Projekteringsguide byggnader.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringsguide byggnader."

Transkript

1 Projekteringsguide byggnader. Snödimensionering 2 Snölastkarta 3 Raka balkar 4 Sadelbalkar 5 Treledstakstolar med dragband 6 Pelare 7 Limträ konstruktionsfakta 8-10 Limträ toleranser 11 Branddimensionering Transport och logistik 13

2 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 ÖVERSLAGSDIMENSIONERING För dimensionering av limträkonstruktioner gäller Boverkets konstruktionsregler, BKR. Enligt dessa får även Eurokod 5 (ENV och ENV ) inklusive de svenska anpassningsdokumenten (NAD) användas. Dessa försöksstandarder har emellertid ersatts av europastandarderna EN och EN som kommer att implementeras tillsammans med nationella bilagor som bl a informerar om säkerhetsrelaterade parametrar. 5. Belastningen per meter balk beräknar man därefter genom att multipliera den på så vis erhållna dimensionerande lasten per kvadratmeter takyta med det inbördes balkavståndet. Ett ännu noggrannare värde får man om man kan uppskatta balkens egentyngd och addera den till resultatet. Räkna då med att limträ har egentyngden 5 kn/m 3. Dimensionstabeller Tabellerna på följande uppslag ger erforderliga tvärsnittsmått för några vanliga limträkonstruktioner vid olika spännvidd och belastning. Värdena har beräknats med utgångspunkt från föreskrifterna i BKR. Tabellvärdena är avsedda att användas vid överslagsdimensionering, t ex under ett tidigt skede av projekteringen och de utesluter inte att en beräkning måste göras i ett senare skede. För noggrannare beräkningar hänvisas till Limträhandbok. Tabell 4. Snölastvärden Grundvärde Snölast Lastreduktionsfaktor på S O (kn/m 2 ) 1) 2) Ψ 1,0 0,8 0,6 1,5 1,2 0,7 2,0 1,6 0,7 2,5 2,0 0,7 3,0 2,4 0,8 DIMENSIONERANDE LAST FÖR TAKSTOLAR Dimensionerande belastning för en takstol beror bl a på hur tätt takstolarna är placerade och var i landet byggnaden ligger. Särskilt snölasten varierar kraftigt mellan olika delar i Sverige. För att inte låsa förutsättningarna mer än nödvändigt har tabellerna utformats med dimensionerande last per meter balk (i brottgränstillståndet) som ingångsvärde. Denna kan beräknas på följande sätt: 1. Ta reda på värdet på S O snölast på mark där byggnaden ligger, t ex med hjälp av kartan på nästa sida. Se även Boverkets handbok med aktuella värden på snö- och vindlast. 2. Aktuell snölast uttryckt i kn/m 2 horisontell takyta får man då för taklutningar upp till 15 grader ur tabell Multiplicera snölasten med partialkoefficienten (säkerhetsfaktorn) 1,3. 4. Lägg till yttertakets egentyngd. Exempel på egentyngd för några vanliga taktyper ges i tabell 5. 3,5 2,8 0,8 4,0 3,2 0,8 4,5 3,6 0,8 5,0 4,0 0,8 5,5 4,4 0,8 1) I bruksgränstillståndet (lastkombination 9) multipliceras enligt BKR snölasten med lastreduktionsfaktorn Ψ. 2) Snölastens tyngd ska bestämmas enligt följande formler: Brottgräns: snölast - 1,3 + egentyngd Bruksgräns: snölast - Ψ + egentyngd Tabell 5. Egentyngd för några vanliga takkonstruktioner Egentyngd Takkonstruktion (kn/m 2 ) Profilplåt + isolering + papp 0,3 0,4 Profilplåt + isolering + plåt 0,4 Träullselement + isolering + plåt 0,6 Träullselement + isolering + papp 0,8

3 Zoner för snölast på mark S O, som med en sannolikhet av 0,98 inte överskrids under ett år. Lasten är baserad på snödjupsmätningar från 148 meteorologiska stationer, kombinerad med tre olika geografiskt relaterade densitetsvärden vid tiden för maximalt snödjup. Snölastkartan är hämtad ur Boverkets förslag till tillämpningsföreskrifter till Eurokoden för snölast (SS-EN ). Under 2006 kommer förslaget att införlivas som nationell bilaga till Eurokoden (svenska NAD). För en noggrannare bestämning av snölast i gränsområden hänvisas till Boverkets kommunlista.

4 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 raka balkar Hållfasthetsklass L 40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 2. Vid spännvidder > 15 m, säkerhetsklass 3. Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Balkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får vara högst 15 x balkens bredd. Nedböjning i bruksgränstillståndet (lastkombination 9) av variabel last är högst 1/250 eller av total last högst 1/200 av spännvidden. RAKA TAKBALKAR BELASTNING (kn/m) SPÄNNVIDD (m) x270 42x315 56x360 56x405 56x405 66x x315 56x315 56x360 66x405 66x450 78x x360 56x360 56x405 66x450 78x495 78x x360 56x405 66x450 78x450 90x495 90x x360 56x405 66x450 78x495 90x540 90x x360 56x450 66x495 78x540 90x540 90x x405 66x450 90x450 90x495 90x585 90x x405 66x450 78x495 78x540 90x585 90x x405 66x450 78x495 90x540 90x x x405 78x450 90x495 90x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1395

5 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 sadelbalkar Hållfasthetsklass L 40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 2. Vid spännvidder > 15 m, Säkerhetsklass 3. Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Balkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får vara högst 15 x balkens bredd. Nedböjning i bruksgränstillståndet (lastkombination 9) av variabel last är högst 1/200 eller av total last högst 1/150 av spännvidden. SADELBALKAR BELASTNING (kn/m) SPÄNNVIDD (m)

6 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 Treledstakstolar med dragband Hållfasthetsklass L 40. Hyvlade ytor. Klimatklass 1. Säkerhetsklass 3. Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Balkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 x balkens bredd. TRELEDSTAKSTOLAR MED DRAGBAND BELASTNING (kn/m) SPÄNNVIDD (m) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1800

7 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 pelare Bärförmåga i kn för centriskt belastade limträpelare med rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i båda ändar (pendelpelare). Kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen är av typ B, t ex snölast. Hållfasthetsklass L 40 resp. LK 30. Hyvlade ytor. Klimatklass 0,1 eller 2. Säkerhetsklass 3. I Säkerhetsklass 2 är bärförmågan 9 % större. PELARE TVÄRSNITTSMÅTT KNÄCKLÄNGD (m) / KNÄCKNInGSAXEL (x-x/y-y) x90 60/60 28/28 16/16 10/10 7/7 5/5 4/4 90x /91 91/42 52/24 34/15 23/10 17/8 13/6 90x / /65 141/37 92/24 65/16 48/12 37/9 90x / /81 260/46 176/30 125/21 93/15 71/12 90x / /97 396/55 292/35 211/25 158/18 122/14 115x / /86 67/49 43/32 30/22 22/16 17/12 115x / / /76 118/49 83/34 61/25 47/19 115x / / /95 226/61 159/43 118/32 91/24 115x / / / /74 270/51 202/38 156/29 115x / / / /86 416/60 315/44 245/34 140x / /151 82/88 53/57 37/40 27/29 21/22 140x / / / /88 101/62 75/45 57/35 140x / / / / /77 144/57 111/44 140x / / / / /92 246/68 190/52 140x / / / / / /80 298/61 165x / / / / /100 88/74 67/57 165x / / / / /125 x170/93 131/71 165x / / / / / / /85 165x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / /112 78/87 190x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / / x / / / / / / /281

8 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 LIMTRÄ KONSTRUKTIONSFAKTA TABELL 1 Tvärsnittsdata för raka L-träenheter med rektangulärt tvärsnitt och hyvlad yta. Böjning på högkant. b = 42 mm b = 56 mm b = 66 mm b = 78 mm b = 90 mm h mm Antal enheter W X 1 X W X 1 X W X 1 X W X 1 X W X 1 X 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i y = 12,1 mm i y = 16,2 mm i y = 19,1 mm i y = 22,5 mm i y = 26,0 mm

9 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 LIMTRÄ KONSTRUKTIONSFAKTA TABELL 1 b = 115 mm b = 140 mm b = 165 mm b = 190 mm b = 215 mm W X 1 X W X 1 X W X 1 X W X 1 X W X 1 X h 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 3) M R mm 3 mm 4 i X mm knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 knm *10 3 *10 5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 596,4 639,8 648, ,2 726,1 778,9 833,5 890,0 948,4 1008,6 1070,6 1134,5 1200, ,7 855,7 918,0 982,4 1084,9 1117,7 1188,7 1261,8 1337,1 1414, , , , , , , , , , , ,8 1115,1 1196,1 1280,0 1366,8 1456,4 1548,9 1644,1 1742,3 1843, i y = 33,5 mm i y = 40,4 mm i y = 47,6 mm i y = 54,8 mm i y = 61,8 mm

10 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 LIMTRÄ KONSTRUKTIONSFAKTA TABELL 2 Limträhandboken 3.5 Dimensionerade materialvärden (MPa) för Limträ L 40 vid beräkning av bärförmåga. Klimtklass 0, 1 eller 2 1). Säkerhetsklass 2 2) 3). KorTVARIGASTE LASTTYP I AKTUELL KOMBINATION A B C Exempel på laster Snö med vanligt värde Snö med kar. värde. Vind med kar. värde Bunden del av n last Fri del av n last h 300 mm h 600 mm h 300 mm h 600 mm h 300 mm h 600 mm Böjning i styva leden 4) 5) f mx 18,0 15,7 22,5 19,6 25,5 22,2 Böjning i veka leden f my 14,2 17,8 20,1 Dragning par.fibrerna 4) f t 12,8 11,1 16,0 13,9 18,1 15,8 Dragning tvärs.fibrerna f t90 0,16 0,24 0,32 Tryck par.fibrerna f c 17,1 21,3 24,2 Tryck tvärs.fibrerna f c90 3,8 4,7 5,4 Långskjuvning 6) f v 1,9 2,4 2,7 Elasticitetsmodul E O Skjuvmodul G ) I klimatklass 3 minskas tabellvärdena med 15 %. 2) I säkerhetsklass 1 ökas och i säkerhetsklass 3 minskas tabellvärdena med 10 %. 3) Vid dimensionering med hänsyn till olyckslast eller fortskridande ras gäller tabellvärdena ökade med 18 % oavsett säkerhetsklass. 4) För konstruktionselement med tvärsnittshöjd mellan 300 och 600 mm multipliceras värdet för h 300 mm med faktorn x h enligt ekv. (3.5). 5) Gäller raka konstruktionselement. För krökta element gäller tabellvärdet multiplicerat med faktorn x rad enligt ekv. (3.23). 6) Gäller rektangulära tvärsnitt. Vid tvärskjuvning gäller halva värdet. LIMTRÄ KONSTRUKTIONSFAKTA TABELL 3 Dimensioneringsvärden på elasticitetsmodulen (MPa) vid beräkning av deformationsbidrag i bruksgränstillståndet. µ 90 Lasttyp P A B C Klimatklass Egentyngd Vanlig snö Bunden n last Kar.snö Fri n last Kar.vind 0 eller Alla tabeller, data och villkor är hämtade ur BKR94.

11 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 LIMTRÄ TOLERANSER ENLIGT EN 390 BREDDMÅTT Avvikelser från nominellt mått vid fuktkvoten12 % får inte överstiga följande värden. Tvärsnittets bredd, b: +2-2 för alla bredder HÖJDMÅTT Avvikelser från nominellt mått vid fuktkvoten 12 % får inte överstiga följande värden: Tvärsnittets höjd, h: h < 400 mm +4-2 mm h > 400 mm +1-0,5 % LÄNGDMÅTT Verkligt mått får inte överstiga angivet mått och inte underskrida angivet mått med mer än följande värden: JUSTERAD YTA Sidorna kan delvis vara obearbetade och limfläckar kan förekomma. Vid bredder mindre än 90 mm kan ena höjdsidan vara sågad. Lameller med vankant tillåts. Justerad yta är avsedd för inbyggnad och rekommenderas inte för synligt bruk utom vid mycket låga krav på utseende, t ex i vissa lagerbyggnader. HYVLAD YTA Sidorna hyvlade, enstaka lameller kan vara obearbetade. Mindre limfläckar kan förekomma. Hyvlad yta rekommenderas för synligt bruk i lokaler där funktion och bärförmåga tillmäts största betydelse, men där man ändå vill utnyttja limträmaterialet som en miljöskapande faktor, t ex industrier, lantbruksbyggnader etc. Längden hos rakt element, l: l < 2,0 m +2-2 mm 2,0 < l < 20 m +0,1-0,1 % l > 20 m mm VINKLAR Tvärsnittsvinklar och kapsnitt får avvika högst 1:50 från den räta vinkeln eller annan, särskilt angiven vinkel. RAKHET Ingen punkt mellan två godtyckligt valda punkter A och B utefter limträelementets kant får avvika från den räta linjen eller den avsedda båglinjen mellan A och B med mer än 0,0015 gånger sträckan A B mätt utefter elementets kant. Limningsklass Normalt tillverkas limträ i klass I, för utomhusbruk. Hållfasthetsklass Normalt tillverkas limträ i klass L 40. Ytklass För sidoytorna ( höjdsidorna ) förekommer tre ytklasser i Svenska Standard SS RENHYVLAD YTA Sidorna renhyvlade. Mindre limfläckar kan förekomma. Renhyvlad yta rekommenderas för synligt bruk där inte extra höga krav ställs på utseende, t ex takbalkar i sporthallar, affärslokaler etc. RENHYVLAD YTA OCH LAGAD YTA Sidorna renhyvlade. Ytan är fri från större defekter, kvisthål, urslag och limfläckar överallt där konstruktionen blir synlig efter montering. Kanterna är fasade. Renhyvlad yta med lagning rekommenderasför synligt bruk vill höga krav på utseende, t ex i villor, skolor etc. KLYVBALK Limträ med bredd mindre än 90 mm klyvsågas ur grövre dimensioner. Sågsnittet kan därvid gå genom öppna eller limfyllda kärnsprickor, vilket innebär att flisor och limfläckar 1) kan förekomma på klyvsidan. Detta gäller samtliga ytklasser. Vid höga utseendekrav på båda höjdsidorna bör därför smalare balkar än 90 mm undvikas. 1) Vid resorcinollim mörkbruna, väl synliga.

12 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 Branddimensionering av limträbalkar Exempel på limträbalkar med rektangulärt tvärsnitt som uppfyller klasserna R30 och R60. Det går att få ännu högre brandklass, men då måste erforderliga tvärsnittsmått beräknas särskilt enligt ovan. Tabellen ger erforderliga mått om branden kan angripa från alla fyra sidorna. Skyddas balkens ovansida, av en anslutande takkonstruktion, krävs bara hälften av de an- givna balkhöjderna. Tabellvärdena gäller om ingen risk för kantring föreligger. Vid bortfall av stabiliserande element, t ex takåsar, måste kantring beaktas vid dimensioneringen. Rätlinjig interpolering mellan tabellvärdena är tillåten. Det är dock enklare att beräkna det effektiva resttvärsnittet direkt enligt ovan och att jämföra bärförmågan med den givna lastpåverkan. MINSTA BALKHÖJD FÖR BALKAR MED REKTANGULÄRT TVÄRSNITT. FYRSIDIGT BRANDANGREPP 1). BRANDKLASS BALKBREDD (mm) µ R30 0, , , , R60 0, , , , ) Om översidan är skyddad mot brand i minst R30 resp R60 gäller halva tabellvärdet. Utnyttjandegraden µ = förhållandet mellan lasteffekt vid farligaste lastkombination och bärförmåga vid dimensionering i brottgränstillståndet utan hänsyn till brand. Brand Limträ är ett säkert material vid brand eftersom det brinner med en konstant hastighet, vilket är fördelaktigt ur räddningstjänstens synvinkel. Martinsons levererar limträ stomsystem med brandklass R30 och R60. Detta innebär att limträkonstruktioner är brandsäkrare än oskyddade stålkonstruktioner, vilket ofta ger lägre brandpremier. En limträkonstruktion förändras inte heller lika kraftigt vid brand som en oskyddad stålkonstruktion. För mer information om branddimensionering, kontakta Martinsons eller se Limträhandboken. FÖRE BRAND EFTER 30 MIN EFTER 60 MIN

13 BYGGNADER/STOMMAR projekteringsguide 3.1 Branddimensionering av limträpelare Brandmotståndet för limträpelare kan beräknas enligt samma principer som för balkar. Eftersom pelarens slankhet ökar i takt med att branden reducerar tvärsnittet, kan emellertid inte resultatet sammanfattas i en enkel tabell, utan man måste göra en särskild beräkning för varje enskilt fall. Ofta uppnår man klass R30 utan att tvärsnittsmåtten behöver ökas med hänsyn till brandpåverkan Däremot kräver klass R60 vanligen viss överdimensionering. Branddimensionering av förband och beslag Medan själva limträelementen har utomordentligt goda egenskaper i samband med en brand, utgör ofta förbindningar och anslutningsdetaljer av stål utsatta punkter som kan behöva brandskyddas om konstruktionen som helhet skall uppfylla kraven för en viss brandklass. Några regler för brandteknisk klassificering av infästningsdetaljer ges i Limträhandboken. För ytterligare information, kontakta Martinsons Byggsystem. Transport och logistik I Martinsons koncept ingår helhetslösningar för effektivisering av hela byggprocessen. Dit hör bland annat logistiklösningar för exakt koordinering och tidsplanering enligt upprättade byggplaner. I dag kan upp till 36 m långa limträelement tillverkas och i praktiken begränsas längden av transportmöjligheterna. Transporten sker till största delen på landsväg och om den sammanlagda fordonslängden överstiger 24 meter fordras särskilt tillstånd från Vägverket. Uppemot 30 m långa limträelement vållar som regel inga problem. Specialtransport krävs om lastbredden 2,5 m eller totalhöjden 3,0 m överskrids, vilket kan vara aktuellt i samband med ram- eller bågkonstruktioner. Om järnvägs- eller sjötransport är möjlig gäller andra gränser. Ofta kan transporten lösas genom att konstruktionen delas upp i lämpliga transportenheter som sammanfogas på byggarbetsplatsen. Martinsons har utvecklade logistiklösningar och hjälper gärna till i planeringen av transporter.

14 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstommar. Att välja stomtyp Från idé till färdig byggnad Stomsystemen i limträ har egenskaper som ger stor valfrihet, Det enda du behöver göra är att kontakta oss. Efter det oavsett om det handlar om affärslokaler, sporthallar, återkommer vi med förslag och ger dig ett fast pris på din industrilokaler eller jordbrukshallar. nya byggnad. Om du inte vill bygga själv kan vi förmedla Martinsons ger här förslag på nio olika stomtyper och montering eller byggnation av en komplett stomme med var de kan tänkas passa bäst. Det finns möjlighet att välja tak och väggbeklädnad. en stomtyp med en fri spännvidd som ger full frihet i vale t I Martinsons byggsats ingår en exakt tillkapad stomme, av inredning och skapar öppna ytor med ett begränsat inklusive alla tillhörande smiden och ingjutningsdetaljer. antal pelare. Kompletta ritningar av stomme och detaljer samt tydliga Limträstommarna utformas utifrån tekniska och ekonomiska montageanvisningar medföljer. incitament, där behovet av fria ytor utan stödjande Takåsar och väggreglar av fingerskarvat konstruktions- pelare avgör vilken stomtyp som är bäst lämpad för varje virke offereras ofta som tillval. Vi kan också erbjuda väggbeklädnader enskilt projekt. i form av väggelement i KL-trä samt en rad Martinsons bistår gärna med konsultation för att underlätta varianter av ytterpaneler, däribland vår populära limträpa- valet av stomtyp. Utifrån vårt standardsortiment nel. kan vi skräddarsy en stomme som passar din behov vad I byggsatsen ingår ej betongplatta, plintar, ytterbeklädnad, gäller bredd, längd och höjd. Utöver standardsortimentet isolering, undertak och beläggningar. Men självklart har vi även möjlighet att erbjuda lösningar för kunder med kan vi ge dig råd om hur det kan göras på bästa sätt. speciella önskemål, som t ex läktarkonstruktioner, tak över läktare och konsoler.

15 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 1a. Stomtyp lämplig för exempelvis idrottshallar, industribyggnader och lantbruksbyggnader. JUNI Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment och måttuppgifter. Standardhall Treledstakstolar utförs vanligen som ett s.k. spännverk Till stomtyp 1 finns en även en standardhall för t ex maskinhall och lager, med fast mått 12x18 meter. Standard hallen eller stål. Används för spännvidder där takstolar av vanligt med högben av raka limträelement och dragband av limträ finns tillgänglig med färdiga konstruktionsritningar och virke inte räcker till. En stomtyp med treledstakstol som fasta priser. För information, ritningar och prisupp gifter, se ger en fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av inredning och av inre tillbyggnader. Denna flexibilitet kan vara mycket värdefull om verksamheten förändras längre fram. Monteringen kräver kran. Vanlig taklutning grader. Lämplig bredd meter. För information, ritningar och prisuppgifter, kontakta någo n av våra försäljningsingenjörer.

16 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 1b. Stomtyp lämplig för exempelvis idrottshallar, industribyggnader och lantbruksbyggnader. JUNI Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment och måttuppgifter. Standardhall Treledstakstolar utförs vanligen som ett s.k. spännverk Till stomtyp 1 finns en även en standardhall för t ex maskinhall och lager, med fast mått 12x18 meter. Standard hallen eller stål. Används för spännvidder där takstolar av vanligt med högben av raka limträelement och dragband av limträ finns tillgänglig med färdiga konstruktionsritningar och virke inte räcker till. En stomtyp med treledstakstol som fasta priser. För information, ritningar och prisupp gifter, se ger en fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av inredning och av inre tillbyggnader. Denna flexibilitet kan vara mycket värdefull om verksamheten förändras längre fram. Monteringen kräver kran. Vanlig taklutning grader. Lämplig bredd meter. För information, ritningar och prisuppgifter, kontakta någo n av våra försäljningsingenjörer.

17 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 2. Stomtyp lämplig för exempelvis industribyggnader och lantbruksbyggnader. Limträstommen består i sin enklaste och vanligaste form av fritt upplagda tvåstödsbalkar på pelare. Vid små spännvidder är jämnhöga balkar oftast att föredra medan det vid större spännvidder kan vara ekonomiskt motiverat att låta tvärsnittshöjden variera med krafterna i balken. Limträbalkar utformas som regel med rak underkant, men de kan också av estetiska eller funktionella skäl ges mer eller mindre markerad krökning. Pelare-balksystem som är enkelt att montera och inte kräver särskilt mycket tidigare erfarenhet av byggande. En vanlig hjullastare räcker oftast för att lyfta konstruktionselementen på plats. Lämplig bredd är meter.

18 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 3. Stomtyp lämplig för exempelvis industribyggnader och lantbruksbyggnader. En konstruktion med balk-åssystem som kräver en platsbyggd regelvägg alternativt någon form av elementvägg. Stommontaget är om möjligt ännu enklare än för Typ 2. Konstruktionen är speciellt lämplig för kalla hallar eftersom det är mycket enkelt att bygga en effektiv fuktspärr i taket. Lämplig bredd är meter.

19 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 4. Stomtyp lämplig för exempelvis industribyggnader, lantbruksbyggnader och tillbyggnader. Liksom stomtyp 1 ger denna konstruktion en fri spännvidd som ger möjlighet till stora variationsmöjligheter. Man kan göra en del av stommen varmisolerad för att sedan låta resterande del vara kall, vilket kan vara praktiskt t ex i maskinhallar med verkstadsdel. Lämplig bredd meter.

20 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 5. Stomtyp lämplig för exempelvis idrottshallar, industribyggnader och affärslokaler. En okomplicerad och lättmonterad stomtyp, vanligtvis med spännvidd upp till 24 meter. Takvinkel 3 6 grader. Lämplig bredd meter.

21 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 6. Stomtyp lämplig för exempelvis idrottshallar, industribyggnader och affärslokaler. Ett fackverk är ett system av stänger som är förenade i knutpunkter till en bärande konstruktion. Om samtliga stänger ligger i samma plan har man ett plant fackverk, annars ett rymdfackverk. Träfackverk är oftast plana och används normalt som fritt upplagda tvåstödsbalkar. Limträfackverk är en estetiskt tilltalande konstruktion som ger fördelar vid till exempel ventilationsdragning genom takstolen och stor valfrihet för takvinklar. Lämplig bredd meter.

22 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 7. Stomtyp lämplig för exempelvis industribyggnader och affärslokaler. Ett naturligt val när man söker stora bredder upp till 60 meter med få pelare. Lämplig taklutning 3 7 grader. Som alternativ till inhängd sadelbalk i mittsektionen, kan fack verk användas för att t ex underlätta ventilationsdragning.

23 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 8. Stomtyp lämplig för till exempel lagerbyggnader och lantbruksbyggnader. Konstruktionen stabiliseras direkt via ramverkan för vind mot långsida. Lösningen är traditionell och väl beprövad inom lantbruket. Med optimerade dimensioner erhålls en priseffektiv stomme som är relativt lätt att montera. Lämplig bredd meter, med en taklutning på grader.

24 BYGGNADER/STOMMAR STOMMAR 3.2 Limträstomme, typ 9. Stomtyp lämplig för till exempel butiker, affärslokaler elle r mindre ridhus. Med momentstyva ramhörn, som löses via ett smidesbeslag i skarven mellan pelare och balk, blir konstruktionen öppen och fri från både pelare och stag. Med nedfällda åsar mellan ramarna kan man till exempel lägga ett sandwichelement som taklösning. Lämplig bredd meter.

Byggnader i limträ. Stomleveranser och montage.

Byggnader i limträ. Stomleveranser och montage. Byggnader i limträ. Stomleveranser och montage. Sverigeledande inom limträstommar. Som Sveriges största producent av limträ har Martinsons länge varit en drivande kraft inom utvecklingen av den moderna

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Eurokod Trä. Eurocode Software AB Eurokod Trä Eurocode Software AB Eurokod 5 Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3: Materialegenskaper Kapitel 4: Beständighet Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

Stålbyggnader sedan 1975

Stålbyggnader sedan 1975 Stålbyggnader sedan 1975 Tectum är ett av de äldsta företagen i stålbyggnadsbranschen och grundades redan 1975. Inledningsvis såldes stallbyggnader men snart föddes idén att ta fram en byggnad för lantbruksmaskiner,

Läs mer

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 F1-F3: Bärande konstruktioners säkerhet och funktion 1 Krav på konstruktioner Säkerhet mot brott Lokalt (balk, pelare etc får ej brista) Globalt (stabilitet, hus får

Läs mer

BRANDSKYDDSLAGET AB 2006-11-01 Jörgen Thor Docent, Teknologie Doktor

BRANDSKYDDSLAGET AB 2006-11-01 Jörgen Thor Docent, Teknologie Doktor 1 På uppdrag av Finja Bemix AB har Brandskyddslaget tagit fram projekteringsanvisningar för stålkonstruktioner med vars hjälp erforderlig mängd UNITHERM Safir kan bestämmas. UNITHERM Safir är typgodkänd

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A).

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A). Bärande konstruktioners säkerhet och funktion G k 0, 16 5+ 0, 4, kn/m Värdet på tungheten 5 (kn/m 3 ) är ett riktvärde som normalt används för armerad betong. Översatt i massa och med g 10 m/s innebär

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro.

Din vägledning i valet av träbro. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Träbroar har i dag samma prestanda och tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- och cykelbroar och avancerade vägbroar för tung fordonstrafik.

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Tillämpad fysik och elektronik/ Byggteknik Fördjupningskurs i byggkonstruktion Annika Moström 2014 Sid 1 (5) Konstruktionsuppgift : Limträhall 1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Uppgiften

Läs mer

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem Laster och lastnedräkning Konstruktionsteknik - Byggsystem Brygghuset Del 2 Gör klart det alternativ ni valt att jobba med! Upprätta konstruktionshandlingar Reducerad omfattning Lastnedräkning i stommen

Läs mer

CAEBSK10 Balkpelare stål

CAEBSK10 Balkpelare stål CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB

Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2007:20 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Garage & carports. Hus för livet

Garage & carports. Hus för livet Garage & carports Hus för livet Ett hus för livet Att köpa hus är kanske ditt livs största affär. Varje beslut du tar påverkar ditt liv i många år framöver. Det vet vi på Hudikhus. Därför vill vi gärna

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930 Tommy Lindvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 GOLV / VÄGG 4 TAK / STÅL 5 STABILITET 6 SAMMANFATTNING 8 Egna kommentarer

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

BYGGNADSKONSTRUKTION IV

BYGGNADSKONSTRUKTION IV 2006-01-28 BYGGNADSKONSTRUKTION IV Konstruktionsuppgift 2: Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Datablad Snözon... Åsavstånd a =... m Takbalksavstånd b =... m Egentyngd av yttertak g =...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

NÄR KÄNSLAN FÅR STYRA

NÄR KÄNSLAN FÅR STYRA LIMTRÄ LIMTRÄ FÖR LANTBRUK NÄR KÄNSLAN FÅR STYRA TRIVSEL FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR När du ska bygga en ny lantbruksbyggnad är det förstås viktigt att den passar dina krav och önskemål vad gäller funktion,

Läs mer

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28 Sida 1(8) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna modellfamilj. Broarna har fri bredd 4,5 m och längd från 6 till 24 m i steg om 1,8 m. Se produktritning MSV-TP-100

Läs mer

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar 2016-04-01 SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2016-05-10 1 (20) SCANDIA STEEL DIMENSIONERINGSTABELLER SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR, SS-PÅLEN RAPPORT

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR Hägersten 2014 februari A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

Eurokod laster. Eurocode Software AB

Eurokod laster. Eurocode Software AB Eurokod laster Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12 Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MATERIALSPECIFIKATION 1. SYSTEMBESKRIVNING Fästning av KATEPAL SEP 5500 R (K-PS 170/5500) svetsbar utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk

Läs mer

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB Eurokod nyttiglast Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Program S4.13. SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Trä. Trädim. enligt BKR 98

Program S4.13. SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Trä. Trädim. enligt BKR 98 Program S4.13 SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Trä Trädim. enligt BKR 98 BYGGTEKNSKA PROGRAM - TRÄ Trädim. enligt BKR 98 Software Engineering AB Hisingsgatan 30 417 03 Göteborg Tel : 031-50

Läs mer

Individuella lösningar

Individuella lösningar för alla ändamål Familjeägt Temahallen är idag ett familjeföretag och vi har vår produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv i norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, som tar

Läs mer

Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt

Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Torsten Höglund, KTH, Juni 2007. EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4 behandlar konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt och härrör ursprungligen

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Nikolaj Tolstoy Tekn dr

Nikolaj Tolstoy Tekn dr Nikolaj Tolstoy Tekn dr Takras 2010 delrapport Regeringsuppdrag 1 juni 2010 2009-03-11 Sida 2 2010-11-16 Sida 3 Athletics Hall 2010-11-16 Sida 4 Boverket Analys: Troliga orsaker Formfaktorer för låglutande

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-05-11 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2) JABO TRIVAS 25 m² (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 195, limträbalk 56 x 270, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbrädor 22 x 170, dubbla 22 x 145 och nockbräda

Läs mer

Vind-/regnskydd Bilaga 1

Vind-/regnskydd Bilaga 1 Vind-/regnskydd Bilaga 1 Här kommer Hans Mårtenssons ritning och byggbeskrivning av ett ganska avancerat vindskydd Om du inte vill bygga exakt efter ritningen så tror vi i alla fall att du kan ha stor

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner Byggnader som rasar växande problem i Sverige Dimensionering av byggnadskonstruktioner Välkommen! DN-debatt, 6 november 2012 Professor Lennart Elfgren, Luleå Tekniska Universitet Professor Kent Gylltoft,

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Exempel. Inspecta Academy 2014-03-04

Exempel. Inspecta Academy 2014-03-04 Inspecta Academy 1 på stålkonstruktioner I princip alla stålkonstruktioner som består av balkar eller liknande ska dimensioneras enligt Eurocode 3 Vanligaste exempel Byggnader Broar Andra vanliga exempel

Läs mer

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 3: Bumerangbalk Exempel 3: Bumerangbalk 3.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera bumerangbalken enligt nedan. Bumerangbalk X 1 600 9 R18 000 12 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Dimensionering av curlinghall ELIN STENLUND LINDA STRIDBAR

Dimensionering av curlinghall ELIN STENLUND LINDA STRIDBAR Dimensionering av curlinghall En jämförande studie av BKR och Eurocode Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIN STENLUND LINDA STRIDBAR Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus en jämförelse mellan BKR och Eurokod

Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus en jämförelse mellan BKR och Eurokod Examensarbete i byggnadsteknik Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus en jämförelse mellan BKR och Eurokod Frame Design for an Additional Building Extension of a Hospital - a comparison between

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-03-7 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

Eurokod 3 Stålkonstruktioner. År 1989 gav kommissionen

Eurokod 3 Stålkonstruktioner. År 1989 gav kommissionen Eurokod 3 Stålkonstruktioner Det var år 1975 och jag deltog i ett informationsmöte i Bryssel där en stolt representant för den dåvarande EEC-kommisionen presenterade projektet Eurocodes. Det skulle ge

Läs mer

Säkerhets- och branddörrar

Säkerhets- och branddörrar Säkerhets- och branddörrar Hela vår verksamhetsidé bygger på att kunna erbjuda dörrar som står emot tuffa påfrestningar. Om Om Robust Den trygga känslan av kvalitet Att lära sig bygga dörrar tar tid. Själva

Läs mer

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Gabriel Kridih, Handläggande konstruktör 2016-04-11 1 (7) 08-560 120 53 gabriel.kridih@btb.se 1 Orientering om projektet 1.1 Allmän information och sammanfattning

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa Monteringsanvisning InCapsa Beskrivning Lindab InCapsa är ett system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilation i byggnader. Lindab InCapsa består av ett fåtal produkter som

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

- Träprodukter som gör skillnad -

- Träprodukter som gör skillnad - - Träprodukter som gör skillnad - Vår anläggning i Fjärås med kontor, fabrik och lager. RESTPRODUKTER I VÅR VIRKESHANTERING BLIR TILL BRIKETTER LITE OM FÖRETAGET Fjärås Träförädling är en oberoende, tillverkande

Läs mer

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet Klassade massivar Hus och Fastighet Dörrar för fastighetens alla behov Nedan ser du ett urval av våra modeller. Släta ar Gedigen stomme med 110 mm ram, tät fyllning och 4 mm spärrskiva. Fanerad D43 Mönsterlagt

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Gyproc ERGO stål. Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme. Det ergonomiska och effektiva valet. Patenterad teknologinyhet!

Gyproc ERGO stål. Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme. Det ergonomiska och effektiva valet. Patenterad teknologinyhet! Gyproc ERGO stål Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme Patenterad teknologinyhet! Det ergonomiska och effektiva valet 2 Gyproc ER och R reglar, Gyproc SK och SKP skenor, och Gyproc

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99 BSAB 96 FS Augusti 99 Murma Armering Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk Brictec murverksarmering eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

ISOLERADE TAKELEMENT

ISOLERADE TAKELEMENT ISOLERADE TAKELEMENT KLASSISKT BANDTÄCKT PLÅTTAK 80% SNABBARE MONTAGE AV TAKET MONTERING ÅRET OM ÄVEN VID NEDERBÖRD SNABBT SKYDD OCH DIREKT BYGGNATION UNDER TAKET UNIKT PATENTERAT TAKSYSTEM Okänslig för

Läs mer

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter 1 trätrappor Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter. Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Funktionskrav och mått på trappor 5 Vägledning

Läs mer

Teknisk handbok Bärankarsystem

Teknisk handbok Bärankarsystem 1 Grundläggande principer för sandwichelement 3 Dimensioneringsförutsättningar 4 Grundläggande placering av ankare och nålar 9 Stora element (flerradiga) 10 Små element (tvåradiga) 10 Vändelement 10 Smala

Läs mer

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader.

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader. Innehållsförteckning: 1. Allmänt 6. Upplag / Infästningar 2. Material 7. Ljustransmission 3. Värmeisolering / Kondens 8. Bågmontage 4. Temperaturrörelse 9. Montage 5. Lastupptagning 10. Brand 5.1 Snö 11.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Snedfördelning av laster på sadeltak av trä. Förslag på detaljlösning. Alexander Kaponen 2014

EXAMENSARBETE. Snedfördelning av laster på sadeltak av trä. Förslag på detaljlösning. Alexander Kaponen 2014 EXAMENSARBETE Snedfördelning av laster på sadeltak av trä Förslag på detaljlösning Alexander Kaponen 2014 Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Last från icke bärande väggar är inte inräknade i nyttig last i avsnitt 3:4.

Last från icke bärande väggar är inte inräknade i nyttig last i avsnitt 3:4. 3 Laster BFS 1998:39 3:1 Egentyngd av byggnadsdelar 3:2 Jordlast och jordtryck 3 Laster De lastvärden som anges i detta avsnitt skall tillämpas vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden. Laster

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM H ögimpulssystem TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras

Läs mer