kan också välja att direkt skänka hela eller delar av rabatten till Star for Life. Detta är ett jättebra initiativ eftersom det sammanbinder sydafrikanska och svenska ungdomar, säger Dan Olofsson, grundare av Star for Life. pr l Barncancerfonden Egna insamlingar blir allt fler Alla kan kämpa för livet är rubriken för Barncancerfondens egna insamlingar på nätet, där både privatpersoner och företag kan starta sina insamlingar. Hittills har de gett över fem miljoner kronor. De givare som engagerar sig i Barncancerfondens egna insamlingar bestämmer själv vad insamlingen ska heta och vad målet ska vara, och kan sedan sprida den till vänner, samarbetspartners och kollegor. Funktionen är till både för att öka engagemanget och för att öka tillgängligheten för givare. Digitala kanaler är idag en betydelsefull del i Barncancerfondens kommunikationsarbete, just för att de underlättar för spridning av budskapet. Genom egen insamling är det lättare för människor att engagera sig själv - och andra - för att stödja cancerdrabbade barn och ungdomar, säger Johanna Perwe på Barncancerfonden. Hur bra insamlingarna går varierar från månad till månad, men på det hela taget är trenden positiv. Sedan starten 2008 har över fem miljoner kronor samlats in och merparten av pengarna står privata givare för (företag har skänkt knappt kronor). Barncancerfonden ser även en positiv trend i antalet besökare på webbplatsen, vilket delvis kan förklaras av funktionen egen insamling. Vi har flera exempel på bloggare som har startat egna insamlingar på vår webbplats och som uppmanar sina läsare att skänka pengar, säger Johanna Perwe. Många startar insamlingar när de får beskedet Alzheimerfondens kampanj Togatåget 2010 lockade många deltagare i Stockholm i maj. Genom sponsring och gåvor samlade kampanjen in kronor till fonden, varav kronor via SMS. att ett barn insjuknat i cancer, som ett sätt att manifestera kampen mot sjukdomen. Andra vill i samband med bröllop, födelsedagar och dop visa att de vill göra skillnad, ofta för att de på något sätt är berörda. Det har också blivit allt vanligare att lägga upp en minnessida och starta en insamling som ett sätt för familjer att gemensamt bearbeta sorgen efter ett förlorat barn, och för släkt och vänner att visa sitt stöd. Ett exempel MrJim åker longboard genom Sydostasien och har hittills bidragit med kronor till Barncancerfonden genom sin egen insamling. på det är insamlingen Prinsessan Evelina, till minne av en fyraårig flicka. Insamlingsmålet var satt till kronor, men idag är insamlingen uppe i långt över kronor. Även en del ovanliga initiativ förekommer, som en äventyrare som just nu åker kilometer på longboard genom Sydostasien och samlar in pengar längs vägen. Vi har förstått att många människor har ett intresse av att delta mer aktivt i insamlingsprocessen och att de gärna vill berätta om det också. Detta engagemang är viktigt att ta tillvara i vårt arbete mot barncancer. De egna insamlingarna kommuniceras i Barncancerfondens ordinarie mediemix, bland annat i samarbete med Mix Megapol under lanseringen och med banners på externa sajter. För att utveckla insamlingarna tror Barncancerfonden på att ha en dialog med givarna för att stärka relationen med dem ännu mer. Och det är förstås viktigt att hålla koll på nya möjligheter och veta hur folk använder internet idag. pernilla norström Humor och satir ska få politiker att vakna Valet närmar sig med stormsteg. Allt fler väljer att använda sociala medier för att påverka politiker och väljare. Amnestys kampanj Väck politikerna! och humorkampanjen Val2lax10 är några exempel. Inför valet 2006 fanns sociala medier knappt på kartan. Men Obama-effekten gör att det nu twittras, bloggas och skickas bilder med flickr som aldrig förr. Amnestys har nyligen lanserat kampanjen Väckpolitikerna.nu. 14 Vi vill väcka politikerna i flera frågor, bland annat vill vi att de inför ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning. Idag kan personer som är skyldiga till tortyr inte straffas för det, utan döms istället för andra brott som grov misshandel, säger Ida Wistbacka, projektledare på Amnesty. Förutom att jobba med sociala medier kommer Amnestymedlemmar att möta politiker i panelsamtal runt om landet. Dessutom finns Amnestymed- lemmar med på en rad festivaler i sommar. Närmare valet kommer Amnesty att ha egna valstugor i flera städer. I sommar sjösätts också projek- tet Val2lax10. Tanken är att få unga att gå och rösta genom att möta dem med hjälp av humor och satir. Bakom satsningen står TV-producenten Alexa Wolf, samt radio och TV-profilerna Bobbo Krull och Olle Palmlöf. Flera organisationer står bakom projektet, preliminärt Röda Korset, Svenska Freds, Civil Rights Defenders, Sensus och Världsnaturfonden WWF. Vi vill öka möjligheten att få unga människor delaktiga som annars inte skulle engagera sig politiskt. Det finns ingen gräns för hur personliga vi kan bli när vi ställer frågor. Vi pratar och drar paralleller så att folk fattar. Vi kommer också att recycla de bästa greppen från Bobbo och Olles satirprogram Pippirull, säger Alexa Wolf. Marie von Zeipel insamling nu

15 Foto: daniel roos Glassar för utsatta barn Sedan den 21 maj har det gått Försäljningen av skosnören vid de olika Vår Ruset-loppen ger en stabil inkomst till Bris hjälptelefon och mejl. l Samarbete Rusning efter Bris skosnören I maj och juni deltar cirka tjejer i de Vår Ruset-lopp som genomförs i 17 städer från Malmö i söder till Luleå i norr. Bris finns för 11:e året i rad på plats vid Vår Rusets alla lopp runt om i Sverige och säljer cirka par skosnören. Vår Ruset är en fantastisk plattform för oss då vi möter en stor och viktig målgrupp som stöder vårt arbete för utsatta barn, säger Christina Ålander Brasch på Bris. Vår Ruset har kommit att bli en stabil och omfattande del av Bris kampanjarbete. Ett skosnöre kostar 20 kronor och fungerar som en symbol för Bris verksamhet. Det var en reklambyrå som för 11 år sedan kom på idén att sälja skosnören. Det är inte alltid som de används som skosnören. En del löpare har dem som hårband, andra hänger det runt halsen, säger Christina Ålander Brasch. Förra året såldes skosnören för en halv miljon kronor. Försäljningen leds av två representanter från Bris som reser med Vår Ruset-turnén. De får hjälp av lokala idrottsföreningar med försäljningen. Bris volontärer finns också på plats. Det har blivit en stabil inkomst för oss och är ett viktigt del av vårt arbete, då vi når ut till många. Syns vi så finns vi, säger Christina Ålander Brasch. Tack vare stödet har Bris bland annat kunnat utbilda fler jourare och kan ta emot fler samtal i Barnens Hjälptelefon samt svara på fler mejl i Bris-mejlen och kunnat starta Bris-chatten. att köpa en ny glass som kallas Stockholms godaste glass. Det är Stockholms Stadsmission som ligger bakom kampanjen, som går ut på att samla in pengar till och öka kunskapen om deras barn- och ungdomsverksamheter genom glassförsäljning. Stockholms godaste glass kostar 50 kr och säljs i Stockholms Stadsmissions egna second hand-butiker och hos andra glassförsäljare. Glassarna säljs även via hemsidan där man kan köpa en glass till sig själv, skicka ett glassogram till någon man tycker om, ge bort en glass till en kändis eller beställa företagsglass till kollegorna på jobbet. Pengarna som samlas in går till Stockholms Stadsmission arbete med barn och unga i Stockholm. Vi ser att det är extra viktigt att öka kännedomen om våra barn- och ungdomsverksamheter. Förra året polisanmäldes över tvåtusen misshandelsbrott mot barn i Stockholm och 108 barn blev vräkta. Vi har aldrig förut känt ett så stort tryck på våra verksamheter för barn och unga som nu, säger Yvonne Borg, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission. ulrika larsson forsberg peter rehnfeldt För organisationer som utvecklas MySoft har system för Fackförbund Branschorganisationer Insamlingsorganisationer Kurs- konferensanordnare Handikapporganisationer Idrottsorganisationer DpJf]k 89 l '/ Æ ++0 /0 '' l `e]f7dpjf]k%j\ l nnn%dpjf]k%j\ insamling nu

16 The Resource Alliance presents 30 years of changing the world The 30th International Fundraising Congress October 2010 A new era of fundraising is about to begin... The world of fundraising is changing fast; a new era is beginning and the pioneers at the forefront of that change will be with us at the IFC. Join us, and them, in welcoming the future of fundraising at the 30th IFC. Register now 16 insamling nu

17 utblick Nytt grepp för att bidra till hållbarhet l CSR Ideellt stöd på kontorstid Den amerikanska läsktillver- åren arbetat med ett målinriktat hållbarhetsarbete i hela organisationen. Det senaste steget är vårens lansering av the We portal, en ny del av intranätet där sociala medier och socialt engagemang sammanfogas. Företagets tanke är att medarbetarnas samhällsengagemang bidrar till mer engagemang i arbetet och i längden till ett mer hållbart företag. möjligt för dem att ta med sig engagemanget till jobbet, säger Laura Adams, en av dem som står bakom projektet. På We-portalen kan de anställda hitta volontäruppdrag och få förslag på organisationer dit man kan skänka pengar, eftersom portalen integreras tekniskt med organisationer som HandsOn Network och Global Giving. När de anställda engagerar sig på något sätt, genom att de ger tid eller pengar, får de poäng som senare kan bytas mot produkter att donera till deras favoritorganisationer. Namnet på portalen är en lek med Nikes the Me Portal där de anställda kan uppdaterar sina kontaktuppgifter, se lönebesked och annat som är kopplat till den egna anställningen. Portalen kan liknas vid ett internt Facebook. De Nike har anställda över hela världen. anställda får på arbetstid gå in på sidan och skapa kontakter med varandra, diskutera och engagera sig i organisationer som de är intresserade av, samt diskutera hur Nike kan bli ett ännu mera hållbart företag. Vi vill koppla ihop våra anställdas engagemang med deras jobb för att på så sätt göra det I fjol hade företaget intäkter på drygt 143 Mdr kronor och ger stöd till organisationer som Lance Armstrong Foundation, China Children and Teenager s fund, Mercy Corps, United Nations High Commission for Refugees, Jordan fundamentals, YMCA, Boys and Girls Club of Indian Country med flera. ulrika larsson forsberg Skotillverkaren Nikes senaste satsning på att engarera sina anställda har väckt en del uppmärksamhet. Genom företagets intranät kan medarbetarna ge stöd till ideella organisationer på arbetstid. Skotillverkaren Nike har de senaste 15 karen Pepsi har beslutat att inte längre marknadsföra sig i samband med sportevenemanget SuperBowl, utan istället satsa pengarna på att engagera konsumenter i hållbarhetsfrågor. Det är första gången ett så stort företag kombinerar frågor om hållbarhet och enbart använder sociala medier och inte TV för att föra ut sitt budskap. I USA har den oväntade inriktningen i marknadsföringen fått stor uppmärksamhet. Främst på nätet, genom alla som bloggat, twittrat och pratat om Pepsis Project Refresh, där det går att donera pengar och rösta på idéer som man tycker ska få stöd från företaget. Totalt satsar Pepsi 142 miljoner kronor på den nya kampanjen. Vilket projekt som kommer att få stöd är ännu inte klart. Flera ideella organisationer medverkar med ideer som kan få stöd. pr KomMed News: Adresskvalitet: Som återförsäljare till såväl Infodata AB (SPAR) som PAR AB fungerar vi som insamlingsbranschens adresspecialist och ger insamlingsorganisationer i Sverige oöverträffade möjligheter till givaranalys och adressinköp inför värvningsaktiviteter. Vi erbjuder även lösningar för personnummersättning och löpande adressunderhåll. KomMed AB vill vara den enskilt viktigaste tekniska faktorn till våra kunders framgång. Vi är den snabbast växande databaspartnern inom insamlings- och medlemssektorn och kommer här att löpande lyfta fram de förändringar och nya tjänster vi lanserar mot branschen. Du behöver inte använda webbtjänsten KomMed för att vara KomMed-kund. Utbildning: Från och med i mars i år inledde KomMed utbildningsverksamhet inom området givande. Såväl utbildningen i Mobilt givande som kundanpassade utbildningar har varit mycket uppskattade. Print-on-demand: Vi är glada över ett nytt samarbete med Strömberg AB som ger våra kunder möjlighet till löpande print och distribution direkt från databasen. Har du frågor kring databasteknik, personnummersättning, adressinköp eller något annat; tveka inte att kontakta oss: Patrik Haggren Besöksadress: Skeppsbron 28, Stockholm insamling nu Torsten Malmvall

18 ny medlem l Prostatacancerförbundet Allt fler talar ut om tyst sjukdom Cirka 9000 personer drabbas av prostatacancer varje år. På Prostatacancerförbundet och framför allt de 25 patientföreningarna jobbar man för att ge stöd och kunskap till patienter och anhöriga. Nu är organisationen även redo för att öka sin insamling och blev vid årsskiftet medlem nummer 100 i FRII. Esbjörn Melin drabbades av prostatacancer I dag jobbar han på Prostatacancerförbundets kansli och är navet för organisationens 25 lokalföreningar med cirka medlemmar i hela landet. För mig kom beskedet om sjukdomen som en överraskning. Jag hade problem med en njurbäckeninflammation och visste inte vad ett psa-prov var. Det var tur att min läkare inte valde att avvakta med en undersökning så att jag fick diagnos och kunde opereras, säger Esbjörn Melin. Med en bakgrund i ideella organisationer engagerade han sig i frågan och blev tillfrågad om han ville vara med när en riksorganisation för prostatacancer bildades. Han blev kanslichef på Prostatacancerförbundet Då talades det inte mycket om prostatacancer och det är fortfarande alldeles för tyst om männens vanligaste cancerform. Sjukdomen slår mot intima delar vilket kan göra det svårare att våga tala om biverkningar och känslor, säger Esbjörn Melin. Att få stöd från välkända personer som vill berätta öppet om hur de drabbats är inte lätt. Musikprofilen Bert Karlsson är ett undantag. Han föreläser om sjukdomen och driver frågan om att alla män bör PSA-testas. Att yngre män talar om prostatacancer är dock fortfarande ovanligt. Två av sjukdomens vanligaste biverkningar efter behandling är erektionsproblem och inkontinens, områden som de flesta upplever som privata angelägenheter. En av våra utmaningar för att öka kännedomen om sjukdomen är att visualisera en brun Esbjörn Melin och Prostatacancerförbundet siktar på att i år kunna ge sitt första stora stöd till forskning om prostatacancer. körtel som kan vålla problem för äldre män och som sitter intill ändtarmen, säger Esbjörn Melin. Den här är vårt informationsproblem i ett nötskal, säger Esbjörn Melin. Men att snegla åt uppmärksamheten kring bröstcancer kan ge viss vägledning. Det är också en sjukdom som det inte talades öppet om för några år sedan, men som i dag har fått stor uppmärksamhet och där kunskap om förlopp, symptom och följder är relativt stora. Medlemskapet i FRII är led i organisationens framtida utveckling. Hittills har man inte satsat på insamling men står nu inför ett första steg mot att öka intäkterna som ska gå till forskning på området. Än så länge finns inte rutiner och kunskap för att driva insamling i större omfattning. Vi deltar i Datumlotteriet med Bröstcancerfonden, och får enskilda gåvor från anhöriga till personer som avlidit eller från drabbade. Högtidsgåvor och stöd från företag genom exempelvis julgåvor förekommer också, säger Esbjörn Melin. Sedan 2006 har 3,5 miljoner kronor kommit in till Prostatacancerfonden som administreras fakta Prostatacancerförbundet l Prostatacancerförbundet bildades i sin nuvarande form l l Förbundet består av 25 patientföreningar i hela landet och är huvudman i Cancerfonden. De krav förbundet ställer är: - Patienten ska ha rätt till information om val av behandlingar. - Landstingen ska följa Socialstyrelsens riktlinjer och erbjuda PSAprov till de män som så önskar. - Alla män med prostatacancer ska informeras om rätten till en oberoende andra bedömning av sin sjukdom, så kallad second opinion. - Att det stora problemet med väntetider följs upp. - Lika vård oavsett bostadsort. Foto: peter rehnfeldt av förbundet. Stöd till forskning inom prostatacancerområdet kommer framöver att ske årligen från fonden. Pengarna kan tilldelas studier av sjukdomen, men även gå till ökad kunskap om hur omvårdnad och livskvalitet kan förbättras för patienter och anhöriga. De olika projekten som får stöd väljs ut genom ett ansökningsförfarande. Om några år kommer vi sannolikt att ha fler månatliga givare. Jag tror också att fler företag och organisationer ger stöd liksom att antalet minnesgåvor kommer att öka, säger Esbjörn Melin. Vår egen verksamhet finansieras genom bidrag på två miljoner kronor om året från Socialstyrelsen. Men även genom projektbidrag, bidrag från läkemedelsföretag, lokala bidrag och inte minst medlemsavgifter och frivilliga insatser, säger Esbjörn Melin. Hans egen drivkraft är drömmen om att hitta lösningen på cancerns gåta. Min farfar dog av cancer, min far hade prostatacancer och min bror har det också. Jag själv är drabbad och sannolikheten är inte obetydlig att min son Lukas och att mina barnbarnspojkar Nils, Petter och Abbe drabbas. Jag önskar vara en del i att sjukdomen inte är ett hot för nästa generation, eller att en behandlingsform som ger så små biverkningar som möjligt kan bli verklighet, säger Esbjörn Melin. Men den största utmaningen på kort sikt är att de drabbade får den vård och omsorg de behöver. Fjolårets cancerrapport visade att framför allt äldre personer har svårare att komma fram i vården. Vi ska fortsätta verka för att vissa grupper inte hamnar i kläm när trycket på sjukvården är stort. Vi ska också bidra till att kompetens finns i hela Sverige så att inte det finns regionala skillnader i bemötande och vård av patienter, säger Esbjörn Melin. Peter Rehnfeldt 18 insamling nu

19 namn På nya stolar Nya namn på nya poster i din organisation? Tala om det för insamling nu! Mejla till och skriv Nya namn till insamling nu i ämnesraden. Hélène Carlbark har börjat som sälj- och insamlingsansvarig på Mentor. Ulrika Årehed Kågström har tillträtt som ny generalsekreterare på Röda Korset efter Christer Zettergren som börjar på Migrationsverket. Andreas Jansson är ny kommunikationschef på Röda Korset. Yvonne Borg har nu rollen som kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission. Sandra Axell är ny projekt- och produktionsledare. Stefan Sauk är ny ordförande i Alzheimerfonden. Nya 90-konton Forum för Frivilligt Socialt arbete/ Volontärbyrån PG Insamlingsstiftelsen för MS Forskning PG Synskadades Riksförbund BG och , sedan tidigare PG och World Childhood Foundation BG , sedan tidigare PG och Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer PG Föreningen Lettlands Vänner PG Stiftelsen Nordens Ark PG och BG Star for Life Insamlingsstiftelse PG , sedan tidigare PG och BG Ideella föreningen Lyft ett barn ur mörkret PG och BG Generalsekreterare Lasse Gustavsson lämnar WWF i Sverige och blir ny naturvårdschef på WWF International. Karin Myhrström är ny redaktör på Hjärt-Lungfonden. Anna Sjödin är ny som pr-ansvarig och börjar i juni. Ulrika Klettner, tidigare pr-ansvarig är ny informationschef. Hon efterträder Roger Höglund som blir kommunikationschef i Huddinge kommun. Rodney Paterson är ny fundraisingchef på Greenpeace Nordic. Camilla Backström ny vd för Charity Rating. Mathias Roth är sedan april ny redaktör och webbredaktör på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Josefin Lind är ny informationsansvarig hos Svenska Läkare mot Kärnvapen. Ljus i Öster PG och BG , sedan tidigare PG och BG Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige PG och BG Svalorna Indien-Bangladesh BG , sedan tidigare PG UCWF Universal Child Welfare Foundation PG och BG Insamlingsstiftelsen Make a Kid Smile PG och BG Stiftelsen World s Children s Prize Foundation PG och BG Astma- och Allergiförbundet PG , sedan tidigare PG , BG , PG och BG Forska Lund - Insamlingsstiftelsen för främjandet av forskning och utbildning inom Lunds Universitet PG och BG Cecilia Hjorth Attefall är ny ordförande i Erikshjälpen. Marie Boris-Möller är sedan en tid verksamhetschef i Hälsofrämjandet. Hon arbetade tidigare på Charity Rating. Ny förbundsordförande i Djurens Rätt är Camilla Björkbom som efterträder Alexandra Leijonhuvud. Stefan Nilsson är ny direktor hos Ersta diakoni. Tidigare var han kyrkoherde i Sundsvall. Johan Mast är ny generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige. Han kommer närmast från Folke Bernadotteakademien och efterträder Dan Sermand. Lars Olson är ny ordförande i Hjärnfonden. Bengt Braun har tillträtt en ny tjänst som vice VD i fonden. Indragna 90-konton Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer har inte beviljats förlängd giltighetstid för PG och BG på grund av att stiftelsen bland annat har en osund ekonomi. Avslutade 90-konton Vänortsföreningen Ljungy-Silute PG Inti Wawa, böcker åt Aymaraindianer PG Föreningen Kvinnor, Hjärtan och Kärlkramp - till minne av Gun-Britt PG SP-Stiftelsen PG Stiftelsen Ge livet en chans PG och BG Eden Foundation PG och BG FRIIs styrelse (vald maj 2010) Ordinarie: Anna Hägg-Sjöquist, ordförande plan-international.org Dan Tavares, vice ordförande Jonas Romson, kassör Elisabeth Dahlin, Katinka Lindholm, Suppleanter: Harald Hagman stadsmissionen.se Peter Winberg Ann Bülow Generalsekreterare Erik Zachrison tel fax KOMMUNIKations- och utbildningsansvarig Maria Ros Jernberg tel Valberedning Fredrik Söderhielm (sammankallande) Ursula Tengelin Per Westberg Varningslistan Följande organisationer bedriver idag rikstäckande insamling hos allmänheten. I vissa fall sker insamlingen på ett oansvarigt eller oetiskt sätt. I Sverige finns sedan många år ett system med kontrollerad insamling under överinseende av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll SFI. Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII att inte skänka pengar till följande organisationer: Al-Aqsa Spannmål Stiftelse Baltic 2000 Cancerhjälpfonden Cancer- och Allergifonden Cancer- och Allergifondens Stödförening Cancer- och Barnhjälpen Cancer- och Miljöfonden CMF CURO Riksföreningen för cancersjuka Developing World Clothing 4-Life FRF-Stiftelsen Fonden för Rehab o medicinsk forskning Fria Kristna Missionshjälpen FKM Föreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran Gatubarnsföreningen Hjälpfonden Hjärtehjälpen Humana Sverige/UFF U-landshjälp från Folk till Folk Innocent Child/Krigets Oskyldiga Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation Klädinsamling Service Mojahedin Sympatisör Förening MSF Neurologisk Handikapp och Cancerforskning NHC NYTEX Orphan Home Care SADF Alzheimer och Demensforskning Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden Stockholmsstorken/Storken Svenska Smärtafonden Sveriges Cancersjukas Riksförbund Telehjälpen Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Swedish Fundraising Council Box 2054, Stockholm, Skeppsbron 28 Tel /92 Fax e-post: insamling nu

20 Avs: FRII, Box 2054, Stockholm 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Öka förtroendet för er 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member organisation firms affiliated with KPMG International Cooperative tillsammans ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Öka förtroendet för er organisation tillsammans med KPMG! med KPMG! Vi har branscherfarna specialister och revi sorer som kan ge er organisation det kvalificerade stöd ni behöver. Bygg ett långsiktigt förtroende Vi har branscherfarna specialister och revi sorer som för er organisation tillsammans med KPMG. kan ge er organisation det kvalificerade stöd ni behöver. Våra Bygg tjänster ett långsiktigt förtroende för er organisation tillsammans Revision och redovisning med KPMG. Mål- och resultatstyrning Våra Inkomstskatt tjänsteroch moms Intern Revision styrning och och redovisning kontroll Rådgivning Mål- och resultatstyrning inom hållbar utveckling Fraud Inkomstskatt Risk Management och moms Intern styrning och kontroll Kontakta oss gärna Rådgivning inom hållbar utveckling Fredrik Sjölander Fraud Risk Management Branschansvarig, Ideella sektorn Tel Kontakta oss 26. gärna E-post: Fredrik Sjölander Branschansvarig, Ideella sektorn Välkomna att läsa mer om den ideella Tel sektorn 95 på 26. kpmg.se E-post: Välkomna att läsa mer om den ideella sektorn på kpmg.se

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009

Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 2010-03-26 Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 Respekt, Öppenhet, Kvalitet, Engagemang Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod - 2009 Inledning För en insamlingsorganisation som Erikshjälpen betyder givarnas

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer