50 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT"

Transkript

1 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT

2 När fjärrvärme kom till Mölndal Sveriges första fjärrvärmeverk låg i Karlstad och togs i drift Bara några år senare började vi diskutera om ett framtida fjärrvärmeverk i Mölndal. Redan då var det de miljömässiga fördelarna som lockade. Vi ville minska antalet skorstenar och till följd av det begränsa utsläppen i vår stad. Både industri och befolkning hade ökat i Mölndal. Den orenade röken från villor, flerfamiljshus och industrier som eldade med kol, koks och olja la sig som ett lock över staden. Med ett gemensamt fjärrvärmeverk slog vi två flugor i en smäll med bättre närmiljö och stabilare värmeförsörjning. Sedan starten har fjärrvärmen gått igenom olika faser av utveckling och samhällsnytta. Från att minska mängden orenade utsläpp, till att bidra till minskat oljeberoende under oljekriserna. Och nu till att vara en aktör i de senaste årens så viktiga klimatfrågor. Som ett led i vårt miljöarbete investerade vi i ett kraftvärmeverk som byggdes på det befintliga området vid fjärrvärme verket. Det är en anläggning som vi är mycket stolta över och som också är estetiskt till talande med sin stora glasfasad. Kraftvärme verket är ljust, öppet och rent, vilket också speglar mycket av vad Mölndal Energi som företag står för idag. Öppenhet genomsyrar både vår anläggning och verksamheten i stort. Med biobränsle producerar vi både el och värme med minimal miljöpåverkan! Allt började vid en fjord... För flera tusen år sedan fanns en av Mölndals första kända stenåldersboplatser på Åbykullen. På den tiden fanns en vidsträckt havsfjord mellan Åbykullen och nuvarande Kyrkberget. Långt senare, i början av talet, fanns Åbybergsparken här. Där bjöds det under ett par år på allsång, dansbana och öppen scen för de som kände sig manade. Få nöjeslystna besökare kunde då förutse att platsen ett årtionde senare skulle förse människorna i grannskapet med mer värme än vad dansen kunde ge...

3 Grunden till Mölndal Energi Mölndals Stads Elverk bildades 1947 när Mölndals kommun köpte elverksamheten från Yngeredsfors Kraft i Halland. Vatten kraft har en lång bakgrund i Mölndal. Redan tidigt i historien användes kraften i Mölndalsån för att bland annat driva kvarnar Inne i berget Fjärrvärmeverket, i folkmun kallat Berget, tas i bruk Resan fram till det första värmeverket har varit lång. Det har tagit närmare tio år av förslag, förhandlingar och diskussioner om främst lokalisering men också under vilket befintligt kommunalt ansvar denna verk samhet ska drivas. Till sist beslutas att värmeverket ska sprängas in i Åbykullen. Placeringen motiveras dels av säkerhetsskäl (det kalla kriget pågår och risken för even tuella bombanfall kan inte uteslutas) och dels av estetiska skäl. Inne i berget kan det, i mångas ögon oattraktiva värmeverket, gömmas undan. Anläggningen är en viktig milstolpe för energiutvecklingen i Mölndal. Från början är värmeverket tänkt att främst värma Idrottshuset samt närliggande skolor men antalet anslutningar ökar snabbt. Berget har vid starten två hetvattenpannor med kapacitet att förse närmare hushåll med värme och varmvatten även den kallaste vinterdag Kom de första nylonstrumpbyxorna till Sverige från New York Visas SAAB:s första personbil Sänds TV för första gången på försök i Sverige

4 Skorstensvattning Miljöeffekterna av fjärrvärme är goda och fjärrvärmenätet byggs ut. Maskinist Gösta Nilsson, som redan vid starten rekryterades från det intilliggande tvätteriet, får efter ett par år avlastning i bergrummet. Tre man jobbar tätt tillsammans och sköter driften av värmeverket. I det trånga bergrummet läggs grunden till den goda kamratskap och laganda som allt sedan dess präglar arbets klimatet hos Mölndal Energi byggs fjärrvärmenätet ut till flera nya kvarter och en tredje hetvattenpanna installeras i Berget. Nu är det så trångt i berg rummet att pannan först måste demonteras innan den kan tas in för att sedan monteras ihop på plats. Arbetsupp gifterna för det samman svetsade gänget inne i Berget är minst sagt varierande. De eldar i pannan, åtgärdar driftstopp och utför löpande service och reparationsarbete. Ibland är de också ute för att gräva schakt för kulvertar, serva kunder och deras fjärrvärmecentraler. En av de mer udda uppgifterna är att vattna skorstenen under sommarhalvåret. Detta görs för att stålet då bildar en skyddande och underhållsfri yta, inte för att den skulle växa, som många förbipasserande retsamt frågade. Gemensamma möjligheter 1970 talets oljekris slår hårt mot samhället, inte minst mot fjärrvärmen som på den här tiden eldas med olja. Tiden präglas av ett explosionsartat bostadsbyggande och en växande miljömedvetenhet. Detta bottnar i insikten av att tillgången på energi är begränsad och att vi måste minska vårt oljeberoende. Alla dessa faktorer formar vår framtidsvision. Vi inser tidigt vikten av miljö och hållbarhet i vårt arbete. Fjärrvärme nätet växer kraftigt i samband med att stadsdelarna i Åby och Bifrost byggs. Energihushållning blir ett begrepp och vi tar rollen som en drivande energi rådgivare. Energianvändningen ska minska med 25 30% de närmsta tio åren och det ställer höga krav vid nybyggnationer. Industriområden som Åby och Balltorp planeras därför för fjärrvärme. Samtal börjar också föras med Göteborgs kommun om att försöka hitta gemensamma utvecklings möjligheter Sker första månlandningen 1973 Är den genomsnittliga lönen för en industriarbetare ca 14 kr/timme Bestod internet (arpanet) av 25 datorer

5 Den stora branden I kallaste februari 1980 fattar en del av värmeverket eld. Branden sprider sig och hela anläggningen i Berget slås ut. Branden bryter ut mitt i natten vilket bidrar till att ingen människa kommer till skada. Lyckligtvis finns tre mobila panncentraler som används vid reparationsarbeten. Dessa tas nu i drift och får jobba hårt för att klara av den mest akuta uppvärmningen i vinterkylan medan anläggningen i Berget repareras Vinner Ingemar Stenmark storslalom och slalom vid OS i Lake Placid Debuterar Pac Man ute i spelhallarna Har filmen Sällskapsresan premiär Under bar himmel Som ett led i arbetet att minska oljekonsumtionen satsas det pengar på förprojektering av en ny fjärrvärmeanläggning. I bakgrunden finns ett energipolitiskt beslut från 1981 som kräver att Sveriges kommuner redovisar för hur de planerar att minska oljeberoendet. Viktiga faktorer i det arbetet är låga uppvärmnings kostnader, hög leveranssäkerhet, god miljö och hög beredskap mot brist på importerade bränslen. Samma faktorer är viktiga när beslutet för placering av det nya värmeverket diskuteras. Till slut faller valet på Riskulla. Vår nya hemmaplan tillgodoser kraven på närhet till befintligt och framtida fjärrvärmenät, bebyggelse, markarealer och transportmöjligheter. Riskulla tas i drift Förväntningarna är höga och tekniken är relativt ny och helt oprövad för så här stora volymer av fjärrvärme. Tidigare testresultat på drift och miljöpåverkan har dock varit så goda att det anses vara värt eventuella inkörningsproblem. Den första pannan som installeras är nära fyra gånger så stor som de som tidigare testats. introduceras också ett datoriserat, dubbelt kontrollsystem. Personalstyrkan har nu vuxit rejält och sammanhållningen är fortsatt mycket bra. Ett gott lagarbete både internt och med panntillverkaren gör att vi kan lösa problemen allteftersom de dyker upp. Det är många innovativa och kreativa lösningar som till slut gör att pannan kan köras utan oplanerade stopp.

6 Varmt samarbete Vi bygger om Tillsammans Mölndals fjärrvärmenät byggs ihop med Göteborgs. Nu börjar Mölndal Energi och Göteborg Energi samarbeta på allvar. Planen är att tillsammans spara pengar, minska oljeberoendet och därmed öka miljövinsterna. Samarbetet resulterar i att Göteborg köper överskottsvärme av oss vintertid och vi köper Göteborgs spill värme sommartid. Den officiella sammankopp lingen sker 1985 under högtidliga former i Krokslätt och representeras av de båda kommunernas toppar och näringsliv. I Riskulla eldas det nu enbart med fasta bränslen vid normaldrift. Till en början är det importerat kol som gäller men på grund av de energiskatter och avgifter som införs på kol byggs anläggningen om Nu eldar man även med torv som det finns gott om i de svenska markerna. Tack vare den nya tekniken i anläggningen har vi lyckats minska svavelutsläppen markant och oljeanvändandet är reducerat till att endast omfatta reservbränsle. Kontorsbyggnaden på Riskulla är klar för inflyttning och hela företaget är nu samlat på ett ställe. Korta beslutsvägar och daglig gemenskap gör att sammanhållningen blir ännu bättre Vi växer Kållered och Lindome, som tidigare haft lokala närvärmecentraler, ansluts till Mölndals stora fjärrvärmenät och blir en del av Mölndal Energifamiljen på allvar. Kundfokus Mölndals Elverk bolagiseras 1994 och blir Mölndal Energi AB. Den primära orsaken är ett riksdagsbeslut att elmarknaden ska komma att avregleras. Vi anser att det är viktigt att vara tidigt ute i den här stora förändringen. Tiden som följer präglas av affärsmässig het på en konkurrerande marknad. Det innebär att kunden sätts i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Resultatet blir att vi står väl rustade då avregleringen träder i kraft Vid den här tiden läggs det återigen större vikt på diskussioner kring att avveckla kärnkraften. Det gör att fjärrvärme blir allt intressantare för byggherrar, industri och privatpersoner. Utvecklingsmöjligheterna är goda och på lång sikt även inkomstmöjligheterna. Något som gagnar Mölndals medborgare som varje år får ta del av genererad vinst. Eventuellt överskott går till sjukhus, skolor och andra viktiga kommunala verksamheter i Mölndal Friges Nelson Mandela efter 27 år i fängelse 1994 Sänds första avsnittet av TV serien Vänner

7 Jakten på den perfekta mixen Utsläppsrätter är ordet på branschens läppar. Det påverkar oss ekonomiskt och präglar vårt fokus på att hitta den bränsleblandning som optimerar kostnad, effektivitet och miljöpåverkan. Torven som under en period ersatt kolen skattebeläggs också som fossilt bränsle. Vi har redan börjat blanda träflis, grot (grenar och toppar), i vårt bränsle och får därmed en relativt kort och enkel omställning då torv som bränsle börjar fasas ut. Att anpassningen till dessa nya förutsättningar går så smidigt är tack vare att vi redan investerat i en anläggning för fastbränsle samt sedan länge haft en bra dialog med våra kunder. Att så snabbt kunna minska behovet av torv till förmån för träflis minskar behovet av kostsamma utsläppsrätter vilket ger sänkta kostnader för driften och pengar tillbaka till Mölndals stad. I samband med detta fördjupar vi också vårt arbete med biobränsle som har minimal påverkan på naturen. Så här fungerar kraftvärmeverk 1 Vid eldning i pannan skapas het ånga från vattnet. 2 Den heta ångan får en turbin att rotera som skapar el genom en generator. 3 Elen skickas ut till kunder via en transformator. 1 4 I en kondensor kyls den heta ångan till vatten genom värmeväxling. 5 Det heta vattnet från kondensorn pumpas ut i fjärrvärmenätet. 6 Det avkylda vattnet går in i pannan för att skapa het ånga igen. El och värme skapas alltså samtidigt och effektivt Vi är reko År 2008 blir Mölndal Energi fjärrvärme certifierat enligt Reko som är en länk mellan fjärrvärme leverantörerna och fjärrvärmekunderna. Utmärkelsen utgår från kundens upplevelse. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Kraven är satta av representanter för fjärrvärmens kunder och förutsätter att en öppen dialog mellan producenter och kunder förs. Mölndal Energi blir detta år också först ut i Sverige med att kunna erbjuda sina kunder Bra Miljöval El och Fjärrvärme. Det har vi arbetat med i många år för både miljön och för våra kunders skull. Utmärkelsen innebär bland annat att vi har förbundit oss att använda minst 90 % förnyelsebar energi, att vi tar hand om askan och helst återför den till skogen samt att bränsleproduktionen inte sker på bekostnad av den biologiska mångfalden. Vi vill gärna tro att vårt engagemang i både kunder och miljö bidragit till att leverans erna av fjärrvärme nästan fördubblats samtidigt som oljeanvändningen minskat från 80 % till 5 %. Heja miljön! Efter två års byggande vid sidan av det befintliga värmeverket invigs Riskulla nya Kraftvärmeverk offici ellt Det är Mölndals största miljösatsning någonsin! Kraftvärme verket beräknas ha en livstid på år. Satsningen innebär att den värme som produceras, den ånga som bildas och det värmetryck som uppstår tas tillvara på ett helt nytt sätt. Varje kilo biobränsle utnyttjas än mer. Med kraftvärmeverket tar vi även vara på energin från vattenångan. Hela produktionskedjan motsvarar nu mer än väl de tre drivkrafter Mölndal Energi har: Att sänka de globala utsläppen av växthusgaser, att leverera lokalt producerad el och fjärrvärme och att ha långsiktigt bra prisnivåer Införs rökförbud på restauranger och pubar i Sverige 2009 Tar Barack Obama över som president i USA

8 Mot nya höjder Åren 2009 och 2010 slår vi fjärrvärmerekord. Utbyggnaden av fjärravlästa mätare har fortsatt, de finns nu hos i stort sett samtliga kund anläggningar. Eklanda förenar Mölndal och Göteborg ännu mer när fjärrvärme näten kopplas ihop även här. Framtiden Vi fortsätter vårt arbete med ökad kundnöjdhet. Ett rättesnöre i det dagliga arbetet är att det ska vara enkelt och tryggt att vara kund hos Mölndal Energi. En viktig del kommer att vara arbetet med att effektivisera de fjärrvärme centraler som är anslutna till vårt nät, i nära samarbete med våra kunder. Syftet är att minska de totala driftskostnaderna. Pengar som då istället kan investeras i kraftvärmeverket och hålla nätpriserna på låga nivåer. Vi vill inspirera och stimulera till en mer miljöklok energianvändning och vi bistår våra kunder i detta arbete. Det kommer att sänka kostnaderna för samtliga anslutna kunder Vinner Loreen Eurovision Song Contest med Euphoria Släpps Martin Schibbye och Johan Persson efter att ha suttit fängslade i Etiopien Enkelt Kundservice är alltid i fokus på Mölndal Energi. År 2012 vinner vi SM i telefoni och kundtjänst. För att ständigt förbättra kommunika tionen arbetar vi tätt ihop med kundreferens grupper. Vi förenar lagstadgade krav med kunders önskemål om förståelse och möjligheten till prisjämförelser. Under andra halvan av 2014 inför vi en mer kundanpassad prismodell. Vi har utvärderat och plockat de bästa delarna från befintliga system. Modellen betraktas intresserat av övriga energibolag. För att underlätta ett närmare kundsamarbete kommer vi att arbeta med ett enkelt språk och tydliga processer, vilket den nya prismodellen är ett exempel på. Vi vill skapa en nära dialog kring hur fjärrvärme fungerar både för den enskilde och i ett miljömässigt globalt perspektiv. Vårt arbete handlar mycket om att utvinna så mycket energi som möjligt ur det bränsle vi använder, med så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta genom bränsleflexibilitet, anläggningsjusteringar, reningsprocesser och att hitta nya områden för återanvändning av restprodukter. Forskning och utveckling är ständigt närvarande och vi är en del av den. Som ett led i detta investerar vi nu i ett system för fjärrkyla. I det första skedet förbereds det för fjärrkyla i Mölndals Innerstad. Fjärrkylan kommer att utgå från den gamla anläggningen i Berget efter omfattande ombyggnation. Efter år blir det en nystart för bergrummet där allting en gång började

9 Mölndal Energi Box 34, Mölndal

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme »Framtiden

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Närvärmesamverkan. Vad är Församlingarnas etik & energi? Samhället och energin. Varför är lokal bioenergi och närvärme en stor möjlighet?

Närvärmesamverkan. Vad är Församlingarnas etik & energi? Samhället och energin. Varför är lokal bioenergi och närvärme en stor möjlighet? Närvärmesamverkan För församlingar, lokalsamhällen och lantbrukare i samverkan. ett alternativ och i så fall hur? Redan i dag kommer 25% av all energi i Sverige från bioenergi, och vi kan utan tvekan minst

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar ljuspunkter Stadsnätet 15 år

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar ljuspunkter Stadsnätet 15 år ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar 18 300 ljuspunkter Stadsnätet 15 år Hej Öviksbo! Eller kanske snarare; hej du en av många ägare

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer