Foto: Hejdlösa Bilder. Foto: Arkiv. Vi ser grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Hejdlösa Bilder. Foto: Arkiv. Vi ser grönt"

Transkript

1 Nr 1 Foto: Arkiv Foto: Hejdlösa Bilder en informationsbilaga från tekniska verken Vi ser grönt Våra engagerade medarbetare vågar förändra. Vi känner oss stolta över att vara en del i den utveckling som förändrar vårt samhälle positivt och vi fortsätter att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Tekniska Verken med dotterbolag erbjuder prisvärda produkter och tjänster inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, dricksvatten, rening av avloppsvatten, avfallshantering, biogas, konsult- och entreprenadtjänster inom miljö samt parkeringsverksamhet. Det vi gör påverkar människors vardag och därför är vi lyhörda för behov och önskningar som dyker upp i samhället. Vi arbetar för rätt kvalitet, minsta miljöpå- verkan och en bra arbetsmiljö i dag och i framtiden. Koncernen ger en vinst som kommer dig till del genom låga priser och avgifter. Du märker det genom att vi har bland de lägsta priserna på vatten och avlopp i Östergötland och Sverige. Samtidigt håller vi också de lägsta fjärrvärmepriserna i länet. Titta på jämförelsetabellerna inne i tidningen. Vi levererar också 180 miljoner kronor i avkastning till kommunen, vilken medför väsentligt lägre kommunalskatt för alla. Välkommen till ett bolag som är en del av din vardag.

2 2 Storsatsning på miljön ger låga priser Tekniska Verkens verksamheter diskuteras livligt i media. Ofta i en alltför snäv vinkel. Med denna tidning vill Tekniska Verken föra fram en bredare information. Sverige och speciellt Linköping måste ta en mer positiv och proaktiv position. Den nu uppkomna finanskrisen är i mångt och mycket beroende på misstroende att testa nya lösningar, bristande framtidstro och samarbete. Vi skall ta tillvara på de möjligheter vi har inom Tekniska Verken för att i möjligaste mån överbrygga uppkomna lågkonjunkturer tillsammans med andra företag som är samarbetspartners till oss i Linköping och i regionen, säger Tekniska Verkens koncernchef Stig Holm. I dagens finanskris och annalkande lågkonjunktur måste alla aktörer ta ett större samarbetsansvar. Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, begärde nyligen fler och större offentliga investeringar i syfte att återskapa en bättre utveckling för Sverige. Det kanske är dags nu att permanenta den symbios som är så självklar i grunden, säger Stig Holm. Det vore kanske mer trovärdigt om ett sådant samarbete med näringsliv och banker även fungerar bra när solen skiner. För vår del har vi under närmare två år erbjudit branschorganisationen Företagarna ett konstruktivt samarbete. Vi arbetar på i den andan och arbetar aktivt med småföretagare inom bland annat energieffektivisering, förklarar Stig Holm. Tekniska Verken behöver köpa både produkter och tjänster. Gynnar det regionen? Totalt sett köper vi produkter och tjänster för cirka 1,5 miljarder per år varav 600 miljoner i Östergötland. Vi köper till exempel för 320 miljoner i Linköping, 103 miljoner i Mjölby och 91 miljoner i. Men också i orter som Vadstena, Åby, Åtvidaberg och Finspång handlar vi för miljonbelopp. Vi har köpt in underleverantörer till Stadspartner för cirka 63 miljoner under Dessutom har vi hyrt in maskiner för 21 miljoner kronor. På årsbasis rör det sig om cirka 100 miljoner kronor, säger Stig Holm. Miljöinvesteringar Hela Europa står inför en kraftig miljö- och energiomställning och Europarådet skall rösta om ny miljölagstiftning i början av december. Den debatt som har förts har skett längst nere i sandlådan och vi måste gemensamt ta oss en bra bit upp på stegen. Energimyndighetens generaldirektör Thomas Kåberger uttryckte sig väldigt bra när han menade att miljötekniken inte riskerade att bli en it-bubbla, men väl en pratbubbla. Att finna lösningar för att kunna använda inlåst kunskap är också en skyldighet. Under året har vi läst i massmedia om Sveriges oförmåga att kapitalisera på svenskt miljökunnande. Lösningarna med biogas och Waste to energy är goda exempel på nytänkande. Vad gör ni i Linköping? Inom Tekniska Verken har vi under de senaste fem åren investerat cirka fem miljarder i miljöinvesteringar och expansion av främst Linköping. Personalen vi har besitter en fantastisk drivkraft och är stolta över sitt arbete, med all rätt. Vi har byggt upp en nationell och internationell närvaro främst inom miljöområdet som gynnar Linköping och regionen i sitt bredaste perspektiv. Under de senaste fem åren har vi investerat cirka 5 miljarder i miljö och expansion av främst Linköping. Att rasera detta är enkelt och det är risken med selektiv journalistik där man tar på sig ett väldigt stort ansvar eftersom informationssamhällets möjligheter gör att detta sprider sig i samma minut till hela Sverige, säger Stig Holm. Tekniska Verken får många ansökningar när de söker nya medarbetare, nästan aldrig under 100 per ledig tjänst. Detta säger något om intresset för de tjänster Tekniska Verken erbjuder, och antalet ansökningar ökar hela tiden. Vi arbetar aktivt med ett stort arbetsmarknadsprogram för svenskar med annan nationell bakgrund. I dagsläget måste vi öka insatserna på grund av behovet av nya idéer, kunder och dagens arbetsmarknadssituation. Faran med den information vi fått hittills är att den är så till den grad begränsad att vi får ett totalt felaktigt perspektiv, förklarar Stig Holm. Jämförbara kommuner Tekniska Verken gör noggranna analyser och har påverkas kraftigt av prishöjningar på råmaterial, skatter och andra kostnader, precis som övriga företag i samhället. Samtidigt arbetar vi ständigt och framgångsrikt med att försöka ifrågasätta vår egen effektivitet. I den senaste omorganisationen då de flesta i ledningsgruppen bytt tjänst med varandra har vi hittills effektiviserat för 80 miljoner av de hundra miljoner som vi satte som mål. Målsättningen är att få oss att se saker och ting med nya ögon. Kanske en metod som många skulle behöva tillämpa. Därför bör åtminstone priser ställas i relation till hur jämförbara kommuners prisnivåer ligger till. Detta är inte gjort i den debatt som varit utan man har konsekvent, ett väldigt lokalt perspektiv, säger Stig Holm. Nils Holgersson Däremot har Tekniska Verken under en tid själva ifrågasatt de uppgifter som gällt bolagets fjärrvärmepriser och kan konstatera att ett fel begåtts i hanteringen som gjort att redovisningen över åren 2004 till 2008 blivit fel. Prishöjningen till 2008 gällande hyreslägenheter har varit fel vilket nu noterats och anammats av Nils Holgersson-undersökningen. Det innebär för kunderna i Linköping att prisökningarna varit 3,7 procent för hyreslägenheter, och inte de 12 procent i ökning som angivits i annan press. Tekniska Verkens prishöjningar från 2005 var 4,8 procent, ,2 procent, ,3 procent och ,7 procent. När det gäller

3 Malin Enockson har fått utmärkelsen Framtidens ledare i Foto: Arkiv 3 kategorin näringsliv. För fjärde gången har Framtidens ledare utsetts i länet och det innebär bland annat att hon tävlar om den åtråvärda titeln The Outstanding Young Person of the world. Det är Junior Chamber International som har utsett årets unga ledare. Tävlingen riktar sig till företagsledare som är mellan år och i maj 2009 är den nationella finalen. Vinnaren där går slutligen vidare och tävlar om titeln The Outstanding Young Person of the world. Malin Enockson, Produktionschef på Svensk Biogas. Motivering: Malin leder sina medarbetare genom att skapa delaktighet, motivation och engagemang. Hon har en god förmåga att se individer och deras behov samtidigt som hon skapar värden för arbetsgivaren. Malin ställer höga krav på sina medarbetare och jobbar mycket med att coacha och hålla ihop arbetsgruppen. Det gör hon genom ett situationsanpassat ledarskap som skapar förståelse hos medarbetarna. Om Malin som ledare sägs att hon är kunnig, prestigelös, omtänksam, drivande, engagerande och att hon lyfter fram sina medarbetares positiva sidor. Hon är en tillgänglig chef som pratar med alla. Hon kan också hoppa i blåkläderna och hugga i om det behövs. Malin är en trygg ledare som bottnar i sig själv och som har en gedigen kunskap inom sitt yrkesområde! fjärrvärmepriset för villor så ligger de lägst i Östergötland. Vi bedömer därför att vi har konkurrenskraftiga priser men det är upp till läsaren att själv bedöma, säger Stig Holm. Avkastningskravet När det gäller avkastningskravet är det ett måste i alla aktiebolag att ha ett rimligt sådant i syfte att skapa en effektiv och utvecklande organisation. Att inte ha avkastningskrav är ett ytterst omodernt synsätt på ledarskap. Total kravlöshet har bevisat sin ineffektivitet många gånger. Det är ju själva idéen med att ha ett bolag. I vårt fall gjorde vi tidigt den bedömningen att om vi skulle kunna bibehålla rimliga priser i Linköping var vi tvungna att vara aktiva i andra delar av regionen. På så vis får vi en bra totalekonomi för våra kunder och Tekniska Verken. Att ägaren sedan kräver utdelning är också bra då alla kommuninvånare faktiskt är delägare. Alla kanske inte bor inom räckhåll för våra produkter, men får del genom en förhållandevis lägre kommunalskatt, säger Stig Holm. Miljöteknik Tekniska Verken ligger långt framme när det gäller miljötekniska frågor, det är ingen ny- het. Från Gärstad, där vi förbränner och återvinner avfall har vi en fjärrvärmeanslutning på över 90 procent. Nysatsningen på ett stort kraftvärmeverk, el och värme i Katrineholm samt övriga orter i regionen, gynnar linköpingsborna prismässigt. Andra exempel är biogasproduktionen i Kallerstad och samt snart i Västervik. Östgötatrafiken, som idag har innerstadsbussar som går på biogas, har planer på att byta ut hela bussflottan i länet till bussar som går på förnybart bränsle. Vad jag menar är att framsynthet kan gynna sig och som exempel kan nämnas att under 2001 hade dåvarande Linköpings Biogas LRF som delägare. LRF drog sig ur samarbetet. I och för sig naturligt då man i den dominerande tidningen kunde läsa rubriken Linköping Biogas i konkurs?. Dessa evinnerliga frågetecken i rubriker skapar inget direkt förtroende, säger Stig Holm. Framtiden Regionens och Sveriges möjligheter till utveckling är att bidra till det som nu kommer att beslutas i EU. Vi anser oss skyldiga att hjälpa till i detta arbete då det också kommer att ge många nya arbetstillfällen. Bara i år redovisar Svensk Biogas följande framgångar då vi är med i Västerviks Biogas med process och teknikkunnande. Vi är projektledare i Motala för biogasutbyggnaden och satsar på en fördubbling av produktionen i. Allt i syfte att bygga för framtiden och skapa en region som är livskraftig inom detta område. Vi har en marknadstillväxt som är mycket stor, och kopplat till Östgötatrafikens planer är detta en rejäl framtidssatsning. Konvertering Mackförsäljningen har ökat med 11 procent under året jämfört med samma period förra året. Vi arbetar tillsammans med Volvo att marknadsföra vår konverterade V70. En bil som kan gå på etanol, biogas eller bensin allt efter kundens önskemål. Detta kan ge många intressanta arbetstillfällen, säger Stig Holm. Vi diskuterade frågan häromdagen med statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet som var intresserad i ett proaktivt agerande, som han uttryckte det, säger Stig Holm. Vi går in i en betydligt svårare tid under ett par år. Min förhoppning är att vi kan medverka till att underlätta och bygga vidare på de områden som ligger i tiden samt att Linköping och regionen skapar fler arbetstillfällen hellre än färre, säger Stig Holm. Kenneth Uvegård

4 Foto: Tekniska Verkens Arkiv Vid en jämförelse med ett småhus med årsförbrukning kwh är Tekniska Verkens pris i Linköping lägst. E.ON höjer 1,2 procent. Motala Vattenfall höjer 3 procent. I Correns artikel 14 november skrevs att prisökningen mellan åren 2007 och 2008 var 12 procent för fjärrvärmen. Corren åberopade Nils Holgersson undersökningen. Beräkningarna i studien stämmer inte med Tekniska Verkens beräkningar. Vi har påtalat detta och Nils Holgersson har godkänt revideringarna av värdena. Ett misstag fanns i sammanställningen av inrapporterade värden. Värdena revideras och publiceras i prisbilagorna på Fjärrvärme Fjärrvärmepriser i Östergötland Småhus med årsförbrukning kwh Tekniska Verken höjde priset på fjärrvärme med fyra procent mellan åren 2007 och 2008 Uppvärmningskostnad med fjärrvärmen har ökat cirka 65 procent under de senaste tio åren. Uppvärmningskostnad med olja har ökat cirka 253 procent under de senaste tio åren. Uppvärmningskostnad med elvärme har ökat cirka 207 procent under de senaste tio åren. Fjärrvärmen är oerhört konkurrenskraftig mot andra uppvärmnings- alternativ trots marginella prisökningar Linköping Mjölby Skärblacka Borensberg Motala Katrineholm Kisa Åtvidaberg kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Höjning ,2 % 3% Fjärrvärmens relativa prisutveckling för olika uppvärmningsalternativ 5 Småhus med årsförbrukning kwh Foto: Tekniska Verkens Arkiv Fjärrvärme Olja Elvärme

5 5 Vatten & avlopp Svenskt Vattens statistik på priser för vatten och avlopp 2008 Östergötlands län Prisjämförelse Prisjämförelse villor hyreshus Årskostnad för normalvilla, Kommun typhus A* (V+S+D) Boxholm Linköping Motala Ödeshög Söderköping Vadstena Finspång Valdemarsvik Mjölby Kinda Åtvidaberg Ydre kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr *Villa med årsförbrukning 150 m3/år Placering i riket Kommun Linköping Motala Mjölby Vadstena Ödeshög Boxholm Söderköping Finspång Ydre Kinda Åtvidaberg Valdemarsvik Årskostnad för lägenhet typhus B* (V+S+D) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr *Flerbostadshus med 15 lägenheter årsförbrukning m3/år Placering i riket I Linköping har vi, två vattenverk med separata råvattentäkter, god leveranssäkerhet av dricksvatten. Detta ska säkerställas även för framtiden Prisjämförelser säger inget om vilken status anläggningarna har. I Linköping arbetar vi sedan år 2000 med en medveten plan för underhåll och förnyelse av ledningsnäten, syftet är att ha ett tillförlitligt system.

6 Avfallspriser - Nils Holgersson Sveriges tio största kommuner (vid 1200 l/v) kr/m2 inkl. moms 25 Avfallskostnad 22,88 20,97 20,54 Avfall kommer då på plats 36 istället för 156 med den anvisade vikten. 20 I Nils Holgersson undersökningen används en fastställd vikt i hela riket. Med den vikten hamnar vi på 18,23 kr/m2. I Linköping har vi glädjande nog lägre snittvikt, vilket ger en kostnad på 13,27 kr/m2. Ett väl utbyggt system med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar bidrar till vår låga verkliga avfallsmängd och kostnad. Kundernas kostnad med verklig volym i kilo finns redovisad i Nils Holgerssonundersökningen. 18,23 14,84 14, ,65 13, Stockholm Malmö Uppsala Göteborg Helsingborg Örebro Linköping Jönköping Foto: Lena Grönkvist 7, ,50 Västerås Foto: Åke E:son Lindman Avfall Källa: Nils Holgersson-undersökningen 2008

7 Foto: Hejdlösa Bilder Foto: Bildbyrå 7 Utsikt Nät jämförelse regionalt - Nils Holgersson Fastighet med 15 lägenheter + fastighetsabonnemang, år 2008 Elnätföretag Östergötland Kommun Elnätpris öre/kwh (exkl.moms) Utsikt Nät Linköping 30,4 Mjölby Kraftnät AB Mjölby 36,9 Ödeshög Boxholm Finspång Motala Vadstena Söderköping Valdemarsvik Åtvidaberg Kinda Ydre Katrineholm 51,1 Anmärkningsvärt stora skillnader för olika elnät. I Linköping är vi sjunde billigast i landet. Med höjningen på 5 procent inför 2009 har vi bara höjt med cirka 10 procent sedan Du vet väl att om du köper el av Östkraft bidrar du till en bättre miljö. t Utsikt Nä billigast!

8 Foto: Arkiv Många bäckar små heter det ju. Här kommer lite exempel på vad det kan betyda för vår energi- och resursanvändning och för miljön samt klimatet om många gör små förändringar i sin vardag! Vi är alla föredömen, för våra barn, våra vänner, grannar och arbetskamrater. Om du går före följer andra efter. Bara vi blir tillräckligt många som tar små steg i rätt riktning, så blir det sammantaget ett jättesteg. elektronik istället för att ha den i standby-läge? Då skulle vi spara 0,6 TWh/år, vilket motsvara hushållsel för småhus under ett år. alla hushåll bytte ut en glödlampa per rum till en lågenergilampa? Då skulle vi spara 0,5 TWh, vilket motsvarar hushållsel för småhus alla svenskar minskade mängden torktumlade kläder med 30 kilo och istället lät dem torka ute? Då skulle vi spara 0,27 TWh per år, vilket motsvarar hushållsel för över småhus under ett år. alla flygresor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm- Nr Skräpig konst Återanvändning för syns skull ögen Kasta granen på rishhelge rna dagens alla bilresor kortare än två kilometer ersattes med cykelfärd eller promenad? Då skulle vi spara upp till 130 miljoner liter bensin. Detta minskar utsläppen av koldioxid med ton. Den inbesparade bensinen motsvarar 1,1 TWh eller el till hushåll under ett år. all svenskar köpte en bomull-skjorta eller -blus mindre per år i genomsnitt? Då skulle användningen Ljusa upplevelser i höstmörkret till alla som lever och verkar i Linköping1 Foto: Hejdlösa Bilder av bekämpningsmedel minska med 27 ton per år någonstans i världen. alla kontorsanställda återanvände A4-papper så att årsförbrukningen halverades? Då skulle vi spara över normalstora träd och 0,16 TWh per år. Detta motsvarar hushållsel för över småhus under ett år. alla använde kassar av tyg istället för kassar av plast när de handlade? Då skulle vi spara 52 miljoner liter olja per år, vilket motsvarar över 1100 fulla tankbilar med släp. Källa till Tänk om: Tänk om - 40 räkneexempel för miljötänkare, Naturskyddsföreningen Håll utkik i din brevlåda! I Leva Nära kan du läsa om Linköping ur olika linköpingsbors synvinklar. I nästa nummer som delas ut mellan den december skrivs det bland annat om Novemberljus och du får träffa konstnären som gör konstverk av det andra inte vill spara. Du får också information och tips. Exempelvis på hur du kan r Glöm inte att källsortera unde En tidning från Tekniska Verken Malmö ersattes med X2000? Då skulle vi spara 0,7 TWH, motsvarar 80 miljoner liter bensin. Och vi skulle minska utsläppen av koldioxid med ton, kväveoxider, cirka ton och över 200 ton svavel. Och vi skulle inte förlora någon tid att tala om. spara energi, sortera avfall eller var du ska kasta granen efter julhelgen. Tekniska Verkens kundtidning Leva Nära levereras till linköpingsbornas brevlådor fyra gånger om året. Läs mer om oss och vårt miljöarbete på Idé och utformning: SwePress, Linköping-Vimmerby alla stängde av all hem-

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme över tid har stigit med oförsvarbara nivåer.

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2010 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 11 maj 2011 SAMMANFATTNING Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både

Läs mer

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / f Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 7 Ks 139 Au 135 Dnr 149/2010-045 Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB Kommunfullmäktige

Läs mer

KUNDCASE C4 ENERGI 2

KUNDCASE C4 ENERGI 2 KUNDCASE C4 ENERGI KUNDCASE C4 ENERGI 2 3 KUNDCASE C4 ENERGI Strategi och positionering 4 KOMMUNIKATIV PLATTFORM ELNÄT STADSNÄT FJÄRRVÄRME miljövänlig komfort varje dag 5 KUNDCASE C4 ENERGI Affärsidé C4

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Offentligt entreprenörskap. Tekniska verken Linköping

Offentligt entreprenörskap. Tekniska verken Linköping RAPPORT NR 187 Teknikprogrammet Offentligt entreprenörskap Tekniska verken Linköping Fallstudierapport December 2008 Elin Smith elin.smith@hkr.se Högskolan i Kristianstad Fallpresentationen av Teknisk

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Åsa Jonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Joakim Lundgren, Luleå Tekniska

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Portalen Välkommen! 2011-12-08 Dagordning HEMAB allmänt Kundforum Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Övrigt Lunch VINDKRAFT AKTUELLT Härnösand energi & miljö AB (HEMAB)

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-04 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-219 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Tekniska Verken i Linköping AB uppfyllelse av det kommunala uppdrag 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMPAR SOM SPAR MER LÄNGRE!

LUFTVÄRMEPUMPAR SOM SPAR MER LÄNGRE! ung i fokus sid 4 LUFTVÄRMEPUMPAR SOM SPAR MER LÄNGRE! Installerade med 6 års helgaranti testad av SP FINSPÅNG HUR MYCKET KAN DU SPARA? NÄR VI SETT DITT HUS FÅR DU VETA! RING OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer