Egen el sätter. Skogs bruket snurr på inkomsterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egen el sätter. Skogs bruket 2 2014. snurr på inkomsterna"

Transkript

1 Skogs bruket Egen el sätter snurr på inkomsterna Minister vill ha större skogsfastigheter Med stockbil i halka och mörker Träden tar stryk av sen vinter

2 Skogsbruket tter Egen esnl usrräpå inkomsterna i detta nummer eter skogsfastigh l ha större Minister vil i halka och mörker bil ck Med sto n vinter stryk av se Träden tar SOL, VIND OCH GAS GER EGEN EL Energiproduktion kan bli ett viktigt komplement för jordbrukare och skogsägare. SEN VINTER MISSHANDLAR NATUREN Alen kan bli utan blad och risk för frosttorka föreligger. FINGRID VILL SKÖTA KANTSKOG Den som äger högspänningsledningarna har rätt att röja i kanterna av ledningsgatan. STATEN KAN TVÅNGSINLÖSA DIN SKOG MERA VIRKE FRÅN RYSSLAND I fjol importerade Finland över 10 miljoner kubikmeter virke från Ryssland. KVÄLLSPASS I STOCKBILEN Följ med Tom Lönnvik ut på smala och hala skogsvägar. 18 SÅ MINSKAR DU ÄLGBETNINGEN Röj sly och låt älgbetade träd stå kvar. Det är några recept för att minska skadorna. SKOGSBÄR KAN SKYDDA MOT CANCER Speciellt hjortron verkar dämpa tillväxten på tumörer. STÖRRE SYNLIGHET FÖR PEFC Jan-Erik Enestam vill göra certifieringen känd bland allmänheten. INHEMSKA TRÄMÖBLER Det lönar sig fortfarande att tillverka möbler i Finland. UNG SKOGSÄGARE KÖR TRADITIONELLT Sofie Nylund, 22, vet hur man maximerar produktionen av timmer. 26 VIRKESMARKNADSÖVERSIKT 27 VIRKESPRISSTATISTIK 28 BJÖRKEN FRÅN OGRÄS TILL LYX Mellan 10 och 20 procent av markägarna vill inte att deras marker blir fridlysta. 8 FOTO: PIXMAC 8 MOT ETT FÖRETAGSMÄSSIGT SKOGSBRUK Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen vill ha större skogsfastigheter. FOTO: JOHAN SVENLIN VEDELDNINGENS VEDERMÖDOR Veden värmer rejält redan innan den ligger i lidret. PÄRMFOTO: PIXMAC 2 Skogsbruket 2/ FOTO: Christoffer thomasfolk 6

3 Skogs bruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 2/2014. FEBRUARI. ÅRGÅNG 84 LEDAREN Utgivare Förlag FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR RF Oy Nordinfo Ab lillviksvägen 6, Esbo tfn Redaktion Chefredaktör Redaktionschef Redaktionssekr. Medarbetare Anders Portin Gerd Mattsson-Turku tfn Peter Nordling tfn Lena Barner-Rasmussen tfn Mia Berg-Lundqvist tfn helena Forsgård tfn Nina Jungell tfn Siv Karlsson tfn Åsa Nyman tfn Marianne Palmgren Johnny Sved Annonsförsäljning Oy Nordinfo Ab Mats Almqvist tfn Adressförändringar och prenumerationer Margita Törnroth tfn Prenumerationspris 2014 helårsprenumeration (11 nr) 69 euro (inkl. moms 10 %) ISSN Medlem i Tidskrifternas Förbund Layout och ombrytning Oy Nordinfo Ab, Maj-Len Roos Tryckeri Oy Painotalo tt-urex Ab, Borgå VINDKRAFT SOM SIDOINKOMST EU:S KLIMAT- och energipolitik eftersträvar allt lägre utsläpp samt mera förnybar energi. Nationella styrmedel har utformats för att uppnå detta. Därför har också vindkraften under de senaste åren vuxit fram som en potentiell tilläggsinkomst för markägaren. Stora markägare, såsom bolag och Forststyrelsen, har funderat över och utvecklat markanvändningen för att få tilläggsinkomster genom att upplåta mark för att bygga vindkraftverk. Flera av de här stora markägarna övervägde till en början att själva ge sig in i själva produktionen av vindkraft för att på så vis maximera intäkterna. Rätt snart kom de fram till att det är bättre ifall skomakaren blir vid sin läst och de själva koncentrerar sig på att ansvara för de nödvändiga tillstånden och miljökonsekvensbedömningarna för att sedan arrendera ut rätten att förverkliga projekten till specialiserade bolag. På flera områden pågår projekt där man försöker få också mindre markägare att gå samman och mot ersättning upplåta sina marker för vindkraftsparker. För markägaren är det lockande att få en tilläggsinkomst utan att det egentligen medför särskilt stora inskränkningar på till exempel skogsanvändningen. Då det övergripande ansvaret för själva utvecklandet och förverkligandet av projektet ligger hos ett vindkraftsbolag är riskerna för markägaren rätt små. Självklart är ändå att skogsägaren ska tänka sig noga för innan ett avtal görs, eftersom han binder sig för en lång tid. Dessutom bör han eller hon rådfråga expertis som hjälper till i själva avtalsfrågan. Det finns också en risk i att förlita sig på att dagens styrmedel består i all evighet. Då EU-kommissionen i början av året drog upp riktlinjerna för den kommande energipolitiken innehöll denna enbart krav på minskade utsläpp och inte längre bindande landsvisa krav på förnybar energi. I sig är det en klar och bra linje att EU ställer upp målen, medan medlen utformas på nationell nivå. Men även om linjedragningen i sig är den rätta, är det en nackdel ifall politiken hela tiden ändras. De som trott på löften om stöd för vindkraft står plötsligt med oinfriade löften i handen. Energiproduktionen måste på sikt byggas på ekonomiska realiteter och inte på stöd. Vindkraften står idag för cirka en halv procent av landets totala energiförbrukning medan användningen av trä svarar för en fjärdedel. Av den förnybara energin står skogen för hela 80 procent. Vindkraften kan som bäst vara ett välkommet tillägg till såväl skogsägarens kassa som till landets energiproduktion, men i Finland utgör själva skogsråvaran fortfarande lejonparten av den förnybara energin. ANDERS PORTIN Skogsbruket 2/2014 3

4 Aldrig sett en älg Den svenska kungen Karl XI ( ) var otroligt jaktintresserad. När kungen år 1689 hade fällt en stor älg ville han låta måla av älgen. Uppdraget gick till hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl, som aldrig hade sett en livslevande älg. Med hjälp av ett uppstoppat älghuvud och en häst som förlaga målade han älgen. Resultatet blev kanske inte det bästa. Förvildade hästar skyr barrskogen Foto: digitaltmuseum.se En kanadensisk forskargrupp följde under två års tid fyra förvildade hästars vandringar inom ett stort naturreservat i Rocky Mountain i Kanada för att studera vilka naturtyper de föredrog, skriver atl.nu. Hästarna har varit förvildade sedan flera generationer tillbaka och populationen i området är på totalt 130 individer. Forskarna följde med fyra ston med hjälp av gps-sändare. Forskarna kunde slå fast att hästarna föredrog gräslandskap året om, men att även blandskog uppsöktes under våren och busklandskap under vår och sommar. Hela året tycktes hästarna undvika barr skog. De tillbringade dock en viss tid på kalhyggen under vintern. Att kalhyggen lockade på vintern tror forskarna beror på att det då är brist på mat på gräsmarkerna samt att klimatet är något mildare på kalhyggena än nere på de mer låglänta gräsmarkerna. Hästarna tycks aldrig söka skydd i skogen undan väder och vind, skriver atl.nu vidare. I stället försökte de maximera sina möjligheter att exponeras för solen. Inte heller under varma sommardagar lockade skogens möjlighet till skugga, kanske för att hästarna löper större risk att råka ut för rovdjur inne i skogen. Pappersvas Den holländska designern Pepe Heykoop har designat en vas av papper. Vasen kan beställas hem i ett platt paket. Vasen viks enligt viklinjerna på pappret. Sedan sätter man en tom flaska inuti den vikta pappersbehållaren och får en vacker designvas. Vasen kostar 18 euro och den finns att få i färgerna vitt, grönt och svart. Ur returkartongen utvinns ren cellulosa och av den spinns garn för tillverkning av fiberduk. Bionedbrytbara blöjor av returpapper Returpapper och returkartong kan bli råvara vid tillverkning av bionedbrytbar fiberduk som används i bland annat blöjor, bindor och städtillbehör. Det blir ungefär 20 procent billigare att göra bionedbrytbar fiberduk av returpapper och returkartong än av träfibrer. Råmaterialet i fiberduk är vanligen polyester som inte bryts ned i naturen. Produkter gjorda av fiberduk hamnar efter användning i regel på soptippen tillsammans med annat avfall. Enbart i huvudstadsregionen uppstår årligen uppskattningsvis ton avfall som Mäta rotröta ny uppfinning Till våren kan den första prototypen med mätning av rotröta direkt i aggregatet på avverkningsmaskinen vara klart, skriver atl.nu. Chalmers tekniska högskola och Itföretaget Imano, båda i Sverige, har under en längre tid arbetat med att ta fram metoder som använder mikrovågsteknik för att titta in i trädstammen och avgöra om de drabbats av rotröta. Vi använder oss av en mikrovågsbaserad genomlysningsmetod som från början tagits fram för att upptäcka tumörer, blödningar och andra avvikelser i människokroppen. Metoden har nu visat sig fungera för att kvalitetsbestämma virke med stor exakthet, något som är väldigt intressant för skogsindustrin, berättar Mikael Persson på Chalmers i ett pressmeddelande. består av blöjor och bindor. EU har som mål att 70 procent av allt papper och all kartong som konsumeras samlas in. Vid tillverkning av fiberduk renas pappret och kartongen från hemicellulosa, lignin och fyllmedel. VTT har pusslat ihop flera tillverkningsmetoder för att ur pappret och kartongen kunna ta ut ren cellulosa. Marknaden för fiberduk väntas växa kraftigt de närmaste åren, och det öppnar nya möjligheter för skogsindustrin. 4 Skogsbruket 2/2014

5 Tallrötter stoppar ögonsjukdom FOTO: PIXMAC tallens mykorrhiza har forskare vid I Skogsforskningsinstitutet Metla och Tammerfors universitet hittat ett ämne, Lignifora, som nästan helt kan stoppa åldersförändringar i den gula fläcken i ögonbottnen, så kallad ålderrelaterad makuladegeneration. Mykorrhizan består av underjordiska svamptrådar som tränger in i tallens rötter. Svampen hjälper tallen att ta upp vatten och mineralämnen och får i sin tur organiska föreningar från tallen. Mykorrhiza betyder svamprot, av mykes som är grekiska och betyder svamp och rhiza som på grekiska betyder rot. Lignifora är patenterat, men det är ännu en god bit innan det är ett läkemedel. Enligt forskarna kan det också bli en produkt som hindrar livsmedel från att förstöras. Professor Hannu Uusitalo på Tammerfors universitet sammanfattar upptäckten på följande sätt: Det ämne som isolerades från svampen skyddar de förnybara transmittercellerna, som underhåller syncellerna, mot solljus. Laboratorietestet av cellerna var ett uppmuntrande genombrott för läkemedelsämnet. Transmittercellerna dör av åldersdegeneration. De härsknar som en följd av ljusets och syrets samverkan, av ljusstressen. Åldersdegenerationen av den gula fläcken är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer över 65 år. Stenkolet slår rekord Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen i Finland med 47 procent under januari september 2013 jämfört med motsvarande period Totalt användes 3,4 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Priset på stenkol har sjunkit bland annat på grund av att man i USA har ersatt stenkol med skiffergas. Skiffergas är naturgas som bildas och binds i berggrund som består av skiffer. Gasen består till merparten av ren metangas. De största bedömda tillgångarna av skiffergas finns i Kina och USA och i Europa i Polen, Tysk- Både dalripa och fjällripa har minskat kraftigt i antal sedan början av 2000-talet. Ripor minskade kraftigt en gemensam studie har forskare från I Finland, Sverige och Norge analyserat fågelövervakningsdata för åren Studien visar på en storskalig minskning av fåglar över hela den skandinaviska fjällkedjan. Hela 9 av de 14 vanligaste fågelarterna som häckar där har minskat i antal under 2000-talet. Ingen av de studerade arterna har ökat i antal. Sämst har det gått för dalripan och fjäll ripan, som båda minskade med cirka 75 procent under perioden. land, Holland, Belgien och i Storbritannien. Skiffergasen finns i många länder och är därför inget kriskänsligt bränsle som t.ex. olja. En annan orsak är att priset på utsläppsrätter är rekordlågt. År 2008 kostade ett ton utsläpp av koldioxid 35 euro och nu är priset under 5 euro. Bakgrunden är att tillgången på utsläppsrätter är stor. Det beror på att när systemet startade 2008 räknade EU med att företag som släpper ut koldioxid skulle ha mycket större produktion. Men finanskrisen 2008 minskade produktionsvolymerna och därmed också utsläppen. FOTO: PIXMAC Orsakerna till minskningarna är inte säkerställda, men det är troligt att det finns en koppling till stigande temperaturer som orsakas av ett förändrat klimat. Prognoser för hur fjällfåglarna kommer att påverkas av ett varmare klimat visar att arternas utbredningsområden i framtiden förflyttas i riktning mot fjälltopparna, vilket bör leda till minskande populationer. Under åren , var somrarna i genomsnitt en grad varmare och betydligt regnigare jämfört med tidigare årtionden. Volvo med raps i tanken vår introducerar Volvo Lastvagnar två I motorer som kan köras med rapsdiesel. Motorerna är på 240 respektive 320 hk och blir RME-godkända enligt euro 6. De ska finnas tillgängliga i de nya Volvo FE och FL. Förkortningen RME står för rapsmetylester. RME är en typ av biodiesel som framställs genom omförestring av rapsolja, vilket innebär att glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol. I det omfattande arbetet med att utveckla motorerna för de nya utsläppskraven, har RME-anpassningen medfört nya mjukvaror, en ny bränslekvalitetssensor och en styrenhet till efterbehandlingssystemet. Det finns en kundefterfrågan i Sverige som vi gärna vill tillgodose. När det gäller alternativa bränslen tror vi att gas har en stor potential. Vi följer också utvecklingen av syntetisk diesel med stort intresse, säger Christina Eriksson, ansvarig för alternativa bränslen på Volvo Lastvagnar. Skogsbruket 2/2014 5

6 Skogsbeskattningen Skogsbruket ska skötas företagsmässigt och splittringen av skogsfastigheterna bör stoppas, säger jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen. Jord- och skogsbruksministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet utarbetat en skogspolitisk redogörelse som ska överlämnas till riksdagen i början av detta år. Redogörelsen kommer att innehålla förslag till en vision och strategiska mål för skogsanvändningen i Finland på lång sikt, fram till 2050, och riktlinjerna för de viktigaste åtgärderna. Ny skogsbeskattning Genom att förnya skogsbeskattningen och förbättra fastighetsarronderingen skapas förutsättningar att sköta ett skogsbruk som ett företag. I den skogspolitiska redogörelsen föreslås att beskattningen förnyas så att skogsbruk jämställs med andra näringar. Beskattningen bör vara neutral, sporra och vara rättvis för alla skogsägare oberoende av ägandeformen. Dessutom föreslås att staten med beskattningsmässiga medel ska uppmuntra skogsägare att förstora sitt skogsinnehav och att investera i skogsbruket. Om förslaget till att skogsbruket jämförs med andra näringar beskattningsmässigt blir verklighet, innebär det en stor omställning i skogsbeskattningen. Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen skulle det vara bra om den som idkar skogsbruk skulle kunna göra det på mera företagsmässiga grunder. Det är ännu för tidigt att i detalj börja prata om förändringar i skogsbeskattningen, men vi har påbörjat arbetet med att kartlägga olika alternativ. Jag är övertygad om att hela skogsnäringen skulle vinna på att skogsbruket kunde skötas mera företagsmässigt, säger han. Skogsfastigheterna måste bli större. Vi kan redan skönja en utveckling i den riktningen, då antalet stora skogsfastigheter, över 100 hektar, har ökat de senaste åren. Men samtidigt har också antalet skogsfastigheter under tio hektar ökat och det betyder att splittringen av skogsfastigheterna fortsätter. Med större skogsfastigheter blir skogsvården och virkesavverkningarna billigare och därigenom blir lönsamheten bättre både för den enskilda skogsägaren och för Stoppa splittringen Jari Koskinen anser att något också bör göras för att stoppa splittringen av skogsfastigheterna. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen vill ha större skogsfastigheter. 6 Skogsbruket 2/2014

7 bör förändras skogsindustrin. Jag tror att bättre lönsamhet i skogsbruket, flera morötter och rådgivning är bra sätt att åtgärda problemet med fastighetssplittringar, säger han. Enligt Jari Koskinen har vi redan flera verktyg som ska utveckla fastighetsstrukturen och förhindra splittringen av skogsfastigheter. De styrmedel, som vi för närvarande har i användning, är bland annat information och kurser riktade till personer som står inför generationsväxling. Staten främjar också bildandet av samfällda skogar. Jag tror att om vi utvecklar förutsättningarna att bedriva skogsbruket företagsmässigt så har det också positiva effekter på fastighetsstrukturen. Sveriges modell inte vår I Sverige finns en lag som förbjuder splittring av små skogsfastigheter, borde vi också i Finland ha en sådan lag? Vi har övervägt motsvarande styrmedel också i Finland. På 1950-talet försökte man fem gånger och på 1960-talet en gång stifta lagar om begränsningar gällande delning av fastigheter. Målet var att begränsa delningen av fastigheter som idkade jord- och skogsbruk. Inget av dessa lagförslag blev dock godkända, berättar Jari Koskinen. Begränsningar gällande delning av fastigheter har kommit upp till diskussion också de senaste åren, men begränsningar av det här slaget är problematiska utgående från grundlagen. Det skydd av egendom, som den stipulerar, gör det inte möjligt att ta i bruk de begränsningar gällande delning av fastigheter på samma sätt som i Sverige. När kan skogsbruket bli företagsmässigt? Beskattningsproblematiken i skogsbruket måste på något sätt åtgärdas, säger Stefan Thölix som är ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Både inom SLC och framförallt inom Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK har det förts ingående diskussioner om ett nytt upplägg. Förhöjningen av kapitalskatten slår hårt mot skogsbruket. Den samtidiga sänkningen av samfundsskatten gör en förändring till någon form av företagsbeskattning till en möjlig utväg. Men aktiebolag har den nackdelen att de inte får göra skogsavdrag. Övriga företagsformer fördelar vinsten mellan förvärvsinkomst och kapitalinkomst och kan i slutändan bli kostsamma för skogsägaren. Det mest realistiska är en reform av skogsbeskattningen, så att de negativaste bitarna korrigeras. Vi har ju också generationsväxlingarna och beskattningen av dessa och där borde vi snabbt skrida till åtgärder. De förbättringar jag efterlyser är avsedda att gälla dem som bedriver företagsmässigt skogsbruk. Nu kommer vi till den svåraste biten. Var drar vi gränsen? Det är inte rimligt att alltför små skogsbruk ska drivas som företag, säger Stefan Thölix. Han konstaterar att vi också behöver lagstiftningsåtgärder, både för att förhindra fastighetssplittring och för att underlätta fastighetsmarknaden. Annars övergår en allt större skogsareal från företagsmässigt skogsbruk till hobbyskogsbruk. Därtill är på många håll i landet ägoregleringar av större betydelse för ett rationellt skogsbruk än en förstorad brukningsareal. Skiftesstorleken är med andra ord viktigare än totalarealen, förklarar han. En yngre skogsägarkår skulle öka aktiviteten i skogsbruket, säger Otto von Frenckell. Ohållbar trend Enligt Otto von Frenckell, ordförande för Södra skogsreviret, kommer åldersstrukturen och fastighetssplittringen att vara skogsägandets stora utmaningar. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter, blir man ägare till en skogsfastighet först vid 60 års ålder. Trots att dagens och i synnerhet framtidens 60-plussare är synnerligen alerta och vitala råder det ändå en motsättning. Man inleder sin skogsägarbana vid ungefär samma tidpunkt som man trappar ner sin arbetskarriär, påpekar han. Enligt Otto von Frenckell skulle aktiviteten i privatskogsbruket med största sannolikhet öka om skogsägandet inleddes i en aktivare ålder och framförallt i ett sådant skede av livet, då familjen växer, bygger bo och omsätter material och tillgångar. För att vända denna trend krävs definitivt nytänkande och även samhällspolitiska stödåtgärder. Lagstiftningen bör utvecklas i en riktning som gynnar tidiga generationsväxlingar och stoppar ytterligare splittring av fastigheterna, betonar han. Otto von Frenckell anser också att den allt större skillnaden i beskattningen av skogsinkomster och övriga inkomster av företagande bör utjämnas. Det kan inte i längden anses rimligt och rättvist att inkomster av skogsföretagandet beskattas väsentligt strängare än till exempel företag som drivs som aktiebolag. En sådan utveckling bör beivras även om det skulle medföra arbetsdrygare och mer komplicerade redovisningsformer än den rätt enkla anteckningsskyldigheten skogsägarna nu har. Text: Gerd Mattsson-Turku Skogsbruket 2/2014 7

8 Det våras för småskalig energiproduktion En vindsnurra, ett tak med solpaneler och en biogasanläggning kan ganska snart höra till standardutrustningen på bondgårdarna också i vårt land. På Norrgårds svinfarm i Oravais täcker den egna vindmöllan nästan en tredjedel av elförbrukningen. Den fossila energiproduktionen har traditionellt byggt på stora centraliserade kraftverk, men i omställningen till förnybara energikällor kommer elproduktionen att ske i många små lokala kraftverk. Energiproduktion förutspås allmänt bli en viktig inkomstkälla på landsbygden också i Finland, även om vi släpar efter länder som Danmark, Tyskland och Sverige. Det finns en massa olika tekniker för att ta tillvara vind, sol och biogas men vår lagstiftning hänger inte med, säger Göran 8 Skogsbruket 2/2014 Ådjers, skogsbrukschef på Finlands skogscentral. Han ser inte energiproduktionen som en ny huvudnäring för jordbrukare och skogsägare, men den kan bli ett viktigt komplement både lokalt och nationellt. På landsbygden kan den bli en av flera inkomstkällor och även för landets ekonomi och bytesbalans skulle det vara bättre att producera mera energi lokalt i stället för att köpa in olja och stenkol. Elpris motiverar danskar I vissa länder har jordbrukare och skogsägare genom statliga subventioner uppmuntrats att investera i egen elproduktion. Bland annat i Danmark har många svinfarmare satsat på biogasanläggningar, solpaneler och vindmöllor för att producera egen el och sälja överskottet till elnätet. I Finland bygger stödsystemen för förnybar energi i första hand på storskalig produktion och riktar sig inte till små aktörer. I Danmark är det också lättare att koppla in sin energianläggning till elnätet och sälja överskottet vid tillfällen när man producerar mer än man förbrukar, säger Fredrik Grannas, ombudsman på Svenska lantbrukscentralen. En annan motiverande faktor i Danmark är elpriset som ligger betydligt över det rådande priset i Finland. Elpriserna är ännu så låga i Finland att stora investeringarna inte känns lockande. Det är tänkbart att el kommer att bli dyrare också här och då blir egen elproduktion snabbt en större möjlighet att spara in på produktionskostnaderna, förklarar Fredrik Grannas. Elförbrukningen på ett jordbruk med husdjur är ganska jämn året om. Sommartid behöver fähusen ventileras, vintertid behöver de värmas upp och på hösten torkas spannmål. Mjölkningsmaskiner och auto-

9 matiserade fodersystem bidrar till gårdens elförbrukning. Goda erfarenheter av vindkraft I Österby i Vörå satsade Bo-Göran och Dan Norrgård för två år sedan på ett eget vindkraftverk på 135 kw. Den största orsaken för oss att börja producera vindkraft var vårt eget intresse, vi ville prova på det, säger Bo-Göran Norrgård. Men visst fanns det också praktiska orsaker bakom investeringen. Det behövs el i den dagliga verksamheten och nu får svinfarmen procent av det årliga elbehovet från det egna kraftverket. När det blåser över 10 meter per sekund produceras mer el än gården förbrukar och då leds överskottselen automatiskt ut i elnätet. Jag kan inte klaga på det pris vi får av elbolaget för vår överskottsel. Hela hösten och vintern har det blåst bra. I december producerade vindkraftverket kw. Bara när de stora stormarna drog förbi stod snurran stilla. Bröderna Norrgård satsade euro av sina egna pengar och köpte vindkraftverket begagnat när förra ägaren ville byta upp sig i storlek. Investeringen gjordes utan statliga stöd. Nu har de skaffat tillstånd för ett betydligt större kraftverk på 2 MW. Det är inga problem med byråkratin. Tillstånd från grannar inom 200 meter behövs, men här på landet gäller det att ha en bra grannsämja, så löser man det mesta. Utrustning finns det gott om, både nytt och begagnat. Nyligen inspekterade de marknaden i Sverige och förundrades av hur låg ljudnivå de nya modellerna har trots stor effekt. Vårt vindkraftverk har en växellåda så den ojar sig när det går tungt. Det är inget vi störs av och inte har grisarna heller klagat på oljudet, säger Bo-Göran Norrgård. Soltimmarna räcker till Hittills har solenergi inte ingått i statens stödsystem för energieffektivering, men nu aviserar Jord- och skogsbruksministeriet för en öppning. Upp till 35 procent av investeringskostnaderna kan sökas via NTM-centralerna. Finland har halkat efter övriga länder i Västeuropa, mycket på grund av att det saknats en långsiktig stödpolitik för investeringar i solenergi. I Sverige har efterfrågan från kunder lett till att politiker medvetet gjort det lättare att skaffa utrustning, säger Markus Andersen på Naps Systems. Han ser inga vädermässiga orsaker till att Finland skulle vara olämpligt som solenergiproducent. Soltimmarna i vårt land, utslagna på hela året, står sig bra i europeisk jämförelse. Problemet är att soltimmarna är ojämnt fördelade över året och att elproducenterna får dåligt betalt för överskottselen. Men å andra sidan använder jordbruken själva nästan all el de producerar. Ett litet solenergipaket med panelyta på tio kvadratmeter, lämpat för egnahemsbruk, kostar cirka euro. För ett system som täcker ett ladugårdstak på 300 kvadratmeter får man betala kring euro inklusive moms. Med större system kommer man ner till åtta nio cent per kwh om man slår ut investeringskostnaden på 20 år. Gängse pris för el köpt av elbolag ligger kring cent per kwh just nu. Privata solenergiägare Europas ledande solenergiland är Tyskland, där det finns 30 GW installerad solenergi, motsvarande 20 kärnreaktorer av Olkiluoto 3:s storlek. I Tyskland har man monterat panelerna på befintliga tak, medan man i Italien och Spanien valt att bygga speciella områden med solenergikraftverk. En stor del av solenergin i Tyskland är just mikrosystem som ägs av privata husägare eller jordbrukare. De vill gärna vara så självförsörjande som möjligt, när hushållspriset för en kwh ligger kring 24 cent, det vill säga dubbelt jämfört med konsumentpriset i Finland. Om man inte själv vill satsa pengar på att producera el så kan man kanske hyra ut sin mark till hugade vindkraftsoperatörer. På senare år har markägare börjat få mer lukrativa arrendevillkor av vindkraftsbolag som vill placera ut sina kraftverk på platser med gynnsamma vindar. Ersättningsmodeller från Tyskland ger alla markägare i ett visst område en del av arrendekakan, inte bara den som äger marken där vindmöllan står. Det har visserligen blivit bättre på senare tid, när markägare varit aktiva och tillsammans bjudit ut områden, men arrendeintäkterna från vindkraft är inte lika säkra som egen energiproduktion. Dels kan man inte påverka vindförhållandena på sin mark, dels vet man inte om och när vindkraftsbolag faktiskt kommer att investera och sätta upp vindkraftverk på området, säger Fredrik Grannas. TEXT: JOHAN SVENLIN FOTO: PIXMAC Visste du att en fullvuxen lappuggla äter 3 5 sorkar per dygn. Det ger en årskonsumtion på cirka sorkar per år eller runt 50 kilo. En skogssork väger gram. Lappugglan jagar med hjälp av både syn och hörsel och kan höra en sork till och med genom ett tjockt snötäcke. Lappugglan hör till våra största ugglor. Vingspannet är centimeter. Hanen väger omkring ett kilo och honan omkring 1,5 kilo.... den tretåiga hackspetten har barkborrar som sin favoritföda. Vår största hackspett, spillkråkan, har snytbaggar som sin favoritföda. Foto: wikimedia Foto: wikimedia Skogsbruket 2/2014 9

10 Årstidsförvirring i naturen Den sena vintern kan slå hårt mot naturen. Alen kan i vår bli utan blad och då är det också risk för frosttorka. Specialforskare Risto Jalkanen på Skogsforskningsinstitutet Metla berättar att en sen vinter är det sämsta alternativet för skogen. Träden vet inte om de ska vara vakna eller sova. I värsta fall avbryter träden sin vinterdvala, tar upp vatten och påbörjar cellandningen. Träd dör om de inte är i vinterdvala när kylan kommer, säger han. Om vintern är försenad, som i år, är det bäst för träden om temperaturen sakta kryper under nollstrecket. Enligt Risto Jalkanen är träden i norr mer utsatta än träden i söder under en försenad vinter. I Lappland slår vädret snabbt om, och det blir iskyla, vilket mer sällan sker vid kustremsan. Vid sydkusten började i december bland annat ek, al och glasbjörk producera knoppar och hängen. De här trädslagen kommer att ha en gles lövskrud i vår. Också utländska trädslag kan ha svårt att klara av en sen vinter. Tål hård kyla En sträng vinter behöver inte vara till nackdel för skogen. Våra inhemska barrträd klarar redan i september av 20 graders kyla. Barrträd, som inte gödslats, klarar 70 graders kyla under midvintern. Lövträd tål nästan lika mycket. 10 Skogsbruket 2/2014 Träd reagerar på ljus. Under högsommaren, när dagarna blir kortare, slutar träden växa och börjar förbereda sig för vintern. Barrträden gör sig redo på cellnivå. Vattnet i cellerna ersätts med proteiner och socker som skyddar mot kyla. Lövträden förbereder sig genom att lagra näring i stammen och kvistarna innan de fäller löven. Snö behövs men inte för tidigt Träden behöver snö som isolerar rötterna mot kylan. När snötäcket är centimeter är det vanligtvis ett par minusgrader vid markytan.trädens rötter tål max 15 grader. Saknas snön kryper kylan ner i marken. Risto Jalkanen minns en extrem vinter i Lappland under 1980-talet. Det var 35 grader och ingen snö, vilket betyder 25 grader i marken. Ytrötterna klarade inte kylan. När rötterna skadas kan träden inte ta upp vatten och näringsämnen. Köldskador på rötterna ledde till barrförluster och döda träd. Skogarna i Lappland hade tillväxtförluster i sex år framöver på ett område som var över en miljon hektar. Kommer snön för tidigt är det inte heller bra för träden. Då hinner tjälen inte gå i jorden. Saknas tjälen kan stormar välta träd. I norra Finland går tjälen tre meter ned i Visste du att i försök har våra inhemska trädslag, som väl förberett sig för vinter och kyla, överlevt -196 graders kyla utan skador, dvs. den temperatur när kväve blir flytande. Vinter i skogen Köldsprickor förekommer främst hos lövträd. De kan uppstå när det är mycket kallt och veden utsätts för spänningar. Snöbrott sker när blöt tung snö lägger sig på grenarna. Till slut kan stammen knäckas av snötyngden. Snöskyttesvampen utvecklas i tallbarr täckta av snö och kan orsaka skador på unga tallplantor. Ett träd har tillväxtpunkter, knoppar och skottspetsar. De kan ta skada om det på våren efter en varm period plötsligt blir kallt på nytt. jorden. I södra Finland är tjälen 0 50 centimeter djup. Tjälen är viktig, den hindrar träd från att använda lagrad näring, alltså ämnen som behövs under tillväxten. Riskfylld vårvinter Under vårvintern blir dagarna längre, och signalerar åt träden att vakna. När solen värmer blir träden törstiga och vill ta upp vatten. Om marken är frusen och tjälen är djupt i jorden får träden inte vatten utan törstar ihjäl. Fenomenet heter frosttorka eller fysiologisk torka. Frosttorka kan bli aktuellt i vår eftersom skogsmarken i december var genomblöt av allt regn, varnar Risto Jalkanen. Text och foto: Marianne Palmgren

Elbolag får fälla. utan lov. Skogs bruket 11 2013

Elbolag får fälla. utan lov. Skogs bruket 11 2013 Skogs bruket 11 2013 Elbolag får fälla Pyrolysolja, grön energi ger värme Lotskutterförare tog kurs på skogen Ny lag möjliggör luck- och plockhuggning utan lov Skogsbruket 11 2013 r fälla Elbolag fåutan

Läs mer

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010 Skogsbruket 2-2010 Fördelar med kall vinter Energivedsaffär kräver noggrannhet Skogsbruket Obunden specialtidningför skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 2 2010. År g å n g 80 4 Många fördelar med kall

Läs mer

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???.

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???. Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 8 2007. ÅRGÅNG 77 4??????.??????. 6??????. 8??????. 12??? 16??????.???. 22??? 24 28???.??????. PÅ OMSLAGET:???. FOTO:??? 2 Skogsbruket

Läs mer

9-2011. Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop?

9-2011. Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop? Skogsbruket 9-2011 Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop? Skogsbruket Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 9 2011. Årgång 81 4 6 8 14 20

Läs mer

Skogsbruket 4 HUR STYRA RÄTT I RÄNTEDJUNGELN LÄTT OCH FÖRMÅNLIGT VÄGUNDERHÅLL TOM ANDERGÅRD FRÅN LILJENDAL HAR VARIT TRAKTORENTREPRENÖR PÅ

Skogsbruket 4 HUR STYRA RÄTT I RÄNTEDJUNGELN LÄTT OCH FÖRMÅNLIGT VÄGUNDERHÅLL TOM ANDERGÅRD FRÅN LILJENDAL HAR VARIT TRAKTORENTREPRENÖR PÅ Skogsbruket ORGAN FÖR SVENSKBYGDENS SKOGSHUSHÅLLNING I FINLAND NR 10 2003. ÅRGÅNG 73 4 HUR STYRA RÄTT I RÄNTEDJUNGELN DET FINNS EN HEL DEL ATT HÅLLA KOLL PÅ DÅ BANKERNA BJUDER EN LÅNG RAD OLIKA RÄNTETYPER.

Läs mer

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Avvaktande start på året. Förstärkning i leden. Skogsägarens årsklocka. Rätten att köra över annans mark

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Avvaktande start på året. Förstärkning i leden. Skogsägarens årsklocka. Rätten att köra över annans mark SkogsÄgaren Skogsvårdsföreningen Österbottens medlemstidning www.skogsvardsforeningen.fi Februari 1 / 2015 Skogsägarna ÖSTERBOTTEN sid 3 Avvaktande start på året sid 6 Förstärkning i leden sid 7 Skogsägarens

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer