TILLVÄXTMARKNADER. Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader. SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXTMARKNADER. Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader. SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! Nr 1 SEPTEMBER 2014 TILLVÄXTMARKNADER Missa inte SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång ÖSTAFRIKA Affärssatsningar stimuleras med organiserad mötesplats FONDER Gynnsamt läge att investera i växande marknader Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader FOTO: EKN / THINKSTOCK Carl-Johan Karlsson: Tidigare valde många svenska företag att inleda sin exportsatsning i Europa, men de senaste årens ekonomiska recession har medfört att fler företag satsar på att exportera till andra världsdelar. Fakturaköp är tjänsten för dig som vill ha en smidig finansering, ett bättre kassaflöde och större rörelsefrihet Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning och en prisjämförelse av era nuvarande villkor Därför ska du sälja dina fakturor till oss Förbättrad likviditet Vi tar över kreditrisken Vi värnar om era kunder Enkel administration Komplement till annan finansiering Mer information på Ring eller skicka ett mejl till

2 2 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Ravi Venkatesan Senior rådgivare till Sweden India Business Council, och författare till boken: Conquering the Chaos, Win in India Win Everywhere. FOTO: PRIVAT Efter att ha presenterat nya investeringar om 2 miljarder USD till Indien, säger det stora e-handelsbolaget Amazons VD Jeff Bezos: Med nuvarande nivå och tillväxttakt är Indien på väg att nå 1 miljard USD i bruttoförsäljning - snabbast av alla de länder vi är verksamma i. Varför är Amazon så framgångsrika i Indien? Kontrasten mot den franska detaljhandelsjätten Carrefour - som ungefär samtidigt beslutade sig för att dra sig ur Indien - kan inte vara större. Amazons framgång på en erkänt komplicerad marknad visar vilka egenskaper som krävs för att lyckas på utvecklingsmarknader. Den första är ett långsiktigt åtagande till landet. Ser långsiktigt Toppchefer som Jeff Bezos inser att man måste värdera utvecklingsmarknader utefter deras egen potential, och inte baserat på kortsiktiga upp- och nedgångar. Vi ser inte ett eller två år framåt i de länder där vi är verksamma. Vi vill bygga ett toppföretag på tio års horisont. säger Diego Piacentini, vvd International för Amazon. För det andra förstår vinnare som Amazon att företaget måste anpassa affärsmodellen till den lokala markanden och inte tvärtom, om man ska bli framgångsrik på en utvecklingsmarknad. Indien tillåter exempelvis inte utländskt helägda multi-brand -bolag. Istället för att vänta på att reglerna ska ändras är Amazon verksamma i Indien som en marknadsplats snarare än en utvecklad detaljhandelsmarknad. Detta innebär till exempel att man i vissa fall låter andra aktörer använda den egna hemsidan för att sälja sina produkter och därmed avstår från att sälja sina egna. Få indier har kreditkort och ännu färre känner sig komfortabla med att använda dem online. Amazons lösning var att tillåta kontant betalning vid leverans. Leveransen är dessutom gratis till skillnad från i USA och Europa. För att nå maximal räckvidd i ett stort land som Indien samarbetar man med statliga Indian Postal Service, världens största postservice. Dessutom använder man sig av lokala små matvarubutiker som leveransställen för att förhindra att leveranser går om intet. Junglee För att nå Indiens ökänt priskänsliga konsumenter erbjuder Amazon en hemsida för prisjämförelser kallad Junglee, där man visar priser från offline-försäljare och online-försäljare. Jämför detta med företag som tar sin västanpassade affärsmodell till en utvecklingsmarknad, blir förvånade över den uteblivna framgången och sedan skyller alltsammans på marknaden! För att lyckas på en utvecklingsmarknad måste företag kunna balansera mellan att vara tanklöst globala och hopplöst lokala. Slutligen kan man inte nog poängtera vikten av att ha det rätta lokala ledarskapet och organisationsstruktur. Amazon håller fast vid en platt och enkel struktur. Den lokale chefen Amit Agarwal är en erfaren och betrodd Amazonchef. Alla i Indien rapporterar till Amit, som i sin tur rapporterar till Diego, som rapporterar till högste chefen Bezos. Snabb anpassning För att lyckas på en kaotisk utvecklingsmarknad med hög tillväxt måste man kunna ta snabba beslut och ha möjlighet att anpassa den ofta standardiserade verksamhetsmodellen. Detta innebär två saker: För det första, en organisationsstruktur där landschefen är verkställande med både beslutsrätt och ansvar för sina beslut. För det andra är det viktigt att ha en hög nivå av förtroende för landschefen så att varje beslut inte behöver godkännas och debatteras på högkvarteret. Det är därför en befintlig person i företaget som är erfaren, entreprenöriellt lagd och envis, samt som har VDs förtroende, ofta lyckas utföra mer än en lokalt anställd som måhända kan marknaden bättre, men som måste spendera oräkneliga timmar på att motivera även små beslut inför högsta ledningen. Utvecklingsmarkander som Indien och Indonesien är inte enkla platser att göra affärer på. De plågas av korruption, byråkrati, nyckfull politik, svårtolkade regler och dålig infrastruktur. Det är därför de kallas utvecklingsmarkander. Även om de är svår arbetade så är det i dessa länder som en stor del av framtidens marknad och tillväxt ligger. För multinationella företag kan den interna kulturen och tankesättet vid högkvarteret mycket väl vara en större utmaning för att nå framgång. Framgång trots allt Oviljan att göra ett långsiktigt åtagande till landet, eller att lita tillräckligt på det lokala ledarskapet, kombinerat med benägenheten att alltför slaviskt kopiera produkter, affärsmodeller och operativa processer som fungerar hemma, leder alltför ofta företagen in i halvvägsfällan, med resultatet att utvecklingsmarknaderna fortsätter vara nästintill försumbara bidragsgivare till koncernens globala tillväxt och vinst. En handfull företag, såsom Amazon, har visat att det är möjligt att vara framgångsrik trots den kaotiska miljön. Det är klokt att fundera över dessa saker - innan man börjar klandra marknaden! REKOMMENDERAT Mikael Pettersson om hur kreditförsäkringar stärker svenska företags konkurrenskraft. Läs mer på sid. 12 LÄS MER PÅ WEBBEN! TILLVÄXTMARKNADER.NU TILLVÄXTMARKNADER 1, SEPTEMBER 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Björn Gustafsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Vilhelm Ögren Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Caroline Örås Redigerare: Carolina Martinson Distribution: Dagens Industri, September 2014 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Caroline Örås Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Vi sänker dina kostnader genom kunskap och nätverk Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa ditt företag att bli mer framgångsrikt i världens största demokrati.

3 Årets julklapp 2014? Gläd dina anställda eller kunder och ge samtidigt rent vatten till någon annan. Gå in på shop.redcross.se och beställ dina gåvobevis idag. Tack för ditt stöd!

4 4 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Unika affärsmöjligheter väntar på den västafrikanska marknaden Kosmopolit Merchant är en satsning som hjälper svenska företag att hitta affärsmöjligheter i några av världens tillväxtländer. En av dessa tillväxtregioner är Västafrika, med länder som Togo, Mali, Senegal och Burkina Faso. Här finns åtta fransktalande länder med gemensam valuta och en stark tillväxt. I dessa länder är efterfrågan på varor och tjänster från Sverige hög. EXPORT TILLVÄXTLÄNDER Kosmopolit Merchant finansieras av Exportrådet och består av aktiviteter som bidrar till nya affärskontakter och främjar svensk export till bland annat Västafrika. Via sex kosmopolitföreningar runtom i landet erbjuds svenska företag unika möjligheter till nätverkande som kan öppna upp nya och intressanta affärsmöjligheter. Inom ramen för satsningen har en av kosmopolitföreningarna, Business Region Öresund, arrangerat studieresor till Togo, där svenska företagen deltog i en internationell mässa som samlade företag från flera väst afrikanska länder. På mässan knöts kontakter som har genererat flera exportaffärer och långsiktiga affärsrelationer. Behovet av ny teknik är stort i bland annat byggoch jordbrukssektorn. Plattform för handelsutbyte Kosmopolit Merchant är en plattform för utökade kontaktvägar och handelsutbyte mellan svenska och västafrikanska företag. Vi kan ge företagen en skjuts in på dessa marknader, som hittills är helt obekanta för många svenska aktörer. Vår målsättning är att fler svenska företag upptäcker de fantastiska affärsmöjligheter som finns i de västafrikanska tillväxtländerna, bland annat vad gäller livsmedelsexport och export av infrastrukturkompetens med fokus på el, tele, solenergi och vägar. Behovet av en Laurent Lawson Ordförande, Business Network Öresund. FOTO: PRIVAT förstärkt infrastruktur är stort i dessa länder, som bland annat fått bidrag från Världsbanken för att stärka upp infrastrukturen på olika sätt. Vi välkomnar fler svenska företag som vill ta vara på tillväxtpotentialen och Exportrådets expertis, säger Laurent Lawson, ordförande för Business Network Öresund. ANNIKA WIHLBORG Goda investeringar på tillväxtmarknader Andrei Engstrand Neacsu, Röda Korset, berättar om samhället Borehole 11 i nordöstra Kenya, där investeringar genom bistånd utvecklat ett områdes infrastruktur och främjat företagande: I detta område med svår torka är vatten ett ständigt problem, vilket gör att den vattenbrunn som etablerades genom bistånd har blivit starten till ett helt nytt samhälle. Numera klarar de invånarna sin egen vattenförsörjning. För några år sedan initierades ett samarbete som numera är ett väl fungerande jordbruksprojekt där man med enkla metoder odlar stora delar av sina egna grödor istället för att importera. Det har i sin tur lett till att man kunnat investera i utbildning och hälsovård, och för ett tag sedan startades även en liten tegelfabrik i byn. Människor vet numera vad det kostar att bygga ett hus, och hur länge man måste spara för att klara det. Och utvecklingen kommer inte stanna där, berättar Andrei Engstrand Neacsu. Investeringar nödvändiga Han pekar på människans kraft att inte bara överleva, utan även utvecklas. Här har utvecklingsbistånd en viktig del, men alla sorts (bra) investeringar är nödvändiga. Bistånd kommer aldrig att rädda världen. FOTO: THINKSTOCK Bistånd kommer aldrig kunna rädda världen. Ett lands framtid och potential är beroende av tillväxt och ett starkt affärsnätverk, vilket företag bidrar med. Och med de goda exempel som finns kan vi visa på att de investeringar man gör på tillväxtmarknader ofta ger stora möjligheter tillbaka, avslutar Andrei Engstrand Neacsu. CATHARINA HOLM FOTO: THINKSTOCK Med fokus på fransktalande länder har vi genomfört affärsresor med svenska företag till Västafrika. Vi har goda kontakter med affärsmän och beslutsfattare i bl.a. Togo i Västafrika och Gabon i Centralafrika. Avgörande för affärsrelationen är det personliga mötet, så nu inviterar vi till ett besök i Gabon i november Afrika söder om Sahara beräknas fördubbla sin befolkning till 1,6 miljarder år Dess tillväxtfaktor genererar nya affärsmöjligheter. Behoven är stora inom energi, miljö, infrastruktur, byggnation, utbildning, kunskap, ITC, jordbruk, livsmedel, vatten, avfall, mm. För info om utbyte och handel med Väst- och Centralafrika kontakta oss på eller eller maila till: En utmaning som ger mervärde för både affärerna och världens utveckling. Chamber Trade Sweden är en ideell handelskammar organisation som sporrar svenska företag att expandera internationellt och dra nytta av handelskamrarnas nätverk både lokalt och globalt. Vi jobbar särskilt med fokus på utvecklingsländer där vi fungerar som en brygga mellan näringsliv, handel och bistånd. Vi driver flera spännande projekt där vi bygger upp kapaciteten i den privata sektorn genom samarbete med lokala näringslivsorganisationer. Våra mest framgångs rika samarbeten är med kvinnliga företagsorganisationer för att främja internationellt kvinnligt företagande. Välkommen att kontakta oss om du vill engagera din organisation eller ditt företag: Charlotte Kalin, Vd för Chamber Trade Sweden. chambertradesweden.se Chamber Trade Sweden

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET TILLVÄXTMARKNADER.NU 5 När delar av muslimvärlden plågas av militanta jihadister väljer det muslimska Somaliland en annan väg. På egen hand håller man den al Quaida kopplade terroristorganisationen Al-Shabab stången, satsar på en egen version av demokrati och jobbar hårt för mänskliga fri-och rättigheter. Nu har omvärlden möjlighet att investera i Afrikas Horns mest demokratiska land. FAKTA OM SOMALILAND Somaliland har cirka 4 miljoner invånare och är till ytan ungefär tre gånger större än Danmark. Somaliland har genomfört flera demokratiska val med fredliga maktövergångar. Landet rankades 2011 som det mest demokratiska på Afrikas Horn och i Mellanöstern av The Economist. MIKAEL TORSTENSSON tillsammans med Somalilands vice president. FOTO: SWEDINVEST SCANDINAVIA AB FOTO: HAZZE EKLÖF SOMALILAND AFRIKAS HOPP SOMALILAND INVESTERINGAR När grannen Somalia de senaste årtiondena sysslat med statssanktionerad piratverksamhet och förfallit djupare och djupare i kaos och anarki så har de fredliga somaliländarna byggt grundskolor för att alla barn, även flickor, ska få gå i skolan. Man är inte där ännu men har kommit en bit på vägen. Nu fokuserar man på ett internationellt erkännande och på investeringar som skapar skatteintäkter och arbetstillfällen. Den svenske entreprenören Mitt i allt detta hittar vi den svenske entreprenören, smålänningen Mikael Torstensson, rådgivare åt den Somaliländska regeringen och investerare i landet. Mikael är kanske den främste internationelle förespråkaren för ett erkännande av det självständiga Somaliland. För trots att man har en lång historia som ett eget avgränsat geografiskt land i form av ett brittiskt protektorat och de senaste 23 åren som en självständig demokrati så negligerar omvärlden idag Somalilands exceptionella bedrift: att skapa en stabil demokrati baserad på mänskliga fri- och rättigheter mitt i en av världens absolut värsta regioner. Unik möjlighet Mikael Torstensson menar att omvärlden har en unik möjlighet att skapa en stabilare värld genom att stödja ett fritt och demokratiskt Somaliland och på det sättet vara med och skriva historia genom att lyfta fram detta land som ett exempel för hela Afrika och Mellanöstern. Somalilands utrikesminister Dr. Mohamed Bihi Yonis, som besökte Sverige tidigare i år, håller med: Vi har levt i fred i 23 år mitt i en av världens värsta oroshärdar och behöver omvärldens stöd för att kunna gå vidare och bygga ett land baserat på demokrati och frihet. Det Mikael gör betyder enormt mycket för Somaliland, han är en lysande investerare och en god vän till Somaliland. Många av oss somaliländare har höga tankar om honom och han tror på vårt land och har visat att det är möjligt att investera i Somaliland. Han är en fantastisk ambassadör för vårt land. Nu jobbar vi hårt tillsammans för ett erkännande. Investeringar ger stabilitet Somaliland är ett land under utveckling. Med mycket små medel gör man stora insatser för stabilitet, Vi har levt i fred i 23 år mitt i en av världens värsta oroshärdar... skola och sjukvård. Landets 15 universitet utexaminerar många elever varje år men 75 procent av dem hamnar i arbetslöshet och många av de bästa söker sig till andra länder för att göra karriär. Arbetslösheten är grunden för terrorgrupperna och piraterna på Afrikas Horn och i vissa områden vid kusten är arbetslösheten runt 90 procent. Här finns unga män som är i riskzonen att hamna i terroristorganisationer och piratverksamheten, förklarar Somalilands vicepresident Abdirahman Ab-dilaahi Ismail. Vi har inga pirater i Somaliland i dag, förutom de som sitter i fängelserna, men grogrunden för terrorism och piratverksamheten finns kvar i och med den höga arbetslösheten. Vi har alldeles för få vänner som Mikael Torstensson, menar han. Att investera i Somaliland är en nödvändighet, menar Mikael Torstensson. Många undrar över riskerna och jag menar att de är enorma om vi inte investerar vill säga. Vi går då miste om potentiella vinster i de många olika sektorer som öppnas upp i landet och möjligheten för omvärlden att på detta sätt bidra till att skapa stabilitet och fred, det går hand i hand, säger Mikael Torstensson avslutningsvis. ANNIKA WIHLBORG Hej jag heter Hibo och är 9 år! Jag bor i Somaliland. Det är ett av världens mest utsatta samhällen. Min högsta dröm är att få gå i skolan. Jag kan inte gå och har svårt att använda min ena arm. Det finns ingen skola i mitt land som kan ta emot mig. Jag vill utbilda mig och sedan jobba med att hjälpa andra barn med funktionshinder i Somaliland. Därför är jag så glad att School of Dreams finns och att jag är lovad att få börja i första klass nu i höst. INVESTERA I SOMALILAND! Möjligheter i det demokratiska och fredliga Somaliland och på resten av Afrikas Horn. Tack för att du hjälper oss! Plusgiro

6 6 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FAKTA - HELPING YOU GROW Martin Kössler Vd, Helping You Grow International Business AB. FOTO: HUGINBIZ Helping You Grow International Business AB (HuginBiz.com). Verksamheten startade 2004 för att hjälpa nordiska företag med internationell expansion. Varumärket HuginBiz anspelar på korpen Hugins förmåga att hålla koll på vad som händer i världen och förmedla det till sina kunder. Företaget erbjuder bland annat seminarier, samverkansprojektledning och strategisk exportrådgivning. Företaget är medlem i svenska Exporttjänsteföretagen (ETF). FOTO: HUGINBIZ HuginBiz får konkurrenter att samarbeta När svenska sport- och friluftsföretag lanserar sig i Kina hjälps de åt. Att sam arbeta kring mässor, distributörsträffar och kompetensutveckling har visat sig vara ett lyckat framgångsrecept. EXPORT KINA 2012 lanserades Haglöfs i Kina och redan första året uppgick företagets export till 20 MSEK. Fjällräven och andra svenska företag har haft liknande framgångar. Vi försöker få våra kunder att våga hjälpa varandra. Samverkan ger väldigt bra utväxling, berättar Martin Kössler, vd för Helping You Grow International Business AB (HuginBiz). HuginBiz fungerar likt ett exportråd för nordiska sport-, outdoor- och livsstilsföretag som vill etablera sig utomlands. Lång erfarenhet Branschsamverkansprojekt är en metod de använder flitigt. Martin Kössler vet att det fungerar startade han tillsammans med Exportrådet Scandinavian Outdoor Group och fick 2003 som exportansvarig för Haglöfs ta emot priset som årets exportföretag. Sedan dess har ytterligare två medlemsföretag vunnit samma utmärkelse. Att konkurrera på hemmaplan behöver inte utesluta samarbete på exportmarknader. Gemensamma press- och distributörsevents skapar större intresse än vad företag kan attrahera individuellt och ger kostnadssynergier. Svenska outdoorföretag bedriver också ett långvarigt samarbete med VisitSweden, Outdoor Academy of Sweden för att gemensamt skapa större intresse hos internationella återförsäljare och media för svenska friluftsaktiviteter, regioner och produkter. Intressen och behov Unga, livsstilsmedvetna kineser som har både fritid och pengar efterfrågar europeiska premiumvarumärken. Inom design, mode och outdoor har Sverige ett gott rykte. Kina och andra nya tillväxtmarknader behöver inte vara svåra, enligt Martin Kössler. För konsumentbranscher med intresse gemenskap, exempelvis friluftsliv, är kulturskillnader mindre viktiga, säger han. Unga kommunicerar digitalt och globalt, de som gillar vandring i Kina tänker och tycker som fjällvandrare i Sverige. Ta hjälp av de som kan Martin Kössler tipsar om Exporttjänsteföretagen (ETF), ett nätverk av rutinerade exportkonsulter, Unga, livsstils medvetna kineser som har både fritid och pengar efterfrågar europeiska premiumvarumärken. många med tvåkulturell bakgrund och om Exportakademin som utbildar 70 nya exportsäljare varje år specialiserade på Kina och tillväxtmarknader. HuginBiz har förmedlat flera lyckade projektuppdrag mellan deras studenter och företag. BENEDIKTA CAVALLIN Branschföreningen för exporttjänsteföretag Våra medlemsföretag hjälper svenska företag med internationell tillväxt genom att erbjuda professionell rådgivning och operativ hjälp. EXPORTAKADEMIEN STOCKHOLM OCH JÖNKÖPING Gjuterigatan 5, Högskoleområdet i Jönköping Box 1026, Jönköping Tel: ,

7 Euler Hermes Sverige Kreditförsäkring Väx tryggt och säkert i Sverige och utomlands Vi på Euler Hermes vet att många obetalda fakturor beror på otillräcklig kunskap om dina kunders betalningsförmåga. Vårt kunnande hjälper dig att välja rätt kunder att göra affärer med, samtidigt som vår kreditförsäkring tryggar att dina fakturor blir betalda. Euler Hermes är världens största kreditförsäkringsbolag med verksamhet i över 50 länder där vi hjälper både små och stora företag att göra trygga affärer både på hemmaplan och utomlands. Ta reda på hur Euler Hermes Sverige kan hjälpa ditt företag att utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Ring , maila eller besök oss på Vi tar dig närmare än vad du någonsin varit förut Sydafrikaresor är Skandinaviens största arrangör av resor till Sydafrika Paketresor till Sydafrika fr :- Boka er resa till Sydaf rika hos oss! S y d a f r i k a r e s o r S t ö r s t i S k a n d i n av i e n w w w. s y d a f r i k a r e s o r. s e

8 8 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Exportkreditgarantier innebär en ökad säkerhet och gör det möjligt för svenska företag att erbjuda sina kunder kredit. KREDITFÖRSÄKRINGAR tryggar nya internationella affärsmöjligheter KREDITFÖRSÄKRING EXPORT Genom att försäkra sig mot risken för uteblivna betalningar kan fler små och medelstora företag exportera till nya marknader, som betraktats som mer osäkra och riskfyllda men som samtidigt är en stor outnyttjad potential och tänkbar framtida marknad. Tidigare valde många svenska företag att inleda sin exportsatsning i Europa, men de senaste årens ekonomiska recession har slagit hårt mot flera europeiska länder, vilket medfört att fler företag satsar på att exportera till andra världsdelar med en betydligt högre tillväxttakt, exempelvis Afrika, Asien och Latinamerika. Det ökar efterfrågan på våra kreditförsäkringar, säger Carl-Johan Karlsson, affärs områdeschef Små och medelstora företag på EKN, Exportkreditnämnden. Ökad global syn Den nya generationen småföretagare har i många fall en global syn på sin affär. För femte året i rad har EKN undersökt småföretagens syn på export till tillväxtmarknader. Undersökningen visar att vart femte exportföretag med 250 anställda vill öka sina satsningar och börja exportera till fler tillväxtländer det kommande året. Kreditförsäkringar fungerar som en försäkring som gör att exporterande företag kan vara säkra på att få betalt, även om kunden skulle gå i konkurs eller om exportmarknaden skulle drabbas av oroligheter. Med hjälp av EKN:s garantier kan företagen göra fler affärer och det blir enklare för dem att få finansiering, eftersom garantin kan användas som en säkerhet hos banken. Det skapar konkurrenskraft och förutsättningar för fortsatta framgångar på nya marknader för svenska små och medelstora exportföretag, säger Carl-Johan Karlsson. Fler användare i dag Många av de stora svenska företagen har en lång tradition att utnyttja exportkrediter, men i dag så använder sig även små och medelstora företag av den möjligheten. Samtidigt har den ökade tillgängligheten på finansiering inte varit lika märkbar för småföretagen som för de större företagen. Småföretagen efterfrågar exportkreditgarantier både för att minska sina risker och för att försäkra sina fordringar och göra dem belåningsbara. Småföretagen tar i allt större utsträckning efter de stora företagens framgångsrika strategi att inkludera finansiering som en del av erbjudandet. Ser en positiv utvecklling Det är glädjande att vår satsning på lokala kontor och närvaro i flera orter i Sverige leder till att små och medelstora företag får ännu bättre tillgång till EKN:s garantier. Med en trygg riskpartner i export affären kan företagen erbjuda sina kunder kredit, stärka sin konkurrenskraft och ha möjlighet att göra fler affärer, avslutar Carl-Johan Karlsson. TILLVÄXTMARNADER.NU Läs mer om EKN och kreditförsäkringar här! KATARINA HOLM MED HJÄLP AV EKN:S GARANTIER kan företagen göra fler affärer och det blir enklare för dem att få finansiering, eftersom garantin kan användas som en säkerhet hos banken. FOTO: EKN/LARS CLASON Expert på export EKN försäkrar små och stora affärer i de flesta länder. Våra garantier hjälper dig att öka din nuvarande export och ta steget in på nya marknader. Välkommen att kontakta oss redan idag. Läs mer på

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET TILLVÄXTMARKNADER.NU 9 Boule Diagnostics AB använder EKN:s garantier i kunderbjudande Det stockholmsbaserade diagnostikföretaget Boule Diagnostics utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för blodanalys till cirka 200 distributörer av medicinsk utrustning i 100 länder över hela världen. Distributörerna säljer Boules Diagnostics system för blod analys till mindre sjukhus och kommersiella laboratorier. Många distributörer har svårt att finansiera större köp av utrustningen om de är tvungna att betala i förskott. De kan även tjäna pengar på att ställa ut utrustningen vartefter de tar betalt per prov. För att kunna erbjuda kredit som en förmånlig finansieringslösning tar Boule Diagnostics hjälp av EKN. Boule Diagnostics system för blodanalys distribueras via kunder till laboratorier över hela världen. Företagets största marknader finns i Ryssland, USA, Indien och Brasilien och man har även egna medarbetare på plats i bland annat Kina, Mexiko och USA. Problemet för Boule Diagnostics är det typiska för svenska exportföretag, hög kvalitet kostar. För att stötta deras kunder och kunna erbjuda kredit har man kopplat en säker finansieringslösning från EKN, en garanti för kundfordringar som ersätter utebliven betalning och skapar ökad konkurrenskraft. Det ger Boule möjligheter att erbjuda förmånlig finansiering och medför att deras kunder vågar gå in i större affärer och gör det enklare att ta stora upphandlingar. Under 2013 tredubblade vi antalet affärer där EKN är delaktiga och antalet länder där vi har använt EKN har ökat med 50 procent. EKN är viktiga för oss, särskilt nu när vi ska öka våra affärer i Latinamerika. I våra framtidsplaner ingår därför ett utökat samarbete. Med EKN:s hjälp kan vi erbjuda något unikt för våra kunder utan att vi själva hamnar i finansiella problem, som långa kredittider eller kundförluster. Vi får alltid betalt och kan tryggt sälja våra system med en utmärkt finansiell lösning, säger Claes Blanche, ansvarig för den globala försäljningen av Boule Diagnostics system. NAME SURNAME FAKTA OM EKN FOTO: BOULE EKN, Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer, så att företagen kan genomföra fler och säkrare affärer. EKN försäkrar för närvarande svenska företags export affärer i 115 länder och erbjuder även rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Verksamheten är självfinansierad och betalas genom garantiernas premieintäkter. EKN:s målgrupp är såväl stora som små och medelstora företag i alla branscher. Ny möjlighet för underleverantörer. Nu kan små och medelstora underleverantörer till svenska exportföretag förbättra sina möjligheter att få finansiering. EKN:s rörelsekreditgaranti ger banken möjlighet att dela risken i utställda lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter med EKN när kunden är ett mindre eller medelstort företag. Fördelarna är att företagaren lättare får tillgång till kapital och banken minskar sin risk. EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags interna - tionalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

10 10 TILLVÄXTMARKNADER.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ryssland en tillväxtmarknad I Ryssland är den inhemska produktionen låg och arbetskraften saknar ofta den kompetens som behövs för att driva utvecklingen framåt. Det räcker med att komma till Moskva för att se att det behövs såväl bättre infrastruktur som serviceutbud. Allt detta erbjuder stor potential för utländska investerare, säger Sergej Sumlenny, PR-ansvarig på Russia Consulting. Ryssland är alltså en tillväxtmarknad i stort behov av att utvecklas både vad gäller teknik, infrastruktur och kvalitet. Stor potential Ryssland är alltså en tillväxtmarknad i stort behov av att utvecklas både vad gäller teknik, infrastruktur och kvalitet. Det finns stora möjligheter att finna sin nisch, men det gäller att man gör rätt från början. I tider FOTO: THINKSTOCK Varför man ska etablera sig i Ryssland? Trots dagens negativa rubriker om Ryssland måste vår granne i öster anses vara en framtidsmarknad. av sanktioner mot Ryssland tillkommer ytterligare faktorer att hålla reda på, eftersom brott mot dessa kan få mycket tråkiga följder. Dessutom måste man utgå från att motparten inte kan engelska, något som är särskilt viktigt utanför Moskva. Etableringsstöd Vid export krävs kunskap om certifiering och tullregler, samt bakgrundsinformation om den tilltänkte motparten. Om man funderar på en etablering är det därför klokt att anlita någon som är specialiserad på att starta företag, hantera bokföring, rapportering, anställningar och skatter, kan överbrygga de språkliga skillnaderna samt i nuläget även hantera sanktionsfrågorna. Skräms inte av en högre initial kostnad genom att ta hjälp av dem som kan är chanserna till goda resultat stora. CATHARINA HOLM Ett Östafrika som erbjuder utveckling Ända sedan starten 2010 har Swedish East African Chambers of Commerce, SWEACC, v arit en mötesplats för företag med syfte att stimulera affärssatsningar i Östafrika ett område som rymmer hela 135 miljoner invånare, fördelat på 5 länder. SWEACC ÖSTAFRIKA I år anordnar SWEACC bland annat en konferens den 28 november på temat Value Added Food Production in EAC ett hållbart jordbruk i regionen, för att samla svenska intressen inom området. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda och Uganda är en union med en bra inre marknad och i stort sett tullfrihet. Vilket land man än etablerar sig i får man tillgång till ett stort underlag, och länderna som gränsar till unionen erbjuder ytterligare möjligheter, säger Harald von Matérn, ordförande för SWEACC. Handelsutbytet är fortfarande synnerligt litet, vilket lovar stor potential. En del kvar Det går inte att förneka att Östafrika har en bit kvar för att nå ett stabilt politiskt klimat. Och även om infrastrukturen förbättrats i området finns det fortfarande mycket att utveckla. I Kenya har ett långtidsprojekt inletts för att bygga ut såväl järn och landsvägar som pipelines för de oljefyndigheter som lokaliserats. Förbindelserna ska även nå länderna runt om och därför bjuds myndigheter och organisationer, även svenska, in för att bidra i detta stora projekt. Alla branscher Medlemmarna i SWEACC kommer från olika branscher där vissa etablerat sig i Östafrika, medan andra är på väg. Förutom företag inom bland annat gruv medicin Harald von Matérn Ordförande, SWEACC. FOTO: PRIVAT finans och jordbruksbranschen finns det så kallade business facilitators som kan bidra med sak och branschkunskap. Även storleken på företagen skiftar och en av de stora är Sweco som med sin konsultverksamhet inom teknik satsar mycket i regionen. Ett mindre exempel är Tellux, som med hjälp av solen som energikälla gör att stora områden kan hållas upplysta och därmed bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Andra som inte är med i SWEACC, men som verkligen bidrar med ryggrad till Östafrikas utveckling är namn som Atlas Copco, ABB, Volvo och Ericsson. Harald påpekar att det finns många utmaningar men det är samtidigt många företag som jobbar med att få till goda och hållbara lösningar. Det är fler och fler som numera ser potentialen i denna union. CATHARINA HOLM MED SOLEN som energikälla kan stora områden hållas upplysta och därmed bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. FOTO: THINKSTOCK Anmäl Dig till våra seminarier Bli ett med dina standarder. Vi går igenom de viktigaste föränd ringarna som kommer att gälla med början Gå in på 4certi ering.se för mer information och anmälan. UTMANA ER EGEN MAXPOTENTIAL! Låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från Er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för Er och Era kunder! VI CERTIFIERAR GENTEMOT ISO 9001, ISO 14001, EMAS, AFS, OHSAS 18001, PEFC, FSC* BRC FOOD, BRC IOP, FSSC 22000, ISO 22000, IFS*, ISO 27000*, IP LIVSMEDEL, SVENSK STANDARD FÖR LIVSMEDELSHANTERING I BUTIK, KRAV, MSC*, ISO 5001*, ISO 13485*, EN 1090*, ISO 3834 * Tillsammans med samarbetspartner Tel: +46 (0) Besöksadress: Fjordvägen 45, Hovås Postadress: Box 9006, Göteborg

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FÖRETAGSSTRUKTUR.NU Nr 4 NOV 2014 VÄGEN TILL BÖRSEN Missa inte AKTIEMARKNADEN Ta hjälp för en lyckad listning och

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

FRAMTIDENS ENTREPREN R

FRAMTIDENS ENTREPREN R ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.STARTAFORETAG.NU Nr 3 MAJ 2014 FRAMTIDENS ENTREPREN R Missa inte EMPLOYER BRANDING Attrahera rätt typ av kompetens

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 6% Sparkonto med förtur Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet.

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.IDEELLTENGAGEMANG.NU Nr 11 DECEMBER 2014 IDEELLT ENGAGEMANG BARNCANCER- FONDEN LÄS OM VISIONEN, JOBBET OCH FORSKNINGEN

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer