TILLVÄXTMARKNADER. Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader. SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXTMARKNADER. Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader. SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! Nr 1 SEPTEMBER 2014 TILLVÄXTMARKNADER Missa inte SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång ÖSTAFRIKA Affärssatsningar stimuleras med organiserad mötesplats FONDER Gynnsamt läge att investera i växande marknader Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader FOTO: EKN / THINKSTOCK Carl-Johan Karlsson: Tidigare valde många svenska företag att inleda sin exportsatsning i Europa, men de senaste årens ekonomiska recession har medfört att fler företag satsar på att exportera till andra världsdelar. Fakturaköp är tjänsten för dig som vill ha en smidig finansering, ett bättre kassaflöde och större rörelsefrihet Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning och en prisjämförelse av era nuvarande villkor Därför ska du sälja dina fakturor till oss Förbättrad likviditet Vi tar över kreditrisken Vi värnar om era kunder Enkel administration Komplement till annan finansiering Mer information på Ring eller skicka ett mejl till

2 2 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Ravi Venkatesan Senior rådgivare till Sweden India Business Council, och författare till boken: Conquering the Chaos, Win in India Win Everywhere. FOTO: PRIVAT Efter att ha presenterat nya investeringar om 2 miljarder USD till Indien, säger det stora e-handelsbolaget Amazons VD Jeff Bezos: Med nuvarande nivå och tillväxttakt är Indien på väg att nå 1 miljard USD i bruttoförsäljning - snabbast av alla de länder vi är verksamma i. Varför är Amazon så framgångsrika i Indien? Kontrasten mot den franska detaljhandelsjätten Carrefour - som ungefär samtidigt beslutade sig för att dra sig ur Indien - kan inte vara större. Amazons framgång på en erkänt komplicerad marknad visar vilka egenskaper som krävs för att lyckas på utvecklingsmarknader. Den första är ett långsiktigt åtagande till landet. Ser långsiktigt Toppchefer som Jeff Bezos inser att man måste värdera utvecklingsmarknader utefter deras egen potential, och inte baserat på kortsiktiga upp- och nedgångar. Vi ser inte ett eller två år framåt i de länder där vi är verksamma. Vi vill bygga ett toppföretag på tio års horisont. säger Diego Piacentini, vvd International för Amazon. För det andra förstår vinnare som Amazon att företaget måste anpassa affärsmodellen till den lokala markanden och inte tvärtom, om man ska bli framgångsrik på en utvecklingsmarknad. Indien tillåter exempelvis inte utländskt helägda multi-brand -bolag. Istället för att vänta på att reglerna ska ändras är Amazon verksamma i Indien som en marknadsplats snarare än en utvecklad detaljhandelsmarknad. Detta innebär till exempel att man i vissa fall låter andra aktörer använda den egna hemsidan för att sälja sina produkter och därmed avstår från att sälja sina egna. Få indier har kreditkort och ännu färre känner sig komfortabla med att använda dem online. Amazons lösning var att tillåta kontant betalning vid leverans. Leveransen är dessutom gratis till skillnad från i USA och Europa. För att nå maximal räckvidd i ett stort land som Indien samarbetar man med statliga Indian Postal Service, världens största postservice. Dessutom använder man sig av lokala små matvarubutiker som leveransställen för att förhindra att leveranser går om intet. Junglee För att nå Indiens ökänt priskänsliga konsumenter erbjuder Amazon en hemsida för prisjämförelser kallad Junglee, där man visar priser från offline-försäljare och online-försäljare. Jämför detta med företag som tar sin västanpassade affärsmodell till en utvecklingsmarknad, blir förvånade över den uteblivna framgången och sedan skyller alltsammans på marknaden! För att lyckas på en utvecklingsmarknad måste företag kunna balansera mellan att vara tanklöst globala och hopplöst lokala. Slutligen kan man inte nog poängtera vikten av att ha det rätta lokala ledarskapet och organisationsstruktur. Amazon håller fast vid en platt och enkel struktur. Den lokale chefen Amit Agarwal är en erfaren och betrodd Amazonchef. Alla i Indien rapporterar till Amit, som i sin tur rapporterar till Diego, som rapporterar till högste chefen Bezos. Snabb anpassning För att lyckas på en kaotisk utvecklingsmarknad med hög tillväxt måste man kunna ta snabba beslut och ha möjlighet att anpassa den ofta standardiserade verksamhetsmodellen. Detta innebär två saker: För det första, en organisationsstruktur där landschefen är verkställande med både beslutsrätt och ansvar för sina beslut. För det andra är det viktigt att ha en hög nivå av förtroende för landschefen så att varje beslut inte behöver godkännas och debatteras på högkvarteret. Det är därför en befintlig person i företaget som är erfaren, entreprenöriellt lagd och envis, samt som har VDs förtroende, ofta lyckas utföra mer än en lokalt anställd som måhända kan marknaden bättre, men som måste spendera oräkneliga timmar på att motivera även små beslut inför högsta ledningen. Utvecklingsmarkander som Indien och Indonesien är inte enkla platser att göra affärer på. De plågas av korruption, byråkrati, nyckfull politik, svårtolkade regler och dålig infrastruktur. Det är därför de kallas utvecklingsmarkander. Även om de är svår arbetade så är det i dessa länder som en stor del av framtidens marknad och tillväxt ligger. För multinationella företag kan den interna kulturen och tankesättet vid högkvarteret mycket väl vara en större utmaning för att nå framgång. Framgång trots allt Oviljan att göra ett långsiktigt åtagande till landet, eller att lita tillräckligt på det lokala ledarskapet, kombinerat med benägenheten att alltför slaviskt kopiera produkter, affärsmodeller och operativa processer som fungerar hemma, leder alltför ofta företagen in i halvvägsfällan, med resultatet att utvecklingsmarknaderna fortsätter vara nästintill försumbara bidragsgivare till koncernens globala tillväxt och vinst. En handfull företag, såsom Amazon, har visat att det är möjligt att vara framgångsrik trots den kaotiska miljön. Det är klokt att fundera över dessa saker - innan man börjar klandra marknaden! REKOMMENDERAT Mikael Pettersson om hur kreditförsäkringar stärker svenska företags konkurrenskraft. Läs mer på sid. 12 LÄS MER PÅ WEBBEN! TILLVÄXTMARKNADER.NU TILLVÄXTMARKNADER 1, SEPTEMBER 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Björn Gustafsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Vilhelm Ögren Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Caroline Örås Redigerare: Carolina Martinson Distribution: Dagens Industri, September 2014 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Caroline Örås Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Vi sänker dina kostnader genom kunskap och nätverk Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa ditt företag att bli mer framgångsrikt i världens största demokrati.

3 Årets julklapp 2014? Gläd dina anställda eller kunder och ge samtidigt rent vatten till någon annan. Gå in på shop.redcross.se och beställ dina gåvobevis idag. Tack för ditt stöd!

4 4 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Unika affärsmöjligheter väntar på den västafrikanska marknaden Kosmopolit Merchant är en satsning som hjälper svenska företag att hitta affärsmöjligheter i några av världens tillväxtländer. En av dessa tillväxtregioner är Västafrika, med länder som Togo, Mali, Senegal och Burkina Faso. Här finns åtta fransktalande länder med gemensam valuta och en stark tillväxt. I dessa länder är efterfrågan på varor och tjänster från Sverige hög. EXPORT TILLVÄXTLÄNDER Kosmopolit Merchant finansieras av Exportrådet och består av aktiviteter som bidrar till nya affärskontakter och främjar svensk export till bland annat Västafrika. Via sex kosmopolitföreningar runtom i landet erbjuds svenska företag unika möjligheter till nätverkande som kan öppna upp nya och intressanta affärsmöjligheter. Inom ramen för satsningen har en av kosmopolitföreningarna, Business Region Öresund, arrangerat studieresor till Togo, där svenska företagen deltog i en internationell mässa som samlade företag från flera väst afrikanska länder. På mässan knöts kontakter som har genererat flera exportaffärer och långsiktiga affärsrelationer. Behovet av ny teknik är stort i bland annat byggoch jordbrukssektorn. Plattform för handelsutbyte Kosmopolit Merchant är en plattform för utökade kontaktvägar och handelsutbyte mellan svenska och västafrikanska företag. Vi kan ge företagen en skjuts in på dessa marknader, som hittills är helt obekanta för många svenska aktörer. Vår målsättning är att fler svenska företag upptäcker de fantastiska affärsmöjligheter som finns i de västafrikanska tillväxtländerna, bland annat vad gäller livsmedelsexport och export av infrastrukturkompetens med fokus på el, tele, solenergi och vägar. Behovet av en Laurent Lawson Ordförande, Business Network Öresund. FOTO: PRIVAT förstärkt infrastruktur är stort i dessa länder, som bland annat fått bidrag från Världsbanken för att stärka upp infrastrukturen på olika sätt. Vi välkomnar fler svenska företag som vill ta vara på tillväxtpotentialen och Exportrådets expertis, säger Laurent Lawson, ordförande för Business Network Öresund. ANNIKA WIHLBORG Goda investeringar på tillväxtmarknader Andrei Engstrand Neacsu, Röda Korset, berättar om samhället Borehole 11 i nordöstra Kenya, där investeringar genom bistånd utvecklat ett områdes infrastruktur och främjat företagande: I detta område med svår torka är vatten ett ständigt problem, vilket gör att den vattenbrunn som etablerades genom bistånd har blivit starten till ett helt nytt samhälle. Numera klarar de invånarna sin egen vattenförsörjning. För några år sedan initierades ett samarbete som numera är ett väl fungerande jordbruksprojekt där man med enkla metoder odlar stora delar av sina egna grödor istället för att importera. Det har i sin tur lett till att man kunnat investera i utbildning och hälsovård, och för ett tag sedan startades även en liten tegelfabrik i byn. Människor vet numera vad det kostar att bygga ett hus, och hur länge man måste spara för att klara det. Och utvecklingen kommer inte stanna där, berättar Andrei Engstrand Neacsu. Investeringar nödvändiga Han pekar på människans kraft att inte bara överleva, utan även utvecklas. Här har utvecklingsbistånd en viktig del, men alla sorts (bra) investeringar är nödvändiga. Bistånd kommer aldrig att rädda världen. FOTO: THINKSTOCK Bistånd kommer aldrig kunna rädda världen. Ett lands framtid och potential är beroende av tillväxt och ett starkt affärsnätverk, vilket företag bidrar med. Och med de goda exempel som finns kan vi visa på att de investeringar man gör på tillväxtmarknader ofta ger stora möjligheter tillbaka, avslutar Andrei Engstrand Neacsu. CATHARINA HOLM FOTO: THINKSTOCK Med fokus på fransktalande länder har vi genomfört affärsresor med svenska företag till Västafrika. Vi har goda kontakter med affärsmän och beslutsfattare i bl.a. Togo i Västafrika och Gabon i Centralafrika. Avgörande för affärsrelationen är det personliga mötet, så nu inviterar vi till ett besök i Gabon i november Afrika söder om Sahara beräknas fördubbla sin befolkning till 1,6 miljarder år Dess tillväxtfaktor genererar nya affärsmöjligheter. Behoven är stora inom energi, miljö, infrastruktur, byggnation, utbildning, kunskap, ITC, jordbruk, livsmedel, vatten, avfall, mm. För info om utbyte och handel med Väst- och Centralafrika kontakta oss på eller eller maila till: En utmaning som ger mervärde för både affärerna och världens utveckling. Chamber Trade Sweden är en ideell handelskammar organisation som sporrar svenska företag att expandera internationellt och dra nytta av handelskamrarnas nätverk både lokalt och globalt. Vi jobbar särskilt med fokus på utvecklingsländer där vi fungerar som en brygga mellan näringsliv, handel och bistånd. Vi driver flera spännande projekt där vi bygger upp kapaciteten i den privata sektorn genom samarbete med lokala näringslivsorganisationer. Våra mest framgångs rika samarbeten är med kvinnliga företagsorganisationer för att främja internationellt kvinnligt företagande. Välkommen att kontakta oss om du vill engagera din organisation eller ditt företag: Charlotte Kalin, Vd för Chamber Trade Sweden. chambertradesweden.se Chamber Trade Sweden

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET TILLVÄXTMARKNADER.NU 5 När delar av muslimvärlden plågas av militanta jihadister väljer det muslimska Somaliland en annan väg. På egen hand håller man den al Quaida kopplade terroristorganisationen Al-Shabab stången, satsar på en egen version av demokrati och jobbar hårt för mänskliga fri-och rättigheter. Nu har omvärlden möjlighet att investera i Afrikas Horns mest demokratiska land. FAKTA OM SOMALILAND Somaliland har cirka 4 miljoner invånare och är till ytan ungefär tre gånger större än Danmark. Somaliland har genomfört flera demokratiska val med fredliga maktövergångar. Landet rankades 2011 som det mest demokratiska på Afrikas Horn och i Mellanöstern av The Economist. MIKAEL TORSTENSSON tillsammans med Somalilands vice president. FOTO: SWEDINVEST SCANDINAVIA AB FOTO: HAZZE EKLÖF SOMALILAND AFRIKAS HOPP SOMALILAND INVESTERINGAR När grannen Somalia de senaste årtiondena sysslat med statssanktionerad piratverksamhet och förfallit djupare och djupare i kaos och anarki så har de fredliga somaliländarna byggt grundskolor för att alla barn, även flickor, ska få gå i skolan. Man är inte där ännu men har kommit en bit på vägen. Nu fokuserar man på ett internationellt erkännande och på investeringar som skapar skatteintäkter och arbetstillfällen. Den svenske entreprenören Mitt i allt detta hittar vi den svenske entreprenören, smålänningen Mikael Torstensson, rådgivare åt den Somaliländska regeringen och investerare i landet. Mikael är kanske den främste internationelle förespråkaren för ett erkännande av det självständiga Somaliland. För trots att man har en lång historia som ett eget avgränsat geografiskt land i form av ett brittiskt protektorat och de senaste 23 åren som en självständig demokrati så negligerar omvärlden idag Somalilands exceptionella bedrift: att skapa en stabil demokrati baserad på mänskliga fri- och rättigheter mitt i en av världens absolut värsta regioner. Unik möjlighet Mikael Torstensson menar att omvärlden har en unik möjlighet att skapa en stabilare värld genom att stödja ett fritt och demokratiskt Somaliland och på det sättet vara med och skriva historia genom att lyfta fram detta land som ett exempel för hela Afrika och Mellanöstern. Somalilands utrikesminister Dr. Mohamed Bihi Yonis, som besökte Sverige tidigare i år, håller med: Vi har levt i fred i 23 år mitt i en av världens värsta oroshärdar och behöver omvärldens stöd för att kunna gå vidare och bygga ett land baserat på demokrati och frihet. Det Mikael gör betyder enormt mycket för Somaliland, han är en lysande investerare och en god vän till Somaliland. Många av oss somaliländare har höga tankar om honom och han tror på vårt land och har visat att det är möjligt att investera i Somaliland. Han är en fantastisk ambassadör för vårt land. Nu jobbar vi hårt tillsammans för ett erkännande. Investeringar ger stabilitet Somaliland är ett land under utveckling. Med mycket små medel gör man stora insatser för stabilitet, Vi har levt i fred i 23 år mitt i en av världens värsta oroshärdar... skola och sjukvård. Landets 15 universitet utexaminerar många elever varje år men 75 procent av dem hamnar i arbetslöshet och många av de bästa söker sig till andra länder för att göra karriär. Arbetslösheten är grunden för terrorgrupperna och piraterna på Afrikas Horn och i vissa områden vid kusten är arbetslösheten runt 90 procent. Här finns unga män som är i riskzonen att hamna i terroristorganisationer och piratverksamheten, förklarar Somalilands vicepresident Abdirahman Ab-dilaahi Ismail. Vi har inga pirater i Somaliland i dag, förutom de som sitter i fängelserna, men grogrunden för terrorism och piratverksamheten finns kvar i och med den höga arbetslösheten. Vi har alldeles för få vänner som Mikael Torstensson, menar han. Att investera i Somaliland är en nödvändighet, menar Mikael Torstensson. Många undrar över riskerna och jag menar att de är enorma om vi inte investerar vill säga. Vi går då miste om potentiella vinster i de många olika sektorer som öppnas upp i landet och möjligheten för omvärlden att på detta sätt bidra till att skapa stabilitet och fred, det går hand i hand, säger Mikael Torstensson avslutningsvis. ANNIKA WIHLBORG Hej jag heter Hibo och är 9 år! Jag bor i Somaliland. Det är ett av världens mest utsatta samhällen. Min högsta dröm är att få gå i skolan. Jag kan inte gå och har svårt att använda min ena arm. Det finns ingen skola i mitt land som kan ta emot mig. Jag vill utbilda mig och sedan jobba med att hjälpa andra barn med funktionshinder i Somaliland. Därför är jag så glad att School of Dreams finns och att jag är lovad att få börja i första klass nu i höst. INVESTERA I SOMALILAND! Möjligheter i det demokratiska och fredliga Somaliland och på resten av Afrikas Horn. Tack för att du hjälper oss! Plusgiro

6 6 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FAKTA - HELPING YOU GROW Martin Kössler Vd, Helping You Grow International Business AB. FOTO: HUGINBIZ Helping You Grow International Business AB (HuginBiz.com). Verksamheten startade 2004 för att hjälpa nordiska företag med internationell expansion. Varumärket HuginBiz anspelar på korpen Hugins förmåga att hålla koll på vad som händer i världen och förmedla det till sina kunder. Företaget erbjuder bland annat seminarier, samverkansprojektledning och strategisk exportrådgivning. Företaget är medlem i svenska Exporttjänsteföretagen (ETF). FOTO: HUGINBIZ HuginBiz får konkurrenter att samarbeta När svenska sport- och friluftsföretag lanserar sig i Kina hjälps de åt. Att sam arbeta kring mässor, distributörsträffar och kompetensutveckling har visat sig vara ett lyckat framgångsrecept. EXPORT KINA 2012 lanserades Haglöfs i Kina och redan första året uppgick företagets export till 20 MSEK. Fjällräven och andra svenska företag har haft liknande framgångar. Vi försöker få våra kunder att våga hjälpa varandra. Samverkan ger väldigt bra utväxling, berättar Martin Kössler, vd för Helping You Grow International Business AB (HuginBiz). HuginBiz fungerar likt ett exportråd för nordiska sport-, outdoor- och livsstilsföretag som vill etablera sig utomlands. Lång erfarenhet Branschsamverkansprojekt är en metod de använder flitigt. Martin Kössler vet att det fungerar startade han tillsammans med Exportrådet Scandinavian Outdoor Group och fick 2003 som exportansvarig för Haglöfs ta emot priset som årets exportföretag. Sedan dess har ytterligare två medlemsföretag vunnit samma utmärkelse. Att konkurrera på hemmaplan behöver inte utesluta samarbete på exportmarknader. Gemensamma press- och distributörsevents skapar större intresse än vad företag kan attrahera individuellt och ger kostnadssynergier. Svenska outdoorföretag bedriver också ett långvarigt samarbete med VisitSweden, Outdoor Academy of Sweden för att gemensamt skapa större intresse hos internationella återförsäljare och media för svenska friluftsaktiviteter, regioner och produkter. Intressen och behov Unga, livsstilsmedvetna kineser som har både fritid och pengar efterfrågar europeiska premiumvarumärken. Inom design, mode och outdoor har Sverige ett gott rykte. Kina och andra nya tillväxtmarknader behöver inte vara svåra, enligt Martin Kössler. För konsumentbranscher med intresse gemenskap, exempelvis friluftsliv, är kulturskillnader mindre viktiga, säger han. Unga kommunicerar digitalt och globalt, de som gillar vandring i Kina tänker och tycker som fjällvandrare i Sverige. Ta hjälp av de som kan Martin Kössler tipsar om Exporttjänsteföretagen (ETF), ett nätverk av rutinerade exportkonsulter, Unga, livsstils medvetna kineser som har både fritid och pengar efterfrågar europeiska premiumvarumärken. många med tvåkulturell bakgrund och om Exportakademin som utbildar 70 nya exportsäljare varje år specialiserade på Kina och tillväxtmarknader. HuginBiz har förmedlat flera lyckade projektuppdrag mellan deras studenter och företag. BENEDIKTA CAVALLIN Branschföreningen för exporttjänsteföretag Våra medlemsföretag hjälper svenska företag med internationell tillväxt genom att erbjuda professionell rådgivning och operativ hjälp. EXPORTAKADEMIEN STOCKHOLM OCH JÖNKÖPING Gjuterigatan 5, Högskoleområdet i Jönköping Box 1026, Jönköping Tel: ,

7 Euler Hermes Sverige Kreditförsäkring Väx tryggt och säkert i Sverige och utomlands Vi på Euler Hermes vet att många obetalda fakturor beror på otillräcklig kunskap om dina kunders betalningsförmåga. Vårt kunnande hjälper dig att välja rätt kunder att göra affärer med, samtidigt som vår kreditförsäkring tryggar att dina fakturor blir betalda. Euler Hermes är världens största kreditförsäkringsbolag med verksamhet i över 50 länder där vi hjälper både små och stora företag att göra trygga affärer både på hemmaplan och utomlands. Ta reda på hur Euler Hermes Sverige kan hjälpa ditt företag att utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Ring , maila eller besök oss på Vi tar dig närmare än vad du någonsin varit förut Sydafrikaresor är Skandinaviens största arrangör av resor till Sydafrika Paketresor till Sydafrika fr :- Boka er resa till Sydaf rika hos oss! S y d a f r i k a r e s o r S t ö r s t i S k a n d i n av i e n w w w. s y d a f r i k a r e s o r. s e

8 8 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Exportkreditgarantier innebär en ökad säkerhet och gör det möjligt för svenska företag att erbjuda sina kunder kredit. KREDITFÖRSÄKRINGAR tryggar nya internationella affärsmöjligheter KREDITFÖRSÄKRING EXPORT Genom att försäkra sig mot risken för uteblivna betalningar kan fler små och medelstora företag exportera till nya marknader, som betraktats som mer osäkra och riskfyllda men som samtidigt är en stor outnyttjad potential och tänkbar framtida marknad. Tidigare valde många svenska företag att inleda sin exportsatsning i Europa, men de senaste årens ekonomiska recession har slagit hårt mot flera europeiska länder, vilket medfört att fler företag satsar på att exportera till andra världsdelar med en betydligt högre tillväxttakt, exempelvis Afrika, Asien och Latinamerika. Det ökar efterfrågan på våra kreditförsäkringar, säger Carl-Johan Karlsson, affärs områdeschef Små och medelstora företag på EKN, Exportkreditnämnden. Ökad global syn Den nya generationen småföretagare har i många fall en global syn på sin affär. För femte året i rad har EKN undersökt småföretagens syn på export till tillväxtmarknader. Undersökningen visar att vart femte exportföretag med 250 anställda vill öka sina satsningar och börja exportera till fler tillväxtländer det kommande året. Kreditförsäkringar fungerar som en försäkring som gör att exporterande företag kan vara säkra på att få betalt, även om kunden skulle gå i konkurs eller om exportmarknaden skulle drabbas av oroligheter. Med hjälp av EKN:s garantier kan företagen göra fler affärer och det blir enklare för dem att få finansiering, eftersom garantin kan användas som en säkerhet hos banken. Det skapar konkurrenskraft och förutsättningar för fortsatta framgångar på nya marknader för svenska små och medelstora exportföretag, säger Carl-Johan Karlsson. Fler användare i dag Många av de stora svenska företagen har en lång tradition att utnyttja exportkrediter, men i dag så använder sig även små och medelstora företag av den möjligheten. Samtidigt har den ökade tillgängligheten på finansiering inte varit lika märkbar för småföretagen som för de större företagen. Småföretagen efterfrågar exportkreditgarantier både för att minska sina risker och för att försäkra sina fordringar och göra dem belåningsbara. Småföretagen tar i allt större utsträckning efter de stora företagens framgångsrika strategi att inkludera finansiering som en del av erbjudandet. Ser en positiv utvecklling Det är glädjande att vår satsning på lokala kontor och närvaro i flera orter i Sverige leder till att små och medelstora företag får ännu bättre tillgång till EKN:s garantier. Med en trygg riskpartner i export affären kan företagen erbjuda sina kunder kredit, stärka sin konkurrenskraft och ha möjlighet att göra fler affärer, avslutar Carl-Johan Karlsson. TILLVÄXTMARNADER.NU Läs mer om EKN och kreditförsäkringar här! KATARINA HOLM MED HJÄLP AV EKN:S GARANTIER kan företagen göra fler affärer och det blir enklare för dem att få finansiering, eftersom garantin kan användas som en säkerhet hos banken. FOTO: EKN/LARS CLASON Expert på export EKN försäkrar små och stora affärer i de flesta länder. Våra garantier hjälper dig att öka din nuvarande export och ta steget in på nya marknader. Välkommen att kontakta oss redan idag. Läs mer på

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET TILLVÄXTMARKNADER.NU 9 Boule Diagnostics AB använder EKN:s garantier i kunderbjudande Det stockholmsbaserade diagnostikföretaget Boule Diagnostics utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för blodanalys till cirka 200 distributörer av medicinsk utrustning i 100 länder över hela världen. Distributörerna säljer Boules Diagnostics system för blod analys till mindre sjukhus och kommersiella laboratorier. Många distributörer har svårt att finansiera större köp av utrustningen om de är tvungna att betala i förskott. De kan även tjäna pengar på att ställa ut utrustningen vartefter de tar betalt per prov. För att kunna erbjuda kredit som en förmånlig finansieringslösning tar Boule Diagnostics hjälp av EKN. Boule Diagnostics system för blodanalys distribueras via kunder till laboratorier över hela världen. Företagets största marknader finns i Ryssland, USA, Indien och Brasilien och man har även egna medarbetare på plats i bland annat Kina, Mexiko och USA. Problemet för Boule Diagnostics är det typiska för svenska exportföretag, hög kvalitet kostar. För att stötta deras kunder och kunna erbjuda kredit har man kopplat en säker finansieringslösning från EKN, en garanti för kundfordringar som ersätter utebliven betalning och skapar ökad konkurrenskraft. Det ger Boule möjligheter att erbjuda förmånlig finansiering och medför att deras kunder vågar gå in i större affärer och gör det enklare att ta stora upphandlingar. Under 2013 tredubblade vi antalet affärer där EKN är delaktiga och antalet länder där vi har använt EKN har ökat med 50 procent. EKN är viktiga för oss, särskilt nu när vi ska öka våra affärer i Latinamerika. I våra framtidsplaner ingår därför ett utökat samarbete. Med EKN:s hjälp kan vi erbjuda något unikt för våra kunder utan att vi själva hamnar i finansiella problem, som långa kredittider eller kundförluster. Vi får alltid betalt och kan tryggt sälja våra system med en utmärkt finansiell lösning, säger Claes Blanche, ansvarig för den globala försäljningen av Boule Diagnostics system. NAME SURNAME FAKTA OM EKN FOTO: BOULE EKN, Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer, så att företagen kan genomföra fler och säkrare affärer. EKN försäkrar för närvarande svenska företags export affärer i 115 länder och erbjuder även rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Verksamheten är självfinansierad och betalas genom garantiernas premieintäkter. EKN:s målgrupp är såväl stora som små och medelstora företag i alla branscher. Ny möjlighet för underleverantörer. Nu kan små och medelstora underleverantörer till svenska exportföretag förbättra sina möjligheter att få finansiering. EKN:s rörelsekreditgaranti ger banken möjlighet att dela risken i utställda lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter med EKN när kunden är ett mindre eller medelstort företag. Fördelarna är att företagaren lättare får tillgång till kapital och banken minskar sin risk. EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags interna - tionalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

10 10 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ryssland en tillväxtmarknad I Ryssland är den inhemska produktionen låg och arbetskraften saknar ofta den kompetens som behövs för att driva utvecklingen framåt. Det räcker med att komma till Moskva för att se att det behövs såväl bättre infrastruktur som serviceutbud. Allt detta erbjuder stor potential för utländska investerare, säger Sergej Sumlenny, PR-ansvarig på Russia Consulting. Ryssland är alltså en tillväxtmarknad i stort behov av att utvecklas både vad gäller teknik, infrastruktur och kvalitet. Stor potential Ryssland är alltså en tillväxtmarknad i stort behov av att utvecklas både vad gäller teknik, infrastruktur och kvalitet. Det finns stora möjligheter att finna sin nisch, men det gäller att man gör rätt från början. I tider FOTO: THINKSTOCK Varför man ska etablera sig i Ryssland? Trots dagens negativa rubriker om Ryssland måste vår granne i öster anses vara en framtidsmarknad. av sanktioner mot Ryssland tillkommer ytterligare faktorer att hålla reda på, eftersom brott mot dessa kan få mycket tråkiga följder. Dessutom måste man utgå från att motparten inte kan engelska, något som är särskilt viktigt utanför Moskva. Etableringsstöd Vid export krävs kunskap om certifiering och tullregler, samt bakgrundsinformation om den tilltänkte motparten. Om man funderar på en etablering är det därför klokt att anlita någon som är specialiserad på att starta företag, hantera bokföring, rapportering, anställningar och skatter, kan överbrygga de språkliga skillnaderna samt i nuläget även hantera sanktionsfrågorna. Skräms inte av en högre initial kostnad genom att ta hjälp av dem som kan är chanserna till goda resultat stora. CATHARINA HOLM Ett Östafrika som erbjuder utveckling Ända sedan starten 2010 har Swedish East African Chambers of Commerce, SWEACC, v arit en mötesplats för företag med syfte att stimulera affärssatsningar i Östafrika ett område som rymmer hela 135 miljoner invånare, fördelat på 5 länder. SWEACC ÖSTAFRIKA I år anordnar SWEACC bland annat en konferens den 28 november på temat Value Added Food Production in EAC ett hållbart jordbruk i regionen, för att samla svenska intressen inom området. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda och Uganda är en union med en bra inre marknad och i stort sett tullfrihet. Vilket land man än etablerar sig i får man tillgång till ett stort underlag, och länderna som gränsar till unionen erbjuder ytterligare möjligheter, säger Harald von Matérn, ordförande för SWEACC. Handelsutbytet är fortfarande synnerligt litet, vilket lovar stor potential. En del kvar Det går inte att förneka att Östafrika har en bit kvar för att nå ett stabilt politiskt klimat. Och även om infrastrukturen förbättrats i området finns det fortfarande mycket att utveckla. I Kenya har ett långtidsprojekt inletts för att bygga ut såväl järn och landsvägar som pipelines för de oljefyndigheter som lokaliserats. Förbindelserna ska även nå länderna runt om och därför bjuds myndigheter och organisationer, även svenska, in för att bidra i detta stora projekt. Alla branscher Medlemmarna i SWEACC kommer från olika branscher där vissa etablerat sig i Östafrika, medan andra är på väg. Förutom företag inom bland annat gruv medicin Harald von Matérn Ordförande, SWEACC. FOTO: PRIVAT finans och jordbruksbranschen finns det så kallade business facilitators som kan bidra med sak och branschkunskap. Även storleken på företagen skiftar och en av de stora är Sweco som med sin konsultverksamhet inom teknik satsar mycket i regionen. Ett mindre exempel är Tellux, som med hjälp av solen som energikälla gör att stora områden kan hållas upplysta och därmed bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Andra som inte är med i SWEACC, men som verkligen bidrar med ryggrad till Östafrikas utveckling är namn som Atlas Copco, ABB, Volvo och Ericsson. Harald påpekar att det finns många utmaningar men det är samtidigt många företag som jobbar med att få till goda och hållbara lösningar. Det är fler och fler som numera ser potentialen i denna union. CATHARINA HOLM MED SOLEN som energikälla kan stora områden hållas upplysta och därmed bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. FOTO: THINKSTOCK Anmäl Dig till våra seminarier Bli ett med dina standarder. Vi går igenom de viktigaste föränd ringarna som kommer att gälla med början Gå in på 4certi ering.se för mer information och anmälan. UTMANA ER EGEN MAXPOTENTIAL! Låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från Er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för Er och Era kunder! VI CERTIFIERAR GENTEMOT ISO 9001, ISO 14001, EMAS, AFS, OHSAS 18001, PEFC, FSC* BRC FOOD, BRC IOP, FSSC 22000, ISO 22000, IFS*, ISO 27000*, IP LIVSMEDEL, SVENSK STANDARD FÖR LIVSMEDELSHANTERING I BUTIK, KRAV, MSC*, ISO 5001*, ISO 13485*, EN 1090*, ISO 3834 * Tillsammans med samarbetspartner Tel: +46 (0) Besöksadress: Fjordvägen 45, Hovås Postadress: Box 9006, Göteborg

11

12 12 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT FONDER Mikael Pettersson Vd, Coface Sverige FOTO: COFACE SVERIGE Det diskuteras ofta hur svenska företag ska kunna vässa sin konkurrenskraft på exportmarknaden, däremot talar man mer sällan om hur företagen kan stärka sin ställning på hemmamarknaden, som ofta är minst lika konkurrensutsatt. Kreditförsäkringar underutnyttjat verktyg för att stärka svenska företags konkurrenskraft FFör att få utlopp för hela sin potential är det hög tid att svenska företag verkligen börjar nyttja möjligheten att använda kreditförsäkringar som ett effektivt verktyg för skärpt konkurrenskraft. Bättre förutsättningar Kreditförsäkringar kan visserligen skapa möjligheter för en förbättrad rörelsekapitalfinansiering och försäkring av kundfordringar, men för den som är uppmärksam öppnar de också upp en rad andra möjligheter som kan gynna affärerna. I takt med att bankernas utlåningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer. En kreditförsäkring skyddar ett internationellt verkande företag mot kreditförluster och säkerställer kassaflödet och effektiviserar kredithanteringen och utgör en stabil plattform för företagets risk management verksamhet. Ta vara på möjligheterna Jag upplever att många svenska företag inte tar vara på de möjligheter kreditförsäkringar innebär i tillräckligt stor utsträckning. Medan internationella konkurrenter sedan länge använder kreditförsäkringar som ett verktyg för att stärka sin konkurrenskraft ligger svenska företag steget efter. Min uppmaning till det svenska näringslivet är därför att tillvarata alla de möjligheter som är associerade med kreditförsäkringar. Initiera en diskussion med er kredit försäkringsgivare för att undersöka hur ni kan dra ännu större nytta av företagets kreditförsäkringar. Det kan leda till nya affärsmöjligheter, ökad försäljning och tryggare affärer, både i dag och i morgon. tillväxtmarknader.nu Sparandet i tillväxtmarknadsfonder ökar stadigt Världens tillväxtmarknader är och förblir intressanta ur investeringssynpunkt. Tillväxtmarknaderna, befinner sig just nu i ett gynnsamt läge med en hög tillväxttakt. Indexfonder som investerar på samtliga tillväxtmarknader snarare än enskilda länder är ett klokt val för dig som vill få ut mesta möjliga av ditt sparande. Förutsättningarna för att investera i tillväxtmarknadsfonder är goda för tillfället. Världens tillväxtmarknader har stabila ekonomier samtidigt som de är lågt värderade. De gynnas av den låga globala räntan och den hyfsade BNP-utvecklingen runtom i världen, säger Christer Sterndahlen, förvaltningschef på Cicero Fonder. Eftersom risknivån generellt är något högre på tillväxtmarknader Christer Sterndahlen Förvaltningschef, Cicero Fonder FOTO: CICERO FONDER än på mogna marknader som Europa eller USA rekommenderar han sparare att låta tillväxtmarknadsfonder motsvara maximalt tjugo procent av ditt samlade sparande, beroende på hur gammal du är, vilken risknivå du föredrar och hur långt du har kvar till pensionen. Du kan också låta dina tillväxtmarknadsinvesteringar utgöra en krydda i portföljen. Intressant utveckling Den som vill sprida sina risker gör klokt i att välja en indexbaseradaktiefond som investerar i samtliga tillväxtländer. Dessa fonder har ofta relativt låga avgifter och ger dig tillgång till en bred exponering över världens viktigaste tillväxtmarknader. Om du vill komplettera med en mer specifik fond kan en Kinafond vara intressant eftersom Kina är en tillväxtmarknad som för tillfället står för en relativt hög tillväxttakt, drygt sju procent per år. Högre risk För den mer riskbenägna och långsiktiga investeraren kan man komplettera sina tillväxtmarknadsinvesteringar med ytterligare en marknad, exempelvis Afrika. Allt fler placerare intresserar sig för den afrikanska kontinenten, där flera länder präglas av en hög tillväxttakt. Man bör dock vara medveten om att risknivån generellt sett är högre i Afrika än på världens övriga tillväxtmarknader, säger Christer Sterndahlen. ANNIKA WIHLBORG Behöver du en ny partner? Coface skyddar din balansräkning, förbättrar konkurrenskraften och ökar tillväxten. Kreditförsäkring är ett underutnyttjat verktyg för att förbättra företagens konkurrenskraft i Sverige och utomlands. Kreditförsäkring skapar möjligheter till en bättre rörelsekapitalfinansiering. Coface är företagens partner för att skydda balansräkningen, förbättra konkurrenskraften och öka tillväxten.

13 Nobelpristagare förordar indexfonder Let s walk the talk Cicero Fonder var först i Sverige att lansera indexfond mot Kina. Sedan november 2013 förvaltar fondbolaget Cicero China Index och Cicero Emerging Markets. Cicero China index Kina är det ledande lokomotivet i tillväxten i världen med en årlig tillväxt överstigande 7 %. Vi erbjuder en fond med enbart exponering mot fastlandet Kina, fonden följer MSCI China H NR index. (Många andra kinafonder på marknaden har ett vidare begrepp som även inkluderar Hong Kong och Taiwan.) Detta är fonden för dig som vill vara med på den kinesiska framgångssagan. Cicero Emerging Market index Förutsättningarna för att investera i tillväxtmarknadsfonder är goda för tillfället. Världens tillväxtmarknader har stabila ekonomier samtidigt som de är lågt värderade. De gynnas av den låga globala räntan och den hyfsade BNP-utvecklingen runtom i världen. Fonden för dig som vill ha exponering mot hela världens tillväxtmarknader. Fonderna köper du via: (China index PPM nr: , EM index PPM nr: ) Cicero Fonder AB Box Stockholm Tel: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaks hela det insatta kapitalet.

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj GEORANGE MÖTESPLATS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj Det rådde en stor förväntan inför mötet med våra ambassadörer från Chile-Peru, Colombia, Mexiko och Uruguay.

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer