Varma nyårshälsningar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varma nyårshälsningar!"

Transkript

1 nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på lågenergihus. Nu blir Energikontot ännu smartare.

2 Mälarenergi nonstop Kundtidning för koncernen Mälarenergi Box 14, Västerås Ansvarig utgivare Ove Fredriksson, Mälarenergi Redaktör och projektledning Lena Idh, Agenti AB Form och original Madelene Ulfberg, SNAP! Omslagsbild Clifford Shirley/MostPhotos Repro Done, Västerås Tryckeri Sörmlands Grafiska AB Postdistribueras till hushållen i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör. Här finns våra kundcenter om du vill nå oss: Västerås: Sjöhagsvägen 3 Köping: Mästaregatan 13 E-post: Hemsida: BEHÖVER DU GÖRA EN FELANMÄLAN, RING: Förändringarnas tid är här. Förändringar i omvärlden har alltid utmanat oss, såväl som företag som privatpersoner. Från 1950-talet när fjärrvärmen började byggas ut i Sverige har nya förutsättningar hela tiden gett oss möjlighet att utveckla nya smarta lösningar. Fjärrvärme till lågenergihus är till exempel något som vi är ensamma om i Sverige. Själv har jag varit med på den här resan sedan början av talet, i snart 20 år alltså. Vi går steg för steg framåt och om allt blir som planerat inviger vi en ny samförbränningsanläggning under Men ingen förändring är smärtfri, vilket begreppet det var bättre förr kanske bekräftar. Men var det verkligen det? Något som är tydligt är att förändring berör. Det märker inte minst vi som jobbar med infrastruktur och energi. Speciellt märker vi det i samband med vårt planerade förnyelsearbete vid kraft värmeverket i Västerås. Många människor är engagerade både i och utanför Mälarenergi. Vi läser om det i artiklar och på insändarsidorna i lokalpressen, man har åsikter om både teknikval och bränslen. Det är en del av vår vardag. Kraftvärmeverket har byggts ut i fem etapper. Bränslet har förändrats genom tiderna och gått från olja till kol och vidare till torv och biobränsle som vi eldar idag. I den nya anläggningen tillför vi avfall som bränsle. Bränsleflexibilitet är mycket viktigt, använder vi bara en typ av bränsle ökar osäkerheten för till exempel prisutvecklingen. Arbetet med en ny anläggning tar tid och kräver stor öppenhet med offentliga samråd, miljötillståndsansökan och förändringar i detalj planen, något som involverar både myndigheter, miljöorganisationer och privatpersoner. Vi går steg för steg framåt och om allt blir som planerat inviger vi en ny samförbränningsanläggning under En anläggning som då tillsammans med biobränslepannan kommer att stå för huvuddelen av vår värme- och elproduktion. Till dess trimmar vi och effektiviserar den nuvarande anläggningen med målet att vi ska kunna fortsätta leverera prisvärd fjärrvärme och sam tidigt producera el på ett effektivt sätt. En sak är dock säker förutsättningar kommer att ändras över tiden precis som de alltid har gjort. Gott Nytt År! Kenneth Jönsson vd på Mälarenergi. 2 Mälarenergi Nonstop 4/2010

3 Innehåll Nonstop Gedigen planering bakom ny anläggning. 6 7 Med gemensam kraft byggs ett bra samhälle. 8 Nils Holgersson jämför fjärrvärmekostnader. 9 Kraftvärme verket eldar inte för kråkorna Vad är det som styrt valet av bränsle? Nyårsnattens hjältar på kraftvärmeverket Aroseken satsar på lågenergihus. 16 Problem med fjärrvärmeväxlaren? 17 Smått och gott Pernilla Jernström, kundrådgivare Dela upp kostnaderna med ett Energikonto. 22 Familjen Söder på norra Gryta. 23 Smått och gott. 24 Mälarkryss. Tretton sidor om fjärrvärme. Pernilla Jernström, glad kundrådgivare på Mälarenergi som har svar på dina frågor. Västerås stad kräver bland annat att Mälarenergi håller låga priser. Fjärrvärmeväxlare eller Stadsnät? Dela upp kostnaden med Energikonto. TÄVLA MED KILLARNA PÅ D-SKIFTET OCH VINN NÅGOT VÄRMANDE! Aroseken bygger energisnålt i Barkarö. Mälarenergi Nonstop 4/2010 3

4 TEMA Fjärrvärme Kylskåp, elevision och fjärrvärme Kök utrustade med kylskåp, två radiokanaler att välja på, TV som kvällsnöje och fjärrvärme som värmde hemmen utan smutsig bränslehantering. Det var moderniteter som människor kunde börja njuta av i mitten av 1950-talet. Västerås var en av de första städerna i landet som började bygga ett fjärrvärmenät. Beslut togs i Stadsfullmäktige Den allra första kunden blev Arosbygdens spannmålstork i gamla hamnen som kopplades in på fjärrvärmenätet Samma år byggdes ett nytt bostadsområde på östra Malmaberg med en hetvattencentral som försåg området med fjärrvärme. I det området anslöts också 16 villor de första i Västerås till fjärrvärme. Från början var villaägarna skeptiska. De befarade att fjärrvärmen skulle bli dyrare än traditionell uppvärmning och debatten var het under ungefär ett år. Men snart blev fjärrvärmen mycket populär, speciellt bland villaägarna. Med dåtidens prissättning kunde många som bonus få snöfria garageinfarter till en låg kostnad. I mitten av 1960-talet var 96 procent av hushållen i centrala Västerås anslutna och det ena ytterområdet efter det andra kopplades på stod kraftvärmeverket färdigt Från början levererades fjärrvärmen från det gamla Ångkraftverket. Men i slutet av 50-talet stod det klart att ett nytt kraftvärmeverk behövdes för att möta det växande behovet fattade kommunen beslut om att bygga kraftvärmeverket vid djuphamnen och bildade Västerås Stads Kraftvärmeverk AB. Under sommaren 1963 togs det nya kraftvärmeverket i bruk och samtidigt upphörde Ångkraftverkets leverans av fjärrvärme till staden. Utbyggnaden av fjärrvärme var som mest intensiv under och -70 talen. Försäljning av fjärrvärme Nu planar försäljningen ut till följd av att många hus redan är anslutna och att vi sparar energi i befintlig bebyggelse Det handlar mycket om politik, teknik och bränsle - mark naden när en ny anläggning planeras. TEXT: Yvonne Busk FOTO: Lasse Fredriksson Försäljning GWh Mälarenergi Nonstop 4/2010

5 TEMA Fjärrvärme Kraftvärmeverket står idag för 97 procent av all uppvärmning i Västerås tätort. Hur Mälarenergi driver, underhåller och förnyar anläggningen spelar stor roll för dig i din vardag, men också för miljön. Västerås kraftvärmeverk har byggts ut i etapper och är idag Sveriges största. Här produceras både el och värme. Anläggningens pannor värmer vatten till ånga. Ångan driver turbiner och generatorer som alstrar elström. Värmen som finns kvar i ångan används därefter till uppvärmning av fjärrvärmevattnet. Genom cirka 70 mil ledningar levereras sen värmen till kunder i Västerås, Hallstahammar och Kolbäck. Fossila bränslen ska fasas ut Från början var olja huvudbränsle, men utvecklingen har gått mot mer och mer förnyelsebara bränslen. År 2000 byggdes biobränslepannan som idag står för baskapaciteten i anläggningen. Nästa steg mot att fasa ut fossila bränslen tas med den nya pannan för avfallsförbränning som planeras stå färdig Då ersätts den panna som idag eldas med kol och torv med en ny samförbränningsanläggning för avfall. Finansieras inte med skattemedel Den nya anläggningen för avfallsförbränning beräknas kosta nära tre miljarder. Satsningen innebär att Mälarenergi ska kunna fortsätta leverera fjärrvärme till lågt pris och samtidigt fasa ut torv och de fossila bränslena. Mälarenergi drivs på affärsmässiga grunder och står för investeringarna i de egna anläggningarna. Pengarna som behövs till den nya anläggningen lånas upp och betalas av på samma sätt som andra större investeringar och finansieras inte med några skattemedel. Gediget förarbete När anläggningen står på plats 2014 har arbetet tagit sex år. De första tre åren har ägnats åt förstudier i form av tekniska och ekonomiska analyser och omvärldsanalyser. Den projektgrupp inom Mälarenergi som arbetar med frågan deltar i olika nätverk för att fånga upp allt som kan påverka såväl bygge som drift av den nya anläggningen under överskådlig tid. Bilden är mycket komplex. Därför är ett gediget förarbete nödvändigt för att satsningen ska bli så effektiv och långsiktigt hållbar som möjligt. Miljökonsekvensbeskrivning inlämnad En grundläggande förutsättning för den nya anläggningen är att få ett miljötillstånd. En ansökan om det har gått till miljödomstolen som väntas fatta beslut under» Ett gediget förarbete är nödvändigt för att satsningen ska bli så effektiv och långsiktigt hållbar som möjligt. Mälarenergi Nonstop 4/2010 5

6 TEMA Fjärrvärme» hösten Som underlag för beslutet har Mälarenergi arbetat fram en miljökonsekvensbeskrivning. Det är ett mycket omfattande arbete som tagit cirka sex månader. Man samråder med, och får in remissyttranden från allmänhet, grannar och myndigheter som t ex Länsstyrelsen, kommunen och Räddningstjänsten. I väntan på beslut från miljödomstolen arbetar projektgruppen på Mälarenergi nu fram ett upphandlingsunderlag som går ut till tänkbara leverantörer. Tanken är att kunna skriva kontrakt med en leverantör samtidigt som beslutet från miljödomstolen kommer. Om allt går som planerat kan bygget starta Tre faktorer avgör hur den slutliga lösningen blir. Med gemensam kraft byggs ett bra samhälle. POLITISKA BESLUT Energi- och miljöpolitiken står högt på politikernas agenda på alla nivåer. Det som styr utvecklingen är t ex EU-direktiv, nationell lagstiftning och skatter. Konsekvenserna av sådana tagna och förväntade beslut måste vägas in. Ibland är de svåra att förutse, eftersom nya forskningsrön och nya omständigheter kan betyda omvärderingar och nya beslut. Ett sådant exempel är koldioxidskatten som ju inte fanns för 20 år sedan. Lokalt förs en kontinuerlig dialog med kommunstyrelse och fullmäktige i Västerås stad. Som ägare har de ett övergripande ansvar för den satsning som görs. Dessutom är såväl Länsstyrelsen som kommunens olika nämnder inblandade för att bevilja tillstånd för olika delar av verksamheten, t ex byggnadsnämnden och miljö och hälsa. BRÄNSLEMARKNADEN Avfall är det nya bränsle kraftvärmeverket nu tänker föra in i sin bränslemix. Det kommer att köpas från närområdet, men också från övriga Sverige och andra europeiska länder. Transporterna kommer att ske med lastbil, tåg och båt. Med hjälp av omvärldsanalyser försöker man få en bild av tillgång och pris. Men det krävs också planering för att logistiken ska fungera. Det krävs en detaljplan för området som är en fråga för kommunens stadsbyggnadsnämnd. Samtidigt förs diskussioner med Västerås hamn kring var båtarna kan ligga, hur tåg kan tas emot och var lastbilarna kan komma fram. TEKNISK LÖSNING Det finns två olika tekniska lösningar för att förbränna avfall. Miljömässigt är de likvärdiga, men den s k CFB (Cirkulerande Fluidiserande Bädd)-pannan är mest lik den biobränslepanna som nu finns på kraftvärmeverket. Det andra alternativet har fördelen att vara vanligare och att det därmed finns mer erfarenhet av driften hos andra energiproducenter. Hur alternativen ställer sig ekonomiskt i förhållande till varandra utreds nu. Men det är inte bara priset som avgör. Anläggningen måste t ex få plats på kraftvärmeverkets mark. När vi mitt i vintern traskar omkring på torra gator i centrum vet vi säkert att det är fjärrvärmen från Mälarenergi som åstadkommer de snöfria gatorna. Men vem tänker på att Mälarenergis verksamhet också bidrar till de parker vi ser omkring oss eller till badhus, skolor och äldrevård? Eftersom Mälarenergi ägs av Västerås stad går minst tio miljoner om året i aktieutdelning tillbaka in i kommunens budget. Som ägare styr Västerås stad övergripande Mälarenergis inriktning och ekonomi. Kraven formuleras i de så kallade ägardirektiven. De kräver att Mälarenergi dels håller låga prisnivåer och dels ökar sitt kapital för att klara nödvändiga investeringar. Mälarenergi ska vara ekonomiskt självbärande och får inte kommunala bidrag. Minskad försäljning vägs in framtidskalkylerna Förutom de förutsättningar som ägardirektiven ger påverkas Mälar energis verksamhet även av olika EU-direktiv och av nationella politiska beslut på energi- och miljöområdet. Nära-Noll-Energibyggnader är t ex ett nytt EU-direktiv som handlar om energieffektiviseringar av byggnadsbeståndet och som kommer att påverka fjärrvärmebranschen. Att den totala försäljningsvolymen för fjärrvärme minskar är en parameter som vägs in i Mälarenergis framtidskalkyler. Det innebär att den nya anläggningen för avfallsförbränning är dimensionerad för mindre volymer. 6 Mälarenergi Nonstop 4/2010

7 TEMA Fjärrvärme Vilken är Mälarenergis största utmaning nu? Ulla Persson, kommunalråd i Västerås (s) Det måste ju vara utbygg naden av den nya pannan. Att man hittar en både effektiv och miljömässigt bra lösning för den. Jag räknar med att kunna följa och delta i diskussionen kring det framöver. Foto: Sverker Tapper/MostPhotos Är det viktigt att Mälar energi ägs av kommunen? Det är absolut viktigt en demokratifråga. Det ger oss möjlighet till insyn och till att genom ägardirektiven styra verksamheten. Vi kan påverka och styra den i riktning mot miljömässigt bra lösningar och se till att taxorna hålls låga. När det gäller fjärrvärme var vi ju tidigt ute i Västerås och jag hoppas på en fortsatt utbyggnad. Här är NÅGRA AV de KRAV VÄSTERÅS STAD STÄLLER PÅ MÄLARENERGI. Övergripande krav: Mälarenergi ska producera och distribuera energi, värmeenergi och VAtjänster enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande. Verksamheten ska bedrivas i samklang med Västerås stads övergripande miljömål och strategiska plan. Eftersom bolaget har betydande investeringar framför sig behöver det egna kapitalet ökas genom bra resultat de närmaste åren. God soliditet behövs för att ge bolaget kreditvärdighet om det skulle uppstå behov av extern upplåning. Specificerade krav: Bolaget ska ha en avkastning på fem procent. Minst tio miljoner kronor om året i aktieutdelning ska gå till Västerås stad. Fjärrvärmepriserna, elnäts- och VA-taxorna ska vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige. Tillsvidarepriset* på el får inte överskrida medelnivån i Sverige. * På Mälarenergi kallas tillsvidarepriset numera för Fast pris 1 månad. Punkterna är ett utdrag ur de så kallade ägardirektiven. I Västerås ska priserna för fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige. Christer Malm, Mälarenergis styrelseordförande fram till årsskiftet. Det måste vara att de kan matcha ökade bränslepriser och att man klarar kostnadskalkylen för den nya investeringen. Vad tror du om fjärrvärmens utveckling i Västerås? Västerås var tidigt ute med fjärrvärme och kommunen har en väl utbyggd fjärrvärmestruktur. Nu kan vi se att t ex IKEA, för sin nya stora etablering på Erikslund, väljer fjärrvärme och samarbete med Mälarenergi. Men med de energieffektiviseringar som görs minskar förbrukningen något, trots att staden expanderar. Därför har vi en svagt nedåtgående kurva. Det blir också allt högre krav på att produktionen ska vara miljövänlig. Det är mot den bakgrunden man ska se den nya satsningen på avfallsförbränning. Idag får man betalt för att ta emot avfall för förbränning. Men på sikt kommer priset sannolikt att öka, eftersom avfallsbränsle kommer att efterfrågas mer. En poäng med nysatsningen är att den är flexibel. Den nya pannan kommer också att kunna elda biobränsle. Mälarenergi Nonstop 4/2010 7

8 TEMA Fjärrvärme Fjärrvärme ur ett fågelperspektiv. Nils Holgersson-gruppen har precis som pojken på gåsryggen överblick över Sverige. Gruppen gör varje år, bildligt talat, en överflygning över Sverige och jämför kommunernas priser på värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning som sammanställs i en rapport. I den sammantagna prisbilden ligger Västerås på fjärde plats och har alltså bland de lägsta kostnaderna i landet. Tittar man speciellt på fjärrvärme har bara fyra kommuner ett lägre pris än Västerås. Kravet från Västerås stad, att Mälarenergi ska ligga under medelnivån i Sverige, uppfylls därmed med god marginal. Förutom de krav som Västerås stad ställer finns det flera andra faktorer som bidragit till att Mälarenergi har ett lågt fjärrvärmepris. I rapporten från Nils Holgersson-gruppen påpekas att etablerade fjärrvärmestäder, som byggt ut sitt nät under lång tid, har de lägsta kostnaderna. Andra faktorer, som lyfts fram i en rapport från Svensk Fjärrvärme, är att fjärrvärmeföretag med kraftvärme i genomsnitt har lägre pris än företag utan kraftvärme och att stora nät generellt har lägre pris än små. Bränslet påverkar priset Bränslet är en annan faktor som påverkar priset. Nät med biobränsle har något högre genomsnittspriser än nät med avfallsförbränning. När Mälarenergi nu väljer att investera i en ny panna för avfallsbränsle är det alltså något som ytterligare kan bidra till att man kan fortsätta att hålla en låg prisnivå. Från årsskiftet höjs fjärrvärmetaxan i Västerås med åtta procent. Men bedömningen är att även det nya priset kommer att ligga ca 30 procent under medelnivån i Sverige. Kommuner med högsta och lägsta fjärrvärmekostnader Diagrammet redovisar fjärrvärmekostnader i de tio billigaste och de tio dyraste kommunerna i landet. Staplarna i mitten visar medelkostnaden för landet. Västerås hamnar på femte plats av 290 kommuner Kr/kvm inkl moms Illustration: Nils Holgersson-gruppen. FV2009 FV2010 FAKTA I Nils Holgersson-gruppen ingår HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksförbundet Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Sedan 1996 ger gruppen varje år ut rapporten; Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Här redovisas prisjämförelser, mellan 290 svenska kommuner, på el, fjärrvärme, vatten och avlopp samt sophämtning, Gruppen samarbetar med branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Svensk Fjärrvärme. Den årliga rapporten bygger på en nära nog 100-procentig svarsfrekvens. Hela rapporten går att läsa på OBS! Bruten axel Kr/kvm inkl moms 0 Luleå Köping Boden Ljungby Västerås Piteå Östersund Krokom Prisutvecklingen för fjärrvärmepriser mellan i landets tio största kommuner Kr/kvm inkl moms OBS! Bruten axel Kr/kvm inkl moms Borlänge Tranås Medel Mullsjö Kil Degerfors VÄSTERÅS Tanum Ödeshög Bräcke Munkedal Eda Falkenberg Hammarö Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Norrköping Jönköping Helsingborg Medel Fjv Fjv 8 Mälarenergi Nonstop 4/2010

9 TEMA Fjärrvärme Fjärrvärmepriser för småhus. Det är inte bara Nils Holgersson som tittar och jämför priser. Även Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet för fjärrvärmeföretag sammanställer prisjämförelser för landets olika energibolag och kommuner. Alla värmeleverantörer är ålagda av Energimarknadsinspektionen att tydligt på sin hemsida eller i annonser visa jämförbara fjärrvärmepriser för att göra det lättare för kunder att jämföra. En av kategorierna som ska presenteras är: villor och småhus med fyra olika förbrukningar. 15, 20, 30, och 40 MWh. Vi gick ut på några jämförbara städers hemsidor och letade efter prisjämförelsen. Så här såg fjärrvärme kostnaden ut 2010, för en villa med en årlig förbrukning på 20 MWh: Västerås kr Lund kr På kraftvärmeverket eldas det inte för kråkorna. Fjärrvärmen i våra hus är egentligen en spillprodukt från kraftvärmeverkets elproduktion. Värmen som finns kvar i den ånga som driver turbiner och generatorer i elproduktionen används till fjärrvärme. I ett kraftvärmeverk utnyttjar man därför 90 procent av bränslets energiinnehåll. I ett fjärrvärmeanslutet hus finns bara en ren, tyst och nästan underhållsfri fjärrvärmecentral. Har man en ny variant av fjärrvärmeväxlare är den inte större än ett badrumsskåp. Ingen panna och inga utsläpp från husets skors ten. Vattnet förs, när det levererat sin värme, i ett slutet system tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp igen. Effektiv reningsanläggning De utsläpp som blir koncentreras till kraftvärmeverket, där man kan investera i långt effektivare reningsanläggningar än vad en enskild villaägare eller hyresvärd kan göra. Det gör att bränslen som annars skulle gå förlorade, t ex avfall, kan användas för eloch värmeproduktion. Enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärme är den stora andelen fjärrvärme i Sverige förklaringen till att landet internationellt sett har låga utsläpp av växthusgaser. Kraftvärmeverket i Västerås har två parallella strategier för att minimera koldioxidutsläpp och skadliga föro reningar från rökgaserna. Den ena är att effektivt rena rökgaserna från svavel och kväve oxider och den andra att elda med bränslen som inte ger koldioxidtillskott. Idag avskiljs kväveoxiderna till 95 procent och svaveloxiderna till 97 procent från kraftvärmeverkets rökgaser. Biobränslen, inklusive torv, står för cirka 85 pro cent av kraftvärmeverkets totala bränsleförbrukning. Den nya anläggningen för avfalls förbränning, som planeras stå färdig 2014, kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka ton per år. En enkel och genialisk princip. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. I stället för att bara kyla bort den kvarvarande värmen i ångan överförs den till fjärrvärmesystemet som värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna. Det är svårt att tänka sig en mer effektiv omvandling. Helsingborg kr Linköping kr Örebro Norrköping Uppsala kr kr kr Vatten kokas till ånga i pannan. 2. Vattenångan driver en turbin som genererar el. 3. Generatorn alstrar elektrisk ström som matas ut på elnätet. 4. Ångan går ned i en kondensor och omvandlas till varmt vatten. 5. Hett vatten skickas ut i fjärrvärmeledningarna. 6. Det nedkylda vattnet kommer till baka och processen börjar om igen. Mälarenergi Nonstop 4/2010 9

10 TEMA Fjärrvärme Vad är det som styrt valet av bränsle? Idag är det framför allt naturvetenskapen som styr våra val av bränsle och teknik. Då blir perspektiven längre än om bara politiska överväganden får styra. Det menar Erik Larsson på Svensk Fjärrvärme, som under ett långt yrkesliv följt utveckling och politik på energiområdet. Först ut i Sverige med fjärrvärme var Karlstad, som började Sedan följde nio städer, bland dem Västerås, under 50-talet. Det första bränslet som användes var tjockolja, den var billigare än lättoljan som eldades i vanliga bostadsfastigheter. Men ganska snart blev oljan ett politiskt säkerhetsproblem. De stora oljetillgångarna fanns i oroliga delar av världen. sedan 1979, gjorde att politikerna ville styra över till inhemska bränslen. Drivkraften var självförsörjning. Då talade man ännu inte om förnyelsebara bränslen. Därför gavs investeringsstöd för att bygga torvpannor och i början på 80-talet höjdes skatten på olja, berättar Erik Larsson. Billig el Parallellt byggdes kärnkraften upp, från mitten på -70-talet till mitten av 80-talet. Tillsammans med vattenkraft gav den Sverige ett tillfälligt elöverskott och låga elpriser. Fjärrvärmeföretagen fick möjlighet att köpa billig el via elpannor som kunde kopplas in när kärnkraften hade produktionsöverskott. Självförsörjning Oljan var dyr och man var rädd för att den skulle ta slut. Oljekriserna, först 1974 och I slutet av 80-talet och början av 90-talet hamnade växthuseffekten, och behovet av att komma bort från fossila bränslen, alltmer i fokus. Koldioxid Anders har arbetat med olika bränslen sedan Anders Bouvin är enhetschef för bränsle - hantering på kraftvärmeverket i Västerås. Han började 1975 som maskinist och har varit med om alla konverteringar av bränsle från olja till biobränsle. Och nu kommer snart avfall. Vi bad hon om berätta för oss hur de olika bränslena har varit att jobba med genom åren eldade vi bara med olja. Det var egentligen det allra enklaste bränslet. Det krävde inte så mycket insatser. Undantaget var möjligen olja som importerades från Ryssland, den så kallade Ryssoljan som var full av skräp. Det fastnade hela tiden i våra filter. Då fick en del av personalen stå och rensa filter för jämnan. Men kanske handlade det bara om att vi råkade få in ett dåligt parti. Foto: Lasse Fredriksson. 10 Mälarenergi Nonstop 4/2010

11 skatten infördes Nu har elpannorna fasats ut. Värmepumpar som är år förnyas inte. Kolet har i stort sett fasats ut och torven har stagnerat. Det som nu ökar, parallellt med biobränsle, är avfallsbränsle. Eftersom vi har så mycket fjärrvärme här i Sverige kan vi tillgodogöra oss 90 procent av energin även i avfallsbränslet, säger Erik Larsson. Det skiljer oss från många europeiska länder som bara eldar upp avfallet, eller möjligen gör ånga. Förklaringen till att det finns en marknad för avfallsbränsle är att hela EU har förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall, samtidigt som det är tillåtet att exportera om det går till energiåtervinning. Förfinad sortering Den av EU fastslagna avfallshierarkin som driver fram en alltmer genomtänkt hanter ing kommer också på sikt att påverka avfallsförbränningen eftersom den syftar till att minska den totala mängden avfall och samtidigt skapa fler kategorier, menar Erik Larsson. Tittar man på förpackningar är de mycket lättare att sortera idag än för några år sedan. På återvinningsstationer och industrier delas brännbart upp och skiljer ut t ex trä. Den processen kommer att fortsätta och den drivs av avfallshierarkin, säger han. Inte bara bransle I ett framtidsperspektiv tror Erik också att många andra aspekter än bränslefrågan kommer att förändra fjärrvärmeföretagens verksamhet. Det händer mycket när det gäller solenergi och vindkraft. Ett nytt hus kan numera göras nästan oberoende av energitillförsel. Därför kan fjärrvärmens roll i framtiden mycket väl förändras från att koka vatten i en panna till att omfördela energin i en stad. Tidigare har man varit antingen kund eller producent, men när fler privatpersoner investerar i till exempel solpaneler och kommer att vilja sälja sitt överskott på värme, blir den gränsen inte självklar, avslutar Erik Larsson. Avfallshierarkin, som är en del i EU:s avfallsstrategi: 1. Förhindra att avfall uppstår. 2. Återanvända de föremål som avfallet utgörs av. 3. Materialåtervinning, inklusive kompostering och rötning. 4. Energiåtervinning. 5. Deponi. Erik Larsson ansvar ar för styrmedel och Europafrågor på branschorganis a - tionen Svensk Fjärrvärme byttes oljan ut mot kol. Många anställda var ganska negativa. De trodde att det skulle bli dammigt och skitigt. Det tyckte inte jag att det blev, men däremot så krävde det mer hantering. Vi bildade en bränslegrupp och vi fick jobba med lastmaskiner som körde kolet till fickor, där det skulle krossas och sedan transporteras på band. Övergången till biobränsle innebar ännu mer hantering eftersom man måste hålla reda på olika kvaliteter och sorter och blanda dem i en lämplig mix. Det bränsle som eldas i biobränslepannan är så kallat vått, eller fuktigt, bränsle. Det består av till exempel träflis, skogsavfall, grot och stycketorv. Mixen blandas enligt recept som bygger på vilka ingredienser som finns i lager och som ska ge en fukthalt som är gynnsam för pannan. Förutom den stycketorv som används i biopannan eldas torvbriketter, pressad torv, i en annan panna. Det är ett bränsle med mycket låg fukthalt, men högt energivärde. Hanteringen består i att man mal det i en kvarn och blåser in det i pannan. Ett problem med torvbriketterna är att de vid långvarig lagring kan självantända. Vi gör regelbundna ronder, en eller två gånger i veckan, då vi mäter temperaturen i lagren. Skulle det vara för hett lastar vi om för att få ned temperaturen. Undantagsvis har det hänt att det blivit riktig eld som fått släckas med vatten, men vanligtvis räcker det med omlastning. Tallbecksolja är ett biobränsle som är en restprodukt från pappersindustrin. Den har använts vid kraftvärmeverket i sju-åtta år och kommer att fortsätta att användas, trots att tillgången är begränsad. Tallbecksolja är ett startbränsle. Den används för att värma upp biobränslepannan till en temperatur då den kan ta emot det andra bränslet. Den är ganska dyr i inköp, men har som biobränsle å andra sidan låga utsläppsavgifter. Alternativet skulle vara att elda vanlig fossil olja, men vi vill använda tallbecksolja så långt vi kan. Hantering av avfallsbränsle blir nytt för oss när det kommer. Det är utsorterat, brännbart industriavfall och torrt hushållsavfall som inte ska innehålla farligt avfall, som batterier, lampor eller annat el-avfall. Jag har varit ute och tittat på anläggningar bland annat i Polen. Det har varit miljömässigt väldigt fina anläggningar. Så jag väntar mig att det blir en både dammfri och luktfri miljö här också. Men det kommer säkert att bli en hel del jobb, inte bara med att ta in bränslet, utan också med att sortera ut restprodukter och arbeta med underhåll, eftersom vi säkert kommer att få in komponenter, metall och annat som inte kan brännas och som sliter på anläggningen. Mälarenergi Nonstop 4/

12 TEMA Fjärrvärme Nyårsnattens hjältar! Medan vi sitter inne i värmen, mätta efter en god nyårsmiddag, och inväntar tolvslaget ger sig elva tappra personer ut i kylan. De beger sig till kraft värmeverket för att gå på nattskiftet... För dem är det som vilken vardag som helst, förutom att företaget brukar bjuda på något gott att äta. Det kan bli smörgåstårta eller en nyårsplanka. På kraftvärmeverket finns det sex skiftlag som består av elva personer. En chef, en ställföreträdande chef, tre driftmästare och sex drifttekniker. Dessutom finns jourpersonal som ständigt står redo att rycka in vid behov. Driftmästarna har en övervakande funktion som innebär att de ökar eller minskar effektuttaget och startar och stoppar processerna. Om något inte fungerar som det ska skickar de ut driftteknikerna som åtgärdar felet. På nyårsnatten är det D-skiftet som arbetar. De kommer att gå rond varannan timme och kolla att allt fungerar som det ska. De skriver ner värden och jämför med föregående skifts anteckningar för att se om det är några avvikelser. Två gånger per skift gör man också en stor översyn då man går igenom allt. På övrig tid görs planerade underhållsarbeten.. allt medan vi andra fortsätter att njuta av nyårsnatten i våra varma och upplysta hem. Pannan där biobränslet eldas får besök av Tony varannan timme under hela skiftet. Här kokas vattnet och omvandlas sen till ånga som ska vidare till turbinen. Han går igenom pannan från toppen till botten. Tittar på tem peratur, tryck, flöden, lyssnar efter missljud och ser till att bränslet fylls på som det ska. FRÅGA 1. Vilken temperatur tror du att det är i eldstaden i biobränslepannan? 1. ca 600 X. ca ca 1000 gott nytt år önskar Tony Grössing drifttekniker Henrik kommer under ronderna att se till att turbinen, som omvandlar ångan till el och värme, fungerar som den ska. Han kollar rökgasreningsutrustningen, tankar och pumpar. Det är många ventiler som öppnas och stängs som ska ses över. FRÅGA 5. Hur många ångturbiner finns det i kraftvärmeverket? 1. 2 stycken X. 4 stycken 2. 6 stycken gott nytt år önskar Henrik Stenström drifttekniker 12 Mälarenergi Nonstop 4/2010

13 TEMA Fjärrvärme Joakim är ny i gänget. Han började på Mälarenergi i november och går än så länge på upplärning. Kraftvärmeverket är en enorm anläggning att lära sig och det tar minst ett par år att sätta sig in i processerna. Mellan ronderna passar han på att studera ritningar och läsa manualer. FRÅGA 2. Hur lång tid tar det att elda cirka 40 ton flis i biobränslepannan, 40 ton motsvarar en fylld långtradare? 1. ca 30 minuter X. ca 1 timme 2. ca 2 timmar gott nytt år önskar Joakim Åhman drifttekniker Thomas bevakar hela kraftvärmeverket från kontroll rummet. På skärmar har han full koll på processen och på fjärrvärmeförbrukningen. Kommer det ett larm skickar han ut tekniker för att åtgärda problemet. Även enheter utanför huset, t ex alla vattenkraftstationer, bevakar Thomas härifrån. FRÅGA 3. Hur många skorstenspipor sitter det i stora skorstenen? 1. 6 stycken X. 8 stycken stycken gott nytt år önskar Thomas Rodstedth driftmästare Det är Rolf som är ansvarig för anläggningen på det här skiftet. Han ser till att produktionen håller hög kvalitet, att det finns personal som tar hand om eventuella störningar. Rolf kallar även in jourpersonal när det behövs t ex svetsare, reparatörer, elektriker, instrumenttekniker. FRÅGA 4. Hur högt är det från marken upp till toppen på skorstenen på kraftvärmeverket? 1. ca 120 m X. ca 150 m 2. ca 180 m gott nytt år önskar Rolf Ek ansvarig skiftingenjör Tävla och vinn Med lite kunskap och en gnutta tur kan du vinna en vattenkokare eller två hjärtan som värmer dina händer. De rätta svaren finns på malarenergi.se från den 17 januari. Thomas kollar väderprognoser timme för timme. Det gör han för att kunna planera hur mycket eloch värme som behöver produceras i förhållande till vårt värmebehov. Om det är riktigt kallt ute och produktionen inte räcker till är det Thomas som planerar start av nya block. FRÅGA 6. Hur mycket fjärrvärme producerade vi på kraftvärmeverket under hela 2009? 1-2 pris Philips vattenkokare med fyra olika temperaturer samt värmehållningsfunktion. (värde 795 kr) pris två värmande hjärtan. Vi bad dessa sex killar från D-skiftet ställa en fråga om kraftvärmeverket. Svara på de sex frågorna genom att ringa in dina svar och gissa sedan på utslagsfrågan. Skicka in kupongen till: Mälarenergi, Box 14, Västerås. Märk kuvertet Nyårstävling. Eller ännu enklare, gå in på malarenergi.se och fyll i tävlingsformuläret direkt på sidan. Du kan också mejla till döp mejlet till nyårstävling. FRÅGA 1 1 X 2 FRÅGA 2 1 X 2 FRÅGA 3 1 X 2 FRÅGA 4 1 X 2 FRÅGA 5 1 X 2 FRÅGA 6 1 X 2 UTSLAGS- FRÅGA Hur många år tror du dessa sex killar, sammanlagt, har arbetat på Mälarenergi t o m 2010? SVAR Senast 16 januari vill vi ha ditt tävlingsbidrag GWh X GWh GWh gott nytt år önskar Thomas Svensson 1:e driftmästare Namn Adress Mejl Telefon Postadress Mälarenergi Nonstop 4/

14 Aros eken satsar helhjärtat på lågenergihus. TEXT: Kristina Grefberg. FOTO: Lasse Fredriksson. Christian Brobeck, VD på Aroseken. För några år sedan tog stift el sen Aroseken i Västerås beslut et att inte leverera annat än lågenergihus där kval itet och miljö har högsta prioritet. Deras nya hus vid Gotö Källa i Barkarö utanför Västerås har dessutom unika nyheter som ytterligare kan minska energiförbrukningen för de blivande husägarna. 14 Mälarenergi Nonstop 4/2010

15 TEMA Fjärrvärme I Sverige bor vi länge i våra hus. Då måste man också tänka mer långsiktigt när man köper ett nytt hus. Husets läge, storlek och utseende är viktigt, likaså ränteberäkningar. Men en minst lika viktig fråga är hur mycket energi huset kommer att förbruka i framtiden. Det är mycket utseendet som styr husvalet, men omtanken om design och funktion är ju inte mindre i ett lågenergihus. Idag är det självklart att ha koll på hur mycket bränsle bilen drar, men det är inte lika vanligt att vi vet hur mycket vår bostad förbrukar när det gäller värme, varmvatten och hushållsel, säger Christian Brobeck, vd på Aroseken. Christian menar att den här frågan kommer att bli ännu viktigare i framtiden med tanke på stigande energipriser och kraven på minskade koldioxidutsläpp. Oavsett om vi använder pellets, värmepump eller fjärrvärme är förbrukningen konstant och påverkas av våra levnadsmönster. Då gäller det att se till att våra bostäder är byggda för minsta möjliga förbrukning. 70 kilowattimmar per kvadratmeter Arosekens nya område, Gotö Källa i Barkarö utanför Västerås, byggs i passivhusteknik med tjocka väggar, god isolering och till- och frånluft med återvinning. Enligt Boverkets regler får ett nybyggt hus idag inte ha högre energiförbrukning än 110 kwh/m 2, Västerås stad har satt gränsen max 75 kwh/m 2, Aroseken sänker den till cirka 70 kwh/m 2. Vi bygger traditionellt men tillför mer av det positiva, som ökad isolering i väggar, grund och tak. Fönsterytor minskas något, allt för att klara de nya energikrav som ställs. Vi bygger för morgondagens marknad. De här husen blir attraktiva även i framtiden, säger Christian, och jämför med bilar som har stora bränsleslukande motorer. Vem vill köpa en sån bil idag? Idag är det självklart att ha koll på hur mycket bränsle bilen drar, men det är inte lika vanligt att vi vet hur mycket vår bostad förbrukar när det gäller värme, varmvatten och hushållsel. Lågtempererad fjärrvärme från Mälarenergi En stor nyhet i Gotöhusen blir s k lågtempererad fjärrvärme. Tillsammans med Mälarenergi har Aroseken utvecklat en helt ny lösning för fjärrvärmeinstallationen. I traditionell fjärrvärmeindragning lägger man ner isolerade rör som kan ta in 110-gradigt vatten ända in i huset för att där växlas ner till grader. På Gotö dras dessa rör bara in till områdets miljöbod. Där växlas vattnet ner till cirka 60 grader för att sedan skickas vidare i ett enklare plaströr som omges av cellplast för att minska värmeförlusten, förklarar Christian. Mälarenergi kommer att äga husens värmeväxlare, villaägaren får ett abonnemang som inkluderar serviceavtal. Enkelt och bekymmersfritt. Händer det något är det bara att ringa så kommer Mälarenergi ut och åtgärdar problemet. Skiss på hur de första energisnåla husen vid Gotö Källa i Barkarö kommer att se ut. Mälarenergi och Aroseken ville gå ytterligare ett steg. Varför inte använda fjärrvärme till mer än värme och varmvatten. De började titta på husets vitvaror. Kan de drivas med fjärrvärme? Bollen var i rullning, en leverantör blev genast intresserad och for s kare på Högskolan i Borlänge och Karlstads universitet har nu ut arbetat en revolutionerande lösning för fjärrvärmedrivna diskmaskiner, tvätt maskiner och torktumlare. De första 20 husen vid Gotö Källa ska förses med tvättmaskin och torktumlare. Rent tekniskt så sätter man in en värmeväxlare i tvättmaskinen och drar in 60-gradigt vatten som värmer upp kallvattnet. Om man vill tvätta i högre temperaturer finns en elpatron för ytterligare uppvärmning. Projektet drivs inom Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram Fjärrsyn. Mindre känslig för energiprisökningar För att även minska förbrukningen av hushållsenergi erbjuds LED-belysning i Gotöhusen. I förråden kommer närvarostyrning att installeras. Totalt sett kommer alltså dessa nya hus att bli mycket energisnåla. Men hur mycket mer får husköparen vara beredd att investera? Allt det här betyder cirka 5 8 procents högre investeringskostnad, men sett i ett längre perspektiv så är det en lönsam investering med tanke på de låga energikostnaderna. Som husköpare måste man verkligen långsiktigt sätta sig in i vad det innebär att köpa en ny bostad. De Tvättmaskinen och torktumlaren kommer att vara direktanslutna till fjärrvärmesystemet, vilket minskar maskinernas elförbrukning med procent. flesta är nog medvetna om att vi inte kan fortsätta att konsumera så mycket energi som vi gjort hittills. Men ändå tycks inte ett energisnålt boende vara det viktigaste argumentet när man väljer sitt hus. Det här är ett sätt för oss att framtidssäkra boendet, det borde vara intressant för dagens husköpare. Vår ambition är att testa nya saker, att gå ett steg längre och utmana branschen till nytänkande. Oavsett vad det är som driver oss, miljösamvete eller pengar, så kommer konsumenten att se ett positivt resultat när energifakturan kommer varje månad. Husägaren i Gotö blir helt enkelt mindre känslig för framtida energiprisökningar, avslutar Christian Brobeck. Bildmontage Lars Ahlberg. Mälarenergi Nonstop 4/

16 Problem med värmen? Krånglar din villavärmeväxlare eller värmeanläggning? Vid första anblicken kan det se komplicerat ut, men vissa saker kan du faktiskt lösa själv. Kvarstår TEXT: Yvonne Busk. FOTO: Lasse Fredriksson. problem et kan Mälarenergi komma och hjälpa dig. Om det är möjligt så lämnas ett fast pris innan arbetet utförs. Och be höver hela växlaren bytas ut kan du få hjälp med det också. Checklista! Säkerhetsventilen släpper ut vatten. Om påfyllningsventilen är stängd, öppna den och stäng den igen för att kontrollera att ventilen är tät. Ljudnivån är hög. Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa försiktigt på den stora skruven på pumpen, då försvinner luften. OBS! Man kan inte avlufta elementen så här. Det är luft i elementen. 1. Höj inomhustemperaturen (på reglercentralen) så att elementen blir riktigt varma. 2. Stäng av cirkulationspumpen och vänta i minst en timme. 3. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren (luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand). 4. Kontrollera trycket i systemet och justera even tuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar. 5. Starta cirkulationspumpen och återställ inom hus temperaturen på reglercentralen. Eventuellt behöver du upprepa det här ytter ligare en gång. 16 Mälarenergi Nonstop 4/2010 Ingen värme alls. Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet, kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska. Vattentemperaturen pendlar. Vid samtidig spolning av varmvatten på flera ställen störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varm vatten samtidigt om du t ex duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch. Låg vattentemperatur, temperaturpendlingar och oljud. Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i t ex kökskranen. Om det, trots detta, rinner vatten så finns det ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blan daren som ska reno veras eller bytas ut. Det finns inget eller lite varmvatten. Filtret för Mälarenergis inkommande fjärrvärme kan vara igen satt. Om det skulle vara så, ring Mälarenergi så kommer de och hjälper dig. Om det här inte hjälper, kontakta Mälar energi på Vid akuta problem, ring felanmälan på

17 Susanne vann en Sunnan och två timmars konsultation i hemmet! I förra numret av Nonstop hade Mälarenergi i samarbete med IKEA en tävling. Vi gratulerar Susanne Linde i Arboga som skrev den vinnande motiver ingen till varför hon behöver en Sunnan solcellslampa. Första pris är två timmars konsultation av en energirådgivare från Mälarenergi och en inredare från IKEA som tillsammans kommer att ge Susanne råd om allt från smarta energisparlösningar till möblering och belysning i sitt hem. Ursprungsmärkning av el I diagrammen visas ursprunget för Mälarenergis sålda el i Sverige under Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, sol, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). Under varje diagram visas också utsläpp av koldioxid och kärnbränsleavfall per kwh. Här är Susannes vinnande motivering: Solcellslampan gav resultat! Dubbelt upp till de som mest behöver ha t! Nu vill vi bidra ännu mera, energispara genom att själva använda flera! Ytterligare nio personer vinner en Sunnan solcellslampa för sina bidrag. Ulla Nilsson, Kungsör Monica Hörnlund, Köping Peter Hjelmqwist, Västerås Åsa Grönberg, Västerås Maria Borbely, Västerås Rose-Marie Ganebro Kornby, Västerås Helena Sannestedt, Västerås Beatrice Renvaktar Axelsson, Kungsör Valborg Svärd, Västerås Välkommen till IKEA den 19 januari mellan klockan Då kan du träffa Mälarenergis energirådgivare och IKEAs inredare i varu huset på Hälla och få tips och råd. UNDER ETT ÅR KAN DU SPARA CIRKA 500 kwh GENOM ATT BYTA UT DE TIO MEST ANVÄNDA GLÖDLAMPORNA MOT LÅGENERGILAMPOR! Bli trygg med ett serviceavtal på din fjärrvärmeanläggning. Med ett serviceavtal är din fjärrvärmeanläggning alltid i topptrim, dessutom minimeras oväntade störningar. Avtalet tecknas på tre år. Varje år ingår ett servicebesök där anläggningen kontrolleras, ett besök som du bokar själv. En timmes arbetstid ingår och du betalar bara för eventuella komponenter som måste bytas. Efter besöket får du en skriftlig rapport. Intressant? Kontakta Kundcenter på Alla som tecknar elavtal får 100 procent vattenkraft. Vattenkraft Så här ser diagrammet ut för dig som tecknat elhandelsavtal som består helt av el från vattenkraft. Vattenkraft 100 % Koldioxid/kWh: 0,0 g Kärnbränsleavfall/kWh: 0,0 mg Bra Miljöval El Har du valt Bra Miljöval El till ditt elhandelsavtal ser mixen ut så här. Vattenkraft 95 % Vindkraft 4 % Deponigas 1 % Solceller 0,0053 % Koldioxid/kWh: 0,0 g Kärnbränsleavfall/kWh: 0,0 mg Resterande försäljning Så här ser det ut för dig som inte valt någon av våra miljöprodukter. Fossilt, inkl torv 51 % Kärnkraft 11 % Förnybara energikällor 38 % Koldioxid/kWh: 195 g Kärnbränsleavfall/kWh: 0,56 mg Från 2009 får alla privatkunder som tecknar elavtal med Mälarenergi 100 procent certifierad el från vattenkraft. Här ingår naturligtvis den el som kommer Mälarenergis 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland. I diagrammet Resterande försäljning ingår både den lokala produktionen i kraftvärmeverket samt inköpt el från Nordpool som innehåller den bränsleblandning som finns i Norden. Mälarenergi Nonstop 4/

18 vår vardag är en del av din vardag Energikonto Flyttanmälan Avtal Elavtal pernilla jernström kundrådgivare Många bollar i luften. Spindeln i nätet. Ansiktet utåt. Pernillas jobb stämmer in med alla klyschor i jobbannons erna. Efter många år i resebranschen fick Pernilla upp ögonen för Mälarenergi. Nu har hon jobbat här som kundrådgivare sedan 2003, och hon trivs förträffligt. Pernilla tycker att jobbet är flexibelt och variationsrikt, det blir aldrig tråkigt och dagarna går fort. Viktigast för henne är kundkontakten. Ålder: 39 år. Familj: Sambo och två döttrar, fem och åtta år. Bor: I Kvicksund. Utbildning: 3-årigt ekonomiskt gymnasium, olika kurser under tio år inom resebranschen och inom Mälarenergi, bl a som diplomerad kundservicemedarbetare. Fritid: Tränar och umgås med familj och vänner. Ger mig energi: Möten med människor och att pyssla i hemmet. Nästa resmål: Schweiz, har varit au pair i Genève, nu vill jag gärna ta med familjen dit. Dold talang: Kreativ hobbypysslare. 18 Mälarenergi Nonstop 4/2010 Elnät

19 E- fakturor Autogiro TEXT: Kristina Grefberg FOTO: Lasse Fredriksson Mina Sidor Priser Pernilla har många bollar i luften. Vad gör du som kundrådgivare hos Mälarenergi? Vi är 25 personer på Kundcenter, varav 16 rådgivare som turas om att svara i telefon och att sköta kundfrågor via webb och mejl samt andra administrativa uppgifter som hör till kundserviceområdet. Varje månad tar vi emot cirka telefonsamtal och runt 700 mejl. Vilka är de viktigaste egenskaperna man bör ha? Man måste ha tålamod, vara stresstålig och flexibel och gilla att lösa problem. Serviceinriktad, helt enkelt. Sen är det ju också viktigt att kunna engelska. Vad är det kunderna frågar om? Det är frågor som rör alla våra produkter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp. Det kan handla om priser och avtal, beställning av fjärrvärmeväxlare och serviceavtal. Andra vill veta vad vi gör vid en uppgrävd gata. Det är nya frågor i varje samtal. Många ringer förstås och vill ha hjälp med att teckna elavtal. Då berättar vi vilka alternativ som finns så att kunden själv kan välja det som passar bäst. På kundcenter tar vi också emot flyttanmälan. Det är jätteviktigt att våra kunder i god tid meddelar när de ska flytta och vart så att de inte råkar ut för att få betala någon annans elräkning. Får ni många frågor kring fakturan? Inte numera, faktiskt. Sedan vi införde månadsvis avläsning har frågorna kring fakturan minskat dramatiskt. Mina Sidor på webben har också gjort att kunderna nu har koll på sin förbrukning, ser sina fakturor och sina avtal själva. Det gör att samtalen blir färre. Däremot ringer en del om betalningen av fakturan. I vintras när det var kallt så länge blev elkostnaderna väldigt höga och många hade nog inte räknat med det i januari och februari. Nu försöker vi rekommendera kunderna att skaffa ett Energikonto som innebär att man kan jämna ut betalningarna över året. Det är något som vi kan hjälpa kunderna med härifrån. Är det många som ringer och vill prata om sin energiförbrukning? Ja, ibland. När kunder ringer och berättar om att elkostnaden dragit iväg brukar jag ställa frågor om de gjort förändringar hemma den sista tiden, t ex skaffat flera datorer, TV-apparater, installerat golvvärme, om de har något el-element står på någonstans, t ex i ett förråd eller garage o s v. Ibland föreslår jag att de ska låna en energimätare av oss och själva mäta hur mycket el olika prylar drar, det är uppskattat. Minns du något speciellt telefonsamtal? En äldre dam ringde till min kollega och sa att det tjöt så hemskt sedan man installerat Stadsnät hemma hos henne. Vi kollade med personalen på Mälarenergi Stadsnät, de stod som frågetecken! Damen ringde igen dagen efter och sa att det fortfarande tjöt, så de åkte hem till henne. Det visade sig att det var brandvarnaren som lät. Stadsnätskillarna hjälpte henne förstås att byta batteri så det blev tyst. När är det bäst att ringa för att slippa telefonköer? Vi har mycket korta väntetider, oftast inga alls. Men just när fakturorna skickas ut blir många kunder påminda om olika frågor som de har till oss. Så ett tips är att inte ringa precis när fakturan kommit. Får ni någon uppskattning eller är det mest sura kunder som ringer? Det är väldigt sällan som någon är otrevlig och arg. De flesta är jättetrevliga att prata med. Vi får ofta beröm för att vi är kunniga, vänliga och förklarar saker tydligt, det är så roligt. Det händer också att vi får brev, blommor och fikabröd av våra kunder! Är det något nytt på gång? Vi ska börja chatta med kunderna! Redan nu har vi börjat testa det, men efter årsskiftet ska vi vara igång och kunna svara on-line på kundens frågor via webben, det ska bli jättekul! Stadsnät avläs- Mätarningar Fjärrvärmeservice Fakturafrågor saker Lån av energimätare Tryck- Vatten och avlopp Fjärrvärme Mälarenergi Nonstop 4/

20 Köpa en ny fjärr värmeväxlare? Investera i en stadsnätsanslutning?

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Koncernpresentation Mälarenergi

Koncernpresentation Mälarenergi Koncernpresentation Mälarenergi Det här är Mälarenergi Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Vi har ett brett

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06 Informationsmöte Spjute Välkommen! 2012-12-06 Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Lunch Fakta - AO Fjärrvärme Antal anställda

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentraler Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Tips till dig med fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Fjärrvärme Ängelholm Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Agenda Fjärrvärme i Ängelholm Ny prismodell i Ängelholm Pris 2013 och prisutveckling 2014 Filbornaverket Kundsidorna Tävling! Om värmen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer