Foto: Hejdlösa Bilder. Foto: Arkiv. Vi ser grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Hejdlösa Bilder. Foto: Arkiv. Vi ser grönt"

Transkript

1 Nr 1 Foto: Arkiv Foto: Hejdlösa Bilder en informationsbilaga från tekniska verken Vi ser grönt Våra engagerade medarbetare vågar förändra. Vi känner oss stolta över att vara en del i den utveckling som förändrar vårt samhälle positivt och vi fortsätter att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Tekniska Verken med dotterbolag erbjuder prisvärda produkter och tjänster inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, dricksvatten, rening av avloppsvatten, avfallshantering, biogas, konsult- och entreprenadtjänster inom miljö samt parkeringsverksamhet. Det vi gör påverkar människors vardag och därför är vi lyhörda för behov och önskningar som dyker upp i samhället. Vi arbetar för rätt kvalitet, minsta miljöpå- verkan och en bra arbetsmiljö i dag och i framtiden. Koncernen ger en vinst som kommer dig till del genom låga priser och avgifter. Du märker det genom att vi har bland de lägsta priserna på vatten och avlopp i Östergötland och Sverige. Samtidigt håller vi också de lägsta fjärrvärmepriserna i länet. Titta på jämförelsetabellerna inne i tidningen. Vi levererar också 180 miljoner kronor i avkastning till kommunen, vilken medför väsentligt lägre kommunalskatt för alla. Välkommen till ett bolag som är en del av din vardag.

2 2 Storsatsning på miljön ger låga priser Tekniska Verkens verksamheter diskuteras livligt i media. Ofta i en alltför snäv vinkel. Med denna tidning vill Tekniska Verken föra fram en bredare information. Sverige och speciellt Linköping måste ta en mer positiv och proaktiv position. Den nu uppkomna finanskrisen är i mångt och mycket beroende på misstroende att testa nya lösningar, bristande framtidstro och samarbete. Vi skall ta tillvara på de möjligheter vi har inom Tekniska Verken för att i möjligaste mån överbrygga uppkomna lågkonjunkturer tillsammans med andra företag som är samarbetspartners till oss i Linköping och i regionen, säger Tekniska Verkens koncernchef Stig Holm. I dagens finanskris och annalkande lågkonjunktur måste alla aktörer ta ett större samarbetsansvar. Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, begärde nyligen fler och större offentliga investeringar i syfte att återskapa en bättre utveckling för Sverige. Det kanske är dags nu att permanenta den symbios som är så självklar i grunden, säger Stig Holm. Det vore kanske mer trovärdigt om ett sådant samarbete med näringsliv och banker även fungerar bra när solen skiner. För vår del har vi under närmare två år erbjudit branschorganisationen Företagarna ett konstruktivt samarbete. Vi arbetar på i den andan och arbetar aktivt med småföretagare inom bland annat energieffektivisering, förklarar Stig Holm. Tekniska Verken behöver köpa både produkter och tjänster. Gynnar det regionen? Totalt sett köper vi produkter och tjänster för cirka 1,5 miljarder per år varav 600 miljoner i Östergötland. Vi köper till exempel för 320 miljoner i Linköping, 103 miljoner i Mjölby och 91 miljoner i. Men också i orter som Vadstena, Åby, Åtvidaberg och Finspång handlar vi för miljonbelopp. Vi har köpt in underleverantörer till Stadspartner för cirka 63 miljoner under Dessutom har vi hyrt in maskiner för 21 miljoner kronor. På årsbasis rör det sig om cirka 100 miljoner kronor, säger Stig Holm. Miljöinvesteringar Hela Europa står inför en kraftig miljö- och energiomställning och Europarådet skall rösta om ny miljölagstiftning i början av december. Den debatt som har förts har skett längst nere i sandlådan och vi måste gemensamt ta oss en bra bit upp på stegen. Energimyndighetens generaldirektör Thomas Kåberger uttryckte sig väldigt bra när han menade att miljötekniken inte riskerade att bli en it-bubbla, men väl en pratbubbla. Att finna lösningar för att kunna använda inlåst kunskap är också en skyldighet. Under året har vi läst i massmedia om Sveriges oförmåga att kapitalisera på svenskt miljökunnande. Lösningarna med biogas och Waste to energy är goda exempel på nytänkande. Vad gör ni i Linköping? Inom Tekniska Verken har vi under de senaste fem åren investerat cirka fem miljarder i miljöinvesteringar och expansion av främst Linköping. Personalen vi har besitter en fantastisk drivkraft och är stolta över sitt arbete, med all rätt. Vi har byggt upp en nationell och internationell närvaro främst inom miljöområdet som gynnar Linköping och regionen i sitt bredaste perspektiv. Under de senaste fem åren har vi investerat cirka 5 miljarder i miljö och expansion av främst Linköping. Att rasera detta är enkelt och det är risken med selektiv journalistik där man tar på sig ett väldigt stort ansvar eftersom informationssamhällets möjligheter gör att detta sprider sig i samma minut till hela Sverige, säger Stig Holm. Tekniska Verken får många ansökningar när de söker nya medarbetare, nästan aldrig under 100 per ledig tjänst. Detta säger något om intresset för de tjänster Tekniska Verken erbjuder, och antalet ansökningar ökar hela tiden. Vi arbetar aktivt med ett stort arbetsmarknadsprogram för svenskar med annan nationell bakgrund. I dagsläget måste vi öka insatserna på grund av behovet av nya idéer, kunder och dagens arbetsmarknadssituation. Faran med den information vi fått hittills är att den är så till den grad begränsad att vi får ett totalt felaktigt perspektiv, förklarar Stig Holm. Jämförbara kommuner Tekniska Verken gör noggranna analyser och har påverkas kraftigt av prishöjningar på råmaterial, skatter och andra kostnader, precis som övriga företag i samhället. Samtidigt arbetar vi ständigt och framgångsrikt med att försöka ifrågasätta vår egen effektivitet. I den senaste omorganisationen då de flesta i ledningsgruppen bytt tjänst med varandra har vi hittills effektiviserat för 80 miljoner av de hundra miljoner som vi satte som mål. Målsättningen är att få oss att se saker och ting med nya ögon. Kanske en metod som många skulle behöva tillämpa. Därför bör åtminstone priser ställas i relation till hur jämförbara kommuners prisnivåer ligger till. Detta är inte gjort i den debatt som varit utan man har konsekvent, ett väldigt lokalt perspektiv, säger Stig Holm. Nils Holgersson Däremot har Tekniska Verken under en tid själva ifrågasatt de uppgifter som gällt bolagets fjärrvärmepriser och kan konstatera att ett fel begåtts i hanteringen som gjort att redovisningen över åren 2004 till 2008 blivit fel. Prishöjningen till 2008 gällande hyreslägenheter har varit fel vilket nu noterats och anammats av Nils Holgersson-undersökningen. Det innebär för kunderna i Linköping att prisökningarna varit 3,7 procent för hyreslägenheter, och inte de 12 procent i ökning som angivits i annan press. Tekniska Verkens prishöjningar från 2005 var 4,8 procent, ,2 procent, ,3 procent och ,7 procent. När det gäller

3 Malin Enockson har fått utmärkelsen Framtidens ledare i Foto: Arkiv 3 kategorin näringsliv. För fjärde gången har Framtidens ledare utsetts i länet och det innebär bland annat att hon tävlar om den åtråvärda titeln The Outstanding Young Person of the world. Det är Junior Chamber International som har utsett årets unga ledare. Tävlingen riktar sig till företagsledare som är mellan år och i maj 2009 är den nationella finalen. Vinnaren där går slutligen vidare och tävlar om titeln The Outstanding Young Person of the world. Malin Enockson, Produktionschef på Svensk Biogas. Motivering: Malin leder sina medarbetare genom att skapa delaktighet, motivation och engagemang. Hon har en god förmåga att se individer och deras behov samtidigt som hon skapar värden för arbetsgivaren. Malin ställer höga krav på sina medarbetare och jobbar mycket med att coacha och hålla ihop arbetsgruppen. Det gör hon genom ett situationsanpassat ledarskap som skapar förståelse hos medarbetarna. Om Malin som ledare sägs att hon är kunnig, prestigelös, omtänksam, drivande, engagerande och att hon lyfter fram sina medarbetares positiva sidor. Hon är en tillgänglig chef som pratar med alla. Hon kan också hoppa i blåkläderna och hugga i om det behövs. Malin är en trygg ledare som bottnar i sig själv och som har en gedigen kunskap inom sitt yrkesområde! fjärrvärmepriset för villor så ligger de lägst i Östergötland. Vi bedömer därför att vi har konkurrenskraftiga priser men det är upp till läsaren att själv bedöma, säger Stig Holm. Avkastningskravet När det gäller avkastningskravet är det ett måste i alla aktiebolag att ha ett rimligt sådant i syfte att skapa en effektiv och utvecklande organisation. Att inte ha avkastningskrav är ett ytterst omodernt synsätt på ledarskap. Total kravlöshet har bevisat sin ineffektivitet många gånger. Det är ju själva idéen med att ha ett bolag. I vårt fall gjorde vi tidigt den bedömningen att om vi skulle kunna bibehålla rimliga priser i Linköping var vi tvungna att vara aktiva i andra delar av regionen. På så vis får vi en bra totalekonomi för våra kunder och Tekniska Verken. Att ägaren sedan kräver utdelning är också bra då alla kommuninvånare faktiskt är delägare. Alla kanske inte bor inom räckhåll för våra produkter, men får del genom en förhållandevis lägre kommunalskatt, säger Stig Holm. Miljöteknik Tekniska Verken ligger långt framme när det gäller miljötekniska frågor, det är ingen ny- het. Från Gärstad, där vi förbränner och återvinner avfall har vi en fjärrvärmeanslutning på över 90 procent. Nysatsningen på ett stort kraftvärmeverk, el och värme i Katrineholm samt övriga orter i regionen, gynnar linköpingsborna prismässigt. Andra exempel är biogasproduktionen i Kallerstad och samt snart i Västervik. Östgötatrafiken, som idag har innerstadsbussar som går på biogas, har planer på att byta ut hela bussflottan i länet till bussar som går på förnybart bränsle. Vad jag menar är att framsynthet kan gynna sig och som exempel kan nämnas att under 2001 hade dåvarande Linköpings Biogas LRF som delägare. LRF drog sig ur samarbetet. I och för sig naturligt då man i den dominerande tidningen kunde läsa rubriken Linköping Biogas i konkurs?. Dessa evinnerliga frågetecken i rubriker skapar inget direkt förtroende, säger Stig Holm. Framtiden Regionens och Sveriges möjligheter till utveckling är att bidra till det som nu kommer att beslutas i EU. Vi anser oss skyldiga att hjälpa till i detta arbete då det också kommer att ge många nya arbetstillfällen. Bara i år redovisar Svensk Biogas följande framgångar då vi är med i Västerviks Biogas med process och teknikkunnande. Vi är projektledare i Motala för biogasutbyggnaden och satsar på en fördubbling av produktionen i. Allt i syfte att bygga för framtiden och skapa en region som är livskraftig inom detta område. Vi har en marknadstillväxt som är mycket stor, och kopplat till Östgötatrafikens planer är detta en rejäl framtidssatsning. Konvertering Mackförsäljningen har ökat med 11 procent under året jämfört med samma period förra året. Vi arbetar tillsammans med Volvo att marknadsföra vår konverterade V70. En bil som kan gå på etanol, biogas eller bensin allt efter kundens önskemål. Detta kan ge många intressanta arbetstillfällen, säger Stig Holm. Vi diskuterade frågan häromdagen med statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet som var intresserad i ett proaktivt agerande, som han uttryckte det, säger Stig Holm. Vi går in i en betydligt svårare tid under ett par år. Min förhoppning är att vi kan medverka till att underlätta och bygga vidare på de områden som ligger i tiden samt att Linköping och regionen skapar fler arbetstillfällen hellre än färre, säger Stig Holm. Kenneth Uvegård

4 Foto: Tekniska Verkens Arkiv Vid en jämförelse med ett småhus med årsförbrukning kwh är Tekniska Verkens pris i Linköping lägst. E.ON höjer 1,2 procent. Motala Vattenfall höjer 3 procent. I Correns artikel 14 november skrevs att prisökningen mellan åren 2007 och 2008 var 12 procent för fjärrvärmen. Corren åberopade Nils Holgersson undersökningen. Beräkningarna i studien stämmer inte med Tekniska Verkens beräkningar. Vi har påtalat detta och Nils Holgersson har godkänt revideringarna av värdena. Ett misstag fanns i sammanställningen av inrapporterade värden. Värdena revideras och publiceras i prisbilagorna på Fjärrvärme Fjärrvärmepriser i Östergötland Småhus med årsförbrukning kwh Tekniska Verken höjde priset på fjärrvärme med fyra procent mellan åren 2007 och 2008 Uppvärmningskostnad med fjärrvärmen har ökat cirka 65 procent under de senaste tio åren. Uppvärmningskostnad med olja har ökat cirka 253 procent under de senaste tio åren. Uppvärmningskostnad med elvärme har ökat cirka 207 procent under de senaste tio åren. Fjärrvärmen är oerhört konkurrenskraftig mot andra uppvärmnings- alternativ trots marginella prisökningar Linköping Mjölby Skärblacka Borensberg Motala Katrineholm Kisa Åtvidaberg kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Höjning ,2 % 3% Fjärrvärmens relativa prisutveckling för olika uppvärmningsalternativ 5 Småhus med årsförbrukning kwh Foto: Tekniska Verkens Arkiv Fjärrvärme Olja Elvärme

5 5 Vatten & avlopp Svenskt Vattens statistik på priser för vatten och avlopp 2008 Östergötlands län Prisjämförelse Prisjämförelse villor hyreshus Årskostnad för normalvilla, Kommun typhus A* (V+S+D) Boxholm Linköping Motala Ödeshög Söderköping Vadstena Finspång Valdemarsvik Mjölby Kinda Åtvidaberg Ydre kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr *Villa med årsförbrukning 150 m3/år Placering i riket Kommun Linköping Motala Mjölby Vadstena Ödeshög Boxholm Söderköping Finspång Ydre Kinda Åtvidaberg Valdemarsvik Årskostnad för lägenhet typhus B* (V+S+D) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr *Flerbostadshus med 15 lägenheter årsförbrukning m3/år Placering i riket I Linköping har vi, två vattenverk med separata råvattentäkter, god leveranssäkerhet av dricksvatten. Detta ska säkerställas även för framtiden Prisjämförelser säger inget om vilken status anläggningarna har. I Linköping arbetar vi sedan år 2000 med en medveten plan för underhåll och förnyelse av ledningsnäten, syftet är att ha ett tillförlitligt system.

6 Avfallspriser - Nils Holgersson Sveriges tio största kommuner (vid 1200 l/v) kr/m2 inkl. moms 25 Avfallskostnad 22,88 20,97 20,54 Avfall kommer då på plats 36 istället för 156 med den anvisade vikten. 20 I Nils Holgersson undersökningen används en fastställd vikt i hela riket. Med den vikten hamnar vi på 18,23 kr/m2. I Linköping har vi glädjande nog lägre snittvikt, vilket ger en kostnad på 13,27 kr/m2. Ett väl utbyggt system med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar bidrar till vår låga verkliga avfallsmängd och kostnad. Kundernas kostnad med verklig volym i kilo finns redovisad i Nils Holgerssonundersökningen. 18,23 14,84 14, ,65 13, Stockholm Malmö Uppsala Göteborg Helsingborg Örebro Linköping Jönköping Foto: Lena Grönkvist 7, ,50 Västerås Foto: Åke E:son Lindman Avfall Källa: Nils Holgersson-undersökningen 2008

7 Foto: Hejdlösa Bilder Foto: Bildbyrå 7 Utsikt Nät jämförelse regionalt - Nils Holgersson Fastighet med 15 lägenheter + fastighetsabonnemang, år 2008 Elnätföretag Östergötland Kommun Elnätpris öre/kwh (exkl.moms) Utsikt Nät Linköping 30,4 Mjölby Kraftnät AB Mjölby 36,9 Ödeshög Boxholm Finspång Motala Vadstena Söderköping Valdemarsvik Åtvidaberg Kinda Ydre Katrineholm 51,1 Anmärkningsvärt stora skillnader för olika elnät. I Linköping är vi sjunde billigast i landet. Med höjningen på 5 procent inför 2009 har vi bara höjt med cirka 10 procent sedan Du vet väl att om du köper el av Östkraft bidrar du till en bättre miljö. t Utsikt Nä billigast!

8 Foto: Arkiv Många bäckar små heter det ju. Här kommer lite exempel på vad det kan betyda för vår energi- och resursanvändning och för miljön samt klimatet om många gör små förändringar i sin vardag! Vi är alla föredömen, för våra barn, våra vänner, grannar och arbetskamrater. Om du går före följer andra efter. Bara vi blir tillräckligt många som tar små steg i rätt riktning, så blir det sammantaget ett jättesteg. elektronik istället för att ha den i standby-läge? Då skulle vi spara 0,6 TWh/år, vilket motsvara hushållsel för småhus under ett år. alla hushåll bytte ut en glödlampa per rum till en lågenergilampa? Då skulle vi spara 0,5 TWh, vilket motsvarar hushållsel för småhus alla svenskar minskade mängden torktumlade kläder med 30 kilo och istället lät dem torka ute? Då skulle vi spara 0,27 TWh per år, vilket motsvarar hushållsel för över småhus under ett år. alla flygresor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm- Nr Skräpig konst Återanvändning för syns skull ögen Kasta granen på rishhelge rna dagens alla bilresor kortare än två kilometer ersattes med cykelfärd eller promenad? Då skulle vi spara upp till 130 miljoner liter bensin. Detta minskar utsläppen av koldioxid med ton. Den inbesparade bensinen motsvarar 1,1 TWh eller el till hushåll under ett år. all svenskar köpte en bomull-skjorta eller -blus mindre per år i genomsnitt? Då skulle användningen Ljusa upplevelser i höstmörkret till alla som lever och verkar i Linköping1 Foto: Hejdlösa Bilder av bekämpningsmedel minska med 27 ton per år någonstans i världen. alla kontorsanställda återanvände A4-papper så att årsförbrukningen halverades? Då skulle vi spara över normalstora träd och 0,16 TWh per år. Detta motsvarar hushållsel för över småhus under ett år. alla använde kassar av tyg istället för kassar av plast när de handlade? Då skulle vi spara 52 miljoner liter olja per år, vilket motsvarar över 1100 fulla tankbilar med släp. Källa till Tänk om: Tänk om - 40 räkneexempel för miljötänkare, Naturskyddsföreningen Håll utkik i din brevlåda! I Leva Nära kan du läsa om Linköping ur olika linköpingsbors synvinklar. I nästa nummer som delas ut mellan den december skrivs det bland annat om Novemberljus och du får träffa konstnären som gör konstverk av det andra inte vill spara. Du får också information och tips. Exempelvis på hur du kan r Glöm inte att källsortera unde En tidning från Tekniska Verken Malmö ersattes med X2000? Då skulle vi spara 0,7 TWH, motsvarar 80 miljoner liter bensin. Och vi skulle minska utsläppen av koldioxid med ton, kväveoxider, cirka ton och över 200 ton svavel. Och vi skulle inte förlora någon tid att tala om. spara energi, sortera avfall eller var du ska kasta granen efter julhelgen. Tekniska Verkens kundtidning Leva Nära levereras till linköpingsbornas brevlådor fyra gånger om året. Läs mer om oss och vårt miljöarbete på Idé och utformning: SwePress, Linköping-Vimmerby alla stängde av all hem-

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Fjärrvärmen och Monopolet

Fjärrvärmen och Monopolet Fjärrvärmen och Monopolet Av Christian Sandström på uppdrag av: Öppna näten www.oppnanaten.se Industrigruppen Återvunnen Energi Fastighetsägarna Stockholm 1 2 CHAPTER NAME Förord Industrigruppen Återvunnen

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Du är väl försäkrad? Dubbelt miljöprisade. möt våra ekonomer. Inne på kontoret. Nr 02 2011. gotlandshem

Du är väl försäkrad? Dubbelt miljöprisade. möt våra ekonomer. Inne på kontoret. Nr 02 2011. gotlandshem gotlandshem Nr 02 2011 Dubbelt miljöprisade Du är väl försäkrad? Inne på kontoret möt våra ekonomer Hyresförhandlingarna klara XXX XXX finaste uteplatsen utsedd BO&HYRA Nr 02 2011 Staffan Thurgren Året

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer